Page 1

Megvalósulási dokumentáció Andrássy út 4. szám alatti Harkányi palota belsőépítészeti, műemlékvédelem alatt álló elemeiről

Az Andrássy út 4. alatt levő épület belső enteriőrjeiben az első és a második emeleten levő lakásokban műemlékvédelem alatt állnak az alábbi védettséget élvező objektumok: 1. Piano Nobile Lépcsőház, a kapu, a lépcsőházhoz kapcsolódó első emeleti három helység. 2. Az első emeleten található kazettás mennyezetet, az utcai és udvari fronton levő szobákban. 3. A második emeleten található kazettás mennyezetű szoba. A mellékelt dokumentáció a helyreállítás és restaurálás megvalósulási céljait tartalmazza, valamint a restaurálási terveket, és a restaurálás dokumentációját, anyagok és helyszínek bontásában. 1.1 A lépcsőház és környezetéhez kapcsolódó terekben található kőből és műkőből készült elemek a restaurátori dokumentáció és terv alapján került teljes helyreállításra (1 számú melléklet) 1.2 A lépcsőház és környezetéhez kapcsolódó terekben található gipszből készült elemek a restaurátori dokumentáció és terv alapján került teljes helyreállításra (2 számú melléklet) 1.3 A lépcsőház és környezetéhez kapcsolódó terekben található műmárványból készült elemek a restaurátori dokumentáció és terv alapján került teljes helyreállításra (3 számú melléklet) 1.4 A lépcsőház és környezetéhez kapcsolódó terekben mozaikból készült elemek a restaurátori dokumentáció és terv alapján került teljes helyreállításra (4 számú melléklet) 1.5 A lépcsőház és környezetéhez kapcsolódó terekben található kovácsoltvasból és fából készült korlát a restaurátori dokumentáció és terv alapján került teljes helyreállításra (5 számú melléklet) 1.6 A lépcsőház és környezetéhez kapcsolódó terekben található ólmozott üvegből készült elemek a restaurátori dokumentáció és terv alapján került teljes helyreállításra (6 számú melléklet)


1.7 A lépcsőtér és függőleges falak a feltárt falszín alapján lettek helyreállítva, ahol kváderes osztással bekarcolt minta volt, azok meg lesttek mentve, és a hiányzó helyeken helyre lett állítva. 1.8 A lépcsőház és környező két szoba mennyezetén a feltárás során ornamentális díszítésű falfestményt találtunk. A teljes feltárás után a meglevő díszítés teljes restaurálásra került. A hiányzó felületeken, az analógia alapján a minta rekonstrukcióra került a mellkelt terv alapján (7 számú melléklet) 1.9 A hiányzó padlóburkolat a lépcsőházi mozaik színei alapján fekete-fehér színű porcelán lappal leszttek helyreállítva nagyobb léptékben, középen mozaikmintával, ami a mennyezet egyik ornamentikáját idézi vissza (8 számú melléklet) 1.10 A lépcső környezetében levő ablakok ólmozott üveggel lettek kitöltve az udvari folyosó üvegeinek analógiájának alapján.( 9 számú melléklet) 1.11 A csillárok és falikarok a meglevő régi fényképek alapján készültek el, és lettek beépítve. 1.12

A bejárati fa kapu restaurálásra került. (10 számú melléklet)

2.1 Az utcai és udvari termek mennyezetén található kazettás faburkolat restaurálásra került a restaurátori dokumentáció alapján (11 számú melléklet) 2.2 Az utcai terem fa falburkolata rekonstruálva lett a tudományos publikáció, és a szomszédos teremben levő kőlábazat analógiája alapján terve a (12 számú melléklet) 2.3 A kandalló a publikáció alapján az Iparművészeti Múzeum tulajdona, ami a tudományos publikáció alapján vissza kéne helyezni az eredeti helyére. Ezért lépéseket kell tenni a Múzeum felé a műtárgy visszahelyezésére az eredeti környezetbe. Ezt a kérésünket a Múzeum elutasította. Ezért a korában hozzá hasonló márvány kandalló került beépítésre. 2.4 A parketta napmintás fakazettás burkolata helyre lett állítva analógiák alapján. ( 13 számú melléklet) 2.5 A nyílászárók az eredeti állapotba helyre lesttek hozva, az eredeti réz vasalatok kerültek vissza a helyükre, hiányzó vasalatok az eredeti alapján lettek leöntve és pótolva. (14 számú melléklet) 2.6 A fa nyílászárók stílusban az eredeti minták alapján lesttek pótolva, aminek analógiája a tudományos publikációban található. 3.1 A második emeleten található fa és papírmaséból készült mennyezeti burkolat a restaurátori terv alapján lett teljesen helyreállítva (15 számú melléklet)

2009. 5. 10.


Restaurálás előtti 1994-es és a helyreállítás utáni 2009-es fényképek

ábra  1  Harkányi  lakás  bejárati  ajtaja  

        ábra  2  díszlépcsőház  burkolata  


ábra 3  díszlépcső

ábra  4  díszlépcső  a  bejárat  felé


ábra 5  díszlépcső  első  emeleti  érkezése  


ábra 6  bábbos  korlát  a  lépcsőház  érkezésekor  


ábra 7nagyszalon  bejáraa  a  vesztibül  felől  


ábra 8  vesztibül  kőlábazata  


ábra 9  konzolok  a  vesztibülben  

ábra  10  I.  emeleti  vesztibül  


ábra 11  szalon  bejárata  


ábra 12  lépcsőházi  előtér  


ábra 13  szalon  


ábra 14  szalon  a  kandalló  helyével  


ábra 15  lépcsházi  lépcső  északi  fala


ábra 16  lépcsőházi  lépcső  nyugati  fala


1 melléklet Kő és  műkő  elemek    

ábra 1 a márványoszlopok elhelyezkedése

A díszlépcsőház   anyagában   és   funkciójában   több   elemből   áll.   A   különböző   anyagok   különböző   állapotba   kerültek   az   évek   során.   Ezért   a   különböző   anyagból  készült  rárgyak  eltérő  restaurálási  és  vizsgálati  eljárás  alá  esnek. M árvány  oszlopok   A   díszlépcsőház   7   méteres   szintjén,   ami   a   lakószint,   a   lépcső   és   a   fagadószintet   összekotő  korlátsort  márványoszlopok  díszítik,  amik  valódi  hordozó  funkciót  is   ellátnak.   8   darab   oszlop   egyenként   két   részből   áll.   Tagozott   lábazatból,   és   sima   testű,  felfelé  keskenyedő  oszloptörzsből.  A  lábazat  fehér  márványból  lett  faragva,   selyemfényre   csiszolva,   az   oszloptörzs   krémszínű,   erezett   márványból   fényzett   felülettel   lett   elkészítve.   A   korintoszi   fejezet   más   anyagból   lett   készítve.   Állapotuk   alapvetően   jónak   tekinthető,   nincs   lényeges   sérülés   rajtuk,   néhol   látható   csorbulás   és   szennyeződés   a   felületen,   amit   a   korábbi   elválasztó   falak   meszes,   malteros   anyagmaradványok   okoznak.   Ezek   a   szennyeződések   mechanikusan,   és   ionmentes   mosószeres   vízzel   eltávolíthatóak.   A   hiányok,  


csorbulások színezett   epoxigyantával   pótolhatóak,   célszerű   megjelenésben   és   színben   minél   jobbban   közelíteni   az   eredeti   felülethez.   A   lépcsők   anyaga   keménymészkő,  nem  repedt,  nem  sérült.    

ábra  2a  márványoszlopok  szennyezettsége

M űkő elemek A   díszlépcsőház   legtöbb   része   műkőből   készült.   A   lépcsőház   három   oldalán   körbefutó   főpárkány,   a   kazettás   kő   lábazat,   a   szalonokba   nyíló   kő   nyíláskeretezésű   ajtók,   a   korlátok,   és   az   alata   levő   akantuszos   kőbabák   mind   műkő  anyagból  lettek  készítve  öntési  eljárásal.  Az  évek  során  a  szennyeződést  el   kívánták   takarni,   ezért   többször   átfestetették   azokat   hol   fehér,   hol   szürke   olajfestékkel.   A   feltárás   során   három   réteg   alatt   meg   lehetett   találni   az   ereeti   felületet,   amely   erősen   szennyezett.   A   rétegek   alatt   az   eredeti   műkő   barnás-­‐ szürke   felülete   található.   A   korlát   akatuszos   kőbabáin   másodlagos   aranyfestés   található,  ami  idegen  az  ereti  felülettől.  Azokon  a  helyeken,  ahol  nem  volt  arany  


fetés, megmaradt   az   eredeti   nyers   kőfelület,   valamint   az   arany   oldószeres   eltávolítása  altt  sem  volt  található  semmilyen  régi  aranyozási  nyom  sem.  Tehát   ki  lehet  jelenteni,  hogy  az  erdeti  kőbabákon  nem  volt  aranyozási  díszítés.  

ábra  3  műkőelemek  elhelyezkedése

A restaurálási   eljárás   során   olyan   oldószeres   fetékeltávolítót   kell   összeállítani,   ami   felpuhítja   az   olajfestéket,   de   nem   szívódik   bele   a   műkő   felületébe.   A   festékrétegek   eltávolítása   után   száraz   szemcseszórásos   eljárással   kell   letávolítani  a  felületi  szennyeződést,  mivel  belső  épület  elemekről  van  szó,  és  el   kell  kerülni  a  födém  nedvesedését.  A  hiányokat  és  repedéseket,  amik  a  tisztítás   után   láthatóak,   tercites   cementes   színezett   kiegészítő   anyaggal   kell   pótolni,   közelítve  az  eredeti  színhez.  A  kész  felületet  hidrofobizálni  kell,  hogy  el  lehessen   kerülni  a  szennyeződés  tobábbi  bevándorlását,  és  konzerváljuk  a  műkő  felületét.  


ábra 4  átfestett  és  repedt  műkő  tagozat  

ábra 5  műkő  feltáró  tisztítása

Restaurálás menete    


A márványoszlopok  restaurálása  

ábra  6  márvány  talapzat  

A meglevő   oszlopokat,   és   lábazatait,   illetve   a   meglevő   két   eredeti   korintoszi   fejezetet   több   lépcsőben   lett   megtisztítva.   A   felületi   szennyeződéskez   mechanikusan   műanyag   szerszámokkal   lekapartam,   ezáltal   a   malteros   rárakódástól   megszabadult   a   felület.   A   továbbiakban   ionmentes   mosószer   3   %   vizes   oldatával   lett   megtisztítva,   majd   tiszta   vizes   áttörléssel   lett   a   felületről   a   maradék   mosószer   eltávolítva.   A   száradás   után   a   felület   sérülései   láthatóvá   váltak,   és   néhány   helyen   a   későbbi   kiegészítések   nyomai.   A   régi   kiegészítések   enyves   gipsszel   történtek,   amit   mechanikusan   eltávolítottam   a   repedésekből.   A   repedéseket   színezett   epoxigyantával   egészítettem   ki,   amit   a   felülettel   egybecsiszoltam,   és   polírozással   felfényeztem.   Az   oszlop   fényzése   több   helyen   sérült   ,   ott   helyi   kézi   fényezéssel,   800   finomságú   csiszolópapírral,   és   a   végén   karnabaum  viasszal  a  felületet  egységesen  fényessé  tettem.  Az  oszlop  fejezete,  és   talapzata  matt  csiszolású  volt,  ezeket  nem  kellett  fényezni,  csak  a  csorbulásokat   kiegészíteni.   Ezt   a   fentebb   említett   módszerrel   végeztem.   A   tagozatok   illesztésénél  tört  fehér  színű  fugával  töltöttem  ki  a  réseket.  


ábra 7csorba  márványoszlop  tisztítás  után  

ábra  8  oszlop  színezett  kiegészítése  


ábra 9  oszlop  kiegészítése  színezés  előtt  

ábra  10  helyreállított  oszlopok  


ábra 11  helyreállított  oszlopk  

ábra  12    helyreállított  oszlopfők  


ábra 13  helyreállított  oszlopfők  


A kem énym észkő  lépcsők  restaurálása  

ábra  14  szennyezett  lépcsőfelület  

A keménymészkő   lépcsők   és   fordulói   szennszettek   voltak,   amit   kőtisztító   pasztával   tisztítottunk   meg   (   PH   7,5-­‐   re   beállítva   -­‐   3%   ammónium   hidrokarbonát,   5%   nátrium   hidrokarbonát,   2,5   %   Edte   dinátrium   sója,   vizes   oldat   -­‐     bentonit   porral   masszát   hozva   létre).   A   felületet   nem   kellett   stokkolni,   mert   jó   állapotú   volt.   A   helyi   csorbulásokat   színezett   epoxigyantával   egészítettem   ki,   és   a   felülettel   egybecsiszoltam.   A   legfelső   forduló   kőlemezén   nagyobb  csorbulások  voltak,  amik  tercites  kőkiegészítő  anyaggal  lettek  pótolva  (   Remmers  kőpotló  cementes  keverék)     M űkő  elemek  restaurálása  

                   

                                                     

ábra 15  műkő  minta  csiszolat                                                                                          ábra  16  tisztított  műkő  


ábra 17  műkő  mokroszkópos  képe  

ábra  18  átfestett  szennyezett  konzol  

A tisztítási  során  a  többrétegű  átfestéseket  dimetil  formamid  szervesoldószerrel   távolítottam  el.  Négy  réteg  festéket  többszöri  duzzasztás  és  mechanikus  kaparás   távolította  csak  el.  A  felületi  mélyadésekben  levő  festékmaradékokat  alacsonynyomású   szemcseszórással  el  lehetett  távolítani,  mivel  a  vegyszeres  tisztítás  már  fellazította  azt.  A   repedésket  és  fugákat  színezett  Remmers  kőkiegészítő  anyaggal  pótoltam.  A  felületet  


szilikofób vegyülettel  hidrofóbizáltam,  és  konzerváltam.

ábra  19  sérült  hiányos  párkány  

ábra  20  átfestett  balluszter  


ábra 21  tisztított  konzol  

ábra  22  szennyezett  lábazati  elem  

Több   helyen   hiányos   volt   a   műkő   lábazati   borítás,   valamint   a   felső   párkány   hiányos   volt   egy   beázás   miatti   bontás   miatt.   A   meglevő   mintáról   szilikongumi-­‐


gipsz negatívot  vettem  le.  Ezt  a  formát  a  hiányra  igazítottam,  rögzítettem,  és  az   üregbe  híg  kőzúzalék-­‐cement   keveréket   öntöttem.   A   megkötés   után   a   negatívot   eltávolítottam,   és   falületet   az   eredeti   felülettel   megegyező   plasztikára   alakítottam   faragó   szerszámokkal.   Végén   oxidos   festékkel   (   híg   modakril)   lazúrozva  a  kiegészítést  hozzáantikoltam  az  eredeti  felülethez.  A  nagy  hiányokról   gipsz  negatívot  vettem  le,  azt  lefektetve  vasalással  megerősített  műkő  öntvényt   készítettem,  amit  a  megkötés  után  a  falhoz,  és  az  eredeti  felülethez  rögzítettem   ragasztással  (  Cimsec  rapid)  

ábra  23  vegyszeres  tisztítás  fázisa  

ábra  24  hiányos  lábazat  


ábra 25  műkő  vegyszeres  tisztítás  közben  


ábra 26  csorbulás  

ábra  27  csorbulás  


ábra 28  felső  párkány  kiegészítő  negatívja  

ábra  29  felület  szemcseszórás  közben  


ábra 30  hiányzó  lábazat  öntése  

ábra  31  a  megöntött  lábazat  


ábra 32  a  beépített  pótolt  lábazat  

ábra  33  a  kész  lábazat  


ábra 34  a  restaurált  műkő  


2 , 3 melléklet Gipszből készült  elemek  

Scaglioca (műmárvány)  pilaszterek  és  oszlopok A  díszlépcsőház  bejárati  szintjén  2  db  oszlop,  a  lépcsőfordulókban  2  db  oszlop,  a   Piano   nobile   szinten   16   db   pilaszter   és   két   oszlop   található,   ami   scaglioca   technikával   készült.   Ezt   a   műmárványt   enyves   gipszből   oxidokkal   színevve   készítették.   A   színezés   megtévesztően   hasonlít   az   eredeti   márvány   felüetre,   erezett  vöröses,  sárgás  színűek.  A technika alapján az enyves még  meg  ne  kötött   színezett   gipszet,   mint   tésztát   összegyúrják,   a   színek   ne   elegyednek   el,   hanem   rétegesen  követik  egymást. Ezt a felületet csiszolják és fényezik.

ábra  1  kör  alakú  mümárvány  oszlop  a  fölszinti  bejáratnál

Állapot, helyreállítási  terv   A   felületük   több   helyen   csorbultak,   repedtek,   hiányosak.   A   felső   szinten   levő   pilasztereket  többször  átfestették  enyves,  és  olajos  festékekkel.  Az  eltávolításuk   nagy   szakmai   felkészültséget   igényel,   mert   a   olajos   festék   keményebb   mint   a   gipszes   pilaszter.   Oldószeres   festékeltávolításnál   olyan   összetételt   kell   választani,  ami  nem  károsítja  az  alap  színeit,  és  nem  oldja  a  fényezéshez  használt   olajokat.   A   feltárás   során   az   alkohol   25%   és   észteres   higító   45%   és   aceton  30%  keveréke  felet  meg  ezeknek  a  feltételeknek.  


A festék   eltávolítása   után   a   felületen   levő   humán   szennyeződést   ionmentes   oldószeres   vízzel   el   lehet   távolítani,   és   vissza   lehet   állítani   az   eredeti   fényét   a   pilasztereknek   viaszos   fényzéssel.   A   kiegészítéseket   az   eredeti   eljárássa   és   színezéssel  azonos  módon  kell  elkészíteni.

ábra  2  átfestett  oszloptest

Helyreállítás A tisztítást a restaurálási tervben meghatározott és kipróbált oldószer összetétellel lehetett megtisztítani több lépésben. Mindig csak átlagosan 1 négyzetméternyi felületet kellett bekenni, ami felpuhította az átfestésket. Ezt 20 perc elteltével műanyag spaklival le lehetett húzni, ami 1-2 réteg festéket eltávolított, függően a réteg vastagságától. Az tiszttás után a felületen fátyolos festékmaradékok maradtak, amit oldósres ronggyal le lehetett törölni. Ekkor előtűntek a felületi csorbulások ás repedések, valamint a humán szennyeződés, amit ionmentes vizes tisztító szerel ( prewocell 2 % vizes oldata) tisztítottam meg.


ábra 3  sérült  oszlopfejezet

A hiányokat az eredeti technológának megfelelően enyves színezett gipszből pótoltam a helyszínen. Csak a hiányok helyére vittem fel az anyagból, ügyelve, hogy az erdeti felületre ne ragadjon a kiegészítési massza. 12 óra száradás után simítóvassal az erdeti színtre lehetett simítani a felületet. A pórusokat híg színezett masszával tömítettem,és vizesen 300 papírral összecsiszolta a felületet. Az erdeti felület fényezése megmaradt, így a kiegészítés felületét kellett oldószeres keményviasszal (terpentinben oldott karnabaumviasz 2%-ban) átkenni, és finom acélgyapottal selyemfényűre húztam a felületet.


ábra 4  sérült  oszlop  posztamens

ábra  5  tisztítás  közben


ábra 6  műmárvány  szennyezettsége  a  beépített  fal  nyomainál


ábra 7   a   beépített   falak   által   eltakar   és   nem   átfestett   eredeti   műkő   és   gipsz   pilaszeter   fejezet.  Látható,  hogy  az  ereti  felületen  nem  volt  aranyozás  és  színezés

ábra  8  szennyeződött  felület


ábra 9  a  megtisztított  felület

ábra  10  kitörött  sarok


ábra 11  csorbulásos  sérülések

ábra  12  a  műmárvány  oszlop  sérült  és  hiányos  oldala


ábra 13  sérült  sarok

ábra  14  az  átfestésektől  megtisztított  oszlop


ábra 15  az  eredti  fényezés  helyreállítása


ábra 16  a  helyreállított  oszlop  és  oszlopfő


ábra 17  a  javítás  helye

ábra  18  a  helyreállított  oszlop  és  oszlopfő


ábra 19  a  helyreállított  belső


ábra 20  a  javítás  az  oszlopon

Gipsz elemek Több   helyen   található   a   díszlépcsőházban   gipsz   díszítés:   Az   oszlopok   és   pilaszterek   korintoszi   és   jón   fejezete,   a   lépcsőfordulók   kazettás   mennyezeti   díszítése,  és  a  boltozatos  mennyzeten  található  rozettás  díszítés.   Állapot,  helyreállítási  terv   A   gipsz   díszítések   többször   át   lettek   festve,   ranyozva,   ezért   feltárást   kellett   vágezni,   hogy   milyen   volt   az   erdeti   felület.   A   korintoszi   oszlopok   és   pilaszterek   feltárása   során   a   másodlagos   aranyfesték   alatt   semmilyen   díszítési   nyom   nem   volt.   Azokon   a   helyeken,   ahol   elválasztó   falakat   építettek,   és   védett   hlelyen   maradt  az  erdeti  gipsz  felület,  szintén  semmilyen  aranyozás,  vagy  színezés  nem   látható.   Az   arany   átfestést   oldószeres   módszerrel   lehet   eltávolítani,   a   gipszes   enyves   átfestést   vizes   enzimes   duzzasztás   után   lehet   kíméletesen   eltávolítania   felületről,  hogy  az  ornamentika  nesérüljön  meg.   A   hiányokat   és   csorbulásokat   modellgipszel   lehet   pótolni,   amit   sárga   és szürke oxidfetékkel   kell   a   megfelelő   árnyalatúra   kikeverni,   hogy   minnél   jobban   közelítsen   a   kiegészítés   az   eredeti   sárgás   árnyalathoz. A kialakítot felületet színezéssel antikolni kel.


ábra 21   a   korintoszi   oszlopfő   külső   oldala   rannyal   átfestve,   a   válaszfal   nyoma,   valamint   az   enyves  festékkel  festett  felület

ábra  22  a  széttört  oszlopfő  helye


ábra 23  aranyfestékkel  átfestett  oszlopfő

ábra  24  a  festéktől  megtisztított  felület


ábra 25  az  átfestett  műmárvány  pilasztertörzs,  és  fejezet

ábra  26  a  mechanikusan  megtisztított  gipszfelület


ábra 27  a  széttört  oszopfő  darabjai

ábra  28  a  megtisztított  oszlopfő  ragasztás  közben


ábra 29  hiány  az  oszlopfőn

ábra  30  az  összeragasztott  oszlopfő


ábra 31  a  kiegészített  oszlopfő  színezés  előtt

ábra  32  az  antikolt  felületű  kész  gipszplasztika


ábra 33  a  helyreállított  oszlopfő

Aranyozott gipsz    díszítések

A lépcsőfordulókban a mennyezeten található kazettás díszt többször átfestették, a finoman kidolgozott alaprétrgrt a vastag felső réteg eltkarja. A másodlagosan ráfestett erany és színezett rétegek idegenek az ereeti kidolgozástól.


ábra 34  az  átfestett  kazettás  gipsz  betét

Feltárás A feltárt felületen telálhatók eredeti aranyozások bólusz alapozással, a többszöriátfestés alatt megtalálható az eredeti festetlen gipsz felület. Az átfestéseket akrilos festékkel végezték (Valkid), amit kíméletesen oldószerres módszerrel lehet eltávolítani úgy, hogy az aranyozást meg kell menteni, és a tisztítás után az eredeti eljárással pótolni a hiányzó részeken, ahol megsemmisült az eredeti felüle.


ábra 35  felület  feltárása


ábra 36  tisztítás  közbeni  részletfotó

ábra  37  az  átfestés  alatt  levő  eredeti  sérült  gipszstukkó  kiegészítés  előtt


ábra 38  tisztítás  közbeni  részletkép

ábra  39  megtisztított  nyers  felület


ábra 40  sérült  faragott  berakások

ábra  41  a  sérült  faragások  pótlása


ábra 42  a  kész  gipszfelület


ábra 43  az  elkészült  lépcsőforduló


4 melléklet Padlómozaik   A  Piano  Mobile  szinten  levő  mozaikok  a  bejárati  ajtó  melletti  padló  felületen  találhatóak   meg.   Több   színű   kőből   lett   készítve   (fekete,   fehér,   vörös)   több   kör   négyzetes   összetolásából   kialakuló   geometrikus   minta   tölti   be   a   felületet.   A   mozaik   kockák   1,5   x   1,5   cm   márvány   kockából   lettek   kialakítva,   hagyományos   technikával   vizes agygos márgába ütötték bele a köveket   .Az   erős   használatnak   kitett   felület   kikopott,   sőt   kifordultak a kockák,   és   ezért   összefüggő   területek   hiányoznak.   Ezeket   a   hiányokat   cementes   feltöltéssel   pótolták.   Szárazon   fugázott,   vagyis   az   eredeti   technikában   fugázó   anyagot   nem   használtak,   igyekeztek   „0”   fugával   készíteni   a   mintát, a kövek között a beágyazó sárga agyag most is látható.

1.  ábra  A  bordűr  mintánál  található  hiányok  


2. ábra  A  kockák  mérete  és  formája,  megfigyelhető  a  kézi  törés  egyenetlensége  

3.  ábra  A  bejárat  melletti  vörös  kövek  kipergése  

A mozaik   szennyezettsége   és   hiányossága   indokolja   a   felület   tisztítását,   és   a   hiányzó   részek  pótlását.   Állapot:   A   felület   erősen   szennyezett   a   légköri   és   használatból   eredő   szerves   szennyeződéssel,   ami   a   városi   levegő   kormos   összetételével   egy   erősen   korrozív   felületet   képezett.   A   többszöri   felújítások   miatt   a   felületen   cementes   maradványok   és   lepedék   található.   A   használat   miatt   a   kövek   felülete   erősen   kopott,   karcos.   A   kövek   élei   a   rések   mentén   csorbultak,   és   a   keletkező   fugák   megnagyobbodtak.                   A   használat   és   erős   fizikai  


behatás miatt   több   helyen   hiányoznak   mozaik   kövek.   A   hiányokat   szakszerűtlenül   cementes  pótlással  öntötték  ki.    

4.  ábra  Apró  hiányok  a  minta  folyamában  

5.   ábra   Az   eltérő   keménységű   márvány   kockák   eltérő   kopása,   és   az   ebből   adódó   felületi   eltérés  

     


Restaurálás

• •

• •

A felület   tisztítása:   magában   foglalja   a   mechanikai   tisztítást,   majd   a   felület   kíméletes  ionos  oldószeres  tisztítását  (Remmers  kőtisztító  paszta),  a  tisztítószer   eltávolítását,   és   közömbösítését.   A   fugákból   az   idegen   anyagok   eltávolítását   kíméletes  porszívózással   A   m ozgó   m ozaik   kövek   rögzítése:   a   tisztítást   követően   alapos   vizsgálat   alapján  a  mozgó  köveket  ki  kell  emelni  a  környezetéből,  és  mechanikus  tisztítást   követően   rögtön   vissza   kell   ragasztani   az   eredeti   helyére   cement   bázisú   rugalmas  ragasztóval.   A   megmentett   eredeti   mozaik   ideiglenes   védelm e   a   felületre   ragasztott   gézzel,   vízre   oldódó   ragasztóval   (karboximetilcellulóz   nátrium   sójának   10%   oldatával)   A   szakszerűtlen   pótlások   eltávolítása:   a   cementtel   pótolt   foltokat   mechanikusan  el  kell  távolítani,  hogy  kialakítható  legyen  a  pótlás  hely.  Ezt  kézi   vésővel   és   kalapáccsal   kell   végezni   úgy,   hogy   a   megmaradt   és   rögzítésre   került   kövek  ne  mozduljanak  ki.  A  vésés  során  el  kell  jutni  az  alaphordozó  felületig.   A   kitisztított   pótlandó   lyukak   aljának   kiegészítése,   hogy   a   beragasztandó   pótlások  szintbe  kerüljenek  az  eredeti  felülettel.   Pótlandó   kockák   gyártása:  az  eredeti  mozaik  alapanyaghoz  hasonló  színű  és   vastagságú  kockák  készítése  az  eredeti  technológiával.  Ennek  során  a  megfelelő   vastagságú   márványlapból   mozaiktörő   kalapáccsal   kockákat   hasítunk.   Erre   a   vizes  gyémántvágó  eljárás  nem  alkalmas,  mivel  túl  sima  élű  és  szabályos  kockák   létrejötte   miatt   a   kiegészítés   nagyon   eltérő   megjelenésű   lenne,   mint   az   eredeti   felület. Az elkészítendő kövek mérete 1,4 x 1,4 cm 5 mm vastagságban   A   hiányzó   területek   m ásolata:   ennek   során   a   pótlandó   területekről   pausz   papírra  pontos  1:1  méretű  szabásmintát  kell  készíteni,  amiről  tükörképű  karton   lesz  a  pótlás  terv  alapja.   Az   elkészült   kartonra   a   kövek   kirakása:   A   tükörképű   keménypapírra   a   műhelyben   elkészül   a   kövek   kirakása   a   színterv   alapján,   és   hálóra   ragasztva   szállítható  állapotú.   A   pótlás   helyszíni   próbája:   az   elkészült   pótlást   a   helyszínen   a   megfelelő   helyre  igazítva  ellenőrizhető  a  méret  és  a  magasság.   A   pótlás   beragasztása:  az  ellenőrzött  kiegészítést  cement  bázisú  ragasztóval   (   Ardurit   16   WS)   a   helyére   ragasztható,   és   óvatosan   szintbe   kell   ütögetni   gumikalapáccsal  .   A fugázás : mivel a sok hasznlat miatt a kövek közül az eredeti márgás rögzítőmassza kiszáradt és kipergett, ezért, hogy megakadályozzuk a résekben a szennyeződés és piszok felhalmozódását, a felületet fugázni kell. Ezzel preventíven megakadályozzuk az eredeti kövek további kifordulását és kipergését. A   felület   konzerválása:   a   kiegészített   és   tisztított   felületet   védeni   kell   a   környezet   mechanikai   és   kémiai   károsító   hatásaitól.   Ezt   olyan   hidrofobizáló   réteg   felvitelével   érthető   el   (Wacker   hidrofobizáló   folyadék)   amivel   megakadályozható   a   víznek   a   résekbe   vándorlását,   és   ezzel   együtt   a   sodródó   szennyeződés  felhalmozódását.  


ábra 6  amárványkockák  hiányai

ábra  7  a  hiányoknál  a  kövek  fészkét  mechanukusa  ki  kellett  takarítani


ábra 8  a  cementes  másodlagos  kitöltés

ábra  9  a  megtisztított  felület  a  pótlás  előtt


ábra 10  hiányok

ábra  11  hiányok  megtisztított  fészkei  a  pótlás  előtt


ábra 12  a  mozaikfelület  csiszolás  közben

ábra  13  a  hiányok  pótlása  ragasztással


ábra 14  a  kirakott  minta  csiszolás  előt


ábra 15  a  pótot  és  csiszolt  felület  a  bejárati  ajtónál


ábra 16  a  restaurált  felület


ábra 17  pótlás  csiszolás  előtt

ábra  18  a  felület  és  pótlás  vizes  csiszolása  és  fényezése


5 melléklet Kovácsoltvas korlát     A lépcsőház felfelé haladó részén gazdagon díszített kovácsoltvas korlát található. A kapaszkodó része faragott lakkozott fa. A felület mintázatából több helyen hiányzik akantuszlevél, de ettől eltekintve a korlát ép, hiánytalan. A festés eredeti, a míniumos alapozó réteg nemsérült, a fedő selyemfényű fekete festés nemsérült. A korlát induló eleménél levő lámpaoszlopra kiegészítés szükséges, hogy betöltse funkcióját A lámpa terve

A fémfelületeket mechanukasan elegendő volt megtisztítani, a drótkefézés a laza, pergő szennyeződést eltávolította, és egy vékony réteg fekete Trinát selyemfényű bevonat felületkonzerválás elegendő volt a korlát megőrzése érdekében. A korlát faragott fa kapaszkodója lakozott felületű volt, ami kopott és hiányos volt. Lakkozás teljes eltávolítását kellett választani az erős sérülések miatt, amire kromofágos oldást használtunk. A felület finom csiszolása után két réteg alkoholban oldott sellak réteggel konzerváltuk a fa felületét.


ábra 1  a  lépcsőkorlát  induló  lámpaoszlopa


ábra 2  a  lépcső  mellett  haladó  korlát.  Láthatóak  a  hiányzó  kovácsolt  levelek

ábra  3  az  induló  dísz  szerelése  a  tisztítás  előtt


ábra 4  a  helyreállított  lámpa


ábra 5  amegtisztítot  felület


ábra 6  a  korlát  részlete


ábra 7  a  kész  kapaszkodó  felülete


ábra 8  lépcsőforuló


ábra 9  tisztítási  próba  a  lakkozott  fa  felületen


ábra 10  a  helyreállított  korlát  lámpával


6 melléklet Ólmozott üvegablakok   A lépcsőfordulóban három egyszínű ólomüvegablak található, melynek díszítettségét a finoman maratott opálüveg, és a csomópontokba helyezett zöld kerek bucnik határozzák meg. Álapotuk hiányos, több helyen sérült. A hiányokat katedrál üveggel pótolták.

ábra 1 a szennyezett törött eredeti üveg, és a katedrál pótlás


ábra 2 a rombuszokat összefogó zöld üveg "bucni"

Restaurálási terv:   Az alakok kiemelése az eredeti helyükről, a fémfelületek korróziómentesítése, tisztítása, az utólagosan beépített elemek letávolítása, hiányzó üvegek pótlása, eredeti üvegek tisztítása vizes ionmetes mosószerrel, a deformálódott ólomsínek eltávolítása, pótlása, visszaforrasztás, antikolása.

Készítésteknika A 3 darab ólmozott üvegablak szárny 3 x 9 db kazettából áll. Színtelen (apró buborékokkal, kráterekkel díszített) 3-3.5 mm vastag üvegtáblából szabott rombusz formájú egységekből összeállított mintájú; a rombuszok találkozási pontjaiban 2cm átmérőjű színtelen üveggombok láthatóak.


Állapotfelmérés Az üveg mindkét oldala erősen szennyezett:poros, kormos rétegek; olajfesték nyomok borították. Az üvegdarabok több helyen elrepedtek, kiperegtek kisebb darabok; teljesen hiányzott 6 darab 34cm x 61cm-es(6 x 0.207 m2=1.24 m2) kazetta valamint 7darab 24cm x 61cm-es(7 x 0.14 m2=1.02m2). Összesen 2.26 m2.

Tisztítás 1.Mechanikus - puha, száraz kefével 2.Oldószeres -

nedves(vizes) pamutronggyal olószerrrel: Alkonek, szintetikus hígító szivaccsal, fogkefével felvitt felületaktív anyaggal

Konzerválás A kazettákon található repedéseket ragasztása kétkomponensű epoxi műgyantával( Araldit 2020 ) történt.

Kiegészítés,  restaurálás   A kiegészítéshez szükséges eredeti üveglaphoz hasonló struktúrájú üveg( Spektrum Krinkle 100K) homokfúvással mattítva készült el. Ebböl az alapanyagból leszabva, csiszolva (4mm vastagságú) ólomsínnel összeállítva álltak össze a hiányzó kazetták. Az apró üveggombokat üvegtechnikai eszközökkel előállított másolatokkal pótoltam.


ábra 3 a szennyezett és hiányos ablak


ábra 4 a maratott üveg részlete


ábra 5 tisztítás közben


ábra 6 a helyreállított ablak


7 MELLÉKLET Andrássy út 4 szám alatti Harkányi Palota belső helységeinek festett mennyezetének restaurálása

Készítette:Tarr György és Pájer Károly Készítés éve:2008


_____________________________________________________________

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2. TÁRGYLEÍRÁS 2.1 TÁRGY ADATAI 2.2 A tárgy történeti háttere 2.3 A tárgy funkciója 2.4 A tárgy készítéstechnikája 3. A TÁRGY ÁLLAPOTFELMÉRÉSE, ANYAGVIZSGÁLATA ÉS ÁLLAPOTLEÍRÁSA 3.1 A tárgy készítéstechnikai vizsgálata 3.2 Környezeti Fizikai és mechanikai károsodások 3.2.1 Mechanikus károsodások 3.2.2 Deformáció, feszültség által okozott károsodások 3.2.3 Fény hatására kialakult károsodások 3.2.4 Biológiai károsodások 3.2.5 Atmoszférikus és környezeti szennyezők által okozott károsodások 4. A KORÁBBI KONZERVÁLÁS-RESTAURÁLÁS NYOMAINAK FELMÉRÉSE 5. A KONZERVÁLÁSI-RESTAURÁLÁSI CÉLJA 6. A RESTAURÁLÁS-KONZERVÁLÁS RÉSZLETES TERVE 6.1 Előkészítés 6.2 Tisztítás 6.2.1 Mechanikai tisztítás 6.2.2 Oldószeres tisztítás 6.2.3 Fizikai tisztítás 6.2.4 szennyeződések tisztítása 6.3 Konzerválás 6.4 Restaurálás-kiegészítés 8. A TELJES MŰTÁRGY REKONSTRUKCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 9. TISZTÍTÁS 10. KONZERVÁLÁS 11. KIEGÉSZÍTÉS 11.1 Alapozás helyreállítása 11. KIEGÉSZÍTÉS ÉS REKONSTRUKCIÓ

3 3   4   6   6   6   8   8   18   18   19   19   19   19   19   20   21   21   21   21   21   21   21   21   21   22   22   34   42   42   47  

2


_____________________________________________________________

1. BEVEZETÉS Az épület „Piano Nobile „lépcsőfeljárója és az azt környező terek műemlékileg védett objektumok, amit több anyagból készült építészeti díszítőelemek gazdagítják. A restaurálás során a három helység mennyezetének festése alól előtűnt eredeti festésnyomok arra engednek következtetni, hogy a festékrétegek alatt megtalálható még az eredeti falfestés, amit meg lehet menteni, illetve ahol ez megsemmisült az átépítések során, ott ez helyreállítható az eredeti minta alapján. A jelen dokumentum célja a feltárási helyek dokumentálása, az anyagvizsgálatok és rétegrendek leírása, a meglevő rajzolatok, színek dokumentálása, és ezen információk alapján a restaurálási terv elkészítése.

2. TÁRGYLEÍRÁS A Harkányi palota feljárata a földszinti lépcsőház bejáratától indul el, és két fordulóval érkezik fel a lakás szintjére. A lakás szintjén a lépcső a fogadó térbe érkezik, amit korintoszi oszlopok és féloszlopok határolnak. Tőle jobbra és balra helyezkedik el két terem, amelyeből nyílnak az ajtók a további termekbe. A falakat keményvakolatból kialakított kváderes osztás díszíti, a befoglaló kerete műkőből készített lábazat és fogazott párkány határolja. A párkány fölött lett kialakítva az íves dongaboltozat, amelyből az áttöréseknél térbeli kihasítások és kereszteződésekként jelenik meg a keresztboltozat. Ezeknek valódi tartó funkciójuk nincsen, csupán esztétikai szépségért alakítota ki az építész ezeket a formákat, hgy erre helyezze el a festett díszítést. Sehol máshol festett díszítés nyomait nem lehetett találni a szobákban, csak a mennyezeti felületeken.

Figure 1 kutatóablak

3


_____________________________________________________________

2.1 TÁRGY ADATAI Származási kora: 1896 Helye: Budapest Andrássy út 4 első emelet

Tárgy meghatározása tárgy típusa: tárgy fajtája: tárgy anyaga: Tárgy méretei A’ Hosszúság: Szélesség: Magasság: A Hosszúság: Szélesség Magasság B Hosszúság Szélesség Magasság C Hosszúság Szélesség Magasság

falfestmény gipszes alapra festett színes ornamentális kitöltés több színnel és aranyozással készítet térkitöltés

2,2 m 1,8 m 75cm

íves alapterület 4,75 m2

5,4 m 5,6 m 78 cm

íves alapterület 36,2 m2

7,9 m 5m 60 cm

íves alapterület 47,4 m2

6,1 m 3,4 m 100 cm

íves alapterület 24,8 m2

Teljes íves alapterület

113,15 m2

Figure 2- kelet nyugati metszet

4


_____________________________________________________________

Figure 3 - Észak déli metszet

Figure 4 – Alaprajz

5


_____________________________________________________________

Figure 5 - térbeli képe a mennyezetnek

2.2 A TÁRGY TÖRTÉNETI HÁTTERE A tárgy hátterét az éülethez tartozó épületdokumentáció részletesen tartalmazza. A mennyzetre vonatkozó utalásokat az alábbiak tartalmazzák:

2.3 A TÁRGY FUNKCIÓJA A mennyzeti falfestés kiegyensúlyozza az oldalfalak színének egyszerűségét , és ellenpontozza a plasztikai oszlopfőket és lezáró elemeket.

2.4 A TÁRGY KÉSZÍTÉSTECHNIKÁJA A négyzetes térbeli helységekben utólagosan alakítottk ki a hordozó funkciót el nem látó boltozati íveket. Az íveket vízszintes lécek egymásmellé illesztésével alakították ki, amire függőleges irányban nádazást drótoztak, majd erre lett felcsapkodva a hordozó vakolat. A simított feületre készítették el a díszítőfestést. Az alap törtfehér színre kontúrosan felrajzolták a mintát, majd színel kitöltötték a formát. A megfelelő helyeken végül enyves eljárással arany fóliát ragasztottak fel.

6


_____________________________________________________________

Figure 6 - szerkezeti metszet a boltíve szerkezet kialakításáról

7


_____________________________________________________________

3. A TÁRGY ÁLLAPOTFELMÉRÉSE, ANYAGVIZSGÁLATA ÉS ÁLLAPOTLEÍRÁSA A mennyezti fal díszítőfestését az évek során többször átfestették. Talán ennek köszönhető, hogy nagy része megmenekült a tejes pusztulás elől. A kutaófeltárás megállapította, hogy a B terem felében, és a C terem teljes felületén megsemmisült a díszítőfestés. A teljes feltárás alapján elképzelhető, hogy a hiányzó ornamentikák kiszerkeszthetők, és rekonstruálhatóak. A hordozó alap homokos meszes malter, amit a nádazásra kentek fel. Erre került egy vékony enyves gipszréteg, amire felvitték a kazeinek kötésű porfestéket. Az aranyozást enyves kötésű vizes ragasztóval rögzítették a felületre.

3.1 A TÁRGY KÉSZÍTÉSTECHNIKAI VIZSGÁLATA Szövetszerkezet vizsgálata: Vizsgálati módszer: mikroszkópos 150* nagyítással, színes fénykép

Figure 7 - metszeti kép a festés szerkezetéről 200x nagyítás, csiszolatimetszet

8


_____________________________________________________________

Figure 8 - szerkezeti felépítési ábra

Figure 9 . 1-es mintavételi hely

9


_____________________________________________________________

Figure 10 - 2-es mintavĂŠteli hely

Figure 11 - 3-as mintavĂŠteli hely

10


_____________________________________________________________

Figure 12 - 4-es mintavételi hely

Figure 13 - 5-ös mintavételi hely

11


_____________________________________________________________

Figure 14 - 6-osmintavĂŠteli hely

Figure 15 - 6-os mintavĂŠteli hely

12


_____________________________________________________________

Figure 16 - 6-os mintavĂŠteli hely

Figure 17- 7-es mintavĂŠteli hely

13


_____________________________________________________________

Figure 18 - 8-as mintvĂŠtelihely

Figure 19 - 9-es mintavĂŠteli hely

14


_____________________________________________________________

Figure 20 - 10-es mintavételi hely

Mikroszkopikus képek

Figure 21 a festés alapozása: gipszes alapozás, és a malteros alap

15


_____________________________________________________________

Figure 22 vörös színű festés

Figure 23 aranyozási nyomok, felületi fedő festés

16


_____________________________________________________________

Figure 24 zöld és vörös festési nyomok

Figure 25 szennyezett felület a rétegtisztítás után

17


_____________________________________________________________

Figure 26 a festett felület színeinek és rétegeinek bemutatása

Figure 27 a mintavételi helyek meghatározása

3.2 KÖRNYEZETI FIZIKAI ÉS MECHANIKAI KÁROSODÁSOK A legnagyobb károsodást az átfestés, és a későbbi átépítések során történt festett felület megsemmisülése okozta. A sérülések teljes voltát csak a teljes feltárás állapíthatja meg.

3.2.1 MECHANIKUS KÁROSODÁSOK A többszöri átfestés rongálta az eredeti festett felületet, az alapozás erősen megrongálódott, foltosan megsötétedett, érzékeny enyhe savra és lúgra is. A díszítőfestés színei fakultak, kopottak, foltosan hiányosak. A

18


_____________________________________________________________

középső szoba felének, és a keleti szobának a teljes festett felülete megsemmisült egy korábbi átépítés során. Az eredeti szerkezeti felépítés sem található meg, hanem vakolaton gipszes glett található a festégrétegek alatt. A többszöri villanyszerelési vezetékek árkai a vésések vonalában megsemmmísítette ott a festékrétegeket.

3.2.2 DEFORMÁCIÓ, FESZÜLTSÉG ÁLTAL OKOZOTT KÁROSODÁSOK Az épület mozgása miatt több helyen áthaladó repedések jelentek meg az átfesetéseken is, amik vélhetően az eredeti felületen is áthaladnak.

3.2.3 FÉNY HATÁSÁRA KIALAKULT

KÁROSODÁSOK

Az átfestés megvédte a festett felületet az UV sugárzástól

3.2.4 BIOLÓGIAI

KÁROSODÁSOK

A száraz klíma megvédte a felületet a biológiai károsodástól.

3.2.5 ATMOSZFÉRIKUS ÉS KÖRNYEZETI SZENNYEZŐK ÁLTAL OKOZOTT

KÁROSODÁSOK

A kutatóablakok által feltárt helyeken az eredeti felületen vastag környezeti szennyeződés rakódott le, ami por és korom összetételű, és erősen kötődik a festett felülethez. A beázások és átázások során a bemosódott szennyeződések sötét foltokat hagytak az alapban, és a festett felületeken.

4. A KORÁBBI FELMÉRÉSE

KONZERVÁLÁS-RESTAURÁLÁS

NYOMAINAK

A walkydos átfestések alatt többszöri javítási nyomok találhatóak, amivel a szennyezett alapot kívánták eltakarni. Ezzel a javításokkal erősen károsították az eredeti hordozó alap festékréteget.

19


_____________________________________________________________

5. A KONZERVÁLÁSI-RESTAURÁLÁSI CÉLJA A restaurálás célja, hogy minél minimálisabb mechanikai sérülés és minimális kémiai anyagok bevitele után megmentsük az átfestett képeket, valamint a helyreállítás során lehetőleg az eredeti állapotot minél jobban megközelítő megjelenést érjünk el. A rekontsrukció során a megsemmisült felületen az eredeti minták alapján kiszerkeszthető ornamentikák alapján helyreállítsuk a telejes tér díszítését.

20


_____________________________________________________________

6. A RESTAURÁLÁS-KONZERVÁLÁS RÉSZLETES TERVE 6.1 ELŐKÉSZÍTÉS Az előkészítés során a jeéenlegi állapotot fényképes dokumentációval rögzíteni kell. A beázott részeknél gombamentesíteni, és penészteleníteni kell a hordozó felületet. Nedveségmérést kell végezni, és csak akkor kezdhető el a feltárás, ha száraz az alapvakolat. A feltárást a C helység feől kel kezdeni, ahol nincs meg a díszítő festés, ezáltal a továbi munkálatok során ezeket a felületeket már elő lehet készíteni a kiegészítésre.

6.2 TISZTÍTÁS 6.2.1 MECHANIKAI TISZTÍTÁS A pergő alkidos átfestési rétegeket amenyire megoldható mechanikusan műanyag spaklival el kell távolítani.

6.2.2 OLDÓSZERES TISZTÍTÁS A kemény fedő festék átfestést dimetilformamiddal fel kell lazítani, és műanyag spaklival le kell tolni a felületről. Több réteg esetén ezt többször kell megismételni. A tisztítást szakaszosan, 20 x 20 cm-es ablakok tisztításával kell megvalósítani. Nagyobb felületket nem lehet munkába venni egyszerre, hogy ellenőrizni, és kontrolállni lehesen a vegyszer penetrációját. Az aranyzott feületekenél különös gonddal kell eljárni, itt a vegyszeres oldott festék eltávolítását csak puha ecsettel lehet elvégezni, többszöri oldószer felvitelével

6.2.3 FIZIKAI TISZTÍTÁS A alkidos átfestett felület alatt levő enyve porfestékréteget felületi nedvesítés után mechanikusan el kell távolítani kíméletes eszközökkel ( fa és műanyag spatulákkal) Kerülni kell a nagyobb felület nedvesítését, hogy ne nedvesedjen át a hordozó alapozás. A tisztítás után meg kell várni a teljes kiszáradást.

6.2.4 SZENNYEZŐDÉSEK TISZTÍTÁSA Az eltávolított oxidos festék alatt ott található az évek folyamán a feületre rakódott korom és poros szennyeződés. Ezt a próbatisztítások során el lehetett távolítani WISHAB mechanikus radírozó szivaccsal. Ez kíméli a felületet, nem visz a felületbe kémiai anyagot. A makacsabb szennyeződésnél enyhe szalmiákos oldattal helyileg kell a szennyeződést kezelni, és WISHAB szivaccsal a fellazult rétehóget eltávolítani. A WISHAB szivacs bevált az aranyozott papír feületek risztításánál is. Az erős humán szennyeződést 10 % ammónium karbonát vizes oldatával lehet eltávolítani.

6.3 KONZERVÁLÁS A megtisztított festett felületet Paraloid B72 3% oldatával kell konzerválni, hogy a további szennyeződésektől a felület védve legyen.

6.4 RESTAURÁLÁS-KIEGÉSZÍTÉS A hiányzó díszítő festést pontozó és vonalkázó retussal kel pótolni, valódi oxid és kazein kötőanyag felhasználásával. Törekedni kell a beilleszkekdő festésre. A kiegészítéseket dokumentálni kell fényképpel és rajzzal. A hiányzó aranyozást antik laparannyal, enyves mixtion felhasználásával kell végezni, és a friss arany felületét akrilfestékkel antikolni kell.

21


_____________________________________________________________

8. A TELJES ELKÉSZÍTÉSE

MŰTÁRGY

REKONSTRUKCIÓJÁNAK

A hiányzó és megsemmisült feüetken a mintát a meglevő eredeti ornamentikák alapján ki kell szerkeszteni. A megszerkesztett formákat és színterveket el kell a Műemlékfelügyelőséggel fogadtatni. Az elfogadott terveket fel kell „pauzálni” az előkészített gipszes felületre, és az eredeti technikának megfeleleően megfesteni, és aranyozni. Az elkészült rekontstrukciót a restaurált felülettel megegyezően konzerválni kell, hogy védve legyen a városi levegő szennyeződésétől. A hiányzó dísztőfestés rekonstrukciójának terve:

A harmadik terem megsemmisült mennyezetére kerülő rekonstrukció terve analógiák alapján

9. Tisztítás A tisztítás során a restaurátori tervnek megfelelően dimetilformamidos oldószerrel távolítottuk el szakaszosan az átfestéseket az A teremtől haladva a C terem felé. A tisztítás során azokon a helyeken , ahol csak enyves fetékkel volt átfestve a felület, csak permetező nedvesítés és mechanikus eltávolítás is elég volt, hogy a rétegeket eltávolítsuk. Ezzel kímétük a felületet, hogy minél kevesebb oldószer haoljon be a felületbe. A második term egyharmadánál és a harmadik teremben a feltárást igazolta a tisztítás,m ert nem találtunk semmilyen festéknyomor, tehát itt a háborús bomba becapdása megsemmisítette a képeket. A felületen a mechanikusa tisztítás után vékony fehér fátyolréteg maradt, és a humán kormos szennyeződés, amit WISHAB szivaccsal el lehetet távolítani. Ez a munkafázis nagy figyelmet, és időt igényelt, mert itt már nagyon közel kerültünk az eredti festett felülethez. Látható volt, hogy sok helyen sérült , kopott, repedt az eredeti kép, többször szakszerűtlenül javították a felületet. Ezeket az átfestéseket eltávolítottuk. Az aranyozás több helyen sérült, hiányos, festékarannyal javították a hiányos részeket. Ezeket a javításokat meghagytuk, mert ennek eltávolítása sértette volna az alatta levő festékréteg állapotát.

22


_____________________________________________________________

Figure 28 boltív részlet

Figure 29 B terem tisztítás közben

23


_____________________________________________________________

Figure 30 sarokdísz

Figure 31 tondó tisztítás közben. Látható a több festékréteg

24


_____________________________________________________________

Figure 32 tisztítási részletkép

25


_____________________________________________________________

Figure 33 a humán szennyeződés még eltakarja a festés élénkségét és részletetit

26


_____________________________________________________________

Figure 34 sarokdísz tisztítás után

27


_____________________________________________________________

Figure 35 festékrétegek eltávolítása

28


_____________________________________________________________

Figure 36 aranyozott minta tisztítás közben

29


_____________________________________________________________

Figure 37 aranyozás tisztítás közben

Figure 38 csillárakasztó középminta tisztítás közben

30


_____________________________________________________________

Figure 39 B terem nagy tondója tisztítás után

Figure 40vegyszeresen tisztított felület

31


_____________________________________________________________

Figure 41 vegyszeresen tisztĂ­tott felĂźlet

32


_____________________________________________________________

Figure 42 csigaminta másodlagos átfestése zölddel, alatta az eredeti vörös festés

33


_____________________________________________________________

Figure 43 szakaszos festékeltávolítás

10. Konzerválás A restaurátori terv lapján a konzerválást, toliolban oldott Paralod B72 2% oldatával végeztük el, amit ecseteléssel vittünk fel a felületre. Ez az eljárás a egy matt enyhén selyemfényű felületet hozott létre. Ahol kifényesedett, ott oldószerrel a konzerválóanyagot visszaszedtük, hogy att megjelenése legyen a falnak.

34


_____________________________________________________________

Figure 44 a fetékrétegek eltávolítása a B teremben

35


_____________________________________________________________

Figure 45 az aranyozott és festett felület a B terem oszlopfőjénél

Figure 46 B terem tisztítás után. A bekeretezett felület a hiányos rész

36


_____________________________________________________________

Figure 47 megtisztított felület a sérült alapozással

Figure 48 sérült alapozások

37


_____________________________________________________________

Figure 49 a felület tisztítás után, hiányos alapozási foltok

38


_____________________________________________________________

Figure 50 A terem az első réteg eltávolítása után

39


_____________________________________________________________

Figure 51 B terem tisztítás után. Pirossal jelölve a képen a megsemmisült felület

Figure 52 középminta

40


_____________________________________________________________

Figure 53 aranyozott virágminta tisztítás után

Figure 54 B terem északi boltíve tisztítás után

41


_____________________________________________________________

11. KIEGÉSZÍTÉS 11.1 ALAPOZÁS HELYREÁLLÍTÁSA A tisztítás során láthatóvá vált, hogy a festett felület alapozása és háttérszínezése több helyen sérül. Ezért az előzetes anagvizsgálatok alapjá ezeket az eredti technológiával és anyagokkal állítottuk helyre. A hiányokat sűrű plextolos gipszpéppel pótoltuk, mindíg ügyelve, hogy az eredetimeglévő felületre ne kerüljön alapozó. Ezt adig kellett tönn rétegben elvégezni, amíg színtbe nem kerültünk a legkülső réteggel is. A festett minták hátterét képező alap szinte teljesen megsemmisült. Ezért ezt színezett enyveskötésű oxidfestékklel pótoltuk az eredeti eljárásnak megfelelően, ügyelve, hogy a festett mintáre ne kerüljön sehol alapozó szín. Ahol megsemmisült az ornamentika, ott az alapozást teljes mértékben az régi technikának megfelelően készítettük el, majd utána került rá a dekoráció. Több helyen vilanyszerelési árkokat martak a felületbe, itt is helyreállítottuk az alapozást, és a színezést.

Figure 55 alapozás helyreállítása

42


_____________________________________________________________

Figure 56 C terem mintáinak rekonstrukciója

Figure 57 A terem villanyszarelési sérülések

43


_____________________________________________________________

Figure 58 minta kopírozása

Figure 59 minta pauzáássa szénnel

44


_____________________________________________________________

Figure 60 alapozás helyreállítása

45


_____________________________________________________________

Figure 61alapozás helyreállítása

Figure 62 minta felrajzolása

46


_____________________________________________________________

11. KIEGÉSZÍTÉS ÉS REKONSTRUKCIÓ Az alapozás helyreállítása után ahol hiányzott az ornamentika a meglevő analógiák alapján pauzálással levettük a formát, és a hiányzó helyekre felrajzoltuk, majd pontszerű kiegészítési technikával Schminke akrilfestékkel állítottuk helyre a színezett mintákat. Az aranyozás pótlására Schminke aranyfestéket használtunk.

Figure 63 B terem alapozás pótlásakor

47


_____________________________________________________________

Figure 64 retusรกlt ornamentika

Figure 65 mintรกk rekonstrukciรณja

48


_____________________________________________________________

Figure 66 retusált és kiegészített ornamentika

49


_____________________________________________________________

Figure 67 retusált minta

Figure 68 helyreállított felület

50


_____________________________________________________________

Figure 69 A terem kiegészítés közben

Figure 70 infravörös kamerakép

51


_____________________________________________________________

Figure 71 B terem északi fal

Figure 72 infravörös kép alapján helyreállított ornamentika

52


_____________________________________________________________

Figure 73 A terem kĂŠsz ĂĄllapotban

53


_____________________________________________________________

Figure 74 C terem minta felvitele

Figure 75 a felvitt rajzolat festÊs előtt

54


_____________________________________________________________

Figure 76 a pótlások elkészítése

Figure 77 tondó pauzált képe

55


_____________________________________________________________

Figure 78 tondó "alla prima" (Aláfestés és áttetsző lazúrozás nétküli mintafelvitel)

Figure 79 készrefestett tondó

56


_____________________________________________________________

Figure 80 B terem kĂŠszen

Figure 81 C terem kĂŠszen

57


_____________________________________________________________

Figure 82 C terem kĂŠszen

Figure 83 B eterem ĂŠszaki oldala

58


_____________________________________________________________

Figure

84

B

terem

dĂŠli

oldala

Figure 85 A terem bejĂĄrati sarka

59


_____________________________________________________________

Figure 86 B terem

60


_____________________________________________________________

Az elkészült dokumentációt és tervet készítette: Tarr György festményrestaurátor (I-50/83) Pájer Károly szilikát restaurátor (III-06/2002)

61


8. melléklet   Műemlék  védelem  alatt  ássló  termek  padlóburkolat


ábra 1  C  terem  

ábra  2  A  terem  


10 melléklet

Andrássy út 4.szám alatti kapu restaurálása Restaurálási dokumentáció

2008. év -


Tartalom Összefoglalás Állapotfelmérés A műtárgy leírása Állapotfelmérés és restaurálási terv Fotózás

3 3 3 4 4


Összefoglalás: A kapu a Harkányi Palota épületegyüttesének portikuszában Budapest VI. kerület, Andrássy u. 4. szám alatt található. A restaurálás célja a kapuknak az épületegyüttesben folyó felújítási munkákkal összhangban és stílusában használatra alkalmassá tétele volt. A feladatot adó károsodások a szakszerűtlen korábbi javítások, és a kíméletlen használat eredményei.

1.

Állapotfelmérés

1.1. A műtárgy leírása A lépcsőházat védő kétszárnyú kapu a 19. század végéről fennmaradt (feltehetően 1882-as készítésű) eredeti műtárgy. Az oldalajtók kerete szintén eredeti , viszont a betét a korábbi betét méreteit figyelembe vevő másolat. A falba beépített kapupánt tartó vas eredeti . Az ajtó szárnyak / jobb és bal oldalt / méretei : 244 x 70 cm csukott állapotban A felső boltozat 30 x 144 cm Az oldal kapu méretei: 293 x 143 cm 218 x 90 cm kettő darab.

A kapu elemei A tárgy a következő elemekből áll: • Nyitható nagy kapuszárnyak • nyitható kiskapu • •

zárszerkezet

1.2. Állapotfelmérés és restaurálási terv Anyaga: A kétszárnyú három keretbetétes ajtólap tömör tölgyfából, 45 mm vastagságban készült. A falcolt záródásnál mindkét oldalon ütközőléc. Az alsó betétek tömör fából, a középső betétek- amely kétszerese az alsó betétnek- üvegből, előtte esztergált fa oszlopokkal, míg a felső betét szintén üvegből, előtte áttört rácsozat. Az ajtó kerettel a fal kávájába van beépítve, úgy, hogy felette a tömörfán halak ill. kagyló faragás amit profilmart keret zár. A keretre ill. kapura rögzített pántok rézborítású vasból vannak és viselik annak súlyát. A belső borítást is több rétegben barnára festették míg a pántokat és a kereszt vasakat feketére. A mechanikai szerkezet egy egyszerű mechanikus zár melynek mérete 115 x 395 mm. kovácsolt kilincs szerkezettel.


A bejárati kétszárnyú ajtóval szemben található, egy tölgyfa keretbe foglalt kétbetétes ajtó szintén tölgyfából- a felső betét rétegelt lemez- mely feletti tér több részre van osztva, és melynek közepén faragott kagyló található. A bejárat elején egymással szemben két darab egyforma kétbetétes ajtó található. Az ajtók alsó részei osztott keretűek. Alkalmazott technika: A fakeretet alkotó darabokat enyvezték és úgy illesztették össze. Károsodások. Biológiai károsodás a kapu szárnyak külső - alsó részeiben volt észlelhető , míg a mechanikai sérülések egyrészt adódtak a felhasznált anyagok miatt, valamint a ráragasztott profilmart léc eltörött , másrészt a kapu alján több helyen a fa kitört ill. hiányzik. A korábbi beavatkozás során több réteg barna festék került a fára amely súlyos esztétikai hibát okozott. A festett felület több helyen is lekopott illetőleg levált,alatta láthatóvá vált a készítés során használt világos zöld festék - emiatt az alatta levő fa elrohadt.

1.3

Fótozás Digitális felvételeket készítettem a tárgyról a restaurálás előtti állapotban, szétszerelés után a részletekről, a munkafolyamatok rögzítése céljából végül, a munka befejezését kővetően dokumentálás céljából.

1.4

Restaurálás A restaurálást az oldható kötéssel elhelyezett díszítések és szerelvények lebontásával kezdtem. A kapuk tisztítását, az abban levő profilmart lécek átfestését csak Kromofággal tudtam eltávolítani. A felületen maradt anyagmaradványokat fémgyapottal csiszoltam. A felületi hiányokat tölgyfával pótoltam melyek ragasztásához csontenyvet használtam. Az eredetileg is oldhatatlan részek összeragasztásához Poli/vinil-acetát/ot alkalmaztam. A nagy kapukat előbb Xyladecor classic cédrus színű vékony lazúrral lekentem, majd Auro sellakkal fújtam át. A kisebb kapukat több rétegben rusztikus tölgy színű Sadolin extra vastaglazúrral kentem át ,amely az épülettömb nyilászároihoz harmonizáló színt eredményezett - így sikerült esztétikailag egységes állapotba hoznom a tárgyakat. A mechanikai részt – a zárszerkezetet- egyben kiemeltem, majd a szükséges tisztítás elvégzése után a javításhoz elemeire szétszereltem. A rugóerőt tároló egységet szétbontottam. A rugóba besűrűsödött kenőolajat lakkbenzinnel eltávolítottam. A rugó végén levő törött darabot egy új laprugóval pótoltam. Összeszerelés előtt a rúgót műszerolajjal konzerváltam. A zár elemein és a szerelvényeken levő rozsdát RO 55 tip. foszforsavas készítménnyel távolítottam el, amely a mintát nem semmisítette meg. A megtisztított tárgyat fekete festékkel fújtam le. Az így restaurált szerkezetet eredeti helyére visszahelyeztem.


. Felhasznált anyagok: Kromofág : 10 % izopropanol 75 % diklórmetán 10 % széntetraklorid paraffinviasz Lúg és savmentes festékeltávolító szer.Gyártja:Első Vegyi Indrusztria Rt. Lakkbenzin: vegytisztításra,/ zsírok, gyanták, viaszok oldására / RO55: 18-20 % foszforsav, Kationos felületaktív anyag Inhibítor. Rozsdátlanít, zsírtalanít, tisztít, foszfátoz, passzivál. Csontenyv Diffusit: folyékony faanyagvédőszer sókoncentrátum. 32,5 % Bórax 52,5 % Bórsav Gyártja: Pannon-Protect Kft. 2013 Pomáz Hunyadi u.5 AURO sellak magas fényű Gyártja: Auro Naturfarben GmbH A 9345 Kleinglődnitz Xyladecor Classic kültéri vékony lazúr Gyártja: Sadolin Extra vastaglazur Budapest 2009 február 20 Dr Magony Miklós


ábra 1 tisztítás előtt

ábra 2 festékrétegek


ábra 3 rétegek marása

ábra 4 hiányok


ábra 5 hiány pótlása folyékonyfával

ábra 6 zár alatt levő fa sérülése


ábra 7 kész kapu belseje

ábra 8 kész kapu külseje


ábra 9 a kapu zárszekezete

ábra 10 kapu aljának pótlása


ábra 11 nyers kapu felülete a lakkozás előtt

ábra 12 profilléc pótlása


ábra 13 takaróléc pótlása

ábra 14 a kivágott levélbedobó helyreállítása


ábra 15 a másodlaagos zárakektüntetése

ábra 16 a díszkapuval szemben lavő ajtó faragásának pótlása


ábra 17 a sérült faragás

ábra 18 a faragott rész meletti hiány pótlása


11 melléklet Fa álmennyezetek     A terem az álmennyezeten régi válaszfalaknyomai láthatóak, amik lúgos kémhatása elszappanosította a sellak rétegeit, a színezést és az aranyozást. A fába több helyen furatok és kasztókampók vannak becsavarva a felületbe. A felületi szennyződéseket mechanikusan el kellett távolítnai, a pácolást és lakkozást az eredeti eljárással kellett pótolni. Az aranyozás eljárása nem laparany volt, hanem lazúrosan felvitt aranyfesték. A csavarlyukakat ki kellett kittelni folyékony színezett műfával, és megfelelő színre pácolni, és sellakkal lakkozni. A mennyezet eredeti felülete a sérülésektől eltekintve kiváló állapotú, az eredeti lakkozást és aranyozást mindenképp meg lehetett őrizni. Ahol a funérozás elvállt a felülettől, ott azt vissza kellett vasalni az eredeti felületre enyv aláijektálással.

ábra  1  a  kazettás  mennyezeten  látható  válaszfal  nyomok


ábra 2  a  cementes  szennyeződés  mechanikus  eltávolítása

ábra  3  a  cementfátyol  nedves  eltálotás  után


ábra 4  a  megtisztítot  felület

ábra  5  a  teljes  terem  menyezete


ábra 6  a  helyreállított  kazettás  faburkolat


ábra 7  látható  a  gyökérfunér  berakás

ábra  8  a  csillárakasztó


ábra 9  a  helyreállított  felüelt

ábra  10  a  fkonzerválás  után


ábra 11  részlet  a  helyreállítás  után


13 melléklet    

Napmintás parketta  helyreállítása       Dr  Kemény  Mária  által  írt  tudományos  publikáció  34.  oldalán  a  következő   olvasható:   „Tudunk  arról,  hogy  a  parketta  –  legalábbis  a  szalonokban  –  napmozaik  mintás   volt.”   A  napmozaikminta  olyan  intarziás  parketta,  ahol  sugárirányba  egyenlőoldalú   háromszögek  mutatnak  a  asakok  és  az  oldalfelezők  felé.       Az  alábbi  analógiákat  találtuk      


A parkettagyártónak  az  alábbi  terevek  alapján  endeltük  meg  a  burkolatot


A kandallót  az  Iparművészeti  Múzeum  nemadta  vissza,  ezért  egy  az  eredetihez   hasonló  antikot  helyeztünk  el  a  terem  végében.  


14 MELLÉKLET   1896-os építésű volt Harkányi palota első emeleti Lakás 12 nyílászárójának restaurálása, felújítása. A felmérés

1. Kromofágos tisztítás (egybefüggő fehér réteg) a; 1. ablak (tok, mart szegély fal felöli részek (jobb, bal, felső oldal)) összesen: 0, 86 nm. b; 2. ablak (teljes felületen) összesen: 17, 07 nm c; 5 db ablak, 2 db ajtó (tok, mart szegély fal felöli részek (jobb, bal, felső oldal)) összesen: 7x 0,53 = 3,71 nm. d; 3 db ablak (belső szoba) (tok, mart szegély fal felöli részek (jobb, bal, felső oldal)) összesen: 3x 1,18= 3, 54 nm. e; 12. ablak (belső szoba) (zsalugáterek) összesen: 9, 68 nm. f; 6 db redőnydoboz (6 db hiányzik) összesen: 0,47x 6= 2, 82 nm 2. Kromofágos tisztítás a már előtisztított (égetett) felületeken natúr fáig a; 7 db ablak (utcafront felöliek) összesen: 17, 07x 7= 119, 5 nm.+ 1. ablak zsalugáterei: 9, 16 nm. = 128, 66 nm. b; 2 db ajtó (utcafront felöliek) összesen: 28, 5x 2 = 57 nm. c; 3 db ablak (belső szoba) összesen: 17, 07x 3= 51, 21 nm. + zsalugáterek: 9, 68x 3= 29,04 nm. = 80, 25 nm. 3. Sérült diófagyökér, és tölgy furnér berakások pótlása, és a levált elemek visszaragasztása a; 15 db dió, és tölgy furnér pótlás b; 21 részen elvált furnér darab 4. finom csiszolás teljes felületen összesen: 264 nm. 5. oldószeres konzerválóanyag (xylamon) beeresztés (lenolajkencével dúsított) 1 rétegben összesen: 264 nm. 6. Sötét (dió) lazúrfestékkel a résekben maradt töltőanyagok eltüntetése szórtan


7. Festés színezett tölgy lazúrfestékkel teljes felületen 2 rétegben rétegenkénti finom csiszolással, és + 1 rétegátlátszó fedőbevonat. összesen: 264 nm. 8. Utcafront felöli oldalak kezelése a; csiszolás teljes felületen durva, és finom csiszolóval b; az elkészített pótlások (asztalosmunka) csiszolása finoman c, beeresztés oldószeres konzerválóanyaggal, lenolajkencével (5.) d; teljes felületen fakittel kikenés e; alapozó festék ( barna (javaslat)) 2 rétegben f; fedőfesték 1 rétegben

Restaurálás Az anyagvizsgálat során kiderült, hogy a nyílászárók tömör (csomómentes!) tölgyfából készültek. A szobák elosztása valószínűleg másképp lehetett, mert a mostani elrendezés szerint a nagyobbik térben csak két berakásos nyílászáró van a többi furnér nélküli. A kisebbik szobában mindhárom berakásos. Az előzetes tisztítás során a fafelületek helyenként megégtek. Az összes nyílászáró utcafront felöli oldaláról, hiányzik a takaróléc, a vízterelők sérültek, hiányosak, az ablakdeszkák kiszáradtak, repedezettek, nem jó megtartásúak. Ezeket mindenképp cserére javaslom. Belülről a tokok mart szegélyei alul több ízben hiányoznak. Az festékeltávolítás során, mint ahogy az a mintafelületen is látszik kiderült, hogy a mélyebb sérüléseknél az előzőekben fehér tömítővel kitöltötték. Ezek eltávolítása a fafelület sérülésével járhat, és időigényes is. Az eltávolítást követően pedig ismét ki kellene kenni tölgy színű fakittel. Ezért javaslom az ilyen szórtan fellelhető kis hibák eltüntetését sötétebb lazúrfestékkel. A faanyagon nem található rágásnyom, gomba, penész. Az ilyen károk megelőzéséért konzerválást javaslok teljes felületen xylamon konzerváló anyaggal. A lenolajkencés beeresztéssel pedig a fa vízzáróképességét, és ezzel élettartamát hosszabbíthatjuk meg (ez különösen az utcafelőli oldalon fontos). Helyenként a teljes felületen a próbatisztítást követően is hajszálvékony kis fa erekben marad fehér festék. EZ alig észrevehető, de a teljes eltüntetésük miatt javaslom a teljes felületet tölgy színű vastaglazúrral kezelni. Ezt indokolják az előző tisztítás miatt a fán hagyott égésnyomok is. A lazúrfestéket három rétegben, rétegenkénti csiszolással kell felvinni a felületre. A külső oldalon teljes kikenést, és két alapozó réteg után egy réteg barna zománcfestéket javaslok, amely követi a tölgyfa színét. Mind fedő, mind lazúr festéknek selyemfényűt ajánlok. Amennyiben igény van rá, javaslok a frontoldalra tölgy lécborítást, melyet a belső felülettel azonos módon kell kezelni. A tisztítás az első munkafázis, nagyon sok kosszal jár, ezért még az asztalosmunkát megelőzően kell végrehajtani. A 2. ablak teljes felületén, az összes tok külső szegélyén, a 12. ablak zsalugátereiben még az összes fehér


réteget el kell távolítani. A helyszínen 6 db redőnydobozt találtam a felmérés során (pótlás). A külső oldaluk teljes felületükben fehér, tehát tisztítandó. Ezután a következik a finomtisztítás az összes felületen. Az összes üveget cserére javaslom, az ár tartalmazza az üvegek eltávolítását. Az asztalosmunka elkészülte után a pótolt darabok színre hozása következik, a konzerválás és a bevonatok a fentiekben leírtak szerint egészen a fedőrétegig. Az ablakok kezelésére Sadolin lazúrfestéket javaslok, - mely kültéri igénybevételre készült - mert a felület elhanyagolt és így tartós védelmet kap. A Sadolin felhordásának technológiai sorrendje a következő: két réteg sötétített tölgy lazúr, és egy réteg színtelen fedőréteg.

Figure 1 az ebédlő eredeti fényképe


Figure 2 ablakkeret javítás előtt


Figure 3 a tistítás közbeni fa állapota

Figure 4 ablakok festés közben


Figure 5 az ablak szerkezete

Figure 6 az ajt贸 szerkezete


Figure 7 ajtรณ szerkezete

Figure 8 a zรกrรณ spaletta eredeti zรกrรณgombja


Figure 9 köépső terem ablakai

Figure 10 díszterem ablakai


Figure 11 az ablak p贸tolt nyit贸ja az eredeti minta alapj谩n


Figure 12 gyökérfunér retaurálás után

Figure 13 gyökérfunér restaurálás előtt


Figure 14 eredeti sarokvaak

Figure 15 eredti spaletta nyit贸


Figure 16 a keret eredeti รกllapota


15. melléklet   Fa  és  papírmasé  álmennyezet   Különleges   eljárással   készült   aranyozott,   faragott,   a   kazetták   befoglaló   területén   papírmaséból  préselt  festett  és  aranyozott  betétek  vannak.

A beázás   (2008. január 5.) következményeként   a   díszek   erősen   megsérültek.   Azonnali   beavatkozást  igényelt  a  kialakult  helyzet.

ábra 1  a  papírmasé  szerkezete  metzseti  nézetben


A következő  helyzet  alakult  ki. 1. A   fal   és   az   álmennyezet   találkozásánál   lefolyás   nyomok   láthatóak,   amik   a   korábbi   felmérések   alkalmával   nem   volt   látható.   A   leázások   három   fal   oldalon   jelenik   meg,   zöld   és   barna   színekkel,   amiből   feltételezni   lehet,   hogy   a   álmennyezet  alatt  levő  szennyeződés  mosódik  ki.   2. A   nedvesedés   miatt   a   fa   felületén   levő   fényezett   mahagóni   furnér   ragasztása   megduzzadt,  eltávolodott  a  hordozóalaptól,  és  elvált,  felpúposodott.   3. A   magas   páratartalom   miatt   a   préselt   papírbetétek   meghullámosodtak,   helyenként  elváltak  a  hordozó  alaptól,  elszakadt  némely  darab.     4. A  levált  papírbetét  mind  két  oldalán  erős  penészesedés  indult  meg,  szürke,  zöld   színekkel,  amik  támadják  a  papír  összetételét.   A  következő  lépéseket  kell  sürgősen  megtenni:   1. Meg  kell  szüntetni  a  beázás  okát.   2. Csökkenteni   kell   a   helység   magas   páratartalmát   a   jelenlegi   (mért)   70%-­‐Rh-­‐ról   közelíteni  kell  a  stabil  45%-­‐Rh-­‐ra   3. Az   átnedvesedett   papírmasé   elemeket   le   kell   választani   a   hordozó   felületről,   el   kell  szállítani  és  formában  préselve  megszárítani.   4. A  penész  által  megtámadott  papír  és  fa  felületeket  minél  hamarabb  fertőtleníteni   kell,  és  a  felületeket  konzerválni  szükséges.   5. Szükséges  gombavizsgálatot  végezni,  hogy  nem  történt-­‐e  gombafertőzés.  

2.  ábra  a  penészes  papírmasé  hátulja  


3. ábra  a  penészes  szakadt  papírmasé  első  oldala  

4.  ábra  a  mennyezetről  leváló  áttört  díszek  

5.  ábra  a  beázás  nyomai  a  falon  


ábra 6  a  feketepenész  mikroszkopikus  képe

ábra  

7

a

papírt

támadó

vörös

ábra  8  a  gipszfelületen  felpúposodott  lakkozás

penész


ábra 9  a  képen  látható  a  mennyezet  szerkezete:  simított  gipsz,  nádazás,  deszkázat

ábra  10  a  helyéről  kiemelt  papírmasé,  és  a  körülötte  penészedő  gipsz  és  fa  betétek


A restaurálás  terve:   A kíméletesen szárított és fertőtlenített papírmasésról negatívot lehet levenni, aminek segítségével a hiányzó részek megönthetőek papírpép és CMC keverékéből. A megszáradt kiegészítést színezni és lakkozni lehet, majd színezett sellakkal megfelelő felületet kialakítani. A felpuhult gipszfelülettel a mennyezetről el kell távolítani, pótolni modellgipsszel kell simítani, csiszolni kell, majd a papírhoz hasonlóan színezni, lakkozni. A fafelületet fertőtlenítése után kíméletesen kell szárítani, a nedvességtartalmát folyamatosan ellenőrizni kell. A sérült lakkozást el kell távolítani, és színezett sellakkal kell pótolni. A papírmasé betéteket a szoba felújítása végekor kell a helyére illeszteni. A beázás utána mentést azonnal el kellett kezdeni. Az átnedvesedett és megpenészedett papírmasé betéteket eltávolítottam, és a műhelyben fertőtlenítettem, és kíméletesen szárítani kezdtem, miközben enyhén préseltem hogy ne vessze el formáját. A helyszínen a fal és fa nedvességét szellőztetéssel és defenderrel csökkentettük. A páratartalom csökkenését folyamatos méréssel ellenőrizetem. Ennek az eredménye az alábbi táblázatban foglaltam össze.

helyrajz

Rh Co  

H2O %    

relatív fal  

Rh

Co

H2O Rh   Co  

H2O

fa

északi

45 12      

 

35

11    

28 13      

déli

55 12    

 

42

10    

32 23      

1_1

 

16.5

 

 

18.7    

1_2

34 14   20.2  

 

20

25

1_3

37 13   18.4  

 

35

1_4

 

17.3

 

1_5

36  

2_1

 

2_2

 

20  

 

18.7 22    

 

18

25

23  

 

 

 

38

 

 

40 felett  

 

37

26

31  

 

42  

 

 

 

 

 

2_3

 

 

 

 

 

 

2_4

 

 

 

 

 

 

2_5

28  

 

22

 

30  

 


3_1

 

 

 

 

 

 

3_2

 

 

31

 

25  

 

3_3

32  

 

 

 

 

 

3_4

 

 

 

 

 

 

3_5

 

 

 

 

 

 

4_1

 

 

20

 

 

 

4_2

17  

 

 

 

20  

 

4_3

 

 

 

 

 

 

4_4

14  

 

 

 

 

 

4_5

 

 

 

 

 

 

5_1

 

 

 

 

20  

 

5_2

 

 

19

 

 

 

5_3

 

 

 

 

 

 

5_4

 

 

 

 

 

 

5_5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

falnedvesség  

 

 

 

 

 

észak

a

 

3.12

2.92

1.8

 

 

 

dél

b

 

4.6

2.7

 

 

 

kelet

c

 

3.81

1

 

 

 

nyugat

d

 

 

 

3.3

2.1

 

 

 

 

 

dátum

01_10

01_28  

02_5

Anyagösszetétel: A mennyezet díszítőelemei a következő részből álnak: • • • • • •

Fa padló alap, colos vastag, gyalulatlan,szögelt. Nádazás Gipszes simított vakolat Faragott gerenda hálószerkezet Két főgerendán áttört ívesen domborított papírmasé díszítés, alatta színes fólia díszítés A simított gipszalap a gerenda mellett barnára festett, és sötétebb színel „flóderozott” faerezet mintával díszített, felülete sellakkal fényezett.


• •

A papírmasé betéteket esztergált fa gyöngysor és képkeretléc keretezi, ami pácolt lakkozott. Ezek takarják el a szögezést, ami a gipszhez rögzíti a betétet. Papírmasé betétek, több rétegből ragasztott negatívba préselt és szárított, pácolt aranyfüsttel részlegesen aranyozott, visszakoptatott, a felület sellakkal fényezet. Ezzel az eljárással megtévesztésig hasonlít a faragott fa betétekhez. A betétek közepén esztergált és faragott gömbdísz, ami facsavarral rögzül az alapot képző fapadlóhoz.

ábra  11  a  felázott  betétek

ábra  12  a  csillárszerelés  miatt  elszakított  betét


ábra 13  az  áttört  mintázat,  és  a  fába  becsavart  utólagos  csavarok

M egelőző helyszíni  konzerválás:   • Az átnedvesedett lapokat azonnal el kellett szállítani • A szárítás után a tönkrement gipszalapot el kellett távolítani. • A rögzítő gyöngysort, keretléceket és a középső faragott gömböket le kellett szerelni és mechanikusan megtisztítani. • Az áttört papírmasédíszítéseket a helyszínen meg lehetett tisztítani, leszedni nem volt szükséges. • A fa gerendák felületét mechanikusan meg kellett tisztítani. A lakkozást a tejes kiszáradás után pótoltam alkoholban oldott sellakkal. • A sérült gipszfelületet enyves gipsszel pótoltam,az eredeti felülettel egy szintbe csiszoltam, és plextollal áthúzva zárt felületet hoztam létre, amire diófapáccal az eredeti felülethez hasonló színezést hoztam létre. Ezt lezártam sellakkal, és teak színű lakbenzines vastaglazúrral réteget húztam, amit profilos gumiszerszámmal a fa erezetéhez hasonlóan vonalakat alakítottam ki. Ez a flóderozáshoz hasonló eljárás.


ábra 14  a  helyreállított  gipsz  alapozás  színezve

A papírmasé  betétek  restaurálása   Konzerválás: Műhelybekerülés után a kíméletes szárítás és fertőtlenítés megmentette a papír eredeti formáját. A felületről a bevonatot képező sellak réteg megsérült, és peregni kezdett. Ezt meg lehetett menteni, hogy fóliasátor alatt alkoholos gőzben felpuhítottam a bevonati réteget, és az a sátorból kivéve a felületre újra visszatapadt. Ezt a módszert használják a festőrestaurátorok a festmények lakkozásának helyreállítására is. A hiányos lakkozást ecsetelve foltszerűen pótoltam vízmentes alkoholban oldott aranysellakkal ( 20 % oldat) A felületen levő és a hátoldalon levő szennyeződéseket Ferraro oilpainter cleaner oldattal tamponálva távolítottam el, ami megőrizte a felület eredeti fényét, és nem károsította a hordozó bázist. A papírmasé alapszerkezetét képező csirizzel összeragasztott papírrétegek vizsgálata lapján meg lehetett állapítani, hogy a papír erősen elsavasodott, és törékeny. Ezért savtalanítani kellett a papírt, amire alkoholos-vizes bóraxoldatot használtam bepermetezve ( 3 % oldat) ami semlegesítette a szerkezetben levő savas gyököket, és puffert képezett a további savasodás megelőzésére. Ezt a módszert használják a Széchenyi könyvtár papírrestaurátorai is nagyméretű papírtárgyak savmenetesítésére.


A hiányzó részek helyreállítása:

ábra  15  a  hiányos  betét

A hiányzó részek rekonstruálhatóak, mivel a betétek negatívba lettek préselve. Két típusú betét van egy négyzetes és egy téglalap formájú. Hibátlan darabról negatívot készítettem,


miután

a

felületet

levédtem

kaboximetilellulózzal.

ábra  16  a  negatív  előkészítve  a  kiegészítésre

A negatív szilikongumiból készült. Ebbe a negatívba helyeztem bele a sérült hiányos darabot, és a hiányzó sarkokat, vagy lyukakat öntéses eljárással egészítetem ki. Ehhez papírpépet készítettem savmentes papírból turmix segítségével, és ezt a vizes pépet rizsliszt keményítővel kevertem el.

ábra  17  a  hiány  hátulról


A kiöntést  hátulról  végeztem.  A  száradás  után  a  negatívból  kiemelve  a  kiegészített  lapot   a   színoldalról   a   kiegészítést   összecsiszoltam   az   eredeti   felület   szintjéig.   Alkoholos   diófapáccal  színeztem  a  pótlást,  sellak  réteggel  lezártam  a  felületet,  és  a  még  meg  nem   szilárdult   lakkra   ragasztottam   a   metál   fóliát.   A   friss   aranyozott   felületet   akrilfestékkel   antikoltam,   és   a   teljes   kiegészítést   sellakkal   átlakkoztam,   hogy   közelítsen   a   felület   az   eredeti   megjelenéshez

ábra 18  a  mennyezet  teljes  képe


ábra 19  a  kiegészítés  csiszolás  előtt

Összeszerelés: A terem teljes felújítása után a megelőző konzerválás által helyreállított felületekre a kész lapokat visszaszereltem az eredeti eljárásnak megfelelően, csak nem szögeget, hanem oltható kötéseket (facsavar) rögzítették a betétlapokat, és a takaró kerteket a hordozó mennyezeti padlóhoz. Sajnálatosan a tűzjelző fehér érzékelőjét a középső betétre helyezték el, és nem lehetett színezéssel összhangba hozni a betétek megjelenésével.

ábra  20  a  helyreállított  menyezet  részlete


ábra 21  a  "flóderozott”  felület

ábra  22  a  helyreállított  mennyezet  képe


Tárolási tanácsok:   A   tárgy   minél   hosszabb   megkörzése   érdekében   az   alábbi   körülményeket   szükséges   megteremteni:     • • •

Hőmérséklet 20 Co Páratartalom RH 45 %   Megvilágítás  

Amennyiben lehetséges, a klimatizált helység a legmegfelelőbb.

Andrássy 4. restaurálás  

Régi Harkányi palota helyreállítása, dokumnetáció

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you