Page 1

AKVAKULTUR Aco Kjemi – din kompetansepartner innen AKVAKULTUR


Ac o K j e m i A s – K j e m i L ø s n i n g e R b A s e RT på Ko m p e TA n s e

overflatevask sterke alkaliske produkter med tilpassede tensider for ﬋erning av fett og proteiner fra fisk og fiskeavfall. Dette er rette produkter for ”tunge” jobber på ditt anlegg. produktene er godt egnet til karvask, vanskelige områder som dødfisk-områder, forsiloer, arbeidsbåter, flåter, gulv, etc. Aco Kjemi har også sterke alkaliske produkter som ikke angriper aluminium, som har et kraftig skum som tørker sent ut. Det gir dermed oppdretteren/ brukeren bedre tid til karvask, og sen opptørking hindrer også inntørking av produktet på over flaten. godt egnet til vask av arbeidsbåter, kar, klekkeriutstyr etc. pRoDUKTVALg: Foam 226, Fpc, Foam 32T, Aco Hygiene skum Røk Finnes i 20, 200 og 1000 liter emballasje. Desinfeksjonsmidler Aco Kjemi as har to godkjente desinfeksjonsmidler som er registrert på mattilsynet sin liste over godkjente desinfeksjonsmidler til Akvakultur. Disse produktene inneholder hydrogenperoksid og pereddiksyre. Finnes også med skum. en trenger bare dette ene produktet til å få kontroll over bakterier, virus og sopp. egnet til overflate desinfeksjon og cip. Ved generasjonsskifte på lokalitet er det smart å desinfisere ringer etc. før flytting til ny lokalitet eller nytt utsett. Arbeidsbåter bør ha gode rutiner for desinfeksjon for å hindre smitte mellom lokaliteter. pRoDUKTVALg: Aqua Des og perfectoxid med og uten skum. Finnes i 20, 200 og 1000 liter emballasje.


Ac o K j e m i A s – p R o D U K T e R s o m g j ø R H V e R DAg e n b e D R e

cip vask er forkortelse for cleaning in place, der en sirkulerer vann og kjemi ved hjelp av pumpekraft gjennom rør for å oppnå rene og desinfiserte rør innvendig. brukes også for cip vask av klekkeskap for å unngå demontering av sjåglass, slanger etc. Aco Kjemi har gode kunnskaper innen cip område og hjelper til med, og mengdebestemme vannmengde. Vi lager også prosedyrer for bedriften, slik at en oppnår ønsket effekt hver gang. cip vask er arbeidsbesparende for oppdretterne og en oppnår meget gode resultater i klekkeskap, startforingshall og tilvekstavdelinger med rene tilførselsrør. sopp, bakteriologi og virus lar seg bekjempe ved cip og tilpasset kjemi. • cip vask med et surt vaskemiddel er effektivt og fornyer overflaten slik at det blir vanskeligere for urenheter å feste seg. sure midler kan brukes på de aller fleste overflater som pVc, peH, pe, rustfritt stål og glassfiber. • Kan også benyttes på aluminium overflater for kortere perioder med rett kosentrasjon. Kan utvikle noe skum så skumdemper er lurt å ha til gjengelig. • Aciren cip, Aco syrevask, Aco Hygiene cip pH (fosforsyre) Finnes i 20 og 200 liter emballasje. et sterkt alkalisk vaskemiddel godt egnet til og ﬋erning av fett og proteiner. Dette er gode cip middel til vask av varmevekslere, rør og RsW anlegg. Alkaliske cip midler virker best ved temperatur på over 12gc, ved en dosering på 3 % innblanding, avhenging av temperatur og tid. cip Alka 95, cip alka cR, Aco Hygiene cip Alka 14 er produkter en her kan velge. Finnes i 20, 200, og 1000 liter emballasje. 600 liter også cip Alka 14.


Ac o K j e m i A s – o p T i m A L i s e R e R D e n DAg L i g e D R i F T e n

Hjelpekjemi og utstyr Hyposan er et hjelpeprodukt for å optimalisere driften av varmevekslere, tilføres i avløpsvannet hver 12. time gjennom hele perioden varmeanlegget går. Hindrer groe i rør, sedimenteringstanker og varmeveklsere. er bygget opp på gode tensider som gjør at Hyposan sørger for optimal varmeveksling i vekslere, slik at en sparer arbeid og mye strøm. sikrer fisken en stabil temperatur i karene. Reduserer behovet for vask av vekslere. Daglig mengde Hyposan ligger på 3 til 7 liter pr døgn avhengig av vannmengde og organisk belastning i avløpsvannet. Anbefaler at Hyposan blir dosert med iwaki doseringspumpe og timer. Finnes i 20,200 og 1000 liter emballasje. Av andre hjelpekjemier kan vi nevne: • smøremidler, oljer og greas fra matrix, også næringsmiddel H1 – godkjente oljer og smøremidler. • produkter til daglig renhold av gulv og klær. • matrix silikonolje 350 som hindrer groe på karsider, forenkler øktingen av fisken. Påføringsutstyr • Ls 10 til skumlegging av overflater, klikk-kobles til deres høytrykkspyler, sikrer god påføring og sikker Hms, da kjemidunken kan stå 20 meter unna. opTisK sKUm. • pRo-pULV påføringsutstyr kobles til vanntrykk, god rekkevidde 25 m og enkelt i bruk. sikrer rett dosering. opTisK sKUm. • Hygieneteknikk as er behjelpelig med og finne godt utstyr for spyling og påførinsgsutstyr for kjemi. www.hygieneteknikk.no se egen brosjyre for påføringsutstyr fra HygieneTeknikk. • birchmeier lavtrykskanner, til alkalier og syrer, i forskjellige størrelser Ytre miljø • Lenser for oppsamling og mange typer absorbenter.”– Denios • be om å få Denios katalog eller se, www.denios.de, mange gode løsninger på miljøsikring. www.ecoonline.no • Aco Kjemi as holder kurs i kjemi/kjemihåndtering og hygiene. Ta kontakt. post@acokjemi.no


www.dialecta.no

Hovemoveien 1, 2624 Lillehammer T: 61 24 70 10 F: 61 24 70 11 post@aquatic.no www.aquatic.no

Aquatiq Chemsitry brosjyre aquakultur  
Aquatiq Chemsitry brosjyre aquakultur