Page 1

Catàleg de projectes Curs acadèmic 2017-18

aps@urv.cat


Índex de projectes Arquitectures i Enginyeries pàg. 7 Adaptació dels instruments per a infants Aplicació informàtica “self-service” sobre voluntariat a la ciutat de Tortosa Aplicació informàtica per a la difusió cultural Aplicació per a dispositius mòbils per a la difusió de la cultura castellera Aplicació per a dispositius mòbils sobre ús de la bicicleta Aplicació per a dispositius mòbils sobre voluntariat a Tarragona Anàlisi i recuperació d’espais històrics-naturals a Tamarit Creació d’un blog corporatiu d’una entitat de suport als consumidors i consumidores Creació d’un espai virtual de comunicació interna i externa en salut mental Creació d’una eina de gestió per a recursos materials d’una federació d’entitats socials Creació d’una eina informàtica per a gestionar despeses de projectes comunitaris Disseny d’una aplicació d’estimulació cognitiva per afectats d’Alzheimer Disseny d’una plataforma web interactiva Elaboració d’un joc interactiu per educació primària sobre l’estigma de la salut mental Estratègies metodològiques en l’aprenentatge per a persones amb discapacitat intel·lectual Estudi d’habitatges en situació de pobresa energètica Estudi sobre les repercussions ambientals i sobre la salut de l’amiant La robòtica aplicada a l’àmbit assistencial residencial en salut mental Millora del sistema de gestió telemàtica del voluntariat europeu Producció sostenible d’instruments musicals tradicionals Proposta de disseny d’aprofitament del canal de la Mora Proposta de millora del sistema informàtic d’un servei de joventut Recuperació i naturalització de la llera del Francolí Valorització de la reducció de residus que fa una entitat de recuperació d’objectes de segona mà i creació d’un programari Arts i Humanitats Anàlisi de l’estat de la convivència intercultural en Tarragona Biografies de dones pioneres de l’aviació al territori Creació d’un arxiu documental pel públic Creació d’un centre de documentació veïnal Estudi sobre els usos de la llengua catalana a l’escola Estudi sobre la cultura nipona

pàg. 31

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 2


Estudi sobre la història del barri Fortuny Guia sobre patrimoni monumental accessible Recerca sobre la història de la Creu Roja en Reus Recuperació de la memòria oral del barri Sant Pere i Sant Pau Street art: art al carrer Ciències Disseny d’assortidors carburant Treballs conjunts sobre contaminació química

pàg. 42

Ciències de la Salut pàg. 44 Anàlisi de casos clínics en intervencions assistides amb cavalls amb persones amb diversitat funcional Anàlisi de la viabilitat del sistema multimodal en TDAH a l’àmbit públic Aplicació de mecanismes de psicoestimulació per a persones afectades de demència Avaluació de criteris nutricionals en paràlisi cerebral Disseny d’estratègies per a la millora d’hàbits alimentaris en persones amb discapacitat intel·lectual Disseny de tallers de salut dirigits a dones en risc d’exclusió social Elaboració d’una unitat didàctica sobre l’educació física en nens/es castellers/es Estudi de les necessitats en assistència sexual de persones amb discapacitat física i psíquica Estudi poblacional sobre esport i persones amb discapacitat física Estudi sobre els efectes socials i sobre la salut de la situació de desnonament en les relacions familiars Estudi sobre necessitats d’estimulació cognitiva a municipis de les Terres de l’Ebre Exploració solucions seguiment ocular de baix cost per persones amb paràlisi cerebral Impacte sobre la salut del consum de tòxics entre les persones amb trastorn mental sever Projecte d’orientació emocional per a la joventut Tècniques complementàries en processos psiquiàtrics Treball sobre els trastorns mentals severs en infància i adolescència Treball sobre la psicosi incipient Ciències Socials i Jurídiques pàg. 61 Anàlisi de la comunicació interna i externa d'una entitat social Anàlisi de l’impacte social i econòmic de projectes en salut mental Anàlisi de la viabilitat dels apartaments amb serveis per a gent gran com a alternativa a l’ingrés residencial Anàlisi de les capacitats adaptatives de persones amb discapacitat intel·lectual PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 3


Anàlisi de les percepcions de la població sobre la imatge d’una entitat social Anàlisi del perfil i necessitats dels consumidor*s Anàlisi del teixit comunitari i associatiu dels barris de Ponent Autoocupació de joves a través d’una cooperativa de productes ecològics Creació d’un “Kit d’emprenedoria per a joves” Creació d’un model de relació amb famílies de la comunitat Creació d’un pla de voluntariat per una entitat de recuperació d’objectes de segona mà Creació d’un projecte de promoció de la moneda social Creació d’una maleta educativa per a la prevenció de l’abandonament i maltractament dels animals de companyia Creació d’una xarxa territorial multidisciplinari sobre el TDAH Creació de contes infantils per tal de sensibilitzar sobre l’autisme en les escoles Creació de protocols de custòdia del territori Diagnosi territorial sobre l’emprenedoria social Dinamització de joves: motivació i creació de dinàmiques Disseny d’estratègies per informar i sensibilitzar sobre el TDAH Disseny d’un instrument d’avaluació per projectes de mentoria social inclusiva Disseny d’un pla de captació de col·laboracions econòmiques Disseny d’un programa d’integració cultural per immigrants amb trastorns mentals Disseny d’un projecte col·laboratiu d’un espai social Disseny d’un projecte d’educació en el lleure inclusiu i innovador Disseny d'una campanya de publicitat del Dia Mundial del Parkinson Dona+ dolor+ discapacitat  dignitat Elaboració d’itineraris individualitzats d’acompanyament a gent gran Elaboració d’un calendari d'activitats ecoturístiques Elaboració d’un cens de casos diagnosticats d’Alzheimer a les Terres de l’Ebre Elaboració d’un pla de comunicació sobre voluntariat Elaboració d’un pla de voluntariat amb persones amb discapacitat intel·lectual Elaboració d’un pla pedagògic per dinamitzar el Casalet Elaboració d’una estratègia per treballar la responsabilitat social corporativa Elaboració d’una guia didàctica en competències bàsiques Elaboració d’unitats didàctiques i materials sobre tinença responsable d’animals Estratègia de publicitat per entitats sense ànim de lucre Estratègies d’adaptació a l’aula per a nens i nenes amb espectre autista Estratègies de difusió per a gent gran Estratègies de visibilitat dels projectes de l’entitat Estudi comparatiu de la llei de protecció de les persones vulnerables Estudi de l’impacte social d’activitats de temps de lleure Estudi de la discapacitat intel·lectual des del punt de vista dels afectats/des PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 4


Estudi de la valoració i mesura de l’impacte de l’acció social Estudi de les percepcions socials envers els trastorns mentals a les Terres de l’Ebre Estudi de mercat i pla de màrqueting de la venda d’objectes de segona mà a les Terres de l’Ebre Estudi de mercat per una cooperativa de productes cítrics Estudi de necessitats de persones amb discapacitat intel·lectual Estudi de viabilitat econòmica de les associacions Estudi del fet migratori viscut per infants i joves Estudi dels beneficis de l’aprenentatge d’instruments tradicionals en nens petits Estudi jurídic sobre accessibilitat i medi natural Estudi per a la millora de l’èxit educatiu a la ciutat de Tortosa Estudi sobre els costos econòmics de familiars cuidadors de persones amb Alzheimer a la ciutat de Tortosa Estudi sobre l’evolució del voluntariat a Tarragona Estudi sobre l’explotació laboral de les persones treballadores estrangeres Estudi sobre la jovenut actual Estudi sobre la percepció del sindicalisme entre la població estrangera Estudi sobre la presència al territori i propostes de millora Estudi sobre la protecció del patrimoni de persones amb discapacitat intel·lectual Estudi sobre la teràpia de vol com a eina d’integració de persones amb discapacitat Estudi sobre mitjans de comunicació alternatius Guia d’activitats d’horticultura com a teràpia inclusiva Guia orientativa per a persones afectades per una discapacitat física Inserció laboral a través d’un hort urbà L’habitatge: principi d’inclusió 2017 L’impacte (local) d’accions socials, quantificació i anàlisi econòmica La iMAGInada a tot arreu! Models de participació social i impacte a dintre de l’àmbit associatiu Pla de comunicació d’una entitat social Pla de comunicació interna i externa d’una entitat cultural Pla de comunicació per a la joventut de la comarca del tarragonès Pla de finançament per un projecte de construcció d’una pila d’aigua per fer front a la sequera al municipi de Masaya (Nicaragua) Projecte d’activació de la lectura a la infantesa Projecte de creació d’espais inclusius entre nens i nenes amb trastorns d’espectre autista i neurotípics Projecte de foment del voluntariat ambiental Projecte de promoció d’una imatge corporativa Projecte de promoció d'una entitat d’orientació empresarial PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 5


Projecte de sensibilització sobre el Parkinson a persones afectades Proposta per a la millora de la difusió de serveis per joves Protocols tècnics de defensa ambiental Realització d’un documental sobre trastorns en salut mental Realització d’un estudi sobre necessitats de famílies d’una associació sobre l’espectre autista Recollida d’opinions de la joventut sobre un espai juvenil Tallers de suport en competències bàsiques Treball sobre el coaching organitzacional Treball sobre els beneficis socials de la reinserció laboral de persones amb trastorn mental sever Treball sobre l’aplicació de la convenció de l’ONU en les entitats tutelars Turisme informat = turisme sostenible

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 6


ADAPTACIÓ DELS INSTRUMENTS PER A INFANTS || Zonagralla Agrupació Musical

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Mecànica Màster d’Enginyeria Industrial

QUÈ?

Volem apropar la música als infants des de ben petits, que descobreixin el món fascinant del so i la música

COM?

Els instruments tradicionals no estan Necessitem adaptar els instruments actuals a pensats per als infants i això dificulta la les mides i les capacitats físiques dels infants nostra tasca educativa. per tal d’aconseguir un prototip que després es pugui reproduir.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 7


APLICACIÓ INFORMÀTICA “SELF-SERVICE” SOBRE VOLUNTARIAT A LA CIUTAT DE TORTOSA || Ajuntament de Tortosa – Procés comunitari

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Informàtica Grau d’Enginyeria Telemàtica Grau d’Educació Social

QUÈ?

El procés comunitari de Tortosa s’engega l’any 2010 amb l’objectiu de millorar la convivència i la cohesió social a la ciutat. En l’actualitat, més d’una vintena d’entitats i institucions, públiques i privades, treballem i caminem juntes les institucions, els recursos tècnics i la ciutadania en diferents àmbits com l’habitatge, educació, ocupació, espai públic i salut

COM?

La ciutat de Tortosa compta amb una àmplia xarxa d’entitats socials sense ànim de lucre amb estretes relacions entre elles que necessiten la participació de la comunitat per tal d’enfortir la incidència social de les seves tasques, així com la corresponsabilitat ciutadana.

Proposem el disseny d’una aplicació per a dispositius mòbils interactiva per tal de posar en contacte entitats socials de la ciutat de Tortosa i persones interessades a fer activitats de voluntariat. La idea és que pugui comptar amb un buscador amb cerques específiques per tipologia de projectes disponibles, d’entitats, col·lectius socials al qual s’adrecen les activitats i temps de dedicació de la persona interessada. El voluntari/a també podria descarregar-se la seva agenda personal amb les dades de la recerca.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 8


APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA DIFUSIÓ CULTURAL

|| Associació d’intercanvi cultural “PUENTES” tblog.tarragona.cat

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Telemàtica Grau d’Enginyeria Informàtica Doble titulació d’Enginyeria Elèctrica/ d’Enginyeria Electrònica

QUÈ?

Volem donar la possibilitat de compartir habilitats i coneixements per a l’intercanvi i comunicació d’experiències i reflexions, enriquint-nos entre les diferents persones

COM?

L’objectiu és possibilitar la coordinació amb altres entitats en l'àmbit nacional i internacional per a crear sinergies en l`àmbit cultural.

Estem interessats en la creació d’una base de dades que estigui dissenyada com a un mercat d'idees o una aula virtual de trobada entre les entitats que es dediquen a l’intercanvi cultural, tant a Catalunya i Espanya com per arreu del món.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 9


APLICACIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS DE DIFUSIÓ DE LA CULTURA CASTELLERA || Colla Castellera Xiquets de Reus tblog.tarragona.cat

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Telemàtica Grau d’Enginyeria Informàtica Doble titulació d’Enginyeria Elèctrica/ d’Enginyeria Electrònica

QUÈ?

L’any 2006 la colla va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi, en reconeixement a la tasca de difusió del fet casteller en el seu 25è aniversari

COM?

A la nostra colla som uns 300 castellers La comunicació és una tasca complicada i per actius, i el nombre arriba a 800 si això volem dissenyar una aplicació per comptem tots els socis/es de l'entitat. telèfons mòbils, per tal de poder tenir amb un "clic" les últimes notícies, el calendari d'actuacions, imatges de les últimes diades, a més d'altres possibles serveis que poguessin ser d’interès perquè tota la ciutadania és benefici de la cultura tradicional castellera.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 10


APLICACIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS SOBRE ÚS DE LA BICICLETA || Bicicamp http://www.i nfobicicamp. org

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Informàtica Grau de Medicina Grau Nutrició Humana i Dietètica Grau d’Enginyeria Telemàtica Grau d’Economia Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Màster d’Economia

QUÈ?

Som una entitat on s’apleguen tant entitats com particulars, amb voluntat integradora i participativa amb l’objectiu de teixir sinergies entre la comunitat del Camp de Tarragona

COM?

Volem promoure l’ús de la bicicleta en Necessitem dissenyar una aplicació que la vida quotidiana a través de la permeti calcular la reducció d’emissions de promoció dels beneficis que comporta CO2 i els beneficis a nivell de salut i econòmic. en diversos àmbits: econòmic, ambiental, salut personal.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 11


APLICACIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS SOBRE VOLUNTARIAT A TARRAGONA || Federació Catalana de Voluntariat Social http://www.infobicicamp.org

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Telemàtica Grau d’Enginyeria Informàtica Grau de Periodisme Màster en Tecnologia Educativa, ELearning i Gestió del Coneixement

QUÈ?

Som la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya: una xarxa d’entitats sense ànim de lucre que treballem pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social a Catalunya

COM?

Tenim dificultat per informar a la ciutadania respecte als esdeveniments, formacions i fòrums que fem al territori.

Seria interessant crear una aplicació per a dispositius mòbils on tothom pugui consultar els actes i accions relacionades amb el voluntariat i les entitats del seu territori i on es puguin inscriure per ser voluntaris/es.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 12


ANÀLISI I RECUPERACIÓ D’ESPAIS HISTÒRICS-NATURALS A TAMARIT || Associació de Veïns La Móra – Tamarit i Associació Mediambiental La Sínia Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) http://www.infobicicamp.org

|| Possibles titulacions Grau d’Arquitectura Grau d’Història Grau d’Història de l’Art Grau de Turisme Màster d’Antropologia Urbana Migracions i Intervenció Social Màster en Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural Màster de Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes

Som la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya: una xarxa d’entitats sense ànim de lucre que treballem pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social a Catalunya

QUÈ?

COM?

Al cim de la muntanyeta de Sant Joan a Tamarit, hi ha uns búnquers de la Guerra Civil abandonats i molt grans, envoltats per una zona boscosa on es volia construir. Actualment, l’àrea es troba en procés contenciós entre la constructora i l’Ajuntament i acabarà sent una zona verda de l’Ajuntament. Al cim de la muntanya, també hi ha una antiga ermita en molt mal estat.

Seria interessant crear una aplicació per a dispositius mòbils on tothom pugui consultar els actes i accions relacionades amb el voluntariat i les entitats del seu territori i on es puguin inscriure per ser voluntaris/es.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 13


CREACIÓ D’UN BLOG CORPORATIU D’UNA ENTITAT DE SUPORT ALS CONSUMIDORS I CONSUMIDORES || Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Telemàtica Grau d’Enginyeria Informàtica

QUÈ?

Informem, orientem i defensem als consumidors i consumidores protegint els seus drets

COM?

Necessitem difondre la nostra tasca com entitat de suport als consumidors i consumidores, així com alertes i altra informació relacionades en l'àmbit del consum.

Necessitem una pàgina web o blog corporatiu que s'adapti a qualsevol dispositiu mòbil, amb totes les eines disponibles pel màrqueting i difusió digital.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 14


CREACIÓ D’UN ESPAI VIRTUAL DE COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA EN SALUT MENTAL || Coordinadora d’Entitats de Salut Mental del Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Telemàtica Grau d’Enginyeria Informàtica Doble titulació d’Enginyeria Elèctrica/ d’Enginyeria Electrònica

QUÈ?

La Coordinadora d’Entitats de Salut Mental Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre, és una associació sense ànim de lucre, constituïda legalment el febrer de 2012 de la que formen part 5 associacions de la província de Tarragona

COM?

Hi ha un gran desconeixement de les activitats realitzades per les entitats que formen part de la Coordinadora. Actualment cadascuna de les entitats utilitza els seus propis mitjans (blogs, facebook, webs), però no existeix cap eina comuna.

Creiem necessari elaborar una eina de comunicació, tant interna com externa, que faciliti el treball en xarxa i la difusió de les accions realitzades i que permeti donar a conèixer la realitat de les persones amb trastorns mentals a la resta de la ciutadania.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 15


CREACIÓ D’UNA EINA DE GESTIÓ PER A RECURSOS MATERIALS D’UNA FEDERACIÓ D’ENTITATS SOCIALS || Federació d'Entitats Socials de Terres de l'Ebre (FESTE)

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Informàtica Grau d’Enginyeria Telemàtica

Som una Federació de Terres de l'Ebre que aglutina totes les associacions sociosanitàries de Terres de l'Ebre (Parkinson, Alzheimer, Esclerosi Múltiple, Trastorn Mental Sever, Fibromiàlgia, Fatiga Crònica, Sensibilitat Química Múltiple, Autisme, TDAH i Ictus) per tal de dotar de professionals, serveis i recursos materials a les associacions, facilitar la tasca assistencial i generar projectes comuns

QUÈ?

COM?

La FESTE presta materials i espais a les entitats socials que hi formen part i cada vegada se’ns fa més difícil gestionar aquestes tasques de manera eficient.

Necessitaríem una eina per a la gestió telemàtica dels recursos materials que des de la FESTE es destinen a les tasques de les entitats que hi formen part de la Federació.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 16


CREACIÓ D’UNA EINA INFORMÀTICA PER A GESTIONAR DESPESES DE PROJECTES COMUNITARIS || Ajuntament de Tortosa – Procés comunitari

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Informàtica Grau d’Enginyeria Telemàtica

QUÈ?

El procés comunitari de Tortosa s’engega l’any 2010 amb l’objectiu de millorar la convivència i la cohesió social a la ciutat. En l’actualitat, més d’una vintena d’entitats i institucions, públiques i privades, treballem i caminem juntes les institucions, els recursos tècnics i la ciutadania en diferents àmbits com l’habitatge, educació, ocupació, espai públic i salut

COM?

Tenim mancances tècniques a l’hora de gestionar projectes del procés comunitari. Es tracta de projectes que impliquen a entitats diferents i sovint la gestió de les despeses es fa complicada sense una eina informàtica adequada.

Disseny d’una eina informàtica per a gestionar despeses de projectes del procés comunitari que engeguen diferents entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Tortosa.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 17


DISSENY D’UNA APLICACIÓ D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA PER AFECTATS D’ALZHEIMER || Associació de Familiars d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Informàtica Grau d’Enginyeria Telemàtica Màster en Enginyeria Computacional i Matemàtica Màster interuniversitari en Intel·ligència Artificial

Desenvolupem un programa d’estimulació cognitiva amb l’objectiu de millorar i mantenir el màxim temps possible les funcions cognitives preservades de les persones malaltes i la seva independència en la realització de les activitats de la vida diària

QUÈ?

COM?

Creiem necessari aprofitar les noves tecnologies i els avenços que aquestes ofereixen, per tal de millorar l’estimulació cognitiva i el tractament a persones afectades d’Alzheimer.

Disseny d’una aplicació d’estimulació cognitiva per afectats d’Alzheimer en un entorn virtual, on puguin les mans o inclòs tot el cos (com una Wii o d’altres semblants).

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 18


DISSENY D’UNA PLATAFORMA WEB INTERACTIVA || Associació Quilòmetre Zero

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Telemàtica Grau d’Enginyeria Informàtica Doble titulació d’Enginyeria Elèctrica/ d’Enginyeria Electrònica

QUÈ?

Tenim com a missió aglutinar al conjunt d’associacions veïnals i assumir-ne la coordinació, tot facilitant el treball en xarxa entre les diferents entitats federades

COM?

Disposem d’un espai web molt estàtic, desactualitzat i amb informació escassament útil per al moviment veïnal i la ciutadania.

Es pretén una renovació de la pàgina web, millorar la presència a les xarxes socials i potenciar projectes com la Ràdio Veïnal, que desenvolupem, o el centre de documentació mitjançant la web. Necessitem un espai de socis i un espai informatiu obert a la ciutadania i a la resta d’entitats.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 19


ELABORACIÓ D’UN JOC INTERACTIU PER EDUCACIÓ PRIMÀRIA SOBRE L’ESTIGMA DE LA SALUT MENTAL

|| Coordinadora d’Entitats de Salut Mental del Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Telemàtica Grau d’Enginyeria Informàtica Grau d’Educació Primària Grau de Psicologia Grau de Pedagogia Màster en Tecnologia Educativa: eLearning i Gestió del Coneixement Doble titulació Educació Infantil i Educació Primària

QUÈ?

Des de la Coordinadora oferim suport i assessorament als familiars de persones amb trastorn mental i a les persones afectades

COM?

Realitzem un programa de xerrades dins del projecte “Salut Ment i Tal” sobre l’estigma en la salut mental, als instituts d’educació secundària. A partir d’aquesta experiència prèvia, veiem la necessitat de sensibilitzar sobre els trastorns mentals a més primerenca edat i, amb instruments i metodologies adaptats a la maduresa dels nens i de les nenes.

Per això, necessitem desenvolupar eines com un joc interactiu dirigit als infants de cicle superior de primària per tal de poder fer aquesta tasca de sensibilització social.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 20


ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES EN L’APRENENTATGE PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL || La Tutela

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Telemàtica Grau d’Enginyeria Informàtica Grau de Psicologia Grau de Pedagogia Màster en Tecnologia Educativa: eLearning i Gestió del Coneixement Doble titulació d’Enginyeria Elèctrica/ d’Enginyeria Electrònica

QUÈ?

Promovem la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual i persones grans amb deteriorament cognitiu perquè puguin gaudir plenament dels seus drets i llibertats

COM?

Comptem amb un grup d’usuaris/es tutelats amb inquietuds en l’aprenentatge de la lepto-escriptura i el desenvolupament de capacitats per poder portar una vida més autònoma. Valorem que les noves tecnologies, en ser més atractives, fomenten aquest aprenentatge i amplien els moments en què els usuaris/es poden practicar.

Necessitem el disseny d’una aplicació per a dispositius mòbils que potenciï tant l’aprenentatge de lecto-escriptura, com habilitats socials a les persones amb discapacitat intel·lectual amb l’objectiu de desenvolupar competències per la seva autonomia i autodeterminació.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 21


ESTUDI D’HABITATGES EN SITUACIÓ DE POBRESA ENERGÈTICA || Ajuntament de Tortosa – Procés comunitari

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Elèctrica Grau de Treball Social Grau d’Arquitectura

El procés comunitari de Tortosa s’engega l’any 2010 amb l’objectiu de millorar la convivència i la cohesió social a la ciutat. En l’actualitat, més d’una vintena d’entitats i institucions, públiques i privades, treballem i caminem juntes les institucions, els recursos tècnics i la ciutadania en diferents àmbits com l’habitatge, educació, ocupació, espai públic i salut

QUÈ?

COM?

Des l’àmbit d’habitatge del procés comunitari de Tortosa on hi participen diversos recursos tècnics públics i privats (Ajuntament, Generalitat, Càritas, Creu Roja i ACISI) així com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, s’engega un projecte de lluita contra la pobresa energètica. A través del projecte, s’han detectat unes 20 famílies que es troben amb greus dificultats econòmiques les quals es deriven en situacions de pobresa energètica.

Realitzar un estudi de la situació dels habitatges, per tal de trobar possibles vies per tal de millorar la qualitat de vida d’aquestes famílies.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 22


ESTUDI SOBRE LES REPERCUSSIONS AMBIENTALS I SOBRE LA SALUT DE L’AMIANT || Associació de Veïns El Santuari

|| Possibles titulacions Grau de Química Grau d’Enginyeria Química Màster d’Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica

QUÈ?

COM?

En el nostre barri comptem amb un pàrquing d’uns 3000 m2 cobert d'uralita/amiant de titularitat privada. L'estructura s'aixeca fins just els primers pisos interiors dels edificis del veïnatge amb el risc tant del mateix material, com d'infeccions i epidèmies produïdes pels animals que habiten per aquesta teulada arribant-se a colar en els habitatges.

Creiem oportú poder estudiar les repercussions ambientals i en la salut de l’amiant amb el qual està fet aquest pàrquing i que afecta el veïnatge del barri.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 23


LA ROBÒTICA APLICADA A L’ÀMBIT ASSISTENCIAL RESIDENCIAL || Fundació Privada STS

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Elèctrica Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Grau d’Infermeria Doble titulació d’Enginyeria Elèctrica/ d’Enginyeria Electrònica

QUÈ?

El seu principal objectiu és la promoció i la gestió de serveis d’atenció sanitària i social per a persones grans, disminuïts físics i persones afectades per malalties cròniques

COM?

A les residències geriàtriques es desenvolupa un model d’atenció personal i individualitzat basat en la capacitat d’un equip multi professional per atendre a cada persona sota les necessitats concretes que s’avaluen. La majoria de les intervencions tenen un caire personal, però hi ha un elevat nombre d’activitats que es presten de forma mecànica, que representen esforç físic, rutina i risc de lesió professional. La robòtica ja està aplicada en alguns camps de l’atenció a les persones, especialment en el camp de la medicina d’alta resolució i també en el camp de la discapacitat.

Voldríem valorar la possibilitat d’implementar la robòtica en algunes de les tasques del dia a dia del centre, tant en aquelles que poden representar una atenció directa al resident (assistència personal, mobilitat, trasllats), com a les funcions que poden representar suport a l’estimulació, activitats i temps d’oci.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 24


MILLORA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TELEMÀTICA DEL VOLUNTARIAT EUROPEU || Associació Obre’t’ Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Informàtica Grau d’Enginyeria Telemàtica

Som una associació juvenil sense ànim de lucre constituïda l’any 2005 amb la finalitat de promoure els valor socials, artístics, ambientals, culturals en l’àmbit local, nacional i internacional per al jovent i infància especialment a aquelles que tenen més risc d’exclusió social o susceptibles de ser-ho. També promovem l’emprenedoria i participació activa del jovent.

QUÈ?

COM?

Com a entitat coordinadora al territori de projectes de voluntariat europeu que desenvolupem a dintre del marc de l’Erasmus+, tenim mancances tècniques per a la gestió telemàtica de les candidatures, el procés de selecció, enviament de documents, entre d’altres.

Millorar el sistema de gestió telemàtica dels projectes de voluntariat europeu que gestionem com a entitat coordinadora al territori.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 25


PRODUCCIÓ SOSTENIBLE D’INSTRUMENTS MUSICALS TRADICIONALS || Zonagralla Agrupació Musical

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Mecànica Màster d’Enginyeria Industrial

Aquesta agrupació està formada per músics d’arreu de Catalunya i toquem diferents estils musicals

QUÈ?

COM?

Els instruments que fem servir adaptats als infants de 6 anys tenen costos molt elevats, ja que són fets per luthiers de forma gairebé artesanal i, les seves mides reduïdes compliquen la seva elaboració.

Cal trobar una manera de poder abaratir els costos de l’instrument per tal que puguin ser accessibles a la ciutadania, a través de l’ús de nous materials: impressió 3D, motlles de plàstic.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 26


PROPOSTA DE DISSENY D’APROFITAMENT DEL CANAL DE LA MORA || Associació de Veïns La Móra – Tamarit

|| Possibles titulacions Grau d’Arquitectura Grau de Geografia i Ordenació del Territori Grau d’Història Grau d’Història de l’Art Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social Màster en Dret Ambiental Màster de Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes

QUÈ?

Volem promoure la Qualitat de Vida dels veïns del barri mitjançant la impulsió de la seva cohesió social i de la seva integració en un nucli urbà com a conjunt d’idiosincràsia singular amb necessitats específiques i dret al Benestar, implantat en un entorn privilegiat que es caracteritza per la magnificència de la seva natura i la bellesa dels paisatges

COM?

El canal de la Mora es va realitzar sobre Necessitem realitzar un disseny d’una via l’any 1950, a l’interior de la Móra. Es tracta verda o un espai d’aprofitament comunitari. d’un canal que no serveix per a res, només s’omple d’aigua del mar quan la mar està moguda, creant problemes d’aigua estancada i molèstia al veïnatge.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 27


PROPOSTA DE MILLORA DEL SISTEMA INFORMÀTIC D’UN SERVEI DE JOVENTUT || Departament de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Informàtica Grau d’Enginyeria Telemàtica Doble titulació Enginyeria Elèctrica/ Electrònica

El servei municipal de joventut és l’òrgan del qual disposa l’ajuntament de Tarragona per a materialitzar les polítiques municipals de joventut

QUÈ?

COM?

El programa informàtic de gestió de la pàgina web i inscripcions del Servei Municipal de Joventut no és sempre adequat, pràctic ni útil per al desenvolupament general del servei.

Analitzar el programa informàtic actual i realitzar propostes de millora per tal d’agilitzar i fer més intuïtiu els tràmits que la ciutadania realitza.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 28


RECUPERACIÓ I NATURALITZACIÓ DE LA LLERA DEL FRANCOLÍ || Mare-Terra Fundació Mediterrània

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Química Grau de Geografia i Ordenació del Territori Màster en Dret Ambiental Màster d’Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible Màster en Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes

Combinem les activitats educatives amb accions de conservació i recuperació de l’entorn, destacant en la nostra vessant més reivindicativa i de denúncia

QUÈ?

COM?

Al seu per Tarragona, el Francolí presenta un important grau de degradació degut, principalment, a la pressió antropogènica. Malgrat això, el seu valor ecològic i mediambiental també és de gran importància.

És imprescindible una anàlisi periòdica qualitativa de l’aigua del riu Francolí, així com la realització d’un projecte de recuperació i naturalització del seu bosc de ribera.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 29


VALORITZACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE RESIDUS QUE FA UNA ENTITAT DE RECUPERACIÓ D’OBJECTES DE SEGONA MÀ I CREACIÓ D’UN PROGRAMARI || Associació La Segona Volta

|| Possibles titulacions Grau d’Economia Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Grau d’Enginyeria Informàtica Grau d'Enginyeria Mecànica Grau d’Enginyeria Telemàtica Doble titulació Enginyeria Elèctrica/ Electrònica Màster en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica

Els nostres objectius com associació són estalviar recursos, disminuir la generació de residus, així com impulsar l’economia social

QUÈ?

COM?

Volem valoritzar la reducció de residus que se’n deriva de la nostra tasca diària; tenint en compte tres variables: el tipus de residu (fracció/categorització), el pes dels materials que entren (kg) i el valor dels materials que surten (euros).

Necessitem un estudi sobre aquestes variables, per tal de poder establir la valorització de la reducció de residus que se’n deriva de la recuperació i comercialització dels objectes de segona mà que fem. Una vegada disposem d’aquest estudi, necessitaríem un programari informàtic per tal de poder categoritzar, enregistrar i valoritzar els materials amb els quals treballem.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 30


ANÀLISI DE L’ESTAT DE LA CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL EN TARRAGONA || Associació d’intercanvi cultural “PUENTES”

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Psicologia Grau de Pedagogia Grau de Treball Social Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

QUÈ?

Treballem per a crear una eficaç ambient per a l’intercanvi cultural en Tarragona i Catalunya i la connexió amb altres col·lectius, societats i grups de diferents parts del món

COM?

És important per a nosaltres trobar explicacions i profunditzar sobre el significat dels conceptes multicultural i intercultural.

Necessitem un estudi del marc local a Tarragona, posant atenció a l’origen i marc pràctic de l’intercanvi dins de la societat moderna i com a eina d’interacció i mútua entesa entre els diferents grups socials i culturals. Per exemple, incloent el foment de la convivència a través de talleres, xerrades, col·loquis i jocs d’esport.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 31


BIOGRAFIES DE DONES PIONERES DE L’AVIACIÓ AL TERRITORI

|| Reial Aeroclub de Reus

|| Possibles titulacions

Grau d’Història Grau de Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries

QUÈ?

Volem facilitar l'accés a la pràctica del vol amb motor a totes aquelles persones que tenen interès i se senten atretes per aquesta modalitat de vol

COM?

Tenim molta informació històrica sobre Ens agradaria estudiar el paper de les dones l’aviació al territori. pioneres en l’aviació del territori durant els segles XX i XXI.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 32


CREACIÓ D’UN ARXIU DOCUMENTAL PEL PÚBLIC || Fundació Casal l’Amic

|| Possibles titulacions Grau d’Història Grau d’Història de l’Art

QUÈ?

La nostra acció socioeducativa està adreçada a la prevenció, promoció, formació i inserció personal i social de la infància, adolescència i joventut en risc social i les seves famílies

COM?

Disposem de molt material com llibres escolars, diagnòstics socials del territori, fotografies, publicacions antigues; el qual no està ordenat ni inventariat.

Veiem necessari crear un inventari, un arxiu i establir una organització de tot el material que en tenim disponible. També veiem interessant elaborar un protocol d’ús, consulta i préstec d’aquest material.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 33


CREACIÓ D’UN CENTRE DE DOCUMENTACIÓ VEÏNAL || Federació d’Associacions Veïnals de Tarragona (FAVT)

|| Possibles titulacions Grau d'Història Grau d'Història de l'Art Màster Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

QUÈ?

Coordinem les associacions veïnals membres que, a través dels seus projectes i campanyes, treballen per millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes de Tarragona

COM?

Les associacions de veïns porten des de mitjans dels anys 60 del segle passat realitzant activitats reivindicatives, culturals, de lleure i associatives.

Volem organitzar un centre de documentació que vagi incorporant experiències i nous documents de forma continuada amb tota la documentació escrita, gràfica i audiovisual generada per les associacions de veïns pertanyents a la FAV. L’objectiu és conservar la història del moviment veïnal a la ciutat i posar a disposició de futurs investigadors tota aquesta documentació.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 34


ESTUDI SOBRE ELS USOS DE LA LLENGUA CATALANA A L’ESCOLA || Escola Els Àngels

|| Possibles titulacions Grau de Llengua i Literatura Catalanes

QUÈ?

COM?

Des de l’equip directiu i docent de l’escola s’ha detectat una disminució de l’ús oral de la llengua catalana per l’alumnat (tant autòcton com nouvingut) de l’escola.

Realitzar una anàlisi o diagnosi sobre els usos de la llengua catalana a l’escola, estudiant les possibles situacions d’estigma lingüística i prestigi associat a la parla.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 35


ESTUDI SOBRE LA CULTURA NIPONA || Associació de Manga Anime i Cultura Nipona - AMAKUNI

|| Possibles titulacions Grau d’Història Grau d’Història de l’Art Grau de Comunicació Audiovisual Màster d’Economia

QUÈ?

Tenim l’objectiu de promulgar la cultura japonesa mitjançant l’organització d’activitats i posada en comú de coneixements dels seus socis

COM?

Organitzem anualment una fira cultural oberta i gratuïta al públic on es fan diverses exposicions i activitats (vestits, història, instruments de música). Es voldria que aquestes fossin el més fidel possible a la realitat.

Volem realitzar un treball de recerca de la història del Japó en l’etapa i temàtica que a l’estudiant més li interessi per poder incloureho a la fira.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 36


ESTUDI SOBRE LA HISTÒRIA DEL BARRI FORTUNY || Associació de Veïns Amics del Barri Fortuny

|| Possibles titulacions Grau d’Arquitectura Grau d’Història Grau de Geografia i Ordenació del Territori Màster Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

QUÈ?

Volem que el barri recuperi el seu encant. Treballem a favor de la convivència, ajudant a la integració dels nouvinguts

COM?

Aquest barri es va formar fa anys per Volem fer un estudi sobre la història del nostre persones principalment vingudes barri. d’Extremadura. L’objectiu del nostre treball és fer valdre aquest barri, que inclou la urbanització Muxí.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 37


GUIA SOBRE PATRIMONI MONUMENTAL ACCESIBLE || Federació Mestral COCEMFE

|| Possibles titulacions Grau de Turisme Màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística Grau d’Arquitectura Grau d’Història de l’Art Grau de Treball Social Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social Màster en Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural Grau de Geografia i Ordenació del Territori

QUÈ?

La Federació MESTRAL-COCEMFE Tarragona som una federació de diferents associacions que treballen, a les comarques tarragonines, per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat d’origen físic i/o orgànic

COM?

Volem promoure l’accés a la cultura de les persones amb discapacitat d’origen físic i/o orgànic. En concret, en aquest cas es planteja l’accés al patrimoni monumental del Camp de Tarragona.

Necessitem fer una anàlisi de l’accessibilitat del patrimoni monumental del Camp de Tarragona, disseny de propostes d’adaptació allà on sigui possible i elaboració d’una guia.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 38


RECERCA SOBRE LA HISTÒRIA DE LA CREU ROJA DE REUS || Creu Roja Reus

|| Possibles titulacions Grau d’Història Grau d’Història de l’Art Màster Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural

QUÈ?

Som un espai de referència de la societat catalana que treballa per al foment i promoció dels valors de la cultura de la pau

COM?

El 2016 la Creu Roja de Reus celebra l’onzè aniversari i ens agradaria fer un recull històric de les nostres actuacions a escala comunitària.

Volem fer una revisió de la documentació històrica custodiada per la Creu Roja a Reus, així com fer una recerca en altres ubicacions documentals i elaborar un estudi històric.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 39


RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA ORAL DEL BARRI SANT PERE I SANT PAU || Associació de Veïns La Unió de Sant Pere i Sant Pau

|| Possibles titulacions Grau d’Història Grau d’Història de l’Art Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

QUÈ?

La nostra associació va néixer de la necessitat social que algú miri pel nostre barri. En un moment inesperat amb el tall d’un carrer, la gent s’organitza, es manifesta i aquest és el principi del seu naixement. Els veïns s’agrupen, formen una gestora i es constitueix l’associació amb una clara declaració de principis

COM?

Les primeres persones que van poblar el Cal recuperar aquesta història i aprendre barri de Sant Pere i Sant Pau estan d’aquesta a través d’algun treball sobre desapareixent i es perd la història d’un recuperació de memòria oral. barri que es va començar a construir com una cooperativa de propietaris/es i ha viscut, al llarg de més de 40 anys, reivindicacions i accions comunitàries notables.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 40


STREET ART: ART AL CARRER || Associació d’intercanvi cultural “PUENTES”

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Pedagogia Grau de Turisme Màster en Música com a Art

Busquem sensibilitzar la població en general sobre la realitat de les malalties mentals per tal d’allunyar-ne els estereotips i la desinformació

Interdisciplinària

QUÈ?

COM?

El propòsit del projecte és, a partir de la comparació de les tradicions de l’art al carrer a altres ciutats; arribar a oferir a les Administracions un programa per fer de la nostra ciutat un àmbit més interessant culturalment per al turisme.

Estudi comparatiu amb ciutats que tenen molta cultura al carrer i l’han convertit en una font d’ingressos important (concursos de graffiti a la ciutat de Bristol, el carreró dels cantautors a Moscou, l’organització de músics que actuen als carrers i al metro de Barcelona, Roma, etc.). Creació d’un programa d’art al carrer adaptant-lo per a la ciutat de Tarragona amb la supervisió i col·laboració conjunta de les persones artistes, entitats culturals de la nostra ciutat i l’Administració.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 41


DISSENY D’ASSORTIDORS CARBURANT || Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya

|| Possibles titulacions Grau de Química Màster d’Enginyeria Industrial

QUÈ?

Donem un cop de mà davant de situacions d’inferioritat, subordinació i indefensió

COM?

Rebem queixes d’usuaris que, en Volem un estudi que fomenti un canvi a demanar la comprovació del carburant assortidors més precisos als organismes servit, queden sorpresos que la llei públics i les empreses petrolieres. permeti un error de -0,5% (Ordre ITC/3720/2006), això suposa que el consumidor perd mig litre de cada 100.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 42


TREBALLS CONJUNTS SOBRE CONTAMINACIÓ QUÍMICA || GEPEC-EdC

|| Possibles titulacions Grau de Química Màster en Dret Ambiental

QUÈ?

Si observes el teu voltant veuràs que hi ha tants motius per a evitar accions destructives de la nostra qualitat de vida, dels paisatges del nostre voltant i de la salut del Planeta, com valors ambientals i patrimoni natural i cultural prou interessants per a fruir-los, estudiar-los i defensar-los

COM?

El Camp de Tarragona està sotmès a Trobem necessari col·laborar en l'anàlisi múltiples riscos per contaminació químic d'elements contaminats, així com en atmosfèrica, al sòl i a les aigües. l'emissió de dictàmens tècnics i legals relacionats amb la contaminació química que siguin útils per a campanyes, projectes i activitats educatives o formatives.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 43


ANÀLISI DE CASOS CLÍNICS EN INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB CAVALLS AMB PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL || Grup d’Esplai Blanquerna

|| Possibles titulacions Grau de Psicologia Màster en Psicologia General Sanitària

QUÈ?

COM?

Desenvolupem un projecte experimental d’equinoteràpia amb joves i infants amb diversitat funcional “Equitat, Teràpia Assistida amb Cavalls”, i necessitem conèixer els beneficis d’aquest tipus d’intervencions.

Realitzar una anàlisi de casos clínics de persones amb diversitat funcional beneficiàries d’intervencions assistides amb cavalls.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 44


ANÀLISI DE LA VIABILITAT DEL SISTEMA MULTIMODAL EN TDAH A L’ÀMBIT PÚBLIC || Ajuda Hiperactivitat i Dèficit d'Atenció - Terres de l'Ebre

|| Possibles titulacions Grau de Treball Social Grau de Psicologia Grau de Pedagogia

QUÈ?

COM?

UÈ? el sistema Segons els experts multimodal és el més idoni per al tractament del TDAH. Aquest engloba el tractament farmacològic, psicològic cognitiu-conductual i psicopedagògic. Aquest tractament hauria de ser individualitzat i té com a objectiu disminuir els símptomes a la vegada que redueix l’impacte negatiu que pot tindre el trastorn a la vida de l’afectat i de la seva família. Considerem que l’aplicació d’aquest sistema a l’àmbit públic presenta series deficiències.

COM?fer una anàlisi de com Considerem que caldria funciona el sistema multimodal de tractament del TDAH a l’àmbit públic amb l’objectiu de proposar una sèrie de millores.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 45


APLICACIÓ DE MECANISMES DE PSICOESTIMULACIÓ PER A PERSONES AFECTADES DE DEMÈNCIA || Fundació Privada STS

|| Possibles titulacions Grau d’Infermeria Grau de Medicina Grau de Psicologia Màster en Envelliment i Salut Màster en Psicologia General

Sanitària

QUÈ?

COM?

La residència STS Misericòrdia disposa de l’única unitat especialitzada per a l’atenció de persones amb demència en l’àmbit residencial a la ciutat. El perfil de persones ateses són persones grans amb afectació moderada-greu per una demència. El centre utilitza mecanismes de valoració i atenció diferenciats i especialitzats per tal de millorar la qualitat de vida d’aquestes persones en un entorn que els afavoreixi el seu desenvolupa ment personal lliure de riscos.

Necessitem valorar sistemes alternatius d’estimulació que afavoreixin el benestar de les persones, tot contextualitzant-les en el sistema d’atenció basat en el model d’ACP (atenció centrada en la persona) com promovent l’eliminació de qualsevol tipus de contenció (física i medicamentosa).

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 46


AVALUACIÓ DE CRITERIS NUTRICIONALS EN PARÀLISI CEREBRAL || Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta

|| Possibles titulacions Grau d’Infermeria Grau de Medicina Grau de Nutrició Humana i Dietètica Grau de Psicologia Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional Màster en Nutrició i Metabolisme

QUÈ?

Som una organització referent de serveis de qualitat i suport per a persones amb discapacitat i les seves famílies. Ens considerem una entitat innovadora, promotora, impulsora, capaç d'establir aliances, i que donem resposta a les necessitats emergents

COM?

Els estudis relacionats amb la nutrició i Per tal d’afrontar problemàtiques derivades paràlisi cerebral, són molt limitats. en persones amb paràlisi cerebral com, per exemple, el botó gàstric; necessitem un estudi sobre els criteris nutricionals en paràlisi cerebral.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 47


DISSENY D’ESTRATÈGIES PER A LA MILLORA D’HÀBITS ALIMENTARIS EN PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL || La Tutela

|| Possibles titulacions Grau d’Infermeria Grau d’Educació Primària Grau d’Educació Social Grau de Pedagogia Grau de Psicologia Grau de Nutrició Humana i Dietètica

Tutelar és guiar, donar suport i ajuda a una persona a l’hora de prendre decisions. En definitiva, tutelar és potenciar les capacitats de les persones

QUÈ?

COM?

En el col·lectiu d’adults amb discapacitat intel·lectual, una de les dificultats que ens trobem és la manca d’hàbits alimentaris. Sovint també són persones amb molta impulsivitat i ansietat, fet que encara dificulta més poder treballar una bona alimentació, ja que acostuma a derivar-se en altres problemes de salut que són difícils de tractar donada la manca de consciència d’aquesta problemàtica. Considerem la prevenció i l’educació eines bàsiques per treballar amb les persones amb discapacitats. És important que prenguin consciència de la importància d’una bona alimentació.

Necessitem dissenyar estratègies per a la millora d’hàbits alimentaris com l’organització personal, compra, cuina en persones amb discapacitat intel·lectual.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 48


DISSENY DE TALLERS DE SALUT DIRIGITS A DONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL || Ajuntament de Tortosa – Procés comunitari

|| Possibles titulacions Grau d’Infermeria Grau d’Educació Social Grau d’Antropologia i Evolució Humana Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global

El procés comunitari de Tortosa s’engega l’any 2010 amb l’objectiu de millorar la convivència i la cohesió social a la ciutat. En l’actualitat, més d’una vintena d’entitats i institucions, públiques i privades, treballem i caminem juntes les institucions, els recursos tècnics i la ciutadania en diferents àmbits com l’habitatge, educació, ocupació, espai públic i salut

QUÈ?

COM?

Necessitem estratègies per tant d’establir punts de trobada amb la població de dones amb les quals treballem (principalment, dones d’origen marroquí i població gitana) pel que fa a les representacions sobre l’àmbit de la salut. Entenem la salut des d’una visió holística (social, emocional, física, cultural) i creiem necessari trobar els diàlegs entre les representacions culturals d’unes i d’altres per tal de garantir una millor qualitat de vida.

Disseny de tallers de salut dirigits a dones en risc d’exclusió social, per tal de comptar amb protocols i estratègies de treball.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 49


ELABORACIÓ D’UNA UNITAT DIDÀCTICA SOBRE L’EDUCACIÓ FÍSICA EN NENS/ES CASTELLERS/ES || Colla Castellera Xiquets de Reus

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Primària Grau de Pedagogia Grau de Fisioteràpia Màster d’envelliment

QUÈ?

Som una colla castellera de la ciutat de Reus. La colla es va fundar formalment el 18 de novembre de 1981, pel 125è aniversari del ferrocarril a Reus

COM?

Voldríem poder desenvolupar un programa de millora i manteniment de la forma física dels castellers més petits de la nostra colla, per tal de potenciar una pràctica responsable de l’activitat castellera.

Necessitem dissenyar un programa d'exercicis per realitzar prèviament a l'activitat castellera per tal d’afavorir la correcta pràctica de l'activitat i minimitzar el risc de lesions entre els membres més joves de la colla.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 50


ESTUDI DE LES NECESSITATS EN ASSISTÈNCIA SEXUAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I PSÍQUICA || Federació d'Entitats Socials de Terres de l'Ebre (FESTE)

|| Possibles titulacions Grau d’Antropologia i Evolució Humana Grau d’Educació Social Grau d’Infermeria Grau de Psicologia Grau de Treball Social Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global

Som una Federació de Terres de l'Ebre que aglutina totes les associacions sociosanitàries de Terres de l'Ebre (Parkinson, Alzheimer, Esclerosi Múltiple, Trastorn Mental Sever, Fibromiàlgia, Fatiga Crònica, Sensibilitat Química Múltiple, Autisme, TDAH i Ictus) per tal de dotar de professionals, serveis i recursos materials a les associacions, facilitar la tasca assistencial i generar projectes comuns

QUÈ?

COM?

Considerem que l’assistència sexual a persones amb discapacitat és un tema d’interès per a la població afectada i treballadors, que requereix un estudi al respecte per tal de poder establir eines de treball des del vessant social.

Seria bo tindre un estudi de les necessitats en assistència sexual de persones afectades per una discapacitat física i/o psíquica, amb l’objectiu de poder dissenyar i implementar cursos de formació i d'especialització en aquesta disciplina.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 51


ESTUDI POBLACIONAL SOBRE ESPORT I PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA || Associació d’Esport Adaptat de Pàdel “Pàdel Amb Tu”

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Treball Social

QUÈ?

L’associació desenvolupa projectes esportius i educatius adreçats a persones que pateixen algun tipus de discapacitat

COM?

Desenvolupem projectes Pensem que ens seria molt útil un estudi poblacional esportius i educatius en sobre esport i persones amb discapacitat física que diferents ciutats del territori des pugui incloure aquests elements: de l'any 2013. Com entitat, ens  Estudi poblacional sobre esport i tipus de preocupa el gran nombre de dependència física. persones que pateixen algun  Buidatge de la classificació i anàlisi dels tipus de discapacitat i no diferents esports practicats (activitat, practiquen esport físic de forma horaris, freqüència, preus). adaptada o regulada.  Percentatge de persones que practiquen activitats esportives als tallers ocupacionals o a les escoles d'educació especial.  Conclusions a extreure i possibilitats de millora dels programes a oferir a la població.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 52


ESTUDI SOBRE ELS EFECTES SOCIALS I SOBRE LA SALUT DE LA SITUACIÓ DE DESNONAMENT EN LES RELACIONS FAMILIARS || Plataforma Afectades por la Hipoteca Terres de l’Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau d’Infermeria Grau de Psicologia Grau de Treball Social

Som un col·lectiu de persones de les Terres de l’Ebre i el Baix Maestrat sensibilitzats pels problemes que es deriven pels embargaments hipotecaris. Ens hem constituït amb la finalitat de fer extensiva la tasca de la PAH a les nostres Terres

QUÈ?

COM?

Hem detectat com les situacions de desnonament afecten de manera greu a les relacions familiars. Tant pel que fa a la parella, abandonament d’estudis o fracàs escolar dels menors, situacions de marginalitat i estigmatització a les escoles, als barris, desenvolupament de trastorns mentals com depressions i d’altres.

Creiem necessari un estudi dels efectes de les situacions de desnonament a les estructures i relacions familiars, en termes socials i de salut.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 53


ESTUDI SOBRE NECESSITATS D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA A MUNICIPIS DE LES TERRES DE L’EBRE || Associació de Familiars d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre

|| Possibles titulacions Grau de Fisioteràpia Grau d’Infermeria Grau de Psicologia Grau de Treball Social

Com associació, els serveis principals que oferim és l’acollida a noves famílies, informació i acompanyament durant el procés de malaltia; una borsa de treball de persones cuidadores professionals; atenció terapèutica, social, psicològica i legal per a afectats i famílies; cursos i conferències, entre d’altres

QUÈ?

COM?

Des de l’associació, impartim tallers d’estimulació cognitiva a diferents municipis de les Terres de l’Ebre. Som conscients que la gent gran d’alguns dels municipis més allunyats no tenen els recursos per desplaçar-se a rebre informació encara que ho necessitin. Per això, voldríem conèixer les necessitats d’aquestes poblacions, per tal de poder donar resposta des de l’entitat.

Estudi de les necessitats que tenen en matèria d’estimulació cognitiva (en l’àmbit terapèutic, preventiu i social) als municipis de la Terra Alta i la Ribera. L’objectiu seria poder estudiar les possibilitats d’accedir a impartir tallers a aquests municipis.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 54


EXPLORACIÓ SOLUCIONS SEGUIMENT OCULAR DE BAIX COST PER PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL || Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta

|| Possibles titulacions Grau d’Enginyeria Telemàtica Grau d’Enginyeria Informàtica

QUÈ?

La missió de la nostra associació és l'assistència, educació, protecció i recuperació de persones afectades de paràlisi cerebral i etiologies similars

COM?

Volem explorar les possibilitats que ofereixen els sistemes de seguiment ocular (eye tracking) de baix cost com Eye Tribe (1) i Tobii EyeX (2) per a persones amb paràlisi cerebral amb finalitats interactives, especialment amb dispositius mòbils.

És necessari realitzar una anàlisi de l’estat de l’art i antecedents d’aplicació d’aquesta tecnologia amb l’objectiu d’identificar oportunitats de desenvolupament.

(1) http://theeyetribe.com/ (2)http://www.tobii.com/en/eyeexperie nce/

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 55


IMPACTE SOBRE LA SALUT DEL CONSUM DE TÒXICS ENTRE LES PERSONES AMB TRASTORN MENTAL SEVER || Associació Poco Poco

|| Possibles titulacions Grau d’Infermeria Grau de Psicologia Grau de Medicina Màster en Ciències del Sistema Nerviós

Som un grup de persones amb trastorn mental sever que busquem millorar la reinserció social i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu, així com lluitar contra l’estigma que pateixen les persones afectades

QUÈ?

COM?

Des de l’entitat, hem detectat que el consum de tòxics és un factor de risc de recaiguda, especialment entre la joventut i les persones recentment diagnosticades d’un trastorn mental sever.

Creiem necessari fer un estudi sobre l’impacte sobre la salut del consum de tòxics entre les persones amb trastorn mental sever, per tal de poder fer sensibilització entre les persones afectades.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 56


PROJECTE D’ORIENTACIÓ EMOCIONAL PER A LA JOVENTUT || Departament de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Psicologia Màster en Psicologia de la Salut

QUÈ?

El servei municipal de joventut és l’òrgan del qual disposa l’ajuntament de Tarragona per a materialitzar les polítiques municipals de joventut

COM?

Cada vegada hi ha més persones joves amb inquietuds o preocupacions de caire emocional; malestars propis de la condició juvenil que sovint no saben com gestionar ni on adreçar-se per buscar suport.

Disseny d’un projecte d’orientació emocional per a la joventut amb aquestes necessitats.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 57


TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN PROCESSOS PSIQUIÀTRICS || Associació Asperger

|| Possibles titulacions Màster Antropologia Mèdica i Salut Internacional Grau d’Infermeria

QUÈ?

Som una associació de famílies amb fills i filles amb trastorn del desenvolupament en la interacció social que busca donar a conèixer aquesta síndrome, promoure la sensibilització social i aconseguir la seva integració en els serveis i les activitats de la comunitat

COM?

Moltes vegades els nostres nois i noies Necessitem realitzar un estudi sobre les necessiten medicació. Aquest tipus de possibles alternatives complementàries a la medicació, de vegades, pot tenir medicació en nois/es amb Asperger. efectes secundaris difícils de suportar.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 58


TREBALL SOBRE ELS TRASTORNS MENTALS SEVERS EN INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA || Associació Poco Poco

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau d’Infermeria Grau de Psicologia

QUÈ?

Som un grup de persones amb trastorn mental sever que busquem millorar la reinserció social i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu, així com lluitar contra l’estigma que pateixen les persones afectades

COM?

Des de l’entitat, volem obrir la participació d’adolescents diagnosticats amb trastorn mental greus.

Realització d'un treball sobre la incidència i la prevalença dels trastorns mentals greus en infància i adolescència.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 59


TREBALL SOBRE LA PSICOSI INCIPIENT || Associació Poco Poco

|| Possibles titulacions Grau d’Infermeria Grau de Psicologia Grau de Medicina Màster en Ciències del Sistema Nerviós

Som un grup de persones amb trastorn mental sever que busquem millorar la reinserció social i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu, així com lluitar contra l’estigma que pateixen les persones afectades

QUÈ?

COM?

Sabem que l'atenció primerenca de la psicosi incipient pot reduir o retardar la transició a la malaltia, així com millorar la seva evolució i pronòstic. Sovint el diagnòstic i detecció precoç són difícils per la falta de coneixement dels indicadors de psicosis incipient.

Realització d'un treball sobre la psicosis incipient, per tal de poder establir estratègies de detecció precoç i sensibilització a la població.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 60


ANÀLISI DE LA COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA D’UNA ENTITAT SOCIAL || Taller Baix Camp

|| Possibles titulacions Grau de Publicitat i Relacions Públiques Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Màster de Direcció d’Empreses Màster de Gestió d’Empreses

QUÈ?

Actuem per a totes les persones amb discapacitat intel·lectual adultes i les seves famílies, preferentment de la comarca del Baix Camp. La nostra missió és oferir els suports necessaris a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies per a millorar la seva qualitat de vida

COM?

Necessitem fer una anàlisi de com A través d’una anàlisi de la comunicació desenvolupem la comunicació interna i interna i externa de l’entitat i el disseny de externa de l’entitat per tal de poder possibles propostes de millora. comunicar adequadament a la ciutadania la labor social que fem.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 61


ANÀLISI DE L’IMPACTE SOCIAL I ECONÒMIC DE PROJECTES EN SALUT MENTAL || Coordinadora d’Entitats de Salut Mental del Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau d’Educació Social Grau de Pedagogia Grau de Treball Social

Des de la Coordinadora, detectem les necessitats a nivell d’atenció comunitària de les persones amb trastorn mental i els seus familiars, per tal de poder-les traslladar a les institucions competents i donar resposta

QUÈ?

COM?

Com entitats sense ànim de lucre, hem de justificar davant els finançadors públics i privats l’impacte social i econòmic que suposen les activitats que desenvolupem però no comptem amb els recursos per tal de poder fer-ho.

Necessitaríem analitzar l’impacte social i econòmic dels serveis socials prestats per les associacions que formen part de la Coordinadora, per tal de valorar el retorn.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 62


ANÀLISI DE LA VIABILITAT DELS APARTAMENTS AMB SERVEIS PER A GENT GRAN COM A ALTERNATIVA A L’INGRÉS RESIDENCIAL || Fundació Privada STS

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Treball Social Grau d’Administració i Direcció d’Empreses

QUÈ?

COM?

En la nostra demarcació no existeix cap recurs específicament orientat a persones grans que suposi una alternativa a l’ingrés residencial quan existeix un impediment (de salut, familiar o de barreres arquitectòniques) per romandre a la mateixa llar. L’ingrés a un centre residencial ha d’anar precedit d’una valoració que dictamini la dependència de la persona i una demora per les llargues llistes d’espera. Un recurs intermedi afavoriria la convivència i el suport a les persones grans fràgils alhora que donaria seguretat a les seves famílies.

Necessitem realitzar un breu estudi orientat a determinar la necessitat real d’un servei com aquest a Reus i que tingui en compte les expectatives dels potencials clients, serveis demandats, previsió del cost del servei i formulació de jurídica del servei (pisos amb serveis, pisos tutelats).

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 63


ANÀLISI DE LES CAPACITATS ADAPTATIVES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL || La Tutela

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Primària Grau d’Educació Social Grau de Pedagogia Grau de Psicologia Grau de Treball Social

QUÈ?

Promovem la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual i persones grans amb deteriorament cognitiu perquè puguin gaudir plenament dels seus drets i llibertats

COM?

Tenim un perfil d’usuari, de 18 a 30 Necessitem analitzar les seves capacitats anys, amb discapacitat intel·lectual lleu adaptatives i desenvolupar eines que facilitin que viu sol. El nostre objectiu és que l’aprenentatge segons aquestes capacitats. aquestes persones es desenvolupin de forma autònoma en la seva comunitat.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 64


ANÀLISI DE LES PERCEPCIONS DE LA POBLACIÓ SOBRE LA IMATGE D’UNA ENTITAT SOCIAL || Associació Atzavara-arrels

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau d’Educació Social Grau de Publicitat i Relacions Públiques

Desenvolupem activitats, projectes i serveis que contribueixen a millorar la qualitat de vida dels col·lectius vulnerabilitzats

QUÈ?

COM?

Hem detectat que la població autòctona de la ciutat de Tortosa percep que les activitats que desenvolupem des de l’entitat estan dirigides únicament a la població nouvinguda de la ciutat. Identifiquen l’entitat com un espai per a persones immigrants, quan el nostre objectiu és esdevenir un espai de trobada on tots i totes puguin participar.

Veiem necessari fer una anàlisi de les percepcions de la població en general sobre la imatge de l’entitat, diferenciant per col·lectius i perfils amb l’objectiu de poder establir estratègies per trencar prejudicis.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 65


ANÀLISI DEL PERFIL I NECESSITATS DELS CONSUMIDOR*S || Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau de Psicologia Grau de Publicitat i Relacions Públiques Grau de Relacions Laborals i Ocupació

QUÈ?

Informem, orientem i defensem als consumidors i consumidores protegint els seus drets

COM?

Ens costa arribar a una societat en Volem crear una nova marca i identitat digital procés de digitalització constant, canvi per tal d’arribar al nou perfil de consumidor/a, d’hàbits i canals de comunicació. elaborant estratègies de comunicació en línia.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 66


ANÀLISI DEL TEIXIT COMUNITARI I ASSOCIATIU DELS BARRIS DE PONENT || Fundació Casal l’Amic

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Geografia i Ordenació del Territori Grau de Treball Social

Acompanyem als infants i joves en el seu procés de desenvolupament integral, per fer de pont i per canalitzar les seves necessitats i demandes amb els agents de la xarxa comunitària

QUÈ?

COM?

Procurem al màxim treballar en xarxa, tant amb entitats com amb professionals, i sovint ens costa, ja que aquesta està formada per un conjunt de dinàmiques complexes.

És important per nosaltres desenvolupar una anàlisi de la xarxa comunitària i de les seves dinàmiques per tal de conèixer els factors que es posen en joc.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 67


AUTOOCUPACIÓ DE JOVES A TRAVÉS D’UNA COOPERATIVA DE PRODUCTES ECOLÒGICS || Associació Obre’t’ Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau de Relacions Laborals i Ocupació

Som una associació juvenil sense ànim de lucre constituïda l’any 2005 amb la finalitat de promoure els valor socials, artístics, ambientals, culturals en l’àmbit local, nacional i internacional per al jovent i infància especialment a aquelles que tenen més risc d’exclusió social o susceptibles de ser-ho. També promovem l’emprenedoria i participació activa del jovent

QUÈ?

COM?

Disposem d’un hort en el qual desenvolupem un curs de bioconstrucció i agricultura ecològica dirigit, principalment, a joves que provenen de programes de garantia juvenil. Si bé, part de la inserció laboral posterior d’aquests joves es fa a través d’empreses del territori, volem explorar la possibilitat d’obrir una línia d’autoocupació pels joves.

Per una banda, veiem necessari fer un estudi de mercat amb l’objectiu de poder avaluar la comercialització dels productes que es produeixen a l’hort i també de les possibilitats de treballar amb bioconstrucció (pedra en sec, construccions de palla, etc).

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 68


CREACIÓ D’UN “KIT D’EMPRENEDORIA PER A JOVES” || Associació Obre’t’ Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau d’Educació Social Grau de Treball Social

Som una associació juvenil sense ànim de lucre constituïda l’any 2005 amb la finalitat de promoure els valor socials, artístics, ambientals, culturals en l’àmbit local, nacional i internacional per al jovent i infància especialment a aquelles que tenen més risc d’exclusió social o susceptibles de ser-ho. També promovem l’emprenedoria i participació activa del jovent

QUÈ?

COM?

En el marc dels projectes de formació d’agricultura ecològica i bioconstrucció, dirigits principalment a joves; promovem l’emprenedoria com a eina d’inserció laboral. Hem detectat que calen recursos innovadors i eines per motivar-los a emprendre, a conèixer la realitat empresarial de manera més propera. Ens agradaria ampliar la temàtica que treballem i innovar en la metodologia.

Seria interessant crear uns materials pedagògics de caràcter dinàmic, creatiu i innovador per tal de poder treballar l’emprenedoria a l’aula amb els joves beneficiaris a l’entitat.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 69


CREACIÓ D’UN MODEL DE RELACIÓ AMB FAMÍLIES DE LA COMUNITAT || Associació Atzavara-arrels

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Treball Social Grau de Pedagogia Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social Màster en Joventut i Societat

QUÈ?

Promovem els valors de la diversitat, el respecte i la solidaritat entre persones. Defensem els drets humans, la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diferència

COM?

Com a entitat, necessitem més Creació d’un model de relació amb famílies de la implicació de les famílies de la comunitat socioeducativa amb la qual treballem. comunitat en els processos socioeducatius dels infants i joves amb els quals treballem. De moment, no hem pogut establir una estratègia clara d’apropament a les famílies.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 70


CREACIÓ D’UN PLA DE VOLUNTARIAT PER UNA ENTITAT DE RECUPERACIÓ D’OBJECTES DE SEGONA MÀ || Associació La Segona Volta

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau d’Educació Social Grau de Treball Social Grau de Relacions Laborals i Ocupació

Els nostres objectius com associació són estalviar recursos, disminuir la generació de residus, així com impulsar l’economia social

QUÈ?

COM?

Actualment tenim persones voluntàries que col·laboren a l’associació, però sovint no tenen formació específica, els perfils són diversos i no existeix una regulació de les hores que dediquen ni les tasques que haurien de desenvolupar.

Disseny d’un pla de voluntariat que ens permeti establir els perfils necessaris, valorar introduir una formació inicial, delimitar les tasques a desenvolupar, entre d’altres.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 71


CREACIÓ D’UN PROJECTE DE PROMOCIÓ DE LA MONEDA SOCIAL || Associació La Segona Volta

|| Possibles titulacions Grau d’Economia Grau d’Educació Social Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Màster en Economia Màster en Direcció d'Empreses

QUÈ?

Els nostres objectius com associació són estalviar recursos, disminuir la generació de residus, així com impulsar l’economia social

COM?

Volem promoure l’economia social a Necessitem el disseny d’un projecte de través de l’ús de la moneda social, promoció de l’ús de la moneda social a les moviment internacionalment Terres de l’Ebre. reconegut com a “Community Exchange System”.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 72


CREACIÓ D’UNA MALETA EDUCATIVA PER A LA PREVENCIÓ DE L’ABANDONAMENT I MALTRACTAMENT DELS ANIMALS DE COMPANYIA || Arca i Progat Tortosa

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Infantil Grau d’Educació Primària Grau d’Educació Social Doble titulació Grau d’Educació Infantil i Primària Màster en Formació del Professorat de Secundària

Som una associació sense ànim de lucre que defensa el gat lliure, la seva vida en llibertat i la seva integració en els espais que compartim. El nostre projecte es basa en el programa CER (CapturaEsterilització-Retorn), en campanyes de conscienciació i adopció per millorar el tracte que la societat té envers els animals. Treballem en aquest projecte des de l’any 2004, a la ciutat de Tortosa

QUÈ?

COM?

L’abandonament i el maltractament als animals és una realitat al nostre territori i hem detectat que no hi ha una estratègia de prevenció a les escoles. És molt important sensibilitzar i conscienciar als infants d’edats més primerenques per tal de fer prevenció d’aquestes situacions. Aquesta iniciativa s’emmarca a dintre d’una xarxa de professorat i voluntaris/es de Tortosa, amb el reconeixement des del Departament d’Ensenyament; interessats a desenvolupar aquest projecte conjuntament.

Disseny d’una maleta viatgera amb materials educatius (educació infantil i primària) i disseny d’una campanya de sensibilització (educació social); ambdues dirigides a les escoles i instituts de les Terres de l’Ebre.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 73


CREACIÓ D’UNA XARXA TERRITORIAL MULTIDISCIPLINAR SOBRE EL TDAH || Ajuda Hiperactivitat i Dèficit d'Atenció-Terres de l'Ebre (AHIDA-TTE)

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Treball Social Grau de Pedagogia Grau de Psicologia Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global Màster en Psicologia General Sanitària

QUÈ?

COM?

Des de l’entitat considerem que els agents que treballem al territori amb persones amb TDAH (Trastorn de Dèficit d’Atenció per Hiperactivitat) als àmbits d’educació, salut i associatiu; no estan suficientment coordinats. Aquesta situació provoca que hi hagin dificultats a l’hora d’aplicar el tractament multimodal del TDH que inclou les tres vessants: psicopedagògica, psicològica i farmacològica.

Proposem analitzar la creació d’una xarxa entre iguals i multidisciplinar amb els agents que treballen des de diferents àmbits el TDAH al territori; amb l’objectiu d’agilitzar recursos i informació en matèria de tractaments; especialment pel que fa a emfatitzar la coordinació a l’escola i l’ESO pel bon desenvolupament de l’aprenentatge.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 74


CREACIÓ DE CONTES INFANTILS PER TAL DE SENSIBILITZAR SOBRE L’AUTISME EN LES ESCOLES || Associació Trastorns de l’Espectre Autista Terres de l’Ebre (ATEATE)

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Infantil Grau d’Educació Primària Doble titulació en Educació Infantil i Primària

QUÈ?

COM?

Des de l’associació realitzem Elaboració de contes adreçats a educació activitats de sensibilització a les infantil amb l’objectiu de sensibilitzar sobre escoles sobre els trastorns d’espectre l’autisme infantil des d’edats primerenques. autista. Necessitaríem comptar amb material didàctic específic per tal de treballar aquesta temàtica en educació infantil.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 75


CREACIÓ DE PROTOCOLS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI || GEPEC-EdC (Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes CatalanEcologistes de Catalunya)

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d'Empreses Grau de Comunicació Audiovisual Grau de Geografia i Ordenació del Territori Màster en Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural Màster en Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes Màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística

Treballem per la defensa, protecció i estudi de la natura

QUÈ?

COM?

Tenim acords amb una trentena de propietaris de sengles finques repartides arreu de la geografia del sud de Catalunya amb l'objectiu compartit de conservar la natura des d'elles però, no tenir contacte periòdic ni protocol·litzat, ens fa perdre oportunitats

Necessitem crear un protocol de comunicació tant amb els propietaris com amb l'exterior premsa, web, xarxes socials-, cercant recursos per a executar projectes en i per a aquestes finques, creant recursos vinculats als valors de cada finca, cercant complicitats per a conèixer i conservar aquestes finques i els seus entorns immediats i comunicant-se amb altres actors del territori i de la Xarxa de Custòdia del Territori.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 76


DIAGNOSI TERRITORIAL SOBRE L’EMPRENEDORIA SOCIAL || SECOT Tarragona

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d'Empreses Grau de Relacions Laborals i Ocupació Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Dret Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat

Portem 25 anys retornant a la societat els coneixements i l’expertesa directiva assolits, recolzant la creació i el manteniment de llocs de treball

QUÈ?

COM?

L’entitat té interès a ampliar el seu coneixement en el camp de l’emprenedoria social per tal d’explorar la possibilitat d’incorporar accions d’aquest tipus a les seves activitats d’assessorament i fonament de l’emprenedoria.

Es tractaria de fer un estudi de prospecció de quines entitats de la província de Tarragona es dediquen a fer assessorament en emprenedoria social, per tal de millorar el nostre servei a la comunitat.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 77


DINAMITZACIÓ DE JOVES: MOTIVACIÓ I CREACIÓ DE DINÀMIQUES || Espai Jove Kesse

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Pedagogia Grau de Psicologia Màster d’Antropologia Urbana Migracions i Intervenció Social

Comptem amb diferents sales i espais dirigits al col·lectiu jove com l’aula d’estudi, de treball en grup, de fotografia, sales d’assaig, sala d’actes, sala de jocs; amb un aforament per 500 persones aproximadament

QUÈ?

COM?

Els usuaris dels espais de lliure accés de l’equipament són joves de 12 a 18 anys principalment, que accedeixen sense tenir una acció clara i algunes vegades alterant l’ús habitual de l’equipament.

Disseny d’una proposta d’accions que integri tots els àmbits d’intervenció amb joves en risc d’exclusió social i amb una metodologia de treball específica.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 78


DISSENY D’ESTRATÈGIES PER INFORMAR I SENSIBILITZAR SOBRE EL TDAH || Ajuda Hiperactivitat i Dèficit d'Atenció - Terres de l'Ebre

|| Possibles titulacions Grau de Periodisme Grau de Comunicació Audiovisual Grau de Publicitat i Relacions Públiques

QUÈ?

COM?

Des de l’associació, realitzem una jornada Proposem el disseny d’estratègies cada dos anys amb especialistes en TDAH d’informació i sensibilització del TDAH a dirigida a professorat d’escoles. Creiem diferents àmbits i públics d’interès. necessari ampliar aquestes tasques d’informació i sensibilització sobre el TDAH tant a l’àmbit educatiu com al públic en general.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 79


DISSENY D’UN INSTRUMENT D’AVALUACIÓ PER PROJECTES DE MENTORIA SOCIAL INCLUSIVA || Associació Quilòmetre Zero

|| Possibles titulacions Grau de Psicologia Grau de Pedagogia

QUÈ?

La mentoria és una eina d’intervenció social que ha ampliat i millorat les oportunitats dels participants arreu del món, i s’ha considerat que afavoreix la construcció d’una amistat, on es reforça positivament la visió de futur de la persona mentorada. Com a entitat, treballem per a impulsar-ho a Tarragona

COM?

Necessitem avaluar de manera eficaç els Veiem necessari crear un instrument projectes de mentoria social inclusiva que d’avaluació que permeti analitzar els desenvolupament des de l’entitat. resultats dels projectes de mentoria social inclusiva a partir d’una d’ítems ja previstos des de l’entitat.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 80


DISSENY D’UN ECONÒMIQUES

PLA

DE

CAPTACIÓ

DE

COL·LABORACIONS

|| Fundació Mossen Frederic Bara i Cortiella

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau de Comunicació Audiovisual Grau d’Economia Finances y Comptabilitat Grau de Publicitat i Relacions Públiques

QUÈ?

Acollim i atenem a nens i nenes entre els 4 i 16 anys, amb escassos recursos socioeconòmics i amb estructures familiars amb carències

COM?

Com entitat volem ampliar la nostra tasca social al territori. Les subvencions públiques que rebem suposen un 33% del pressupost dels projectes que desenvolupem a l’entitat. Comptem amb l’ajuda de voluntaris que donen el seu temps però tenim la necessitat de captar col·laboradors que aportin ajudes econòmiques periòdiques, per dur a terme els nostres projectes socials.

Necessitem dissenyar d’un pla de publicitat i/0 de captació de col·laboradors/es que aportin ajudes econòmiques periòdiques o puntuals.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 81


DISSENY D’UN PROGRAMA D’INTEGRACIÓ IMMIGRANTS AMB TRASTORNS MENTALS

CULTURAL

PER

|| Coordinadora d’Entitats de Salut Mental del Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Antropologia i Evolució Humana Grau d’Educació Social Grau de Psicologia Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

Busquem sensibilitzar la població en general sobre la realitat de les malalties mentals per tal d’allunyar-ne els estereotips i la desinformació

QUÈ?

COM?

La mateixa experiència d'emigrar ja suposa un gran desafiament per a les persones que ho pateixen. L'acolliment dels emigrants i dels seus familiars en les associacions requereix tenir una capacitat multicultural per poder adaptar-se a les necessitats pròpies del col·lectiu.

Necessitem aprofundir en el desenvolupament de competències culturals, indagar en la identitat cultural, el procés migratori i l’experiència de vida en Espanya, per comprendre-les i aconseguir una millor empatia amb familiars i usuaris/es. Plantejament d’activitats, dinàmiques educatives, programació de recursos.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 82


DISSENY D’UN PROJECTE COL·LABORATIU D’UN ESPAI SOCIAL || Associació Atzavara-arrels

|| Possibles titulacions Grau d’Arquitectura Grau d’Educació Social Grau de Pedagogia Grau de Treball Social Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

QUÈ?

Som una associació sense ànim de lucre que neix a les Terres de l'Ebre l'any 2000 per iniciativa d'un grup de persones compromeses amb la realitat local i amb l'objectiu de contribuir a fer de Tortosa una ciutat per a tothom

COM?

Voldríem que tant els beneficiaris directes, Realització d’un disseny d’un projecte com les famílies i potser també els col·laboratiu de l’espai entre les persones treballadors; poguessin formar part d’un de l’entitat. projecte col·laboratiu de disseny i execució de l’espai de l’entitat. En principi vam pensar en uns espais específics on es desenvolupen les activitats, però potser seria interessant ampliar-ho a tots els espais de treball de l’entitat.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 83


DISSENY D’UN PROJECTE D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INCLUSIU I INNOVADOR || Grup d’Esplai Blanquerna

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

QUÈ?

COM?

Comptem amb un projecte d’educació en el lleure dirigit a població juvenil i infantil, però necessitaríem actualitzar-lo i aportar aspectes més innovadors i que facilitin el seu caràcter inclusiu.

Dissenyar un projecte d’educació en el lleure dirigit a joves i infants amb aspectes innovadors i que facilitin el seu caràcter inclusiu, potser amb una anàlisi prèvia de bones pràctiques.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 84


DISSENY D’UNA CAMPANYA DE PUBLICITAT DEL DIA MUNDIAL DEL PARKINSON || Associació de Parkinson de les Comarques de Tarragona

|| Possibles titulacions Grau de Publicitat i Relacions Públiques Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Màster de Direcció d’Empreses Màster de Gestió d’Empreses

QUÈ?

El Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent, es caracteritza per ser d’origen desconegut, crònica, progressiva i irreversible

COM?

Voldríem promoure la participació Volem impulsar el disseny d’una campanya de comunitària el Dia Mundial del publicitat pel Dia Mundial del Parkinson per tal Parkinson, que es celebra cada 11 de promoure la participació ciutadana. d’abril.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 85


DONA+ DOLOR+ DISCAPACITAT  DIGNITAT || Federació Mestral COCEMFE

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Dret Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (l)

QUÈ?

Les finalitats d’aquestes activitats sempre seran eliminar la discriminació i fomentar actituds que eradiquin la violència com a actuació normal o tolerada pel fet de pertànyer a l'àmbit privat de les persones

COM?

Aquest és un programa de la Federació Tenint en compte el significat del projecte, que busca treballar per millorar els tenim diferents necessitats, amb les quals contextos socials i eliminar podria treballar l’estudiantat interessat: desigualtats i violència de gènere. El  Disseny d’una campanya de nostre punt de partida és conèixer la sensibilització sobre la problemàtica de realitat quotidiana de les dones amb les dones amb discapacitat. dolor crònic i/o discapacitat.  Estudi per fomentar la visibilització de les dones amb discapacitat al món rural.  Projecte d’anàlisi de polítiques actuals d’igualtat de gènere i proposta de millora. Estudi sobre la inserció de la dona amb discapacitat en el món del treball.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 86


ELABORACIÓ D’ITINERARIS INDIVIDUALITZATS D’ACOMPANYAMENT A GENT GRAN || Ajuntament de Tortosa – Procés comunitari

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Psicologia Grau de Treball Social Màster en Envelliment i Salut

El procés comunitari de Tortosa s’engega l’any 2010 amb l’objectiu de millorar la convivència i la cohesió social a la ciutat. En l’actualitat, més d’una vintena d’entitats i institucions, públiques i privades, treballem i caminem juntes les institucions, els recursos tècnics i la ciutadania en diferents àmbits com l’habitatge, educació, ocupació, espai públic i salut

QUÈ?

COM?

En el marc del projecte d’acompanyament a gent gran “Sempre acompanyats” participen diversos agents comunitaris i entitats del territori organitzats entorn d’un grup d’acció social. Des de la promoció del projecte es va detectar la necessitat de comptar amb tècniques per tal de poder valorar la situació personal de les persones grans usuàries del servei tenint en compte les especificitats de cada cas.

Creació d’un manual de tècniques per tal de poder elaborar itineraris individualitzats d’acció social d’acompanyament a persones grans.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 87


ELABORACIÓ D’UN CALENDARI D'ACTIVITATS ECOTURÍSTIQUES || GEPEC-EdC

|| Possibles titulacions Grau d’Administració Direcció d'Empreses Grau de Comunicació Audiovisual Grau d’Economia Grau de Publicitat i Relacions Públiques Grau de Turisme Màster d’Emprenedoria i Innovació Màster de Joventut i Societat Màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística Màster en Tecnologia Educativa: ELearning i Gestió del Coneixement

En les nostres activitats et proposem endinsarte en el món de la natura i en el patrimoni natural més proper

QUÈ?

COM?

Organitzem més de 150 activitats l'any però moltes les anul·lem perquè no arribem al nombre mínim de participants. Molts grups-objectiu no han rebut aquesta informació perquè no hem arribat als seus canals de distribució de la informació: discapacitats, tour-operadors, gent gran, excursionistes, famílies amb nens/es petits/es, ecoturistes catalans o estrangers.

Necessitem trobar i planificar nous àmbits de difusió de les activitats, millorant el format de difusió i adaptant-lo als perfils objectiu, modificant els formats i continguts de part d'aquestes activitats, interactuant amb altres actors del territori potencialment interessats/des, etc.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 88


ELABORACIÓ D’UN CENS DE CASOS DIAGNOSTICATS D’ALZHEIMER A LES TERRES DE L’EBRE || Associació de Familiars d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre

|| Possibles titulacions Grau de Treball Social Grau de Geografia i Ordenació del Territori Grau d’Infermeria

Com associació, uns dels nostres objectius específics és donar a conèixer a la població general les dificultats i els reptes que suposa la malaltia d’Alzheimer

QUÈ?

COM?

No existeixen dades oficials actualitzades sobre el nombre de casos diagnosticats d’Alzheimer a les Terres de l’Ebre. Com a entitat, necessitem comptar amb dades actualitzades per tal de poder informar i sensibilitzar a la població sobre l’impacte de les demències al nostre territori.

Creiem necessari elaborar un cens sobre el nombre de casos diagnosticats d’Alzheimer a les Terres de l’Ebre, així com incloure les diferents estructures familiars existents enfront de les malalties neurodegeneratives.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 89


ELABORACIÓ D’UN PLA DE COMUNICACIÓ SOBRE VOLUNTARIAT || Federació Catalana de Voluntariat Social

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau de Comunicació Audiovisual Grau de Periodisme Grau de Publicitat i Relacions Públiques Grau de Relacions Laborals i Ocupació

Donem serveis a les entitats adherides, des d’una perspectiva transversal: formació, recursos audiovisuals i gestió d’assegurances

QUÈ?

COM?

Tenim dificultat per informar a la ciutadania respecte als esdeveniments, formacions i fòrums que fem al territori. La FCVS disposa de pàgina web, facebook i twitter generals -de tota Catalunya- i això fa difícil que els esdeveniments de la província realment arribin a la ciutadania.

Necessitem el disseny d’un pla de comunicació on es tingui en compte les vies de comunicació del territori, l’impacte de la FCVS, el públic objectiu i les maneres de contactar-lo.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 90


ELABORACIÓ D’UN PLA DE VOLUNTARIAT AMB PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL || La Tutela

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Pedagogia Grau de Treball Social

Tutelar és guiar, donar suport i ajuda a una persona a l’hora de prendre decisions. En definitiva, tutelar és potenciar les capacitats de les persones

QUÈ?

COM?

Observem que la tasca del voluntari en la nostra entitat és molt important per la interacció social i en el medi dels nostres tutelats. Per garantir una tasca de l’equip de voluntaris, valorem necessari elaborar un pla adequat a les característiques de la nostra entitat, així com als diferents perfils i necessitats dels tutelats que tenim.

Necessitem elaborar un pla de voluntariat per tal de dur a terme la gestió de l’equip de voluntaris de la nostra Fundació, amb la diversitat de tasques a realitzar i els diferents perfils de voluntari/a, tenint en compte que les activitats de voluntariat es portin a terme amb la qualitat, l’estabilitat i la professionalitat adequades.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 91


ELABORACIÓ D’UN PLA PEDAGÒGIC PER DINAMITZAR EL CASALET || Associació d’Acció Cultural Despertaferro

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Infantil Grau d’Educació Primària Grau d’Història de l’Art

El Casal és la casa de molts socis i sòcies, però també de força de diverses entitats de tot tipus

QUÈ?

COM?

Una de les activitats que desenvolupem al Casal és el Casalet. Cada divendres es crea un espai per a la canalla, on es realitzen activitats pedagògiques i que fomentin els principis del nostre projecte social, així com fomenten la psicomotricitat i altres aspectes relacionats amb el desenvolupament personal de l'infant.

Necessitem elaborar un pla pedagògic per dinamitzar el Casalet i proposta de tallers de tècniques artístiques i de la construcció adaptades als nens, tallers de música i moviment.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 92


ELABORACIÓ D’UNA ESTRATÈGIA PER RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

TREBALLAR

LA

|| Grup d’Esplai Blanquerna

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau d’Economia Grau d’Educació Social Màster en Direcció d’Empreses

QUÈ?

COM?

Voldríem explorar la possibilitat d’incloure una estratègia per treballar la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) des de l’entitat en col·laboració amb empreses socialment responsables del territori.

Elaborar una estratègia per tal d’incloure la Responsabilitat Social Corporativa com a línia d’actuació de l’entitat amb una anàlisi prèvia de possibles experiències semblants desenvolupades a entitats sense ànim de lucre com la nostra. Per exemple, a través d’un pla de voluntariat corporatiu, iniciatives de micromecenatge amb empreses, creació d’una xarxa d’empreses socialment responsables, entre d’altres.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 93


ELABORACIÓ D’UNA GUIA DIDÀCTICA EN COMPETÈNCIES BÀSIQUES || Ajuntament de Tortosa – Procés comunitari

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Primària Grau d’Educació Social Doble titulació en Educació Infantil i Primària Màster de Formació Professorat en Secundària

del

El procés comunitari de Tortosa s’engega l’any 2010 amb l’objectiu de millorar la convivència i la cohesió social a la ciutat. En l’actualitat, més d’una vintena d’entitats i institucions, públiques i privades, treballem i caminem juntes les institucions, els recursos tècnics i la ciutadania en diferents àmbits com l’habitatge, educació, ocupació, espai públic i salut

QUÈ?

COM?

Dins de l’àmbit socioeducatiu del procés comunitari de Tortosa s’emmarca un projecte de reforç educatiu amb alumnes d’Educació Primària i Secundària que es desenvolupa de manera conjunta amb diferents entitats del territori com Atzavara-Arrels i Creu Roja. El projecte el porten a terme persones voluntàries on també participen estudiants en pràctiques del CFGS en Integració Social. Des del projecte s’han detectat mancances en competències bàsiques per part de l’alumnat al qual es dóna suport educatiu i una mancança de coneixements tècnics i recursos suficients per part dels voluntaris/es per a poder explicar aquests continguts de manera satisfactòria.

Elaboració de guies didàctiques i/o recursos metodològics per a poder treballar competències bàsiques amb alumnat d’Educació Primària i Batxillerat en un entorn de reforç socioeducatiu no formal.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 94


ELABORACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES I MATERIALS SOBRE TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS || Fundació Privada pels Animals de Companyia al Camp de Tarragona

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Infantil Grau d’Educació Primària Grau de Pedagogia Grau d’Educació Social Grau de Comunicació Audiovisual Grau de Publicitat i Relacions Públiques Grau de Periodisme

Som una Fundació que defensa l’estat dels animals de companya i les seves condicions. Col·laborem amb protectores públiques i privades i tot tipus d’institucions de defensa dels animals de companya

QUÈ?

COM?

Volem evitar futurs abandonaments d’animals i potenciar valors de responsabilitat, civisme i respecte envers els animals. És imprescindible donar a conèixer l’activitat de les entitats, captar nous socis, voluntaris i adoptants.

Necessitem elaborar materials i unitats didàctiques que incloguin la visita al centre (dossier, presentacions de power point, prezi, vídeos, webquests, etc) amb activitats relacionades amb la tinença responsable d’animals de companyia, la problemàtica que genera l’abandonament, la situació actual de les gosseres i el foment de l’adopció com a alternativa a la compra basant-se en la llei de protecció d'animals de Catalunya.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 95


ESTRATÈGIA DE PUBLICITAT PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE || Associació d’intercanvi cultural “PUENTES”

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau de Publicitat i Relacions Laborals

Volem afavorir l’intercanvi cultural, la preservació i l’enriquiment dels valors culturals i històrics i de les tradicions que conviuen a Tarragona

QUÈ?

COM?

Les entitats sense ànim de lucre necessiten autofinançar-se a través de donacions, subvenciones, quotes socials, etc. En els temps de crisi cada vegada són més necessàries aquestes entitats com intermediàries entre les classes socials, omplint un buit que les assistències socials governamentals no cobreixen. Però per desenvolupar la seva activitat aquestes entitats necessiten una bona estratègia publicitària per poder accedir a possibles patrocinadors o futurs socis conforme els fins socials de cada entitat.

Estem interessats a dissenyar una estratègia dirigida cap a sectors estratègics de la ciutat de Tarragona. Estratègies d’interacció i publicitat amb les empreses d’aquests sectors i fer arribar la nostra tasca a més gent.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 96


ESTRATÈGIES D’ADAPTACIÓ A L’AULA PER A NENS I NENES AMB ESPECTRE AUTISTA || Associació de Trastorns de l’Espectre Autista Terres de l’Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Infantil Grau d’Educació Primària Doble titulació en Educació Infantil i Primària

QUÈ?

COM?

Els nens i nenes amb espectre autista sovint pateixen problemes d’adaptació i integració a l’aula que poden anar des de dificultats concretes de comprensió d'alguna tasca, passant per les dificultats de comunicació i relació amb els altres, híper i hiposensibilitats, entre d’altres.

Veiem interessant poder elaborar un treball amb orientacions a professionals partint de les dificultats en la comunicació, relació i interacció dels nens i nenes amb trastorns d’espectre autista. Serien estratègies tant pel que fa a les adaptacions en la metodologia d'ensenyament per alumnes amb aquestes característiques, com per exemple suports visuals, estructuració, complementació amb imatges i gràfics; com també maneres de treballar la relació amb els altres a través de treballs cooperatius, la relació als patis, propostes de jocs per treballar habilitats socials a l'escola, entre d’altres.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 97


ESTRATÈGIES DE DIFUSIÓ PER A GENT GRAN || Gent Gran Activa

|| Possibles titulacions Grau de Publicitat i Relacions Públiques Grau de Treball Social

Ser gran, una gran experiència

QUÈ?

COM?

El projecte Tarragona, ciutat amiga de la gent gran és un projecte per impulsar l’envelliment actiu a la ciutat, promovent accions que millorin la qualitat de vida, la salut, la seguretat i la participació de la gent gran. Moltes vegades és complicat fer arribar a tothom la informació dels serveis que hi ha a la ciutat.

Necessitem fer una bona planificació i treballar la imatge que es vol donar al públic, elaborant estratègies de difusió. És important també trobar els espais més adients on distribuir aquesta informació, tenint en compte que els destinataris són persones grans.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 98


ESTRATÈGIES DE VISIBILITAT DELS PROJECTES DE L’ENTITAT || Associació Obre’t’ Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau de Comunicació Audiovisual Grau de Periodisme Grau de Publicitat i Relacions Públiques Màster en Direcció d’Empreses

Som una associació juvenil sense ànim de lucre constituïda l’any 2005 amb la finalitat de promoure els valor socials, artístics, ambientals, culturals en l’àmbit local, nacional i internacional per al jovent i infància especialment a aquelles que tenen més risc d’exclusió social o susceptibles de ser-ho. També promovem l’emprenedoria i participació activa del jovent

QUÈ?

COM?

Des de l’entitat desenvolupem projectes de voluntariat, formació i ocupació dirigits a joves tal com cursos de formació i inserció, voluntariat europeu, camps de treball, entre d’altres.

Fer un estudi de quines estratègies de visibilitat podem desenvolupar des de l’entitat, per tal de donar a conèixer els projectes que oferim a la societat.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 99


ESTUDI COMPARATIU DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE LES PERSONES VULNERABLES || Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya

|| Possibles titulacions Grau de Dret Grau de Relacions Laborals i Ocupació Grau de Treball Social Màster d'Advocacia Màster Dret de l'Empresa i de la Contractació

Informem als usuaris de l’impacte en la seva economia personal abans de contractar crèdits i préstecs de consum

QUÈ?

COM?

Formem part de la taula de la pobresa energètica de Tarragona i estem en contacte amb la de Catalunya, on es treballa per fer front a la pobresa energètica. S’està definint i regulant la nova figura del consumidor vulnerable i necessitem un estudi de com han aplicat altres països d’Europa les directives de la comissió europea sobre el mercat interior de gas i electricitat (2009/72/CE) així com una proposta d’aplicació al nostre context.

Volem realitzar un estudi de com han aplicat altres països d’Europa les directives de la comissió europea sobre el mercat interior de gas i electricitat (2009/72/CE) i fer una proposta de aplicació.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 100


ESTUDI DE L’IMPACTE SOCIAL D’ACTIVITATS DE TEMPS DE LLEURE || Associació Atzavara-arrels

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Pedagogia Grau de Treball Social

Entenem que les persones estan conformades per múltiples identitats i és a partir d’aquesta diversitat que podem trobar allò comú i promoure la relació positiva i per tant, la cohesió social, des de la igualtat de drets, responsabilitats i alhora des del dret a la diferència

QUÈ?

COM?

Com a entitat, desenvolupem diversos projectes de temps de lleure dirigit principalment a dones, infància i joventut. La dinàmica de treball ens impossibilita tindre temps per avaluar quin és l’impacte d’aquestes accions en els beneficiaris directes, per tal de poder centrar-nos en la millora d’aspectes clau.

Creiem necessari fer un estudi de l’impacte social d’activitats en l’àmbit del lleure que desenvolupem amb infància i joventut, amb l’objectiu d’identificar aspectes de millora.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 101


ESTUDI DE LA DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DES DEL PUNT DE VISTA DELS AFECTATS/DES || La Tutela

|| Possibles titulacions Grau de Psicologia Grau de Comunicació Audiovisual Grau d’Educació Primària Grau d’Educació Social Grau de Pedagogia

La discapacitat intel·lectual és un estat particular de funcionament que comença a la infància i es caracteritza per les limitacions en la intel·ligència (capacitat de raonament, planificació, resolució de problemes) i en les conductes adaptatives (comunicació, activitats de la vida diària, tasques domèstiques, habilitats socials

QUÈ?

COM?

Les persones amb discapacitat que atenem a la nostra fundació estan institucionalitzades. Nosaltres com a tutors anem a veure’ls als centres i ens coordinem amb els professionals, però tenim moltes dificultats per comunicarnos amb ells per poder fer altre tipus d’activitats. Per aquest motiu, trobem molt interessant disposar d’eines que ens aportin coneixement i ens orientin en com poder comunicar-nos amb persones amb pluridiscapacitat profunda o autisme, i alhora ens ajudi a desenvolupar les seves habilitats cognitives.

Necessitem crear materials audiovisuals en els quals es reflecteixi el punt de vista de la persona afectada per una discapacitat intel·lectual

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 102


ESTUDI DE LA VALORACIÓ I MESURA DE L’IMPACTE DE L’ACCIÓ SOCIAL || Fundació Mossen Frederic Bara i Cortiella

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Pedagogia Màster en Anàlisis i Gestió del

Territori: Planificació, Governança y Lideratge Territorial (I) Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social Màster en Joventut i Societat (I)

Apostem per la qualitat humana i professional de la nostra tasca, dirigida a tots els nens i nenes de 4 a 16 anys, del país o nouvinguts, que vivint i estant escolaritzats a Reus aposten per un futur compartit i integrat a la nostra ciutat

QUÈ?

COM?

Desenvolupem les nostres activitats socials a la ciutat de Reus des de finals dels anys 70. En l'actualitat volem conèixer l'abast que aquesta tasca ha representat i representa en la vida pels infants, adolescents i les famílies beneficiàries

Ens volem centrar a conèixer quins elements de la vida personal, familiar i de l'entorn més proper (escola, institut, barri), han canviat o millorat gràcies a la tasca de l’entitat. Per acotar una mica aquest estudi, ens centraríem en els últims cinc anys (2010-2015). Els resultats d'aquest estudi ens indicaran quines millores hem de realitzar en la nostra feina diària i quins objectius estratègics ens hem de plantejar en els cinc anys vinents

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 103


ESTUDI DE LES PERCEPCIONS SOCIALS ENVERS ELS TRASTORNS MENTALS A LES TERRES DE L’EBRE || Associació Poco Poco

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau d’Infermeria Grau de Psicologia Grau de Treball Social Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global

QUÈ?

Som un grup de persones amb trastorn mental sever que busquem millorar la reinserció social i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu, així com lluitar contra l’estigma que pateixen les persones afectades

COM?

Com associació volem lluitar contra Necessitem un estudi sobre les l’estigma social associat als trastorns percepcions que té la població de les mentals. Terres de l’Ebre envers la salut mental i els trastorns mentals; per tal de poder establir estratègies per trencar prejudicis i lluitar contra l’estigma.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 104


ESTUDI DE MERCAT I PLA DE MÀRQUETING DE LA VENDA D’OBJECTES DE SEGONA MÀ A LES TERRES DE L’EBRE || Associació La Segona Volta

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau d’Economia Grau de Finances i Comptabilitat Màster en Direcció d'Empreses Màster en Economia Màster en Emprenedoria i Innovació

Els nostres objectius com associació són estalviar recursos, disminuir la generació de residus, així com impulsar l’economia social

QUÈ?

COM?

Som una entitat sense ànim de lucre que ens dediquem a la recuperació i comercialització d’objectes de segona mà, així com la realització de tasques de sensibilització envers la prevenció de residus. Tots els objectes que venem són donats per particulars o empreses. En els tres anys que funciona el projecte hem notat que l’entrada de material (donatius) funciona millor que la sortida (vendes) i necessitem saber el perquè per millorar el balanç entre entrades i sortides i per tant la viabilitat del projecte.

Per una banda, necessitem fer un estudi de mercat per conèixer el potencial de la venda de segona mà a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, per tal de valorar la viabilitat a llarg termini del projecte. Per altra banda, creiem que un pla de màrqueting també ens ajudaria a establir estratègies per tal de poder augmentar l’extensió del servei a un públic més ample a les comarques esmentades.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 105


ESTUDI DE MERCAT PER UNA COOPERATIVA DE PRODUCTES CÍTRICS || Federació d'Entitats Socials de Terres de l'Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau d’Economia Grau de Finances i Comptabilitat Doble titulació en ADE/Finances i Comptabilitat Màster en Direcció d’Empreses Màster en Emprenedoria i Innovació

Som una Federació de Terres de l'Ebre que aglutina totes les associacions socio sanitàries de Terres de l'Ebre (Parkinson, Alzheimer, Esclerosis Múltiple, Trastorn Mental Sever, Fibromiàlgia, Fatiga Crònica, Sensibilitat Química Múltiple, Autisme, TDAH i Ictus) per tal de dotar de professionals, serveis i recursos materials a les associacions, facilitar la tasca assistencial i generar projectes comuns

QUÈ?

COM?

Des de la FESTE s’està analitzant la possibilitat de crear dues cooperatives que donaran treball a persones amb trastorns mentals severs. Una d’aquestes cooperatives comercialitzarà productes cítrics que la Fundación Alicia està elaborant per aquest fi.

Necessitem un estudi de mercat d’aquests productes cítrics per tal d’avaluar la seva rendibilitat. Concretament els productes finalistes són el suc de taronja i el de mandarina.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 106


ESTUDI DE NECESSITATS INTEL·LECTUAL

DE

PERSONES

AMB

DISCAPACITAT

|| Taller Baix Camp

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Pedagogia Grau de Psicologia

L’associació del Taller Baix Camp és una entitat sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública amb seu a Reus que actua per a totes les persones amb discapacitat intel·lectual adultes i les seves famílies, preferentment de la comarca del Baix Camp

QUÈ?

COM?

Des de l’entitat, veiem la importància de fer un estudi sobre les necessitats dels usuaris/es en funció d’edat, situació familiar i grau de discapacitat intel·lectual; a l’hora de programar activitats

A partir d’aquest estudi, seria interessant poder realitzar una proposta d’activitats més adequades als diferents perfils dels usuaris/es en l’àmbit lúdic i de la teràpia ocupacional

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 107


ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA DE LES ASSOCIACIONS || Ajuda Hiperactivitat i Dèficit d'Atenció - Terres de l'Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau d’Economia Màster en Direcció d’Empreses

QUÈ?

COM?

Som una associació de familiars i afectats de TDAH (Trastorn de Dèficit d’Atenció per Hiperactivitat) que fem tasques d’acollida a pares i mares, accions de suport i gestió de les emocions pels nens i nenes afectats així com organització de jornades i xerrades amb especialistes. La quota que paguen les famílies per formar part de l’entitat és mínima i això ens suposa molt pocs ingressos per a fer front a les despeses de les nostres activitats.

Creiem necessari un estudi de viabilitat econòmica de les associacions, tenint en compte la naturalesa dels seus ingressos, així com la possibilitat d’obrir noves vies de finançament.

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 108


ESTUDI DEL FET MIGRATORI VISCUT PER INFANTS I JOVES || Associació Atzavara-arrels

|| Possibles titulacions Grau d’Antropologia i Evolució Humana Grau d’Educació Social Grau de Treball Social Grau d’Antropologia i Evolució Humana Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

Apostem per un model social d'interculturalitat

QUÈ?

COM?

Treballem amb infància i joventut nouvinguda que, per les seves biografies de vida, han viscut un xoc cultural a causa del fet migratori que han viscut. Necessitem tindre un coneixement més ample de l’impacte que ha pogut tindre el fet migratori en els seus cicles vitals, per tal de poder dissenyar uns itineraris d’inserció social més personalitzats i acords amb les seves necessitats.

Necessitaríem un estudi de l’impacte del fet migratori a raó de xoc cultural i diferents estratègies d’inserció que despleguen els infants i joves a la societat d’acollida.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 109


ESTUDI DELS BENEFICIS DE L’APRENENTATGE D’INSTRUMENTS TRADICIONALS EN NENS PETITS || Zonagralla Agrupació Musical

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Infantil Grau d’Educació Primària Grau de Pedagogia Màster en Música com a Art Interdisciplinària

A més d’actuacions musicals i de promoure activitats al voltant de la música tradicional, fomentem el debat i l’intercanvi d’experiències entre sonadors del nostre país

QUÈ?

COM?

Actualment no existeixen mètodes d’aprenentatge d’instruments adaptats per a edats tan primerenques (4 i 6 anys), sobretot dins el món de la música tradicional i popular.

Veiem la necessitat d’adaptar el mètode d’aprenentatge dels instruments tradicionals per a infants de 4 i 6 anys i estudiar els beneficis que això pot comportar. S’hauria de pensar quins són els sistemes d’introduir el llenguatge musical i l’aprenentatge de l’instrument de manera conjunta.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 110


ESTUDI JURÍDIC SOBRE ACCESSIBILITAT I MEDI NATURAL || Federació Mestral COCEMFE

|| Possibles titulacions Màster en Dret Ambiental

QUÈ?

Som la unió de voluntats i treballs perquè persones amb discapacitats d’origen físic i orgànic, puguin assolir el grau més gran d’autonomia personal i normalitzar la seva relació amb l’entorn

COM?

Les dificultats que tenen les persones Volem fer un estudi jurídic sobre accessibilitat amb discapacitat d’origen físic i/o i medi natural orgànic per accedir i gaudir del medi natural son moltes

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 111


ESTUDI PER A LA MILLORA DE L’ÈXIT EDUCATIU A LA CIUTAT DE TORTOSA || Grup d’Esplai Blanquerna

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Primària Grau d’Educació Social Grau de Pedagogia Grau de Psicologia Grau de Treball Social Doble titulació en Educació Infantil i Primària

QUÈ?

COM?

Des de l’entitat treballem en diversos projectes d’inclusió social dirigits a població juvenil i infantil de la ciutat de Tortosa. En aquest sentit, detectem dificultats en l’àmbit educatiu

Realitzar un treball per analitzar quina és la realitat educativa a la ciutat de Tortosa: característiques, perfils, possibles causes i proposta d’estratègies d’intervenció des de la nostra entitat.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 112


ESTUDI SOBRE ELS COSTOS ECONÒMICS DE FAMILIARS CUIDADORS DE PERSONES AMB ALZHEIMER A LA CIUTAT DE TORTOSA || Associació de Familiars d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau d’Economia Grau de Finances i Comptabilitat Grau de Direcció d’Empreses

El nostre objectiu principal com a associació és facilitar, millorar i supervisar l’assistència als malalts d’Alzheimer i a les seves famílies per tal de millorar la qualitat de vida de les persones afectades i de les persones cuidadores principals

QUÈ?

COM?

Coneixem altres iniciatives de càlcul dels costos econòmics per a les famílies cuidadores el fet de tenir persones amb Alzheimer a càrrec seu. Pensen que seria interessant realitzar un estudi semblant al context local, amb l’objectiu de visibilitzar el sobreesforç de les famílies en suplir les mancances d’ajuts públiques.

Realitzar un estudi sobre els costos econòmics de familiars cuidadors de persones amb Alzheimer a la ciutat de Tortosa en particular o les Terres de l’Ebre en general, ja que donem cobertura a tota la comarca.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 113


ESTUDI SOBRE L’EVOLUCIÓ DEL VOLUNTARIAT A TARRAGONA || Federació Catalana de Voluntariat Social

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau d’Història Grau de Pedagogia Grau de Treball Social Màster Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social Màster Joventut i Societat

QUÈ?

Som una xarxa d’entitats sense ànim de lucre, i treballem pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social, al nostre país

COM?

Com va dir Napoleó Bonaparte, “aquell que no coneix la seva història, està condemnat a repetir-la”. Des del món associatiu s’han fet molts estudis i recorreguts històrics de l’acció social però, i del voluntariat? És més, i del voluntariat a Tarragona? No sabem què feien els nostres avis per ajudar en la transformació social ni com això ha marcat el moviment voluntari actual. És molt necessari fer aquest recorregut històric per millorar des del coneixement de les causes.

Necessitem elaborar un material atractiu, dinàmic i didàctic, per contextualitzar l’acció voluntària del Tarragonès. Es pot fer cerca de material als arxius i també contactar amb persones per enregistrar les seves experiències.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 114


ESTUDI SOBRE L’EXPLOTACIÓ LABORAL DE LES PERSONES TREBALLADORES ESTRANGERES || Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT)

|| Possibles titulacions Grau de Relacions Laborals i Ocupació Grau de Dret

Treballem per aconseguir la integració laboral, social i política de les persones immigrades

QUÈ?

COM?

L’objectiu de l’entitat és identificar els sectors laborals on es vulneren els drets de les persones treballadores amb la finalitat de detectar situacions d’explotació laboral i denunciar-les. Hem detectat que un alt percentatge de les persones treballadores dels sectors més precaris solen ser estrangers. Creiem que la condició d’estranger pot contribuir a augmentar la vulnerabilitat de ser explotat, ja que moltes d’aquestes persones no compten amb els recursos per tal de fer front a aquest tipus de situació.

Partint de la base dels estudis existents i que determinen els sectors laborals que tenen convenis col·lectius propis abusius per evitar l’aplicació dels convenis col·lectius sectorials, creiem necessari: determinar el percentatge de persones treballadores estrangeres afectades per situacions d’explotació laboral; explorar i conèixer la percepció i el grau de tolerància que tenen les persones treballadores estrangeres respecte a les condicions i conductes de l’explotació laboral; facilitar a les persones treballadores víctimes d’explotació laboral, la informació i les eines necessàries per fer-li front.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 115


ESTUDI SOBRE LA JUVENTUT ACTUAL || Jove Cambra Internacional Tarragona

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Psicologia Grau de Treball Social Màster en Joventut i Societat

La Jove Cambra és un moviment internacional, que neix a Estats Units i s'escampa arreu sent present en l'actualitat a més de 120 països en els 5 continents. Aquest fet ens dóna l'oportunitat d'establir relació amb joves de tot el món amb cultures i interessos molt diferents però sempre amb l'esperit de compartir inquietuds i experiències

QUÈ?

COM?

Ens cal conèixer les característiques de la joventut actual, més enllà de les dades i estadístiques oficials sobre la taxa d'atur, la taxa de persones estudiants i no estudiants, etc.

Necessitem saber quines necessitats, motivacions i inquietuds tenen els joves, així com les seves perspectives i intencions en un futur a curt, mig i llarg termini. Ens seuria molt útil analitzar dades i treballs anteriors, així com a fer una comparació amb altres països i/o èpoques

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 116


ESTUDI SOBRE LA PERCEPCIÓ DEL SINDICALISME ENTRE LA POBLACIÓ ESTRANGERA || Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT)

|| Possibles titulacions Grau de Relacions Laborals i Ocupació Grau de Dret

Som una entitat sense afany de lucre que treballa per aconseguir la integració laboral, social i política de les persones immigrades

QUÈ?

COM?

El sindicalisme és una eina de protecció per a les persones treballadores que fomenta la cohesió social i que redueix la desigualtat. Creiem que la percepció que tenen les persones treballadores estrangeres dels sindicats està marcada per factors històrics i culturals propis dels seus països d’origen, que moltes vegades poden generar un distanciament entre tots dos. Considerem que apropar el sindicalisme a les persones estrangeres i viceversa, és una manera d’evitar la divisió de les classes treballadores, de garantir la igualtat i d’avançar en una societat més inclusiva i més justa.

Necessitem un estudi per tal de conèixer la percepció que tenen les persones treballadores estrangeres dels sindicats i com influeix aquesta en la seva participació sindical. També necessitem avaluar les mesures posades en marxa per part dels sindicats per tal d’afavorir l’afiliació i participació activa d’aquest grup de treballadors i una sèrie de recomanacions que els sindicats poden posar en marxa per tal d’apropar els seus serveis a les persones treballadores d’origen estranger.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 117


ESTUDI SOBRE LA PRESÈNCIA AL TERRITORI I PROPOSTES DE MILLORA || Creu Roja Reus

|| Possibles titulacions Grau de Publicitat i Relacions Públiques Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Màster de Direcció d’Empreses Màster de Gestió d’Empreses

Tots tenim l’obligació de ser responsables amb els altres

QUÈ?

COM?

Voldríem que els ciutadans de Reus coneguessin els diferents projectes que es desenvolupen com a seu local de Creu Roja.

Volem impulsar un estudi sobre la presència de l’entitat al territori i una avaluació de la imatge que projectem a la població. Dissenyar una estratègia de màrqueting que ens permeti incrementar la nostra visibilitat davant la ciutadania

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 118


ESTUDI SOBRE LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL || Taller Baix Camp

|| Possibles titulacions

Grau de Dret Grau d’Educació Social Grau de Treball Social Màster en Advocacia

QUÈ?

Davant la inexistència de serveis on poder ser atesos, un grup de pares i mares decideixen unir-se l’any 1979 i crear així un espai on aquests nens i nenes poguessin rebre una educació. A més, tenim una cartera de serveis dirigits a les persones amb discapacitat intel·lectual

COM?

La major part dels usuaris no poden gestionar el seu patrimoni de manera autònoma o ho poden fer de manera limitada.

Necessitem elaborar una guia de vies jurídiques de protecció del patrimoni de les persones amb discapacitat intel·lectual i dissenyar d’un pla de sensibilització adreçat als familiars dels usuaris.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 119


ESTUDI SOBRE LA TERÀPIA DE VOL COM A EINA D’INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT || Reial Aeroclub de Reus

|| Possibles titulacions Grau de Psicologia Grau de Fisioteràpia Grau de Medicina Grau de Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries

QUÈ?

El contacte amb l’aviació, els avions i fins i tot en alguns casos el vol, és una experiència per a tots, per a ells i també per a nosaltres, molt gratificant i que en la majoria de situacions ajuda a millorar en l’aspecte cognitiu de les persones

COM?

Organitzem visites per col·lectius en risc d’exclusió social, situació de vulnerabilitat o persones amb discapacitat. Si bé actualment s’estan duent a terme aquest tipus d’activitats, no tenim una formació prèvia sobre com treballar amb aquests col·lectius.

Estudi sobre la teràpia de vol com a eina d’integració de persones amb discapacitat i de comprovació dels beneficis que els aporta.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 120


ESTUDI SOBRE MITJANS DE COMUNICACIÓ ALTERNATIUS || Associació d’Acció Cultural Casal Despertaferro

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau de Periodisme

El Casal Despertaferro va néixer l'any 1991 amb l'objectiu de dinamitzar la vida cultural i social de la ciutat i exercir de seu del moviment polític de l'esquerra independentista. El Casal es dinamitza a través de l'entitat Associació d'Acció Cultural Despertaferro, on participen diferents entitats

QUÈ?

COM?

Des del Casal Despertaferro s’està impulsant Ràdio Terra (més informació a www.laradio.cat). Cada cop hi ha una xarxa major de mitjans de comunicació ciutadans, que es va establint com una veritable alternativa als mitjans de comunicació comercials.

Volem dissenyar una ràdio dinamitzadora social alternativa als mitjans comercials on es donaria veu i animaria a la participació d'associacions culturals, esportives, moviments juvenils i moviments socials. El treball de l'alumne de periodisme se centraria a analitzar, dissenyar i proposar continguts d’una emissora de ràdio no comercial i analitzar la seva viabilitat econòmica dins una activitat sense ànim de lucre.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 121


GUIA D’ACTIVITATS D’HORTICULTURA COM A TERÀPIA INCLUSIVA || Federació d'Entitats Socials de Terres de l'Ebre (FESTE)

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Fisioteràpia Grau d’Infermeria Grau de Psicologia Grau de Treball Social Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global

Som una Federació de Terres de l'Ebre que aglutina totes les associacions socio sanitàries de Terres de l'Ebre (Parkinson, Alzheimer, Esclerosis Múltiple, Trastorn Mental Sever, Fibromiàlgia, Fatiga Crònica, Sensibilitat Química Múltiple, Autisme, TDAH i Ictus) per tal de dotar de professionals, serveis i recursos materials a les associacions, facilitar la tasca assistencial i generar projectes comuns

QUÈ?

COM?

Des de la FESTE s’està engegant un projecte d’horts ecològics inclusius com espai polivalent; que comptarà amb un 30% de terreny destinat a entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Tortosa i els seus usuaris/es i un 70% destinat a la ciutadania en general. L’hort pretén ser un espai per tal de poder realitzar activitats d’horticultura com a teràpia inclusiva per a persones amb diversitat funcional.

Necessitem dissenyar un procés d’adaptació d’activitats d’horticultura dirigides a persones amb discapacitat per col·lectius: físiques, psicològiques i sensorials. Ens agradaria que es pogués realitzar una guia amb aquests recursos i que aquesta sigui publicable per la FESTE amb format lliure i que tothom en pugui fer ús.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 122


GUIA ORIENTATIVA PER A PERSONES AFECTADES PER UNA DISCAPACITAT FÍSICA || Associació Antibarreres 2AB

|| Possibles titulacions Grau de Dret Grau de Fisioteràpia Grau d’Arquitectura Grau Enginyeria Mecànica Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Grau de Comunicació Audiovisual Grau de Treball Social

Els nostres objectius són el treball per l’accessibilitat urbana, tant al carrer com a les botigues; la sensibilització de la ciutadania i l’assessorament legal a persones amb discapacitats físiques

QUÈ?

COM?

Fins l’actualitat les persones afectades d’una discapacitat física sobrevinguda han de buscar-se elles mateixes els diferents recursos per adaptar-se a la seva nova vida.

Necessitem una guia orientativa per a persones afectades per una discapacitat física amb definicions, consells i aplicacions per facilitar la seva adaptació a la vida quotidiana en diferents àmbits: drets, serveis i accessibilitat, entre d’altres.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 123


INSERCIÓ SOCIAL A TRAVÉS D’UN HORT URBÀ || Fundació ECOM

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Psicologia Grau de Treball Social

El nostre objectiu és fomentar i gestionar el coneixement dels diferents col·lectius de persones amb discapacitat física i les seves necessitats

QUÈ?

COM?

Necessitem que els nostres usuaris/es puguin treballar aspectes com les relacions interpersonals, la motivació, el que puguin tenir hàbits i rutines i també coneixements sobre el medi ambient.

Normalment són persones amb situacions econòmiques i socials precàries i pensem que una activitat col·laborativa amb els Horts Socials de la URV pot ser una manera de treballar de forma transversal aquests aspectes.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 124


L’HABITATGE: PRINCIPI D’INCLUSIÓ 2017 || Grup d’Esplai Blanquerna

|| Possibles titulacions Grau de Dret Grau d’Educació Social Grau de Geografia i Ordenació del Territori Grau de Treball Social Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

QUÈ?

COM?

Considerem l’habitatge com un dels principals factors que permeten a les persones i a les famílies normalitzar les seves vides. A través dels projectes que estem desenvolupant ens adonem de situacions diverses i complexes relacionades amb les dificultats d’accedir de manera regularitzada a un habitatge.

Analitzar la correlació entre habitatge i inclusió social. Realitat a la ciutat de Tortosa el 2017. Propostes per a la millora de la situació de persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 125


L’IMPACTE (LOCAL) D’ACCIONS SOCIALS, QUANTIFICACIÓ I ANÀLISI ECONÒMICA || Grup d’Esplai Blanquerna

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau d’Economia Grau de Finances i Comptabilitat Màster en Direcció d’Empreses

QUÈ?

COM?

Treballem amb població juvenil, A través d’un estudi sobre la quantificació infantil, exreclusa, voluntariat, econòmica de l’impacte de les activitats de diversitat funcional, entre d’altres. l’entitat. Considerem que els projectes d’acció social que desenvolupem tenen un fort impacte comunitari i voldríem conèixer la quantificació econòmica d’aquestes accions. És a dir, quin impacte econòmic estem generant en el territori amb els nostres projectes i accions socials.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 126


LA IMAGINADA A TOT ARREU! || La iMAGInada

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Treball Social Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

La iMAGInada ha esdevingut una iniciativa comunitària amb una identitat singular, que ha aconseguit fer-se un lloc important dintre de la programació sociocultural i artística del territori

QUÈ?

COM?

Hem observat que un dels nostres punts febles és el fet de no arribar aquell públic que per la seva trajectòria de vida es troba allunyat socialment i culturalment. Ens agradaria dur a terme algun tipus de proposta i/o iniciativa que apropés aquests col·lectius a La iMAGInada.

Necessitem dur a terme una anàlisi de la realitat i disseny d’una sèrie d’accions dirigides a la construcció de ponts amb els col·lectius amb risc de patir exclusió social: persones que es troben en una situació de marginació social per motius d’entorns de pobresa, persones amb algun tipus de discapacitat física o intel·lectual, així com el col·lectiu de gent gran.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 127


MODELS DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I IMPACTE A DINTRE DE L’ÀMBIT ASSOCIATIU || Associació Atzavara-arrels

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau d’Educació Social Grau de Publicitat i Relacions Públiques Màster en Direcció d’Empreses Màster en Emprenedoria i Innovació

Som una associació oberta, plural i participativa

QUÈ?

COM?

Les entitats socials tenim greus problemes per tal de garantir el relleu generacional a dintre dels nostres òrgans de representació. Creiem que aquesta situació és una conseqüència dels canvis en les formes de participació social de la població (noves tecnologies i xarxes socials, canvis en la legislació, anonimat, formes d’autogestió, entre d’altres).

Un treball sobre els models de participació social de la població actualment i el seu impacte a dintre de l’àmbit de les associacions.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 128


PLA DE COMUNICACIÓ D’UNA ENTITAT SOCIAL || Grup d’Esplai Blanquerna

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau de Comunicació Audiovisual Grau de Publicitat i Relacions Públiques

QUÈ?

COM?

Tenim la necessitat d’explicar allò que fem de manera positiva, tant a la població en general com a possibles finançadores dels projectes socials que desenvolupem.

Necessitaríem un pla de comunicació de l’entitat dirigit a la població en general, així com una estratègia comunicativa dirigida a possibles finançadors de projectes.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 129


PLA DE COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA D’UNA ENTITAT CULTURAL || La iMAGInada

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau d’Economia Grau de Publicitat i Relacions Públiques

QUÈ?

La iMAGInada pretén ser una alternativa a l’actual model socioeconòmic i aposta per oferir una proposta d’activitats vivencials i un espai d’intercanvi participatiu, dinàmic i autogestionat

COM?

Ens manca una bona eina de treball que Necessitem un pla de comunicació per sigui efectiva a l’hora de comunicar els potenciar el projecte i perquè faciliti la esdeveniments al públic i a la comunitat, transmissió d’informació i cohesió interna. al mateix temps que permeti donar a conèixer el nostre projecte i l’associació.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 130


PLA DE COMUNICACIÓ PER A LA JOVENTUT DE LA COMARCA DEL TARRAGONÈS || Oficina Jove del Tarragonès de l’Ajuntament de Tarragona

|| Possibles titulacions Grau de Periodisme Grau de Publicitat i Relacions Públiques

La nostra finalitat és facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la diversitat de formes i models de vida, millorant la taxa d’emancipació juvenil

QUÈ?

COM?

Des del servei, hem detectat un desconeixement per part de molts dels joves de la comarca dels serveis oferts a l’equipament.

Fer una proposta d’un pla de comunicació d’abast comarcal per donar a conèixer els serveis per joves que s’ofereixen a l’equipament.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 131


PLA DE FINANÇAMENT PER UN PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA PILA D’AIGUA PER FER FRONT A LA SEQUERA AL MUNICIPI DE MASAYA (NICARAGUA) || Comitè de Solidaritat Oscar Romero de Reus

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau de Finances i Comptabilitat Màster de Direcció d’Empreses Màster de Gestió d’Empreses

La nostra acció se centra en l’ésser humà: en la defensa de la seva dignitat, cultura, llibertat i en donar resposta al crit dels oprimits i els exclosos

QUÈ?

COM?

Col·laborem amb la cooperativa pecuària de l’entitat Cristianos Nicaragüenses por los pobres (CNP), que desenvolupa una activitat social molt important al municipi de Masaya (Nicaragua). La cooperativa, a banda de generar activitat econòmica a la regió amb la compravenda de bestiar, amb la venda de carn, llet i formatge; desenvolupa una activitat social molt important donat que part dels beneficis de la finca es dediquen a donar suport a diversos projectes d’assistència i reinserció de col·lectius en risc d’exclusió (“Olles de Soja”, “Els Natras” o “Samaritanes”).

Per tal de fer front a la sequera produïda pel canvi climàtic i el fenomen de “El niño”, que comporta greus problemes de sostenibilitat alimentaria per a la població i per a la cooperativa pecuària; es va impulsar un projecte de construcció d’una pila que els permeti acumular aigua en temps de pluja, i així poder fer front a la sequera. Donada la mancança de recursos econòmics de la cooperativa, necessitem elaborar un pla de finançament que tingui en compte fonts públiques i privades, per a la construcció de la pila.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 132


PROJECTE D’ACTIVACIÓ DE LA LECTURA A LA INFANTESA || Fundació Mossen Frederic Bara i Cortiella

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Infantil Grau d’Educació Primària Grau d’Educació Social Grau de Pedagogia Doble titulació d’Educació Infantil i Primària

Generem relacions d’afecte, d’acceptació, de comprensió, d’empatia i respecte vers la seva persona, la seva cultura, els seus orígens i les seves famílies

Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Màster en Tecnologia Educativa: eLearning i Gestió del Coneixement

QUÈ?

COM?

Detectem que molts dels infants i adolescents que atenem des del Centre Obert no tenen adquirit l’hàbit de la lectura. El seu nivell de lector, comprensió lectora i motivació vers la lectura són molt baixos. Aquest fet comporta problemes a l’hora de treballar els continguts a l’aula i deriva vers al fracàs escolar i la desmotivació per l’aprenentatge.

Necessitaríem elaborar un projecte d’activació de la lectura per infants de 4 a 15 anys, beneficiaris d’activitats del Centre Obert de l’entitat, un context no lectiu però sí educatiu.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 133


PROJECTE DE CREACIÓ D’ESPAIS INCLUSIUS ENTRE NENS I NENES AMB TRASTORNS D’ESPECTRE AUTISTA I NEUROTÍPICS || Associació Trastorns de l’Espectre Autista Terres de l’Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Psicologia

QUÈ?

COM?

Hem de treballar en la creació d’espais inclusius de relació entre nens i nenes amb trastorns d’espectre autista i nens i nenes neurotípics, per tal de poder trencar prejudicis i afavorir una socialització inclusiva.

A través del disseny d’un projecte de creació d’espais inclusius (tant a l’àmbit educatiu com de temps de lleure) entre nens i nenes amb trastorns d’espectre autista i neurotípics. Es podria incloure un recull de bones pràctiques que es podrien replicar al nostre territori com per exemple, els “patis dinàmics” de l’Associació Navarra d’Autisme.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 134


PROJECTE DE FOMENT DEL VOLUNTARIAT AMBIENTAL || Associació Mediambiental la Sínia

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Turisme

QUÈ?

El voluntariat ambiental és un dels pilars d’entitats com l’Associació Mediambiental la Sínia, que impulsem propostes de conservació que moltes vegades no serien possibles sense els voluntaris ambientals o fins i tot no tindrien cap sentit de fer-se

COM?

Des de fa anys impulsem un programa de Necessitem realitzar una anàlisi del voluntariat ambiental però s’ha quedat programa de voluntariat de l’entitat i desfasat i cal implementar noves mesures. propostes de dinamització per millorar i adaptar-lo als nous reptes i projectes de l’entitat.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 135


PROJECTE DE PROMOCIÓ D’UNA IMATGE CORPORATIVA || Jove Cambra Internacional Tarragona

|| Possibles titulacions Grau de Administració i Direcció d’Empreses Grau de Comunicació Audiovisual Grau de Periodisme Grau de Publicitat i Relacions Públiques

QUÈ?

Nosaltres som aquells emprenedors que emprenen projectes per a millorar la societat, que ens formem en prendre decisions d’una manera diferent

COM?

Trobem dificultats a l’hora de transmetre Necessitem elaborar un projecte de els valors i utilitat de la JCI Tarragona promoció de la imatge corporativa de la JCI entre la joventut de Tarragona. Tarragona per explicar que és i a què es dedica aquesta associació a Tarragona. Així com, dissenyar i crear una campanya comunicativa per a promoure l'entitat entre els joves de Tarragona i comunicar els seus valors i activitats.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 136


PROJECTE DE EMPRESARIAL

PROMOCIÓ

D’UNA

ENTITAT

D’ORIENTACIÓ

|| SECOT Tarragona

|| Possibles titulacions Grau de Publicitat i Relacions Públiques Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Màster de Direcció d’Empreses Màster de Gestió d’Empreses

Portem 25 anys retornant a les societat els coneixements i l’expertesa directiva assolits, donant suport a la creació i el manteniment de llocs de treball

QUÈ?

COM?

Voldríem que els ciutadans de Reus coneguessin els diferents projectes que es desenvolupen en l’entitat amb la finalitat de promoure la creació de sinergies amb altres agents locals.

Volem impulsar un projecte que tingui com a objectiu la promoció de l’entitat a la població per tal de captar gent interessada a desenvolupar projectes amb nosaltres.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 137


PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE EL PARKINSON A PERSONES AFECTADES || Associació de Parkinson de les Comarques de Tarragona

|| Possibles titulacions Grau de Psicologia Grau d’Educació Social Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau de Periodisme Grau de Publicitat i Relacions Públiques Grau de Comunicació Audiovisual

Som una entitat sense ànim de lucre que neix l’any 1999 de la voluntat de col·laboració de les persones afectades per la malaltia i dels seus familiars

QUÈ?

COM?

Com que el Parkinson es tracta d’una malaltia neurodegenerativa els afectats/des tenen tendència a l’aïllament i a no sortir de casa.

Necessitem dissenyar estratègies perquè aquells afectats de Parkinson i els seus familiars que no formen part de l’Associació, puguin conèixer els beneficis d’estar integrats en un col·lectiu que pateix la mateixa problemàtica.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 138


PROPOSTA PER A LA MILLORA DE LA DIFUSIÓ DE SERVEIS PER JOVES || Departament de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona

|| Possibles titulacions Grau de Periodisme Grau de Publicitat i Relacions Públiques Grau de Comunicació Audiovisual

QUÈ?

El servei municipal de joventut és l’òrgan que disposa l’ajuntament de Tarragona per a materialitzar les polítiques municipals de joventut

COM?

Es detecta un desconeixement notable Caldria fer un estudi, d’acord amb les per part del col·lectiu juvenil dels serveis diverses franges d’edat dels públics diana; que hi ha per joves al territori. de quins són els tipus de materials audiovisuals adients per arribar-hi, fer una proposta de disseny i continguts, així com un exemple pràctic. Especialment, s’hauria de fer èmfasi en materials audiovisuals de curta durada fàcils de compartir a través dels dispositius mòbils i xarxes socials com Youtube i d’altres.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 139


PROTOCOLS TÈCNICS DE DEFENSA AMBIENTAL || GEPEC-EdC

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d'Empreses Grau de Dret Màster en Dret Ambiental

Denunciem i aturem impactes sobre el territori i la salut ambiental. Realitzem la tasca d’interposar-nos a projectes d’impacte negatiu sobre el territori amb la força legal i social, al·legacions, comunicats de premsa, accions directes i s’interposen denúncies tant a fiscalia com als tribunals o a les administracions competents

QUÈ?

COM?

Cada setmana arriben a l'entitat múltiples casos de denúncies per problemes ambientals de moltes diverses tipologies als quals no arribem per manca de temps, recursos i preparació.

Necessitem crear protocols de treball a partir de destinar a cada denúncia temps, esforç i criteri que s'asseguri d'obtenir la informació fiable i de plantejar i executar una estratègia legal, social, comunicativa i econòmica per a assolir els objectius de conservació desitjats que puguin ser usats per a altres casos similars ambientalment.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 140


REALITZACIÓ D’UN DOCUMENTAL SOBRE TRASTORNS DE SALUT MENTAL || Coordinadora d’Entitats de Salut Mental del Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre

|| Possibles titulacions Grau de Periodisme Grau de Comunicació Audiovisual

Busquem sensibilitzar la població en general sobre la realitat de les malalties mentals per tal d’allunyar-ne els estereotips i la desinformació

QUÈ?

COM?

Comptem amb molt pocs usuaris/es que, havent passat per trastorns de salut mental, puguin contar la seva experiència als instituts (tant per falta de temps, com per vergonya).

La realització d’un documental sobre trastorns de salut mental, servirà de suport al projecte de xerrades “Salut Ment i Tal” a instituts de secundària, a la seva consolidació i ampliació d’instituts destinataris. Suposarà mitigar el problema de la no disponibilitat dels activistes a l’hora de realitzar les xerrades.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 141


REALITZACIÓ D’UN ESTUDI SOBRE NECESSITATS DE FAMÍLIES D’UNA ASSOCIACIÓ SOBRE L’ESPECTRE AUTISTA || Associació Trastorns de l’Espectre Autista Terres de l’Ebre

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau d’Educació Social Grau de Psicologia Grau de Treball Social

QUÈ?

COM?

L’associació ha passat per un procés de canvis de denominació i estructura i hem detectat que a moltes de les famílies sòcies més antigues els hi costa cada vegada més participar de les activitats que organitzem. Creiem que seria necessari obrir un procés de participació intern per reconduir objectius.

Realitzar un estudi de les necessitats de les famílies sòcies de l’associació per tal de poder reconduir els objectius de l’entitat entorn de les acciones en favor de la sensibilització i suport a persones afectades per trastorns d’espectre autista.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 142


RECOLLIDA D’OPINIONS DE LA JOVENTUT SOBRE UN ESPAI JUVENIL || Espai Jove Kesse

|| Possibles titulacions Grau d’Antropologia i Evolució Humana Grau d’Educació Social Grau de Psicologia Grau de Treball Social Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

Som un espai de trobada i de relació, exclusiu per a joves, dotat d'infraestructura i recursos per oferir eines que potenciïn l'autonomia personal i fomentin la participació dels joves en la vida del municipi

QUÈ?

COM?

Degut a la varietat d’usos que se’n fa de l’espai, és difícil analitzar algunes de les necessitats de la joventut usuària dels serveis i identificar quines són les potencialitats que en tenen per tal de poder realitzar un treball continu i de qualitat des del servei.

Diagnosi de la realitat juvenil, de l’equipament i del municipi per tal de conèixer amb més profunditat la joventut amb la qual treballem i l’opinió que tenen sobre les polítiques públiques de joventut.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 143


TALLERS DE SUPORT EN COMPETÈNCIES BÀSIQUES || Institut Escola Daniel Mangrané

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Infantil Grau d’Educació Primària Màster de Formació del Professorat en Secundària

L'IE Daniel Mangrané és un centre públic ubicat a Jesús, població situada al Baix Ebre que compta amb prop de 3700 habitants. L'IE compta prop de 500 alumnes que es distribueixen en les tres etapes del centre: infantil, primària i secundària

QUÈ?

COM?

Detectem problemes en el desenvolupament de les competències bàsiques en alguns dels nostres alumnes d'educació primària i d'educació secundària. Tenim alumnat amb situacions sociofamiliars difícils que no poden afrontar recursos per millorar les mancances educatives de l'alumnat, de manera que des de l'escola hem de respondre a aquesta necessitat.

Necessitem el disseny i desenvolupament de tallers de suport educatiu en competències bàsiques per a alumnes d’educació primària i d’educació secundària.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 144


TREBALL SOBRE EL COACHING ORGANITZACIONAL || Fundació Casal l’Amic

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Pedagogia Grau de Psicologia Grau de Treball Social Grau de Relacions Laborals i Ocupació Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

QUÈ?

La intervenció socioeducativa del Casal té quasi 30 anys d’experiència, amb uns inicis d’accions voluntàries envers els infants en l’horari escolar. Progressivament va anar adquirint identitat i estructurant el seu funcionament

COM?

Estem vivint un canvi en l’estructura de Necessitem realitzar una anàlisi de l’entitat i aquest fet té efectes en l’estructura interna de l’entitat, del moment l’organització interna. en què es troba la Fundació i de quins efectes està tenint el canvi d’estructura.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 145


TREBALL SOBRE ELS BENEFICIS SOCIALS DE LA REINSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB TRASTORN MENTAL SEVER || Associació Poco Poco

|| Possibles titulacions Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau d’Educació Social Grau de Relacions Laborals i Ocupació Grau de Treball Social Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global Màster en Direcció d’Empreses

Som un grup de persones amb trastorn mental sever que busquem millorar la reinserció social i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu, així com lluitar contra l’estigma que pateixen les persones afectades

QUÈ?

COM?

La reinserció laboral col·labora en la millora de la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental sever i en la seva reinserció social. Moltes vegades aquestes persones esdevenen pensionistes i considerem que formar part activa del mercat laboral col·labora en la reducció de les situacions d’exclusió social que poden patir.

Realitzar un treball sobre els beneficis socials que suposa la reinserció laboral per a persones amb trastorns mentals severs, centrant-se per exemple en els efectes a la vida laboral (passar de pensionistes a contribuents), els beneficis de crear centres de treball, entre d’altres.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 146


TREBALL SOBRE L’APLICACIÓ DE LA CONVENCIÓ DE L’ONU EN LES ENTITATS TUTELARS || La Tutela

|| Possibles titulacions Grau de Dret

Màster en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic

QUÈ?

Promovem la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual i persones grans amb deteriorament cognitiu perquè puguin gaudir plenament dels seus drets i llibertats

COM?

El 13/12/2006 (ara farà 10 anys) es va Necessitem un estudi sobre l’aplicació de la celebrar a Nova York la Convenció sobre convenció de l’ONU des de les entitats els drets de les persones amb tutelars. discapacitat, la qual va ser ratificada per l’Estat Espanyol el 21 d’abril de 2008 (BOE núm. 96). La citada convenció pretén substituir l’actual sistema predominantment basat en la “substitució” de la voluntat de les persones amb discapacitat, per un altre basat en el suport per al lliure exercici de la seva capacitat jurídica i els seus drets fonamentals.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 147


TURISME INFORMAT = TURIME SOSTENIBLE || Associació Mediambiental La Sínia

|| Possibles titulacions Grau d’Educació Social Grau de Geografia i Ordenació del Territori Grau de Turisme Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social Màster en Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes Màster en Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística

QUÈ?

És molt important que la societat civil conegui i valori el seu entorn i així actuï en conseqüència. La preservació no és possible sense la participació de tots i totes

COM?

La desembocadura del riu Gaià, considerat Necessitem dissenyar un projecte de espai natural protegit, està densament sensibilització sobre espais naturals i poblada a la Setmana Santa i a l’estiu. turisme amb una anàlisi de la situació del turisme a la desembocadura del riu Gaià i propostes per adreçar-se al col·lectiu.

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 148


Índex entitats Ajuda Hiperactivitat i Dèficit d'Atenció-Terres de l'Ebre (AHIDA-TTE) Ajuntament de Tortosa Associació Antibarreres 2AB Associació Atzavara-arrels Associació d’Acció Cultural Casal Despertaferro Associació d’Esport Adaptat de Pàdel “Pàdel Amb Tu” Associació d’Intercanvi Cultural "Puentes" Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT) Associació d'Asperger-TEA del Camp de Tarragona Associació de Familiars d'Alzheimer de les Terres de l'Ebre - AFATE Associació de Manga Anime i Cultura Nipona - AMAKUNI Associació de Parkinson de les Comarques de Tarragona Associació de Veïns Amics del Barri Fortuny Associació de Veïns El Santuari Associació de Veïns La Móra – Tamarit Associació de Veïns La Unió de Sant Pere i Sant Pau Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya - AICUC Associació La Segona Volta Associació Mediambiental La Sínia Associació Obre't'Ebre Associació per al Refugi i Cura dels Animals - ARCA Associació Poco Poco Associació Provincial de Paràlisi Cerebral Associació Quilòmetre Zero Associació Trastorns de l’Espectre Autista Terres de l'Ebre - ATEATE Bicicamp Colla castellera Xiquets de Reus Comitè de Solidaritat Óscar Romero de Reus Coordinadora d’Entitats de Salut Mental del Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre Creu Roja Departament de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona Escola els Àngels Espai Jove Kesse


Federació Catalana de Voluntariat Social Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona Federació d'Entitats Socials de Terres de l'Ebre (FESTE) Federació Mestral d'Associacions de discapacitats físiques i orgàniques Mestral – COCEMFE Fundació Casal l’Amic Fundació ECOM Fundació Mossen Frederic Bara i Cortiella Fundació Privada pels Animals de Companyia al Camp de Tarragona Fundació Privada STS Gent Gran Activa GEPEC-EdC (Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes CatalanEcologistes de Catalunya) Grup d'Esplai Blanquerna Institut Escola Daniel Mangrané Jove Cambra Internacional Tarragona La iMAGinada La Tutela Mare-Terra Fundació Mediterrània Oficina Jove del Tarragonès de l’Ajuntament de Tarragona Plataforma d'Afectades per la Hipoteca Terres de l'Ebre (PAH) Progat Tortosa Reial Aeroclub de Reus SECOT-Tarragona (Voluntariat Sènior d’Assessorament Empresarial) Taller Baix Camp Zonagralla Agrupació Musical


Universitat Rovira i Virgili Programa d’Aprenentatge Servei Campus Sescelades. Edifici W1 Ctra Valls, s/n 43007 Tarragona Tel.: 977 558 665 aps@urv.cat

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you