Page 1

Personal curãþenie spitale, Angajare Urgenta! salariu 550Ron+ bonuri, Tel: 0726693792 V id e o c h a t - A b s o lv e n t e pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012

é DRUMUL TABEREI, TRICODAVA, PARTICULAR VAND AP. 3 CAM. DEC. ET. 1/4, 2 BALCOANE INCHISE, INTERIOR RENOVAT, IMOBIL STARE EXCEPTIONALA, ZONA VERDE, PIATA, PARC, SCOALA, CONTOR APA SI CALDURA. ACTE IN REGULA. ACCEPT CREDIT. EXCLUS AGENTII. NEGOCIABIL, 65.500 EUR, EMIL_POPESCU@YAHOO.COM, TEL: 0723314387

é PARTICULAR VAND BAR PE LIPSCANI CU TOATE DOTARILE, IN C L U S I V BUCATARIE 49.000 EURO. IN PREZENT FUNCTIONEAZA CA SPORTSBAR INSA E PRETABIL SI PENTRU CLUB DE NOAPTE, SALON MASAJ. CHIRIE MICA 1600 EURO/LUNA, 49.000 EUR, RADUVLDSV@YAHOO.COM, WWW.HATTRICK-BAR.RO, TEL: 0734990099

Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 1 0 0 0 - 3 0 0 0 E u r o , http:// www.secretchat.ro, Tel: 0786238785 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA é Tratament la

Covasna Pensiunea Mofeta Banu*** te asteapta in fiecare zi la o cura de sanatate, cu aer curat, apa minerala, bai carbogazoase, mofete si masaje. Pe langa astea oferim cazare si masa. Nu uitati: “Sanatatea e mai importanta decat toate! ” Informatii la telefon, 50 RON, norby102007@ yahoo.com, Tel: 0767031110 Persoane cu cunostinte din cel putin unul dintre urmatoarele domenii: HTML, CSS, PhotoShop. Contract munca. Program in ture. Pentru p r o g r a m a r e in t e r v i u , T e l : 0785965101

OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

12 Decembrie 2011 n Agenþi Pazã cu atestat, din Bucuresti. Angajam urgent, Tel: 0743104249 n Agenþi Pazã, salariu atractiv, angajeazã companie pazã, Tel: 0214340052, 0769283938

é Agenþi Pazã - angajãm urgent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, 0212010567 é Agenti Pazã barbati si femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca si salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

n Agenþi Pazã cu atestat, varsta 22-50 ani, barbati, office@u-e.ro, http://www.umoserv.ro, Tel: 0728978877 n Agenti Pazã atestati, varsta maxima 40 ani, din Bucuresti, 830 RON, turcud68@yahoo.com, Tel: 0765256471

n Bonã

experienta, 1.400lei, 8-10 ore: Crangasi, Vitan, Otopeni, Pipera, Obor, Pantelimon, Militari, Voluntari. Urgent, Tel: 0213107403 Bucuresti, n Bonã 1.000-1.200lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403 n Cipru. Firma autorizata cauta muncitori industrie, turism, é Confecþioner/a textilist agricultura, constructii, Tel: (masinista) salariul atractiv, zona 0744623033 Militari Apusului. 0722434203, cu experienþã Tel: 0217605982, 0722434204 n Coafezã angajeazã salon înfrumuseþare zona Berceni. Rugãm seriozitate, n Cosmeticianã salon vis-a-vis de Tel: 0722597053, 0214610799 Plazza Romania, bd. Timiºoara, n Coafezã cu experienta - salon Tel: 0722258777, 0723329376 é Agenti Vanzari cu sau fara Aviatiei salariu + comision, Tel: experienta Roossa Books Srl 0212333220, 0723209894 angajeaza, salariu de la 1200lei, n Coafeze cu experienþã minim 2 Salon înfrumuseþare p o s i b i l i t a t e a v a n s a r e ; t e l ani angajeazã cu salariu fix plus 9.00-17.00, Tel: 0318004555 comision, Tel: 0729342004 n Asistenta radiologie angajam, n Colaborare part-time pentru douã asistente medicale, Tel: 0213265596 nutriþioniºti, terapeuþi. 0766448126, Tel: 0722570969, 0768166359 Barman cu permis auto cat B, bucatar si femeie la spalat vase n Colaboratori. Firma paza cauta éCosmeticianã, - Realia, restaurant, sos. urgent colaboratori, oferim procent Berceni 96, sect. 4, angajeaza, lunar din valoarea contractelor manichiuristã, coafor stilist aduse. Angajam personal pentru Angajam pentru Salon Elegant Tel: 0736112732 zona Jilava, Tel: 0770950796 Piata Romana, experienta n Bonã 1.100lei, experienta, 9 Consilieri vestimentari minum 4 ani si portofoliu clienti. Posturi disponibile URGENT. ore: Dr.Taberei, Dorobanti, Conditii salarizare foarte Herastrau, 13 Septembrie, angajam pentru Casa bune, programari@s11.ro, Bucurestii Noi, Piperade Moda, Bucuresti, www.s11.ro, Tel: 0722905892 Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 Tel: 0752199488

n Dispecer cu experienþã Roel Paradox Seka, angajeazã companie pazã, Tel: 0749533502, 0754010164 Angajãm n Distribuitoare doamne pensionare pentru distribuire flyere. Promovare farmacie, Tel: 072770297 D i s trib u i to ri c u s a u fa ra experienta Roossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1200lei bonusuri in functie de realizari; tel 9.00-17.00, Tel: 0318004555

n Economist absolvent ASE cu

sau fãrã experienþã bun cunoscãtor al limbii engleze angajeazã General Metal Sal Holdireprezentanta pentru Departamentul comercial. Rog trimiteþi CV-ul la adresa: lucia@etalrom.ro sau fax 0212233001

é Educator/toare cu minim 2 ani experienþã, angajeazã grãdiniþã particularã, zona Domenii, Tel: 0769636066, 0769634754


oferte de muncã România / info / pagina 3

12 Decembrie 2011 n Farmacisti angajãm - vârsta nu conteazã dacã sunteþi pensionarã, dar vã doriþi activitate vã asteptãm, Tel: 0727702971 n Femeie de Serviciu pentru Farmacie, Tel: 0727702971 n Inginer ºi maistru în construcþii, angajeazã firmã de construcþii, Tel: 0720200636, 0720234999 n Îngrijitoare copii, angajeazã grãdiniþã particularã, zona Mogoºoaia, se asigurã transport, Tel: 0735215038 n Livrator angajãm cu maºinã personalã /scuter personal -La Tortilla Fast Food. Zona Victoriei, non-stop, Tel: 0727702971 n Lucrãtor comercial angajam -La Tortilla Fast Food. Studii de calificare ajutor bucãtar/ ospãtar constituie avantaj. Zona Victoriei, non-stop, Tel: 0727702971

EROTIC é MASAJ ANGAJAM URGENT CU FARA EXPERIENTA, PENTRU SALON DE MASAJ EROTIC CONSACRAT, MINIM 20 DE MASAJE PE ZI, CASTIGURI SUBSTANIALE MINIM 2000 € LUNAR, FORME LEGALE, CARTE DE MUNCA, CLIENTELA FORMATA, OFERIM CAZARE PTR FETE. S E R IO Z IT A T E M A X IM A ! 2.000 EUR/LUNA, INGANFATAREA@YAHOO. COM, TEL: 0721656563, 0760880292

é MASAJ EROTIC ANGAJAM URGENT FETE CU FARA EXPERIENTA, PENTRU SALON DE MASAJ EROTIC CONSACRAT, MINIM 20 DE MASAJE PE ZI, CASTIGURI SUBSTANIALE MINIM 4000 € LUNAR, PLATA SE FACE ZILNIC INTRE 10-20 DE MIL, FORME LEGALE, CARTE DE MUNCA, CLIENTELA FORMATA, OFERIM CAZARE PTR FETE DIN PROVINCIE. SERIOZITATE MAXIMA! 0721.656.563, 4.000 EUR/LUNA, TEL: 0754785596, 0760880292

n Operator casa de amanet cu experienta, Tel: 0744430165

é Masaj Erotic Angajam urgent fete cu fara experienta, pentru salon de masaj erotic consacrat, minim 20 de masaje pe zi, castiguri substaniale minim 4000 € lunar, plata se face zilnic intre 10-20 de mil, forme legale, carte de munca, clientela formata, oferim cazare ptr fete din provincie. Seriozitate maxima! 0760.880.292/ 0721.656.563/ 0754.785.596, 4.000 EUR/luna, inganfatarea@yahoo.com, Tel: 0721656563, 0760880292 n Maseuzã masaj erotic cu/ fara experienta angajeaza salon masaj erotic Bucuresti, Unirii, oferim specializare, 3000lei, contact@vip-obsession.ro, Tel: 0754663361 n Maseuze condiþii lux, comision 45%, venituri 1500-2000E, exclus sex, angajeazã Artemis masaj Cotroceni, artemis_masaj@yahoo.com, www.artemis-masaj.ro 0732855488 n Maºinisti KBA: masinisti masina lipit, capsat, brosat, faltuit; magazioner; sef sectie legatorie. Tipografie angajeaza, 0214050458 n Mecanic auto cu experienþã angajeazã - Societate comercialã, Tel: 0762208302 auto, tinichigii, n Mecanici vopsitori, electricieni, receptie piese, inspector devize angajam pentru service auto, 0311032820 n Menajerã 1 - 2 zile pe saptamana, in zona Prelungirea Ghencea, spatiu de birou intr-o garsoniera confort 1, BLOC NOU IN COMPLEX REZIDENTIAL. Doresc o doamna corecta, harnica, dinamica exlusiv pentru curatenie (fara gatit, calcat, spalat rufe). Ofer 70 ron/sedinta, 70 RON, call.me_sid@yahoo.com, http://www.xms.ro, Tel: 40721249845, 40721249845 n Modelatori covrigi angajez, Tel: 0723569140 n Modele RECLAME pentru TOATE VÂRSTELE (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. BUCUREªTI + PROVINCIE. 0761.322310, 0722.39.70.39 model@sequoiamodels.ro, Tel: 0213156581

é Operator Pc Conversatii PC - Cunosti lb. engleza la un nivel mediu? Ai folosit pana acum medii de socializare (mess, facebook)? Daca raspunsul tau este da, te anuntam ca poti face aceste lucruri primind si bani! Te a s t e p t a m la u n in t e rv i u ! conversatii.caluculator@ yahoo.com, Tel: 0785509547

vizita obligatoriu experienta minim 2 ani, zona Romana. Minim 1100lei, Tel: 0725926728

Secretarã angajeazã Lartek Grup. Vã rugãm trimiteþi CV prin fax sau pe e-mail. Pentru detalii sau mesaje SMS, cv@lartekgrup.net, Tel: 0760679777, Fax: 0214366187

n Secretara.

Domn italian angajeaza fata pt mic secretariat si menaj usor, Tel: 0749605804 n Secretarã. Firma angajez fata pentru activitati birou (notiuni contabilitate-secretariat), Tel: 0730096718

n Ospãtari

Restaurant angajeaza, sunati intre orele 9.00-20.00, Tel: 0724730252 Persoane cu cunostinte din cel putin unul dintre urmatoarele domenii: HTML, CSS, PhotoShop. Contract munca. Program in ture. Pentru p r o g r a m a r e in t e r v i u , T e l : 0785965101

n Personal

pentru gratar, angajam urgent fete sau baieti, eventual permis cat. B, cautam persoane care doresc sa munceasca, rugam seriozitate, Tel: 0747385660, 0767464395 n Personal - Spalatorie auto angajeaza in Grozavesti, Tel: 0762679897, 0761637020 n Personal calificat bucãtãrie (bucãtar, ajutor bucãtar) ºi casierã la o cantinã -restaurant cu autoservire, zonã centralã. Salariu atractiv, program de lucru avantajos, Tel: 0726757452, 0723337174 n Personal calificat manichiurã /pedichiurã, masaj. Experienþa solicitatã de minim 1 an, Tel: 0723348278, 0722526677 n Personal Restaurant - Sef unitate, bucatar sef, bucatar, ajutor bucatar, casier, gestionar, spalator vase si picol. Cerinte: experienta in domeniu publica. SC é M u n c i t o r i c a l i f i c a þi º i alimentatie Catering&Services necalificaþi - SC Construcþii Ansamble angajeaza pentru punctul de angajeazã urgent! permanent, cu lucru din zona Parc Industrial CM. Salarii avantajoase, Tel: Ploiesti. CV la e-mail, 0734847568 contact@ansamble.ro, http://www.ansamble.ro, Tel: n Operator calculator angajam, 0725543451, 0372769557 Tel: 0213265596

é Operator xerox si carti de

Reprezentant Avon cautam reprezentanti vanzari castiguri mari, produse cadou, posibilitati avansare, cursuri gratuite, Tel: 0768321060, 0722930207

é R e p r e z e n t a n t v â n z ã ri directe angajeaza Roossa Books SRL, cu sau fara experienta, salariu in functie de realizari; tel 9.00-17.00, Tel: 0728650079

é ª o f e r i ta x i c u / f a rã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

n ªoferi cat. D cu atestat ºi

cartelã tahograf pentru transport interjudeþean, Tel: 0731400562, 0766656262 n ªoferi taxi - Închiriez licenþe taxi pe judeþul Ilfov. Ofer ºi cer maximã seriozitate, 0722311993 n Sudor/instalator gaz pentru instalatii de gaz. Experienta minim 3 ani la o firma de gaz. Avantaj permis, contact@grandgaz.ro, http://www.GRANDGAZ.ro, Tel: 0724221193, Fax: 0318177642 n Vânzãtoare serioasã vârsta 22-35ani, pentru magazin Outlet, zona Militari piaþa Gorjului, bd. Iuliu Maniu nr. 69, Tel: 0723501969

Vânzãtoare la minibar/salã de jocuri, program douã zile cu douã, zona Militari, Tel: 0723436343 n VÂNZÃTOARE DE PRODUSE

PUI SI MEZELURI PENTRU MAGAZIN ALIMENTAR IN BUCURESTI PIATA 16 FEBRUARIE, TEL: 0765943032 n Vânzãtor/are pentru sexshop, aspect placut, vorbitoare limba straina, SC CAMAD SRL. Bucuresti, 900 RON, nbp76bodo@yahoo.com, Tel: 0763663443 n VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: 0720818129, 0314250001

n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, incepand cu 1200E, http://www.camchat.ro, Tel: 0720818129


pagina 4 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Grecia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (165) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Exercitarea dreptului de ºedere ºi accesul pe piaþa muncii în Grecia. Doamna Maria P. din Floreºti, Judeþul Prahova, ne solicitã informaþii despre condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã cetãþenii români pentru a lucre legal în Grecia. Eventual sã nominalizãm ºi câteva domenii ºi sectoare de activitate unde sunt mai mari oportunitãþi de angajare. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Ca cetãþean al unui stat al Uniunii Europene, puteþi intra pe teritoriul Greciei prin prezentarea unei cãrþi de identitate valabilã sau un pasaport. Nu existã nici o cerinþã suplimentarã pentru a deþine vizã de intrare. Lucrãtorii dintr-un stat al UE, cum este ºi Romania, au dreptul de stabilire, pe întreg teritoriul Uniunii Europene / Spaþiul Economic European. CetãÑenii UE / SEE pot intra pe teritoriul Greciei pentru a cãuta locuri de muncã ºi ºedere pentru o perioadã de ºase luni (trei luni pentru ºedere ºi o perioadã suplimentarã de de trei luni în cazul în care sunt în cãutarea de lucru). Formularul E 303 dã dreptul unui ºomer care este în cãutarea unui loc de muncã, de a beneficia de îndemnizaþie de ºomaj timp de trei luni. Un alt formular tip “E” este necesar pentru asigurãri sociale. Aceste documente administrative sunt furnizate de cãtre instituþiile din statul de origine, în speþã din Romania. În baza formularului E 205 se probeazã faptul cã persoana aflatã în cãutarea unui loc de muncã este asiguratã în statul de origine. În cazul ºederii în Grecia pentru o perioadã mai mare de trei luni, acestã situaþie trebuie raportatã la secþia de poliþie din zona în care cetãþenii unui stat membru UE / SEE îºi au reºedinþa. Permisul de ºedere confirmã dreptul de ºedere în Grecia ca o persoanã angajatã, avand naþionalitatea statului UE /SEE. Respectiva persoanã trebuie sã fie angajatã sau sã dispunã de resurse suficiente pentru a rãmane în Grecia. Dacã aceste condiþii sunt îndeplinite, un permis de ºedere este eliberat pentru cinci ani ºi poate fi reinnoit. Fiecãrui rezident îi este alocat, în relaþiile cu autoritãþile fiscale, un numãr de înregistrare pentru impozitarea veniturilor personale (AFM) ºi un alt numãr de înregistrare (AMKA) pentru serviciile de asigurãri sociale. Cetãþenii din statele membre ale UE / SEE, respectiv Romania, pot intra ºi lucra în Grecia în mod liber, fãrã o autorizaþie specialã. Cetãþenilor din statele mebre ale UE li se elibereazã un permis de ºedere pentru obþinerea unui loc de muncã plãtit, atunci când aceºtia prezintã o declaraþie de angajament din partea unui angajator. Un membru de familie dependent, al unui lucrãtor, resortisant al unui stat membru al UE / SEE, aflat în întreÑinerea lucrãtorului, beneficiazã de aceleaºi drepturi ca ºi lucrãtorul respectiv. Instituþia competentã pentru eliberarea permisului de ºedere în Grecia este secþia de poliþie din raza de domiciliu. Documente justificative necesare: documentul oficial utilizat de cãtre solicitant pentru a intra pe teritoriul Greciei; dovada cã atât solicitantul cât ºi membrii familiei sale au asigurãri de sãnãtate ºi dispun de fonduri suficiente; trei (3) fotografii. Pentru asigurarea de sãnãtate, solicitantul trebuie sã deþinã Cardul European de Asigurãri de Sãnãtate (acest card este de preferat, în locul formularelor mai vechi E 111 ºi E 119) din þara de origine. În Romania, Cardul European de Sãnãtate este eliberat de cãtre Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS), instituþia competentã în domeniul asigurãrilor de sãnãtate. Referitor la oportunitãþi de angajare. Dorim sã informãm cititoarea ziarului nostru cã, din principiu, noi nu ne ocupãm cu plasarea forþei de muncã în strãinãtate ºi nici nu intenþionãm sã o facem vreodatã. Nici sã promovãm locurile de muncã dintr-un sector de activitate, ori locurile de muncã vacante. Demersul nostru este sã informãm cetãþenii români despre drepturile economico- sociale pe care le au, în calitate de cetãþeni europeni, atunci când opteazã sã lucreze ºi în alte state, altele decât România, pentru ca aceºtia sã cunoascã legislaþia, în special reglementãrile privitoare la piaþa muncii din þara respectivã, dacã este posibil înainte de a se decide sã plece din România. Totuºi, pentru a veni în sprijinul cititoarei noastre, o informãm cã principala instituþie ºi sursã de informaþii în domeniul ocupãrii forþei de muncã din Grecia, având centre de promovare a ocupãrii forþei de muncã ºi a personalului în toatã Grecia, este Organizaþia pentru ocuparea forþei de muncã (OAED). De asemenea pot fi contactaþi consultantii EURES – Grecia (European Employment Services - Greece), care au rolul de a consilia persoanele interesate în a gãsi de lucru într-un stat al Uniunii Europene ºi de a ocupa locurile de muncã vacante puse la dispoziþie de cãtre angajatori în spaþiul european, implicit în Grecia. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

12 Decembrie 2011

n Videochat Studio angajeazã

fete cu/fãrã experienþã. Venituri cuprinse între 1.000-4.800$ garantat lunar. Oferim avans 500$ ºi salariu fix, Tel: 0737536818, 0760160137 n Videochat câºtiguri foarte bune pe bune, 300$ bonus angajare, salariu fix +comision, cerem /oferim discreþie, cãutãm fete /doamne. Edy, Tel: 0767589321, 0736438121

n Agent Pazã si ordine, calificat,

é Videochat - castiguri de 100-200 dolari pe zi, plata la sfarsitul turei, posibilitate de cazare, vila lux, echipament modern, site-uri exclusive in Romania, program flexibil, Tel: 0728905818

n Videochat oferta job100% legal.

Studio profesional videochat, cu activitate 100% legala angajeaza modele (fete, baieti) cu aspect fizic placut, carte de munca, castig minim 2000usd, plata bilunar. Optional cazare, profesional_mystic@yahoo.com, Tel: 0760670830

Cipru, Larnaca, barmanita/ consumatie. Cazare avion asigurate, 40 euro/zi + 3eur comision la fiecare bautura, program 19-2, contract 3 luni, patroni romani, colege romance; facebook Celica Bar Larnaca, 40 EUR, celicapub@yahoo.com, Tel: 0761964074 é

40 de ani, 1.80m, 96kg, atestat de paza si ordine, leg. 333/2003, cu vechime in munca, C.M. 15ani, cunostinte maxime in domeniul sistemelor de alarma, atestat PSI, permis cat B, fost sportiv, familist, imi ofer serviciile celor interesati de paza proprie profesionala pentru hoteluri, restaurante, magazine, scoli, gradinite, depozite, sedii firme si case particulare, blocuri, santiere. Foarte punctual si devotat postului de munca.Salariu negociabil.Rog oferte serioase, 900 RON/luna, Tel: 0737436222

n Dubai

si Doha (Qatar). Angajam personal hotelier, limba engleza obligatorie, experienta in domeniu, CV cu poza obligatoriu! Conditiile contractuale se vor discuta in urma interviului, é Videochat office@flexywork.ro, Luxury&TeamVision Studios va http://www.flexywork.ro, Tel: asteapta in noua locatie de lux 0731218223, 0771548872, Fax: cu oferte senzationale: comision 0213200386 de pana la 70%, gama variata de bonusuri, training specializat, program flexibil, colectiv tanar! studioluxury@yahoo.com, http://www.luxurystudio.ro, Tel: 0785035606, 0757695830 n Videochat fete cu/fãrã experienþã. Engleza conversaþional. Program la alegere. Venituri sigure é Germania ºi Israel. Angajez 1.000-5.000$ lunar. Avans 500$ muncitori în construcþii: dulgheri, plus bonus la angajare, Tel: fierari, finisori ºi necalificaþi, Tel: 0721865777, 0766290521 0723983908 n Videochat pentru fete cu/fãrã experienþã. Avans 500$. Salariu n Germania, caut fete cu fix 1.000$ sau procente experienta intre 20-28 ani si 50–84%, traning asigurat, plata transex pentru club xxl, an bilunar, bonusuri, posibilitate contract. pentru relatii sunati la tel avansare, Tel: 0754931717, 00491748279120, Tel: 0040730896091, 0726496406 004915156909335

Anglia. Daca esti asistent medical si vrei sa muncesti in Anglia, intra pe site, iar noi te vom ajuta sa obtii in cel mai scurt timp posibil dreptul de munca. Rog seriozitate, crina75_2007@ yahoo.com, http://www.asistentein anglia.co.uk

é Italia. Cautam 25 sudori cu experienta asamblare otel beton, pentru deplasare in Italia. Asiguram transport si cazare. Prezentare CV mondoest@ ymail.com

é DJ caut angajare, 11 ani experienta internationala (Anglia, Spania, Italia, Franta). Muzica proprie, demo mix, orice gen musical (exclus manele), remixuri proprii. Rog seriozitate! dj_bleau@yahoo.com, Tel: 0751267325, 0786970765 n Menajerã ºi baby-sitter, 47 ani, cu experienþã, caut angajament serios la firmã sau privat, Tel: 0766599561


12 Decembrie 2011

vânzãri terenuri / case / garsoniere / 2-3 camere / schimburi / cumpãrãri imobile / pagina 5

n Ciorogârla centru, proprietar, constr. 2008, 1+M, suprafata 180mp, teren 600mp+100 mp drum privat, 4 camere, 2 bai, spatios, structura beton, Dâmboviþa comuna living pereti BCA, izolatie de 10cm, curent, termopan, usi interioare, Doicesti, Aleea instalatie electrica si sanitara, put Sinaia DN 71, teren cu hidrofor, gard, studiu geo. 83.000 EUR, Tel: intravilan, 2800mp, NEGOCIABIL, 0727038378 25E/mp, Tel: n Constanþa, 2 Mai, vand vila vis-a-vis de tabara circa 300mp 0721913492 locuibili, 30m pana la plaja, mobilata, dotata cu toate 00491771588230, n Militari Bucuresti sector 6, accesoriile. EUR, Tel: teren 300 mp, str. Boja nr. 1, 550.000 004981587937, 0728568341 Tel: 0217250048 n Corbeanca Ocazie sãrbãtori, vilã duplex, finisatã ºi racordatã la utilitãþi, construcþie octombrie 2011, 72.000 EUR, 0751023373 n DOBROEªTI URGENT VAND SAU SCHIMB CASA LA CURTE CU APARTAMENT 2 CAMERE, CONF 2, PLUS DIFERENTA, 35.000 EUR, TEL: 0763345044

é Tãrtãºeºti, particular, 6 loturi intravilane intre 530-790mp, gaze, stalpi curent montati la fiecare lot, urbanism P+1 (2), vile construite pe loturile vandute si in vecinatati, 20 min de Pta Victoriei pe DN7 -4 benzi fara blocaje in t r a f i c , i n t r e 10.000-16.000 Euro/lotul, poze si detalii pe: http://www.terentartasesti.ro,

n Militari B-dul Iuliu Maniu, str. Belsugului, Vila P+1+M constructie noua, lux - la cheie, singur curte, camera de zi+ 2 dormitoare+ camera+ mansarda locuibila, 150mp constr.+ 150mp curte, bucatarie mobilata si utilata, 3 gr.sanit, centrala termica, canalizare, toate utilitatile, gard inalt beton, cartier vile, zona linistita, apropiere mijloace de transport in comun, complex comercial, etc, acte, libera, 115.000€, aurelburlan@gmail.com, Tel: 0722729252, 0771162417

intrarea în é Militari Roºu-Chiajna, la 200m de Lacul Morii, str. 1Decembrie 1918, nr. 8A, vând casã+teren. Teren 828mp, deschidere 16ml, toate utilitãþile, (gaze, apa, curent, canal, CATV, internet, telefonie) cu casa construitã în 2000, 91mp, 3 camere, baie, bucãtãrie, termopane pe lemn, aer condiþionat, centralã termicã pe gaze, cu instalaþie pe cupru cu calorifere de aluminiu. Terenul permite amplasarea unui bloc P+4 sau locuinþe colective, sau amplasarea unui depozit de marfã de orice tip, negociabil, 130.000 EUR, Tel: 0766742308 n Pantelimon in zona Selgros, Vila parter+1+M, 4 dormitoare, 3 bai, 1 bucatarie, 1 sufragerie, direct cu proprietarul, George, 86.000 EUR, livia.preda@fancourier.ro, Tel: 0763982735

Taberei P-ta n Drumul Moghioroº, particular, vînd garsonierã confort 1, semidecomandatã, Tel: 0722250557 n Giurgiului Luicã, confort 1 decomandat, parter/4, 32 mp, gresie, faianþã, termopan, cetntralã termicã, 24.500 EUR, Tel: 0733538292, 0768935619 n Militari Lujerului, cf. 1, decomandat, 40mp, bloc 1984, curat, accept credit, 36000E negociabil, 36.000 EUR, Tel: 0720509614 n Militari Vand garsoniera conf. 1, decomandat 28mp, 28000E discutabil, necesita reparatii, Tel: 0766537733 n Titan zona Gh. Petrascu, parc Titan, Vand garsoniera parter, imbunatatiri multiple pretabil sediu firma sau societate comerciala, Tel: 0724562172, 0726608781

Pantelimon, apartament 2 camere (din 3 iniþial), 88mp, complet mobilat ºi dotat (inclusiv aer condiþionat), boxã subsol 4mp, negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0742585192

n Militari

Proprietar vand 3 camere decomandate, parchet stejar, aer cond. 2 grupuri sanitare, 3 debarale, gresie, termopan, partial mobilat, constr. 1982, pret discutabil, 0722662168 n Unirii Fantani, 4/8, dec, vedere n Progresul Piaþa, 2 camere conf. fata, 2 balcoane, AC, Tel: 0723619619, 0722744599 1 (mobilat sau nemobilat), preferabil firmã. Urgent, Tel: 0733586845, 0314187769 Titan apartament 2camere în spate magazin Titan etaj 8/10, 52mp decomandat 51.000euro, Tel: 0740279980

n Schimb apartament 3 camere n Vitan Mall 64 mp, bloc 4 etaje, ultracentral Pitesti, bloc nou cu

îmbunãtãþiri, gresie, faianþã, termopan, 0722.339.612, Tel: 0722339612 n 1 Mai (Mihalache) Turda, constructie 1982, bloc reabilitat, etaj 4, decomandat, GFTP, mobilat, accept credit, n Berceni Piata confort 1 etaj 68.000 EUR, Tel: 0724332271 3/10 constructie 1985 st 57 accepta credit, 52.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769536936

similar in Bucuresti. Ofer diferenta, Tel: 0722216801 n Schimb apartament 3 camere, decomandat, etaj 3/4, Bistrita, judetul BN, cu apartament 2 camere, decomandat, exclus parter si ultimul etaj, Bucuresti, Tel: 0744178238

n Cantemir stradal, 1/7, mobilat, utilat de lux, preþ 85.000E, Tel: 0721927149 n Berceni Big Secuilor sector 4 Eroii Revoluþiei, Viilor, P/7, sd, Garsoniera confort 2 etaj 1, gresie+ faianta, usa metalica, imbunatatiri: usa metalica, geamuri termopan, gresie, faianta Mobilata 43.000 EUR, Tel: 0723619619, 26.000 - Nemobilata: 25.500, 0722744599 andreii92@yahoo.com, Tel: 0722468659, 0766222569 n Ialomiþa Slobozia vand apartament 2 camere cu imbunatatiri si centrala termica, 60.000 RON, Tel: 0735344912 n Obregia - Mega Image, 2/9, 53 mp, renovat, termopan, liber, Tel: 0723619619, 0722744599

é Dristor metrou Str. Rm. Valcea nr. 7, Bl S35A, foarte aproape metrou, etaj 1/8, bloc mixt, suprafata 38 metri patrati (34 mp utili + balcon inchis 4, 17mp) gresie, faianta, parchet, balcon inchis, usa metalica, toate utilitatile. Disponibilitate imediata! 41.500 EUR, Tel: 0724091802

Pantelimon, Baicului, 2 camere, confort 1, decomandat, etaj 3/4, complet imbunatatit, constructie 1989, suprafata 63 mp, 49.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

n Tunari

Otopeni, Stefanesti, Corbeanca, etc - Cumpar loc de casa langa Bucuresti, buget 8-12000e, plata rapida, particular, Tel: 0764210140

Zona limitrofa Bucuresti, Casa modesta 2-3 camere, maxim 20km, maxim 10000- 12000E, Tel: 0722540856

n Cumpar urgent! cu plata cash 2

camere confort 1, 2 sau 3, Bucuresti adiacent, Tel: 0732864809, 0769536936 n Griviþei, Pajura, Bucurestii Noi, Drumul Taberei. Particular cumpar garsoniera cf 1 et inferior liber, Tel: 0722565322, 0720288654

n Cumpar urgent! cu plata cash 2

camere confort 1, 2 sau 3, Bucuresti adiacent, Tel: 0732864809, 0769536936


pagina 6 / închirieri oferte camere / case / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii / cereri

n Crângaºi Inchiriez apartament 2 camere, decomandat, imbunatatiri, semimobilat/ mobilat, etaj 1/8, Tel: 0722931248 n Drumul Taberei Raul Doamnei, cf. I, decomandat, 3/4, mobilat, utilat, Tel: 0741696063

1 Mai (Mihalache) metrou, Clabucet, 7/7, semidec, termopan, pensionara primeste 1pers nefumatoare, 300ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Berceni Particular închiriez 2 camere la curte, sector 4, la 2 fete sau bãieþi, Tel: 0729851393, 0785314510 Noi Laromet, n Bucureºtii Laminorului, curte, intrare separata, acces dependinte, pensionara primeste 1/2 persoane/cuplu fara copii, 400ron+ 250ron/garantie, Tel: 0216442571, 0723713816 n Drumul Taberei Timisoara Frigocom, p/10, decomandat, gfpt, color, pensionara primeste 1-2 pers. nefumatoare; 300-400ron/chiria+250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Rahova, particular închiriez camerã la curte, Tel: 0767672109, 0767453233 n Titan Piata Salajan, 6/10, decomandat, pensionara primeste in gazda fata nefumatoare; 300ron/chiria+250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

n Berceni zona, persoana fizica inchiriez vila 200 mp, complet utilata, Tel: 0758109808 Ciºmigiu Inchiriez vila noua (2011), s+p+2e+m, nemobilata, confortabila, disponibila imediat, Tel: 0740611035

n Dristor Inchiriez garsoniera complet utilata si mobilata modern, 190 EUR, Tel: 0734507582 n Ferdinand Proprietar inchirie garsoniera dubla et. 1/6, mobilata, Tel: 0744569407 Piata Minis, n Grigorescu inchiriez garsoniera 32mp, parter+ balcon (inchis), mobilata, utilata, 230 EUR, Tel: 0726743478 Lacul Tei Opanez, 32 mp, decomandata, renovata, mobilata, u tilata, a /c , 2 5 E U R / l u n a , vladut.andreea@gmail.com, Tel: 0729830047

n Militari Veteranilor cf. 1, 2/8, decomandat, 42mp, mobilat, utilat metrou, Tel: 0744994267, 0764025749 n Militari Virtutii, garsoniera cf.I, 40mp, decomandata, gfpt, grilaje, nemobilata, renovata; 180Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Militari Virtutii, garsoniera cf.I, 36mp, decomandata, p/4, gfpt, renovata, mobilata; 175Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Pipera zona de Nord, complex rezidential, garsoniera, conditii optime (securitate, spatiu verde, piscina, sala de sport, supermarket, gradinita) Etaj 3 din 3, 350 EUR, Tel: 0730583195 n Stadionul National, garsoniera dotata, utilata confort 1, suprafata 35mp, Tel: 0749516862 n Universitate particular, garsonierã semidecomandatã, 28mp, recent renovatã, utilatã complet, mobilã nouã modernã, curatã, liberã, Tel: 0722388563

n Baba Novac IOR, 6/10, 50mp, renovat, um, utilat, semimobilat,

n Iancului Matei Voievod, ofer particular, 2 cam, 260E, Tel:

inchiriere casa si curte, 2 camere 0724401724 mobilate si dependinte, facilitati, 300 EUR, Tel: 0722972369 Bucureºtii Noi, Depou, 2/4, n Prahova Sinaia vilã 6 semidecomandat, g+f+p+t, tv, dormitoare +living, pentru perioada automata, u .m, centrala, sãrbãtorilor, Tel: 0722110711 mobilata frumos, 240Ex1+1; n Prelungirea Ghencea Str. 210Ex2+1, Tel: 0216442571, Poiana Verde, camera mobilata, 0723713816 particular, Tel: 0729236840

n Titan 23 August, casa toate utilitatile, mobilata, 2 camere, holuri, baie, bucatarie, Tel: 0720030718

n Ciºmigiu apart 2 camere, mobilat si utilat curat, centrala proprie, pret discutabil, 300 EUR/luna, Tel: 0744649447

é Iancului, apartament renovat recent, mobilat modern, utilat complet, pret negociabil, 320 EUR, Tel: 0213207070, 0733683445

n Militari

Piata Veteranilor, particular, inchiriez ap. 2 camere, semidecomandat, et 6/8, semimobilat, proaspat zugravit. Foarte aproape piata, metrou, ratb, Tel: 0721414685 n Obor ACR, (in spatele blocurilor stradale), parter/8, liniste, decomandat, confort 1, suprafata utila 62 mp, proaspat renovat complet, nelocuit dupa renovare, gresie, faianta, parchet in camere, termopan, usa metalica la intrare, usi interioare schimbate, apometre, bucatarie mobilata, apartamentul se inchiriaza nemobilat, fara balcon, liniste. 1 luna avans + 1 luna garantie, 300 EUR, senta.imob@yahoo.com, senta-imobiliare.blogspot.com, Tel: 0727400855, 0741976094 n Rahova Petre Ispirescu, Alee Pricopan, închiriez apartament 2 camere, Tel: 0722398346, 0726168328 n Titan Particular proprietar 2 camere langa metrou Titan, disponibil din ianuarie 2012, renovat, utilat, mobilat complet, 350E, Tel: 0744441406 n Unirii apartament 2 camere, Tel: 0722365966

n 13 SEPTEMBRIE STRADA ACVILA, ETAJ 1 DIN P+1, COMPLET UTILAT, 300 EUR, TEL: 0724194284 n Basarabiei stadion, semidecomandat, 3 camere, 2 grupuri sanitare, usa metalica termopane, 85mp, mobilat utilat, zona parc, parchet aer conditionat, 350 EUR, popescu_holtzhauser@yahoo.com, Tel: 0721032316, 0784901560 n Militari Iuliu Maniu-metrou Gorjului, particular, mobilat+utilat ultramodern, preferabil cuplu, rog seriozitate, 350 EUR, Tel: 0723167285 n Unirii Fantani -7/8, dec, mobilat complet, termopan, Tel: 0723619619, 0722744599

n Unirii

- Fantani inchiriez apartament 3 camere, 85mp, nemobilat, imbunatatiri; se preteaza pentru firma, Tel: 0723667084 n Universitate 2/10, vedere fata, nemobilat, renovat, termopan, Tel: 0723619619, 0722744599

Beller Apartament 4 camere, et. 4/4, confort 1 decomandat, 2 bai, 2 balcoane. Frigider, aragaz, masina de spalat, mobilat. Plata 1+1, info@abcdellapubblicita.it, Tel: 0736158905

n Militari Apusului, apartament 4

camere, mobilat, etaj 2/10, Pret 350 euro/luna, anticipat o luna, 350 EUR/luna, Tel: 0752561222, 0733694030 n Romana, Caderea Bastiliei, parter, nemobilat, Tel: 0723619619, 0722744599 n Unirii parter, casa 4 camere, 80mp, pentru catering, birou, depozitare; pret negociabil, Tel: 0760297977

n Baba Novac 150mp, particular

langa strada, parc toate conditiile se preteaza pentru orice activitate, 1500E/ luna, 1.500 EUR, Tel: 0744829712 n Bratianu IC - Strada Baratiei, in spatele Magazinului Cocor, magazine 45mp, respectiv 38mp, Tel: 0212128838, 0371306567 n Cotroceni Carol Davila, ofer inchiriere casa pentru activitate depozitare, 150-200 mp x 3 eur, 450 EUR, Tel: 0723345153 n Crângaºi spaþiu de închiriat, 22mp, Tel: 0726874909 n Drumul Taberei, Valea Cascadelor, spatiu comercial 75mp, stradal, showroom 100mp+ teren 1.500mp, betonat, Tel: 0212128838, 0371306567 n Ghencea- Parohia Sf. Treime oferã spre închiriere un spaþiu de 10mp pentru activitãþi de panificaþie sau covrigãrie. Termen pentru depunerea ofertelor: 19 Decembrie, Tel: 0744889953 n Giurgiului ªos. Giurgiului, halã 400 mp, birouri, utilitãþi, 4 EUR/mp, Tel: 0745185528 n Griviþei, Av. Popisteanu, Bvd. Expozitiei, parcare, paza Inchiriem spatii de depozitare, productie sau birouri, acces metrou, Tel: 0722222654 n Militari Piata Veteranilor stradal deschidere Bdul Iuliu Maniu, 70mp, poate fi compartimentat si pretabil pentru fast-food, Tel: 0732985096

12 Decembrie 2011

n Militari Piata Gorjului, stradal n ªtefan

Cel Mare Stradal deschidere in Bulevardul Iuliu 190mp, finisaje+ dotari Maniu, suprafata 45mp si 18mp exceptionale, pretabil sediu banca, pretabil pentru fast-food, Tel: showroom, supermarket, 0732985096 restaurant, etc. vitrina 23ml. Avantajos! comercial@cocor.ro, Pantelimon Inchiriem spatiu Tel: 0213131403 co mercial, p a rter, b lo c, TIMPURI NOI- INTERSECTIE; Pantelimon 311, 20mp, la SPATIU COMERCIAL 300MP, 2000lei chirie 1 luna, Tel: TOATE UTILITATILE, CU VAD, 0721266551, 0722664293 POSIBIL COMPARTIMENTARE n PANTELIMON ORAª BD TEL: 0744501185 BIRUINTEI, ZONA TUBORG, INCHIRIEZ SPATIU STRADAL n Unirii - Alba Iulia. Inchiriez in 800MP PARTER + 800MP ETAJ, cladire de birouri, spatiu de 90mp, euro/luna + TVA, PARCARE ASFALTATA 1600 MP, 1050 Tel: TOATE UTILITATILE, TEL: http://www.unirii.heights.ro, 0720049766 0722291309 n Rahova str. Mãrgeanului, spaþiu comercial cu vad, aproape staþie RATB, Tel: 0723258082 Ofer spatiu n Republica productie sau birouri in zona metrou Republica sector 3, 200mp, et. 1, trifazic, aer conditionat, gaze, centrala proprie, sala de mese +grupuri Solicit pentru inchiriere sanitare, particular, Tel: garsoniera sau 0722288808 Sectorul 4 închiriem spaþii de depozitare cu parcare, hala pentru service auto, etc, Tel: 0763911511, 0722243779

apartament orice zona in Bucuresti, Tel: 0732864809, 0769536936


12 Decembrie 2011

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 7

é ESCORTE

BUCURESTI FANTEZII SI JUCARII EROTICE, DOMNISOARE NIMFOMANE SI EXTREM DE PERVERSE IN DORMITOR TE INVITA IN CUIBUSORUL LOR DE NEBUNII PT PLACERI SUBLIME! HTTP://WWW.LUX-ESCORT.EU, TEL: 0743436635, 0732902226

n Dacia Logan Papuc an 2011 zero km benzina, convenabil, Tel: 0724044624

é Renault Megane DTI 1.9 Motorina 101 CP Masina este full si arata impecabil, 2.650 EUR, Tel: 0724346386

Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

acum: n AchiziþionãmTv-LCD; Laptop; Combinã Sony; GPS; Play-Station; PSP; Magnetofon; Aparat foto; Camerã video; Calculator P4; Diverse. Fabricaþie dupã 2000. Preþ maxim- transport gratuit, Tel: 0785699822

é Rover 213 S cu

piese noi, Tel: 0744221177, 0726722677

o companie deosebita daca iti doresti sa petreci o ora, doua sau chiar mai multe alaturi de o tipa pasionala si sexy. Ador sexul total si pun pasiune é La tine sau la hotel in ceea ce fac. Imi plac barbati care Disponibila la tine stiu sa se poarte cu o sau la hotel, femeie. Daca intri in 150 RON/ora, Tel: aceasta categorie 0746963466 suna-ma si cu siguranta vom petrece clipe frumoase impreuna. Sex total! 150 RON/ora, Tel: 0751658261 n Atragator, tanar, 37/1.85/79,

é Dacia Papuc 1, 9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007

é NON STOP - SUNTEM CINCI n Accept: Acura, Dacia Cielo,

Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Dacia Solenza galbenã din fabricã, 2005, benzinã, între 50000-90000 km, negociabil, 1.200 EUR, Tel: 0788009498 Daewoo Matiz Stare foarte buna, an 2004, nu bate/trocane, fara rugina, aer conditionat, km re a l i 8 3 5 0 0 , I T P 2 0 1 2 , cauciucuri noi, fara incidente rutiere, mp3 player. Rog seriozitate! Masina se poate vedea in zona Dr. Taberei, 1.600 €, v.razvan86@yahoo. com, www.mobilabip.uv.ro Tel: 0764122754

n Opel Corsa Opel Corsa, an fabricatie 1998, 1.0 12V benzina, motor ECOTEC, ABS, ESP, faruri reglabile, servo directie, 2 chei, folie geamuri spate + luneta ionizata radio cu USB, cauciucuri de iarna noi (toate patru), consumabile schimbate, echipata de iarna (antigel, baterie), 2 airbag-uri, trapa panoramica, consum 5%, taxe si impozite mici, proprietar. Masina are cod european. Ofer fiscal pe loc. Taxa de inmatriculare foarte mica, 1.280 EUR, Tel: 0737436222

é Suna-ma! pot fi

Autoturisme nefuncþionale+ accidentate (dezmembrat +casare). Radiere +transport. Cumpãr vouchere. (Numai B u c u re º ti +Ilfo v ), T e l: 0767903318

n Tikete Rabla 2011, cu sau fãrã acte, plata pe loc, seriozitate, 1.500 RON, Tel: 0723599888, 0766511316

Fiat Ducato dezmembrez, 2010 motor nou diesel (5000 km) de 2999 cm3 cu cutie de viteze 6 trepte si radiatoare, usi fata, punte, bord, capota, faruri, amortizoare, 1 EUR, craciunc2002@ yahoo.com, Tel: 0757047510

é A d e v a ra t e l e p l a c e ri Delicii asa cum ti-ai dorit! V i s e l e ta l e a c u m le transformam in ealitate, 3 dive exotice dornice de cele mai nebanuite placeri intime interzise si fantezii nebanuite! Show-uri lesby reale! Free bar 0760880292, 200 RON/ora, Tel: 0754785596, 0721656563

é Delicii asa cum ti-ai dorit! Visele tale acum le transformam in ealitate, 3 dive exotice dornice de cele mai nebanuite placeri intime interzise si fantezii nebanuite! Show-uri lesby reale! Free bar, new now non-stop, 200 RON/ora, Tel: 0754785596, 0721656563

é Adevaratele placeri - Alege perfectiunea, in ciuda vointei tale imaginatia iti zboara mereu la noi, nu putem exprima in cuvinte placerile interzise ce le putem oferi, dar vino sa traiesti momente unice din viata ta, satisfactie maxima, free bar, 200 RON/ora, Tel: 0754785596, 0721656563

FETE PASIONALE SI EXOTICE, TRUPUL NOSTRU FREAMATA CHEMAND PASIUNEA DEVORANTA, IZVORATA DIN DORINTA TRUPULUI TAU INCORDAT, SUNTEM DULCI, FRUMOASE SI DORNICE SA TE FACEM FERICIT - POZE GARANTATE REALE, 100 RON, CLEOPATRAMASAJ@ YAHOO.COM, TEL: 0744202363, 0734350224

situatie foarte buna, doresc cunostinta tanara prezentabila, disponibila, bogdan58ro@yahoo.com, Tel: 0742326442 n Cunilingus pana la extaz, anilingus uro (pasiv) Pt d-ne suple peste 30 de ani Seriozitate maxima Numai sms 180 78kg 40, Tel: 0761241755

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062 é Rafinament, stil si eleganta,

fantezii si jucarii erotice, domnisoare fierbinti doar pt domni generosi si pretentiosi, 200 RON/ora, http://www.lux-escort.eu, Tel: 0723744898, 0732902226

P re z e n t a b i l , s e ri o s , 41/1.80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã. Rog seriozitate, Tel: 0735123908


12 Decembrie 2011

n Saadati -Sohi Mojtaba, cu

domiciliul in Bucuresti, Str. Virgil Madgearu, nr. 16B, Sector 1, indentificat prin CNP 1590814400730, declar pierdute certificatele de inregistrare ale marcilor M 2009 n Pierdut stampila firma SC S.I. 08887-CORAMAX, nr. 107670 si Smart Proiect SRL. O declar nula, M 2009 08886 – GEROROYAL, n Pierdut legitimatia de serviciu nr. 110779. Le declar nule, emisa de DGFPMB AFPS3 pe SC Euroins Asigurare numele Dragulin Mihaela Luminita inspector fiscal, o declar nula, Reasigurare SA avand n Pierdut carte identitate, permis sediul social in conducere, carnet student pe Voluntari, sos. numele Nica Gabriela Alidora, le declar nule, Bucuresti Nord nr. 10, n Pierdut certificat constatator nr. J23/2823/2011, CUI 422923/02.10.2007 pentru societatea Arcturius SRL cu sediul 5328123 declar pierdut in Popesti Leordeni str. baraganului nr. 26A, camera 2, et. certificat constatator 1, jud. Ilfov, J23/3064/2011, CUI pentru punctul de lucru 22602104. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator nr. situat la adresa din str. 422947/02.10.2007 pentru Gheorghe Doja nr. 7, societatea Arkadia Constructions Real SRL cu sediul in Popesti bl. 35F, parter, judetul Leordeni str. Baraganului nr. 26A, camera 1, parter, jud. Ilfov, Prahova. Il declar nul, J23/3061/2011, CUI 22643570. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator nr. 463916/12.09.2008 pentru societatea Faros Land SRL cu sediul in Popesti Leordeni str. Baraganului nr. 26A, camera 4, et. 1, jud. Ilfov, J23/2998/2011, CUI n Citatie Numita Terci Viorica 24467330. Il declar nul, Atena nascuta la 18/10/1983 din n Pierdut certificat constatator nr. parinti Gheorghe si Maria cu necunoscut este 139390/31.03.2008 pentru domiciliu societatea Vastaos Invest SRL cu chemata la 18/01/2012 ora 9 la sediul in Popesti Leordeni str. judecatoria Rosiori de Vede in act Baraganului nr. 26A, camera 3, de divort cu nr N4550/292/2011 sotul Terci Ion, parter, jud. Ilfov, J23/3107/2011, de marinela_18a@yahoo.com CUI 23631361. Il declar nul, In vitam p ro p rietaru l imo b ilu lu i s itu a t in s tr. Lamaiului nr. 9, sector 1, Bucuresti, la sediul firmei BTM Proconstruct Impex SRL, din s t r. C o m a n d o r A n d re i Popovici, nr. 67, sector 1, B u c u re s t i in v e d e re a perfectarii unei declaratii notariale,

n SC Allegro Invest SRL proprietar al terenului situat in comuna Snagov, tarla T160, parcela P542/12, 1, 2 nr. cadastral 4626, 5020, 4622 in suprafata de 3, 3ha, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului (de Oportunitate/Tehnic Consultativ/Favorabil) pentru documentatia Puz/Pud -Ansamblu locuinte. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 7.12.2011. Observatii/comentarii se primesc in scris la directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ghe. Manu nr. 18, sector 1 in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt, Tel: 0212125693

n SC Allegro Invest SRL proprietar al terenului situat in comuna Snagov, tarla T161, parcela P540/70, 72 nr. cadastral 5350, 5390, 4448, 4643 in suprafata de 5, 4ha, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului (de Oportunitate/Tehnic Consultativ/Favorabil) pentru documentatia Puz/Pud -Ansamblu locuinte. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 7.12.2011. Observatii/comentarii se primesc in scris la directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ghe. Manu nr. 18, sector 1 in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt, Tel: 0212125693 n SC Allegro Invest SRL proprietar al terenului situat in comuna Snagov tarla T69, parcela P542/289, 290 in suprafata de 4, 0 ha, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului (de Oportunitate/Tehnic Consultativ/Favorabil) pentru documentatia PUZ/PUD Ansamblu Locuinte. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 7.12.2011. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ghe. Manu nr. 18, sector 1, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt, Tel: 0212125693 n SC Hristofi Invest proprietar al terenului situat in comuna gruiu, tarla T83, parcela P380/1, lot 1, 2 nr. cadastral 3095/1 in suprafata de 15000mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului (de Oportunitate/Tehnic Consultativ/Favorabil) pentru documentatia Puz/Pud -Ansamblu locuinte. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 7.12.2011. Observatii/comentarii se primesc in scris la directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ghe. Manu nr. 18, sector 1 in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt, Tel: 0212125693 n SC Omonia Invest SRL proprietar al terenului situat in comuna Gruiu, tarla T9, parcela P68/1/22, 68/1 nr. cadastral 2658, 3191 in suprafata de 12233mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului (de Oportunitate/Tehnic Consultativ/Favorabil) pentru documentatia Puz/Pud -Ansamblu locuinte. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 7.12.2011. Observatii/comentarii se primesc in scris la directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ghe. Manu nr. 18, sector 1 in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt, Tel: 0212125693

Tratament colesterol Krilloil-Omega 369 distruge colesterolul rau si trigliceridele. De 48 de ori mai puternic decat Omega 3, contact@krilloil.ro, http://www.krilloil.ro, Tel: 0764477646

n Vand afacere in centrul istoric, pub amenajat, bucataria si barul sunt utilate, cu toate avizele luate, 20.000 EUR, oana_petrache@yahoo.com, Tel: 0749035222

n Vand sau inchiriez service auto

nou 2010, 4 puncte de lucru, 3

n Haine Second Hand Depozit cu elevatoare, geometrie, etc, cu produse de calitate la cele mai avantajoase preturi. Importam colecta originala direct din Olanda si Anglia. tel: 0723986113 Vodafone, 0784668477 Cosmote, 0743610962 Orange, 9 RON, amaria.group@yahoo.com, http://www.amariagroup.ro

é Anticariat cumpararm carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

n Contabil/ Gestionar/ Inspector

resurse umane imi ofer serviciul pentru societati mici, 0311050599 n Firma contabilitate oferim servicii complete de contabilitate financiara si de gestiune si revisal, Tel: 0214112965, 0726182324

n Cumpar hartie copiator A4,

ofer cash 6lei/ top, orice cantitate, Tel: 0765500180 n CUMPÃR DECIZII ªI TITLURI DE PLATÃ, DOSARE ANRP, ACÞIUNI FONDUL PROPRIETATEA, TEL: 0761058986 n Doamna cumpar pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoni, mic mobilier, Tel: 0214113048, 0721491271 n Frigidere, aragaz, masina de spalat, combina frigorifica, functionale, Metrou Tineretului. 0721662755, Tel: 0754292078, 0765524440

é Vand generator

de curent cu motorinã 3, 5w, 3.000 RON, Tel: 0767095788, 0724939353

é Vand tuica prune

15lei/litru, Tel: 0720994967

statie itp, omologat in functiune, in zona Mihai Bravu - Piata Ramnicu-Sarat Bucuresti, 475.000 EUR, constantin.hagivreta@yahoo.com, Tel: 0723600633, Fax: 0212320436

é Acoperisuri, executam dulgherie mansarde, tigla metalica, jgheaburi, burlane, mici reparatii, Tel: 0727279470

Cadastru pret redus, super oferta in luna decembrie: cadastru garsoniera si ap. 2 camere la 180 lei, 3+4camere 280 lei, cadastru teren 580 lei. Firma de cadastru si topografie, va asteptam sa ne contactati, 180 RON, ioana.dinu@ customsurvey.ro, Tel: 0724943293

é Închiriem Logan full options 50L/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Transport marfa Bucuresti 3, 5tone, ieftin, Tel: 0756411468

n Sevicii maºini de spãlat, orice

model, la domiciliul clientului. Garanþie 1-3 ani, Tel: n Curãþenie generalã sedii ºi 0768911412, 0720433791 apartamente. Apartament 2 camere – 60Euro, apartament 3 n Web design, realizare camere – 90Euro, etc. Relaþii: Tel: siteuri, magazine on0765316730, 0770253826 line, cataloage online, n Inlocuim instalatii electrice, bloguri, forumuri, reparatii electrocasnice (Tv, masini de spalat, DVD, video, platforme la comanda, calculatoare), montam alarme si sisteme de supraveghere la preturi marketing online, social de criza, Tel: 0747314171 media, optimizare

n Avocat

acord consultaþii, asistenþã ºi reprezentare în procese, Tel: 0732623122, 0744876606

google, promovare online, design grafic web/print, productie publicitara cele mai bune preturi, 200 EUR, office@plummedia.ro, www.plummedia.ro, Tel: 0733982759

AnuntAZ 12 decembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...