Bouw en Uitvoering 3-2023

Page 24

COMMON WOODS WARMTENETTEN DIGIAKKOORD FLEXWONINGEN VALGEVAAR BAKSTEEN GEVELS HYPOTHEEK MARKT BOUW EN UITVOERING BEREIKT RUIM 73.100 LEZERS HET VAKBLAD VOOR RIJK, PROVINCIE EN GEMEENTE IN NEDERLAND EN BELGIE JAARGANG 55 - 3 2023
Vaste partner in vloeren Voor nieuwbouw en renovatie n Laagste prijsgarantie n Volumekorting n Productadvies
(op afroep)
Legservice mogelijk
Showrooms in Houten en Veghel n Houten Vloeren
PVC Vloeren
Visgraat n Hongaarse punt
Alle bijbehorende zaken zoals plinten, ondervloer, olie en lak www.trendvloeren.nl Bel 030-2061485 voor een lagere prijs dan uw huidige leverancier. kortingenHogevoor professionele Belafnemers. ons op 030-2061485 14383
n Just in time bezorging
n
n
n
n
n

EXPERTTEAM OVERHEID PRESENTEERT ENERGIESYSTEEM 2050

Het Expertteam Energiesysteem 2050 heeft haar adviesrapport voor een “rechtvaardig, robuust en duurzaam energiesysteem in 2050” aangeboden aan minister Rob Jetten.

Het team, bestaande uit experts binnen diverse disciplines, kreeg vorig jaar de opdracht om een advies aan te leveren voor het Nationaal Plan Energiesysteem 2050.

Het expertteam schetst een optimistisch toekomstbeeld: “In 2050 ziet Nederland er beter uit dan nu. Energie komt niet meer uit fossiele brandstoffen en daardoor is Nederland schoner, stiller en groener.” Het team benadrukt dat de energietransitie naar 2050 veel meer is dan een technische exercitie; het gaat ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en veiligheid.

Lees
op www.bouwenuitvoering.nl
meer via de QR-link of

Bij de voorpagina: Nieuwbouw Sluishuis op het Steigereiland, IJburg Amsterdam, naar ontwerp van architect Bjarke Ingels. (foto: 123rf-Hugok1000)

Meer informatie via de QR-link

Common Woods

Een oud manegeterrein dat de duurzaamste wijk van Amersfoort wordt. En wel met de toepasselijke naam Common Woods. Maar het had nog wel wat voeten in aarde voordat daadwerkelijk met slopen begonnen kon worden. Maurits van Hoogevest vertelt.

INHOUD
‘De woningen worden grotendeels houtgebouwd’
8

‘De sector werkt aan de toekomst op basis van Technology Roadmap Bouwkeramiek’

Baksteengevels

Baksteengevels bieden een ideale combinatie van esthetische, technische en milieuprestaties, zegt Arie Mooiman van branchevereniging voor de keramische industrie KNB.

B+U 3 2023 3
22

Flexwoningen voor woningbouwcorporaties

Overkoepelende branchevereniging Aedes heeft met 36 bouwbedrijven raamovereenkomsten gesloten om verplaatsbare flexwoningen te leveren aan woningcorporaties. De corporaties gaan nu minicompetities organiseren voor opdrachten om in totaal zo’n 8.000 flexwoningen te leveren.

‘Geschikt om spoedzoekers snel een volwaardig huis te bieden’

30

Aantal afgesloten hypotheken in

Feiten over de hypotheekmarkt

Hoeveel werd er geleend in verhouding tot de koopsom van een woning? Welke geldverstrekkers verloren marktaandeel, welke juist niet? Hoeveel hypotheken werden afgesloten? Hoeveel van de koopsom werd geleend? Welke geldverstrekkers verloren aandeel?

B+U 3 2023 5
62
2e halfjaar ‘22 was 94.500. Dat is 30% lager dan jaar eerder’

digiAkkoord bouw, infra en techniek ondertekend

Een coalitie van 61 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector tekende het nieuwe digiAkkoord tot 2030. Daarmee zetten zij zich de komende jaren actief in voor de versnelling van de noodzakelijke digitalisering en ketenoptimalisatie.

38
‘digiDeals: projecten over uitwisselen data, verbeteren kwaliteit, vertrouwen en samenwerking in hele keten’

Valgevaar vaak geconstateerd

Bij ongeveer 140 bouwplaatsen werden overtredingen, waaronder gevaar tot vallen, geconstateerd door de Arbeidsinspectie. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen. De inspectie voerde controle uit op 200 bouwplaatsen verspreid over ons land.

‘Veel ongevallen kunnen worden voorkomen’

VRACHTWAGENS DE WEG OP

Dankzij de regeling (AanZET) waarmee ondernemers subsidie kunnen krijgen bij de aanschaf van emissievrije vrachtwagens, gaan er weer 400 nieuwe, batterij- of waterstofelektrisch, aangedreven schone vrachtwagens de weg op.

B+U 3 2023 7 400 NIEUWE
EMISSIEVRIJE
34
FOTOPAGINA
KENNISPARTNER INFO 51 WARMTENETTEN 54 COLOFON 68
EN VERDER
......... 1+46+49+67
42

WONEN IN DE MEEST DUURZAME WIJK VAN AMERSFOORT

8 B + U 3 2023

We spraken met Maurits van Hoogevest van Holistic Development, de ontwikkelaar van het project.

Een oud manegeterrein dat de duurzaamste wijk van Amersfoort wordt. En wel met de toepasselijke naam Common Woods. Maar het had nog wel wat voeten in aarde voordat daadwerkelijk met slopen begonnen kon worden. Maurits van Hoogevest vertelt: “We hebben het project gekocht onder voorbehoud dat het naar wonen omgezet kon worden. Eerst hadden we een uitwerking aan de hand van input van de gemeente. Grondgebonden woningen, 20-23 was het uitgangspunt. Net als wij vond de buurt dit een goede invulling. Nadat de gemeente hierop terugkwam, waren we terug bij af. De buurt ging niet akkoord met appartementen. Toen hebben we het initiatief genomen om een participatiemodel voor ruimtelijke ordening te ontwerpen met experts op dit gebied. Hiermee hebben we met alle stakeholders het project vormgegeven. We wilden echt toekomstbestendiger ontwikkelen. Tot slot zijn we uitgekomen op 56 woningen/ appartementen uitgekomen. Twee appartementen

worden gebouwd in kalkzandsteen. De andere woningen zijn van hout. In Amersfoort moet 35% sociale woningbouw zijn. De overige woningen behoren tot het hogere segment in de markt. Het project is in de zomer 2024 klaar.”

ECOLOGISCHE INCLUSIVITEIT

Nimmerdor, of ‘altijd groen’, is de naam van het bos dat de wijk haar thuis noemt. Een naam die niet alleen het landschap beschrijft, maar ook symbool staat voor het leven in Common Woods. Hier speelt het concept van boskamers een rol. Het idee dat waar je je ook binnen de wijk begeeft, je altijd zicht zult hebben op groen. “Dit doen we niet alleen door zoveel mogelijk huidige bomen te laten staan, maar ook door nieuwe bebossing aan te leggen”, aldus Maurits van Hoogevest.

Hij vervolgt: “We hebben gekeken naar de habitat, biodiversiteit. Ook wat er vanuit het verleden heeft

maurits van hoogevest, foto: saskia berdenis van berlekom
Het was jarenlang een manegeterrein, maar daar komt verandering in. Aan de Leusderweg te Amersfoort komen 56 woningen direct naast de natuur. Duurzaamheid is ver doorgevoerd.
TEKST BETTY ROMBOUT BEELD HOLISTIC DEVELOPMENT
B + U 3 2023 11

gezeten, telt mee. Onze ecoloog heeft dit allemaal uitgezocht en een aanbeveling gedaan. Bepaalde nestkasten zitten beter op het noorden, andere op het zuiden. Naast de nesten hebben we gekeken naar de leefomgeving. Voor de vogels, vlinders, kleine knaagdieren en insecten hebben we ook naar het beplantingsschema gekeken. In elk huis en de natuur erom heen zitten allerlei natuurinclusieve elementen. Zelfs kijken we er naaar of de biodiversiteit erop vooruit kan gaan. Oftewel, we willen laten zien dat door te bouwen, je de natuur ook kunt herstellen. Nu al zien we een toename van de nachtvlinderpopulatie bijvoorbeeld.”

ENERGIE, WATER EN AFVAL

Energie zal in Common Woods deels ter plaatse worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen door middel van zonnepanelen. De huizen in de wijk zullen daarnaast gebruik maken van warmtepompen (WKO systemen) als bron voor verwarming en verkoeling. Op zich is dit niet zo bijzonder, zegt Maurits van Hoogevest. “Bijzonder is wel om een speciaal filter te implementeren voor de zuivering van grijs water voor de grondgebonden woningen. Deze helofytenfilter recyclet water dat onder andere kan worden gebruikt voor toiletten en wasmachines. Het is van de zotte dat in tijden dat we wellicht zuiniger aan moeten doen met water, we hiermee de wc doorspoelen.” Common Woods zal ten slotte regenwater opvangen, opslaan en gebruiken voor de buurtkas en tuin-irrigatie. “Alsook kunnen de auto´s ermee gewassen worden”, zegt Van Hoogevest.

MOBILITEIT

In beweging, dat zijn wij mensen altijd. Om de belasting op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren, stelt Common Woods een aantal elektrische bakfietsen ter beschikking. Zo stelt zij de bewoners in staat om in beweging te blijven, maar wel op duurzame wijze. “We zitten vlakbij een grote winkelstraat, om daar nu met de auto naar toe te gaat is een beetje zonde”,

B + U 3 2023 13

COM . MON - WOODS

zelfst. naamw. (m/v)

Uitspraak: kom-mon woets

• duurzame woonwijk; daar waar men ruimte, waarde en leven deelt

• stroming binnen de architectuur waarin middels (hout)bouw een duurzame en energiezuinig constructie wordt vervaardigd

zegt Maurits van Hoogevest. “Daarnaast, duurzame mobiliteit in auto´s is zo in ontwikkeling, dat we met de bewoners gaan bespreken of ze interesse hebben in deelauto´s of dat we de eigen auto gaan delen. Daar heb je al een app voor. Maar dat is iets wat we nog vorm moeten geven.”

CIRCULAIR BOUWEN

Common Woods wordt grotendeels gebouwd met hout als bouwmateriaal. De grootste impact is van minerale materialen overgaan naar hout in de constructie. Er worden woningen met verschillende architectonische identiteiten gecreëerd, die samen toch een eenheid vormen. Over de houtbouw is geadviseerd door het bedrijf Boom, het wordt gebouwd door aannemer Karbouw. “Zo kunnen we de kosten ook binnen de perken houden.”

De gebouwen zijn bovendien ontworpen voor een duurzamere levensduur, met materialen die aan het einde van de cyclus kunnen worden hergebruikt. “De vraag is echter, de gebouwen zullen er voor een eeuwigheid staan, hoe zou je het dan nog gaan hergebruiken”, overpeinst Van Hoogevest.

PERMACULTUUR EN BUURTKAS

De meest duurzame wijk van Amersfoort moet zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. In energie, water, maar ook in voedsel. Daarom dat er in de wijk ook een buurtkas met permacultuur komt, onderhouden door de bewoners. Van Hoogevest: “Het is niet groot genoeg dat iedereen ervan kan eten, maar we zien het ook als een gemeenschappelijke plaats waar bewoners elkaar tegenkomen. Net zoals in het apparte -

B + U 3 2023 17

mentsgebouw, daar is een ruimte voor gezamenlijke activiteiten of voor gewoon samen en met de buurt een kopje koffie te drinken.

Wat is er nu leuker om van de zelfgekweekte tomaten samen een soep te maken op een zaterdagmiddag. En het is natuurlijk leuk om in een omgeving te wonen waarin je kinderen zien hoe aardbeien groeien aan een plantje in plaats van dat ze aardbeien zien in een plastic bakje van de AH.”

Een idee is ook nog om vis te kweken met aquaponics. Een vijver waarbij de poep van vissen wordt opgevangen en gebruikt wordt als bemesting voor eigen gekweekte tomaten en ander daarvoor geschikte fruit

en groenten. “Dit is nog een punt van overleg met de bewoners”, aldus Maurits van Hoogevest. Duurzaamheid boven alles dus. Van Hoogevest; “Belangrijk is de verbinding tussen de gebouwde omgeving en de natuur. We liggen naast een bos van 48 hectare. Zo dicht op de natuur zitten, dan is het bijna vanzelfsprekend dat het goed uit de verf komt. We laten zien dat je zowel in de stad als in de natuur kunt wonen.”

UITDAGINGEN

De grootste uitdaging binnen het project was het proces met de gemeente, zegt Maurits van Hoogevest. We benoemden het in het begin al even. “We hebben echt geprobeerd om alle onderwerpen die voor de gemeente van belang zijn, mee te nemen in

B + U 3 2023 19

het project. Het was soms diep ademhalen en nog een keer proberen. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet.”

Participatie - met onder anderen mensen uit de buurt - is ook een uitdaging. “Sommige mensen denken bij participatie dat ze krijgen wat ze willen. Maar participatie is het zich verplaatsen in elkaars belangen om tot de beste invulling van het project te komen.”

Omdat er best veel tijd overheen gegaan is, voordat we daadwerkelijk met het project konden beginnen, zie je dat de wereld om je heen ook verandert. Van Hoogevest: “Denk aan grondstoftekorten, bouwprijzen die stijgen et cetera. Wat dat betreft ben ik blij dat we Common Woods zo toekomstbestendig en inclusief ontwikkeld hebben. Hierdoor zijn we wat minder conjunctuurgevoelig.”

MOTIVATIE

Anders dan bij veel andere projecten speelt bij Common Woods ook de motivatie van de toekomstige bewoner een rol. Maurits van Hoogevest: “Omdat het een bijzonder project is, kijken we bij de toewijzing ook of nieuwe bewoners passen bij de intentie van het project. Iemand die een dikke auto op de oprit wil hebben om er de hele dag naar te kijken en wie een moestuin niets interesseert, hij komt een keer kijken maar haakt dan ook snel af. Het project trekt mensen aan die het interessant vinden.”

SAMENWERKENDE ORGANISATIES:

Holistic Development - Ontwikkelaar

Space & Matter - Architect

Delva Landscape Architecture UrbanismeLandschapsarchitectuur

Karbouw - Bouwbedrijf

Metabolic - Adviseur circulariteit en toekomstgerichtheid

Boom - Adviseur biobased bouwen

MEER INFORMATIE:

commonwoods.nl

B + U 3 2023 21

BAKSTEEN GEVELS dierbare gebouwen, bescheiden impact

22 B + U 3 2023

Baksteengevels bieden een ideale combinatie van esthetische, technische én milieuprestaties, zegt Arie

Mooiman van branche vereniging voor de keramische industrie KNB.

“Ze geven een bouwwerk vorm, kleur en karakter. Baksteen gevels zorgen voor samenhang in de gebouwde omgeving, hebben een lange levens duur en zijn onderhoudsarm; daarnaast is de productie toekomstproof door middel van grondstofwinning in eigen land in samenhang met de natuur.”

Architecten maken veelvuldig gebruik van baksteengevels in sociale woningbouwprojecten, zoals het recentelijk opgeleverde Spaarndammerhart in Amsterdam. De populaire varianten op jarendertigwoningen zijn een andere exponent van de populariteit van baksteen in de bouwsector. “Variatie in baksteensoorten en -kleuren, metselverbanden, verbindingstechnieken en detailleringen bieden een oneindig pallet aan architectonische mogelijkheden en maatwerk in ontwerp”, zegt Mooiman. “Baksteengevels vergen bovendien nauwelijks onderhoud, behouden hun kleur en verouderen mooi. Dat creëert gebouwen met een bewezen lange levensduur.”

FUNCTIONELE ASPECTEN

De functionele eigenschappen van baksteengevels ondersteunen de levensduur en daarmee de duurzaamheid, vervolgt Mooiman. “Zij behoeden gebouw

24 B + U 3 2023
arie mooiman (branchevereniging voor de keramische industrie knb)

en bewoners voor weersinvloeden, geluid, brand, stootbelastingen en ongedierte. De constructies zijn zelfdragend; er is dus geen aanvullend stijl- en regelwerk nodig voor bevestiging van de baksteen. Bouwfysisch biedt de baksteengevel bescherming tegen geluid en opwarming; tevens is er bij de spouwmuur minder isolatiemateriaal nodig omdat sprake is van een niet-geventileerde constructie. Ook is de economische impact van de baksteengevel gunstiger dan alternatieven door de zeer lange levensduur, met minimaal onderhoud.”

KLEIWINNING

Verduurzaming wordt ook gerealiseerd in de productieketen van baksteen. Mooiman: “Het begint met klei, een hernieuwbare Nederlandse grondstof die grotendeels in het Nederlandse rivierengebied wordt gewonnen door een beperkt aantal partijen; deze werken nauw samen met natuurorganisaties als Natuur-

ondertekening ‘groene afspraak voor klimaatinclusieve en natuurpositieve kleiwinning’

monumenten en Staatsbosbeheer. Dit biedt ruimte voor nieuwe Nederlandse natuur, wat zorgt voor de toename van biodiversiteit. Kleiwinning draagt ook bij aan de klimaatadaptatie, doordat kleiwinning in de uiterwaarden nodig is om de kans op rivieroverstromingen te beperken. Gunstig voor de milieuimpact zijn ook de korte transportafstanden naar de fabriek. Slechts een klein deel van de in Nederland gebruikte klei wordt gewonnen over de grens, in het nabije buitenland: het Duitse Westerwald.”

TECHNOLOGY ROADMAP

De keramische sector werkt aan de toekomst op basis van Technology Roadmap Bouwkeramiek, met als belangrijkste doel het sterk verminderen van de CO2uitstoot in 2030 en naar 0 in 2050. Dit moet worden bereikt met vier actielijnen: verduurzaming van de productie, productvernieuwing en verwerkingsinnovatie, versterking van circulariteit en duurzaam

door natuur- en milieuorganisaties, keramische industrie en kleiwinners.

BRICK VALLEY

Brick Valley staat voor een intensieve samenwerking van keramische industrie, kennisinstellingen, overheden en gebiedsgebruikers met een gezamenlijke gedeelde ambitie: een emissieloze baksteenproductie. Brick Valley is een gebiedsgerichte oplossing voor een toekomstbestendige energievoorziening van de vier fabrikanten Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger. De ambitie is via een collectieve, duurzame energievoorziening richting een klimaatneutrale productie van straat- en metselbaksteen te gaan. De samenwerkingsovereenkomst ambieert een reductie

van 65.000 ton CO 2 op jaarbasis - ruim 50% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 2020.

De actielijnen van Brick Valley zijn afgeleid uit de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030:

Bundeling duurzame elektriciteitsproductie (circa 225.000 MWh per jaar); onderzoek naar elektrificatie productieproces (inclusief lokale infrastructuur en waterstof uit elektrolyse), van circa 40% van het huidige gasverbruik, ofwel 23 miljoen m3 aardgas per jaar.

Haalbaarheidsstudie stoken met biogas tot circa 60% energie-equivalent van het huidige gasverbruik, ofwel 35 miljoen m3 aardgas per jaar.

Verkennen mogelijkheden ondergrondse CO 2-opslag gasvormige verbrandingsprocessen en procesemissies uit klei van circa 20% van de huidige CO 2uitstoot, ofwel circa 26.000 ton CO 2 per jaar.

grondstofgebruik. Mooiman: “Praktische voorbeelden zijn, naast de genoemde samenwerking met natuurorganisaties, een CO2-neutrale productie op basis van duurzame energie, dematerialisatie van producten - bijvoorbeeld door gebruik van smalle metselstenen, droogstapelsystemen en de ontwikkeling van nieuwe mortels voor optimalisatie van het hergebruik in de productieketen en van het eindproduct. Voor emissieloze productie is de sector uiteraard afhankelijk van andere stakeholders, omdat wij de beschikking moeten krijgen over een zwaarder elektriciteitsnet en waterstof of biogas.”

MILIEUPRESTATIES

“Naast de milieutechnische zijn ook de economische en sociale aspecten van duurzaamheid belangrijk voor onze branche”, vervolgt Mooiman. “Baksteenmetselwerk heeft zeer gunstige life cycle costs over de

B + U 3 2023 27
parkeergarage zwolle - dok architecten (foto: john lewis marshall)

gehele gebouwlevensduur, is in Nederland gemaakt onder gunstige arbo-omstandigheden en er is zoals gezegd geen onderhoud of vervanging nodig van gevel of geveldelen tijdens de gehele gebouwlevensduur.

Metselbaksteen heeft ten opzichte van andere gevelmaterialen een gunstige MKI-waarde en een bescheiden impact op gebouwniveau: de bijdrage aan de MPG (MilieuPrestatieGebouwen; red.) varieert tussen de 1,8% bij tussenwoningen en appartementengebouwen, tot 7,2% bij vrijstaande woningen met veel geveloppervlak. Lagere waardes zijn mogelijk door gebruik van smalle baksteen, baksteenstrips en droogstapelsystemen. De CO2-footprint van de productie van metselbaksteen bedroeg in 2021, 0,17% van de totale Nederlandse emissie. Dat levert een lang-cyclisch bouwproduct op, dat net zo lang meegaat als het gebouw.”

‘ wanneer je naar de werkelijke levensduur van woningen gaat kijken is er geen beter alternatief dan Nederlandse baksteen’
28 B + U 3 2023
nieuwe natuur na kleiwinning

CIRCULAIR BOUWEN

Om de doelen te bereiken werkt een partij als Wienerberger voor het gebruik van secundair bouwmateriaal samen met urban miner New Horizon.

“Circulair bouwen is een middel om de milieu-impact te verlagen over de gehele levensduur, uitputting van grondstoffen te voorkomen door zelfvoorziening met lokale grondstoffen en biedt behoud van waarde. Dat voorkomt afval, er is minder materiaalgebruik en dat verlaagt de milieu-impact.”

Er zijn meerdere ontwerpstrategieën om dat te bereiken. “Gebruik indien mogelijk wat er al is, verleng de levensduur van gebouw en bouwproduct, gebruik minder en bij voorkeur lokale grondstoffen en maak hergebruik mogelijk. Juist keramiek heeft van alle gevelmaterialen goede papieren voor hergebruik: alleen producten die langer meegaan dan het bouw-

werk kun je verantwoord hergebruiken, zoals straatbakstenen, keramische dakpannen en droogstapelsystemen in baksteengevels.”

ONDERSTEUNEND ONDERZOEK

“Door een efficiënte productiemethode heeft de baksteengevel dus een zeer lange levensduur op basis van een hernieuwbare lokale grondstof. Daarvan is de voorraad onuitputtelijk. Bouwkeramiek is gemaakt voor langdurige, onderhoudsarme toepassing onder zware condities. Baksteen biedt daarnaast een enorm scala aan esthetische mogelijkheden, waardoor het product door vele architecten met ondersteunend onderzoek wordt onderschreven.

Dat maakt dierbare gebouwen. Wanneer je naar de werkelijke levensduur van woningen gaat kijken - 120 jaar - is er geen beter alternatief dan Nederlandse baksteen.”

30 B + U 3 2023

8.000

FLEXWONINGEN voor woningbouwcorporaties

B + U 3 2023 31

Overkoepelende

branchevereniging Aedes heeft met 36 bouwbedrijven raamovereenkomsten gesloten om verplaatsbare flexwoningen te leveren aan woningcorporaties.

De corporaties gaan nu minicompetities organiseren voor opdrachten om in totaal zo’n 8.000 flexwoningen te leveren. Woningcorporaties gaan de komende jaren fors meer flexwoningen plaatsen om spoedzoekers en andere woningzoekenden sneller aan een

woning te helpen.

Branchevereniging Aedes heeft via een openbaar inkooptraject deze producenten van modulaire woningen geselecteerd. Zij kunnen samen op korte termijn minstens 8.000 flexwoningen in verschillende varianten leveren. Aedes heeft met deze leveranciers raamovereenkomsten gesloten. Corporaties kunnen vervolgens via mini-competenties op zoek naar de voor hen meest geschikte leverancier. Deze uniforme aanpak zorgt voor duidelijkheid, over de kwaliteit, leveringszekerheid, korte doorlooptijden en lagere kosten. Niet eerder werd een dergelijk gezamenlijk inkooptraject voor corporaties in relatief korte tijd op poten gezet.

PLAATSEN EN HERPLAATSEN

Zo’n 100 corporaties hebben aangegeven interesse te hebben om flexwoningen in te kopen via de raamovereenkomsten. Door de uniforme aanpak en het voorwerk dat al gedaan is, kunnen de mini-competities voor opdrachten snel verlopen. De corporaties plaatsen daarna de woningen op basis van afspraken met gemeenten op hun eerste locatie. Gemeenten tonen toenemende interesse om flexwoningen binnen hun grenzen te plaatsen.

SNEL EN FLEXIBEL BOUWEN VOOR

WONINGBOUWCORPORATIES

Moderne flexwoningen zijn snel te realiseren energiezuinige huizen, geschikt om spoedzoekers snel een volwaardig huis te bieden. Het is steeds vaker een oplossing voor bijvoorbeeld gescheiden mensen, eco -

nomisch daklozen, Oekraïense vluchtelingen of statushouders. Maar ook andere woningzoekenden, zoals starters, zijn er mee geholpen. Groot voordeel is dat ze geplaatst kunnen worden op tijdelijk beschikbare locaties die anders nog jaren ongebruikt zouden blijven.

ONDERSTEUNING EN GARANTIE

De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, ingesteld door de minister van Volkshuisvesting, ondersteunt bij het inkooptraject. Daarnaast beperkt het Rijk de risico’s voor corporaties met een financiële herplaatsingsgarantie. De garantie is erop gebaseerd dat de flexwoningen na een aantal jaren (meestal 15) naar een volgende locatie verplaatst worden. Corporaties worden geholpen om een tweede of derde locatie te vinden. Als dat onverhoopt toch niet lukt, dragen corporatie, Rijk en gemeente ieder een deel van het exploitatietekort.

32 B + U 3 2023

WIE GAAT DE FLEXWONINGEN LEVEREN

De geselecteerde producenten voor de bouw van de flexwoningen voor de woningbouwcorporaties zijn:

– BAM Wonen

– Barli

– Van Goeden Huizen

– Boxtom

– Chaletinvest-Flexibilistay

– CircleWood

– Planontwikkeling

– Daiwa House Modular Europe

– Jan Snel

– De Groot Vroomshoop Bouwsystemen

– De Meeuw Oirschot

– Directbouw

– Emergo Hout & Bouw

– Flevohome Chaletbouw

– Gapph Modular

– DMT Modular Constructions

– Harwoonie

– Heddes Bouw & Ontwikkeling

– Heembouw Wonen

– Hegeman Bouw & Infra

– Heldens Transport & Units

– Hodes Huisvesting

– Homesfactory

– Klein Units Projecten

– Pleijsier Bouw Genemuiden

– Koopmans Bouwgroep

– mHome

– Peters Bouw en Onderhoud

– Plegt-Vos Bouwgroep

– QYUUBS

– Reboxd

– Startblock

– Steda Housing Solutions

– Symo Bouw

– Tala

– TheNewMakers

– Thimo365

– Van de Klok Wonen

– Van Wijnen Groep

– Wolfe BVBA

‘flexwoningen zijn snel te realiseren energiezuinige huizen, geschikt om spoedzoekers een volwaardig huis te bieden’

400 NIEUWE EMISSIEVRIJE VRACHTWAGENS DE WEG OP

B + U 3 2023 35

Dankzij de regeling (AanZET) waarmee ondernemers subsidie

kunnen krijgen bij de aanschaf van emissievrije vrachtwagens, gaan er weer 400 nieuwe, batterij- of waterstofelektrisch, aangedreven schone vrachtwagens de weg op.

De subsidieregeling was dermate populair, dat het totale budget voor 2023 in een dag overtekend is. Dit betekent dat er meer geld aangevraagd is dan er dit jaar beschikbaar is. Er werd namelijk voor ruim €120 miljoen subsidie aangevraagd.

EXTRA GELD VOOR EMISSIEVRIJE

VRACHTWAGENS

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat:

“Het is mooi dat er zoveel bereidheid is in de sector om over te stappen naar een emissievrije vrachtwagen. Nederlandse ondernemers zijn hard op weg als het gaat om verduurzaming van het wagenpark, en daar ben ik oprecht trots op.”

“Tegelijk zie ik dat de wil om met subsidie over te stappen groter is dan het budget dat ik heb. Daarom ga ik kijken of ik hiervoor extra geld beschikbaar kan stellen. Want elke schone kilometer die we nu maken is wat mij betreft pure winst.”

SUBSIDIE WERKT

Een emissievrije vrachtwagen is veel duurder in aanschaf dan een vrachtwagen op diesel. Vandaar dat ondernemers tot maximaal 60% van de meerprijs aan subsidie en belastingvoordeel kunnen krijgen. Om het MKB een extra steuntje in de rug te geven, krijgen kleine ondernemers een hoger subsidie -

percentage dan grote ondernemingen. Dit jaar was er in totaal 30 miljoen euro beschikbaar. Daarmee komen er zo’n 400 nieuwe schone vrachtwagens op de weg. Het gaat om batterij- en waterstof-elektrische vrachtwagens.

ZERO-EMISSIEZONES

Vanaf 1 januari 2025 mogen steden zero-emissiezones invoeren. Dat zijn gebieden in en rond stadscentra waar vanaf 2025 alle nieuwe vrachtwagens en bestelbussen emissieloos rijden. Voor bestaande bestelbussen en vrachtwagens gelden landelijke overgangstermijnen, van maximaal vijf jaar.

Daarnaast geldt een aantal uitzonderingen voor bijzondere voertuigen waar nog geen zero-emissie alternatief voor bestaat. Ook stelt het kabinet subsidies beschikbaar. Niet alleen voor de aanschaf van vrachtwagens, maar ook voor bestelbussen (de SEBA).

Naar verwachting worden begin 2024 subsidieregelingen voor publieke en private logistieke laadinfrastructuur opengesteld.

28 Steden hebben inmiddels aangegeven een emissievrije zone in te gaan voeren. Het doel van dit beleid is om steden leefbaarder en de lucht schoner te maken en om vanaf 2025 ieder jaar 1 megaton CO2 minder uit te stoten. Dat is belangrijk voor het klimaat.

36 B + U 3 2023
‘emissievrije vrachtwagens zijn duurder in aanschaf, vandaar de 60 procent van de meerprijs aan subsidie en belastingvoordeel’

Schipluidenseweg 2 2291 PC Wateringen 0174-504471

spoed 06 54 72 76 76 info@kmt-asbest.nl

www. asbest-latenverwijderen.nl

ASBEST PROBLEMEN?

Neem direct contact op!

Specialist met alle kennis, ervaring, middelen en certficeringen om uw gebouw of omgeving, binnen protocol, weten regelgeving, volledig asbestvrij te maken.

Bij incidenten of calamiteiten zijn wij binnen 1,5 uur aanwezig!

PROFESSIONELE ONDERWATERWERKZAAMHEDEN.
19254 eco-digger.com Elektrisch GWW-materieel Graafmachines Powerpacks 14373a
Wilt u meer informatie over een van onze diensten? Neem dan contact met ons op. 0344 630 830 duikbedrijf.nl
14221 B + U 3 2023 37

DIGIAKKOORD BOUW, INFRA EN TECHNIEK ondertekend door ruim zestig partijen

38 B + U 3 2023

Versnellen gebeurt met zogenoemde digiDeals: tastbare projecten over het uitwisselen van meer data, het verbeteren van de kwaliteit van data, over vertrouwen en samenwerking in de hele keten. De ondertekening vond plaats tijdens het Ketenstandaard Bouw en Techniek Congres 2023 in Nijkerk, met een groot gedeelte van de ondertekenaars op het podium.

STEUN EN URGENTIE

De brede steun voor dit akkoord hangt volgens Joseph Kuling, voorzitter van de Bouw Digitaliseringsraad (BDR), samen met een groot besef van urgentie.

“Van ontwerpers en bouwers tot en met beheerders van gebouwen, allemaal staan we voor forse maatschappelijke en individuele opgaven. Energietransitie, klimaatadaptatie, opschaling van woningbouw en infra-vervanging. Dat alles met zo min mogelijk uitstoot en circulair.”

“Dit moet ieder in z’n eigen organisatie en keten bolwerken, met schaarser wordend personeel, minder tijd en hogere kosten. Versnelde digitalisering en data-gedreven ketensamenwerking zijn dan keiharde randvoorwaarden om dingen samen toch voor elkaar te krijgen. We zijn blij dat steeds meer partners daarop inzetten.”

VERDER AANJAGEN VIA DIGIAKKOORD

Roger Tan, lid van de BDR en voorzitter van het bestuur van stichting digiGO, is blij met de vele ondertekenaars:

“Het platform van stichting digiGO is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een krachtige aanjager en regievoerder van digitalisering, van en voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in onze sector. Dit digiAkkoord leidt tot nieuwe projecten en programma’s om samenwerking in de keten meetbaar verder te digitaliseren, als uitbreiding van de huidige lopende uitvoeringsagenda. We kijken er naar uit om met alle ondertekenende partijen deze grote sprong voorwaarts te maken en de ambities voor 2030, zoals gesteld in het digiAkkoord, te realiseren!”

OPDRACHTGEVERSKANT

Roeland Allewijn van Rijkswaterstaat vult aan vanuit de opdrachtgeverskant:

“Als RWS is het op orde krijgen en houden van onze data- en informatievoorzieningen voor ons assetmanagement essentieel. Dat is een flinke opgave, want een groot gedeelte van onze informatie wordt door de toeleveringsketen geproduceerd en geactualiseerd en continu digitaal met ons uitgewisseld. Digitalisering in de gebouwde omgeving vraagt om een goede samenwerking in de keten, duidelijke afspraken, eenduidige standaarden en digitaal vaardige medewerkers. Dit nieuwe digiAkkoord geeft daar invulling aan.”

DIGIAKKOORD

Veel betrokken partijen bij het digiAkkoord tot 2030, waaronder het ministerie van BZK, koepelorganisaties zoals Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes, en bedrijven en organisaties die actief zijn in de gebouwde omgeving, legden in 2019 de basis voor het digiGO netwerk.

Voortbouwend op de samenwerkingsbasis die er met digiGO nu bestaat, is het digiAkkoord tot 2030 een duidelijke nieuwe stap in het sneller benutten van digitaliseringskansen. In digiDeals werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samen in concrete projecten en ontsluiten we kennis, ervaring en ons netwerk om die te realiseren.

DIGIDEALS

Wouter van Daal, aanjager voor de digiDeals: “We tekenen verschillende digiDeals, onder andere over federatief data delen, gebruik van digital twins en de samenwerking met andere branches. De energie van vandaag zetten we vanuit digiGO de komende tijd om in nog meer digiDeals.”

INFO OVER DIGIAKKOORD EN -DEALS

Digitaal samenwerken, om je eigen bedrijf of organisatie én de gehele branche slimmer en sneller te maken. Dat is de kern van digiGO.

Een brede coalitie van 61 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector tekende het nieuwe digiAkkoord tot 2030.
Daarmee zetten zij zich de komende jaren actief in voor de versnelling van de noodzakelijke digitalisering en ketenoptimalisatie. Zij nodigen andere partijen van harte uit om zich ook bij dit akkoord aan te sluiten.
40 B + U 3 2023

MEER OVER DIGIGO EN DIGIAKKOORD.

Nieuwe partijen kunnen zich daar nog steeds melden als medeondertekenaar of als ze een digiDeal willen voorstellen.

Een geactualiseerd overzicht van de ondertekenaars treft u op www.bouwenuitvoering.nl of via de QR-link.

DE PARTIJEN DIE MEEDOEN:

1. 2BA Bestand Beheer Artikelen

2. Aannemersfederatie Bouw & Infra

3. Aedes

4. Avelution

5. AVENTO Group B.V.

6. Bee4BIM B.V.

7. BIM-Connected

8. BIM4ALL

9. BNA

10. Branchevereniging hang- en sluitwerk (VHS)

11. buildingSMART Benelux

12. Cadvisual Benelux BV

13. CollaborAll

14. CROW

15. DAQS BV

16. Dutch Green Building Council

17. FBS

18. Fedet

19. G40 (themagroep slimme en duurzame verstedelijking)

20. GEALAN Fenster-Systeme GmbH

21. Gemeente Amsterdam

22. Gemeente Rotterdam

23. GeoBIMexperts b.v.

24. GeoBusiness Nederland

25. GEONOVUM

26. Gobar Consulting Group 27. HIBIN

28. ISSO

29. Ketenstandaard Bouw & Techniek

30. KOMO

31. Koninklijke Bouwend Nederland

32. Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties

33. MKB Infra

34. NL Ingenieurs

35. NVTB

36. Rijksvastgoedbedrijf

37. Rijkswaterstaat

38. SBB Ontwikkelen en Bouwen

39. Schiphol Group

40. Spatial Insight BV

41. SPIE

42. Stekademy

43. Stichting Big Data Value Center (BDVC)

44. Stichting Platform BIM Legal

45. Stichting Platform Duurzame Huisvesting

46. Stichting RIONED

47. TBQ

48. Techniek Nederland

49. TNO

50. TVVL

51. TwinTopics B.V.

52. UBA Bouw BV

53. Van de Klok

54. Van Ravenswaaij Techniek en Bouw Advies

55. VBI

56. VDNDP

57. VKG Keurmerk

58. VMRG

59. W/E adviseurs

60. White Lioness technologies

61. Wienerberger

B + U 3 2023 41
‘ digitalisering in de gebouwde omgeving vraagt om een goede samenwerking in de keten, duidelijke afspraken, eenduidige standaarden en digitaal vaardige medewerkers’

VALGEVAAR VAAK GECONSTATEERD bij controle op 200 bouwplaatsen

42 B + U 3 2023

Inspecteurs kwamen veel onveilig ingerichte werkplekken tegen en vaak was er sprake van valgevaar. In meer dan de helft van de gevallen was de situatie zo gevaarlijk, dat de werkzaamheden direct zijn stilgelegd. Onveilig werken kan leiden tot ernstig letsel en heeft soms zelfs de dood tot gevolg.

“Veel van die ongevallen kunnen gewoon worden voorkomen door je te houden aan de Arbowet en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen”, legt projectmanager Jane Tijssen van de Arbeidsinspectie uit.

Samen met 150 inspecteurs ging zij donderdag 16 maart j.l. het land in om te controleren op bouwplaatsen. Het accent van de controle lag vooral op valgevaar vanaf daken.

VALGEVAAR

Opvallend was het hoge aantal onveilige werksituaties in Noord-Brabant en Limburg. Ook in en rondom steden als Utrecht en Rotterdam legde de Arbeidsinspectie op meerdere plaatsen direct het werk stil. In veel gevallen gebeurde dat bij installateurs van zonnepanelen en dakdekkers. Het ontbrak dan bijvoorbeeld

aan steigers, hekwerken of leuningen. Na een stillegging mag het werk pas weer verder als kan worden aangetoond dat de werksituatie weer veilig is.

ARBOWET EN BOUWPLAATS

In bijna de helft van de gevallen kunnen bedrijven een boete tegemoet zien vanwege het overtreden van de Arbowet. Een aantal bedrijven kwam er vanaf met een waarschuwing. Er was dan geen sprake van direct gevaar of het ging om een lichte overtreding.

ZONNEPANELEN VEILIG PLAATSEN

In ruim een jaar tijd vonden meer dan 40 ongevallen plaats bij installatie van zonnepanelen. En de afgelopen drie jaar waren er vijf ongevallen met een dodelijke afloop. Bij het werken op hoogte zijn grote risico’s. Het is daarom belangrijk dat de werkgever goede instructies geeft en de juiste veiligheidsmaatregelen neemt.

Meer informatie over het veilig plaatsen van zonnepanelen is onder andere te vinden bij brancheverenigingen Holland Solar en Techniek Nederland.

Bij ongeveer 140 bouwplaatsen werden overtredingen, waaronder gevaar tot vallen, geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie.
In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen. De inspectie voerde controle uit op 200 bouwplaatsen, verspreid over ons land.
44 B + U 3 2023
Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? 06-54932240, info@everts-gww.nl EVERTS-GWW.NL Werk duurzaam, wij hebben schoon materieel elektrisch of met stage V dieselmotor. Ook verhuur van machines met machinist. 14234 LANDMEETKUNDE MACHINEBESTURING PRECISIELANDBOUW DRONEMAPPING DE STANDAARD IN RTK CORRECTIES VRSNEXT.COM VRS-NEXT_Adv_BU_FP_90x130mm.indd 1 02-02-2022 15:59 14261 MEER POWER ZONDER ZWAARDERE NETAANSLUITING DÉ G ROT E M O BI E L E BATTER IJ Voor bedrijven, overheden en bouwplaatsen die op zoek zijn naar een betrouwbare energieaanvoer, zonder het verbruik van fossiele brandstoffen en met de flexibiliteit van een aanhangwagen. T +31 (0)85 060 21 01 E info@portaboltpower.com I www.portaboltpower.com 14262 www.GERLASCO.nl Telefoon: +31(0)418 584163 E Mail: info@gerlasco.nl Tinnegieter 3 (Bezoek alleen op afspraak!) 4174 LG Hellouw (West Betuwe) Voor advies op maat Specialist in zeef , meng en breekbakken 14296 B + U 3 2023 45

INFORMATIESTANDAARDEN BOUWSECTOR ONLINE

Een handig overzicht van de verzamelde informatiestandaarden voor de gebouwde omgeving. De website is een initiatief van digiGO en Ketenstandaard Bouw en Techniek.

Standaardisatie vormt het fundament voor uitwisseling van gegevens. Er bestaan al veel informatiestandaarden voor de gebouwde omgeving. Maar hoe weet je welke standaarden voor jou van belang zijn?

Met dit overzicht voor ICT-standaarden in de bouwsector willen de initiatiefnemers een handig naslagwerk bieden. Van elke standaard vind je een korte beschrijving, de adoptiegraad, de beheerorganisatie en een verwijzing naar de website waar meer informatie te vinden is.

“Het is bijna niet mogelijk om alle ICT-standaarden te onthouden en te doorgronden. Als je niet thuis bent in de wereld van ICTstandaarden, dan duizelt het van afkortingen. Veel standaarden lijken in eerste instantie op elkaar en je weet vaak niet welke standaard voor jou of jouw organisatie relevant is. Door alle standaarden op één plaats te verzamelen, kan iedereen zijn eigen inzichten ontwikkelen”, licht Henk Hutink, projectmanager standaarden toe.

Het overzicht kwam tot stand met medewerking van digiGO BIM Loket, het digiGO programma Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO), Ketenstandaard Bouw en Techniek en een groot aantal externe experts en standaardisatieorganisaties uit de bouwsector.

Meer informatie via www.bouwenuitvoering.nl of de QR-link.

• Balkon renovatie • Beton reparatie • Vochtwering • Injecteren • Kunststof vloeren • Kelderafdichtingen 06 - 52 05 66 85 info@dgbetontechnieken.nl www.dgbetontechnieken.nl 14268 • Geomix • GeoPly • Geocon • GeoRapid • GeoPox10 • GeoPox50 Telefoon: 073-5213556 E-mail: info@geobind.nl 14270  Zagen in asfalt, beton & steen VZV Diamant BV  Boren in asfalt, beton & steen Hoenkoopse Buurtweg 2A  Horizontaal zagen 3421 GD Oudewater  Veegzuigwerkzaamheden 0348 56 21 52  Verhuur van watertanks info@vzvdiamantbv.nl  Perronzagen met spoormachine www.vzvdiamantbv.nl 14279 ZEEFVERHUUR.NL Haalt met U eruit wat er in zit! info@zeefverhuur.nl +31(0)6 43 58 24 60 14281 48 B + U 3 2023

3D GEPRINTE BETONNEN VILLA

Het Nederlandse bedrijf CyBe Construction heeft hun eerste 3D betonnen villa geprint. Met hun mobiele printtechnologie bouwt het bedrijf de villa ter plaatse in slechts 12 dagen, waardoor zowel de bouwtijd als de kosten aanzienlijk worden verminderd.

Lees meer via www.bouwenuitvoering.nl of de QR-link

Bouw en afbouw support - Installatie support - Projectverlichting Specialistische reiniging - Gevelreiniging - Vastgoed onderhoud STERK IN MULTI DICIPLINAIRE DIENSTVERLENING 06 117 147 17 info@A-TSS.com www.A-TSS.nl Nijverheidstraat 31 AA 1135 GE Edam-Volendam 14165 Voor al uw evenementen en werkzaamheden; Kunstof pontons/drijvers; Vanaf 1m2 tot zo groot u maar wenst; 350 kilo p/m2 drijfvermogen. Vragen? info@oudewaterkracht.nl of bel Tim: 06 - 3448 3540 Verhuur koppelpontons 14233 14257 24/7 BOUWPLAATSBEVEILIGING MET MOBIELE CAMERA UNITS OP ZONNE-ENERGIE + 31 (0)88 606 7100 • WWW.WORKSECUREGROUP.NL BEVEILIGING WAS NOG NOOIT ZO DUURZAAM 100% CO NEUTRAAL 2 14269 50 B + U 3 2023

Bouwschade specialist stopt pas als er een match is met het origineel

Met onder meer ervaring uit de autoschadeherstel is de PRG, Panel Repair Group, specialist op het gebied van schades herstellen aan sandwichpanelen, kozijnen, deuren en het restylen van complete panden. Ook voor vloerherstel en aanleg van vloeren is PRG graag uw partner.

BOUWSCHADEHERSTEL:

PRG biedt zeer ruime diensten aan in de bouwsector. Denk daarbij aan het herstellen van schades aan gecoate deuren, kozijnen, overheaddeuren, wand en gevelbekleding. Ons streven is de beschadigde delen weer in originele staat terug te brengen. Alles moet kloppen! Eventuele deur of raamrubbers, deurbeslag worden zorgvuldig gedemonteerd en na afloop weer gemonteerd. Is dit niet mogelijk dan plakken wij deze perfect af waardoor niemand zal zien dat er aan het object gewerkt is.

BRANDVERTRAGENDE COATINGS:

PRG kan voor u ook brandvertragende coatings aanbrengen op bijvoorbeeld staalconstructies (wat verplicht is) en doorvoergaten voor bekabeling. Ook reeds bestaande staalconstructies waar de vertragende coating is beschadigd, kunnen wij onzichtbaar herstellen.

BETONNEN CONSTRUCTIES:

Constructies als brugpilaren, viaducten etc, zien er na jaren vaak slecht onderhouden uit. Door te reinigen impregneren en een passende kleur te geven, verlengen we de levensduur van dergelijke objecten. Betonnen constructies zoals bijvoorbeeld viaducten kunnen indien gewenst ook worden voorzien van een anti graffiti coating. Dit zorgt ervoor dat graffiti niet hecht en zal makkelijker te verwijderen zijn.

ONDERHOUDEN VAN GEMEENTELIJKE STRAATMEUBILAIR:

Denk daarbij aan: Ondergrondse vuilcontainers die boven de grond hun lak-

laag verliezen. De gewone vaste prullenbakken zijn na verloop van tijd ook beschadigd of verweerd. Verduurzamen van lantaarnpalen door de eerste 50 cm periodiek te behandelen ter voorkoming van oxidatie. Oxidatie kan op de lange termijn zorgen voor een verzwakking van het metaal en zo is er mogelijke een risico van omvallen en niet te vergeten het eventuele letsel die personen kunnen oplopen als ze daar op dat moment voorbijlopen.

In samenwerking met een partnerbedrijf kunt u bij ons ook terecht voor epoxy gietvloeren (ook ESD), PU gietvloeren, MMA vloeren en design epoxy vloeren. De mogelijkheden zijn eindeloos.

PANEL REPAIR GROUP WIL ZICH GRAAG VOORSTELLEN AAN EEN NOG BREDER PUBLIEK IN DE BOUWSECTOR.

Ons streven is een aanspreekpunt te worden voor talloze oplossingen op het gebied van coatings in de bouw en industrie. Eén organisatie, één aanspreekpunt voor talloze werkzaamheden binnen de branche. Oplossingsgericht en een uitstekende vertrouwelijke relatie behouden met onze opdrachtgevers hebben wij ons als doel gesteld voor de komende jaren.

Jac. P. Thijssenlaan 31 2341 PM Oegstgeest PRG PANEL REPAIR GROEP T. 06 - 412 556 64 E. info@panelrepairgroup.com I .www.panelrepairgroup.com PRG PANEL REPAIR GROEP B + U 3 2023 51
GWW-VERHUUR-INFRA WWW.MOERLANDGRONDVERZET06-57712271 14297 Uw werkvoorraad aanvullen? Wij maken werk van uw aanbestedingen! EMVI-engineer & partner van het MKB 14298 www.degreef-gww.nl rioleringen - bestratingen grondwerk - Infiltratietechniek 14372 Bescherm de natuur in Nederland! Word nu lid op natuurmonumenten.nl en ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur 52 B + U 3 2023

Vissen wijken voor waterwerkzaamheden

Lichtfitsen verjagen vissen op plekken waar gewerkt wordt. Het door Sander Tolenaars van Gebr-Tolenaars ontwikkelde systeem voor een visvriendelijke manier van werken op en rond het water, is een nieuwe, duurzame toevoeging aan het producten en diensten pakket van deze specialist van de buitenruimte.

Bij het uitmaaien van watergangen met de traditionele maaikorf worden vissen vaak per ongeluk mee geschept. Het reinigen van waterwegen heeft hoge prioriteit, maar de vissterfte was een doorn in het oog van Gebr-Tolenaars. Met de Fishprotector MK-01 slaan de vissen dankzij op de maaikorf gemonteerde flitsers op de vlucht vóór de korf hen raakt. De Fish Protector MK-01 is vanaf 1 november 2020 overgenomen door Herder bv uit Middelburg.

BOKASHI EN DUURZAAM MVO

Het bedrijf helpt gemeentes en waterschappen naast het onderhoud aan watergangen ook bij waterbouwkundige werken, maaien, snoeiwerk en bosbouw. Op YouTube toont het Waterschap Rivierenland bij Almkerk een nieuwe uit Japan overgenomen manier van het verwerken van maaisel: Bokashi. Gebr-Tolenaars helpt met het aanvoeren van maaisel uit sloten, dat voorheen gezien werd als afval, maar in dit systeem verwerkt wordt tot een nieuwe grondstof voor de omgeving. Het past bij het duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dat het bedrijf in al haar activiteiten nastreeft.

LANGE GESCHIEDENIS

Twee broers Tolenaars startten in 1959 met werkzaamheden voor de akkerbouw. Het maaien van erwten en granen en het uitmaaien van sloten en kreken. In de jaren die volgden is het bedrijf meer en meer gaan werken voor gemeenten, waterschappen en Staatsbosbeheer, waardoor een grotere diversiteit aan werkzaamheden ontstond, maar vooral gericht op en rondom het water.

Sander leidt nu het bedrijf en samen met zijn vader werken beiden dagelijks volledig mee. De platte organisatie met korte informatielijnen is graag uw partner die pasklare oplossingen aandraagt voor uw probleem.

Transportstraat 5 4283 JL Giessen GEBR.
T.
E. info@gebr-tolenaars.nl I. www.gebr-tolenaars.nl GEBR. TOLENAARS B + U 3 2023 53
TOLENAARS
0183 - 403 863

AANLEG WARMTENETTEN VERSNELD MET SUBSIDIE VAN 150 MLN

54 B + U 3 2023
‘de subsidie is onderdeel van een bredere aanpak om Nederland zo veel mogelijk op warmtenetten aangesloten te krijgen’

De Warmtenetten

De subsidie stimuleert warmtebedrijven om versneld te investeren in de aanleg van die warmtenetten en is er voor bedrijven die snel kunnen starten met de aanleg van een warmtenet, en dus al ver zijn met hun plannen. Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om warmtenetten voor kleinverbruikersaansluitingen (huishoudens en bedrijven met soortgelijk verbruik), kleiner dan 100kW en blokverwarmingsaansluitingen in de bestaande bouw.

BREDERE AANPAK WARMTENETTEN

Minister Rob Jetten: “In Nederland moeten 500.000 nieuwe aansluitingen van bestaande woningen op een warmtenet gerealiseerd worden in 2030. Dit komt bovenop de 500.000 huishoudens die nu al toegang hebben tot een warmtenet.”

“Deze subsidie is onderdeel van een bredere aanpak om Nederland zo veel mogelijk op warmtenetten aangesloten te krijgen. In de tussentijd wordt ook hard gewerkt aan het wetsvoorstel voor de Wet Collectieve Warmte die ik voor het einde van het jaar rond wil hebben.”

De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) kan vanaf 1 juni aangevraagd worden en vergoedt het deel van de investering dat zich niet terugverdient: de zogenaamde ‘onrendabele top’).

AANVRAAG EN LOOPTIJD SUBSIDIE

Het maximale subsidiebedrag is 20.000.000 euro voor een project. De Rijksdienst voor Ondernemend Neder-

(WIS)

land voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Subsidieaanvragen worden door RVO inhoudelijk beoordeeld op basis van het projectplan. De looptijd van het project is maximaal zeven jaar.

Binnen drie jaar na de subsidieverlening moet worden gestart met de fysieke aanleg van het warmtenet. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 1 juni tot en met 16 december 2023.

Investerings Subsidie
kan vanaf 1 juni aangevraagd worden en vergoedt het deel van de investering dat zich niet terugverdient.
Het kabinet wil meer huishoudens op warmtenetten aansluiten zodat bestaande gebouwen van het aardgas af kunnen. Daarom stelt het een subsidie beschikbaar voor warmtebedrijven om te blijven investeren in nieuwe warmtenetten.
B + U 3 2023 57
WIJ STABILISEREN DE GROND, ZONDER GRAVEN, ALLEEN NATUURLIJKE PROCESSEN. www.gtbv.nl BIO INSPIRED SOIL IMPROVEMENT 14316 06-19206320 Rotterdam hvanherk.nl VERHUUR, GROND- EN SLOOPWERKEN 14278 Grondverzet, verhuur van graafmachine’s. Grond- sloop en straatwerk. Tel.: 06-43900631 24-7 beschikbaar! Ook voor storingsdiensten. 14359 ZAND- EN GRONDHANDEL GROND- EN SLOOPWERKEN VERHUUR MATERIEEL TRANSPORTDIENSTEN Maasdijk 8, Hedel Bel: 073 599 1859 Mail: info@tonnyhofmans.nl Tonny Hofmans & Zn. Zand of grind nodig? 14328 58 B + U 3 2023

VAN RIJNSOEVER B.V.:

Groen tot in de puntjes

Van Rijnsoever B.V. is in alle groene markten thuis: van tuinontwerp, tuinaanleg, tuinonderhoud, boomverzorging, grondwerk, sierbestrating, bomenkap, vijveraanleg tot aan houtwerk. voor zowel gemeentes, bedrijven, instellingen en de particulieren zetten de medewerkers van Van Rijnsoever zich 24/7 in voor calamiteiten en vakwerk voor de gewenste diensten.

Van Rijnsoever B.V. is in 1967 in Driebergen opgericht door Bertus van Rijnsoever. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het maaien van slootkanten en het knippen van heggen. Al snel werden de activiteiten uitgebreid en verhuisde het bedrijf naar Amersfoort. In 2010 nam Berry van Rijnsoever het stokje over m.b.t de aansturing, planning en maken van offertes waar ook broer Joost van Rijnsoever werkzaam is en moeder voor de administratie.

EIGEN BEHEER

Voor de diverse diensten die het bedrijf verleent is veel materieel nodig. Materieel dat Van Rijnsoever B.V. in eigen beheer heeft. Van hoogwerkers, vrachtwagens, minigravers, shovels tot een boot om vanaf het water te kunnen werken.

“Hierdoor zijn we nooit afhankelijk van derden en kunnen we snel reageren, daar waar nodig. Voor gemeenten en brandweer hebben we een 24/7 calamiteitendienst”, legt Berry van Rijnsoever uit.

CERTIFICERING

Van Rijnsoever is als bedrijf VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) gecertificeerd. Met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals en 15.000 gecertificeerde bedrijven is VCA al meer dan 25 jaar dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. Van Rijnsoever: “Al deze vereisten voor dit certificaat staan bij ons hoog in het vaandel. Ons personeel is goed opgeleid en beschikt over de nodige kennis en kunde. Onze machines worden jaarlijks gekeurd en ons wagenpark voldoet aan de laatste eisen.”

Het mag duidelijk zijn, Van Rijnsoever B.V. is groen tot in de puntjes!

Soesterweg 342 3812 BH Amersfoort VAN RIJNSOEVER B.V. T: 033 - 46 32 946 E: info@vanrijnsoeverbv.nl I: www.vanrijnsoeverbv.nl FB: www.facebook.com/vanRijnsoever VAN RIJNSOEVER B.V. B + U 3 2023 59

Roof2Road bitumen kan nieuwe bitumen volledig vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en prestaties van het asfalt. Dit betekent CO2-besparing, energiebesparing en circulair hergebruik van grondstoffen.

Voor meer inspiratie: www.roof2road.nl

Specialist in de buitenruimte Contact T 06 83 44 09 69 info@gjinfra.nl www.gjinfra.nl Rioleringen Bestratingen Grondwerken Landschapsverzorging Schansdijk 26, Zevenbergen 14283 06 4003 4006 info@wagenaardumperverhuur.nl www.wagenaardumperverhuur.nl Al meer dan 30 jaar actief in het verhuren van Mini-Dumpers Werkt volledig met HVO-100 brandstof Zeer groot assortiment Snelle service en korte lijnen Eigen transportservice Eigen technische dienst 14308 Circulaire grondstoffen voor duurzame wegen
14324 Producent van Afzetmaterialen, RVV Verkeersborden, Omleidingsborden, Tekst- en Figuratieborden en overige materialen voor de verkeersveiligheid +31 (0) 252 278 008 united@wegwijsininfra nl www wegwijsininfra nl United Wegwijs In Infra 14348 60 B + U 3 2023

Kwaliteitswerk van een breed inzetbaar familiebedrijf

Van renovatie en totaal-sloop, diamantboren en -zagen, koppensnellen, tot infra werkzaamheden als grond- en straatwerk, wegenbouw en het groenwerk; het familiebedrijf van de Gebroeders Treur is breed inzetbaar. Het bedrijf werkt nu al jaren voor vaste opdrachtgevers en voegt daar graag meer tevreden klanten aan toe.

De vakmensen van Gebr. Treur zijn breed inzetbaar en beschikken over materieel en gereedschap om uw sloop of renovatie of GWW-werk in hoge kwaliteit uit te voeren. Bij het zagen kan het bedrijf bijvoorbeeld tot wel 1500 mm dikte gaan en voor het boren tot 600 mm diameter. Ze hebben materieel voor grond- en sloopwerk en zelfs een elektrische kraan voor inpandig slopen.

Gebr. Treur is een echt familiebedrijf, waar flexibiliteit en kwaliteit zeer hoog in het vaandel staan. Ze werken met een hecht team, dat bestaat uit veelal jonge werknemers, die wat voor elkaar over hebben en niet te beroerd zijn om ‘s avonds of in de weekenden te werken. Het bedrijf heeft graag een vaste relatie met haar opdrachtgevers en collegabedrijven. Het opereert in de driehoek Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

OVER ONS

Het bedrijf van de gebroeders Treur is gestart in Wilnis in 2008. Christian Treur was actief als zzp stratenmaker, Richard Treur als zzp sloper. Samen met de derde broer, Arno Treur, is het bedrijf, dat zich vooral richt op sloopwerkzaamheden, van start gegaan. Eigenlijk was dat een crisistijd, maar de gebroeders zetten hun schouders eronder: nu werken ze met negen man vast personeel en vijf flexibele krachten.

Vanaf 2016 is het bedrijf meer gaan investeren in GWW activiteiten. Met de aanschaf van shovels en specialistisch materieel en gereedschap. Vorig jaar is het bedrijf verhuisd naar een nieuwe locatie in Mijdrecht waar genoeg ruimte is om verder te groeien.

ONZE PROJECTEN:

Leegslopen van een groot pand op de Keizersgracht in Amsterdam: 2000 m2- iov aannemer/intermediair (1e fase). In de 2e fase constructieve werkzaamheden-Oplevering juli 2020;

Gebroeders Treur werkt samen met aannemers als: Bolton Bouw, O ffi ce Maker DITT, Huurdeman, Mulckhuyse en Van Scheppingen Mijdrecht;

Nijverheidsweg 17R 3641
E.
I. www.gebr-treur.nl GEBR. TREUR BV B + U 3 2023 61
RP Mijdrecht GEBR. TREUR BV T. 0297 - 745546
info@gebr-treur.nl

FEITEN OVER DE HYPOTHEEK MARKT 10

B + U 3 2023 63

Hoeveel werd er geleend in verhouding tot de koopsom van een woning? Welke geldverstrekkers verloren marktaandeel, welke juist niet? Hoeveel hypotheken werden afgesloten?

Hoeveel van de koopsom werd geleend? Welke geldverstrekkers verloren aandeel?

Lees de belangrijkste 10 feiten over de hypotheekmarkt naar aanleiding van het ‘Kadaster Halfjaarbericht Hypotheekmarkt’ 2e halfjaar 2022.

Het aantal afgesloten hypotheken in het 2e halfjaar van 2022 was 94.500. Dat is 30 procent lager dan een jaar eerder.

1

Er werd minder geleend ten opzichte van de koopsom: 85,5 procent in het 2e halfjaar van 2022 ten opzichte van 92 procent in het 1e halfjaar van 2019.

4 3

Vooral het aantal over- en bijsluitingen daalde fors: dat lag eind 2022 60 procent lager dan een jaar eerder. Door de gestegen hypotheekrente is het minder aantrekkelijk om je hypotheek over te sluiten.

5

2De totale hypotheeksom was bijna 31 miljard euro. Dat is 31 procent lager dan in 2021.

Starters leenden in het 2e halfjaar van 2022 gemiddeld bijna 90 procent ten opzichte van hun koopsom; in het 1e halfjaar van 2019 was dat nog 94 procent. De lening ten opzichte van hun koopsom van doorstromers daalde echter veel sterker: van 91 procent in het 1e halfjaar van 2019 naar minder dan 82 procent in het 2e halfjaar van 2022. Doorstromers hebben de afgelopen jaren kunnen profiteren van de sterke waardestijging van hun woning. De overwaarde bij de verkoop van die woning kunnen zij bij de aankoop van hun nieuwe woning gebruiken. Ze hoeven gemiddeld dus minder te lenen.

64 B + U 3 2023

Het aandeel hypotheken waarbij tussen de 100 en 150 procent geleend wordt ten opzichte van de koopsom, daalde tussen het 1e halfjaar van 2019 en het 2e halfjaar van 2022 flink van 52 naar 34 procent. Dat betekent dat minder kopers het risico lopen dat zij in de toekomst ‘onder water’ komen te staan.

6

Een specialistische groep geldverstrekkers won tot het 2e halfjaar van 2022 juist aandeel op de hypotheekmarkt voor particuliere investeerders: van nog geen 23 procent in het 1e halfjaar van 2019 tot ruim 49 procent in het 1e halfjaar van 2022. In het 2e halfjaar van 2022 liep het aandeel weer fors terug tot 37,5 procent.

Kopers van goedkope woningen (tot de NHGgrens van 355.000 euro) leenden het meest ten opzichte van hun koopsom: meer dan 87 procent. Kopers van dure woningen (meer dan 1.000.000 euro) leenden in het 2e halfjaar van 2022 gemiddeld nog geen 69 procent.

10 9 8

Kopers van woningen met een slecht energielabel (E, F of G) leenden gemiddeld een hoger bedrag ten opzichte van de koopsom (87 procent) dan kopers van energiezuinigere woningen.

Het marktaandeel van grootbanken als geldverstrekker nam af van 41,5 procent in het 1e halfjaar van 2019 naar minder dan 35 procent in het 2e halfjaar van 2022. Het ging daarbij vooral om hypotheken voor dure woningen.

ONDERZOEK

Frank Harleman en Joost Zuidberg, van het Kadaster deden onderzoek en kwamen met het rapport: Kadaster Halfjaarbericht Hypotheekmarkt - 2e halfjaar 2022.

Meer informatie of download het rapport via www.bouwenuitvoering.nl of de QR-code.

7 B + U 3 2023 65
RUKO Waterwerken voor al uw werkzaamheden op en langs het water. Aanneming, onder-aanneming en verhuur. www.rukowaterwerken.nl • DAMWANDEN / BESCHOEIINGEN • STEIGERS • REMMINGWERKEN • BETONWERKEN • BAGGERWERKEN 14185 Tel.: 0348 - 553 877 - www.debruijnlopik.nl 14292 GESPECIALISEERD IN ALLERLEI SOORTEN VOEGOVERGANGEN DE JUISTE PARTNER VOOR UW BOUW- EN INFRA PROJECTEN Voegovergangen • Schijnvoegen • Slijtlagen • Combinatie deklagen • Betonreparaties • Reparaties van beton- en kunststofvloeren • Injecteren • (Gietasfalt)goten • Bitumen werkzaamheden • Laswerkzaamheden • Verhuur personeel www.zegstroomultisupport.nl Tel.: 06-53168341 • E-mail: info@zegstroomultisupport.nl 14341 Verhuur van (on)bemande machines ankergrondverzet.nl +31(0)180 314033 info@ankergrondverzet.nl Nieuwerkerk aan den IJsel Specialist in grondverzet 14380 66 B + U 3 2023

VRAAG NAAR DIRECT BESCHIKBAAR VASTGOED NOG GROOT

De vraag naar kwalitatief hoogwaardig en direct beschikbaar vastgoed is echter nog groot. Vooral de gestegen rente en hoge energieprijzen zetten een rem op de vraag en de bereidheid om te investe -

ren in kantoren, bedrijfsruimte en logistiek vastgoed.

Lees meer op www.bouwenuitvoering.nl of via de QR-link

COLOFON

Bouw en Uitvoering (B+U) is informatiebron, platform en vakblad, voor beslissers en toeleveranciers van en binnen de bouw-, infra- en technieksector. Hoofden van dienst en medewerkers van rijk, provincie en gemeente, waterschappen, woningbouwverenigingen e.d., waarbij inbegrepen: directies publieke, openbare en gemeentewerken, openbare bedrijven, architectuur en stadsontwikkeling, bouw- en woningtoezicht, milieu, nuts bedrijven, DVD, relevante publiek-private samenwerkingen, middel baar en hoger technisch onderwijs, openbaar vervoersbedrijven, aannemers utiliteit-, nieuwbouw, civiel, GWW en infra.

ONLINE

www.bouwenuitvoering.nl

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE

Ronald van Bochove, Hilbert Buhrs, Tilly van Dongen, Maurits van Hoogevest, Erik de Jong, Emile Koeman, Jolanda Linschoten, Arie Mooiman, Daan Otto, Jørgen Postma, Betty Rombout, Erik Steegman, Jan Kees Verschuure.

UITGEVER

Jaco Otto, e-mail: j.otto@aprmediagroep.nl

ABONNEMENTEN

binnen de doelgroep*

Al meer dan een decennium uw vertrouwde partner voor landmeetkundige inwinningsapparatuur en software voor digitaal inmeten en het verwerken, visualiseren en delen van geo-informatie.

De juiste software en hardware oplossingen voor iedere projectfase:

15,00

39,00

* Prijzen zijn exclusief BTW. ** Prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.

VORMGEVING

APR media, e-mail: studio@aprmediagroep.nl

DRUK

Veldhuis Media BV, Meppel

UITGAVE

APR media

Postbus 125, 7890 AC Klazienaveen

Telefoon: +31 (0)33 456 70 50

E-mail: info@aprmediagroep.nl

Internet: www.aprmediagroep.nl

ADVERTENTIE- EN ORDERADMINISTRATIE

E-mail: admin@aprmediagroep.nl

ABONNEMENTENADMINISTRATIE

APR media abonneeservice

Daalakkersweg 2 - 72

5641 JA Eindhoven

Telefoon: +31 (0)88 226 66 86

E-mail: abo@aprmediagroep.nl

AANSPRAKELIJKHEID

Aan de inhoud van dit vaktijdschrift is veel zorg en aandacht besteed. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze uitgave omissies bevat. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. APR media kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de directe of indirecte gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de in deze uitgave aangeboden informatie. APR media geeft geen enkele garantie, noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal in deze uitgave. Overname van artikelen uit deze uitgave is uitsluitend toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle regels met betrekking tot de Nederlandse intellec tuele eigendomsrechten zijn van toepassing. Voor zover beeldrechten niet zijn genoemd is het redactie en uitgever bij naspeuring helaas niet gelukt deze te achterhalen. Overige beelden fotorechten zijn beschreven bij het artikel, m.u.v. openings- en ondersteuningsbeeld, waarvoor bij123rf.com de beeldrechten zijn verkregen en aangekocht. ©2023 APR media.

ISSN - 0921 - 1667

•• Landmeetapparatuur

•• 3D machinebesturing

•• Dronemapping

•• 3D laserscanning

•• KLIC graafschadepreventie

•• Training en ondersteuning

Vermogenweg 107

3641 SR Mijdrecht

Telefoon 0297 - 769 101

68 B+U 3 2023
Jaarabonnement* €
Buitenland €
Losse nummers** €
Abonnementen
85,00
130,00
GEODIRECT.NL
14252
NEXTERDAYS SOLUTIONS VOOR DE BOUW & INFRA
bouwkalender 24 onlineagenda bouw-eninfrasector inenvoorde vakbeurzen symposia lezingen congressen seminars conferenties Op bouwkalender.nl wordenallevakevenementenontslotenvoorde professionalsindewoning-enutiliteitsbouwendeweg-enwaterbouw 14159 bouwkalender 24 onlineagenda bouw-eninfrasector inenvoorde vakbeurzen symposia lezingen congressen webinars seminars conferenties Op bouwkalender.nl wordenallevakevenementenontslotenvoorde professionalsindewoning-enutiliteitsbouwendeweg-enwaterbouw 14159

De deur die alles en iedereen beschermt.

Daloc appartementsdeuren houden niet alleen storende buitengeluiden buiten de deur. Ze beschermen ook tegen inbrekers, vuur, rook en nare geurtjes. Door het unieke design beschermt de deur jou jarenlang en gaat zelf jarenlang mee. Een veilige investering voor jou en alles om je heen.

Lees alles over de ultieme appartementsdeur op daloc.nl

14386b
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.