Page 1

Videochat Acum poti face videochat si de la domiciliul tau, primesti 70%. Angajam fete/ doamne mature, cupluri cu sau fara experienta; vstudiochatacasa@yahoo .com, Tel: 0749466307, videochatacasa.eu,

é CABINET

AVOCAT OPERATIUNI REGISTRUL COMERTULUI BUCURESTI / ILFOV: GAZDUIRE, PRELUNGIRE SEDIU SOCIAL; PRELUNGIRE MANDAT ADMINISTRATOR, MAJORARE - MICSORARE CAPITAL SOCIAL, CESIUNE PARTI SOCIALE, PUNCT DE LUCRU, INFIINTARI SOCIETATI COMERCIALE, PFA. ETC, 1 EUR, AV.OPREA.ALINA @GMAIL.COM, TEL: 0745078898

é CADOU IDEAL

PUI SHIH-TZU. CAUTI UN CADOU SPECIAL PENTRU 1 MARTIE? ITI OFER SANSA UNICA PENTRU CADOUL IDEAL, SI DE NEUITAT! PUI SHIH-TZU VARSTA 4 LUNI, CARNET DE SANATATE SI TOATE VACCINELE, JUCARII + COS, 500 RON, SECURIZATID@ YAHOO.COM, TEL: 0769889889 Personal SC angajeazã: agenþi distribuþie, reprezentanþi zonali. Salariu 1200+ bonusuri, Tel: 0755352689, 0213151690

é Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650-800ron. 0212241302, Tel: 0212241312, 0729005137

é Transport marfa dubita 3, 5 tone, transport marfa oriun, de oricand! 10 EUR, vntl_cornel@yahoo.com, Tel: 0762612984, Fax: 0216686058 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$ / luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat Studio, salariu fix 800$+ comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

ç VIDEOCHAT,

FETE PENTRU VIDEOCHAT PLATA ZILNIC SAU SALARIU FIX 2500 RON/LUNA POSIBILITATE CAZARE SI CARTE DE MUNCA, APROPIERE METROU RATB CONDITII EXCEPTIONALE PROGRAM FLEXIBIL. YM ANGAJARI22, 2.500 RON/LUNA, MODELSLIVE@YAHOO.COM, HTTP://WWW.VIDEOCHAT-ANGAJARI.RO, TEL: 0764822425


pagina 2 / oferte de muncã România

Agent comercial. Firma Cosmetice angajeaza fete serioase, tinere, cu atitudine pozitiva si abilitati de relationare cu clientii, in zona Afumati (complex China Town). Salariu 1200 lei, costache_nicu25@ yahoo.com, Tel: 0766518132 n Agent de curatenie pentru New City Wellness Center, Tel: 0769105572

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

26 Februarie 2013 Agent intretinere spatii verzi - Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza agent intretinere spatii verzi. Responsabilitati: Intretinerea spatiilor verzi aferente cladirilor administrate in cadrul organizatiei; Beneficii: contract de munca, tichete de masa. Program de lucru de 8 ore pe zi. Candidatul ideal: Persoana deschisa, intreprinzatoare, dinamica, dispusa sa lucreze in echipa si sa acumuleze noi cunostinte; Poseda experienta in servicii de intretineri spatii verzi/ gardening/ landscaping; Poseda experienta in folosirea utilajelor si tehnologiilor specifice; Poate aduce referinte despre performantele si seriozitatea de care a dat dovada la locurile anterioare de munca. CV la fax sau e-mail. Informatii suplimentare si programari la interviuri la tel 0212084152, simona.rouamare@bss.ro, Tel: 0212084150, 0212084151, Fax: 0212084153

Bonã cu experienta de cel putin un an, Angajez pentru un copil de 1an. Bona va trebui sa locuiasca obligatoriu in una din zonele: Chitila, Grivita, Ion Mihalache, Bucurestii Noi, 1 Mai. Detalii la tel: 0769077789

Agenti Pazã si interventie angajeaza Alistar Security Srl, salarizare incepand de la 1200Ron, Tel: 0737544009, 0764666663

é Agenþi Pazã. Angajãm urgent agenþi pazã, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660 n Bibliotecar cu studii de specialitate, vorbitor fluent de limba engleza pentru Universitatea Europei de Sud-Est Lumina. 0212403022 int. 111, n Barmaniþã. Restaurant italian angajeaza barmanita cu studii medii (cel putin). Informatii la telefon, Tel: 0758110265

é Barmani, ospatari, vanzatori si necalificati. Angajam la mai multe baruri din sectorul 4. Salariu 12mil/luna, se lucreaza in ture de 12 ore. Varsta 18-30. Diploma de barman, ospatar constituie un avantaj, aplicarejob@ymail.com, http://www.facebook.com /GamblersBAR

n Bucãtar cu experienþã bucãtãrie româneascã ºi italianã, pentru zona Piaþa Unirii, Tel: 0720099151

é Bucãtar, ajutor

bucãtar, pizzar, dispecer, angajeazã pizzerie (zona Ion Mihalache) relaþii L-V 12.00-17.00, Tel: 0731027322 é Bonã interna varsta 25-45 ani, posibilitate de calatorie in Europa salariu 1000 lei/luna, Tel: 0728111363

n Bucãtãreasã ºi vânzãtoare pentru fast-food, Tel: 0720535381 n Casier/ã angajeaza supermarchet non stop în Bucuresti, zona centralã. Trimiteti cv la recrutare@rouamarket.ro


oferte de muncã România / info / pagina 3

26 Februarie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Cartea albã privind sportul în Uniunea Europeanã (6). Continuãm rãspunsul pentru doamna Teodora W. din Reºiþa, Judeþul Caraº Severin, la care s-a adãugat domnul profesor Eugen A. din Vaslui, antrenor la o echipã de volei, despre Cartea albã consacratã sportului, document iniþiat de cãtre Comisia Europeanã. Astãzi ne vom referi la dimensiunea economicã a sportului. Le rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Sportul reprezintã un sector de activitate dinamic, cu o dezvoltare rapidã ºi un impact macro-economic, încã subestimat, un sector care poate contribui la atingerea obiectivelor stabilite în Agenda de la Lisabona cu privire la creºterea economicã ºi la crearea ne locuri de muncã. Acesta poate fi utilizat drept instrument de dezvoltare localã ºi regionalã, de regenerare urbanã sau de dezvoltare ruralã. Sportul beneficiazã de sinergii cu sectorul turistic ºi poate stimula modernizarea infrastructurii, precum ºi încheierea de noi parteneriate de finanþare a dispozitivelor sportive ºi recreative. Cu toate cã, în general, lipsesc date precise ºi comparabile cu privire la ponderea sportului în economie, importanþa acestuia este confirmatã de studii ºi analize privind costurile naþionale, aspectele economice implicate de evenimentele sportive de mare anvergurã, precum ºi costurile implicate de lipsa activitãþii fizice, inclusiv pentru persoanele în vârstã. Existã, la nivelul Uniunii Europene, un studiu care subliniazã faptul cã sportul a generat, într-un sens mai larg, o valoare adãugatã de 407 miliarde de euro în anul 2004, reprezentând 3,7 % din PIB-ul Uniunii Europene ºi a creat locuri de muncã pentru 15 milioane de persoane, reprezentând 5,4 % din forþa de muncã a statelor membre la data respectivã. Este adevãrat cã studiul se referã al un an de vârf pentru miºcarea sportivã, anul 2004 fiind anul în care s-au desfãºurat Jocurile Olimpice de la Atena, în Grecia, precum ºi Campionatul European de Fotbal organizat în Portugalia. Concluzia care se desprinde din acest studiu, este aceea cã, aceastã contribuþie a sportului la dezvoltarea economic ar trebui sã fie mai bine evidenþiatã ºi promovatã în cadrul politicilor Uniunii Europene. O parte din ce în ce mai semnificativã a valorii economice a sportului este legatã de drepturile de proprietate intelectualã. Aceste drepturi sunt legate de dreptul de autor, de comunicãrile comerciale, de mãrcile înregistrate, precum ºi de drepturile privind imaginea ºi cele de difuzare. Într-un sector care este din ce în ce mai globalizat ºi mai dinamic, aplicarea eficace în întreaga lume a drepturilor de proprietate intelectualã devine o parte esenþialã a funcþionãrii corespunzãtoare a aspectelor economice legate de sport. Este, de asemenea, important ca beneficiarii sã aibã garanþia posibilitãþii de a avea acces de la distanþã la evenimentele sportive la nivel transfrontalier în cadrul Uniunii Europene. Pe de altã parte, cu toate cã sportul are în general o pondere importantã în cadrul economiei, vasta majoritate a activitãþilor sportive se desfãºoarã în cadrul unor structuri nonprofit, dintre care multe depind de sprijinul public pentru a asigura accesul tuturor cetãþenilor la activitãþi sportive. Lansarea acþiunilor politice ºi cooperarea sporitã la nivelul UE pe tema sportului trebuie sã fie susþinute de o bazã solidã de cunoºtinþe. Calitatea ºi comparabilitatea datelor trebuie sã fie îmbunãtãþite pentru a permite o planificare strategicã mai bunã ºi adoptarea de decizii adecvate în domeniul sportiv. Factorii implicaþi la nivel guvernamental ºi nonguvernamental au solicitat în mod repetat Comisiei Europene sã asigure o definiþie statisticã europeanã a sportului ºi sã coordoneze pe baza acesteia eforturile depuse în vederea producerii de statistici sportive ºi în domenii conexe sportului. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Casier/ã. Restaurant tip fas t-food angajeaz a casier/a cu/fara experienta. Relatii de luni- vineri 10:0020:00, Tel: 0737997856 n Coafezã cosmeticianã ºi manichiuristã cu experienþã, salariu avantajos, angajeazã salon zona Ghencea Drumul Taberei, Tel: 0723280848 manichiurista n Coafezã, (unghii false) pentru salon situat pe Bvl Stefan cel Mare, Tel: 0726462739 n Coafeza, cosmeticiana si manichiurista. Salon de infrumusetare Monique Studio, situat in sect. 3, angajeaza, claudiafienache@yahoo.com, Tel: 0760287281, 0753488555 COAFEZE, FRIZERITE, MANICHIURISTE, PEDICHIURISTE, COSMETICIANA; SE CERE EXPERIENTA MINIM 3-ANI. SALON ANDANY, ZONA MALL-VITAN, ANGAJEAZA, SALARIU ATRACTIV, TEL: 0721541722

é Cofetari,

vanzatoare cu experienta, ospatarite cu experienta, femei la curatenie vase pentru restaurant cofetarie, Tel: 0314381633 n Colaboratori,

activitate stabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã.Trandafir. 0213162381, Tel: 0745234173, 0733084923

n Confecþioner/a. Firma confectii angajaza personal calificat cu experienta pentru punct de lucru Bucuresti, n Cofetarese cu experienta, 750 RON/luna, ajutor cofetar si vanzatoare, cameliac77@yahoo.com, Tel: 0767199250, 0723754782 Tel: 0722287339


pagina 4 / oferte de muncã România

26 Februarie 2013 n Croitor constructor tipare, pentru confecþii textile ºi agenþi comerciali. Relaþii la, Tel: 0745490660, 0756098098 n Croitor incaltaminte manual angajam urgent, carte de munca si salariu atractiv, Tel: 0734340648 Croitor/easã, confectionere produse cap-coada, zona Unirii, conditii avantajoase, Tel: 0722142873, 0722951008 é Confecþioneri. Casa de moda, angajez cusator / confectioner produse unicat. Carte de munca, program flexibil, ore suplimentare platite separat. Zona Vatra Luminoasa, Tel: 0314263907, ioioact@gmail.com, n Consilier. Ministerul Public anunta concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, gradul profesional superior la Serviciul pentru exploatare resurse si comunicatii al Directiei de exploatare a tehnologiei informatiei din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie la sediul din Bulevardul Libertatii nr. 14, sector 5, Bucuresti, in data 28 martie 2013, ora 10.00 (proba scrisa). relatii suplimentare la telefon, Tel: 0213193811 n Contabil cunoscator program Saga, 1.500 RON / luna, Tel: 0760243524, contab_iuliana@yahoo.com, n Coregraf, profesor dans, balet sau dansatori cu experienta in predare, Tel: 0765344032, 0755331609

é COSMETICIAN ANIMALE. PET SHOP BRANCOVEANU ANGAJEAZA PENTRU COSMETICA CANINA SI FELINA. INTERVIU LA TELEFON, TEL: 0725505951

é Cosmetician.

Salon coafor angajeaza cosmetician, coafeza, frizer, zona Crangasi, Drumul Taberei, Tel: 0734257903 n Cosmeticiana si manichiurista (unghii false) cu experienta in domeniu; angajam in Piata Rahova, rog seriozitate, Tel: 0724764239

CROITOR/EASÃ. A N G A J A M CROITOREASA/MODELIE R, CU EXPERIENTA. ATELIER IN ZONA PARCULUI CAROL, 1.400 RON, TEL: 0722953443

é Croitor/easã. Societate franceza angajeaza pentru sucursala din Bucuresti croitorese cu experienta montat produs cap-coada, transport decontat, salariu atractiv, Tel: 0758029770

é Croitorese retuºuri, cãlcãtorese textile, personal primire recepþie angajeazã curãþãtorie chimicã, Tel: 0755200012 n Croitorese. Atelier creatie si croitorie cautam croitorese, program full time, salariu negociabil, 1.000 RON, Anna.chirila000@yahoo.com, Tel: 0756609204 n Curieri. Subcontractor firma curierat, angajez curieri, Tel: 0723372582 n Distribuitori flyere. Angajam doamne pensionare pentru distribuire flyere - farmacie, Tel: 0372735017 n Electrician. Societate comerciala cu punct de lucru in Bucuresti angajeaza electrician cu experienta in domeniul constructii. Detinerea de autorizatie ANRE reprezinta un avantaj. Programare pt interviuri 9.30-16.00, Tel: 0316208188, 0316208189

de Serviciu. n Femeie Angajam femei serviciu curatenie cu experienta la Carrefour Baneasa, 0733030402 Femeie de Serviciu. Firma New Cleaning Concept SRL angajeaza femei de serviciu pentru Bucuresti. Oferim salariu si bonuri de masa. Suna acum, Tel: 0725753911

Îngrijitoare animale. Ofer cazare la þarã (40km de Buc), unei persoane (femeie) mai in varsta, in schimbul ingrijirii de animale, Tel: 0726796224

n Hostess/Insotitoare. Societate organizatoare de evenimente comerciale cauta insotitoare pentru evenimente nationale si internationale. Cerinte: prezenta agreabila si cunoasterea limbii engleze la nivel conversational. Salariu deosebit de atractiv. Va rugam trimiteti CV insotit de o fotografie pe e-mail, isabellebaron86@gamil.com n Inginer proiectant prelucrari mecanice angajeaza societate: intocmeste desenul de executie si tehnologia si coordoneaza executia, Tel: 0722518576 ofertare, cu n Inginer experienta in alimentari cu apa si canalizare, lucrari de drumuri si infrastructura. CV la e-mail petroconstruct_group @yahoo.com, Tel: 0735311198

n Îngrijitoare. Familie din Bucuresti angajeaza femeie serioasa interna pentru ingrijire doamna cu handicap locomotor, conditii foarte bune, Tel: 0722731025 n Lãcãtuº calificat, angajeazã firmã, Tel: 0213361265, 0720999920 n Livrator pizza scuter/auto zona piata Domenii, comenzi@kungfupizza.ro, http://www.kungfupizza.ro, Tel: 0734140400 n Lucrãtori Comerciali. OMV Aerogarii angajeaza vanzatori, lucratori comerciali, casieri, Tel: 0212331195 n Manichiuristã si pedichiurista de doniul clasic si unghii false cu gel angajeaza urgent salon Drumul Taberei, Favorit, in conditii excelente, 0721725891


26 Februarie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 n MAGAZIONER. COMPANIE ROMANEASCA ANGAJEAZA URGENT AJUTOR RESPONSABIL MAGAZIE, SUNT NECESARE CUNOSTINTE PC, EXPERIENTA IN DOMENIU POATE CONSTITUI UN AVANTAJ. RELATII SI PROGRAMARI LA INTERVIU LA TELEFON: 0730713067

é Manager. Restaurant tip fast-food angajeaza Manager si Asistent manager cu experienta. Relatii de luni- vineri 10:00- 20:00, Tel: 0737997856

é Masaj Erotic. Urgent. Angajam maseuze Varsta obligatorie mimima 18 ani. Pentru detalii te rog sa ne contactezi! Asteptam sa te alaturi echipei noastre, mariamarry08@yahoo.com, http://www.priveluxfantasy.ro, Tel: 0737370357 n Mecanici si pregatitori vopsitori pentru service auto, Tel: 0758111055 n Menajera interna. Familie cu domiciliul in Bucuresti angajeaza menajera interna pentru curatenie, calcat, gatit. Pachet salarial avantajos, andra@mpsro.ro, Tel: 0731324049

é Modelier, Confecþioner/a, pentru atelier croitorie, conditii foarte bune, Tel: 0721536453

n Operator Pc (fatã), evidenþã contabilitate primarã, facturare, angajeazã societate. CV la adresa de email: admiralpvc@yahoo.com n Operatori utilaje construcþiibuldozeriºti, macaragii, excavatoriºti; mani/pedichiuriste; menajere; baby sitter; cosmeticiene. real.express.ro@gmail.com, Tel: 0723606557 Angajez n Patiser. covrigar/patiser cu experienta, salariu fix + bonusuri in functie de vanzari. Programul incepe la orele 5:00-5:30, Bucuresti, Tel: 0766265639 n Patiseri cu experienta si vanzatoare, rog seriozitate, Tel: 0763515630 n Persoanã curatenie. SC Expert Cleaning SRL angajeaza, pentru zona Universitate, Bucuresti, program de lucru 10 h/zi. Pentru relatii sunati, Tel: 0737211000 n Persoane fãrã limitã de vârstã pentru figuraþie, public ºi roluri în emisiuni TV. Câºtiguri foarte mari pânã la 1500 Ron. Plata la zi, Tel: 0720608154, 0784704928

é Personal cu

experienta si bucatar sef pentru pizzerie restaurant cu specific italian, in centru, cristianpetcana1981 @gmail.com, Tel: 0720078845 n Personal calificat pentru after school zona Unirii: cadru didactic profesor/invatator, profesor engleza, franceza, germana, bucatar, ajutor bucatar, Tel: 0723229950 n Personal curatenie birouri. Salariu bun, bonuri de masa, decontare transport. Posturi fixe, carte munca, program luni- vineri, Tel: 0212523180

n Muncitor necalificat/ucenic tamplar - Munca fizica + specializare la locul de munca in vopsitorie. Locatie Bragadiru, jud.Ilfov, Tel: 0372735017 n Muncitori necalificati. é Personal spalatorie Compania Henkel angajeaza auto zona Dorobanti, cu Muncitori Necalificati pentru perioada determinata pentru experienta in domeniu, Fabrica de Adezivi din s alariu 800 ron, Tel: Pantelimon. Solicitam 0763163617 disponibilitate de lucru in 3 cu experienþã schimburi si experienta in n Pizzar domeniu. Trimiteti CV la e-mail pentru zona Piaþa Unirii, Tel: human.resources@ro.henkel.com 0720099151

n Pizzar, pentru restaurant n ªofer profesonist 44 ani pizzerie, zona Pache caut angajare cu carte de Protopopescu, Tel: muncã, Tel: 0726130152 0212532321 comerciali n Reprezentanti pentru vanzare en gros de apa minerala din Bulgaria pentru SC STN Romania. Va rugam trimiteti CV pe e-mail si precizati datele dvs. de contact, i.dankov@yahoo.com, Tel: 0722542245 é ªofer. Curãþãtorie chimicã angajeazã ºofer c ategoria B, Tel: 0755200012

é Reprezentanti

Avon cadouri, comision 40%. Curs machiaj, 0762627222, Tel: 0730007927, 0758133797 n RESPONSABIL FACTURARE. FIRMA ROMANEASCA ANGAJEAZA RESPONSABIL FACTURARE. CERINTE: CUNOSTINTE CONTABILITATE PRIMARA SI EXPERIENTA DE LUCRU INTR-UN PROGRAM DE GESTIUNE CONTABILA. PENTRU INFORMATII SI PROGRAMARI LA INTERVIU SUNATI, TEL: 0730713067 n Samponez. Salon Unicat Vip Look, zona Budapesta Unirii, angajeaza o persoana dinamica, cu program full time, salariu minim, pt postul de samponez, alte detalii la interviu, 1 EUR, cristian_dinut@yahoo.com, http://www.unicat-vip-look.ro, Tel: 0721660631 n Secretar angajez pentru Birou Notarial Afumati. Cunostinte operare Microsoft Office, Tel: 0730067374 n Secretar(a). Avocat angajeaza part-time Studenta/student Facultatea de drept, pentru activitati secretariat administrativ. Doar pentru studentii cu mult timp liber (program L-V), Tel: 0723329778

é Shaormari. Se

cere experienta, spirit dinamic. Angajam in zona Bucur Obor, CM. Program 12-24. Trimiteti CV cu foto la e-mail (cei selectati vor fi contactati), radu_futsal@ yahoo.com, Tel: 07282030005

é ªoferi taxi cu/fãrã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-17/str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Strungar si rectificator cu experienta minim 5 ani, angajeaza SC producator scule diamantate, Tel: 0746184594 n Sudor cu min. 2 ani experienta, specializare de lucru cu MYG / TYG / Oxiacetilena constituie un avantaj. Locatie - Bragadiru, jud.Ilfov, Tel: 0372735017 n Tâmplar; maistru tamplar/inginer Industrializarea Lemnului - experienta in operarea de circulare CNC constituie un avantaj. Locatie Bragadiru, jud.Ilfov, Tel: 0372735017 n Tehnician, angajeazã FPSC, aºteptãm CV pe e-mail pânã la 28.02.2013; amanunte pe site, secþiunea cariere detalii, cristina.chirilov@fpsc.ro, http://www.fpsc.ro, n Vânzãtoare magazin alimentar zona ºos. Giurgiului – intersecþia Luica – oferim c.m, contact: 0764415446, Tel: 0762085021, 0764806336 n Vânzãtoare cu experienta. Angajam pentru magazin de paine si produse de panificatie. Zona Complexul agro-alimentar Progresul. Program o zi cu o zi. Orar: lu-vi 06:00-19.00, sam 06:00-17:00, dum 06:00-14:00, Tel: 0728811451, 0747010334 n Vânzãtoare cofetãrie Moºilor, între 10.00-20.00, Tel: 0735353011 n Vanzatoare cu experienta in domeniul patiserie/cofetarie. Angajez in Bd Timisoara (zona Plaza Romania). Pentru mai multe detalii sunati, eximaldorin@yahoo.com, Tel: 0722613281 n Vânzãtor/oare cu CM, zona metrou Gara de Nord, Tel: 0213123807, 0720624450


pagina 6 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri profesionist. n Vidanjor Angajam pentru vidanja de 10, 8 mc cu motor termic. Disponibilitate deplasari in tara. Asiguram diurna si salariu 1500 RON / luna. Relatii la telefon: 0213515003 n Videochat Acum poti face videochat si de la domiciliul tau, primesti 70%. Angajam fete/ doamne mature, cupluri cu sau fara experienta; vstudiochatacasa@yahoo.com, http://videochatacasa.eu, Tel: 0749466307 n Videochat A&N angajeazã personal feminin cu/fãrã experienþã. Oferim 600$ bonus, avans 300$ imediat, salariu fix 1200$ ºi procente 50%-84%. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731080888

é Videochat

angajeaza: fete, baieti, cupluri cu si fara experienta, super avantaje, Tel: 0722793065

é Videochat,

é Videochat. 19

angajãm personal feminin cu/fãrã experienþã pentru videochat. Engleza mediu. Oferim training gratuit, avans 500$, salariu fix. Câºtiguri garantate. 1000$-5000$, Tel: 0765339754

Studiouri Inovatoare videochat angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$5000$ lunar. Oferim 600$ bonus + 500 lei cadou la interviu, Tel: 0768839893

é Videochat, angajãm fete cu/fãrã experienþã. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Moºilor, Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077 n Videochat, cazare gratis 3-4 fete, apartament lux, Mall Vitan, hostess online, engleza, Tel: 0785899000

SUA, Scotia, n Anglia, Irlanda. The Buddhist Exotic Cigar Club, sistem de lucru/castiguri precum Cluburile din Anglia, SUA, Scotia, Irlanda, cauta Dansatoare. Varsta minim 18 ani, aspect fizic placut. Castig 1.500-4.500 Eur/luna. Mess: newstyleconcept, Tel: 0745612612

é Elvetia. ClubRelax, studio

é VIDEOCHAT NON ADULT SALARIU FIX. FETE MODELE ABSOLVENTE STUDENTE HOSTESS VIDEOCHAT NON ADULT INTERZIS EXPUNERE NUD.SUNTEM15FETESIDACA AI CEL PUTIN 18 ANI SI STII ENGLEZA, VINO IN COLECTIVUL NOSTRU, SALARIU FIX 3000 RON/LUNA + BONUSURI. PROGRAM LA ALEGERE, CONDITII LUX, TEHNICA PROFESIONALA, INTIMITATE. SITE-URI PROFITABILE, NEACCESIBILE DIN ROMANIA. ASIGURAM TRAINING SERIOZITATE MAXIMA. CONTACT TELEFONIC / EMAIL NATALIA, SMALLPLAYMATE@GMAIL. COM, TEL: 0760089649

é Videochat. Angajam fete tinere pt.videochat, cu s au fara ex perienta, castiguri intre 1000-3000 $/luna, limba engleza scris si vorbit constituie un avantaj. Trimite CV-ul tau cu poz e la e-mail hostessvideochat@gmail. com, Tel: 0735359800

erotic angajeaza legal, cu acte, fete dragute, prezentabile, cu aspect fizic placut. Castiguri reale. Asiguram transport si cazare. Pt. mai multe detalii bip, sms, e-mail, 10.000 EUR, info@clubrelax.ch, http://www.clubrelax.ch, Tel: 0041762064337 n Emiratele Arabe Unite. Angajãm pentru E.A.U ingineri construcþii ºi puneri în funcþiune instalaþii eoliene. Limba englezã obligatoriu, interconstruct@upcmail.ro, Tel: 0212113597

é Videochat. Te-ai saturat de salarii mici si de sefi cu fite, vrei un salariu atractiv? Ai intre 18 si 40 ani? BestStudio angajeaza modele cu sau fara experienta in videochat pentru un comision de 50% - 70%, plata bilunar, intr-o locatie linistita si curata, la 5 minute de statia de metrou Titan, BestStudio692@yahoo .com, Tel: 0761761197

é ITALIA. SOCIETATEA CONTROL MANAGEMENT BUCURESTI CAUTA CAMERISTE PENTRU HOTELURI IN ITALIA CU CONTRACT DE MUNCA PE PERIOADE FIXE. VA RUGAM CV CU DETALII DE EXPERIENTA SI POZA LA EMAIL MONICA@BARRETT.RO, TEL: 0728401304 n Italia. Contracte pentru: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0260470183, 0747661527, 0771391543, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0729772702, 0769875604

26 Februarie 2013

FIRMA DE n TURCIA. TRANSPORT INTERNATIONAL ANGAJEAZA SOFERI CATEGORIA C+E CU EXPERIENTA PENTRU CURSE PE RUTA ROMANIA-TURCIA-ROMANIA. NECESAR PASAPORT + VIZA, TEL: 0730030595

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565 Europeana. n Uniunea Asistent Medicina si infirmieri recuteaza societate pentru plasarea fortei de munca in strainatate. Cerinte: vorbitori de limba germana, experienta minim 3 ani. Organizam cursuri de limba germana intensive. CV se trimite e-mail gprexternaljobs@yahoo.com, Tel: 0728996999

n Cocator Modelator Covrigi. Caut loc de munca in covrigarie Cocator-Modelator in Bucuresti, 1.700 RON/luna, familia.ro@gmail.com, Tel: 0724580764 Menajerã nefumãtoare, doresc angajare la familii pentru cãlcat rufe, 50Lei/zi, Tel: 0737340626

Taberei Valea n Drumul Cricovului 647mp 170.000 euro sau 262 euro/mp, 170.000 EUR, Tel: 0723671457

n Afumaþi intrare, la 300m de Doraly, 1000 mp intravilan, dechidere DN2, Tel: 0741250025

n Berceni Comuna, vanzare loturi suprafete de 550 mp, deschidere 29m, cadastru, intabulare, drum asfaltat si pietruit, utilitati. Pret: 9.900 Euro/Lot, 9.900 EUR, teren_berceni@yahoo.com, Tel: 0785855418, 0757199471 n Braºov, Fundata, teren superb, pret foarte convenabil, 50ha langa Pestera Padina; inchiriez garaj Traian Bucuresti, Tel: 0723391398 n Braºov, Stupini, vand teren 600mp intravilan, Tel: 0214115002

n Menajerã. Tânãrã 28 ani, fãrã obligaþii, curatã, educatã, serioasã, nu am vicii (alcool, fumat, etc) doresc sã mã angajez ca menajerã full-time sau part-time, ofer ºi rog discreþie. Exclus agenþii, Tel: 726452745 Modelier Incaltaminte, caut loc de munca. Modelier incaltaminte, maistru atelier pregatit cusut incaltaminte, tehnolog inc altaminte, c oordonator produc tie inc altaminte; doar in Bucuresti, Tel: 0732394012 n ªofer categoria B cu experienta, pensionar, 55 ani, permis conducere categoria B cu masina proprie solicit loc de munca. Experienta in tara cat si in strainatate, efectuat comisioane, am dus copil la scoala, serios, ingrijit, disponibil oricand, fara obligatii familiare. Am lucrat in zona Pipera- Tunari- Baneasa carte de munca nu este obligatoriu, 1.200 RON, iulian_titel@yahoo.com, Tel: 0769442652, 0737245740

é Clinceni, Putul Olteni, particular vand teren cu deschidere la drum principal 25m si deschidere la drum servitute 53m, teren util 1325m, toate utilitatile, 60.000 EUR, Tel: 0762699012

n Domenii, vand teren 190 mp suprafata construita 95 mp zona Domenii-1 Mai (Mihalache), 140.000 EUR, dsmihail@yahoo.com, Tel: 0727238046 n Domneºti Clinceni, particular, superoferta teren in rate Curtea Domnesca, Unitatea Militara, Teghes, Ciutaci, utilitati, variante auto, 12 EUR/mp, Tel: 0723530331

Giurgiu Mihãileºti, particular, teren intravilan º i extravilan, Tel: 0722528595, 0735539913

é Giurgiu, Mihãileºti, 15 km de Bucuresti, teren intravilan intre vile suprafata 400 mp cu fundatie pentru casa amprenta 100 mp, imprejmuit cu gard de plasa, put apa, proiect, acte la zi. Str. Lacramioarei nr. 6, perpendic ulara pe s tr. Argesului, zona linistita, pret negociabil, 11.500 EUR, Tel: 0737022099, 0764492497

é Ozana, Str. Gura Putnei, Sector 3, Suprafata 250-500mp, Utilitati apa, canalizare curent, Tel: 0728166109

n Prahova Urleta vand teren 11500mp intravilan, cu PUZ, Tel: 0725752207

Prahova, Bãicoi, vand 3.5ha livada pruni, Tel: 0735844505 n Saftica - Lahovari, proprietar vand teren 820mp d-19m utilitati gaze curent in apropriere cadastru + intabulare discutabil, 70 EUR/mp, Tel: 0722579688


26 Februarie 2013

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 7 Clinceni, cartier privat, Ordoreanu, particular vand teren cu casa construita la rosu (schita deosebita), parter 150mp, etaj 110mp, living, dining, 3 dormitoare, 2 bai, teren 520mp cu drum servitute de 8, 5m (bariera intrare), distanta de padure 20m, toate utilitatile, 105.000 EUR, Tel: 0762699012

n Tãrtãºeºti intrare urgent 1000mp, deschidere 24m, utilitati, zona vile, 26.000 EUR, Tel: 0766580384

n1

Decembrie - Ilfov 1510 mp, intravilan. 12E/ mp negociabil, Tel: 0767631773

Antiaerianã, str. Lespezi, vând teren 248 mp ºi locuinþã demolabilã, parter, în suprafaþã totala de 104 mp, Super Ofertã, preþ negociabil, Tel: 0722917227

Brâncoveanu casa cu teren 281mp, din caramida, toate utilitatile, pret discutabil, Tel: 0767754976

é Berceni, 5’ metrou, vila P+1 (unitate duplex), living, bucatarie, 2 bai, 3 dormitoare, 2 terase, 2 balcoane, curte amenajata: pomi, flori, iluminat ext, loc de joaca pt copii, iaz cu pesti, utilitati, 105.000 EUR, dragossora@yahoo.com, Tel: 0727140364 n Bragadiru, zona Haliu lângã complex Adora Urban Village, vand casa la rosu pe teren de 600mp, p+1+mansarda locuibila, 380mp locuibili, 135mp pe nivel, 4 camere cu 4 bai, living 30mp, bucatarie 20mp, mansarda 120mp care poate fi impartita. Parter: living, domitor, bucatarie, baie de serviciu. Etaj: 3 dormitoare cu 3 bai. Gard 2, 20m, casa construita din placi de beton cu caramida poroterm de 30, asfalt, curent, apa, canalizare. Pretabil si pt 2 familii, 89.000 €, 0723563225, 0722933033

n Cãlãraºi, Lehliu-Garã, zona centrala. Vand casa situata pe teren intravilan in suprafata de 550 mp, Casa are 3 cam, suprafata de 58 mp plus anexe 37 mp. Acte realizate la zi, 25.000 €, Tel: 0724472666, emi76_2000@yahoo.com,

vila P+1, é Chiajna constructie 2011, din caramida, tabla tip lindab, 125 mp sc, finisata la cheie, strada asfaltata, toate utilitatile (curent, gaze, canalizare). Acceptam garsoniera in Buc la schimb, 75.000 EUR, vile_la_cheie@yahoo.com, Tel: 0766679980 n Ciorogârla locuinþã P+1, lângã pãdure, strada Cartomari, 80mp/nivel, teren 500mp, construcþia are garaj. La roºu (nefinisatã) 45.000E, la cheie 65.000E cu branºamente, negociabil, 45.000 EUR, Tel: 0723671457

Constanþa, Almãlãu, casa cu 8 camere, anexe, vita-de-vie, curte 2000mp, apa curenta, 25.000 RON, 0766374432

n Domneºti vila 3 camere, 118mp, teren 250mp, 1, 5km de linia de centura, 60.000E la cheie, la rosu, 31.000 EUR, http://www.vileduplex.ro, Tel: 0723530331

é Domnesti, particular vand casa bucat, living, dining, semineu 2 fete, hol, CT, garaj, spalatorie, 4 dormitoare, 3 dress. Utilitati, 159.000 EUR, casasuperba@yahoo.com, Tel: 0723788500

é Prahova, Cheia, particular - vand casa de

vacanta, parter (terasa, sufragerie, baie, bucatarie, dormitor) + etaj (baie, 3 dormitoare, balcon inchis), foisor, amprenta casa 90 mp. Bonus: atv 4x4 (cu garaj), 59.900 EUR, Tel: 0722689722 n Militari Metro P+1+POD, 200mp construiþi, teren=250mp, constr. 2012, cãrãmidã, execuþie deosebitã, toate facilitãþile, astfalt, zonã vile, pentru clienþi pretenþioºi, (Tva inclus), 89.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0767600804, 0722134720

n Prahova Cornu, casa p+2, curte 500mp, aer conditionat, centrala, canalizare, pret negociabil, 90.000 EUR, Tel: 0725752207

é Giuleºti, Constructorilor, Vila P+1, 6 camere spatioase caramida, beton utilata 160Mp Amprenta 240 Mp Sup utila 300 Mp teren. Toate utilitatiile: Centrala gaz, sobe teracota, pivnita/pod Gradina cu terasa, zona linistita, asfaltat, curat, locuri de parcare. 5 minute de Carrefour si piata/metrou Crangasi, Merita vazut, 140.000 €, Tel: 0735968540 n Giurgiu, Vlad Þepeº, comuna Comana, vand casa cu 3 camere, wc-ul in casa, teren de 1400mp 60 pomi fructiferi, 25.000 EUR, Tel: 0727718077 n Giurgiului in apropiere de Luica, vand casa noua la curte cu 300mp teren, discutabil, 69.000 EUR, Tel: 0729345841

n Militari Ansamblu de lux exclusivist! P+2, 200mp, teren 350 mp, finalizat pentru persoane pretenþioase, 129.900 €, 0722134720, 0767600804, www.avangardegrandevillage.ro n Militari vand 1/2 dintr-un ansmablu de case rezidentiale sau tot complexul, la intelegere, pret negociabil, Tel: 0731836310 n Militari, case tip duplex 176 mp utili + terasã 46mp, compuse din 4 camere, 2 bãi, garaj, într-un ansamblu rezidenþial, preþ negociabil, 95.000 EUR, Tel: 0722309936

é Prahova, Sinaia, zona centrala, vand casa, 150mp, parter, etaj, 5 camere, 2 bai, 2 bucatarii, 99.000 EUR, mstanciu69@gmail.com, Tel: 0744632312

é Vitan, Alba Iulia, Brates, in spate la Casa de Pensii, vila suprafata 500mp, Demisol + Parter + Etaj + Mansarda, prize internet in fiecare camera, telefon, centrala, alarma, interfon, 11 camere (18 50 mp), 5 bai, bucatarie mobilata. Teren 140 mp, 4 5 5 . 0 0 0 E U R , henta12002@yahoo.com, Tel: 0742817548

n Roºu, de pe bulevardul Uverturii prima statie la intrare in comuna Rosu, 2 camere, hol, prevazut cu placa pentru etaj, constructie 2012, loc curte, negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0764804064, 0761183197

n Strãuleºti, Doi Cocosi, particular, vila p+1+m, teren 500 mp, utilati, intabulare, accept credit, pret discutabil, Tel: 0733283450

n Teleorman Botoroaga casa paianta renovabila, mobilata, curte 2400 mp, aproape gara/ autobuz, 6.000 EUR, Tel: 0723583739

é Baicului, garsoniera Cf. 3 Dec, 18 mp, g+f, term, p. lam, indiv. apa, gaze, centrala, A/C, 16.000 EUR, noodle_est@ yahoo.com, Tel: 0723204041


pagina 8 / vânzãri garsoniere / 2 camere

26 Februarie 2013 n Drumul Gazarului, zona sos. Giurgiului, vand apartament 2 camere Urgent! Rog seriozitate, pret negociabil, Tel: 0764545707

n Berceni piaþa Reºiþa sector 4, confort 3, etaj 2/4, îmbunãtãþiri, apã, cãldurã, parþial mobilat, uºor negociabil, 14.500 EUR, Tel: 0769558119

Drumul Taberei Ghencea, confort 1, semidecomandat, et. 2/10, 35.000 EUR, Tel: 0722355134 n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 29.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

Militari Orsova, etaj 4/4, decomandata, 44 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, parcare, boxa, cadastru +intabulare, 42.000 EUR, Tel: 0730343229, 0723564971 n Militari, Virtutii, particular, vand garsoniera confort I decomandat, et 1/8, stradal, nu accept credit sau firme, negociabil, 40.500 EUR, Tel: 0734387638

n Eroii Revolutiei, 2 camere, parter/7, dec, 39.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

Margeanului n Antiaerianã, parter, confort 1, 52mp, termoizolatie, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, n Giuleºti Prunaru, semideco49.000 EUR, Tel: 0721261035 mandat, 3/7, contorizat. Exclus intermediari, Tel: 0752279986 n Giurgiului Piaþa Progresul, conf. 1, decomandat, 2/7, îmbunãtãþiri, bloc reabilitat termic, loc parcare, 45.000 EUR, Tel: 0721265025 n Gorjului, metrou, apt. 2 camere decomandat, 54mp cladire noua, gresie, faianta, termopan, izolatie ft. buna, 50.000 EUR, Tel: 0744523512, danyganea@yahoo.com, é B ãneasa, strada Baneasa, de vanz are apartament 2 camere, direct proprietar, parter Margeanului Crizantemelor, inalt, 60 mp utili mobilat, 35mp, aer, usa metalica, ultramodern, pret gaze, centrala, termopan, Negociabil, 72.900 EUR, parchet, acte la zi, balcon Tel: 0745078888 mare; negociabil, 25.000 EUR, Tel: 0767800751 n Berceni Big, Str. Aliorului, 2 camere, conf. 1, etaj 10/10, n Militari ansamblu rezidenþial Tel: 0761936375, 0741337888 “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1/3, decomandat, 85mp, constr. 2012, execuþie ireproºabilã, cãrãmidã, finalizat, disponibil imediat, acceptãm Prima Casã, Doamna Ghica vand zonã deosebit de selectã, Ultimele Unitati, 49.900 EUR, apartament 2 www.avangarderezidential.ro, camere suprafata Tel: 0744368835, 0722356122

64mp, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0723776405

é Oltenitei, Sun Plaza, garsoniera confort 1, etajul 2, bloc 4 etaje. Termopane, utilata. La doar 5 minute de mers pe jos de statia de metrou si la 2 minute de prima statie de tramvai, 45.000 EUR, é Dorobantilor, Ultracentral, georgescududu434@gmail.com proprietar ofera spre vanzare Tel: 0723667800, 0757473961 apartament 2 camere, etaj 1 din 10, decomandat, stradal, foarte spatios si luminos, imbunatatit si renovat modern, 95.000 EUR, Politehnica, particular, ciocdanielvasile@yahoo.com, vand garsoniera conf. 1, http://2cameredorobanti.blogsp Tel: etj. 2/4, mobilata, cu ot.it/p/blog-page.html, imbunatatiri, libera, 0732398243 36.000 EUR, Tel: n Drumul Taberei, Valea Oltului, sector 6, vand 0722647518 apartament nou, an constr. n Prelungirea Ghencea 2009, 2 camere, garaj 318-320 sector 6, ansamblul subteran incalzit 2 locuri, boxa hol mobilat, “Avangarde Rezidenþial”, 1/4, depozitare, decomandatã, 43mp, balcon, sufragerie + bucatarie mobilat, constr. 2012, cãrãmidã, acces 75.000 EUR, piscinã, loc de joacã, teren ionutmarian1@yahoo.com, Tel: fotbal, pazã 24/24, (TVA 0726144461 inclus), Stoc limitat, 29.900 €, n Drumul Taberei, Ghencea, www.avangarderezidential.ro, 1/4, decomandat, 85mp, 2 Tel: 0744368835, 0722356122 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc de joacã, teren n 1 Decembrie - Ilfov zona 2, fotbal, agrement, paza 24/24, urgent, garsoniera confort 1, (TVA inclus), Stoc limitat, utilitati, et. 2/3. Are gaze, usa 49.900 EUR, metalica, 2 balcoane inchise www.avangarderezidential.ro, cu termopan, Tel: 0767631773 Tel: 0767600804, 0722134720

é Militari 3 locatii, 1, 2, 3 camere, blocuri noi 2011 - 2013 in 3 zone linistite si de interes. Constructii din caramida porotherm (inclusiv peretii despartitori) pe structura de beton; 4 sau 5 etaje cu lift. Centrala termica proprie de apartament. Asteptam si provincia. Predare la gri sau la cheie. Toate utilitatile trase si contorizare separata pe fiecare utilitate per apartament. Direct de la dezvoltator. Pret cu tva inclus, 45.000 EUR, Tel: 0722758576, mihaigheorghe06@yahoo.com,

é Mogoºoaia, La Padure, v and ap 2 c am 75mp, dezvoltator, an 2013, toate utilitatile, dubla izolatie, centrala proprie, incalzire pardoseala, gresie, faianta, termopan PVC, balcon, mobila bucatarie, baie utilata, loc parcare. Toate acestea la numai 50000€. Garantam creditul Prima Casa si nu in ultimul rând Costuri Mici la inc alz ire, 50.000 EUR, benjamin@morenodevelop ment.ro, Tel: 0728967712, 0769538138

n Obregia, -Straduintei, 2 camere, 2/9, 53 mp, renovat, termopan, neg, 48.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

Delfinului, n Pantelimon, particular, 2 camere, etaj 10/10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, merita vazut! fara agentii, 38.000 EUR, danielastefania@ymail.com, Tel: 0785814787 n Prelungirea Ghencea 318-320 sector 6, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1, 2, 3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, agrement, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 € www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

n Rahova, Buzoieni, colt cu Margeanului, particular, suprafata totala 60mp, etaj 6/9, acte la zi, discutabil, 58.500 EUR, Tel: 0744381345 n Rahova, strada Focsani, apartament 2 camere decomandat, Bloc 1984, gresie, faianta, parchet, termopan, 50.000 EUR, maria.croitoru@ymail.com, Tel: 0722464867

n Sala Palatului Poiana Narciselor, Proprietar, etaj 3, liber, 55mp, boxã, îmbunãtãþiri, scarã civilizatã, 62.000 EUR, Tel: 0722440999

é Moºilor 217A,

New City, garsoniera-55100E, 2 camere-73950E, 3 camere-99500E. Pretul sunt pe mp util si includ TVA, Tel: 0766795708, 0766612105

é Sudului Piaþã, particular, Bloc civilizat, bine facut; Îmbunãtãþiri centrala, contoare gaze, apa, termopane, mobilat negociabil, 50.999 EUR, Tel: 0216342877, 0744367774


26 Februarie 2013

n Timpuri Noi bloc 2008, apartament nou, la cheie, terasa 50mp, 115.000 EUR, Tel: 0730106207

é Titan, bloc nou 2006, 2 camere, Logie 1.3 mp, Bucatarie deschisa, 1 Ap aer cond, gresie/faianta Italia, parchet lemn masiv, bucatarie mobilata, usi interioare lemn, termopan. 3 min statie de metrou, 60.000 EUR, crystynyka2001@yahoo.com, Tel: 0731200697

n Unirii, Biokarpet, 2/7, 2003, 75mp, living=40mp, bucãtãrie utilatã, termopan, parchet masiv, UM, pazã, acte, 94.900 EUR, Tel: 0728438518

vânzãri 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale / schimburi / pagina 9 Drumul Taberei dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www. avangarderezidential .ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2012, cãrãmidã, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparaturã de lux, Euro (tva inclus), stoc limitat, exclus agenþii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Drumul Taberei, Valea Argesului, 3 camere Particular, conf 1, etj1/4, complet renovat, izolatie termica, centrala, a/c, boxa, 64.500 EUR, kathy_petre@ yahoo.com, Tel: 0723518527

n Antiaerianã proprietar vand apartament cu 3 camere, etaj 2/4, 60.000 €, 0767181741

Batiºtei, vând apartament spaþios, decomandat, situat la demisol; 2 intrãri: Batiºtei ºi Otetari. Ac te la z i º i intabulare. Preþ atractiv, negociabil. Relaþii la e-mail s au telefon, alexei@realgrup.ro, Tel: 0722917227 n Berceni Big ap 3 cam, 70mp, 1980 constructie, termopan, G+F+P, usa metalica, centrala, contorizare separata, 2 bai, 63.000 EUR, silviaoanasapunaru@yahoo.com Tel: 0763864490

é Fundeni, New City, garsoniera 27200E, 2 camere 42000E-45600E, 3 camere - 56800E, Tel: 0766612105, 0766255489

Ghencea dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www. avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

é Delea Noua 24,

New City, garsoniera 43500E, 2 camere 74450E, 3 camere 104400E. Preturile includ TVA, Tel: 0766795708, 0766612105

n Giuleºti,

Crângaºi, apartament 3 camere, 70mp, emigrez! Urgent! G + F + T + parchet, accept credit, 50.000 EUR, Tel: 0769491169

é G a ra d e N o rd , vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si z idarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realiz at imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie - Aprilie). Destinatia de baz a: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 65.000 EUR, arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

é Mogoºoaia La Padure Rustic Rezident vând apartament 3cam, 120mp, an 2013, complet finisat, gresie, faianta, centrala proprie, incalzire pardoseala, dubla izolatie termica si fonica, termopan culoare stejar auriu, usi din lemn, mobilier de bucatarie, 2 bai utilate, balcon, loc parcare. Pretul include tva (usor negociabil), 70.000 EUR, benjamin@ morenodevelopment.ro, Tel: 0728967712, 0769538138

é Mosilor, decomandat, 2 grupuri sanitare, centrala termica, aer conditionat, parchet lemn masiv sufragerie, usa metalica, fara alte imbunatatiri, intrat in reabilitare, 78.000 EUR, narcis@sudestimob.ro, http://www.sudestimob.ro, Tel: 0725550893, Fax: 0213401060

n Militari Lujerului, particular, et. 4/8, decomandat, 2gr.sanitare, P+G+T+F+2AC, contorizare, loc parcare, boxa subsol, la 100m de Plazza, etaj 2, Cora, Apromatco, 79.000 EUR, é Mosilor, decomandat, bloc din 1983, Tel: 0726443082 decomandat, centrala termica, 2 grupuri sanitare, centrala Mogoºoaia, la padure, termica, aer conditionat, intrat supr oferta 3 cam in reabilitare, fara alte apartamente 3cam, 80mp imbunatatiri. Sudest Imobiliare, Amvic - dubla izolatie 78.000 EUR, termica si fonica - complet narcis@sudestimob.ro, finisate, gresie, faianta, http://www.sudestimob.ro, Tel: termopan PVC cu low-e + 0725550893 argon, usi din lemn (import Spania), baie utilata, mobilier de bucatarie n Prelungirea Ghencea dec, inclus, balcon, incalzire in 85mp, 2 balcoane, constr. pardoseala. TVA + loc 2012, caramida, ansamblu parcare incluse in pret, rezidential, acces piscina, loc 5 9 . 0 0 0 E U R , de joaca, teren fotbal, benjamin@morenodevelo agrement, paza 24/24, (tva pment.ro, Tel: 0728967712, inclus), stoc limitat, 49.900 €, www.avangarderezidential.ro, 0769538138 Tel: 0767600804, 0722134720

n Timpuri Noi bloc 2008, apartament nou, 90mp, la cheie, 105.000 EUR, Tel: 0730106207 n Timpuri Noi apartament nou, n Unirii, Fantani, 5 camere, 76mp, la cheie, bloc 2008, et.I, centrala proprie, renovat, 92.000 EUR, Tel: 0730106207 Tel: 0213369106, 0745978855

Budapesta, n Unirii apartament in vila, P/1, semidecomandat, 70 mp, stradal, pretabil firma. Foarte urgent! 79.000E discutabil, Tel: 0764820541 n Unirii, Fantani, 3 camere, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599

n Bãlcescu, etaj 2, particular, 100 mp, confort 1 decomandat, curat, fara bulina, 89.000 EUR, Tel: 0740611643, 0216284875 n BRÂNCOVEANU, STOIAN MILITARU, LANGA SECTIA 16 POLITIE, VAND AP. 4 CAM, ET. 2/4, DEC, CF1, 2 BAI, 80 MP, AN BLOC 1978. CADASTRU SI INTABULARE. PRET 69500 EURO, 69.500 EUR, ELLENNA1978@YAHOO.COM 07222454666, 0723427958

Sebastian parc (Kaufland), particular, 4 camere, cf.I, decomandat, toate imbunatatirile, p/8, 96mp, disponibil imediat, 82.000 EUR, Tel: 0723821639

n Brâncoveanu str Luica, vand spatiu comercial S+P+1+M, total 250mp utili, stradal, Tel: 0722235195, 0722246890 n Cãlãraºi,

Oltenita, vand spatiu comercial central, in zona pietonala, suprafata 200mp, 1.000 EUR/mp, mihnea.munteanu1@ gmail.com Tel: 0721446564 n Ialomiþa, Lilieci, vand 2486 mp teren cu constructie pe 2 nivele (329mp amprenta), o sala 200mp, destinatie spatii comerciale. Se afla la 20km de Bucuresti, 60.000 EUR, Tel: 0756045219

n Schimb/Vand apartament 2 camere in zona Dorobanti Cu garsoniera + diferenta in Bucuresti sau Galati. Rog seriozitate, ionn.stoian@yahoo.com, Tel: 00393426384179


pagina 10 / închirieri oferte camere / case / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale

n Berceni, camera modern mobilata, cu acces la masina de spalat, frigider, tv, wifi. O luna garantie, 100 EUR, Tel: 0753022170 camera in n Ghencea apartament, baie separata, termen lung, Tel: 0741696872, 0729203068 Rahova - Bîrcã, camerã în apartament decomandat 3 camere cu proprietarul pentru 1 fata. 100 euro, 100 EUR/luna, Tel: 0766364358, 0723546218

Antiaerianã particular, p+2, 12 camere, toate iombunatatirile, constructie 2012, 1.200 EUR, Tel: 0723821639 n Giurgiului in apropiere de Luica, inchiriez casa noua la curte cu 300mp teren, 500E nemobilat, 650E mobilat, discutabil, Tel: 0729345841 n Snagov ideal organizari de evenimente, 10-14 locuri de cazare, piscina, jacuzzi, ponton, 400E/zi, Tel: 0745121477

n 1 Decembrie Bd, inchiriez garsoniera mobilata, reabilitata, toate utilitatile, 200 EUR/luna, Tel: 0746153636 n 13 Septembrie, Sebastian parc, Str. Dumbrava Noua, et4/8 moderna, mobilata, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat, 42mp. Particular, 200 EUR, Tel: 0724467191 n Basarabiei, Arena Nationala, Inchiriez Garsoniera etaj 2/3, 20mp, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, mobilata, frigider, aragaz, masina de spalat automata, televizor, centrala termica, 800 RON, nita_catalin_67@yahoo.com, Tel: 0744475037 n Brâncoveanu metrou, garsoniera 36 mp, complet modern utilata, demisol inalt, foarte luminoasa, constructie noua, 270E, Tel: 0727864296

n Cãlãraºilor-Hyperion particular, dubla, cf. 1 sporit, 45mp, 1/8, stradal, g+f+t+ac, 2 balcoane (inchise), interfon, alarma, mobilata lux, http://www.garsoniera.27.ro, Tel: 0730433563 n Dacia, Piata Spaniei, Al. Russo, 3/4, semidecomandata, g, f, t, utilata, mobilata, color, automata, pentru 1 persoana; 200Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571

é Decebal, Alba Iulia piata, garsoniera proprietar, 45 mp, P/4, complet mobilat ã ºi utilatã, parchet, g, f, termopan, interfon, uºã metalicã, LCD, CATV, internet, AC, maºinã de spãlat, apometre, liberã, 280 EUR, Tel: 0756316122 n Drumul Taberei, zona Favorit (Sibiu), garsonierã super utilatã ºi super mobilatã, Tel: 0727676038 n Drumul Taberei, particular. Bloc mixt, p/4, cf 1, decomandata, mobilata, utilata (aragaz, frigider, masina de spalat), gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Zona linistita, 240 EUR, aurelvlaicu5@gmail.com, Tel: 0766596332 n Ferdinand, propietar inchiriez garsoniera mobilata clasic, 2 camere 42mp, centrala proprie, locuinta sau birou, 250 EUR, Tel: 0744569407 n Militari Gorjului, decomandat 2/4, G+F+T, mobilatã, utilatã, internet+cablu, apometre, 250 EUR, Tel: 0721866235

Ritmului, é Pantelimon, stradal, recent renovata si utilata, mobilata modern, aer conditionat, usa metalica, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, contorizata, cablu, internet, 250 EUR/luna, Tel: 0722337043, 0723623872 n ªtefan cel Mare, Inchiriez unei doamne sau domnisoare camera spatioasa, mobilata, internet, televizor. Zona Stefan cel Mare langa club Bellagio, 400 RON, mdoradotitan@gmail.com, Tel: 0721261053 n ªtirbei Vodã, Casa Radio, 1 camera, 1/8, dec, 42mp, renovata lux, bucatarie utilata, Tel: 0723619619, 0722744599

n Drumul Taberei etaj 1/8, decomandat, mobialt si utilat, 230 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Drumul Taberei Moghioros, 2 sau 3 camere, renovat, mobilat, utilat complet, particular, 280 EUR, Tel: 0749953345 n Drumul Taberei, Plaza, particular inchiriez ap. 2 camere decomandat etaj 1/ 4, renovat si mobilat modern, utilat complet, vis a vis de Mall Plaza, 300 EUR/luna, Tel: 0722603111 Gorjului, n Militari decomandat, mobilat ºi utilat, urgent, 230 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657 n Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin, 2 camere, semidecomandat, Bloc 2009, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, 250 EUR, é Timpuri Noi (bd Gheorghe maria.croitoru@ymail.com, Tel: Sincai), garsoniera la 1 minut 0722464867 de metrou, de facultati, de n Rahova Malcoci, piata, zona deosebita, etaj 1, interfon, utilata si mobilata, conf 2, et 4/4, fara termopan, mocheta, mobilat, utilat, g+f+ p, internet. Se inchirieaza minim 1 an, 200 EUR/luna, termopane, usa robert07win@yahoo.com, Tel: metalica, 0747892951 Titan, Policlinica, garsoniera confort 1, mobilata complet, 1+1 garantie, 250 EUR/luna, Tel: 0744271540 n Universitate, particular, garsonierã 28mp, renovatã, mobilatã modern, liberã, curatã, dotatã, utilatã, tot confortul, 225 EUR, Tel: 072238856

n 13 Septembrie, Novaci, proprietar, mobilat modern, utilat complet, g+f+t+p+um+ac, Fainari, particular proaspat zugravit, et. 8/8 1+1 inchiriez garsoniera garantie, 350 EUR/luna, Tel: 0733022568 decomandata, n Carol I Parc, conf. 1, 55mp, mobilata modern, mansardã cu lift, 7mp terasã, utilata complet: TV, ac, centralã termicã, alarmã, masina spalat, AC, mobilat nou, utilatã, liber, 360 EUR, Tel: 0771472789 aragaz, frigider, n Crângaºi proprietar etaj 2, 250 EUR/mp, Tel: decomandat, semimobilat, 0723612561 balcon inchis, apometre, repartitoare, gresie, faianta. n Pajura, garsoniera mobilata, Bloc reabilitat termic, langa bloc reabilitat, intretinere foarte parc, 5 minute de metrou. mica, 180 EUR/luna, Tel: Fara avans, 1.200 RON/luna, Tel: 0766669245 0722766905

é Mosilor str.

é Dorobanþilor, BRD, ap 2 camere, 60mp, renovat, nemobilat, liber, utrafinisat, gres ie, faianta, us a metalica, aer conditionat, reabilitat, 390 EUR, Tel: 0747377861

n Cãlãraºilor (Hyperion), 3 camere decomandate, 94 mp, aer condiþionat, CT, alarmã. 470E, Tel: 0723539422 Iancului Pantelimon, 3 camere, 80mp, renovat complet, mobilat ºi utilat, 5 minute pânã la metrou, 350 EUR, Tel: 0766489645

26 Februarie 2013

n Bãlcescu, etaj 2, particular, 100 mp, confort 1 decomandat, curat, nemobilat, 640 € / luna, 0740611643, 0216284875 n Romanã Piata, 4 camere -parter, nemobilat, ideal firma, Tel: 0723619619, 0722744599

é Ianc ului, inc hiriez apartament 3 c amere confort 1, semidec 3/8 renovat mobilat utilat acces mijloace de transport, bloc stradal, vedere spate linistit, 380 €, oana_zak@yahoo .com, Tel: 0768102960, 0785260310

é 1 Mai (Mihalache) Inchiriez atelier de croitorie recent renovat si utilat cu masini Juki, 90mp, g.diaconu@hotmail.com, Tel: 0744519152, 0724741104 n 1 Mai -Turda, Închiriez 3 camere +baie +hol, 55mp, trifazic. Spaþiu perfect pentru laborator cofetãrie, patiserie, catering, pizza. Str. Carol n Militari, vis a vis Cora, Knappe, 590 €, 0761611682 apartament 3 camere, utilatata, confort 1, liber, Afumaþi, DN2, 1.200 EUR/luna, Tel: 0729363543 12000mp, inchiriem n Unirii Natiunile Unite, spatii comerciale, decomandat, cf. 1, mobilat, depozite, birouri, utilat, etaj 5/7, 2 bai, 3 ac, particular, discutabil, proprietar, pret 550 EUR/luna, Tel: atractiv-sub zona, 0722488008

parcare, show-room, Tel: 0734902647, 0213194933

190 EUR/luna, Tel: 0723583739

n Romanã, Nottara, 6/8, mobilat complet, a/c, usa metalica, 300 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599 n Romanã, 2 camere - 2/7, vedere fata, nemobilat, imbunatatiri, terasa, Tel: 0723619619, 0722744599

é Titan, Liviu Rebreanu, piata Ramnicu Sarat, vav parc IOR, stradal, apropiere Scoala 86, 10 min. metrou, 3 minute RATB, 2 camere, decomandat, 5/10, mobilat si utilat complet, mobila clasica, avans 1+1, liber de la 1 Ianuarie, 200 EUR/luna, dariahouse2006@yahoo.com, http://www.dariahouse.ro, Tel: 0720121714, 0757471880 n UNIRII FÂNTÂNI, POZITIE EXCEPTIONALA, DECOMANDATE, CONFORT 1, 62, 25 MP, 3 BALCOANE, ETAJ 2, IMBUNATATIRI, NEMOBILAT, CURAT, TEL: 0217261424

é Vitan Mall inchiriere ap 3 camere, decomandate, 2 holuri, 2 bai, etaj 6/8, 90mp, termopan, usa metalica, gresie, faianta, utilat cu masina spalat, frigider, aragaz, cuptor microunde, aer conditionat, TV, internet, cablu TV, 400 EUR/luna, mihai.luca@yahoo.com, Tel: 0725432749

é Dorobantilor, str. Braziliei, spatiu comercial, pretabil pentru birouri, renovat, toate utilitatile, 46 mp, proprietar, 650 EUR/luna, Tel: 0723159520, 0721957957


26 Februarie 2013 n Brâncoveanu spatiu 150 mp, se preteaza la multiple activitati, Tel: 0721898817 n Ialomiþa, Slobozia, inchiriere spatiu comercial 75 mp, utilitati ultramoderne, curent 380v, alarma, aer cond. Pentru cazino, banca, farmacie, cabinet medical, notariat, etc, Tel: 0727965205

Lizeanu, inchiriez spatiu comercial 40mp, stradal, vitrina, corp sanitar, 2.500 RON/luna, Tel: 0724233934, 0765863401 n Militari Complex Veteranilor, închiriez spaþii comerciale, exclus intermediari, Tel: 0722355875 n Militari, zona piaþa Gorjului, super vad, spaþiu de 30-40mp, Tel: 0729036338 n Militari, Piaþa Veteranilor, 14mp ºi 20mp, stradal, deschidere la bulevard, supervad, Tel: 0761021420

é Moºilor nr 145, inchiriez spatiu comercial, 5 camere, incalzire centrala, grup sanitar, terasa exterioara, 1.800 EUR/luna, Tel: 0761728206, doctoruldoctorita@yahoo.com,

închirieri oferte spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro / pagina 11 n Rahova inchiriere spatiu comercial 40mp, stradal, vad comercial, trafic auto si pietonal, toate utilitatile, Tel: 0767634447 n Sãlaj, Peco, inchiriez spatii comerciale stradal, Tel: 0786629626

Tei, Maica Domnului, inchiriez spatiu comercial 42mp, stradal, vitrina, corp sanitar, 3.000 RON/luna, Tel: 0724233934, 0765863401 n Unirii, Calea.Serban Voda, de inchiriat spatiu birouri, cladire noua, suprafata 200mp, utilitati contorizate independent (gaze, electricitate, a/c apa), Tel: 0736358152, 0745907156 zona Stadion n Vitan Olimpia inchiriez spatiu 135 mp, 5 €/mp, Tel: 0722398750 n Vitan, 400mp, pentru birouri, in cladire numai de birouri, Tel: 0728088612, 0728088616 n Vitan, spatii comerciale intre 18-50mp, orice activitate comerciala, Tel: 0728088612, 0728088616

n Caut apartament 2 camere central, civilizat, metrou, pentru luna martie, rog seriozitate, Tel: 0746230693

n BMW 316, inmatriculat RO, Dotari: Închidere centralizata; Jante din aliaj; Radio/CD; Trapa; Volan reglabil. Observatii: Stare foarte buna. Schimb cu Jeep volan dreapta sau normal, 1.900 EUR, andrra_roxi@yahoo.com, Tel: 0741692450 n Dacia Logan Laureate 2011, multiple îmbunãtãþiri. Particular. Negociabil, Tel: 0726254498 n Dacia Logan 1400 Laureat, full option, an 2006, albastra, 100000 km, ITP 2014, 2.800 EUR, Tel: 0746642591

é Ford Escort 1.4, 1996, benz ina, albas tru, inmatriculat Dambovita, 800 EUR, Tel: 0784228787

é Honda Civic Sedan automata, vand urgent; aprilie 2007, 1.8 vtec 140 cp automata + padele pe volan, culoare gri metal; stare f. buna, 50000 km. Oglinzi pliabile electric si incalzite, scaune fata incalzite, geamuri electrice fata spate, trapa, senzori parcare fata spate cu semnalizare audio si video, cd si mp3 cu magazie 6cd-uri, sunet exceptional, 6 difuzoare, clima auto. monozona, bord futurist pe 3 nivele, computer bord, abs, esp, control plecare panta, motor VTEC cu aspiratie directa aer, consum f. mic de combustibil, cauciucuri iarna (60%), cauciucuri vara (70%), proiect. ceata, jante aliaj 16inc, volan multifunctional imbracat in piele, 8.450 EUR, octavianlucan@gmail.com, Tel: 0742010605 n Opel Astra Cabrio Bertone, geamuri electrice, piele, senzori parcare, oglinzi electrice incalzite, decapotabil electric, ac, revizii+ facturi, statie+ sowbofer etc, ITP 2014, 42.000 €, 0762957211

é Opel Astra 1.7TDI, Station Wagon, fabricatie 03.2011; km 22.000; diesel, 81kw, 6v, euro 5, recent adusa, negociabil, gri metalizat, 16.500 EUR, Tel: 0751150832

é Cumpar ataº Stoye 1 (varianta cu varful ascutit) sau atas Steib. Platesc in functie de stare intre 500 - 1500 euro. Cumpar si impreuna cu motocicleta pentru suma aditionala, 1.500 EUR, tudor.ghigheanu@ gmail.com, Tel: 0722409930

n Skoda Fabia, Dacia Logan, Peugeot, Matiz/Tico, Citroen c4/c3/c1, Chevrolet Spark / Aveo, Renault Megane/Clio, Opel Astra, Dacia Duster / Sandero, Toyota, Ford, Kia, etc. Cumpar Auto, Ofer plata é Renault Master noul 2009, pe loc! Rog seriozitate! usor avariat, 15000km, 14mc, 0760545466 cauciucuri noi vara si iarna, AC, geamuri, oglinzi electrice, xenon, 15.000 EUR, byacryssanofarm@yahoo.com, Tel: 0720080358 n Tractor legumicol Fiat 450 cu erbicidator de 300 litrii plus rarita trei randuri, cauciucuri noi, stare forte buna, 5.000 EUR, Tel: 0762370586

é Volkswagen Caravelle T4, an 1996, 8+1, 1,9 d, înmatriculate in 2009, acte la zi, proprietar. Pret negociabil, 3.300 EUR, Tel: 0763710142, é Apple MacBook Pro 15" claudiaclaudia433@yahoo.com, 2.4 GHz Core2Duo 3GB 200GB 2100Ron; Model Identifier: MacBookPro4, 1; Processor Name: Intel Core 2 Duo; Processor Speed: 2.4 GHz; Total Number Of Cores: 2; L2 Cache: 3 MB; Memory: 3 GB; Harddisk 200 GB [; Bus Speed: 800 MHz; Video Card NVIDIA GeForce 8600M GT é Volkswagen Passat 256 MB GDDR3; Battery 63 cycles of 300; Audio/ break 2004 diesel. Bluetooth/ Wi-fi/ Firewire/ DVD Taxa inmatriculare Writer/ 2xUSB/; Mac OS X Include incarcatorul platita inca din 2008. 10.6.8 original. A folosit pentru Stare tehnica procesare video si proiectare ireprosabila, cauciucuri CAD, incluzand soft licentiat. Livrare in orice localitate, de iarna, clima, 234000 costurile find suportate de cumparator. Pret Negociabil, km, 4.499 EUR, RON, savian@gmail.com, 2.100 n.claudiu13@yahoo.com, Tel: Tel: 0723210790 0758108756

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

é Calculatoare

laptopuri, monitoare, imprimante noi, second-hand, garanþie service. Vand, angeloangeloo@ yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, 0731532310, 0768398545 n Reparatii frigidere casnice si comerciale, congelatoare. Convenabil, garantie. 0212328660, Tel: 0728247631, 0722565401


pagina 12 / matrimoniale femei / bãrbaþi / prietenie-mariaj

é Sex total 50 fin ador sexul anal adanc, oral neprotejat cu finalizare, normal, anal. Accept cunnilingus, 69, 50 RON, Tel: 0764927274

Infierbantata. é Roscata Pustoaica buna rau, roscata cu forme apetisante ofer servicii de companie intima, oral deep, normal si anal adanc, 60 RON/mp, poze%100reale@yahoo.com, Tel: 0728742051

é Finalizare orala! pasionala, atenta la dorintele tale, ofer sex total, poze 100% reale, 150 RON/ora, Tel: 0727467845 n Finalizare orala, stilata, elevata, vino sa ma descoperi, sex total, poze reale, discretie si igiena, 150 RON/ora, Tel: 0727467845

é Non stop, suntem cinci fete pasionale si exotice, trupul nostru freamata chemand pasiunea devoranta, izvorata din dorinta trupului tau incordat, suntem dulci, frumoase si dornice sa te facem fericit - poze garantate reale, 150 RON, Tel: 0720787561, 0744202363

é Senzatii intense Te vom coplesi si vei dori sa explorezi cele mai intense senzatii. Vei fi curios de tot ceea te va asteapta de ceea ce va urma sa se intample, de fiecare atingere, vibratie, 69 RON, Tel: 0730881188

26 Februarie 2013

é Blonda sexy! La mine ai parte de mult respect, rasfat, igiena, discretie si nu te grabesc sunt 100 % reala “si nu sunt doar vorbe” convinge-te: anal, normal si é Nimfomana! Asteapta sa oral neprotejat! 150 RON/ora, ma vezi... sunt sexy si Tel: 0736857814 atragatoare imi place foarte mult sa fac persoanele sa se simta fff bine cu mine, 150 RON/ora, Tel: 0721998508

é Reala 100%, lucrez absolut singura pe cont propriu, pozele sunt ale mele. Doriti discretie, placere, relaxare, fara batai de cap, fara probleme? Atunci contactati-ma. Sex total, pupici, 150 RON/ora, Tel: 0731152484

é Superba! ofer clipe de intensa placere, pasionala si deschisa la noi provocari, sex total, finalizare orala, 150 RON/ora, Tel: 0766403753

é Superba! Adina! Daca te-ai saturat de escorte grabite si fitoase, vino la mine pt a iti oferi o ora de neuitat! 150 RON/ora, Tel: 0734811449

é La mine /tine /hotel, simpatica, atenta si pasionala, daca doresti sa te bucuri de compania mea, suna-ma, ofer sex total, 150 RON/ora, Tel: 0721886912

é Show 100 % real. Te plictisesti si tot cauti pe net ca sa scapi de plictiseala, suna-ne, iti garantam clipe relaxante si placute, alaturi de 2 fete cu chef de sex, oral, normal, anal (show lesby real), 150 RON/ora, Tel: 0720344241

é Domn 45, cãsãtorit, caut doamnã plinuþã voluptoasã grasã, cu soþ neglijent pentru afecþiune, dragoste, iubire, inclusiv cunilingus; din Bucuresti; sms, Tel: 0722482010 n Hello, I am looking for a max 25 years old student or young woman for intimate relationship in my hotel.normal, oral; you must be thin, nice and a girlfriend to me. i wait your photos on my email or only sms, karting1@hotmail.fr, Tel: 0741155827

é Arhitect, caut sotie prezentabila, maxim 60 ani si maxim 60 kg, Tel: 0724745310

Bãrbat cadru militar ISU 41/1.80/88, serios, doresc cãsãtorie cu doamnã drãguþã, serioasã. Rog seriozitate maximã, Tel: 0735123908 n Canadian roman, 28/1.73, atletic, afacerist, caut domnisoara frumoasa, supla, prietenie, casatorie, accept mesaje, urgent, Tel: 0746632806

é Pens ionar, s ingur, 1.70m, 75ani, s erios , manierat, doresc sa cunosc o doamna 1.60m, 70ani, serioasa, care doreste sa alunge singuratatea pentru res tul v ietii, Tel: 0730723780

é Tânãr 38 ani,

Tanar 34, apartam. doresc relatie cu tanara modesta, sub 30 ani. SMS/Tel, Tel: 0768151657

caut o relaþie serioasã, de lungã duratã, cu o fatã serioasã, Tel: 0768601530


26 Februarie 2013

pui ciobanesc é Vand mioritic, din parinti cu pedigree, puii au 8 saptamani, sunt deparazitati si vaccinati conform varstei, se pot vedea parintii: femela face parte din canisa Iaro (Cuibul X), masculul din canisa Halip Costel (Boris), 150 EUR, alyce.dorys@yahoo.com, Tel: 0766362922

n Pierdut 24 bilete gratuite handicap, tren CFR, seriile 255119-255142, pe numele Cãlugãru Constantin, le declar nule, Pierdut Act Constatator SC Fit For Life SRL, CUI R O 2 2 4 6 5 7 3 2 , J40/17951/2007, sediul social Bucuresti, str. Constantin Brancusi nr. 5, bl. D13, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 3. Il declar nul,

Pierdut Certificat de Inregistrare al SC Trans Urgent Expedition SRL, J40/2360/2010, CUI 26615840, cu sediul in Bucuresti, str. Liviu Rebreanu, nr. 20, bl. A6, sc. 6, ap. 70, et. 4, sector 3. Il declar nul, vigour300@yahoo.com, Tel: 0745068922 n Pierdut Certificat constatator la suspendare al societatii Intergroup Top Enterprise SRL, J40/7943/2008, CUI 23832349, str. Margeanului nr. 8, sector 5, Bucuresti, Tel: 0745399862 n SC Dilsu SRL, J23/1607/15.06.2011, CUI 28631850, pierdut certificat constatator sediu social. Îl declar nul, Tel: 0721960202

animale / pierderi / citaþii-licitaþii / adunãri generale / mediu / medicale / afaceri / pagina 13

SC Euro Car Parts SRL cu sediul in Bucuresti, Str.Cercetatorilor nr. 3, bl. 19 sc. 1 et. 2 ap. 7 sector 4, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr.J40/14601/2005, CUI RO17894959 pierdut certificatul constatator in original pentru punctul de lucru din Bucuresti, Str.Florin Ciunganu, nr. 15B sector 3. Il declar nul,

n Arama Dan cu domiciliul in Roman, str. Vasile Alecsandri nr. 9, judetul Neamt este chemat la Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, Sectia Civila, Completul 3 Minori si Familie, pe str. Stirbei Voda nr. 115, sector 1 Bucuresti, in ziua de 14 martie 2013 ora 08.30 in calitate de parat in proces cu Constantinescu Andreea in calitate de reclamanta pentru fond-succesiune in dosarul civil nr. 19082/303/2011, n Best Insolvency SPRL, lichidator judiciar in Dosarul 65377/3/2011Tribunalul Bucuresti, ce are ca obiect procedura falimentului debitorului SC SA BRAVO GRUP SRL scoate la licitatie publica mobilier Fast Food. Licitatia va avea loc in data de 06.03.2013 si se va relua in data de 13.03.2013, 20.03.2013, 27.03.2013. Pretul de valorificare este de 89.500 LEI fara TVA, Tel: 0213308399, Fax: 0213303372 n Best Insolvency SPRL, lichidator judiciar in Dosarul 59728/3/2011Tribunalul Bucuresti, ce are ca obiect procedura falimentului debitorului SC IOANA MEDICAL SRL scoate la licitatie publica autoturism Renault Clio, autoturism Renault Clio, autoturism Dacia Double Cab si Remorca Speciala Avento Royal. Licitatia va avea loc in data de 06.03.2013 si se va relua in data de 13.03.2013, 20.03.2013, 27.03.2013. Pretul de valorificare este de 29.140 LEI, Tel: 0213308399, Fax: 0213303372

n Creditoarea SC SPICUL ETAP SA cu sediul procesual ales în Cornetu, Str. Garoafei nr. 2, judeþ Ilfov, cheamã în judecatã pe debitoarea SC COSVIAL DISTRIBUTION SRL cu sediul social în Piteºti, str. Oituz, bl. J19, sc. C, et. 4, ap. 20, judeþ Argeº, J3/391/2007, CUI 21200516, pentru fond somaþie de platã, dosar nr. 1940/292/2012, aflat pe rolul Judecãtoriei Roºiori de Vede, cu sediul în Roºiori de Vede, str. Mãrãºeºti nr. 52, judeþul Teleorman, completul 8 Penal, cu termen de judecatã în ziua de 15.03.2013, ora 8.30, n Numitul Efthymios Ttokos cu ultimul domiciliu cunoscut in Apostolou Louca 1, Ipsonas, lpCipru, este chemat la Judecatoria S1 in data de 11.03.2013, C1, ora 8.30 in calitate de parat in dosarul nr. 25886/299/2012 in contradictoriu cu Ion Emma Daniela in calitate de reclamant pentru fond divort, anca@avocat-bucuresti.com n Publicatie de vanzare. Din 25.02.2013, Subscrisa Best Insolvency SPRL, lichidator judiciar in Dosarul nr. 39911/3/2007 al Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Comerciala, ce are ca obiect procedura insolventei debitoarei GLOBPAN SRL, scoate la vanzare prin licitatie publica cu strigare bunurile imobile aflate in proprietatea falitei – teren in suprafata de 5.901, 32 mp si teren in suprafata de 7.137, 57 mp, ambele situate in Orasul Buftea, Str. Mihai Eminescu nr. 6, Judetul Ilfov. Pretul vanzarii este de 125.000 EUR, fara TVA. Licitatia publica cu strigare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Radu Voda nr. 1, Bl. B8, ap. 13, sector 4 in data de 11.03.2013 la ora 12.00. Relatii telefon, Tel: 0213308399

ROSOI n Reclamantul ORLANDO ADRIAN, citeaza parata SC REGENT SECURITY PRAHOVA SRL, cu sediul social in str Mihail Kogalniceanu nr 20, oras Valeni de Munte, jud Prahova, si punct de lucru in Bucuresti, str. Aura Buzescu nr 5, sect. 2, in ds nr 63455/3/2010, sectia a VIII a, conflicte de munca si asigurari sociale, in data de 08.04.2013, ora 8.30, la Tribunalul Bucuresti, Tel: 0730433558 n Se citeazã Auto Panda Com SRL, J22/769/2010, CUI-26991357, cu ultimul sediu în Municipiul Iaºi, Piata.Voievozilor nr. 19, bl.A15, et. 3, ap. 16, Jud.Iaºi, pentru data de 05.03.2013, ora 08.30, Sala 4P, c30, Judecãtoria Iaºi, dosarul nr. 35517/245/2012, în calitate de debitor în proces cu SC Euromaster Tyre&Services România SA, creditor fond somaþie platã, n Se citeaza Manea Ilie in calitate de parat in dosarul nr 2268/192/2012 la Judecatoria Bolintin Vale avand ca obiect succesiune de partaj pentru termenul din 20.03.2013 ora 08,30, Tel: 0788850253

é Promoþia 1973 a Liceului Mihai Viteazu din Bucureºti, sunã adunarea dupã 40 de ani de strãlucite v ic t or ii pr e ºi post-revoluþionare, în ziua de 15 iunie 2013, la ora 10:30, în aula liceului. Felicitãrile, masa ºi dansul la c ãminul c ultural din loc alitate ( Hanul Berarilor-Casa Lupescu, vis-a-vis de liceu). Contact pentru detalii de participare (pânã în data de 01.03.2013): S. ªtefãnescu, Tel: 0721234501

CONSULTATII MEDICALE. MEDIC GENERALIST OFER SERVICII MEDICALE LA DOMICILIU: CONSULT, TRATAMENTE INJECTABILE, PERFUZII, MONTARE / SCHIMBARE SONDA, 50 RON, TEL: 0758613364

n SC Perfect Curier SRL cu sediul in Bucuresti str. Hariclea Darclee nr. 4, sector 1, ORCTB cu CUI 12890395, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de colectare si transport deseuri, cod CAEN 9002+6024 desfasurata in Bucuresti. Informatiil se pot obtine la sediul Agentiei pentru protectia Mediului Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 intre orele 9.00-12.00, in fiecare zi, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii formulate in scris, se pot depune la sediul APM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt,

n Cimitirul Sfanta Vineri, vand 2 locuri de veci, 3.000Euro, Tel: 0745276982

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

é Cedare afacere la cheie, contract de inchiriere, alimentatie publica, bistro, reamenajat toamna 2012, 60 locuri, 156 mp, zona centrala, 10.000 EUR, Tel: 0734384866, dumaanca@yahoo.com,

Cumpar decizii ANRP (Fondul Proprietatea), Hotarari Prefectura, Legea 290 (Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786

é Doamna cumpãr picturã româneascã ºi strãinã, argintãrie, sticlã semnatã, porþelan, mic mobilier, obiecte din bronz ºi antimoniu, etc, Tel: 0721491271, 0214113048 n Medic familie roman cedez (vand) cabinet cu pacienti, Nisa Franta, Tel: 0213369106, 0745978855


pagina 14 / finanþãri-credite / afaceri firme / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri

26 Februarie 2013

Pianina August-Dassel Berlin, plac ã bronz , claviaturã fildeº, 1.000 EUR, Tel: 0752279986 sufragerie stil n Vând Florentin, masã masivã 6 scaune, bufet 4 uºi, servantã 2 uºi, vitrinã 1, 50m/1, 30m cu geamuri de cristal ºi oglindã, stare foarte bunã, 1.200 EUR, Tel: 0314159080, 0770368276

Vand Loc de Veci la Cimitirul Metalurgiei din Bucuresti. Rog Seriozitate, 2.000 EUR, no_hope23@ yahoo.com, Tel: 0729650006 n Vand Solar Nou, vertical, 54 de tuburi, multiple functiuni; Posturi de lucru complete pentru Coafor, cosmetica, manichiura, pedichiura, scafa mobilier si echipament patiserie - fastfood, Tel: 0727965205 n Vand Solarii Second Hand aduse din Spania, fabricate din teava modulara, lungime 56 metri, inaltime 4 metri, deschidere 8 metri, 10 EUR/mp, aditzu_99@yahoo.com, Tel: 0755896795 Vand tejghele si rafturi magaz in: 3 tejghele L115/a45/h110 noi cu sticla pe fata si deasupra, pretul este pe buc. si este neg. si raft compus din 9 placi de pal alb a cate 2m/buc suport fier perete + suport de tinere, pret intreg raft 700lei dis c , 500 RON, Tel: 0722539029 n Vand/ repar instrumente muzicale: clarinet, flaut, saxofon alto, trompeta jazz, fligorn, trombon cu clape, Tel: 0314275227, 0746151055 n Vanzari in rate, utilaje fabricare role hartie igienica, prosop hartie, tub carton, servetele, Tel: 0763839059

De vanzare afacere la cheie: patiserie, pizza, covrigarie, magazin alimentar, www.gt-chemicals.com, Tel: 0740251251 n Particular, inchiriez patiserie complet utilata, vad comercial, sector 5, pret negociabil, Tel: 0762008071 n Preiau firma platitoare de TVA fara datorii la stat, infiintata intre anii 2000-2012 cu toate actele depuse la administratia financiara, Tel: 0760128813

é Vand Service Auto multiplu + parte ITP si cladire comerciala P+4, Berceni, Tel: 0722246890

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0721390290, 0761077013 n Calificãri rapide Ministerul Muncii: instalatori, electricieni, rate, Unirii, Tel: 0213262606, 0314263470

é Matematica, profesor, orice zona, rezultate rapide, succesul garantat, sedinte individuale, eficienta maxima, asimilare usoara, experienta, Tel: 0754916860

n Vrei sa ai propria firma? Te ajutam sa pornesti prima ta afacere cu finantare 10.000 Euro nerambursabili de la stat! Tel: 0742732127

é Vand / Inc hiriez Spalatorie Auto, Prelungirea Ghencea, 4 rampe, sala asteptare, complet utilata, 28.000 €, 0723651125, diamed_47@yahoo.com

é Profesor matematica orice zona pregatire eficienta, rezultate rapide garantat, asimilare usoara, sedinte individuale, simplu, comod, rapid, profesor, Tel: 0761929678

é Amenajãm avantajos, zidãrii, tencuieli, gleturi, zugrãveli, gresie, polistiren, ºtuco veneþian, case roºu, preþuri negociabile, Tel: 0766531488

profesionala, execut lucrari de la centura pana la acoperis, amenajari interioare exterioare, apartamente, case, hale, canale, cavouri, la preturi de criza. Costi, Tel: 0768311717

é Cadastru si

intabulare, rezolvari rapide apartamente si terenuri pentru clienti multumiti. Ne recomanda seiozitatea, Tel: 0730725621, 0753854102

é Executam foraje puturi apa de mica-mare adancime, structura pvc. de valrom, valplast, filtru pe tubulatura pvc tip screen, izolarea primului strat printr-un inel de ciment, sablaj de margaritar, denisipare, limpezire put. Garantie debit apa, dosar parametri foraj. SC Apa Eco Trans Construct SRL executam foraje de epuisment, foraje pivoti constructii, foraje piloni, é Cadastru/Intabulare. foraj_puturicristi@yahoo.com, Firma de topografie realizam Tel: 0724401595 cadastru / intabulare, n INSTALATOR AUTORIZAT CONDUCTE apartamentari, alipiri, INLOCUIESC dezlipiri, studii topografice, APA, INST. ELECTRICE, éA m e n a j a r i FACTURA, trasari. Rezolvam orice ZUGRAVELI; apartamente la cheie: problema cadastala in cel GARANTIE 36 LUNI, RATE, YOUPLUMMER@YAHOO.COM gleturi, faianta/gresie, mai scurt timp, offic e TEL: 0765239162, rigips, tapet, glafuri, @ c u s t o m s u r v e y . r o , 0726180980 vinarom, parchet, www.customsurvey.ro, Tel: n Jaluzele exterioare (rulouri), instalatii, etc, Tel: 0724943293 AL ºi PVC, preþuri 0767417284, 0744316918 Tel: n Echipa particulari, case la promoþionale, n Balustrade inox (de la 49 rosu si cheie, amenajari 0722766562, 0214304183 Euro), fier forjat (39), porþi, apartamente, electrice, structuri scãri, orice confecþii, sanitare, experienta la preturi Parchetar, profesional, Tel: 0725094777 de criza, Tel: 0730354671 n Electrician

é Investitor - caut partener. Caut partener priceput in Albinarit pt crearea unei afaceri in domeniul apicultura. In afara de bani, pot sa ofer si consultanta pentru vanzarea produselor apicole in strainatate. Astept raspuns pe e-mail biz.amio@yahoo.com, Tel: 0743793207

é Echipa

autorizat ANRE execut, repar instalaþii electrice. Dosare, tablouri împãmântãri, mãsurãtori PRAM, Tel: 0766239798, 0730455624

n Execut mobilier la comanda din PAL melaminat, Furnir si MDF. Asiguram masuratori, transport, montaj, customfurniture88@yahoo.com, Tel: 0767978544

raºchetez, montez, paluxez, maºinã cu aspirator, Tel: 0736629210

n Producator tamplarie PVC, preturi foarte bune, incepand cu 49 euro/ mp. Plase de insecte, glafuri din PVC si Aluminiu. Masuratori si Montaj Gratuit, 49 EUR/mp, bogdannitu@albeal.com, Tel: 0753315601, 0214363145 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298


26 Februarie 2013

construcþii-amenajãri / avocaþi-acte firmã / audit-contabilitate / transport / pagina 15

é Salina sanatatea din casa ta. Proiectam si construim saline artificiale la domiciliul dvs, dupa metode brevetate si recunoscute national si international. Proiectul se poate realiza in orice incapere a locuintei adaptand zonele respective pentu a realiza obiectivul. Sunteam la dispozitia d- voastra cu idei si sugestii profesioniste. Nu ezitati sa ne contactati. Primim comenzi din toata tara, 250 EUR/mp, comanarmircea@ yahoo.com, Tel: 0728980380, 0740136396

é Solutii rapide si

avantajoase prin mediere. Suna acum, Tel: 0766400976, 0722400976

n Contabil expert, servicii contabile complete, salarizare, bilanþ, semnãturã electronicã, prima luna gratuit. 0766369750, 100 Ron, 0720891226, 0214118164

é Contabilitate completa declaratii, salarizare, resurse umane, consultanta fiscala, bilanturi, refacere evidente contabile. Preturi avantajoase, Tel: 0723744010, 0314166250

Transport orice Bucuresti si in tara - international, 2 tone capacitate incarcare, pret avantajos, Tel: 0734363466, 0761966209

é Asiguram servicii de transport marfa si mobila oriunde in tara si in Bucuresti efectuam transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum. Avem experienta necesara ca marfa dv. sa ajunga la destinatie in siguranta, office @transportmarfa rutier.ro, http://www.transport marfarutier.ro, Tel: 07247244420, 0767419106

é Închiriem Logan full options 50 Ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

marfa é Trans port materiale de constructii, mobila, etc la preturi de criza cu Iveco 3.5t. Disponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti s i oriunde in tara, florinchitzu@yahoo.com, Tel: 0766698253, 0723649530


26 Februarie 2013

é Reparatii Flaut /

é Dj nunta Organizari Evenimente Bucurestiprimirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele s i un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! http://djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

é Foto-video nunti si petrec eri. Fotografii nelimitate in format digital pe parc urs ul intregului eveniment; Cameraman ce va filma tot evenimentul in format Full HD; Pret si detalii la telefon, ionutpetre86@yahoo.com, http://www.evenimentedep oveste.ro, Tel: 0721327001, 0766338928

Piculina. Repar, restaurez, reconditionez profesional; ofer consiliere vanzari/cumparari. Consumabile. Garantie, Tel: 0722585689

n Reparatii automate cafea orice model, Service si intetinere, la cele mai mici preturi, curatari, spalari verificari, in Bucuresti si Ilfov. n Menajerã. Doamna serioasa 0720692661 fac menaj, calc rufe, Tel: Servicii web - Realizare 0729833283 site Realizare de site la Reparatii Calculatoare. preturi avantajoase. Va As igur s erv ic e de puteti promova afacerea calculatoare (pc), laptopuri; atat printr-un site de devirusare; instalare sistem prezentare, cat si prin de operare, antivirus, magazine online. Mai aplicatii Microsoft Office; multe detalii pe reparare retea; recuperare marcu-dana-alina.com, date, 100 RON, 90 EUR, Tel: 0728129497, bcristian@icloud.com, Tel: info@marcu-dana-alina.com 0765488589

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

AnuntAZ 26 februarie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you