Mapa ścieżek turystyczno - przyrodniczych Nadleśnictwa Baligród

Page 1

Hoczew, Lesko

Hoczew, Lesko

Lesko

Rzepedź

Zagórz

Polana, Czarna

Tekst: Sławomir Kubisa Zdjęcia: Archiwum Nadleśnictwa Baligród, Sławomir Kubisa Kartografia i projekt graficzny: Szymon Kubisa Dane topograficzne: autorzy OpenStreetMap, miejsca bitew: za „Ruthenus” Druk: Geokart-International Sp. z o.o., Krasne Wydawca: Appen Karpaty, Multimedialna Agencja Wydawnicza, Komorów, www.appen.pl Zleceniodawca: Nadleśnictwo Baligród ISBN 978-86-64883-02-6 © 2014

Cisna

Dołżyca

Kalnica