Page 1

é Videochat

é Camerista

é Agenþi de

securitate din Bucuresti, calificati, obiective deosebite, Tel: 0213152184

é Bucãtar si ajutor de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. Va rugam trimiteti CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

angajam pentru Hotel Central in Bucuresti. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

é Manager echipa. Companie austriaca cauta persoane deosebite pentru functia de manager echipa pentru servicii de curatenie bio. Echipa deosebita. Beneficii: bonuri de masa si pachet salarial atractiv. Persoana de contact Dana Hrisovescu, Tel: 0722477613 é Antiaerianã cu Leresti, sector 5, vand apartament lux 2 camere, confort 1 sporit, decomandat, 3 din 4, foarte aproape de mijloace de transport in comun, gradinita, scoala, bloc reconditionat interior si exterior, foarte mult spatiu verde, este amenajat complet de lux, mobilier foarte ultramodern, electrocasnice calitate, centrala Vaillant, aer conditionat Panasonic, placat in intregime rigips, Stucco Venetian, usi foarte elegante Italia, plasme, instalatie cupru (toate amenajarile facute recent, totul este nou), include boxa la subsol. Se vinde utilat si mobilat- 59.000E sau gol- 50.000E, Tel: 0723840623, 0720075598

In sprijinul sanatatii Tale! Remedii naturale pentru: controlul stresului, depresii, tensiune arteriala, diabet, afectiuni reumatismale, participand la expunerea nostra care va avea loc in str. Ion Zalomit nr. 6, sector 1, Marti ora 17.00. Din partea Voicu, Tel: 0766532080, 0722570969

é Rahova, vand casa la curte 140 mp, caramida, recent renovata, 2 cam, holuri, bucatarie, debara, izolata partial, tabla, termopane, gaz, put, 45.000 EUR, madalina3011@ yahoo.com, Tel: 0723919138 n Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, faxuri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, prin re-incarcare sau re-conditionare, acordam garantii similare elementelor originale. reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, faxuri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, prin re-incarcare sau re-conditionare, acordam garantii similare elementelor originale, industrial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

é Prahova, Cheia, vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabilvand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0722689722, 0212214493

é Vând litigiu foarte mare, Tel: 0726722677

fete cu/fara experienta pentru videochat. Oferim avans 500 $, bonus de angajare 500$. Castiguri garantate 500$-4.000$/luna. Contactati-ne cu incredere, 3.000 EUR/luna, jobs@samira-chat.ro, http://www.samira-chat.ro, Tel: 0728098028, 0786426257 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50% + bonusuri. Avans 500$, Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$ + comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

26 August 2013 n Ajutor shaormar, fata, aspect fizic placut, cu experienta, Tel: 0767967395 n Ajutor pentru ºtanþã. Tipografie angajeazã ajutor pentru ºtanþã Bobst, Tel: 0745003661 radiologie sau n Asistent/a asistenta medicala cu experienta, Tel: 0213265596 n Asistenta, ingrijitoare si bucatareasa, intern, pentru camin de batrani, Tel: 0721014653

n Agenti curãþenie angajam program part time, salariu 450 Lei, Tel: 0731132685

n Account manager. Secretariat vânzãri. Persoane tinere, dinamice, motivate, responsabilitãþi: dezvoltarea portofoliului firmei. Salariu + comision, medie de 300-500E. CV la e-mail job@copyanc.ro, Agent de vanzari cu si fara e x p e r i e n t a , s a l a r i u d e la 1300+bonusuri. Posibilitate avansare, Tel: 0728650079

é Agenþi securitate, pentru obiective din Bucuresti si Ilfov. Salariu atractiv! Se ofera bonusuri, resurse.umane@ aeksecurity.ro, Tel: 0213350505

BARMAN, OSPATAR, BUCATAR. RESTAURANT SECTOR 6 ANGAJAM PERSONAL CALIFICAT, TEL: 0721532388 Barman. Restaurant cu specific international angajeaza barman, fete si baieti, cu sau fara experienta, Tel: 0729997410, 0754203480

n Bona externa, program 8-20 Luni-vineri pt copil 7 luni. Cerinte: doamna serioasa, curata, educata, in putere, sanatoasa, cu rabdare, calma, varsta 25-48ani. Salariu 1200ron (si hrana zilnica). Post disponibil de la data de 01.09.2013, Tel: 0766729375

é Agenþi de

curatenie, cu experienta, pentru obiective din Bucuresti si Otopeni. Se ofera salariu atractiv si bonusuri, resurse.umane@ deziclean.ro, Tel: 0784290180 n Agent Pazã. Firma paza angajeaza agenti de securitate cu atestat: barbati, femei, varsta max 45 ani, domiciliul in Bucuresti, pentru centre sanatate, banci, diverse locatii. Informatii intre orele 10:00-17:00, Tel: 0785212200, 0785212214, 0745054264 n AGENT PAZÃ. SOCIETATE PAZA ANGAJEAZA 50 AGENTI SECURITATE CONFORM PREVEDERILOR LEGII 333/2003, TEL: 0213271418 n Agenþi de securitate pentru societate de pazã, 0213108660

é Agenþi securitate.

DAB Security selecþioneazã agenþi securitate, ºef turã, ºef obiectiv, agenþi intervenþie cu atestat pentru spaþii comerciale din localitãþile: Bucureºti, Ilfov, Prahova, Argeº, Cãlãraºi, Dâmboviþa, Giurgiu, Ialomiþa, Teleorman, Tel: 0737322404, 0769030322, 0736379889

é Bucãtar cu experienta in bucataria mediteraneeana, angajeaza Bistro Dines, salariu atractiv, Tel: 0724540839 n Bucãtar si barman-ospatar. Bistro Nou, zona Dorobanti, angajeaza, Tel: 0734444745 n Bucãtar-ºef. Restaurant ultra-central, situat in zona Unirii din Bucuresti, angajeaza bucatar-sef. Cerinte: diploma de calificare in profesie, vechime in munca cel putin 5 ani, cunoasterea unei limbi de circulatie internationala, abilitati deosebite in pregatirea mancarurilor din bucataria romaneasca si internationala, seriozitate, onestitate, Tel: 0742303623 n Bucãtar. Meze Taverna restaurantul cu specific grecesc din Centrul Istoric Bucuresti angajeaza bucatar (grec sau roman) cu experienta in bucataria greaca. Oportunitati pentru afirmare si dezvoltarea experientei profesionale. Salariu atractiv. Persoana de contact: Gabriel Chiriac, gtomulescu@divangroup.ro, http://www.mezetaverna.ro, Tel: 0758702606, 0757115669 n Bufetier. Restaurant angajam ajutor bucatar si bufetiera in sectorul 4. Rog seriozitate, Tel: 0723557552

n Coafezã,

cosmeticiana, maseuza angajam colaboratori salon metrou Dristor, vad 10 ani, Tel: 0721204335 n Cofetarese cu experienta, salariu atractiv, seriozitate, bucatarese cu experienta catering, vanzatoare, Tel: 0722287339, 0722274817 n Confectionere masina simpla confectii textile salariu asigurat tichete masa Laromet Bucurestii Noi, Tel: 0731022108

n Confecþioneri montatori PVC cu experienta, hala Popesti Leordeni, Tel: 0767396305 n Contabil

cu experienta, cunoscator al programului SAGA. Candidatii vor trimite CV la e-mail, contabilcuexperienta@gmail.com CTC. SC n CONTROLOR AUTOMATICA SA ANGAJEAZA CONTROLOR CTC CONFECTIE METALICA. SE CERE EXPERIENTA IN CONTROL SUDURA (SUDURA IN PUNCTE, CU ARC ELECTRIC, OXIACETILENICA, ETC), INTOCMIRE DOCUMENTE (REGISTRU MONITORIZARE, RNC, ETC.), EXPERIENTA MINIM 2 ANI IN CONTROL CALITATE CONFECTIE METALICA. OFERIM: SALARIU ATRACTIV, TRANSPORT: OBOR-VOLUNTARI. RELATII LA: COMP. RESURSE UMANE, RESURSE.UMANE@AUTOMATICA .RO, WWW.AUTOMATICA.RO, TEL: 0372058108, FAX: 0372058101

é Cosmeticianã, Zona Titan, vad format, conditii avantajoase, Tel: 0722350447

é Croitor. Angajãm croitor damã ºi bãrbaþi, cu experienþã inclusiv proiectare tipare, Tel: 0736655570, 0744666782

é Croitoreasã. Atelier de Creatie Vestimentara, situat in zona centrala din Bucuresti, angajeaza croitoreasa cu experienta in cusut produs cap/coada, conditii de munca, program 9h/zi 5 zile pe saptamana (full time), carte de munca, salariu motivat, rog seriozitate, 2.000 RON/luna, elena_sarchiz@yahoo.com, Tel: 0728871465, 0314327846 n Croitor/easã si retusier angajez urgent, in Mall, Tel: 0755824940, 0314179195 é C ã l c ã t o r e s e te x t i l e , n Croitor/easã. Angajez executant tipare, serie si comanda, calandru, personal primire cameluta_1973@yahoo.com, Tel: recepþie, zona Iancului ºi 0723368631 Dorobanþi, Tel: 0755200012 n Croitoreasã magazin haine, n Coafezã pentru salon Piata zona Universitate, experienþã în Veteranilor, Militari, salariu atractiv, domeniu, nu conteazã vârsta!, Tel: 0729232203 rog seriozitate, Tel: 0732708620


oferte de muncã România / info / pagina 3

26 August 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Mobilitatea fortei de munca în Uniunea Europeana. Prezinta domnul prof. ec. Ion Voinea - Presedintele Sindicatului Românilor din Strainatate. Desi a fost declarata ilegala înca din 1968, discriminarea pe criterii de nationalitate a lucratorilor din Uniunea Europeana, care provin dintr-o alta tara a Uniunii, nu este nici acum abordata în practica asa cum ar trebui. Din cauza acesteia, numerosi europeni renunta sa lucreze sau sa îsi caute un loc de munca pe piata unica. Acest fapt este cu atât mai îngrijorator în perioada de criza, datele indicând ca libera circulatie a lucratorilor este benefica atât pentru cei care se deplaseaza pentru a lucra într-o alta tara, cât si pentru lucratorii si angajatorii din tara-gazda. În aprilie 2013, Comisia Europeana a propus modalitati concrete de a depasi aceste obstacole. Editia din august 2013 a “Agendei sociale a Comisiei Europene” explica aceste modalitati într-un material special. Agenda Sociala este un pachet de initiative, lansate în iulie 2008 de Comisia Europeana, reprezentând, prin strategiile pe care le cuprinde, un nou angajament în favoarea Europei sociale. Masurile propuse se refera la aspecte precum ocuparea fortei de munca, combaterea saraciei, a excluziunii sociale si a discriminarii, preocuparea pentru sanatate, educatie si tineret, etc. Agenda sociala arata cum pot fi depasite obstacolele din calea angajarii într-un alt stat al UE. De asemenea, Agenda sociala aduce în prim-plan ocuparea fortei de munca si afacerile sociale din noul cadru bugetar pentru 2014-2020 si din procesul semestrului european 2013 de coordonare a politicii economice: la confluenta dintre politica europeana si politicile nationale. Raportul strategic al UE din 2013, privind coeziunea, mentioneaza o crestere semnificativa a numarului de persoane sprijinite în domeniul ocuparii fortei de munca, de la cifra anuala de circa 10 milioane înregistrata înainte de 2010 la aproximativ 15 milioane de atunci încoace, precum si o accelerare semnificativa, începând din 2010, a rezultatelor privind sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri): s-au creat aproape 400 000 de noi locuri de munca, dintre care jumatate în perioada 2010-2011. Din 2007 pâna la sfârsitul lui 2011 au existat 12,5 milioane de participanti la actiunile Fondului Social Europen de sprijinire a accesului la locuri de munca prin cursuri de formare profesionala sau alte forme de asistenta. Doua treimi din totalul participantilor au fost persoane inactive sau fara loc de munca. Drept urmare, 2,4 milioane de persoane si-au gasit un loc de munca în decurs de sase luni de la finalizarea interventiei. În domeniul învatarii pe tot parcursul vietii, Fondul Social European a sustinut aproximativ 5 milioane de tineri. În ceea ce priveste incluziunea sociala, au fost vizati pâna în prezent peste 14,5 milioane de beneficiari finali dintr-o gama larga de grupuri-tinta. În trimestrul al treilea din 2012, doar 3,1 % din forta de munca din UE locuia într-o alta tara din UE decât cea de provenienta. De asemenea, 15 % nu luau în calcul posibilitatea de a lucra într-un alt stat membru deoarece considerau ca exista prea multe obstacole. Numai 0,25 % dintre lucratori se deplaseaza anual dintr-un stat membru în altul. În 2012, în Uniunea Europeana (doar cele 27 state membre) lucrau 15,2 milioane de cetateni straini, reprezentând 7 % din totalul fortei de munca. Dintre acesti cetateni straini, 6,6 milioane erau cetateni ai altui stat membru al UE, iar 8,6 milioane erau cetateni ai unor tari din afara UE. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

n Curieri auto angajeaza Total Post Mail Services in Bucuresti (Sectoarele 3, 4, 5), Tel: 0212321575, 0732222672

n Ospãtãriþã pentru cafenea in n Personal. zona 13 Septembrie, 0721849869

Curieri ºi distribuitori cu sau fãrã experienþã pentru Bucureºti, angajeazã societate comercialã. 1200 Ron+ comision zilnic, Tel: 0213151690, 0730566776

é OSPATARITE. RESTAURANT n Dispecer si livrator auto si é Manichiuristã, Cosmeticiana, CORAL ANGAJEAZA. LOCATIE:

scuter personal, zona Piata Hair Stylist. Salon Infrumusetare renovat, zona Domenii, comenzi@kunkfu-piza.ro, superb, Dorobanti, doreste colaborare Tel: 0734140400 cu Manichiurista, Cosmeticiana Distribuitori cu/fara experienta. si Hair Stylist cu experienta si Salariu de la 1200 lei, Tel: portofoliu de cliente. Se ofera conditii foarte avantajoase 0768850503 procent din incasari, 0723601000 n Femeie de Serviciu fata dragansimon07@yahoo.com, draguta pentru curatenie inclusiv n Masaj Erotic, SalonLux masaj la casa in salon de bronzare de erotic Gheysa Sayuri Constanta, preferat pana in 28ani. Va rog sa angajeaza conditii lux, tinere sunati pana la ora 16:00, Tel: varsta 18-30, aspect fizic placut, 0769921680 sociabile, cu/fara experienta. n Femeie/ barbat de serviciu la Program part-time/full-time. Oferim scara de bloc, pensionar/a, 4 siguranta, discretie, salariu + comision avantajos. De asemenea ore/zi, dimineata, 0726904306 posibilitati cazare pentru n Grataragiu, angajam la “Hotel persoanele din provincie, masaj Casa Comana” langa Padurea @gheysasayuri.ro, 0762752134 Comana. Oferim transport, salariu bun. Solicitam specialist, Tel: n Mecanic auto cu domiciliul Rahova-Magurele, 0213690024 0740156904, 0757050805 n Hostess. Caut fete pentru insotire ghid excursii montane, ofer plata, Tel: 0767850795 n Îngrijitoare, femeie pentru îngrijire bãtrânã (intern) ofer casã, masã, 600 RON, Tel: 0736641007 n Instalator cu experienþã minim 10ani termo-sanitare, fãrã vicii, seriozitate, Tel: 0723500771 é Mecanic si Vopsitor auto. n Instalator sanitar din Bucuresti, Service auto angajam Mecanic pentru firma instalatii, salariu camioane cu experienta si 1500/luna, sunati intre orele Vopsitor auto. Se ofera salariu atractiv si bonus in functie de 8:00-14:00, Tel: 0744364969 performante, Tel: 0725568694, 0724813893 n Menajerã cu experienta, carte de munca, pentru curatenie bloc zona Metro Militari, salariu 800 lei, Tel: 0766255903

é Lãcãtuº mecanic. InfoTouch Systems angajeaza lacatus mecanic confectii metalice, Bucuresti, 0741202606 n Lacatus-sudor cu domiciliul Rahova-Magurele, 0213690024 n Legatoare Tipografie angajeazã femei pentru legãtorie, Tel: 0745003661 n Lucrãtor Comercial pentru magazin alimentar, angajam. Trimiteti CV la e-mail ovidiu.enoiu@succesniccom.ro n Lucrãtor depozit. Angajam lucrator depozit cu experienta.Trimiteti CV la e-mail office@globalbestbuy.ro M a c a ra g i u . S C K ra n z E u ro c e n t e r angajaza m a c a ra g i u c u a t e s t a t s i experienta pentru macara turn tip Liebherr, Tel: 0214936349, 0752107858

é Manichiuristã pedichiurista cu experienta angajeaza Cloudy Salon, zona Piata Muncii, Tel: 0721224518 n Manichiurista-pedichiurista cu experienta (inclusiv gel si oja semi-permanenta), Tel: 0213179950, 0725541468

n Menajerã interna, angajez pentru vila in Bucuresti. Ofer cazare si masa. Salariul lunar 2000 ron. Cerinte: experienta, persoana serioasa si de incredere interesata de un angajament pe termen lung. Pentru interviu sunati, trimiteti CV la e-mail tamara.jaber@phoenicia-express .ro, Tel: 0722785262 n Modelier/Croitoreasa cu experienta, pentru produs cap-coada. Atelierul in zona Dorobanti. Salariu minim 1500ron, functie de experienta si calitate, Tel: 0722953443 n Montatori parchet. Angajam pentru Bucuresti, office@parchetieftin.ro, www.parchetieftin.ro, 0784217070 n Muncitoare angajam pt depozit incaltamine si imbracaminte. Cerinte: seriozitate, rapiditate in miscare, dinamica buna; disponibilitate pt program prelungit; spirit de echipa. Program 8 ore, Carte de munca in conditii legale. Sunati doar intre orele 9-17, burxen@gmail.com, Tel: 0751030712 n MUNCITORI NECALIFICATI SI CALIFICATI ANGAJEAZÃ FABRICA TAMPLARIE PVC (ZONA AUTOGARA RAHOVA). ADRESA INTERVIU: STR. BARLEA, NR. 2B. 0214250925/26 n Muncitori, baieti din provincie 20-40 ani, pentru munca necalificata, oferim cazare, 1300 Ron pe luna. Rugam seriozitate, Tel: 0758668265 n Operator calculator angajam, Tel: 0213265596 n Ospãtãriþã pentru pizzerie zona Gorjului, preferabil din zona, Tel: 0761957464

BUCURESTI, SOS. PANTELIMON NR. 247, IN INTERSECTIE LA RONDUL DE LA PIATA DELFINULUI, TEL: 0724507732 Job, inteligent n Part-Time part-time sau weekend, indiferent varsta. Relatii dupa ora 18:00, Tel: 0732988448

Personal curãþenie part time/ full time ºi cameriste Hotel, Tel: 0756200044 Personal tanar si dinamic pentru companie internationala: agent vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1300+bonusuri, Tel: 0371413629

Radox SRL angajeaza sudori TIG/CO2 si muncitori necalificati pentru calificare slefuitori si galvanizatori. Informatii la sediul din Bd. Timisoara 80, sector 6 sau la telefon, Tel: 0214440741 n Pizzar cu experienta, angajam pentru restaurant in comuna 1 Decembrie, salariu atractiv, Program zilnic cu un liber pe saptamana, transport asigurat, Tel: 0763841795 n Rigipsar. Firma de constructii angajeaza rigipsari si muncitori necalificati, Tel: 0726173797 n Secretarã pentru birou si deplasare pe teren angajez. Cerinte: operare PC, abilitati comunicare, permis conducere cat B, absolvent/a liceu tehnic sau postliceala, Tel: 0722370973 n Secretarã, italian in Romania cu afaceri angajeaza tânãrã draguta part-time, sms, Tel: 0744649447 n ªef serviciu aprovizionare desfacere - Sc Bobonasu Srl, cod fiscal 31129324, organizeaza interviu in data de 26.08.2013 la sediul societatii. Pentru amanunte sunati, Tel: 0732536995 n ªofer taxi. Leone angajeaza sofer taxi cu atestat, rog seriozitate, Tel: 0766325835, 0769599833

n Personal

curatenie, menaj intern, SC angajeaza persoana deosebit de ordonata. Studii minim medii. Sunati intre orele 10:00-18:00, CV la email angajari33@gmail.com, 0766482392 n Personal curãþenie, angajãm pentru hypermarket Bãneasa. Se oferã: carte de muncã, decont transport, Tel: 0733030404 curatenie, cu n Personal experienþã în domeniul curãþeniei, pentru societate comerciala, Tel: 0749234723 n Personal curãþenie. Firmã de curãþenie angajeazã personal cu experienþã pentru curãþenie profesionalã în grãdiniþã privatã Sos. Strãuleºti program L-V 7-15; 17- 21, Salariu 400-800lei, office@nocclean.ro, 0751262181 n Personal fabrica de confectii. Fabrica de confectii din Otopeni angajeaza personal pt utilizarea masinilor de cusut industriale. Salariu motivant, bonuri de masa, asigurare/decontare transport, Tel: 0757113332 n Personal Restaurant, calificat, pentru Restaurant-Pizzerie zona Militari, sector 6, rog seriozitate, Tel: 0722638192, 0766469594 n Personal spalare vase Restaurant ultra-central situat in zona Unirii din Bucuresti angajeaza personal spalare vase si intretinerea curateniei. Cerinte: seriozitate si responsabilitate, Tel: 0742303623

é Spãlãtor auto. Spãlãtorie auto

zona Dorobanþi angajeazã personal cu experienþã în domeniu, 800 RON, 0763163617 n Spãlãtori auto cu experienþã, angajeazã spãlãtorie auto, Bd. Bucureºtii Noi nr 12, 0722585767 n Stivuitorist. Tipografie angajeazã stivuitorist. Relatii la telefon, Tel: 0745003661 Sudori / instalatori gaze. Angajam sudor/instalator pentru instalatii de gaze. Cerinte: Experienta minim 3 ani la o firma de gaze, permis categ B, contact@grandgaz.ro, http://www.grandgaz.ro, Tel: 0318062224, 0735666686, 0735666676

n Tâmplar

cu experienþã în mobilier, Tel: 0723815533 n Tipograf. Angajam tipograf cu carte de munca pentru masina rotativa. CV la e-mail. De preferat sa locuiti in Jilava sau sector 4 Giurgiului, marketing@servetele.ro n Vânzãtoare cu experientã pentru magazin alimentar piata Veteranilor Militari, Tel: 0730723006


pagina 4 / oferte de muncã / cereri de muncã / vanzãri terenuri

26 August 2013 n Caut de munca Sofer cat B, n Doresc angajare pentru ingrijire personal, curierat, pflorinpaul@yahoo.ro, 0751336491

é Vânzãtoare ºi femei la vase pentru cofetãrie 5 minute metrou Timpuri Noi, Tel: 0213210675 n Vânzãtoare angajez pentru magazin alimentar zona Pieþei Progresul, salariu net 1.100 Ron. Rog seriozitate, Tel: 0765591014 n Vânzãtoare, angajez pentru Mini Market, zona Stefan Cel Mare, d_marian74@yahoo.com, Tel: 0735497422 n Vânzãtoare. Angajez vânzãtoare magazin alimentar, zona Colentina, Tel: 0746349696, 0752156560 n Vânzãtoare/Lucrator comercial. Minimarket Sector 3 (zona Spital Victor Babes) angajam vanzatoare/ lucrator comercial cu experienta in domeniu. Salariu 1000 ron, Tel: 0722697088, 0765917970 Vânzãtor magazin mobil. Firma catering angajeaza vanzator pentru unitate mobila in Bucuresti. Primim CV si pe mail pravaliacudelicii@gmail.com, Tel: 0746500800

n Videochat Doamne mature pentru videochat, bonus 500Ron, discreþie, seriozitate, oferim cazare, Tel: 0721818358, 0740642480, 0768579711 n Videochat Bãieþi pentru studio videochat. Englezã mediu, 18-25 ani, bonus 300Ron, Tel: 0721818358, 0768579711, 0740642480 n Videochat Cupluri gay/lesby pentru videochat, bonus 200$, discreþie, seriozitate, posibilitate cazare, Tel: 0721818358, 0740642480, 0768579711 n Videochat Cupluri pentru videochat, bonus 200$, seriozitate, discreþie, posibilitate cazare, Tel: 0768579711, 0740642480, 0721818358

distributie, varstnici; am experienta, sunt Tel: doamna 52 de ani, ingrijita si punctuala, cer seriozitate, Tel: 0762639921 n Sofer Cat. B C E D, 45 ani, serios, card tahografic, atestate ADR marfa agabaritic si persoane, am lucrat pe camioane de frig de 7, 5 si 22t in Belgia si lucrez pe autobuz vorbesc limba franceza, adiarmean@yahoo.com, Tel: 0722199786 é Maseoza cu experienta n Sofer cu experienta cat. B din vase de croaziera doresc 2002, caut loc de munca, angajare, Tel: 0724548559 1.200 RON/luna, Tel: 0724730252

é GERMANIA. CÂSTIG 4000-8000 EURO/LUNÃ. CLUB DE NOAPTE HOT AMBIENTE ROSE DIN MUNCHEN CAUTÃ DOAMNE SI DOMNISOARE CU ASPECT FIZIC PLÃCUT SI VÂRSTÃ 21-45 ANI. ACTE LEGALE, CAZARE ASIGURATA, TOTO.DOMAN@YMAIL.COM, TEL: 0757919152 n Italia,

contracte pentru infirmiere, menajere, cameriste. 0769424035, 0268470183, Tel: 0747661527, 0769875604, 0729772702, 0368461642 n Italia. Firma romana-italiana angajeaza femei pentru restaurant, agricultura si batrani. Rugam seriozitate, Tel: 0763877240 n Italia. Cautam montatori/lacatusi mecanici pentru montare benzi transportare bagaje pentru aeroport. Cerinte: Domiciliul in judetul Valcea si experienta in domeniu. Transport gratuit pana in Italia. Cazare gratuita. Plecare imediata. Detalii la interviu, bf.consulting@yahoo.com, Tel: n Bucureºti, limita Sector 5, pânã 0250715028 în Centurã, cartier nou, loturi 6.900E/ lot, Qatar, contracte de muncã 300-500mp, 6.900 EUR, Tel: 0723733274 dulgheri, fierari, faianþari, Tel: 0768718243, 0732347304

Belgia. Angajam asistenta medicala vorbitoare de limba franceza, cu permis categoria B si care are obtinuta echivalarea diplomei in Belgia. Salariu garantat 2000E net, pentru un program normal de lucru. Angajam si infirmiere/ asistente ingrijire permanenta la domiciliu pentru Belgia. Inscrie-te acum! Vino la Targul Locurilor de Munca, 04 septembrie 2013 la orele 19:00 Hotel Caro, Strada Barbu Vãcãrescu 164A, Bucuresti, tel 0372781626. In plus, nu te costa absolut nimic, e gratis! Totul este legal, fara comision, salariu dupa normele europene, locuinta si bilete de avion oferite. Pregatiti-va cu dosarul profesional (carte de identitate, permis de conducere, diplome, atestate, CV, etc), mihaela.ciobanu@job-dinamic.ro Tel: 0737026469

padurii + constructie, proprietar, avantajos, 0763129262, 0722318108

acte, Tel:

n Pipera,

Popasului, proprietar vand urgent teren 2.900mp, toate utilitatile, intravilan, 29 €/mp, Tel: 0744372439

n Central, vând teren 1.500mp,

Vopsitor, auto cu domiciliul Rahova-Magurele, 0213690024

n Vopsitori pregatitori pentru service auto zona Militari, Tel: 0735547848

n Periº, 2000mp la marginea

é Uniunea

Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

Bd Ghica Tei, deschidere la douã strãzi, Tel: 0723600633 n Central, Piaþa Victoriei, Bd Iancu de Hunedoara, vând teren, deschidere stradal 523mp, Tel: 0723600633 n Constanta, Corbu, ultimele loturi faleza, pozitie excelenta, 600 mp, 8000E negociabil, acte complete, Tel: 0731322422

nou; Niculitel Tulcea, stradal 3000mp, deschidere 60mp, 1ha intravilan, Tel: 0788053430 n Giurgiu, Bâcu, Joita, vand teren intravilan 2500mp, deschidere 48x60m, Tel: 0722638192, 0766469594

disponibil, am condus mult in UE, crycry4473@yahoo.com

cerco lavoro in una famiglia di italiani, come donna delle pulizie, baby sitter oppure badante.Offro e chiedo serieta, lizacri@yahoo.com, Tel: 0728593283

Paraul Rece, de vanzare Teren 1700mp si si cabana 800mp utili desf. Detalii pe site, 175.000 EUR, contact@cabanapredeal.ro, /cabanapredeal.ro, 0735475896

n Galati, Costi, 1000mp, cartier

n Mihai Bravu, vând teren pasaj n Caut de lucru orice, sunt sofer, Muncii stradal, Tel: 0723600633

é Cerco lavoro Donna 51’ene,

é Prahova, intre Predeal si

Pantelimon, vand urgent teren intravilan construibil 1000mp, deschidere 22m, intabulare, urbanism, utilitati in apropiere. Pret negociabil. Persoana de contact Marius, marius_stancu97@yahoo .com, Tel: 0734071619

n Pantelimon,

Cernica, str. Sinaia, particular vand teren 750 mp cu deschidere de 15ml, 63E/mp discutabil, Tel: 0731997945

Tãrtãºeºti, exact la intrare, 1000 mp, intravilan, utilitati, zona selecta cartier vile, urgent, Alina, 17 EUR/mp, Tel: 0756055534 Tulcea, Partizani, Delta Dunarii, vand teren intravilan 2 parcele de cate 4500mp, intravilan, neinundabil, deschidere 30m fiecare, direct la canalul Sulina, curent electric, Mila 29, intre Partizani si Vulturu. Acces auto si pe apa (fost antrepriza de constructii hidrotehnice Tulcea), 15 €/mp, mariacoman@engineer .com, Tel: 0722295792

n Vãcãreºti, intre Oltenitei si

Lacul Vacaresti, langa cartier Jupiter, Teren 800 mp cu toate actele la zi cadastru, intabulare puz si pud. 2 intrari catre teren si 3 drumuri de acces, 200.000 EUR, marko_fmc@yahoo.com, Tel: 0740224262


26 August 2013

vanzaricase-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 5 Taberei, vand n Drumul apartament 2 camere, etaj 1/10, semi-decomandat, cu toate imbunatatirile: gresie, faianta, parchet etc, negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0786610409 n Drumul Taberei, Orizont, 2 camere, etaj 3 din 4, 43.000 EUR, Tel: 0744390866

n ªtirbei Vodã, ultracentral vand vila 16 camere 340mp construiti, curte 80mp, 3 locuri parcare, consolidata, renovata 2007, regim P+2, 310.000 EUR, voaleta@gmail.com, Tel: 0744648022 n Chiajna, Rosu, vand vila mansardata, 250mp, termopane, fosa ecologica, pret avantajos, n 1 Mai, casa curte 270mp, P+E, 4 camere, 2 bai, particular, Tel: Tel: 0722442362 n Chitila-Ilfov, vând casa 4 0727468480 camere 80mp, teren 375mp, gaze, canalizare, apa.Pret discutabil, 26.000 EUR, Tel: 0768561442 Constanþa, n Constanta, ultracentral (Miga), particular, D+P+1E, 318 mp utili, 253 mp teren, D=24, 330.000E negociabil, Tel: 0731322422 n Baba Novac, p/1, suprafata n Dãrãºti-Ilfov, Adunatii Copaceni, 38m, curte fata-spate, centrala

18 km Bucuresti, casa, curte 500 mp autobuz la poarta, 18.900 EUR, Tel: 0724978461 n Domneºti, vand casa la rosu, 250mp, teren 700mp, gaze, curent, zona super, 45.000 EUR, Tel: 0746627254

é Giurgiu, Adunaþii-Copãceni, 15 km de Bucuresti casa noua P+M, 190 mp, teren 475 mp, de vazut, 65.000 EUR, Tel: 0742075030, creata_traian@yahoo.com, n Giurgiu, Buturugeni, particular, vand casa 30km de Bucuresti, constructie noua 2013, la cheie, toate utilitatile, suprafata construita 62mp, teren 500mp, dormitor, sufragerie, bucatarie, baie, hol, camera tehnica, centrala lemne, boiler electric, hidroflor, discutabil, 27.000 EUR, Tel: 0720993707

n Joita Ilfov casa la rosu, 100mp amprenta, 500mp teren, toate utilitatile, 29.000 €, 0765511779

n Militari, Careffour la 9km, casa la gata, 100mp amprenta, 500mp teren, toate utilitatile, merita vazuta, 47.000 EUR, Tel: 0765511779, 0761182116 n Militari, Complex Apusului, vand casa curte, zona linistita, Tel: 0741066357

n Prahova, Buºteni, Vila P+1+M, 4 camere, 500mp teren, utili 160mp, 2 bai, toate utilitatile, 1978, pret 99.000 euro/ negociabil, 99.000 EUR, elisabeta @apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Prahova, Sinaia, Furnica, 5 camere, 3 bãi, terasa, constructie deosebita (de vazut!) 375E/mp, 71.000 EUR, Tel: 0726677749

n Sãlaj, Humulesti, vand vila neterminata interior, Tel: 0762062442 n Sibiu, Sadu, Tocile, Vila P+1, parterul la cheie, etaj la gri, toate utilitatile, su=240mp, 6 camere, constr 2008, teren 900mp, strada asfaltata, alinaaxe@yahoo.com, Tel: 0743645027

termica, termopane, parchet, gresie+faianta, mobilata Ikea, instalatie electrica noua, zona cu multa verdeata si linistita. Pret negociabil, 44.000 EUR, Tel: 0724249419

Bd adiacent, n Chiºinãu semi-decomandata, amenajata, modificata, 28mp, etaj 10/10, 27.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Colentina, Doamna Ghica, Str. Cremenita, vanzare garsoniera, 7/10, mobilata modern, utilata complet, termopan, balcon inchis cu cornier. Negociabil, 40.500 EUR, adriannoaje@yahoo.com, http://www.imobiliare.ro/vanzare-ga rsoniere/bucuresti/doamna-ghica/g arsoniera-de-vanzare-XV0100N6U, Tel: 0744621316

n Iancului,

Vitan, proprietar vând garsoniere, îmbunãtãþiri, mobilate, utilate, moderne, Tel: 0732902932 n Lacul Tei, parc garsonierã bloc 1980 1/4, 30mp, g, f, parcare particular 31.500euro, Tel: 0722621965, 0749139311

n Prelungirea Ghencea Bloc2013, amenajat complet, bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Prelungirea Ghencea, Bloc 2013, etaj 2 si 3, finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucatarie mobilata, utilata, 33.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Titan, vand garsoniera confort 2 toate utilitatile, Tel: 0724452448

n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, 0733683447

Margeanului n Antiaerianã, Leresti, bloc reabilitat, etaj 4/4, confort I, decomandat, imbunatatiri, intabulat, 42.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Drumul Taberei Bd Timisoara,

Plazza Romania, reabilitat, etaj 4/9, semidecomandat, 68mp, 2 balcoane, renovat, 60.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Ferentari,

intersectie Sos. Salaj, proprietar, decomandat, 2 n Apãrãtorii Patriei, 3 camere, bai, birou, 2 boxe, et. 3/3. Pret decomandat, p/4, 65mp, vedere 75.000E usor negociabil, Tel: fata, bloc 1984, pret 56.000 euro, 0756887984 elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Eroii Revoluþiei, 2 camere, 50mp, finisat, parter/4, semidecomandat, cu iesire in gradina, 1965, 61.000 euro/ negociabil, 57.000 EUR, elisabeta @apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Eroii Revolutiei, 2 camere parter/7, dec, 39.000 EUR, Tel: n Baba Novac, Campia Libertatii, n Bãneasa, 2 camere, bloc 2011, 0723619619, 0722744599 et. 8/10, confort 1, amenajat 96mp, parter inalt, 2 terase de integral recent, design deosebit, 14mp- inchise, 1 balcon 12mp contorizat si economic (350 RON deschis, boxa. Poate fi utilizat ca iarna, 150 RON vara). 4 camere, 95.000 EUR, n Giuleºti zona, confort I, Apartamentul se vinde cu elisabeta@apulum94.ro, Tel: semi-decomandat, parter/4, bucataria mobilata si dotata cu 0733683448 stradal, balcon 5m lungime, AC, masina de spalat vase, plita si n Berceni, 2 camere, Alexandru fãrã îmbunãtãþiri, negociabil, cuptor incorporate, hota - toate in Obregia-stradal, 8/10, bloc 1977, 40.000 EUR, Tel: 0214343363, garantie. Se poate vinde si mobilat complet. Accept schimb pret 50.000 euro, 50.000 EUR, 0722338344 elisabeta@apulum94.ro, Tel: n Griviþei nr. 170, bl. I, sc. 1, etaj vila + diferenta, 77.000 EUR, liviu.buligan@gmail.com 0733683448 1, apartament semi-decomandat, Novac-Dristorului n Berceni, 2 camere, semifinisat, fãrã îmbunãtãþiri, 50mp, anvelopat, n Baba Apartamentul are 2 balcoane, liber, 8/8, geam la baie, bloc Tel: 0722368599 5/10, decomandat, termopan, bloc 1964, pret 40.000 euro, reabilitat, 1975, scara curata, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 71mp. Pret 69.000euro negociabil, 0733683448 69.000 EUR, n Brâncoveanu, particular vand n Panduri, stradal, bloc 1993, 4/8, elisabeta@apulum94.ro, Tel: urgent apartamnent 2 camere, decomandat, 60 mp, renovat, 0733683448 vedere stradala, 78.000 EUR, decomandat, et. 9/10, 35.000E, laura@apulum94.ro, Tel: Tel: 0733142665 n Bucureºtii Noi, Parc Bazilescu, 0733683446 semi-decomandat, confort 1, n Prelungirea Ghencea 2 camere, reabilitat, t+um, contorizat, parchet etaj 3/5, 63mp, finisat, centrala fag raschetat, discutabil, particular, apartament, negociabil, 56.600 43.000 EUR, Tel: 0723713816, EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 0216442571 n Prelungirea Ghencea, Direct Dezvolator, Red House 3, finisat complet, centrala, lift, parcare, n Cantemir 11, Unirii, Mega, stradal, utilitati, canalizare, Biserica, Ceas, 4/10, balcon, comision 0, 41.400 EUR, é Cornetu, vanzare 3 decomandat, fara imbunatatiri, emanuel@apulum94.ro, Tel: camere, dec cf 1, p/3, bloc 1986 termopan, bloc in curs de 0788364188 reabilitare, loc parcare, particular, n Prelungirea Ghencea, Proiect reabilitat termic, mobilat, discutabil, 53.000 EUR, Tel: Nou Red House 3, stradal, finisat apometre, g+f+p+t, geamuri 0723713816, 0216442571 antiefractie, centrala proprie complet, centrala de apartament, 38.000 EUR, n Chiºinãu Bd. Diham, vand lift, locuri parcare, bucatrie g a z e , apartament 2 camere mobilata si utilata complet, 49.500 marianacret1967@yahoo.com, decomandat, pret negociabil, Tel: EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: Tel: 0732441111 0727341541 0788364188 n Cotroceni, Arenele BNR, 2/6, n Cotroceni, Romniceanu, in vila, semidecomandat, 2012, finisaje 1+M, 60mp utili, pivnita, pod, lux, 4 aere conditionate, zona renovat, teren liber 80mp, posibilitate garaj, 95.000 EUR, laura@apulum94.ro, n Sãlãjan, Theodor Pallady, 52 linistita, mp, bloc 1974, decomandat, cf. 1, 188.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 g+f+p, renovat recent, mobilat Tel: 0733683446 n Cotroceni, Biserica Elefterie, in nou, 57.000 EUR, Tel: vila, constructie 1947, etaj 1, 0723529996 70mp, semi-decomandat, stradal, pretabil firma, 120.000 EUR, laura n Drumul Sãrii, casa de casatorii, @apulum94.ro, Tel: 0733683446 bloc 1986, 2/4, decomandat, n Tineretului 2 camere, bloc renovat, loc parcare, zona 99.000 EUR, 1980, semidecomandat, 8/10, deosebita, Tel: gresie, faianta, parchet, termopan, laura@apulum94.ro, 63.000 euro, 0733683446 n Dristor, Fizicienilor Danubiu, semiamenajat, Tel: bloc 1980, etaj 4/8, decomandat, elisabeta@apulum94.ro, 52mp, termopan, gresie, 0733683448 parchet, faianta, negociabil, Titan, vand apartament 52.000 EUR, nicu@apulum94.ro, 2camere, cu imbunatatiri, circuTel: 0733683445 n Drumul Sãrii, Razoare, 1/4, lar, stradal, etaj 10/10, terasa decomandat, bloc 1987, fara fara probleme, 47.000 EUR, amenajari, zona linistita, mijloace emmagabriela2002@yahoo de transport, 58.000 EUR, laura .com, Tel: 0723668436 @apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei 34, vanzare 2 camere, circular, 9/10, neamenajat, liber, intabulare, 48 n Vitan 2 camere, decomandat, mp, 42.000 EUR, Tel: 0724397050 60mp, semifinisat, 60mp, 8/8, n Drumul Taberei, Prelungirea superpret 56.000 euro, Ghencea, bloc2013, amenajat, elisabeta@apulum94.ro, Tel: centrala termica, lift, 45.200 EUR, 0733683448 mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Drumul Taberei, Parc Moghioros, stradal, bloc 1980, n 1 Decembrie Bd, Jean Steriadi, 1/10, 52mp, semidecomandat, fara sectia 13, confort 1, amenajari, vedere spate, semi-decomandat, parter cu 48.000 EUR, laura@apulum94.ro, balcon, discutabil, 52.000 EUR, Tel: 0733683446 Tel: 0216435541

n Galaþi municipiu, IC Frimu, persoana fizica vand urgent apartament 3 camere, decomandat, etaj 4/4, termopan, gresie, faianta, nemobilat, curat, 140.000 RON, silicutza@yahoo.com, Tel: 0754618640 Gara de Nord, vand apartament bloc caramida, parchet, ac, centrala proprie, renovat, jaluzele exterioare, camara, debara, balcon inchis, doua lifturi, 67.000 EUR, sperantap@gmail.com, Tel: 0722792453

n Nerva

Traian 3 camere, decomandat, 2/8, parchet lemn, 78mp, termopan, 97.000euro/ negociabil, 97.000 EUR, elisabeta @apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Panduri, Intr. Buturugeni, 3

camere, etaj 3, bloc construit in 1989, decomandat, 2 bai, super imbunatatit, Tel: 0736352212 n Pantelimon, Electroaparataj, semi-decomandat, 2 balcoane, etaj4, amenajat, bloc retras, un gr.sanitar, 68.000 EUR, mariana @apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Sebastian

3 camere, 5/7, decomandat, 80mp, bloc reabilitat, boxa, eventual mobilat, pret 78.000 euro, elisabeta @apulum94.ro, Tel: 0733683448 Splaiul Unirii 9, Confort City, apartament 3 camere, 2008, et. 3/11, ct, bucatarie mobilata si utilata, 2 bai mobilate si utilate, g+f+p, usa metalica, multiple imb u n atatiri, materiale moderne, luminos, zona linistita, loc parcare, su=88mp p lu s b a lc o n 14mp, giniculescu@gmail.com, Tel: 0722506632


pagina 6 / vânzãri imobile / cumpãrãri 3 camere / închirieri oferte imobile

26 August 2013 n Drumul

n Tineretului, Serban Voda, In vila, et. 1, amenajat, 135.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 bd Dimitrie n Tineretului, Cantemir, 3 camere 3/7, semi-decomandat, liber, 68.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 4 camere, n Berceni, 0733683448 decomandat, 75mp, 8/10, bloc 1970, finisat, 68.000euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Unirii Fantani, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, a/c, Tel: 0723619619, 0722744599

n Vitan, Foisorului nr. 20, vand

apartament 3 camere, et2/8, decomandat imbunatatiri proprietar, 85.000€, 0740467954

n 13 Septembrie Apartament 3 camere Decomandat, et 8, stradal, mobilat si utilata complet, renovat, balcon, aer conditionat, 2 bai, bloc 1999, pret negociabil, 390 EUR/luna, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n 13 Septembrie, zona Drumul Sarii (Aleea Botorani), vand apartament 3 camere, decomandat, confort 1, suprafata utila 74m, vedere mixta, an 1987, etaj 5/8, 2grupuri sanitare, interfon, parchet in dormitoare, gresie, balcon inchis, termopan, aer conditionat, usa metalica, particular, pozitie excelenta, scara foarte curata, usa metalica, locuri de parcare, balcon, contoare, apometre, repartitoare, apropiere de scoala/gradinita, piata, supermarket, langa liceul Ion Barbu (I-XII), parc, bloc cu spatii verzi, bloc pe colt, discutabil, 73.000 EUR, m4rc_8@yahoo.com, Tel: 0746146649

Drumul Taberei, Str. Brasov, vand apartament 4 camere, etaj 4/4, confort 1, centrala, termopane, izolat termic, usa metalica, 65.000 EUR, Tel: 0744328942

Taberei, Valea Argesului, proprietar inchiriez apartament 2 camere, decomandat, cf. I, 3/4, renovat, mobilat, toate utilitatile, g+f+t+um, f. curat, Tel: 0771721030

n Magheru, Gradina Icoanei Dionisie Lupu, 132mp utili, plus 2 balcoane si boxa, renovat recent, 112.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 Unirii, Sc Apulum 94 cumpara apartament 3-4 camere, zona Nerva Traian, Mircea Voda, Unirii, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447, 0213207070

n Nerva Traian, adiacent, bloc 1992, 3/8, decomandat, 95mp, renovat, centrala termica, loc parcare, zona deosebita, 125.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

é Drumul

n Pallady, Steriadi etaj 1/4, decomandat, 81 mp, renovat, superfinisat, centrala proprie, mobilat, utilat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Unirii Duplex 4 camere, decomandat, scara interioara, 106mp utili, etaj 5 si 6, finisat, centrala apartament, 165.000 euro, 165.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Unirii, fantani, 100mp, 3 balcoane, amenajat, 2 grupuri sanitare, vedere dubla, 180.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Nerva

n Olteniþei,

caut colega de apartament, chiria 500 lei, utilat, mobilat; zona linistita in apropiere de metrou; tramvai 11; Urgent, 500 RON, Tel: 0721201009 n Unirii, Cantemir, inchiriez o camera mobilata complet, 200 EUR/luna, Tel: 0766550974

Traian, garsonierã confort 1, et. 1/8, decomandatã, 45mp, parþial mobilatã, 10min. Metrou Timpuri Noi, proprietar, Tel: 0726279013 n Nerva Traian, 6/8, confort 1, 42mp, decomandata, gresie, faianta, mobilata si utilata, Tel: 0754769814 n Rahova, str. Focsani cf. 1 mobilata si utilata modern G+F+P interet+cablu TV+usa metalica, vizionare dupa ora17, Tel: 0769929646 n Sala Palatului, garsoniera, centrala, gaze, parter, pentru birouri, agentie voiaj, frizerie, xerox, sau locuit, Tel: 0722248038

n 13 Septembrie, Posta Puisor, é Libertãþii,

ultracentral, apartament 4 camere construit in 1991, suprafata utila 108mp, utilat, mobilat modern, 199.000 EUR, laura.ghita@ardesign.ro, Tel: 0757041594

D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n ªtirbei Vodã, ultracentral inchiriez vila 16 camere 340mp construiti, curte 80mp, 3 locuri parcare, consolidata, renovata 2007, regim P+2, 2.700 EUR/luna, voaleta@gmail.com, Tel: 0744648022

é Arges, Vlãdeºti, vand teren 5500mp casa 9 camere (multiple facilitati) evaluate judiciar 260.933 euro, cu numai 100.000 euro; zona cinegetica, vanat mare, zona prezinta numeroase atractii turistice, foarte frumoasa, 100.000 EUR, dorelbadiu16@yahoo.com, Tel: n Alba Iulia Piata, Bd. Decebal, 0753766878 inchiriez garsoniera etaj 1, renovata modern, mobilata complet nou, g+f+ac, paza, 45mp, 370 EUR/luna, Tel: 0733688340 n Dristor, inchiriez garsoniera renovata, utilata, mobilata, p/10, la 5 minute de statia de metrou, Tel: 0744931301 n 13 Septembrie, Marriott, n Drumul Taberei, Prelungirea S+P+terasa, 340 mp construiti, Ghencea, proprietar, inchiriez renovat, stradal, 2 intrari, pretabil garsoniera, p/4, mobilat, toata restaurant, show-room, cabinet, utilitatile, g+f+t+um, Tel: etc, 700.000 EUR, laura 0771721030 @apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Dudeºti, Agatha Barsescu, garsoniera decomandata, Faur, vând imbunatatiri, 43mp, mobilata, utilata, 275 EUR, Tel: închiriez halã 0761115816, 0726846156 industrialã, 4.000mp n Ferdinand, Dimitrov, inchiriez complet utilata si + birouri + teren, Tel: garsoniera mobilata, a/c, Tel: 0723039024 0723600633 n Ferdinand, (Dimitrov), ofer spre închiriere garsonierã, 29mp, P/9, curatã, mobilatã modern, parchet, n Militari, Residence apometre, Tel: 0767480472 imobil 3etaje sau n Gara de Nord, inchiriez închiriez ideal birouri garsoniera mobilata si utilata, sau grãdiniþã 400mp 250 EUR/luna, Tel: 0786643062 n Iancului, particular închiriez curte 510mp preþ garsonierã, mobilatã, termopane, zugrãvitã proaspãt, parchet. 350.000E, Tel: Termen lung, oameni serioºi, Tel: 0723500771 0734309460

é Universitate, Romana, Cazare Regim Hotelier, Garsoniere si Apartamente mobilate utilate modern, Garsoniera 130L/zi, Apartament 170L/zi, Foarte Curate, discretie si seriozitate, Nu Acceptam Salon sau Escort. Poze reale, 130 RON, rezervari.inbucuresti@ gmail.com, www.facebook.com/ CazareBucuresti.Lux, Tel: 0724828310

Taberei, Favorit, particular, langa Afi Cotroceni, conf. 1, decomandat, 4/4, utilat complet: 2 tv, frigider, mas. spalat, 2 aer conditionat, g+f, usa metalica, parchet, internet, repartitoare, apometre, amenajat renovat 2013, avans 1+1, 320 EUR, Tel: 0742010967 n Lujerului Bloc nou, finisat complet, bucatarie mobilata si utilata complet, apartamentul este gol, aer condition, centrala de apartament, vedere superba, et 5, 88 mp utili, balcon, parcare, 400 EUR/luna, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro, n Militari, Piata Gorjului, proprietar inchiriez apartament 2 camere, Tel: 0767801619, 0723853838 n Obor, Colentina, Kaufland, particular, 2 camere mobilat, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, zona parc, exclus agentiile, 290 EUR/luna, ciucie @yahoo.com, Tel: 0723000434 n Obregia Alexandru, proprietar inchiriez apartament 2 camere, mobilat. Exclus agentii, 280 EUR, Tel: 0731902258 n Plevnei 15, Kogalniceanu 2 cam 1959, Dec, Et 4/6, Mobilat, Utilat, 49.11mp, Curte interioara 1500mp, 20mp in proprietate, T G F P, garantie 2 luni, 350 EUR, adrian.manea84@gmail.com, Tel: 0754016116 n Prelungirea Ghencea, cf. 2, 40mp, decomandat, mobilat, utilat, liber, parcare, 6/10, TV, internet, 250 EUR, Tel: 0745600328, 0744262078 n Romanã, Particular, inchiriez sau vand 2 camere in vila singur curte, 250 EUR/luna, Tel: 0765539652, 0723831302, 0749599212 n Uioara proprietar inchiriez apartament 2 camere, mobilat. Exclus agentii, Tel: 0766895006 n Unirii, apartament 2 camere, Tel: 0722724672 n Unirii, Piata Alba Iulia Etaj 6, decomandat, 67mp + 3 balcoane, renovat, nemobilat, birouri sau locuit, termen lung, 425 EUR, nicu@apulum94.ro, 0733683445 n Victoriei, Ferrari, 2 camere, 7/8, renovat lux, vedere fata, bucatarie mobilata, Tel: 0723619619, 0722744599

n Berceni, Piata Resita, inchiriez

apartament 3 camere, parter/4, direct proprietar, bloc reabilitat, 200 EUR/luna, Tel: 0744387400

n 1 Mai, Particular, inchiriez sau

vand, 2 camere in vila, 250 EUR/luna, Tel: 0765539652, 0723831302, 0749599212

n Câmpia Libertãþii 64, inchiriez 2

camere, vedere Parc IOR, renovat, utilat, 7/10, liber, bloc linistit, 50 mp, 250 EUR/luna, Tel: 0724397050

Colentina, zona Masina de P a in e , O b o r, in c h irie z a p a rt a m e n t 3 c a m e re , semi-comandat, confort1 balcon, nemobilat, etaj 2. Prefer termen lung, 300 EUR, cmunteanu20025@yahoo .com, Tel: 0728054073, 0213100757


26 August 2013 n Ferentari, intersectie Sos. Salaj, proprietar, inchiriez apartament decomandat, 3 cam, 2 bai, birou, et. 3/3, mobilat, utilat, 450E/ luna, Tel: 0756887984 n Nerva Traian, apartament 3 camere, nou, spatios, 98m, 2 bai, balcon, mobila noua, etaj 2, zona linistita, 580 EUR/luna, aron.meishor@yahoo.com, Tel: 0742085105 n Tineretului, mobilat modern, termopan, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599 particular închiriez n Unirii, apartament 3 camere în vilã, 93 mp, 550E/lunã discutabil, Tel: 0731997945

n 13

auto-moto / electro / matrimoniale / animale / pierderi / magie / pagina 7 n Domn,

45 ani, doresc cunostinta cu doamna de varsta apropiata sa locuiasca la mine in provincie (Buzau) pentru casatorie, Tel: 0785647222 n Tanar simpatic, caut tanara simpatica intre 18-22ani pentru a pleca in Italia. Rog seriozitate, Tel: 0761778632

Carrefour, Huedin, 4/10 Centrala gaz, aer cond, 2 bai moderne, bucatarie 10mp, mobila doar in bucatarie, curat, disponibil, 350 EUR/luna, cristianel_rosu@ yahoo.co.uk, Tel: 0760699113

n Ultracentral, inchiriez apartament 5 camere, mobilat lux, aer conditionat, centrala, locuri parcare, pretabil ambasade, Tel: 0720935220

79 ani, biblioteci enciclopedice, cu ap. 2camere, doresc bibliofila, avand liceu, nu doar pentru convietuire, de varsta apropiata, spirituala, iar cumnata mea Tatiana, 70 ani, doreste un domn cu locuinta, Tel: 0318006320, 0214607233

é Gorjului, spatiu

comercial de inchiriat, 90 mp, baie, aer conditionat, apa, gaze, camere video, toate utilitatile. Bloc nou construit in 2010, 1.100 EUR/luna, taweltavi@ yahoo.com, Tel: 0721600303

Septembrie, inchiriez apartament 4 camere decomandat, toate facilitatile, modernizat, reper: Circa n Mihai Bravu, Camil Resu, Financiara sect. 5, pret negociabil, închiriez Service Auto + ITP, buni271@gmail.com, Tel: construcþie 2010, Tel: 0720565533 0723600633

é Berceni,

n Singur,

Alfa Romeo 147 JTD 1,9 fabicatie 2002; inmatriculata; geamuri electrice fumurii; oglinzi electrice; faruri xenon; A/C, clima, 3.000 €, Telefon: 0751501781, 0754650140, freezprofi@gmail.com

Tico SX fabricat 1999, anvelope Hankook noi, cu AC, negociabil, 800 EUR, Tel: 0724712972

n Cumpar Dacia Logan, Opel, Bmw, Matiz, Sandero, SuperNova, Chevrolet Spark/Aveo, Peugeot, Volkswagen, Renault, etc. Ofer plata pe loc, 9.999 EUR, auto20auto@yahoo.com, Tel: 0760545466

n Daewoo

n Opel Vectra C vand ieftin piese din 2003: luneta cu hatchback, carlig remorcare Opel, scaune etc, 250 EUR, Tel: 0745016026, daogarumarcel@gmail.com,

Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, Tel: 0723287531, 0213115243

é Oua proaspete de prepelita

crescute ecologic. Ouale se vand la caserola 24 bucati. Pret caserola 6lei. Se fac si colaborari cu restaurante si pensiuni, 6 Ron, Telefon: 0765284214

n Calculatoare laptopuri, imprimante noi, n Vitan Mall, spatiu comercial, monitoare,

suprafata utila 36 mp, Tel: 0728088607, 0728088612 n Vitan Mall, spatiu comercial, suprafata utila 55 mp, Tel: 0728088607, 0728088612 n Vitan Mall, spatii comerciale in piata pentru mezeluri, branzeturi, bacanie, macelarie, legume-fructe, etc, Tel: 0728088607, 0728088612 n Vitan Mall, cladire de birouri, spatiu de 400 mp, Tel: 0728088607, 0728088612 n Zeþarilor, in apropiere de Luica, inchiriez spatiu comercial 170mp, cladire de beton inalta de 4m, statie de tramvai, toate utilitatile, 8E/mp discutabil cu TVA, Tel: 0729345841 n Zeþarilor, aproape de Sos. Giurgiului, Luica, inchiriez 4 spatii comerciale: 25mp, 15mp, 50mp, 80mp, toate utilitatile, statie de tramvai, 10E/mp cu TVA, Tel: 0729345841

secon-hand, garantie, service. Vand, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882 n Rotopercutor BOSCH GBH 11 DE in perfecta stare cu putine ore de functionare, in pret se includ si spirale de diferite dimensiuni, dalta pentru spart si spitz, 2.700 RON, Tel: 0721222539, 0762613970

n Haralambie-Perianu

é Case de marcat ieftine, cititoare, cantare, imprimante termice si fiscale, sertare bani, sisteme POS, role hartie, sisteme gestiune, 430 RON, alielectronicsystem@gmail.com http://www.sistemfiscal.ro, Tel: 0726420695

n Brâncoveanu, Aluniºului, halã producþie depozitare 200mp, 380v, toate utilitãþile, stradal, Tel: 0722473216 n Giurgiului (zona Luicã) închiriez é Escorta Andreea 20 ani. n Brâncoveanu, dau spre camere la curte, Tel: 0786891166 Detalii la telefon, Tel: 0784121548 é Tanara draguta, ofer sex total, închiriere parter casã pentru oral, normal, anal, 90 RON/ora, spaþiu firmã, Tel: 0723294804 Tel: 0764671723

n Familie, dorim sa inchiriem un

apartament cu 3 camere in zona Muncii, Vatra Luminoasa, Iancului, adiacent, s/dec, etaj inferior, mobilat si utilat, contract inchiriere pe termen lung, posibilitate loc parcare, avans, Tel: 0728910867

é Sex total la tine sau la hotel Domnisoara 25 ani ofer placeri totale, oral cu finalizare. Normal si anal protejat, 100 RON, oanasexy2015@yahoo.com, Tel: 0764883946

Declar pierdut si nul Certificat de Inregistrare Seria B nr. 1997458/ 24.08.2009 si Certificat Constatator nr. 415850/12.08.2009 AMG VASCULAR PRODUCTS SRL, J40/21812/2005, CUI 18249404 cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Str. G-ral Ernest Brosteanu Nr. 33 A

é Sunt un cãþeluº, Mimi,

imi doresc stapan care sa ma iubeasca. Am cativa prieteni care imi dau de mancare, am fost deparazitat intern si extern, acum primesc si vitamine. Imi doresc insa o casuta a mea. Cine ma poate ajuta ii voi fi un prieten credincios toata viata. Telefon: 0721247051, aka4ro@yahoo.com

Adriana, titular autorizatie traducator 11730/26.mai.2004, eliberata de Ministerul de Justitie, o declar nula datorita deteriorarii fizice n Pierdut

atestat de libera practica veterinara seria A /00097/ 15. 01.1999 si carte identitate medic- veterinar nr. 420562 pe numele Dr. Ichimescu Camelia. Le declar nule

é Vand mascul pitbull nascut pe

28 iunie vaccinat deparazitat detin ambii parinti, Telefon: 0751147991, jitaru_adrian2000@yahoo.com

é Ghicesc in 3 feluri de carti. Virginia, Tel: 0721165961, 0769877585 n Agreabil, sufletist, simpatic, n Pierdut Proces-Verbal de 47ani, 1,74m, 75kg, caut o predare-primire-receptie eliberat doamna serioasa, Tel: la data de 11.03.1974 de catre 0720710820 ICVL Bucuresti. Il declar nul,

n Ghicitoarea Luminita rezolva

cazurile nerezolvate, aduce bucurii pentru femei, barbati, Tel: 0744975732, 0785486151


26 August 2013

é M o n t e z , ra s c h e t e z , paluxez orice tip de parchet. Masini profesionale, numai lac ecologic, Tel: 0721154997 n Crescator vand catei Pitbull Tip Bully XXXL, parinti cu pedigree, pt paza, show, companie, frumusete. Cateii pleaca din cuib la 6 saptamani tratamentele la zi, costel19matei@yahoo.com, Tel: 0740389433

é Anticariat cumpãrãm cãrþi orice domeniu, deplasare gratuitã. Plata pe loc, http://www.targulcartii.ro, Tel: 0731407474, 0740088443, 0213159704

é Credit Amanet cumpara aur, argint, ceasuri, electronice, autoturisme si diamante. Oferim preturi maxime, Tel: 0745333222

n Lucrãri stiintifice, redactez cu

responsabilitate în domeniile socio-umane, pentru: obtinerea gradului didactic I (educatori, învãtãtori, profesori), licentã, masterat, doctorat, 300 EUR, elenalarisastan@yahoo.com, Tel: n Calificãri construcþii, alimentaþie 0726351550 publicã, turism, înfrumuseþare, agent securitate, ISCIR, SSM, PSI, managementul deºeurilor, Tel: 0733682844 cursuri rapide: n Calificari, instalatori, electricieni, altele. Rate reduse, Tineretului, 14-18. 0722209409, Tel: 0213262606, n Acoperiºuri accesorii, þiglã 0742565442, 0727332114, ceramicã, tablã zincatã, jgheaburi, é Donez Motanel de 4 luni, 0740306550 opritori zãpadã, sector 1, Zaharia nr. 8, garanþie 10 ani, durata 80 foarte bland si delicat, unei Cursuri calificare 40 domenii, ani, Tel: 0722722743 persoane iubitoare de animale, autorizaþii ISCIR, stivuitoriºti, Tel: 0766326878 macaragii, fochiºti, liftieri, operan Vand aloe vera arborescens tor îmbuteliator GPL, sudori, Pentru informatii vizitati website, recunoscute internaþional, Tel: 10 RON, mircris78@yahoo.com, 0784238728, 0744437105 www.aloe-vera-romania.webs.com n Cursuri calificare 50 domenii, recunoscute internaþional, cãutãm colaboratori. www.fundatiaapt.ro, Tel: 0213134835, 0744437105 é Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta, Engleza Orice nivel/ varsta. gresie.rigips, tapet, glafuri, Dificultati comunicare, emigrare, vinarom, parchet, instalatii, angajare, BAC, teste. Emag parc etcapartamente la cheie: n Credit/refinantare in 24h. Crangasi, 20 RON/ora, Tel: gleturi, faianta, gresie, rigips, Extracredit ofera consultatii 0732865095 t a p e t , g la f u ri, v in a ro m , gratuite pentru cea mai buna parchet, instalatii, etc, Tel: optiune de credit, Telefon: 0760129701, 0767417284, 0744316918 bogdan.extracredit@gmail.com n Executam tigla metalica, zincatã, jgheaburi, burlane, izolatii, dulgherii, reparatii acoperisurii, Tel: 0734951155

é Matematica Vand/inchiriez atelier tamplarie PVC complet echipat (utilaje Elumatec), Tel: 0745101947

n Vand afacere service auto full echipat, teren 3700mp (hala 950mp + cladire 150mp), constructie 2008, DN4 km16, Popesti-Leordeni, 496.000 €, Telefon: 0729122322, roxana.ungureanu@cscauto.ro, http://www.carexclusive.ro

profesor orice zona rezultate rapide garantat asimilare usoara sedinte individuale simplu comod eficient profesor, Tel: 0727809907

é Mese Biliard, Poker Producator Mobilier si Jocuri de agrement vinde Mese de Biliard noi si sh, Mese de Poker, Remi, Canapele sufragerie, Mobilier bucatarie, rosu_04@yahoo.com, http://www.pro-biliard.ro, Tel: 0722225335, 0742225335

é Autorizatii pentru Taxi. Cumpar

é Reparatii

centrale termice orice model, boilere, electrice si pe gaz, Piese de schimb noi si second hand, Bucureststi si Ilfov, Tel: 0720692661

autorizatii pentru Taxi Bucuresti, 1 EUR, Tel: 0728904437 n Transport marfa in Bucuresti, national si international. Oferim servicii complete de mutare, avem materiale pentru a proteja marfa si conditii pentru un transport in siguranta. Se ofera factura la cerere, madalin_bejinaru@yahoo.com, Tel: 0749116689, 0766959486

n Bannere,

Mesh, Casete, Autocolante, panouri publicitare, casete luminoase, copertine, é Vand tigla ceramica tip decorari auto, decorari vitrine, rollup, litere volumetrice, Pitesti, Tel: 0723287531, odorizante, 0213115243 office@advertiseherenow.ro, http://www.advertiseherenow.ro, Tel: 0722145015 nunta, Organizari n Dj Evenimente, primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru poze, totul cu SIENSII; dj n Contabilã cu experienþã, expert petrecere, dj botez, dj cununie, Ceccar, ofer servicii contabilitate sonorizare nunta, dj evenimente, nunti. efectele speciale completã, salarizare, Revisal, Tel: dj constand in lumini, lasere, 0733110821 stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Nu uita: pentru o nunta de succes, ai nevoie de DJ Siensii! Organizari Evenimente, primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru é EVIDENTA poze, totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, CONTABILA. sonorizare nunta, dj evenimente, CONTABILITATE dj nunti. efectele speciale in lumini, lasere, COMPLETA, INCLUSIV constand stroboscop, masina de fum sau BILANT SI REVISAL. masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere PRET AVANTAJOS, indiferent de tema acesteia. In tau: dj Bucuresti, dj Brasov, C.ALINA25@YAHOO orasul dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj .COM, TEL: 0740192801 Alexandria, dj Buzau. Nu uita: pentru o nunta de succes, ai nevoie de DJ Siensii!, djsiensii.weebly.com, 0726129782 n In sprijinul sanatatii Tale! Remedii naturale pentru: controlul stresului, depresii, tensiune arteriala, diabet, afectiuni reumatismale, participand la expunerea nostra care va avea loc in str. Ion Zalomit nr. 6, sector 1, Marti ora 17.00. Din partea Voicu, 0766532080, 0722570969

é M a s a j d e re l a x a r e , reflexoterapie, drenaj limfatic, celulita, cervical, la domiciliul clientului sau la birou, Tel: 0748919320, 0721148627, 0765732180

AnuntAZ 26 08 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you