Page 1

      

aps@urv.cat


Índex de projectes   

Arquitectures i Enginyeries                                                                                                       pàg. 7  Adaptació dels instruments per a infants  Aplicació informàtica self‐service sobre voluntariat a la ciutat de Tortosa  Aplicació per a dispositius mòbils sobre ús de la bicicleta  Avaluació del dolor que pateixen persones amb dificultats de comunicació efectiva   a través d’un casc neuronal  Creació d’entorns multisensorials per a persones amb paràlisi cerebral  Creació d’un blog corporatiu d’una entitat de suport als consumidors i consumidores  Creació d’una eina informàtica de recursos en xarxa per entitats a Tarragona   Creació d’una eina informàtica per a gestionar despeses de projectes comunitaris  Disseny d’un passeig marítim a La Móra Disseny d’una aplicació d’estimulació cognitiva per afectats d’Alzheimer  Disseny d’una plataforma web interactiva  Estudi d’habitatges en situació de pobresa energètica  Estudi sobre les repercussions ambientals i sobre la salut de l’amiant  Innovació tecnologia d’impacte social: disseny d’una app de lectoescriptura  La robòtica aplicada a l’àmbit assistencial residencial en salut mental  Millora del sistema de gestió telemàtica del voluntariat europeu  Producció sostenible d’instruments musicals tradicionals  Proposta d’aprofitament d’un espai natural municipal Proposta de disseny d’aprofitament del canal de la Móra  Proposta de millora del sistema informàtic d’un servei de joventut  Recuperació i naturalització de la llera del Francolí  Valorització de la reducció de residus que fa una entitat de recuperació d’objectes de  segona mà i creació d’un programari     Arts i Humanitats                                                                                                                        pàg. 29  Anàlisi de la oferta cultural a Tarragona                                                                                Biografies de dones pioneres de l’aviació al territori Creació d’un arxiu documental per al públic  Disseny d’un programa de celebracions d’un centre cultural i artístic  Estudi sobre la cultura nipona  Guia sobre patrimoni monumental accessible  Recerca sobre la història de la Creu Roja a Reus  Recerca sobre la història del feminisme a Tarragona  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 2 


Recerca sobre la història i identitat castellera  Sistema  de  classificació  i  estratègies  de  difusió  de  material  històric  del    municipi  de  Riudoms  Treball sobre el valor patrimonial d’un palau del segle XVII reconvertit en  centre social     Ciències                                                                                                                                          pàg. 40  Disseny d’assortidors carburant  Treballs conjunts sobre contaminació química   Ciències de la Salut                                                                                                                     pàg. 42  Anàlisi de la viabilitat del sistema multimodal en TDAH a l’àmbit públic  Aplicació de mecanismes de psicoestimulació per a persones afectades  de  demència Avaluació de criteris nutricionals en paràlisi cerebral  Disseny de tallers de salut dirigits a dones en risc d’exclusió social Elaboració  d’una  guia  pràctica  d’hàbits  saludables  per  a  persones  amb  discapacitat  intel∙lectual  Estudi  de  les  necessitats  en  assistència  sexual  de  persones  amb  discapacitat  física  i  psíquica  Estudi del pla estratègic sanitari del Camp de Tarragona  Estudi poblacional sobre salut, esport i persones amb discapacitat a Tarragona     Estudi  sobre  els  efectes  socials  i  sobre  la  salut  de  la  situació  de  desnonament  en  les  relacions familiars  Estudi sobre necessitats d’estimulació cognitiva a municipis de les Terres de l’Ebre  Impacte  sobre  la  salut  del  consum  de  tòxics  entre  les  persones  amb  trastorn  mental  sever  La meva sexualitat: caminant cap a l’autodeterminació                                                    Projecte d’orientació emocional per a la joventut  Recull d’eines per a treballar la gestió emocional amb joves en risc d’exclusió   Treball sobre els trastorns mentals severs en infància i adolescència Treball sobre estratègies per a la cura emocional de professionals que treballen   amb joves en risc d’exclusió social    Ciències Socials i Jurídiques                                                                                                    pàg. 58  Anàlisi de la comunicació interna i externa d'una entitat social  Anàlisi de l’evolució del perfil de persones amb discapacitat física en situació de  recerca  activa de feina  Anàlisi de les percepcions de la població sobre la imatge d’una entitat social  Anàlisi dels espais coworking per al tercer sector  Anàlisi de nous perfils laborals en la inserció laboral de persones amb   discapacitat física                                                                                                                           PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 3 


Anàlisi del teixit comunitari i associatiu dels barris de Ponent  Anàlisi sobre figures de protecció marítim‐terrestre a Tarragona  Aplicació de la convenció de l’ONU a les entitats tutelars Comparativa europea sobre l’accés a la jubilació de les persones amb  discapacitat  Comparativa europea sobre les mesures de foment de l’accés al treball de les  persones  amb discapacitat  Creació d’un “Kit d’Emprenedoria per a joves”  Creació d’un model de relació amb famílies de la comunitat  Creació d’un pla de voluntariat per una entitat de recuperació d’objectes de segona mà  Creació d’un protocol de necessitats d’aprenentatge de joves en risc  d’exclusió social Creació d’un vídeo de sensibilització sobre paràlisi cerebral  Creació d’una maleta educativa per a la prevenció de l’abandonament i maltractament  dels animals de companyia  Creació d’una xarxa territorial multidisciplinària sobre el TDAH  Creació de contes infantils per tal de sensibilitzar sobre l’autisme en les escoles  Creació de protocols de custòdia del territori  Defensa de drets ambientals: anàlisi del POUM a Tarragona Diagnosi des de la perspectiva de gènere d’una colla castellera Diagnosi dels sistemes de qualitat d’una entitat educativa  Diagnosi territorial sobre l’emprenedoria social  Disseny d’estratègies per informar i sensibilitzar sobre el TDAH   Disseny d’un pla de captació de col∙laboracions econòmiques  Disseny d’un projecte col∙laboratiu d’un espai social  Disseny d’un projecte d’educació en el lleure inclusiu i innovador  Disseny  d’una  campanya  de  sensibilització  per  a  la  prevenció  de  l’abandonament  i  maltractament dels animals de companyia  Disseny d’una política cultural 2.0  Dona+ dolor+ discapacitat  dignitat  Elaboració d’itineraris individualitzats d’acompanyament a gent gran  Elaboració d’un calendari d'activitats ecoturístiques  Elaboració d’un cens de casos diagnosticats d’Alzheimer a les Terres de l’Ebre  Elaboració d’un model de cooperativa de treball per un centre social autogestionat Elaboració d’un pla de comunicació de crisi per una entitat social  Elaboració d’una guia didàctica en competències bàsiques    Elaboració d’una unitat didàctica per un hort hivernacle adaptat Elaboració de materials adaptats per a la formació sociolaboral de joves  Estratègia de fidelització de la massa social d’una entitat ambiental Estratègia de sensibilització ambiental dirigida a càmpings de l’àrea de Tarragona  Estratègia jurídica de protecció d’un centre social autogestionat  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 4 


Estratègies d’adaptació a l’aula per a nens i nenes amb espectre autista  Estratègies de comunicació per un projecte de gestió cultural: una ràdio veïnal  Estratègies de difusió per a gent gran  Estratègies de visibilitat dels projectes de l’entitat  Estratègies  pel  conflicte  territorial  de  les  normatives  europees  sobre  espais  d’interès  natural que no són d’obligat compliment  Estudi comparatiu de la llei de protecció de les persones vulnerables  Estudi comparatiu de les diferents legislacions en matèria d’accessibilitat  Estudi comparatiu sobre el copagament en serveis socials  Estudi  comparatiu  sobre  les  prestacions  de  serveis  socials  dirigides  a  persones    amb  discapacitat física  Estudi de l’impacte de processos de formació amb joves vulnerables Estudi de l’impacte social d’activitats de temps de lleure  Estudi de la valoració i mesura de l’impacte de l’acció social  Estudi  de  les  implicacions  del  nou  decret  d’inclusió  a  les  escoles  ordinàries  per  als   centres d’educació especial  Estudi de les percepcions socials envers els trastorns mentals a les Terres de l’Ebre  Estudi de mercat de la venda d’objectes de segona mà a les Terres de l’Ebre  Estudi de necessitats de persones amb discapacitat intel∙lectual  Estudi de viabilitat econòmica de les associacions   Estudi del fet migratori viscut per infants i joves  Estudi dels beneficis de l’aprenentatge d’instruments tradicionals en nens petits  Estudi jurídic sobre accessibilitat i medi natural  Estudi per a la millora de l’èxit educatiu a la ciutat de Tortosa  Estudi sobre l’explotació laboral de les persones treballadores estrangeres  Estudi sobre la jovenut actual  Estudi sobre la percepció del sindicalisme entre la població estrangera  Estudi sobre la presència al territori i propostes de millora  Estudi sobre la protecció del patrimoni de persones amb discapacitat intel∙lectual  Estudi sobre la teràpia de  vol com a eina d’integració de persones amb discapacitat Explorant la construcció d’identitats socials a través de la participació als horts socials  Informe  de  com  adaptar  la  defensa  legal  de  persones  consumidores  a  la  Llei  de   Protecció de dades (LOPD)  Informe legal sobre la situació de les comissions hospitalàries a Catalunya  L’habitatge: principi d’inclusió 2017  L’impacte (local) d’accions socials, quantificació i anàlisi econòmica  La importància de la veu: un registre d’una colla castellera en primera persona  Marc legal per a professionals en el treball amb joves en risc d’exclusió social  Models de participació social i impacte a dintre de l’àmbit associatiu  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 5 


Pla d’acció social i solidaritat des dels valors castellers Pla de captació de persones col∙laboradores per una entitat que treballa per  persones  afectades de paràlisi cerebral  Pla de comunicació d’una entitat social  Pla de màrqueting de la venda d’objectes de segona mà a les Terres de l’Ebre  Projecte d’activació de la lectura a la infantesa  Projecte  d’intercanvi  d’experiències  entre  escoles  ordinàries  i  escoles  d’educació   especial  Projecte de creació d’espais inclusius entre nens i nenes amb trastorns d’espectre autista  i neurotípics  Projecte de foment del voluntariat ambiental  Projecte de promoció d’una imatge corporativa  Projecte de promoció d'una entitat d’orientació empresarial  Projecte participatiu de fotografia de carrer: elaboració d’un calendari feminista   Proposta de planificació territorial per a la Ciutat de Repòs i Vacances  de Tarragona  Proposta per a la millora de la difusió de serveis per a joves  Protocols tècnics de defensa ambiental   Realització d’un estudi sobre necessitats de famílies d’una associació sobre l’espectre  autista  Recollida d’opinions de la joventut sobre un espai juvenil  Realització de curtmetratges de sensibilització per la inserció laboral de persones  amb  discapacitat física  Tallers de suport en competències bàsiques  Treball sobre la crisi dels espais públics a la ciutat de Tarragona    

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 6


ADAPTACIÓ DELS INSTRUMENTS PER A INFANTS   

|| Zonagralla Agrupació Musical         

|| Possibles titulacions  Grau d’Enginyeria Mecànica  Màster d’Enginyeria Industrial 

Volem apropar la música als infants des de ben  petits, que descobreixin el món fascinant del so  i la música.   

     

QUÈ?

COM?

  Els  instruments  tradicionals  no  estan  pensats per als infants i això dificulta la  nostra tasca educativa. 

Necessitem adaptar els instruments actuals a  les mides i les capacitats físiques dels infants  per  tal  d’aconseguir  un  prototip  que  després  es pugui reproduir. 

               

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 7


APLICACIÓ INFORMÀTICA SELF‐SERVICE SOBRE VOLUNTARIAT A LA  CIUTAT DE TORTOSA   

  || Ajuntament de Tortosa – Procés comunitari                              || Possibles titulacions      Grau d’Enginyeria Informàtica  Grau  d’Enginyeria  de  Sistemes  i      Serveis de Telecomunicacions    Grau d’Educació Social         

QUÈ?

El procés comunitari de Tortosa s’engega l’any  2010 amb l’objectiu de millorar la convivència i  la cohesió social a la ciutat. En l’actualitat, més  d’una  vintena  d’entitats  i  institucions,  públiques  i  privades,  treballem  i  caminem  juntes  per  dotar  la  ciutadania  de  recursos  tècnics  en  diferents  àmbits  com  l’habitatge,  educació, ocupació, espai públic i salut. 

COM?

La  ciutat  de  Tortosa  compta  amb  una  àmplia  xarxa  d’entitats  socials  sense  ànim  de  lucre  amb  estretes  relacions  entre  elles  que  necessiten  la  participació  de  la  comunitat  per  tal  d’enfortir  la  incidència  social  de  les  seves  tasques,  així  com  la  corresponsabilitat ciutadana. 

Proposem el  disseny  d’una  aplicació  per  a  dispositius mòbils interactiva per tal de posar  en  contacte  entitats  socials  de  la  ciutat  de  Tortosa i persones interessades a fer activitats  de voluntariat. La idea és que pugui comptar  amb  un  buscador  amb  cerques  específiques  per  tipologia  de  projectes  disponibles,  d’entitats, col∙lectius socials al qual s’adrecen  les  activitats  i  temps  de  dedicació  de  la  persona  interessada.  La  persona  voluntària  també  podria  descarregar‐se  la  seva  agenda  personal amb les dades de la recerca. 

           ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 8 


APLICACIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS SOBRE ÚS DE LA BICICLETA  || Bicicamp  

  || Possibles titulacions  Grau d’Enginyeria de Sistemes i  Serveis de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica  Grau de Medicina  Grau Nutrició Humana i Dietètica  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses   Grau d’Economia  Màster  Direcció d’Empreses 

Som una  entitat  on  s’apleguen  tant  entitats  com  particulars,  amb  voluntat  integradora  i  participativa, amb l’objectiu de teixir sinergies  entre la comunitat del Camp de Tarragona.   

         

QUÈ?

COM?

  Volem promoure l’ús de la bicicleta en  la  vida  quotidiana  a  través  de  la  promoció dels beneficis que comporta  en  diversos  àmbits:  econòmic,  ambiental, salut personal. 

Necessitem  dissenyar  una  aplicació  que  permeti  calcular  la  reducció  d’emissions  de  CO2 i els beneficis en els àmbits econòmic i de  la salut. 

                                           ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 9 


AVALUACIÓ DEL DOLOR QUE PATEIXEN PERSONES AMB DIFICULTATS  DE COMUNICACIÓ EFECTIVA  A TRAVÉS D’UN CASC NEURONAL   

  || Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta              

|| Possibles titulacions  Grau  d’Enginyeria  de  Sistemes  i  Serveis de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica  Grau de Medicina  Grau de Psicologia 

QUÈ?

Defensem els  drets  i  facilitem  el  desenvolupament  de  les  persones  amb  discapacitat,  cobrint  les  seves  expectatives  mitjançant  serveis  de  qualitat  i  atenent  les  seves  necessitats,  al  mateix  temps  que  facilitem la seva participació en la societat 

COM?

  Les  persones  amb  dificultats  de  comunicació  efectiva  presenten  grans  problemes  per  tal  de  comunicar  el  dolor  que  pateixen.  Veiem  necessari  col∙laborar  en  disminuir  el  nivell  de  subjectivitat  a  l’hora  de  comunicar  el  dolor en el cas de persones amb aquest  tipus  de  dificultats  comunicatives,  explorant  eines  més  tecnològiques.  Coneixem  exemples  de  cascs  neuronals que identifiquen l’origen del  dolor  i  creiem  que  seria  interessant  poder  aplicar  aquest  recurs  a  l’àmbit  del dolor en la paràlisi cerebral. 

Desenvolupar  algun  mecanisme  d’avaluació  del  dolor  que  pateixen  persones  amb  dificultats  de  comunicació  efectiva,  com  podria ser a través de l’ús d’un casc neuronal. 

                 ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 10 


CREACIÓ D’ENTORNS  MULTISENSORIALS  PER  A  PERSONES  AMB  PARÀLISI CEREBRAL   

  || Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta              

|| Possibles titulacions  Grau  d’Enginyeria  de  Sistemes  i  Serveis de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica  Grau de Psicologia 

QUÈ?

En l’Associació  Provincial  de  Paràlisi  Cerebral  volem  consolidar‐nos  com  una  entitat  innovadora,  promotora,  impulsora,  capaç  d'establir  aliances,  i  que  doni  resposta  a  les  necessitats emergents 

COM?

  Les  persones  amb  paràlisi  cerebral  també  tenen  dret  a  l’experimentació  sensorial de la realitat que els envolta i  creiem  que  els  recursos  sensorials  poden ser una bona eina didàctica. 

Millora  dels  entorns  multisensorials.  Actualment  disposem  de  dues  pissarres  digitals i una aula multisensorial amb diversos  elements  interactius  i  sense  fils,  però  no  són  programables.  Voldríem  poder  realitzar  activitats  més  personalitzades  i  trobar  la  manera d’interconnectar tots els elements. 

                                           ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 11 


CREACIÓ D’UN  BLOG  CORPORATIU  D’UNA  ENTITAT  DE  SUPORT  ALS  CONSUMIDORS I CONSUMIDORES   

|| Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya  

|| Possibles titulacions  Grau  d’Enginyeria  de  Sistemes  i  Serveis de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica 

                           

Informem, orientem i defensem a les persones  consumidores i protegim els seus drets 

QUÈ?

COM?

Necessitem  difondre  la  nostra  tasca  com  a  entitat  de  suport  als  consumidors  i  consumidores,  així com  alertes  i  altres  informacions  relacionades amb l'àmbit del consum. 

Necessitem una pàgina web o blog corporatiu  que s’adapti a qualsevol dispositiu mòbil, amb  totes les eines disponibles per al màrqueting i  la difusió digital.       

                                           ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 12 


CREACIÓ D’UNA  EINA  INFORMÀTICA  DE  RECURSOS  EN  XARXA  PER  ENTITATS A TARRAGONA       || Plataforma Creativa Cal Pobre   

                    || Possibles titulacions  Grau d’Enginyeria de Sistemes i Serveis  de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica  Grau de Comunicació Audiovisual  Grau de Publicitat i Relacions Públiques 

           

QUÈ?    Per  les  tasques  que  realitzem  en  col∙laboració  amb  altres  entitats  del  territori,  hem  detectat  que  hi  ha  un  desaprofitament  de  recursos  d’interès  que podrien servir per a les tasques que  realitzen  les  entitats  a  Tarragona.  Creiem que això és degut a la falta d’un  model  de  recursos  en  xarxa  específic  i  efectiu  que  ens  permeti  compartir  informacions,  innovar  conjuntament  i  crear  projectes  compartits  amb  l’objectiu  de  rendibilitzar  els  nostres  recursos  individuals  com  entitats,  així  com  millorar  la  qualitat  de  les  nostres  funcions.   

  COM?        A  través  de  la  creació  d’una  eina    informàtica  de  recursos  en  xarxa  per    entitats  de  la  ciutat,  que  es  pogués    gestionar de manera col∙lectiva.                     

ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 13


CREACIÓ D’UNA  EINA  INFORMÀTICA  PER  A  GESTIONAR  DESPESES  DE  PROJECTES COMUNITARIS   

|| Ajuntament de Tortosa – Procés comunitari                          || Possibles titulacions  Grau d’Enginyeria de Sistemes i  Serveis de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica 

           

QUÈ?

El procés comunitari de Tortosa s’engega l’any  2010 amb l’objectiu de millorar la convivència i  la cohesió social a la ciutat. En l’actualitat, més  d’una  vintena  d’entitats  i  institucions,  públiques  i  privades,  treballem  i  caminem  juntes  per  dotar  la  ciutadania  de  recursos  tècnics    en  diferents  àmbits  com  l’habitatge,  educació, ocupació, espai públic i salut 

COM?

Tenim mancances tècniques a l’hora de  gestionar  projectes  del  procés  comunitari. Es tracta de projectes que  impliquen a entitats diferents i sovint la  gestió de les despeses es fa complicada  sense una eina informàtica adequada. 

Disseny d’una eina informàtica per a gestionar  despeses  de  projectes  del  procés  comunitari  que  engeguen  diferents  entitats  sense  ànim  de lucre de la ciutat de Tortosa. 

       

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 14 


DISSENY D’UN PASSEIG MARÍTIM A LA MÓRA                     

||  Associació de Veïns La Móra ‐ Tamarit  

|| Possibles titulacions  Grau d’Arquitectura  Grau de Geografia i Ordenació del  Territori  Grau de Turisme  Màster d’Antropologia Urbana,  Migracions i Intervenció Social  Màster d’Anàlisi i Gestió del  Territori: Planificació, Governança  i Lideratge Territorial 

QUÈ?

Volem promoure  la  qualitat  de  vida  i  el  dret  al  benestar  del  veïnat  del  barri  mitjançant  l’impuls  de  la  cohesió  social  i  de la integració en un nucli urbà amb una  idiosincràsia  singular  i  amb  unes  necessitats  específiques,  en  un  entorn  privilegiat  que  es  caracteritza per  la  magnificència de la natura i la bellesa dels  paisatges que l’envolten 

COM?

A la Móra tenim un passeig a la zona de  platja, però és insuficient en relació a la  llargada  de  la  baia.  Ara  mateix,  la  llargada  de la  baia  de  la  Móra  compren  tant  aquesta  part  pròpiament  de  passeig, com una zona de bars, la zona  del  Canal  de  la  Mora  i  la  zona  del  càmping.  Necessitaríem  elaborar  una  proposta de projecte de reconversió en  un  passeig  marítim,  per  tal  de  poder  presentar a l’Ajuntament i que des d’allí  es  pugui  passar  a  parlar  amb  l’administració de costes.  

Elaboració d’una  proposta  de  disseny  d’un  Passeig  Marítim  al  passeig  de  la  Móra,  que  inclogui tota la llargada de la baia.       

                    ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 15


DISSENY D’UNA  APLICACIÓ  D’ESTIMULACIÓ  COGNITIVA  PER  A  AFECTATS D’ALZHEIMER    

  || Associació de Familiars d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre                               || Possibles titulacions  Grau  d’Enginyeria  de  Sistemes  i  Serveis de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica  Màster en Enginyeria  Computacional i Matemàtica  Màster Interuniversitari en    Intel∙ligència Artificial 

Desenvolupem un  programa  d’estimulació  cognitiva  amb  l’objectiu  de  millorar  i  mantenir  el  màxim  temps  possible  les  funcions  cognitives  preservades  de  les  persones malaltes i la seva independència en  la  realització  de  les  activitats  de  la  vida  diària. 

             

QUÈ?

COM?

Creiem  necessari  aprofitar  les  noves  tecnologies  i  els  avenços  que  aquestes  ofereixen,  per  tal  de  millorar  l’estimulació cognitiva i el tractament a  persones afectades d’Alzheimer.  

Disseny  d’una  aplicació  d’estimulació  cognitiva per afectats d’Alzheimer en un  entorn  virtual,  on  puguin    les  mans  o  inclòs tot el cos (com una Wii o d’altres  semblants).  

                          ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 16 


DISSENY D’UNA PLATAFORMA WEB INTERACTIVA  ||  Associació Quilòmetre Zero 

|| Possibles titulacions  Grau d’Enginyeria de Sistemes i  Serveis de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica  Doble titulació Enginyeria  Elèctrica/Enginyeria Electrònica,  Industrial i Automàtica 

Tenim com  a  missió  aglutinar  el  conjunt  d’associacions  veïnals  i  assumir‐ne  la  coordinació,  tot  facilitant  el  treball  en  xarxa  entre les diferents entitats federades 

 

QUÈ?

COM?

  Disposem  d’un  espai  web  molt  estàtic,  desactualitzat  i  amb  informació  escassament  útil  per  al  moviment veïnal i la ciutadania. 

Es  pretén  renovar  la  pàgina  web,  millorar  la  presència  a  les  xarxes  socials  i  potenciar  projectes  com  la  Ràdio  Veïnal,  que  desenvolupem,  o  el  centre  de  documentació  mitjançant la web. Necessitem  un espai de socis  i un espai informatiu obert a la ciutadania i a la  resta d’entitats.   

                                                      ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 17 


ESTUDI D’HABITATGES EN SITUACIÓ DE POBRESA ENERGÈTICA   

  || Ajuntament de Tortosa – Procés comunitari                       

|| Possibles titulacions  Grau d’Enginyeria Elèctrica  Grau de Treball Social  Grau d’Arquitectura 

QUÈ?

El procés  comunitari  de  Tortosa  s’engega  l’any  2010  amb  l’objectiu  de  millorar  la  convivència i la cohesió social a la ciutat. En  l’actualitat,  més  d’una  vintena  d’entitats  i  institucions, públiques i privades, treballem i  caminem  juntes    per  dotar  la  ciutadania  de  recursos  tècnics  en  diferents  àmbits  com  l’habitatge, educació, ocupació, espai públic  i salut 

COM?

Des  l’àmbit  d’habitatge  del  procés  comunitari  de  Tortosa,  en  què  participen diversos ens públics i privats  (Ajuntament,  Generalitat,  Càritas,  Creu  Roja  i  ACISI)  així  com  la  Plataforma  d’Afectats per la Hipoteca, s’engega un  projecte  de  lluita  contra  la  pobresa  energètica. A través del projecte, s’han  detectat unes 20 famílies que es troben  amb greus dificultats econòmiques que  deriven  en  situacions  de  pobresa  energètica. 

Realitzar un  estudi  de  la  situació  dels  habitatges  per  tal  de  trobar  possibles  vies  de  millora  la  qualitat  de  vida  d’aquestes famílies. 

     

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 18 


ESTUDI SOBRE LES REPERCUSSIONS AMBIENTALS I SOBRE LA SALUT DE  L’AMIANT      || Associació de Veïns El Santuari                           

|| Possibles titulacions 

Grau de Química  Grau d’Enginyeria Química  Màster d’Enginyeria Ambiental i  Sostenibilitat Energètica 

         

QUÈ?

COM?

En  el  nostre  barri  comptem  amb  un  pàrquing  d’uns  3000  m2,  de  titularitat  privada,  cobert  d’uralita  o  amiant.  L’estructura  s'aixeca  fins  a  just  els  primers pisos interiors dels edificis del  veïnatge,  cosa  que  comporta  riscos  tant  pel  mateix  material,  com  d'infeccions i epidèmies produïdes pels  animals  que  habiten  per  aquesta  teulada  i  que  s’arriben  a  colar  als  habitatges.                    ÍNDEX 

Des de  l'Associació  de  Veïns  El  Santuari  escoltem  totes  aquelles  persones  que  viuen  al  barri,  donant  veu  a  les  seves  demandes,  cercant  espais  de  convivència  i  projectant  desitjos de futur i visions més amplies de la  realitat,  contribuint  a  modelar  la  identitat  col∙lectiva 

Creiem  oportú  poder  estudiar  les  repercussions  ambientals  i  sobre  la  salut  de  l’amiant amb el qual està fet aquest pàrquing i  que afecta el veïnat del barri.   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 19 


INNOVACIÓ TECNOLÒGICA  D’IMPACTE  SOCIAL:  DISSENY  D’UNA  APLICACIÓ DE LECTOESCRIPTURA   

                         

|| La  Tutela.  Fundació  Catalana Privada Tutelar 

|| Possibles titulacions  Grau d’Enginyeria de Sistemes i  Serveis de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica  Grau de Psicologia  Grau de Pedagogia  Màster en Tecnologia Educativa: e‐ Learning i Gestió del Coneixement  Doble titulació Enginyeria  Elèctrica/Enginyeria Electrònica,  Industrial i Automàtica 

                       

QUÈ?

Tutelar és  acompanyar,  donar  suport  i  ajuda  a  la  persona  a  l’hora  de  prendre  decisions  davant  de  qualsevol  situació  vital, ja sigui física, residencial, formativa,  laboral  o  social.  En  definitiva,  tutelar  és  potenciar  les  capacitats  de  les  persones  amb  dificultats  per  desenvolupar‐se  i  procurar pel seu màxim benestar   

COM?

  L'objectiu  d'aquest  projecte  és  proporcionar eines a les persones amb  discapacitat  intel∙lectual  per  tal  de  facilitar‐los  l'aprenentatge  de  la  lectoescriptura  i  millorar  la  seva  autonomia. 

El projecte consisteix a dissenyar una aplicació  per  dispositiu  mòbil,  que  permeti  fer  més  atractiu l'aprenentatge de la lectoescriptura i  alhora apropi la tecnologia a les persones amb  discapacitat intel∙lectual.   

                   ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 20 


LA ROBÒTICA APLICADA A L’ÀMBIT ASSISTENCIAL RESIDENCIAL   || Fundació Privada STS 

|| Possibles titulacions  Grau d’Enginyeria Elèctrica  Grau d’Enginyeria Electrònica  Industrial i Automàtica  Grau d’Infermeria  Doble titulació Enginyeria  Elèctrica/Enginyeria Electrònica,  Industrial i Automàtica 

               

QUÈ?

El seu principal objectiu és la promoció i la  gestió de serveis d’atenció sanitària i social  per  a  persones  grans,  disminuïts  físics  i  persones afectades per malalties cròniques 

COM?

A les residències geriàtriques es desenvolupa  un model d’atenció personal i individualitzada  basat  en  la  capacitat  d’un  equip  multiprofessional per atendre a cada persona  sota les necessitats concretes que s’avaluen.  La majoria de les intervencions tenen un caire  personal,  però  hi  ha  un  elevat  nombre  d’activitats  que  es  presten  de  forma  mecànica, que representen esforç físic, rutina  i risc de lesió professional. La robòtica ja està  aplicada  en  alguns  camps  de  l’atenció  a  les  persones,  especialment  en  el  camp  de  la  medicina d’alta resolució i també en el camp  de la discapacitat. 

Voldríem  valorar  la  possibilitat  d’implementar  la  robòtica  en  algunes  de les tasques del dia a dia del centre,  tant en aquelles que poden representar  una  atenció  directa  al  resident  (assistència  personal,  mobilitat,  trasllats), com a les funcions que poden  representar  suport  a  l’estimulació,  activitats i temps d’oci. 

           ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 21 


MILLORA DEL  SISTEMA  DE  GESTIÓ  TELEMÀTICA  DEL  VOLUNTARIAT  EUROPEU   

  || Associació Obre’t’ Ebre                               

|| Possibles titulacions  Grau  d’Enginyeria  de  Sistemes  i  Serveis de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica 

       

Som una associació juvenil sense ànim de lucre  constituïda  l’any  2005  amb  la  finalitat  de  promoure  els  valors  socials,  artístics,  ambientals, culturals en l’àmbit local, nacional  i  internacional  per  al  jovent  i  la  infància  especialment  a  aquelles  que  tenen  més  risc  d’exclusió  social  o  susceptibles  de  ser‐ho.  També  promovem  l’emprenedoria  i  participació activa del jovent 

   

   

      Com  a  entitat  coordinadora  al  territori  Millorar el sistema de gestió telemàtica    de  projectes    de  voluntariat  europeu  dels  projectes  de  voluntariat  europeu    que  desenvolupem  dintre  del  marc  de  que  gestionem  com  a  entitat      l’Erasmus+, tenim mancances tècniques  coordinadora al territori.     per  a  la  gestió  telemàtica  de  les    candidatures,  el  procés  de  selecció  o      l’enviament  de  documents,  entre    d’altres.   

QUÈ?

COM?

                       ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 22 


PRODUCCIÓ SOSTENIBLE D’INSTRUMENTS MUSICALS TRADICIONALS       ||  Zonagralla Agrupació Musical 

|| Possibles titulacions  Grau d’Enginyeria Mecànica  Màster d’Enginyeria Industrial  

     

Aquesta agrupació  està  formada  per  músics  d’arreu  de  Catalunya  i  toquem  diferents estils musicals 

 

QUÈ?

COM?

  Els  instruments  que  fem  servir  adaptats  als  infants  de  6  anys  tenen  costos  molt  elevats,  ja  que  són  fets  per  luthiers  de  forma gairebé artesanal i, les seves mides  reduïdes en compliquen l’elaboració. 

Cal trobar una manera de poder abaratir els  costos  de  l’instrument  per  tal  que  puguin  ser  accessibles  a  la  ciutadania,  a  través  de  l’ús  de  nous  materials:  impressió  3D,  motlles de plàstic. 

                                                         ÍNDEX     PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 23 


PROPOSTA D’APROFITAMENT D’UN ESPAI NATURAL MUNICIPAL             

||  Associació de Veïns La Móra ‐ Tamarit  

|| Possibles titulacions  Grau d’Arquitectura  Grau de Geografia i Ordenació del  Territori  Grau de Turisme  Màster d’Antropologia Urbana  Migracions i Intervenció Social  Màster d’Anàlisi i Gestió del  Territori: Planificació, Governança  i Lideratge Territorial 

QUÈ?

Volem promoure  la  qualitat  de  vida  i  el  dret  al  benestar  del  veïnat  del  barri  mitjançant l’impuls de la cohesió social i  de la integració en un nucli urbà amb una  idiosincràsia  singular  i  amb  unes  necessitats  específiques,  en  un  entorn  privilegiat  que  es  caracteritza per  la  magnificència  de  la  natura  i  la  bellesa  dels paisatges que l’envolten. 

COM?

A  la  Móra  comptem  amb  una  zona  Elaboració  d’una  proposta  d’aprofitament  comunitària  propietat  de  l’Ajuntament.  d’un espai natural municipal.  Després  de  molt  de  temps  en  una    situació de brutícia, que hem aconseguit  que es netegi però necessitem comptar  amb alguna proposta d’aprofitament de  la  zona  per  part  del  veïnatge,  per  tal  d’assegurar  el  seu  correcte  manteniment.                            ÍNDEX     

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 24 


PROPOSTA DE DISSENY D’APROFITAMENT DEL CANAL DE LA MÓRA   ||  Associació de Veïns La Móra ‐ Tamarit 

|| Possibles titulacions  Grau d’Arquitectura  Grau de Geografia i Ordenació del  Territori  Grau d’Història  Grau d’Història de l’Art  Màster d’Antropologia Urbana,  Migracions i Intervenció Social  Màster en Dret Ambiental  Màster d’Anàlisi i Gestió del Territori:  Planificació, Governança i Lideratge  Territorial 

QUÈ?

                       

Volem promoure  la  qualitat  de  vida  i  el  dret  al  benestar  del  veïnat  del  barri  mitjançant l’impuls de la cohesió social i de  la  integració  en  un  nucli  urbà  amb  una  idiosincràsia  singular  i  amb  unes  necessitats  específiques,  en  un  entorn  privilegiat  que  es  caracteritza per  la  magnificència de la natura i la bellesa dels  paisatges que l’envolten 

COM?

    El  canal  de  la  Móra  es  va  realitzar  sobre  Necessitem  dissenyar  una  via  verda  o  un  l’any 1950, a l’interior de la Móra. Es tracta  espai d’aprofitament comunitari.  d’un canal que no serveix per a res, només  s’omple d’aigua quan la mar està moguda,  cosa  que  crea  problemes  d’aigua  estancada i molèsties al veïnat.                     ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 25 


PROPOSTA DE  MILLORA  DEL  SISTEMA  INFORMÀTIC  D’UN  SERVEI  DE  JOVENTUT  ||  Departament de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona 

  || Possibles titulacions  Grau d’Enginyeria de Sistemes i  Serveis de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica  Doble titulació Enginyeria Elèctrica/  Electrònica, Industrial y Automàtica 

El servei municipal de joventut és l’òrgan del  qual disposa l’Ajuntament de Tarragona per  a materialitzar les polítiques municipals de  joventut 

   

QUÈ?

COM?

  El  programa  informàtic  de  gestió  de  la  pàgina  web  i  inscripcions  del  Servei  Municipal  de  Joventut  no  és  sempre  adequat,  pràctic  ni  útil  per  al  desenvolupament general del servei. 

Analitzar  el  programa  informàtic  actual  i  realitzar  propostes  de  millora  per  tal  d’agilitzar i fer més intuïtiu els tràmits que  la ciutadania realitza.   

                                                ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 26 


RECUPERACIÓ I NATURALITZACIÓ DE LA LLERA DEL FRANCOLÍ   ||  Mare‐Terra Fundació Mediterrània 

|| Possibles titulacions  Grau d’Enginyeria Química  Grau de Geografia i Ordenació del  Territori  Màster en Dret Ambiental  Màster d’ Enginyeria Ambiental i  Sostenibilitat Energètica   Màster d’Anàlisi i Gestió del Territori:  Planificació, Governança i Lideratge  Territorial 

         

Combinem les  activitats  educatives  amb  accions  de  conservació  i  recuperació  de  l’entorn,  destacant  en  la  nostra  vessant  més reivindicativa i de denúncia 

QUÈ?

COM?

  Al  seu  pas  per  Tarragona,  el  Francolí  presenta un important grau de degradació  degut,  principalment,  a  la  pressió  antropogènica.  Malgrat  això,  el  seu  valor  ecològic i mediambiental també és de gran  importància. 

És  imprescindible  una  anàlisi  periòdica  qualitativa  de  l’aigua  del  riu  Francolí,  així  com  la  realització  d’un  projecte  de  recuperació i naturalització del seu bosc de  ribera.   

                             ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 27 


VALORITZACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE RESIDUS QUE FA UNA ENTITAT DE  RECUPERACIÓ  D’OBJECTES  DE  SEGONA  MÀ  I  CREACIÓ  D’UN  PROGRAMARI   

    || Associació La Segona Volta                         || Possibles titulacions  Grau d’Economia  Grau  d’Enginyeria  de  Sistemes  i  Serveis de Telecomunicacions  Grau  d'Enginyeria  Electrònica  Industrial i Automàtica  Grau d’Enginyeria Informàtica  Grau d'Enginyeria Mecànica  Doble  titulació  Enginyeria  Elèctrica/  Electrònica, Industrial y Automática  Màster  en  Enginyeria  Ambiental  i  Sostenibilitat Energètica 

Els nostres  objectius  com  a  associació  són  estalviar  recursos,  disminuir  la  generació  de  residus, així com impulsar l’economia social 

                     

QUÈ?

COM?

  Volem  valoritzar  la  reducció  de  residus  que  es  deriva  de  la  nostra  tasca  diària;  tenint en compte tres variables: el tipus  de residu (fracció/categorització), el pes  dels materials que entren (kg) i el valor  dels materials que surten (euros). 

Disposem  d’una  eina  informàtica  per  gestionar  les  tres  principals  variables,  desenvolupada a través d’un TFG del  Mercat  de  Projectes  Socials.  Ara  necessitem  desenvolupar  l’aplicació  introduint  variables  secundàries i adaptar‐la més a fons a la nostra  activitat,  per  tal  de  poder  avaluar  els  procediments  i  les  tasques  realitzades  en  el  procés de recuperació dut a terme.     

               ÍNDEX        PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 28 


ANÀLISI DE LA OFERTA CULTURAL A TARRAGONA                         

|| Plataforma Creativa Cal Pobre 

|| Possibles titulacions  Grau d’Història de l’Art  Grau d’Educació Social  Grau de Treball Social  Màster en Antropologia Urbana,  Migracions i Intervenció Social 

Som un  Centre  Sociocultural  Autogestionat  situat  a  la  Casa  Bertran  al  Casc  Antic  de  Tarragona,  declarada  Patrimoni  Històric  de  la  Ciutat.  El  nostre  objectiu  principal  és  oferir  el  centre  per  a  la  realització  d'activitats  socioculturals,  reivindicatives,  lúdiques  i  alternativas 

QUÈ?

COM?

    Des de la Plataforma volem ser un agent  Un treball d'anàlisi de l'oferta cultural urbana  de dinamització de l'oferta cultural a la  a la ciutat de Tarragona.  ciutat de Tarragona, oferint espais per la  realització  de  tallers  de  música,  dansa,  teatre,  xerrades,  cursos;  i  qualsevol  altra disciplina d'interès cultural i artístic  per a la ciutat.                       ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 29


BIOGRAFIES DE DONES PIONERES DE L’AVIACIÓ AL TERRITORI    ||  Reial Aeroclub de Reus 

|| Possibles titulacions 

Grau d’Història  Grau de Pilot d’Aviació Comercial  i Operacions Aèries 

Volem facilitar l'accés a la pràctica del vol amb    motor a totes aquelles persones que tenen  interès i se senten atretes per aquesta  modalitat de vol 

   

QUÈ?

COM?

  Tenim molta informació històrica sobre  l’aviació al territori.   

Ens  agradaria  estudiar  el  paper  de  les  dones  pioneres  en  l’aviació  del  territori  durant  els  segles XX i XXI. 

                  ÍNDEX   PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 30 


CREACIÓ D’UN ARXIU DOCUMENTAL PER AL PÚBLIC                                  

||  Fundació Casal l’Amic 

|| Possibles titulacions  Grau d’Història  Grau d’Història de l’Art 

La nostra acció socioeducativa està adreçada    a la prevenció, promoció, formació i inserció  personal i social de la infància, adolescència i  joventut en risc social i les seves famílies 

 

QUÈ?

COM?

  Disposem de molt material, com llibres  escolars,  diagnòstics  socials  del  territori,  fotografies,  publicacions  antigues,  que  no  està  ordenat  ni  inventariat.   

Veiem necessari crear un inventari, un arxiu i  establir una organització de tot el material que  tenim  disponible.  També  veiem  interessant  elaborar  un  protocol  d’ús,  consulta  i  préstec  d’aquest material.   

                  ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 31 


DISSENY D’UN PROGRAMA DE CELEBRACIONS D’UN CENTRE CULTURAL  I ARTÍSTIC  ||  Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau de Palomar” (CERAP) 

|| Possibles titulacions  Grau d’Història  Grau d’Història de l’Art  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques 

Som una associació cultural independent que té    per  objectiu  la  promoció  i  divulgació  de  la  cultura  local  en  el  sentit  més  ampli  de  l'expressió 

 

QUÈ?

COM?

  El  CERAP  està  situat  al  municipi  de  Riudoms i té en funcionament una sèrie  de  vocalies  (secció  de  muntanya,  d'atletisme, d'escacs, colla de diables de  Riudoms,  secció  d'art  i  secció  de  ciències naturals), que organitzen gran  diversitat  d'activitats  al  voltant  de  la  cultura.  El  desembre  de  2018  s'inicien  les celebracions dels 40 anys del CERAP  i  necessitem  ajuda  per  apropar  a  la  població les seves activitats.   

Ajudar en el disseny de la programació per la  celebració dels 40 anys al llarg de tot el 2019,  que podria incloure exposicions d’art, cicles  de  conferències,  cicles  de  cinema,  implicar  als  centres  escolars  i  a  les  associacions  del  municipi de l’àmbit local i català; entre altres  noves que podrien sorgir. 

                          ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 32


ESTUDI SOBRE LA CULTURA NIPONA  ||  Associació de Manga Anime i Cultura Nipona ‐ AMAKUNI 

  || Possibles titulacions  Grau d’Història  Grau d’Història de l’Art  Grau de Comunicació Audiovisual 

Tenim l’objectiu de divulgar la cultura japonesa    mitjançant  l’organització  d’activitats  i  la  posada  en  comú  de  coneixements  dels  seus  socis 

 

QUÈ?

COM?

  Organitzem anualment una fira cultural  oberta  i  gratuïta  al  públic  on  es  fan  diverses exposicions i activitats (vestits,  història,  instruments  de  música).  Es  voldria que fossin al més fidels possible  a la realitat. 

Volem  realitzar  un  treball  de  recerca  de  la  història  del  Japó  en  l’etapa  i  temàtica  que  a  l’estudiant més li interessi per poder incloure‐ ho a la fira. 

                ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 33 


GUIA SOBRE PATRIMONI MONUMENTAL ACCESSIBLE  ||  Federació Mestral COCEMFE 

|| Possibles titulacions  Grau d’Història de l’Art  Grau d’Arquitectura  Grau de Treball Social  Grau de Turisme  Màster d’Antropologia Urbana,  Migracions i Intervenció Social  Grau de Geografia i Ordenació  del Territori 

La Federació  MESTRAL‐COCEMFE  Tarragona    som una federació de diferents associacions que  treballen,  a  les  comarques  tarragonines,  per  millorar  la  qualitat  de  vida  de  persones  amb  discapacitat d’origen físic i/o orgànic 

         

   

QUÈ?

COM?

  Volem promoure l’accés a la cultura de  les persones amb discapacitat d’origen  físic  i/o  orgànic.  En  concret,  en  aquest  cas  es  planteja  l’accés  al  patrimoni  monumental del Camp de Tarragona. 

Necessitem fer una anàlisi de l’accessibilitat  del  patrimoni  monumental  del  Camp  de  Tarragona, disseny de propostes d’adaptació  allà on sigui possible i elaboració d’una guia. 

    ÍNDEX         PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 34 


RECERCA SOBRE LA HISTÒRIA DE LA CREU ROJA DE REUS ||  Creu Roja Reus   

|| Possibles titulacions  Grau d’Història  Grau d’Història de l’Art 

Som un  espai  de  referència  de  la  societat    catalana  que  treballa  per  al  foment  i  la  promoció dels valors de la cultura de la pau 

   

QUÈ?

COM?

  El  2016  la  Creu  Roja  de  Reus  celebra  l’onzè  aniversari  i  ens  agradaria  fer  un  recull històric de les nostres actuacions  a escala comunitària. 

Volem  fer  una  revisió  de  la  documentació  històrica custodiada per la Creu Roja a Reus,  així com fer una recerca en altres ubicacions  documentals i elaborar un estudi històric. 

                  ÍNDEX           PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 35 


RECERCA SOBRE LA HISTÒRIA DEL FEMINISME A TARRAGONA  ||  Associació Fridas 

|| Possibles titulacions  Grau d’Història  Grado d’Antropologia i Evolució  Humana  Màster en Estudis de Dones,  Gènere i Ciutadania 

FRIDAS som  un  col∙lectiu  obert  i  inclusiu,  que    defensem  la  divulgació,  l'acompanyament  i  l'autoeducació,  en  qualsevol  àmbit,  des  d'una  perspectiva feminista 

 

QUÈ?

COM?

  Volem recollir la història del feminisme a  Tarragona per conèixer la seva evolució  i  les  principals  lluites  que  s'han  dut  a  terme a la ciutat o la província durant el  darrer  segle.  Fridas  neix  en  aquest  context  i  ens  sembla  molt  important  conèixer‐lo  per  millorar  la  nostra  organització.  A  la  vegada,  ens  sembla  que  és  un  document  que  es  podria  compartir amb la societat per enriquir la  lluita feminista. 

Ens  interessa  que  el  treball  pugui  recollir  l’experiència  de  moltes  dones  que  van  participar  dels  moviments  feministes  i  que  encara  participen:  les  seves  impressions,  opinions  i  prioritats  sobre  el  moviment.  També els principals èxits al nostre territori,  així com les dificultats que van trobar al llarg  del temps.  

            ÍNDEX         PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 36 


RECERCA SOBRE LA HISTÒRIA I IDENTITAT CASTELLERA ||  Colla de Castellers Xiquets de Tarragona 

|| Possibles titulacions  Grau d’Història  Grau d’Història de l’Art  Grau de Llengua i Literatura  Catalanes 

   

QUÈ?

La Colla  de  Castellers  Xiquets  de  Tarragona  és    una  entitat  sense  ànim  de  lucre  i  és  la  colla  degana  de  la  ciutat.  A  més  de  la  pràctica  castellera i la seva part tècnica, la colla compta  amb  diverses  àrees  d’actuació  destinades  a  la  interacció amb la ciutadania com l’acció social i  solidatidad,  gènere  i  igualtat,  història  i  identitat,  comunicació,  àrea  sanitària,  entre  d’altres 

COM?

  Intentem mantenir el patrimoni històric  de la colla, per tal d'entendre les arrels  històriques  dels  castells  a  la  zona  tradicional de Tarragona i del Camp de  Tarragona,  així  com  la  seva  vinculació  amb la cultura popular del territori. 

Necessitaríem  una  recerca  que  integrés  el  nostre arxiu a través de la seva catalogació, i  que serveixi per tenir un registre cronològic  dels  diferents  esdeveniments  més  importants  en  matèria  d'activitat  castellera  de  la  nostra  colla  i  les  vinculacions  amb  la  zona  tradicional  de  Tarragona  i  amb  la  cultura popular del territori. 

              ÍNDEX    

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 37


SISTEMA DE  CLASSIFICACIÓ  I  ESTRATÈGIES  DE  DIFUSIÓ  DE  MATERIAL  HISTÒRIC DEL MUNICIPI DE RIUDOMS  ||  Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau de Palomar” (CERAP) 

                           

|| Possibles titulacions  Grau d’Història  Grau d’Història de l’Art  Grau de Comunicació Audiovisual  Grau de Pubiclitat i Relacions  Públiques 

El CERAP és una associació cultural independent    que disposa d'una seu social pròpia dotada amb  sala  d'actes,  sala  d'exposicions,  biblioteca,  arxiu, fons artístic i documental i espais comuns  on  es  porta a  terme  l'activitat  de  les  diferents  seccions que formen part de l'entitat 

   

QUÈ?

COM?

  El CERAP compta amb un arxiu històric i  un fons artístic de donacions que s’han  realitzat, molt important pel municipi de  Riudoms.  Necessitem  establir  mecanismes  de  classificació  d’alguns  dels materials. 

Ajudar en la classificació de material històric i  d’arxiu del CERAP, així com establir possibles  estratègies per apropar aquests materials a  la població de Riudoms.   

        ÍNDEX    

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 38 


TREBALL SOBRE EL VALOR PATRIMONIAL D’UN PALAU DEL SEGLE XVII  RECONVERTIT EN CENTRE SOCIAL     ||  Plataforma Creativa Cal Pobre 

                             

|| Possibles titulacions 

Grau d’Història  Grau d’Història de l’Art  Grau d’Arquitectura  Grau de Turisme 

 

QUÈ?

Som un  Centre  Sociocultural  Autogestionat  situat  a  la  Casa  Bertran  al  Casc  Antic  de  Tarragona,  declarada  Patrimoni  Històric  de  la  Ciutat.  El  nostre  objectiu  principal  és  oferir  el  centre  per  a  la  realització  d'activitats  socioculturals,  reivindicatives,  lúdiques  i  alternativas 

COM?

  Ens  ubiquem  en  un  palacete  del  segle  XVII  reconvertit  en  centre  social  autogestionat.  Sabem  que  es  tracta  d'un immoble amb un valor patrimonial  artístic  i  històric  important  i  voldríem  poder  apropar  també  a  la  ciutadania  aquest coneixement a través de visites  guiades  i  altres  activitats  de  gestió  cultural. 

Un  treball  sobre  les  característiques  patrimonials  artístiques  i  històriques  de  l’edifici. 

  ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 39


DISSENY D’ASSORTIDORS CARBURANT   

|| Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya  

                           

    || Possibles titulacions  Grau de Química  Màster d’Enginyeria Industrial 

Donem un  cop  de  mà  davant  de  situacions  d’inferioritat, subordinació i indefensió 

QUÈ?

COM?

  Rebem  queixes  d’usuaris  que,  en  demanar  la  comprovació  del  carburant  servit,  queden  sorpresos  que  la  llei  permeti  un  error  de  ‐0,5%  (Ordre  ITC/3720/2006);  això  suposa  que  el  consumidor perd mig litre de cada 100. 

Creiem necessari un estudi que fomenti un  canvi  a  assortidors  més  precisos  als  organismes  públics  i  les  empreses  petrolieres. 

               ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 40 


TREBALLS CONJUNTS SOBRE CONTAMINACIÓ QUÍMICA   

|| GEPEC‐EdC  

|| Possibles titulacions  Grau de Química  Màster en Dret Ambiental 

       

QUÈ?

Si observes el teu voltant veuràs que hi ha tants  motius  per  a  evitar  accions  destructives  de  la  nostra  qualitat  de  vida,  dels  paisatges  del  nostre  voltant  i  de  la  salut  del  Planeta,  com  valors ambientals i patrimoni natural i cultural  prou  interessants  per  a  fruir‐ne,  estudiar‐los  i  defensar‐los 

COM?

  El  Camp  de  Tarragona  està  sotmès  a  múltiples  riscos  per  contaminació  atmosfèrica, al sòl i a les aigües. 

Trobem  necessari  col∙laborar  en  l’anàlisi  química d'elements contaminats, així com en  l’emissió  de  dictàmens  tècnics  i  legals  relacionats amb la contaminació química que  siguin  útils  per  a  campanyes,  projectes  i  activitats educatives o formatives. 

             

ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 41 


ANÀLISI DE  LA  VIABILITAT  DEL  SISTEMA  MULTIMODAL  EN  TDAH  A  L’ÀMBIT PÚBLIC   

|| Ajuda Hiperactivitat i Dèficit d'Atenció ‐ Terres de l'Ebre                                  || Possibles titulacions      Grau de Psicologia    Grau de Pedagogia    Grau de Treball Social   

QUÈ?

COM?

  UÈ?  el  sistema  Segons  els  experts,  multimodal  és  el  més  idoni  per  al  tractament  del  TDAH.  Aquest  sistema  engloba el tractament farmacològic, el  psicològic  cognitiu‐conductual  i  el  psicopedagògic.  Aquest  tractament  hauria de ser individualitzat i té com a  objectiu  disminuir  els  símptomes  a  la  vegada  que  redueix  l’impacte  negatiu  que  pot  tindre  el  trastorn  a  la  vida  de  l’afectat  i  de  la  seva  família.  Considerem  que  l’aplicació  d’aquest  sistema a l’àmbit públic presenta greus  deficiències.   

COM?  Considerem que caldria fer una anàlisi de com  funciona el sistema multimodal de tractament  del  TDAH  en  l’àmbit  públic  amb  l’objectiu  de  proposar una sèrie de millores. 

      ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 42 


APLICACIÓ DE MECANISMES DE PSICOESTIMULACIÓ PER A PERSONES  AFECTADES  DE  DEMÈNCIA   

    ||  Fundació Privada STS               

|| Possibles titulacions  Grau d’Infermeria  Grau de Medicina  Grau de Psicologia  Màster en Envelliment i Salut  Màster en Psicologia General  Sanitària 

L'any 2005 es va constituir la Fundació Privada  STS. El seu principal objectiu és la promoció i la  gestió de serveis d'atenció sanitària i social per  a  persones  grans,  disminuïts  físics  i  persones  afectades per malalties cròniques 

QUÈ?

COM?

La  residència  STS  Misericòrdia  disposa  de  l’única  unitat  especialitzada  per  a  l’atenció  de  persones  amb  demència  en  l’àmbit  residencial  a  la  ciutat.  El  perfil  de  persones  ateses  és  de  persones grans  amb  afectació  moderada‐greu per una demència. El centre  utilitza  mecanismes  de  valoració  i  atenció  diferenciats  i  especialitzats  per  millorar  la  qualitat  de  vida  d’aquestes  persones  en  un  entorn  que  afavoreixi  el  seu  desenvolupament personal lliure de riscos. 

Necessitem    valorar  sistemes  alternatius  d’estimulació que afavoreixin el benestar  de  les  persones,  tot  contextualitzant‐los  en el sistema d’atenció basat en el model  d’ACP (atenció centrada en la persona) i  promovent l’eliminació de qualsevol tipus  de contenció (física i medicamentosa).   

    ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 43 


AVALUACIÓ DE CRITERIS NUTRICIONALS EN PARÀLISI CEREBRAL   

|| Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta  

|| Possibles titulacions  Grau d’Infermeria  Grau de Medicina  Grau de Nutrició Humana i Dietètica  Grau de Psicologia  Màster en  Antropologia Mèdica i 

Salut Global  Màster en Nutrició i Metabolisme 

Som una  organització  referent  de  serveis  de  qualitat  i  suport  per  a  persones  amb  discapacitat i les seves famílies. Ens considerem  una entitat innovadora, promotora, impulsora,  capaç d'establir aliances, i que donem resposta  a les necessitats emergents 

   

QUÈ?

COM?

   Els estudis relacionats amb la nutrició i  paràlisi  cerebral  són  molt  limitats.  Els  criteris  que  es  poden  seguir  amb  persones  sense  cap  patologia,  no  són  referents  de  persones  amb  paràlisi  cerebral (mesura taló genoll, IMC, talla‐ pes, etc.). 

Per tal d’afrontar problemàtiques derivades  en  persones  amb  paràlisi  cerebral  com,  per  exemple,  el  botó  gàstric,  necessitem  un  estudi  sobre  els  criteris  nutricionals  en  paràlisi  cerebral,  així  com  tipus  de  textura  dels  aliments,  l’alimentació  i  nutrició  més  adequada  en  cada  cas,  prevenció  de  patologies associades amb ajuda d’una bona  nutrició, entre d’altres. 

   ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 44


DISSENY DE  TALLERS  DE  SALUT  DIRIGITS  A  DONES  EN  RISC  D’EXCLUSIÓ SOCIAL      || Ajuntament de Tortosa – Procés comunitari                          || Possibles titulacions 

Grau d’Infermeria  Grau d’Educació Social  Grau  d’Antropologia  i  Evolució  Humana  Màster en Antropologia  Mèdica i Salut Global 

 

El procés comunitari de Tortosa s’engega l’any  2010 amb l’objectiu de millorar la convivència  i  la  cohesió  social  a  la  ciutat.  En  l’actualitat,  més  d’una  vintena  d’entitats  i  institucions,  públiques  i  privades,  treballem  i  caminem  juntes  per  dotar  la  ciutadania  de  recursos  tècnics  en  diferents  àmbits  com  l’habitatge,  educació, ocupació, espai públic i salut 

QUÈ? Necessitem  estratègies  per  a  establir  punts  de  trobada  amb  la  població  de  dones  amb  les  quals  treballem  (principalment,  dones  d’origen  marroquí i població gitana) pel que fa a  les  representacions  sobre  l’àmbit  de  la  salut.  Entenem  la  salut  des  d’una  visió  holística  (social,  emocional,  física,  cultural)  i  creiem  necessari  trobar  els  diàlegs  entre  les  representacions  culturals  d’unes  i  d’altres  per  tal  de  garantir una millor qualitat de vida. 

  COM?    Disseny  de  tallers  de  salut  dirigits  a    dones en risc d’exclusió social, per tal de    comptar amb protocols i estratègies de      treball.                     

 ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 45 


ELABORACIÓ D’UNA  GUIA  PRÀCTICA  D’HÀBITS  SALUDABLES  PER  A  PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL∙LECTUAL    

|| La Tutela. Fundació  Catalana Privada Tutelar 

                       

|| Possibles titulacions 

Grau d’Infermeria  Grau d’Educació Primària  Grau d’Educació Social  Grau de Pedagogia  Grau de Psicologia  Grau de Nutrició Humana i Dietètica  

Tutelar és acompanyar, donar suport i ajuda a  una  persona  a  l’hora  de  prendre  decisions  davant  de  qualsevol  situació  vital,  ja  sigui  física,  residencial,  formativa,  laboral  o  social.  En definitiva, tutelar és potenciar les capacitats  de  les  persones  que  tenen  dificultats  per  desenvolupar‐se  i  procurar  el  seu  màxim  benestar 

QUÈ?

COM?

La  manca  d'hàbits  alimentaris  saludables  per part de les persones amb discapacitat  intel∙lectual  és  generalitzada  i  sovint  deriva  en  altres  problemes  de  salut.  L'objectiu  del  projecte  se  centra,  doncs,  en ajudar‐los a prendre consciència de la  necessitat de tenir bons hàbits alimentaris  i donar‐los eines perquè ho puguin portar  a la pràctica.    

Necessitem una guia que inclogui consells i  recursos sobre nutrició i organització en la  compra  d'aliments,  així  com  receptes  que  mostrin la manera més saludable de cuinar‐ los. Es tractaria d'un material de lectura fàcil  i  molt  didàctic.  Com  a  entitat,  el  feríem  servir  per  format  taller  o  xerrades  per  reforçar l’aprenentatge.      

         ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 46


ESTUDI DE  LES  NECESSITATS  EN  ASSISTÈNCIA  SEXUAL  DE  PERSONES  AMB DISCAPACITAT FÍSICA I PSÍQUICA   

  ||Federació d'Entitats Socials de Terres de l'Ebre (FESTE)                           || Possibles titulacions  Grau d’Infermeria  Grau d’Educació Social  Grau de Psicologia  Grau de Treball Social  Màster en Antropologia Mèdica i  Salut Global 

Som una  Federació  de  Terres  de  l'Ebre  que  aglutina totes les associacions sociosanitàries de  Terres  de  l'Ebre  (Parkinson,  Alzheimer,  Esclerosi  Múltiple,  Trastorn  Mental  Sever,  Fibromiàlgia,  Fatiga  Crònica,  Sensibilitat  Química  Múltiple,  Autisme,  TDAH  i  Ictus)  per  tal  de  dotar  de  professionals,  serveis  i  recursos  materials  a  les  associacions,  facilitar  la  tasca  assistencial  i  generar projectes comuns 

QUÈ?

COM?

Considerem que l’assistència sexual a  persones  amb  discapacitat  és  un  tema  d’interès  per  a  la  població  afectada  i  per  als  treballadors,  que  requereix un estudi al respecte per tal  de poder establir eines de treball des  del vessant social.   

Seria bo tindre un estudi de les necessitats en  assistència  sexual  de  persones  afectades  per  una  discapacitat  física  i/o  psíquica,  amb  l’objectiu  de  poder  dissenyar  i  implementar  cursos  de  formació  i  d'especialització  en  aquesta disciplina.   

          ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 47


ESTUDI DEL PLA ESTRATÈGIC SANITARI DEL CAMP DE TARRAGONA   

|| Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya ‐ AICUC                                || Possibles titulacions  Grau d’Infermeria  Grau de Psicologia  Grau de Treball Social  Màster d’Antropologia Mèdica i  Salut Global 

Informem, orientem  i  defensem  a  les  persones  consumidores i protegim els seus drets 

     

QUÈ?

COM?

Participem  en  l'elaboració  del  Pla  Estratègic  Sanitari  2016‐2020  del  Camp  de  Tarragona.  En  aquest  context,  el  Servei  Català  de  la  Salut  organitza  jornades  conjuntes  amb  altres  entitats  implicades,  per  tal  de  compartir  opinions  i  proposar  millores. 

Necessitem  fer  un  estudi  a  fons  del  Pla  Estratègic  Sanitari  2016‐2020,  així  com  de  les  memòries anuals i més documentació rellevant;  per tal de plantejar propostes de millora per a  les persones usuàries del Camp de Tarragona. 

              ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 48 


ESTUDI POBLACIONAL  SOBRE  SALUT,  ESPORT  I  PERSONES  AMB  DISCAPACITAT A TARRAGONA   

  ||  Associació d’Esport Adaptat “Pàdel amb tu”                            || Possibles titulacions 

Grau d’Infermeria  Grau de Psicologia  Grau d’Educació Social  Grau de Treball Social  Màster d’Antropologia Mèdica i  Salut Global 

Som una  associació  dirigida  al  col∙lectiu  de  persones  amb  discapacitat  fent  arribar  l'esport  del pàdel com a motor integrador, i social. Volem  fomentar la seva integració mitjançant la pràctica  del  pàdel  (i  altres  activitats  esportives)  amb  la  finalitat única de viure l'esport com a guia de les  seves vides i de les seves famílies 

QUÈ?

COM?

Desenvolupem  projectes  esportius  i  educatius  en  diferents  ciutats  del  territori (Tarragona, Salou, Cambrils i  Reus).  Durant  aquest  temps  hem  detectat  un  gran  nombre  de  persones que pateixen algun tipus de  discapacitat  i  que  no  practiquen  cap  esport  físic  de  formar  adaptada  o  regulada. 

Elaboració d’un estudi poblacional a la ciutat de  Tarragona  sobre  esport  i  persones  amb  discapacitat que inclogui:  ‐  Tipus  de  classificació  i  dependència  de  les persones objecte d’estudi.  ‐  Classificació  dels  diferents  esports  practicats  (activitat,  horaris,  freqüència,  preus).  ‐  Percentatge  de  persones  que  practiquen  activitats  esportives  als  tallers  ocupacionals  o  a  les  escoles  d’educació  especial.  ‐  Conclusions i possibilitats de millora dels  programes a oferir. 

  ÍNDEX   PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 49 


ESTUDI SOBRE  ELS  EFECTES  SOCIALS  I  SOBRE  LA  SALUT  DE  LA  SITUACIÓ DE DESNONAMENT EN LES RELACIONS FAMILIARS      || Plataforma d’Afectats i Afectades per la Hipoteca Terres de l’Ebre                          || Possibles titulacions  Grau d’Infermeria  Grau de Psicologia  Grau d’Educació Social  Grau de Treball Social  

 

 

Som un col∙lectiu de persones de les Terres de  l’Ebre  i  el  Baix  Maestrat  sensibilitzats  pels  problemes que es deriven pels embargaments  hipotecaris. Ens hem constituït amb la finalitat  de fer extensiva la tasca de la PAH a les nostres  Terres 

    QUÈ?  COM?    Hem  detectat  com  les  situacions  de  Creiem necessari un estudi dels efectes    desnonament  afecten  de  manera  greu  de  les  situacions  de  desnonament  a  les    les relacions familiars, tant pel que fa a  estructures  i  relacions  familiars,  en      la  parella,  com  a  l’abandonament  termes socials i de salut.     d’estudis o fracàs escolar dels menors,    les  situacions  de  marginalitat  i      estigmatització a les escoles i als barris,    o  el  desenvolupament  de  trastorns    mentals com depressions i d’altres.                       ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 50 


ESTUDI SOBRE NECESSITATS D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA A MUNICIPIS  DE LES TERRES DE L’EBRE   

  || Associació de Familiars d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre           

|| Possibles titulacions  Grau de Fisioteràpia  Grau d’Infermeria  Grau de Psicologia  Grau de Treball Social 

Com associació, els serveis principals que oferim  són  l’acollida  de  noves  famílies,  la  informació  i  l’acompanyament  durant  el  procés  de  malaltia;  una  borsa  de  treball  de  persones  cuidadores  professionals;  atenció  terapèutica,  social,  psicològica  i  legal  per  a  afectats  i  famílies,  o  cursos i conferències, entre d’altres 

QUÈ?

COM?

Des de  l’associació,  impartim  tallers  d’estimulació  cognitiva  a  diferents  municipis de les Terres de l’Ebre. Som  conscients que la gent gran d’alguns  dels municipis més allunyats no tenen  els recursos per desplaçar‐se a rebre  informació encara que ho necessitin.  Per  això,  voldríem  conèixer  les  necessitats  d’aquestes  poblacions,  per  tal  de  poder  donar  resposta  des  de l’entitat. 

Estudi de  les  necessitats  que  tenen  en  matèria d’estimulació cognitiva (en l’àmbit  terapèutic, preventiu i social) als municipis  de la Terra Alta i la Ribera. L’objectiu seria  poder estudiar les possibilitats d’accedir a  impartir tallers a aquests municipis. 

 ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 51 


IMPACTE SOBRE  LA  SALUT  DEL  CONSUM  DE  TÒXICS  EN  LES  PERSONES AMB TRASTORN MENTAL SEVER 

   

  || Associació Poco Poco                             || Possibles titulacions  Grau d’Infermeria  Grau de Psicologia  Grau de Medicina  Màster en Ciències del Sistema  Nerviós 

Som un grup de persones amb trastorn mental    sever que busquem millorar la reinserció social    i  la  qualitat  de  vida  d’aquest  col∙lectiu,  així    com  lluitar  contra  l’estigma  que  pateixen  les  persones afectades 

QUÈ?

COM?

Des de  l’entitat,  hem  detectat  que  el  consum de tòxics és un factor de risc de  recaiguda,  especialment  entre  la  joventut  i  les  persones  recentment  diagnosticades  d’un  trastorn  mental  sever.    

Creiem necessari  fer  un  estudi  sobre  l’impacte que té sobre la salut el consum  de  tòxics  entre  les  persones  amb  trastorn  mental  sever,  per  tal  de  poder  sensibilitzar les persones afectades.  

  ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 52 


LA MEVA SEXUALITAT: CAMINANT CAP A L’AUTODETERMINACIÓ 

 

|| La Tutela. Fundació Catalana Privada Tutelar                                || Possibles titulacions  Grau d’Infermeria  Grau d’Educació Social  Grau de Psicologia  Grau de Treball Social  Màster en Antropologia  Mèdica i Salut Global 

Tutelar és  guiar,  donar  suport  i  ajuda  a  una  persona a l'hora de prendre decisions davant  de  qualsevol  situació  vital,  ja  sigui  física,  residencial,  formativa,  laboral  o  social.  En  definitiva,  tutelar  és  potenciar  les  capacitats  de  les  persones  que  tenen  dificultats  per  desenvolupar‐se  i  procurar  pel  seu  màxim  benestar 

QUÈ?

COM?

Algunes persones amb discapacitat i un  alt nivell de dependència, requereixen i  demanen  formació,  suport  i,  de  vegades,  acompanyament  per  poder  mantenir relacions sexuals consentides  o  masturbar‐se.  L'objectiu  d'aquest  projecte,  és  disposar  de  material  per  l'abordatge de l'educació sexo afectiva  de  les  persones  amb  discapacitat  intel∙lectual. 

Elaborant una  guia,  manual  o  material  audiovisual,  orientat  a  l’aprenentatge  i  educació  sexo‐afectiva  de  les  persones  amb  discapacitat  intel∙lectual.  Es  tractaria  d’un  material  de  lectura  fàcil  i  didàctic.  Com  a  entitat,  el  feríem  servir  per format taller o xerrades per reforçar  l’aprenentatge. 

     

 ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 53


PROJECTE D’ORIENTACIÓ EMOCIONAL PER A LA JOVENTUT   

|| Departament de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona  

  || Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Psicologia  Màster en  Psicologia General  Sanitària 

QUÈ?

El servei municipal de Joventut és l’òrgan del  qual disposa l’Ajuntament de Tarragona per a  materialitzar les polítiques municipals de  joventut   

 

COM?

Cada vegada hi ha més persones joves  Disseny  d’un  projecte  d’orientació  emocional  amb inquietuds o preocupacions de  per a la joventut amb aquestes necessitats.  caire emocional; malestars propis de la  condició juvenil que sovint no saben  com gestionar ni on adreçar‐se per  buscar suport.                          ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 54


RECULL D’EINES PER A TREBALLAR LA GESTIÓ EMOCIONAL AMB JOVES  EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL   

  || Centre de Noves Oportunitats                      || Possibles titulacions  Grau de Psicologia  Grau d’Educació Social  Grau de Treball Social  Màster en Antropologia Mèdica i  Salut Global  Màster en  Psicologia General  Sanitària 

QUÈ?

En el  Centre  de  Noves  Oportunitats  tenim  l'objectiu  d'afavorir  la  inserció  de  la  joventut  en el mercat laboral i en la formació reglada 

   

COM?

Treballem  amb  joves  en  situacions  de  Realització  d’un  recull  d’eines  per  a  vulnerabilitat  i  exclusió  social  i  ens  professionals,  per  a  treballar  la  gestió  trobem  amb  moltes  necessitats  de  emocional amb joves en risc d’exclusió social.  gestió de les emocions, els impulsos, la  ràbia,  entre  d’altres.  Hem  realitzat  formacions  específiques  quant  a  pràctiques  de  consum,  però  necessitem  incloure  eines  per  poder  treballar la gestió de les emocions.              ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 55


TREBALL SOBRE  ELS  TRASTORNS  MENTALS  SEVERS  EN  INFÀNCIA  I  ADOLESCÈNCIA   

  || Associació Poco Poco                         

|| Possibles titulacions  Grau d’Infermeria  Grau de Psicologia  Grau d’Educació Social  Màster en Antropologia Mèdica i  Salut Global  Màster en  Psicologia General  Sanitària 

QUÈ?

Som un grup de persones amb trastorn mental  sever que busquem millorar  la reinserció social  i la qualitat de vida d’aquest col∙lectiu, així com  lluitar  contra  l’estigma  que  pateixen  les  persones afectades 

       

COM?

Des  de  l’entitat,  volem  obrir  la  Realització d'un treball sobre la incidència i la  participació  d’adolescents  prevalença  dels  trastorns  mentals  greus  en  diagnosticats  amb  trastorn  mental  infància i adolescència.  greus. 

              ÍNDEX      PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 56 


TREBALL SOBRE  ESTRATÈGIES  PER  A  LA  CURA  EMOCIONAL  DE  PROFESSIONALS  QUE  TREBALLEN  AMB  JOVES  EN  RISC  D’EXCLUSIÓ  SOCIAL   

  || Centre de Noves Oportunitats                      || Possibles titulacions  Grau de Psicologia  Grau d’Educació Social  Grau de Treball Social  Màster en Antropologia Mèdica i  Salut Global  Màster en  Psicologia General  Sanitària 

“          

Orientem i  ajudem  a  trobar  aquella  formació  que interessi a la joventuti a fer‐se un lloc en el  mercat laboral 

QUÈ?

COM?

Com a professionals que treballem  Treball  sobre  estratègies  per  a  la  cura  amb col∙lectius de joves en situació de  emocional de professionals que treballen amb  vulnerabilitat i exclusió social, i en  joves en risc d’exclusió social.  contextos de màxima complexitat; des  de la coordinació del projecte veiem  necessari establir espais on es puguin  desenvolupar processos interns de  cura emocional de les situacions que  es plategen en l’àmbit laboral.   

 ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 57 


ANÀLISI DE  LA  COMUNICACIÓ  INTERNA  I  EXTERNA  D’UNA  ENTITAT  SOCIAL  || Taller Baix Camp  

|| Possibles titulacions  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Màster de Direcció d’Empreses  Màster de  Gestió d’Empreses  Tecnològiques 

Actuem per  a  totes  les  persones  amb  discapacitat  intel∙lectual  adultes  i  les  seves  famílies, preferentment de la comarca del Baix  Camp.  La  nostra  missió  és  oferir  els  suports  necessaris  a  les  persones  amb  discapacitat  intel∙lectual i a les seves famílies per a millorar  la seva qualitat de vida 

 

QUÈ?

COM?

  Necessitem  fer  una  anàlisi  de  com  desenvolupem la comunicació interna i  externa  de  l’entitat  per  tal  de  poder  comunicar  adequadament  a  la  ciutadania la tasca social que fem. 

A  través  d’una  anàlisi  de  la  comunicació  interna  i  externa  de  l’entitat  i  el  disseny  de  possibles propostes de millora. 

       

 ÍNDEX     

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 58


ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ DEL PERFIL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT  FÍSICA EN SITUACIÓ DE RECERCA ACTIVA DE FEINA 

    || Fundació ECOM                     

|| Possibles titulacions  Grau de Relacions Laborals i  Ocupació  Grau de Treball Social  Doble titulació Dret / Relacions  Laborals i Ocupació 

Defensem l'exercici dels drets de les persones  amb discapacitat física per assolir la plena  inclusió social i millorar la seva qualitat de  vida, amb l'apoderament de les persones com  a eix vertebrador 

QUÈ?

COM?

  De la mateixa manera que el mercat de  treball està en continua transformació,  també el perfil de les persones usuàries  del  servei  d’inclusió  laboral  ha  experimentat  canvis. 

Ens  interessaria  un  treball  d’anàlisi  sobre  l’evolució  del  perfil  de  les  persones  demandants  del  servei  d’inclusió  laboral  durant  els  25  anys  d’activitat,  per  tal  de  poder  adequar  la  nostra  tasca  i,  sobretot,  poder establir comparatives posteriors amb  estudis realitzats en la població general. 

       

 ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 59 


ANÀLISI DE  LES  PERCEPCIONS  DE  LA  POBLACIÓ  SOBRE  LA  IMATGE  D’UNA ENTITAT SOCIAL   

  || Associació Atzavara‐arrels                    || Possibles titulacions  Grau  d’Administració  i  Direcció  d’Empreses    Grau d’Educació Social  Grau  de  Publicitat  i  Relacions    Públiques 

Desenvolupem activitats,  projectes  i  serveis  que  contribueixen  a  millorar  la  qualitat  de  vida  dels  col∙lectius vulnerabilitzats 

QUÈ?

COM?

Hem detectat que la població autòctona  de  la  ciutat  de  Tortosa  percep  que  les  activitats  que  desenvolupem  des  de  l’entitat  estan  dirigides  únicament  a  la  població  nouvinguda  de  la  ciutat.  Identifiquen l’entitat com un espai per a  persones  immigrants,  quan  el  nostre  objectiu és esdevenir un espai de trobada  on tothom pugui participar. 

Veiem necessari  fer  una  anàlisi  de  les  percepcions de la població sobre la imatge  de l’entitat, diferenciant col∙lectius i perfils,  amb  l’objectiu  de  poder  establir  estratègies per trencar prejudicis. 

   

 ÍNDEX        PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 60 


ANÀLISI DELS ESPAIS COWORKING PER AL TERCER SECTOR   

  || Plataforma Creativa Cal Pobre                   

|| Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Grau d’Economia  Grau de Relacions Laborals i  Ocupació  Màster en Direcció d’Empreses  Màster en Emprenedoria i  Innovació 

Organitzem activitats destinades a promoure un  espai  cultural  i  de  creació,  reforçar  el  teixit  associatiu  i  crear  xarxes  de  suport  solidari  a  través d'una gestió assembleària i cooperativista,  en  connexió  amb  associacions,  plataformes,  veïns, veïnes i col∙laboradors   

 

QUÈ?

COM?

Des de  la  Plataforma,  volem  oferir  un  espai de coworking dirigit a entitats sense  ànim  de  lucre  com  a  eina  de  contacte  i  com  a  estratègia  per  impulsar  iniciatives  conjuntes.  Per  això,  necessitaríem  conèixer  si  existeixen  iniciatives  d’aquestes a la ciutat de Tarragona i com  es gestionen. 

A través  d’una  anàlisi  dels  espais  de  coworking  a  Tarragona,  especialment  si  s’ofereixen espais específics a entitats del  tercer sector. 

           

 ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 61 


ANÀLISI DE  NOUS  PERFILS  LABORALS  EN  LA  INSERCIÓ  LABORAL  DE  PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA   

  || Fundació ECOM                    || Possibles titulacions  Grau de Relacions Laborals i  Ocupació  Grau de Treball Social  Doble titulació Dret / Relacions  Laborals i Ocupació 

Volem enfortir  el  sector  associatiu  de  la  discapacitat  física  a  través  de  la  participació,  la  representació i el seu apoderament 

   

QUÈ?

COM?

Des de  1992  prestem  el  Servei  d’Inclusió  Laboral,  que  busca  afavorir  la  inserció  al  mercat  laboral  de  les  persones  amb  discapacitat  física.  Com  a  resultat  dels  canvis  profunds  del  mercat  i  sistema  laboral  en  els  últims  anys,  hem  detectat  noves  demandes  de  perfils  laborals  rellevants  en  la  inserció  laboral  de  persones amb discapacitat. 

Creiem necessari un treball sobre les noves  demandes  de  perfils  existents  al  món  laboral  i  que  són  rellevants  en  la  inclusió  laboral de persones amb discapacitat, per  tal  de  poder  tenir‐les  en  compte  en  les  actuacions  que  desenvolupem  amb  les  persones  usuàries  (formació,  itineraris  individualitzats d’inserció). 

 ÍNDEX              PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 62 


ANÀLISI DEL  TEIXIT  COMUNITARI  I  ASSOCIATIU  DELS  BARRIS  DE  PONENT   

|| Fundació Casal l’Amic  

|| Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Geografia i Ordenació del  Territori  Grau de Treball Social 

Acompanyem infants i joves en el seu procés de  desenvolupament integral, per fer de pont i per  canalitzar les seves necessitats i demandes als  agents de la xarxa comunitària. 

 

QUÈ?

COM?

  Procurem al màxim treballar en xarxa,  tant  amb  entitats  com  amb  professionals, i sovint ens costa, ja que  aquesta  està  formada  per  un  conjunt  de dinàmiques complexes. 

És important per a nosaltres desenvolupar una  anàlisi  de  la  xarxa  comunitària  i  de  les  seves  dinàmiques per tal de conèixer els factors que  es posen en joc. 

                   ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 63 


ANÀLISI SOBRE  FIGURES  DE  PROTECCIÓ  MARÍTIM‐TERRESTRE  A  TARRAGONA   

|| Plataforma Salvem la Platja Llarga 

|| Possibles titulacions  Grau de Dret  Grau de Geografia i Ordenació del  Territori  Màster de Dret Ambiental 

Som una plataforma que lluita per la protecció  legal  de  la  platja  llarga  i  el  seu  voltant,  conservant la seva puresa i caracterítiques 

 

QUÈ?

COM?

  Al Camp de Tarragona comptem amb el  Bosc  de  la  Marquesa,  una  zona  denominada  parc  natural;  la  qual  necessita  una  ampliació  a  zona  de  protecció  marítim‐terrestre.  Així,  també hi ha la necessitat de consolidar  com  a  figures  de  protecció  els  espais  d'interès  natural,  l'anella  verda,  entre  d'altres. 

Elaboració  d’un  projecte  que  analitzi  les  figures  de  protecció  marítim‐terrestre  presents  al  territori  i  també  les  formes  de  gestió d’aquestes. 

           ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 64


APLICACIÓ DE LA CONVENCIÓ DE L’ONU A LES ENTITATS TUTELARS   

|| La Tutela. Fundació Catalana Privada Tutelar 

                 || Possibles titulacions 

Grau de Dret   

   

Promovem la inclusió social de les persones  amb  discapacitat  intel∙lectual  i  persones  grans  amb  deteriorament  cognitiu  perquè  puguin  gaudir  plenament  dels  seus  drets  i  llibertats 

QUÈ?

COM?

  El 13/12/2006 es va celebrar a Nova York la  Convenció sobre els drets de les persones  amb discapacitat, la qual va ser ratificada  per  l’Estat  Espanyol  el  21  d’abril  de  2008  (BOE  núm.  96).  La  citada  convenció  pretén  substituir  l’actual  sistema  predominantment  basat  en  la  “substitució”  de  la  voluntat  de  les  persones  amb  discapacitat,  per  un  altre  basat en el suport per al lliure exercici de  la  seva  capacitat  jurídica  i  els  seus  drets  fonamentals.  

Prenent com a marc la Convenció de l’ONU,  l’objectiu  d’aquest  projecte  és  identificar  i  elaborar un protocol competencial que ens  permeti establir un pla de treball  basat en  els suports que necessita cada persona per  assolir el seu projecte de vida. Elaborant un  manual  on  es  recullin  procediments,  eines  d’anàlisi,  criteris  o  pla  d’actuació,  entre  d’altres.  

     ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 65 


COMPARATIVA EUROPEA  SOBRE  L’ACCÉS  A  LA  JUBILACIÓ  DE  LES  PERSONES AMB DISCAPACITAT   

|| Fundació ECOM 

  || Possibles titulacions  Grau de Dret  Grau de Relacions Públiques i  Ocupació  Màster en Dret de l’Empresa i la  Contractació 

Defensem l'exercici  dels  drets  de  les  persones  amb  discapacitat  física  per  assolir  la  plena  inclusió social i millorar la seva qualitat de vida,  amb l'apoderament de les persones com a eix  vertebrador 

 

QUÈ?

COM?

  L’accés  a  la  jubilació,  així  com  les  condicions econòmiques derivades; és  un  dels  temes  qüestionats  des  de  diferents àmbits. En el cas de persones  amb  discapacitat,  existeix  una  clara  diferenciació  sobretot  en  els  casos  de  jubilació  anticipada  atenent  a  les  tipologies  i  als  moments  d’aparició  de  la discapacitat. 

Elaboració  d’un  estudi  comparatiu  europeu  sobre l’accés a la jubilació de les persones amb  discapacitat. 

   ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 66


COMPARATIVA EUROPEA SOBRE LES MESURES DE FOMENT DE L’ACCÉS  AL TREBALL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT   

  || Fundació ECOM                        || Possibles titulacions  Grau de Dret  Grau de Relacions Públiques i  Ocupació  Màster en Dret de l’Empresa i la  Contractació 

Volem ser  l'entitat  de  referència  de  la  discapacitat  física  i  l'interlocutor  reconegut  i  legitimat per al desenvolupament de polítiques  que  afavoreixin  la  igualtat  d'oportunitats,  sempre  amb  un  esperit  d'innovació,  col∙laboració i transformació social 

QUÈ?

COM?

  Les  polítiques  per  facilitar  l’accés  al  mercat de treball de les persones amb  discapacitat  s’han  anat  modificant  i  ampliant des de l’aparició de la LISMI al  1982.  Tot  i  així,  sembla  que  no  són  suficient per garantir la seva inclusió. 

Elaboració  d’una  comparativa  europea  sobre  les mesures de foment de l’accés al treball de  les persones amb discapacitat. 

                   ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 67 


CREACIÓ D’UN “KIT D’EMPRENEDORIA PER A JOVES”   

  || Associació Obre’t’ Ebre                         

|| Possibles titulacions  Grau  d’Administració  i  Direcció  d’Empreses  Grau d’Educació Social  Grau de Treball Social 

   

Som una  associació  juvenil  sense  ànim  de  lucre  constituïda l’any 2005 amb la finalitat de promoure els  valor socials, artístics, ambientals, culturals en l’àmbit  local,  nacional  i  internacional  per  al  jovent  i  infància  especialment a aquelles que tenen més risc d’exclusió  social  o  susceptibles  de  ser‐ho.  També  promovem  l’emprenedoria i participació activa del jovent 

QUÈ?

COM?

En el marc dels projectes de formació  d’agricultura  ecològica  i  bioconstrucció, dirigits principalment  a  joves;  promovem  l’emprenedoria  com  a  eina  d’inserció  laboral.  Hem  detectat  que  calen  recursos  innovadors  i  eines  per  motivar‐los  a  emprendre,  a  conèixer  la  realitat  empresarial de manera més propera.  Ens agradaria ampliar la temàtica que  treballem i innovar en la metodologia. 

Seria interessant crear uns materials  pedagògics  de caràcter dinàmic, creatiu i innovador per tal  de  poder  treballar  l’emprenedoria  a  l’aula  amb  els joves beneficiaris a l’entitat.   

         

ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 68 


CREACIÓ D’UN MODEL DE RELACIÓ AMB FAMÍLIES DE LA COMUNITAT   

  || Associació Atzavara‐arrels                     || Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Treball Social  Grau de Pedagogia    Màster  en  Antropologia  Urbana,    Migracions i Intervenció Social 

Promovem  els valors de la diversitat, el respecte i  la  solidaritat  entre  persones.  Defensem  els  drets   humans, la igualtat d'oportunitats i el respecte a la  diferència. 

QUÈ?

COM?

Com a  entitat,  necessitem  més  Creació d’un model de relació amb famílies de la  implicació  de  les  famílies  de  la  comunitat socioeducativa amb la qual treballem.  comunitat  en  els  processos  socioeducatius  dels  infants  i  joves  amb els quals treballem. De moment,  no hem pogut establir una estratègia  clara d’apropament a les famílies.                           

ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 69 


CREACIÓ D’UN  PLA  DE  VOLUNTARIAT  PER  A  UNA  ENTITAT  DE  RECUPERACIÓ D’OBJECTES DE SEGONA MÀ   

  || Associació La Segona Volta                      

|| Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Grau d’Educació Social  Grau de Treball Social  Grau de Relacions Laborals i  Ocupació 

Els nostres  objectius  com  a  associació  són  estalviar  recursos,  disminuir  la  generació  de  residus, així com impulsar l’economia social. 

QUÈ?

COM?

Actualment l’associació  té  la  necessitat  imprescindible  de  persones voluntàries que col∙laboren  amb el desenvolupament de les seves  principals  tasques.  Sovint  no  tenen  formació  específica,  els  perfils  són  diversos  i  no  existeix  una  regulació  del  temps  que  dediquen,  ni  les  tasques  que  haurien  de  desenvolupar. 

Mitjançant un  pla  de  voluntariat  que  ens  permeti promocionar‐lo i donar‐li continuïtat,  establir  els  perfils  necessaris,  introduir  una  formació  inicial,  definir  les  tasques  a  desenvolupar,  controlar  l'assistència  i  consolidar la implicació dels col∙laboradors.  

 ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 70


CREACIÓ D’UN  PROTOCOL  DE  NECESSITATS  D’APRENENTATGE  DE  JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL   

  || Centre de Noves Oportunitats                      

|| Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Treball Social  Grau de Psicologia  

QUÈ?

En el  Centre  de  Noves  Oportunitats  tenim  l'objectiu d'afavorir la inserció dels joves en el  mercat laboral i en la formació reglada 

COM?

Treballem amb joves de 16 a 24 anys  Creació  d’un  protocol  de  necessitats  no  escolaritzats  i  que  no  treballen.  d’aprenentatge per un projecte que treballa  L’objectiu  del  programa  és  amb joves en risc d’exclusió social.  aconseguir  el  màxim  nombre  d’insercions  dins  de  la  formació  reglada  i  en  el  camp  laboral.  Hem  tingut  joves  amb  necessitats  d’aprenentatge  específiques  i  veiem  necessari  comptar  amb  unes  pautes  per tal de poder identificar‐les al llarg  del procés d’aprenentatge. 

ÍNDEX      PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 71 


CREACIÓ D’UN  VÍDEO  DE  SENSIBILITZACIÓ  SOBRE  PARÀLISI  CEREBRAL   

  || Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta                       

|| Possibles titulacions  Grau de Comunicació Audiovisual  Grau de Periodisme  Grau de Psicologia  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques 

Defensem els  drets  i  facilitem  el  desenvolupament  de  les  persones  amb  discapacitat,  cobrint  les  seves  expectatives  mitjançant  serveis  de  qualitat  i  atenent  les  seves  necessitats,  al  mateix  temps  que  facilitem la seva participació en la societat 

QUÈ?

COM?

Aviat comptarem  amb  un  nou  equipament residencial i ocupacional  per  a  adults  amb  paràlisi  cerebral  al  barri  de  Bonavista.  Estem  explorant  formes  de  donar  a  conèixer,  a  la  societat  en  general,  l'existència  d'aquest nou projecte i la necessitat a  la  qual  volem  donar  resposta  amb  aquest  servei  d'atenció  a  persones  adultes amb paràlisi cerebral. 

Elaboració d’un vídeo de sensibilització sobre  la paràlisi cerebral per donar a conèixer què  significa  aquesta  discapacitat  i  la  necessitat,  tant per a usuaris com les seves famílies, dels  serveis que oferim. 

ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 72


CREACIÓ D’UNA  MALETA  EDUCATIVA  PER  A  LA  PREVENCIÓ  DE  L’ABANDONAMENT I MALTRACTAMENT DELS ANIMALS DE COMPANYIA  

  || Educació Animal                      || Possibles titulacions  Grau d’Educació Infantil  Grau d’Educació Primària  Grau de Pedagogia  Doble  titulació  Grau  d’Educació  Infantil i Primària  Màster en Formació del Professorat  de Secundària  

Diverses entitats  de  les  Terres  de  l’Ebre  recolzen  i  participen  en  aquest  projecte:  Animalistes  de  les  Terres  de  l’Ebre,  Acolama, Agosagats, Alberg d’Animals de  les Terres de l’Ebre, Amics dels Animals del  Delta,  Animalets  de  Camarles,  ARCA,  Associació  Engrescats  de  les  Terres  de  l’Ebre,  Associació  Ràpita  Felina,  Deltarescat,  Progat  l’Ampolla,  Progat  Deltebre,  Progat  Ulldecona  i  Progat  Tortosa.  També  comptem  amb  el  suport  del Departament d’Ensenyament. 

 

QUÈ?

COM?

Som un  grup  de  gent  i  entitats  preocupades  per  l’abandonament  i  el  maltractament  animal  al  nostre  territori.  Promovem que a les escoles i instituts es  pugui sensibilitzar i conscienciar amb els  objectius de:    ‐ Evitar i minimitzar el patiment animal en  el present i en el futur   ‐ Educar a la infantesa i adolescència en el  respecte a tots els éssers vius  ‐ Fomentar els beneficis que ens aporta la  companyia dels animals  ‐  Impulsar  la  formació  de  mestres/as  i  educadors/es en aquests valors.   

Disseny d’una  maleta  pedagògica  viatgera amb materials educatius per a  l’alumnat  de  les  diferents  etapes  educatives:  infantil,  primària  i  secundària.  Les  activitats  haurien  de  treballar  aspectes  com  l’empatia,  el  respecte als animals com a éssers vius  amb  sentiments,  la  solidaritat  i  l’altruisme;  així  com  la  difusió  del  treball  de  les  protectores  i  altres  entitats animalistes.  

                   

ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 73


CREACIÓ D’UNA  XARXA  TERRITORIAL  MULTIDISCIPLINÀRIA  SOBRE  EL  TDAH   

  || Ajuda Hiperactivitat i Dèficit d'Atenció‐Terres de l'Ebre (AHIDA‐TTE)                            || Possibles titulacions    Grau d’Educació Social    Grau de Treball Social    Grau de Pedagogia    Grau de Psicologia    Màster en Antropologia Mèdica i Salut      Global  Màster en Psicologia General Sanitària     

QUÈ?

COM?

Des  de  l’entitat  considerem  que  els  agents que treballem al territori amb  persones  amb  TDAH  (Trastorn  de  Dèficit  d’Atenció  per  Hiperactivitat)  en  els  àmbits  educatiu,  sanitari  i  associatiu  no  estan  suficientment  coordinats. Aquesta situació provoca  que  hi  hagi  dificultats  a  l’hora  d’aplicar  el  tractament  multimodal  del  TDH  que  inclou  les  tres  vessants  (psicopedagògica,  psicològica  i  farmacològica).  

Proposem analitzar la creació d’una xarxa entre  iguals  i  multidisciplinària  amb  els  agents  que  treballen  des  de  diferents  àmbits  el  TDAH  al  territori  amb  l’objectiu  d’agilitzar  recursos  i  informació  en  matèria  de  tractaments,  especialment  pel  que  fa  a  emfatitzar  la  coordinació  a  l’escola  i  l’ESO  per  al  bon  desenvolupament de l’aprenentatge. 

   ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 74 


CREACIÓ DE  CONTES  INFANTILS  PER  TAL  DE  SENSIBILITZAR  SOBRE  L’AUTISME A LES ESCOLES   

  || Associació Trastorns de  l’Espectre Autista Terres de l’Ebre (ATEATE)                        || Possibles titulacions  Grau d’Educació Infantil   Grau d’Educació Primària  Doble titulació en Educació Infantil i  Primària 

QUÈ?

Facilitem la integració dintre de la societat de  les persones que pateixen trastorns de  l'espectre autista i sensibilitzar a la resta de la  població  

COM?

Des de  l’associació  realitzem  Elaboració  de  contes  adreçats  a  educació  activitats  de  sensibilització  a  les  infantil  amb  l’objectiu  de  sensibilitzar  sobre  escoles sobre els trastorns d’espectre  l’autisme infantil des d’edats primerenques.   autista.  Necessitaríem  comptar  amb  material  didàctic  específic  per  tal  de  treballar  aquesta  temàtica  en  educació infantil.                             ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 75 


CREACIÓ DE PROTOCOLS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI  || GEPEC‐EdC (Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans ‐ Ecologistes de Catalunya)  

|| Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d'Empreses  Grau de Comunicació Audiovisual  Grau de Geografia i Ordenació del  Territori  Màster en  Anàlisi i Gestió del 

Territori: Planificació, Governança i  Lideratge Territorial 

Treballem per la defensa, la protecció i l’estudi  de la natura. 

             

 

QUÈ?

COM?

  Tenim  acords  amb  una  trentena  de  propietaris de finques repartides arreu  de  la  geografia  del  sud  de  Catalunya  amb l'objectiu compartit de conservar  la  natura  des  de  les  finques  mateixes,  però no tenir‐hi contactes periòdics ni  protocol∙litzats  ens  fa  perdre  oportunitats. 

Necessitem crear un protocol de comunicació  tant amb els propietaris com amb l’exterior –– premsa,  web,  xarxes  socials—,  que  ens  permeti  cercar  recursos  per  a  executar  projectes  en  i  per  a  aquestes  finques,  crear  recursos  vinculats  als  valors  de  cada  finca,  cercar complicitats per a conèixer i conservar  aquestes finques i els seus entorns immediats  i comunicar‐nos amb altres actors del territori  i de la Xarxa de Custòdia del Territori. 

   ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 76 


DEFENSA DE DRETS AMBIENTALS: ANÀLISI DEL POUM A TARRAGONA        || Plataforma Salvem la Platja Llarga     

                  || Possibles titulacions 

Grau de Dret  Màster de Dret Ambiental 

Som una plataforma que lluita per la protecció  legal  de  la  platja  llarga  i  el  seu  voltant,  conservant la seva puresa i caracterítiques 

QUÈ?

COM?

  El Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal  de Tarragona (POUM) suposa una sèrie  d’amenaces  a  les  zones  costeres  i  els  connectors biològics del territori.  Com  a  plataforma  ciutadana  basada  en  el  autofinançament, tenim dificultats per  a realitzar al∙legacions que es permetin  defensar el territori. Treballem en xarxa  amb  altres  entitats  ambientals  que  tenen  els  mateixos  objectius  que  nosaltres  i  que  comptem  amb  més  mitjans  per  realitzar  aquesta  tasca  de  defensa de drets. 

Elaboració  de  dictàmens  i/o  informes  jurídics  sobre les amenaces ambientals al territori que  suposa  el  POUM,  per  tal  de  poder  prendre  mesures com a entitat. 

         ÍNDEX         PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 77 


DIAGNOSI DES  DE  LA  PERSPECTIVA  DE  GÈNERE  D’UNA  COLLA  CASTELLERA   

|| Colla de Castellers Xiquets de Tarragona 

|| Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Treball Social  Màster d’Antropologia Urbana,  Migracions i Intervenció Social  Màster d’Estudis de Dones, Gènere i  Ciutadania 

   

La Colla de Castellers Xiquets de Tarragona és  una  entitat  sense  ànim  de  lucre  i  és  la  colla  degana  de  la  ciutat.  A  més  de  la  pràctica  castellera i la seva part tècnica, la colla compta  amb diverses àrees d’actuació destinades a la  interacció amb la ciutadania com l’acció social  i  solidatidad,  gènere  i  igualtat,  història  i  identitat,  comunicació,  àrea  sanitària,  entre  d’altres 

QUÈ?

COM?

  Com  a  entitat,  formem  part  d'una  estructura  social  amb  desigualtats  de  gènere.  Arran  de  l'observació  de  situacions de la quotidianitat de la colla  com  per  exemple,  la  maternitat  i  els  castells o els canvis intergeneracionals i  de  gènere  actuals;  hem  detectat  la  necessitat  d'una  diagnosi  sobre  aquestes qüestions a dintre de la colla. 

Creiem necessari realitzar un estudi qualitatiu  i quantitatiu sobre la situació actual de la colla  en matèria de gènere, basant‐se en l’opinió de  les  persones  que  la  conformen  sobre  què  entenen per igualtat i desigualtat de gènere en  referència a la pràctica castellera. 

     ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 78 


DIAGNOSI DELS SISTEMES DE QUALITAT D’UNA ENTITAT EDUCATIVA   

                                

|| Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella 

|| Possibles titulacions 

Grau d’Educació Infantil   Grau d’Educació Primària  Grau d’Educació Social  Grau de Pedagogia  Doble titulació d’Educació Infantil i  Primària  Màster en Formació del Professorat  d’Educació Secundària  Màster en Tecnologia Educativa: e‐ Learning i Gestió del Coneixement  

Generem relacions  d’afecte,  d’acceptació,  de comprensió, d’empatia i respecte vers la  seva  persona,  la  seva  cultura,  els  seus  orígens i les seves famílies. 

QUÈ?

COM?

  En moltes de les bases per poder optar a  finançament públic i privat, es valora molt  el sistema de qualitat implantat a l’entitat:  definició  dels  procediments,  protocols,  sistemes  i  documentació.  Aquest  any  passat hem perdut puntuació, la qual cosa  es tradueix en dotació econòmica, per la  manca  ben  estructurada  d’aquest  sistema. 

Necessitaríem  una  diagnosi  i  propostes  de  millora  dels  nostres  sistemes  de  qualitat;  amb l’objectiu de poder continuar la nostra  tasca  d’atenció  a  la  infantesa  vulnerable  amb  la  màxima  qualitat  i  poder  optar,  d’aquesta manera, a més finançament.  

ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 79


DIAGNOSI TERRITORIAL SOBRE L’EMPRENEDORIA SOCIAL   

|| SECOT Tarragona 

|| Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d'Empreses  Grau de Relacions Laborals i  Ocupació  Doble Grau en  Administració i  Direcció d'Empreses i Dret  Doble Grau en  Administració i  Direcció d'Empreses  i Finances i  Comptabilitat 

Fa 25  anys  que  retornem  a  la  societat  els  coneixements  i  l’expertesa  directiva  assolits,  recolzant  la  creació  i  el  manteniment  de  llocs  de treball 

             

QUÈ?

COM?

L’entitat  té  interès  a  ampliar  el  seu  coneixement  en  el  camp  de  l’emprenedoria social per tal d’explorar  la  possibilitat  d’incorporar  accions  d’aquest  tipus  a  les  seves  activitats  d’assessorament  i  foment  de  l’emprenedoria. 

Es tractaria de fer un estudi de prospecció de  quines entitats de la província de Tarragona es  dediquen  a  fer  assessorament  en  emprenedoria  social,  per  tal  de  millorar  el  nostre servei a la comunitat. 

       ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 80


DISSENY D’ESTRATÈGIES  PER  INFORMAR  I  SENSIBILITZAR  SOBRE  EL  TDAH    

  || Ajuda Hiperactivitat i Dèficit d'Atenció ‐ Terres de l'Ebre                             || Possibles titulacions    Grau de Periodisme    Grau de Comunicació Audiovisual    Grau  de  Publicitat  i  Relacions    Públiques   

QUÈ?

COM?

  Des de l’associació, realitzem una jornada  cada dos anys amb especialistes en TDAH  dirigida  a  professorat  d’escoles.  Creiem  necessari  ampliar  aquestes  tasques  d’informació  i  sensibilització  sobre  el  TDAH tant a l’àmbit educatiu com al públic  en general. 

Proposem  el  disseny  d’estratègies  d’informació  i  sensibilització  del  TDAH  a  diferents àmbits i públics d’interès. 

                   ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 81 


DISSENY D’UN  ECONÒMIQUES 

PLA

DE

CAPTACIÓ

DE

COL∙LABORACIONS

|| Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella 

|| Possibles titulacions  Grau  d’Administració  i  Direcció  d’Empreses  Grau de Comunicació Audiovisual  Grau d’Economia  Finances i Comptabilitat  Grau  de  Publicitat  i  Relacions  Públiques 

Acollim i atenem nens i nenes entre 4 i 16 anys,  amb escassos recursos socioeconòmics i amb  estructures familiars amb carències. 

         

QUÈ?

COM?

Com  a  entitat  volem  ampliar  la  nostra  tasca  social  al  territori.  Les  subvencions  públiques que rebem suposen un 33% del  pressupost  dels  projectes  que  desenvolupem a l’entitat. Comptem amb  l’ajuda  de  voluntaris  que  donen  el  seu  temps però tenim la necessitat de captar  col∙laboradors  que  aportin  ajudes  econòmiques  periòdiques,  per  dur  a  terme els nostres projectes socials. 

Necessitem dissenyar un pla de publicitat i  de  captació  de  col∙laboradors  i  col∙laboradores  que  aportin  ajudes  econòmiques periòdiques o puntuals.   

 ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 82


DISSENY D’UN PROJECTE COL∙LABORATIU D’UN ESPAI SOCIAL   

  || Associació Atzavara‐arrels                            || Possibles titulacions  Grau d’Arquitectura  Grau d’Educació Social  Grau de Pedagogia  Grau de Treball Social  Màster en Antropologia Urbana,  Migracions i Intervenció Social 

Som una associació sense ànim de lucre que neix  a les Terres de l'Ebre l'any 2000 per iniciativa d'un  grup  de  persones  compromeses  amb  la  realitat  local  i  amb  l'objectiu  de  contribuir  a  fer  de  Tortosa una ciutat per a tothom 

“    

QUÈ?

COM?

Voldríem que  tant  els  beneficiaris  directes,  Realització  d’un  disseny  d’un  projecte  com  les  famílies  i  potser  també  els  col∙laboratiu de l’espai entre les persones  treballadors  poguessin  formar  part  d’un  de l’entitat.  projecte  col∙laboratiu  de  disseny  i  execució  de l’espai de l’entitat. En principi vam pensar  en uns espais específics on es desenvolupen  les  activitats,  però  potser  seria  interessant  ampliar‐ho  a  tots  els  espais  de  treball  de  l’entitat.                ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 83 


DISSENY D’UN  PROJECTE  D’EDUCACIÓ  EN  EL  LLEURE  INCLUSIU  I  INNOVADOR    

  || Grup d’Esplai Blanquerna                          || Possibles titulacions 

Partim de l’educació en el lleure d'infants i joves  en  generals  amb  atenció  especial  als  que  tenen  més dificultats socials, animant i donant suport a  activitats  que  tinguin  a  veure  amb  el  món  infantil/juvenil i amb la inserció social de menors 

Grau d’Educació Social  Màster en Antropologia Urbana,  Migracions i Intervenció Social 

QUÈ?

COM?

Comptem amb  un  projecte  d’educació  en  el  lleure  dirigit  a  població  juvenil  i  infantil,  però  necessitaríem  actualitzar‐lo  i  aportar  aspectes  més  innovadors  i  que  en  facilitin el caràcter inclusiu. 

Dissenyar un  projecte  d’educació  en  el  lleure  dirigit a joves i infants amb aspectes innovadors  i que en facilitin el caràcter inclusiu, potser amb  una anàlisi prèvia de bones pràctiques.  

                      ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 84 


DISSENY D’UNA  CAMPANYA  DE  SENSIBILITZACIÓ  PER  A  LA  PREVENCIÓ  DE  L’ABANDONAMENT  I  MALTRACTAMENT  DELS  ANIMALS DE COMPANYIA  || Educació Animal 

       

                 

|| Possibles titulacions  Grau de Comunicació Audiovisual  Grau d’Educació Social  Grau de Pedagogia  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques  Grau de Treball Social  Màster en Formació del Professorat   de Secundària  

Diverses entitats  de  les  Terres  de  l’Ebre  recolzen  i  participen  en  aquest  projecte:  Animalistes  de  les  Terres  de  l’Ebre,  Acolama, Agosagats, Alberg d’Animals de  les Terres de l’Ebre, Amics dels Animals del  Delta,  Animalets  de  Camarles,  ARCA,  Associació  Engrescats  de  les  Terres  de  l’Ebre,  Associació  Ràpita  Felina,  Deltarescat,  Progat  l’Ampolla,  Progat  Deltebre,  Progat  Ulldecona  i  Progat  Tortosa.  També  comptem  amb  el  suport  del Departament d’Ensenyament. 

QUÈ?

COM?

Som un  grup  de  gent  i  entitats  preocupades  per  l’abandonament  i  el  maltractament  animal  al  nostre  territori.  Promovem que a les escoles i instituts es  pugui sensibilitzar i conscienciar amb els  objectius de:    ‐ evitar i minimitzar el patiment animal en  el present i en el futur   ‐ educar a la infantesa i adolescència en el  respecte a tots els éssers vius  ‐ fomentar els beneficis que ens aporta la  companyia dels animals  ‐  impulsar  la  formació  de  mestres/as  i  educadors/es en aquests valors   

Disseny d’una  campanya  de  sensibilització  per  a  l’alumnat  de  les  diferents  etapes  educatives:  infantil,  primària  i  secundària.  Els  continguts  haurien  de  treballar  aspectes  com  l’empatia, el respecte als animals com  a  éssers  vius  amb  sentiments,  la  solidaritat  i  l’altruisme,  així  com  la  difusió del treball de les protectores i  altres entitats animalistes.  

                   

ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 85


DISSENY D’UNA POLÍTICA CULTURAL 2.0   

|| Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau de Palomar” (CERAP) 

 

|| Possibles titulacions  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques  Màster en Comunicació Estratègica  en la Societat del Risc 

Som una  associació  cultural  independent  que  té  per  objectiu  la  promoció  i  divulgació  de  la  cultura  local  en  el  sentit  més  ampli  de  l'expressió 

 

QUÈ?

COM?

El  CERAP  està  situat  al  municipi  de  Riudoms i té en funcionament una sèrie  de  vocalies  (secció  de  muntanya,  d’atletisme,  d’escacs,  colla  de  diables  de  Riudoms,  secció  d’art  i  secció  de  ciències naturals), que organitzen gran  diversitat  d’activitats  al  voltant  de  la  cultura.  

Necessitem elaborar un disseny d’una política  2.0  de  les  activitats  de  l’entitat  per  plataformes digitals: web, Facebook, Twitter i  Instagram,  que  pugui  arribar  al  públic  jove  i  familiar. 

                       ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 86 


DONA+ DOLOR+ DISCAPACITAT  DIGNITAT   

||  Federació Mestral COCEMFE 

|| Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Dret  Grau de Treball Social  Màster en Estudis de Dones, Gènere i  Ciutadania  

Les finalitats d’aquestes activitats sempre  seran eliminar la discriminació i fomentar  actituds que eradiquin la violència com a  actuació normal o tolerada pel fet de  pertànyer a l'àmbit privat de les persones 

   

QUÈ?

COM?

Aquest és un programa de la Federació  Tenint  en  compte  el  significat  del  projecte,  que  busca  treballar  per  millorar  els  tenim  diferents  necessitats,  amb  les  quals  contextos  socials  i  eliminar  podria treballar l’estudiantat interessat:  desigualtats  i  violència  de  gènere.  El   Disseny  d’una  campanya  de  nostre  punt  de  partida  és  conèixer  la  sensibilització sobre la problemàtica de  realitat  quotidiana  de  les  dones  amb  les dones amb discapacitat.  dolor crònic i/o discapacitat.   Estudi per fomentar la visibilització de  les  dones  amb  discapacitat  al  món    rural.   Projecte  d’anàlisi  de  polítiques  actuals  d’igualtat  de  gènere  i  proposta  de  millora.  Estudi  sobre  la  inserció  de  la  dona  amb  discapacitat en el món del treball.         ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 87 


ELABORACIÓ D’ITINERARIS INDIVIDUALITZATS D’ACOMPANYAMENT  A GENT GRAN   

  || Ajuntament de Tortosa – Procés comunitari                            El  procés  comunitari  de  Tortosa  s’engega  l’any  || Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Psicologia  Grau de Treball Social  Màster en Envelliment i Salut 

   

2010 amb l’objectiu de millorar la convivència i la  cohesió  social  a  la  ciutat.  En  l’actualitat,  més  d’una vintena d’entitats i institucions, públiques  i privades, treballem i caminem juntes per dotar  la  ciutadania  de  recursos  tècnics  en  diferents  àmbits  com  l’habitatge,  educació,  ocupació,  espai públic i salut 

QUÈ?

COM?

Al projecte  d’acompanyament  a  gent  gran  “Sempre  acompanyats”  hi  participen  diversos  agents  comunitaris  i  entitats  del  territori  organitzats  entorn  d’un  grup  d’acció  social.  Des  de  la  promoció  del  projecte  es  va  detectar  la  necessitat de comptar amb tècniques que  permetin  valorar  la  situació  personal  de  les  persones  grans  usuàries  del  servei  tenint  en  compte  les  especificitats  de  cada cas. 

Creació d’un  manual  de  tècniques  per  poder  elaborar  itineraris  individualitzats  d’acció  social  d’acompanyament  a  persones grans. 

      ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 88 


ELABORACIÓ D’UN CALENDARI D'ACTIVITATS ECOTURÍSTIQUES   

|| GEPEC‐EdC  

|| Possibles titulacions  Grau d’Administració Direcció  d'Empreses  Grau de Comunicació Audiovisual  Grau d’Economia  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques Grau de Turisme  Màster d’Emprenedoria i Innovació   Màster en Tecnologia Educativa: E‐ Learning i Gestió del Coneixement 

En les nostres activitats et proposem endinsar‐ te  en  el  món  de  la  natura  i  en  el  patrimoni  natural més proper 

               

QUÈ?

COM?

  Organitzem més de 150 activitats l'any  però  moltes  les  anul∙lem  perquè  no  arribem  al  nombre  mínim  de  participants.  Molts  grups  objectiu  no  han  rebut  aquesta  informació  perquè  no  hem  arribat  als  seus  canals  de  distribució  de  la  informació:  discapacitats, operadors turístics, gent  gran,  excursionistes,  famílies  amb  criatures,  ecoturistes  catalans  o  estrangers. 

Necessitem trobar i planificar nous àmbits de  difusió  de  les  activitats,  millorar  el  format  de  difusió  i  adaptar‐lo  als  perfils  objectiu,  modificar  els  formats  i  continguts  de  part  d'aquestes  activitats,  interactuar  amb  altres  actors del territori potencialment interessats,  etc. 

 ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 89 


ELABORACIÓ D’UN  CENS  DE  CASOS  DIAGNOSTICATS  D’ALZHEIMER  A  LES TERRES DE L’EBRE   

  || Associació de Familiars d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre                             || Possibles titulacions  Grau de Treball Social  Grau de Geografia i Ordenació  del Territori  Grau d’Infermeria 

Com a  associació,  un  dels  nostres  objectius  específics  és  donar  a  conèixer  a  la  població  general  les  dificultats  i  els  reptes  que  suposa  la  malaltia d’Alzheimer 

 

QUÈ?

COM?

No existeixen  dades  oficials  actualitzades  sobre  el  nombre  de  casos diagnosticats d’Alzheimer a les  Terres  de  l’Ebre.  Com  a  entitat,  necessitem  comptar  amb  dades  actualitzades  per  tal  de  poder  informar  i  sensibilitzar  la  població  sobre  l’impacte  de  les  demències  al  nostre territori.  

Creiem necessari  elaborar  un  cens  sobre  el  nombre  de  casos  diagnosticats  d’Alzheimer  a  les  Terres  de  l’Ebre,  així  com  incloure  les  diferents  estructures  familiars  existents  enfront de les malalties neurodegeneratives.  

         ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 90 


ELABORACIÓ D’UN  MODEL  DE  COOPERATIVA  DE  TREBALL  PER  UN  CENTRE SOCIAL AUTOGESTIONAT   

                         

|| Plataforma Creativa Cal Pobre 

|| Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Grau de Relacions Laborals i  Ocupació 

   

QUÈ?

Els nostres  objectius  venen  motivats  per  la  crisi  dels espais públics, nostre interès en la protecció,  conservació i promoció del patrimoni històric de  la  ciutat  i  la  falta  d'un  centre  que  tingui  les  característiques  per  centralitzar  i  compartir  recursos en xarxa entre entitats i associacions   

COM?

El nostre  projecte  implica  obrir  els  L'elaboració d'un treball que proposi un model  espais dels quals disposem perquè es  de cooperativa de treball per un centre social  puguin  realitzar  tot  tipus  d'activitats  autogestionat com el nostre.  culturals  i  socials  d'interès  per  a  la  ciutadania.  Per  aquesta  raó,  necessitem  comptar  amb  un  model  de  gestió  econòmica  i  financera  que  possibiliti  la  transparència,  l'autogestió,  la  participació  i  la  col∙lectivització  dels  béns  comuns.  Creiem que el model cooperatiu és el  que més s'apropa als nostres criteris.       ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 91 


ELABORACIÓ D’UN PLA DE COMUNICACIÓ DE CRISI PER UNA ENTITAT  SOCIAL   

|| Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta  

                         

 

|| Possibles titulacions  Grau de Periodisme  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques 

QUÈ?

Defensem els  drets  i  facilitem  el  desenvolupament  de  les  persones  amb  discapacitat,  cobrint  les  seves  expectatives  mitjançant serveis de qualitat i atenent les seves  necessitats, al mateix temps que facilitem la seva  participació en la societat 

COM?

Comptem amb un pla de comunicació  Elaboració  d’un  pla  de  comunicació  de  crisi  per  l’entitat,  però  hem  detectat  la  integrat  al  pla  de  comunicació  ja  existent  a  necessitat  de  tenir  un  pla  específic  l’entitat.  per  situacions  de  crisi:  confecció  i  funcionament  dels  comitès  de  crisi  i  gestió de la comunicació en aquestes  situacions.  Hi  ha  dos  tipus  d’organitzacions: les que ja han patit  una crisi i les que la patiran.               ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 92 


ELABORACIÓ D’UNA GUIA DIDÀCTICA EN COMPETÈNCIES BÀSIQUES    

  ||   Ajuntament de Tortosa – Procés comunitari                        || Possibles titulacions 

Grau d’Educació Primària  Grau d’Educació Social  Doble titulació en Educació  Infantil i Primària  Màster de Formació del  Professorat en Secundària 

El procés comunitari de Tortosa s’engega l’any  2010 amb l’objectiu de millorar la convivència  i  la  cohesió  social  a  la  ciutat.  En  l’actualitat,  més  d’una  vintena  d’entitats  i  institucions,  públiques  i  privades,  treballem  i  caminem  juntes  per  dotar  la  ciutadania  de  recursos  tècnics  en  diferents  àmbits  com  l’habitatge,  educació, ocupació, espai públic i salut 

QUÈ?

COM?

Dins de  l’àmbit  socioeducatiu  del  procés  comunitari  de  Tortosa  s’emmarca  un  projecte  de  reforç  educatiu  amb  alumnes  d’Educació  Primària  i  Secundària  que  es  desenvolupa  de  manera  conjunta  amb  diferents  entitats  del  territori  com  Atzavara‐Arrels  i  Creu  Roja.  El  projecte el porten a terme persones voluntàries  on  també  participen  estudiants  en  pràctiques  del CFGS en Integració Social. Des del projecte  s’han  detectat  mancances  en  competències  bàsiques per part de l’alumnat al qual es dona  suport  educatiu  i  una  mancança  de  coneixements  tècnics  i  recursos  suficients  per  part  del  voluntariat  per  a  poder  explicar  aquests continguts de manera satisfactòria. 

Elaboració de guies didàctiques i/o  recursos  metodològics  per  a  poder  treballar  competències  bàsiques amb alumnat d’Educació  Primària i Batxillerat en un entorn  de reforç socioeducatiu no formal. 

 ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 93 


ELABORACIÓ D’UNA UNITAT DIDÀCTICA PER UN HORT HIVERNACLE  ADAPTAT   

|| Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta  

                     

|| Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau d’Educació Infantil  Grau d’Educació Primària  Grau de Pedagogia  Doble titulació Educació Infantil  /Educació Primària 

Som una  organització  referent  de  serveis  de  qualitat  i  suport  per  a  persones  amb  discapacitat  i  les  seves  famílies.  Ens  considerem  una  entitat  innovadora,  promotora,  impulsora,  capaç  d'establir  aliances,  i  que  donem  resposta  a  les  necessitats emergents 

 

QUÈ?

COM?

A l’entitat  comptem  amb  un  hort  hivernacle  que  fem  servir  per  activitats  puntuals,  però  sobre  el  qual  no  tenim  un  projecte  concret  a  partir del qual es puguin aprofitar els recursos  didàctics  que  comporta  tant  per  a  l’escola,  el  taller i la residència de l’entitat. 

Disseny d’un projecte pedagògic al  voltant  de  l’hort  hivernacle  integrat  a  les  activitats  que  es  desenvolupen  als  centres  de  l’entitat: escola, taller i residència.   

                 ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 94 


ELABORACIÓ DE  MATERIALS  ADAPTATS  PER  A  LA  FORMACIÓ  SOCIOLABORAL DE JOVES AMB FUNCIONALITAT DIVERSA   

                             

|| Centre de Noves Oportunitats 

           

|| Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Pedagogia  Grau de Treball Social 

Orientem i  ajudem  a  trobar  aquella  formació  que  interessi  als  joves  i  a  fer‐se  un  lloc  en  el  mercat laboral 

   

QUÈ?

COM?

Treballem amb  joves  de  16  a  24  anys  no  escolaritzats  i  que  no  treballen.  L’objectiu  del  programa  és  aconseguir  el  màxim  nombre  d’insercions dins de la formació reglada i en el  camp laboral. Hem tingut joves amb necessitats  d’aprenentatge  específiques  i  no  comptem  amb  materials  adaptats  per  oferir‐los  una  formació a mida de les seves circumstàncies. 

Elaboració de  materials  adaptats  per  a  la  formació  sociolaboral  de  joves  amb  funcionalitat  diversa,  prenent  com  a  referència  els  perfils  que  hem  tingut  o  tenim  a  l’entitat. 

 ÍNDEX      

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 95


ESTRATÈGIA DE FIDELITZACIÓ DE LA MASSA SOCIAL D’UNA ENTITAT  AMBIENTAL   

                         

||Associació Mediambiental La Sínia 

|| Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Grau d’Economia  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques  Màster en Direcció d’Empreses  Màster d’Emprenedoria i  Innovació 

               

Un dels eixos principals de la nostra entitat és  l'educació  ambiental,  una  bona  eina  per  educar en valors com el respecte vers l'entorn,  la  sostenibilitat  i  la  consciència  ecològica,  la  importància  d'uns  hàbits  saludables,  etc.  Alhora, ens permet donar a conèixer els valors  naturals, socials i patrimonials del territori. 

QUÈ?

COM?

Com entitat ambiental comptem amb una gran  massa  social,  dels  quals  tan  sols  un  petit  percentatge  es  tradueixen  en  persones  col∙laboradores  en  qualitat  de  socis  i  sòcies.  Volem  fidelitzar  una  part  d'aquesta  massa  social  per  tal  que  s'impliqui  més  a  l'entitat.  El  nostre  perfil  de  persona  sòcia  no  respon  únicament a una aportació econòmica (a través  de diferents paquets), ja que també hi ha altres  tipus  de  col∙laboració  com  implicar‐se  en  projectes  de  l'entitat,  voluntariat,  formar  part  de la presa de decisions, funcionar com agents  de millora del mateix territori amb el suport de  l'entitat, entre altres. 

Elaborar una estratègia de captació de  noves persones col∙laboradores, tenint  en  compte  els  diferents  perfils  que  contemplem  a  l’entitat;  i  també  incloure maneres de comunicació tant  als  potencials  socis  com  a  la  massa  social amb la qual compta l’entitat. 

ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 96 


ESTRATÈGIA DE  SENSIBILITZACIÓ  AMBIENTAL  DIRIGIDA  A  CAMPINGS  DE  L’ÀREA DE TARRAGONA                                                 

|| Associació Mediambiental La Sínia 

|| Possibles titulacions  Grau de Geografia i Ordenació del  Territori  Grau de Turisme  Màster en Antropologia Urbana,  Migracions i Intervenció Social  Màster en  Anàlisi i Gestió del  Territori: Planificació, Governança i  Lideratge Territorial 

És molt important que la societat civil  conegui i valori el seu entorn i així actuï en  conseqüència. La preservació no és  possible sense la participació de tots i  totes. 

       

QUÈ?

COM?

  La desembocadura del riu Gaià, considerat  espai  natural  protegit,  està  densament  poblada a la Setmana Santa i a l’estiu. És  urgent  crear  una  estratègia  de  sensibilització  dirigida  a  aquest  tipus  de  turisme  i  que  es  pugui  presentar  a  les  persones  administradores  dels  càmpings  de l’àmbit de Tarragona. 

Necessitem  dissenyar  una  estratègia  de  sensibilització  sobre  espais  naturals  i  turisme  adreçada  a  la  població  dels  5  càmpings que hi ha actualment a l’àrea de  Tarragona.    

   ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 97


ESTRATÈGIA JURÍDICA  AUTOGESTIONAT

DE

PROTECCIÓ

D’UN

CENTRE

SOCIAL

                                            

|| Plataforma Creativa Cal Pobre 

|| Possibles titulacions 

Grau de Dret 

     

Organitzem activitats  destinades  a  promoure  un  espai  cultural  i  de  creació,  reforçar el teixit associatiu i crear xarxes de  suport  solidari  a  través  d'una  gestió  assembleària  i  cooperativista,  en  connexió  amb  associacions,  plataformes,  veïns,  veïnes i col∙laboradors 

QUÈ?

COM?

  Ens ubiquem en un palau patrimonial del  segle  XVII  reconvertit  en  centre  social  autogestionat.  El  palau  és  actualment  propietat d’un banc, necessita treballs de  restauració i de canviar la seva situació a la  de  lloguer  social,  per  tal  de  poder  desenvolupar les nostres activitats. 

Necessitaríem  comptar  amb  algun  tipus  d’informe  jurídic  per  poder  continuar  amb  les  nostres  tasques  socials  i  culturals  al  territori.  

           ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 98


ESTRATÈGIES D’ADAPTACIÓ  A  L’AULA  PER  A  NENS  I  NENES  AMB  ESPECTRE AUTISTA    

  || Associació de Trastorns de l’Espectre Autista Terres de l’Ebre                 || Possibles titulacions 

Grau d’Educació Infantil  Grau d’Educació Primària  Doble titulació en Educació Infantil i  Primària 

Des de l'ATEATE ajudem a totes aquelles  persones que ho necessiten, renovant  contínuament la nostra il∙lusió i el compromís  amb les famílies i els afectats per aquests  trastorns  

QUÈ?

COM?

Els nens i nenes amb espectre autista  sovint  pateixen  problemes  d’adaptació  i  integració  a  l’aula  que  poden  anar  des  de  dificultats  concretes  de  comprensió  d’alguna  tasca fins a dificultats de comunicació  i  relació  amb  els  altres,  passant  per  hipersensibilitats  o  hiposensibilitats,  entre d’altres.  

Veiem interessant poder elaborar un treball amb  orientacions  a  professionals  partint  de  les  dificultats en la comunicació, relació i interacció  dels  nens  i  nenes  amb  trastorns  d’espectre  autista.  Serien  estratègies  tant  pel  que  fa  a  les  adaptacions  en  la  metodologia  d'ensenyament  per  a  alumnes  amb  aquestes  característiques,  com per exemple suports visuals, estructuració,  complementació  amb  imatges  i  gràfics;  com  també  maneres  de  treballar  la  relació  amb  els  altres a través de treballs cooperatius, la relació  als  patis,  propostes  de  jocs  per  treballar  habilitats socials a l’escola, entre d’altres.  

                   ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 99


ESTRATÈGIES DE  COMUNICACIÓ  PER  UN  PROJECTE  DE  GESTIÓ  CULTURAL: UNA RÀDIO VEÏNAL   

               

|| Plataforma Creativa Cal Pobre 

  || Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Grau de Periodisme  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques 

Els nostres objectius venen motivats per la crisi  dels  espais  públics,  nostre  interès  en  la  protecció,  conservació  i  promoció  del  patrimoni  històric  de  la  ciutat  i  la  falta  d'un  centre  que  tingui  les  característiques  per  centralitzar i compartir recursos en xarxa entre  entitats i associacions 

QUÈ?

COM?

A l'entitat  volem  engegar  una  ràdio  veïnal a la Part Alta de Tarragona que  pugui  esdevenir  un  espai  obert  de  participació  tant  d'altres  entitats,  com  de  la  ciutadania.  L'objectiu  és  poder  traslladar  a  la  ciutadania  el  coneixement  de  problemàtiques  territorials,  impulsar  la  seva  participació  i  implicació,  així  com  promocionar  les  iniciatives  socials  i  culturals de les quals poden gaudir. 

Necessitem conèixer estratègies de comunicació  per  arribar  a  la  ciutadania  a  través  de  la  ràdio  i  per  incloure  a  l’hora  de  decidir  els  continguts  i  crear la programació. 

             ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 100 


ESTRATÈGIES DE DIFUSIÓ PER A GENT GRAN   

|| Gent Gran Activa         

                 || Possibles titulacions  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques Grau de Treball Social 

Ser gran, una gran experiència 

 

 

QUÈ?

COM?

  El projecte Tarragona, ciutat amiga de la  gent  gran  és  un  projecte  per  impulsar  l’envelliment  actiu  a  la  ciutat,  promovent  accions  que  millorin  la  qualitat de vida, la salut, la seguretat i  la participació de la gent gran. Moltes  vegades  és  complicat  fer  arribar  a  tothom  la  informació  dels  serveis  que  hi ha a la ciutat. 

Necessitem fer una bona planificació i treballar  la imatge que es vol donar al públic, elaborant  estratègies  de  difusió.  És  important  també  trobar  els  espais  més  adients  on  distribuir  aquesta informació, tenint en compte que els  destinataris són persones grans. 

                 ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 101 


ESTRATÈGIES DE VISIBILITAT DELS PROJECTES DE L’ENTITAT   

|| Associació Obre’t’ Ebre                          || Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Grau de Comunicació  Audiovisual  Grau de Periodisme  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques  Màster en Direcció d’Empreses 

Som una  associació  juvenil  sense  ànim  de  lucre  constituïda l’any 2005 amb la finalitat de promoure  els valor socials, artístics, ambientals, culturals en  l’àmbit local, nacional i internacional per al jovent i  infància especialment a aquelles que tenen més risc  d’exclusió  social  o  susceptibles  de  ser‐ho.  També  promovem l’emprenedoria i participació activa del  jovent. 

   

QUÈ?

COM?

Des de  l’entitat  desenvolupem  projectes  de  voluntariat,  formació  i  ocupació dirigits a joves, com cursos  de  formació  i  inserció,  voluntariat  europeu,  camps  de  treball,  entre  d’altres.  

Fer un estudi de quines estratègies de visibilitat   podem desenvolupar des de l’entitat, per tal de  donar a conèixer els projectes que oferim a la  societat.   

                 ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 102 


ESTRATÈGIES PEL  CONFLICTE  TERRITORIAL  DE  LES  NORMATIVES  EUROPEES SOBRE ESPAIS D’INTERÈS NATURAL QUE NO SON D’OBLIGAT  COMPLIMENT   

                           

|| Plataforma Salvem la Platja Llarga 

  Grau de Dret    Màster de Dret Ambiental    || Possibles titulacions 

QUÈ?

Som una  plataforma  que  lluita  per  la  protecció  legal de la platja llarga i el seu voltant, conservant  la seva puresa i caracterítiques 

COM?

En 2007 es va realitzar una denúncia a  Elaboració  d’una  denúncia  a  la  Comissió  la Comissió Europea sobre l'Ampliació  Europea  per  tal  de  deixar  constància  de  la  dels  Espais  d’Interès  Natural.  Es  situació actual i poder realitzar un seguiment.  concretava  la  problemàtica  de  l’EIN  de la Punta de la Móra (massa petit i  aïllat),  prenent  com  a  referència  la  Directiva  d'Hàbitats  Europea.  Les  normatives  s’aproven  a  l’àmbit  europeu,  però  no  són  d’obligat  compliment i això suposa un conflicte  territorial.         ÍNDEX     

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 103


ESTUDI COMPARATIU  DE  LA  LLEI  DE  PROTECCIÓ  DE  LES  PERSONES  VULNERABLES  ||  Associació  Intercomarcal  de  Consumidors  i  Usuaris de Catalunya                                                               

                

  || Possibles titulacions  Grau de Dret  Grau de Relacions Laborals i  Ocupació Grau de Treball Social  Màster d'Advocacia  Màster Dret de l'Empresa i de la  Contractació 

Informem a les persones usuàries de l’impacte  en la seva economia personal abans de  contractar crèdits i préstecs de consum 

     

QUÈ?

COM?

  Formem part de la taula de la pobresa  energètica  de  Tarragona  i  estem  en  contacte  amb  la  de  Catalunya,  on  es  treballa  per  fer  front  a  la  pobresa  energètica. S’està definint i regulant la  nova figura del consumidor vulnerable  i  necessitem  un  estudi  de  com  han  aplicat  altres  països  d’Europa  les  directives de la comissió europea sobre  el  mercat  interior  de  gas  i  electricitat  (2009/72/CE)  així  com  una  proposta  d’aplicació al nostre context. 

Volem  realitzar  un  estudi  de  com  han  aplicat  altres  països  d’Europa  les  directives  de  la  comissió europea sobre el mercat interior de  gas  i  electricitat  (2009/72/CE)  i  fer  una  proposta de aplicació. 

 ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 104 


ESTUDI COMPARATIU  DE  LES  DIFERENTS  LEGISLACIONS  EN  MATÈRIA  D’ACCESSIBILITAT                                         

|| Fundació ECOM  

|| Possibles titulacions  Grau de Dret  Màster en Dret de l’Empresa i la  Contractació 

   

Volem ser l'entitat de referència de la  discapacitat física i l'interlocutor reconegut i  legitimat per al desenvolupament de  polítiques que afavoreixin la igualtat  d'oportunitats, sempre amb un esperit  d'innovació, col∙laboració i transformació  social 

QUÈ?

COM?

  L’accessibilitat  és  un  dret  recollit  en  la  Convenció internacional  sobre els drets de  les  persones  amb  discapacitat.  Aquesta  Convenció diu que, a fi que les persones amb  discapacitat puguin viure independentment  i  participar  plenament  en  tots  els  aspectes  de la vida, els estats han d’adoptar mesures  pertinents  per  assegurar  l'accés  de  les  persones  amb  discapacitat,  en  igualtat  de  condicions amb les altres, a l'entorn físic, el  transport, la informació i les comunicacions,  inclosos  els  sistemes  i  les  tecnologies  de  la  informació  i  les  comunicacions,  i  a  altres  serveis i instal∙lacions oberts al públic o d'ús  públic, tant en zones urbanes com en rurals. 

Elaboració d’un estudi comparatiu de les  diferents  legislacions  en  matèria  d’accessibilitat, tant a l’àmbit estatal com  europeu. 

ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 105 


ESTUDI COMPARATIU SOBRE EL COPAGAMENT EN SERVEIS SOCIALS                                             

|| Fundació ECOM  

|| Possibles titulacions  Grau d’Economia  Grau de Treball Social 

   

Defensem l'exercici dels drets de les  persones amb discapacitat física per assolir  la plena inclusió social i millorar la seva  qualitat de vida, amb l'apoderament de les  persones com a eix vertebrador 

QUÈ?

COM?

  Defensem  la  igualtat  de  drets  i  oportunitats  per  a  les  persones  amb  discapacitat  física  i  treballem  per  la  incidència  política.  Hem  elaborat  diferents  esmenes  a  noves  lleis  i  normatives  relacionades  amb  les  condicions  d’accessibilitat,  la  igualtat  de  tracte  i  no  discriminació,  el  copagament, el suport a l’autonomia a  la  mateixa  llar,  l’atenció  social  a  persones  amb  discapacitat  o  l’atenció  educativa inclusiva; entre altres.   

Elaboració  d’un  estudi  comparatiu  sobre  el  copagament en serveis socials, tant en l’àmbit  estatal,  com  europeu.  El  copagament  en  els  serveis  socials  no  està  unificat  en  totes  les  CCAA,  provocant  desigualtats  entre  les  persones segons el territori on visquin. Alguns  governs autonòmics han fixat paràmetres de  copagament  molt  elevats,  fent  que  la  capacitat  econòmica  de  les  persones  amb  discapacitat  disminueixi  de  manera  molt  preocupant.   

       ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 106 


ESTUDI COMPARATIU  SOBRE  LES  PRESTACIONS  DE  SERVEIS  SOCIALS  DIRIGIDES A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA                                             

|| Fundació ECOM  

|| Possibles titulacions 

Grau de Treball Social 

 

Volem enfortir el sector associatiu de la  discapacitat física a través de la participació,  la representació i el seu apoderament 

QUÈ?

COM?

  Creiem  que  els  serveis  socials  han  de  centrar‐se en la persona, promoure les  potencialitats  de  cadascú  i  obrir  la  participació  activa  de  la  persona  amb  discapacitat  física  com  a  màxima  coneixedora  de  les  seves  necessitats,  en  la  seva  concepció,  definició  i  avaluació.   

Elaboració  d’un  estudi  comparatiu  sobre  les  prestacions i serveis de les diferents carteres  de  serveis  socials  dirigides  a  persones  amb  discapacitat física; tant en l’àmbit estatal com  europeu. 

                   ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 107


ESTUDI DE  L’IMPACTE  DE  PROCESSOS  DE  FORMACIÓ  AMB  JOVES  VULNERABLES                                             

|| Centre de Noves Oportunitats 

  || Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Psicologia  Grau de Treball Social 

En el  Centre  de  Noves  Oportunitats  tenim  l'objectiu d'afavorir la inserció dels joves en  el mercat laboral i en la formació reglada 

 

QUÈ?

COM?

  Treballem amb joves de 16 a 24 anys no  escolaritzats  i  que  no  treballen.  L’objectiu del programa és aconseguir  el  màxim  nombre  d’insercions  dins  de  la formació reglada i en el camp laboral.  Disposem  d’indicadors  de  resultat  i  procés que avalen l’èxit del programa,  però veiem necessari recollir l’impacte  social que ha suposat el pas dels i de les  joves pel programa.   

Elaboració  d’una  anàlisi  de  l’impacte  del  projecte al llarg d’aquest temps. 

             ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 108 


ESTUDI DE L’IMPACTE SOCIAL D’ACTIVITATS DE TEMPS DE LLEURE   

  || Associació Atzavara‐arrels                           

|| Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Pedagogia  Grau de Treball Social 

   

Entenem que  les  persones  estan  conformades  per  múltiples  identitats.  És  a  partir d’aquesta diversitat que podem trobar  allò comú i promoure la relació positiva i, per  tant,  la  cohesió  social,  des  de  la  igualtat  de  drets, responsabilitats i alhora des del dret a  la diferència. 

QUÈ?

COM?

Com a  entitat,  desenvolupem  diversos projectes de temps de lleure  dirigit principalment a dones, infància  i joventut. La dinàmica de treball ens  impossibilita tindre temps per avaluar  quin  és  l’impacte  d’aquestes  accions  en els beneficiaris directes, per tal de  poder  centrar‐nos  en  la  millora  d’aspectes clau.   

Creiem necessari fer un estudi de l’impacte  social d’activitats en l’àmbit del lleure que  desenvolupem  amb  infància  i  joventut,  amb  l’objectiu  d’identificar  aspectes  de  millora.  

         

                         

           

ÍNDEX   PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 109 


ESTUDI DE LA VALORACIÓ I MESURA DE L’IMPACTE DE L’ACCIÓ SOCIAL   

|| Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella 

                

|| Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Pedagogia  Màster en Anàlisis i Gestió del  Territori: Planificació, Governança i  Lideratge Territorial  Màster en Antropologia Urbana,  Migracions i Intervenció Social 

Apostem per la qualitat humana i  professional de la nostra tasca, dirigida a  tots els nens i nenes de 4 a 16 anys, del país  o nouvinguts, que vivint i estant  escolaritzats a Reus aposten per un futur  compartit i integrat a la nostra ciutat. 

     

QUÈ?

COM?

  Desenvolupem  les  nostres  activitats  socials a la ciutat de Reus des de finals  dels  anys  70.  En  l’actualitat  volem  conèixer  l’abast  que  aquesta  tasca  ha  representat i representa en la vida pels  infants,  adolescents  i  les  famílies  beneficiàries.   

Ens volem centrar a  conèixer quins elements  de la vida personal, familiar i de l’entorn més  proper  (escola,  institut,  barri),  han  canviat  o  millorat  gràcies  a  la  tasca  de  l’entitat.  Per  acotar una mica aquest estudi, ens centraríem  en els últims cinc anys (2010‐2015). Els resultats  d'aquest  estudi  ens  indicaran  quines  millores  hem de realitzar en la nostra feina diària i quins  objectius estratègics ens hem de plantejar en  els cinc anys vinents. 

         ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 110 


ESTUDI DE  LES  IMPLICACIONS  DEL  NOU  DECRET  D’INCLUSIÓ  A  LES  ESCOLES ORDINÀRIES PER ALS CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL   

|| Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta  

|| Possibles titulacions  Grau de Treball Social      

                                        

En l’Associació Provincial de Paràlisi  Cerebral volem consolidar‐nos com una  entitat innovadora, promotora, impulsora,  capaç d'establir aliances, i que doni  resposta a les necessitats emergents 

QUÈ?

COM?

  Amb  l’aprovació  del  nou  Decret  de  l’atenció  educativa  a  l’alumnat  en  el  marc  d’un  sistema  educatiu  inclusiu,  ens  trobem  amb  una  nova  situació  en  termes  d’integració  i  inclusió  educatives entre les escoles ordinàries  i els centres d’educació especial.  

Realització  d’un  estudi  que  analitzi  les  implicacions  del  nou  Decret  per  als  centres  d’educació  especial,  que  tingui  en  compte  aspectes  poblacionals  i  recursos  econòmics  relacionats amb la seva aplicació. 

                     ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 111 


ESTUDI DE  LES  PERCEPCIONS  SOCIALS  ENVERS  ELS  TRASTORNS  MENTALS A LES TERRES DE L’EBRE   

|| Associació Poco Poco                               || Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau d’Infermeria  Grau de Psicologia  Grau de Treball Social  Màster en Antropologia Mèdica i Salut  Global 

Som un  grup  de  persones  amb  trastorn  mental  sever  que  busquem  millorar    la  reinserció  social  i  la  qualitat  de  vida  d’aquest col∙lectiu, així com lluitar contra  l’estigma  que  pateixen  les  persones  afectades. 

 

QUÈ?

COM?

Com a associació volem lluitar contra  Necessitem  un  estudi  sobre  les  l’estigma social associat als trastorns  percepcions  que  té  la  població  de  les  mentals.   Terres de l’Ebre envers la salut mental i els  trastorns mentals per tal de poder establir    estratègies  per  trencar  prejudicis  i  lluitar  contra l’estigma.  

                   

           

ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 112 


ESTUDI DE MERCAT DE LA VENDA D’OBJECTES DE SEGONA MÀ A LES  TERRES DE L’EBRE   

                 

|| Associació La Segona Volta  

|| Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Grau d’Economia  Grau de Finances i Comptabilitat  Màster en Direcció d'Empreses  Màster en Economia  Màster en Emprenedoria i  Innovació 

Els nostres  objectius  com  a  associació  són  estalviar recursos, disminuir la generació de  residus, així com impulsar l’economia social  

“            

QUÈ?

COM?

 Som  una  entitat  sense  ànim  de  lucre  que  ens  dediquem  a  la  recuperació  i  comercialització d’objectes de segona  mà, així com la realització de tasques  de  sensibilització  envers  la  prevenció  de  residus.  Tots  els  objectes  que  venem  són  donats  per  particulars  o  empreses.  En  els  tres  anys  que  funciona  el  projecte  hem  notat  que  l’entrada  de  material  (donatius)  funciona millor que la sortida (vendes)  i  necessitem  saber  el  perquè  per  millorar  el  balanç  entre  entrades  i  sortides  i  per  tant  la  viabilitat  del  projecte. 

Mitjançant un estudi de mercat que indiqui  el  potencial  de  venda  de  productes  de  segona  mà  dins  l’àmbit  territorial  o  àrea  d’influència  que  abasta  l’activitat  (comarques  del  Baix  Ebre  i  Montsià)  i  així  poder  avaluar  la  viabilitat  del  projecte  i  la  seva autosuficiència. 

ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 113 


ESTUDI DE  NECESSITATS  DE  PERSONES  AMB  DISCAPACITAT  INTEL∙LECTUAL   

|| Taller Baix Camp  

                

|| Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Pedagogia  Grau de Psicologia 

         

   

L’associació del Taller Baix Camp és una  entitat sense ànim de lucre declarada  d’utilitat pública amb seu a Reus que actua  per a totes les persones amb discapacitat  intel∙lectual adultes i les seves famílies,  preferentment de la comarca del Baix  Camp. 

QUÈ?

COM?

  Des  de  l’entitat,  veiem  la  importància  de  fer  un  estudi  sobre  les  necessitats  de  les  persones  usuàries  en  funció  de  l’edat,  la  situació  familiar  i  el  grau  de  discapacitat  intel∙lectual,  a  l’hora  de  programar activitats. 

A  partir  d’aquest  estudi,  seria  interessant  poder realitzar una proposta d’activitats més  adequades als diferents perfils de les persones  usuàries  en  l’àmbit  lúdic  i  de  la  teràpia  ocupacional. 

                           ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 114 


ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA DE LES ASSOCIACIONS    

  || Ajuda Hiperactivitat i Dèficit d'Atenció ‐ Terres de l'Ebre                               || Possibles titulacions    Grau d’Administració i Direcció    d’Empreses    Grau d’Economia    Màster en Direcció d’Empreses     

QUÈ?

COM?

  Som una associació de familiars i afectats  de TDAH (Trastorn de Dèficit d’Atenció  per Hiperactivitat) que fem tasques  d’acollida a pares i mares, accions de  suport i gestió de les emocions pels nens  i nenes afectats així com organització de  jornades i xerrades amb especialistes. La  quota que paguen les famílies per formar  part de l’entitat és mínima i això ens  suposa molt pocs ingressos per a fer  front a les despeses de les nostres  activitats. 

Creiem  necessari  un  estudi  de  viabilitat  econòmica  de  les  associacions,  tenint  en  compte  la  naturalesa  dels  seus  ingressos,  així com la possibilitat d’obrir noves vies de  finançament. 

       ÍNDEX         

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 115


ESTUDI DEL FET MIGRATORI VISCUT PER INFANTS I JOVES   

  || Associació Atzavara‐arrels                      || Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Treball Social  Grau  d’Antropologia  i  Evolució  Humana  Màster  en  Antropologia  Urbana,  Migracions i Intervenció Social 

Apostem per un model social d’interculturalitat. 

“          

 

QUÈ?

COM?

Treballem amb  infants  i  joves  nouvinguda que, per les seves biografies  de  vida,  han  viscut  un  xoc  cultural  a  causa  del  fet  migratori  que  han  viscut.  Necessitem tindre un coneixement més  ample  del  possible  impacte  del  fet  migratori en els seus cicles vitals per tal  de  poder  dissenyar  uns  itineraris  d’inserció  social  més  personalitzats  i  d’acord amb les seves necessitats. 

Necessitaríem un estudi de l’impacte del fet  migratori  a  raó  de  xoc  cultural  i  diferents  estratègies  d’inserció  que  despleguen  els  infants i joves a la societat d’acollida. 

           ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 116 


ESTUDI DELS  BENEFICIS  DE  L’APRENENTATGE  D’INSTRUMENTS  TRADICIONALS EN NENS PETITS   

|| Zonagralla Agrupació Musical            

                 || Possibles titulacions  Grau d’Educació Infantil  Grau d’Educació Primària  Grau de Pedagogia  Màster  en  Música  com  a  Art  Interdisciplinària   

A més d’actuacions musicals i de promoure  activitats  al  voltant  de  la  música  tradicional, fomentem el debat i l’intercanvi  d’experiències  entre  sonadors  del  nostre  país. 

 

QUÈ?

COM?

  Actualment  no  existeixen  mètodes  d’aprenentatge d’instruments adaptats  per  a  edats  tan  primerenques  (4  i  6  anys), sobretot dins el món de la música  tradicional i popular. 

Veiem  la  necessitat  d’adaptar  el  mètode  d’aprenentatge  dels  instruments  tradicionals  per a infants de 4 i 6 anys i estudiar els beneficis  que  això  pot  comportar.  S’hauria  de  pensar  quins són els sistemes d’introduir el llenguatge  musical  i  l’aprenentatge  de  l’instrument  de  manera conjunta. 

             ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 117 


ESTUDI JURÍDIC SOBRE ACCESSIBILITAT I MEDI NATURAL   

|| Federació Mestral COCEMFE 

                

  || Possibles titulacions  Màster en Dret Ambiental 

         

QUÈ?

Som la unió de voluntats i treballs perquè  persones amb discapacitats d’origen físic i  orgànic puguin assolir el grau més gran  possible d’autonomia personal i  normalitzar la seva relació amb l’entorn.   

COM?

    Les  dificultats  que  tenen  les  persones  Volem fer un estudi jurídic sobre accessibilitat  amb  discapacitat  d’origen  físic  i/o  i medi natural.  orgànic  per  accedir  i  gaudir  del  medi  natural són moltes.                     ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 118 


ESTUDI PER  A  LA  MILLORA  DE  L’ÈXIT  EDUCATIU  A  LA  CIUTAT  DE  TORTOSA   

  || Grup d’Esplai Blanquerna                                  Grau d’Educació Primària    Grau d’Educació Social  Grau de Pedagogia    Grau de Psicologia    Grau de Treball Social    Doble  titulació  en  Educació    Infantil i Primària    || Possibles titulacions 

Som una entitat arrelada al territori que es  dedica a l'impuls, la dinamització, la gestió i  el  seguiment  de  projectes  dirigits  a  la  millora de la igualtat d'oportunitats de les  persones del territori  

QUÈ?

COM?

Des de l’entitat treballem en diversos  projectes  d’inclusió  social  dirigits  a  població  juvenil  i  infantil  de  la  ciutat  de  Tortosa.  En  aquest  sentit,  detectem  dificultats  en  l’àmbit  educatiu. 

Realitzar un treball per analitzar quina és la  realitat  educativa  a  la  ciutat  de  Tortosa:  característiques, perfils, possibles causes i  proposta  d’estratègies  d’intervenció  des  de la nostra entitat.  

                   

           

ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 119 


ESTUDI SOBRE  L’EXPLOTACIÓ  LABORAL  DE  LES  PERSONES  TREBALLADORES ESTRANGERES                      || Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC‐UGT)                               

|| Possibles titulacions  Grau de Relacions Laborals i Ocupació  Grau de Dret 

QUÈ?    L’objectiu de l’entitat és identificar els  sectors  laborals  on  es  vulneren  els  drets  de  les  persones  treballadores  amb  la  finalitat  de  detectar  situacions  d’explotació  laboral  i  denunciar‐les.  Hem  detectat  que  un  alt  percentatge  de  les  persones  treballadores  dels  sectors  més  precaris  solen  ser  estrangers.  Creiem  que  la  condició  d’estranger pot contribuir a augmentar  la vulnerabilitat  de ser explotat, ja que  moltes  d’aquestes  persones  no  compten  amb  recursos  per  tal  de  fer  front a aquest tipus de situació.   

Treballem per  aconseguir  la    integració laboral, social i política de    les persones immigrades          COM?        Partint de la base dels estudis existents i    que determinen els sectors laborals que    tenen convenis col∙lectius propis abusius      per  evitar  l’aplicació  dels  convenis    col∙lectius  sectorials,  creiem  necessari:    determinar  el  percentatge  de  persones    treballadores  estrangeres  afectades  per    situacions d’explotació laboral; explorar i    conèixer  la  percepció  i  el  grau  de    tolerància  que  tenen  les  persones    treballadores estrangeres respecte a les    condicions  i  conductes  de  l’explotació    laboral;  facilitar  a  les  persones    treballadores  víctimes  d’explotació      laboral,  la  informació  i  les  eines    necessàries per fer‐li front.   

 

ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 120 


ESTUDI SOBRE LA JOVENTUT ACTUAL   

|| Jove Cambra Internacional Tarragona  

                

|| Possibles titulacions 

Grau d’Educació Social  Grau de Psicologia  Grau de Treball Social 

             

La Jove  Cambra  és  un  moviment  internacional,  que  neix  a  Estats  Units  i  s'escampa arreu sent present en l'actualitat a  més de 120 països en els 5 continents. Aquest  fet  ens  dona  l'oportunitat  d'establir  relació  amb  joves  de  tot  el  món  amb  cultures  i  interessos  molt  diferents  però  sempre  amb  l'esperit  de  compartir  inquietuds  i  experiències 

QUÈ?

COM?

  Ens cal conèixer les característiques de  la  joventut  actual,  més  enllà  de  les  dades  i  estadístiques  oficials  sobre  la  taxa  d'atur,  la  taxa  de  persones  estudiants i no estudiants, etc. 

Necessitem  saber  quines  necessitats,  motivacions  i  inquietuds  tenen  els  joves,  així  com les seves perspectives i intencions en un  futur a curt, mig i llarg termini. Ens seria molt  útil analitzar dades i treballs anteriors, així com  a  fer  una  comparació  amb  altres  països  i/o  èpoques. 

     ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 121


ESTUDI SOBRE  LA  PERCEPCIÓ  DEL  SINDICALISME  ENTRE  LA  POBLACIÓ ESTRANGERA                      || Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC‐UGT)   

|| Possibles titulacions  Grau de Relacions Laborals i Ocupació  Grau de Dret 

 

Som una  entitat  sense  afany  de  lucre  que treballa per aconseguir la integració  laboral, social i política de les persones  immigrades 

QUÈ?

COM?

  El sindicalisme és una eina de protecció  per  a  les  persones  treballadores  que  fomenta la cohesió social i que redueix  la desigualtat. Creiem que la percepció  que  tenen  les  persones  treballadores  estrangeres dels sindicats està marcada  per  factors  històrics  i  culturals  propis  dels  seus  països  d’origen,  que  moltes  vegades  poden  generar  un  distanciament  entre  tots  dos.  Considerem  que  apropar  el  sindicalisme a les persones estrangeres  i  viceversa,  és  una  manera  d’evitar  la  divisió  de  les  classes  treballadores,  de  garantir  la  igualtat  i  d’avançar  en  una  societat més inclusiva i més justa.   

Necessitem un estudi per tal de conèixer la  percepció  que  tenen  les  persones  treballadores  estrangeres  dels  sindicats  i  com  influeix  en  la  seva  participació  sindical.  També  necessitem  avaluar  les  mesures  posades  en  marxa  per  part  dels  sindicats  per  tal  d’afavorir  l’afiliació  i  participació  activa  d’aquest  grup  de  treballadors i una sèrie de recomanacions  que  els  sindicats  poden  posar  en  marxa  per  tal  d’apropar  els  seus  serveis  a  les  persones treballadores d’origen estranger. 

                                           

   

ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 122 


ESTUDI SOBRE LA PRESÈNCIA AL TERRITORI I PROPOSTES DE MILLORA   

                 || Creu Roja Reus                              || Possibles titulacions  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Màster de Direcció d’Empreses  Màster de  Gestió d’Empreses  Tecnològiques 

Tots tenim  l’obligació  de  ser  responsables  amb els altres 

       

QUÈ?

COM?

  Voldríem  que  els  ciutadans  de  Reus  coneguessin  els  diferents  projectes  que  es  desenvolupen  com  a  seu  local  de Creu Roja. 

Volem impulsar un estudi sobre la presència de  l’entitat al territori i una avaluació de la imatge  que  projectem  a  la  població.  Dissenyar  una  estratègia  de  màrqueting  que  ens  permeti  incrementar  la  nostra  visibilitat  davant  la  ciutadania. 

             ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 123 


ESTUDI SOBRE  LA  PROTECCIÓ  DEL  PATRIMONI  DE  PERSONES  AMB  DISCAPACITAT INTEL∙LECTUAL             || Taller Baix Camp  

                 || Possibles titulacions 

Grau de Dret  Grau d’Educació Social  Grau de Treball Social  Màster en Advocacia 

     

QUÈ?

Davant la  inexistència  de  serveis  on  poder  ser  atesos,  un  grup  de  pares  i  mares  decideixen unir‐se l’any 1979 i crear així un  espai  on  aquests  nens  i  nenes  poguessin  rebre  una  educació.  A  més,  tenim  una  cartera  de  serveis  dirigits  a  les  persones  amb discapacitat intel∙lectual 

COM?

  La  major  part  dels  usuaris  no  poden  gestionar  el  seu  patrimoni  de  manera  autònoma  o  ho  poden  fer  de  manera  limitada. 

Necessitem  elaborar  una  guia  de  vies  jurídiques  de  protecció del  patrimoni  de  les  persones  amb  discapacitat  intel∙lectual  i  dissenyar un pla de sensibilització adreçat als  seus familiars. 

         ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 124 


ESTUDI SOBRE  LA  TERÀPIA  DE  VOL  COM  A  EINA  D’INTEGRACIÓ  DE  PERSONES AMB DISCAPACITAT   

|| Reial Aeroclub de Reus 

                 || Possibles titulacions  Grau de Psicologia  Grau de Fisioteràpia  Grau de Medicina  Grau de Pilot d’Aviació Comercial i  Operacions Aèries 

   

QUÈ?

El contacte amb l’aviació, els avions i fins i  tot  en  alguns  casos  el  vol,  és  una  experiència per a tots, per a ells i també per  a  nosaltres,  molt  gratificant  i  que  en  la  majoria  de  situacions  ajuda  a  millorar  en  l’aspecte cognitiu de les persones   

COM?

  Organitzem  visites  per  col∙lectius  en  risc  d’exclusió social, situació de vulnerabilitat  o  persones  amb  discapacitat.  Si  bé  actualment s’estan duent a terme aquest  tipus  d’activitats,  no  tenim  una  formació  prèvia  sobre  com  treballar  amb  aquests  col∙lectius. 

Estudi  sobre  la  teràpia  de  vol  com  a  eina  d’integració de persones amb discapacitat i  de  comprovació  dels  beneficis  que  els  aporta.   

             ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 125 


EXPLORANT LA CONSTRUCCIÓ D’IDENTITATS SOCIALS A TRAVÉS DE LA  PARTICIPACIÓ ALS HORTS SOCIALS   

                         

|| Horts Socials de la URV  

|| Possibles titulacions  Màster en Direcció d’Empreses  Màster  d’Antropologia  Urbana,  Migracions i Intervenció Social 

 

L'objectiu de  l'acció  és  desenvolupar  un  projecte  d'innovació  social  que  permeti  integrar  a  uns  col∙lectius  socialment  vulnerables amb  la  cultura  de  la protecció,  conservació i sostenibilitat ambiental 

QUÈ?

COM?

Part  de  la  definició  que  fem  de  nosaltres  Resulta  d'interès  fer  un  estudi  descriptiu  (pre  i  mateixos  es  fa  en  base  a  la  pertinència  a  grups socials (i.e. soc català, soc estudiant,  soc  mare,  etc.).  Aquesta  definició  de  nosaltres  mateixos  condiciona  la  relació  amb  els  altres  (actituds,  comportaments  i  emocions).    

post) de  com  l'experiència  als  horts  socials  pot  influir  en  la  construcció  d'aquestes  identitats  socials, i com aquestes identitats influeixen en el  benestar psicològic de les persones usuàries dels  horts. 

                 

ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 126


INFORME DE  COM  ADAPTAR  LA  DEFENSA  LEGAL  DE  PERSONES  CONSUMIDORES A LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)                      || Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya ‐ AICUC                                                                           

|| Possibles titulacions  Màster en Dret de l’Empresa i la  Contractació 

QUÈ?

Informem a  les  persones  usuàries  de  l’impacte  en  la  seva  economia  personal  abans  de  contractar  crèdits  i  préstecs  de  consum 

COM?

  Hem  detectat  que  els  nostres  procediments com entitat no compleixen  la  llei  orgànica  de  protecció  de  dades:  formularis  d'alta  de  persones  sòcies,  recollida  de  reclamacions,  recollida  de  firmes, enquestes, textos a la pàgina web,  etc.  Aquesta  situació  dificulta  portar  a  terme la nostra tasca de defensa de drets  de les persones consumidores. 

Anàlisi de la situació de l’entitat en aquesta  matèria  i  informe  de  com  implantar  necessitats  legals  en  matèria  de  privadesa  i  protecció  de  dades,  internet  i  comerç  electrònic i consum. 

                   ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 127 


INFORME LEGAL  SOBRE  LA  SITUACIÓ  DE  LES  COMISSIONS  HOSPITALÀRIES A CATALUNYA  || Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya ‐ AICUC 

                                          

|| Possibles titulacions 

Grau de Dret 

 

QUÈ?

Informem, orientem i defensem a les  persones consumidores i protegim els seus  drets 

COM?

  A l’article 20 del Real Decret del 521/1987,  sobre  les  Comissions  de  Participació  Hospitalàries, les defineixen conformades  per  dues  persones  representants  d’organismes de consum a cadascuna. 

Voldríem saber si aquesta llei és d’aplicació i  en cas contrari, desenvolupar unes propostes  en aquest àmbit. 

           ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 128


L’HABITATGE: PRINCIPI D’INCLUSIÓ 2017   

  || Grup d’Esplai Blanquerna                      || Possibles titulacions  Grau de Dret  Grau d’Educació Social  Grau de Geografia i Ordenació del  Territori  Grau de Treball Social  Màster  en  Antropologia  Urbana,  Migracions i Intervenció Social 

Gestionem pisos assistits per a menors i  majors amb dificultats d'integració social  

       

QUÈ?

COM?

Considerem l’habitatge  com  un  dels  principals factors que permeten a les  persones  i  a  les  famílies  normalitzar  les  seves  vides.  A  través  dels  projectes  que  estem  desenvolupant  ens  adonem  de  situacions  diverses  i  complexes  relacionades  amb  les  dificultats  d’accedir  de  manera  regularitzada a un habitatge.  

Cal analitzar la correlació entre habitatge i  inclusió  social,  observar  la  realitat  a  la  ciutat  de  Tortosa  el  2017  i  formular  propostes per a la millora de la situació de  persones  i  famílies  en  situació  de  vulnerabilitat.  

                         

             ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 129 


L’IMPACTE (LOCAL)  D’ACCIONS  SOCIALS,  QUANTIFICACIÓ  I  ANÀLISI  ECONÒMICA      

|| Grup d’Esplai Blanquerna 

                      || Possibles titulacions  Grau  d’Administració  i  Direcció  d’Empreses  Grau d’Economia  Grau de Finances i Comptabilitat  Màster en Direcció d’Empreses 

Una entitat  que,  des  de  la  seva  reflexió,  pugui  atendre  amb  qualitat  la  diversitat  canviant  de  necessitats  socials,  des  dels  mateixos recursos i/o donant suport a altres  entitats  i  institucions  que  treballen  en  aquest camp 

             

    Treballem  amb  població  juvenil,  A través d’un estudi sobre la quantificació    infantil,  exreclusa,  voluntariat,  econòmica de l’impacte de les activitats de      diversitat  funcional,  entre  d’altres.  l’entitat.     Considerem que els projectes d’acció    social  que  desenvolupem  tenen  un    fort  impacte  comunitari  i  voldríem    conèixer  la  quantificació  econòmica    d’aquestes  accions.  És  a  dir,  quin    impacte econòmic estem generant en    el territori amb els nostres projectes i      accions socials.   

QUÈ?

COM?

         

ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 130 


LA IMPORTÀNCIA  DE  LA  VEU:  UN  REGISTRE  D’UNA  COLLA  CASTELLERA EN PRIMERA PERSONA     

||  Colla de Castellers Xiquets de Tarragona 

                       

|| Possibles titulacions  Grau de Comunicació  Audiovisual  Grau de Periodisme  Màster en Antropologia Urbana,  Migracions i Intervenció Social 

   

La Colla de Castellers Xiquets de Tarragona  és  una  entitat  sense  ànim  de  lucre  i  és  la  colla  degana  de  la  ciutat.  A  més  de  la  pràctica castellera i la seva part tècnica, la  colla compta amb diverses àrees d’actuació  destinades a la interacció amb la ciutadania  com  l’acció  social  i  solidatidad,  gènere  i  igualtat,  història  i  identitat,  comunicació,  àrea sanitària, entre d’altres 

QUÈ?

COM?

L'àrea de  comunicació  té  moltes  branques  d'actuació  que  té  a  veure  amb la projecció social de la colla i de  la seva història i la història de la ciutat.  Una  d'elles  és  la  producció  de  diferents productes audiovisuals. 

Ens agradaria tenir un material audiovisual  que reculli relats orals de les persones més  antigues  de  la  colla.  La  idea  és  tenir  un  bagatge  de  narratives  audiovisuals,  en  format  entrevista,  que  siguin  part  del  nostre patrimoni d'arxiu, donant veu a les  experiències en primera persona. 

               

                     

   

ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 131


MARC LEGAL PER A PROFESSIONALS EN EL TREBALL AMB JOVES EN  RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL   

                     

|| Centre de Noves Oportunitats 

   

|| Possibles titulacions 

Grau de Dret  Grau de Treball Social  Grau d’Educació Social 

En el Centre de Noves Oportunitats tenim  l'objectiu d'afavorir la inserció dels joves  en el mercat laboral i en la formació  reglada 

       

QUÈ?

COM?

Treballem amb joves de 16 a 25 anys  no  escolaritzats  i  que  no  treballen.  L’objectiu  del  programa  és  aconseguir  el  màxim  nombre  d’insercions  dins  de  la  formació  reglada  i  en  el  camp  laboral.  És  indispensable  conèixer  els  límits  legals de l’actuació dels professionals  i  com  actuar  davant  situacions  no  quotidianes. 

Anàlisi de  com  afecta  la  pràctica  professional,  el  marc  legal  associat  als  menors  d'entre  16‐18  i  en  risc  d'exclusió  social,  tant  tutelats  per  l'Administració  Pública  com  no  tutelats.  Facilitació  d'indicacions  d'actuació  davant  diferents  situacions no normalitzades. 

                             

       

ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 132


MODELS DE  PARTICIPACIÓ  SOCIAL  I  IMPACTE  A  DINTRE  DE  L’ÀMBIT  ASSOCIATIU   

  || Associació Atzavara‐arrels                       

|| Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Grau d’Educació Social  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques  Màster en Direcció d’Empreses  Màster en Emprenedoria i  Innovació 

Som una  associació  oberta,  plural  i  participativa. 

     

           

QUÈ?

COM?

Les entitats  socials  tenim  greus  problemes per tal de garantir el relleu  generacional  a  dintre  dels  nostres  òrgans de representació. Creiem que  aquesta situació és una conseqüència  dels  canvis  en  les  formes  de  participació  social  de  la  població  (noves  tecnologies  i  xarxes  socials,  canvis  en  la  legislació,  anonimat,  formes d’autogestió, entre d’altres). 

Un treball sobre els models de participació  social  de  la  població  actualment  i  el  seu  impacte  a  dintre  de  l’àmbit  de  les  associacions. 

 

ÍNDEX      PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 133 


PLA D’ACCIÓ SOCIAL I SOLIDARITAT DES DELS VALORS CASTELLERS   

                           

||  Colla de Castellers Xiquets de Tarragona 

|| Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Treball Social  Màster en Antropologia Urbana,  Migracions i Intervenció Social 

 

La Colla  de  Castellers  Xiquets  de  Tarragona  és  una  entitat  sense  ànim  de  lucre  i  és  la  colla  degana  de  la  ciutat.  A  més de la pràctica castellera i la seva part  tècnica,  la  colla  compta  amb  diverses  àrees  d’actuació  destinades  a  la  interacció  amb  la  ciutadania  com  l’acció  social  i  solidatidad,  gènere  i  igualtat,  història  i  identitat,  comunicació,  àrea  sanitària, entre d’altres 

           

QUÈ?

COM?

Hem començat  a  impulsar  experiències  d’acció  social  i  integració a través de la colla i el fet  casteller, com una manera d’implicar‐ nos més amb la ciutat i la ciutadania.  Hem  dut  a  terme  activitats  com  la  integració  i  recepció  de  refugiats  a  l'activitat  castellera,  recaptació  de  material mèdic i farmacològic per una  ONG  i  col∙laboracions  diverses  amb  un  projecte  educatiu  als  camps  de  refugiats al Sàhara. 

Elaboració d’un  pla  de  solidaritat  i  acció  social al voltant dels valors castellers, per  tal  de  poder  comptar  amb  unes  bases  deontològiques  per  a  futures  accions  d'intervenció.  Ens  interessaria  que  fos  un  pla  participatiu,  basat  en  les  opinions  i  expectatives  de  les  persones  que  conformem la colla amb una proposta de  com  incrementar/millorar  la  nostra  implicació i que sigui efectiva. 

 

ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 134


PLA DE CAPTACIÓ DE PERSONES COL∙LABORADORES PER UNA ENTITAT  QUE TREBALLA PER PERSONES AFECTADES DE PARÀLISI CEREBRAL   

|| Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta  

                       

|| Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Grau d’Economia 

Defensem els  drets  i  facilitem  el  desenvolupament  de  les  persones  amb  discapacitat,  cobrint  les  seves  expectatives  mitjançant  serveis  de  qualitat i atenent les seves necessitats, al  mateix  temps  que  facilitem  la  seva  participació en la societat 

         

QUÈ?

COM?

Som una entitat sense ànim de lucre  que  necessitem  comptar  amb  la  complicitat  de  persones  particulars  que  donin  suport  als  nostres  projectes.  Les  aportacions  de  les  persones  sòcies  ens  permeten  oferir  uns  serveis  de  màxima  qualitat  a  les  persones  amb  paràlisi  cerebral,  i  millorar  així  la  seva  qualitat  de  vida.  Actualment,  comptem  amb  un  centenar  de  persones  col∙laboradores, però es tracta d’una  xifra  estancada  que  ens  agradaria  poder  augmentar.  Les  persones  poden  fer‐se  sòcies  a  través  de  la  nostra pàgina web i també disposem  de fulletons informatius que repartim  en diferents esdeveniments. 

Elaboració d’un  pla  de  captació  de  persones  col∙laboradores.  Busquem  persones  amb  inquietuds  solidàries  que  vulguin col∙laborar amb una entitat sense  ànim  de  lucre,  dins  de  les  seves  possibilitats  econòmiques.  La  seva  aportació comporta beneficis fiscals en la  seva declaració de renda. 

ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 135 


PLA DE COMUNICACIÓ D’UNA ENTITAT SOCIAL    

  || Grup d’Esplai Blanquerna                         

|| Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Grau de Comunicació  Audiovisual  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques 

Responem a  les  demandes  educatives  i  de  pràctiques de monitors, directors i estudiants o  professionals  del  món  de  l'educació  social  oferint  un  marc  de  coneixença  de  la  realitat  social als joves monitors 

QUÈ?

COM?

Tenim la necessitat d’explicar allò que  fem  de  manera  positiva,  tant  a  la  població  en  general  com  a  possibles  fonts  de  finançament  dels  projectes  socials que desenvolupem.   

Necessitaríem un  pla  de  comunicació  de  l’entitat dirigit a la població en general, així  com una estratègia comunicativa dirigida a  possibles  fonts  de  finançament  de  projectes.  

                         

ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 136 


PLA DE MÀRQUETING DE LA VENDA D’OBJECTES DE SEGONA MÀ A LES  TERRES DE L’EBRE                         

|| Associació La Segona Volta  

  || Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Grau d’Economia  Grau de Finances i Comptabilitat  Màster en Direcció d'Empreses  Màster en Economia  Màster en Emprenedoria i  Innovació 

Els nostres  objectius  com  a  associació  són  estalviar  recursos  i  disminuir  la  generació  de  residus, així com impulsar l’economia social 

         

QUÈ?

COM?

Som  una  entitat  sense  ànim  de  lucre  que  ens  dediquem  a  la  recuperació  i  comercialització d’objectes de segona  mà, així com la realització de tasques  de  sensibilització  envers  la  prevenció  de  residus.  Cada  vegada  La  Segona  Volta  rep  més  donatius  d’objectes  i  materials  per  part  de  particulars  i  empreses  però  s’estanquen  les  vendes. 

Mitjançant un pla de màrqueting que ens ajudi  a  definir  i  perfeccionar  el  procés  de  comercialització de productes de segona mà,  per  tal  de  millorar  l’eficiència  de  tots  els  procediments  involucrats  i  augmentar  el  públic potencial dins l’àmbit territorial o àrea  d’influència que abasta l’activitat (comarques  del Baix Ebre i Montsià). 

   ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 137 


PROJECTE D’ACTIVACIÓ DE LA LECTURA A LA INFANTESA   

                 || Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella                                || Possibles titulacions  Grau d’Educació Infantil   Grau d’Educació Primària  Grau d’Educació Social  Grau de Pedagogia  Doble titulació d’Educació Infantil i  Primària  Màster en Formació del Professorat  d’Educació Secundària  Màster en Tecnologia Educativa: e‐ Learning i Gestió del Coneixement  

Generem relacions  d’afecte,  d’acceptació,  de comprensió, d’empatia i respecte vers la  seva  persona,  la  seva  cultura,  els  seus  orígens i les seves famílies 

QUÈ?

COM?

  Detectem  que  molts  dels  infants  i  adolescents  que  atenem  des  del  Centre  Obert  no  tenen  adquirit  l’hàbit  de  la  lectura.  Els  seus  nivells  de  lectura,  de  comprensió lectora i de motivació vers la  lectura  són  molt  baixos.  Aquest  fet  comporta problemes a l’hora de treballar  els  continguts  a  l’aula  i  deriva  en  fracàs  escolar  i  desmotivació  per  a  l’aprenentatge. 

Necessitaríem  elaborar  un  projecte  d’activació de la lectura per infants de 4 a 15  anys,  beneficiaris  d’activitats  del  Centre  Obert de l’entitat, un context no lectiu però  sí educatiu. 

ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 138


PROJECTE D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES ENTRE ESCOLES ORDINÀRIES  I ESCOLES D’EDUCACIÓ ESPECIAL   

|| Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta  

                                          

|| Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau d’Educació Infantil  Grau d’Educació Primària  Doble titulació Grau d’Educació Infantil /  Educació Primària 

En l’Associació  Provincial  de  Paràlisi  Cerebral  volem  consolidar‐nos  com  una  entitat innovadora, promotora, impulsora,  capaç  d'establir  aliances,  i  que  doni  resposta a les necessitats emergents 

QUÈ?

COM?

  Per  experiències  puntuals  desenvolupades  amb  escoles  ordinàries,  hem detectat els beneficis que suposa per  a  l’alumnat  l’intercanvi  amb  escoles  d’educació  especial  com  la  nostra.  L’alumnat  treballa  els  valors,  permet  establir  vincles  i  vivències  entre  nens  i  nenes amb diferents capacitats, així com  valorar tot el que fem i desmitificar falses  creences  i  estigmes  de  l’alumnat  amb  paràlisi cerebral. Afavoreix l’aprenentatge  col∙laboratiu,  per  tal  de  poder  treballar  diferents  continguts  a  les  escoles  per  crear  un  producte  final:  un  vídeo,  correspondència electrònica per treballar  la lectoescriptura, tallers artístics... 

Disseny d’un projecte d’intercanvi educatiu  entre  escoles  ordinàries  i  escoles  d’educació  especial  de  la  ciutat  de  Tarragona;  que  afavoreixi  l’aprenentatge  col∙laboratiu,  per  tal  de  poder  treballar  diferents continguts compartits. 

ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 139 


PROJECTE DE  CREACIÓ  D’ESPAIS  INCLUSIUS  ENTRE  NENS  I  NENES  NEUROTÍPICS I AMB TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA    

  || Associació Trastorns de l’Espectre Autista Terres de l’Ebre                               Dintre  de  l'Associació  de  Trastorns  de  || Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Psicologia 

 

l'Espectre Autista  de  les  Terres  de  l'Ebre  busquem  la  difusió  entre  la  població  i  sobretot  entre  els  professionals  a  conèixer  aquests  trastorns,  convertint‐se  en  un  punt  de referència per als afectats i les famílies 

QUÈ?

COM?

Hem de  treballar  en  la  creació  d’espais  inclusius  de  relació  entre  nens  i  nenes  amb  trastorns  d’espectre  autista  i  nens  i  nenes  neurotípics, per tal de poder trencar  prejudicis  i  afavorir  una  socialització  inclusiva.  

A través  del  disseny  d’un  projecte  de  creació  d’espais  inclusius  (tant  a  l’àmbit  educatiu  com  de  temps  de  lleure)  entre  nens i nenes  neurotípics i amb trastorns de  l’espectre  autista.  Es  podria  incloure  un  recull de bones pràctiques que es podrien  replicar  al  nostre  territori  com  per  exemple,  els  “patis  dinàmics”  de  l’Associació Navarresa d’Autisme.  

           ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 140 


PROJECTE DE FOMENT DEL VOLUNTARIAT AMBIENTAL   

|| Associació Mediambiental la Sínia 

                 || Possibles titulacions 

Grau d’Educació Social  Grau de Turisme 

       

El voluntariat  ambiental  és  un  dels  pilars  d’entitats  com  l’Associació  Mediambiental  la  Sínia,  que  impulsem  propostes  de  conservació  que  moltes  vegades  no  serien  possibles sense els voluntaris ambientals o  fins i tot no tindrien cap sentit de fer‐se   

QUÈ?

COM?

  Des de fa anys impulsem un programa de  voluntariat  ambiental  però  s’ha  quedat  desfasat i cal implementar noves mesures. 

Necessitem  realitzar  una  anàlisi  del  programa  de  voluntariat  de  l’entitat  i  propostes  de  dinamització  per  millorar  i  adaptar‐lo  als  nous  reptes  i  projectes  de  l’entitat. 

                     ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 141 


PROJECTE DE PROMOCIÓ D’UNA IMATGE CORPORATIVA   

|| Jove Cambra Internacional Tarragona     

                 || Possibles titulacions  Grau de Administració i Direcció  d’Empreses  Grau de Comunicació Audiovisual  Grau de Periodisme  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques 

Nosaltres som  aquells  emprenedors  que  emprenen  projectes  per  a  millorar  la  societat,  que  ens  formem  en  prendre  decisions d’una manera diferent   

     

QUÈ?

COM?

  Trobem dificultats a l’hora de transmetre  els  valors  i  utilitat  de  la  JCI  Tarragona  entre la joventut de Tarragona. 

Necessitem  elaborar  un  projecte  de  promoció de la imatge corporativa de la JCI  Tarragona  per  explicar  què  és  i  a  què  es  dedica  aquesta  associació  a  Tarragona.  Així  com  dissenyar  i  crear  una  campanya  comunicativa per a promoure l'entitat entre  els  joves  de  Tarragona  i  comunicar  els  seus  valors i activitats. 

             ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 142 


PROJECTE DE  PROMOCIÓ  EMPRESARIAL             

D’UNA

ENTITAT

D’ORIENTACIÓ

|| SECOT Tarragona 

                

|| Possibles titulacions  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Màster de Direcció d’Empreses  Màster de  Gestió d’Empreses  Tecnològiques 

Fa 25  anys  que  retornem  a  la  societat  els  coneixements  i  l’expertesa  directiva  assolits,  donant  suport  a  la  creació  i  el  manteniment de llocs de treball.   

       

QUÈ?

COM?

  Voldríem  que  els  ciutadans  de  Reus  coneguessin els diferents projectes que es  desenvolupen  a  l’entitat  amb  la  finalitat  de promoure la creació de sinergies amb  altres agents locals. 

Volem impulsar un projecte que tingui com  a objectiu la promoció de l’entitat entre la  població per tal de captar gent interessada  a desenvolupar projectes amb nosaltres. 

                   ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 143 


PROJECTE PARTICIPATIU  DE  FOTOGRAFIA  DE  CARRER:  ELABORACIÓ  D’UN CALENDARI FEMINISTA   

                                      

|| Associació Fridas i Bandera Negra 

Fotografia de Laura Rodriguez     

|| Possibles titulacions 

Grau de Comunicació Audiovisual  Grau de Periodisme  Grau d’Educació Social 

FRIDAS som  un  col∙lectiu  obert  i  inclusiu,  que  defensem  la  divulgació,  l'acompanyament  i  l'autoeducació,  en  qualsevol  àmbit,  des  d'una  perspectiva  feminista  

QUÈ?

COM?

  Bandera  Negra  és  una  organització  cultural  de  Tarragona  que  té  com  a  projecte  reivindicar  un  art  independent,  urbà  i  social.  A  través  de  metodologies  participatives  i  obertes,  convidem  a  les  persones a observar els barris a través de  la fotografia de carrer. 

Conjuntament  amb  l’Associació  Fridas,  voldríem impulsar un projecte participatiu a  través  de  la  fotografia  de  carrer,  com  una  anàlisi  visual  des  de  la  perspectiva  de  gènere; dels diferents barris de la ciutat de  Tarragona.  L’objectiu  seria  poder  crear  un  calendari  feminista,  així  com  altres  publicacions  sobre  anàlisi  dels  barris  des  d’una perspectiva feminista. 

               ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 144


PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL PER A LA CIUTAT DE REPÒS  I VACANCES DE TARRAGONA   

                                      

|| Plataforma Salvem la Platja Llarga 

|| Possibles titulacions  Grau de Geografia i Ordenació del  Territori  Màster d’Anàlisi i Gestió del Territori:  Planificació, Governança i Lideratge  Territorial   Grau d’Arquitectura 

Som una  plataforma  que  lluita  per  la  protecció  legal  de  la  platja  llarga  i  el  seu  voltant,  conservant  la  seva  puresa  i  caracterítiques 

QUÈ?

COM?

  La  Ciutat  de  Repòs  i  Vacances  de  Tarragona  és  una  instal∙lació  d'origen  franquista  de  1957  que  compta  amb  uns  140.000 m², i ubicada a 200 m de la Platja  Llarga  de  Tarragona.  El  complex  inclou  més  de  24  apartaments,  un  menjador,  biblioteca, zones esportives amb pistes de  tenis i bolera, llevadoria, restaurant, entre  d'altres.  Actualment  pertany  a  la  Generalitat de Catalunya i van ser moltes  les  propostes  d'aprofitament  que  es  van  enviar des d'entitats socials i que no van  tindre sortida. 

Creiem  que  seria  d’utilitat  fer  una  revisió  d’aquestes  propostes  de  reaprofitament  social que es van enviar des de les entitats,  així com una anàlisi de per què no van tindre  èxit;  per  tal  de  poder  dissenyar  futures  estratègies. 

     ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 145 


PROPOSTA PER A LA MILLORA DE LA DIFUSIÓ DE SERVEIS PER A JOVES  || Departament de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona 

                 || Possibles titulacions  Grau de Periodisme  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques  Grau de Comunicació Audiovisual 

El servei municipal de Joventut és l’òrgan de  què disposa l’Ajuntament de Tarragona per  a materialitzar les polítiques municipals de  joventut 

 

QUÈ?

COM?

  Es  detecta  un  desconeixement  notable  per  part  del  col∙lectiu  juvenil  dels serveis  que hi ha per a joves al territori.   

Caldria  fer  un  estudi,  d’acord  amb  les   diverses  franges  d’edat  dels  públics  diana,  de  quins  són  els  tipus  de  materials  audiovisuals  adients  per  arribar‐hi,  fer  una  proposta  de  disseny  i  continguts,  així  com  un exemple pràctic. Especialment, s’hauria  de  fer  èmfasi  en  materials  audiovisuals  de  curta  durada  fàcils  de  compartir  a  través  dels dispositius mòbils i xarxes socials com  Youtube i d’altres.  

               ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 146 


PROTOCOLS TÈCNICS DE DEFENSA AMBIENTAL   

|| GEPEC‐EdC 

                 || Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d'Empreses  Grau de Dret  Màster en Dret Ambiental 

       

Denunciem i  aturem  impactes  sobre  el  territori  i  la  salut  ambiental.  Realitzem  la  tasca  d’interposar‐nos  a  projectes  d’impacte negatiu sobre el territori amb la  força legal i social, al∙legacions, comunicats  de  premsa,  accions  directes  i  s’interposen  denúncies tant a fiscalia com als tribunals o  a les administracions competents 

QUÈ?

COM?

  Cada setmana arriben a l’entitat múltiples  casos  de  denúncies  per  problemes  ambientals de tipologies molt diverses, als  quals  no  arribem  per  manca  de  temps,  recursos i preparació. 

Necessitem  crear  protocols  de  treball  a  partir  de  destinar  a  cada  denúncia  un  temps, un esforç i uns criteris que assegurin  que s’obté informació fiable, i de plantejar i  executar  una  estratègia  legal,  social,  comunicativa i econòmica per a assolir uns  objectius  de  conservació  adequats  i  que  puguin ser usats per a altres casos similars  ambientalment. 

       ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 147 


REALITZACIÓ D’UN  ESTUDI  SOBRE  NECESSITATS  DE  FAMÍLIES  D’UNA ASSOCIACIÓ SOBRE L’ESPECTRE AUTISTA   

  || Associació Trastorns de l’Espectre Autista Terres de l’Ebre                             || Possibles titulacions  Descobrim  a  la  resta  de  la  societat  les    característiques  de  les  persones  amb  Grau d’Administració i    trastorns de l'espectre autista i les persones  Direcció d’Empreses    meravelloses que s'amaguen dintre  Grau d’Educació Social      Grau de Psicologia    Grau de Treball Social   

QUÈ?

COM?

L’associació ha passat per un procés  de canvis de denominació i estructura  i  hem  detectat  que  a  moltes  de  les  famílies sòcies més antigues els costa  cada  vegada  més  participar  de  les  activitats  que  organitzem.  Creiem  que seria necessari obrir un procés de  participació  intern  per  reconduir  objectius.   

Realitzar un estudi de les necessitats de les  famílies  sòcies  de  l’associació  per  tal  de  poder  reconduir  els  objectius  de  l’entitat  entorn  de  les  accions  a  favor  de  la  sensibilització  i  de  suport  a  persones  afectades  per  trastorns  de  l’espectre  autista.  

                       

           ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 148 


RECOLLIDA D’OPINIONS DE LA JOVENTUT SOBRE UN ESPAI JUVENIL   

|| Espai Jove Kesse 

|| Possibles titulacions  Grau d’Antropologia i Evolució  Humana  Grau d’Educació Social  Grau de Psicologia  Grau de Treball Social  Màster d’Antropologia Urbana,  Migracions i Intervenció Social 

Som un  espai  de  trobada  i  de  relació,  exclusiu  per  a  joves,  dotat  d'infraestructura i recursos per oferir eines  que  potenciïn  l'autonomia  personal  i  fomentin  la  participació  dels  joves  en  la  vida del municipi. 

   

QUÈ?

COM?

  Degut a la varietat d’usos que es fa de  l’espai, és difícil analitzar algunes de les  necessitats de la joventut usuària dels  serveis  i  identificar  quines  són  les  potencialitats  que  tenen  per  tal  de  poder  realitzar  un  treball  continu  i  de  qualitat des del servei. 

Diagnosi de la realitat juvenil, de l’equipament  i  del  municipi  per  tal  de  conèixer  amb  més  profunditat la joventut amb la qual treballem i  l’opinió  que  tenen  sobre  les  polítiques  públiques de joventut. 

       ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 149 


REALITZACIÓ DE  CURTOMETRATGES  DE  SENSIBILITACIÓ  PER  LA  INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA   

        

|| Fundació ECOM  

|| Possibles titulacions  Grau de Comunicació Audiovisual  Grau de Periodisme  Grau de Treball Social 

       

Volem ser  l'entitat  de  referència  de  la  discapacitat  física  i  l'interlocutor  reconegut  i  legitimat per al desenvolupament de polítiques  que  afavoreixin  la  igualtat  d'oportunitats,  sempre  amb  un  esperit  d'innovació,  col∙laboració i transformació social 

QUÈ?

COM?

  Promovem  activitats  de  sensibilització  vers la discapacitat per afavorir la seva  normalització  i  conscienciar  sobre  la  riquesa  de  la  diversitat  com  a  valor  social. L'any 2014‐15 van elaborar dues  propostes  culturals  conjuntes:  un  documental  i  una  exposició  ‐  projecte  "Vides  Diverses"‐,  per  treballar  la  conscienciació  social  vers  el  dret  a  decidir  de  totes  les  persones  i  la  necessitat  i  capacitat  que  totes  en  tenim  d'emancipar‐nos  i  dur  un  projecte de vida independent. 

El  servei  d’inclusió  laboral  de  la  Fundació  compleix 25 anys i voldríem elaborar 2 vídeos  curts  (3‐4  minuts):  un  que  ofereixi  la  perspectiva de la persona usuària sobre el seu  procés  d’inserció  laboral  i  un  altre  des  de  la  perspectiva de les empreses responsables que  col∙laboren en aquesta inserció. 

 ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 150 


TALLERS DE SUPORT EN COMPETÈNCIES BÀSIQUES    

  || Institut Escola Daniel Mangrané                          || Possibles titulacions  Grau d’Educació Infantil  Grau d’Educació Primària  Màster  de  Formació  del  Professorat en Secundària 

L'IE Daniel Mangrané és un centre públic ubicat  a  Jesús,  població  situada  al  Baix  Ebre  que  compta  amb  prop  de  3700  habitants.  L'IE  compta  prop  de  500  alumnes  que  es  distribueixen  en  les  tres  etapes  del  centre:  infantil, primària i secundària 

           

QUÈ?

COM?

Detectem problemes  en  el  desenvolupament  de  les  competències  bàsiques  en  alguns  dels  nostres  alumnes  d'educació  primària  i  d'educació  secundària.  Tenim  alumnat  amb  situacions  sociofamiliars  difícils  que  no  poden  dotar‐se  de  recursos  per  millorar  les  mancances  educatives  de  l’alumnat,  de manera que des de l’escola hem de  respondre a aquesta necessitat. 

Necessitem el disseny i desenvolupament  de  tallers  de  suport  educatiu  en  competències  bàsiques  per  a  alumnes   d’educació  primària  i  d’educació  secundària.  

                           

           ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 151 


TREBALL SOBRE  LA  CRISI  DELS  ESPAIS  PÚBLICS  A  LA  CIUTAT  DE  TARRAGONA   

                       

|| Plataforma Creativa Cal Pobre 

|| Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Geografia i Ordenació  del Territori  Màster d’Antropologia Urbana,  Migracions i Intervenció Social 

Som un  Centre  Sociocultural  Autogestionat  situat  a  la  Casa  Bertran  al  Casc  Antic  de  Tarragona, declarada Patrimoni Històric de la  Ciutat.  El  nostre  objectiu  principal  és  oferir  el  centre  per  a  la  realització  d'activitats  socioculturals,  reivindicatives,  lúdiques  i  alternativas 

QUÈ?

COM?

Detectem que a la ciutat es dóna una  situació  de  fragmentació  social  derivada  de  la  crisi  de  gestió  dels  espais públics. Considerem que hi ha  un  excés  de  privatització  d’espais  públics a la vegada que una mancança  d’una  estratègia  patrimonial  per  a  la  ciutat. 

Elaboració d’un treball que profunditzi en  aquesta situació de crisi dels espais públics  a  Tarragona,  per  tal  de  poder  elaborar  propostes  alternatives  de  millora  per  a  la  ciutat. 

           

               ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 152


Índex entitats  Ajuda Hiperactivitat i Dèficit d’Atenció‐Terres de l'Ebre (AHIDA‐TTE)          Ajuntament de Tortosa  Associació Atzavara‐arrels  Associació d’Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC‐UGT)  Associació d’Esport Adaptat de Pàdel “Pàdel Amb Tu”  Associació de Familiars d'Alzheimer de les Terres de l'Ebre ‐ AFATE  Associació de Manga Anime i Cultura Nipona ‐ AMAKUNI  Associació de Veïns El Santuari  Associació de Veïns La Móra – Tamarit  Associació Fridas  Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya ‐ AICUC  Associació La Segona Volta  Associació Mediambiental La Sínia  Associació Obre't'Ebre  Associació Poco Poco  Associació Provincial de Paràlisi Cerebral “La Muntanyeta”  Associació Quilòmetre Zero  Associació Trastorns de l’Espectre Autista Terres de l'Ebre ‐ ATEATE  Bandera Negra  Bicicamp  Centre d’Estudis Riudomenc Arnau de Palomar  Centre de Noves Oportunitats  Colla Castellera Xiquets de Tarragona  Creu Roja  Departament de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona  Educació Animal  Escola Els Àngels  Espai Jove Kesse  Federació d'Entitats Socials de Terres de l'Ebre (FESTE)  Federació Mestral d'Associacions de discapacitats físiques i orgàniques  Mestral – COCEMFE  Fundació Casal l’Amic  Fundació ECOM  Fundació Mossen Frederic Bara i Cortiella 


Fundació Privada STS  Gent Gran Activa                                                                       GEPEC‐EdC (Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalan‐ Ecologistes de Catalunya)  Grup d'Esplai Blanquerna  Horts Socials URV  Institut Escola Daniel Mangrané  Jove Cambra Internacional Tarragona  La Tutela. Fundació Privada Catalana Tutelar  Mare‐Terra Fundació Mediterrània  Oficina Jove del Tarragonès de l’Ajuntament de Tarragona  Plataforma Creativa Cal Pobre  Plataforma d'Afectades per la Hipoteca Terres de l'Ebre (PAH)  Plataforma Salvem la Platja Llarga  Progat Tortosa  Reial Aeroclub de Reus  SECOT‐Tarragona (Voluntariat Sènior d’Assessorament Empresarial)  Taller Baix Camp  Zonagralla Agrupació Musical                  

                                   

  


Universitat Rovira i Virgili Programa d’Aprenentatge Servei Campus Sescelades. Edifici W1 Ctra Valls, s/n 43007 Tarragona Tel.: 977 558 665 aps@urv.cat

   

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement