Page 1

Nr 5(7) 2011

NAKŁAD 1000 egz.

Egzemplarz bezpłatny/ Free Press

Polacy w Llanelli/Llanelli Polish Newsletter

Llanelli Festival 2011– Dni Llanelli 2011 której bawić się będą całe rodziny”– zapewniają organizatorzy. Wszyscy uczestnicy, oprócz dobrej zabawy będą mogli zapoznać się z działalnością stowarzyszeń, związków i grup aktywizujących społeczeństwo lokalne. Impreza rozpoczyna się o godzinie 10.30 w Selwyn Samuel Centre Bowls Halla. Gośćmi honoCo roku, w sierpniu lokalne stowarzyrowymi będą m.in. Przedstawiciele szenie historyków Llanelli Historical władz miasta i hrabstwa oraz lokalni Society organizuje polski odpowiednik politycy. W programie przewidziadni Llanelli. Celem wydarzenia jest no pokazy iluzjonistów, psów przepromowanie grup oraz stowarzyszeń wodników , gry i zabawy dla dzieci, działające na terenie miasta. Zaprezena także przedstawienia muzyczne. tują się grupy, związki i kluby z terenu Stowarzyszenie Współpracy PolskoLlanelli, które biorą czynny udział w Walijskiej, z tej okazji przygotowuje tworzeniu historii i lokalnej kultury. specjalną niespodziankę. Przyjdź i Jak donosi portal llanellitown.com w przekonaj się o co chodzi. przedsięwzięciu udział weźmie ponad 70 organizacji działających na terenie Dni Llanelli 20 sierpnia 2011 Selwyn miasta: „ Będzie to dzień pełen atrakSamuel Centre Bowls Hall . Wstęp cji i świetnej zabawy zarówno dla wolny. dzieci jak i dorosłych. To impreza, na

Stop. Od dzisiaj nie palę Jeżeli podjąłeś decyzję o rzuceniu palenia, pamiętaj, że jako pełnoprawny obywatel Wielkiej Brytanii i płatnik ubezpieczenia zdrowotnego (National Insurance) możesz skorzystać

z bezpłatnej terapii antynikotynowej. Zarówno, porady, udział w grupach terapeutycznych jak i środki farmakologiczne są dostępnie bezpłatnie. Aby je otrzymać należy zgłosić się do lekarza

Dialog ukazuje się dzięki:

pierwszego kontaktu, a on zdecyduje jaki rodzaj środków będzie dla ciebie najbezpieczniejszy. (Ciąg dalszy na stronie 2)

Poland takes over the Presidency of the Council of the EU The Polish Presidency of the Council of the European Union starts on July 1, 2011. This date will mark the beginning of a new Presidency Trio which includes also Denmark and Cyprus. The main objective of the Polish Presidency shall be that of leading the European Union towards faster economic growth, and an enhanced political community. In order to achieve these targets, the Polish Presidency will concentrate on three fundamental priorities: "European integration as the source of growth", "Secure Europe", and "Europe benefiting from openness". (Full story p.4)

Visit PolandPoland- Visit Kraków Cracow is being enchanted by beautiful historic monuments, storing the history of the town, as well as by exceptional underground pubs, cafes and theatres. In all those places you can feel a creative atmosphere, which encourages various artists to come in and have a cup of

tea or a is also an ideal place for those who enjoy revelling all night. It's here, at the Main Market Square, where the greatest number of pubs per square kilometre on Earth is located. (Full story p.4)


2 Stop Korupcji na Wyspach

Co? Gdzie? Kiedy?

16 lipca, sobota Bootsale Plus Antioch Centre Copperworks Road Llanelli SA15 2NE . Carboot będzie miał miejsce zarówno we wnetrzach centrum jak i na parkingu. Organizatorzy zapraszają. 17 lipca, niedziela Msza świeta w języku polskim, godz. 19.00 20 sierpnia , sobota; Dni Llanelli- Selwyn Samuel Centre Bowls Hall . Wstęp wolny. 22 lipca, piątek Celebration For The Nations - Park Crescent. Święto narodów. W programie muzyka, jedzenie I prezentacja dokonan kulturalnych narodów całego świata. www.celebrationforthenati ons.org

Znajdź nas na Facebooku. Wrzuć w wyszukiwarkę Dialog Magazyn i zostań naszym znajomym. Bierz udział w dyskusjach i konkursach. Dziel się spostrzeżeniami dotyczącymi życia na emigracji. Najciekawsze opinie opublikujemy w kolejnych numerach.

Lubię to!

Od pierwszego lipca w Wielkiej Brytanii obowiązuje ustawa antykorupcyjna. Ustawa (Bribery Act)ma na celu zahamowanie łapówkarstwa w sferze biznesu. Nowe przepisy dotyczą również brytyjskich firm działających poza granicami Zjednoczonego Królestwa.

Za złamanie prawa grozi kara 10 lat pozbawienia wolności oraz grzywna. Sądy będą karać zarówno osoby, które wręczają łapówkę, osobę przyjmującą, a także pośredniczące lub uczestniczące w procederze, któremu nie zapobiegły.

odpowiedzialnego za oszustwa i korupcję; zostanie powołana, wzorowana na amerykańskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości (National Crime Agency) komórka, której jeden z wydziałów zajmie się przestępczością gospodarczą.

Kara przewiduje, również wykluczenie firmy, która została przyłapana na łapówkarstwie, z brania udziału o ubieganie się zamówień rządowych i Unii Europejskiej.

Ustawa ma dotyczyć zarówno małych jak i dużych biznesów. Ustawa precyzuje, także zasięg tzw. korporacyjnej gościnności. Oznacza to, iż gościnność nie musi oznaczać przekupstwa.

W celu przeciwdziałania tego typu przestępczości w miejsce SFO ( Serious Fraud Office)-

Rząd Camerona zaostrza przepisy dotyczące zatrudniania imigrantów spoza UE. Czy to oznacza więcej miejsc pracy dla Polaków? Europejskiej).

Do tej pory ponad 500 tysięcy miejsc pracy czekało na pracowników spoza Wysp Brytyjskich. Były to zawody, w których trudno jest znaleźć specjalistów w kraju dlatego UK chętnie sięgała po imigrantów. Jak donosi The Telegraph liczba ta zostanie zredukowana do 230 tysięcy. Sporządzono listę miejsc pracy, na które trudno znaleźć kandydatów z Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. I tak np. zatrudnia się lekarzy i pielęgniarki spoza UE ponieważ. Obcokrajowcy z takich krajów jak Indie czy Filipiny mają wpisany do paszportu język angielski jako urzędowy i nie podlegają już weryfikacji jego znajomości. Prawo już poprawiono i we-

- Chcemy zredukować zapotrzebowanie na imigrantów i jednocześnie zredukować ich liczbę. Rząd jest zdeterminowany, żeby zapewnić biznesowi poziom umiejętności jakiego oczekują od brytyjskich pracowników stwierdził Damian Green, minister ds. imigracji. Pod koniec 2010 roku bez pracy pozostawało 2,49 mln Brytyjczydług nowych przepisów np. spaków. Rekordowy poziom osiągnęwacze, rzeźnicy, czy osoby strzygąło bezrobocie wśród młodych ce owce, nie będą mogły pochoabsolwentów szkół i uczelni. dzić spoza UE. Na inne stanowiska, np. kucharza wprowadzono ART ograniczenia dotyczące doświadczenia (minimum 5 lat) i zarobków.(Dot. Imigrantów spoza Unii

wyglądające jak papieros oraz działku do piątku od 9.00 do spreje do nosa dozujące odpo20.00 oraz soboty I niedziele od Spośród bezpłatnych produktów wiednią ilość nikotyny bezpiecz- 11.00- 17.00. dostępnych dla osób uzależnio- nej dla organizmu. Pamiętaj środki pomagające nych od tytoniu NHS oferuje: zerwać z nałogiem dostępne są Aby otrzymać pomoc werbalną gumy z niską zawartością nikona receptę nie zwlekaj, podejmij można skorzystać z bezpłatnego tyny, plastry nikotynowe, tabletwyzwanie. Masz duże szanse numeru telefonicznego. NHS ki pod język, do ssania, oraz całkowite zerwanie z nałogiem. Smoking Helpline 0800 022 inne lekarstwa. Bezpłatne są 4 332 linoe otwarte są od ponietakże plastikowe inhalatory (Ciąg dalszy ze strony 1)

ART


3 Bierzesz zasiłki– rozlicz się do końca lipca zwrócić te otrzymane do 6 sierpnia.

reau. Pracownicy biura pomogą wam w wypełnianiu dokumentów. Warto zapisać Do końca lipca wszystkie osoby otrzymu- Formularze wypełniamy na podstawie się już w kolejkę, bo chętnych jest wielu. jące Tax Credit zobligowane są do przed- rocznych rozliczeń za roku podatkowy Llanelli Citizens Advice Bureau 4a Cowell stawienia swoich dochodów odpowiednim 2010/2011. Street tel.08444 77 20 20. Fachową poorganom HM Revenue and Customs moc uzyskacie, również w Stowarzyszeniu Jeżeli pojawią się jakieś niejasności albo (HMRC). Współpracy Polsko– Walijskiej. Tam, wasze dokumenty do was nie dotarły, skotakże trzeba umówic się na spotkanie. Przesyłki z formularzami zostały rozesłane rzystajcie z pomocy. Tax Credit helpline 0845 300 3900. już kilka tygodni temu. Na wypełnienie ART dokumentów mamy niecały miesiąc. OstaWięcej informacji znajdziecie, teczna data dostarczenia dokumentów także na stronie przypada na 31 lipca. www.direct.gov.uk. Aby poprawnie zrozumieć i wypełnić Jeżeli tego nie zrobimy, wszystkie otrzyformularze można skorzystać mywane do tej pory zasiłki zostaną z pomocy Citizens Advice Buwstrzymane, ponadto będziemy musieli

Pozbywają się bezdomnych Po czystkach w Peterborough ósemka imigrantów z Europy Wschodniej musiała wrócić do domu. Wśród nich byli Polacy oraz a obywatele Litwy i Łotwy.

UK Border Agency, władze miejskie z Peterborough Cambridgeshire) oraz British Transport Police wypowiedziały wojnę bezdomnym. Tym razem ofiarami zostały osoby mieszkające na ulicach miasta a przybyłe z Europy Wschodniej. ”Deportacja ma oczyścić kraj”- tak komentują swoje postępowanie przedstawiciele Peterborough.

Język angielskiprzerwa wakacyjna Do września potrwają wakacje dla osób uczestniczących w lekcjach języka angielskiego. Nie odkładaj nauki na potem. Bądź samodzielny i niezależny. Znajomość angielskiego może tylko swój czas i od września zacznij naukę. O dacie spotkania poinformujemy wkrótce.

To nie była jednorazowa akcja i nie dotyczy tylko Cambridgeshire. UK Border Agency chce do podobnych akcji zachęcić władze innych miast Wielkiej Brytanii, w których mieszka duża ilość emigrantów z Europy wschodniej. Prawo unijne stanowi, iż emigrant w czasie 3 miesięcy od przyjazdu do UK musi udowonić, że jest samowystarczalny. Co to oznacza? Przepisy mówią, iż musi on rozpocząć pracę, podjąć naukę, lub np. wstąpić do klasztoru. Jeżeli tego nie zrobi a zamieszka na ulicy, odpowiednie organy władzy mają prawo zmusić go do opuszczenia kraju.

Władze lokalne w ten sposób chciały poinformował „gości”, że życie na ulicy nie będzie dłużej tolerowane. „Wilcze Bilety” czekają.

Konkurs dla dzieci Moje Wakacje Rysunkowy konkurs dla dzieci. Byłeś w jakimś ciekawym miejscu. Może widziałeś coś lub kogoś i warto to uwiecznić. Zapraszam do konkursu. Nagrodami są książki oraz zestawy do aktywizacji oraz publikacja w kolejnym numerze. Prace proszę podpisać imieniem dziecka, oraz podać wiek artysty, bardzo pomocny będzie numer telefonu.


4

Visit Poland- Visit Kraków

Krakow is the mostly visited city in Poland. It belongs to the most beautiful cities in Central Europe. It is also one of very few European cities that survived the II World War intact. A visit here becomes a trip into the past. History and present form the face and the special atmosphere of this Royal city. Krakow is an important centre of economy, science and social life. You will find here famous theatres, museums, galleries as well as numerous cafes, pubs and restaurants. It stepped into the twenty first century as a dynamically developing and the best-known Polish city in the world. Culture – two orchestras presenting European level, opera, a dozen theatres, museums, temporary exhibitions, r e a l l y good jazz clubs, and oh … Nigel Kennedy has made Krakow his

home (he supports one of our football teams – Cracovia). Shopping facilities – ranging from the Cloth Hall at the Main Market Square offering a fantastic selection of amber, silver and handicraft to Krakow’s shopping centers (especially recommended in January and August – the months of great sales). Night life – oh, save some energy for the next day, in the state of emergency you will find shelter from daylight in one of the smoky cafes surrounding the Main Market Square and Szeroka Street in the Jewish quarters.

The Emergency Telephone Number

The Emergency Telephone Number is not only for emergency life threatening situations that foreign tourist might encounter but can function as assistance on occasions such as problems with health, loss of documents or be used as a general tourist information center. Tourists can use this free number 0 800 200 300 for land line phones and a pay mobile phone number +48 608 599 999 which has a local rate charge.

1980. It became a historic symbol of the During its Presidency, Poland wants to put Polish struggle for freedom and democratic particular emphasis on the fact that it is reforms in this particular part of the world. aware of the necessity of sustainable develThe logo's design triggers associations with opment and stress its commitment in this positive energy, and it is dynamic, looking The Polish Presidency will be accompanied respect. The Ministry of the Environment by a rich cultural programme. It is the most in cooperation with the Ministry of Foreign towards the future. Its symbolism focuses around the idea of community, cohesion of eventful cultural programme ever to acAffairs has launched the "Green Presicompany a Presidency of the Council of the dency" project, which promotes saving activity and solidarity. The joined arrows constitute a synonym for development and European Union and one of the most ambi- natural resources and meeting environtious projects to promote Poland since growth, whereas the colours used in the mental protection standards when organis1989. More detailed information can be logo are derived from the flags of the EU ing events and meetings. found on a separate website: Member States. The logo was designed by Jerzy Janiszewski, a famous graphic artist www.culture.pl. who created the world-renowned logo of Based on: http://pl2011.eu/. "Solidarność" during the August Strikes of Poland takes over the Presidency of the Council of the EU

Redaktor naczelny/Editor: Agnieszka Raduj-Turko araduj@infolinia.org tel. 07534518644 pon-sob. Od 11.00-14.00 Tłumaczenia/Translator: Daniel R. Turko Korekta: ART, DRT Adres redakcji: 21 Murray Street SA15 1AQ Llanelli tel. 01554 899950 e-mail llanelli@infolinia.org Wydawca/Publisher Stowarzyszenie Współpracy Polsko Walijskiej/Polish-Welsh Mutual Association Skład: ART Druk:SPRINT-Printers&Stationers 25 Station RD SA 15 1AW Llanelli, tel.01554 749422 Na dyżur redakcyjny prosimy umawiać się indywidualnie: pon.-sob. 11.00-14.00 tel. 07534518644 lub przez gadu gadu 3546554. Istnieje również możliwość zamieszczania reklam i ogłoszeń drobnych. Numer zamknięty 11 lipca 2011.

Dialog  

Dialog Llanelli Newsletter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you