Page 1

Tekniske produkter for vask og desinfeksjon


Aquatic Concept Aquatic-Gruppen har mange års erfaring med forbedring og effektivisering av hygieneprosesser. Det har resultert i det komplette hygienekonseptet «Aquatic Concept». Konseptet fokuserer på Trygg Mat – Økt lønnsomhet og inkludrerer faglig kunnskap, prosessforståelse, produkter og dokumentasjon. Dette er utviklet på bakgrunn av langsiktig og kontinuerlig hygienearbeid i samarbeid med våre kunder. Arbeidet har ført til at Aquatic-Gruppen i dag er en av landets største aktører innenfor nærings­ middelhygiene.

INNHOLD

04 > 05

Prosjektering og planlegging

06 > 07

Sentral vaskeanlegg

08 > 09

Automatvask

10 > 11

CIP-anlegg og vaskemaskiner

12 > 13

Maritime installasjoner

14 > 15

Montasje

16 > 18

Driftsfase, service og vedlikehold

> 19

Personal og organisasjon

Formål: Visjon – Vilje – Evne – Resultat


innhold

‘’

Trygg mat – økt lønnsomhet!

HygieneTeknikk 02 > 03


Prosjektering og planlegging Vi lager løsninger for fremtiden

Vi tilstreber et godt teknisk grunnlag for vår prosjektering. Klare og entydige kravspesifikasjoner fra kunden er viktig for å tilpasse det riktige utstyret til de forskjellige behov i bedriftene. Med økt fokus fra myndigheter og kunder, er det vår oppgave å tilby løsninger for effektive hygieneprosesser. Vårt slagord «Trygg mat – Økt lønnsomhet» er høyaktuelt i dagens næringsmiddel bransje. Hygieneteknikk har som en del av Aquatic Gruppen mange års erfaring med forbedring og effektiv­ isering av hygieneprosessen. Vi inngår en nær kommunikasjon mellom oss og kunden, og etablerer oversiktlige planer for gjennomføring av prosjektet.

prosjektering & plan legging


Befaring Alle anlegg er ulike, og vår styrke er å skreddersy løsninger. Det innebærer som oftest befarning hos kunden der vi analyserer behovet, og kommer opp med løsningsforslag. Med vår kompetanse finner vi gode og fleksible løsninger i samarbeid med brukerne.

> Befaring > Prosjektering > Systemvalg > Sentralvaskeanlegg > Automatvask > CIP-anlegg > Maritime installasjoner > Montasje > Driftsfase

‘’

Trygg mat skapes gjennom bevisste valg!

HygieneTeknikk 04 > 05

prosjektering & plan legging


Sentral­ vaskeanlegg

SYSTEMVALG Som Norges ledende leverandør av vaskeanlegg til næringsmiddelindustrien, legger vi stor vekt på å finne de beste løsningene gjennom vårt brede produktspekter og gode kompetanse. Vi leverer anlegg til renhold innen kjøtt, fisk, frukt/grønt, meierier, bryggerier og badeanlegg. Vår kompetanse hjelper kunden med å velge et riktig system for å oppnå best resultat ved å benytte Temperatur-Kjemi-Tid og Mekanikk. • Sentralt anlegg • De-sentralt anlegg

Sentralvaskeanlegg


lagafors Skum/Des sentral

Avspylingssystemer

Fordelen med en kjemisentral er at denne blir plassert i et rom som er adskilt fra produksjons­ lokalene. Kjemikanner eller containere plasseres ved siden av og helst med oppsamlings sumper under. Kjemien distribueres ut til satelittene i syrefaste rør.

• Lavtrykksanlegg 25 bar • Mellomtrykksanlegg 25–45 bar • Høytrykksanlegg 60–90 bar

Sentralene finnes i enkel, dobbel og trippel variant. Her kan man bruke 3 forskjellige typer kjemi fra en og samme sentral, og med 2 pumper på samme type kjemi dobles kapasiteten. Doseringsnøyaktighet er 0,1%. Sentralene doserer kjemi for alle uttak, slik at det blir lik dosering. Sentralene er enkle å montere, og svært driftssikre og service vennlige.

Valgene gjøres ut fra krav om vannmengde, type renhold, temperatur og kjemi. Vår store fleksibilitet gjør at vi alltid finner den optimale løsningen. Spylesentral Våre spylesentraler benytter anerkjente pumper for alle trykklasser og vannmengder. Satelitter/uttak Vi leverer topp moderne satelitter(uttak) i syrefast materiale med moderne hygienisk design. LAGAFORS Satellitstasjon, VMS

> Befaring > Prosjektering > Systemvalg > Sentralvaskeanlegg > Automatvask > CIP-anlegg > Maritime installasjoner > Montasje > Driftsfase

‘’

Kvalitet i alle ledd!

Skumsentral (bilde side 6) Spylesentral 40 bar (bilde side 7)

HygieneTeknikk 06 > 07

Sentralvaskeanlegg


Automatvask Automatic Cleaning Systems

Automatvask Transportbånd i næringsmiddelindustrien er vanskelig å rengjøre manuelt, og meget tidkrevende. Automatisering av vasken er både effektivt og svært økonomisk. Renholdet blir likt hver gang, og man kommer til på vanskelige steder. Vi kobler automatvasken til det sentrale vaskeanlegget, og monterer faste dysesystemer både utenpå og inni transportbåndene. Ved hjelp av magnetventiler og en PLS/PC styring, lager vi et vaskeprogram for vann og kjemi for å gi optimalt resultat.

automatvask


> Befaring > Prosjektering > Systemvalg > Sentralvaskeanlegg > Automatvask > CIP-anlegg > Maritime installasjoner > Montasje > Driftsfase

‘’

Det man forventer og litt til!

HygieneTeknikk 08 >09

automatvask


CIP-anlegg og vaskemaskiner

CIP Vask Et av de nyeste systemene vüre er CIP vask til lakseslakterier og videreforedling. Dimensjonene krever ny teknologi til ü utvikle systemer for renhold av vacuum- og RSW-rør. Dette gir fantastiske resultater i bekjempelsen av Listeria-bakterier.

C IP -a nlegg / vaskemaskiner


Ken MPW 25 Delvaskemaskin

> Befaring > Prosjektering > Systemvalg > Sentralvaskeanlegg > Automatvask > CIP-anlegg > Maritime installasjoner > Montasje > Driftsfase

‘’

Tenke tanken og ta utfordringen!

HygieneTeknikk 10 >11

C IP -a nlegg / vaskemaskiner


Maritime installasjoner

Sentralvaskeanlegg Vi prosjekterer og leverer vaskeanlegg til brønnbåter m.m etter de samme prinsippene som til landbaserte anlegg. • Manuelt vaskesystem • CIP-vask for rørsystemer • Automatisk vaskesystem for brønn og kanaler

mar itime Installasjoner


Doseringsanlegg for Hydrogenperoksid I Samarbeid med Aquatic AS og Aqua Pharma utvikler, prosjekter og installerer vi doseringsanlegg for Hydrogenperoksid til bekjempelse av lakselus. Anleggene har vist seg å være svært effektive, og gir god økonomi for så vel oppdrettere som rederier.

> Befaring > Prosjektering > Systemvalg > Sentralvaskeanlegg > Automatvask > CIP-anlegg > Maritime installasjoner > Montasje > Driftsfase

‘’

Bærekraftighet gjennom hele prosessen!

HygieneTeknikk 12 >13

mar itime Installasjoner


Montasje Oppstart Overlevering Opplæring

Det er alltid spennende når et nytt anlegg skal monteres. Kunden har store forventninger til at investeringen er riktig, og førsteinntrykket ved oppstart er avgjørende for å komme «riktig ut fra hoppkanten» . Vi leverer nøkkelferdige anlegg. Våre anlegg er en egen modul, og «lever sitt eget liv» uavhengig av øvrige installasjoner i bedriftene. • Opplæring av teknisk vedlikeholds personell • Opplæring i teknisk vask av renholdere • Overlevering av dokumentasjon

Mo ntasje


> Befaring > Prosjektering > Systemvalg > Sentralvaskeanlegg > Automatvask > CIP-anlegg > Maritime installasjoner > Montasje > Driftsfase

‘’

Sammen lager vi løsningene!

HygieneTeknikk 14 >15

mo ntasje


Driftsfase Service Vedlikehold

Vi vektlegger regelmessig og god kontakt med kunden fra anlegget er nytt. Gjennom skreddersydde service avtaler, hjelper vi til med med service og vedlikehold i samarbeid med bedriftens tekniske personell. God opplæring gjør at mange utfører enkle servicer selv, og vi kommer og tar de større oppgavene der det er ønskelig. Godt forebyggende vedlikehold sikrer stabil drift.

drift / service / vedlikehold


> Befaring > Prosjektering > Systemvalg > Sentralvaskeanlegg > Automatvask > CIP-anlegg > Maritime installasjoner > Montasje > Driftsfase

‘’

Vi er her for framtiden!

HygieneTeknikk 16 >17

drift / service / vedlikehold


Drift Service Vedlikehold

Vi vektlegger regelmessig og god kontakt med kunden gjennom hele året. Gjennom skreddersydde service avtaler, hjelper vi til med med service og vedlikehold i samarbeid med bedriftens tekniske personell. God opplæring gjør at mange utfører enkle servicer selv, og vi kommer og tar de større oppgavene der det er ønskelig. Godt forebyggende vedlikehold sikrer stabil drift og man unngår stopp som kan få alvorlige konsekvenser.

drift / service / vedlikehold


post@aquatic.no

post@hygieneteknikk.no

post@acokjemi.no

post@aqua-pharma.no

www.aquatic.no

www.hygieneteknikk.no

www.acokjemi.no

www.aqua-pharma.no

www.dialecta.no • 08.2012

Hovemoveien 1, 2624 Lillehammer Tlf: 61 24 70 10 Fax: 61 24 70 11 post@hygieneteknikk.no www.hygieneteknikk.no

Hyg2014nor  
Hyg2014nor  

Hygieneteknikk Automatic systems for cleaning