Page 78

 

ESTUDI DE L’IMPACTE SOCIAL D’ACTIVITATS DE TEMPS DE LLEURE   

  || Associació Atzavara‐arrels                           

|| Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Pedagogia  Grau de Treball Social 

   

Entenem que  les  persones  estan  conformades  per  múltiples  identitats.  És  a  partir d’aquesta diversitat que podem trobar  allò comú i promoure la relació positiva i, per  tant,  la  cohesió  social,  des  de  la  igualtat  de  drets, responsabilitats i alhora des del dret a  la diferència. 

QUÈ?

COM?

Com a  entitat,  desenvolupem  diversos projectes de temps de lleure  dirigit principalment a dones, infància  i joventut. La dinàmica de treball ens  impossibilita tindre temps per avaluar  quin  és  l’impacte  d’aquestes  accions  en els beneficiaris directes, per tal de  poder  centrar‐nos  en  la  millora  d’aspectes clau.   

Creiem necessari fer un estudi de l’impacte  social d’activitats en l’àmbit del lleure que  desenvolupem  amb  infància  i  joventut,  amb  l’objectiu  d’identificar  aspectes  de  millora.  

         

                         

           

ÍNDEX   PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 78 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement