Page 1

Operator de date cu caracter personal 12394

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adrian STAN Adresă Str. Baltagului, sect.5, Bucureşti Telefon Bianca Luca, Consilier Profesional 021 311 61 42, 0766 090 776 bianca.luca@apelngo.ro Naţionalitate Română Data naşterii 18.07.1988

Domenii de activitate urmărite Ambalator / Muncitor producţie Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului

2011 – prezent Lucrător reciclare Sortare hârtie, carton, peturi; Filtrare ulei; TMC

Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului

07.2010 – 02.2011

Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului

2006 – 2008 Lucrător brutărie Cântărirea aluatul de pâine; Ambalarea produselor şi aşezarea lor în navete; SC Bujoreni SA

Agent curăţenie Igienizare spaţiului de lucru: spălat, măturat, curăţat, aspirat şi dezinfectat; Punct de lucru: Real Cotroceni Magipi Internaţional

Educaţie şi formare Perioada 2006 – 2009 Calificarea / diploma obţinută Diploma absolvire X clase - Instalator Sanitar Numele şi tipul instituţiei de Şcoala de Arte şi Meserii Nr. 2 învăţământ / furnizorului de formare


Operator de date cu caracter personal 12394

Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Permis auto

Română Persoană punctuală, muncitoare, serioasă Nu

Cv adrian stan  
Cv adrian stan  
Advertisement