Page 1

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment Indicatori şi Programe Incluziune Socială

SETUL NAŢIONAL DE INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ DIN ANUL 2011


CUPRINS 1. INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr. pagină

INDICATORI TERŢIARI

1

1.RESURSE……………………………………………………………………………………… 1.1. Sărăcie şi inegalitate………………………...………………………………………… 1.1.1. Rata sărăciei severe ….…………………………………………………………… 1.1.2. Rata sărăciei absolute ...…………………………………………………………... 1.1.3. Deficitul mediu relativ de consum al populaţiei sărace ...……………………… 1.1.4. Deficitul mediu relativ de consum al populaţiei aflate în sărăcie severă....…... 1.1.7. Coeficientul Gini al distribuţiei populaţiei după cheltuielile de consum pe adult echivalent……………………………………………………………….…….. 1.1.8. Ponderea decilei inferioare în consumul populaţiei....………………………..... 1.1.9. Ponderea decilei superioare în consumul populaţiei....………………………… 1.1.10. Raportul dintre consumul decilei superioare şi cel al decilei inferioare……... 1.2. Transferuri sociale……………………………………………………………………….. 1.2.1. Ponderea transferurilor sociale (inclusiv şi exclusiv pensiile) în veniturile totale…………………..………………………………………………….. 1.2.2. Rata sărăciei absolute înainte de transferuri sociale...………………………… 1.2.3. Rata sărăciei absolute înainte de transferuri sociale (fără pensie) ...……… 1.2.4. Rata sărăciei severe înainte de transferuri sociale...…………………………… 1.2.5. Rata sărăciei severe înainte de transferuri sociale (fără pensie)……………… 3. CONDIŢII DE LOCUIT……………………………………………………………………..... 3.1. Calitatea locuinţei………………………………………………………………………. 3.1.1. Ponderea persoanelor / gospodăriilor care trăiesc în locuinţe construite din materiale inadecvate ..……………………………………………………..……….. 3.2. Utilităţi…………………………………………………………………………………..... 3.2.1. Ponderea persoanelor / gospodăriilor care trăiesc în locuinţe încălzite neadecvat.…………………………………………………………………. 3.2.2. Ponderea persoanelor / gospodăriilor fără acces la apă potabilă…………….. 3.2.3. Ponderea persoanelor / gospodăriilor fără acces la apă caldă…...…………… 3.2.4. Ponderea persoanelor / gospodăriilor care trăiesc în locuinţe fără baie sau duş.…………………………………………………………………………….……... 3.3. Acces la locuinţă şi costul locuirii………………………………………………….. 3.3.1. Ponderea gospodăriilor cu întârzieri la plata întreţinerii ...……………………... 3.3.2. Ponderea gospodăriilor cu întârzieri la plata energiei electrice...……………... 3.4. Dotare…………………………………………………………………………………….. 3.4.1. Ponderea persoanelor / gospodăriilor lipsite de frigider în totalul populaţiei / gospodăriilor...……………………………………………………………………….. 3.4.2. Ponderea persoanelor / gospodăriilor lipsite de telefon în totalul populaţiei / gospodăriilor ...……………………………………………………………………….

1 1 1 4 7 7

1

8 8 8 8 8 8 10 12 13 15 16 16 16 18 18 20 22 24 27 27 28

29 30


2. INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Nr. pagină

1. INDICATORI PRIMARI

32

1.1. Rata sărăciei…………………………………………………………………………….

32

1.1.1. Rata sărăciei, la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (inclusiv consumul din resurse proprii)………………………………

32

1.1.1.1. Nivelul pragului sărăciei (60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent) (inclusiv consumul din resurse proprii)……………..

33

1.1.1.2. Media veniturilor disponibile pe adult echivalent (inclusiv consumul din resurse proprii) ………………………………………………………..

33

1.1.1.3. Mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (inclusiv consumul din resurse proprii)…………………………………………….

33

1.1.2. Rata sărăciei, la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent) (exclusiv consumul din resurse proprii)……………………………..

33

1.1.2.1. Niveluri ale pragului sărăciei (60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent) (exclusiv consumul din resurse proprii) …………………………………………………………………….

35

1.1.2.2. Media veniturilor disponibile pe adult echivalent (exclusiv consumul din resurse proprii)………………………………………………………..

35

1.1.2.3. Mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (exclusiv consumul din resurse proprii) ……………………………………………

35

1.2. Raportul dintre quintila superioară şi cea inferioară (S80/S20)……………….

35

1.2.1. Inclusiv consumul din resurse proprii……………………………………….…

35

1.2.2. Exclusiv consumul din resurse proprii…………………………………………

35

1.4. Deficitul median relativ……………………………………………………………….

35

1.4.1. Inclusiv consumul din resurse proprii…………………………………………….

35

1.4.2. Exclusiv consumul din resurse proprii…………………………………………..

35

1.5. Coeficientul de variaţie a ratei ocupării: raportul procentual dintre abaterea standard a ratelor de ocupare (15-64 ani) estimate pentru fiecare regiune şi rata de ocupare (15-64 ani) estimată la nivel naţional…………….

36

1.6. Rata şomajului BIM de lungă durată: ponderea persoanelor de 15 ani şi peste aflate în şomaj de 12 luni şi peste în populaţia activă, şomerii fiind definiţi conform BIM………………………………………………………………….

36

1.7. Ponderea populaţiei din gospodăriile fără persoane ocupate………………...

36

1.8. Ponderea tinerilor de 18-24 ani care au părăsit de timpuriu sistemul educaţional: ponderea tinerilor de 18-24 ani care au absolvit cel mult învăţământul gimnazial şi nu urmează nici o forma de instruire, în total persoane de 18-24 ani………………………………………………………………...

36

1.9. Speranţa de viaţă la naştere (ani)…………………………………………………..

37

2


Nr. pagină

2. INDICATORI SECUNDARI

38

2.1. Rata sărăciei la pragurile de 40%, 50% şi 70% din mediană…………………...

38

2.1.1. Rata sărăciei la 40% din mediană (inclusiv consumul din resurse proprii)…

38

2.1.2. Rata sărăciei la 50% din mediană (inclusiv consumul din resurse proprii)….

38

2.1.3. Rata sărăciei la 70% din mediană (inclusiv consumul din resurse proprii)….

38

2.1.4. Rata sărăciei la 40% din mediană (exclusiv consumul din resurse proprii)….

38

2.1.5. Rata sărăciei la 50% din mediană (exclusiv consumul din resurse proprii)….

38

2.1.6. Rata sărăciei la 70% din mediană (exclusiv consumul din resurse proprii)….

38

2.2. Rata sărăciei în raport cu un prag ancorat în timp………………………………

38

2.2.1. Rata sărăciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (Inclusiv consumul din resurse proprii), înregistrate în urmă cu trei ani……………………………………………….…..

38

2.2.2. Rata sărăciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (exclusiv consumul din resurse proprii), înregistrate în urmă cu trei ani……………………………………………………

39

2.3. Rata sărăciei înainte de transferurile sociale…………………………………….

39

2.3.1. Rata sărăciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (inclusiv consumul din resurse proprii), calculată pe baza veniturilor disponibile minus transferurile sociale, Inclusiv pensiile…………

39

2.3.2. Rata sărăciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (inclusiv consumul din resurse proprii), calculată pe baza veniturilor disponibile minus transferurile sociale, exclusiv pensiile…………

39

2.3.3. Rata sărăciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (exclusiv consumul din resurse proprii), calculată pe baza veniturilor disponibile minus transferurile sociale, inclusiv pensiile………….

40

2.3.4. Rata sărăciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (exclusiv consumul din resurse proprii), calculată pe baza veniturilor disponibile minus transferurile sociale, exclusiv pensiile………….

40

2.4. Coeficientul GINI al distribuţiei populaţiei după veniturile băneşti disponibile pe adult echivalent……………………………………………………..

40

2.4.1. Inclusiv consumul din resurse proprii……………………………………………

40

2.4.2. Exclusiv consumul din resurse proprii………………………………………….

40

2.6. Ponderea şomerilor BIM de lungă durată…………………………………………

41

2.7. Rata şomajului BIM de foarte lungă durată (ponderea persoanelor de 15 ani şi peste aflate în şomaj de 24 luni şi peste, în populaţia activă)…………

41

2.8. Ponderea persoanelor din grupele de vârstă 25-34 ani, 35-49 ani si 50-64 ani, care au cel mult un nivel de instruire gimnazial (nivel scăzut), în totalul persoanelor din aceleaşi grupe de vârstă………………………………..

41

3


Nr. pagină INDICATORI TERŢIARI

42

1. RESURSE……………………………………………………………………………….....

42

1.1. Sărăcie şi inegalitate……………………………………………………………….. 1.1.5. Ponderea consumului alimentar în cheltuielile băneşti de consum …………. 1.1.6. Ponderea consumului de servicii în cheltuielile băneşti de consum………… 1.2. Transferuri sociale………………………………………………………………….. 1.2.6. Raportul dintre pensia medie de asigurări sociale de stat (exclusiv pensia de agricultor) şi câştigul salarial mediu………………………. 1.2.7. Raportul dintre pensia medie de asigurări sociale pentru agricultori şi pensia medie de asigurări sociale de stat……………………………………. 1.2.8. Indicele pensiei medii reale de asigurări sociale de stat (faţă de anul anterior)………………………………………………………………

42 42 42 44

2. PIAŢA MUNCII…………………………………………………………………………….

47

2.1. Excluziunea de pe piaţa muncii…………………………………………………... 2.1.1. Ponderea populaţiei ocupate după statutul profesional……………………… 2.1.2. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de 15-64 ani …………………...…… 2.1.3. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 15-64 ani……………….………… 2.2. Excluziunea persoanelor ocupate……………………………………………….. 2.2.1. Indicele câştigului salarial real (faţă de anul anterior)………………………… 2.2.2. Ponderea persoanelor cu câştiguri salariale sub sau la nivelul salariului minim în totalul salariaţilor…………………………………………….. 2.2.3. Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în total populaţie………………...

47 47 51 51 52 52

44 45 46

53 54

3. CONDIŢII DE LOCUIT……………………………………………………………………

55

3.4. Dotare………………………………………………………………………………… 3.4.3. Ponderea persoanelor din gospodăriile cu acces la internet în totalul populaţiei……………………………………………………………………………

55

4. EDUCAŢIE…………………………………………………………………………………

56

4.1. Participarea la educaţie……………………………………………………………. 4.1.1. Rata netă de cuprindere în învăţământ în anul şcolar/universitar….………. 4.1.2. Rata netă de cuprindere în învăţământul preşcolar…………………………… 4.1.3. Rata netă de cuprindere în învăţământul primar şi gimnazial…………….… 4.1.4. Rata netă de cuprindere în învăţământul primar ……………………………… 4.1.5. Rata netă de cuprindere în învăţământul gimnazial………………………...… 4.1.6. Rata netă de cuprindere în învăţământul obligatoriu………………………… 4.1.7. Rata netă de cuprindere în învăţământul secundar superior………………… 4.1.8. Rata netă de cuprindere în învăţământul secundar superior, clasele IX-X (anul I-II)……………………………………………………………... 4.1.9. Rata netă de cuprindere în învăţământul secundar superior, clasele XI-XII, anul III-IV………………………………………………………….. 4.1.1.0 Rata de tranziţie în învăţământul post-secundar non-terţiar/terţiar…………

56 56 57 58 59 60 61 62

4

55

63 64 65


Nr. pagină 5. EXCLUZIUNEA DE LA SĂNĂTATE……………………………………………………

66

5.1. Drept şi acces la servicii de sănătate…………………………………………… 5.1.1. Ponderea naşterilor asistate de personal calificat………..…….………… 5.2. Mortalitate şi mobilitate…………………………………………………………… 5.2.1. Incidenţa tuberculozei………………………………………………………. 5.2.2. Incidenţa hepatitei…………………………………………………………… 5.2.3. Rata mortalităţii infantile…………………………………………………… 5.3. Viaţă sănătoasă……………………………………………………………………. 5.3.1. Ponderea copiilor născuţi de mame adolescente………………………… Rata de înscriere la medicul de familie……………………………………………...

66 66 67 67 71 72 76 76 77

6. ORDINE PUBLICĂ……………………………………………………………………..…

78

6.1. Rata criminalităţii…………………………………………………………………… 6.2. Rata criminalităţii juvenile………………………………………………………… 6.3. Rata infracţionalităţii……………………………………………………………….

79 80 83

5


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.) A 1. 1. 1.1. 1.1.1.

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

INDICATORI TERŢIARI RESURSE SĂRĂCIE ŞI INEGALITATE Rata sărăciei severe (%) Gospodărie Total Mediul de rezidenţă urban rural Regiuni de dezvoltare Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Număr de copii (0-14 ani) în gospodărie fără copii 1 copil 2 copii 3 copii 4 copii si peste Număr de membri în gospodărie 1 membru 2 membri 3 membri 4 şi mai mulţi membri Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită educaţie primară, clasele 1-4 educaţie gimnazială, clasele 5-8 şcoală vocaţională / de ucenici

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

6,5

4,4

3,4

3,1

1,8

0,8

0,6

0,6

0,5

2,8 10,9

2,1 7,2

1,4 6,0

1,1 5,7

0,7 3,2

0,3 1,4

0,2 1,1

0,2 1,1

0,1 0,9

10,5 7,8 7,8 9,6 4,1 3,8 4,2 1,4

6,3 5,9 4,6 6,7 1,9 3,0 3,8 0,9

4,7 5,1 3,5 5,4 1,3 2,6 3,2 0,4

4,4 4,3 3,4 4,7 1,2 2,6 3,0 0,5

2,6 2,4 1,8 2,9 0,7 1,2 1,8 0,2

1,0 1,3 0,6 1,1 0,3 1,0 0,6 0,0

0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,2 0,0

0,9 0,9 0,5 0,9 0,4 0,4 0,7 0,0

0,4 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 0,0

5,5 6,3 8,8 20,8 30,0

3,7 3,8 6,3 13,7 26,4

2,9 3,1 4,4 12,3 22,9

2,6 3,0 4,2 11,5 19,2

1,5 1,9 2,3 6,4 7,9

0,7 0,7 0,9 3,3 4,0

0,5 0,4 0,9 2,3 6,7

0,4 0,7 0,8 3,8 4,9

0,5 0,2 0,5 1,8 2,5

5,6 4,3 4,2 10,6

3,4 2,6 2,9 7,2

2,5 2,1 2,4 5,7

2,4 1,9 2,1 5,3

1,2 1,0 1,4 3,1

0,7 0,4 0,5 1,3

0,5 0,3 0,4 1,1

0,3 0,2 0,3 1,3

0,3 0,2 0,4 0,8

25,1 12,7 9,3 4,9

18,8 9,4 6,2 3,1

16,8 7,1 5,5 2,1

18,8 7,9 4,8 1,6

9,7 3,8 3,2 1,0

4,8 2,3 0,9 0,5

6,1 1,4 1,0 0,2

4,4 2,0 0,6 0,3

5,7 1,0 0,9 0,3

1


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

liceu, clasele 9 – 12 postliceal şi de maiştri universitar, de termen scurt şi lung doctorat Statutul ocupaţional al capului de gospodărie salariat patron lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) şomer pensionar elev, student casnic altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută) Etnia capului de gospodărie română maghiară romă altă etnie

2,3 0,5 0,3

1,5 0,4 0,1

1,3 0,3 0,1

1,0 0,1 0,1

0,5 0,1 0,0

0,2 0,0 0,0

0,2 0,0 0,0

0,3 0,0 0,0 0,0

0,2 0,0 0,0 0,0

1,5 0,0

0,9 0,0

0,7 0,0

0,4 0,0

0,2 0,0

0,1 0,0

0,0 0,0

0,1 0,0

0,0 0,0

9,0

8,0

8,0

5,7

4,6

2,3

0,5

1,0

0,6

19,5 12,0 6,0 1,3 21,7 30,6

11,9 11,8 4,0 1,5 15,5 23,8

9,6 10,1 2,8 1,4 17,5 16,6

10,3 10,3 2,8 0,4 12,3 20,0

5,9 6,0 1,4 0,0 11,9 11,3

3,1 3,2 0,5 0,0 2,4 9,2

3,2 1,9 0,4 0,0 5,8 3,2

3,3 2,0 0,2 0,0 2,9 5,9

2,2 1,4 0,2 0,0 4,8 1,8

6,2 2,8 36,3 3,5

3,9 2,1 35,5 7,1

2,9 1,9 31,0 3,8

2,8 1,8 23,7 2,5

1,5 1,3 15,1 2,6

0,6 0,4 6,9 1,4

0,5 0,5 4,5 3,3

0,4 0,1 7,6 2,0

0,4 0,3 4,8 0,0

8,6

5,9

4,6

4,1

2,4

1,0

0,9

0,9

0,6

3,8 13,9

3,3 8,9

2,1 7,5

1,7 7,1

1,1 4,0

0,5 1,7

0,4 1,4

0,3 1,7

0,2 1,2

13,6 10,7 9,2 12,1 5,4

8,9 7,8 5,8 7,8 2,7

6,5 6,8 4,4 6,4 1,8

5,8 5,7 4,0 5,3 2,0

3,6 3,4 2,2 3,3 1,1

1,6 1,9 0,6 1,2 0,3

1,2 1,1 0,9 1,0 1,0

1,3 1,2 0,8 1,1 0,6

0,5 0,6 1,1 0,6 0,7

Individ Total Mediul de rezidenţă urban rural Regiuni de dezvoltare Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

2


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Gen Masculin Feminin Etnie română maghiară romă altă etnie Statut ocupaţional salariat patron lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) şomer pensionar elev, student casnic altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută) Grupe de vârstă sub 15 ani (0-14) 15-24 ani 25-64 ani 65 ani şi peste Nivel de educaţie fără şcoală absolvită educaţie primară, clasele 1-4 educaţie gimnazială, clasele 5-8 şcoală vocaţională / de ucenici liceu, clasele 9 – 12 Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

5,2 6,3 2,0

3,9 5,5 1,3

3,6 4,3 0,7

3,6 4,1 0,9

2,0 2,3 0,4

1,4 0,8 0,0

1,1 0,4 0,0

0,6 1,4 0,0

0,9 0,6 0,0

8,7 8,4

6,1 5,6

4,7 4,5

4,2 4,0

2,6 2,3

1,1 1,0

1,0 0,8

1,0 0,8

0,7 0,6

8,0 3,7 42,6 5,2

5,0 2,4 39,7 14,4

3,6 2,4 34,7 5,8

3,5 2,2 26,8 3,9

2,0 1,5 17,8 4,1

0,8 0,4 7,7 2,0

0,6 0,9 6,1 6,5

0,6 0,1 9,4 3,5

0,5 0,4 6,1 0,0

1,7 0,6

1,0 0,0

0,8 0,0

0,5 0,0

0,2 0,0

0,1 0,0

0,1 0,0

0,1 0,0

0,1 0,0

13,8

10,8

10,3

9,0

7,9

3,2

1,5

1,4

1,6

20,5

12,7

9,2

9,9

5,9

3,0

2,9

2,7

1,9

16,0 5,4 7,8 13,3 15,5

13,5 3,6 5,8 10,3 10,3

11,1 2,5 4,2 9,3 8,9

9,7 2,3 4,0 8,7 7,7

5,9 1,2 2,3 4,9 4,2

3,5 0,4 1,1 2,0 1,7

2,3 0,3 0,7 1,8 1,8

1,7 0,2 0,8 1,7 2,3

1,3 0,2 0,7 1,6 0,9

11,5 12,4 6,9 7,1

8,0 8,9 4,7 4,4

6,4 7,2 3,7 3,1

6,0 6,0 3,3 3,3

3,0 4,1 2,0 1,5

1,3 1,6 0,9 0,6

1,3 1,4 0,7 0,4

1,5 1,5 0,7 0,4

0,7 1,1 0,6 0,3

15,2 13,1 11,9 6,6 3,1

10,4 10,0 7,8 4,3 2,3

8,6 7,8 6,7 2,8 1,6

8,5 7,1 5,9 2,7 1,3

4,3 4,4 3,8 1,7 0,6

2,0 2,1 1,4 0,6 0,4

2,0 1,7 1,2 0,5 0,3

2,4 1,9 1,0 0,4 0,4

1,1 1,3 1,0 0,3 0,2

3


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

postliceal şi de maiştri universitar, de termen scurt şi lung doctorat 1.1.2.

0,9 0,4

0,4 0,2

0,3 0,2

0,2 0,0

0,1 0,0

0,0 0,0

0,1 0,0

0,0 0,0 0,0

0,1 0,0 0,0

21,0

15,1

12,1

11,2

7,7

4,2

3,2

3,5

3,5

11,2 32,9

8,5 23,5

6,1 20,0

5,1 19,2

3,5 13,1

1,5 7,7

1,4 5,6

1,4 6,2

1,6 6,0

29,9 24,7 27,5 27,1 14,8 14,7 16,1 6,1

20,9 19,4 17,0 19,8 9,0 12,0 13,0 4,3

15,8 16,8 15,3 17,0 6,3 9,2 9,8 2,9

16,2 13,9 12,5 16,2 5,3 8,4 10,7 2,9

12,0 9,9 8,3 11,1 3,1 5,9 6,6 1,2

6,0 5,6 3,7 6,7 2,1 3,9 3,8 0,7

4,5 4,7 2,6 5,3 2,0 2,5 3,2 0,4

5,3 4,7 3,0 5,5 2,1 2,4 3,3 0,7

4,6 4,6 3,8 5,2 1,3 3,3 3,6 0,8

19,4 20,1 25,9 48,4 62,6

13,5 14,1 20,6 38,8 60,1

10,9 10,8 16,4 34,0 54,8

10,0 10,5 15,3 28,7 48,4

6,7 7,9 9,6 21,4 37,0

3,4 4,4 6,0 14,7 25,3

2,8 3,1 4,4 12,5 17,7

2,6 4,1 5,7 17,1 19,5

2,9 3,2 5,8 11,0 25,1

17,8 17,5 16,0 30,0

11,4 11,1 11,5 22,9

9,2 8,9 9,3 18,4

8,5 8,2 8,2 17,4

5,2 5,4 5,3 12,5

2,7 2,6 2,8 7,4

2,2 1,5 2,4 5,9

1,5 1,6 2,4 7,0

1,5 1,7 2,6 6,9

55,7 37,7

46,6 27,5

44,1 24,1

41,5 24,7

29,4 16,7

18,4 10,1

20,4 6,7

14,9 7,5

21,1 7,3

Rata sărăciei absolute (%) Gospodărie Total Mediul de rezidenţă urban rural Regiuni de dezvoltare Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Număr de copii (0-14 ani) în gospodarie fără copii 1 copil 2 copii 3 copii 4 copii şi peste Număr de membri în gospodărie 1 membru 2 membri 3 membri 4 şi mai mulţi membri Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită educaţie primară, clasele 1-4

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

4


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.) A

DENUMIREA INDICATORILOR B educaţie gimnazială, clasele 5-8 şcoală vocaţională / de ucenici liceu, clasele 9 – 12 postliceal şi de maiştri universitar, de termen scurt şi lung doctorat Statutul ocupaţional al capului de gospodărie salariat patron lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) şomer pensionar elev, student casnic altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută) Etnia capului de gospodărie română maghiară romă altă etnie Individ Total Mediul de rezidenţă urban rural Regiuni de dezvoltare Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

2003

2004

2005

2006

2007

C 29,0 19,3 10,3 4,3 1,5

D 21,6 13,8 7,2 2,6 1,1

E 18,0 9,8 5,6 1,8 1,0

F 17,3 8,7 4,5 1,4 0,7

G 12,4 5,6 2,9 1,0 0,3

8,1 1,3

5,9 0,6

4,3 1,6

3,5 0,9

30,2

23,1

19,7

48,2 34,4 21,9 3,9 42,4 57,2

36,1 31,6 14,9 4,0 38,4 49,2

20,7 13,3 71,1 14,6

2008

2009

2010

2011

H

I

J

K

6,9 3,1 1,1 0,2 0,1

5,1 2,3 1,5 0,0 0,1

6,1 2,6 1,6 0,2 0,2 0,0

6,2 3,2 1,2 0,3 0,0 0,0

2,1 0,0

0,9 0,0

0,8 0,0

1,1 0,0

0,9 0,0

16,6

16,9

9,5

7,0

7,6

8,4

30,5 27,6 11,7 1,8 33,3 40,4

32,8 27,9 10,8 1,6 29,6 43,8

22,1 18,9 7,1 1,4 23,8 35,9

15,5 14,6 3,3 0,0 11,3 28,6

12,1 9,9 2,3 0,0 22,1 15,6

13,7 9,6 2,1 0,7 14,0 17,4

13,3 9,7 2,2 0,3 13,7 16,2

14,4 11,0 68,9 15,8

11,2 8,7 61,4 12,1

10,3 10,2 53,9 6,3

7,0 5,5 42,6 9,7

3,7 1,6 28,5 7,9

2,9 1,8 22,9 6,4

3,0 1,8 26,4 4,3

3,0 2,3 27,4 2,6

25,1

18,8

15,1

13,8

9,8

5,7

4,4

5,2

5,0

13,8 38,0

11,6 27,3

8,1 23,6

6,8 22,3

4,9 15,8

2,3 9,8

2,1 7,2

2,2 8,8

2,6 7,9

35,4 29,2 29,9 32,1

25,9 23,9 19,8 22,7

19,6 20,9 17,9 19,5

20,1 16,4 14,1 19,0

15,6 12,2 10,2 12,9

8,5 7,1 4,4 7,9

6,1 6,0 3,4 6,2

7,7 6,8 4,4 7,0

6,6 6,5 5,0 6,8

5


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

A

B Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Gen Masculin Feminin Etnie română maghiară romă altă etnie Statutul ocupaţional salariat patron lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) şomer pensionar elev, student casnic altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută) Grupe de vârstă sub 15 ani 15-24 ani 25-64 ani 65 ani şi peste Nivel de educaţie fără şcoală absolvită educaţie primară, clasele 1-4 educaţie gimnazială, clasele 5-8 şcoală vocaţională / de ucenici

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

2003

2004

C 18,1 17,7 20,3 8,1

D 11,5 14,8 17,0 6,1

25,6 24,7

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

E

F

G

H

I

J

K

8,1 11,7 12,6 4,1

6,9 10,4 13,4 4,5

4,5 8,2 8,5 1,6

3,4 5,7 5,2 1,1

3,2 3,9 4,7 0,5

3,3 3,9 5,4 1,1

2,1 4,6 5,3 1,7

19,3 18,3

15,4 14,8

14,1 13,5

10,2 9,5

6,0 5,3

4,6 4,2

5,5 4,9

5,4 4,7

24,4 14,9 76,8 18,6

17,5 12,7 74,3 24,6

13,5 10,0 67,4 15,8

12,4 11,9 57,8 9,7

8,8 7,1 48,5 13,8

4,9 1,9 31,1 12,0

3,8 2,8 25,4 10,8

4,4 2,4 31,4 6,9

4,2 2,8 33,6 4,3

9,0 1,6

6,3 1,0

4,3 1,0

3,5 0,6

2,0 0,0

1,0 0,0

0,9 0,0

1,0 0,0

0,9 0,0

35,6

27,7

25,4

23,4

24,0

13,7

9,8

10,7

12,5

50,9

36,9

30,6

32,4

23,3

15,8

11,9

12,9

12,4

39,3 20,7 24,6 34,8 35,8

33,8 14,2 19,4 30,5 28,8

28,6 10,9 15,2 26,5 24,0

27,3 9,8 14,3 23,2 21,4

19,8 6,6 10,4 17,1 14,9

13,1 3,0 6,3 10,1 8,9

9,8 1,9 4,7 8,9 7,0

9,4 2,0 6,5 10,2 8,4

9,2 2,0 6,1 9,9 8,0

29,9 31,9 21,6 24,9

23,6 25,5 15,9 16,7

19,4 20,9 12,7 13,2

18,0 18,4 11,8 12,3

12,3 14,0 8,4 8,3

7,8 8,4 4,8 3,9

5,8 7,2 3,8 2,5

7,6 8,6 4,3 2,7

7,1 8,0 4,4 2,6

35,7 36,0 33,6 23,4

28,7 27,8 25,0 16,9

24,6 23,9 20,8 12,2

22,3 22,7 20,1 11,1

15,3 17,5 14,6 7,8

9,8 10,5 8,5 4,1

7,8 7,2 6,7 3,3

9,1 9,0 8,2 3,3

8,5 9,0 7,6 3,9

6


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

A

B liceu, clasele 9 – 12 postliceal şi de maiştri universitar, de termen scurt şi lung doctorat

1.1.3.

C 13,3 5,2 2,0 …

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

D

E

F

G

H

I

J

K

9,9 3,3 1,4 …

7,3 2,2 1,3 …

6,1 1,2 0,7 …

3,9 1,3 0,4 …

1,9 0,2 0,2 …

1,9 0,4 0,2 …

2,4 0,3 0,3 0,0

2,1 0,5 0,3 0,0

22,8

22,8

22,2

22,2

20,2

18,3

18,7

18,0

17,1

20,6 23,8

20,5 23,8

19,4 23,3

19,6 23,1

18,7 20,7

18,4 18,2

17,2 19,2

16,0 18,6

15,0 17,9

22,5 23,7

22,7 23,0

22,0 22,6

21,9 22,8

19,9 20,9

18,1 18,8

18,8 18,6

17,9 18,4

18,7 17,1

24,2

23,7

23,2

23,0

20,9

18,2

18,1

18,4

17,1

21,7 25,2

22,2 24,4

20,8 24,2

20,8 23,8

20,1 21,1

20,0 17,8

16,1 18,8

15,9 19,2

15,6 17,8

24,2 24,2

24,0 23,4

23,4 22,9

23,0 22,9

21,2 20,5

18,2 18,2

18,0 18,5

18,6 18,2

17,3 17,0

19,9

19,3

18,9

18,8

16,5

16,7

14,6

16,4

17,2

18,4 20,4

19,5 19,2

17,9 19,2

19,5 18,6

16,4 16,5

17,2 16,6

15,4 14,3

15,0 16,7

20,2 16,6

Deficitul mediu relativ de consum al populaţiei aflate în sărăcie absolută (%) Gospodărie Total Mediu de rezidenţă urban rural Gen Masculin Feminin Individ Total Mediu de rezidenţă urban rural Gen Masculin Feminin

1.1.4.

2003

Deficitul mediu relativ de consum al populaţiei aflate în sărăcie severă (%) Total Mediu de rezidenţă urban rural

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

7


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Gen Masculin Feminin 1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10

19,9 19,9

19,5 19,1

19,0 18,8

0,0 18,6

16,4 16,6

16,5 16,8

14,5 14,8

16,8 15,9

17,0 17,4

28,0

28,6

28,0

28,3

27,7

26,9

25,8

25,7

24,9

28,4 28,3

29,1 28,8

28,3 28,2

28,3 28,4

28,0 27,7

27,2 27,0

26,0 25,8

26,2 25,7

25,2 24,9

26,3 26,2

27,4 27,2

26,6 26,3

26,9 25,7

26,5 25,1

25,3 24,5

24,5 23,7

24,5 23,6

23,8 23,1

Ponderea decilei inferioare în consumul populaţiei (%) Total

3,4

3,4

3,4

3,4

3,5

3,6

3,7

3,6

3,8

Ponderea decilei superioare în consumul populaţiei (%) Total

22,8

23,1

23,0

23,0

22,9

22,2

21,6

21,3

21,0

6,7

6,9

6,7

6,8

6,5

6,2

5,9

5,9

5,6

Coeficientul Gini al distribuţiei populaţiei după cheltuielile de consum pe adult echivalent Total Gen Masculin Feminin Mediu de rezidenţă urban rural

Raportul dintre consumul decilei superioare şi cel al decilei inferioare Total

1.2. 1.2.1

Transferuri sociale* Ponderea transferurilor sociale (inclusiv şi exclusiv pensiile) în veniturile totale

1.2.1

Ponderea transferurilor sociale (inclusiv şi exclusiv pensiile) în veniturile totale (%)

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

8


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Ponderea transferurilor sociale (inclusiv pensiile) în veniturile totale Total Decile de venit pe adult echivalent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac Ponderea transferurilor sociale (exclusiv pensiile) în veniturile totale Total Decile de venit pe adult echivalent 1 2 3 4 5 6 Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

24,1

24,6

24,7

24,2

24,7

27,1

30,1

31,9

30,8

34,7 33,4 33,1 31,4 32,7 31,4 29,8 25,0 19,8 10,4

37,5 34,6 34,2 34,5 32,2 32,3 29,4 26,5 20,4 10,3

38,2 34,0 33,6 32,5 31,9 32,7 29,4 26,5 20,5 11,6

37,4 33,6 32,8 33,6 33,0 32,5 28,6 25,9 19,9 11,4

37,4 35,5 32,6 33,1 33,2 30,8 28,1 25,7 21,7 12,5

37,1 32,7 34,3 34,3 32,5 31,9 32,1 29,7 24,8 15,3

35,2 35,1 34,9 34,5 34,0 36,1 34,8 34,0 29,5 18,4

34,1 35,1 36,6 35,1 36,4 37,2 37,0 35,5 31,1 21,5

33,4 33,2 31,8 33,6 36,1 35,6 35,2 33,9 31,2 20,8

22,9 32,1

23,6 36,1

23,9 35,9

23,6 35,0

24,3 36,1

26,9 38,3

29,9 39,9

31,8 39,4

30,7 36,8

23,8 34,1

24,3 40,4

24,5 38,7

24,1 39,9

24,6 38,4

27,0 40,2

30,0 44,5

31,9 48,3

30,7 42,1

5,0

5,4

5,4

5,2

4,8

4,4

5,0

5,6

4,6

17,3 11,4 8,4 6,5 5,7 5,1

19,4 12,3 8,8 8,1 5,8 5,2

19,7 11,3 8,0 6,3 5,3 4,9

18,8 10,0 7,2 6,1 6,3 5,4

17,2 10,0 7,2 6,1 5,1 4,9

18,7 10,5 7,3 6,1 5,5 4,5

18,8 11,6 8,5 7,1 6,2 5,4

21,1 13,4 9,3 8,1 6,1 5,6

18,2 10,5 7,4 6,4 5,6 4,4

9


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

7 8 9 10 Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac 1.2.2.

4,4 3,7 3,3 2,7

4,2 4,6 4,2 2,5

4,4 4,9 5,1 3,0

4,2 5,5 4,2 2,5

5,0 4,3 3,9 2,2

4,0 3,6 2,7 1,7

4,9 3,4 2,9 2,1

4,8 3,8 3,5 3,0

4,1 3,5 2,9 1,9

4,2 10,8

4,7 13,2

4,9 13,9

4,7 13,5

4,5 14,0

4,2 16,2

4,8 17,9

5,4 18,8

4,4 16,9

4,7 15,5

5,2 18,6

5,2 19,8

5,0 19,5

4,7 17,4

4,4 21,4

5,0 20,8

5,6 30,8

4,5 22,4

51,4

46,8

48,1

43,8

40,8

39,2

40,3

41,3

39,1

56,8 34,0 41,0 66,0 81,3

52,1 29,7 37,7 60,7 73,4

52,4 33,0 41,5 62,3 76,0

48,6 26,7 36,3 52,4 70,3

46,4 23,7 28,5 47,0 70,6

45,4 20,0 25,0 46,8 60,4

47,4 19,1 24,4 47,3 50,6

47,5 21,8 27,8 51,0 51,8

45,7 19,2 24,5 36,9 46,1

64,1 60,1 32,9 47,4

60,5 56,3 31,6 41,9

60,9 57,6 33,9 43,7

58,9 54,8 27,6 37,9

57,5 53,6 25,2 32,5

60,4 53,1 22,4 28,1

62,1 53,5 23,3 29,0

60,9 53,7 24,5 31,3

57,8 52,0 24,0 27,8

84,9 80,2 68,2 46,7 30,0 36,7 20,7 …

80,8 74,6 63,0 41,4 27,9 33,8 20,7 …

83,5 76,4 64,6 43,0 29,9 36,0 24,8 …

80,2 74,5 61,6 38,1 24,5 34,2 19,4 …

73,7 69,6 56,7 35,1 21,9 36,4 19,3 …

73,3 71,2 54,8 32,1 20,7 35,4 19,9 …

75,9 71,9 55,5 34,7 21,3 40,0 19,9 …

71,5 73,5 55,9 36,4 24,4 42,2 20,1 37,0

75,3 68,3 53,3 34,7 21,8 42,7 20,5 8,7

Rata sărăciei absolute înainte de transferuri sociale (%) Gospodărie Total Număr de copii (0-14 ani) în gospodarie fără copii 1 copil 2 copii 3 copii 4 copii şi peste Număr de persoane 1 membru 2 membri 3 membri 4 şi mai mulţi membri Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită educaţie primară, clasele 1-4 educaţie gimnazială, clasele 5-8 şcoală vocaţională / de ucenici liceu, clasele 9 – 12 postliceal şi de maiştri universitar, de termen scurt şi lung doctorat

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

10


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Etnia capului de gospodărie română maghiară romă altă etnie Individ Total Mediu de rezidenţă urban rural Gen Masculin Feminin Regiune Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Grupe de vârstă sub 15 ani 15-24 ani 25-64 ani 65 ani şi peste

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

51,1 49,5 81,7 43,2

46,1 46,2 79,7 48,5

47,3 49,3 79,9 49,3

42,8 47,1 73,8 42,2

40,0 43,8 67,4 38,9

38,6 41,4 57,2 38,7

39,9 41,2 56,7 35,4

40,8 43,2 58,2 39,3

38,7 39,7 52,6 37,6

49,5

44,8

46,2

40,9

37,4

34,5

35,4

37,1

34,3

37,9 62,6

36,0 55,1

37,5 56,9

31,1 53,0

29,4 47,0

26,9 43,8

28,8 43,3

30,7 45,0

29,5 40,2

48,8 50,1

44,2 45,3

45,5 47,0

40,3 41,6

36,6 38,0

33,6 35,4

34,3 36,4

35,7 38,5

33,1 35,5

57,8 52,9 56,1 55,1 45,4 40,7 44,0 35,8

49,6 49,6 47,9 49,0 40,0 39,5 42,9 32,2

49,9 49,9 51,7 52,0 39,1 42,4 44,2 34,3

46,1 42,7 44,6 48,0 33,8 38,1 40,1 27,8

41,9 40,1 39,8 43,9 30,7 34,7 36,4 25,7

37,7 36,8 34,8 42,9 27,4 33,3 34,3 25,5

37,2 37,2 37,9 42,8 30,8 33,7 35,0 25,1

41,7 42,0 38,1 43,6 32,2 33,3 33,5 28,4

35,7 39,2 36,6 42,9 25,7 32,9 31,4 26,3

45,2 45,5 43,7 80,5

40,3 40,8 39,0 75,7

43,3 41,2 40,1 77,4

37,4 33,7 34,7 75,2

31,7 29,2 31,2 73,9

28,3 24,2 27,9 75,6

26,9 26,4 28,9 76,8

30,2 27,2 30,7 77,5

25,7 23,5 28,3 75,8

11


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.) A 1.2.3.

DENUMIREA INDICATORILOR B Rata sărăciei absolute înainte de transferuri sociale (fără pensie) (%) Gospodărie Total Număr de copii (0-14 ani) în gospodarie fără copii 1 copil 2 copii 3 copii 4 copii şi peste Număr de persoane 1 membru 2 membri 3 membri 4 şi mai mulţi membri Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită educaţie primară, clasele 1-4 educaţie gimnazială, clasele 5-8 şcoală vocaţională / de ucenici liceu, clasele 9 – 12 postliceal şi de maiştri universitar, de termen scurt şi lung doctorat Etnia capului de gospodărie română maghiară romă altă etnie Individ Total

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

C

D

E

F

G

H

I

J

K

25,5

20,3

20,2

16,2

12,3

8,3

7,5

8,1

7,1

22,3 26,4 35,9 63,3 76,8

16,9 21,4 31,0 56,0 72,7

15,4 25,0 34,6 58,6 74,2

12,5 18,2 29,8 50,3 68,1

9,0 14,7 22,2 43,1 69,8

5,6 10,0 16,5 39,6 55,3

5,2 8,6 14,8 36,4 47,7

5,1 10,8 17,5 39,4 48,3

4,7 8,2 16,4 30,6 42,3

20,7 20,1 20,4 37,5

14,4 14,0 16,7 30,9

12,4 12,2 18,9 31,8

10,9 10,2 12,9 26,6

7,6 7,3 9,5 20,9

4,4 4,5 6,2 15,1

4,3 3,3 5,6 14,1

3,3 3,8 6,4 15,7

3,2 3,3 5,7 13,6

62,2 42,1 33,2 25,6 15,2 5,9 2,5 …

52,9 33,1 27,3 20,4 12,3 5,4 2,2 …

53,9 30,9 26,0 19,6 14,8 6,7 6,1 …

49,5 30,0 23,4 14,7 9,5 4,0 1,7 …

38,0 22,0 18,3 11,0 6,7 3,5 1,5 …

32,0 16,5 13,1 7,2 3,6 1,2 0,7 …

29,5 13,0 11,0 7,4 4,2 1,2 0,7 …

23,7 14,0 11,7 7,8 5,6 2,1 1,2 7,3

35,6 12,8 11,2 6,8 3,9 1,0 1,2 0,0

25,3 16,9 77,8 17,1

19,6 14,8 77,2 21,2

19,2 16,4 73,7 18,5

15,2 14,7 66,4 8,5

11,4 10,0 57,4 14,0

7,5 5,3 47,8 13,1

6,9 5,4 41,8 9,8

7,3 5,7 44,6 7,3

6,4 5,0 42,1 6,6

30,7

25,1

25,3

20,4

16,0

11,4

10,2

11,5

9,9

12


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Mediu de rezidenţă urban rural Gen Masculin Feminin Regiune Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Grupe de vârstă sub 15 ani 15-24 ani 25-64 ani 65 ani şi peste 1.2.4.

18,3 44,8

16,6 35,0

17,4 34,9

11,7 30,9

9,3 24,1

5,5 18,5

5,9 15,5

6,9 17,1

6,1 14,5

31,2 30,2

25,5 24,6

25,7 25,0

20,8 19,9

16,4 15,5

11,8 10,9

10,6 9,9

11,9 11,2

10,2 9,6

42,6 35,0 36,3 38,0 23,4 22,1 25,5 11,5

33,3 30,2 26,6 29,0 18,3 19,2 23,9 10,4

31,1 30,3 29,2 30,4 17,3 21,1 23,7 11,9

28,2 23,3 21,9 26,1 12,2 15,8 20,3 8,1

22,7 18,7 17,1 18,7 9,2 14,4 16,1 4,3

16,0 15,3 9,3 14,9 6,7 10,0 11,7 3,2

14,2 12,6 9,8 12,8 6,3 8,4 11,6 2,7

17,3 14,9 9,4 13,5 7,8 10,7 10,4 4,2

12,8 13,4 9,5 13,2 3,7 10,1 9,3 3,9

39,4 37,2 26,7 28,3

33,6 31,9 21,7 20,5

36,7 31,4 22,0 18,8

31,0 24,7 17,4 15,8

25,1 19,5 13,7 11,3

19,6 14,1 9,5 7,3

17,2 14,1 8,7 5,1

20,1 15,7 9,8 5,3

17,1 12,8 8,7 4,6

35,5

32,4

35,5

30,9

29,4

30,0

31,3

32,2

30,4

41,6 18,4 21,2 41,7 57,1

38,4 15,7 20,2 37,6 54,3

40,0 21,7 26,8 39,8 59,3

36,1 15,2 20,0 33,2 49,2

35,1 14,0 14,7 26,7 48,3

36,6 12,0 14,4 23,8 40,3

39,0 10,6 13,4 27,7 27,1

39,0 13,1 16,0 32,1 30,1

37,4 11,0 13,4 20,5 29,0

49,0 47,0

46,9 44,5

47,7 47,1

45,4 43,9

45,2 44,0

49,8 45,7

52,3 47,5

51,3 47,0

48,0 45,7

Rata sărăciei severe înainte de transferuri sociale (%) Gospodărie Total Număr de copii (0-14 ani) în gospodarie fără copii 1 copil 2 copii 3 copii 4 copii şi peste Număr de persoane 1 membru 2 membri

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

13


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

A

B 3 membri 4 şi mai mulţi membri Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită educaţie primară, clasele 1-4 educaţie gimnazială, clasele 5-8 şcoală vocaţională / de ucenici liceu, clasele 9 – 12 postliceal şi de maiştri universitar, de termen scurt şi lung doctorat Etnia capului de gospodărie română maghiară romă altă etnie Individ Total Mediu de rezidenţă urban rural Gen Masculin Feminin Regiune Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

2003

2004

2005

2006

2007

2008

C 19,2 26,6

D 19,9 23,3

E 24,1 27,7

F 17,8 21,5

G 16,4 18,2

H 15,9 16,3

65,6 59,4 48,2 29,3 17,8 26,6 15,9 …

60,5 55,5 43,9 26,2 17,2 24,2 16,5 …

65,1 58,2 46,3 30,3 21,2 29,1 20,5 …

61,2 55,3 43,2 24,8 15,9 26,7 15,8 …

52,4 50,8 40,4 24,1 14,9 29,1 16,7 …

35,3 34,4 59,3 28,3

31,8 32,1 63,1 34,4

34,8 36,2 60,3 39,4

30,2 33,4 52,9 28,7

32,0

28,9

32,5

25,1 40,0

23,4 35,3

31,3 32,7 36,0 34,6 36,9 35,9 29,4 25,8 29,1 23,8 14

2009 I

2010

2011

16,9 16,4

J 17,4 18,8

K 17,0 16,4

56,3 55,1 40,8 23,5 15,6 30,0 17,7 …

60,2 56,4 41,9 25,6 16,3 35,7 18,4 …

55,6 57,8 42,5 27,4 18,2 37,4 18,0 28,3

58,6 52,5 39,5 26,5 17,0 37,6 18,5 8,7

28,9 32,4 42,3 27,1

29,6 32,8 38,4 27,1

31,1 32,8 36,0 29,6

31,9 34,7 37,7 32,1

30,3 31,3 33,4 28,3

26,9

24,9

24,4

25,1

26,5

24,6

26,7 39,6

21,0 34,1

20,8 30,0

20,1 29,7

21,6 29,2

23,1 30,7

22,9 26,7

28,3 29,5

31,9 33,1

26,2 27,6

24,3 25,5

23,4 25,3

24,0 26,1

25,3 27,7

23,4 25,7

32,2 31,1 31,3 32,1 25,6 24,5 28,5 20,9

33,9 35,3 36,9 35,9 27,3 30,3 31,1 25,4

29,4 27,3 29,1 32,6 22,0 24,7 27,4 19,4

27,5 25,0 26,4 29,5 21,1 22,9 25,1 19,1

24,9 26,3 24,7 30,2 21,1 22,5 24,7 19,6

24,8 26,0 26,8 29,6 22,3 24,7 25,2 19,7

29,1 27,8 28,3 30,7 23,3 23,4 25,0 22,4

24,9 27,4 27,3 29,1 19,7 22,7 22,6 20,8


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Grupe de vârstă sub 15 ani 15-24 ani 25-64 ani 65 ani şi peste 1.2.5.

Rata sărăciei severe înainte de transferuri sociale (fără pensie) (%) Gospodărie Total Număr de copii (0-14 ani) în gospodarie fără copii 1 copil 2 copii 3 copii 4 copii şi peste Număr de persoane 1 membru 2 membri 3 membri 4 şi mai mulţi membri Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită educaţie primară, clasele 1-4 educaţie gimnazială, clasele 5-8 şcoală vocaţională / de ucenici liceu, clasele 9 – 12 postliceal şi de maiştri universitar, de termen scurt şi lung doctorat Etnia capului de gospodărie română maghiară romă altă etnie

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

26,1 26,7 27,1 63,1

23,4 23,1 24,0 59,7

28,9 25,9 27,2 62,9

22,2 18,7 21,7 59,5

18,3 16,2 19,8 59,6

16,6 12,9 19,0 63,9

15,0 15,0 19,4 65,9

18,0 14,9 21,2 66,1

14,6 13,9 19,1 65,1

10,5

8,4

10,8

7,1

5,2

3,4

3,1

3,4

2,8

8,3 11,3 16,3 34,7 55,1

6,2 8,6 15,1 31,3 54,3

7,0 15,4 20,7 36,9 57,7

4,7 8,5 15,2 29,6 46,3

3,3 6,9 9,7 24,1 46,6

1,9 4,3 7,5 18,3 35,8

2,0 3,1 6,8 20,5 26,2

1,9 4,7 7,6 19,9 28,4

1,8 2,7 7,5 13,4 21,9

8,6 6,6 7,5 17,3

5,9 4,7 6,6 13,9

5,4 4,8 11,0 18,3

4,4 3,7 5,4 12,6

3,0 2,6 4,3 9,3

1,9 1,7 2,6 6,1

2,0 1,4 2,3 5,7

1,6 1,6 2,5 6,7

1,5 1,1 2,3 5,4

34,2 17,8 14,0 9,6 5,6 1,8 0,9 …

27,7 15,0 11,4 7,7 4,4 2,0 0,8 …

30,0 14,8 13,1 10,1 9,0 4,1 4,7 …

27,6 13,5 10,5 5,8 3,7 1,3 1,0 …

19,8 9,2 8,4 4,3 2,4 1,4 0,7 …

17,3 7,1 5,2 2,7 1,2 0,4 0,3 …

17,1 5,5 4,3 2,7 1,8 0,5 0,4 …

11,9 5,8 4,6 3,3 2,4 1,2 0,8 0,0

23,5 4,9 4,2 2,4 1,7 0,3 0,8 0,0

10,1 4,8 53,7 6,6

7,7 5,1 57,7 9,8

9,9 8,9 51,6 10,7

6,3 5,7 44,6 4,1

4,7 4,0 34,6 5,8

2,8 2,1 29,0 4,4

2,7 2,4 24,4 5,8

2,9 2,4 24,5 4,9

2,4 1,9 22,4 1,4

15


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Individ Total Mediu de rezidenţă urban rural Gen Masculin Feminin Regiune Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Grupe de vârstă sub 15 ani 15-24 ani 25-64 ani 65 ani şi peste 3

CONDIŢII DE LOCUIT

3.1.1

Ponderea persoanelor / gospodăriilor care trăiesc în locuinţe construite din materiale inadecvate (%) Individ Total Mediu de rezidenţă urban rural Sărăcie absolută non-sărac sărac

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

13,7

11,1

14,2

9,4

7,2

4,8

4,3

4,9

3,9

7,1 21,2

6,7 16,3

9,9 19,5

5,0 14,8

4,0 11,0

2,3 7,8

2,5 6,5

3,0 7,2

2,8 5,4

13,9 13,5

11,5 10,8

14,4 14,0

9,5 9,3

7,5 6,9

5,0 4,6

4,4 4,2

5,1 4,7

4,0 3,8

20,7 15,7 15,5 18,4 9,2 9,1 11,4 3,6

15,3 13,6 12,0 14,1 6,7 7,8 11,5 3,1

17,9 16,8 15,3 16,0 9,5 12,4 14,8 6,9

13,4 10,1 10,0 12,6 5,2 6,9 10,4 3,1

10,8 7,4 7,6 9,1 2,9 6,5 7,9 1,8

6,2 7,0 3,8 6,1 2,4 4,4 5,5 1,4

5,9 4,1 3,7 5,0 3,7 4,2 6,0 0,9

8,1 5,2 3,8 6,3 3,5 3,8 5,6 1,2

4,7 5,6 3,9 4,1 1,7 3,8 4,3 2,2

20,4 17,8 11,4 10,0

17,8 14,7 9,2 7,1

23,5 17,9 12,2 7,9

17,0 11,1 7,7 5,9

13,0 8,9 6,0 3,7

9,7 5,6 3,8 2,3

8,3 5,6 3,6 1,7

9,7 6,4 4,1 1,6

7,6 5,4 3,3 1,4

26,4

25,0

24,9

23,6

24,8

23,3

24,5

24,2

24,1

7,4 44,4

8,8 41,7

8,8 41,3

8,9 41,7

8,8 41,0

9,0 40,7

8,9 39,8

8,4 39,5

8,3 39,3

20,7 44,6

20,6 45,1

21,3 46,3

19,8 47,9

22,5 48,3

21,6 51,9

23,5 51,9

23,2 48,6

23,2 45,3

16


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Sărăcie severă non-sărac sărac Grupe de vârstă 0-15 ani 16-59 60 si peste Gospodărie Total Mediu de rezidenţă urban rural Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită educaţie primară, clasele 1-4 educaţie gimnazială, clasele 5-8 şcoală vocaţională / de ucenici liceu, clasele 9 – 12 postliceal şi de maiştri universitar, de termen scurt şi lung doctorat Statutul ocupaţional al capului de gospodărie salariat patron lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) lucrător pe cont propriu în agricultură (incl. aj. familial) Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

24,5 50,3

23,4 51,4

23,7 52,5

22,3 54,7

24,2 51,2

23,0 50,8

24,3 54,1

24,0 57,2

24,0 46,3

27,5 22,0 35,3

27,4 21,5 32,3

28,0 21,3 31,7

26,9 20,6 30,8

28,9 20,7 31,9

28,0 20,3 29,0

28,7 20,6 30,5

28,1 20,5 29,7

27,7 20,7 28,8

25,2

23,5

23,4

23,3

23,5

22,4

22,8

22,4

22,4

7,3 46,8

7,8 43,3

8,1 43,2

8,3 42,9

8,3 43,1

8,0 41,1

8,3 41,6

7,8 41,9

7,8 41,7

19,8 45,5

19,8 44,6

20,3 46,1

20,2 48,1

21,4 48,4

21,2 51,3

21,8 50,4

21,5 47,9

21,7 43,1

23,4 51,0

22,3 50,6

22,4 51,5

22,4 53,4

23,0 49,7

22,2 49,4

22,6 53,9

22,2 61,9

22,3 49,1

58,7 50,1 33,7 21,7 11,4 5,6 2,5 …

57,5 47,1 31,3 21,6 11,2 5,7 2,2 …

56,1 48,1 33,3 20,1 11,9 6,4 2,8 …

56,5 48,6 33,8 21,2 11,0 6,3 2,5 …

53,9 47,8 34,0 21,9 11,1 6,8 2,5 …

56,6 48,5 32,4 20,8 10,4 5,2 2,3 …

51,3 50,2 33,4 21,0 10,2 7,0 2,7 …

52,8 50,2 34,4 20,6 10,3 6,6 2,0 0,0

62,0 50,2 33,5 19,9 11,8 6,5 2,3 0,0

10,3 6,5

10,0 2,8

10,2 5,7

11,1 3,9

10,9 4,7

10,7 4,1

11,0 4,1

10,6 3,9

10,9 5,8

22,7

24,9

25,5

20,9

28,1

28,8

26,0

26,4

22,5

53,7

52,4

53,5

55,0

54,3

53,4

55,5

53,2

50,9

17


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

A

B şomer pensionar elev, student casnic altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută)

3.2.

Utilităţi

3.2.1.

Ponderea persoanelor / gospodăriilor care trăiesc în locuinţe încălzite neadecvat (%) Individ Total Mediu de rezidenţă urban rural Gen Masculin Feminin Regiune Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

2003

2004

2005

2006

2007

2008

C 19,1 30,5 1,3 24,9 44,3

D 22,7 28,3 1,9 27,3 29,7

E 21,5 27,6 2,6 31,9 28,8

F 21,5 27,6 0,8 28,1 38,0

G 20,8 27,7 1,4 30,3 37,9

H 23,4 26,2 0,0 26,5 41,8

2,8

2,4

1,8

1,8

1,1

5,7 0,1

4,6 0,1

3,6 0,1

3,1 0,1

2,9 2,8

2,4 2,4

1,9 1,8

2,8 3,4 3,2 2,4 4,7 2,9 1,9 0,5

1,7 3,4 2,0 2,2 5,1 1,9 2,0 2,0

2,7 3,1 2,8 3,1 18

2009 I

2010

2011

17,5 26,8 0,6 26,1 36,0

J 19,8 26,4 4,3 25,3 29,4

K 15,9 26,7 1,4 25,7 38,9

0,9

0,7

0,8

0,7

2,1 0,1

1,6 0,1

1,3 0,1

1,6 0,1

1,3 0,1

1,8 1,7

1,1 1,1

0,9 0,9

0,7 0,7

0,9 0,8

0,7 0,7

1,3 2,0 2,3 2,2 3,3 0,9 1,4 1,8

2,1 2,0 1,7 1,2 2,8 0,9 1,8 1,7

1,2 1,4 1,9 0,6 1,2 0,7 0,7 0,8

0,5 1,5 1,2 0,4 0,9 0,4 1,1 1,1

0,7 1,6 0,8 0,3 0,8 0,2 0,4 0,6

0,9 1,1 1,3 0,3 0,7 0,6 0,3 1,3

0,5 1,1 1,2 0,3 0,6 0,4 0,4 0,9

2,3 3,0

1,6 3,0

1,6 2,5

1,1 1,5

0,9 1,2

0,7 0,9

0,8 1,0

0,7 1,3

2,4 2,8

1,8 3,2

1,8 1,8

1,1 1,0

0,9 1,3

0,7 1,0

0,8 3,0

0,7 2,3


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Grupe de vârstă 0-15 ani 16-59 60 si peste Gospodărie Total Mediu de rezidenţă urban rural Regiune Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită educaţie primară, clasele 1-4 educaţie gimnazială, clasele 5-8 şcoală vocaţională / de ucenici liceu, clasele 9 – 12 postliceal şi de maiştri universitar, de termen scurt şi lung doctorat Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

2,9 3,5 1,1

2,7 2,9 1,0

1,8 2,3 0,8

2,0 2,0 0,8

1,1 1,3 0,7

1,0 1,0 0,5

0,7 0,8 0,4

0,9 1,0 0,5

0,8 0,8 0,4

3,3

2,5

2,0

1,9

1,2

1,0

0,8

1,0

0,8

5,9 0,1

4,5 0,1

3,5 0,1

3,2 0,1

2,0 0,1

1,7 0,1

1,3 0,0

1,6 0,2

1,3 0,1

2,9 4,2 3,6 2,7 5,5 4,4 2,4 0,5

1,9 3,5 2,0 2,7 5,6 1,9 2,1 1,6

1,6 2,4 2,3 2,7 3,4 0,9 1,4 1,9

2,3 2,0 2,1 1,4 2,9 0,9 1,7 1,6

1,4 1,5 2,0 0,7 1,3 0,7 0,7 0,9

0,7 1,6 1,3 0,7 0,9 0,5 1,1 0,9

0,8 1,9 0,8 0,3 0,9 0,2 0,5 0,6

0,9 1,3 1,6 0,6 0,8 0,8 0,3 1,4

0,5 1,2 1,1 0,3 0,7 0,5 0,5 1,1

3,3 3,3

2,5 3,0

1,9 3,1

1,8 2,5

1,2 1,5

1,0 1,4

0,7 1,6

1,0 1,2

0,7 2,0

3,3 3,5

2,5 2,6

1,9 3,8

1,9 1,6

1,2 1,3

0,9 1,8

0,8 1,4

1,0 3,2

0,8 2,9

0,7 1,0 2,4 4,7 5,1 4,3 1,7 …

0,7 1,0 2,2 3,5 3,5 3,1 1,4 …

1,1 1,1 1,8 2,7 2,7 1,8 0,8 …

1,1 0,7 1,6 2,8 2,5 1,8 0,6 …

1,6 0,6 0,8 1,9 1,6 0,9 0,4 …

1,2 1,0 0,6 1,3 1,2 1,1 0,4 …

0,3 0,4 0,8 1,3 0,7 0,7 0,2 …

0,6 0,4 0,9 1,3 1,4 0,8 0,4 0,0

0,6 0,5 0,7 1,4 0,6 0,2 0,3 0,0

19


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.) A

3.2.2

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

B Statutul ocupaţional al capului de gospodărie salariat patron lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) şomer pensionar elev, student casnic altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută)

C

D

E

F

G

H

I

J

K

5,3 4,1

3,8 1,7

2,8 0,8

2,5 0,0

1,4 0,0

1,2 1,2

0,9 0,0

1,4 0,0

0,9 0,0

3,5

2,6

3,0

2,8

1,6

1,4

0,5

1,6

1,5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,1

0,0

0,1

0,1

6,3 2,1 3,2 11,0 2,7

5,3 1,7 4,6 5,8 3,9

5,6 1,3 2,0 2,6 5,1

4,2 1,4 1,2 4,0 0,5

2,5 1,0 1,1 1,7 0,3

3,6 0,7 1,8 4,5 0,3

2,9 0,6 1,3 3,0 0,0

1,9 0,7 0,9 1,3 3,4

1,9 0,6 1,2 0,6 1,1

0,2

0,6

0,3

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1

0,0

0,1 0,4

0,3 1,0

0,1 0,6

0,1 0,6

0,1 0,6

0,0 0,3

0,0 0,2

0,0 0,1

0,0 0,1

0,2 0,2

0,7 0,6

0,4 0,3

0,3 0,3

0,3 0,3

0,1 0,2

0,1 0,1

0,1 0,1

0,0 0,0

0,0 0,2 0,1 0,1 0,9 0,2 0,2 0,2

0,2 0,8 0,8 0,5 0,2 0,6 1,7 0,0

0,1 0,6 0,5 0,1 0,0 0,4 0,6 0,1

0,1 0,2 0,8 0,1 0,3 0,3 0,7 0,0

0,1 0,0 1,0 0,2 0,0 0,2 0,5 0,0

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Ponderea persoanelor / gospodăriilor fără acces la apă potabilă (%) Individ Total Mediu de rezidenţă urban rural Gen Masculin Feminin Regiune Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

20


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac Grupe de vârstă 0-15 ani 16-59 60 si peste Gospodărie Total Mediu de rezidenţă urban rural Regiune Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită educaţie primară, clasele 1-4 Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

0,1 0,5

0,4 1,9

0,2 1,2

0,2 1,2

0,2 1,1

0,1 0,2

0,1 0,1

0,1 0,2

0,0 0,1

0,2 0,6

0,5 3,1

0,2 2,8

0,3 2,1

0,3 2,2

0,2 0,0

0,1 0,0

0,1 0,0

0,0 0,0

0,4 0,2 0,2

1,0 0,6 0,6

0,5 0,3 0,3

0,5 0,3 0,4

0,5 0,3 0,3

0,2 0,1 0,2

0,2 0,1 0,1

0,2 0,1 0,1

0,0 0,0 0,1

0,2

0,5

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0 0,3

0,2 0,9

0,1 0,5

0,1 0,6

0,0 0,5

0,0 0,3

0,0 0,2

0,0 0,1

0,0 0,1

0,0 0,2 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2 0,1

0,2 0,7 0,6 0,5 0,1 0,5 1,4 0,0

0,1 0,6 0,4 0,1 0,0 0,3 0,5 0,1

0,1 0,1 0,7 0,1 0,2 0,2 0,7 0,1

0,1 0,0 0,9 0,2 0,0 0,1 0,4 0,0

0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

0,1 0,4

0,3 1,7

0,1 1,1

0,2 1,3

0,2 0,9

0,1 0,3

0,1 0,1

0,1 0,2

0,0 0,2

0,2 0,6

0,4 2,9

0,2 2,4

0,2 2,2

0,2 1,5

0,1 0,0

0,1 0,0

0,1 0,0

0,0 0,0

0,1 0,3

2,3 0,9

2,0 0,5

1,9 0,7

0,9 0,4

0,4 0,3

0,0 0,1

0,0 0,2

0,0 0,1

21


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.) A

3.2.3

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

B educaţie gimnazială, clasele 5-8 şcoală vocaţională / de ucenici liceu, clasele 9 – 12 postliceal şi de maiştri universitar, de termen scurt şi lung doctorat Statutul ocupaţional al capului de gospodărie salariat patron lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) şomer pensionar elev, student casnic altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută)

C

D

E

F

G

H

I

J

K

0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 …

0,7 0,4 0,2 0,0 0,1 …

0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 …

0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 …

0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 …

0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 …

0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 …

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0,1 0,0

0,2 0,0

0,1 0,0

0,1 0,9

0,1 0,0

0,1 0,0

0,1 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,8

0,6

0,5

0,9

0,3

0,0

0,2

0,0

0,4

1,0

0,8

0,8

0,5

0,6

0,5

0,3

0,1

0,2 0,2 0,0 0,5 1,3

1,6 0,5 0,0 0,8 2,4

0,6 0,2 0,0 1,1 2,4

0,4 0,3 0,0 0,9 2,3

0,0 0,3 0,0 0,6 0,6

0,0 0,1 0,0 0,0 1,2

0,0 0,1 0,0 0,0 0,3

0,1 0,0 0,0 0,0 0,6

0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

55,8

54,4

52,0

48,0

49,1

43,3

44,8

43,6

41,3

23,0 87,0

23,8 86,1

21,0 83,7

20,1 82,3

17,9 80,8

15,9 76,8

14,9 74,2

14,5 71,7

13,7 68,0

56,2 55,5

55,0 53,8

52,1 51,8

48,7 47,4

49,4 48,8

44,3 42,4

45,2 44,5

43,8 43,4

41,7 41,0

66,2 61,6 67,4

66,4 59,5 67,2

64,6 58,3 64,6

61,8 53,3 63,1

66,2 56,7 61,9

59,8 50,8 56,4

60,5 52,3 57,8

61,0 50,0 55,2

59,1 49,3 52,0

Ponderea persoanelor / gospodăriilor fără acces la apă caldă (%) Individ Total Mediu de rezidenţă urban rural Gen Masculin Feminin Regiune Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

22


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

A

B Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac Grupe de vârstă 0-15 ani 16-59 60 si peste Gospodărie Total Mediu de rezidenţă urban rural Regiune Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Sărăcie absolută non-sărac sărac

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

2003

2004

2005

2006

2007

2008

C 68,6 51,7 49,9 39,2 23,6

D 66,5 45,1 46,7 41,7 11,0

E 65,5 41,8 45,2 36,1 20,9

F 61,0 36,5 41,2 33,9 16,4

G 61,1 36,8 38,9 34,8 16,4

H 56,5 30,4 32,1 30,7 12,2

47,0 84,4

47,4 86,9

46,1 88,0

41,6 88,1

45,0 92,1

53,1 90,2

52,2 92,3

50,2 93,6

46,0 94,4

58,8 49,1 69,0

58,4 48,7 66,3

56,6 46,2 63,5

52,2

50,8

22,1 88,4

2009

2011

59,8 30,4 33,6 28,6 16,1

J 58,4 26,0 33,6 29,5 15,0

K 56,2 24,8 31,3 26,2 13,7

40,4 91,4

43,1 92,1

41,7 88,2

39,5 86,7

48,2 95,5

42,8 91,3

44,5 93,8

43,2 95,4

41,1 94,1

54,7 42,8 59,7

55,5 42,3 61,3

49,7 38,2 54,3

49,2 38,3 56,2

48,0 37,4 53,6

47,1 35,5 49,8

48,6

47,3

45,5

42,8

41,1

39,3

37,6

21,7 87,5

20,0 85,7

19,1 84,1

16,9 82,4

14,8 79,2

14,1 76,2

13,8 73,3

12,9 70,0

65,8 57,7 65,1 65,9 48,4 47,1 38,7 16,8

63,6 57,0 65,9 65,2 42,3 46,3 37,9 10,0

62,6 54,7 63,1 63,5 37,6 44,0 34,3 15,8

61,5 53,3 62,4 62,2 37,1 40,9 33,5 14,8

62,2 53,0 60,3 57,4 33,9 37,6 31,8 12,9

59,5 50,4 57,0 56,7 29,6 33,4 29,8 11,6

57,4 47,6 56,9 55,6 26,6 32,0 26,8 11,4

56,0 45,8 53,3 52,4 24,1 31,2 26,8 10,7

54,8 44,0 51,0 50,6 23,1 29,1 24,5 10,0

43,8 83,4

44,5 85,9

43,2 87,3

42,1 88,1

41,7 91,1

40,6 92,1

39,4 91,0

37,6 86,5

35,9 85,0

23

I

2010


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Sărăcie severă non-sărac sărac Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită educaţie primară, clasele 1-4 educaţie gimnazială, clasele 5-8 şcoală vocaţională / de ucenici liceu, clasele 9 – 12 postliceal şi de maiştri universitar, de termen scurt şi lung doctorat Statutul ocupaţional al capului de gospodărie salariat patron lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) şomer pensionar elev, student casnic altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută) 3.2.4

49,5 89,9

48,9 91,7

47,0 92,9

45,8 94,0

44,5 95,8

42,4 93,0

40,7 93,9

39,0 94,3

37,3 95,2

95,0 88,4 72,8 47,7 30,9 18,0 7,5 …

93,6 86,7 71,0 49,5 29,8 18,5 7,6 …

93,4 86,4 71,1 45,9 28,4 17,9 6,5 …

92,0 86,5 71,3 45,1 26,4 15,6 6,3 …

92,0 85,2 68,9 44,1 23,3 13,5 4,8 …

93,3 84,5 66,1 41,4 20,4 11,7 4,1 …

89,0 81,8 64,5 39,5 19,6 10,5 3,6 …

90,4 92,8 82,5 79,2 61,8 61,5 37,6 34,5 19,2 17,8 9,1 8,1 3,2 3,2 0 1,194177

27,4 15,6

27,5 10,9

24,9 12,1

24,7 5,2

22,9 5,6

21,2 7,1

19,7 4,2

18,5 1,1

16,5 5,3

57,5

57,9

57,8

57,1

59,4

58,1

54,7

49,9

48,9

93,8 49,4 60,9 6,7 58,3 86,0

92,5 54,0 59,7 9,5 60,3 75,9

92,4 50,2 57,2 12,1 62,0 74,1

91,2 53,0 56,0 9,0 62,7 80,9

91,5 49,2 53,8 6,0 60,4 75,6

89,3 47,6 51,2 4,0 54,2 76,2

87,5 39,6 49,2 4,7 51,6 74,5

86,1 36,1 46,8 2,9 51,6 74,7

83,6 33,4 44,6 3,7 46,8 71,4

49,9

49,6

48,2

44,4

46,4

41,8

43,5

42,5

40,2

13,2 84,8

15,7 84,7

14,6 82,6

14,6 81,0

13,3 79,9

13,2 76,8

12,3 74,1

11,8 72,2

11,0 68,5

Ponderea persoanelor / gospodăriilor care trăiesc în locuinţe fără baie sau duş (%) Individ Total Mediu de rezidenţă urban rural

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

24


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Gen Masculin Feminin Regiune Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac Grupe de vârstă 0-15 ani 16-59 60 si peste Gospodărie Total Mediu de rezidenţă urban rural Regiune Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

50,2 49,6

50,3 48,9

48,3 48,0

45,1 43,8

46,7 46,1

42,8 40,9

43,9 43,2

42,8 42,3

40,6 39,8

61,6 54,3 62,4 62,8 40,8 42,6 34,1 22,6

62,5 52,9 63,6 62,9 37,0 40,7 37,4 8,0

61,5 54,2 60,9 62,3 37,0 40,5 33,2 16,4

58,2 48,7 59,8 59,0 31,4 37,7 29,8 13,8

64,1 53,0 58,4 59,4 31,6 36,7 32,6 15,0

58,1 48,8 54,4 55,7 28,1 32,2 28,3 11,7

58,6 49,8 55,4 59,7 28,3 34,4 27,5 15,3

59,1 47,8 52,8 58,3 25,2 34,8 29,1 13,5

57,7 47,1 49,7 56,6 24,2 30,4 25,8 13,1

41,3 77,7

42,7 81,2

42,4 83,6

38,1 84,0

42,2 89,6

38,9 90,0

41,8 88,7

40,7 86,5

38,5 82,7

47,2 83,6

47,4 87,8

46,5 89,2

42,4 91,4

45,4 93,0

41,3 87,9

43,2 91,1

42,2 91,8

40,0 92,4

52,3 42,4 65,1

53,5 43,4 62,8

52,7 41,9 61,0

50,8 38,9 57,4

52,5 39,4 59,2

48,0 36,7 53,2

48,3 36,6 55,3

46,9 36,1 53,0

45,6 34,1 49,2

46,0

46,0

44,6

43,7

42,7

41,1

39,6

38,1

36,2

12,6 86,3

14,1 86,1

13,7 84,6

13,6 82,9

12,6 81,6

11,9 79,1

11,5 76,1

11,2 73,9

10,3 70,3

61,2 50,0 59,7 59,5 36,2

59,4 50,4 62,4 61,1 33,9

59,1 49,7 59,5 59,6 32,4

57,6 48,4 58,9 59,6 32,0

59,7 49,7 56,7 55,3 28,9

57,6 48,5 54,5 55,5 27,3

55,1 45,0 54,6 55,3 23,9

54,0 43,6 51,0 52,2 22,7

52,7 41,9 48,9 50,8 22,4

25


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

A

B Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită educaţie primară, clasele 1-4 educaţie gimnazială, clasele 5-8 şcoală vocaţională / de ucenici liceu, clasele 9 – 12 postliceal şi de maiştri universitar, de termen scurt şi lung doctorat Statutul ocupaţional al capului de gospodărie salariat patron lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) şomer pensionar elev, student casnic altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută)

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

2003

2004

2005

2006

2007

2008

C 39,1 32,8 15,9

D 40,3 33,8 7,4

E 39,6 31,1 11,9

F 37,7 29,7 12,5

G 35,6 29,2 11,5

H 33,2 27,7 11,0

37,7 76,9

39,8 80,4

39,3 82,6

38,5 84,1

38,9 88,5

43,4 83,3

44,1 87,4

43,0 87,8

42,1 91,1

91,9 84,9 67,3 39,6 22,3 11,1 4,5 …

92,2 84,0 66,5 43,0 23,6 12,7 5,4 …

91,5 84,3 67,4 40,4 23,1 13,9 4,9 …

19,9 11,8

21,7 6,6

49,6 91,9 36,9 55,5 2,7 43,9 80,2

26

2009 I

2010

2011

32,5 25,8 10,4

J 32,4 26,6 8,6

K 28,2 23,8 8,5

39,0 90,2

38,0 87,4

36,4 84,9

34,6 80,2

41,8 92,8

40,8 89,4

39,3 91,5

37,8 91,6

36,0 92,8

90,6 84,5 67,4 39,7 22,4 12,4 4,9 …

90,0 83,4 66,1 40,3 19,9 10,8 4,0 …

91,3 83,7 64,6 39,2 18,2 10,1 3,4 …

86,7 81,2 63,0 36,9 18,3 9,3 3,2 …

89,7 81,6 60,6 36,2 17,4 8,4 2,6 0

90,2 78,3 59,8 32,5 16,7 7,2 2,8 1,2

20,0 10,3

20,2 4,8

19,8 5,2

19,2 7,5

17,9 3,8

16,8 1,1

15,1 5,3

53,3

53,0

52,0

54,8

56,5

53,8

49,7

46,8

92,0 43,1 55,5 4,2 50,8 70,9

91,3 40,1 54,0 2,4 53,9 69,8

90,9 44,1 52,9 2,8 52,5 78,9

91,0 43,5 51,3 3,0 50,8 74,2

88,8 43,7 49,7 0,6 50,1 76,8

87,5 36,0 47,8 2,7 48,1 72,4

85,9 31,8 46,1 2,1 46,2 68,0

82,9 29,2 43,6 1,7 43,3 68,1


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.) A 3.3. 3.3.1.

DENUMIREA INDICATORILOR B Acces la locuinţă şi costul locuirii Ponderea gospodăriilor cu întârzieri la plata întreţinerii (%) Gospodărie Total Mediu de rezidenţă urban rural Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac Statut ocupaţional al capului de gospodărie salariat patron lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) şomer pensionar elev, student casnic altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută) Etnia capului de gospodărie română maghiară romă altă etnie

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

C

D

E

F

G

H

I

J

K

25,7

19,8

19,1

18,8

15,9

14,5

15,0

15,0

13,8

30,8 19,6

24,8 13,4

22,3 14,9

21,4 15,4

17,1 14,4

15,5 13,1

15,9 14,0

16,6 12,8

14,1 13,2

24,7 29,6

19,5 21,5

18,5 23,1

18,4 22,0

15,6 19,8

14,3 17,7

14,8 22,2

14,8 19,3

13,4 24,0

25,5 29,0

19,7 20,9

18,9 24,4

18,7 22,3

15,8 20,8

14,4 20,5

15,0 27,4

15,0 21,0

13,7 27,7

25,3 6,7

20,3 6,3

18,1 8,4

17,1 2,2

13,1 0,0

12,3 0,0

13,0 0,0

13,3 0,0

11,7 0,0

27,5

18,8

21,3

20,1

19,4

18,6

22,2

20,8

19,7

20,7 42,9 25,2 26,9 43,7 18,3

13,6 36,3 18,8 24,6 31,4 27,0

16,1 30,4 19,1 20,4 31,6 25,6

16,6 34,7 19,2 23,8 29,9 23,2

16,9 33,9 16,5 15,4 19,3 21,9

14,9 27,7 15,0 13,9 30,0 22,9

17,9 31,2 13,9 15,0 23,4 27,7

17,2 27,9 13,9 23,0 19,5 20,0

18,4 24,3 12,4 27,4 27,4 25,1

26,4 16,4 34,7 13,3

20,3 11,1 24,9 19,6

19,5 11,6 20,6 25,2

19,0 13,0 24,9 22,5

16,1 8,8 25,2 26,7

14,7 6,8 25,2 19,0

15,2 9,6 26,9 14,1

15,0 11,8 24,0 13,3

14,0 5,2 25,3 19,6

27


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.) A 3.3.2

DENUMIREA INDICATORILOR B Ponderea gospodăriilor cu întârzieri la plata energiei electrice (%) Gospodărie Total Mediu de rezidenţă urban rural Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac Statut ocupaţional al capului de gospodărie salariat patron lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) şomer pensionar elev, student casnic altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută) Etnia capului de gospodărie română maghiară romă altă etnie

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

C

D

E

F

G

H

I

J

K

13,3

12,1

9,8

9,8

8,6

7,2

7,1

7,2

6,2

11,1 15,8

10,9 13,7

8,6 11,5

8,7 11,2

6,7 11,1

5,8 9,0

5,8 8,9

5,7 9,3

4,3 8,6

11,0 21,6

10,6 20,5

8,7 17,9

8,8 17,6

7,8 18,2

6,9 14,5

6,7 19,0

6,8 20,1

5,8 16,1

12,4 25,4

11,5 24,6

9,5 19,8

9,5 18,6

8,5 16,6

7,1 14,1

7,1 16,9

7,1 24,9

6,1 19,2

8,9 3,1

9,4 1,8

7,0 1,5

7,1 1,4

5,6 0,0

4,9 0,0

4,7 0,0

4,7 0,0

4,2 0,0

14,9

15,6

13,9

12,4

10,3

10,6

10,0

14,2

11,4

21,2 20,3 13,7 8,1 23,4 18,8

18,5 20,8 11,4 12,3 20,4 27,0

16,1 17,6 9,5 6,1 19,3 17,7

15,7 17,7 9,7 14,0 18,5 23,4

16,9 17,6 8,5 5,6 16,6 22,7

13,4 15,4 7,0 5,3 15,0 17,2

15,3 14,2 6,5 9,8 19,1 15,9

15,7 14,0 6,1 10,9 11,4 16,1

12,8 12,3 5,0 8,9 12,3 14,2

13,7 5,7 19,5 9,6

12,4 4,6 27,3 10,0

10,0 3,8 21,1 5,6

9,9 4,4 21,1 8,8

8,8 2,7 17,5 10,6

7,3 2,1 18,1 6,3

7,2 2,6 19,4 4,3

7,1 3,6 21,4 6,3

6,1 1,9 17,9 7,9

28


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

3.4

Dotare

3.4.1

Ponderea persoanelor / gospodăriilor lipsite de frigider în totalul populaţiei / gospodăriilor (%) Individ Total Mediu de rezidenţă urban rural Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac Gospodărie Total Mediu de rezidenţă urban rural Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită educaţie primară, clasele 1-4 educaţie gimnazială, clasele 5-8 şcoală vocaţională / de ucenici liceu, clasele 9 – 12 postliceal şi de maiştri

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

16,4

13,3

10,7

9,7

7,1

5,4

4,3

3,9

3,9

4,5 29,9

4,7 23,4

3,9 19,1

4,0 16,7

2,7 12,4

1,9 9,6

2,1 7,0

1,7 6,6

1,9 6,2

7,2 43,7

6,8 41,2

5,8 38,6

5,4 36,6

4,6 29,9

4,1 26,9

3,3 27,1

2,9 23,9

2,8 24,8

12,4 59,2

10,3 60,4

8,4 58,8

7,9 50,7

6,2 40,9

5,0 38,5

4,0 42,2

3,5 55,1

3,6 43,2

17,1

13,8

11,1

10,2

7,7

6,0

4,6

4,1

4,1

4,8 31,9

4,4 25,7

3,7 20,8

3,8 18,5

2,6 14,3

2,0 11,1

1,9 8,2

1,7 7,3

1,8 7,0

9,2 46,5

8,5 43,6

7,1 40,3

6,6 39,1

5,5 33,7

4,8 32,3

3,8 28,2

3,4 25,2

3,3 26,6

14,0 61,9

11,6 62,6

9,5 59,1

8,8 55,0

7,0 47,7

5,7 46,4

4,4 39,5

3,8 52,6

3,9 46,0

63,1 39,0 22,8 10,5 6,4 1,4

52,1 33,4 19,0 8,5 4,5 1,8

49,2 27,7 15,9 6,3 4,0 1,4

46,0 26,1 15,3 5,5 3,7 1,7

36,5 20,4 11,0 4,3 2,4 1,2

31,5 17,8 8,1 3,0 1,6 0,9

24,4 12,3 7,3 2,2 1,6 0,8

24,7 11,6 5,5 2,3 1,5 0,8

34,6 11,8 5,5 2,4 1,6 0,9

29


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.) A

3.4.2

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

B universitar, de termen scurt şi lung doctorat Statutul ocupaţional al capului de gospodărie salariat patron lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) şomer pensionar elev, student casnic altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută)

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1,2 …

1,3 …

1,0 …

1,2 …

0,6 …

0,6 …

0,7 …

0,9 0,0

0,7 0,0

4,1 0,8

3,5 2,3

2,8 0,8

2,6 0,3

1,9 1,1

1,4 0,0

1,1 0,9

1,3 0,0

1,2 0,0

19,1

18,1

16,9

15,3

11,8

9,2

6,3

6,4

4,7

45,3 17,0 19,7 7,4 25,6 52,5

36,8 20,0 15,6 4,8 27,8 41,8

29,9 14,5 12,4 10,2 29,3 37,8

27,7 17,4 11,5 2,6 21,1 39,2

22,0 10,2 8,7 2,1 15,0 36,3

16,5 12,3 6,8 2,4 14,9 36,8

15,0 5,9 5,0 2,7 15,9 22,5

12,8 5,1 4,2 4,6 10,3 18,1

11,9 5,9 4,2 4,4 10,3 22,9

45,0

37,2

31,9

26,6

21,6

15,7

11,8

9,6

8,8

21,1 72,1

17,5 60,4

13,7 53,9

11,4 45,1

8,8 37,2

6,3 27,2

4,5 20,8

3,2 17,3

3,8 14,9

32,7 81,6

28,1 76,5

24,4 73,8

19,6 70,2

17,3 61,0

13,4 53,8

10,3 45,7

7,9 39,6

7,4 34,4

40,8 89,5

34,1 86,3

29,3 84,9

24,2 81,8

20,4 69,7

15,2 63,3

11,5 54,4

9,0 71,1

8,5 51,4

46,5

38,6

34,1

29,9

25,6

19,8

16,1

13,3

12,3

22,8 75,2

17,6 64,9

14,8 59,2

12,9 52,2

10,4 45,4

7,7 35,5

5,8 29,4

4,4 25,2

4,6 22,4

Ponderea persoanelor / gospodăriilor lipsite de telefon în totalul populaţiei / gospodăriilor (%) Individ Total Mediu de rezidenţă urban rural Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac Gospodărie Total Mediu de rezidenţă urban rural

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

30


Indicatori de incluziune socială calculaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2003-2011 NR. (M.Of.)

DENUMIREA INDICATORILOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Sărăcie absolută non-sărac sărac Sărăcie severă non-sărac sărac Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită educaţie primară, clasele 1-4 educaţie gimnazială, clasele 5-8 şcoală vocaţională / de ucenici liceu, clasele 9 – 12 postliceal şi de maiştri universitar, de termen scurt şi lung doctorat … Statutul ocupaţional al capului de gospodărie salariat patron lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) şomer pensionar elev, student casnic altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută)

Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială

36,6 83,9

31,3 79,4

28,2 77,3

24,3 74,6

22,2 66,7

18,1 60,7

14,9 52,6

12,2 44,5

11,3 39,3

43,5 91,1

36,3 89,1

32,3 87,1

28,2 84,2

24,8 75,3

19,5 69,6

15,8 62,4

13,0 70,1

12,1 59,8

91,0 79,9 64,5 43,7 26,9 12,1 5,2

84,8 71,7 54,5 35,7 20,4 9,9 3,5 …

79,8 68,1 52,4 29,4 16,4 7,5 2,9 …

76,2 66,5 47,2 24,5 11,6 6,5 2,2 …

67,4 59,9 41,9 18,8 8,9 5,7 1,7 …

61,2 53,1 32,5 13,2 5,2 2,9 1,4 …

59,2 44,5 26,5 9,7 4,4 2,8 0,6 …

51,1 42,4 22,1 7,0 3,0 1,3 0,4 0,0

56,5 39,5 20,6 6,3 2,6 1,5 0,8 0,0

24,4 7,5

18,3 2,2

13,2 2,0

9,8 3,1

6,8 1,1

4,3 1,8

2,9 2,4

1,8 0,5

1,7 0,0

46,5

40,6

36,8

28,4

26,1

19,3

14,7

9,7

7,5

85,3 48,8 53,6 22,9 56,7 85,1

75,0 46,7 45,9 10,8 54,4 62,4

69,1 38,2 42,5 9,1 58,9 67,3

62,4 36,3 39,7 3,3 41,2 67,3

53,2 30,3 35,8 6,3 33,4 57,4

42,6 26,9 28,8 2,4 27,3 54,0

32,7 13,3 24,3 4,1 25,2 38,5

26,6 10,4 20,9 0,0 21,2 32,8

22,6 11,4 19,3 0,6 22,7 35,7

31


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - CONDIŢII DE VIAŢĂ – 1. INDICATORI PRIMARI Nr. conform H.G.

DENUMIREA INDICATORILOR

2010

2011

17,2 17,5 16,8

17,9 18 17,7

26,0 15,4 16,5 18,4 22,1 16,9 12,1 10,3

26,5 16,2 17,3 19,1 22,6 17,8 13,1 10,9

14,9 3,8 29,1 38,6 15,9 28,7 8,3 23,8

15,2 3,8 34 38,4 17,1 31,2 9,3 25,5

11,0 15,1 14,9 15,3 13,5 16,4 9,3

12,0 16,8 14,8 17,9 15,1 18,2 11,6

6,3 12,7 21,2 22,7 10,6 18,9 49,1 22,6

6,9 13,1 21,8 24,7 11,2 19,5 48,2 22,4

9,0 27,1

10 27,4

1.1. RATA SĂRĂCIEI (%) 1.1.1. Rata sărăciei, la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (inclusiv consumul din resurse proprii) Total persoane Masculin Feminin Persoane în vârstă de: 0 – 15 ani 16 ani şi peste 16 – 64 ani 0 – 64 ani 16 – 24 ani 25 – 49 ani 50 – 64 ani 65 ani şi peste Persoane de 16 ani şi peste cu statut ocupaţional de: Activi, din care: salariaţi lucrători pe cont propriu (exclusiv ţărani) lucrători pe cont propriu (inclusiv ţărani) Inactivi, din care: şomeri pensionari alţi inactivi Persoane, după tipul gospodăriei din care fac parte: Gospodării fără copii dependenţi 1 persoană - total masculin feminin 1 persoană în vârstă de sub 65 ani 1 persoană în vârstă de 65 ani şi peste 2 adulţi, ambii în vârstă de sub 65 ani 2 adulţi, din care cel puţin 1 este în vârstă de 65 ani şi peste alte gospodării fără copii Gospodării cu copii dependenţi părinte singur cu cel puţin 1 copil 2 adulţi cu 1 copil 2 adulţi cu 2 copii 2 adulţi cu 3 şi mai mulţi copii alte gospodării cu copii Persoane, după mediul de rezidenţă: urban rural Persoane, după regiunea de dezvoltare:

32


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - CONDIŢII DE VIAŢĂ – 1. INDICATORI PRIMARI Nr. conform H.G.

DENUMIREA INDICATORILOR

2010

2011

26,2 23,1 15,7 19,5 11,4 14,4 14,7 5,3

25 23,1 18,6 21,4 11,2 17 14,9 4,9

17,2 17,2

17,7 21,6

1.1.1.1. Nivelul pragului sărăciei (60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent) (inclusiv consumul din resurse proprii) – lei (RON) – Gospodării formate din: 1 persoană 1 adult cu 1 copil 1 adult cu 2 copii 2 adulţi 2 adulţi cu 1 copil 2 adulţi cu 2 copii

503,5 654,6 805,6 755,3 906,3 1.057,4

530,4 689,5 848,7 795,6 954,7 1113,86

1.1.1.2. Media veniturilor disponibile pe adult echivalent (inclusiv consumul din resurse proprii) – lei (RON) – Total persoane

946,33

983,29

1.1.1.3. Mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (inclusiv consumul din resurse proprii) – lei (RON)– Total persoane

839,19

884,02

22,3 22,7 21,9

22,6 22,8 22,5

32,4 20,3 21,2 23,4 27,1 21,8 16,2 15,8

32,5 20,7 21,7 23,8 27,5 22,2 17 16,1

Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Persoane, după titlul de deţinere a locuinţei: proprietar sau tolerat (fără chirie) chiriaş

1.1.2. Rata sărăciei, la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent) (exclusiv consumul din resurse proprii) Total persoane Masculin Feminin Persoane în vârstă de: 0 – 15 ani 16 ani şi peste 16 – 64 ani 0 – 64 ani 16 – 24 ani 25 – 49 ani 50 – 64 ani 65 ani şi peste

33


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - CONDIŢII DE VIAŢĂ – 1. INDICATORI PRIMARI Nr. conform H.G.

DENUMIREA INDICATORILOR Persoane de 16 ani şi peste cu statut ocupaţional de: Activi, din care: salariaţi lucrători pe cont propriu (exclusiv ţărani) lucrători pe cont propriu (inclusiv ţărani) Inactivi, din care: şomeri pensionari alţi inactivi Persoane, după tipul gospodăriei din care fac parte: Gospodării fără copii dependenţi 1 persoană - total masculin feminin 1 persoană în vârstă de sub 65 ani 1 persoană în vârstă de 65 ani şi peste 2 adulţi, ambii în vârstă de sub 65 ani 2 adulţi, din care cel puţin 1 este în vârstă de 65 ani şi peste alte gospodării fără copii Gospodării cu copii dependenţi părinte singur cu cel puţin 1 copil 2 adulţi cu 1 copil 2 adulţi cu 2 copii 2 adulţi cu 3 şi mai mulţi copii alte gospodării cu copii Persoane, după mediul de rezidenţă: urban rural Persoane, după regiunea de dezvoltare: Nord – Est Sud – Est Sud – Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord – Vest Centru Bucureşti – Ilfov Persoane, după titlul de deţinere a locuinţei: proprietar sau tolerat (fără chirie) chiriaş

34

2010

2011

20,0 5,1 33,3 51,6 20,5 32,6 12,6 29,3

20,3 4,6 38,6 52,3 21,1 34,2 13,1 30,1

15,5 21,6 18,4 23,1 16,7 25,2 13,2 8,8 17,7 26,8 24,9 13,8 24,5 59,8 28,6

16,1 22,7 17,8 25,5 17,8 26,8 14,5 9,7 17,8 27 26,3 14,4 25,5 55,5 28,1

10,1 37,1

10,5 37,4

35,3 27,2 20,6 29,0 14,6 19,5 18,1 5,0

33,9 26,1 21,8 32,7 13,8 21,6 18,6 4,2

22,4 18,4

22,7 21,7


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - CONDIŢII DE VIAŢĂ – 1. INDICATORI PRIMARI Nr. conform H.G.

DENUMIREA INDICATORILOR

2010

2011

1.1.2.1. Niveluri ale pragului sărăciei (60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent) (exclusiv consumul din resurse proprii) – lei (RON) – Gospodării formate din: 1 persoană 1 adult cu 1 copil 1 adult cu 2 copii 2 adulţi 2 adulţi cu 1 copil 2 adulţi cu 2 copii

441,86 574,42 706,98 662,79 795,35 927,91

460,59 598,77 736,94 690,89 829,06 967,24

1.1.2.2. Media veniturilor disponibile pe adult echivalent (exclusiv consumul din resurse proprii) – lei (RON) – Total persoane

834,43

870,81

736,43

767,65

4,6

4,4

5,9

5,8

22,1 22,9 21,4

22,1 23 21,2

24,7 21,3 22,4 13,9

24,0 21,6 22,6 14,8

26,3 27,6 25,0

27,7 28,7 26,4

31,5 25,0 27,1 18,3

31,1 26,1 28,7 19,4

1.1.2.3. Mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (exclusiv consumul din resurse proprii) – lei (RON) – Total persoane RAPORTUL DINTRE QUINTILA SUPERIOARĂ ŞI CEA INFERIOARĂ (S80/S20) Inclusiv consumul din resurse proprii 1.2.1. 1.2.

1.2.2.

Exclusiv consumul din resurse proprii

1.4. 1.4.1.

DEFICITUL MEDIAN RELATIV (%) Inclusiv consumul din resurse proprii Total persoane Masculin Feminin Persoane în vârstă de: 0 – 15 ani 16 ani şi peste 16 – 64 ani 65 ani şi peste

1.4.2.

Exclusiv consumul din resurse proprii Total persoane Masculin Feminin Persoane în vârstă de: 0 – 15 ani 16 ani şi peste 16 – 64 ani 65 ani şi peste

35


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - PIAŢA MUNCII 1. INDICATORI PRIMARI

Nr. conform H.G. 1.5.

1.6.

1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7.

Indicator Coeficientul de variaţie a ratei ocupării: raportul procentual dintre abaterea standard a ratelor de ocupare (15-64 ani) estimate pentru fiecare regiune şi rata de ocupare (15-64 ani) estimată la nivel naţional Rata şomajului BIM de lungă durată: ponderea persoanelor de 15 ani şi peste aflate în şomaj de 12 luni şi peste în populaţia activă, şomerii fiind definiţi conform BIM, TOTAL Rata şomajului BIM de lungă durată MASCULIN Rata şomajului BIM de lungă durată FEMININ Rata şomajului BIM de lungă durată URBAN Rata şomajului BIM de lungă durată RURAL Ponderea populaţiei din gospodăriile fără persoane ocupate

1.7.1.

Ponderea copiilor de 0-17 ani din gospodariile fara persoane ocupate(2)

1.7.2.

Ponderea adulţilor de 18-59 ani din gospodariile fara persoane ocupate(2)

1.8.

Ponderea tinerilor de 18-24 ani care au părăsit de timpuriu sistemul educaţional: ponderea tinerilor de 18-24 ani care au absolvit cel mult învaţământul gimnazial şi nu urmează nici o forma de instruire, în total persoane de 18-24 ani 3)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002(1)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

4,0

4,2

4,6

5,6

3,4

3,6

4,9

4,4

3,6

4,5

4,3

5,0

5,4

7,6

3,5

2,9

2,6

3,0

3,6

3,2

4,5

4,3

4,7

4,0

4,1

3,2

2,4

2,1

2,5

3,1

3,0 4,0 4,8 2,1

2,5 3,3 4,3 1,4

2,6 2,7 4,3 1,0

3,1 3,0 4,9 1,2

3,8 3,4 6,1 1,3

3,4 3,0 5,5 1,1

4,6 4,3 6,6 2,2

4,5 4,1 6,1 2,4

5,5 3,8 5,4 3,9

4,6 3,4 5,2 2,7

4,7 3,3 4,7 3,2

3,6 2,7 3,9 2,4

2,9 1,8 2,9 1,7

2,4 1,7 2,6 1,5

2,9 2,1 3,2 1,7

3,4 2,8 3,9 2,1

-

6,9

7,5

7,3

8,1

8,0

10,7

10,3

12,2

11,3

10,3

10,0

9,9

9,9

10,0

12,1

-

6,8

7,3

7,8

9,0

9,4

11,8

11,5

11,8

11,3

10,3

10,4

10,6

10,9

10,9

11,8

-

19,7

19,1

21,5

22,9

21,7

23,0

22,5

22,4

19,6

17,9

17,3

15,9

16,6

18,4

18,6

Sursa: Forţa de Muncă în România - Ocupare şi şomaj - AMIGO 1996-2011. (1) Începând cu anul 2002, datele au fost estimate pe baza rezultatelor Recensamântului Populaţiei si Locuinţelor din martie 2002. (2) Date anuale. Sursa: EUROSTAT. (3)

Seria a fost recalculată conform noii metodologii a EUROSTAT.

36


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - CONDIŢII DE VIAŢĂ – 1. INDICATORI PRIMARI 1.9. Speranţa de viaţă la naştere (ani)

Anul

Total

Masculin

Feminin

Urban

Rural

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

69,40 69,05 68,95 69,24 69,74 70,53 71,19 71,18 71,01 71,32 71,76 72,22 72,61 73,03 73,33 73,47 73,77

65,70 65,30 65,19 65,46 66,05 67,03 67,69 67,61 67,42 67,74 68,19 68,74 69,17 69,49 69,68 69,76 70,11

73,36 73,09 73,00 73,32 73,67 74,20 74,84 74,90 74,78 75,06 75,47 75,80 76,14 76,68 77,09 77,30 77,53

70,05 69,84 69,82 70,09 70,58 71,31 71,94 72,02 71,81 72,15 72,53 72,98 73,34 73,76 74,16 74,38 74,62

68,46 67,99 67,80 68,11 68,66 69,53 70,20 70,08 70,08 70,34 70,78 71,23 71,64 72,05 72,23 72,26 72,63

37


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - CONDIŢII DE VIAŢĂ – 2. INDICATORI SECUNDARI Nr. DENUMIREA INDICATORILOR conform H.G. RATA SĂRĂCIEI LA PRAGURILE DE 2.1. 40%, 50% ŞI 70% DIN MEDIANĂ (%) 2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2010

2011

Rata sărăciei la 40% din mediană (inclusiv consumul din resurse proprii) Total persoane

5,3

5,3

Rata sărăciei la 50% din mediană (inclusiv consumul din resurse proprii) Total persoane

10,5

11,2

Rata sărăciei la 70% din mediană (inclusiv consumul din resurse proprii) Total persoane

25,2

25,7

Rata sărăciei la 40% din mediană (exclusiv consumul din resurse proprii) Total persoane

9,2

9,5

Rata sărăciei la 50% din mediană (exclusiv consumul din resurse proprii) Total persoane

15,1

15,9

Rata sărăciei la 70% din mediană (exclusiv consumul din resurse proprii) Total persoane

29,3

29,9

11,3 11,7 10,9

19,6 19,7 19,5

18,1 15,5 11,4 7,3 5,0

28,3 24,5 19,5 14,5 12,7

2.2.

RATA SĂRĂCIEI ÎN RAPORT CU UN PRAG ANCORAT ÎN TIMP (%)

2.2.1.

Rata sărăciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (Inclusiv consumul din resurse proprii), înregistrate în urmă cu trei ani Total persoane Masculin Feminin Persoane în vârstă de: 0 – 15 ani 16 – 24 ani 25 – 49 ani 50 – 64 ani 65 ani şi peste

38


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - CONDIŢII DE VIAŢĂ – 2. INDICATORI SECUNDARI Nr. conform H.G. 2.2.2.

DENUMIREA INDICATORILOR Rata sărăciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (exclusiv consumul din resurse proprii), înregistrate în urmă cu trei ani Total persoane Masculin Feminin Persoane în vârstă de: 0 – 15 ani 16 – 24 ani 25 – 49 ani 50 – 64 ani 65 ani şi peste

2.3.

RATA SĂRĂCIEI ÎNAINTE DE TRANSFERURILE SOCIALE (%)

2.3.1.

Rata sărăciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (inclusiv consumul din resurse proprii), calculată pe baza veniturilor disponibile minus transferurile sociale Inclusiv pensiile Total persoane Masculin Feminin Persoane în vârstă de: 0 – 15 ani 16 – 24 ani 25 – 49 ani 50 – 64 ani 65 ani şi peste

2.3.2.

2010

2011

15,4 15,9 14,9

24,8 24,9 24,7

24,0 19,4 15,3 10,5 8,9

34,8 29,4 24,1 18,9 19,2

47,0 45,8 48,2

45,7 44,3 47,0

45,2 39,6 33,6 51,6 82,9

42,8 37,3 32,3 50,7 82,9

23,2 23,7 22,8

22,8 22,9 22,7

36,7 28,8 23,5 15,6 12,7

35,5 27,6 23,0 16,1 13,0

Rata sărăciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (inclusiv consumul din resurse proprii), calculată pe baza veniturilor disponibile minus transferurile sociale Exclusiv pensiile Total persoane Masculin Feminin Persoane în vârstă de: 0 – 15 ani 16 – 24 ani 25 – 49 ani 50 – 64 ani 65 ani şi peste

39


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - CONDIŢII DE VIAŢĂ – 2. INDICATORI SECUNDARI Nr. conform H.G. 2.3.3.

2.3.4.

DENUMIREA INDICATORILOR

2010

2011

Total persoane Masculin Feminin Persoane în vârstă de: 0 – 15 ani 16 – 24 ani 25 – 49 ani 50 – 64 ani 65 ani şi peste Rata sărăciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (exclusiv consumul din resurse proprii), calculată pe baza veniturilor disponibile minus transferurile sociale Exclusiv pensiile

51,1 50,1 52,1

49,6 48,4 50,6

50,3 44,3 37,9 55,1 85,8

48,5 41,5 36,1 53,9 85,4

Total persoane Masculin Feminin Persoane în vârstă de: 0 – 15 ani 16 – 24 ani 25 – 49 ani 50 – 64 ani 65 ani şi peste

28,1 28,4 27,7

27,2 27,3 27,1

42,3 33,8 27,9 19,6 18,6

41 31,7 27,1 19,5 18,4

29,4 29,8 29,0

28,7 28,8 28,5

27,3 27,4

26,6 27,3

33,2 33,6 32,8

32,7 32,8 32,5

29,0 31,7

29,0 31,7

Rata sărăciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent (exclusiv consumul din resurse proprii), calculată pe baza veniturilor disponibile minus transferurile sociale Inclusiv pensiile

2.4.

COEFICIENTUL GINI AL DISTRIBUŢIEI POPULAŢIEI DUPĂ VENITURILE BĂNEŞTI DISPONIBILE PE ADULT ECHIVALENT (%)

2.4.1.

Inclusiv consumul din resurse proprii Total persoane Masculin Feminin Persoane, după mediul de rezidenţă: urban rural

2.4.2.

Exclusiv consumul din resurse proprii Total persoane Masculin Feminin Persoane, după mediul de rezidenţă: urban rural

40


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - PIAŢA MUNCII 2. INDICATORI SECUNDARI

Nr. conform H.G. 2.6. 2.6. 2.6. 2.6. 2.6. 2.7.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002(1)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ponderea şomerilor BIM de lungă durată TOTAL Ponderea şomerilor BIM de lungă durată - MASCULIN Ponderea şomerilor BIM de lungă durată - FEMININ Ponderea şomerilor BIM de lungă durată - URBAN Ponderea şomerilor BIM de lungă durată - RURAL Rata şomajului BIM de foarte lungă durată - TOTAL (ponderea persoanelor de 15 ani şi peste aflate în şomaj de 24 luni şi peste, în populaţia activă)

51,3 48,7 54 52,6 48,4

47,7 44,1 51,6 51,3 39,3

41,9 39,7 44,5 46,3 30,2

44,3 41,9 47,8 47,8 34,4

51,5 49,8 53,9 54,6 40,9

49,5 48,3 51,1 52,8 37,8

53,1 51,2 55,7 58,9 40,4

61,9 60,6 63,6 64,2 56,1

58,9 60,9 55,7 56,5 63,3

56,2 58,9 52,2 58,5 51,7

56,1 57,4 53,8 55,3 57,5

50 49,9 50,1 50,3 49,4

41,3 42,9 38,4 43,4 37,5

30,9 31,6 29,7 32,0 28,7

34,9 36,9 32 35,2 34,2

41,9 42,6 40,9 44,3 37,1

2

1,6

1,5

1,4

1,7

1,6

2,6

2,7

3,3

2,5

2,1

1,5

1,1

0,9

0,9

1,2

Rata şomajului BIM de foarte lungă durată - MASCULIN Rata şomajului BIM de foarte lungă durată - FEMININ Rata şomajului BIM de foarte lungă durată - URBAN Rata şomajului BIM de foarte lungă durată - RURAL Ponderea şomerilor BIM de foarte lungă durată - TOTAL (ponderea persoanelor de 15 ani şi peste aflate în şomaj de 24 luni şi peste, în total şomeri BIM)

1,8 2,3 2,9 1,2

1,4 1,8 2,4 0,8

1,5 1,6 2,5 0,6

1,4 1,6 2,3 0,6

1,7 1,7 2,9 0,5

1,7 1,5 2,8 0,5

2,6 2,5 3,7 1,3

2,8 2,6 3,8 1,6

3,9 2,6 3,7 2,8

3 2 3,1 1,9

2,4 1,8 2,4 1,7

1,7 1,3 1,9 1,1

1,4 0,8 1,4 0,8

1,1 0,7 1,1 0,8

1,1 0,7 1,1 0,6

1,3 1,1 1,5 0,9

30,2

26,7

24,5

20,6

24,2

24,9

30,8

39,1

40,9

35,4

29,1

24

19,6

13,7

12,5

16,8

2.7. 2.7. 2.7. 2.7.

Ponderea şomerilor BIM de foarte lungă durată - MASCULIN Ponderea şomerilor BIM de foarte lungă durată - FEMININ Ponderea şomerilor BIM de foarte lungă durată - URBAN Ponderea şomerilor BIM de foarte lungă durată - RURAL

28,9 31,5 31,4 27,5

24,8 28,7 28,5 22,4

23,8 26,2 27,2 17,3

18,5 23,6 22,2 15,9

22,2 27 26,2 17,4

24,3 25,7 26,6 18,8

29,1 33 33,4 24,8

37,5 41,3 40 36,7

43,2 37,3 38,4 45,5

38,5 30,8 34,8 36,8

29,1 28,9 28,4 30,4

23,8 24,3 24,2 23,5

21,5 16,3 21 17

14,9 11,6 13,3 14,3

13,5 11 12,3 12,9

16,8 16,8 17,1 16,3

2.8.

Ponderea persoanelor din grupele de vârstă 25-34 ani, 35-49 ani si 50-64 ani, care au cel mult un nivel de instruire gimnazial (nivel scăzut), în totalul persoanelor din aceleaşi grupe de vârstă

2.8. 2.8. 2.8. 2.8.

Ponderea persoanelor de 25-64 ani cu nivel scăzut de instruire - TOTAL Ponderea persoanelor de 25-34 ani cu nivel scăzut de instruire - TOTAL Ponderea persoanelor de 35-49 ani cu nivel scăzut de instruire - TOTAL Ponderea persoanelor de 50-64 ani cu nivel scăzut de instruire - TOTAL

36,6 12,4 30,3 65,9

35,1 12,7 28,3 64,1

33,2 12,4 26,7 61,3

32,1 12,5 25,9 59,1

30,7 13,3 23,7 56,7

29,4 14,2 22,0 54,1

29,6 16,0 22,0 52,3

29,5 18,4 21,1 50,6

28,5 20,4 19,5 47,5

26,9 20,6 17,6 44,3

25,8 21,2 16,7 41,0

25,0 21,2 16,2 38,9

24,7 21,7 15,8 37,5

25,3 23,2 16,9 36,7

25,7 24,1 18,0 35,8

25,1 23,9 18,0 34,0

2.7. 2.7. 2.7. 2.7. 2.7.

Indicator

Sursa: Forţa de Muncă în România - Ocupare şi Somaj - AMIGO 1996-2011. (1) Începând cu anul 2002, datele au fost estimate pe baza rezultatelor Recensamântului Populaţiei si Locuinţelor din martie 2002.

41


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - CONDIŢII DE VIAŢĂ – 3. INDICATORI TERŢIARI Nr. conform H.G. 1. 1.1. 1.1.5.

DENUMIREA INDICATORILOR

Valoare în anul 2011

35,5

36,1

35,0 36,4

35,6 37,1

35,5 35,8 36,2 34,7 37,0 33,7 35,5 35,4

37,1 36 36,4 35,3 37,7 35,3 35,8 35,3

47,4 42,6 40,1 38,0 37,1 35,7 36,1 34,0 32,4 28,4

49,7 43,7 41,0 39,2 37,2 37 35,5 34,4 32,7 28,9

29,1

29,1

32,2 22,4

32 22,8

28,5 29,7 27,3 27,0 28,6 26,8 31,3 32,4

27,6 28,6 27,7 28,8 28 28,2 30,5 32,3

RESURSE SĂRĂCIE ŞI INEGALITATE Ponderea consumului alimentar în cheltuielile băneşti de consum (%) Total persoane Persoane, după mediul de rezidenţă: urban rural Persoane, după regiunea de dezvoltare: Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov Persoane, după decile de venit: Decila 1 Decila 2 Decila 3 Decila 4 Decila 5 Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decila 9 Decila 10

1.1.6.

Valoare în anul 2010

Ponderea consumului de servicii în cheltuielile băneşti de consum (%) Total persoane Persoane, după mediul de rezidenţă: urban rural Persoane, după regiunea de dezvoltare: Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud – Vest Oltenia Vest Nord - Vest Centru Bucureşti - Ilfov

42


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - CONDIŢII DE VIAŢĂ – 3. INDICATORI TERŢIARI Nr. conform H.G.

DENUMIREA INDICATORILOR

Valoare în anul 2010

Valoare în anul 2011

21,4 23,4 25,2 27,0 28,0 28,5 29,3 30,6 31,1 34,2

21 24,2 25,6 27,4 28,1 29,6 30,1 31,2 30,8 32,1

Persoane, după decile de venit: Decila 1 Decila 2 Decila 3 Decila 4 Decila 5 Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decila 9 Decila 10

43


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - PENSII -

3. INDICATORI TERŢIARI 1. Resurse 1.2. Transferuri sociale

1.2.6. Raportul dintre pensia medie de asigurări sociale de stat (exclusiv pensia de agricultor) şi câştigul salarial mediu

Anul

Raportul dintre pensia medie de asigurări sociale de stat (exclusiv pensia de agricultor) şi câştigul salarial mediu

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111) 1) Date provizorii

0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6

44


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - PENSII -

3. INDICATORI TERŢIARI 1. Resurse 1.2. Transferuri sociale

1.2.7. Raportul dintre pensia medie de asigurări sociale pentru agricultori şi pensia medie de asigurări sociale de stat

Anul

Raportul dintre pensia medie de asigurări sociale pentru agricultori şi pensia medie de asigurări sociale de stat

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

45


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - PENSII -

3. INDICATORI TERŢIARI 1. Resurse 1.2. Transferuri sociale

1.2.8. Indicele pensiei medii reale de asigurări sociale de stat (faţă de anul anterior)

Anul

Indicele pensiei medii reale de asigurări sociale de stat (faţă de anul anterior) -%-

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

111,6 102,8 79,7 97,9 95,8 93,2 105,9 103,4 107,2 111,7 108,1 109,2 122,8 134,1 112,0 97,5 95,3

46


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - PIAŢA MUNCII 3. INDICATORI TERŢIARI 2. Piaţa muncii Nr. conform H.G. 2.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1.

Indicator Excluziunea de pe piaţa muncii Ponderea populaţiei ocupate după statutul profesional Ponderea salariaţilor în populaţia ocupată - TOTAL Ponderea patronilor în populaţia ocupată - TOTAL Ponderea lucrătorilor pe cont propriu în populaţia ocupată - TOTAL Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi în populaţia ocupată - TOTAL Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste în populaţia ocupată - TOTAL Ponderea populaţiei ocupate după STATUT PROFESIONAL - MASCULIN Ponderea salariaţilor în populaţia ocupată - MASCULIN Ponderea patronilor în populaţia ocupată - MASCULIN Ponderea lucrătorilor pe cont propriu în populaţia ocupată - MASCULIN Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi în populaţia ocupată - MASCULIN Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste în populaţia ocupată - MASCULIN Ponderea populaţiei ocupate după STATUT PROFESIONAL - FEMININ Ponderea salariaţilor în populaţia ocupată - FEMININ Ponderea patronilor în populaţia ocupată - FEMININ Ponderea lucrătorilor pe cont propriu în populaţia ocupată - FEMININ Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi în populaţia ocupată - FEMININ Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste în populaţia ocupată - FEMININ Ponderea populaţiei ocupate după STATUT PROFESIONAL - URBAN Ponderea salariaţilor în populaţia ocupată - URBAN Ponderea patronilor în populaţia ocupată - URBAN Ponderea lucrătorilor pe cont propriu în populaţia ocupată - URBAN Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi în populaţia ocupată - URBAN Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste în populaţia ocupată - URBAN Ponderea populaţiei ocupate după STATUT PROFESIONAL - RURAL Ponderea salariaţilor în populaţia ocupată - RURAL Ponderea patronilor în populaţia ocupată - RURAL Ponderea lucrătorilor pe cont propriu în populaţia ocupată - RURAL Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi în populaţia ocupată - RURAL Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste în populaţia ocupată - RURAL Ponderea populaţiei ocupate după NIVEL DE EDUCAŢIE - TOTAL Ponderea persoanelor cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total populaţie ocupată TOTAL Ponderea persoanelor cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si postliceal în total populaţie ocupată TOTAL Ponderea persoanelor cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total populaţie ocupată -TOTAL Ponderea populaţiei ocupate după NIVEL DE EDUCAŢIE - MASCULIN Ponderea persoanelor cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total populaţie ocupată MASCULIN Ponderea persoanelor cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si postliceal în total populaţie ocupată MASCULIN Ponderea persoanelor cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total populaţie ocupată -MASCULIN Ponderea populaţiei ocupate după NIVEL DE EDUCAŢIE - FEMININ Ponderea persoanelor cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total populaţie ocupată FEMININ Ponderea persoanelor cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si postliceal în total populaţie ocupată FEMININ Ponderea persoanelor cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total populaţie ocupată -FEMININ

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002(1)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

62,4 1,3 19,7 16 0,6

61,1 1,3 20,1 17,1 0,4

59,7 1,2 21 17,8 0,3

57,8 1 22,1 18,7 0,4

56,1 1,1 23,1 19,3 0,4

55,8 1,2 23,6 19,1 0,3

61,7 1,5 21,5 15,1 0,2

62,5 1,3 21,2 14,8 0,2

65,9 1,7 18,4 13,9 0,1

64,7 1,7 19,6 13,9 0,1

66,2 1,6 19 13,1 0,1

66,2 1,5 19,7 12,6 -

67,4 1,3 19,4 11,8 0,1

67,2 1,4 19,3 12,0 0,1

65,6 1,3 20,3 12,7 0,1

67,3 1,2 18,8 12,7 -

66,7 1,8 22,9 8,1 0,5

65,1 1,9 23,6 8,9 0,5

63 1,7 25,4 9,5 0,4

60,6 1,5 27,6 9,9 0,4

58,2 1,6 29,2 10,6 0,4

57,6 1,6 30,1 10,4 0,3

63 2 26,6 8,1 0,3

63,2 1,8 27 7,8 0,2

65,8 2,3 24 7,7 0,2

64,4 2,3 25,4 7,8 0,1

65,5 2,2 24,8 7,4 0,1

66 2,1 25,4 6,5 -

67,2 1,9 24,9 6 -

67,0 2,0 24,9 6,1 -

64,9 1,8 26,3 6,9 0,1

67,3 1,5 24,1 7,1 -

57,2 0,7 16 25,6 0,5

56,2 0,6 15,9 26,9 0,4

55,7 0,7 15,8 27,6 0,2

54,5 0,5 16,7 29 0,3

53,7 0,5 16,1 29,4 0,3

53,6 0,7 16,3 29,1 0,3

60,1 0,8 15,4 23,4 0,3

61,5 0,7 14,2 23,4 0,2

66,1 1 11,6 21,2 0,1

65,2 0,9 12,6 21,2 0,1

67 0,9 12,1 19,9 0,1

66,6 0,7 12,8 19,9 -

67,6 0,7 12,7 18,9 0,1

67,5 0,8 12,5 19,2 -

66,4 0,7 12,9 20 -

67,4 0,7 12,3 19,6 -

91,1 2,2 4,6 1,9 0,2

91 2,3 4,7 1,9 0,1

90,8 2,2 5 1,9 0,1

90,7 1,8 5,4 2 0,1

89,9 1,9 5,9 2,2 0,1

89,5 2,1 6,2 2,2 0

91,5 2,3 5,2 1 0

91,6 2,1 5 1,2 0,1

91,9 2,5 4,3 1,2 0,1

91,1 2,5 4,9 1,4 0,1

91,3 2,4 4,8 1,4 0,1

91,9 2,1 5 1 -

92,1 1,8 5,1 1 -

91,6 2,0 5,4 1,0 -

90,6 1,9 6,4 1,1 -

91,3 1,6 6,1 1 -

34,5 0,4 34,4 29,8 0,9

32,7 0,4 34,6 31,5 0,8

30,7 0,4 35,9 32,5 0,5

28,3 0,3 37 33,8 0,6

26,3 0,4 38,3 34,3 0,7

25,9 0,5 39,1 34 0,5

32,2 0,7 37,8 29 0,5

32,7 0,5 37,7 28,8 0,3

35,9 0,8 34,6 28,5 0,2

34,5 0,8 36,5 28,1 0,1

35,6 0,7 36,2 27,4 0,1

35,9 0,7 37 26,3 0,1

38 0,7 36,5 24,7 0,1

38,1 0,7 36,0 25,1 0,1

35,7 0,6 36,9 26,7 0,1

37,5 0,6 34,6 27,3 -

8,1

8,2

8,3

8,5

9,1

9,3

10,4

10,4

12,1

12,6

13,4

13,8

14,8

15,4

16

17,6

55,5

55,3

56

55,4

55,1

56

59,3

59,5

60,7

61

61,7

61,3

60,7

59,7

58,9

59,1

36,4

36,5

35,7

36,1

35,8

34,7

30,3

30,1

27,2

26,4

24,9

24,9

24,5

24,9

25,1

23,3

8,4

8,3

8,5

8,8

9,4

9,6

10,3

10,1

11,7

11,9

12,7

13

13,6

13,7

14,3

15,8

59,4

59,5

59,9

59,5

59,3

60,3

63,3

63,2

64,1

64,4

64,7

64,4

64,1

63,4

62,5

63,1

32,2

32,2

31,6

31,7

31,3

30,1

26,4

26,7

24,2

23,7

22,6

22,6

22,3

22,9

23,2

21,1

7,8

8,1

8

8,1

8,7

9,1

10,4

10,8

12,6

13,4

14,3

14,8

16,3

17,6

18,1

19,8

50,7

50,4

51,4

50,5

50,3

51

54,6

55,1

56,6

56,9

58,1

57,6

56,6

55,1

54,3

54,3

41,5

41,5

40,6

41,4

41

39,9

35,1

34,1

30,8

29,7

27,6

27,6

27,1

27,3

27,6

25,9

47


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - PIAŢA MUNCII 3. INDICATORI TERŢIARI 2. Piaţa muncii Nr. conform Indicator H.G. 2.1.1. Ponderea populaţiei ocupate după NIVEL DE EDUCAŢIE - URBAN 2.1.1. Ponderea persoanelor cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total populaţie ocupată URBAN 2.1.1. Ponderea persoanelor cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si postliceal în total populaţie ocupată URBAN 2.1.1. Ponderea persoanelor cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total populaţie ocupată -URBAN 2.1.1. Ponderea populaţiei ocupate după NIVEL DE EDUCAŢIE - RURAL 2.1.1. Ponderea persoanelor cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total populaţie ocupată RURAL 2.1.1. Ponderea persoanelor cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si postliceal în total populaţie ocupată RURAL 2.1.1. Ponderea persoanelor cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total populaţie ocupată -RURAL 2.1.1. Ponderea salariaţilor după NIVEL DE EDUCAŢIE - TOTAL 2.1.1. Ponderea salariaţilor cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total salariaţi -TOTAL 2.1.1. Ponderea salariaţilor cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total salariaţi -TOTAL 2.1.1. Ponderea salariaţilor cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total salariaţi -TOTAL 2.1.1. Ponderea salariaţilor după NIVEL DE EDUCAŢIE - MASCULIN 2.1.1. Ponderea salariaţilor cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total salariaţi -MASCULIN 2.1.1. Ponderea salariaţilor cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total salariaţi --MASCULIN 2.1.1. Ponderea salariaţilor cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total salariaţi --MASCULIN 2.1.1. Ponderea salariaţilor după NIVEL DE EDUCAŢIE - FEMININ 2.1.1. Ponderea salariaţilor cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total salariaţi -FEMININ 2.1.1. Ponderea salariaţilor cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total salariaţi -FEMININ 2.1.1. Ponderea salariaţilor cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total salariaţi -FEMININ 2.1.1. Ponderea salariaţilor după NIVEL DE EDUCAŢIE - URBAN 2.1.1. Ponderea salariaţilor cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total salariaţi -URBAN 2.1.1. Ponderea salariaţilor cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total salariaţi --URBAN 2.1.1. Ponderea salariaţilor cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total salariaţi --URBAN 2.1.1. Ponderea salariaţilor după NIVEL DE EDUCAŢIE - RURAL 2.1.1. Ponderea salariaţilor cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total salariaţi -RURAL 2.1.1. Ponderea salariaţilor cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total salariaţi -RURAL 2.1.1. Ponderea salariaţilor cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total salariaţi -RURAL 2.1.1. Ponderea patronilor după NIVEL DE EDUCAŢIE - TOTAL 2.1.1. Ponderea patronilor cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total patroni - TOTAL 2.1.1. Ponderea patronilor cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total patroni - TOTAL 2.1.1. Ponderea patronilor cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total patroni - TOTAL 2.1.1. Ponderea patronilor după NIVEL DE EDUCAŢIE - MASCULIN 2.1.1. Ponderea patronilor cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total patroni - MASCULIN 2.1.1. Ponderea patronilor cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total patroni - MASCULIN 2.1.1. Ponderea patronilor cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total patroni - MASCULIN 2.1.1. Ponderea patronilor după NIVEL DE EDUCAŢIE - FEMININ 2.1.1. Ponderea patronilor cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total patroni - FEMININ 2.1.1. Ponderea patronilor cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total patroni - FEMININ 2.1.1. Ponderea patronilor cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total patroni - FEMININ 2.1.1. Ponderea patronilor după NIVEL DE EDUCAŢIE - URBAN 2.1.1. Ponderea patronilor cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total patroni -URBAN 2.1.1. Ponderea patronilor cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total patroni -URBAN 2.1.1. Ponderea patronilor cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total patroni -URBAN 2.1.1. Ponderea patronilor după NIVEL DE EDUCAŢIE - RURAL 2.1.1. Ponderea patronilor cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total patroni -RURAL

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002(1)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

14,9

15,3

15,7

16,1

17,3

17,7

18,3

18,3

20,3

21,2

22,1

22,9

24,6

25,7

26,5

28,3

71,6

71,8

72,6

72,9

72,3

72,5

72,6

72,5

70,3

70,3

69,9

69,4

68

66,7

66,1

65

13,5

12,9

11,7

11,1

10,4

9,8

9,1

9,2

9,4

8,5

8

7,7

7,4

7,6

7,4

6,7

1,5

1,5

1,5

1,7

1,8

2

2,5

2,3

2,6

2,7

2,9

3

3,1

3,2

3,4

4,2

39,8

39,7

40,6

39,6

40,1

41,4

46

46,3

49,6

50,4

51,7

51,8

52

51,3

50,2

51,8

58,7

58,8

57,9

58,7

58,1

56,6

51,5

51,4

47,8

46,9

45,4

45,2

44,9

45,5

46,4

44

12,3 72,7 15

12,5 73,2 14,3

12,9 74,5 12,6

13,8 74,5 11,7

15 74,4 10,6

15,4 74,9 9,7

15,5 74,6 9,9

15,5 74,6 9,9

17,1 72,6 10,3

18,2 72,6 9,2

18,9 72,5 8,6

19,5 72 8,5

20,7 70,9 8,4

21,5 69,6 8,9

22,9 68,8 8,3

24,5 67,5 8

11,5 73,2 15,3

11,5 73,8 14,7

12,2 75 12,8

13,2 75,4 11,4

14,7 75,3 10

14,9 76,2 8,9

14,8 76,3 8,9

14,5 76 9,5

16,3 74,1 9,6

16,8 74,3 8,9

17,6 73,9 8,5

18,1 73,5 8,4

18,7 72,9 8,4

18,8 72,4 8,8

20,2 71,4 8,4

21,6 70,4 8

13,3 72 14,7

13,9 72,3 13,8

13,8 73,8 12,4

14,4 73,4 12,2

15,5 73,2 11,3

16,1 73,3 10,6

16,4 72,6 11

16,7 72,8 10,5

18,2 70,7 11,1

19,7 70,7 9,6

20,4 70,8 8,8

21,3 70,1 8,6

23,1 68,4 8,5

24,9 66,2 8,9

26,1 65,6 8,3

28 64,1 7,9

15,4 73,6 11

15,8 73,8 10,4

16,1 74,7 9,2

16,8 74,8 8,4

18,2 74,2 7,6

18,4 74,5 7,1

18,7 74 7,3

18,8 73,8 7,4

20,8 71,4 7,8

21,9 71,4 6,7

22,7 70,9 6,4

23,6 70,3 6,1

25,4 68,9 5,7

26,5 67,6 5,9

27,6 66,9 5,5

29,3 65,6 5,1

4 70,5 25,5

3,9 71,4 24,7

4,1 74,1 21,8

5,1 73,6 21,3

5,6 74,9 19,5

6,2 76,4 17,4

6,6 76,4 17

6,1 76,7 17,2

6,3 76,2 17,5

6,8 76,4 16,8

7 77,4 15,6

7,1 77 15,9

7,1 76,5 16,4

7,4 75,3 17,3

8,4 74,7 16,9

9,8 73,3 16,9

21,5 72,6 5,9

24,1 69,9 6

26,6 68,5 4,9

24 71,9 4,1

24,8 69,6 5,6

28,8 64,7 6,5

27,2 66 6,8

29,8 67 3,2

28,9 65,1 6

30,2 64,8 5

31,8 64,5 3,7

30,9 65,5 3,6

30,9 65,5 3,6

33,0 63,3 3,7

36,6 59,8 3,6

38,2 57,4 4,4

23,3 70,4 6,3

25,6 69 5,4

29,4 66,4 4,2

27,1 68,9 4

26,6 69 4,4

29,8 65,5 4,7

29,2 64,5 6,3

30,3 66,8 2,9

29,2 64,7 6,1

31 64,2 4,8

33,5 63,1 3,4

31,2 65,5 3,3

30,5 66 3,5

30,8 65,1 4,1

34 62,3 3,7

37,9 58,6 3,5

15,7 79,9 4,4

18 73,8 8,2

18,1 74,6 7,3

14,1 81,6 4,3

18,5 72 9,5

26,2 62,5 11,3

21,8 70 8,2

28,3 67,6 4,1

28 66,1 5,9

27,9 66,5 5,6

26,5 68,6 4,9

30 65,5 4,5

32,1 63,8 4,1

40,0 57,6 2,4

44,5 52,2 3,3

38,9 54 7,1

25,1 70 4,9

27,3 67,7 5

30,1 66,4 3,5

27,6 69,4 3

29,5 67,3 3,2

33,7 61,4 4,9

32,1 63,8 4,1

33,7 64,1 2,2

33,6 62,5 3,9

34,1 62,3 3,6

35,9 61,4 2,7

36,7 61,5 1,8

37,8 59,8 2,4

40,6 56,5 2,9

42 55,4 2,6

43,4 52,9 3,7

3,9

4,6

7,1

6,5

6,7

10

11,3

13,3

12

16,2

13,7

10,9

10,2

9,0

17

20,7

48


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - PIAŢA MUNCII 3. INDICATORI TERŢIARI 2. Piaţa muncii Nr. conform H.G. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1.

Indicator

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002(1)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ponderea patronilor cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total patroni -RURAL Ponderea patronilor cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total patroni -RURAL Ponderea lucrătorilor pe cont propriu după NIVEL DE EDUCAŢIE - TOTAL Ponderea lucrătorilor pe cont propriu cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total lucrători pe cont propriu -TOTAL Ponderea lucrătorilor pe cont propriu cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total lucrători pe cont propriu -TOTAL Ponderea lucrătorilor pe cont propriu cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total lucrători pe cont propriu -TOTAL Ponderea lucrătorilor pe cont propriu după NIVEL DE EDUCAŢIE - MASCULIN Ponderea lucrătorilor pe cont propriu cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total lucrători pe cont propriu -MASCULIN Ponderea lucrătorilor pe cont propriu cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total lucrători pe cont propriu-MASCULIN Ponderea lucrătorilor pe cont propriu cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total lucrători pe cont propriu-MASCULIN Ponderea lucrătorilor pe cont propriu după NIVEL DE EDUCAŢIE - FEMININ Ponderea lucrătorilor pe cont propriu cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total lucrători pe cont propriu - FEMININ Ponderea lucrătorilor pe cont propriu cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total lucrători pe cont propriu - FEMININ Ponderea lucrătorilor pe cont propriu cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total lucrători pe cont propriu - FEMININ Ponderea lucrătorilor pe cont propriu după NIVEL DE EDUCAŢIE - URBAN Ponderea lucrătorilor pe cont propriu cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total lucrători pe cont propriu -URBAN Ponderea lucrătorilor pe cont propriu cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total lucrători pe cont propriu -URBAN Ponderea lucrătorilor pe cont propriu cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total lucrători pe cont propriu -URBAN Ponderea lucrătorilor pe cont propriu după NIVEL DE EDUCAŢIE - RURAL Ponderea lucrătorilor pe cont propriu cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total lucrători pe cont propriu -RURAL Ponderea lucrătorilor pe cont propriu cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total lucrători pe cont propriu - RURAL Ponderea lucrătorilor pe cont propriu cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total lucrători pe cont propriu -RURAL Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi după NIVEL DE EDUCAŢIE - TOTAL Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total lucrători familiali neremuneraţi - TOTAL Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total lucrători familiali neremuneraţi - TOTAL Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total lucrători familiali neremuneraţi - TOTAL Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi după NIVEL DE EDUCAŢIE - MASCULIN Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total lucrători familiali neremuneraţi - MASCULIN Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total lucrători familiali neremuneraţi - MASCULIN Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total lucrători familiali neremuneraţi - MASCULIN

85,5 10,6

83,3 12,1

80 12,9

84,6 8,9

78,6 14,7

77,3 12,7

73,1 15,6

79,3 7,4

74,2 13,8

73,6 10,2

77,8 8,5

79,3 9,8

82,5 7,3

84,8 6,2

76 7

72,3 7

0,9

1

1,1

0,9

1,2

1,4

1,7

1,4

1,4

1,4

1,7

1,8

1,9

2,3

2,4

3

22,4

22,7

24,2

26,6

29,4

31,2

34,6

35,3

39,5

41,6

43,6

43,2

42

41,7

43,5

46,3

76,7

76,3

74,7

72,5

69,4

67,4

63,7

63,3

59,1

57

54,7

55

56,1

56,0

54,1

50,7

1,1

1,2

1,1

1

1,2

1,4

1,6

1,3

1,3

1,3

1,5

1,5

1,6

2,0

2,1

2,6

23,8

24,7

27,2

29,8

32,7

34,6

38,4

39,2

43,7

45,7

47,2

46,5

45,4

44,8

46,6

49,1

75,1

74,1

71,7

69,2

66,1

64

60

59,5

55

53

51,3

52

53

53,2

51,3

48,3

0,6

0,6

1

0,7

1

1,3

1,8

1,8

1,7

1,7

2,3

2,5

2,5

2,9

3,1

3,9

20,1

19,2

18,4

20

22,7

23,9

26,9

26,2

29,1

31,7

34,7

35,4

33,8

34,1

35,6

39,5

79,3

80,2

80,6

79,3

76,3

74,8

71,3

72

69,2

66,6

63

62,1

63,7

63,0

61,3

56,6

5,3

6,4

6,8

5,2

6,4

7,3

9,1

7,9

7,8

7,4

8,9

8,8

9,3

11,7

10,6

12,8

47,9

48,6

49,4

52,9

54,1

55,9

56,8

57,7

58,9

60

62,7

61,1

59

58,9

61,8

62,6

46,8

45

43,8

41,9

39,5

36,8

34,1

34,4

33,3

32,6

28,4

30,1

31,7

29,4

27,6

24,6

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,6

0,7

0,6

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

19,1

19,4

21

23,1

26,1

27,7

31,6

32,2

36,7

38,8

40,5

40,4

39,1

38,6

39,7

42,7

80,6

80,3

78,7

76,5

73,5

71,7

67,7

67,2

62,8

60,7

58,9

59

60,3

60,8

59,7

56,5

0,2

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,2

0,2

0,4

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,7

28,5

29,6

31,3

30,1

30,1

31,3

31,5

30,3

32,1

33,8

33,4

33,2

32,8

32,7

32

33,9

71,3

70,1

68,5

69,6

69,6

68,3

68,3

69,5

67,5

65,8

66,1

66,3

66,8

66,8

67,5

65,4

0,3

0,4

0,3

0,6

0,6

0,5

0,1

0,2

0,4

0,4

0,8

0,8

0,5

0,5

0,4

0,5

45,8

46,4

47,5

45,5

45,4

46,8

44,5

41,2

42,6

43,7

42,5

41,7

41,6

40,9

39,8

42,8

53,9

53,2

52,2

53,9

54

52,7

55,4

58,6

57

55,9

56,7

57,5

57,9

58,6

59,8

56,7

49


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - PIAŢA MUNCII 3. INDICATORI TERŢIARI 2. Piaţa muncii Nr. conform Indicator H.G. 2.1.1. Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi după NIVEL DE EDUCAŢIE - FEMININ 2.1.1. Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total lucrători familiali neremuneraţi -FEMININ 2.1.1. Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total lucrători familiali neremuneraţi -FEMININ 2.1.1. Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total lucrători familiali neremuneraţi -FEMININ 2.1.1. Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi după NIVEL DE EDUCAŢIE - URBAN 2.1.1. Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total lucrători familiali neremuneraţi - URBAN 2.1.1. Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total lucrători familiali neremuneraţi - URBAN 2.1.1. Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total lucrători familiali neremuneraţi - URBAN 2.1.1. Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi după NIVEL DE EDUCAŢIE -RURAL 2.1.1. Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total lucrători familiali neremuneraţi - RURAL 2.1.1. Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total lucrători familiali neremuneraţi - RURAL 2.1.1. Ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total lucrători familiali neremuneraţi - RURAL 2.1.1. Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste după NIVEL DE EDUCAŢIE - TOTAL 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1.

Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total membri ai societaţilor agricole sau cooperatiste - TOTAL Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total membri ai societaţilor agricole sau cooperatiste - TOTAL Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total membri ai societaţilor agricole sau cooperatiste - TOTAL Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste după NIVEL DE EDUCAŢIE - MASCULIN Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total membri ai societaţilor agricole sau cooperatiste - MASCULIN Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total membri ai societaţilor agricole sau cooperatiste - MASCULIN Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total membri ai societaţilor agricole sau cooperatiste - MASCULIN

2.1.1. 2.1.1.

Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste după NIVEL DE EDUCAŢIE - FEMININ Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total membri ai societaţilor agricole sau cooperatiste - FEMININ

2.1.1.

Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total membri ai societaţilor agricole sau cooperatiste - FEMININ Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total membri ai societaţilor agricole sau cooperatiste - FEMININ Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste după NIVEL DE EDUCAŢIE - URBAN Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total membri ai societaţilor agricole sau cooperatiste - URBAN Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total membri ai societaţilor agricole sau cooperatiste - URBAN

2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002(1)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

0,7

21,9

23

24,6

23,9

23,7

25

26,1

25,9

27,5

29,4

29,3

29,8

29,4

29,5

28,7

30

77,9

76,8

75,2

75,9

76,1

74,7

73,7

73,9

72,1

70,3

70,3

69,8

70,2

70,0

70,7

69,3

1,2

0,8

1,3

1,9

1

0,8

0,7

0,9

2,3

2,1

2,1

0,6

0,3

1,7

2,3

1,9

37,7

39,8

43,6

44,4

48,1

48,6

49,4

45,2

48,1

49,9

46,6

45,9

43,2

45,2

43,4

45,8

61,1

59,4

55,1

53,7

50,9

50,6

49,9

53,9

49,6

48

51,3

53,5

56,5

53,1

54,3

52,3

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,6

28

29,1

30,6

29,3

29

30,4

30,9

29,6

31,3

32,9

32,5

32,6

32,3

32,1

31,5

33,4

71,9

70,7

69,2

70,4

70,7

69,3

68,9

70,2

68,4

66,9

67,1

66,9

67,3

67,5

68,1

66

0

0,7

3,5

6,6

1,8

1,5

1,9

2,8

1,5

4,6

5,6

4,7

8,7

2,9

5,7

-

28,3

23,5

19,9

15,1

15

18

27,7

41,9

46,1

55,2

43,2

55,1

53,1

39,3

29,9

-

71,7

75,8

76,6

78,3

83,2

80,5

70,4

55,3

52,4

40,2

51,2

40,2

38,2

57,8

64,4

-

0

1,2

5,4

11,3

3

2,7

1,7

4,3

1,4

4,1

8,3

4

6,3

-

8,2

-

35,5

27

17,3

20,8

17,4

19,8

28,8

47,9

51,1

60,2

53,5

51,1

46,1

39,9

30,2

-

64,5

71,8

77,3

67,9

79,6

77,5

69,5

47,8

47,5

35,7

38,2

44,9

47,6

60,1

61,6

-

0

0

0

0

0

0

2,1

0

1,8

5,4

1,8

8,5

15

9,5

-

-

19,8

19,2

24,5

6,8

11,1

15,8

26,3

30,3

33,3

46,1

28,2

75,1

71,7

37,9

29,3

-

80,2

80,8

75,5

93,2

88,9

84,2

71,6

69,7

64,9

48,5

70

16,4

13,3

52,6

70,7

-

0

2,1

9,6

45,9

23,8

18,8

9,3

19,9

7,4

13,7

20,1

19,6

24

18,9

21,3

-

59,1

50,3

45,8

44,2

32,6

35,7

65,8

72,8

64,8

69,2

55,3

73

76

81,1

46,5

-

50


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - PIAŢA MUNCII 3. INDICATORI TERŢIARI 2. Piaţa muncii Nr. conform Indicator H.G. 2.1.1. Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total membri ai societaţilor agricole sau cooperatiste - URBAN 2.1.1. 2.1.1.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002(1)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

40,9

47,6

44,6

9,9

43,6

45,5

24,9

7,3

27,8

17,1

24,6

7,4

-

-

32,2

-

0

0,5

2,6

2,3

0,2

0,7

1

0,5

0

0

0

1,7

2,1

-

-

-

22,1

20,5

16,3

11,8

13,6

17,3

23,3

37,8

41,5

48,1

38,5

51,4

43,3

31,6

23,9

-

77,9

79

81,1

85,9

86,2

82

75,7

61,7

58,5

51,9

61,5

46,9

54,6

68,4

76,1

-

70,6 77,9 63,5 67,3 75 65,5 72,6 58,4 61,1 71,3

70,6 77,6 63,6 66,1 76,6 65,9 72,8 59,2 60,4 73,4

69 76,3 61,9 64,4 75,3 64,3 70,9 57,7 51,4 72,2

68,7 75,6 61,8 63,4 75,9 63,5 69,5 57,5 56,8 72,7

68,6 75,4 61,9 63 76,4 63,2 69,1 57,5 55,8 73,5

67,5 73,9 61,1 61,9 75,4 62,6 68,2 57,1 55,3 72,8

63,6 70,7 56,7 60,5 67,8 58 64,1 52 53,7 63,7

62,4 69,6 55,3 59,7 66 57,8 64,1 51,5 54 62,9

63,2 70,2 56,2 61,8 65,1 57,9 63,6 52,1 55,9 60,6

62,4 69,5 55,3 60,3 65,3 57,7 63,9 51,5 55 61,6

63,7 70,8 56,6 62,6 65,2 58,8 64,7 53 57,2 61,1

63 70,1 56 61,6 65,1 58,8 64,8 52,8 56,8 61,5

62,9 70,6 55,2 61,7 64,5 59 65,7 52,5 57,5 61,2

63,1 70,9 55,4 62,1 64,6 58,6 65,2 52,0 57,1 60,7

63,6 71,5 55,8 63,1 64,4 58,8 65,7 52 57,3 60,9

63,3 70,7 56 63,9 62,6 58,5 65 52 58,2 58,8

Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste după NIVEL DE EDUCAŢIE - RURAL

Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste cu nivel de instruire universitar (doctorat, de lungă si scurtă durată) în total membri ai societaţilor agricole sau cooperatiste - RURAL 2.1.1. Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste cu nivel de instruire liceal (inclusiv treapa I), profesional si posliceal în total membri ai societaţilor agricole sau cooperatiste - RURAL 2.1.1. Ponderea membrilor societaţilor agricole sau cooperatiste cu nivel de instruire gimnazial, primar şi fără şcoală absolvită în total membri ai societaţilor agricole sau cooperatiste - RURAL 2.1.2. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de 15-64 ani - TOTAL 2.1.2. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de 15-64 ani - MASCULIN 2.1.2. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de 15-64 ani - FEMININ 2.1.2. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de 15-64 ani - URBAN 2.1.2. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de 15-64 ani - RURAL 2.1.3. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 15-64 ani - TOTAL 2.1.3. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 15-64 ani- MASCULIN 2.1.3. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 15-64 ani - FEMININ 2.1.3. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 15-64 ani - URBAN 2.1.3. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 15-64 ani - RURAL Sursa: Forţa de Muncă în România - Ocupare şi Somaj - AMIGO 1996-2011.

51


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - CÂŞTIGURI SALARIALE -

3. INDICATORI TERŢIARI 2. Piaţa muncii 2.2. Excluziunea persoanelor ocupate

2.2.1. Indicele câştigului salarial real (faţă de anul anterior), %

Indicele câştigului salarial real (faţă de anul anterior) -%1995 112,5 1996 109,4 1997 77,2 1998 104,0 1999 97,5 2000 104,3 2001 105,0 2002 102,4 2003 110,8 2004 110,5 2005 114,3 2006 109,0 2007 114,7 2008 116,5 2009 98,5 2010 96,3 1) 2011 99,1 1) Date provizorii Anul

52


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - CÂŞTIGURI SALARIALE -

3. INDICATORI TERŢIARI 2. Piaţa muncii 2.2. Excluziunea persoanelor ocupate

2.2.2. Ponderea persoanelor cu câştiguri salariale sub sau la nivelul salariului minim în totalul salariaţilor

Anul 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ponderea persoanelor cu câştiguri salariale sub sau la nivelul salariului minim în totalul salariaţilor -%1,9 1,1 4,7 5,1 5,4 6,9 6,7 9,3 13,0 12,6 10,4 8,4 2,0 4,9 5,4 7,0 4,9

53


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - PIAŢA MUNCII 3. INDICATORI TERŢIARI 2. Piaţa muncii Nr. conform H.G. 2.2.

Indicator

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002(1)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Excluziunea persoanelor ocupate

2.2.3.

Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în total populaţie - TOTAL

37,3

38,3

39,4

41,2

42,2

41,8

35,9

35,2

31

31,6

30,5

29,5

28,8

29,1

30,1

28,6

2.2.3.

Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în total populaţie - MASCULIN

33,2

34,3

35,9

38

39,5

39,1

33,7

33,5

30

30,5

29,8

28,3

27,4

27,8

29,1

27,3

2.2.3.

Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în total populaţie - FEMININ

42,2

43,2

43,6

44,9

45,4

44,9

38,5

37,2

32,2

33

31,4

31

30,4

30,7

31,3

30,2

2.2.3.

Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în total populaţie - REGIUNEA 1 (NORD-EST)

-

-

-

54,9

55,4

55,3

50,6

50,8

47,5

47,6

47,7

48,7

47,8

48,2

49,1

48,9

2.2.3.

Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în total populaţie - REGIUNEA 2 (SUD-EST)

-

-

-

41,1

44,7

42,6

37,2

37,2

32,8

32,8

32,5

30,6

27,7

26,6

28,3

28,3

2.2.3.

Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în total populaţie - REGIUNEA 3 (SUD MUNTENIA)

-

-

-

47,2

47,7

48,5

43,1

41,3

37,2

37,2

35,4

33,5

33,3

32,6

34

29,9

2.2.3.

Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în total populaţie - REGIUNEA 4 (SUD-VEST OLTENIA)

-

-

-

55,5

57,8

57,1

49,5

47,7

47,5

48,5

46,4

43,9

44,8

47,1

47,6

47,7

2.2.3.

Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în total populaţie - REGIUNEA 5 (VEST)

-

-

-

37,4

37,8

34,3

27,4

27,3

20,7

20,1

18,7

18,3

18,1

19,1

19,5

19,3

2.2.3.

Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în total populaţie - REGIUNEA 6 (NORD-VEST)

-

-

-

40,3

40,2

40,5

33,5

32,7

26,8

28,9

29,4

27,1

25,9

27,1

29,1

25,5

2.2.3.

Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în total populaţie - REGIUNEA 7 (CENTRU)

-

-

-

28,7

28,9

28,6

25,1

24,5

16,2

18,3

16,8

16,1

15,2

15,5

16,3

13,4

2.2.3.

Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în total populaţie - REGIUNEA 8 (BUCURESTI-ILFOV)

-

-

-

5,9

5,6

4,6

2,6

1,6

1,5

1,5

2,1

1,3

1,5

1,5

1

1,1

Sursa: Forţa de Muncă în România - Ocupare şi Somaj - AMIGO 1996-2011. (1) Incepand cu anul 2002, datele au fost estimate pe baza rezultatelor Recensamantului populaţiei si Locuintelor din martie 2002.

54


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - CONDIŢII DE VIAŢĂ – 3. INDICATORI TERŢIARI Nr. conform DENUMIREA INDICATORILOR H.G. CONDIŢII DE LOCUIT 3. 3.4. 3.4.3.

Valoare în anul 2010

Valoare în anul 2011

34,6

38,8

51,5 14,1

55,5 18,5

30,2 17,3 19,8 26,3 25,3 48,5 53,1 60,6 77,8

34,9 20,6 23,3 30,9 31,3 54,8 54 70,2 81,1

Dotare Ponderea persoanelor din gospodăriile cu acces la internet în totalul populaţiei - % Total persoane Persoane, după mediul de rezidenţă: urban rural Persoane, după nivelul de educaţie: nici unul primar (cl. 1-4) gimnazial (cl. 5-8) profesional, complementar sau de ucenici treapta I de liceu (cl. 9-10) liceal (cl. 9-12) postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri universitar de scurtă durată (colegii) universitar de lungă durată

55


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - EDUCAŢIE –

3. Indicatori terţiari 4. Educaţie 4.1. Participarea la educaţie 4.1.1. Rata netă de cuprindere în învăţământ în anul şcolar/universitar 2011/2012 Regiune / Judeţ Total Nord - Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud - Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud - Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud -Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord - Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti - Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti

Total elevi 3-23 ani

Feminin elevi 3-23 ani

Masculin elevi 3-23 ani

Urban elevi 3-23 ani

Rural elevi 3-23 ani

63,8 60,3 54,7 57 72,8 53,4 60,7 56,6 60,3 57,2 59,5 68,8 61 52,6 52 58,8 66 54 56,7 52,5 55,5 61,4 56,6 63,1 67 64,7 60,1 60,5 59,9 64,6 64,3 56 59,7 72,1 66,7 67,5 58,8 84,8 58,6 57,5 61,3 64,8 62,2 65,5 61,9 64 65,2 67,6 79,2 46,5 86,1

65,3 62,2 56,2 58,3 76,2 54,4 62,1 58,3 61 57,3 60,5 68,5 62,4 53,5 53,6 59,6 66,9 53,3 57,3 52,7 56,3 62,7 57,4 64 68,4 64,9 61 61,5 60,4 66,3 66,4 55,8 61,4 74,1 68,8 69,2 60,6 87,8 60,4 58,3 62,8 66,5 63,4 66,7 62,7 65,8 67,6 69,8 82,3 45,2 90

62,3 58,5 53,2 55,8 69,6 52,3 59,3 55 59,5 57,1 58,6 69,1 59,7 51,8 50,5 58,2 65,1 54,6 56,1 52,4 54,8 60,2 55,8 62,3 65,6 64,5 59,4 59,6 59,4 63 62,2 56,1 58,1 70,2 64,7 65,8 57,1 81,7 56,9 56,7 59,9 63,2 61 64,4 61,2 62,3 62,9 65,5 76,3 47,8 82,3

83,3 87,5 77,4 70,2 116,6 80,9 87,5 73,8 76,9 65,1 82,2 81,1 81 63,3 76,2 83,1 91,8 71,1 99,5 70,4 66,9 82,8 81,9 83,9 86,1 85,5 78,8 82,4 83 79,7 84,8 66,6 65 96,1 89,3 93,5 80,6 108,1 70,6 82,2 79,5 82,3 77,9 77,4 82,2 83,5 88,5 85,3 82,8 45,9 86,1

43,1 43,1 39,5 48,1 44,5 39,3 42,6 46,3 43,1 44,8 44,8 47,1 41,1 42,9 38,8 43 43,7 43,6 39,9 44,6 45,9 43,1 42,9 43,7 45,4 45,7 42,8 44,3 39,3 41,4 42 42,3 39,4 41,1 43,2 44,6 46,9 39,2 41,9 39,5 48,2 43,5 41,2 40,7 44,6 49,7 43,5 41 47 47 -

56


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - EDUCAŢIE –

4.1.2. Rata netă de cuprindere în învăţământul preşcolar 2011/2012

Regiune / Judeţ Total Nord - Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud - Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud - Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud -Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord - Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti - Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti

Total copii 3-6 ani

Feminin copii 3-6 ani

Masculin copii 3-6 ani

Urban copii 3-6 ani

Rural copii 3-6 ani

77,0 71,3 70,4 73,2 71,3 66,5 71,8 75,6 75,6 83,3 79,9 75,8 75,9 78,9 61,9 74,7 83,3 68,1 72,9 66,2 68,7 73,9 82,9 82,0 76,6 87,1 80,0 86,0 83,6 77,5 81,1 75,3 73,7 78,5 84,4 83,4 85,0 89,1 77,2 85,8 87,9 85,0 83,2 80,2 88,0 90,8 86,2 84,4 68,6 68,4 68,6

77,5 72,0 70,5 73,6 72,3 67,3 72,2 77,0 75,6 82,4 79,6 75,9 76,6 78,5 61,7 74,8 83,7 67,6 73,1 65,8 68,8 74,1 83,8 82,7 76,3 87,8 80,6 87,4 85,3 78,2 81,8 76,6 74,5 78,7 85,0 84,6 86,0 88,6 77,2 87,5 88,4 85,6 84,8 80,4 87,9 90,6 86,6 85,9 69,7 69,6 69,8

76,5 70,7 70,2 72,9 70,3 65,8 71,5 74,2 75,7 84,2 80,2 75,8 75,2 79,3 62,1 74,5 82,9 68,5 72,8 66,7 68,7 73,7 82,1 81,4 76,9 86,4 79,4 84,7 82,0 76,9 80,5 74,1 72,9 78,4 83,9 82,3 84,0 89,5 77,2 84,3 87,5 84,4 81,6 80,0 88,2 91,0 85,8 82,9 67,6 67,4 67,6

79,5 77,9 77,9 82,0 77,5 72,9 77,5 81,2 78,2 84,3 80,6 76,0 84,7 76,8 63,6 77,9 89,8 68,8 86,2 61,7 69,1 75,8 77,3 83,4 74,7 89,5 84,1 86,1 91,0 75,4 81,4 71,9 72,1 76,3 89,3 90,8 89,0 94,5 76,9 96,0 92,7 90,5 85,1 86,8 95,3 97,5 92,6 91,5 68,2 61,9 68,6

74,1 66,9 64,8 67,9 66,8 62,7 67,8 72,2 72,8 81,9 79,4 75,6 66,6 80,9 60,9 72,4 77,3 67,6 67,4 68,4 68,4 72,2 86,3 80,6 78,9 84,9 76,1 85,9 76,3 81,0 80,9 80,3 80,4 81,7 79,2 77,1 82,5 78,7 77,6 77,7 84,6 78,3 80,4 67,3 81,6 85,9 80,1 73,9 73,5 73,5 -

57


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - EDUCAŢIE –

4.1.3. Rata netă de cuprindere în învăţământul primar şi gimnazial în anul şcolar 2011/2012

Regiune / Judeţ Total Nord - Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud - Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud - Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud -Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord - Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti - Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti Inclusiv învăţământul special

Total elevi 7-14 ani

Feminin elevi 7-14 ani

Masculin elevi 7-14 ani

Urban elevi 7-14 ani

Rural elevi 7-14 ani

85,1 82,3 79,7 84,2 84,3 78,5 84,2 81,9 84,2 85,5 85,3 89,9 81,4 79,5 79,6 86,1 89,7 85,9 83,1 89,6 83,9 86,9 81,9 84,7 84,5 86,2 84,7 84,3 83,7 85,1 85,3 84,5 82,7 86,8 84,9 87,5 83,9 86,9 81,4 82,9 86,5 85,6 85,5 84,0 87,9 89,0 85,3 84,2 92,2 90,3 92,6

84,7 82,1 80,0 84,0 83,9 78,2 83,7 81,9 83,7 85,1 85,2 88,9 80,9 78,6 79,7 85,7 89,7 85,9 82,9 89,7 83,2 86,2 80,9 83,7 83,2 85,4 83,0 83,5 83,5 84,7 85,8 84,3 82,2 85,9 84,6 87,0 84,1 86,8 81,4 81,5 86,6 85,3 84,8 84,0 87,3 88,4 85,0 84,2 91,7 90,1 92,0

85,5 82,5 79,3 84,3 84,6 78,8 84,7 81,8 84,7 86,0 85,3 90,8 82,0 80,5 79,4 86,4 89,8 85,8 83,4 89,6 84,5 87,6 82,7 85,6 85,8 87,0 86,4 85,2 83,9 85,4 84,8 84,7 83,2 87,7 85,2 88,1 83,6 86,9 81,5 84,4 86,3 85,9 86,1 84,1 88,4 89,5 85,5 84,1 92,6 90,4 93,1

92,8 92,5 90,8 92,1 95,3 91,0 93,2 91,2 89,3 86,6 95,1 92,8 86,5 80,4 87,6 95,0 103,7 88,1 101,5 91,9 79,5 96,4 90,2 94,3 90,4 96,0 95,4 92,4 100,8 90,6 93,2 90,4 86,5 93,3 94,8 100,9 94,4 97,8 84,3 96,9 98,1 93,7 92,8 90,1 98,6 97,6 96,5 91,7 92,5 91,5 92,6

78,3 77,2 73,7 80,1 78,7 73,2 79,2 77,7 79,8 84,2 79,8 85,4 77,3 78,9 75,8 81,0 79,8 84,7 76,9 88,7 86,9 79,7 78,1 77,3 79,4 78,6 76,6 79,3 70,9 77,4 77,7 77,8 69,3 79,7 76,4 77,7 79,0 70,8 77,8 73,8 79,6 77,3 76,9 74,0 79,6 83,4 76,1 74,5 89,4 89,4 -

58


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - EDUCAŢIE –

4.1.4. Rata netă de cuprindere în învăţământul primar în anul şcolar 2011/2012

Regiune / Judeţ Total Nord - Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud - Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud - Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud -Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord - Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti - Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti Inclusiv învăţământul special

Total elevi 7-10 ani

Feminin elevi 7-10 ani

Masculin elevi 7-10 ani

Urban elevi 7-10 ani

Rural elevi 7-10 ani

86,7 82,8 82,2 83,9 84,1 79,0 85,2 80,4 86,3 87,2 87,1 91,4 83,2 79,7 84,4 88,1 90,4 87,3 86,0 95,1 85,8 88,7 83,8 85,7 85,7 87,0 86,5 85,4 84,3 87,3 87,6 86,7 84,0 89,8 86,7 89,4 85,6 89,2 82,5 85,7 87,0 88,6 87,2 87,9 91,9 91,0 88,5 86,8 92,5 98,5 91,3

86,2 82,3 82,1 83,4 83,0 78,0 85,2 80,5 85,8 87,5 88,3 90,6 81,8 78,3 83,8 87,6 90,3 86,6 84,9 95,7 84,4 88,2 83,2 85,2 84,6 86,5 85,6 84,8 85,1 87,2 88,9 86,1 83,5 89,3 86,2 89,0 85,3 88,6 82,0 84,1 87,1 88,0 86,2 87,6 90,8 90,8 88,3 86,0 91,9 97,9 90,8

87,2 83,2 82,2 84,4 85,1 79,9 85,2 80,3 86,8 86,9 86,1 92,2 84,6 81,0 85,0 88,7 90,6 87,9 87,1 94,5 87,1 89,1 84,3 86,2 86,8 87,3 87,3 86,0 83,5 87,4 86,5 87,2 84,5 90,3 87,3 89,7 85,9 89,8 83,0 87,3 86,9 89,1 88,0 88,2 93,0 91,2 88,8 87,7 93,0 99,1 91,8

92,2 90,0 91,1 89,6 90,2 87,7 91,8 87,4 90,0 87,3 94,5 92,9 87,1 81,4 92,5 94,4 101,2 86,6 97,1 94,6 82,8 96,3 90,2 93,3 90,3 94,6 93,6 92,1 98,8 90,8 93,2 90,6 85,7 94,7 93,5 97,3 95,6 96,8 84,6 94,6 93,9 93,9 92,6 91,4 98,3 97,5 95,7 92,5 92,1 101,4 91,3

81,8 79,1 77,2 81,0 80,9 75,2 81,4 77,3 82,9 87,0 82,9 89,1 80,0 78,4 80,7 84,5 82,6 87,6 82,0 95,3 87,8 82,7 80,7 79,6 81,5 80,8 81,0 81,0 72,7 82,4 82,1 82,0 77,9 84,2 80,8 83,2 81,1 77,8 79,8 79,6 82,9 83,0 80,7 82,1 87,1 86,8 82,7 79,3 96,5 96,5 -

59


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - EDUCAŢIE –

4.1.5. Rata netă de cuprindere în învăţământul gimnazial în anul şcolar 2011/2012

Regiune / Judeţ Total Nord - Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud - Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud - Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud -Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord - Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti - Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti Inclusiv învăţământul special

Total elevi 11-14 ani

Feminin elevi 11-14 ani

Masculin elevi 11-14 ani

Urban elevi 11-14 ani

Rural elevi 11-14 ani

83,6 81,9 77,4 84,4 84,5 78,1 83,3 83,3 82,2 84,0 83,5 88,4 79,8 79,4 75,1 84,1 89,1 84,5 80,5 84,8 82,0 85,2 80,2 83,7 83,4 85,6 83,2 83,4 83,1 82,9 83,1 82,4 81,6 84,0 83,2 85,8 82,2 84,6 80,5 80,2 86,0 82,7 84,0 80,1 83,8 87,0 82,0 81,5 91,8 82,9 94,0

83,2 81,9 78,1 84,7 84,9 78,4 82,3 83,3 81,7 82,7 82,3 87,2 80,0 78,8 75,9 83,9 89,1 85,2 81,0 84,4 82,1 84,2 79,0 82,3 81,9 84,3 80,7 82,3 81,9 82,3 83,1 82,5 81,0 82,7 83,2 85,0 82,9 85,1 80,9 79,0 86,2 82,6 83,5 80,2 83,8 86,1 81,8 82,5 91,4 83,0 93,4

83,9 81,8 76,7 84,2 84,2 77,8 84,3 83,4 82,7 85,1 84,6 89,5 79,6 79,9 74,4 84,3 89,0 83,9 79,9 85,1 82,0 86,1 81,3 85,1 84,9 86,7 85,5 84,4 84,3 83,5 83,1 82,4 82,2 85,2 83,3 86,5 81,5 84,1 80,1 81,4 85,8 82,7 84,4 80,0 83,7 87,9 82,2 80,6 92,2 82,7 94,6

93,4 95,1 90,5 94,6 100,8 94,3 94,5 94,9 88,5 85,8 95,7 92,8 85,9 79,3 83,2 95,7 106,1 89,7 105,8 89,3 76,6 96,5 90,2 95,2 90,5 97,2 97,1 92,6 102,8 90,3 93,2 90,2 87,2 91,9 96,1 104,5 93,3 98,8 84,1 99,3 102,2 93,4 93,0 88,8 99,0 97,6 97,4 90,8 93,0 82,6 94,0

75,2 75,3 70,5 79,2 76,6 71,5 77,1 78,1 76,9 81,6 76,9 81,7 74,9 79,4 71,4 77,8 77,3 82,0 72,2 83,0 86,1 76,8 76,0 75,3 77,5 76,6 72,6 77,9 69,2 73,0 73,6 74,0 61,7 75,7 72,3 72,6 77,0 64,3 76,0 68,3 76,5 71,7 73,5 65,8 72,1 80,1 69,7 69,8 83,1 83,1 -

60


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - EDUCAŢIE –

4.1.6. Rata netă de cuprindere în învăţământul obligatoriu în anul şcolar 2011/2012

Regiune / Judeţ

Total elevi 7-16 ani

Feminin elevi 7-16 ani

Total 82,6 82,5 Nord - Est 79,6 79,8 Bacău 76,3 76,6 Botoşani 81,5 82,0 Iaşi 81,4 81,9 Neamţ 76,7 76,6 Suceava 82,0 81,8 Vaslui 78,6 78,8 Sud - Est 81,7 81,3 Brăila 82,1 82,0 Buzău 82,3 82,1 Constanţa 89,5 88,3 Galaţi 78,7 78,8 Tulcea 76,2 75,3 Vrancea 75,4 76,0 Sud - Muntenia 82,8 82,4 Argeş 87,7 87,6 Călăraşi 80,8 79,8 Dâmboviţa 79,6 79,1 Giurgiu 82,7 82,4 Ialomiţa 80,2 79,7 Prahova 85,1 84,8 Teleorman 78,8 78,2 Sud -Vest Oltenia 82,7 81,9 Dolj 82,0 81,1 Gorj 84,3 83,5 Mehedinţi 82,3 81,0 Olt 82,0 81,4 Vâlcea 83,1 82,8 Vest 83,3 83,2 Arad 81,6 81,7 Caraş-Severin 80,9 80,7 Hunedoara 81,1 80,9 Timiş 87,2 87,1 Nord - Vest 82,3 82,2 Bihor 84,2 84,1 Bistriţa-Năsăud 80,4 80,8 Cluj 84,3 84,8 Maramureş 80,2 80,1 Satu Mare 80,4 79,5 Sălaj 83,5 83,0 Centru 82,5 82,6 Alba 83,5 82,8 Braşov 80,8 81,4 Covasna 84,9 84,8 Harghita 86,2 86,1 Mureş 81,5 81,7 Sibiu 80,8 81,1 Bucureşti - Ilfov 92,0 92,1 Ilfov 77,5 75,9 Municipiul Bucureşti 95,4 95,8 Invăţământul primar, gimnazial, clasele IX-X liceal, anul I-II profesional

61

Masculin elevi 7-16 ani

Urban elevi 7-16 ani

Rural elevi 7-16 ani

82,8 79,4 76,1 81,0 80,9 76,8 82,2 78,4 82,0 82,1 82,6 90,7 78,6 77,0 74,8 83,2 87,8 81,7 80,2 83,0 80,8 85,4 79,4 83,4 82,8 85,1 83,6 82,5 83,3 83,3 81,5 81,0 81,3 87,3 82,4 84,3 80,0 83,9 80,2 81,3 84,0 82,4 84,1 80,3 85,0 86,3 81,3 80,5 92,0 79,0 95,1

103,0 109,4 106,5 103,7 109,9 115,2 112,4 107,9 100,2 94,0 113,8 99,7 97,7 90,1 106,5 112,7 118,4 105,1 131,2 110,8 92,1 110,8 114,3 106,2 99,2 106,3 106,9 108,7 115,4 97,9 100,6 95,9 87,4 108,2 104,2 111,0 106,7 102,6 93,5 111,1 110,3 100,5 102,4 92,1 109,7 108,7 105,3 96,4 94,0 79,5 95,4

64,6 64,3 60,0 69,3 66,9 60,5 64,5 65,1 65,5 66,8 64,6 73,8 63,1 65,1 60,9 66,0 65,3 68,3 62,2 71,6 71,5 65,7 62,8 64,2 66,7 66,4 63,0 64,9 58,1 63,2 63,2 63,8 58,4 64,3 63,2 64,1 68,0 56,8 63,4 60,0 67,2 63,5 61,3 61,7 65,4 70,9 62,1 60,6 76,1 76,1 -


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - EDUCAŢIE –

4.1.7. Rata netă de cuprindere în învăţământul secundar superior în anul şcolar 2011/2012

Regiune / Judeţ Total Nord - Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud - Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud - Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud -Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord - Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti - Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti Invăţământul liceal şi profesional

Total elevi 15-18 ani

Feminin elevi 15-18 ani

Masculin elevi 15-18 ani

Urban elevi 15-18 ani

Rural elevi 15-18 ani

72,6 68,1 62,5 69,1 69,4 68,6 72,3 66,1 70,2 68,8 72,5 81,9 67,6 60,4 60,2 70,3 80,6 60,7 66,0 50,7 69,6 77,7 68,3 74,3 70,7 79,2 70,6 72,2 80,7 74,4 68,8 67,8 76,5 80,1 73,0 73,8 68,4 78,0 71,8 68,6 74,9 70,3 76,5 66,7 69,8 77,6 68,4 66,3 91,5 35,2 107,1

73,7 70,4 64,5 72,4 73,3 69,1 73,6 68,8 70,7 69,6 72,8 80,8 69,3 60,8 61,3 70,2 80,2 58,1 65,5 50,2 70,9 79,1 68,2 74,6 72,2 79,3 70,1 71,6 80,5 75,9 69,4 67,1 78,9 82,6 74,0 74,4 69,2 78,6 73,8 70,0 74,7 71,9 75,4 67,5 71,7 82,8 70,1 68,5 93,0 30,8 110,1

71,5 65,9 60,6 65,9 65,6 68,0 71,0 63,5 69,7 68,0 72,1 83,0 66,0 60,0 59,1 70,3 80,9 63,2 66,4 51,2 68,5 76,4 68,4 74,1 69,2 79,0 71,0 72,8 80,8 73,1 68,3 68,4 74,2 77,8 72,0 73,1 67,6 77,4 69,9 67,2 75,1 68,7 77,5 66,0 68,0 72,6 66,8 64,3 90,0 39,4 104,3

137,7 166,5 155,4 136,9 171,5 196,3 175,4 165,4 136,4 116,4 176,4 119,8 134,9 124,9 172,1 170,4 165,5 161,6 229,0 149,4 139,4 162,8 189,1 142,7 126,0 141,1 133,0 159,0 165,3 119,8 125,9 116,0 92,7 145,7 137,5 147,8 157,5 121,7 121,2 162,1 154,5 124,2 136,5 96,9 149,0 150,9 137,9 111,1 100,2 40,9 107,1

10,3 10,2 5,2 17,1 13,9 11,5 6,5 9,6 9,1 2,1 8,4 20,0 7,4 7,7 6,2 9,6 10,7 3,5 8,6 10,0 9,0 13,2 8,9 12,5 14,4 20,6 11,8 8,0 7,3 11,2 11,5 12,0 16,5 8,9 10,4 12,1 20,2 2,1 7,7 4,6 17,1 6,7 3,5 7,8 0,0 17,2 6,0 3,6 31,0 31,0 -

62


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - EDUCAŢIE –

4.1.8. Rata netă de cuprindere în învăţământul secundar superior clasele IX-X (anul I-II) în anul şcolar 2011/2012

Regiune / Judeţ Total Nord - Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud - Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud - Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud -Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord - Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti - Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti

Total elevi 15-16 ani

Feminin elevi 15-16 ani

Masculin elevi 15-16 ani

Urban elevi 15-16 ani

Rural elevi 15-16 ani

73,2 68,8 63,6 70,6 69,4 69,9 73,7 65,0 71,9 69,3 71,6 88,0 68,6 62,7 60,0 70,9 80,3 61,0 66,9 58,1 66,9 78,5 68,1 75,3 72,5 77,6 73,5 73,4 80,9 76,8 68,2 67,3 75,2 88,6 72,4 71,8 66,8 75,2 75,2 70,5 72,0 70,1 75,9 67,8 72,3 75,5 66,4 67,4 91,4 36,2 107,6

74,0 70,6 63,7 73,8 73,3 70,8 74,8 66,2 72,4 70,9 70,9 85,9 71,1 62,5 62,5 70,3 80,1 56,2 65,4 56,8 66,6 79,9 68,3 75,5 73,4 77,0 73,2 73,9 80,6 77,7 67,1 67,4 76,2 91,5 73,1 73,3 67,7 77,2 75,0 71,5 69,2 71,7 75,3 70,6 74,4 77,3 68,0 68,6 93,6 30,5 112,0

72,4 67,2 63,6 67,6 65,7 69,1 72,6 63,9 71,4 67,8 72,3 90,1 66,3 62,8 57,6 71,4 80,5 65,5 68,3 59,4 67,3 77,1 67,8 75,1 71,6 78,3 73,7 73,0 81,2 76,0 69,4 67,3 74,3 85,9 71,7 70,4 65,9 73,2 75,5 69,6 74,8 68,6 76,4 65,2 70,2 73,6 65,0 66,2 89,4 41,5 103,5

141,1 171,4 163,1 141,9 168,9 206,4 181,8 171,4 141,4 121,2 180,5 127,1 138,7 129,0 175,1 176,4 168,2 169,1 241,9 180,3 133,8 166,9 197,5 146,7 130,4 139,9 146,3 164,0 164,8 124,6 127,4 116,4 90,9 162,4 138,1 147,6 151,1 119,3 128,7 165,0 152,1 126,6 138,3 99,9 153,5 146,8 139,7 114,8 100,3 41,1 107,6

11,1 11,4 6,0 18,2 17,5 11,9 6,8 9,8 10,1 1,3 8,0 25,1 8,7 10,0 5,6 10,0 10,4 3,8 9,1 11,6 10,4 13,5 9,0 13,7 17,6 20,9 10,7 8,8 8,5 11,9 11,3 11,1 18,0 10,8 11,0 11,7 22,6 2,3 8,3 6,3 16,3 6,4 3,4 7,7 0,0 17,1 4,9 3,6 32,6 32,6 -

63


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - EDUCAŢIE –

4.1.9. Rata netă de cuprindere în învăţământul secundar superior, clasele XI-XII, anul III-IV în anul şcolar 2011/2012

Regiune / Judeţ Total Nord - Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud - Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud - Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud -Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord - Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti - Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti

Total elevi 17-18 ani

Feminin elevi 17-18 ani

Masculin elevi 17-18 ani

Urban elevi 17-18 ani

Rural elevi 17-18 ani

62,4 57,0 54,0 60,3 55,6 57,4 60,6 53,9 59,6 58,0 62,6 70,6 55,7 50,5 51,6 61,4 72,4 52,6 56,6 41,0 61,1 67,8 59,8 64,5 60,2 70,2 60,5 62,4 71,5 65,3 60,4 59,2 66,6 70,6 63,7 66,4 59,4 67,6 61,0 59,5 66,5 60,5 67,3 56,7 54,9 68,8 60,9 55,5 77,2 30,9 89,5

64,2 59,9 57,5 63,9 59,7 58,7 61,6 58,6 60,6 59,5 63,8 70,1 57,8 52,4 51,9 62,4 72,1 53,5 57,3 41,9 63,3 70,2 59,6 65,6 62,9 71,9 60,9 61,6 71,9 67,4 62,7 58,7 70,8 72,4 65,6 67,3 60,6 68,9 64,6 61,9 68,7 63,0 66,4 58,0 57,7 76,5 62,9 58,9 78,3 27,9 91,5

60,7 54,1 50,6 56,8 51,7 56,1 59,6 49,4 58,7 56,6 61,4 71,1 53,8 48,8 51,2 60,5 72,8 51,7 56,0 40,1 58,9 65,5 59,9 63,4 57,5 68,5 60,1 63,2 71,2 63,3 58,2 59,7 62,6 68,9 61,9 65,5 58,2 66,4 57,7 57,3 64,4 58,2 68,1 55,4 52,1 61,5 59,0 52,3 76,1 33,8 87,5

117,0 137,7 131,3 117,8 140,8 161,7 144,9 128,3 114,8 95,4 148,4 104,6 110,4 104,6 145,2 145,8 146,7 136,3 188,3 115,6 122,8 140,8 160,1 122,8 106,6 124,8 110,9 136,4 147,6 104,7 108,4 100,9 80,7 128,5 119,2 130,9 137,7 103,9 102,7 142,7 135,2 104,9 117,9 81,1 117,6 134,1 118,4 92,0 84,0 35,3 89,5

8,0 7,2 3,4 14,3 7,5 8,6 5,3 7,5 6,8 2,3 6,8 14,3 4,6 5,1 5,5 7,8 9,5 1,9 7,4 7,8 5,8 10,9 6,9 9,3 9,9 16,7 9,3 5,9 5,2 9,1 10,3 10,6 14,0 6,2 8,0 10,1 15,8 1,6 5,0 2,3 14,4 5,9 3,1 6,9 0,0 14,6 6,0 2,3 27,7 27,7 -

64


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - EDUCAŢIE –

4.1.10 Rata de tranziţie în învăţământul post-secundar non-terţiar/terţiar în anul şcolar 2011-2012

Regiune / Judeţ

Total

Feminin

Masculin

Urban

Rural

Total 51,6 59,6 43,6 55,5 1,8 Nord - Est 42,8 49,6 35,5 45,9 0,9 Bacău 20,4 24,1 16,4 21,6 Botoşani 4,2 6,7 1,4 4,7 Iaşi 145,3 158,9 130,2 152,8 4,8 Neamţ 9,8 14,2 5,3 10,8 0,7 Suceava 29,2 34,8 22,8 30,7 Vaslui 4,5 8,0 1,0 4,9 Sud - Est 30,3 33,5 26,9 31,7 3,3 Brăila 9,3 10,1 8,5 9,4 Buzău 4,0 5,2 2,6 3,2 19,9 Constanţa 54,6 57,9 51,3 59,8 Galaţi 44,7 51,5 37,7 45,5 Tulcea 4,9 7,3 2,2 5,1 Vrancea 11,3 16,3 6,0 12,1 2,4 Sud - Muntenia 21,8 26,6 17 23,2 3,7 Argeş 30,5 37,2 23,6 32,7 Călăraşi 3,6 5,4 2,0 3,9 Dâmboviţa 25,1 27,8 22,4 26,3 10,4 Giurgiu 3,5 5,2 1,8 4,1 Ialomiţa 4,6 7,4 1,8 4,8 Prahova 33,1 39,0 27,1 35,7 6,5 Teleorman 7,8 12,8 2,8 8,3 Sud - Vest Oltenia 27,1 33,4 21,1 30 Dolj 59,9 73,6 47,0 66,1 Gorj 17,6 21,4 14,0 20,5 Mehedinţi 14,1 16,3 12,0 17,2 Olt 10,2 15,4 4,9 10,6 Vâlcea 12,5 15,3 9,9 13,0 Vest 55,3 60,6 50,0 59,2 Arad 56,1 60,0 52,2 59,9 Caraş-Severin 14,4 11,2 17,5 15,3 Hunedoara 15,3 16,1 14,4 16,4 Timiş 104,1 117,5 90,6 111,2 Nord - Vest 60,4 70,8 49,6 66,3 0,8 Bihor 42,5 53,6 32,1 50,2 Bistriţa-Năsăud 11,6 16,5 6,0 14,4 2,7 Cluj 187,2 209,9 163,0 188,9 Maramureş 25,9 32,7 18,9 26,8 Satu Mare 9,3 11,3 7,1 9,3 Sălaj 8,2 10,5 5,8 10,1 Centru 51,3 59,0 43,6 53,7 7,6 Alba 23,6 28,8 18,6 24,1 Braşov 83,1 86,8 79,4 87,2 10,0 Covasna 10,2 12,8 7,5 10,4 Harghita 13,3 15,2 11,4 14,0 10,3 Mureş 47,3 62,8 32,5 49,9 3,4 Sibiu 94,9 108,4 81,5 95,3 Bucureşti - Ilfov 140,4 160,1 120,2 150,8 1,1 Ilfov 0,8 0,5 1,1 1,1 Municipiul Bucureşti 154,7 174,7 133,8 154,7 Pentru calculul indicatorului s-a utilizat promoţia curentă a anului I din învăţământul postliceal şi a anului I de facultate

65


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - SĂNĂTATE INDICATORI TERŢIARI 5. EXCLUZIUNEA DE LA SĂNĂTATE 5.1. Drept şi acces la servicii de sănătate 5.1.1. Ponderea naşterilor asistate de personal calificat TOTAL

Nord-Est

Sud-Est

Sud-Muntenia

Sud-Vest-Oltenia

Vest

Nord-Vest

Centru

Bucureşti-Ilfov

An Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

99,1 99,0 99,0 99,0 99,0 99,8 99,7 99,1 99,2 98,7 98,1 98,2 98,8 98,7 98,5 98,5 98,3

99,7 99,6 99,6 99,6 99,7 99,8 99,8 99,7 99,7 99,0 98,2 98,2 99,1 98,9 98,4 98,6 98,4

98,6 98,4 98,5 98,4 98,5 99,7 99,6 98,6 98,7 98,3 98,0 98,2 98,5 98,4 98,5 98,4 98,2

99,0 98,8 98,8 98,6 98,8 99,7 99,6 98,8 98,9 98,0 97,1 97,7 98,4 98,6 98,5 98,8 98,2

99,7 99,7 99,6 99,6 99,5 99,8 99,7 99,6 99,7 98,1 96,9 97,7 99,2 99,1 98,7 99,1 98,5

98,6 98,4 98,4 98,2 98,4 99,6 99,6 98,4 98,5 97,9 97,2 97,7 97,9 98,3 98,4 98,5 98,0

98,8 98,8 98,7 98,8 98,7 99,7 99,7 98,9 99,2 98,4 98,3 98,5 98,9 98,6 98,3 98,3 98,2

99,6 99,7 99,5 99,5 99,5 99,8 99,8 99,6 99,7 98,6 98,3 98,9 99,1 98,8 98,1 98,3 98,3

98,0 97,9 97,9 98,1 98,0 99,7 99,5 98,2 98,7 98,2 98,2 98,1 98,7 98,4 98,4 98,2 98,1

98,9 98,7 98,8 98,7 98,8 99,7 99,7 98,9 98,8 98,9 98,6 98,5 98,6 98,8 98,5 98,6 98,7

99,4 99,2 99,5 99,3 99,5 99,8 99,8 99,5 99,5 99,5 98,9 98,1 98,2 98,7 98,2 98,3 98,8

98,5 98,4 98,4 98,4 98,4 99,7 99,7 98,5 98,4 98,6 98,4 98,8 98,8 98,8 98,7 98,8 98,6

98,8 98,7 98,7 98,7 98,8 99,7 99,6 98,9 98,8 98,8 98,4 98,6 98,7 97,7 98,2 98,4 98,5

66

99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,8 99,7 99,6 99,5 99,6 99,2 99,1 99,5 98,4 99,1 99,3 99,5

98,4 98,1 98,1 98,1 98,1 99,6 99,4 98,5 98,2 98,0 97,7 98,0 97,8 97,0 97,4 97,3 97,4

99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 99,9 99,8 99,5 99,6 99,6 98,8 98,7 99,3 99,3 99,2 99,4 99,2

99,6 99,7 99,6 99,7 99,7 99,8 99,9 99,7 99,8 99,8 98,8 98,5 99,2 99,3 99,2 99,5 99,2

99,2 99,0 99,2 99,2 99,3 99,9 99,8 99,1 99,4 99,2 98,8 99,0 99,5 99,3 99,2 99,2 99,0

99,4 99,3 99,4 99,3 99,2 99,9 99,8 99,2 99,4 98,5 97,6 97,6 98,6 98,4 99,0 99,0 98,9

99,9 99,8 99,8 99,8 99,8 99,9 99,9 99,8 99,8 98,6 97,4 97,7 99,2 98,5 99,4 99,7 99,7

99,0 98,8 99,0 98,9 98,6 99,8 99,7 98,8 99,0 98,3 97,9 97,5 98,0 98,1 98,6 98,3 98,1

99,3 99,1 99,2 99,2 99,3 99,8 99,7 99,5 99,5 98,7 98,6 98,4 99,5 99,3 98,4 97,8 97,3

99,7 99,6 99,7 99,7 99,7 99,9 99,8 99,8 99,9 98,9 98,5 98,3 99,7 99,5 98,1 97,1 96,3

98,8 98,5 98,6 98,6 98,8 99,7 99,6 99,3 99,2 98,6 98,8 98,5 99,2 99,0 98,7 98,6 98,4

99,7 99,5 99,7 99,7 99,8 99,9 99,8 99,9 99,9 99,6 98,3 98,1 99,0 98,6 97,6 98,3 97,8

99,9 99,6 99,8 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,6 98,1 98,0 98,9 98,5 97,5 98,2 97,7

98,8 99,3 99,0 99,1 99,3 99,8 99,7 99,8 99,6 99,5 99,6 99,8 99,6 99,6 99,2 99,0 99,0


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - SĂNĂTATE -

INDICATORI TERŢIARI 5. Excluziunea de la sănătate 5.2. Mortalitate şi mobilitate 5.2.1. Incidenţa tuberculozei (numărul de cazuri noi de tuberculoză, înregistrate într-un an, ce revin la 100.000 locuitori)

An

Incidenţa tuberculozei

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20032) 20042) 20052) 20062) 20072) 20082) 20092) 20102) 20113)

95,0 98,6 98,3 101,2 104,1 105,5 115,3 121,9 113,8 115,5 103,3 94,4 87,8 87,0 82,8 74,4 68,2

1) Datele pentru anii 2003- 2008 au fost modificate în anul 2010 conform datelor de la Institutul de Pneumologie Marius Nasta. Datele privind numărul cazurilor noi de TBC se pot revizui timp de trei ani de la depistare. 2) Date provizorii 3) Date provizorii calculate cu populaţia la 1 ianuarie 2011. Datele definitive urmează să fie recalculate în urma finalizării şi diseminării rezultatelor definitive ale recensământului populaţiei.

67


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - SĂNĂTATE INDICATORI TERŢIARI 5. Excluziunea de la sănătate 5.2. Mortalitate şi mobilitate 5.2.1. Incidenţa tuberculozei (numărul de cazuri noi de tuberculoză, înregistrate într-un an, ce revin la 100.000 locuitori) Regiune/Judeţ Total Nord-Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud-Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud-Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord-Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti-Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti

2003 113,8 117,7 112,6 136,1 118,3 97,3 115,8 134,9 124,6 104,7 97,0 158,9 129,2 133,2 103,2 120,3 122,7 116,0 127,9 139,6 99,7 100,7 149,0 131,9 141,7 118,9 127,6 152,0 106,6 125,8 123,9 116,8 116,8 138,4 98,1 100,8 78,0 79,2 97,1 138,9 110,8 74,5 92,1 72,5 36,5 45,8 103,2 63,7 118,5 171,6 110,9

2004 115,5 121,7 129,3 157,7 119,2 97,7 100,7 140,4 128,4 110,6 91,4 160,4 140,4 131,0 113,6 117,5 112,8 121,8 126,4 151,4 109,9 95,1 136,5 132,5 138,6 118,9 130,8 151,6 113,2 121,7 116,4 105,5 121,9 133,5 98,2 97,5 69,7 75,3 118,7 140,4 94,4 74,3 77,6 68,3 40,2 40,5 115,2 67,5 116,1 165,3 108,9

2005 103,3 108,2 108,6 117,0 124,9 97,8 84,6 118,1 119,8 97,5 89,9 143,6 142,1 126,7 95,2 101,3 90,4 102,6 105,0 149,5 96,7 80,5 123,6 128,2 136,0 117,2 125,1 146,8 105,3 114,3 116,7 115,7 96,8 124,6 76,8 81,3 62,4 56,6 77,8 108,2 92,4 68,4 78,1 61,8 41,5 44,7 99,1 59,2 99,6 140,1 93,6

2006 94,4 103,7 104,8 106,4 114,8 104,9 78,1 117,4 102,4 85,4 73,1 130,9 118,9 98,2 79,6 97,6 80,5 99,0 100,4 135,3 102,0 86,6 112,4 113,9 132,8 102,5 113,8 128,3 75,2 109,5 120,4 94,1 99,3 117,0 72,3 68,2 62,3 55,3 81,9 100,9 79,6 60,1 72,9 51,0 32,6 38,6 90,5 50,6 90,7 122,4 86,0

2007 87,8 93,8 94,7 101,9 108,0 85,5 72,5 101,6 97,2 74,1 70,8 120,0 121,9 89,0 76,7 90,3 72,6 95,8 90,0 123,8 95,0 78,0 111,8 105,3 123,6 95,1 115,1 103,8 77,7 103,7 118,0 88,5 89,8 111,1 71,3 72,5 51,2 55,8 78,2 99,4 81,4 53,2 60,6 46,8 35,8 37,2 72,4 50,6 90,0 143,5 81,8

2008 87,0 94,2 91,8 96,2 105,6 92,7 73,6 109,4 96,7 80,6 71,8 127,0 106,6 84,3 78,9 91,5 87,6 93,4 84,6 130,9 84,9 72,5 120,5 109,0 127,9 90,5 112,8 117,7 80,7 98,0 109,3 89,8 84,8 103,3 70,0 65,6 56,2 48,1 92,4 93,8 77,9 56,2 69,5 46,3 33,2 27,7 88,9 47,7 80,3 122,0 73,8

20091) 82,8 94,0 100,0 96,1 99,3 110,6 62,0 102,2 91,0 83,8 58,4 106,5 108,1 101,8 75,8 83,2 70,5 90,1 74,9 120,2 85,5 63,3 122,0 106,7 116,4 85,8 95,6 139,2 79,9 95,5 104,0 96,3 78,3 101,2 68,3 63,7 50,1 50,6 87,0 96,5 71,9 51,6 53,2 45,2 39,5 32,3 75,8 47,0 71,0 106,9 65,3

20101) 74,4 81,9 88,3 85,0 90,3 77,2 61,0 92,3 86,2 86,7 62,5 93,0 106,7 85,8 70,6 76,4 67,3 76,3 63,0 117,4 65,2 67,9 105,8 97,3 111,4 81,3 98,6 118,4 62,7 88,5 94,5 90,4 69,6 96,5 56,8 58,7 52,0 41,1 66,2 74,7 56,0 47,7 51,8 45,0 32,4 23,1 74,6 38,1 60,6 83,8 56,8

20112) 68,2 74,7 78,9 73,9 77,0 80,7 60,8 79,0 77,4 81,0 53,4 89,8 83,2 83,6 67,2 70,9 60,6 81,2 58,7 101,8 69,4 62,0 93,5 91,0 103,7 86,7 96,5 103,2 55,4 77,3 86,6 82,4 61,1 79,6 54,3 52,3 36,6 43,1 67,1 74,6 57,0 39,2 39,6 37,2 35,6 24,7 54,5 33,6 61,3 76,4 58,8

1)

Date provizorii. Seria datelor va fi revizuită de Institutul de Pneumologie Marius Nasta (datele privind numarul cazurilor noi de TBC se pot revizui timp de trei ani de la depistare)

2)

Date provizorii calculate cu populatia la 1 ianuarie 2011. Datele definitive urmeaza sa fie recalculate in urma finalizarii si diseminarii rezultatelor definitive ale recensamantului populatiei.

68


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - SĂNĂTATE INDICATORI TERŢIARI 5. Excluziunea de la sănătate 5.2. Mortalitate şi mobilitate 5.2.1. Incidenţa tuberculozei (numărul de cazuri noi de tuberculoză, înregistrate într-un an, ce revin la 100.000 locuitori)

Regiune/Judeţ

TOTAL

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Incidenta Incidenta Incidenta Incidenta Incidenta Incidenta Incidenta Incidenta Cazuri noi cazurilor noi Cazuri noi cazurilor noi la Cazuri noi cazurilor noi la Cazuri noi cazurilor noi la Cazuri noi cazurilor noi Cazuri noi cazurilor noi Cazuri noi cazurilor noi la Cazuri noi cazurilor noi la la 100.000 100.000 100.000 100.000 la 100.000 la 100000 100000 100000 de TBC2, 3) de TBC2, 3) de TBC2, 3) de TBC2) de TBC2) de TBC1) de TBC1) de TBC1) 2) 2) 2) 2) 2) 1) 1) locuitori locuitori locuitori locuitori locuitori locuitori locuitori locuitori1) 25.026 115,5 22.348 103,3 20.371 94,4 18.909 87,8 18.716 87,0 17.771 82,8 15.941 74,4 14.607 68,2

Nord-Est

4.550

121,7

4.040

108,2

3.871

103,7

3.495

93,8

3.504

94,2

3.491

94,0

3.038

81,9

2.766

74,7

Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui

935 724 979 557 710 645

129,3 157,7 119,2 97,7 100,7 140,4

786 538 1.017 558 597 544

108,6 117,0 124,9 97,8 84,6 118,1

756 486 946 596 551 536

104,8 106,4 114,8 104,9 78,1 117,4

682 463 891 484 512 463

94,7 101,9 108,0 85,5 72,5 101,6

659 434 873 523 520 495

91,8 96,2 105,6 92,7 73,6 109,4

716 431 824 622 438 460

100,0 96,1 99,3 110,6 62,0 102,2

631 380 746 434 432 415

88,3 85,0 90,3 77,2 61,0 92,3

563 330 633 454 431 355

78,9 73,9 77,0 80,7 60,8 79,0

Sud-Est

3.661

128,4

3.409

119,8

2.906

102,4

2.752

97,2

2.726

96,7

2.560

91,0

2.419

86,2

2.168

77,4

Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea

411 453 1.145 872 332 448

110,6 91,4 160,4 140,4 131,0 113,6

361 444 1.027 882 320 375

97,5 89,9 143,6 142,1 126,7 95,2

314 359 938 735 247 313

85,4 73,1 130,9 118,9 98,2 79,6

271 346 862 749 223 301

74,1 70,8 120,0 121,9 89,0 76,7

292 348 915 652 210 309

80,6 71,8 127,0 106,6 84,3 78,9

302 282 769 659 252 296

83,8 58,4 106,5 108,1 101,8 75,8

310 300 673 650 211 275

86,7 62,5 93,0 106,7 85,8 70,6

289 256 651 505 205 262

81,0 53,4 89,8 83,2 83,6 67,2

Sud-Muntenia

3.928

117,5

3.373

101,3

3.233

97,6

2.979

90,3

3.005

91,5

2.722

83,2

2.491

76,4

2.308

70,9

730 388 680 436 322 788 584

112,8 121,8 126,4 151,4 109,9 95,1 136,5

584 326 564 428 283 666 522

90,4 102,6 105,0 149,5 96,7 80,5 123,6

519 313 537 385 297 713 469

80,5 99,0 100,4 135,3 102,0 86,6 112,4

468 302 480 351 276 640 462

72,6 95,8 90,0 123,8 95,0 78,0 111,8

564 293 449 370 245 593 491

87,6 93,4 84,6 130,9 84,9 72,5 120,5

452 282 397 338 246 516 491

70,5 90,1 74,9 120,2 85,5 63,3 122,0

430 238 334 329 187 552 421

67,3 76,3 63,0 117,4 65,2 67,9 105,8

387 253 311 285 199 503 370

60,6 81,2 58,7 101,8 69,4 62,0 93,5

3.070

132,5

2.956

128,2

2.613

113,9

2.401

105,3

2.466

109,0

2.401

106,7

2.178

97,3

2.032

91,0

999 459 400 740 472

138,6 118,9 130,8 151,6 113,2

978 451 380 710 437

136,0 117,2 125,1 146,8 105,3

951 393 343 615 311

132,8 102,5 113,8 128,3 75,2

880 363 344 494 320

123,6 95,1 115,1 103,8 77,7

906 343 333 554 330

127,9 90,5 112,8 117,7 80,7

821 324 280 650 326

116,4 85,8 95,6 139,2 79,9

782 306 287 548 255

111,4 81,3 98,6 118,4 62,7

726 326 280 475 225

103,7 86,7 96,5 103,2 55,4

Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea

69


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - SĂNĂTATE INDICATORI TERŢIARI 5. Excluziunea de la sănătate 5.2. Mortalitate şi mobilitate 5.2.1. Incidenţa tuberculozei (numărul de cazuri noi de tuberculoză, înregistrate într-un an, ce revin la 100.000 locuitori)

Regiune/Judeţ

Vest

2004 Incidenta Cazuri noi cazurilor noi la 100.000 de TBC1) locuitori

2005 Incidenta Cazuri noi cazurilor noi la 100.000 de TBC1) locuitori

continuare 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Incidenta Incidenta Incidenta Incidenta Incidenta Incidenta Cazuri noi cazurilor noi la Cazuri noi cazurilor noi la Cazuri noi cazurilor noi la Cazuri noi cazurilor noi la Cazuri noi cazurilor noi la Cazuri noi de cazurilor noi la 100.000 100.000 de TBC 100.000 de TBC 100.000 100.000 100.000 de TBC1) de TBC2) de TBC2) TBC2) locuitori locuitori locuitori locuitori locuitori locuitori 3)

2.361

121,7

2.206

114,3

2.110

109,5

1.995

103,7

1.886

98,0

1.835

95,5

1.697

88,5

1.479

77,3

536 351 591 883

116,4 105,5 121,9 133,5

536 384 465 821

116,7 115,7 96,8 124,6

552 311 474 773

120,4 94,1 99,3 117,0

540 290 424 741

118,0 88,5 89,8 111,1

500 292 397 697

109,3 89,8 84,8 103,3

474 311 364 686

104,0 96,3 78,3 101,2

430 290 321 656

94,5 90,4 69,6 96,5

394 264 281 540

86,6 82,4 61,1 79,6

2.690

98,2

2.102

76,8

1.973

72,3

1.942

71,3

1.905

70,0

1.857

68,3

1.542

56,8

1.475

54,3

582 222 517 613 522 234

97,5 69,7 75,3 118,7 140,4 94,4

484 198 393 401 399 227

81,3 62,4 56,6 77,8 108,2 92,4

406 198 381 422 371 195

68,2 62,3 55,3 81,9 100,9 79,6

431 162 386 401 364 198

72,5 51,2 55,8 78,2 99,4 81,4

389 178 333 473 343 189

65,6 56,2 48,1 92,4 93,8 77,9

378 159 349 445 352 174

63,7 50,1 50,6 87,0 96,5 71,9

348 165 284 338 272 135

58,7 52,0 41,1 66,2 74,7 56,0

310 116 299 342 271 137

52,3 36,6 43,1 67,1 74,6 57,0

1.886

74,3

1.731

68,4

1.521

60,1

1.342

53,2

1.419

56,2

1.302

51,6

1.204

47,7

988

39,2

297 407 90 133 673 286

77,6 68,3 40,2 40,5 115,2 67,5

296 368 93 146 578 250

78,1 61,8 41,5 44,7 99,1 59,2

276 304 73 126 528 214

72,9 51,0 32,6 38,6 90,5 50,6

228 278 80 121 421 214

60,6 46,8 35,8 37,2 72,4 50,6

260 276 74 90 517 202

69,5 46,3 33,2 27,7 88,9 47,7

199 270 88 105 440 200

53,2 45,2 39,5 32,3 75,8 47,0

193 269 72 75 433 162

51,8 45,0 32,4 23,1 74,6 38,1

147 223 79 80 316 143

39,6 37,2 35,6 24,7 54,5 33,6

Bucureşti-Ilfov

2.563

116,1

2.199

99,6

2.013

90,7

2.003

90,0

1.805

80,3

1.603

71,0

1.372

60,6

1.391

61,3

Ilfov Municipiul Bucureşti

463 2.100

165,3 108,9

397 1.802

140,1 93,6

353 1.660

122,4 86,0

422 1.581

143,5 81,8

371 1.434

122,0 73,8

334 1.269

106,9 65,3

269 1.103

83,8 56,8

252 1.139

76,4 58,8

Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord-Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu

1) Datele pe total corespunzatoare anilor 2004-2006 sunt diferite de suma cazurilor noi de TBC repartizate pe judete. Diferenta este data de numarul cazurilor noi de TBC provenite din reteaua Ministerului Apararii Nationale, a Minsterului Administratiei si Internelor precum si din cadrul penitenciarelor, care au fost transmise numai pe total, fara a fi defalcate pe judete. 2) Date provizorii 3) Date provizorii calculate cu populatia la 1 ianuarie 2011. Datele definitive urmeaza sa fie recalculate in urma finalizarii si diseminarii rezultatelor definitive ale recensamantului populatiei. Notă: datele privind incidenţa au fost calculate utilizând populatia stabila la 1 iulie, conform INS

70


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - SĂNĂTATE -

INDICATORI TERŢIARI 5. Excluziunea de la sănătate 5.2. Mortalitate şi mobilitate 5.2.2. Incidenţa hepatitei (Numărul de cazuri noi de hepatită virală, înregistrate într-un an ce revin la 100.000 locuitori)

An

Incidenţa hepatitei

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111)

139,4 104,3 88,0 74,0 99,7 117,9 115,3 86,6 59,8 62,9 51,7 36,2 31,8 22,5 21,6 21,1 16,1

1) Date provizorii calculate cu populaţia la 1 ianuarie 2011. Datele definitive urmează să fie recalculate în urma finalizării şi diseminării rezultatelor definitive ale recensământului populaţiei.

71


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - SĂNĂTATE INDICATORI TERŢIARI 5. EXCLUZIUNEA DE LA SĂNĂTATE 5.2. Mortalitate şi morbiditate 5.2.3. Rata mortalităţii infantile Regiune/Judeţ

Total

Total Masculin

Feminin

Total

Urban Masculin

Feminin

Total

Rural Masculin

Feminin

1995 Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti

21,2 26,4 21,9 23,0 21,3 19,9 19,0 15,8 15,2

23,7 28,7 24,3 25,8 25,5 23,6 20,9 17,2 16,5

18,6 23,9 19,4 20,0 17,0 16,0 17,0 14,3 13,9

18,2 21,5 18,0 20,7 18,3 21,3 16,5 14,8 14,7

20,0 23,0 18,4 23,1 23,4 24,6 17,1 16,0 15,7

16,3 19,9 17,6 18,0 12,9 17,8 15,9 13,5 13,6

23,9 28,8 25,5 24,4 23,5 17,8 21,2 16,9 18,7

26,9 31,5 29,7 27,4 26,9 22,1 24,2 18,5 21,3

20,6 25,9 21,0 21,2 19,8 13,1 19,2 15,1 16,0

22,3 27,3 23,4 24,3 22,8 21,8 19,7 16,4 16,1

24,3 30,1 25,4 26,5 24,2 24,6 21,0 17,6 17,5

20,2 24,3 21,3 22,0 21,2 18,8 18,3 15,1 14,5

18,5 21,4 19,5 21,6 21,4 20,1 16,0 13,3 16,0

20,4 25,2 22,6 22,4 24,0 21,7 17,0 13,9 17,2

16,6 17,4 16,3 20,6 18,7 18,5 14,9 12,7 14,6

25,6 30,1 27,0 26,0 23,7 24,5 22,9 19,7 16,7

27,7 32,5 28,0 29,0 24,4 29,4 24,5 21,7 19,5

23,4 27,6 25,9 22,9 22,9 19,1 21,2 17,6 13,8

22,0 26,3 22,5 23,2 21,1 21,3 21,8 18,2 14,9

24,6 29,3 25,2 24,8 23,6 24,6 25,5 20,5 16,6

19,2 23,1 19,6 21,4 18,5 17,8 17,9 15,6 13,1

18,5 19,2 18,7 20,7 19,2 21,2 18,8 16,1 15,0

21,2 21,8 21,0 23,0 21,4 25,0 22,8 18,1 16,9

15,7 16,4 16,2 18,1 16,6 17,3 14,6 13,8 13,1

25,0 29,7 25,9 24,7 22,4 21,5 24,3 20,4 14,3

27,6 33,0 29,0 25,9 25,0 24,0 27,7 23,0 15,0

22,2 26,3 22,6 23,5 19,7 18,7 20,6 17,6 13,5

20,5 23,4 22,2 21,6 20,8 17,8 19,7 18,2 14,6

22,6 25,3 24,9 24,8 23,1 18,0 21,1 21,1 16,5

18,3 21,4 19,2 18,3 18,4 17,6 18,4 15,1 12,6

17,3 19,9 18,0 18,5 18,0 18,4 16,6 15,6 13,7

18,8 20,7 20,1 22,1 17,9 18,5 17,3 17,6 15,9

15,7 19,0 15,9 14,7 18,1 18,3 15,8 13,5 11,4

23,3 25,1 25,9 23,6 22,8 17,0 22,4 21,0 20,3

26,0 27,5 29,4 26,4 26,8 17,3 24,2 24,8 20,8

20,5 22,6 22,3 20,6 18,5 16,7 20,5 16,9 19,7

1996 Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti 1997 Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti 1998 TOTAL Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti

72


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - SĂNĂTATE INDICATORI TERŢIARI 5. EXCLUZIUNEA DE LA SĂNĂTATE 5.2. Mortalitate şi morbiditate 5.2.3. Rata mortalităţii infantile Regiune/Judeţ

Total

Total Masculin

Feminin

Total

Urban Masculin

Feminin

Total

Rural Masculin

Feminin

1999 Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti

18,6 20,9 20,1 19,6 17,2 16,0 19,7 16,9 12,9

20,3 21,7 22,7 21,6 19,1 18,9 20,9 18,4 14,0

16,8 19,9 17,2 17,5 15,1 12,9 18,4 15,3 11,7

15,2 16,9 16,6 17,2 14,5 15,0 14,6 14,7 12,0

16,8 18,3 19,7 18,7 17,4 18,2 15,7 14,6 12,8

13,5 15,4 13,3 15,7 11,4 11,5 13,4 14,9 11,1

21,5 22,7 23,2 21,0 19,1 17,5 23,9 19,3 18,9

23,2 23,4 25,4 23,3 20,3 19,9 25,3 22,6 21,8

19,7 22,1 20,8 18,6 17,8 15,0 22,5 15,8 15,5

18,6 23,0 19,1 19,3 17,1 18,3 17,3 16,1 12,9

20,6 24,6 21,9 20,8 18,7 21,2 19,6 17,9 14,2

16,6 21,3 16,2 17,8 15,4 15,1 14,8 14,2 11,6

16,1 20,2 16,6 17,8 16,0 17,5 13,4 14,5 13,0

17,7 21,2 20,0 19,0 17,4 20,7 13,2 15,9 14,4

14,4 19,1 12,9 16,6 14,6 14,1 13,7 13,0 11,3

20,8 24,3 21,4 20,3 17,9 19,4 20,4 17,8 12,8

23,0 26,1 23,7 22,0 19,7 22,1 25,0 20,0 12,5

16,9 19,3 18,2 17,3 17,2 16,8 14,7 12,6 11,7

18,4 22,8 20,0 21,1 15,2 17,3 16,5 15,2 12,1

20,5 25,1 23,3 22,8 17,2 19,0 18,1 16,9 14,1

16,2 20,3 16,5 19,2 13,1 15,5 14,8 13,3 10,0

15,6 19,2 17,6 20,6 13,9 14,7 13,0 13,6 11,5

17,9 21,1 21,7 21,2 17,6 16,6 15,2 15,7 14,0

13,1 17,2 13,3 20,0 10,0 12,8 10,6 11,3 8,9

20,9 24,4 22,2 21,4 16,2 21,2 19,5 16,8 16,2

22,7 27,0 24,7 23,8 16,9 22,5 20,6 18,1 15,0

18,9 21,8 19,5 18,8 15,4 19,7 18,4 15,4 17,4

17,3 20,6 19,5 17,4 16,2 17,1 16,7 15,6 10,3

19,0 22,8 22,4 18,8 17,8 18,2 18,3 16,8 10,5

15,6 18,4 16,4 15,9 14,5 16,0 15,0 14,4 10,1

14,5 17,3 16,8 16,1 14,6 16,8 13,9 12,4 9,4

16,3 20,3 20,1 17,0 16,4 18,6 15,5 13,8 9,7

12,7 14,0 13,3 15,2 12,7 15,0 12,3 10,9 9,1

19,8 22,2 21,9 18,1 17,5 17,6 19,1 19,0 15,9

21,3 23,9 24,5 19,9 19,0 17,8 20,6 19,9 15,5

18,1 20,3 19,2 16,3 15,9 17,4 17,4 18,1 16,4

2000 Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti 2001 Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti 2002 Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti

73


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - SĂNĂTATE INDICATORI TERŢIARI 5. EXCLUZIUNEA DE LA SĂNĂTATE 5.2. Mortalitate şi morbiditate 5.2.3. Rata mortalităţii infantile Regiune/Judeţ

Total

Total Masculin

Feminin

Total

Urban Masculin

Feminin

Total

Rural Masculin

Feminin

2003 Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti

16,7 20,1 18,2 19,3 15,1 15,6 14,2 15,1 10,4

18,8 22,3 20,0 22,6 16,8 16,4 16,2 17,4 12,4

14,4 17,8 16,3 15,7 13,3 14,8 12,1 12,7 8,1

13,7 15,9 15,5 16,7 11,5 14,9 10,8 14,7 9,8

15,5 17,0 16,7 19,9 14,3 16,2 12,5 16,4 11,8

11,7 14,7 14,2 13,2 8,7 13,5 9,0 12,8 7,6

19,4 22,2 20,8 20,9 18,1 16,7 17,1 15,6 14,2

21,8 24,9 23,2 24,3 18,9 16,6 19,3 18,4 16,4

16,9 19,3 18,2 17,3 17,2 16,8 14,7 12,6 11,7

16,8 18,6 17,7 17,9 18,5 16,7 15,8 16,8 10,0

18,7 21,5 19,4 20,3 21,2 17,8 16,9 18,2 10,9

14,8 15,5 16,0 15,2 15,6 15,6 14,6 15,3 9,1

14,0 15,0 13,3 16,9 14,7 15,3 12,7 15,4 10,1

15,4 17,0 14,4 18,6 17,7 16,4 13,3 16,8 11,0

12,4 12,9 12,1 15,0 11,5 14,2 12,0 13,8 9,1

19,9 20,8 22,6 18,5 21,9 19,2 18,9 18,4 9,8

22,3 24,3 24,7 21,4 24,3 20,4 20,5 19,7 9,8

17,3 17,1 20,3 15,4 19,3 18,0 17,2 17,0 9,7

15,0 17,2 16,5 16,5 16,0 13,9 13,5 14,0 9,5

16,8 19,5 18,9 18,7 16,8 15,8 14,0 16,4 10,7

13,0 14,8 13,9 14,1 15,1 12,0 12,9 11,4 8,2

12,4 13,8 13,7 13,8 12,2 13,5 11,3 12,3 9,5

14,1 15,6 16,1 15,5 12,3 15,1 12,6 15,8 10,5

10,5 11,8 11,3 12,0 12,1 11,7 9,8 8,5 8,4

17,9 19,6 19,5 18,3 19,8 14,7 15,9 16,2 9,3

19,8 22,2 22,0 20,9 21,4 17,0 15,6 17,3 11,7

15,9 16,8 16,8 15,6 18,1 12,3 16,2 15,1 6,5

13,9 15,3 13,9 15,7 16,1 12,4 14,1 12,6 9,3

15,1 17,5 14,5 17,7 16,4 14,4 15,1 12,8 10,0

12,6 13,0 13,3 13,6 15,8 10,3 13,1 12,4 8,5

11,2 11,8 11,6 12,5 14,5 12,2 10,9 9,9 8,7

12,1 13,5 12,7 13,5 14,8 13,0 10,8 10,3 9,7

10,3 10,0 10,5 11,4 14,0 11,2 11,0 9,4 7,7

17,1 17,8 16,5 18,1 17,8 12,9 17,8 16,1 15,4

18,7 20,3 16,5 20,8 18,1 16,8 20,1 15,9 12,6

15,4 15,2 16,4 15,2 17,6 8,7 15,4 16,3 18,6

2004 Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti 2005 Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti 2006 Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti

74


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - SĂNĂTATE INDICATORI TERŢIARI 5. EXCLUZIUNEA DE LA SĂNĂTATE 5.2. Mortalitate şi morbiditate 5.2.3. Rata mortalităţii infantile Regiune/Judeţ Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti Total Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Total Masculin

Feminin

Total

Urban Masculin

Feminin

Total

Rural Masculin

Feminin

12,0 14,2 12,7 11,4 12,0 12,2 11,8 12,5 7,2

13,4 15,9 13,6 12,4 13,2 13,9 13,0 14,6 8,4

10,5 12,3 11,7 10,4 10,7 10,4 10,5 10,4 6,1

10,2 11,3 11,2 9,1 10,2 11,2 10,6 11,8 7,2

11,5 12,4 12,6 10,7 10,3 14,1 11,4 13,9 8,2

8,8 10,1 9,7 7,5 10,1 8,1 9,8 9,6 6,2

14,1 16,2 14,3 13,1 13,9 14,0 13,0 13,4 7,7

15,5 18,3 14,6 13,7 16,3 13,6 14,9 15,4 10,4

12,6 13,9 14,0 12,5 11,4 14,5 11,1 11,3 5,0

11,0 11,1 13,0 12,0 11,3 11,4 10,9 10,5 7,0

12,4 11,7 15,5 13,3 14,1 12,7 12,9 11,2 7,8

9,5 10,5 10,4 10,6 8,3 9,9 8,9 9,7 6,0

8,5 8,1 10,4 9,1 8,1 10,2 8,6 7,4 6,9

9,5 8,4 12,8 10,3 9,3 11,4 9,5 8 7,8

7,4 7,8 7,9 7,9 6,7 8,8 7,7 6,8 6,0

14,0 13,3 15,8 14,1 14,8 13,5 13,6 14,4 7,1

15,9 14,2 18,5 15,6 19,2 15,0 16,7 15,3 8,4

12,0 12,4 13,1 12,5 9,9 12,0 10,3 13,4 5,8

10,1 11,1 10,5 10,6 11,1 10,6 10,2 10,0 6,4

11,2 11,9 12,0 11,9 12,0 11,5 11,7 11,6 6,8

8,9 10,3 9,0 9,1 10,2 9,6 8,7 8,2 5,9

8,1 8,9 7,9 9,0 9,6 9,6 7,6 7,6 6,1

9,1 10,3 9,0 11,0 9,6 9,9 9,2 9,1 6,8

6,9 7,5 6,8 7,0 9,5 9,4 6,0 5,9 5,3

12,6 12,7 13,5 11,7 12,7 12,2 13,1 13,1 9,4

13,8 13,0 15,4 12,6 14,6 14,4 14,6 14,9 7,1

11,4 12,4 11,5 10,7 10,9 10,0 11,6 11,1 11,8

9,8 11,2 12,0 10,9 9,3 10,4 8,9 8,7 6,0

10,9 11,7 13,4 13,2 10,2 11,2 10,0 9,8 7,0

8,6 10,6 10,7 8,5 8,4 9,5 7,8 7,4 4,9

7,7 7,4 10,4 9,0 8,3 8,4 7,2 7,1 5,8

8,7 7,9 11,3 11,6 8,4 9,3 8,2 7,8 7,1

6,7 6,9 9,6 6,2 8,3 7,6 6,2 6,3 4,4

12,3 14,0 13,9 12,4 10,4 13,9 10,8 10,7 7,8

13,7 14,5 15,7 14,5 12,1 14,8 12,1 12,5 6,3

10,9 13,4 11,9 10,2 8,5 13,0 9,5 8,9 9,5

9,4 10,1 11,3 10,3 9,3 8,9 8,7 10,1 5,7

10,6 10,5 13,9 10,8 11,1 10,4 10,1 11,4 6,2

8,2 9,7 8,5 9,8 7,5 7,3 7,4 8,8 5,2

7,5 7,0 10,3 9,3 7,0 7,8 6,7 7,9 5,3

8,3 6,5 12,6 10,5 8,3 9,0 7,5 8,7 5,8

6,6 7,5 7,9 7,9 5,6 6,7 5,8 7,2 4,8

11,8 12,3 12,4 11,1 11,7 10,7 11,0 12,8 9,8

13,3 13,4 15,3 11,0 13,9 12,8 13,0 14,7 10,4

10,2 11,2 9,2 11,2 9,4 8,4 9,1 10,7 9,1

75


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - SĂNĂTATE INDICATORI TERŢIARI 5. EXCLUZIUNEA DE LA SĂNĂTATE 5.3. Viaţă sănătoasă 5.3.1. Ponderea copiilor născuţi de mame adolescente *

An 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 5,7 5,4 5,2 4,8 4,7 4,6 4,9 5,0 5,3 5,6 5,3 5,2 4,9 4,7 4,8 4,7 4,8

Urban 4,1 3,9 3,9 3,6 3,4 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,5 3,5 3,2 3,1 2,9 2,7 2,9

* Mame în vârstă de până la 18 ani

76

Rural 7,0 6,7 6,4 5,9 5,7 5,7 6,2 6,4 6,9 7,5 7,4 7,2 7,0 6,7 7,2 7,1 7,1


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - SĂNĂTATE INDICATORI TERŢIARI 5. Excluziunea de la sănătate Rata de inscriere la medicul de familie

2005

Regiune / Judeţ

Total

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total populatie Rata de inscriere Total populatie Rata de inscriere Total populatie Rata de inscriere Total populatie Rata de inscriere Total populatie Rata de inscriere Total populatie Rata de inscriere Total populatie Rata de inscriere inscrisa1) (%) 1) inscrisa1) (%) 1) inscrisa1) (%) 1) inscrisa1) (%) 1) inscrisa1) (%) 1) inscrisa1) (%) 1) inscrisa1) (%) 1)

18.957.292

87,7

18.714.211

86,7

18.209.156

84,5

18.024.404

83,8

19.715.683

91,8

19.667.996

91,8

19.552.423

91,3

Nord-Est

3.108.012

83,2

3.103.049

83,1

2.912.462

78,2

2.815.360

75,7

3.377.645

90,9

3.327.162

89,7

3.331.120

90,0

Bacău Botoşani Iaşi2) Neamţ Suceava Vaslui2)

579.458 337.744 833.347 411.587 506.293 439.583

80,1 73,4 102,4 72,1 71,7 95,4

573.267 333.909 820.039 404.532 520.676 450.626

79,5 73,1 99,5 71,2 73,8 98,7

552.198 311.157 677.822 407.010 509.482 454.793

76,7 68,5 82,2 71,9 72,2 99,8

541.309 314.634 635.630 416.572 456.521 450.694

75,4 69,7 76,9 73,8 64,6 99,6

656.312 362.228 840.739 541.625 498.517 478.224

91,6 80,8 101,3 96,3 70,5 106,2

646.842 364.519 825.037 537.159 510.885 442.720

90,5 81,5 99,9 95,6 72,1 98,5

647.520 366.154 829.408 532.729 520.907 434.402

90,7 82,0 100,9 94,8 73,4 96,7

Sud-Est

2.473.058

86,9

2.444.247

86,1

2.405.836

85,0

2.266.918

80,4

2.540.311

90,3

2.534.271

90,3

2.511.140

89,6

319.448 399.203 628.996 604.254 226.191 294.966

86,2 80,8 88,0 97,4 89,6 74,9

318.247 410.227 603.336 600.216 222.151 290.070

86,6 83,6 84,2 97,1 88,3 73,8

307.313 413.722 597.140 576.003 216.849 294.809

84,1 84,6 83,1 93,7 86,5 75,1

264.455 413.364 610.797 478.147 218.632 281.523

73,0 85,3 84,8 78,2 87,8 71,9

318.377 446.607 665.614 582.612 226.894 300.207

88,4 92,5 92,1 95,6 91,7 76,9

316.397 438.828 678.039 575.908 224.421 300.678

88,5 91,4 93,7 94,6 91,3 77,1

314.933 433.016 682.854 563.262 219.606 297.469

88,3 90,4 94,2 92,8 89,6 76,3

2.855.032

85,7

2.819.834

85,1

2.812.059

85,2

2.827.217

86,1

2.923.542

89,4

2.926.314

89,8

2.907.132

89,3

629.976 234.691 443.718 209.175 243.159 749.177 345.136

97,5 73,9 82,6 73,1 83,1 90,5 81,7

629.296 236.644 446.706 213.897 230.500 733.356 329.435

97,6 74,8 83,5 75,2 79,2 89,1 79,0

627.147 241.720 449.067 209.973 221.590 736.655 325.907

97,3 76,7 84,2 74,1 76,3 89,7 78,9

624.006 247.496 437.025 213.271 229.347 741.885 334.187

96,9 78,9 82,3 75,5 79,4 90,7 82,0

629.841 265.114 460.288 219.956 248.429 747.811 352.103

98,3 84,7 86,8 78,2 86,3 91,7 87,5

626.734 261.621 472.795 223.371 250.216 740.486 351.091

98,1 83,9 89,2 79,7 87,2 91,1 88,2

625.967 261.994 467.398 223.388 251.508 731.718 345.159

98,0 84,1 88,2 79,8 87,7 90,2 87,2

1.992.980

86,4

1.978.944

86,3

1.839.136

80,7

1.848.269

81,7

2.121.143

94,2

2.113.295

94,4

2.091.634

93,7

574.416 364.963 249.271 452.869 351.461

79,9 94,8 82,0 93,6 84,7

573.767 360.846 247.738 452.907 343.686

80,1 94,1 82,2 94,5 83,1

580.078 303.894 247.205 364.655 343.304

81,5 79,6 82,7 76,7 83,4

571.228 321.865 217.283 385.593 352.300

80,6 85,0 73,6 81,9 86,1

687.629 354.780 246.813 444.810 387.111

97,5 93,9 84,3 95,3 94,9

686.364 353.375 248.043 441.713 383.800

97,8 93,9 85,2 95,5 94,4

680.170 350.540 246.265 434.820 379.839

97,1 93,2 84,9 94,5 93,6

1.809.944

93,8

1.800.845

93,4

1.795.354

93,3

1.789.853

93,0

1.807.295

94,0

1.814.075

94,6

1.792.200

93,6

448.006 287.016 460.401 614.521

97,5 86,5 95,8 93,3

445.375 284.297 449.861 621.312

97,1 86,0 94,3 94,0

450.085 275.772 442.682 626.815

98,3 84,2 93,7 94,0

450.039 274.517 436.934 628.363

98,4 84,4 93,3 93,2

450.944 279.033 436.833 640.485

98,9 86,4 94,0 94,5

447.886 279.726 435.413 651.050

98,5 87,2 94,4 95,8

439.456 277.410 432.649 642.685

96,6 86,6 94,1 94,7

Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud-Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş

77


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - SĂNĂTATE INDICATORI TERŢIARI 5. Excluziunea de la sănătate Rata de inscriere la medicul de familie

2005

Regiune / Judeţ

Nord-Vest

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total populaţie Rata de inscriere Total populaţie Rata de inscriere Total populaţie Rata de inscriere Total populaţie Rata de inscriere Total populaţie Rata de inscriere Total populaţie Rata de inscriere Total populaţie Rata de inscriere inscrisă inscrisă inscrisă inscrisă inscrisă inscrisă inscrisă (%) 1) (%) 1) (%) 1) (%) 1) (%) 1) (%) 1) (%) 1)

2.526.468

92,3

2.404.210

88,1

2.260.431

82,9

2.295.117

84,3

2.474.663

91,0

2.467.759

90,8

2.477.319

91,2

566.068 289.245 612.500 480.994 343.477 234.184

95,0 91,2 88,2 93,3 93,2 95,3

565.505 253.715 588.440 425.549 342.076 228.925

95,0 79,9 85,3 82,6 93,0 93,5

508.126 244.859 560.084 422.498 316.351 208.513

85,5 77,3 80,9 82,4 86,4 85,8

515.824 248.476 553.720 430.313 344.657 202.127

86,9 78,4 80,0 84,1 94,3 83,4

571.296 253.820 605.752 449.862 366.043 227.890

96,3 80,0 87,8 88,0 100,3 94,2

571.218 263.740 608.942 454.063 343.237 226.559

96,4 83,1 88,1 88,9 94,3 94,0

570.632 266.576 612.769 454.245 347.686 225.411

96,2 84,1 88,3 89,1 95,7 93,8

2.239.736

88,5

2.246.419

88,8

2.223.871

88,1

2.179.817

86,4

2.433.683

96,4

2.444.819

96,9

2.426.528

96,2

314.613 462.824 205.267 312.241 541.056 403.735

83,0 77,8 91,7 95,6 92,7 95,6

311.586 468.381 207.814 309.776 537.309 411.553

82,3 78,6 92,9 94,9 92,1 97,3

302.954 455.001 202.939 311.673 540.814 410.490

80,6 76,6 90,9 95,7 93,0 97,0

300.463 454.457 202.071 267.248 546.106 409.472

80,4 76,2 90,6 82,2 94,0 96,7

378.969 531.722 220.123 315.738 561.542 425.589

101,4 89,0 98,8 97,3 96,7 100,1

375.752 540.658 218.708 316.836 558.476 434.389

100,9 90,4 98,3 97,5 96,3 102,1

368.795 542.272 215.939 315.870 556.689 426.963

99,3 90,6 97,2 97,4 96,0 100,2

1.952.062

88,4

1.916.663

86,4

1.960.007

88,1

2.001.853

89,0

2.037.401

90,3

2.040.301

90,1

2.015.350

88,9

Ilfov 264.621 93,4 265.448 92,1 270.079 91,8 273.434 89,9 271.999 Mun.Bucureşti 1.687.441 87,7 1.651.215 85,5 1.689.928 87,5 1.728.419 88,9 1.765.402 1) Populaţia înscrisă la medicii de familie provine şi din judeţe limitrofe Total populatie înscrisă: exclusiv CASMTCT, CASAOPSNAJ Rata de inscriere: ponderea populaţiei înscrise la medicul de familie în populaţia stabilă Datele privind incidenţa au fost calculate utilizând populaţia stabilă la 1 iulie, conform INS. Datele pentru anii 2009, 2010 au fost recalculate; începând cu anul 2009 datele includ şi numărul persoanelor beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale înscrise. 2011: date provizorii calculate cu populaţia la 1 ianuarie 2011. Datele definitive urmează să fie recalculate în urma finalizării şi diseminării rezultatelor definitive ale recensamântului populaţiei.

87,1 90,8

274.363 1.765.938

85,5 90,9

274.001 1.741.349

83,0 89,9

Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti-Ilfov

78


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - ORDINE PUBLICĂ –

3. INDICATORI TERŢIARI 6. Ordine publică

6.1. Rata criminalităţii1), în anul 2011

Rata criminalităţii Persoane condamnate definitiv - total

222

din care, pentru: - infracţiuni contra persoanei

37

- infracţiuni contra patrimoniului

83

- infracţiuni contra autorităţilor

2

- infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

8

- alte infracţiuni

92

Rata criminalităţii: numărul persoanelor condamnate definitiv la 100.000 locuitori Notă: La calcularea ratei criminalităţii s-a avut în vedere populaţia stabilă la 1 ianuarie 2011. Datele definitive urmează să fie recalculate în urma finalizării şi diseminării rezultatelor definitive ale Recensământului populaţiei. 1)

79


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - ORDINE PUBLICĂ – 6.2. Rata criminalităţii juvenile1), pe tipuri de pedepse, în anul 2011

Macroregiune/ Regiune/ Judeţ

Rata minorilor condamnaţi definitiv

Rata minorilor condamnaţi definitiv pe tipuri de pedepse: Suspendarea Suspendarea condiţionată a executării Închisoare executării pedepsei sub pedepsei cu supraveghere închisoarea

Amendă

Măsuri educative

Total

3,7

0,1

1,0

1,8

0,4

0,4

MACROREGIUNEA 1

4,3

0,1

1,4

1,8

0,5

0,5

Nord - Vest Bihor Bistriţa - Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

4,1 1,3 4,1 7,9 3,7 3,2 4,3

0,1 *) 0,2 0,1 0,1

1,4 0,2 1,3 3,8 0,8 0,7 0,5

1,6 0,8 1,9 2,4 2,2 1,0 1,4

0,5 *) 0,5 0,8 0,3 0,1 1,4

0,6 0,2 0,3 0,9 0,3 1,3 0,8

Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu

4,4 8,8 5,2 1,3 1,6 4,5 3,4

*) 0,1 0,1 0,1

1,5 3,9 1,3 0,2 0,5 2,1 0,4

2,0 2,1 2,9 0,9 0,7 2,1 2,1

0,5 1,4 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3

0,4 1,5 0,5 0,6

MACROREGIUNEA 2

4,5

0,2

1,0

2,3

0,4

0,7

Nord - Est Bacău Botosani Iaşi Neamt Suceava Vaslui

3,4 1,6 6,7 2,0 2,7 3,8 5,8

0,1 *) 0,3 *) *) 0,2 0,3

0,6 0,1 0,7 0,2 0,5 1,3 1,2

1,8 0,4 4,1 1,2 1,7 1,9 3,0

0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4

0,6 1,0 1,4 0,2 0,4 0,2 1,0

Sud - Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea

6,2 9,8 1,3 4,0 9,3 8,5 6,6

0,2 0,1 0,3 0,1 0,5 0,2

1,6 3,0 0,4 1,1 2,7 1,4 0,9

3,1 4,1 0,5 1,9 5,6 5,0 2,2

0,6 2,0 0,2 0,3 0,5 0,1 0,8

0,8 0,6 0,1 0,4 0,4 1,5 2,4

80


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - ORDINE PUBLICĂ –

6.2. Rata criminalităţii juvenile1), pe tipuri de pedepse, în anul 2011 - continuare -

1)

Rata minorilor condamnaţi definitiv pe tipuri de pedepse: Suspendarea Suspendarea condiţionată a executării Închisoare executării pedepsei sub pedepsei cu supraveghere închisoarea 1,0 1,1 0,7

Macroregiune/ Regiune/ Judeţ

Rata minorilor condamnaţi definitiv

MACROREGIUNEA 3

3,0

0,1

Bucuresti - Ilfov Ilfov Mun. Bucureşti

3,7 0,5 4,6

*) *)

1,9 0,1 2,4

0,9 0,3 1,0

0,9 0,1 1,1

*) *)

Sud - Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman

2,6 3,0 3,1 1,8 1,5 3,4 2,5 3,1

0,1 0,2 0,1 0,2

0,6 0,6 0,3 0,2 0,5 0,8 0,9 0,9

1,2 1,6 2,3 1,1 0,7 1,4 0,6 1,5

0,5 0,5 0,1 0,4 0,2 1,2 1,0 0,1

0,1 *) 0,5 *) 0,1 0,3

MACROREGIUNEA 4

2,6

0,1

0,6

1,5

0,3

0,2

Sud - Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea

2,7 3,8 3,1 2,8 1,9 1,0

0,1 0,1 0,1 0,2 -

0,5 0,9 0,1 0,6 0,2 0,3

1,7 2,4 2,6 1,6 1,3 0,3

0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4

0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 -

Vest Arad Caraş - Severin Hunedoara Timiş

2,6 0,5 1,1 7,5 1,5

0,1 0,1 0,1 0,1

0,7 0,2 2,7 0,1

1,2 1,1 3,4 0,5

0,4 0,1 0,6 0,6

0,2 0,1 0,7 0,2

Amendă

Măsuri educative

Numărul minorilor (14-17 ani) condamnaţi definitiv la 1.000 de locuitori 14-17 ani

*) sub 0,05 Date provizorii calculate cu populaţia la 1 ianuarie 2011. Datele definitive urmează să fie recalculate în urma finalizării şi diseminării rezultatelor definitive ale Recensământului populaţiei.

81

0,1


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - ORDINE PUBLICĂ –

6.2. Rata criminalităţii juvenile1) ,pe principalele tipuri de infracţiuni, în anul 2011

Macroregiune/ Regiune/ Judeţ

Rata minorilor condamnaţi definitiv

Rata minorilor condamnaţi definitiv pe tipuri de infracţiuni: Infracţiuni care aduc atingere Infracţiuni Infracţiuni Infracţiuni unor relaţii Alte contra contra contra privind infracţiuni persoanei patrimoniului autorităţilor convieţuirea socială 0,4 3,0 *) *) 0,3

Total

3,7

MACROREGIUNEA 1

4,3

0,3

3,7

*)

0,1

0,2

Nord - Vest Bihor Bistriţa - Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

4,1 1,3 4,1 7,9 3,7 3,2 4,3

0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,5

3,5 0,9 3,1 7,4 3,1 2,4 3,4

*) *) 0,1

0,1 0,1 0,2 0,1 0,2

0,3 0,2 0,8 0,2 0,1 0,2 -

Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu

4,4 8,8 5,2 1,3 1,6 4,5 3,4

0,3 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,4

4,0 8,5 4,6 0,6 1,4 4,0 2,9

-

*) 0,1 *) *) -

0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

MACROREGIUNEA 2

4,5

0,7

3,3

*)

0,1

0,4

Nord - Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui

3,4 1,6 6,7 2,0 2,7 3,8 5,8

0,6 0,2 1,1 0,3 0,3 0,5 1,9

2,4 1,1 5,0 1,5 2,2 2,4 3,6

*) *) -

0,1 0,2 0,1 *) 0,1 -

0,4 0,4 0,4 0,2 0,8 0,3

Sud - Est Brăila Buzău Constanta Galati Tulcea Vrancea

6,2 9,8 1,3 4,0 9,3 8,5 6,6

0,9 1,2 0,4 0,7 1,3 1,1 0,7

4,8 7,4 0,8 2,8 7,4 6,7 5,2

0,1 0,5 *) -

0,1 0,2 *) -

0,4 0,6 0,3 0,6 0,7 0,6

MACROREGIUNEA 3

3,0

0,3

2,4

-

*)

0,2

Bucureşti - Ilfov Ilfov Mun. Bucureşti

3,7 0,5 4,6

0,1 0,1 0,1

3,3 0,4 4,1

-

-

0,3 0,1 0,4

82


INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE INS - ORDINE PUBLICĂ – 6.2. Rata criminalităţii juvenile1) pe principalele tipuri de infracţiuni, în anul 2011 - continuare -

Macroregiune/ Regiune/ Judeţ

Rata minorilor condamnaţi definitiv

Rata minorilor condamnaţi definitiv pe tipuri de infracţiuni: Infracţiuni care aduc atingere Infracţiuni Infracţiuni Infracţiuni unor relaţii Alte contra contra contra privind infracţiuni persoanei patrimoniului autorităţilor convieţuirea socială 0,4 2,0 *) 0,2 0,3 2,3 0,4 0,6 2,4 0,1 0,3 1,3 0,2 0,5 0,9 0,1 0,4 2,4 0,3 0,4 0,2 2,2 *) 0,1 0,6 2,2 0,1 0,1

Sud - Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman

2,6 3,0 3,1 1,8 1,5 3,4 2,5 3,1

MACROREGIUNEA 4

2,6

0,3

2,1

-

*)

0,2

Sud - Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Valcea

2,7 3,8 3,1 2,8 1,9 1,0

0,4 0,5 0,3 1,0 0,5 0,1

2,0 2,9 2,6 1,7 1,3 1,0

-

*) *) -

0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 -

Vest Arad Caraş - Severin Hunedoara Timiş

2,6 0,5 1,1 7,5 1,5

0,2 0,2 0,1 0,5 0,1

2,2 0,2 1,0 6,8 1,2

-

*) 0,1 0,1

0,1 0,2 0,2 0,2

Numărul minorilor (14-17 ani) condamnaţi definitiv la 1.000 de locuitori 14-17 ani *) sub 0,05 Date provizorii calculate cu populaţia la 1 ianuarie 2011. Datele definitive urmează să fie recalculate în urma finalizării şi diseminării rezultatelor definitive ale Recensământului populaţiei. 1)

6.3. Rata infracţionalităţii1), în anul 2011

Naţional, medii de rezidenţă

Rata infracţionalităţii

TOTAL Săvârşite în mediul urban Săvârşite în mediul rural Săvârşite în străinătate

1.209 1.428 939 1

Infracţiuni contra persoanei

Rata infracţionalităţii pe tipuri de infracţiuni Infracţiuni Infracţiuni Infracţiuni contra încriminate de de fals patrimoniului legi speciale

356 285 443

393 505 256

63 97 21

291 357 209

*)

*)

*)

*)

Numărul infracţiunilor cercetate şi soluţionate la 100.000 locuitori *) sub 0,5

1)

Date provizorii calculate cu populaţia la 1 ianuarie 2011. Datele definitive urmează să fie recalculate în urma finalizării şi diseminării rezultatelor definitive ale Recensământului populaţiei. 1)

83

2012 10 31 set indicatori 2011  

setul national de indicatori de incluziune sociala de anul 2011