Page 1

« T RY G G

M AT

Ø K T

L Ø N N S O M H E T »

Produkter for vask & desinfeksjon

– SELSKAPER I AQUATIC-GRUPPEN –


Innhold Aquatic-gruppen – med fokus på trygg mat

5

Aquatic as – kompetanseleverandør

6

HygieneTeknikk – optimale løsninger

7

Zinnerske sirkel

8 10

Lavtrykk – 20 bar

11

Mellomtrykk – 40 bar

12

Lagafors – avspylingssentral

13

Lagafors – skumsentral

14

Vaskeuttak / Vaskeanlegg

16

Automatisering

18

Montasje – rørsystemer

19

Grundfospumper

20

Rekvisita – vask

21

AcoKjemi – kjemiens verden Næringsmiddelspekteret

22

Skumvask

23

CIP-vask / desinfeksjon

24

Smøremidler

25

HMS-datablad / kartotek

26

Miljø / energi

27

2


Aquatic-Gruppen Aquatic-Gruppen har mange års erfaring med forbedring og effektivisering av hygieneprosesser. Dette har resultert i det komplette hygienekonsept «Trygg Mat – Økt Lønnsomhet». Konseptet inkluderer faglig kunnskap, prosessforståelse, produkter og dokumentasjon. Dette er utviklet på bakgrunn av langsiktig og kontinuerlig hygienearbeide i samarbeid med våre kunder. Arbeidet har ført til at Aquatic-Gruppen i dag er en av landets største aktører innenfor næringsmiddelhygiene. Vi har hovedkontor på Lillehammer og består av de fire selskapene Aquatic AS, Hygiene Teknikk AS, Aco Kjemi AS og Aqua Pharma AS.

« T RY G G

M AT

Ø K T

L Ø N N S O M H E T »


4


Aquatic-gruppen – med fokus på trygg mat

FOTO: GUNNAR KLINGWALL

5


Aquatic as Vår kompetanse:

Aquatic AS er en av Norges ledende aktører innen næringsmiddelhygiene. Vi tilbyr bedriftstilpassede løsninger for sikring av mikrobiologisk kvalitet og produktsikkerhet.

Rådgivning: ■ Tekniske næringsmiddelstandarder som BRC / EFSIS, inkludert HACCP. n Hygiene, renhold, hygienisk design. Utarbeiding av spesifikke demonteringsog renholdsplaner for å sikre høy hygiene i risikoområder med komplekst utstyr. n Kartlegging av prosesshygiene, årsaksanalyser og risikoanalyse. n HMS. Fagsjef Mariann Kirkerød

Kompetanseheving:

n Våre hygienerådgivere har alle

n Kurs i HACCP, BRC, hygienisk design, produksjonshygiene, personlig hygiene, generell mikrobiologi, vask og desinfeksjon på tre nivå, Listeria og biofilm og HMS. n Åpne kurs og tema dager n Bedriftstilpassede kurs og praktisk opplæring ute hos kunde.

høyere næringsmiddelteknisk / kjemisk utdannelse og lang arbeidserfaring fra ledende stillinger i næringsmiddelindustrien. n Våre fagkonsulenter har eksamen i Advanced HACCP ved CCFRA1) i Campden, England og er akkrediterte kvalitetsledere/revisjonsledere iht. krav i EOQ2) ordningen. n Aquatic AS samarbeider med Norsk Matanalyse og Det Norske Veritas innenfor fagområdene mikrobiologi og opplæring innenfor HACCP. 1)

2)

6

CCFRA er Storbritannias største uavhengige medlemsbaserte organisasjon som driver med forskning og utvikling for næringsmiddelindustrien på verdensbasis. www.campden.co.uk/index.htm EOQ – European Organization for Quality. EOQ har register over akrediterte revisjonsledere og kvalitetsledere i Norge. Denne listen er lagt ut på Excellence Norways sine internettsider www.exno.no

Revisjon: n EK/IK, BRC, HACCP n 2. parts revisjon av underleverandører

Referansekunde – Gilde Hedmark Slakterier: Fornøyde ledere etter endt to-dagers bedriftstilpasset HACCP-opplæring i regi av Aquatic as.


Lavtrykk / Mellomtrykk / Høytrykk

SENTRALE OG DESENTRALE ANLEGG

A U T O M AT I S K VAS K

R E K V I S I TA

Norges ledende leverandør av vaskeanlegg til næringsmiddelindustrien. Vår produktbredde gir våre kunder de mest optimale løsninger.

7


Zinnerske sirkel Kjemi Sammensatte kjemiske stoffer utgjør den nødvendige energi for å løse opp ulike produktrester slik at de kan skylles bort med vann.

Mekanikk Den mekaniske energi, som spyletrykk eller børste/skrape, påvirker overflaten slik at fastsittende produktrester løsner.

Temperatur Temperaturen på vaskevannet gjør at den kjemiske effekten øker, men aller viktigst er spylevannets evne til fettløsning. Riktig spyletemperatur er viktig, da for høy temp kan skape problemer med koagulering av proteiner.

Tid Tiden er den variable faktor som må tilpasses hver prosess. Kjemikaliene er avhengig av tid for å virke, men tid trengs også for termiske og mekaniske krefter.

8


Tid

Kjemi

Temperatur Mekanikk

TID = 60% T E M P E R AT U R = 2 5 % KJEMI = 10% MEKANIKK = 5%


Lavtrykk – 20 bar Bruksområde: Spesielt godt egnet i meieri, bryggeri og områder der det ikke er mye proteiner eller biofilm. Trykk: 20 bar + vanntrykk inn. Fordeler: Lavt vedlikehold og kort opplæring. Lav investeringskostnad. Pumpevalg: T A B E L L

T E K N I S K D ATA Maks vannmengde

Maks trykk

Brukere

kW

V

CRN 3-33

50 ltr/min

20 bar *

1–2

3,0 kW

220/400

CRN 5-29

80 ltr/min

20 bar *

2–4

4,0 kW

220/400

CRN 8-200

133 ltr/min

20 bar *

4–5

7,5 kW

220/400

CRN16-160

266 ltr/min

20 bar *

8–10

15 kW

220/400

* + vanntrykk inn

10


Mellomtrykk – 40 bar Bruksområde: Alle typer næringsmiddelindustri. Fordeler: Lavt vedlikehold og kort opplæring. Fleksibilitet i trykk og moderat vannforbruk. Godt anvendelig til automatvask. Pumpevalg: T A B E L L

T E K N I S K D ATA Maks vannmengde

Maks trykk

Brukere

kW

CRNE-1-HS

33 ltr/min

45 bar *

1

1 x 7.5 kW

220/400 * *

CRNE-3-HS

50 ltr/min

36 bar *

2–3

1 x 7.5 kW

220/400 * *

HPM 8

133 ltr/min

40 bar *

5–6

2 x 7.5 kW

220/400

HPM 16

266 ltr/min

40 bar *

10–12

2 x 15 kW

220/400

V

* + vanntrykk inn ** Komplett med innebygd frekvensstyring

11


Lagafors avspylingssentral

Bruksområde: Alle typer næringsmiddelindustri. Fordeler: Stor fleksibilitet i trykk. 10-70 bar. Lavt vannforbruk, og meget bra system for automatisk vask av f.eks transportband. Meget effektiv på biofilm.

T E K N I S K D ATA

12

Maks vannmengde

Maks trykk

Brukere

kW

V

253K (1 pumpe)

17 ltr/min

70 bar

1

4.0 kW

220/400

4 pumpsentral

68 ltr/min

70 bar

4

16 kW

220/400

10 pumpesentral

170 ltr/min

70 bar

10

40 kW

220/400


Lagafors skumsentral Komplett kjemidoseringssentral med trykkforhøyingssystem, vannmåling og etterdosering. Ingen forblanding, dvs fersk kjemi doseres direkte i rørsystemet. Trykkforhøyerpumpen (Grundfos CRN3-CRN5) arbeider kun i rent vann. Bruksområde: Alle typer næringsmiddelindustri Trykk: 8-10 bar Fordeler: Meget driftssikkert, ingen forblanding av kjemi, nøye dosering (0.1%), fleksibelt system der flere moduler kan kobles inn. Brukere i samtidighet: 5/10/15. (1 modul forsyner 5 brukere samtidig)

T E K N I S K D ATA Maks vannmengde

Maks trykk

Prinsipp

CRN-3-13

50 ltr/min

11 bar

CRN-5-16

83 ltr/min

11 bar

kW

V

Sentrifugal

1,1 kW

220/400

Sentrifugal

2,2 kW

220/400

13


Sentralt eller

VASKEUTTAK SENTRALANLEGG:

Sentralt vaskeanlegg: Består av en pumpeenhet for spylevann og en doseringsenhet for skum og evt. desinfeksjon. All kjemi doseres fra bulkkontainere på sentralen og føres ut til vaskesatelittene i rør.

Fordeler: God kontroll på dosering av kjemi, + / –: 0,1 %, servicevennlig (kan gjøres på dagtid under produksjon), god HMS løsning (ingen «handling» av konsentrater ute i lokalene), gode muligheter for å måle forbruk av vann og kjemi kontinuerlig.

14


desentralt vaskeanlegg

1 0

79%

Desentralt vaskeanlegg: Består av en pumpeenhet for vann, og ett rørsystem ut til vaskesatelittene. Kjemi plasseres på vaskesatelittene i kanner, og suges opp via injektorsystemet.

UTTAK MED INJEKTOR:

Fordeler: Lav investeringskostnad og fleksibel bruk av ulike kjemikalietyper.

NB! Behandling av sterke/etsende kjemikalier i kanner fører hvert år til mange etseskader på hud og øyne. Informasjon og påbud om bruk av verneutstyr er viktig.

Vurdering av system: Generelt sett bør anlegg som betjenes av flere enn èn bruker være sentrale.

15


Automatisering

Dysestokkene monteres både utenpå og inni bandet.

Skum og desinfeksjonsdyser monteres horisontalt på bandet.

Fra styreventilene trekkes rør eller slange ned til faste dysestokker pålinja. Automatvask av band gir en konstant kvalitet, og denne kan optimaliseres. Manuelt renhold av band gir ulikt renhold hver dag.

Montasjeleder Søren Astrupgaard

16


Transportband i næringsmiddelindustrien er vanskelig å rengjøre manuelt og meget tidkrevende. Automatisering av vasken er både effektiv og økonomisk. Vi regner med en ca «Pay Off» tid på 1,2–1,8 år på investeringen, og i tillegg får man et bedre renhold. Styringsenhetene består av en PLS (Mitsubishi Mac 12) og styreskap med ventiler for vask, desinfeksjon og spyling.

17


Montasje og rørsystemer

Rørkvalitet: Blanke AISI 316L trekte hydraulikkrør i dim 18.00 x 1.5 / 28.00 x 2.0. Beiset AISI 316L trekte hydraulikkrør i dim 35.00 x 2.0 / 42.00 x 2.5

Vårt tekniske montasjeteam med danske instrumentteknikere er «fagfolk» til fingerspissene, og leverer meget høy kvalitet og service. Fleksibilitet og erfaring fra mange andre anlegg sikrer at det ferdige rørsystem blir optimalt.

18

Fittings:

Hyupdong snittring 316L (teflonbelagte gjenger)

Klammer:

Polypropylene /AISI 304 hydraulikklammer


Grundfospumper Vi leverer et bredt spekter med pumper og pumpesystemer til trykkøkning og vannforsyning både for sjøvann og ferskvann.

19


Rekvisita vask...

...vi har det! 20


...kjemiens verden...

Aco Kjemi har gjennom de siste 20 år spesialisert seg på overflatevask i næringsmiddelindustrien. Alle våre fagkonsulenter har både næringsmiddelutdannelse og erfaring fra kvalitetsarbeide i denne industrien. Vi har egen kjemiker som arbeider nært opp til kundene for å finne de beste løsningene i hvert enkelt tilfelle, og vi etterlever substitusjonsplikten for å levere de mildeste og mest miljøriktige produktene.

21


Næringsmiddelspekteret Innen næringsmiddelindustrien brukes det daglig flere tusen kjemiske produkter til produksjon og renhold. Våre leverandører utvikler produkter med fokus på ytre miljø og brukervennlighet. Merkevaren «Aco Hygiene» er et utvalg av de aller beste produkter fra flere leverandører. Produktene er spesialtilpasset norsk vannkvalitet med lavt kalkinnhold, og effekten på produktene er meget bra. «Aco skolen» gir grundig opplæring til alle våre konsulenter. Dette sikrer leveranser av høy kvalitet og faglig kunnskap til beste for våre kunder.

22


Skumvask

Overflatevask Aco Hygiene Skum Alkaklor Aco Hygiene Skum Sterk Aco Hygiene Skum Alka SMS Aco Hygiene Skum Røk Aco Hygiene Skum Gigante Arrow Chloroclean m/skum

23


CIP-vask / desinfeksjon CIP vask Aco Hygiene CIP Alka 14 Aco Hygiene CIP PH Arrow Chloroclean BIOCIP Arrow System De Scaler

Korrosivitet1

Desinfeksjon Aco Hygiene Des QA Aco Hygiene Des GA Aco Hygiene Des AM Aco Hygiene Perfectoxid Aco Hygiene Des Serviett

HMS2 Gram-pos.

TENSIDBASERTE Kvartære ammoniumsforbindelser Amfotære tensider

Virkespektrum3 Gram-neg. Sporer

-

+ +

+++ +++

++ ++

-

+++ ++

OKSIDATIVE Hypokloritt Pereddiksyre Peroksid

+ ++ ++

++ ++ ++

++ ++ ++

+++ +++ +++

(+) + +

+ ++ ++

ALKOHOLER Etanol Iso-propanol

-

+ ++

+++ +++

+++ +++

-

++ ++

1 (-) angir ingen korrosivitet, (++) angir korrosiv 2 (+) betyr liten helsefare ved brukerkonsentrasjon, (++) betyr helseskadelig ved brukerkonsentrasjon 3 (-) angir ingen bakteriedrepende effekt, (+++) angir høy bakteriedrepende effekt

24

Mugg


Smøremidler TIL NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN Molykote smøremidler er tilpasset næringsmiddelindustriens behov for produksjon av «trygg mat». Alle produkter er godkjent i forhold til NSF/USDA og tilfredsstiller fremtidens strenge krav til smøring, miljø og matvareproduksjon.

Sikkerhet for høy ytelse til all industri: Lang levetid reduserer forbruk, kostnader og miljø Komplett produktserie fra markedsledende leverandør Forebygger produksjonsstopp Bredt utvalg av produkter med NSF/USDA godkjenninger

Produkter til: Kule- og rullelager Glidelager Åpne gir Lukkede gir Kompressorer Vakuumpumper Hydraulikk Rustbeskyttelse Luftverktøy Pneumatisk smøring m.m.

25


HMS-datablad og stoffkartotek Handle på nett? Tenk på fremtiden... Aco Kjemi har avtale med viktige samarbeidspartnere når det gjelder dokumentasjon av kjemiske produkter. Teknologisk Institutt Laboratorietjenester AS utarbeider HMS-datablad. Databladene publiseres gjennom miljøportalen Ecoonline. Det er vår policy at alle datablad er korrekte, at de er utarbeidet iht. gjeldende forskrifter, og at informasjonen enkelt kan distribueres Alle norske virksomheter er pålagt å ha et stoffkartotek. For de fleste brukere av kjemiske produkter er vedlikeholdet av stoffkartoteket

en omfattende og tidkrevende prosess. Aco Kjemi er forhandler av Ecoonline sin internettbaserte stoffkartotekløsning. Her kan du enkelt bygge opp ditt stoffkartotek ut fra dine behov. Løsningen inneholder også avanserte rapporteringsfunksjoner som du har behov for i et godt stoffkartotek. Dette gir deg et enkelt hjelpemiddel til å etterleve forskrifter når det gjelder internkontroll og til å overholde substitusjonsplikten.

Handel og god oversikt 24 timer i døgnet n 7 dager i uken n 52 uker i året n

Aco Kjemi AS og Hygieneteknikk AS har e-business løsning som gjør det oversiktlig og enkelt for deg å handle. Her kan du enkelt få oversikt over produkter og bestille via internett, samt se din egen ordrehistorikk og reskontroinformasjon. For brukernavn/passord, send e-post til: post@acokjemi.com eller ring 72 89 41 40.

e-business

e-business

Besøk www.acokjemi.com (gå til siden Datablad), eller gå direkte til www.ecoonline.net. Besøk: www.aquatic.as www.acokjemi.com www. hygieneteknikk.com 26


Miljø / energi m3

Dag

8000

Natt

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

uke 47 uke 49 uke 51 uke 01 uke 03 uke 05 uke 07 uke 09 uke 11 uke 13 uke 15 uke 17 uke 19 uke 21 uke 23 uke 25 uke 27 uke 29 uke 31 uke 33 uke 35 uke 37 uke 39 uke 41 uke 43 uke 45 uke 47 uke 49 uke 51 uke 01 uke 03 uke 05 uke 07 uke 09 uke 11

0

uke

Grafen viser før/etter situasjonen i vannforbruket på en norsk næringsmiddelindustri ved installasjon av nytt vaskeanlegg. Innsparing på vann og energi var 6-sifret uten at tidsforbruket ved vasken ble høyere


A Q U A T I C - G R U P P E N : Totalleverandør av hygieneløsninger til næringsmiddelindustrien. Vi ønsker å delta som aktør i strategiske allianser – der vi i fellesskap utvikler rasjonelle og fremtidsrettede hygieneløsninger innenfor definerte kvalitets- og kostnadsrammer. Vår spisskompetanse er innenfor næringsmiddelhygiene, og vi er opptatt av å løse dine behov.

Tlf: 61 24 70 10 Fax: 61 24 70 11 • Hovemoveien 1, 2624 Lillehammer post@aquatic.as • www.aquatic.as

Kjemiske produkter for næringsmiddelindustri, oppdrett og mekanisk industri.

Manuelle og automatiserte rengjøringssystemer for næringsmiddelindustrien.

Kjemiske produkter for bekjempelse av virus, bakterier og parasitter i ferskvann og sjøvann.

Tlf: 61 24 70 10, Fax: 61 24 70 11 Hovemoveien 1, 2624 Lillehammer post@acokjemi.com www.acokjemi.com

Tlf: 61 24 70 10 Fax: 61 24 70 11 Hovemoveien 1, 2624 Lillehammer post@hygieneteknikk.com www.hygieneteknikk.com

Tlf: 61 24 70 10 Fax: 61 24 70 11 Hovemoveien 1, 2624 Lillehammer

Avd. Trondheim: Tlf: 72 89 41 40 • Fax: 72 88 91 21 Vestre Rosten 81, 7075 Tiller Avd. Bodø: Tlf: 75 58 42 22 Avd. Oslo: Tlf: 23 37 97 70

Grafisk design: Arvid Johansen. Produksjon: Gjøvik Grafiske as • Foto: Asmund Hanslien, Gjøvik Grafiske as, Aquatic.

Med kunnskap skal kvaliteten sikres!

Aquatic-Gruppen brosjyre  

Aquatic katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you