Page 1

ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ!

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

«Οι μικροί Ρεπόρτερς» του 1ου

3η Στεφανιοδρομία στη

Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου

Μεσαρά, αναβίωσης του

ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν

Μύθου της Ευρώπης  σελ. 30

 σελ. 4

εβδομαδιαια ανεξαρτητη εφημεριδα  ΤΙΜΗ 1.20 €

ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΤΡΙΤΗ 4 ιουνιου 2019  ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 982

www.apopsilive.gr

ΜΕΣΑΡΑ: Νέοι Δήμαρχοι στους Δήμους Φαιστού και Γόρτυνας

ΚΑΛΠΕΣ 2019 Αναλυτικοί πίνακες των αποτελεσμάτων

 σελ.10 - 15 & 18 - 22

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ  σελ. 3

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Μητρόπολης Γορτύνης & Αρκαδίας, για νέους

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ ΜΟΙΡΕΣ «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» στο Πολύκεντρο Μοιρών

 σελ. 24

Κεντρική Λεωφ. Τυμπακίου

τηλ.: 2892053074

ΟΣΔΕ

2019

Υποβάλλετε τη δήλωσή σας έγκυρα & αποτελεσματικά

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΩΣ Ι 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Δευτέρα - Παρασκευή 07:45 - 15:15

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΙΡΕΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ

Το «Θέατρο Δίχως Όνομα» παρουσιάζει την κωμωδία

www.ast.opast.gr

f @opast.gr

Μεγάλες διακρίσεις γνώρισε το Μεσαρίτικο καράτε από τον Κοτσιφάκη Αλέξανδρο και την Κυδωνάκη Κέλλυ που μας έκαναν περήφανους!

 σελ. 4

 σελ. 9

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Δωρεάν επίσκεψη - συνταγογράφηση Συμβεβλημένος με όλα τα ταμεία ΕΟΠΥΥ ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:30 - 13:30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 18:00 - 20:30 ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΚΑ 48 (2ος όροφος) ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

28920 24348 6944 351768


2

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Νίκος Κωνσταντάρας Αρθρογράφος

«Όλα άλλαξαν. Και εντός Ελλάδας και στις σχέσεις μας με άλλες χώρες, με εταίρους, συμμάχους, δανειστές και γείτονες. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η εκλογική αναμέτρηση θα ήταν ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και στο δικό του πρόσωπο. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να διαχειριστεί την ήττα του, ενώ παραμένει στην εξουσία. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να διαχειριστεί τη νίκη της Ν.Δ. και να συμβάλει στην πορεία της χώρας προς εκλογές μέσα σε κλίμα σταθερότητας». Εκεί που είσαι ήμουνα Κυριάκο μουκαι εδώ που είμαι θα ρθεις Αλέξη μου…

Στέφανος Κασιμάτης Δημοσιογράφος

«Από τη μια, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, που πέταξε τον φερετζέ του ΚΙΝΑΛ, ανέκαμψε και έγινε η πραγματική έκπληξη των εκλογών και, από την άλλη, υπάρχουν οι αντισυστημικές ψήφοι του Βελόπουλου και του Βαρουφάκη. Ανάμεσα στις δύο αυτές τάσεις της εκλογικής πελατείας του, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος να περπατά σε τεντωμένο σκοινί, γέρνοντας πότε από τη μια και πότε από την άλλη πλευρά».

Ο μήνας του θερισμού Αν ρωτήσεις ένα παιδί, ένα νεαρό άτομο γενικώς, τι σημαίνει γι αυτό ο Ιούνιος, θα σου απαντήσει «καλοκαίρι», «θάλασσα», «παραλίες», «μπάνια», «παιχνίδια στην άμμο». Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο, ότι ούτε ένας νέος δεν θα σου μιλήσει για «στάχυα που λυγίζουν στον άνεμο» και για «θερισμό» που αυτός ο μήνας είναι η εποχή του. Όπως θα τους εξηγούσε ένας υπομονετικός παππούς, ο πρώτος μήνας του θέρους λέγεται και «θεριστής» αφού κατά τη διάρκεια του κόβονται -παλιά με δρεπάνι, πλέον με αλωνιστικές μηχανές- τα ώριμα δημητριακά. Ο θερισμός ήταν κάποτε σωστό «πανηγύρι»: Ξεκινούσε αρχές Ιούνη και τελείωνε μέσα Ιουλίου- με τα χωριά να μετακομίζουν ολόκληρα στην ύπαιθρο…

Κάτι ανάμεσα σε ακροβάτη και παλιάτσο-δύο σε ένα…

Τάκης Θεοδωρόπουλος Συγγραφέας

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

ÌÅËÏÓ ÔÇÓ ÐÁ.Ä.Å. ÐÁÃÊÑÇÔÉÁ ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÉÊÇ ÅÍÙÓÇ Ì.Ì.Å.

ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÍÔÕÐÏÕ: 5606 ÅôÞóéåò óõíäñïìÝò: Éäéþôåò : 40 EYÑÙ Äçìïóßïõ – ÏÔÁ-Ôñáðåæþí : 90 EYÑÙ Ãéá ôçí êáôÜèåóç ôçò óõíäñïìÞò: Áñéèì. Ëïã. 1. ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò: 414/771173-56 2. Τράπεζα Πειραιώς: 6367-010195-821

Ôçë: 28920 29102-103-104-105 Öáî: 28920 25225 Ãñáöåßá: 25ης Μαρτίου 345, (ÅèíéêÞ Ïäüò Ìïéñþí Ôõìðáêßïõ) Çñάêëåιο ÊñÞôçò Ô.Ê. 70400 E-mail: apopsi@mir.forthnet.gr Site: www.apopsilive.gr

Για διακηρύξεις, δημοσιεύσεις, αγγελίες Ε-mail: apopsi.notou@gmail.com

«Οι “πολλοί”, ο όρος που χρησιμοποιεί ο Θουκυδίδης για τους δημοκρατικούς στην Αθήνα του, ήταν το τελευταίο καταφύγιο της ρητορικής του κ. Τσίπρα. Το τελευταίο σκαλοπάτι στην κλίμακα της “εργατικής τάξης”, του “εργαζόμενου λαού”, των “οικονομικά ασθενέστερων”. Απέναντί τους είναι οι “ελίτ’, οι λίγοι προνομιούχοι που παλεύουν να συντηρήσουν τα προνόμιά τους».

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ Ã. ÌÁÈÉÏÕÄÁÊÇÓ Êéí.: 6944-524043 Ä/íóç Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí & Marketing: Å. Ìáñãáñßôç Áèëçôéêü ÔìÞìá: Ã. ÖñáãêéáäÜêçò Êéí.: 6974-771822

E-mail:fragiadogiannis@gmail.com Ôá åíõðüãñáöá êåßìåíá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç êáé ôéò èÝóåéò ôçò åöçìåñßäáò. Aðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç, ç äéáóêåõÞ, áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç Üäåéá ôïõ åêäüôç.

Στα προνόμιά τους περιλαμβάνονται, να υποθέσουμε, και τα κότερα τους…

Ï êáéñüò åßíáé ìéá ðñïóöïñÜ áðü ôï êáôÜóôçìá:

ΣΗΦΑΚΗΣ

ΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ντύνει το βλέμμα της εποχής!

Μοίρες: Κεντρική Πλατεία Τηλ.: 28920 24500

email: sifakisvasilis@gmail.com ΤΡΙΤΗ

Καθαρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ μέχρι 4 Μπφ.

Χανιά Ρέθυμνο

Ηράκλειο Αγ. Νικόλαος ΠΕΜΠΤΗ

ο Καιρός

της εβδομάδας

Τυμπάκι: Κεντρική Λεωφόρος Τηλ.: 28920 52111

Συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ μέχρι 3 Μπφ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Καθαρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ μέχρι 3 Μπφ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Καθαρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν μέχρι 2 Μπφ.


Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

3

Επικαιρότητα 2ος γύρος Αυτοδιοικητικών Εκλογών: Νικήτρια… η αποχή

Νέα Αρχή στους Δήμους Φαιστού και Γόρτυνας

Γρηγόρης Νικολιδάκης

«Ν

έα αρχή» κυριολεκτικά (ως νέα Δημοτική Αρχή) και μεταφορικά (ως νέο ξεκίνημα) έχουμε στους Δήμους της Μεσαράς, αφού οι Δήμοι Φαιστού και Γόρτυνας απέκτησαν νέους Δημάρχους τους κ.κ. Γρηγόρη Νικολιδάκη και Μιχάλη Κοκολάκη αντίστοιχα, οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα από το Σεπτέμβριο, μήνα που ξεκινά η νέα Αυτοδιοικητική περίοδος η οποία θα ολοκληρωθεί -ευελπιστούμε επιτυχώς- την 31η Δεκεμβρίου του 2023. Καθαρή νίκη, έδωσαν στον υποψήφιο (και νεοεκλεγέντα πλέον) Δήμαρχο Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη, οι δημότες στον 2ο εκλογικό γύρο με 63,96% (7.863 ψήφοι), έναντι του συνυποψήφιου του Γιάννη Νικολακάκη36,04% (4.430 ψήφοι). Εξίσου καθαρή ήταν και η νίκη του Μιχάλη Κοκολάκη που εκλέχτηκε νέος Δήμαρχος Γόρτυνας με ποσοστό 68,53% (6.759 ψήφοι), έναντι του συνυποψήφιου του νυν Δημάρχου Νίκου Σχοιναράκη ο οποίος συγκέντρωσε 31,47% (3.104 ψήφοι)

Αέρας… αλλαγής

Νέο Δήμαρχο απέκτησε και ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος αφού ο Μανώλης Φραγκάκης επικράτησε έναντι του νυν Δημάρχου Ζαχαρία Καλογεράκη, σε μια αναμέτρηση για γερά νεύρα που κατέληξε στη νίκη του πρώτου με ποσοστό 50,10% έναντι 49,90,% του δεύτερου. Σημειώνεται πως 24 ψήφοι διαφορά χώρισαν τους δύο υποψήφιους, καθώς έλαβαν 5757 ο Μανώλης Φραγκάκης και 5733 ο Ζαχαρίας Καλογεράκης. «Αλλαγή σκυτάλης» είχαμε και στον Δήμο Μαλεβιζίου όπου εξελέγη νέος δήμαρχος ο Μενέλαος Μποκέας με ποσοστό 53.11% με τον νυν δήμαρχο Κώστα Μαμουλάκη να συγκεντρώνει 46.89%. Στον δημαρχιακό θώκο του Ηρακλείου παραμένει ο Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος με ενσωματωμένο το 99,62% των εκλογικών τμημάτων λαμβάνει ποσοστό 52,43% έναντι 47,57% που συγκεντρώνει ο Γιάννης Κουράκης.

«Σάρωσε»… η αποχή

Στο β΄ γύρο των Αυτοδιοικητικών εκλογών την Κυριακή 2 Ιουνίου, που συνέπεσε με το ξεκίνημα του Ιουνίου και του Καλοκαιριού, δεν ήταν λίγοι οι ψηφοφόροι που αντί να περάσουν από το Εκλογικό τους Τμήμα προτίμησαν… να εκδράμουν στις κρητικές παραλίες, με αποτέλεσμα η αποχή σε πολλές περιπτώσεις να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του ηττημένου υποψήφιου Δημάρχου Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη, ο οποίος όταν συνεχάρηκε τον συνυποψήφιο του και νικητή των εκλογών Βασίλη Λαμπρινό δεν παρέλειψε να τονίσει πως «η αποχή καθόρισε το αποτέλεσμα».

Απλή (ανα) λογική

Τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο, το τοπίο στις αίθουσες των Δημοτικών Συμβουλίων (και… στους διαδρόμους αυτών!) θα είναι πολύ ιδιαίτερο, λόγω της απλής αναλογικής που ίσχυσε σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Σε 6 Δήμους του νησιού μας (Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδος, Ανωγείων & Χανίων) οι Δήμαρχοι θα χρειάζονται την στήριξη Δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης για να λάβουν την κάθε απόφαση, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και το κλίμα μέσα στο Δ.Σ. Αξιοσημείωτο είναι το ότι οι νικητές Δήμαρχοι, στους Δήμους που προαναφέραμε, θα έχουν λιγότερες έδρες από τους («ηττημένους») αντιπάλους τους. Συγκεκριμένα: Στο Δήμο Ηρακλείου, ο επανεκλεγείς Βασίλης Λαμπρινός θα έχει 12 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ ο Γιάννης Κουράκης 18. Στον Δήμο Χερσονήσου, ο νικητής Γιάννης Σέγκος έχει 10 έδρες, με τον ηττημένο Γιάννη Μαστοράκη να διαθέτει 11 έδρες. Στον Δήμο Μαλεβιζίου ο νέος Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας έχει μια έδρα λιγότερη από την παράταξη του απερχόμενου Κώστα Μαμουλάκη.

Μιχάλης Κοκολάκης

Στο β΄ γύρο των Αυτοδιοικητικών εκλογών δεν ήταν λίγοι οι ψηφοφόροι που αντί να περάσουν από το Εκλογικό Τμήμα προτίμησαν… να εκδράμουν στις παραλίες, με αποτέλεσμα η αποχή σε πολλές περιπτώσεις να είναι ιδιαίτερα υψηλή Στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος η παράταξη του Ζαχαρία Καλογεράκη που παραδίδει στον Μανώλη Φραγκάκη κέρδισε μια έδρα περισσότερη από την παράταξη του νέου Δημάρχου (13 έναντι 12). Στο Δήμο Ανωγείων ο νέος Δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης, έχει τις ίδιες έδρες (8) στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον απερχόμενο Μανώλη Καλλέργη. Στον Δήμο Χανίων, ο νέος δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηράκης θα έχει 9 έδρες, ενώ ο αντίπαλός του Άρης Παπαδογιάννης 13 έδρες.

Ανάληψη καθηκόντων

Κατά την πρώτη συνεδρίαση των νέων δημοτικών συμβουλίων μετά τις εκλογές, τον μήνα Σεπτέμβριο, θα προεδρεύσει ο σύμβουλος που τη συγκάλεσε, ενώ το σώμα θα εκλέξει χωριστά και με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Μετά τις εκλογές για την ανάδειξη του προεδρείου και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης θα εκλεγούν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Πανομοιότυπη είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και στις Περιφέρειες. Και σε αυτή την περίπτωση, τον Σεπτέμβριο, θα εκλεγούν οι νέοι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και γραμματείς της εκάστοτε περιφερειακής Αρχής. Στη συνέχεια θα γίνει μυστική ψηφοφορία για τη στελέχωση της Οικονομικής Επιτροπής κάθε Περιφέρειας.


4

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

2ο Τουρνουά Σκάκι Πολιτιστικού Κέντρου Μητρόπολης Γορτύνης & Αρκαδίας

Μ

Μεγάλος νικητής… ήταν το σκάκι!

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε, την τελευταία Κυριακή του Μαΐου, το 2ο Τουρνουά Σκάκι του Πολιτιστικού Κέντρου της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας που πραγματοποιήθηκε στις Μοίρες.

Οι σκακιστές αγωνίστηκαν σε πέντε αγώνες και οι βραβεύσεις διαχωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, στην γενική κατηγορία καθώς και στην κατηγορία για αγωνιζόμενους μέχρι Δ’ Δημοτικού. Στην γενική κατάταξη στην πρώτη θέση ισοβάθμισαν οι Άννα Μαρία Χαλκιαδάκη και Γιάννης Μιχελινάκης με 4,5 βαθμούς σε 5 αγώνες, ενώ με 4 βαθμούς ακολούθησαν οι Ασκοξυλάκης Βαρδής, Κρούπης Κωνσταντίνος, Τιτάκη Γεωργία και Παπαδάκη-Κουτουβάκη Γεωργία. Ανάλογα την κατηγορία του κάθε αθλητή οι βραβεύσεις είχαν ως εξής: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Αγόρια: 1) Μιχελινάκης Ιωάννης, 2) Ασκοξυλάκης Βαρδής, 3) Νικολούδης Γεώργιος, Μόσχος Μάριος, Γαργεράκης Μιχαήλ, Μόσχος Μαρίνος, Ρομπογιαννάκης Μιχαήλ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος. Κορίτσια: 1) Χαλκιαδάκη Άννα Μαρία, 2) Παπαδάκη-Κουτουβάκη Γεωργία, 3) Παπαδάκη Γεωργία. ΕΩΣ Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Αγόρια: 1) Κρούπης Κωνσταντίνος, 2) Άλγκερτ Βασλίγια, 3) Ρουβάκης Αρτέμης, Ματαλλιωτάκης

Ο προπονητής Στέλιος Βαρδάκης Γεώργιος. Κορίτσια: 1) Τιτάκη Γεωργία, 2) Τζουλάκη Δήμητρα, 3) Χαλκιαδάκη Κωνσταντίνα, Ματαλλιωτάκη Ανδριάννα.

Υψηλή συμμετοχή

Ο προπονητής του τμήματος Στέλιος Βαρδάκης στάθηκε στην καθοριστική στήριξη που λαμβάνει το σκάκι από το Πολιτιστικό Κέντρο Ι.Μ.Γ.Α. και δήλωσε ότι μεγάλος νικητής ήταν το σκάκι αφού η συμμετοχή ήταν αρκετά υψηλή με αθλητές τόσο από το σκακιστικό τμήμα του Πολιτιστικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας όσο και από τα σκακιστικά τμήματα Αγίας Βαρβάρας και Αρκαλοχωρίου. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την συμμετοχή τους!

Κέρδισαν 2 βραβεία στον 5ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Μαθητικής Δημοσιογραφίας

Οι «Μικροί Ρεπόρτερς» του Τυμπακίου έκαναν περήφανη την Μεσαρά!

Ο

ι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου Δήμου Φαιστού έκαναν περήφανη την Μεσαρά, αφού ήταν το μοναδικό σχολείο της περιοχής που διέπρεψε και βραβεύτηκε στον 5ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Μαθητικής Δημοσιογραφίας 2018-2019, ο οποίος είχε υψηλό βαθμό συναγωνισμού, καθώς, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, «οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο»! Οι «Μικροί Ρεπόρτερς», όπως ονομάζεται η εφημερίδα που εκδίδουν οι μικροί μαθητές από το Τυμπάκι απέσπασαν δύο

Στα γραφεία της Άποψης με τον κ. Γ. Μαθιουδάκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συνδημότες μου, που με τίμησαν με την ψήφο τους, δίνοντας μου την ευκαιρία να εργαστώ για το καλό του Δήμου Φαιστού. Δώσαμε έναν έντιμο και όμορφο αγώνα και δεσμεύομαι να αγωνιστώ με σεβασμό, αξιοπρέπεια και ανιδιοτέλεια για την καλύτερη επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών και την προοπτική ανάπτυξης του Δήμου Φαιστού.

Με εκτίμηση, Καπελλάκης Νικόλαος του Γεωργίου

βραβεία στον Διαγωνισμό Δημοσιογραφικών Δεξιοτήτων καθώς με το 2ο τεύχος τους διακρίθηκαν στην κατηγορία «Εντύπων Δημοτικών-Νηπιαγωγείων», αλλά και στην κατηγορία «Συνεντεύξεις», αποσπώντας βραβείο για την συνέντευξη στον Μεσαρίτη Χρυσό Παραολυμπιονίκη Μανόλη Στεφανουδάκη, την οποία πήραν οι μαθητές Νίκος Σβυρινάκης, Γιάννης Σμαραγδάκης, Κων/νος Σταυριανάκης, Τίτος Τζαγκαράκης και Βασίλης Τζωρτζακάκης. Σημειώνεται ότι την επιμέλεια και το συντονισμό της δημοσιογραφικής μαθητικής ομάδας των «Μικρών Ρεπόρτερς» είχε η κα Αγγελική Λενακάκη και τη σελιδοποίηση του εντύπου ανέλαβε ο κ. Άρης Κλαουράκης. Στα θέματα του βραβευμένου φύλλου περιλαμβάνονται: Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (με κείμενα των: Γωγώ Μαρακομιχελάκη, Δέσποινας Ανδριγιαννάκη, Μυρτώς Παχάκη & Κατερίνας Ζευγαδάκη), θέμα για την 25η Μαρτίου και τον Αγώνα των Ελλήνων για τη λευτεριά (από την Μαρία Κυραλάκη), θέμα για το Ελαιόλαδο-το χρυσάφι της κρητικής γης (από τις Μιχαέλα Καπελώνη, Ραφαέλα Δασκαλάκη, Ειρήνη Μακρυδάκη, Μαρία Ιωάννου) με επίσκεψη στο ελαιουργείο του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, αφιέρωμα στα Έθιμα του Πάσχα (από τις: Εμμανουέλα Καπελώνη, Βασιλική Καλαϊτζάκη και Ειρήνη Μηναδάκη). Άλλα θέματα της εφημερίδας είναι «Οι δημιουργικοί Μικροί Ρεπόρτερς» (της Κατερίνας Μαρακομιχελάκη), Γλωσσοδέτες και αινίγματα- Πειράματα για όλους (Μαρία Ανδρεάκη-Γιώργος Ανδρεάκης), το «Αποκριάτικο Κυνήγι Θησαυρού» (από τις Κατερίνα Σαΐτη & Αριστέα Ριζικιανάκη), «οι Απόκριες τα παλιά χρόνια» (Μαρία Τσαφαντάκη), «Ο τόπος μας με τον φακό των Μικρών Ρεπόρτερς» (Αναστασία Ανδριγιαννάκη, Εύα Γιατρομανωλάκη, Αγγελική Γρηγοράκη, Μαρία Κατσικαλάκη, Κάλια Ξυλούρη, Φωτεινή Ορφανουδάκη), «Παιδική Ακαδημία ΑΟΤ» (Κατερίνα Μαρακομιχελάκη. Κωνσταντίνος Παμπουχίδης, Νικόλας Γκίνης, Γιώργος Χαριτάκης, Παναγιώτης Κλαουράκης, Στέλιος Μαρκουλάκης, Δημήτρης Μηναδάκης), «Παιχνίδια για όλη την οικογένεια» (της Μυρτώς Παχάκη), «Προβολή της

ταινίας “Ο Ψύλλος” για τους Μικρούς Ρεπόρτερς» (της Εμμανουέλλας Καπελώνη), «Αφήγηση παραμυθιού από τις μαμάδες και το eAngelie.gr» (Γωγώ Μαρακομιχελάκη), «Η γιορτή του παιδικού βιβλίου» (Νάτζη Μπερμπέρη), «Stop bulling (από τις Αριστέα Ριζικιανάκη και Κατερίνα Σαϊτη). & «Όχι διαφορετικά παιδιά, αλλά μοναδικά και ξεχωριστά» (από τις Έλενα Κυδωνάκη & Εβελίνα Παχάκη). Ο συγκεκριμένος Διαγωνισμός πραγματοποιείται από Το βραβευμένο έντυπο τον Σύλλογο Νεανικής Δημοσιογραφίας «Τύπος και Ουσία-Λευτέρης Δασκαλάκης», σε συνεργασία με τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Τα βραβεία χωρίζονται και ηλικιακά σε τρεις κατηγορίες για Δημοτικά – Νηπιαγωγεία, Γυμνάσια και Λύκεια. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής απεύθυναν συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς τονίζοντας την ικανοποίησή τους για τον ολοένα και αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας του έργου της, σχετικά με την επιλογή των καλύτερων από τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν. Την Κριτική επιτροπή αποτελούσαν: Πρόεδρος: Αντώνης Σανουδάκης – Σανούδος, Καθηγητής ιστορίας-συγγραφέας. Μέλη: Γιώργος Δασκαλάκης, εκπαιδευτικός, πρόεδρος Συλλόγου Νεανικής Δημοσιογραφίας «Τύπος και Ουσία»,Γιώργος Πιτσιτάκης, εκπαιδευτικός- ιστορικός ερευνητής, Μάριος Διονέλλης, δημοσιογράφος- μέλος της Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ελένη Βακεθιανάκη, δημοσιογράφος – μέλος της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., Μαρία Μελεσσανάκη, εκπαιδευτικός – μέλος της επιστημονικής εταιρίας του Σχολικού Ραδιοφώνου, Μιχάλης Κουντούρης, σκιτσογράφος.


5

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Όπου λειτουργούν σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ανταποδοτικά τέλη στις τοπικές κοινωνίες Νέα γενιά Όσοι βιάζονται,

πολλές φορές, να κριτι-

κάρουν με αυστηρότητα τη νέα γενιά, προσάπτοντας της ότι είναι «αδιάφορη» για τα κοινά ή δεν ενδιαφέρεται να προσφέρει- προφανώς δεν έχουν ιδιαίτερη επικοινωνία με νέες και νέους της περιοχής μας, γιατί η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική: Στους Δήμους μας υπάρχουν πολλοί Σύλλογοι νέων με αξιέπαινη πολιτιστική, αθλητική και κοινωνική δράση, επιδεικνύοντας εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες, ενδιαφέρον για την παράδοση και την ιστο-

Σ

την οριστική επίλυση του θέματος της απόδοσης των ανταποδοτικών τελών στις τοπικές κοινωνίες, όπου λειτουργούν σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «κλείνοντας εκκρεμότητες της προηγούμενης περιόδου και αποκαθιστώντας τη λειτουργία του μέτρου», όπως τονίζεται από την κυβέρνηση. Ειδικότερα, με κοινή υπουργική απόφαση (υπουργείου Περιβάλλοντος-Ενέργειας & υπουργείου Εσωτερικών), ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα σχετικά με την απόδοση του ειδικού τέλους ΑΠΕ 1% (επί του τζίρου των μονάδων), προς τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και υβριδικοί σταθμοί. Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά το 2017, κατόπιν αποφασιστικών ενεργειών της παρούσας κυβέρνησης, αποδόθηκαν συνολικά 17,6 εκατομμύρια σε περίπου 376.000 δικαιούχους - καταναλωτές για την περίοδο 2010-2014 κι εκκρεμούσε η καταβολή τους.

Ρύθμιση θεμάτων

Με τη νέα απόφαση ρυθμίζονται όλα τα επιμέρους θέματα (μεθοδολογία, διαδικασία, τρόποι απόδοσης ποσών, δικαιούχοι κ.λπ.), προκειμένου να αποδοθούν τα ανταποδοτικά για την περίοδο 2015-2018, που υπολογίζονται κοντά στα 20 εκατ. και αφορούν περίπου 400.000 καταναλωτές, καθώς και ποσά από εκκρεμείς περιπτώσεις της περιόδου 2010-2014. Πλέον θα είναι εφικτή η ετήσια απόδοση αυτών των ποσών στους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων αποκαθιστώντας την κανονικότητα.

Δυο αποφάσεις

Στο μεταξύ με άλλες δύο υπουργικές αποφάσεις αντιμετωπίζονται θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ΑΠΕ (υπολογισμός ειδικής τιμής αγοράς, επίλυση εκκρεμών τεχνικών ζητημάτων, αποζημίωση σταθμών ΑΠΕ που εκπροσωπούνται από τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου βάσει της μετρούμενης ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά.).

Αναπτυσσόμενη αγορά

Την ίδια ώρα εντυπωσιακή είναι η «επιστροφή» μεγάλων

ξένων επενδυτών αλλά και η είσοδος νέων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας. Στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά των ΑΠΕ που κινείται στους ρυθμούς του φιλόδοξου στόχου για αύξηση του μεριδίου της στο 55% το 2030 (έτος βάσης το 2016), η επίτευξη του

ρία της περιοχής όπου ζουν και μεγάλο ζήλο να προσφέρουν στον συγχωριανό, στον συνδημότη, στον τόπο τους τον ίδιο. Μοναδικό κίνητρο για τη δράση τους , η ανιδιοτελής αγάπη τους για την κωμόπολη, το χωριό τους και το Δήμο

Προς τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος των δημοτικών κοινοτήτων όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και υβριδικοί σταθμοί, προβλέπεται απόδοση ειδικού τέλους 1% επί του τζίρου των μονάδων οποίου ανοίγει ένα πεδίο δράσης για επενδύσεις ύψους 8,5 δισ. ευρώ, επεκτείνονται ελληνικοί όμιλοι που άνοιξαν την αγορά και εξακολουθούν να κρατάνε τα σκήπτρα. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, στην αγορά επικρατεί μεγάλη κινητικότητα με τους μεγάλους ξένους και εγχώριους επενδυτές να έχουν βάλει στο στόχαστρο ώριμα έργα για εξαγορές, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να χτίσουν γρήγορα ένα χαρτοφυλάκιο που θα τους διασφαλίσει μια σημαντική θέση εκκίνησης στην αγορά για περαιτέρω ανάπτυξη.

τους. Το έργο που προσφέρουν είναι ανεκτίμητης αξίας, είτε αναβιώνοντας έθιμα, κρατώντας ζωντανή την τοπική παράδοση, είτε διοχετεύοντας δημιουργικά την ενέργεια παιδιών και νέων στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την κοινωνική προσφορά, είτε φροντίζοντας για την ψυχαγωγία μικρών και μεγάλων, είτε μπαίνοντας μπροστά για να στηρίξουν συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Για αυτούς

τους νέους, που προσφέρουν

τον ίδιο τους τον εαυτό στο κοινωνικό σύνολο, μόνο θαυμασμό και υπερηφάνεια

μπορεί να

νοιώθει κανείς. Απέναντι τους ωστόσο θα έπρεπε να αισθανθούμε και… ενοχές. Είτε έχουμε συναίσθηση γι αυτό, είτε όχι, είμαστε υπόλογοι για το γεγονός ότι τα νέα παιδιά πολύ συχνά παλεύουν μόνα τους να διοργανώσουν εκδηλώσεις, χωρίς την στήριξη που θα έπρεπε να έχουν

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από όλους μας, συνδημότες όλων των ηλικιών,

Μία συναρπαστικά πρωτόγνωρη για εμένα εμπειρία έφθασε στο τέλος της… αφήνοντας πίσω όμορφα συναισθήματα… Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς που με τιμήσατε με την ψήφος σας και την αγάπη σας. Το εκλογικό σύστημα δεν με εντάσσει στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως δηλώνω ότι θα βρίσκομαι στο πλευρό του επικεφαλής του Συνδυασμού «Φαιστός – Ο Τόπος μας Μπροστά» κ. Γιάννη Μαθιουδάκη σε κάθε ζήτημα που απασχολεί την τοπική μας κοινωνία. Επίσης ευχαριστώ θερμά όλους τους συνυποψήφιους μου για τον έντιμο και καθαρό αγώνα που δώσαμε.

για την αδιαφορία μας πολλές φορές να πούμε

Με εκτίμηση, Ελένη Παχάκη – Κατσιρντάκη

Δήμους, Φορείς, Πολιτεία. Είμαστε υπόλογοι και στους νέους μας ένα απλό «ευχαριστώ», έναν έπαινο, ένα «μπράβο»- να τους απονείμουμε ως κοινωνία τη στήριξη αλλά και την αναγνώριση που τους αξίζει. Το επιπλέον αξιέπαινο για όλα αυτά τα νέα παιδιά της προσφοράς και της δημιουργίας είναι ότι, παρά την «αποστασιοποιημένη» στάση φορέων αλλά και συμπολιτών, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν, συνεχίζουν να εργάζονται για το κοινό καλό, χωρίς γκρίνια και μεμψιμοιρία. Αναμφισβήτητα, ο ρόλος τους σε μια νέα εποχή στην Αυτοδιοίκηση θα πρέπει αυτοδίκαια να είναι πρωταγωνιστικός!


6

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Προφήτης

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Νικήτρια η αποχή!

Τις αναπόφευκτες… επιπτώσεις της απλής αναλογικής καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές καθώς οι τελικοί νικητές σε 7 περιφέρειες και περίπου 220 δήμους δεν ελέγχουν την πλειοψηφία των αντίστοιχων περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων. Στην πράξη οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι καθίστανται «τοπικοί άρχοντες» μόνο στον «τίτλο» καθώς θα εξαρτώνται από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης προκειμένου να σχηματίσουν πλειοψηφίες και να εγκρίνουν όχι μόνο σημαντικά έργα αλλά ακόμα και …επισκευές οδοστρώματος. Το πρόβλημα γίνεται πιο οξύ σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο τελικός νικητής είχε τερματίσει δεύτερος στον α’ γύρο. Υπενθυμίζεται ότι κατά την συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την απλή αναλογική, η αντιπολίτευση είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την… «ιδιαίτερη» κατάσταση που θα διαμορφωθεί στα νέα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, πλην οι κυβερνώντες απλώς κώφευσαν.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΑ!

Σίγουρα δεν… καρδιοχτύπησε το βράδυ του α΄ γύρου των Δημοτικών εκλογών στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου ο Γιάννης Ταταράκης, επικεφαλής του Συνδυασμού «Κοινή πορεία στο μέλλον» αφού ήταν άνετη η επικράτηση του έναντι του συνυποψήφιου του Αθανάσιου Χαριτάκη και του Συνδυασμού «Λαϊκή συσπείρωση Αγίου Βασιλείου». Στις πρώτες του δηλώσεις, ο επανεκλεγείς Δήμαρχος, η υποψηφιότητα του οποίου είχε τη στήριξη 4 κομμάτων (!), ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το επόμενο διάστημα, από την 1η Σεπτεμβρίου και εγώ και οι συνεργάτες μου θα δουλέψουμε για ένα δήμο ακόμα καλύτερο, για ένα δήμο όπου αφήνουμε πίσω το παρελθόν και κοιτάζουμε το μέλλον διαφορετικά. Είμαστε όλοι ενωμένοι στο δήμο Αγίου Βασιλείου και χρόνια τώρα προσπαθούσα να γίνει αυτό. Ευτυχώς αυτή τη φορά τα καταφέραμε. Θέλω να ευχαριστήσω και τα τέσσερα κόμματα τα οποία με στήριξαν, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙ.ΝΑΛ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες που πραγματικά αυτή η ομοψυχία αποτυπώθηκε στην κάλπη».

Πριν μιλήσει η κάλπη του 2ου γύρου των Αυτοδιοικητικών Εκλογών , μίλησαν οι πολιτικοί αναλυτές τονίζοντας ότι δύο βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν τους νικητές θα είναι το ποσοστό των ψηφοφόρων που θα μπορέσουν να ενεργοποιήσουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι, αλλά και… τα ποσοστά αποχής! Στις κάλπες της περασμένης Κυριακής όλα τα ενδεχόμενα ήταν ανοιχτά, καθώς, ουσιαστικά, κανένας υποψήφιος, που δεν πέρασε στον β΄ γύρο δεν έδωσε επισήμως συγκεκριμένη «γραμμή» στους ψηφοφόρους του, ούτε δημόσια στήριξη σε κάποιον από τους διεκδικητές δημαρχιακών θώκων. Κάτι ο πολύ καλός -καλοκαιρινός!καιρός της 2ας Ιουνίου που έστειλε πολύ κόσμο… στις παραλίες αντί για τα εκλογικά τμήματα, κάτι ότι κάποιοι που δεν βγήκε ο εκλεκτός τους υποψήφιος και δεν είχαν πια και καμιά υποχρέωση να πάνε να σταυρώσουν το συμπέθερο, το γνωστό και τη γνωστή και δεν είχαν καημό να πάνε να ψηφίσουν, το ποσοστό της αποχής ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει κάποιος την συμβολή της στο τελικό αποτέλεσμα.

Δεν ξέρουμε αν η Ντόρα Μπακογιάννη διαθέτει… κληρονομικό χάρισμα πρόβλεψης των μελλούμενων, η ίδια ωστόσο είχε «προφητεύσει» από τον περασμένο Μάρτιο το χρόνο των εθνικών εκλογών και έπεσε μέσα! « [Ο Α. Τσίπρας] μπορεί να κάνει εκλογές μέσα στον Ιούνιο είτε μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η πρώην υπουργός, εκτιμώντας (πάλι προβλέποντας σωστά) ότι «η νίκη της ΝΔ στις Ευρωεκλογές θα είναι μεγάλη και ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα μπορέσει να το αντέξει».

Νέος Δήμαρχος Φαιστού

Εντυπωσιακή νίκη

Νέος Δήμαρχος Φαιστού που θα αναλάβει καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου είναι ο Αρχιτέκτονας-Μηχανικός και με πολύχρονη εμπειρία στα της Αυτοδιοίκησης Γρηγόρης Νικολιδάκης, ο οποίος στις κάλπες του 2ου γύρου των Δημοτικών Εκλογών πέτυχε καθαρή νίκη έναντι του συνυποψήφιου του Γιάννη Νικολακάκη (τα επίθετα τους… μπέρδεψαν κόσμο σε όλη την προεκλογική περίοδο!), μια νίκη που γιορτάστηκε με ενθουσιασμό το βράδυ της Κυριακής από τους υποστηρικτές του Συνδυασμού του. Ο νικητής των δημοτικών εκλογών στον Δήμο Φαιστού, ως επικεφαλής του Συνδυασμού «Τολμάμε Μαζί», δήλωσε συγκινημένος για την εμπιστοσύνη και την στήριξη που έδειξαν οι δημότες στο πρόσωπο του, υποσχόμενος ότι από τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο ο Δήμος «θα μπει σε τροχιά ανάπτυξης».

Την ανάγκη μεγάλου αριθμού των δημοτών της Γόρτυνας για… ριζική αλλαγή στην Δημοτική Αρχή φαίνεται να εξέφρασε ο υποψήφιος Δήμαρχος Μιχάλης Κοκολάκης, επικεφαλής του Συνδυασμού «Μεγάλη Γόρτυνα» ο οποίος αφού έδωσε και τη μάχη του β΄ γύρου με τον νυν Δήμαρχο Νίκο Σχοιναράκη, εκλέχτηκε τελικά Δήμαρχος, με εντυπωσιακό ποσοστό. Όλα δείχνουν ότι η προεκλογική εκστρατεία του Μ. Κοκολάκη αποδείχθηκε επιτυχημένη, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στη γνώμη και τη φωνή των δημοτών κάτι που εκείνοι αναγνώρισαν και επιβράβευσαν στις κάλπες και του πρώτου και του δεύτερου γύρου, δίνοντας , τελικά, «καθαρή εντολή» στον επικεφαλής της «Μεγάλης Γόρτυνας» να αναλάβει τα ηνία του Δήμου.

Μυστήριο

Δικαιούστε δωρεάν βιβλία;

Το ψηφοδέλτιο που είχαν δώσει, έτοιμο- σταυρωμένο, στη γιαγιά της οικογενείας για να το ρίξει στην κάλπη της 26ης Μαΐου βρέθηκε από την κόρη της, στην τσέπη του φουστανιού της... κατόπιν εκλογών- όπερ και σημαίνει ότι η εν λόγω ψήφος ουδέποτε βρήκε το δρόμο της προς τη σχισμή της κάλπης, ώστε να μετρήσει υπέρ του υποψηφίου Δημάρχου και των υποψηφίων Συμβούλων που στήριζε η οικογένεια. Το ερώτημα «τι ακριβώς συνέβη» (και κυρίως «τι ακριβώς ψήφισε» η συγκεκριμένη ψηφοφόρος) παραμένει ωστόσο αναπάντητο, καθώς η ηλικιωμένη επικαλείται «κενά μνήμης» και δεν βοηθά την «έρευνα» των παιδιών της που υποψιάζονται ότι η γιαγιά… ψήφισε άλλον.

Ξεκινά η χορήγηση επιταγών για αγορά βιβλίων από τον ΟΑΕΔ σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων και εργαζομένων, με απόφαση της Υπουργού Εργασίας. Οι δικαιούχοι υπολογίζονται συνολικά σε 350.000. Αναλυτικότερα, δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι με 50 ημέρες ασφάλισης και οι μητέρες σε ειδική παροχή προστασίας μητρότητας κατά το 2018, αλλά και οι άνεργοι με τουλάχιστον 50 ημέρες επιδότηση ανεργίας ή όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για 4 μήνες. Η διάθεση των επιταγών για την αγορά βιβλίων σε 150.000 δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί εντός του 2019. Τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων θα διατεθούν σε 200.000 δικαιούχους και θα ισχύουν για τη χειμερινή θεατρική περίοδο 2019 – 2020.

Κοινωνικός Τουρισμός Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών τους, με επιταγή κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2019-2020. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους και παρόχους, μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 στις 23:59. Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1 Αυγούστου 2019 έως τις 31 Ιουλίου 2020 σε τουριστικά καταλύματα του μητρώου παρόχων του ΟΑΕΔ.


7

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ

Πάμε Θέατρο!

Γερμανικές αποζημιώσεις

Αυτή την εβδομάδα (και την επόμενη) πάμε θέατρο! Στο Πολύκεντρο του Δήμου Φαιστού στις Μοίρες το «Θέατρο Δίχως Όνομα», έχοντας δημιουργήσει παράδοση στις επιτυχημένες θεατρικές παραστάσεις, ανεβάζει για 18η χρονιά την πολιτική σάτιρα του Ιταλού νομπελίστα συγγραφέα Ντάριο Φο, «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω!» σε σκηνοθεσία Γιάννη Δασκαλάκη ο οποίος συμμετέχει στο έργο και ως ηθοποιός. Παραστάσεις θα δοθούν στις 4, τις 6, τις 10 & τις 11 Ιουνίου, με ώρα έναρξης τις 9 το βράδυ και τιμή εισιτηρίου 7 ευρώ. Το έργο είναι μια πανέξυπνη, ανατρεπτική κωμωδία που προκαλεί άφθονο γέλιο αλλά δίνει και την ευκαιρία στον θεατή να προβληματιστεί για θέματα που τον αφορούν…

Η απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου να ζητήσει από την κυβέρνηση «να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες διπλωματικές και νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση και την πλήρη ικανοποίηση όλων των αξιώσεων του ελληνικού κράτους από τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» και η ανακοίνωση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ότι θα σταλεί σχετική ρηματική διακοίνωση προς το Βερολίνο, σχολιάστηκε εκτενώς από τα γερμανικά Μέσα Ενημέρωσης. Η γερμανική κυβέρνηση περιορίστηκε, όπως αναμενόταν, να επαναλάβει την πάγια θέση της, περί ζητήματος «πολιτικά και νομικά οριστικώς διευθετημένου». Για «επιβεβλημένη από καιρό» απόφαση κάνει λόγο η βουλευτής της γερμανικής Αριστεράς (Die Linke) Ούλα Γέλπκε και τονίζει ότι «η Γερμανία δεν πλήρωσε ποτέ για τα κατοχικά εγκλήματά της». Όπως λέει, οι Γερμανοί κατακτητές σκότωσαν, κατέστρεψαν και λεηλάτησαν. Γι’ αυτό η Γερμανία πρέπει επιτέλους να καταβάλει μια ανάλογη χρηματική αποζημίωση».

Βιολογικά

Μνήμη Εκτελεσθέντων

Επιπλέον κονδύλια ύψους 86 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό για το Μέτρο των Βιολογικών αποφάσισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, με τροποποιητική απόφαση που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης των Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου, Χαράλαμπος Κασίμης, το συνολικό ποσό (από τα 120 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά), ανέρχεται πλέον σε 206.012.180,20 ευρώ. Από το συνολικό ποσό τα 50.074.810 ευρώ αφορούν τους νεοεισερχόμενους (Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία») και τα υπόλοιπα 155.937.370 ευρώ τους παλαιούς (Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία»). Η κατανομή του ποσού θα γίνει ανά Περιφέρεια και όσον αφορά την Κρήτη το ποσό θα είναι 14.993.680 ευρώ.

Λόγω των επαναληπτικών εκλογών της Κυριακής 2 Ιουνίου, το Μνημόσυνο Πεσόντων των τοπικών ηρώων που εκτελέστηκαν στις Μοίρες Δήμου Φαιστού από τα στρατεύματα κατοχής, την 1η Ιουνίου 1942,θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 9 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Nαό Αγίου Γεωργίου Μοιρών, θα ακολουθήσει Τέλεση Μνημοσύνου και η εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πομπή προς το κοιμητήριο όπου θα τελεστεί Τρισάγιο και θα γίνει «Προσκλητήριο» των νεκρών ηρώων. Μετά την κατάθεση στεφάνων και την τήρηση ενός λεπτού σιγής, οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με τον Εθνικό Ύμνο.

Παιδικές Κατασκηνώσεις

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2019. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, αναρτήθηκαν τα Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων καθώς και οι Πίνακες Αποκλειομένων. Οι δικαιούχοι των Μητρώων μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την κατασκήνωση που επιθυμούν από το Μητρώο Παρόχων για κρατήσεις θέσεων. Με την άφιξή τους στην κατασκήνωση οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους: τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους, πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα από έγγραφα ταυτοπροσωπίας των παιδιών τους. Οι πάροχοι μπορούν να προβαίνουν σε ενεργοποιήσεις επιταγών ωφελουμένων του προγράμματος από την 15.06.2019, μόνο εφόσον έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας έτους 2019. Την ίδια ώρα ο Σύλλογος ΑμεΑ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑμεΑ 2019, παιδιών αλλά και συνοδών. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 28925023404 καθημερινά 9 με 2.

Μηχανήματα αυτόματης… χρέωσης Αγαπητές Τράπεζες, μην προβληματίζεστε, το έχουμε πάρει το μήνυμα: Όχι μόνο δεν θέλετε να μας βλέπετε να κάνουμε οποιαδήποτε συναλλαγή μπροστά στα γκισέ σας, αλλά… ούτε απέξω από τα υποκαταστήματα σας δεν θέλετε να περνάμε πια- μόνες δεκτές συναλλαγές μαζί σας θα είναι αυτές που θα γίνονται εξ αποστάσεως, τα «e-banking» που λένε και στο χωριό μου. Όπως διαβάζουμε, όποιος θαρραλέος κάνει την αποκοτιά να επιχειρήσει ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας από αυτήν που έχει το λογαριασμό του θα το πληρώνει ακριβά: από τις 20 Ιουλίου θα υπάρξει καθολική εφαρμογή του καθεστώτος που ισχύει από το καλοκαίρι του 2018 για τη χρήση ελληνικών ΑΤΜ από πελάτες τραπεζών του εξωτερικού. Η αύξηση της «προμήθειας» θα είναι της τάξης του 100% και πλέον κάθε ανάληψη που θα γίνεται σε ΑΤΜ άλλης τράπεζας από αυτή από την οποία εκδόθηκε η κάρτα ανάληψης, ο πελάτης θα χρεώνεται με προμήθεια από 2 έως 3 ευρώ.

Από τους υποψηφίους Δημάρχους που έλαβαν από τον πρώτο γύρο των Αυτοδιοικητικών Εκλογών, «το χρίσμα» από τους ψηφοφόρους, ήταν και ο Παντελής Μουρτζανός, επικεφαλής του Συνδυασμού «Αμάρι Νέα Πορεία» ο οποίος εξασφάλισε άνετα την επανεκλογή του στο Δήμο Αμαρίου επικρατώντας στην εκλογική αναμέτρηση έναντι του συνδυασμού «Νέα Κίνηση Αμαρίου» και του Κωνσταντίνου Κουτελιδάκη. «Είναι μια δικαίωση όχι μόνο δικιά μου αλλά και όλων των Αμαριωτών», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στις πρώτες του δηλώσεις ο κ. Μουρτζανός προσθέτοντας πως «Θεωρώ ότι με το αποτέλεσμα αυτό επετεύχθη η ενότητα των Αμαριωτών. Όλοι όσοι με στήριξαν αλλά και εκείνοι που δεν με ψήφισαν θέλω να ξέρουν ότι όπως μέχρι σήμερα ήμουν δήμαρχος όλων των Αμαριωτών, έτσι θα είμαι και από αύριο. Έχουμε κάνει έργο , οι Αμαριώτες μας εμπιστεύτηκαν για να συνεχίσουμε και να πάμε το Αμάρι εκεί που όλοι ονειρευόμαστε να είναι…».

ΜΠΡΑΒΟ!

Πραγματικά συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του Νηπιαγωγείου Πηγαϊδακίων Δήμου Φαιστού και των κατοίκων του χωριού όσον αφορά την συλλογή πλαστικών καπακιών, που οργανώνεται από το Σύλλογο ΑμεΑ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», αφού κατάφεραν να συγκεντρώσουν 1.260 κιλά καπάκια, αριθμό που ξεπερνάει κάθε προσδοκία! Ο δραστήριος πρόεδρος Πηγαϊδακίων Μιχάλης Κουτσάκης και μέλη του συμβουλίου μαζί με την πολύτιμη βοήθεια της νηπιαγωγού Νίκης Λιοδάκη, μόλις ενημερώθηκαν για τη λήξη του διαγωνισμού συλλογής καπακιών ήταν έτοιμοι για την παράδοση τους στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου στη Φανερωμένη. Τα πλαστικά καπάκια που συγκεντρώνονται πέρα από οφέλη της ανακύκλωσης βοηθούν για να αγοραστούν αναπηρικά αμαξίδια για συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Την Τετάρτη, 5 Ιουνίου, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2019. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), οι δικαιούχοι των προγραμμάτων μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας, μέχρι και τη Δευτέρα 24 Ιουνίου. Αποκλειστικά για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, η υποβολή αιτήσεων γίνεται απευθείας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) από τις 5 Ιουνίου 2019 έως και τις 16 Ιουνίου 2019. Για το 2019, υλοποιούνται διάφορα προγράμματα, μεταξύ των οποίων είναι: Κοινωνικός τουρισμός εξαήμερων διακοπών για 53.000 δικαιούχους. Διάρκεια ισχύος από 10/7/2019 έως 10/5/2020. Ιαματικός τουρισμός για 4.000 συνταξιούχους, με εξαήμερες διακοπές και πέντε απλές λούσεις. Διάρκεια ισχύος για διαμονή σε κατάλυμα από 10/7/2019 έως 8/5/2020. Τετραήμερες εκδρομές για 12.500 δικαιούχους με συμβεβλημένα τουριστικά γραφεία. Διάρκεια ισχύος από 10/7/2019 έως 8/5/2020, κ.α.


8

Σχολιάζοντας...

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Κάλπες Μετά τις 4 κάλπες του Μαΐου, ακολούθησε ο 2ος γύρος δημοτικών εκλογών του Ιουνίου και έρχονται οι εθνικές εκλογές του Ιουλίου! Πολλές κάλπες έπεσαν, βρε παιδιά, μαζεμένες και ψήφισε, ξαναψήφισε… κοντεύουμε να ζαβλακωθούμε.

Όταν τελειώσουν και οι τελευταίες εκλογές, να ελεγχτούν προσεκτικά όλα τα εκλογικά κέντρα διότι όλο και κάποια γιαγιά ή παππούς μπορεί να έχει ξεμείνει πίσω από κανένα παραβάν.

Χωρίς κόλπα

Λόγω υποχρέωσης

Για άλλη μια φορά στις αυτοδιοικητικές κάλπες ψηφίσαμε «τον γνωστό», «το γείτονα», «το συγγενή», «το φίλο», «τον άνθρωπο που του χαμε υποχρέωση- ή είχαμε υποχρέωση σε αυτόν που μας ζήτησε να τον ψηφίσουμε», χωρίς να μας μείνει ψήφος τελικά για να την δώσουμε σε κάποιον που μπορεί να μην παίζουμε μαζί του καρπαζιές, αλλά έχει ικανότητες & διάθεση να προσφέρει στα κοινά. Για άλλη μια φορά σε λίγο καιρό θα γκρινιάζουμε «γι αυτούς που μας διοικούν και τίποτα στην περιοχή μας δεν πάει μπροστά, δεν λειτουργεί, δεν προχωρά»-ξέρετε τώρα, τα γνωστά…

Μεταπτυχιακό Οι Φυλακές αποκαλούνται «επισήμως» «Σωφρονιστικά Ιδρύματα» διότι, υποτίθεται, ότι εδώ ο κακοποιός θα σωφρονιστεί, ώστε να επιστρέψει ως ένας καλύτερος άνθρωπος στην κοινωνία. Με όσα ακούμε και διαβάζουμε κατά καιρούς αποδεικνύεται ότι οι φυλακές της χώρας μας λειτουργούν ως χώρος… σπουδών των κακοποιών.

Σαν να κάνουν οι άνθρωποι, εντός φυλακής, το μεταπτυχιακό τους στην… παρανομία, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους και τις διασυνδέσεις τους, ώστε όταν με το καλό βγουν να έχουν εξελίξει τις μεθόδους τους.

«Ποτέ αυτά τα χρόνια δεν πορεύτηκα με κόλπα και στρατηγήματα» ανέφερε μεταξύ άλλων στο «διάγγελμα» του ο Α.Τσίπρας με το οποίο ανακοίνωσε τη διεξαγωγή πρόωρων εθνικών εκλογών καλοκαιριάτικα, μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές.

Κόλπα και στρατηγήματα ο Τσίπρας; Θεός φυλάξοι! Μόνο με αλήθειες και ντόμπρα λόγια πορεύτηκε μέχρι τώρα και μ΄ αυτά έγινε κοτζάμ πρωθυπουργός.

Μεταπτυχιακό - 2 Μίλησε η κάλπη

Εκεί που προεκλογικά, κυβερνητικά στελέχη και φιλοκυβερνητικά μέσα υποστήριζαν με σιγουριά & πάθος ότι «όλες οι δημοσκοπήσεις ήταν στημένες» και ότι τελικά « η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων θα είναι ελάχιστη» όπως έδειχναν δικές τους δημοσκοπήσεις (μα που τις βρήκαν;!), μετεκλογικά έβγαλαν τη μούγκα! «Και τι να πουν», θα μου πεις, που τα είπε όλα η κάλπη…

Κώνους Ως και τους κώνους που τοποθετούνται για λόγους οδικής ασφαλείας στους δρόμους της Κρήτης… κλέβουν (!!!) κάποιοι- τους οποίους δεν ξέρει κανείς και πώς να τους χαρακτηρίσει: κάφρους ή ξεφτίλες; Το μέγα ερώτημα είναι βέβαια «τι στο καλό τους θέλουν τους κώνους»; Που σκοπεύουν να τους… βάλουν; (Ομολογούμε ότι κάτι έχουμε σκεφτεί να τους προτείνουμε…)

Σχόλιο; Κανένα. Ότι και να πει κανείς χαμένα θα πάνε τα λόγια του…

Άτιμες τιμές Ούτε μια στρογγυλή τιμή, έτσι για το «θεαθήναι», δεν έχει στα προϊόντα του πολυκατάστημα ξένων συμφερόντων που δραστηριοποιείται και στο νότο. Όλες (μα όλες!) οι τιμές του είναι του τύπου «9.99», «19.99» «29.99» και πάει λέγοντας! Οι άνθρωποι βέβαια δεν το κάνουν τυχαία, προφανώς έρευνες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές (εμείς όλοι δηλαδή- γνωστά χαϊβάνια) το… «99.99 ευρώ» το δέχονται καλύτερα από το «100 ευρώ»!

Απογοήτευση

Πανταχού

Πως γίνεται, αλήθεια, κάποιοι (θεωρητικά πολυάσχολοι) υπουργοί, βουλευτές, ειδικοί, να προλαβαίνουν να εμφανίζονται την ίδια μέρα σε διαφορετικά κανάλια -τα στούντιο των οποίων απέχουν αρκετά χιλιόμετρα μεταξύ τους κάτι που σημαίνει πως πρέπει να είσαι ώρες «στο τρέξιμο»- αφήνοντας όλες τις άλλες δουλειές σου στην άκρη; Προφανώς κάποιοι «δουλειά δεν έχουν» και διαθέτουν άφθονο χρόνο να χασομεράνε στα τηλεοπτικά πλατό…

 Ιδεολογίες

Προσεχώς

Σημαίες να ανεμίζουν, ομιλητές να ξελαρυγγιάζονται, οπαδοί να φωνάζουν συνθήματα, ενίοτε κι ένα- δυό φωτοβολίδες να σκάνε… Δεν περιγράφουμε γηπεδικό σκηνικό αλλά το προεκλογικό που αναμένεται να ζήσουμε καλοκαιριάτικα σε διάφορες «βερσιόν», σε πλατείες και κλειστά γήπεδα, προ της εκλογικής αναμέτρησης των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου. Σκηνικό τόσο μα τόσο παρωχημένο, τόσο παλιομοδίτικο, τόσο «εκτός τόπου και χρόνου», που θα πρέπει ωστόσο να το υποστούμε, έστω και ως θεατές από τις τηλεοράσεις μας…

Αν και θα μου πεις, δεν χρειάζεται να βγουν μέσα από τη φυλακή για να έχουν παράνομη δραστηριότητα, μια χαρά κάνουν τις δουλειές τους και μέσα από το κελί.

Η τάση κάποιων βουλευτών να μεταπηδούν… ως τρελές πεταλουδίτσες όχι από άνθος σε άνθος αλλά από κόμμα σε κόμμα οδηγεί την απαξίωση της πολιτικής όλο και πιο χαμηλά στα μάτια των πολιτών που βλέπουν έκπληκτοι την άνεση με την οποία ορισμένοι αφήνουν την παράταξη με την οποία εκλέχτηκαν για να ενταχθούν σε άλλη- εντελώς διαφορετικής ιδεολογίας μάλιστα! Ποιάς «ιδεολογίας» θα μου πεις, έτσι όπως έχουμε γίνει όλοι ένα σωρό (μπερδεμένο) κουβάρι στα χρόνια της κρίσης…

Το χάος

Γνώστες

Όσοι κάνουν συγκεκριμένες διαδρομές κάθε μέρα στην περιοχή του νότου, έχουν πλέον… «χαρτογραφήσει» στο μυαλό τους τις πιο βαθιές λακκούβες που υπάρχουν στην πορεία τους (και είναι μπόλικες), αποφεύγοντας τις και γλυτώνοντας έτσι ζημιές & έξοδα συνεργείου για το όχημα τους. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει για επισκέπτες της περιοχής, των τουριστών συμπεριλαμβανομένων, που διαπιστώνουν την ακριβή θέση της κάθε λακκούβες στην πράξη: πέφτοντας μέσα!

Μείον έναν

Την απόφαση να μην συμμετάσχουν στις εκλογές της 7ης Ιουλίου έχουν λάβει η ηγεσία και τα κορυφαία στελέχη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, όχι τυχαία βεβαίως, διότι το ποσοστό που συγκέντρωσαν οι ΑΝΕΛ στις ευρωεκλογές, 0,80% (45.000 ψήφοι), ήταν κάτι περισσότερο από απογοητευτικό.

«Θα δημιουργήσουν πρόβλημα, θα λένε ότι δεν βγαίνουν τα δημοσιονομικά και ότι χρειάζεται μνημόνιο... είναι έτοιμοι να τα επαναφέρουν», προέβλεψε για την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, ως άλλη Κασσάνδρα-μάντισσα καταστροφών.

Με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Γιάννης Σαρίδης δηλώνει ότι δεν ανήκει πλέον στην ΚΟ της Ένωσης Κεντρώων. Μετά την ανεξαρτητοποίηση του η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ένωσης Κεντρώων διαλύεται, αφού πλέον αποτελείται από 4 βουλευτές -του Βασίλη Λεβέντη συμπεριλαμβανομένου.

Πάνος Καμμένος: Όταν το επίθετο σου μιλάει από μόνο του για το πολιτικό σου μέλλον.

Το εμπεδώσαμε κυρίες & κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ το μήνυμα: Μετά από σας το χάος…

Με τις… κατάρες που θα του χει ρίξει ο Λεβέντης, βλέπουμε τον αποσχισθέντα να αποσχιστεί κυριολεκτικώς!


Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Από τον Αλέξανδρο Κοτσιφάκη & την Κέλλυ Κυδωνάκη

9

Διακρίσεις υψηλού επιπέδου για το Μεσαρίτικο καράτε

Μ

εγάλες διακρίσεις γνώρισε το περασμένο Σαββατοκύριακο το Μεσαρίτικο καράτε και γενικά όλη η Κρήτη από τον Κοτσιφάκη Αλέξανδρο και την Κυδωνάκη Κυριακή (Κέλλυ) αθλητές του αθλητικού συλλόγου καράτε ΦΑΙΣΤΟΣ, του Χαράλαμπου Σταυρουλαντωνάκη.

Σταυρουλαντωνάκη (βοηθός) Κοτσιφάκης (πρωταθλητής) Σταυρουλαντωνάκης (προπονητής) Ο μεν Κοτσιφάκης αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα καράτε και κατάφερε στην παρθενική του εμφάνιση κάνοντας πέντε συνεχόμενες νίκες και μάλιστα με μεγάλο σκορ να αναρριχηθεί στην ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ του βάθρου σκορπώντας χαρά και ενθουσιασμό σε όλο τον σύλλογο, τον προπονητή του και γενικά σε όλη την Κρήτη. Το παραπάνω επίτευγμα δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός αλλά αποτέλεσμα μεθοδευμένης και επίπονης δουλειάς που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στον Μεσαρίτικο σύλλογο. Στην παραπάνω διάκριση αξίζει να σημειωθεί ο σημαντικός ρόλος της Σταυρουλαντωνάκης Εμμανουέλλας. Η έμπειρη πρωταθλήτρια του συλλόγου (Αγωνίζεται πλέον στην κατηγορία νέων γυναικών) κρατούσε πάντα ψηλά το ηθικό και την ψυχολογία του νεαρού και άπειρου αθλητή με αποτέλεσμα να είναι σημαντική και καθοριστική η συμβολή της στην παραπάνω διάκριση. Την ίδια περίπου ώρα ένα άλλο μέλος του Μεσαρίτικου συλλόγου η Κυδωνάκη Κυριακή (Κέλλυ) αγωνιζόταν στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη

Ο Κοτσιφάκης με τον προπονητή του Χ. Σταυρουλαντωνάκη σε ένα πολύ σημαντικό διεθνή θεσμό στo Κ1 Series A με τις 100 κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου. Η Μεσαρίτισα Ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις κατάφερε να κατακτήσει την ΕΒΔΟΜΗ ΘΕΣΗ. Η Κέλλυ έκανε τρεις νικηφόρους αγώνες και μόνο η Αζέρα πρωταθλήτρια κατάφερε να ανακόψει την ξέφρενη πορεία της νικώντας την στις λεπτομέρειες . Η Κέλλυ μας μπορεί να μην ανέβηκε στο βάθρο των με-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλες και όλους εσάς που με εμπιστευθήκατε ξανά με την ψήφο σας και μου δώσατε το δικαίωμα να συμμετέχω στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο με το συνδυασμό "Κρήτη η ζωή μας" με Περιφερειάρχη τον Σταύρο Αρναουτάκη. Για όλους εσάς που με γνωρίζετε και όσους δεν με γνωρίζετε δεσμεύομαι να συνεχίσω να αγωνίζομαι πάντα κοντά σας και να διεκδικώ για τον τόπο μας με ειλικρίνεια, εντιμότητα, ανιδιοτέλεια και συνέπεια. Γιατί η Κρήτη είναι η ζωής μας! Και της αξίζει το καλύτερο!

ταλλίων ανέβηκε όμως για άλλη μια φορά στις καρδιές μας γεμίζοντας μας μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι η εβδόμη θέση είναι μια τεράστια διάκριση σ αυτό το επίπεδο και μάλιστα αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκε στην κατηγορία γυναικών . Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις νίκες που έκανε την ανέβασαν στο νούμερο 47 της παγκόσμιας κατάταξης!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Σήμερα που καταλάγιασε ο κουρνιαχτός των εκλογών και οι πολίτες έκαναν τις επιλογές τους, θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου, στον δήμαρχο και στο Συμβούλιο. Εύχομαι και προσδοκώ, να έχουνε υγεία και δύναμη και να βγάλουνε το δήμο μας από την στασιμότητα. Με ομοψυχία και σύνεση, να παράξουν έργο, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες και στις ανάγκες της κοινωνίας μας. Είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο το γεγονός της συμμετοχής πολλών νέων στα ψηφοδέλτια και βέβαια η σημαντική ανανέωση του δημοτικού συμβουλίου, με την εμπλοκή νέων ανθρώπων, με όρεξη για δουλειά, ζωντάνια και νέες ιδέες. Είναι καλό σημάδι υγείας της κοινωνίας μας αυτό και προσδοκώ να ενθαρρυνθεί και να συνεχιστεί αυτή η ανανέωση και σε άλλους φορείς. Σε ό,τι με αφορά, αισθάνομαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την υποστήριξη πού έτυχε η υποψηφιότητα μου. Γνωρίζεται ότι αγαπώ αυτό τον τόπο και θεωρώ λιποταξία να μπορείς να προσφέρεις και να μην το κάνεις. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να δώσω ακόμα μία μάχη για το καλό και φυσικά εσάς πού πιστεύετε σε μένα και εκτιμάται αυτό που κάνω. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος που άξιοι και το κυριότερο νεώτεροι συμπολίτες μου παίρνουν στα χέρια τους τη μοίρα αυτού του ευλογημένου τόπου.

Καλλιόπη(Πόπη) Αντ. Δασκαλάκη Περιφερειακή Σύμβουλος Ηρακλείου

Καλή τετραετία!! Με εκτίμηση Ευάγγελος Αντωνίου Τσιμπραγάκης


10

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ά ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων γίνεται με κάθε επιφύλαξη, εν αναμονή της τελικής, επίσημης ανακοίνωσης τους, από το Πρωτοδικείο.

Περιοχή

Τμήματα Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Άκυρα/Λευκά

Έγκυρα

Ψήφοι

Ποσοστό

Δημοτική Ενότητα Ζαρού

7/7

2.976

2.213

33/20

2.160

468

21,67 %

Δημοτική Ενότητα Μοιρών

26/26

10.208

7.538

167/45

7.326

1.909

26,06 %

8.982

6.301

182/38

6.081

2.140

35,19 %

Σύνολο

15.567

4.157

29,02%

Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου 22/22

ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός Σταυρών

ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

990

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

944

ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

888

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ - ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

826

ΠΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

632

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

615

ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

570

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

567

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΙΚΑΡΑΣ)

513

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

503

ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

496

ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

450

ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

443

ΦΡΟΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

409

ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

188

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

406

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ - ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ

185

ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

363

ΚΟΥΡΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ)

182

ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

343

ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

179

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

340

ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

173

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)

295

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

149

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

247

ΒΟΛΙΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

130

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

232

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

113

ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

226

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ - ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

113

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

223

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ - ΒΕΪΣΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

108

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

215

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)

95

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ - ΜΑΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

208

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

83

ΜΑΡΑΚΗ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

201

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

54

ΒΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

195

ΣΗΦΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ

43

Φαιστός-Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ

Περιοχή

Τμήματα

Εγγεγραμμένοι

Ψηφίσαντες

Άκυρα/Λευκά

Έγκυρα

Ψήφοι

Ποσοστό

Δημοτική Ενότητα Ζαρού

7/7

2.976

2.213

33/20

2.160

486

22,50 %

Δημοτική Ενότητα Μοιρών

26/26

10.208

7.538

167/45

7.326

1.889

25,78 %

Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου

22/22

8.982

6.301

182/38

6.081

956

15,72 %

Σύνολο:

15.567

3.331

21,40 %

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός Σταυρών

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

356

ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

150

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

604

ΠΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

349

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

142

ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

579

ΦΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

342

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

139

ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

541

ΣΒΥΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

326

ΝΙΚΑΚΗ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ

115

ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

528

ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

294

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

100

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

479

ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

254

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ

97

ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

475

ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

254

ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ

93

ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

410

ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

254

ΦΙΛΙΟΥΔΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ

69

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

406

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

245

ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

401

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

241

ΜΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΝΟΥΣΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

395

ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

172

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

61 56 51

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

376

ΔΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

160

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ ΦΑΙΣΤΟΥ

Περιοχή

Τμήματα Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Άκυρα/Λευκά

Έγκυρα

Ψήφοι

Ποσοστό

Δημοτική Ενότητα Ζαρού

7/7

2.976

2.213

33/20

2.160

36

1,67 %

Δημοτική Ενότητα Μοιρών

26/26

10.208

7.538

167/45

7.326

205

2,80 %

8.982

6.301

182/38

6.081

138

2,27 %

Σύνολο:

15.567

379

2,43 %

Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου 22/22

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ

Για τον συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση Φαιστού» ο Δήμος Φαιστού δεν έχει επίσημα αποτελέσματα για την αναλυτική σταυροδοσία των υποψηφίων


11

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων γίνεται με κάθε επιφύλαξη, εν αναμονή της τελικής, επίσημης ανακοίνωσης τους, από το Πρωτοδικείο.

Τελευταία Ενημέρωση: Εγγεγραμμένοι: Λευκά:

28-05-2019 15:12:00 Σύνολο Τμημάτων: 22.166 Ψηφίσαντες: 103 Άκυρα:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

29,02%

20,83%

55 72,42% 15.567

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

3.331

21,40%

ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

4.157

29,02%

ΦΑΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ - ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ

3.243

20,83%

379

2,43%

4.097

26,32%

ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ - ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

26,32%

ΦΑΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περιοχή

Τμήματα Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Άκυρα/Λευκά

Έγκυρα

Ψήφοι

Ποσοστό

Δημοτική Ενότητα Ζαρού

7/7

2.976

2.213

33/20

2.160

448

20,74 %

Δημοτική Ενότητα Μοιρών

26/26

10.208

7.538

167/45

7.326

1.157

15,79 %

8.982

6.301

182/38

6.081

1.638

26,94 %

Σύνολο:

15.567

3.243

20,83%

Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου 22/22

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός Σταυρών

ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

687

ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

228

ΝΟΥΑΡΑΚΗΣ (ΝΟΥΑΡΟΣ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ

621 620 595

234

ΒΙΤΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

222

ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

501

ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

199

ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

495

ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

189

ΤΣΙΜΠΡΑΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

491

ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

186

ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΝΤΕ ΒΙΤΟ)

365

ΔΡΟΥΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

364

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

334

ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

280

ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ

265

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

251

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΦΑΙΣΤΟΣ - Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

21,40%

Καταχωρημένα Τμήματα: Ποσοστό Συμμετοχής: Έγκυρα:

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

2,43%

ΜΑΡΙΑ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ -ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ

55 16.052 380

ΓΙΡΒΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

139

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ

131

ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

107

ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

107

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

99

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

84

181

ΨΗΛΟΜΑΝΟΥΣΑΚΗ - ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

78

ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

161

ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΧΑΡΙΣΤΗ

75

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

157

ΒΕΪΣΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

71

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

150

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ

68

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

149

ΓΙΑΣΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

148

ΓΡΕΒΕΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

56 35

ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

142

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

30

Περιοχή

Τμήματα Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Άκυρα/Λευκά

Έγκυρα

Ψήφοι

Ποσοστό

Δημοτική Ενότητα Ζαρού

7/7

2.976

2.213

33/20

2.160

722

33,43 %

Δημοτική Ενότητα Μοιρών

26/26

10.208

7.538

167/45

7.326

2.166

29,57 %

8.982

6.301

182/38

6.081

1.209

19,88 %

Σύνολο:

15.567

4.097

26,32%

Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου 22/22

ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός Σταυρών

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

320

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

175

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

311

ΦΙΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

171

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

300

ΚΑΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

157

ΜΑΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

297

ΤΖΙΚΑ - ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΑΛΛΙΑ)

156

ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

720

ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

549

ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

533

ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

531

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

264

ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

514

ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

251

ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

509

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

249

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

501

ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗ – ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

243

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

483

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

228

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

454

ΠΑΠΑΔΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

223

ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

454

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

218

ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

355

ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

216

ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

352

ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

215

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

351

ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗ - ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

96

ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ – ΒΕΪΣΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ - ΝΤΑΒΙΓΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

84

ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

67

ΚΕΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

53

ΤΖΑΝΑΚΗ - ΣΦΥΡΙΔΑΚΗ ΘΕΚΛΑ

49

ΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

48

199

ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ - ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

25

182

ΒΕΪΣΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

23

83 78


12

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων γίνεται με κάθε επιφύλαξη, εν αναμονή της τελικής, επίσημης ανακοίνωσης τους, από το Πρωτοδικείο.

540ο Β Σίβα

541ο Β Φανερωμένης

106 77 2 1 3 74 6 0 0 3 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

229 155 4 1 5 150 34 0 0 1 0 1 8 1 17 3 5 1 3 0 3 3 6 0 0 0 0 8 1 0 8 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0

315 193 3 0 3 190 31 0 2 1 0 2 4 2 14 3 5 2 3 1 9 3 5 0 0 0 0 10 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0

326 220 6 1 7 213 70 4 6 21 3 3 7 6 0 1 29 8 5 11 40 1 38 1 1 4 0 5 0 0 0 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0

416 291 14 2 16 275 79 0 3 12 4 1 8 6 1 3 40 8 5 10 49 4 55 2 6 4 1 6 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0

438 301 9 2 11 290 174 6 5 161 4 15 4 2 9 10 116 7 13 7 19 37 41 13 24 6 3 5 0 2 3 9 7 4 4 2 8 0 0 0 1

528 384 22 0 22 362 26 3 7 5 1 0 0 0 1 0 2 1 9 0 17 1 2 6 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0 2 2 2 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ

539ο Β Πιτσιδίων

275 188 3 2 5 183 15 0 0 1 0 1 0 0 1 3 4 0 6 5 1 5 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0

538ο Β Πιτσιδίων

497 337 17 7 24 313 41 5 2 14 2 1 0 8 0 1 17 2 9 0 3 15 14 0 6 0 0 4 1 0 2 2 1 5 0 0 2 0 1 0 0

537ο Β Μαγαρικάριου

534ο Κλήματος

329 222 9 0 9 213 15 0 1 1 0 0 3 0 6 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 8 0 0 1 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0

535ο Λαγολιού

533ο Β Καμηλαρίου

238 171 4 1 5 166 8 0 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0

536ο Μαγαρικάριου

531ο Καμαρών

301 190 5 0 5 185 24 0 0 6 0 0 4 3 3 1 1 1 4 1 2 3 5 4 1 1 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

532ο Β Καμαρών

529ο Β Βώρων

519 523 380 372 360 379 269 247 8 6 1 5 2 3 2 0 10 9 3 5 350 370 266 242 50 32 32 24 1 0 1 1 2 0 0 0 8 5 8 8 0 2 0 0 3 2 4 1 4 5 3 4 3 2 7 2 4 2 3 1 2 0 1 0 5 2 9 9 1 4 2 3 23 21 3 4 0 2 1 0 5 2 6 74 26 18 7 0 8 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 9 5 2 0 4 0 0 0 3 1 0 1 10 8 6 4 3 0 1 2 7 5 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 7 0 0 0

528ο Β Βώρων

530ο Γρηγοριάς

526ο Β Τυμπακίου

527ο Β Τυμπακίου

525ο Β Τυμπακίου

523ο Β Τυμπακίου

522ο Β Τυμπακίου

521ο Β Τυμπακίου

520ο Β Τυμπακίου

517ο Ρουφά

516ο Β Πομπιάς

515ο Β Πόμπιας

510ο Κουσέ

511ο Περίου

524ο Β Τυμπακίου

519ο Σκουρβούλων

518ο Β Σκουρβούλων

514ο Β Πηγαϊδακίων

512ο Β Πετροκεφαλίου

513ο Πετροκεφαλίου

509ο Β Καστελλίου

506ο Β Γαλιάς

507ο Αληθινής

505ο Β Γαλιάς

504ο Β Γαλιάς

503ο Β Μοιρών

502ο Β Μοιρών

501ο Β Μοιρών

500ο Β Μοιρών

499ο Β Μοιρών

498ο Β Μοιρών

497ο Β Μοιρών

496ο Β Μοιρών

495ο Β Μοιρών

494ο Β Μοιρών

492ο Β Βοριζίων

522 385 17 3 20 365 63 1 6 4 2 15 4 0 5 1 4 2 29 0 4 29 1 1 2 6 0 17 0 1 20 1 12 0 0 0 0 1 0 5 0

493ο Β Μορονίου

461 451 453 293 361 432 528 503 475 485 495 470 540 477 515 518 385 340 360 151 486 380 165 113 376 278 449 472 498 187 326 239 538 524 520 540 535 339 339 317 241 273 319 391 367 367 355 358 351 419 336 370 386 279 255 279 112 364 294 112 97 308 203 330 307 313 141 251 193 389 371 399 372 401 6 4 7 2 2 8 9 9 8 6 12 5 3 6 6 9 6 9 4 0 8 3 2 3 7 9 5 12 7 5 4 10 2 16 8 11 10 2 1 8 0 0 2 2 3 0 3 7 2 1 1 1 4 4 1 1 1 4 3 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 2 4 2 1 2 8 5 15 2 2 10 11 12 8 9 19 7 4 7 7 13 10 10 5 1 12 6 4 3 8 9 5 13 9 6 4 10 4 20 10 12 12 331 334 302 239 271 309 380 355 359 346 339 344 415 329 363 373 269 245 274 111 352 288 108 94 300 194 325 294 304 135 247 183 385 351 389 360 389 73 81 88 23 42 83 81 109 91 89 75 57 131 63 92 100 86 57 77 20 37 64 30 23 66 59 187 45 91 35 59 65 46 42 36 58 50 15 20 8 6 0 0 18 37 33 23 17 21 39 24 23 24 58 34 43 1 12 15 4 7 7 4 45 5 7 9 4 2 2 1 1 5 1 2 3 1 0 1 1 19 24 23 21 13 12 36 10 30 22 63 36 63 3 7 9 2 1 12 16 33 1 6 9 26 24 1 3 4 2 3 0 4 1 0 2 1 5 15 15 20 11 13 18 7 12 14 6 1 4 5 10 12 17 2 22 0 23 9 6 3 3 1 1 2 4 8 5 42 59 52 0 30 30 12 19 14 11 13 9 22 0 12 10 8 10 10 1 9 13 1 7 7 4 30 7 9 0 7 0 0 3 1 4 0 1 0 7 0 1 0 17 10 5 16 5 7 6 6 11 10 10 4 1 3 19 9 8 4 24 19 185 8 14 8 0 5 0 1 0 2 0 2 3 11 0 0 2 20 27 20 40 17 20 29 21 18 26 10 6 5 0 2 23 4 4 12 6 15 8 9 8 6 4 8 6 3 10 5 10 3 7 0 0 47 13 19 22 15 17 11 20 11 15 23 5 5 14 1 2 21 9 7 5 4 22 4 8 16 4 0 2 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0 14 14 13 8 5 12 11 9 11 12 10 13 10 3 4 3 1 0 1 2 9 1 3 3 51 61 7 2 11 10 14 4 1 5 0 1 12 26 26 24 19 19 16 32 10 31 18 6 9 5 3 8 9 11 5 6 7 10 3 4 4 19 10 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 5 10 2 8 14 3 3 3 2 2 6 4 4 2 1 1 1 2 7 0 6 0 8 1 2 5 9 5 7 9 8 5 1 7 4 0 2 16 15 25 25 15 14 44 17 13 17 3 2 4 4 3 31 1 6 13 6 4 4 4 13 4 1 3 0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 7 10 2 3 5 2 10 3 6 1 7 2 5 1 0 4 0 0 3 3 0 1 2 3 0 2 36 21 15 39 21 2 1 0 0 0 1 17 25 9 8 10 7 14 9 14 20 2 2 3 3 4 8 5 6 10 12 23 32 47 7 1 1 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 9 2 4 6 10 10 2 10 6 1 8 0 0 3 0 2 0 0 2 1 1 3 0 1 4 0 4 1 5 1 0 0 0 1 1 1 2 4 3 2 2 3 2 5 5 1 3 0 1 4 7 0 1 4 0 37 3 2 0 1 1 13 14 7 22 18 0 0 0 0 0 0 5 2 3 3 3 5 8 2 8 4 4 9 3 0 4 4 6 1 5 1 9 3 3 2 2 1 3 2 0 2 5 0 3 0 0 0 0 3 4 3 1 1 0 6 0 3 2 3 3 4 0 0 0 12 2 49 50 67 2 1 0 0 1 1 2 0 0 1 14 15 10 12 28 8 6 5 2 1 7 2 6 3 5 7 14 7 1 1 6 0 6 0 1 3 6 0 2 0 4 5 4 3 1 1 1 0 0 1 2 0 0 4 1 2 2 2 1 7 5 1 5 5 1 5 10 5 6 1 3 6 1 29 38 74 0 2 0 2 1 1 2 0 15 15 0 0 2 14 6 5 12 4 3 3 8 9 10 10 17 9 17 1 2 3 1 0 2 1 37 0 3 7 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 2 2 1 3 1 5 2 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 3 0 11 9 35 1 5 0 11 15 10 13 6 1 3 10 0 2 0 12 15 11 11 8 6 14 7 9 7 3 2 1 0 8 1 3 0 4 2 8 2 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 10 19 10 4 7 4 15 7 7 13 5 2 4 4 6 1 1 3 0 0 14 1 3 4 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 24 1 0 0 1 0 0 7 12 12 12 6 0 0 0 2 0 0 5 5 5 6 8 2 13 5 6 6 8 4 7 0 1 9 3 0 7 4 6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 5 1 6 2 0 1 2 0 0 0 0 1 4 1 4 0 1 1 3 2 7 14 8 7 8 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 4 2 3 4 17 6 2 12 4 0 0 4 1 1 1 2 7 2 1 0 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 8 11 10 9 0 7 4 4 4 0 1 0 2 0 1 1 4 1 1 3 2 11 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 4 4 7 4 8 6 3 4 9 0 4 2 2 2 3 3 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 0 4 4 2 0 30 4 3 6 1 6 4 2 9 0 3 3 3 0 1 5 0 2 6 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 6 1 2 0 2 1 5 5 4 4 1 1 3 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 2 0 0 0 5 4 2 3 7 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 1 3 3 0 6 2 2 1 0 0 2 4 0 1 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0 1 1

490ο Β Ζαρού

488ο Β Ζαρού

5226 385 1 10 11 374 96 7 2 0 44 3 5 0 1 4 3 2 0 0 0 0 0 1 15 0 17 1 7 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10 1 0

491ο Βοριζίων

487ο Β Ζαρού

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά Σύνολο Άκυρα Λευκά Έγκυρα Σταυροί Κόμματος ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΟΥΣΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΒΥΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΑΚΗ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΦΙΛΙΟΥΔΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

489ο Β Ζαρού

Εκλογικά Τμήματα

508ο Β Αντισκαρίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΦΑΙΣΤΟΣ - Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ

3.331 604 579 541 528 479 475 410 406 401 395 376 356 349 342 326 294 254 254 254 245 241 172 160 150 142 139 115 100 97 93 69 61 56 51

530ο Γρηγοριάς

531ο Καμαρών

532ο Β Καμαρών

533ο Β Καμηλαρίου

534ο Κλήματος

535ο Λαγολιού

536ο Μαγαρικάριου

537ο Β Μαγαρικάριου

538ο Β Πιτσιδίων

539ο Β Πιτσιδίων

540ο Β Σίβα

541ο Β Φανερωμένης

17

20

15

20

14

11

14

7

17

35

13

1

5

6

4

0

9

1

5

4

2

3

0

1

0

2

1

2

3

2

0

0

1

8

0

0

0

8

0

0

2

0

1

0

0

7

311

6

3

3

9

6

6

3

5

10

2

0

2

0

2

4

0

7

0

3

3

3

0

0

6

3

3

1

0

1

8

3

7

1

61

71

0

3

6

9

5

5

5

2

2

2

3

13

300

5

0

1

0

0

490ο Β Ζαρού

489ο Β Ζαρού

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

529ο Β Βώρων

18

2

0

0

527ο Β Τυμπακίου

26

0

0

0

526ο Β Τυμπακίου

1

0

525ο Β Τυμπακίου

4.097 720 549 533 531 514 509 501 483 454 454 355 352 351 320

524ο Β Τυμπακίου

528 384 22 0 22 362 180 8 3 10 115 17 33 8 165 5 4 7 6 19 0

523ο Β Τυμπακίου

438 301 9 2 11 290 45 3 2 2 6 7 0 0 2 2 4 5 0 3 4

522ο Β Τυμπακίου

416 291 14 2 16 275 29 5 1 3 10 5 2 3 4 0 0 0 0 0 0

521ο Β Τυμπακίου

326 220 6 1 7 213 24 0 0 0 9 7 0 1 3 0 1 0 0 0 0

520ο Β Τυμπακίου

315 193 3 0 3 190 24 4 0 1 3 8 0 0 4 0 0 0 0 2 0

519ο Σκουρβούλων

229 155 4 1 5 150 24 1 8 1 3 5 1 0 5 0 2 0 1 2 0

518ο Β Σκουρβούλων

106 77 2 1 3 74 14 0 0 1 4 12 1 0 0 0 0 0 0 3 0

517ο Ρουφά

275 188 3 2 5 183 37 1 6 0 7 7 2 0 3 0 0 3 0 5 0

516ο Β Πομπιάς

497 337 17 7 24 313 156 2 8 62 103 4 3 1 6 0 7 2 3 1 3

515ο Β Πόμπιας

329 222 9 0 9 213 67 25 2 0 5 13 5 0 16 2 0 2 2 7 2

514ο Β Πηγαϊδακίων

238 171 4 1 5 166 64 27 0 0 7 4 1 0 8 2 6 1 1 58 2

513ο Πετροκεφαλίου

528ο Β Βώρων

512ο Β Πετροκεφαλίου

301 190 5 0 5 185 21 0 1 0 2 9 3 1 2 2 2 0 0 56 0

511ο Περίου

502ο Β Μοιρών

372 247 5 0 5 242 107 25 11 5 20 8 9 2 27 2 7 2 4 0 3

510ο Κουσέ

501ο Β Μοιρών

515 518 385 340 360 151 486 380 165 113 376 278 449 472 498 187 326 239 538 524 520 540 535 522 519 523 380 370 386 279 255 279 112 364 294 112 97 308 203 330 307 313 141 251 193 389 371 399 372 401 385 360 379 269 6 9 6 9 4 0 8 3 2 3 7 9 5 12 7 5 4 10 2 16 8 11 10 17 8 6 1 1 4 4 1 1 1 4 3 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 2 4 2 1 2 3 2 3 2 7 13 10 10 5 1 12 6 4 3 8 9 5 13 9 6 4 10 4 20 10 12 12 20 10 9 3 363 373 269 245 274 111 352 288 108 94 300 194 325 294 304 135 247 183 385 351 389 360 389 365 350 370 266 118 92 68 82 55 11 212 81 46 24 88 54 42 77 45 46 61 41 42 37 47 39 51 42 54 24 81 17 6 20 6 12 0 30 9 2 0 7 8 5 3 1 8 11 6 2 4 2 1 2 1 2 2 15 12 18 20 14 11 1 30 14 5 8 4 3 11 10 7 11 10 0 1 4 3 4 0 1 8 2 6 29 32 13 11 11 7 12 16 4 10 4 4 7 3 1 4 9 9 2 4 3 2 2 2 2 0 4 43 8 0 8 3 5 1 1 1 0 7 4 4 3 3 6 6 2 7 11 6 6 6 13 10 5 5 8 14 17 17 6 0 2 13 11 9 2 3 2 8 5 2 48 39 10 7 7 7 7 14 16 7 10 44 32 8 27 12 4 9 15 2 6 17 0 5 6 9 18 7 3 3 2 3 0 0 0 1 2 4 23 15 34 57 30 0 27 10 5 1 11 4 10 6 2 9 11 6 0 0 1 0 0 1 0 1 0 10 11 3 9 11 1 5 8 4 5 7 5 2 3 0 0 3 2 5 8 5 6 5 4 4 4 28 23 13 7 4 6 5 11 17 0 3 8 3 7 6 1 2 5 0 1 0 1 0 1 1 0 0 6 15 9 2 1 2 0 9 27 18 0 9 2 4 8 13 29 1 0 1 1 4 0 2 2 2 2 1 16 13 8 5 3 1 10 29 4 8 1 3 8 5 7 10 8 1 1 1 0 3 1 0 0 0 3 6 1 4 7 8 0 194 6 7 2 3 6 5 10 3 5 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 12 1 3 1 1 0 32 0 0 0 2 2 12 22 11 2 1 1 2 4 1 10 3 3 2 8 7 15 8 8 5 3 0 15 9 28 1 9 4 15 4 4 7 1 2 0 0 0 0 1 2 1 0 2

509ο Β Καστελλίου

500ο Β Μοιρών

477 336 6 1 7 329 107 11 18 41 10 13 19 22 5 7 10 22 4 4 13

508ο Β Αντισκαρίου

499ο Β Μοιρών

540 419 3 1 4 415 117 14 27 33 5 11 31 8 15 20 18 13 3 5 20

507ο Αληθινής

498ο Β Μοιρών

470 351 5 2 7 344 118 17 22 27 9 13 33 24 13 20 14 28 11 2 13

506ο Β Γαλιάς

497ο Β Μοιρών

495 358 12 7 19 339 149 7 18 38 0 8 45 38 14 23 33 34 13 6 21

505ο Β Γαλιάς

496ο Β Μοιρών

485 355 6 3 9 346 106 17 26 27 7 12 27 25 11 10 7 20 8 8 17

461 339 6 2 8 331 82 18 6 2 1 6 1 5 0 46 3 1 0 1 0

504ο Β Γαλιάς

495ο Β Μοιρών

475 367 8 0 8 359 105 16 20 22 3 13 17 16 7 20 11 13 6 3 21

5226 385 1 10 11 374 104 24 7 2 6 2 0 6 0 50 9 0 0 0 2

503ο Β Μοιρών

494ο Β Μοιρών

503 367 9 3 12 355 100 9 18 16 7 7 14 14 9 20 14 24 7 1 19

492ο Β Βοριζίων

493ο Β Μορονίου

528 391 9 2 11 380 121 10 18 28 8 18 16 20 3 22 27 24 5 12 23

491ο Βοριζίων

451 453 293 361 432 339 317 241 273 319 4 7 2 2 8 1 8 0 0 2 5 15 2 2 10 334 302 239 271 309 103 73 147 82 131 22 10 145 79 38 5 7 55 29 13 1 2 1 1 0 1 4 0 0 2 2 1 5 5 1 2 0 1 1 3 3 1 17 16 6 0 1 1 1 0 44 17 4 2 3 13 3 2 1 92 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 2 1 2 4 1 6 7 0 0 0

488ο Β Ζαρού

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά Σύνολο Άκυρα Λευκά Έγκυρα Σταυροί Κόμματος ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗ – ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ - ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΑΛΛΙΑ) ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗ - ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ – ΒΕΪΣΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ - ΝΤΑΒΙΓΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΕΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΝΑΚΗ - ΣΦΥΡΙΔΑΚΗ ΘΕΚΛΑ ΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ - ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΪΣΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

487ο Β Ζαρού

Εκλογικά Τμήματα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ - ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

0

1

0

1

0

1

0

3

4

2

6

7

1

5

2

2

1

0

2

1

0

1

4

0

0

1

2

1

1

2

2

3

1

19

12

20

19

17

13

26

15 4

16

2

4

6

12

13

2

5

6

4

5

8

12

297

32 27

28 22

47 18

19 29

1 1

0 1

24 22

6 10

7 14

2 12

8 1

4 16

4 16

11 9

6 12

10 9

5 11

1 1

1 0

0 4

0 0

1 1

2 2

0 0

0 0

7 0

3 0

1 0

3 0

0 1

1 4

5 3

3 1

0 0

2 0

1 0

0 0

5 0

0 0

0 0

0 0

4 1

1 0

0 0

1 1

0 0

1 1

2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

4 1

264 251

6

1

2

9

1

0

0

48

20

19

13

14

6

17

12

23

15

3

5

4

1

0

6

0

2

0

0

1

3

1

3

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

1

1

2

2

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

249

0

1

1

0

0

0

2

1

4

3

3

11

2

4

4

6

7

0

2

1

2

2

3

5

4

11

9

24

56

30

1

5

2

1

0

1

2

0

1

2

2

3

0

0

12

1

7

0

0

0

0

0

2

2

1

243

1

0

1

0

1

0

0

5

3

2

2

8

2

2

2

4

2

3

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

2

3

7

3

5

3

59

68

3

2

3

0

5

0

2

5

0

1

6

5

228

0

0

0

0

0

0

0

1

3

1

4

0

5

1

2

3

2

0

1

0

2

1

9

1

0

1

1

0

1

8

1

0

0

4

0

4

1

7

3

5

2

4

3

0

0

4

108 3

4

1

2

2

1

3

14

223

3 0 0 0 0 1 0 1

1 0 1 0 0 0 0 1

2 1 0 1 1 1 0 3

0 0 1 0 0 1 0 1

1 0 0 0 2 5 0 27

0 0 0 0 1 1 0 12

0 2 0 0 0 0 0 0

5 6 7 5 5 2 0 6

3 0 5 4 3 8 0 8

4 12 1 2 14 3 0 7

7 4 2 4 4 3 0 14

8 7 9 2 22 1 2 4

7 11 1 1 25 3 0 4

6 1 4 2 3 3 1 6

8 10 1 5 21 3 0 1

3 3 2 3 11 3 0 11

4 2 5 1 6 5 0 8

2 0 3 0 2 4 0 8

4 14 6 1 3 2 0 4

0 2 6 0 2 0 0 4

1 0 0 0 0 4 0 0

1 4 7 4 3 7 0 1

2 16 0 2 2 5 0 2

21 2 0 29 1 4 0 1

1 0 10 0 1 0 0 1

64 1 1 20 0 44 3 1

32 0 3 9 0 35 0 0

0 0 2 7 0 1 0 0

1 0 1 3 0 2 10 0

1 0 1 0 0 1 2 0

5 10 0 1 4 1 0 1

1 1 2 0 5 5 0 5

1 0 0 1 6 0 0 0

0 5 11 8 0 1 3 0

1 7 10 9 1 1 2 1

2 16 11 3 0 0 6 0

1 11 8 6 1 0 5 0

0 7 13 7 0 2 7 0

0 7 10 13 0 0 1 1

0 10 15 12 1 0 5 0

0 5 6 2 0 0 5 0

0 2 3 0 0 0 7 2

0 1 7 0 0 1 7 0

0 2 2 0 1 0 0 0

0 0 6 2 0 0 2 3

0 0 3 0 0 1 4 3

3 5 7 3 4 1 80 1

0 13 2 7 1 1 4 0

0 2 1 3 0 0 3 0

1 1 0 2 1 0 1 0

0 1 3 0 2 2 1 0

1 2 6 2 0 0 5 3

0 1 5 1 1 2 4 0

1 5 3 8 0 2 0 0

9 4 2 4 22 3 1 1

218 216 215 199 182 175 171 157

0

0

0

0

1

0

0

5

14

16

16

14

5

6

13

22

5

4

6

5

0

0

1

0

5

2

2

2

1

0

0

1

2

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

156

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

1

0

1

1

1

2

1

7

12

2

1

27

0

0

2

2

0

0

0

0

0

6

4

1

1

1

3

1

1

1

0

3

2

0

0

0

0

1

0

1

3

0

0

1

2

96

0

0

1

3

1

2

0

7

3

3

2

7

11

5

1

4

2

0

1

2

0

7

4

0

1

0

0

2

0

0

5

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

84

11

4

11

5

0

0

18

2

1

1

2

9

3

1

0

2

2

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

83

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 1 1 0 0

0 1 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 3 3 1 0

0 6 0 0 0

0 4 0 0 0

0 1 1 0 0

0 1 0 0 2

0 1 1 0 4

3 3 0 1 4

0 0 0 2 0

0 4 2 2 0

0 6 0 0 1

0 2 1 0 0

1 2 0 1 0

1 6 0 0 1

0 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 2 0 0 0

1 1 0 0 0

0 0 0 0 0

0 2 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 2 0 0 0

0 1 0 0 0

0 2 0 0 0

0 3 0 0 0

0 2 0 0 0

3 0 4 0 2

2 2 2 1 5

7 0 11 0 2

6 1 5 1 3

6 0 0 0 13

7 1 2 0 3

3 0 5 7 1

0 1 0 1 2

0 0 0 13 2

3 0 0 19 0

0 0 0 0 0

0 4 0 0 0

3 1 1 0 0

1 0 1 0 2

22 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 2 0 0

7 0 8 0 1

78 67 53 49 48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

1

2

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0

0

3

25

4

0

1

0

0

2

1

4

0

0

1

2

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

23


528ο Β Βώρων

529ο Β Βώρων

530ο Γρηγοριάς

531ο Καμαρών

532ο Β Καμαρών

533ο Β Καμηλαρίου

534ο Κλήματος

535ο Λαγολιού

536ο Μαγαρικάριου

537ο Β Μαγαρικάριου

538ο Β Πιτσιδίων

539ο Β Πιτσιδίων

540ο Β Σίβα

541ο Β Φανερωμένης

238 171 4 1 5 166 74 13 10 49

329 222 9 0 9 213 95 16 8 56

497 337 17 7 24 313 80 38 24 11

275 188 3 2 5 183 50 20 24 12

106 77 2 1 3 74 34 15 22 5

229 155 4 1 5 150 24 8 6 1

315 193 3 0 3 190 35 8 8 7

326 220 6 1 7 213 61 13 13 2

416 291 14 2 16 275 56 8 21 2

438 301 9 2 11 290 44 21 10 5

528 384 22 0 22 362 104 33 49 14

4.517 990 944 888

7

2

2

4

0

1

1

44

35

31

34

24

36

30

45

31

43

10

12

16

20

8

11

7

17

21

13

9

10

10

8

56

36

22

7

7

10

14

8

6

6

7

15

4

7

20

21

3

1

5

3

10

6

7

3

826

4 0 1 4 4 6 1 64 7 1 0 2 14 2

3 0 4 4 1 6 0 45 4 0 0 1 3 7

1 2 1 2 1 8 0 30 2 1 0 0 5 0

1 0 1 6 4 3 0 26 1 1 0 3 6 1

3 1 3 13 0 37 0 9 2 1 0 1 1 0

0 3 0 0 7 117 0 5 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 5 0 4 5 0 0 0 1 1

18 5 21 14 18 9 1 10 17 5 5 4 13 9

9 5 16 11 19 16 1 6 16 2 4 3 6 4

9 2 12 9 9 10 2 11 12 1 2 7 8 4

21 8 17 18 12 7 1 8 14 1 5 10 7 6

10 2 14 12 11 9 3 7 10 1 2 2 10 3

15 2 7 20 16 9 1 5 23 1 9 5 8 8

7 1 17 6 11 2 4 14 10 0 0 4 3 5

10 7 15 8 19 7 4 4 16 3 4 6 10 5

21 14 13 22 8 5 2 6 14 1 0 8 12 7

9 2 17 8 9 11 4 7 20 0 0 16 8 8

7 43 8 66 21 30 0 5 14 4 2 5 58 1

3 1 11 33 8 10 3 2 6 3 0 6 32 2

7 5 24 98 15 33 0 8 18 3 0 5 75 5

36 1 1 12 10 9 6 11 19 3 0 31 7 1

54 4 4 32 46 26 5 2 30 1 0 7 3 0

7 0 10 13 6 7 0 9 3 0 4 8 4 10

5 0 3 1 3 1 1 3 0 0 0 2 0 0

12 1 3 0 4 5 1 8 3 0 0 17 0 2

11 0 3 0 2 0 7 3 6 1 0 9 3 1

14 1 2 2 8 1 2 4 0 1 1 2 0 1

43 7 0 14 65 12 0 8 4 10 0 9 3 1

81 1 7 3 28 5 6 7 7 13 5 80 7 4

97 0 6 8 19 2 8 15 5 20 2 70 5 1

7 1 6 1 9 5 0 4 6 0 0 1 5 8

8 2 11 6 9 2 0 1 5 6 3 1 1 1

2 1 8 10 16 1 0 2 6 6 0 2 2 6

2 41 33 7 3 10 25 5 8 10 25 1 1 24

3 56 23 5 8 7 39 4 11 9 21 4 3 11

6 58 31 7 6 6 41 4 18 10 28 3 0 21

2 45 20 4 3 6 26 3 15 8 24 6 0 20

5 46 23 3 10 6 40 9 11 6 46 5 4 18

7 41 21 8 8 4 51 5 19 21 4 1 0 13

6 28 19 2 0 1 40 7 17 2 25 6 1 10

2 39 26 8 3 3 45 17 6 17 38 3 4 11

3 22 19 16 1 1 9 6 2 9 13 0 0 9

1 19 10 6 2 1 12 2 5 10 8 1 0 16

9 5 0 0 4 0 18 1 5 55 28 1 0 2

5 6 0 10 1 14 8 19 2 69 7 2 0 2

9 12 5 21 4 9 19 6 2 4 3 0 1 7

2 14 9 4 0 3 6 4 4 2 3 2 0 12

2 10 9 2 1 3 5 1 1 6 5 0 0 3

5 4 3 2 0 1 7 0 0 6 5 0 0 11

5 3 1 1 1 0 6 0 0 11 2 0 2 4

7 3 0 1 1 6 13 0 1 7 4 0 0 2

6 14 1 0 5 3 1 0 1 12 16 0 1 2

6 8 1 0 15 2 4 0 0 3 13 0 0 6

3 5 2 1 17 0 6 0 0 21 12 1 0 11

1 13 48 3 1 1 12 4 10 21 28 0 6 11

632 615 570 567 513 503 496 450 443 409 406 363 343 340

1

1

0

3

1

5

0

16

28

25

18

14

11

12

24

15

15

6

1

6

7

4

7

1

10

3

0

2

8

3

3

6

4

1

4

0

1

2

0

0

1

0

2

6

0

1

0

2

14

0

0

1

0

0

0

295

0 2 0 0 0

0 1 0 1 0

0 0 0 0 2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 2 0 3

0 0 0 0 0

0 10 2 0 3

3 11 0 1 1

2 13 0 0 2

0 8 1 2 1

1 8 0 1 1

4 12 1 0 0

1 15 0 1 1

3 16 0 2 1

2 10 1 2 1

2 18 2 2 1

0 4 0 0 0

2 2 0 0 0

0 1 1 0 0

0 4 1 1 10

3 2 26 0 3

0 9 2 0 5

0 1 0 0 0

0 0 0 0 0

0 6 8 1 1

0 5 1 1 0

1 1 0 4 3

2 4 1 0 4

1 6 0 0 4

0 0 0 0 0

0 3 4 0 3

0 5 0 1 2

35 4 14 9 11

26 2 8 13 17

10 1 10 10 7

17 3 9 12 6

23 0 15 14 10

10 7 20 15 18

16 1 7 10 6

24 8 13 18 13

5 1 6 8 7

10 2 5 7 4

2 6 1 6 2

5 0 0 8 13

12 0 0 13 13

5 6 9 4 2

3 0 19 7 0

1 0 6 4 3

2 0 0 15 0

0 0 0 20 3

1 8 3 3 3

3 4 13 1 8

2 1 3 1 1

8 1 12 5 15

247 232 226 223 215

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

3

0

4

0

0

1

0

9

3

0

0

0

0

0

4

0

0

2

3

11

18

16

19

21

21

16

13 4

5

4

1

0

14

3

0

0

0

5

2

2

0

208

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

3

0

1

1

0

4

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

5

0

2

0

21

16

18

20

19

13

16

24 6

1

0

2

2

2

4

0

0

2

2

1

2

3

201

2 0

1 0

0 0

0 0

1 0

0 0

1 0

5 1

4 3

2 7

2 3

3 6

6 4

6 4

11 5

7 6

4 2

7 1

2 2

6 0

18 4

1 0

52 4

1 4

4 6

0 41

0 15

7 4

1 3

5 4

5 0

5 3

9 3

0 4

2 4

2 5

0 2

1 3

0 7

0 2

0 4

2 0

3 0

1 1

0 0

1 0

0 3

0 0

0 0

0 0

0 0

3 4

0 9

1 0

1 5

195 188

11

5

12

11

0

0

1

5

5

3

5

1

4

13

6

15

4

0

0

0

1

1

4

0

1

1

1

1

6

9

5

0

2

3

3

3

2

11

5

1

5

3

2

7

0

1

0

2

2

1

1

0

0

0

0

185

0 1 8 1 1 1

0 0 12 0 0 0

0 0 6 0 0 0

0 2 7 0 0 0

0 1 0 0 0 1

1 0 1 0 0 0

0 3 5 0 0 0

2 9 8 11 0 0

0 6 10 12 1 1

5 3 4 24 0 0

1 6 6 5 1 5

0 5 8 9 0 2

0 5 2 14 1 1

0 15 11 8 3 0

0 8 7 9 1 0

1 18 6 5 1 0

1 11 13 9 1 0

0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 0

1 4 4 0 1 0

0 0 9 1 0 1

0 0 0 1 0 0

0 1 3 0 0 0

0 0 0 1 0 3

0 4 1 1 3 0

3 0 1 0 0 1

1 0 5 1 0 3

2 3 2 2 0 0

0 1 1 8 0 2

0 0 2 3 0 0

0 2 6 0 1 0

1 7 2 8 0 0

0 9 1 2 2 0

15 8 2 1 5 0

13 5 2 0 2 0

18 3 0 0 2 1

19 0 3 0 3 1

15 4 3 0 0 0

20 2 1 2 1 0

10 5 2 1 0 0

19 1 1 1 0 1

3 1 4 1 35 2

2 0 0 4 37 0

6 0 0 0 0 0

1 0 0 0 4 0

2 0 0 0 0 4

4 0 0 0 2 0

1 0 1 0 1 0

1 1 0 0 1 0

4 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 1

0 2 2 0 2 39

0 6 0 0 1 37

7 0 0 0 4 4

3 15 1 1 12 1

182 179 173 149 130 113

12

6

4

18

1

1

1

0

1

4

7

2

4

6

3

6

8

3

1

0

1

4

3

0

0

0

0

0

0

1

4

0

2

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

113

0

0

0

0

1

0

0

15

5

1

5

2

8

3

5

6

1

11

8

16

0

2

4

1

0

0

1

0

0

0

2

0

0

1

1

0

0

2

1

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

108

0

1

1

0

0

2

0

10

2

14

1

5

5

6

10

5

5

0

1

0

0

2

2

0

2

0

1

5

0

2

0

0

0

2

2

5

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

7 0 1

4 0 0

3 0 0

17 0 1

0 0 1

1 0 1

3 0 3

2 4 2

4 1 1

3 7 0

0 2 0

2 1 1

0 1 3

5 2 1

2 3 6

3 3 3

4 4 1

1 0 0

2 0 0

1 0 0

2 1 0

0 1 1

3 0 8

0 0 0

0 1 0

3 1 0

1 0 1

0 4 0

0 0 0

0 1 0

0 1 0

0 1 1

0 0 0

1 1 0

1 0 0

1 0 0

1 3 0

0 3 2

0 1 0

0 0 0

2 1 1

0 1 0

0 2 1

0 0 0

1 0 1

0 0 0

1 2 0

0 0 0

1 0 0

1 0 1

0 0 0

0 0 0

0 1 0

0 0 0

0 0 1

83 54 43

517ο Ρουφά

518ο Β Σκουρβούλων

519ο Σκουρβούλων

525ο Β Τυμπακίου

526ο Β Τυμπακίου

527ο Β Τυμπακίου

ΣΥΝΟΛΟ

526ο Β Τυμπακίου

523ο Β Τυμπακίου

524ο Β Τυμπακίου

527ο Β Τυμπακίου

522ο Β Τυμπακίου

301 190 5 0 5 185 57 12 15 7

516ο Β Πομπιάς

525ο Β Τυμπακίου

521ο Β Τυμπακίου

372 247 5 0 5 242 74 18 17 16

515ο Β Πόμπιας

517ο Ρουφά

380 269 1 2 3 266 86 24 20 11

514ο Β Πηγαϊδακίων

516ο Β Πομπιάς

523 379 6 3 9 370 166 63 66 36

513ο Πετροκεφαλίου

515ο Β Πόμπιας

519 360 8 2 10 350 130 60 64 22

512ο Β Πετροκεφαλίου

510ο Κουσέ

511ο Περίου

522 385 17 3 20 365 168 65 74 18

511ο Περίου

506ο Β Γαλιάς

507ο Αληθινής

505ο Β Γαλιάς

504ο Β Γαλιάς

503ο Β Μοιρών

502ο Β Μοιρών

501ο Β Μοιρών

500ο Β Μοιρών

499ο Β Μοιρών

498ο Β Μοιρών

497ο Β Μοιρών

496ο Β Μοιρών

535 401 10 2 12 389 173 67 70 425

495ο Β Μοιρών

540 372 11 1 12 360 141 64 51 24

494ο Β Μοιρών

520 399 8 2 10 389 171 92 59 31

492ο Β Βοριζίων

520ο Β Τυμπακίου

519ο Σκουρβούλων

514ο Β Πηγαϊδακίων

512ο Β Πετροκεφαλίου

513ο Πετροκεφαλίου

509ο Β Καστελλίου

508ο Β Αντισκαρίου

493ο Β Μορονίου

524 371 16 4 20 351 156 79 69 21

490ο Β Ζαρού

461 451 453 293 361 432 528 503 475 485 495 470 540 477 515 518 385 340 360 151 486 380 165 113 376 278 449 472 498 187 326 239 538 339 339 317 241 273 319 391 367 367 355 358 351 419 336 370 386 279 255 279 112 364 294 112 97 308 203 330 307 313 141 251 193 389 6 4 7 2 2 8 9 9 8 6 12 5 3 6 6 9 6 9 4 0 8 3 2 3 7 9 5 12 7 5 4 10 2 2 1 8 0 0 2 2 3 0 3 7 2 1 1 1 4 4 1 1 1 4 3 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 2 8 5 15 2 2 10 11 12 8 9 19 7 4 7 7 13 10 10 5 1 12 6 4 3 8 9 5 13 9 6 4 10 4 331 334 302 239 271 309 380 355 359 346 339 344 415 329 363 373 269 245 274 111 352 288 108 94 300 194 325 294 304 135 247 183 385 67 49 67 59 126 25 95 83 89 90 63 83 75 99 98 95 82 52 113 66 85 68 15 33 60 30 67 115 111 28 64 50 161 1 1 2 4 0 0 12 7 5 8 6 10 5 4 5 10 16 2 20 4 4 6 0 7 4 1 0 16 9 1 7 3 73 2 0 0 1 2 1 4 0 2 0 3 3 3 4 7 2 60 8 4 0 0 4 1 1 9 3 10 10 9 2 3 7 75 4 0 1 15 0 1 3 1 3 4 4 1 3 3 4 3 2 1 4 2 2 0 0 0 0 1 0 4 1 0 7 5 30

491ο Βοριζίων

488ο Β Ζαρού

5226 385 1 10 11 374 75 0 4 4

489ο Β Ζαρού

487ο Β Ζαρού

Εκλογικά Τμήματα

518ο Β Σκουρβούλων

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων γίνεται με κάθε επιφύλαξη, εν αναμονή της τελικής, επίσημης ανακοίνωσης τους, από το Πρωτοδικείο.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ, ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά Σύνολο Άκυρα Λευκά Έγκυρα Σταυροί Κόμματος ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ - ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΟΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ - ΜΑΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΡΑΚΗ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΟΥΡΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ) ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ - ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ - ΒΕΪΣΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ

13

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

522ο Β Τυμπακίου

523ο Β Τυμπακίου

524ο Β Τυμπακίου

528ο Β Βώρων

529ο Β Βώρων

530ο Γρηγοριάς

531ο Καμαρών

532ο Β Καμαρών

533ο Β Καμηλαρίου

534ο Κλήματος

535ο Λαγολιού

536ο Μαγαρικάριου

537ο Β Μαγαρικάριου

538ο Β Πιτσιδίων

539ο Β Πιτσιδίων

540ο Β Σίβα

541ο Β Φανερωμένης

ΣΥΝΟΛΟ

521ο Β Τυμπακίου

510ο Κουσέ

509ο Β Καστελλίου

508ο Β Αντισκαρίου

507ο Αληθινής

506ο Β Γαλιάς

ΤΣΙΜΠΡΑΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΝΤΕ ΒΙΤΟ) ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΤΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΡΒΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΨΗΛΟΜΑΝΟΥΣΑΚΗ - ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΧΑΡΙΣΤΗ ΒΕΪΣΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΣΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΓΡΕΒΕΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

505ο Β Γαλιάς

3.243 687 621 620 595 501 495

504ο Β Γαλιάς

528 384 22 0 22 362 48 1 17 16 6 8 4

503ο Β Μοιρών

438 301 9 2 11 290 22 2 7 0 0 3 1

502ο Β Μοιρών

416 291 14 2 16 275 109 3 15 11 6 9 4

501ο Β Μοιρών

326 220 6 1 7 213 57 13 8 9 7 7 4

500ο Β Μοιρών

315 193 3 0 3 190 94 14 15 13 9 14 10

499ο Β Μοιρών

229 155 4 1 5 150 68 9 13 6 5 24 6

498ο Β Μοιρών

106 77 2 1 3 74 20 0 7 2 0 2 4

497ο Β Μοιρών

275 188 3 2 5 183 78 8 27 2 15 7 18

496ο Β Μοιρών

497 337 17 7 24 313 25 3 13 2 4 6 7

495ο Β Μοιρών

329 222 9 0 9 213 35 3 10 5 7 6 4

494ο Β Μοιρών

238 171 4 1 5 166 18 0 8 0 1 2 3

492ο Β Βοριζίων

301 190 5 0 5 185 81 16 8 17 6 0 5

493ο Β Μορονίου

372 247 5 0 5 242 35 2 6 2 5 6 6

491ο Βοριζίων

535 522 519 523 380 401 385 360 379 269 10 17 8 6 1 2 3 2 3 2 12 20 10 9 3 389 365 350 370 266 102 82 109 130 63 5 6 2 4 9 36 42 60 51 14 11 1 4 4 13 31 27 37 42 7 40 28 28 44 16 42 38 51 52 4

490ο Β Ζαρού

540 372 11 1 12 360 117 7 46 5 42 40 51

489ο Β Ζαρού

520 399 8 2 10 389 124 9 49 5 30 41 45

488ο Β Ζαρού

524 371 16 4 20 351 102 4 31 6 32 36 34

487ο Β Ζαρού

Εγγεγραμμένοι 5226 461 451 453 293 361 432 528 503 475 485 495 470 540 477 515 518 385 340 360 151 486 380 165 113 376 278 449 472 498 187 326 239 538 Ψήφισαν 385 339 339 317 241 273 319 391 367 367 355 358 351 419 336 370 386 279 255 279 112 364 294 112 97 308 203 330 307 313 141 251 193 389 Άκυρα 1 6 4 7 2 2 8 9 9 8 6 12 5 3 6 6 9 6 9 4 0 8 3 2 3 7 9 5 12 7 5 4 10 2 Λευκά 10 2 1 8 0 0 2 2 3 0 3 7 2 1 1 1 4 4 1 1 1 4 3 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 2 Σύνολο Άκυρα Λευκά 11 8 5 15 2 2 10 11 12 8 9 19 7 4 7 7 13 10 10 5 1 12 6 4 3 8 9 5 13 9 6 4 10 4 Έγκυρα 374 331 334 302 239 271 309 380 355 359 346 339 344 415 329 363 373 269 245 274 111 352 288 108 94 300 194 325 294 304 135 247 183 385 Σταυροί Κόμματος 94 96 98 64 9 19 68 72 53 67 54 42 77 81 44 45 71 30 48 25 13 17 61 13 14 76 41 14 49 39 25 59 27 119 ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 19 6 19 7 0 1 18 41 25 35 22 10 46 43 20 23 38 7 18 9 6 2 51 3 7 25 20 6 12 10 10 6 0 2 ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1 2 7 2 0 2 1 2 5 3 6 8 4 3 3 3 0 3 2 2 0 6 2 1 2 16 4 3 1 1 2 8 1 32 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2 5 2 1 1 5 18 14 13 14 15 11 29 25 9 16 22 16 33 19 6 3 29 2 7 17 19 11 18 4 16 51 25 8 ΝΟΥΑΡΑΚΗΣ (ΝΟΥΑΡΟΣ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12 4 6 4 1 1 0 15 9 11 16 12 14 20 9 8 15 7 8 7 0 7 9 1 0 9 4 4 3 1 17 1 8 33 ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 4 0 0 0 0 1 11 7 0 0 4 6 6 4 3 3 4 0 2 0 3 2 0 10 5 1 0 3 1 1 8 0 44 ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4 1 0 3 0 0 7 9 2 3 6 0 4 7 2 2 1 1 1 0 2 0 2 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 38

Εκλογικά Τμήματα

520ο Β Τυμπακίου

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ, ΦΑΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

1

0

0

0

1

0

0

2

3

0

3

0

3

1

3

0

2

1

0

1

0

0

0

0

3

0

2

1

4

3

0

5

5

48

44

38

43

34

27

39

55 19

4

13

6

5

2

0

5

8

17

9

19

2

10

491

0

0

0

3

0

0

0

4

2

7

3

2

15

4

0

2

0

2

5

0

0

2

2

0

5

3

2

0

0

2

2

7

1

6

6

6

5

11

4

3

2

7

4

43

4

13

3

9

3

53

81

5

16

1

5

365

1 18 5 0 21 0 0 1 1 0 0 5 4 0 0 17 3 28 3 0 4 22 1 0

0 31 2 0 37 2 0 14 0 0 0 3 1 0 0 19 5 11 0 1 0 17 1 0

3 19 1 0 37 0 2 0 0 0 0 20 3 0 0 24 0 18 0 0 0 9 1 0

0 10 0 0 9 0 0 4 1 0 0 2 2 0 1 6 4 11 2 0 0 30 1 0

0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0

0 0 6 0 8 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0

0 2 8 2 13 0 2 0 3 0 0 0 43 0 0 2 1 1 0 0 0 4 0 0

0 11 9 3 1 6 10 22 0 1 3 7 6 1 1 4 8 0 3 2 2 0 2 8

1 13 4 1 1 2 3 9 1 3 0 2 3 1 0 4 6 2 2 1 1 1 8 5

3 13 7 1 14 0 13 13 4 0 1 6 1 1 0 4 9 3 3 0 0 1 5 10

2 7 2 3 0 2 8 13 7 2 2 3 0 3 0 0 10 1 0 0 2 0 6 2

2 12 4 0 3 2 5 7 4 2 1 4 4 1 0 0 2 2 2 0 2 0 3 4

1 14 22 2 5 3 8 24 3 3 2 5 8 1 0 1 13 1 9 0 2 0 4 2

3 20 9 0 10 0 11 12 5 2 1 7 11 1 1 7 7 4 5 0 0 1 5 4

0 5 6 1 6 2 8 8 0 1 3 3 2 5 0 0 7 1 3 0 1 1 4 3

1 8 10 1 3 1 4 7 7 0 0 5 7 0 0 3 5 0 1 1 5 4 1 2

2 13 9 1 6 0 8 14 2 7 1 1 3 0 3 1 11 5 2 2 3 2 4 5

5 6 2 1 0 0 4 1 1 0 0 19 1 0 0 4 3 0 2 0 0 1 3 2

0 6 8 0 8 2 6 2 3 3 2 24 0 0 0 5 4 7 0 1 0 2 4 1

1 6 6 2 2 0 3 0 0 0 2 7 4 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0

0 0 1 0 5 0 2 9 1 0 3 3 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1

0 2 0 0 0 0 2 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 16 6 0 2 0 3 7 1 12 6 1 14 1 0 0 7 5 6 0 0 0 1 1

0 3 0 0 0 0 0 2 10 2 0 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1

0 2 3 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2

3 8 13 17 2 0 2 0 60 0 0 1 2 1 6 0 0 2 13 0 2 2 1 7

0 4 5 7 1 0 5 3 27 0 0 0 1 1 5 0 1 1 2 0 1 0 2 0

0 2 3 0 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

5 4 13 4 5 2 13 2 4 0 1 2 6 0 0 1 4 1 28 0 0 0 0 5

4 4 0 4 2 1 12 3 1 0 0 3 0 0 3 0 2 1 15 0 0 0 1 0

0 5 2 0 3 0 1 0 1 0 0 1 4 0 0 2 3 1 1 1 0 0 2 1

0 2 10 0 6 2 0 7 5 0 1 5 10 0 1 0 3 0 10 0 4 2 1 0

1 7 0 2 1 0 1 1 4 0 0 1 3 0 1 1 4 0 6 0 1 2 1 0

35 9 1 2 6 6 7 4 0 12 4 3 0 0 14 0 1 1 3 15 4 1 2 4

44 6 0 4 4 5 6 3 3 12 5 0 0 1 7 32 3 0 0 10 1 0 2 3

37 4 3 1 4 17 6 3 1 22 3 2 2 0 6 0 1 5 1 16 3 0 1 1

35 3 3 7 1 12 5 0 0 19 4 3 2 0 10 0 1 3 1 11 2 0 1 4

38 2 3 2 0 21 7 5 0 23 0 2 2 1 4 1 1 1 1 7 4 0 1 0

19 1 2 0 1 6 1 0 0 14 4 3 1 1 10 1 1 2 0 7 1 0 1 2

22 1 5 8 2 9 7 6 1 4 12 4 0 2 19 1 1 0 1 14 0 0 2 0

33 5 3 6 2 3 8 2 1 15 8 3 0 5 16 1 3 3 0 22 1 0 4 3

6 1 5 3 0 6 5 0 1 1 39 0 1 0 10 1 0 2 1 1 7 0 2 0

4 2 10 1 0 2 1 1 1 1 27 2 0 2 5 2 0 1 0 1 9 1 0 0

3 3 2 3 2 6 0 0 0 0 0 1 2 66 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0

0 0 4 0 3 3 1 0 4 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0

1 0 0 2 5 5 4 0 0 1 11 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0

2 0 0 7 0 4 2 2 3 1 3 2 1 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0

10 8 6 1 4 64 0 0 2 13 5 6 0 1 7 1 0 1 1 5 0 1 1 0

4 0 5 0 0 12 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

8 4 17 2 0 1 8 0 0 2 2 0 0 23 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0

3 1 24 0 1 3 4 0 1 3 5 1 1 30 4 0 3 0 0 5 1 0 0 0

11 1 1 53 0 4 2 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

6 7 5 101 2 11 9 0 13 0 8 2 0 2 2 1 3 0 3 2 1 1 1 1

3 2 1 5 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0

1 1 1 4 0 5 3 0 1 4 10 0 1 1 5 0 0 2 0 2 35 0 8 0

364 334 280 265 251 234 228 222 199 189 186 181 161 157 150 149 148 142 139 131 107 107 99 84

0

1

0

1

0

0

1

1

1

3

1

1

0

2

0

0

8

0

3

1

5

0

0

0

1

1

0

0

14

19

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

4

0

78

7 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

5 1 1 0 0 0

8 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 9 8 0 2 2

0 1 2 0 5 1

0 3 0 0 1 3

0 0 7 1 2 0

0 4 2 0 2 2

2 9 3 0 1 1

1 2 9 0 0 0

2 6 1 0 1 5

0 1 2 0 2 0

5 4 0 4 1 1

1 1 0 0 0 0

0 3 6 0 0 1

2 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 3 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4

0 1 1 0 0 0

0 1 1 0 0 0

0 4 0 0 0 1

0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0

1 1 1 7 3 1

0 1 0 6 0 0

0 4 0 10 0 0

3 0 0 6 0 0

0 1 2 9 0 0

0 0 0 0 2 1

4 1 1 3 0 1

1 1 1 1 2 0

2 0 0 0 0 0

2 0 6 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0

3 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1

1 1 0 2 1 0

12 1 0 0 0 1

0 0 4 0 0 0

1 2 1 1 3 0

1 0 2 2 0 0

0 1 0 4 4 3

1 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0

75 71 68 56 35 30


14

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΡΗΤΗ, Η ΖΩΗ ΜΑΣ

Ψήφοι 8.980 2.619 9.108 51.367 11.847 8.543 10.541 9.121 112.126

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ποσοστό 71,28% 67,05% 72,16% 64,68% 72,95% 67,76% 70,58% 67,82% 67,64%

ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΕΦΗ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Αριθμός Σταυρών 13860 12182 12038 11296 11189 10480 10198

ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

9932

ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

9597

ΜΗΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΟΠΗ ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥΠΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΜΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΚΗ -ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΣΠΕΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΜΙΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΛΥΤΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΛΕΝΑ ΠΡΙΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΥΛΙΡΑΚΗ- ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΩΥΣΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

9561 9458 9196 8804 8591 8558 7862 7711 7332 7099 7031 6945 6908 6537 5891 5336 5296 5090 4515 4508 4318 3541 3189 3162 2838 2106 1903 1517 1436

Ονοματεπώνυμο

ΞΑΣΤΕΡΙΑ! ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων Δήμος Βιάννου Δήμος Γόρτυνας Δήμος Ηρακλείου Δήμος Μαλεβιζίου Δήμος Μινώα Πεδιάδας Δήμος Φαιστού Δήμος Χερσονήσου Σύνολο Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων γίνεται με κάθε επιφύλαξη, εν αναμονή της τελικής, επίσημης ανακοίνωσης τους, από το Πρωτοδικείο.

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων Δήμος Βιάννου Δήμος Γόρτυνας Δήμος Ηρακλείου Δήμος Μαλεβιζίου Δήμος Μινώα Πεδιάδας Δήμος Φαιστού Δήμος Χερσονήσου Σύνολο Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

Ψήφοι 2540 2707 16185 2753 2887 3203 2766 2540 33.806

Ποσοστό 19,59% 21,46% 20,38% 16,95% 22,90% 21,45% 20,57% 20,16% 20,36%

ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ονοματεπώνυμο

ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΟΣ ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ) ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΝΤΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣΟΥΤΗΣ-ΔΙΔΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) ΛΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΡΑΚΗ ΕΥΣΕΒΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΣΟΦΙΑ) ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΟΦΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ-ΛΑΤΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αριθμός Σταυρών 10455

4543 3829 2988 2758 2697 2611 2281 2156 2002 1908 1812 1770 1748 1620 1489 1475 1463 1459 1362 1324 1303 1252 1143 1087 1069 1063 1025 1018 998 754 749 704 596 574 508 474 454

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων Δήμος Βιάννου Δήμος Γόρτυνας Δήμος Ηρακλείου Δήμος Μαλεβιζίου Δήμος Μινώα Πεδιάδας Δήμος Φαιστού Δήμος Χερσονήσου Σύνολο Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

Ψήφοι 114 50 131 2351 249 204 176 292 3567

Ποσοστό 0,90% 1,28% 1,04% 2,96% 1,53% 1,62% 1,18% 2,17% 2,15%

ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ονοματεπώνυμο

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΛΙΝΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΑΡΗΣ ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΖΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΟΣ) ΒΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΟΥΣΑΡΗ ΡΟΥΜΠΙΝΙΑ ΣΑΒΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙΣΓΟΥΕΚ – ΤΖΕΔΑΚΗ ΛΟΛΥ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (ΡΟΥΛΑ)

Αριθμός Σταυρών 478

462 299 291 284 276 267 217 212 204 199 199 172 148 148 144 144 138 136 134 131 128 107 93 92 86 64


15

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων γίνεται με κάθε επιφύλαξη, εν αναμονή της τελικής, επίσημης ανακοίνωσης τους, από το Πρωτοδικείο.

Τελευταία Ενημέρωση: Εγγεγραμμένοι: Λευκά:

29-05-2019 22:20:11 257.685 4.151

Σύνολο Τμημάτων:

591

Καταχωρημένα Τμήματα:

Ψηφίσαντες: Άκυρα:

175.475 Ποσοστό Συμμετοχής: 5.598 Έγκυρα:

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Ψήφοι 749 367 416 6254 920 679 639 573 10597

Ποσοστό 5,95% 9,40% 3,30% 7,88% 5,66% 5,39% 4,28% 4,26% 6,39%

ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ονοματεπώνυμο

ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ ΚΟΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΛΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΣΟΦΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΚΕΠΑΡΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΚΑΜΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΡΓΙΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΚΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΓΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αριθμός Σταυρών 1215 1109 950 926 910 886 861 821 803 800 738 564 546 485 480 461 455 454 444 433 380 380 373 366 357 353 347 343 301 301 297 293 293 283 278 276 263 242

68,10% 165.726

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΚΡΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων Δήμος Βιάννου Δήμος Γόρτυνας Δήμος Ηρακλείου Δήμος Μαλεβιζίου Δήμος Μινώα Πεδιάδας Δήμος Φαιστού Δήμος Χερσονήσου Σύνολο Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

591

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων Δήμος Βιάννου Δήμος Γόρτυνας Δήμος Ηρακλείου Δήμος Μαλεβιζίου Δήμος Μινώα Πεδιάδας Δήμος Φαιστού Δήμος Χερσονήσου Σύνολο Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

Ψήφοι 118 71 105 1652 193 130 113 118 2953

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ποσοστό 0,94% 1,82% 0,83% 2,08% 1,19% 1,03% 0,76% 1,57% 1,56%

ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ονοματεπώνυμο

ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΕΦΗ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΝΙΚΗ ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΛΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΗΦΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) ΓΚΕΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΣΣΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΖΟΤΖΟΣ) ΜΑΡΟΥΛΑΣΟΒ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αριθμός Σταυρών 262

249 216 179 173 170 161 145 144 143 140 140 135 135 134 124 119 111 106 106 97 96 91 88 83 82 81 80 79 41

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων Δήμος Βιάννου Δήμος Γόρτυνας Δήμος Ηρακλείου Δήμος Μαλεβιζίου Δήμος Μινώα Πεδιάδας Δήμος Φαιστού Δήμος Χερσονήσου Σύνολο Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

Ψήφοι 97 34 150 1603 279 164 262 485 3074

Ποσοστό 0,77% 0,87% 1,19% 2,02% 1,72% 1,30% 1,75% 3,61% 1,85%

ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ονοματεπώνυμο

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΨΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΟΥΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΛΗΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΑΡΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΛΕΜΕ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΥΛΙΒΕΣΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Αριθμός Σταυρών 818

383 340 310 304 279 262 258 228 228 226 189 180 160 142 129 125 123 122 121 88 75 72 66 40


ΔΩΜΑΤΑ

16

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019


17

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Ο

φωτογράφος του ενσταντανέ, Μανώλης Ντρετάκης, περιγράφει την εικονιζόμενη παραλία και την πέριξ αυτής περιοχή, με δύο λέξεις: «μαγευτικό μέρος»- και ως πολυπερπατημένος ορειβάτης και περι-

ηγητής όλης της Κρήτης, όστις έχει εξερευνήσει μέρη και μέρη, κάτι θα ξέρει! Βρισκόμαστε στην παραλία «Δώματα», στο νότο του Νομού Χανίων, ανάμεσα σε Σούγια και Αγία Ρουμέλη. Βρίσκεται ακριβώς στην έξοδο του απροσπέλαστου κι άγριου «Φαραγγιού του Κλάδου», το οποίο αν δεν είστε ορειβάτης «με πολλά γαλόνια», μην το πλησιάσετε… ούτε με τα κιάλια!


18

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Τελευταία Ενημέρωση: Εγγεγραμμένοι: Λευκά:

3/6/2019, 00:04 22.166 105

Καταχωρημένα Τμήματα: 55 55 12.499 Ποσοστό Αποχής: 43,61% Έγκυρα: 101 12.293

Σύνολο Τμημάτων: Ψηφίσαντες: Άκυρα:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ Β΄ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΨΗΦΟΙ Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

7.863

63,96%

4.157

ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ - ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

4.430

ΠΟΣΟΣΤΟ Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

29,02%

36,04% ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

36,04%

4.097

63,69%

26,32%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ Β΄ΚΥΡΙΑΚΗΣ ανά Δημοτική Ενότητα Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου Δημοτική Ενότητα Μοιρών

ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

Δημοτική Ενότητα Ζαρού

Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ 73,75 % Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ 35,19 %

Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ 58,87 % Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ 26,06 %

Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ 53,56 % Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ 21,67 %

Περιοχή

Τμήματα

Εγγεγραμμένοι

Ψηφίσαντες

Ψηφίσαντες Α Κυριακή

Άκυρα/ Λευκά

Άκυρα/Λευκά Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ

Έγκυρα

Έγκυρα Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ

Ψήφοι

Ψήφοι Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ

Ποσοστό

Ποσοστό Α΄Κυριακή

Δημοτική Ενότητα Ζαρού

7/7 26/26 22/22

2.976 10.208 8.982

1.625 6.020 4.854

2.213

9/14 52/55 40/36

53

1.602 5.913 4.778

2.160

468 1.909 2.140

53,56% 58,87% 73,75%

21,67%

6.081

858 3.481 3.524

Σύνολο:

7.863

4.517

63,96%

29,02%

Δημοτική Ενότητα Μοιρών Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου

7.538 6.301

210 220

7.326

26,06% 35,19%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ Β΄ΚΥΡΙΑΚΗΣ ανά Δημοτική Ενότητα Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου

ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ 26,25 % Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ 19,88 %

Δημοτική Ενότητα Μοιρών

Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ 41,13 % Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ 29,57 % Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ 46,44 %

Δημοτική Ενότητα Ζαρού

Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ 33,43 %

Περιοχή

Τμήματα

Εγγεγραμμένοι

Ψηφίσαντες

Ψηφίσαντες Α Κυριακή

Άκυρα/ Λευκά

Άκυρα/Λευκά Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ

Έγκυρα

Έγκυρα Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ

Ψήφοι

Ψήφοι Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ

Ποσοστό

Ποσοστό Α΄Κυριακή

Δημοτική Ενότητα Ζαρού

7/7 26/26 22/22

2.976 10.208 8.982

1.625 6.020 4.854

2.213

9/14 52/55 40/36

53

1.602 5.913 4.778

2.160

4.68 1.909 2.140

46,44% 41,13% 26,25%

33,43%

6.081

744 2.432 1.254

Σύνολο:

4.430

4.097

36,04%

26,32%

Δημοτική Ενότητα Μοιρών Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου

7.538 6.301

210 220

7.326

29,57% 19,88%


19

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2/6/2019 23:03 18.580 87

Τελευταία Ενημέρωση: Εγγεγραμμένοι: Λευκά:

Καταχωρημένα Τμήματα: 52 52 10.045 Ποσοστό Αποχής: 45,94% Έγκυρα: 95 9.863

Σύνολο Τμημάτων: Ψηφίσαντες: Άκυρα:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ Β΄ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΨΗΦΟΙ Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ

3.104

31,47%

3.477

27,22%

ΜΕΓΑΛΗ ΓΟΡΤΥΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

6.759

68,53%

5.771

45,18%

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

31,47%

68,53%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ Β΄ΚΥΡΙΑΚΗΣ ανά Δημοτική Ενότητα Δημοτική Ενότητα Ρούβα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ

Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ 21,20 % Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ 17,38 %

Δημοτική Ενότητα Κόφινα

Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ 35,73 % Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ 26,26%

Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας

Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ 35,90 % Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ 30,62 %

Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας

Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ 26,28 % Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ 28,23 %

Περιοχή

Τμήματα

Εγγεγραμμένοι

Ψηφίσαντες

Ψηφίσαντες Α Κυριακή

Άκυρα/ Λευκά

Άκυρα/Λευκά Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ

Έγκυρα

Έγκυρα Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ

Ψήφοι

Ψήφοι Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ

Ποσοστό

Ποσοστό Α΄Κυριακή

Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας

13/13 17/17 15/15 7

5.608 5.353 5.052 2.567

3.377 2.660 2.778 1.230

4.089

28/37 25/22 32/20 10/8

158/35

3.312 2.613 2.726 1.212

3.896

935 938 974 257

1.024

26,28%

283

28,23% 35,90% 35,73% 21,20%

Σύνολο:

3.104

3.477

31,47%

27,22%

Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας Δημοτική Ενότητα Κόφινα Δημοτική Ενότητα Ρούβα

3.706 3.793 1.698

99/29 145/31 50/20

3.632 3.766 1628

1.112 1.058

30,62% 26,26% 17,38%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ Β΄ΚΥΡΙΑΚΗΣ ανά Δημοτική Ενότητα Δημοτική Ενότητα Ρούβα

Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ 56,82 % Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ 78,80 %

Δημοτική Ενότητα Κόφινα

ΜΕΓΑΛΗ ΓΟΡΤΥΝΑ

Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ 40,68 % Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ 64,27 % Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ 30,12 % Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ 64,10 %

Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας

Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ 58,55 % Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ 71,77 %

Περιοχή

Τμήματα

Εγγεγραμμένοι

Ψηφίσαντες

Ψηφίσαντες Α Κυριακή

Άκυρα/ Λευκά

Άκυρα/Λευκά Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ

Έγκυρα

Έγκυρα Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ

Ψήφοι

Ψήφοι Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ

Ποσοστό

Ποσοστό Α΄Κυριακή

Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας

13/13 17/17 15/15 7/7

5.608 5.353 5.052 2.567

3.377 2.660 2.778 1.230

4.089

28/37 25/22 32/20 10/8

158/35

3.312 2.613 2.726 1.212

3.896

2.281

925

71,77% 64,10% 64,27% 78,80%

58,55%

1628

2.377 1.675 1.752 955

Σύνολο:

6.759

5.771

68,53%

45,18%

Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας Δημοτική Ενότητα Κόφινα Δημοτική Ενότητα Ρούβα

3.706 3.793 1.698

99/29 145/31 50/20

3.632 3.766

1.094 1.471

30,12% 40,68% 56,82%


20

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Συνδυασμών ανά εκλογικό τμήμα

Δήμος Γόρτυνας Εκλογικά Τμήματα

Εγγεγραμμένοι

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων γίνεται με κάθε επιφύλαξη, εν αναμονή της τελικής, επίσημης ανακοίνωσης τους, από το Πρωτοδικείο.

Ψήφισαν

Άκυρα

Λευκά

Σύνολο Άκυρα Λευκά

Έγκυρα

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΓΟΡΤΥΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

67ο Α Αγίας Βαρβάρας

461

347

8

4

12

335

2

24

20

85

204

68ο Α Αγίας Βαρβάρας

494

354

15

6

21

333

7

12

13

100

201

69ο Α Αγίας Βαρβάρας

466

331

6

3

9

322

2

8

23

71

218

70ο Α Αγίας Βαρβάρας

460

338

11

1

12

326

0

7

14

146

159

71ο Α Αγίας Βαρβάρας

452 369 452 536 242 294 492

332 264 345 394 180 230 358

9 16 20 20 1 4 21

1 2 5 9 0 1 1

10 18 25 29 1 5 22

322 246 320 365 179 225 336

1 2 1 3 0 2 6

21 24 30 27 8 3 24

11 31 31 57 43 48 39

64 66 102 52 20 42 90

225 123 156 226 108 130 177

491 397 496 423 189 300 183 308 294 249 251 325 316 364 395 381 269 316 295 508 423 435 306 210 282 336 306 376 243 446 108 388 246 340 420 413 421 455 342 268 250

353 263 337 285 141 199 116 228 214 184 187 224 233 264 301 231 201 229 186 383 351 336 233 162 228 245 236 281 174 336 84 296 188 259 260 269 279 284 223 201 182

19 8 9 7 2 6 4 2 6 8 3 3 9 9 8 6 6 9 3 11 10 15 8 9 6 3 5 8 13 15 3 8 10 21 4 10 9 7 8 7 5

0 2 3 0 1 1 0 0 2 3 0 6 3 1 3 2 0 3 1 3 6 3 2 4 1 0 2 3 0 5 0 2 0 0 1 1 4 3 8 2 1

19 10 12 7 3 7 4 2 8 11 3 9 12 10 11 8 6 12 4 14 16 18 10 13 7 3 7 11 13 20 3 10 10 21 5 11 13 10 16 9 6

334 253 325 278 138 192 112 226 206 173 184 215 221 254 290 223 195 217 182 369 335 318 223 149 221 242 229 270 161 316 81 286 178 238 255 258 266 274 207 192 176

3 1 3 4 0 0 7 2 6 2 3 5 1 0 2 2 1 4 0 12 7 0 1 0 2 0 0 1 1 2 0 2 4 5 32 44 36 18 17 6 11

16 6 96 53 55 27 8 30 29 17 22 48 66 62 67 67 45 72 29 30 22 19 49 4 8 4 10 17 4 32 19 49 11 16 22 35 34 28 11 17 5

19 2 72 84 9 15 22 85 60 25 39 21 14 32 19 21 30 15 28 59 79 82 14 16 17 103 54 35 59 34 11 53 67 73 25 9 8 17 33 5 7

106 80 53 49 41 56 55 67 69 64 77 71 58 101 71 57 97 89 37 116 75 83 48 43 108 49 100 118 32 131 13 73 37 32 35 24 23 28 59 62 52

190 164 101 88 33 94 20 42 42 65 43 70 82 59 131 76 22 37 88 152 152 134 111 86 86 86 65 99 65 117 38 109 59 112 141 146 165 183 87 102 101

273

1.449

1.802

3.477

72ο Α Αγίου Θωμά 73ο Α Αγίου Θωμά 74ο Α Άνω Μουλίων 75ο Δουλίου 76ο Λαρανίου 77ο Α Μεγάλης Βρύσης 78ο Α Μεγάλης Βρύσης 79ο Α Πρινιά 80ο Α Αγίων Δέκα 81ο Α Αγίων Δέκα 82ο Αγίου Κυρίλλου 83ο Αμπελούζου 84ο Απεσωκαρίου 85ο Α Βαγιονιάς 86ο Βαγιονιάς 87ο "Βαγιονιάς Λουκίας" 88ο Βασιλικής 89ο Α Βασιλικών Ανωγείων 90ο Α Γκαγκαλών 91ο Α Γκαγκαλών 92ο Α Μητροπόλεως 93ο Α Μιαμούς 94ο Α Πλατάνου 95ο Α Πλώρας 96ο Χουστουλιανών 97ο Α Ασημίου 98ο Α Ασημίου 99ο Α Άνω Άκριας 100ο Α "Άνω Άκριας Καστελλίου" 101ο Διονυσίου 102ο "Διονυσίου Παναγιάς" 103ο Α Λουρών 104ο Α Σοκαρά 105ο Α Σοκαρά 106ο Σοκαρά Αποϊνίου 107ο Α Σταβιών 108ο Σταβιών Καπετανιανών 109ο Α Στερνών 110ο Στόλων 111ο Α Στόλων 112ο Α Γέργερης 113ο Α Γέργερης 114ο Α Γέργερης 115ο Α Γέργερης 116ο Α Γέργερης Καρδαμιανών 117ο Νυβρίτου 118ο Πανασού

Δήμος Γόρτυνας

5.770

Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων Εκλογικά Τμήματα

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο

Α Αρχανών Α Αρχανών Α Αρχανών Α Αρχανών Α Αρχανών Α Αρχανών

Εγγεγραμμένοι

Ψήφισαν

Άκυρα

Λευκά

Σύνολο Άκυρα Λευκά

Έγκυρα

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΟΣ

ΠΟΛΙΤΩΝ αυτοΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ

457

309

12

7

19

290

45

245

490

326

15

8

23

303

58

245

532

379

18

5

23

356

51

305

535

331

23

4

27

304

56

248

529

342

28

1

29

313

39

274

498

356

15

3

18

338

38

300


21

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων γίνεται με κάθε επιφύλαξη, εν αναμονή της τελικής, επίσημης ανακοίνωσης τους, από το Πρωτοδικείο.

7ο Α Αρχανών 8ο Α Αρχανών 9ο Α Κάτω Αρχανών 10ο Α Κάτω Αρχανών 11ο Α Πύργου 12ο Α Πύργου 13ο Α Πύργου 14ο Α Αχεντριάς 15ο Α Εθιάς 16ο Α Καλυβιών 17ο Α Λιγόρτυνου 18ο Α Λιγόρτυνου 19ο Α Μεσοχωρίου 20ο Α Μεσοχωρίου 21ο Παρανύμφων 22ο Πραιτωρίων 23ο Α Τεφελίου 24ο Α Τεφελίου 25ο Α Χάρακα 26ο Α Χάρακα 27ο Α Χαρακίου 28ο Α Πεζών 29ο Α Αγίου Βασιλείου 30ο Α Αγίων Παρασκιών 31ο Α Αγίων Παρασκιών 32ο Αλαγνίου 33ο Αστρακών 34ο Α Αστριτσίου 35ο Α Δαμανίων 36ο Καλλονής 37ο Α Καταλαγαρίου 38ο Α Κουνάβων. 39ο Α Κουνάβων. 40ο Α Μελεσών 41ο Α Μεταξοχωρίου 42ο Α Μεταξοχωρίου 43ο Α Μυρτιάς 44ο Α Μυρτιάς 45ο Α Χουδετσίου 46ο Α Χουδετσίου

488

351

19

3

22

329

43

286

532

345

17

10

27

318

40

278

319

234

7

7

14

220

25

195

390

256

12

10

22

234

21

213

352

239

6

3

9

230

17

213

394

288

12

4

16

272

12

260

410

293

6

3

9

284

8

276

411

302

5

0

5

297

45

252

408

303

3

0

3

300

6

294

516

392

18

3

21

371

33

338

310

227

16

3

19

208

15

193

355

276

25

1

26

250

31

219

382

284

15

0

15

269

24

245

387

274

4

4

8

266

27

239

217

177

4

0

4

173

4

169

190

147

1

4

5

142

47

95

398

308

13

0

13

295

48

247

410

328

21

5

26

302

65

237

352

257

15

2

17

240

16

224

438

337

19

1

20

317

33

284

327

275

11

2

13

262

30

232

439

328

22

8

30

298

20

278

491

317

7

7

14

303

9

294

434

306

16

2

18

288

30

258

437

316

19

8

27

289

42

247

273

195

7

4

11

184

6

178

277

205

11

5

16

189

4

185

440

309

9

5

14

295

7

288

425

304

21

3

24

280

8

272

268

210

4

1

5

205

14

191

338

252

16

4

20

232

12

220

416

322

17

5

22

300

42

258

416

291

11

1

12

279

61

218

368

278

8

1

9

269

20

249

322

241

6

0

6

235

2

233

406

330

4

3

7

323

7

316

381

283

9

3

12

271

12

259

343

243

9

1

10

233

13

220

430

341

11

3

14

327

36

291

413

328

11

0

11

317

Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων

16

301

1.238

11.362

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019 Τελευταία Ενημέρωση: Εγγεγραμμένοι: Λευκά:

30-05-2019 19:22 10.074.898 90.538

Σύνολο Τμημάτων: Ψηφίσαντες: Άκυρα:

22.675 16.052 173.745

Καταχωρημένα Τμήματα: Ποσοστό Συμμετοχής: Έγκυρα:

22.675 58,76% 5.656.154

Ποσοστό

Ψήφοι

Έδρες

33,12%

1.873.080

8

22,72% 1.298.948

5

23,26%

1.343.816

6

26,56% 1.518.376

6

7,72%

436.739

2

8,02%

458.514

2

5,35%

302.673

2

6,11%

349.342

2

4,88%

275.821

2

9,39%

536.913

3

4,18%

236.365

1

ΕΔΡΕΣ

Μάιος 2014


22

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Συνδυασμών ανά εκλογικό τμήμα Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων γίνεται με κάθε επιφύλαξη, εν αναμονή της τελικής, επίσημης ανακοίνωσης τους, από το Πρωτοδικείο.

Δήμος Φαιστού

ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

ΦΑΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ

ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

Εγγεγραμμένοι

Ψήφισαν

Άκυρα

Λευκά

Σύνολο Άκυρα Λευκά

Έγκυρα

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

487ο Α Ζαρού

5226

385

1

10

11

374

96

75

94

5

104

488ο Α Ζαρού

461

339

6

2

8

331

73

67

96

13

82

489ο Α Ζαρού

451

339

4

1

5

334

81

49

98

3

103

490ο Α Ζαρού

453

317

7

8

15

302

88

67

64

10

73

491ο Βοριζίων

293

241

2

0

2

239

23

59

9

1

147

492ο Α Βοριζίων

361

273

2

0

2

271

42

126

19

2

82

493ο Α Μορονίου

432

319

8

2

10

309

83

25

68

2

131

494ο Α Μοιρών

528

391

9

2

11

380

81

95

72

11

121

495ο Α Μοιρών

503

367

9

3

12

355

109

83

53

10

100

496ο Α Μοιρών

475

367

8

0

8

359

91

89

67

7

105

497ο Α Μοιρών

485

355

6

3

9

346

89

90

54

7

106

498ο Α Μοιρών

495

358

12

7

19

339

75

63

42

10

149

499ο Α Μοιρών

470

351

5

2

7

344

57

83

77

9

118

500ο Α Μοιρών

540

419

3

1

4

415

131

75

81

11

117

501ο Α Μοιρών

477

336

6

1

7

329

63

99

44

16

107

502ο Α Μοιρών

515

370

6

1

7

363

92

98

45

10

118

503ο Α Μοιρών

518

386

9

4

13

373

100

95

71

15

92

504ο Β Γαλιάς

385

279

6

4

10

269

86

82

30

3

68

505ο Α Γαλιάς

340

255

9

1

10

245

57

52

48

6

82

506ο Α Γαλιάς

360

279

4

1

5

274

77

113

25

4

55

507ο Αληθινής

151

112

0

1

1

111

20

66

13

1

11

508ο Α Αντισκαρίου

486

364

8

4

12

352

37

85

17

1

212

509ο Α Καστελλίου

380

294

3

3

6

288

64

68

61

14

81

510ο Κουσέ

165

112

2

2

4

108

30

15

13

4

46

511ο Περίου

113

97

3

0

3

94

23

33

14

0

24

512ο Α Πετροκεφαλίου

376

308

7

1

8

300

66

60

76

10

88

513ο Πετροκεφαλίου

278

203

9

0

9

194

59

30

41

10

54

514ο Α Πηγαϊδακίων

449

330

5

0

5

325

187

67

14

15

42

515ο Α Πόμπιας

472

307

12

1

13

294

45

115

49

8

77

516ο Α Πομπιάς

498

313

7

2

9

304

91

111

39

18

45

517ο Ρουφά

187

141

5

1

6

135

35

28

25

1

46

518ο Α Σκουρβούλων

326

251

4

0

4

247

59

64

59

4

61

519ο Σκουρβούλων

239

193

10

0

10

183

65

50

27

0

41

520ο Α Τυμπακίου

538

389

2

2

4

385

46

161

119

17

42

521ο Α Τυμπακίου

524

371

16

4

20

351

42

156

102

14

37

522ο Α Τυμπακίου

520

399

8

2

10

389

36

171

124

11

47

523ο Α Τυμπακίου

540

372

11

1

12

360

58

141

117

5

39

524ο Α Τυμπακίου

535

401

10

2

12

389

50

173

102

13

51

525ο Α Τυμπακίου

522

385

17

3

20

365

63

168

82

10

42

526ο Α Τυμπακίου

519

360

8

2

10

350

50

130

109

7

54

527ο Α Τυμπακίου

523

379

6

3

9

370

32

166

130

18

24

528ο Α Βώρων

380

269

1

2

3

266

32

86

63

4

81

529ο Α Βώρων

372

247

5

0

5

242

24

74

35

2

107

530ο Γρηγοριάς

301

190

5

0

5

185

24

57

81

2

21

531ο Καμαρών

238

171

4

1

5

166

8

74

18

2

64

532ο Α Καμαρών

329

222

9

0

9

213

15

95

35

1

67

533ο Α Καμηλαρίου

497

337

17

7

24

313

41

80

25

11

156

534ο Κλήματος

275

188

3

2

5

183

15

50

78

3

37

535ο Λαγολιού

106

77

2

1

3

74

6

34

20

0

14

536ο Μαγαρικάριου

229

155

4

1

5

150

34

24

68

0

24

537ο Α Μαγαρικάριου

315

193

3

0

3

190

31

35

94

6

24

538ο Α Πιτσιδίων

326

220

6

1

7

213

70

61

57

1

24

539ο Α Πιτσιδίων

416

291

14

2

16

275

79

56

109

2

29

540ο Α Σίβα

438

301

9

2

11

290

174

44

22

5

45

541ο Α Φανερωμένης

528

384

22

0

22

362

26

104

48

4

180

3.331

4.517

3.243

379

Εκλογικά Τμήματα

Δήμος Φαιστού

4.097


Κ

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

ΣΜΟΣ

23

Μπράβο...μπράβοι!

Το χωριό που βγάζει... μπράβους Το Αζόλα Φατεχπούρ Μπέρι στην Ινδία είναι ένα θερμοκήπιο... μπράβων. Τα αγόρια που μένουν εκεί από την παιδική τους κιόλας ηλικία μαθαίνουν σε έναν τρόπο ζωής που τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο να γίνουν... τετράγωνοι, να αποκτήσουν δηλαδή το χαρακτηριστικό μυώδες σώμα με τα τεράστια μπράτσα. «Σε αυτό το χωριό δεν υπάρχει ένα αγόρι που να μην πηγαίνει γυμναστήριο. Όλα τα αγόρια ασκούνται. Προσέχουν πολύ τα σώματά τους. Κανένας τους δεν πίνει, κανένας τους δεν καπνίζει», λέει ο Βιγιάι Τάνγουρο ο επικεφαλής εκπαιδευτής στη σχολή πάλης του χωριού. Οι περισσότεροι από τους γυμναζόμενους κατοίκους ήλπιζαν ότι θα τους άνοιγαν τις πόρτες για μια καριέρα στο χώρο του αθλητισμού. Για τους περισσότερους ωστόσο από αυτούς η μόνη επαγγελματική διέξοδος που έχουν είναι να γίνουν... μπράβοι. Ήδη πάνω από 200 άνδρες από τα χωριά αυτά δουλεύουν ως πορτιέρηδες σε παμπς, μπαρς και κλαμπ στο Νέο Δελχί ή ως σωματοφύλακες τοπικών αξιωματούχων ή ως ασφάλεια σε ιδιωτικά σχολεία, νοσοκομεία και ξενοδοχεία. Καθένας τους κερδίζει κατά μέσο όρο το μήνα 835 λίρες τη στιγμή που ο μέσος μηνιαίος μισθός στην Ινδία κυμαίνεται στις 100 λίρες.

Μια γυναίκα του χθες

Ζει μόνιμα στο… 1939 Η 40χρονη Τζοάνα Φράνσις, από τη πόλη Σκάνθορπ της Βρετανίας έχει τέτοια εμμονή με το παρελθόν –κι ειδικά με την δεκαετία του 1930- ώστε έχει διαμορφώσει την καθημερινότητα της καθ’ αυτόν τον τρόπο, ώστε να προσομοιάζει την αντίστοιχη ενός ανθρώπου που θα ζούσε όχι στο 2019, αλλά στο 1939. Έτσι, δεν διαθέτει ηλεκτρικές συσκευές, παρά μόνο ένα παλιό ραδιόφωνο της εποχής κι ένα γραμμόφωνο. Η έλλειψη πλυντηρίου σημαίνει πως η Τζοάνα πρέπει να πλένει τα ρούχα της σε μια σκάφη, ενώ, σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής, αντί για en suite τουαλέτα, όταν θέλει να κάνει την ανάγκη της, πηγαίνει στην τουαλέτα που είναι έξω από το σπίτι της, στον κήπο. Όταν μπήκε στο σπίτι της, η Τζοάνα έσπευσε να «ξηλώσει» όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που είχε από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, ενώ απογύμνωσε τους τοίχους της οικίας από οτιδήποτε μπορεί να θυμίζει έστω και δυσδιάκριτα... το σήμερα. Κατόπιν, πήγε σε καταστήματα ρετρό ρούχων κι αγόρασε ενδύματα που θα ταίριαζαν σε μια γυναίκα του Μεσοπολέμου κι όχι σε μια που ζει στο σήμερα. Επιπλέον, για να κάνει τα ψώνια ή να μετακινηθεί, οδηγεί ένα ρετρό ποδήλατο της δεκαετίας του ‘30. Η ίδια παραδέχεται ωστόσο πως «οι άνθρωποι δυσκολεύονται να συνυπάρξουν μαζί μου στην καθημερινότητα τους».

Ένα αλλιώτικο μπιλιάρδο

Μπιλιάρδο με τα… πόδια! Θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι μπορείτε να παίξετε μπιλιάρδο… κλωτσώντας τις μπάλες με τα πόδια αντί να χρησιμοποιήσετε στέκα; Η Αμερικάνικη Εταιρεία κατασκευής ψυχαγωγικών παιγνιδιών «EZ Inflatables» το έκανε πραγματικότητα, δημιουργώντας ένα γιγαντιαίο επιδαπέδιο τραπέζι μπιλιάρδου, το οποίο μπορεί να στηθεί εύκολα στην αυλή σας και να ενθουσιάσει τους καλεσμένους σας. Το ασυνήθιστο μπιλιάρδο(το οποίο μάλλον σε μίνι ποδοσφαιρικό γήπεδο παραπέμπει), έχει 9 μέτρα μήκος και 5 μέτρα πλάτος, που σημαίνει ότι είναι αρκετά μεγάλο και χρειάζεται αρκετός χώρος για να στηθεί. Είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό βινύλιο επικαλυμμένο με PVC, ενώ ζυγίζει 408 κιλα. Συνοδεύεται από μια αντλία αέρα, η οποία μπορεί να φουσκώσει το μπιλιάρδο σε μόλις 8 λεπτά. Όλοι οι κανόνες είναι οι ίδιοι εκτός από το γεγονός ότι τον πρώτο ρόλο έχουν τα πόδια και όχι τα χέρια, ενώ τα μπαλάκια του μπιλιάρδου έχουν αντικατασταθεί από 16 μπάλες ποδοσφαίρου στα αντίστοιχα χρώματα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να μπουν οι σωστές μπάλες με τη σειρά που πρέπει στις τρύπες, όπως γίνεται και στο κανονικό μπιλιάρδο. Αν έχετε αρκετό χώρο στην αυλή σας, μήπως να σκεφτείτε την πιθανότητα αυτό σούπερ διασκεδαστικό παιχνίδι να είναι η επόμενη σας αγορά!

Πιάτο αξίας 22.400 $!

Ένα «συλλεκτικό» … χάρτινο πιάτο Απίστευτο κι όμως αληθινό! Ένα χρησιμοποιημένο χάρτινο πιάτο του Αμερικανού μουσικού Κερτ Κομπέιν (1967-1994) πουλήθηκε σε δημοπρασία στην τιμή των 22.400 δολαρίων! Ο Κομπέιν που έγινε διεθνώς διάσημος ως ο ηγέτης, τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης του φημισμένου ροκ συγκροτήματος Nirvana, είχε φάει πίτσα από το πιάτο το 1990 και στη συνέχεια το γύρισε και έγραψε μία setlist στο πίσω μέρος με μαρκαδόρο. Το χάρτινο πιάτο – μαζί με μια δακτυλογραφημένη επιστολή αυθεντικότητας – πουλήθηκαν μέσω της δημοπρασίας του Julien’s «Music Icons» (Είδωλα της Μουσικής). Ο οίκος δημοπρασιών είχε εκτιμήσει στο παρελθόν ότι το πιάτο θα έφθανε την τιμή των 1.000 έως 2.000 δολαρίων. Σύμφωνα με την επιστολή αυθεντικότητας, ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των Nirvana έφαγε από το πιάτο πριν από μια συναυλία στις 23 Απριλίου 1990, στο Club της 9:30 στην Ουάσινγκτον. Ο Τζόνι Ριγκς του συγκροτήματος THUD – που, όπως είπε, άνοιγε τη συναυλία των Nirvana εκείνο το βράδυ – πήρε το πιάτο μετά τις εμφανίσεις τους. Η λίστα στο πίσω μέρος του πιάτου περιελάμβανε τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος «In Bloom» και «Love Buzz». Το πιάτο συνοδεύεται επίσης από ένα διαφημιστικό φυλλάδιο για τη συναυλία εκείνης της βραδιάς , σύμφωνα με τη δημοπρασία.


24

Θέατρο

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Πρεμιέρα: Τρίτη 4 Ιουνίου στο Πολύκεντρο Δήμου Φαιστού

Θέατρο στις Μοίρες: «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω»! Μια ανατρεπτική κωμωδία από το «Θέατρο Δίχως Όνομα»

Η

-πάντα επίκαιρη!- πολιτική σάτιρα του Ιταλού νομπελίστα συγγραφέα Ντάριο Φο (19262016), «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω!» είναι το νέο έργο που θα μας παρουσιάσει το «Θέατρο Δίχως Όνομα» στις Μοίρες- η πρεμιέρα θα δοθεί απόψε Τρίτη 4 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Πολύκεντρο Δήμου Φαιστού.

Φωτογραφίες: Γιώργος Ρουβάκης Θα ακολουθήσουν άλλες 4 παραστάσεις, όλες στο Πολύκεντρο με την υποστήριξη του Δήμου Φαιστού: Την Πέμπτη 6 Ιουνίου, την Δευτέρα 10 Ιουνίου και την επόμενη Τρίτη 11 Ιουνίου, όλες στο Πολύκεντρο, με ώρα έναρξης 9 το βράδυ και τιμή εισιτηρίου 7 ευρώ.

Μια ευφυής κωμωδία

Το έργο «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω!» (που αποτέλεσε μια μεγάλη θεατρική επιτυχία του ζεύγους Στέφανος Ληναίος-Έλλη Φωτίου) είναι μια ευφυής, ανατρεπτική κωμωδία που προκαλεί άφθονο γέλιο αλλά ταυτόχρονα κάνει τον θεατή να προβληματιστεί για θέματα που τον αφορούν. Το έργο αυτό αποτελεί αιχμηρή κριτική της σημερινής κοινωνίας όπου το άτομο αναγνωρίζει τον εαυτό του μόνο ως καταναλωτή. Ο συγγραφέας μέσα από ΄διαλόγους ευρηματικούς, ξεκαρδιστικούς και επίκαιρους, προσπαθεί να αναδείξει τις παραγκωνισμένες έννοιες «’ήθος», «τιμιότητα» & «αξιοπρέπεια». Το έργο διηγείται την ιστορία απλών ανθρώπων, του μεροκάματου, οι οποίοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες, με την ακρίβεια να είναι στα ύψη, την ώρα που οι μαζικές απολύσεις και οι απαιτήσεις των αφεντικών έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Αγανακτισμένοι οι ήρωες του έργου, ξεσηκώνονται ο ένας μετά τον άλλο, μια ομάδα γυναικών εισβάλει σε ένα σούπερ μάρκετ κάνοντας πλιάτσικο και το πράγμα παίρνει χαοτικές διαστάσεις! Ανεξέλεγκτα γεγονότα συμβαίνουν, ιλαροτραγικές καταστάσεις με τις γυναίκες να κρύβουν τα ψώνια κάτω από τα ρούχα τους παριστάνοντας τις έγκυες! Στο έργο αυτό του Ντάριο Φο, αποτυπώνεται με τρόπο μοναδικό η σημερινή πραγματικότητα που όχι μόνο επαληθεύει το κείμενο αλλά σε μεγάλο βαθμό το ξεπερνάει.

Το έργο έχει πολύ γέλιο και πολλά μηνύματα

INFO

ΤΙ: Θέατρο ΠΟΥ: Μοίρες ΠΟΤΕ: 4, 6, 10, 11 Ιουνίου ΩΡΑ: 21.00 το βράδυ ΕΙΣΟΔΟΣ: 7€ Μαθήματα ήθους

Όπως αναφέρει ο σκηνοθέτης της παράστασης Γιάννης Δασκαλάκης «Άλλοι κλέβουν για να γεμίσουν το στομάχι τους και άλλοι τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Άλλοι πεθαίνουν οριστικά και άλλοι αφήνουν έστω και ένα μικρό αποτύπωμα σε αυτή τη ζωή. Ο θεατής θα πάρει

μαθήματα ήθους και ανθρωπιάς από δύο ανθρώπουςπρότυπα για τους νεότερους. Μια ιστορική παράσταση, τόσο επίκαιρη όσο ποτέ, που αναμφίβολα αξίζει να δει κανείς. Είναι από τις κωμωδίες που προσφέρουν κάτι περισσότερο από το γέλιο της στιγμής.Τροφή για σκέψη. Μην τη χάσετε!»

Συντελεστές

Ηθοποιοί: Ιωάννα Κακούρη, Ρένα Παπαγιάννη, Γιάννης Καπαρουδάκης, Νίκος Λεμονάκης, Αντρέας Κλάδος, Θάνος Παπαθανασίου, Σταύρος Νικολούδης, Γιάννης Δασκαλάκης. Σκηνοθεσία: Γιάννης Δασκαλάκης. Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιφιγένεια Γρινιαράκη. Σκηνικά: Γιάννης Καργάκης, Αριστοτέλης Αλεβυζάκης. Φώτα – Μουσική επιμέλεια: Αριστοτέλης Αλεβυζάκης. Μακιγιάζ: Άρτεμις Μπιτσακάκη.


Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Β

αλίτσες ετοιμάζουν εργαζόμενοι και άνεργοι, δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού καθώς εγκρίθηκε το πρόγραμμα επιδότησης διακοπών για την περίοδο 2019-2020. Ο Κοινωνικός Τουρισμός είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης για τη διαμονή δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους σε τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν περιληφθεί στο «Μητρώο Παρόχων» του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα διαρκεί περίπου δώδεκα μήνες. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτού ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», σκοπός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού είναι η πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων–ωφελουμένων για την πραγματοποίηση διακοπών με τη χορήγηση επιταγής κοινωνικού τουρισμού.

Οι δικαιούχοι

Ως δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2019-2020 ορίζονται: α) Ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος, 50 ημέρες στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας. β) Ασφαλισμένες που έλαβαν, κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος, 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. γ) Ασφαλισμένοι που έλαβαν, κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος, τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα). δ) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ο υπό τα στοιχεία α’ έως γ’ αναφερόμενος αριθμός ημερών δύναται να προκύψει αθροιστικά από τις ημέρες και των τριών στοιχείων.

Αιτήσεις υποψήφιων

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψήφιων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στη Δημόσια Πρόσκληση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δωρεάν διακοπές

25


26

Ανακοινώσεις

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Στον Αρχαιολογικό χώρο από 7-15 Ιουνίου

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένο μας πατέρα, αδελφού,παππού και θείου

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Καλούνται συγγενείς και φίλοι όπως παραστούν.

Τα παιδιά Τίτος & Κωνσταντίνος Ταβερναράκης Τα εγγόνια, τα αδέλφια, τα ανίψια & οι λοιποί συγγενείς

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στην Ιερά Μονή Βροντησίου τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένο μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

ΡΩΜΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΟΣ) Καλούνται συγγενείς και φίλοι όπως παραστούν. Τα παιδιά: Ζαχαρίας Ρωμανάκης Αργυρώ & Γιώργος Αρμουτάκης Θεοχάρης Ρωμανάκης Δόξα & Σάββας Ζαχαριουδάκης Τα εγγόνια, τα αδέλφια, τα ανίψια & οι λοιποί συγγενείς

ÃÉÁ ÔÉÓ ÄÇÌÏÓÉÅÕÓÅÉÓ ÓÁÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÇÓÔÅ ÓÔÏ 28920 29102-105

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Β΄ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πόμπια Τηλ.:2892041310

Ξεκινά το Μαθητικό Φεστιβάλ Γόρτυνας!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β. Β΄ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του και το καταστατικό του, την πρόσληψη με ατομική σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του οργανισμού. Συγκεκριμένα θα προσλάβει 1 τεχνίτημε σύμβαση ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα τρίμηνης ανανέωσης , για οχτάωρη ημερήσια εργασία( Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00-16:00, το ωράριο δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση συμβουλίου) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β., μέχρι 14/06/2019, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο του Τ.Ο.Ε.Β. στην Πόμπια ή στο τηλέφωνο 2892041310 Ο Πρόεδρος Φουστανάκης Εμμανουήλ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στις 20 Μαΐου στις Μοίρες, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 17χρονου Ιωσήφ Ανδρουλάκη (και αφού διέφυγε τον κίνδυνο και η κατάσταση του έχει πλέον σταθεροποιηθεί), ο Βεϊσάκης Στέλιος και η ομάδα του Street Coffee νοιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν από καρδιάς το Κέντρο Υγείας Μοιρών, τον Ιατρό κ. Καλογριδάκη Εμμανουήλ και την ομάδα του, το ΕΚΑΒ Μοιρών, καθώς και τους Ιατρούς της ΜΕΘ του ΠΕΠΑΓΝΗ για την άμεση εκτίμηση και κινητοποίηση τους που είχε σαν αποτέλεσμα να σωθεί η ζωή του. Επίσης ευχαριστούν τον Ερυθρό Σταυρό Μοιρών για την προσφορά του σε αίμα και όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό του.

Α

πό αυτήν την Παρασκευή 7 Ιουνίου έως και το επόμενο Σάββατο 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί φέτος το 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου Αρχαίας Γόρτυνας», εντός του αρχαιολογικού χώρου. Στο πλαίσιο του 9 ημερών Φεστιβάλ -το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012 με πρωτοβουλία του Γυμνασίου Αγίων Δέκα και του Διευθυντή του κ. Γιάννη Φραγκιαδάκη με τη συμβολή της κας Ρένας Τυλιανάκη του Σωματείου «Διάζωμα» και κατάφερε, με την συμβολή του Δήμου Γόρτυνας, της Περιφέρειας, και κυρίως των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων που το στήριξαν, να γίνει θεσμός- θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες: Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής που έχουν δημιουργηθεί από παιδιά, Θεατρικά δρώμενα, Μουσικές παραστάσεις.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/1982, ότι: O Oρφανουδάκης Χρήστος του Χρήστου και της Χαρίκλειας το γένος Παπαδομιχελάκη που γεννήθηκε στο Ηράκλειο και κατοικεί στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού και η Μαραγκάκη Κωνσταντίνα -Αντωνία του Κωνσταντίνου και της Αργυρής το γένος Γιασάκη που γεννήθηκε στο Ηράκλειο και κατοικεί στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, πρόκειται να παντρευτούν την Παρασκευή 5 Ιουλίου στις 8:00 μ.μ στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.


Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ÅÍÏÉÊÉÁΖONTAI Γκαρσονιέρες επιπλωμένες, μονόχωρες και δίχωρες, με A/C, 45τ.μ και 50τ.μ, και διαμερίσματα δύο και τριών υπνοδωματίων, πολυτελείας, καινούργιας κατασκευής, 100τ.μ και 150τ.μ, με αυτόνομη θέρμανση, στις Μοίρες έναντι Ηρώου. Πληροφορίες στο τηλ.: 6948502468 (κ. Γιώργος) και 6937503353 ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ Στα Μάταλα στην είσοδο της Πλάκας κτίσμα 80τμ με αυλή 25τμ κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. Τηλ. 6944524043

ÅÍÏÉÊÉÁÆΟΝÔÁÉ Κατάστημα και αποθηκευτικοί χώροι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίας Μαρίνας που βρίσκονται μεταξύ κόμβου Αγίας Μαρίνας και κόμβου προς Φαιστό. Τηλ. 6977528690 ÅÍÏÉÊÉÁÆΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα στις Μοίρες κοντά στο γυμνάσιο, 75 τ.μ, ενιαίος χώρος, με 1 υπνοδωμάτιο, πλήρως ανακαινισμένο, κήπο, γκαράζ, A/C, ηλιακό. Τιμή 380€. Τηλ.: 6973605996.

ÅÍÏÉÊÉÁÆΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται κατάστημα με πατάρι, σε κεντρικό σημείο στο Τυμπάκι, δίπλα από το Ταχυδρομείο, σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.:6947995843 6947995841

ÅÍÏÉÊÉÁÆΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται γραφείο στο κέντρο των Μοιρών. Τιμή προσιτή. Τηλ. 6932387800 ÅÍÏÉÊÉÁÆΕΤΑΙ Ενοικιάζεται 2αρι διαμέρισμα 55τμ με ένα υπνοδωμάτιο, κουζίνα, καθιστικό, aircondition, πλήρως επιπλωμένο και ηλεκτρικά εξοπλισμένο και με 70τμ βεράντα, πίσω από την Ένωση στις Μοίρες. Τηλ.6947434145 ÅÍÏÉÊÉÁΖONTAI Ενοικιάζεται γωνιακό μαγαζί και μεγάλο διαμέρισμα έναντι «Κούκουρου» στις Μοίρες. Τηλ.:2892023903

ÅÍÏÉÊÉÁΖONTAI Ενοικιάζεται χώρος κατάλληλος για επαγγελματική χρήση (ιατρείο) πάνω από την τράπεζα Χανίων στις Μοίρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6940533881

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυναίκα να προσέχει ηλικιωμένη κατάκοιτη γυναίκα στο χωριό Μορόνι. Τηλ. 6985940481

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται βοηθός σερβιτόρου να εργαστεί σε ταβέρνα στα Μάταλα. Παρέχεται μισθός και ασφάλεια. Τηλ.:6937609182 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται γυναίκα για να φροντίζει ηλικιωμένο ζευγάρι στα Βορίζια. Τηλ.:6934054152

Αγγελίες ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται κοπέλα, 27-35 ετών, για γραμματειακή υποστήριξη από επιχείρηση στην περιοχή της Μεσσαράς. Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση αγγλικών και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θα εκτιμηθεί η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και η κατοχή πτυχίου πάνω στον οικονομικό τομέα. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@olivenet.gr & τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977729212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

α και β μάγειρας/σα με προϋπηρεσία, ψηστης κρεάτων και ψαριού (φιλεταρισμα μεγάλων ψαριών) με προϋπηρεσία και α και β σερβιτόρος/α με πολύ καλή γνώση αγγλικών στα συν η γνώση δεύτερης γλώσσας με προϋπηρεσία για καλοκαιρινή σεζόν σε ταβέρνα / σνακ μπαρ στην Αγ Γαληνη. Τηλ επικ 6978556166.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται άνδρας, με γνώσεις υπολογιστών για να εργασθεί σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στις Μοίρες. Παρέχεται ασφάλιση ΙΚΑ και μισθός. Τηλ: 6984636600

27 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται υπάλληλος (άνδρας ή γυναίκα) για πλυντήριο αυτοκινήτων στις Μοίρες. Τηλ: 2892023770 & 6947434145 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται κοπέλα για εργασία σε καφέ-σνακ στις Μοίρες για πρωινό ωράριο για τετραήμερη απασχόληση. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ.:6981332010 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται άτομο επικοινωνιακό για σέρβις για την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου σε καφέ-μπαρ στην Αγία Γαλήνη. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει προϋπηρεσία και η γνώση αγγλικών. Τηλ.:6945369926 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται βοηθός μάγειρα, βοηθός σερβιτόρου και άτομο για λάντζα για πλήρη απασχόληση, για όλο το χρόνο. Παρέχεται ασφάλιση. Τηλ.:6948551375 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται καμαριέρα για ξενοδοχείο στην Αγία Γαλήνη, για πρωινό ωράριο. Τηλ.:6980224660

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται εξωτερικός πωλητής με δίπλωμα οδήγησης για μόνιμη εργασία από επιχείρηση με έδρα τις Μοίρες. Τηλ.:6937126327

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται κοπέλα για αρτοποιείο-καφέ στα Καπαριανά, έως 29 ετών με ενεργή κάρτα ανεργίας 3μηνη. Τηλ.: 2892022514

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται προσωπικό για τουριστική επιχείρηση στην Αγία Γαλήνη. Τηλ: 6948828804

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται έμπειρος μηχανικός αυτοκινήτων από γνωστό συνεργείο στην περιοχή των Μοιρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6936621144 & 2892022188

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται πωλήτρια για να εργαστεί σε κατάστημα λιανικής πώλησης στις Μοίρες. Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών, γνώση μηχανογράφησης και προϋπηρεσία στο χώρο της εξυπηρέτησης πελατών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στο malliarakishop@gmail.com ή να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 28920 23870.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ H «KalamakiHolidays», εταιρεία με έδρα το Καλαμάκι, ζητά να προσλάβει για τη σαιζόν 2019: Καμαριέρα Απαραίτητα προσόντα: - Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε ανάλογη θέση . - Ομαδικό πνεύμα - Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης. - Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών. - Προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη. Η εταιρεία προσφέρει: -Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας -Πλήρης απασχόληση -Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6983816643 από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-14.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Από το ξενοδοχείο «ΖΑΦΕΙΡΙΑ Α.Ε» στα Ματάλα, ζητείται άτομο για το μπαρ στην πισίνα, για ημερήσια εργασία, που να γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά. Αποστολή βιογραφικών στο email: bookshop@abraam.com Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973741289, κ. Χριστοδουλάκης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται γυναίκα για λάντζα. Παρέχεται ασφάλεια και ικανοποιητικός μισθός, 8ωρη εργασία. Τηλ.: 6940527151.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται κοπέλα, με προϋπηρεσία για αρτοποιείο-καφέ στα Καπαριανά, με ενεργή κάρτα ανεργίας 3μηνη. Τηλ.: 2892022514 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται γυναίκα για κουζίνα σε ταβέρνα στο Καλαμάκι, για την καλοκαιρινή σεζόν. Προσφέρεται μισθός και ασφάλεια. Τηλ: 6937388912

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

1.Ïéêüðåäï 1.450 ô.ì. åíôüò ïéêéóìïý óôï ÊëÞìá Ôõìðáêßïõ ìå áðåñéüñéóôç èÝá, óôïí êüëðï êáé ôçí ðåäéÜäá ÌåóóáñÜò. 2.Ïéêïðåäáãñüò 2 óôñ. óôï ÊáìçëÜñé ÊïñöÝò), ìå áðåñéüñéóôç èÝá (ïéêïäïìÞóéìï). 3. Ïéêüðåäï 4130 ô.ì. óôçí ðåñéï÷Þ ×ñõóüóôïìïò Ìïéñþí. Ðëçñïö. ôçë. 6974 903 203

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο 182 τ.μ εντός οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο κοντά στο Μουσείο στους Αγίους Δέκα. Τηλ.: 6974484984


28

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Μεσογειακή πίτσα Υλικά

Εκτέλεση

Για τη ζύμη • 500γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις • 2 φακελάκια ξηρή μαγιά (16 γρ.)

Προσθέτετε σε ένα μπολ τα στερεά υλικά και τα ανακατεύετε καλά. Ρίχνετε όλο το νερό και με ένα πιρούνι ανακατεύετε το μίγμα μέχρι να γίνει σχετικά ομοιόμορφο. Μόλις το μίγμα σταθεροποιηθεί, πασπαλίζετε με αλεύρι και ανακατεύετε εκ νέου μέχρι να μπορείτε να πιάσετε το μίγμα χωρίς να κολλάει στα χέρια σας.

• 400ml νερό ελαφρώς χλιαρό • 1 κουτ. γλυκού ζάχαρη • 1 κουτ. γλυκού αλάτι • 2-3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

Προσοχή, δεν βάζετε πολύ αλεύρι για να μην σφίξει, βάζετε όσο χρειάζεται ίσα για να μην κολλάει. Αλευρώνετε μια επιφάνεια και ζυμώνετε το μίγμα μέχρι να γίνει λείο. Του δίνετε σχήμα μπάλας, του ρίχνετε -3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, το ζυμώνετε για λίγο ακόμα και το σκεπάζετε με μια πετσέτα για 1 ώρα Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200º C και τοποθετείτε τη σχάρα μια θέση χαμηλότερα από τη μέση. Χωρίζετε τη ζύμη στη μέση και την ανοίγετε σε αλευρωμένο πάγκο σε λεπτό στρογγυλό φύλλο. Λαδώνετε πολύ ελαφρά ένα ταψί και βάζετε μέσα τη ζύμη. Απλώνετε πρώτα στο κέντρο ομοιόμορφα τη φρέσκια ντομάτα, μετά τις ελιές και τα ντοματίνια και τέλος σκορπίζετε τη φέτα και τα φύλλα βασιλικού. Τέλος, πασπαλίζετε με ρίγανη και ραντίζετε με μερικές σταγόνες ελαιόλαδο. Ψήνετε για 15-20 λεπτά, ανάλογα με το φούρνο σας, μέχρι να ροδίσει η ζύμη και να λιώσει το τυρί.

Για τη σάλτσα • 3 ντομάτες ώριμες, τριμμένες και στραγγισμένες • 10 ντοματίνια κομμένα στη μέση • 250γρ. Μοιριανό τυρί (φέτα) Νικολουδάκης • 10 ελιές καλαμών χωρίς κουκούτσι • 10 φύλλα βασιλικού φρέσκα • ελαιόλαδο • ρίγανη

Μοιριανό Τυρί (Φέτα)

2ο χλμ. Μοιρών - Πόμπιας Τηλ. 28920 29990 Κιν. 6937 126327

Τηγανιά χοιρινή με μπρόκολο Μια εύκολη αλλά πολύ νόστιμη συνταγή, τέλεια για όταν γυρνάμε αργοπορημένες από την δουλειά και δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε κάτι πολύπλοκο.

Συστατικά: zz 1 κιλό χοιρινό για τηγανιά κομμένο μπουκίτσες z z 500 γρ. μπρόκολο κομμένο σε τουφίτσες και καθαρισμένο z z 1 ποτήρι κρασιού λευκό ξηρό κρασί z z 1/4 φλ. ε.π. ελαιόλαδο z z 250 ml κρέμα γάλακτος z z 5 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο z z 1/2 κ.κ χοντροκομμένο πιπέρι z z αλάτι

Οδηγίες: Αλατοπιπερώνουμε το χοιρινό, το τρίβουμε με το σκόρδο και το αφήνουμε μέσα στο μπολ να μαριναριστεί καλά για όλο το βράδυ μέσα στο λάδι ανακατεύοντας μία φορά ενδιάμεσα. Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι μέχρι να κάψει καλά και προσθέτουμε τις μπουκίτσες χοιρινού μαζί με την μαρινάδα. Μόλις ροδί-

σουν οι μπουκίτσες από την μία, τις γυρίζουμε από

την άλλη και όταν πάρουν λίγο χρώμα σβήνουμε με το κρασί. Μόλις πάρει βράση ρίχνουμε μέσα και

Κάθε μέρα φρέσκα φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς.

το μπρόκολο, σκεπάζουμε κι αφήνουμε το φαγάκι

Κεντρικό Κατάστημα: 1ο χλμ Τυμπακίου-Κόκκινου Πύργου Τηλ: 2892053229 Υποκ/μα Λιανικής: έναντι Εθνικής Τράπεζας Τυμπάκι, Λεωφόρος Κόκκινου Πύργου Τηλ:289300492 email:sofoulakisxafruit@gmail.com

μας να σιγοψηθεί για 15 λεπτά προσθέτοντας λίγο

ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

νεράκι εάν και εφόσον χρειαστεί. Κατεβάζουμε την θερμοκρασία, περιχύνουμε το χοιρινό με την κρέμα γάλακτος, ανακατεύουμε, διορθώνουμε το αλάτι και το πιπέρι κι αφήνουμε την σάλτσα να σιγοψηθεί μέχρι να δέσει, μόλις για δύο λεπτά ακόμα.


Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

υγεία +

29

ομορφιά

Τι είναι η κυτταρίτιδα και πως αντιμετωπίζεται?

Από τον ÎÅÍÏÊÔÉÓÔÁÊÇ ×ÁÑÇ ÄÉÁÉÔÏËÏÃÏ - ÄÉÁÔÑÏÖÏËÏÃÏ Ìïßñåò, ¢ñç Âåëïõ÷éþôç 11, κατόπιν ραντεβού: Πέμπτη & Παρασκευή 07:30 - 21:30, Σάββατο 07:30 έως το τελευταίο ραντεβού ôçë. 28920 22750 Ηράκλειο, Έβανς 36 (με Μιρμιλιάγκο Δημήτρη) τηλ. 2810 300396 Κιν. 6945 598358 FACEBOOK: Διαιτολογικό Γραφείο Ξενοκτιστάκης Χάρης

Τιμή εβδομαδιαίου διαιτολογίου 15 ευρώ ματα), Αυχένας (σε ενήλικες με καθιστική ζωή), Χέρια (χαλάρωση), Ποδιά (πρηξίματα ως τον αστράγαλο). Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι: πόνος κατά το άγγιγμα, παρουσία οζιδίων και τεντωμένων σημείων, μελάνιασμα, αίσθηση βάρους και κούρασης στα ποδιά, μούδιασμα στις πατούσες, μυϊκός πόνος, πόνος κατά το περπάτημα, αδυναμία, κεφαλαλγία, άγχος. Η κυτταρίτιδα μπορεί να εμφανιστεί για διάφορους λόγους μερικούς από τους οποίους μπορείτε να ελέγξετε ενώ άλλους όχι πχ εγκυμοσύνη. Επιβαρυντικά δρουν: το άγχος, η καθιστική ζωή, τα στενά ρούχα, το υπερβολικό πάχος, αλλά σίγουρα μπορείτε να διαφοροποιήσετε τη στάση σας πάνω σε αυτά.

Η

συχνότητα εμφάνισης κυτταρίτιδας στο γυναικείο πληθυσμό είναι αρκετά μεγάλη, περίπου το 90% των γυναικών παρουσιάζουν πρόβλημα, το οποίο είναι απόρροια μιας σειράς διαφορετικών αιτιών, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρών οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων του δέρματος.

Οι κρίσιμες περιοχές εμφάνισης κυτταρίτιδας είναι : Μηροί (συχνότατα), Γοφοί (από τα πρώτα μέρη εκδήλωσης), Γλουτοί (ειδικά όταν συνοδεύεται από πάχος), Κοιλιά (αναγνωρίζεται από οζίδια και πρηξί-

Αντίθετα θα βοηθούσε πολύ να αυξήσετε τα φρούτα, τα λαχανικά, το νερό και να υιοθετήσετε υγιεινότερους τρόπους μαγειρέματος: ατμός, σχάρα, κατσαρόλα, μικροκύματα.

με α

Η κυτταρίτιδα θεωρείται ένα σοβαρό πρόβλημα το

οποίο αυξάνεται σταδιακά και προσβάλει την επιδερμίδα και το λιπώδη ιστό. Η εκδήλωση της οφείλεται σε μικροστασιμότητες της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου. Είναι προτιμότερο να την προλαμβάνουμε δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να απαλλαγούμε εντελώς από αυτή.

Πολύ κακό κάνει το κάπνισμα το οποίο ούτως ή άλλως πρέπει να περιορίσετε. Φυσικά η διατροφή παίζει το ρόλο της. Έτσι για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να περιορίσετε το αλκοόλ, τον καφέ (ή να πίνετε ντεκαφεϊνέ), τη ζάχαρη, τα γλυκά, τα πολλά λιπαρά, τα τηγανητά και τσιγαριστά φαγητά, τα έτοιμα φαγητά από fast foods, αναψυκτικά τύπου cola, το πολύ αλάτι, τα κονσερβοποιημένα προϊόντα.

ναγώνιστη συ

ΙΑ

ΙΑ ΟΜ

ΛΕΥΤΙΚΗ

Η ΥΝ ΟΣ ΣΤ

ΠΙ

ΚΑΙ

ΝΟΤ

Α

ΣΥΜΒΟΥ

ΣΠΟΡΟΦΥΤ

ΦΥΤΩΡΙΟ

Ε Μ Β ΟΛ Ι Α Σ Μ Ο Ι

ΡΙΔ Β Υ ΝΕΑ

ΙΑ

ΕΜ

ΙΡ

ΠΕ

ΕΜ

ΓΝΩΣΗ

25

χρόνια δίπλα σας, με γνώση & καινοτομία

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΟΜΠΙΑ

28920 41050 - 6932 040025 @ epilogieu@gmail.com www.epilogi.eu


30

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Κυριακή 16 Ιουνίου, από το Δίκτυο Συλλόγων Μεσαράς

3η Στεφανιοδρομία «αναβίωσης του Μύθου της Ευρώπης»

Τ

ην Κυριακή 16 Ιουνίου το «Δίκτυο Συλλόγων Μεσαράς» διοργανώνει την 3η Στεφανιοδρομία- «Αναβίωση του Μύθου της Αρπαγής της Ευρώπης», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης, τον Ορειβατικό Σύλλογο Μοιρών, τον Σύλλογο ΑμεΑ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» και την Δημοτική επιχείρηση «ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΥ». Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το Δίκτυο Συλλόγων Μεσαράς, με συνέπεια στις δράσεις του για ανάδειξη της ιστορίας του τόπου μας αναβιώνει ξανά το πανάρχαιο και ξεχασμένο αρχαίο έθιμο του τόπου μας, τον Μύθο της αρπαγής της Ευρώπης που αποτελεί έναν από τους παλαιότερους και πιο διαδεδομένους μύθους και έχει τις ρίζες του στον ελληνικό και συγκεκριμένα στον Μινωϊκό πολιτισμό».

Το Πρόγραμμα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της αθλητικής-πολιτιστικής αυτής διοργάνωσης «Αθλητές θα τρέξουν την πολιτιστική διαδρομή, στις 16-6-2019 ημέρα Κυριακή, η ώρα έναρξης θα είναι 8.30 το πρωί από τον αρχαιολογικό χώρο Γόρτυνας, κοντά στον μυθικό Πλάτανο -και κρατώντας τη σημαία του Μύθου της Αρπαγής της Ευρώπης, περιμέτρου 9 μέτρων, μαζί με ελληνικές σημαίες θα περάσουν από τα χωριά της Μεσαράς. Στην αφετηρία θα είναι οι Σύλλογοι Αμπελούζου, Αγίων Δέκα και Μητρόπολης. Τα χωριά διαδρομήςσταθμοί από όπου θα περάσει η στεφανιοδρομία είναι: Μητρόπολη, Χουστουλιανά, Πλάτανος, Πέρι, Αληθινή, Πόμπια, Πετροκεφάλι, Κουσές, Σίβας, Καμηλάρι, Μετόχι Καμηλάρι, Άγιος Ιωάννης- με τερματισμό στην μινωική Φαιστό, “στην πόλη του φωτός”, όπως ονομάζεται η Φαιστός στην μινωική γραφή (γραμμική Β). Η Φαιστός ήταν η πρώτη αστική μινωική πόλη στην Κρήτη. Κατά την διαδρομή θα υπάρχει αστυνομική κάλυψη, ενώ την υγειονομική κάλυψη θα αναλάβουν οι Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού Μοιρών. Πληροφορίες & εγγραφές Για πληροφορίες και εγγραφές στη πολιτιστική διαδρομή του Μύθου της Ευρώπης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δίκτυο Συλλόγων Μεσαράς (Φανουργάκης Γρηγόρης- τηλ. 6974896421), στον Σύλλογο Μαραθονοδρόμων Κρήτης (Καμπαξής Σπύρος τηλ. 6972016000), στον Ορειβατικό Σύλλογο Μοιρών (Μανόλης Δακανάλης τηλ. 6977310091) & στον Σύλλογο ΑΜΕΑ «Το Μέλλον» (Μανόλη Στεφανουδάκη τηλ. 6940756204). Γενικές Πληροφορίες για την Αναβίωση του Μύθου, Μιχάλης Σπυριδάκης, Πρόεδρος του Δικτύου Συλλόγων Μεσαράς, τηλ. 6931311115.

Εν αρχή ην ο μύθος

Σύμφωνα με τον μύθο της αρπαγής της Ευρώπης, ο Δίας μεταμορφωμένος σε ήρεμο κάτασπρο ταύρο άρπαξε την όμορφη Ευρώπη, κόρη του Αγήνορα, βασιλιά της Φοινίκης. Διέσχισαν σχεδόν όλη την σημερινή Ευρώπη και με την βοήθεια θαλάσσιων θεοτήτων πέρασαν την θάλασσα και έφτασαν στην Κρήτη. Αγκιστρωμένη στα κέρατα η Ευρώπη, ήλθε στη Κρήτη. Από την ένωση του ζευγαριού προέκυψαν τρία παιδιά, ο Μίνωας, ο Σαρπηδόνας και ο Ραδάμανθυς. Η Ευρώπη μετά τον θάνατό της λατρεύτηκε με το όνομα Ελλωτίς ή Ελλωτία. Στα Ελλώτια, γιορτή χαράς για την ανάσταση της φύσης, κατά τα ελληνιστικά χρόνια, έπλεκαν ένα τεράστιο στεφάνι από μυρτιά, με περίμετρο είκοσι πήχεις (περίπου εννιά μέτρα) και στο κέντρο του στεφανιού εικάζεται ότι ήταν τα οστά της Ευρώπης που αναστηνόταν κάθε άνοιξη. Οι λατρείες προς τιμή της Ευρώπης είναι συνδεδεμένες με δέντρα. Το μοτίβο του δέντρου εμφανίστηκε νωρίς στη μινωική κεραμική και σε χρυσά σφραγιστικά δαχτυλίδια, άλλοτε ίσως για να τονίσουν τον αγροτικό χαρακτήρα της κοινωνίας των Μινωιτών (καμαραϊκά αγγεία), άλλοτε με τον ιδιαίτερο

συμβολισμό του κύκλου της ζωής (μικρογλυφία). Η Μεγάλη Θεά, της οποίας η ταύτιση με τη φύση υποβάλλεται στην κρητομυκηναϊκή τέχνη με ποικίλους τρόπους, εμφανίζεται κάτω από το δέντρο να δέχεται προσφορές υποδεικνύοντας σκηνές υπαίθριας λατρείας. Επίσης και ο ταύρος έχει μια ιδιαίτερη παρουσία στην κρητική μυθολογία και ιστορία. Η επιρροή του συγκεκριμένου μύθου στην τέχνη είναι σημαντική. Ήδη από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα ως σήμερα είναι εκατοντάδες τα έργα που έχουν εμπνευστεί από το μύθο της αρπαγής της Ευρώπης: σε μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία της Αττικής και της Κάτω Ιταλίας, σε μετόπες, σε ειδώλια, σε σφραγιδόλιθους, χάλκινα αντικείμενα και σε πολλά κρητικά νομίσματα. Η αρπαγή της Ευρώπης συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες και στην νεώτερη τέχνη μέχρι και σήμερα.

Έκθεση στη Φαιστό

Σημειώνεται ότι με την συνεργασία της Δημοτικής επιχείρησης Φαιστού, ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΥ, οργανώνεται έκθεση φωτογραφίας τέχνης, νομισμάτων & χαρτών που επεξηγούν πως εξαπλώθηκε η Ευρώπη από την Μεσαρά έως στη σημερινή Ευρώπη. Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί δράση με ζωγραφική παιδιών στο χώρο του περιπτέρου. Ξενάγηση θα γίνει από την αρχαιολόγο κα Σαμωνάκη Δέσποινα για την επιρροή του συγκεκριμένου μύθου στην τέχνη, στην κοινωνία κλπ από την αρχαιότητα έως σήμερα, την κα Καπελάκη Εύα η οποία θα μιλήσει με θέμα τον επηρεασμό του μύθου στη σύγχρονη σκέψη, στην καθημερινότητα μας και στη λαογραφία και ο κ. Σπυριδάκης Μιχάλης θα επεξηγήσει πως το τοπίο στη εποχή του Χαλκού (Μινωική περίοδο) επέδρασε στη δημιουργία του Μύθου. Τα μικρά παιδιά ζωγραφίζοντας πάνω σε μπλοκ θα αναδείξουν την σχέση του Μύθου με το τοπίο. Τα είδη ζωγραφικής (μπλοκ και χρώματα) θα τα φέρουν τα ίδια τα παιδιά. Ώρα έναρξης της έκθεσης: 12.30 το μεσημέρι της Κυριακής 16 Ιουνίου. Οι φωτογραφίες της έκθεσης είναι από το προσωπικό αρχείο του Προέδρου του Δικτύου Συλλόγων Μεσαράς Μιχάλη Σπυριδάκη και μετά το τέλος της πολιτιστικής δράσης όποιος σύλλογος της Μεσαράς, κατόπιν αίτησης στο Δίκτυο Συλλόγων, μπορεί να την εκθέσει στο χωριό του για κάποιο χρονικό διάστημα.


31

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

« Έκλεισε ο κύκλος» Ιωάννου στην γυναικεία ομάδα βόλεϊ του ΓΑΣΜεσαράς!

Τ

ο όνομα του Παναγιώτη Ιωάννου ταυτίστηκε πλήρως όλα τα τελευταία χρόνια με την γυναικεία ομάδα του ΓΑΣΜ Μεσαράς, ο κύκλος ωστόσο αυτός φαίνεται να κλείνει για τον ίδιο, που αισθανόμενος την ανάγκη ανανέωσης κάθεται για λίγο ....» στον πάγκο» χωρίς να κρύβει την πρόθεση να αναλάβει την Ακαδημία της Ομάδας με τις junior αθλήτριες, πράγμα που θα εξαρτηθεί συμφωνα με τον ίδιο, από το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει απο τις εκλογές.

Το δροσερό μπικίνι σου φοράς και δεν ιδρώνεις που όλους όσους σε θωρούν τους έρμους τους καψώνεις!

Σε ανάρτηση που έκανε ο ίδιος ο Π.Ιωάννου στο διαδίκτυο αναφέρονται τα εξής: «Μετά από 8 χρόνια γόνιμης συνεργασίας Μετά από 6,5 χρόνια στην ομάδα των γυναικών του ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΎ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ ήρθε η ώρα να διαχωρίσω την θέση μου από την επόμενη ημέρα η οποία εύχομαι και πιστεύω ότι θα είναι αντάξια του μεγέθους και της φήμης που απέκτησε τα χρόνια αυτά μέσα από την εδραίωση της στις Εθνικές κατηγορίες και είναι πλέον γνωστή σε όλους ως η ΜΕΣΑΡΑ. Με ευγνωμοσύνη για τη στήριξη που μου έδειξαν όλοι οι άνθρωποι που ήταν μαζί μου και που έκαναν τη ζωή μου στις Μοίρες πιο εύκολη και πιο άνετη. Εντυπωσιασμένος για το μέγεθος την ποιότητα και την δυναμική της περιοχής, από αυτή τη θαυμάσια περιοχή κι απ’ αυτό το ΝΗΣΙ το οποίο με αγκάλιασε και με έκανε να νιώσω κομμάτι του. Συγκινημένος επίσης και με την ανάμνηση των μεγάλων νικών στο Κλειστό μας και του κόσμου όπου με απίστευτο πάθος ωθούσε τις παίκτριες προς τις νίκες. Ακόμα τρέμουν τα πόδια μου σκεπτόμενος κουβέντες απλών ανθρώπων μετά από ήττες και δύσκολες μέρες. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα απλά για να νιώσω καλά.

Δεν θα μπορέσω να ξεχάσω ποτέ και όλους εκείνους που συνεργάστηκαν, εργάστηκαν και κατέβαλαν κάθε προσπάθεια ώστε να μη μου λείψει τίποτα εδώ σαν να ‘ναι η οικογένειά μου. Θα έχετε πάντα μια θέση στην καρδιά μου Άφησα για το τέλος όλες τις αθλήτριες με τις οποίες συνεργάστηκα αυτά τα 6,5 χρόνια, τις γυναίκες μου, όλα αυτά τα παιδιά που ένιωσαν έστω κ για λίγο ότι ότι κάνουμε κ έτσι όπως το κάνουμε το κάνουμε ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ. Θέλω να ξέρετε ότι πάντοτε έκανα ότι έκανα μόνο για το συμφέρον της ομάδας, σας ευχαριστώ όλες που ανεχτήκατε τις υπερβολές μου. Πιο πολύ ευχαριστώ αυτές που ήταν μαζί μου από την αρχή μέχρι το τέλος κ έδωσαν κ την ψυχή τους για την ομάδα μας. Εδώ υπήρξα ευτυχισμένος και παίρνω μαζί μου μεγάλες αναμνήσεις. Όντας σίγουρος σε ότι αφορά την γυναικεία ομάδα ότι ο Πρόεδρος και οι συνεργάτες του θα τα καταφέρουν τέλεια, άλλωστε τόσα χρόνια η προπόνηση αφορούσε όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και οργανωτικά όπως επίσης και διαδικαστικά θέματα, ήρθε η ώρα να στρέψω την προσοχή μου σε αυτή καθεαυτή την ουσία της δουλειάς μας που είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση όλων αυτών των παιδιών που αποτελούν τις ακαδημίες μας οι οποίες τα χρόνια αυτά υπερδιογκώθηκαν μεν αλλά δεν είχαν το μέγιστο της προσοχής λόγω των τεράστιων υποχρεώσεων των Εθνικών κατηγοριών. Μπορεί η περιπέτεια να τελείωσε αλλά δεν την ξεχνώ!!! ΜΕΣΑΡΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!!».


Σερβίροντας (παγωμένη) ρακή

Στο τραπέζι που στρώθηκε την περασμένη Παρασκευή 31 Μαΐου στη Μιαμού Δήμου Γόρτυνας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού, με τη φιλότιμη βοήθεια όλων των κατοίκων, προς τιμήν των Γερμανών που βοήθησαν, υπό αρκετά υψηλές θερμοκρασίες- για πέντε μέρες, επί αρκετές ώρες κάθε μέρα, σε έργα καθαρισμού παλιών σπιτιών (που θα αναστηλωθούν στη συνέχεια), «την παράσταση έκλεψε» ο μικρός Σήφης που, ως εκπρόσωπος της νέας γενιάς του Συλλόγου, ανέλαβε το σερβίρισμα της παγωμένης ρακής, στο τελείωμα του γεύματος, «αποστολή» την οποία εκτέλεσε με εξαιρετικό τρόπο, με ευγένεια και χαμόγελο! Ο Σήφης μάλιστα δεν περιορίστηκε στο άψογο σερβίρισμα αλλά ανέλαβε και το μουσικό μέρος της εκδήλωσης, παίζοντας λύρα, καταχειροκροτούμενος! Σημειώνεται ότι το βράδυ της Κυριακής που μας πέρασε στήθηκε ένα όμορφο γλέντι στο Λέντα με κρητική και γερμανική μουσική «επισφραγίζοντας» με τον καλύτερο τρόπο την «συνεργασία»!

ΚΛΙΚ

Επιμέλεια: Ζωγραφάκης Στέλιος - Φραγκιαδάκης Γιάννης

32

Πως λέμε κατσικάκι γάλακτος; Ε, αυτό είναι κατσικάκι…. σοκολάτας -γάλακτος! Το τετράποδο που φωτογραφίσαμε έξω από τα Βορίζια Δήμου Φαιστού εντυπωσιάζει από το χρωματικό διαχωρισμό στο τρίχωμα του, λες και η φύση στάθηκε ιδιαίτερα αναποφάσιστη μαζί του και εκεί που το ξεκίνησε μαύρο-καφέ, από τη μέση και κάτω το συνέχισε & το ολοκλήρωσε ολόλευκο! Ομολογουμένως πάντως η εμφάνιση του ζωντανού είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και οι διερχόμενοι τουρίστες από την περιοχή, αν το ανταμώσουν (όπως εμείς) στο δρόμο τους, θα κάνουν μια στάση για να το απαθανατίσουν. Υποθέτουμε ότι κάποιοι από σας, ουδόλως ενδιαφέρεστε για το χρώμα του κατσικιού, περισσότερο το λιμπίζεστε ως… λαχταριστό μεζέ με πατάτες. Ελπίζουμε πάντως το εικονιζόμενο τετράποδο με τόσο ιδιαίτερο «στυλ» εμφάνισης , να γλύτωσε μέχρι τώρα τη σφαγή και να συνεχίζει να πιλαλάει στα βουνά της Πάνω Ρίζας!

Δίχρωμο κατσικάκι

Profile for apopsi

982  

982  

Advertisement