Page 1

1 Decembrie Bd, vand garsoniera, comfort 1, semidecomandata, 26 mp, balcon, et 9|10, pret negociabil. Fara imbunatatiri, 28.000 EUR, Tel: 0767850942, 0767160186

é Agent Vanzari. Mariflor SRL, jud. Cluj, producator de carne si preparate din carne, angajeaza Reprezentant Vânzari zona Bucuresti, ex perienta in domeniul alimentar minim 3 ani, mariflor.sales@gmail.com, Tel: 0729071080

Franta. Manworking.ro angajeaza Sofer Profesionist Inc arc ator-Des c arc ator pentru mutari, avantaj limba franceza, cazare si transport, 6 luni, 1300-1800 euro n e t , 1 . 3 0 0 E U R/luna, recrutare.manworking@ gmail.com, Tel: 0314380146, Fax: 0213135394

n Vand utilaje profesionale pentru catering sh: frigider 2 usi inox, hote inox, grill pe gaz, grill electric, masa de cald (bain marie), fripteuze, masina pentru tortilla mexicana, rotisor de capacitate mare pe gaz pentru purcei de lapte, berbecuti, curcani, pui. Pret negociabil, Tel: 0745057800

é Dj nunta, Organizari Ev enimente, primirea perfec ta c u mes ele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru poz e, totul c u SIENSII; dj petrecere, dj botez , dj c ununie, s onoriz are nunta, dj ev enimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, las ere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploies ti, dj Pites ti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success, ai nevoie de DJ Siens ii! http://djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782 n Contabilitate, Resurse umane, Infiintari SRL, PFA de la 200 L, Contabilitate completa (transmitere declaratii, bilant) - de la 50 L, resurse umane (Revisal, contracte, state, adeverinte) - de la 50 L, Div. deplasari pt. client, 50 RON/luna, Tel: 0727843102 contalex_solutions@yahoo.com www.ContalexSolutions.ro,

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, f axuri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, prin re-incarcare sau re-conditionare, acordam garantii similare elementelor originale, industrial_birotica@ y a h o o . c o m , http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399 n Sc Rob Construct Instal 2005 Srl executa case, vile la rosu, la cheie, pe structura din lemn sau beton, amenajari interioare si exterioare, instalatii electrice, sanitare, tamplarie din pvc cu geam termopan, Tel: 0727338277

é Videochat plata

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON / luna, xmodels@ yahoo.com, www.xmodels.ro, Tel: 0764822425 Videochat legal, contract + asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50% + bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$ + c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

03 Iulie 2013

é Ambalator. n Agent Intervenþie angajez cu atestat, zona Jilava, judetul Ilfov, Tel: 0726676817 Agenþi Pazã pentru sectorul 3, societate comerciala angajeaza, Tel: 0721583569 Agent de vanzari cu si fara experienta, salariu de la 1300 + bonusuri. Posibilitate avansare, Tel: 0728650079 n Agent Vanzari cu experienþã pentru punctul de lucru Bucureºti, pt. SC Agra’s SA Alba Iulia, producãtor de mezeluri. CV pe adresa de mail bucuresti@mezeluridomnesti.ro n Agent vanzari servicii. Service auto angajeaza (full time si/sau part time), tineri / tinere cu varste cuprinse intre 20 si 40 ani cu experienta in domeniu. Pachet salarial atractiv. Pentru relatii telefonati-ne, Tel: 0736900001

n Ajutor mãcelar, personal curãþenie angajez, pentru mãcelãrie zona Bragadiru Ilfov, Tel: 0721048003, 0725525720

Ajutor mecanic auto sau ucenic, angajez urgent in zona Piata Unirii, Tel: 0726269995 n ASISTENTA PERSONALA. ANGAJEZ FATA DRAGUTA, SOCIABILA PENTRU POST DE ASISTENTA PERSONALA. PROGRAM FOARTE LEJER, SALARIU MOTIVANT + BONUSURI; 3/4 ORE PE ZI; 1500 LEI / LUNA; OBLIGATORIU POZE SI PREZENTARE PE MAIL 1.500 RON/LUNA, JOB.PROFITABIL@GMAIL.COM

Studio Moderna angajeaza Coletatori/Pickeri pentru depozitul din Dragomiresti. Oferim salariu fix, bonuri de masa+bonusuri in functie de performanta, Tel: 0733460284 Asistent Manager angajeaza firma de instalatii. Cunostinte instalatii si limba engleza constituie un avantaj. Cunostinte operare computer obligatoriu, office@ggro.ro, Tel: 0749202104

é Asistent manager,

formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, 0752.900.304 stomatologie. n Asistenta Cabinet stomatologic modern, zona Brancoveanu, angajeaza asistenta de stomatologie, eleva sau absolventa a unui colegiu de asistente, ramteo@gmail.com, Tel: 0766338165 n Bona program full time. Angajez bona cu experienta, pentru copil 10 luni. Cerinte: maxim 35 ani, aspect fizic placut si ingrijit. Asteptam CV pe e-mail insotit de poza Obligatoriu (persoanele selectate vor fi contactate de catre noi). Salariu de inceput 900 lei, program 8-17. Zona Cotroceni, ancor.total@yahoo.com

n Brodezã - angajez personal broderie necalificat/calificat, conditii avantajoase, zona Timpuri Noi, Tel: 0737368386 n Brokeri imobiliari pentru Dezvoltator de cartiere rezidenþiale cu experienþã în vânzãri terenuri/ case, Tel: 0722100508 n Bucãtar ºi ajutor bucãtar pentru firmã de catering, Tel: é Coafezã, 0769061700 manichiriurista, n Bucãtar. Restaurant specific italienesc, zona Piata Romana, cosmeticiana, Salon angajaza pizzar si bucatar angajeaza in zona specializat in preparate reci Drumul Taberei, Tel: (salatierist). Informatii la telefon, 4 EUR, 0734257903 trattoriaverdilahovari@yahoo.ro, frizer ºi http://www.trattoriaverdi.ro, Tel: n Coafezã, cosmeticianã pentru sector 6, 0736623446 Tel: 0766950801, 0722151893 Angajez n Bucãtãreasã. bucãtar sau ajutor bucãtar cu experienþã (fete). Restaurant cu specific tradiþional angajeazã in zona Ghica Tei sector 2 Bucureºti, Tel: 0765719018 cu n Buldoexcavatorist experienta pe JCB3CX, é Coafezã, In salon popesor permis, din Buc sau imprejurimi, Tel: 0760177943 nou zona Mall Vitan. n Casier-Consultant Vanzari. Salon exclusivist. Doar fete, experienta 2 ani la Angajez coafeza cu casa de marcat si in experienta minim contabilitate primara (Registru de Casa, Raport de Gestiune). 1an, salon. Magazin specializat in extensiiprofesionale comertul cu imbracaminte si incaltaminte second-hand, @yahoo.com, Tel: bkd.mania@gmail.com, Tel: 0752173151 0723299452


oferte de muncã România / info / pagina 3

03 Iulie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã (24). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm prezentarea documentarului nostru, privind libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã. Astãzi despre procedurile privind înmatricularea autoturismelor. Normele naþionale actuale prevãd în general trei etape diferite pentru înmatricularea unui autovehicul. Iniþial are loc omologarea caracteristicilor tehnice ale autovehiculului, care, în multe cazuri, va fi omologarea CE de tip (aratã cã vehiculul a fost produs în conformitate cu tipul aprobat). Totuºi, unele tipuri de autovehicule sunt în continuare supuse unor proceduri naþionale de omologare. În al doilea rând, se efectueazã controlul tehnic al autovehiculelor rulate, al cãrui obiectiv este de a verifica, în vederea protejãrii sãnãtãþii ºi vieþii persoanelor, dacã autovehiculul respectiv este în bunã stare de funcþionare în momentul înmatriculãrii. Ultima etapã este reprezentatã de înmatricularea autovehiculului, prin care acesta este pus în circulaþie, dupã ce a fost identificat ºi i s-a eliberat un numãr de înmatriculare. În 2007, Comisia Europeanã a actualizat comunicarea interpretativã privind procedurile pentru înmatricularea autovehiculelor originare din alte state membre ale UE. Aceastã comunicare stabileºte, în detaliu, condiþiile minime care trebuie sã fie îndeplinite de procedura de înmatriculare a unui autoturism. În cazul autovehiculelor înregistrate anterior în alt stat membru, statul membru în care se face înmatricularea poate sã solicite numai depunerea urmãtoarelor documente: (1) Originalul sau o copie a certifi catului de înmatriculare emis în alt stat membru. Certificatul de înmatriculare armonizat emis de cãtre un stat membru trebuie sã fie recunoscut de cãtre celelalte state membre în momentul reînmatriculãrii autovehiculului pe teritoriul acestuia. Cu toate acestea, multe dintre autovehiculele înmatriculate înainte de 2004 sunt însoþite în continuare de certificatul de înmatriculare nearmonizat; (2) Certificatul de conformitate CE sau naþional. Toate autoturismele de serie aprobate începând cu anul 1996 se supun, în principiu, omologãrii CE de tip. Aceasta este o procedurã prin care se confirmã cã un tip de vehicul îndeplineºte toate cerinþele europene în vigoare legate de siguranþã ºi de protecþia mediului. Omologarea CE de tip este valabilã în toate statele membre. Producãtorul, în calitate de deþinãtor al omologãrii CE de tip, emite un certificat de conformitate CE, care aratã cã vehiculul a fost produs în conformitate cu tipul aprobat. Este posibil ca vehiculele cãrora li s-a acordat recent omologarea CE de tip însoþite de un certificat de conformitate valabil sã nu mai necesite o nouã omologare a caracteristicilor tehnice sau sã se conformeze altor cerinþe tehnice legate de construcþie ºi funcþionare, în afara cazului în care aceste caracteristici au fost modificate dupã ce au pãrãsit fabrica producãtorului. Autovehiculele care nu au omologare CE de tip beneficiazã de proceduri naþionale de omologare de tip, sau de omologare naþionalã individualã. Anterior, procedurile naþionale de omologare pentru autovehiculele care au obþinut deja o omologare naþionalã într-un alt stat membru ºi pentru autovehiculele care deja au fost înmatriculate într-un alt stat membru se încadrau în domeniul de aplicare al articolelor 34 ºi 36 din TFUE. În prezent, în conformitate cu noua Directivã 2007/46/CE privind omologarea de tip, procedurile naþionale ºi individuale de omologare sunt armonizate. Deºi validitatea omologãrii este limitatã la statul membru care a efectuat omologarea, un alt stat membru trebuie sã permitã vânzarea, înmatricularea sau punerea în circulaþie a vehiculului, cu excepþia cazurilor în care acesta deþine suficiente probe pentru a considera cã normele tehnice utilizate pentru acordarea omologãrii de tip nu sunt echivalente cu cele proprii. Autoritãþile naþionale pot sã nu solicite certificatul de conformitate CE pentru vehicule înmatriculate anterior într-un alt stat membru, dacã certificatul de înmatriculare anterior al vehiculului respectã întru totul modelul din Directiva 1999/37/CE. Cu toate acestea, autoritãþile naþionale pot solicita certificatul de conformitate CE pentru vehiculele înmatriculate în prealabil în alt stat membru atunci când certificatul de înmatriculare nearmonizat nu le permite sã identifice autovehiculul cu suficientã exactitate. Dacã autovehiculul nu are un certificat de conformitate CE, autoritãþile naþionale pot solicita prezentarea unui certifi cat naþional de conformitate. (3) Dovada de platã a TVA, dacã vehiculul este nou în sensul normelor privind TVA. (4) Un certificat de asigurare. (5) Un certificat de inspecþie tehnicã auto, dacã inspecþia tehnicã auto este obligatorie pentru toate reînmatriculãrile autovehiculelor înmatriculate anterior în acelaºi stat membru, sau în alt stat membru. Inspecþia tehnicã auto înainte de înmatriculare trebuie sã îndeplineascã cel puþin aceleaºi condiþii de procedurã ca ºi omologarea caracteristicilor tehnice ale autovehiculului. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Coafeze, stilist unghii false cu experienta pentru Cloudy Salon, zona Piata Muncii, Tel: 0721284518

é Croitor, persoana

la masa de croit (incadrare+ taiat span) cu experienta angajeaza fabrica confectii zona Sos. Viilor nr. 56,

Salon n Coafor/Coafezã. Vintage angajeaza personal (cosmeticiana, coafeze, manichiurista, pedichiurista, frizer), boboc.bianca@yahoo.com, Tel: 0742307676 cu n Croitor/easã experienta, capabila sa execute produs cap coada dupa modele de designer, angajeaza atelier de design vestimentar, Tel: 0724413924

é Conducãtori auto

pentru camioane frigorifice 20 tone, experienta minim 3 ani, angajeaza societate comerciala, Tel: 0213175045 n Constructor tipare cunoscator gemini, om la butoniera+ masina nasturi si masina simpla de cusut, cu experienta, angajeaza fabrica confectii din Viilor nr. 56, Tel: 0757518235

é Controlor calitate

CTC interfazic si final angajam, cu experienta, pentru fabrica confectii textile dama, salariu avantajos, zona Tineretului, Tel: 0372716925

é Cosmeticianã cu experienta pentru Cloudy Salon, zona Piata Muncii, Tel: 0721284518 n Cosmetician auto. Angajam in zona Apãrãtorii Patriei, Berceni, Tel: 0728577525

CROITOR. ATELIER DE CREATIE ANGAJEAZA PERSONAL PENTRU CUSUT MANUAL, CROIT, MASINISTA, MODELIERA ETC, TEL: 0769671777 damã cu n Croitorese experienþã, cartier Militari, Tel: 0720658486, 0724075405 n Curieri ºi distribuitori pe teren, cu/fãrã experienþã, minim 18 ani, angajeazã Societate Comercialã, Tel: 0213151690 n Curieri pedestri, angajeaza Total Post Mail Services pentru Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672 montatoare, n Cusãtoare, tragãtori si talpuitori - fabrica încãlþãminte angajeazã în condiþii avantajoase, zona ªos. Giurgiului, Tel: 0721213384, 0214510295

é Croitoreasa cu

experienta pe masini de cusut simpla, uberdeck triplock. Angajez urgent, office@ marksorganics.com, Tel: 0748027875

é Cusãtori si

pregatitoare feþe incaltaminte, angajeaza firma incaltaminte, Tel: 0744171850


pagina 4 / oferte de muncã România

03 Iulie 2013

é Dispecer operator PC pentru ABA Security, Tel: 0213358420 Distribuitori cu/fara experienta. Salariu de la lei, Tel: 0768632530 n Electrician angajeaza firma de instalatii. Atestat ANRE reprezinta un avantaj, office@ggro.ro, Tel: 0749202104 n Faianþar. SC angajeazã faianþar-rigipsar. Detalii la telefon, Tel: 0723566816, 0731375874 n Femeie de Serviciu, firma curatenie angajeaza la Metro Baneasa, Tel: 0725442644 n Femeie la vase si Ajutor de bucatar, pentru bucatarie libaneza, Tel: 0762165539, 0735810766 n Frigotehnist angajeaza firma de instalatii, office@ggro.ro, Tel: 0749202104 n Frizer, hair stylist, manichiurista-pedichiurista, cosmeticiana, Mariana Neacsu, Nicoleta Tina, Tel: 0722298425, 0766550919 n Grataragiu Ajutor de bucatar, Bucatar. Angajam pentru restaurant Bârlogul Lupilor zona Valea Oltului, sector 6, Condiþii avantajoase, Tel: 0721261600 n Hairstylista, cu experienta de 3 ani, aspect placut sa fie amabila, cu zâmbet, problemele sa le lase acasa. Daca consideri ca esti tu, nu ezita sa ne contactezi, luxrentcars@live.it, Tel: 0753121314 n Hairstylisti ºi cosmeticieni cu experienþã angajeazã Salon cosmeticã, pentru zona Militari Rezidence. Salariu atractiv, Tel: 0721757575 n Infirmier/ã. Camin batrani cauta personal, pentru postul de infirmiera, Tel: 0733979061

n Lãcãtuº (dupa desen) si sudori Mig-Mag, pentru societate constructii structuri metalice, Tel: 0213452623, 0213452694 n Livrator pe bicicleta cu auto personal, femeie la vase, bucatar, Dominium Pizza angajeaza; program full-time sau part -time intre orele 10.00-18.00, Tel: 0764503197 n Lucrãtori fast-food (baieti), linie calda, pentru rotiserie, Tel: 0754030014 n Macaragiu - manipulant pe macara fixa, preferabil sa stie si stivuitor, depozit materiale constructii Chiajna, Dragomiresti/Ilfov, realcity11@yahoo.com, Tel: 0721335138 n Maistru constructii Maistru (tehnician) constructii, cu experienta, caut angajare in tara sau strainatate, urgent, 0766.278.033, Tel: 0766278033 n Manichiuristã -Pedichiuristã, coafezã-frizeriþã ºi maseuzã cu experienþã minimã, angajeazã SC. Beauty Studio, Tel: 0722258777, 0723329376 n Manichiuristã-Pedichiuristã experienþã minim 3 ani, zona Kogãlniceanu, Tel: 0767547340 n Mecanic auto pentru masini de epoca cu domiciliul Rahova-Magurele, Tel: 0213690024 n Mecanic Auto. Blue Car Service SRL angajeaza mecanic auto cu experienta si cunostinte diagnoza auto, bluecarservice@yahoo.com, Tel: 0769274258, 0314381966 n Mecanic-auto cu experienta. Skoda Team Services angajeaza in zona Rahova, Tel: 0784281765

é Mecanic. Angajam Urgent reparator injectoare Bosch, Delphi. Salariu avantajos, autoquick.turbo @ g m a i l . c o m , www.reconditionari-injectoa re.ro/, Tel: 0724470470

Menajerã, femeie menaj usor/relatie. Prezentabil, 37 ani, caut femeie prezentabila, c u obligatii, (v aduv a, divortata) max 45 ani pentru menaj usor si relatie discreta. Ofer angajare + 1500 ron/luna. Rog mesaj cu poze, xmihaix@gmail.com

dinamic pentru

consultanta n Optician, companie optometrica, testarea acuitatii vizuale, prescriptie ochelari, internationala: agent studii specialitate finalizate, vanzari, distribuitori, aviz de libera practica, curieri. Posibilitate experienta. Salariu fix+ comision, de avansare. newtonbar@yahoo.com, Fax: Salariu de la 0756025000 1300+bonusuri, Tel: n Ospatarita cu experienta. Angajez pentru terasa “Coltu’ 0371413629 Berarilor” zona Petre Ispirescu-Malcoci, salariu n Pizzar angajez urgent, Tel: atractiv + contract, Tel: 0731746738 0766301835 n Ospãtãriþe cu experienta angajeaza Milano Caffe, limba italiana constituie avantaj. Cv-uri in str. Dimitrie Cantemir nr. 2 (Piata Unirii- Horoscop),

é O s pãtãr iþe, ajutor bucatar cu experienta si livrator scuter posesor de permis c ategoria B angajeaza Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153

n Îngrijitoare internã 50-60 ani din provincie, pentru îngrijire bolnavã la pat, Tel: 0728686033 n inspector ITP. Angajam inspector ITP in Bucuresti. Relatii la telefon, 1 EUR, bogdan.andrei@itpservicii.ro, Tel: 0722899880

é Recepþionere

Hotel bune cunoscatoare limba engleza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326 n Sofer cat. C+E pe camion 6.5 tone cu remorca, pentru depozit materiale constructii in zona Chiajna, Dragomiresti-Ilfov, realcity11@yahoo.com, Tel: 0721335138

é Ospãtãriþe, ospãtari, vânzãtoare ºi femei la vase pt. Restaurant/ Cofetãrie zona Nerva Traian, Tel: 0213210675

n Mecanici vopsitori ºi conducãtori auto, experienþã minim 3 ani pt. SC Albas Distribution SRL, Tel: 0760664250

é Inginer chimist cu sau fara experienta, cunostinte lb. engleza. Trimiteti CV la email office@aquatech.ro

é Personal tanar si

Mecanici auto. Service é Personal cu auto sector 5 experienta in angajeaza mecanici domeniu angajeaza auto cu experienta care spalatorie auto, sa stie sa efectueze zona Dorobanti, geometrie roti; Cerinte: salariu 800Ron, Tel: seriozitate, 0763163617 punctualitate, Personal peste 1, 78m, corectitudine, pentru zona Berceni, 1.500 RON, firma de paza rodifarm@yahoo.com, http://www.rodiserv.ro, angajeaza urgent, Tel: 0314223494 Tel: 0722409408

Soferi de taxi cu atestat. Program la 12h, Tel: 0731303577, 0731303235 n Spãlãtor auto cu experienta, zona PiperaPorsche N, Tel: 0735198602

Spalator auto Avia Motors, dealer autorizat Skoda, angajeaza spalator auto cu permis categoria B. Relatii la tel. 0212094000 (int. 160/190); sau la punctul de lucru al societatii din Pantelimon, Bd. Biruintei, nr. 11, jud.Ilfov, Tel: 0746209911 n Spãlãtori auto. Esrom angajeaza spalatori auto cu experienta pentru spalatorie ecologica. Seriozitate, bonusare. Zona Pipera Porsche Nord, Tel: 0735198602


03 Iulie 2013

oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã / pagina 5

é Sudori, lacatusi si necalificati pentru SC Emy&Dany Prod Impex SRL, urgent, Tel: 0722214467

é Supervizor. Formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752900304 n Tatuator. salon tatuaje cauta artisti tatuatori cu experienta, http://fashion-tattor.ro, Tel: 0734980112

Magazin n Vânzãtoare. alimentar, zona Piata Muncii, angajeaza vanzatoare cu experienta. Salariu 1000 lei + carte munca, Tel: 0765917970, 0722697088 n Videochat fete sau cupluri, plata zilnica, procent 60%, obligatoriu engleza, locatie centrala, Tel: 0722488403 n Videochat fete. Ai peste 18 ani, vorbesti Lb. Engleza conversational si esti o persoana comunicativa si sociabila? Noi te angajam dupa primul interviu chiar daca nu ai experienta in videochat adult si non-adult. Activitate legala, locatie discreta, suport tehnic, poze de profil profesionale, training, program flexibil, salariu garantat la 2 saptamani, comisioane pana la 80%, cazare, 1.000 EUR, simplu.studio@yahoo.com, http://simplustudio.blogspot.ro, Tel: 0762506920, 0721931751 n Vopsitor auto si tinichigiu auto angajam, 0768611490

é Vopsitor auto,

angajam pentru service auto, Tel: 0744799030 n Zugrav, angajam urgent pentru Bucuresti cu contract finisori/zugravi si necalificati pentru lucrari rezidentiale cu inceperea lucrului imediata. Seriozitate maxima, plata la 2 saptamani. Exclus falsii meseriasi, neseriosii sau nesimtitii, 1.700 RON/luna, office@fcc.com.ro, http://www.fcc.com.ro, Tel: 0769076236, 0769076237

é Tehnicieni

sisteme de alarmare, interfonie si cctv cu permis cat. B, pentru Aba Security, Tel: 0213358420 Vânzãtoare angajam, zona Colentina. 0752156560, Tel: 0746349696, 0745151042 n Vânzãtoare minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtoare zona sos. Chitilei, sector 1, Tel: 0764470281

n Vânzãtoare cu varsta cuprinsa intre 20-30ani, cu experienta Sam Expo, program 8 ore, Tel: 0720879303 n Vânzãtoare si vanzator, pentru chiosc in Herastrau, 1100 salariu, program luni-duminica 10-22, o zi libera pe saptamana, produse alimentare, 1.100 RON/luna, Tel: 0728320114

n Bonã Fam. din Germania cautam bona interna pt 3 copii si pt menaj. D-na f serioasa, 30-50 ani, curata, sanatoasa, cu experienta. Eng sau Germana, 800 EUR, lauranov2013@gmail.com, Tel: 00491708016201 Germania, 3.000-8.000Euro pe luna Club de Noapte Ambiente R os e c auta doamne, domnisoare si da n s a t o a r e c u a s p e c t fizic placut. Cazare a s i g u r a t a a c t e l e g a l e, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152 n Gemania, Munchen, Se cauta Îngrijitoare pt ingrijire batran, cazare asigurata, restul conditiilor dupa interviu. Sunt necesare cunostinte de limba germana la nivel conversational, constituie avantaj si experienta in domeniul ingrijirii persoanelor varstnice, Tel: 0732866236

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000 E/luna. Cerem si oferim s erioz itate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

Croitor/easã seriozitate, croit si cusut. Firma din Bucuresti. Salariul variaza in functie de capacitatea de munca, elzyocan@yahoo .com, Tel: 0735848193

é Norvegia. Angajez frizeri sau hairstilst (ã), fete sau bãieþi, 8-9 ore/zi, 6 zile / sãptãmânã. Experienþã în domeniu, limba englezã vorbit fluent. Ofer cazare si transport, salariu 1.300 € + tips, contract pe 6 luni cu posibilitate de prelungire. Rog CV la email alex.norvegia@ yahoo.com

Maistru bucatar, caut angajare, asociere, restaurant in administrare, chirie sau procent, Tel: 0722404502 Menaj la domiciliu, doamna serioasa, 59 ani, caut familie serioasa pentru m e n a j B u c u r es ti, s unt dispusa la program flexibil. Ofer rec omandari, stancu.steliana@yahoo .com, Tel: 0752147178


United Kingdom n 1. Performance Analyst; Description: A leading investment bank seeks a Performance Analyst. The role holder would be expected to deliver quantitative and qualitative analyses to support the Private Banks, Global Research & Investments (GR&I) Office and its clients. The role holder should be familiar with a wide range of products, direct and collectivised, and be comfortable to use a variety of performance attribution and risk methodologies on a product and portfolio level to meet internal and external client expectations. Key duties and responsibilities include: ·The role holder would be particularly focused on explaining the impact of investment decisions on portfolios and products and on providing monthly performance and attribution commentary. The role holder would regularly provide detailed performance analysis of GR&I’s multi-asset class reference portfolios and attribute relative performance appropriately; including but not limited to allocation, selection, market timing and currency effects. ·The role holder will be expected to support and further enhance GR&I’s investment analytics capabilities and directly interact with investment staff and senior management as well distribution channels, third party vendor tools and multiple other business units within the bank. ·The role holder will be expected to participate in strategic initiatives designed to provide robust, sustainable solutions through effective use of technology as well as Identify and affect tactical changes to existing processes. ·The role holder would be expected to have supervisory responsibilities. ·The role holder would expect to support and regularly interact with Discretionary and Advisory portfolio managers, the Fund Management team, Sales & Product Development, Portfolio Construction, Research and Strategy and Operations. Skills and Experience: The right candidate will have an analytical approach, including high degree of numerical and quantitative competency combined with accuracy. The successful candidate should demonstrate a proven ability to develop and maintain client relationships at all organisational levels. The right candidate would be required to have a collaborative approach since he/she will be required to progress the “best solution” for the organisation with a willingness to identify and participate in change. The ideal candidate should be able to demonstrate awareness of the importance of “time to market” and the ability to manage conflicts priority effectively. The ideal candidate will have the ability to work independently under minimal supervision and will require to posses a high degree of IT skills including Excel, MS Access, and SQL scripting and a high degree of financial skills including Bloomberg, IRESS and Omgeo. ·Professional/technical experience. The successful candidate will require portfolio analytics experience, including proven capability and detailed knowledge of equity and / or fixed income based attribution, performance measurement skills (be highly technically proficient) across all asset classes and instruments. The ideal candidate would have a good working knowledge of derivatives, particularly with reference to performance and attribution, experience of working closely with investors and research groups and an ability to forge strong working relationships with them. ·Managerial experience The ideal candidate would have some managerial experience. ·Academic and professional qualifications The right candidate must be educated to post-graduate level, ideally with a Masters of Business Administration. ·Language skills. The right candidate should have strong written and verbal English communication skills; this is a critical requirement for this position. Second languages are a distinct advantage. ·Personal attributes. The right candidate would be someone with proven technical knowledge and strong communication skills, both written and verbal. The ideal candidate will have a pro active, can do attitude to work with an ability to work independently and take responsibility for a selection of products, building and maintaining working relationships with the product owners. How to Apply Please email a covering letter and CV to and place the reference TO/BAR/94/97 on the subject line of your email apply@jobreplies.co.uk - Respondents are deemed to consent to the release of information to our client when submitting their;. All successful applicants will be contacted. Applicants have four weeks from the date of posting to reply to this vacancy (i.e. until 22 July 2013). Salary: GBP 70000.0 - 95000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom

n 2. Curtain Wall Fixers with GGR ticket; Description: Curtain Wall Fixer is required with a GGR ticket. You will have a CSCS card and be able to provide a reference upon request. All aspects of Curtain walling including snagging and lifting panes of glass hence the ggr ticket. Please call 01708 737733 imediate starts; Salary: GBP 11.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 3. Painter CSCS; Description: Our client based in Finchley is looking for a painter to paint the inside of a newly fitted shop. The role will last from 1 – 2 weeks and you will be paid L13.00 per hour. The successful candidate must have extensive painting experience and a CSCS card, you need to be available to start asap. If you are interested in this position please call 01727 831632 or email sarah.flint@manpower.co.uk - Salary: GBP 13.0 - 13.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 4. Sports Nutritionist; Description: Will be working 40 hours per week, 5 over 7 days between 9am-9pm. Previous experience in a similar role and a good understanding of sports are required. Preferably qualified. Duties include integrating with customers providing excellent customer service and offering advice. To apply for this position pleaseforward CV to: nital@nutricentre.com - Salary: GBP 8.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 5. Labourer; Description: Labourer required for general labouring duties at North Middlesex Hospital. Must have previous experience and be able to provide recent references. Must have CSCS card and full PPE. Call Sam at Fusion on 0845 241 1230. Salary: GBP 7.0 - 7.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 6. Team Leader/M&S/Heathrow Terminal 5; Description: About SSP - The Food Travel Experts SSP have been delivering world class food and beverage experiences across the globe for more than 60 years. We operate a wide portfolio of owned and franchised food & beverage brands in travel and retail locations across 26 countries and employ over 26,000 people our food travel experts. The Role & Key Accountabilities We currently have an immediate vacancy for an experienced Team Leader in our 'M&S Simply Food' at Heathrow Terminal 5. As a Team Leader in our business, the role involves co-ordinating duties on shift for a team of Customer Service Assistants and ensuring our 'brand' and company standards are being maintained and our customers enjoy excellent levels of service.You will be supporting the management team with tasks such as taking and checking deliveries, ordering stock, briefing the team of any new initiatives etc. You will also take responsibility for controlling and securing the cash on your shift and for accounting for the takings received, handing over to the following shift communicating any key business information or jobs to be done etc. You will be supporting the manager with new team member inductions and ongoing training and development, monitoring performance against SSP objectives, being involved in annual appraisals. We need fully flexible candidates, must be able to work to a shift system involving some early starts (from 7am-3pm) or late finishes (from 3pm-11pm). However you will be expected to be flexible to work in either shifts and on some weekends as well. This is a FT permanent contract for 12 weeks with the potential to go permanent after the 12 week review. Skills & Experience To be successful in this role you will need previous experience of being a supervisor or team leader within a similar retail catering company, preferably from a brand or recognised high street food retailer which has set operating standards. You will need excellent communication skills, good time management skills and good attention to detail. You will be comfortable following company procedures and able to coach and develop the team to do the same. More than anything you should have a passion for delivering great customer service and put the customers needs first, ensuring they receive great service from you and your team. Local Site & Brand Information Free bus servie from/to Harlington corner Bath road. Benefits & Incentives In addition to a competitive rate of pay starting at 8.20 p/hr, SSP employees receive 28 days holiday, pension (contributory), free meal on duty, free uniform, discounts off other SSP brands and lots of training and development opportunities for your future career progression into management level roles. There is also an incentive scheme in place to earn an extra 50p p/hr for achieving great results in our customer service audits. SSP UK - Food Travel Experts (SSP); Address: Hounslow, TW6 2GA; Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom

n 7. Respite PA required for Child with Tracheotomy; Description: Personal Assistant required for School Holidays only to provide respite for parents. The position will be open during school holidays only for 5 hours per week at L7.50 per hour. The applicant must have experience working/dealing with tracheotomy. The applicant should be friendly and reliable and able to follow instructions. Duties will include taking the child out for social activities e.g. to local places such as the library. An enhanced DBS check will be required (cost to be met by the employer). ami.patel@croydon.gov.uk - Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 8. Labourer- Asbestos Awareness; Description: Labourers required for a project in North London. Will need to hold the CSCS, Asbestos awareness & manual handling. This is for long running works. Duties will be assisting trades & general welfare of site. Please call samuel banks on 0207.921.0506. Salary: GBP 7.0 - 7.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 9. Dumper, Roller, Telehandler Drivers; Description: We require competent and suitably experienced Dumper, Roller, Telehandler Drivers for a project in Clapham North, candidates must hold current CPCS card and have a track record of proven reliability. Please register online at http://acrowrecruitment.co.uk/register_trades.html - Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 10. Gateman; Description: Our client requires an experienced gateman to oversee the incoming and outgoing of traffic on a site in Finchley, North London. Must have CSCS card. Please call Rob on 01234 332960 for;. Salary: GBP 8.0 8.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 11. Ceiling Fixers required in Greenford; Description: Ceiling fixers required for immdiate starts in Greenford, UB6. Rate: L13 per hour Essential: CSCS, Full PPE, Tools, Previous Experience and References. Contact Rob at Bespoke Recruitment on 08444142500. Salary: GBP 13.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 12. IPAF; Description: IPAF ticket holder required on a busy construction site. Must have experience and own tools. Good run of work. Would also be required to carry out general labouring tasks. CSCS & PPE. Start ASAP To apply please call 0203 4342260. Salary: GBP 10.0 - 11.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 13. Sales Representative; Description: This is a self employed vacancy. The company has given an assurance that this vacancy enables workers to achieve a wage equivalent to the National Minimum Wage rate. Selling Chip and Pin services to small, medium and large enterprises. Experience in sales is a must have as well as a desire to be successful. Uncapped earnings along with full training and ongoing support. Fast track promotion is available for the right minded people. Generous bonus and commission package for the right candidate. Self-employed people are responsible for paying their own National Insurance contributions and Tax. For information on how benefits are affected and whether entitlement may be lost, speak to a Jobcentre Plus Adviser. Applicants can email CV larry.stroud@chipandpinsolutions.com or call 07711 377011; Salary: GBP 900.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 14. Delivery Driver;Description: E-mail CV to usha.bhavsar@opbproducts.co.uk - Applicants must hold a clean driving licence and have a good geographical knowledge of London. Experience and references essential. Own transport required due to location. Duties to include loading and unloading vehicle, delivering frozen goods and other related tasks as required. Immediate start available. This is working Tuesday-Thursday, working between 7:30am and 5pm. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom


United Kingdom n 15. Care Worker; Description: Must be 18 or over. Access to transport preferred. Previous experience in care or support work is essential and must have basic training in care work. Applicants are required to undertake home care in the Newham area. Duties include providing all aspects of personal care to elderly people within their own homes. Temporary ongoing for an unknown duration. Successful applicants are required to provide an enhanced disclosure. Disclosure expense will be met by applicant. The employer has claimed an exception under the Equality Act 2010. Applicants wishing to apply please call 0208 223 0100. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 16. Care Worker; Description: Access to transport preferred. Previous experience in care or support work is essential and must have basic training in care work. Applicants are required to undertake home care in the Hackney area. Duties include providing all aspects of personal care to elderly people within their own homes. Successful applicants are required to provide an enhanceddisclosure. Disclosure expense will be met by applicant. Applicants wishing to apply please call 0208 223 0100; Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 17. Live in Care Worker; Description: Female only due to personal care. Must be 18+ due to personal care and nights. Access to transport preferred. Previous experience in care or support work is essential and must have basic training in care work. Applicants are required to undertake home care on a 24 hour live in basis. Duties include providing all aspects of personal care to elderly people within their own homes. Successful applicants are required to provide an enhanced disclosure. Disclosure expense will be met by applicant. Employer has claimed an exception under the Equality Act 2010. Applicants wishing to apply please call 0208 223 0100; Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 18. Care Worker; Description: Must be 18 + for personal care. Access to transport preferred. Previous experience in care or support work is essential and must have basic training in care work. Applicants are required to undertake home care in the Chingford area. Duties include providing all aspects of personal care to elderly people within their own homes. Successful applicants are required to provide an enhanced disclosure. Disclosure expense will be met by applicant. The employer has claimed an exception under the Equality Act 2010. Applicants wishing to apply please call 020 8223 0100; Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 19. Calling all philanthropists; Description: A street fundraiser needs to be tenacious, confident and approachable. The right candidate is a person who can make members of the public feel comfortable and at the same time convince them to donate to some of the best charitable organisations in England; well that’s what we think anyway! Come and join our fundraising family at Fundraising Vision and make a massive difference to the world we live in. With excellent rates of pay and full training provided. Call us now as limited spaces available, on 020 7407 8325 or send us your CV. The employer has claimed an exception under the Equality Act 2010. Our clients include Barnardos, Age K, Practical Action and Mencap. Salary: GBP 10.0 - 19.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom

n 20. Avon Representative - Sales; Description: This is a self-employed vacancy. Do you want a chance to earn some extra cash working the hours that suit you working for AVON Cosmetics, then being an Avon Representative is just right for you. When you run your own business with Avon, there's no limit to your financial earnings and personal success. Immediate start is available. To apply go online to www.representative-recruitment.co.uk When you join Avon There is nothing to pay upfront before you join and you will be supplied with all the working tools you need for your first two orders, free of charge. This means you can start selling AVON for FREE. You will be given free books to start you off. You will get an exclusive representative magazine (called First Look) with every order. You will be given full training and on-going support to help your business grow and succeed. You can earn between 20 & 25% in commission on your total sales. All your regular orders above L10 will be delivered free of charge and your returns are free as well. All products are covered by a 90 day no quibble money back guarantee. You will get free internet ordering and free delivery Avon is a flexible opportunity which allows you to choose the hours you work and the amount you want to earn. Avon sales leadership If you choose to become an Avon Sales Leader you will be responsible for recruiting and training your own team of AVON Representatives and other Sales Leaders, as well as providing your team with on-going support to encourage further development. You can recruit anywhere in the UK and your team growth is not limited. The company has given an assurance that this vacancy enables workers to achieve a wage equivalent to the National Minimum Wage rate. Self-employed people are responsible for paying their own National Insurance contributions and Tax. For information on how benefits are affected and whether entitlement may be lost, speak to a Jobcentre Plus Adviser. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 21. Carer / Befriender; Description: Must be age 18+ and hold a full driving licence as you will be required to carry out some driving tasks such as driving to appointments. A vehicle will be provided but with manual gears. No experience is necessary as full on the job training will be provided. Applicants must have a caring nature and personality is more important than experience. You will be assisting a 27year old male who is in a wheelchair who likes to go out and enjoy himself. Duties include assisting with social activities such as going to the local pubs and clubs, providing personal care and any other related tasks as required. Please only apply if you are genuinely interested. Your working hours per week are between 16-18 per week/ weekends. More hours available for the right applicant. Does involve 1 late night a week. Successful applicants are required to provide an enhanced disclosure. Disclosure expense will be met by employer. The employer has claimed an exception under the Equality Act 2010. Jennifer Steele; Address: Ilford, HC IG6 3EG; Phone: 07809 228074; Salary: GBP 8.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 22. Area Manager; Description: Job Title: Area Manager Location: Covering Stores in South and Central London Salary: Competitive salary + vehicle and laptop Our client is a national clothing retailer with over 350 stores throughout the UK and employ roughly 6,000 people. The company offers a variety of great quality, fashionable clothes for men, women and children. They are currently undergoing a period of change and looking to further their proposition. They are actively seeking an Area Manager to cover 17 stores in the South London area. As this is a regional role, candidates should ideally live in the designated area. The main remit of this role is to ensure that all stores operate efficiently and within the company policy and to develop business opportunities in the area. As this role involves regular travel it is essential that all candidates have a full UK driving licence. A company vehicle is provided for this role. Our client is looking for candidates with 2 years proven experience within an Area Management role and preferably within fashion or clothing. To apply for this role please send an up to date copy of your CV to Tom Twist at PDA Search and Selection LTD. tom.twist@pdasearchandselection.com - Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 23. Waiting Staff; Description: Must have previous extensive experience. Good communication skills and experience in a similar role essential. Duties to include taking food orders, serving customers, cash handling and other associated tasks. All job applicants will need to provide documentation which demonstrates their ability to work in UK. Evenings plus overtime; IL FIUME; Address: Kingston upon Thames, HC KT1 4DA; Phone: 07427176652; Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom

n 24. Avon Representative - Sales; Description: This is a self-employed vacancy. Do you want a chance to earn some extra cash working the hours that suit you working for AVON Cosmetics, then being an Avon Representative is just right for you. When you run your own business with Avon, there's no limit to your financial earnings and personal success. Immediate start is available. To apply go online to www.representative-recruitment.co.uk When you join Avon There is nothing to pay upfront before you join and you will be supplied with all the working tools you need for your first two orders, free of charge. This means you can start selling AVON for FREE. You will be given free books to start you off. You will get an exclusive representative magazine (called First Look) with every order. You will be given full training and on-going support to help your business grow and succeed. You can earn between 20 & 25% in commission on your total sales. All your regular orders above L10 will be delivered free of charge and your returns are free as well. All products are covered by a 90 day no quibble money back guarantee. You will get free internet ordering and free delivery Avon is a flexible opportunity which allows you to choose the hours you work and the amount you want to earn. Avon sales leadership If you choose to become an Avon Sales Leader you will be responsible for recruiting and training your own team of AVON Representatives and other Sales Leaders, as well as providing your team with on-going support to encourage further development. You can recruit anywhere in the UK and your team growth is not limited. The company has given an assurance that this vacancy enables workers to achieve a wage equivalent to the National Minimum Wage rate. Self-employed people are responsible for paying their own National Insurance contributions and Tax. For information on how benefits are affected and whether entitlement may be lost, speak to a Jobcentre Plus Adviser. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 25. Class 2 Driver; Description: This vacancy is being advertised on behalf of Swanstaff Recruitment Limited who are operating as an employment business. We are recruiting for our client who requires HGV Class 2 Drivers (Category C) with a flexible attitude. The successful candidate will be doing deliveries to customer's homes with the assistance of a driver's mate. You will be required to assist in the unloading of the goods and deliver within the property of the customer. Heavy lifting is involved. This is a multi-drop position with a 0600 start time Tuesday to Saturday. The successful candidate will have no more than 6 penalty points on their licence, have held their licence for over 12 months, with no DD's, DR's or IN10's accepted. You will also need a digital tachograph. To apply for this position please call Steve or Jenna on 01992 641987 between 9am and 4pm, Monday to Friday only. Salary: GBP 9.0 - 10.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 26. Commissioning Electrical Project Engineer; Description: A leading M&E contractor require a Commissioning Electrical Project Manager to work on various project within the Critical Enviroment Sector ie. Pharma & Data Centres. Relevent experience is essential and those that have it will be considered. Please call Danny on 01223 311735 or email your CV to daniel.ryan@interactionrecruitment.co.uk Salary: GBP 30000.0 - 55000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 27. Specifications Technologist; Description: STR are recruiting for a Specification Technologist for a leading food manufacturer in London. Reporting to the Specifications Supervisor, the main purpose of this position is to complete finished product specifications for retailer and branded products. Other duties will include working closely with a range of internal departments and suppliers to gather information, and to interpret this data to complete specifications in compliance with company standards. Sign off artwork and manage NPD samples. Successful applicants will have excellent communication skills, a good level of computer literacy and be able update the company's specifications database. You will also have a HND or degree (or equivalent) in a food related subject and have a previous track record in a similar role in the food industry. Experience with M&S or Tesco or Sainsbury's specification systems would be an advantage. This position is working 9.00am-5.00pm Monday-Friday and is offering a salary between L25,000. Interested applicants should forward their latest CV to Chris Buckle at cbuckle@strgroup.co.uk or call Christopher Buckle on 02392 322365. Salary: GBP 20000.0 - 25000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom


pagina 8 / vânzãri terenuri / case-vile

03 Iulie 2013 n Dorobanþilor, autorizatie de construire, suprafata 170mp, deschidere pe colt, 195.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

Dragomireºti-Vale, vand teren parcelat, intravilan, 500mp, negociabil, 28 EUR/mp, Tel: 0737113152

n Snagov d=20.7m, zonã vile, hotar lacul Snagov/ pãdure, vecinãtate Palatul Prinþului n Giurgiu Sãbãreni 11 Km de Ghica, st= 1806mp, intravilan, Centura, aproape de Padurea Tel: 0723700854 Raioasa, la 60m de DJ, 500mp Intravilan Construibil, curent, gaze, 8.500 EUR, teren extravilan nicu@apulum94.ro, Tel: n Vidra, 10878mp, deschidere 36, 44m, 0733683445 800m distanta DN si in Jilava G I U R G I U , C O M U N A 2500mp langa Sabar + 2500m ADUNATII COPACENI, SAT padure, Tel: 0727294150 DARASTI-VLASCA, Voluntari, strada INTRAVILAN, 2.949MP – 744MP C ONSTRUCTII Galata, intravilan, (LOCUINTA S+P+1E, HALA 1500mp, deschidere PRODUCTIE, GARAJ), 30m, toate utilitatile, 2205MP ARABIL (SERE 150 EUR/mp, Tel: FLORICOLE 486MP SI LEGUMICOLE 769MP), 0768586817 TEL: 0722545977, 0766280491

n Argeº Curtea de Argeº, Valea Danului, 2.400mp, la sosea, fundatie vila, altitudine 750m, 10 EUR/mp, Tel: 0764290003 n Argeº sat Serbanesti, 20km Pitesti, vand teren intravilan cu casa veche 731, 47mp, Tel: 0728524169

é DÂMBOVIÞA n Berceni 5 km Metrou, loturi casã, utilitãþi, 400 mp. Preþ 5.900 Euro, Tel: 0722100507 n Bragadiru teren 550mp, intravilan, dubla deschidere, construibil, toate utilitatile, drum asfaltat, toate actele la zi, 22 EUR/mp, 0745057800

Bucuresti, limita Sect. 5, cel mai nou cartier, ofertã, loturi între vile noi, 3x300mp, 6.000 €, Tel: 0723733274

Cãlãraºi, Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860

Prelungirea Ghencea, str Dantelei 117, sector 5, vand teren 1100mp, intravilan, zona de vile, toate utilitatile, strada in curs de as faltare, 98.500 EUR, ciprian.faraon@yahoo.com, Tel: 0722239060

TÃRTêEªTI LOTURI INTRE CASE LA ASFALT, LANGA PADURE, CARTIER DE VILE NOI CASA CU SALCAMI, MAI SUNT 6 LOTURI DIN 30, 560 MP, GAZE, STALPI DE CURENT LA FIECARE LOT, SE POATE CONSTRUI IMEDIAT IN REGIM P+2, LA 20 DE MIN DE PTA VICTORIEI PE DN7, AUTOSTRADA CU 4 BENZI FARA BLOCAJE IN TRAFIC, 9.500 €, PARTICULAR @TERENURILA PADURE.RO, WWW.TERENURI LAPADURE.RO, TEL: 0722677873, 0765555614 n Dobroeºti langa Dragonul Rosu. Vand Teren extravilan, 6.667mp, deschidere 21.03m si L 317m. Intabulare, cadastru. Se poate folosi ca teren agricol, constructii hale, ateliere, constructii locuinte, etc. Pret usor negociabil, 20 EUR/mp, Tel: 0744675412, andreeademode@yahoo.ro,

éG I U R G I U , BOLINTIN-DEAL, OKAZIE, VAND 900MP, ZONA REZIDENTIALA DE VILE, U T I L I T A T I : ELECTRICITATE SI GAZE. ACCESUL SE FACE DIN DRUM BETONAT. TERENUL ESTE IMPREJMUIT.TOATE ACTELE LA ZI.URGENT, 22.000 EUR, TEL: 0735325392

Giurgiu, Cãlugãreni, Singureni, teren extravilan, 7560mp, acte complete, acces DN5, padure, 13 €/mp, Tel: 0731483194 Giurgiu, Sãbãreni, vand teren intravilan, 779mp, deschidere 23, 6m, zona rezidentiala noua, intre drumul judetean si padure, utilitati in zona. Conditii de plata avantajoase, 18.500 EUR, ciprian.faraon@yahoo.com, Tel: 0722239060

1 Decembrie - Ilfov, vând teren 1200mp la 12km de Bucuresti in Comuna 1 Decembrie, 35 EUR/mp, Tel: 0752121972

n Alba Iulia Piata mall Vitan, D+P+1+pod, teren 221mp, necesita amenajare, toate utilitatile, zona linistita, 250.000 €, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, Alexandriei, vand casa la curte, 3 camere, gaze, Tel: 0767970129 n Arcul de Triumf, vila singur curte, living si 2 dormitoare, garaj etc, 210.000 EUR, matei@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Berceni 5 km de Metrou, vila 130 mp+ teren 250 mp, 4 camere, constructie 2013. Direct dezvoltator! Tel: 0722100508 n Berceni ansamblu rezidenþial vilã cu 6 n Obregia Alexandru, apartamente de vânzare, 2 ºi particular, vand teren 3 camere, complet finisate ºi 162mp, toate utilitatile, pret utilate. Construcþie 2013, negociabil, Tel: 0761379944 parcare, Tel: 0722694847


03 Iulie 2013 Buz ãu munic ipiu, ultracentral, suprafata totala 208mp, pretabil spatii birouri, cabinete, locuinta, etc. negociabil, 95.000 EUR, Tel: 0763691615

n Cãlãraºi, Fundulea, casa de vacanta, living si 3 dormitoare, mansarda open space, piscina, teren de tenis, etc, 95.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

é CARAª-SEVERIN, CARANSEBES, CASA CU 3 CAMERE, HOL, BAIE, BUCATARIE, CAMARA; INCA O CAMERA CU ANEXE IN CURTE; POARTA PTR. ACCES AUTO. CASA FUNCTIONALA PTR FAMILIE DAR SI PTR SOCIETATI COMERCIALE, RELATII CU POBLICUL, TERASE. CASA SE POATE ETAJA. DOTARI: INSTALATIE APA, CANALIZARE, GAZE, CABLU RDS. CASA SE VINDE MOBILATA IAR PRETUL ESTE NEGOCIABIL, 55.000 EUR/MP, MARINELA_PRESECAN@YA HOO.COM, TEL: 0740101271 n Cornetu vila constructie noua 2011, din caramida, P+1+M finalizata, gaze, curent, canalizare trase, 3 dormitoare, 2 bai, bucatarie, living, 2 balcoane, teren-430mp, amprenta 90mp, 73.000 EUR, Tel: 0721278239, 0721383257 n Cotroceni, apartament vilã, poziþie excepþionala (langã palat), 3 camere pe hol, plus garsonierã mansardã, cu posibilitate de extindere la 2 camere, Tel: 0745114948

n Dâmboviþa, Pietrosita, casa compusa din living, 2 dormitoare, baie, bucatarie, veranda, gaze, apa, cablu tv, teren aferent 335mp cu pomi fructiferi, 42.000 EUR, Tel: 0723390643 n Domenii Piata, vand casa 160mp, Tel: 0762222211

vânzãri case-vile / garsoniere / pagina 9 n Domenii, Sanatescu, vila noua, 300mp, living si 4 dormitoare, teren 150mp, 298.000 €, Tel: 0726882482, matei@apulum94.ro, n Domneºti, la 5 min de Prelungirea Ghencea, proprietar, vila de vanzare 120 mp, P+1, gaz, curent, acces stradal. Vila costa 64.900 finisata la cheie sau 52.900e la gri, ralph042012@gmail.com, Tel: 0760706416 n Dorobanti capitale Vila noua, situata in zona capitalelor din Dorobanti, finisaje de calitate, spatii generoase, curte libera, terase, garaj etc, 1.800.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Giurgiu, Prundu, vand casa curte, 3 camere, beci, bucatarie, canalizare, lumina, 1500 mp, 20.000 EUR, Tel: 0761691741, 0769412932 Giurgiu, Sãbãreni, 12 Km centura, casa P+M, 120mp utili, finisata, izolata, centrala pe gaze, curte 250mp, 55.000 €, Tel: 0733683445, nicu@apulum94.ro,

n Militari Apusului, P+1+M, 160 mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

é Muncii (Hurmuzachi), Bravu, casã S+P+ET+M+ magazin 42mp, d 12, 5m. sc 175mp, teren 157mp, renovat interior, proprietar, 149.000 €, Tel: 0721266778

n Periº, constructie noua 2013, utilitati, iesire la lac, 4 dormitoare, 3 bai, suprafata constructie 180 mp, 200.000 EUR, Tel: 0730758465 Buºteni, vilã n Prahova, duplex, Sc=103mp, mobilatã, vedere cruce, curte 253mp, 85.000 EUR, Tel: 0724537493

é Baicului, Gars. Cf. 3 Dec, 17 mp, G+F, Term, P. Lam, Indiv. Apa, Gaze, Centrala, A/C, 14.000 €, noodle_est@yahoo.com, Tel: 0723204041

é Prahova, Cheia, vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0722689722, 0212214493 n Prelungirea Ghencea, particular, vila, d+p+e+m, 5 dormitoare, 4 bai, crama, living, bucatarie, 2 dresinguri, 3 balcoane, termopan, scara interioara, gaze, electrica, parter mobilat, 300 mp utili, 360 mp construiti, teren 700 mp, la cheie, an 2007, Tel: 0744353428

Rahova, Sector 5, vand casa la curte, 150mp, toate utilitatile, centrala termica, negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0734136586 n Romanã, str. Caderea Bastiliei nr. 46, la 200m de ASE, casa cu 2 camere ultracentrala, necesita renovare, 45.000 EUR, mariaiordache2413@yahoo.com Tel: 0741514051

Garsoniera n Bucuresti decomandata, etaj 4/4, gresie, faianta, aer conditionat, geamuri termopan, usa metalica, 27.000 €, 0735510280

n Iancului ºi Vitan, vând 2 garsoniere la preþul zonei, schimb cu apartament sau case 3 - 4 camere, Bucureºti sau împrejurimi, Tel: 0732902932

n MIHAI BRAVU, ZONA VATRA LUMINOASA, GARSONIERA, 40 MP, IMBUNATATIRI, UTILATA, MOBILATA, VARIANTE, 39.500 EUR, DANA333NC@YAHOO.COM, TEL: 0730715390

Militari, Preciziei, vand garsoniera sdec, et. 2, cf 3, t-g-f-p-um-aer conditionat, boiler, mobilata + aragaz 4 ochiuri, frigider, masina de spalat noi, negociabil, 17.000 EUR, Tel: 0762448731

Prelungirea Ghencea, bloc nou Red House 3, finisat la cheie, centrala proprie, lift, parcare, stradal, canalizare, bucatarie mobilata si utilata complet ultra modern, 36.000 EUR, emanuel@apulum94. ro, Tel: 0788364188 Ghencea n Prelungirea Bloc2013, amenajat complet, bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Prelungirea Ghencea, Bloc 2012. Etaj 2 si 3, finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucatarie mobilata, utilata, 33.300 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

Sãlaj, vanzare garsoniera, bloc nou izolat termic, parter, cu multiple imbunatatiri. urgent, pret negociabil, 20.500 EUR, mariusado11@yahoo.com, Tel: 0727020276, 0752839724

n Titan vand garsoniera confort 1, imbunatatiri, 27.000 EUR, Tel: 0724980836 n Titan, Auchan, vand garsoniera et. 1/4, bloc reabilitat termic, 25 mp, UM, G, T, scara curata, 22.000 EUR, Tel: 0740374812

n Unirii, amenajari din constructie, bloc stradal, vedere spate, 67.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

vanzare 2 n Cotroceni camere, 67mp din care 15mp terasa, etaj 1/2, complet renovat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, 75.000 EUR, dragos@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Crângaºi-Giulesti, Finta, 2/4, urgent, strada necirculata, conf. 1, toate imbunatatirile, mobilat, balcon, geam baie, parcare, proprietar, acte, negociabil, 54.000 EUR, Tel: 0766782167, 0767716768

Domenii, 1 Mai, 2 camere special proprietar, 5 min. Herastrau, stradal, vedere senzationala, renovat modern imbunatatiri, Acte Prima Casa, 10/10+et tehnic, 50 mp, bloc reabilitat 2012, 2 lifturi, 58.500 EUR, rolungu@gmail.com, Tel: 0721250668 n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei Favorit, vanzare apartament 2 camere, decomandat, 50mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, apartamentul se vinde cu mobila de bucatarie. Zona linistita cu multa verdeata, mijloace de transport, etc, 45.500 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2013, amenajat complet, centrala termica, lift, 41.400 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc2013, amenajat, centrala termica, lift, 45.200 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447


pagina 10 / vânzãri 2 camere / 3 camere

03 Iulie 2013

n Eroii Revoluþiei, 2 camere, 50mp, finisat, parter/4, semidecomandat, cu iesire in gradina, 1965, 61.000 euro/ negociabil, 61.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Fundeni, an const 2011, parter/2, ap 2 cam decomandat, balcon+ terasa, loc parcare inclus, utilat, mobilat lux, zona vile linistita, proprietar, 59.500 EUR, Tel: 0744186303

n Militari Veteranilor, piata, metrou, et. 5, curat, liber, negociabil, 45.000 EUR, Tel: 0722446899 n Militari,

Apusului, str. Ghirlandei, 57mp, g+f+t+um+ac, rulouri exterior de protectie geam, 49.000 EUR, Tel: 0725390009

n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

é Plevnei 15, Kogalniceanu, 1959, Dec, Et 4/6, Mobilat, Utilat, 49.11mp, Curte interioara 1500mp, 20 mp in proprietate, T G F P, Vanzare de la proprietar, 59.000 EUR, adrian.manea84@gmail.com, Tel: 0754016116 n Polona Bloc 1982, reabilitat termic, stradal, vedere spate, etaj 6, decomandat, 55mp, intabulat, 71.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Prelungirea Ghencea Bloc 2012, etaj 2/5, cu lift, stradal, vedere spate, finisat, bucatarie Italia, electrocasnice Wirpool, 49.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 53.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, decomandat centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 58 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Tineretului 2 camere, bloc 1980, semidecomandat, 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, semiamenajat, 63.000 euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Tineretului, Piata Norilor, langa metrou, 3/10, semidecomandat, semiamenajat, zona linistita, 64.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Titan, Trapezului, 2 camere, confort 2, etaj 10/10, 41 mp, 37.000 EUR, Tel: 0768413186 n Turda 2 camere, 56mp, bloc 1986-reabilitat 2012, parter inalt, parchet lemn masiv, pret 65.000euro/ negociabil, 65.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

é Vitan Mall, proprietar vand apartament 2 camere, in zona extrem de linistita, in apropiere de scoli, gradinite, Mall, bloc din 1992, parter (P/4), semi decomandat, spatios, complet renovat (izolat fonic si termic in interior - pereti, tavan, podea - instalatii sanitare si electrice noi, G, F, T, usa metalica antiefractie, etc). Apartamentul se vinde mobilat si utilat, 79.000 EUR, fvalentin_rap@yahoo.com, Tel: 0724550567, 0765215041

n Unirii, 2 camere renovat complet, decomandat, et7/9, 74 mp, 3 balcoane, parchet, gresie si faianta, 110.000 EUR, n Cãlãraºilor 3 camere, emanuel@apulum94.ro, Tel: stradal, 80mp, finisat, 3/8, 0788364188 vedere dubla, aproape metrou, pret 106.000 euro/ negociabil, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Vitan apartamente noi tip n Cotroceni, decomandat, P/2, duplex cu 2- 3 camere, balcon generos, etaj 5 plus 90mp utili, curte proprie 80mp mansarda, bloc izolat termic, + spatiu depozitare, complet predare stadiu semifinisat sau renovat si utilat, 135.000 EUR, finisat “ la cheie” Tel: 0749233924 (personalizate in functie de preferintele cumparatorilor); preturi incepand de la 36. 000 3 camere, Euro (apt. 2 cam) si de la 47. n Domenii decomandat, bloc 2012 000 Euro (apt. 3 cam) TVA inclus, predare “la cheie”. demisol inalt, 80mp, finisat la pret 89.000euro/ Variante achizitie: cash (preturi cheie, negociabil, 89.000 EUR, neg), programe bancare (consiliere obtinere credit), rate elisabeta@apulum94.ro, Tel: direct la dezv. (avans minim 0733683448 50% din pret apt), n Drumul Sãrii parter/4, bloc 1990, decomandat, amenajat, 36.000 EUR, balcon inchis, zona foarte cosmin_duo@yahoo.com, http://www.mansardeieftine.ro/, linistita, bloc curat, 75.000 Tel: 0760692444, 0745599850 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, aer conditionat, bloc reabilitat. Zona linistita, 57.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: é Vitan vis-a-vis de 0749233924

Real Vitan, particular vand ap. 2 camere, gresie, faianta, parchet, balcon mare inchis. semi decomandat, vedere spre gradina blocului, 56 mp, Bloc programat pt reabilitare. Pt detalii proprietar, 49.000 EUR, adrian.busoiu@gmail. com, Tel: 0722450833

n Vitan 2 camere, decomandat, 60mp, semifinisat, 60mp, 8/8, superpret 56.000 euro, 56.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Gara de Nord, vand apartament 3 camere, 91mp, discutabil, 55.000 EUR, Tel: 0723214919 n GIULEªTI, AP. 3 CAMERE IN CASA CU 3 APARTAMENTE, WC, BAIE, DEBARA, CAMARA, BUCATARIE MOBILATA SI UTILATA, P+1, POD, BALCON, GRESIE, FAIANTA, TERMOPAN, PARCHET, CENTRALA TERMICA PROPRIE, SISTEM ALARMA, CARTIER LINISTIT, LOC DE JOACA PENTRU COPII, PRET NEGOCIABIL, 87.000 EUR, ANNA07BARBU@GMAIL.COM TEL: 0744798435

n Militari, vand apartament 3 camere, et. 1/4, 70mp, construit 1980, gresie, faianta, boxa, 70.000 EUR, Tel: 0721302260

é Nerva Traian, apartament 3 camere, stradal, cu vedere mixta; finisat cu gresie, faianta, termopan, usa metalica, bucataria mobilata si utilata. In zona sunt mijloace de transport, magazine, piata, metrou, scoli, gradinita, facultati. Are cadastru si intabulare, 115.000 EUR, relu_brg@yahoo.com, Tel: 0723178195

Rahova, Calea Ferentari, apartament 3 camere, confort 1, 70mp, tavane false, G+F+P+T, negociabil, 65.000 €, Tel: 0764732158


03 Iulie 2013

vânzãri 3-4 camere / spaþii comerciale / schimburi / închirieri oferte imobile / pagina 11 n 13 Septembrie, 3 camere, decomandat, 1989, finisat complet, 6/8, bucatarie mobilata, pret 74.000 euro, 74.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

Parc é Sebastian Proprietar - vand apartament 3 camere 75 mp, decomandat, 7/8, hol H sau schimb cu garsoniera, 66.300 EUR, Tel: 0733300119

n Calarasilor Stradal, etaj 5, Agricultori-Muncii. Bloc monolit 1995, vedere spate si lateral, renovat, intabulat, 112.000 Independenþei, EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: n Splai Spataru Preda, particular, 0733683445 75mp, confort 1, decomandat, gresie, faianta, termopan, parchet, CT, UM, etaj 4/10, Tel: 0722559845 n Dorobanþilor

n Unirii, Goga, Camera de Comert, 4/8, bloc 2000, decomandat, renovat, 80mp, vedere mixta, 110.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Vitan Mall, decomandat, amenajat, 80mp, etaj7/8, vedere dubla, hol in H, 2 grupuri sanitare, 85.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n 13 Septembrie Prosper, 1/8, decomandat, bloc reabilitat, constructie 1988, renovat, loc parcare ADP, mijloace de transport, 76.500 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 13 Septembrie 3 camere, langa Cas a Poporului, dec omandat, 6/8, neamenajat, 1984, vedere mix ta, 105.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie, Prosper, 3/8, bloc 1987, decomandat, amenajari deosebite, zona linistita, loc parcare, 79.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

renovat complet, parchet bambus, centrala proprie, 92 mp utili, parcare, 127.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Nerva Traian, adiacent, bloc 1987, 7/8, transformat in 3 camere, amenajat, aer conditionat, loc parcare, 107.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

Nerva Traian, Octavian Goga, confort 1, 1/8, monolit, 1989, renovat, mobilat, liber, negociabil, 120.000 €, Tel: 0761259008 n Nordului Bloc nou, finisat ultra modern, mobilat si utilat complet, 3 bai, 2 balcoane, 2 locuri in subteran, bucatarie mobilata si utilata. 190 mp, et 3/5, 390.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Sãlãjan, Steriadi Apartament decomandat, etaj 1/4, renovat recent, superfinisat, centrala proprie, mobilat, utilat, intabulat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: n Drumul Sãrii decomandat, 0733683445 1/8, bloc 1987, gresie, faianta, parchet, termopan, zona linistita, 95.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: n Tineretului Parc, bloc 1981, 5/8, decomandat, 89mp, 0733683446 finisaje deosebite, loc parcare, n Drumul Taberei, bloc 2013, zona foarte curata, apartamentul este amenajat 97.000 EUR, complet, centrala termica laura@apulum94.ro, Tel: proprie, lift, 79.000 EUR, 0733683446 mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, n Herãstrãu Bloc nou 2013 89.000 EUR, Tel: 0749233924, parter+ curte proprie 126mp, dragos@apulum94.ro, finisat complet, zona deosebita, 2 minute de parc Herastrau suprafata apartament 121 mp, 2 bai, 163.900 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Bragadiru, sos. Alexandriei, inainte de pod, stradal, hala h-6m, 120mp n Magheru, Gradina Icoanei 500mp, acces tir, Dionisie Lupu, 132mp utili, birou/locuinta, plus 2 balcoane si boxa, constructie 2010, vanzare renovat recent, 125.000 EUR, 185000 E + TVA, inchiriere nicu@apulum94.ro, Tel: 1750E + TVA/luna, Tel: 0733683445 0722397351

Ilfov, depozit n Brãneºti visavis de Makita, teren 2500mp, deschidere la 2 drumuri, depozit+ spatiu birouri, p+e, suprafata utila 581mp + 3 anexe din beton, toate utilitatile, discutabil, 300.000 €, 0724511067 n Centrul Istoric, vanzare club in Centrul Vechi se vinde inchiriat, chiria lunara este de 6000 euro, D+P, 650.000 EUR, braveintermed@gmail.com, Tel: 0766647530 Sinaia Hotel/ n Prahova Pensiune, 18 km de Sinaia, P+1+M, 11 camere cu baie proprie, bucatarie, loc de servit masa, teren 3000mp, 1.100.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Faianta, gresie, termopane: geamuri+ balcon zugravit, aprobare gaze pentru centrala, etaj 3 din 4, particular, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0724214646 n Garaj Dr Taberei, Aleea Istru, incalzire, apa calda/rece, curent electric, acte la zi, alee in fata garajului. In bloc reabilitat termic. Fara tevi de scurgere in interior! 13.500 EUR, Tel: 0726751359 n Suprafata utila 66.63mp, an constructie 2008, situat langa statia de metrou, 85.000 EUR, Tel: 0765706239

Voluntari, vand apartament in vila, cu garaj, zona linistita, aproape de padure, Tel: 0762717421

n Schimb apartament 2 camere în casã P+1, Piaþa Romanã, gaze sobã cu garsonierã fãrã diferenþã lei, sau vând, Tel: 0721700246

inchiriez o n Sebastian garsoniera in apartament cu 2 camere unui cuplu, 2 baieti sau 2 fete, Tel: 0735344912

Titan, Policlinica, inchiriez camera mobilata (pat dublu, birou, noptiera, dulap, tv) in apartament cu 2 camere semi decomandat (2 holuri), toate utilitatile necesare (aragaz, microunde, frigider, tv, telefon, internet, aer conditionat, termopane, masina de spalat, etc). Inchiriez numai la eleva, studenta, salariata sau pensionara (sa nu lipseasca noaptea de acasa). 75E+ cheltuieli, Tel: 0726401798

n 13 Septembrie, Posta Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Berceni str. Aurel Perºu 132- 158, vilã de închiriat, ansamblu rezidenþial, living+ bucãtãrie, camerã termicã, 3 bãi, 3 dormitoare, complet utilat ºi mobilat, pretabil birou, 2 locuri parcare, pazã, Tel: 0722694847

Domnesti, in apropierea Centurii Bucuresti, Vila Tip Duplex, an constructie 2010, ideala pentru familie. Vila are si o mica curte in folosinta individuala + 2 locuri de parcare, 600 €/luna, robert @rbtransport.ro, 0721119107 Prahova Sinaia str. Mihail Kogãlniceanu, la 3 minute de hotel Internaþional, particular, vilã 4 camere, 120 mp, complet utilat ºi mobilat, parchet, termopan, gresie, faianþã, centralã termicã, toate noi, recent renovat, curte 150 mp, vedere excepþionalã spre munte, ideal pentru locuit sau casã de vacanþã, Tel: 0733106680

n 1 Mai, Turda intersectie, proprietar, confort 1, etj. 4/8, mobilatã, utilatã, AC, lux, 240 EUR, Tel: 0746526408, 0735142597 n Banu Manta bd. intersecþie bd. Ion Mihalache, decomandatã 34 mp, 7/10, 1982, reabilitatã termic, termopane, gresie-faianþã, complet utilatã, mobilatã, UPC+internet, 250 euro/lunã+1 garanþie, particular, Tel: 0767879595 n Berceni, Grand Arena, Str.Aurel Persu, nr. 153, Confort1, 40mp, 2/4, mobilata, negociabil, 230 EUR, Tel: 0722592064 n Dristor, metrou, internet, aer condiþionat, parchet, gresie, faianþã, termopan, uºã metalicã, 250 €, 0751631640 n Drumul Taberei Bd. Timiºoara, Plazza România, decomandatã, 30 mp, 9/9, 1986, termopane, gresie, faianþã, parchet, utilatã, mobilatã, 230 euro/lunã, 1+1, particular, Tel: 0767879595


pagina 12 / închirieri oferte garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale n Drumul Taberei Proprietar, mobilata, utilata, confort1, decomandata, G+F+T+UM+ Parchet, masina spalat, tv+internet, p/4, abia amenajata 2013-primul chirias, repartitoare+apometre, impecabila, 1.200 RON/luna, AVOCATILIEMARIUS@yahoo. com, http://youtu.be/rlB7dWTasrE, Tel: 0760044532 n Iancului, Magura Vulturului 4, 10/10, 34 mp, mobilat, utilat, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, logie, AC, 5 minute de statia de metrou, 1+1, libera, 230 EUR/luna, Tel: 0740659120 n Iancului, Pantelimon, stradal langa National Arena, magazine, banci la parter, statie RATB, tramvai, piata la 2 min, etaj 4 din 10, balcon mare, gresie, faianta, termopan, masina de spalat, aragaz, mobila noua, aer conditionat, usor neg, 230 EUR/luna, silviu132005@yahoo.com, Tel: 0764423639, 0724665134 Lac ul Tei, inc hiriere gar s oniera 42 mp, mobilata modern, utilata, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, usa metalica, aragaz, masina de spalat, frigider, tv , foarte s patioas a, dis ponibila, 250 EUR, stefan@proagency.ro, http://www.proagency.ro, Tel: 0763810151 n Militari Virtuþii, staþia de tramvai 41-Orºova, 44 mp, etaj 2, mobilatã, frigider, aragaz, maºinã de spãlat, 200 EUR, Tel: 0723575824

National, n Stadionul garsonierã et 3/8, curatã, utilatã, apometre, repartitoare, uºe metalicã, mobilatã, Tel: 0720294222 n Tineretului Sincai, particular, 5/8, mobilat lux, 250E+ 30E parcare, 2+1 taxa garantie, cristianiancu23@yahoo.com, Tel: 0744196225, 0765903895 n Vitan, Aleea Ramnicu Sarat nr. 7, inchiriez garsoniera confort 1, parter din 4, mobilata, utilata, proprietar, 230 EUR/luna, Tel: 0723248640

n Militari, Iuliu Maniu nr. 180, decomandat, semimobilat, etaj 3, Tel: 0722274899

é 1 Decembrie Bd, langa Auchan Titan si Penny Market, ap 2 camere 60 mp, semi decomandat, etaj 7/10, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat si utilat complet, aragaz, frigider, masina spalat, televizor repartitoare si apometre, zona linistita, aer conditionat, internet si parcare platita. Statie RATB in fata blocului, apropiere metrou, 280 EUR/luna, avram.oana@gmail.com, Tel: 0757523823

Militari Piaþa Gorjului, mobilatã, toate utilitãþile, 1.000 RON, Tel: 0720046399 n Naþiunile Unite piata, inchiriez garsoniera, 25mp, bloc 5 etaje, etajul 1, complet mobilat, 260 EUR, 0740892012 é 13 Septembrie, Sebastian, langa Prosper Center si Nick Sebastian parc, inchiriere Center. inchiriez ap. 2 cam. garsoniera, etaj 1, mobilata decomandat et 6/8, confort 1, Ikea, aer condiþionat, tv, etc, bucatarie americana, gresie, faianta, mobilat modern, loc parcare, 250 EUR, Tel: termopan, balcon inchis, 0728577525 aragaz, frigider si masina de spalat noi, usa metalica, n Stadionul National, interfon, zona linistita, vedere garsoniera, etaj 3/8, mobilata, libera, (1+1), 300 EUR/luna, utilata, usa metalica, curata, verasunicorn@yahoo.com, Tel: Tel: 0720294222 0720050541

n Berceni metrou D. Leonida, stradal, decomandat, 2 balcoane, mobilat si utilat nou, etaj 2/2, in vila 2011, contorizat separat, loc parcare, 280 EUR/luna, Tel: 0765532951 Nitu Vasile, n Berceni, apartament 2 camere mobilat, cu contract de inchiriere, termen lung, chirie convenabila, Tel: 0314175525, 0723303727 Sectorul 1, n Central decomandat, etaj 1, mobilat, utilat, Tel: 0744436219 zona parc n Colentina, Plumbuita, inchiriez apartament doua camere, decomandat, balcon, nemobilat, etaj 10. Prefer termen lung, 200 EUR, cmunteanu20025@yahoo.com Tel: 0732591513, 0213100757 Costineºti, n Constanþa, apartament 2 camere decomandate. La 100 m de plaja. Pret de la 100 la 250 lei/noapte. Minim 6 nopti. Avans 25-30%. Conditii excelente. Locuri de cazare 2+2, baie, bucatarie utilata, aer conditionat, balcon. Alte facilitati: TV, aer conditionat, frigider, foehn, plita, filtru cafea etc. Last Minute. Intre 1-11 iulie, 120 ron/noapte, 120 RON, dragos.apartament@gmail.com, Tel: 0726306935

apartament n Floreasca, finisat, mobilat si uitilat complet, aer conditionat, geamuri termopan, obloane, parchet, et 3/3, decomandat, ideal cuplu, 1 persoana, 340 EUR/luna, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Gara de Nord, apartament 2 camere, semi decomandat, complet mobilat modern, aer conditionat, loc parcare, et. 3/10, 280 EUR/luna, Tel: 0728639616

str. Virgil é Herãstrãu, Madgearu, Inchiriere apartament 2 camere elegant, frumos, modern mobilat si complet utilat, renovat: gresie, faianta, parchet, termopane, A/C in fiecare camera, bucataria open space cu livingul, utilata; balcon incorporat la camera, dormitor cu pat matrimonial si dressing, camera care acum este zona living, are si canapea extensibila, baie; etaj 2/5, bloc 2007, in apropiere Parc, 90mp utili, termopan, parchet, gresie, faianta, balcon inchis, renovat, usa metalica, utilat electrocasnice, izolat termic, n Cotroceni, ºos. gaz, contor gaz, Panduri 60, 2 camere termoficare, catv, acces internet, lift, decomandate, 87 mp, interfon, loc de parcare inclus, gresie, faianþã, ja- paza 24/24 pret fix. Pentru detalii suplimentare, telefon, cuzzi, cabinã duº 700 EUR, dublã, maºinã spãlat, liviu_mihai2006@yahoo.com, Tel: 0769511963 mobilat, parter/4, n Mihai Bravu, strada Nucului 450 EUR, Tel: 62-66, inchiriez apartament 2 0745114754 camere, etaj 3 din 3, mobilat, proprietar, n Drumul Gãzarului, proprietar utilat, 320 EUR/luna, Tel: inchiriez apartament 2 camere 0723248640 la familie serioasa cu toate conditile utilat mobilat Militari, Iuliu Maniu, etaj electrocasnice electronice pe 5/10, confort 1, mobilata, termen lung Rog Seriozitate utilata, urgent, 230 EUR, Tel: 200Euro+200Euro Garantie 0728005657, 0745055657 Conditii de Lux, 200 EUR/luna, Tel: 0735940770 n Militari, Iuliu Maniu, etaj n Drumul Taberei, Plaza, cf. I, 5/10, confort 1, mobilat, utilat, 230 EUR, Tel: 57mp, mobilat, utilat, urgent, particular, 230 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 0726758313, 0722140496 n Prelungire Ferentari, n Drumul Taberei, intersecþie apartament 2 camere, semi bd. Timiºoara cu Valea Oltului, mobilat, proaspat renovat, tramvai 8, 25, 35, urgent, electrocasnice noi, conf. II, decomandat, mobilat nou, particular, se poate mobila utilat de calitate, Tel: complet, 180 EUR/luna, Tel: 0721797026 0726625752

03 Iulie 2013 n Rahova, Salaj, apartament 2 camere particular, 4/4 cf 1 64 Berceni, Carrefour, mp, gresie, faianta, parchet, Huedin, 4/10 termopan, exclus agentii, 700 RON, Tel: 0765701277 Centrala gaz, aer n Romanã Piaþa 2 camere în cond, 2 bai moderne, casã P+1, gaze la sobe, bucatarie 10mp, 1.000 RON, Tel: 0721700246 mobila doar in n Universitate, Academiei, apt. 2 cam. de inchiriat, f. curat, bucatarie, curat, parchet, termopan, A/C. usor disponibil 1 mai neg, 500 EUR/luna, photobyalex@yahoo.com, Tel: 2013, 350 EUR/luna, 0722281742, 0729536230 cristianel_rosu@ n Universitate, Academiei, apt. yahoo.co.uk, Tel: 2 cam. de inchiriat, f. curat, parchet, termopan, A/C. usor 0760699113 neg, 500 EUR/luna, photobyalex@yahoo.com, Tel: n Libertãþii, inchiriem apart. 0722281742, 0729536230 4 pentru birouri, mixt semi mobilat, bucatarie utilata, doua grupuri sanitare, parcare, et. 6 / 8, AC, CT, termopane, 5 balcoane, liber, vedere mixta, parchet, usa securizata, asigurat, ideal pentru locuinta sau firma. n Berceni închiriez apartament An de construcþie:1990, 3 camere, mobilat complet, contract termen lung, Tel: 0721671318, 0769191823 900 EUR, n Berceni, Big, ofer spre adiz2006@yahoo.com, Tel: inchiriere apartament 3 camere 0747134398, Fax: 0214509369 mobilat, utilat, etaj 9, termen lung, 300 EUR/luna, Tel: 0723522624 n Dorobanþilor, Tudor Vianu 38, apartament super lux, etaj 2/4, bloc 2013, 120mp, decomandat, nemobilat, lift, garaj, terase, 1.350 EUR, Tel: 0722676652 Militari, Apusului, n Drumul Taberei -Plaza, spaþiu comercial 90 mp, proprietar, 3 camere mobilat, utilat, decomandate, 6/10, renovat, G+F, mobilat, utilat, 280 EUR, canalizare, apã caldã, Tel: 0732768769, 0763532468 gaze, Tel: 0726014320 n Drumul Taberei, sector 6, cf. 2, 60mp, urgent, mobilat, n Gorjului Piata, spatiu 35 mp, utilat, gresie, faianta, in complex, etaj 1, stradal, termopan, usa metalica, 8/10, negociabil, Tel: 0767756647, foarte curat, 270 EUR, Tel: 0723150078 0751386461 Pache n Mosilor, Fainari, ap 3 cam in vila, 1 gr sanitar, balcon, Protopopescu, mansarda nelocuibila, loc Plantelor parcare, nemobilat/mobilat 1dormitor, aragaz, sobe gaz, Mântuleasa, demisol aer conditionat, 7 min metrou, toate utilitãþile + 380 zugravit, parchet, 230 EUR, V, pretabil atelier, Tel: 0744266019

laborator, depozit, etc, Tel: 0723287531, 0213115243 n Brâncoveanu, McDonald, particular, 4 camere, decomandat, in vila, etaj 1, negociabil, 450 EUR/luna, Tel: 0723087533

n ªtefan Cel Mare, inchiriez salon infrumusetare utilat complet mobilier nou stare ireprosabila, 32mp, stradal, 1.100 EUR/luna, Tel: 0766412249


03 Iulie 2013

închirieri oferte spaþii comerciale / cereri auto-moto / electro / matrimoniale / pagina 13

n Tei, Teiul Doamnei nr. 5, parter, cedez spaþiu comercial 38 mp, 900Euro fãrã TVA/ lunã, Tel: 0724350600, 0728303871

Viilor, Societate Comerciala ofera spatiu comercial stradal 185 mp, birouri, depozitare, ateliere, Tel: 0722529957, 0722630193 n Vitan complex comercial inchiriem spatii comerciale cu suprafete intre 8-55 mp pentru diferite activitati, Tel: 0213261739, 0745206772 n Vitan cladire de birouri, inchiriaza spatiu pentru birou cu suprafata de 400 mp, Tel: 0213261739, 0745206772 Vitan - piata, s patiu comercial, stradal, are vitrina pe ambele parti, suprafata utila 50 mp, Tel: 0728088607, 0728088612 n Vitan - piata, spatiu pentru macelarie si pentru alte activitati comerciale, Tel: 0728088607, 0728088612 n Vitan, complex comercial inchiriaza spatii pentru macelarie, mezeluri, bacanie, branzeturi, Tel: 0745206772, 0213261739

n Regim Hotelier, Inchiriez apartamente pe termen lung sau pentru o perioada scurta de timp in Bucuresti. Apartamentele si garsonierele din Bucuresti sunt o alternativa mai buna la hoteluri. Spatioase si confortabile, complet echipate, situate in zonele ultracentrale, ofera un raport calitate/pret foarte atractiv. 36 €, 0762781758, aparthotel.ro@gmail.com n Voluntari, inchiriez parter (2 apartamente) in vila, pretabil firma, Tel: 0762717421

Autovehicule Speciale. SC De Vrijheid Industrie SRL vinde sau inchiriaza 2 autovehicule speciale N3 gunoiere, 1 autovehicul special N3 vidanja, Tel: 0729103647, 0032489511447

n Caut apartament 3 camere Theodor Pallady, Trapezului, Nicolae Grigorescu, Camil Ressu, Particular - familie linistita/nefumatori. Bloc linistit. Preferabil nemobilat. Durata lunga. Imediat, halmirys@yahoo.com, Tel: 0753074580 n Inchiriem in cel mai scurt timp apartamente sau garsoniere pentru clienti deosebiti, Tel: 0752703232, http://www.sorinraducu.ro,

é BMW X5 an fabricatie 2003 diesel, capacitate 2926 cmc, cutie de viteze manuala 5+1, 4wd, geamuri electrice, oglinzi electrice, aer conditionat (clima), sistem navigatie mare full europa si romania, inchidere centralizata, radio/cd, servo directie, computer bord, pilot automat, comenzi volan, parbriz incalzit, VIN: WBAFA71010LK73264, 7.500 EUR, Tel: 0722162480

n Daewoo Cielo Executiv, 1994, 48.000km, benzina, in circulatie, stare exceptionala, 1.000 EUR, Tel: 0726395175

é Nissan Navara motor 2.5, 133cp, 190000km, toate taxele platite la zi, astept oferte de pret, 7.900 EUR, reparatii_turbo_10@yahoo .com, www.reparatiiturbo.ro Tel: 0765414494

n Pioneer CDJ 850. Vand set format din 2 playere Pioneer CDJ 850 in stare excelenta. Playerele au un an si ceva, sunt in Sibiu. Multumesc! Pot vinde de asemenea si mixerul Behringer DDM4000, 1.000 EUR, iovu_1951@yahoo.com, Tel: 0733308164

é Nissan Patrol an fabricatie 2001, tip: of-road, disel, transmisie manuala, portiere 4/5, 3000 cm3, culoare albastru metalizat, euro 3, neavariat, in perfecata stare de functionare, 5.500 EUR, vanzarioferte@gmail.ro, Tel: 0737523075 n Seat Ibiza 1200 cm3, an fabricatie 2008, stare foarte buna, discutabil, 4.200 EUR, Tel: 0761242619

é Logan, Super-

nova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Programul Rabla colector autorizat, Tel: 0761847751, 0720625590

n Subaru Outback Legacy, an 2000, vand spoiler fata, original, Tel: 0771633193

Cumpar frigider, congelator, aragaz, masina spalat, combina, lada frigorifica 100-150. Frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

é Sex total. Ofer clipe de placere domnilor interesati de o escapada in bratele unei brunete, deschisa la noi provocari, anal, normal si oral cu finalizare, se poate si la tine, 150 RON/ora, Tel: 0734142704

é Sexy si jucausa! Sunt o domnisoara fina, educata, manierata si cu mult bun simt, sunt adepta seriozitatii, discretiei si igienei totale, sex total. Ma si deplasez, 150 RON/ora, Tel: 0762812714

Te invitam alaturi de cele mai sexy si frumoase fete, 80 RON/ora, 0765505383 rubin.masaj@yahoo.ro,

Buna! Focsani 38 ani, fost sportiv, bine dotat, curat, dis c r et, dac a es ti nesatisfacuta in dragoste sau vrei sa descoperi adevarata arta a dragostei, da-mi sms sau suna-ma, poti fi si plinuta, tesatisfactotal@yahoo.com, Tel: 0765764874

é Doua fete sexy de 18 si 24 ani, te asteapta in locatie centrala (Victoriei), spre a iti satisface fanteziile, 100 RON, delia_hotdelia @yahoo.com, Tel: 0726009360

n Atragator, tanar 39/1.86/80, situatie foarte buna, doresc cunostinta tanara prezentabila, disponibila. Razvan, razvand74@yahoo.com, Tel: 0755578272


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / adunãri generale / mediu / afaceri

n Ofer cãþei rasã micã metis (4-5 kg), 1-2 ani, Tel: 0726160845, 0217692426 n Ofer 100 USD/luna, unor iubitori de animale, pentru îngrijire 3 pisici (cu hranã). Mai multe detalii la telefon, Tel: 0727157519, 0754849694

é Pui catei rasa Bichon Frise, talie mica, rasa pura (cu acte care arata acest lucru), certificat medical. Sunt crescuti de catre noi, avem si parintii. Cateii sunt crescuti in casa si educati pentru a fii o companie nemaipomenita. 250 €, 0744505310, 0744505310, Fax: 0744505310, nina_niculici@yahoo.com

é Pui ogar vand fete si baieti culoare gri negru si alb sanatosi, 200 Ron, 0723706192, bolnavu.adrian@yahoo.com n Vand vaca Holstein gestanta in ultima luna, in Bragadiru Ilfov, langa Bucuresti, 4.500 RON, Tel: 0745057800

é Vand Broiler Oua si Pui de o zi: Oul de la 0.4 euro pana la 0.35 euro in functie de cantitate; Pui de o zi de la 0.51euro pana la 0.49 euro, 1 RON, Tel: 0723367764, adrianjula@yahoo.com,

n Pierdut legitimatie senator nr. 176 pe numele Adrian Anghel. O declar nula, n Pierdut legitimatie de acces A.N.A.F marca 295. O declar nula, n Pierdut certificat constatator nr. 19055/09.05.2005, firma La Stanca Trading Srl, sediul com. Branesti, sat Branesti nr. 41, jud. Ilfov, J23/910/2005, CUI 9122788. Se declara nul, n Pierdut certificat constatator sediu social SC Universal Construct SRL, judeþul Ilfov, J23/943/2002, CUI 14659215. Îl declar nul, n Pierdut stampila SC Hemat - Rom SRL pierdut stampila rotunda, nr. 1, tus negru. O declar nula, cristina.brezeanu@hematrom.ro Tel: 0212079129, Fax: 0212242659 n SC Velpitar declara chitanta cu nr. 95391742 anulata si pierduta. O declar nula,

Ghicitoarea Mihaela vindeca impotenta, boli, impreuneaza familii despartite, scoate argintul viu din om pe loc, Tel: 0786628878 Wors hop gratuit, spiritualitate, compatibilitate, beneficitate si multe altele. Ins c r ierile pe mail comunic_astral@yahoo.com

n Se citeaza parata Sc Trattoria Di Venetia Srl cu sediul in Bucuresti, Constantin Brancusi nr 11-13, sector 3, CUI 18036120, J40/17202/2005 pentru termenul din 11.07.2013 la Judecatoria Sector 3, dosar nr. 18596/301/2012, ora 08.30, complet 14 civil, in contradictoriu cu reclamanta Sc Korani Trading Co Srl,

n Subscrisa, Edge Business Restructuring Advisors S.P.R.L, societate civilã profesionalã de practicieni în insolvenþã, înregistratã în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, cu sediul în Bucureºti, Piaþa Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, Sector 1, cod fiscal 27236802, Tel.: 0213205036, Fax 0213205006, e-mail office@edgeadvisors.ro, reprezentatã de asociat coordonator Corneliu Botnariuc, în calitate de Administrator Judiciar al S.C. Stradal S.A, societate pe acþiuni, cu sediul social în Cãlãraºi, Str. Prelungirea Sloboziei, Depozit 1, nr. 1-3, judeþul Cãlãraºi, România, înregistratã la Registrul Comerþului sub nr. J51/324/1991, cod fiscal 1928680, în vederea aplicãrii prevederilor art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenþei, prin prezenta convoacã Întrunirea Adunãrii Generale a Asociaþilor a S.C. Stradal S.A. ce va avea loc la sediul societãþii S.C. Stradal S.A. din Cãlãraºi, Str. Prelungirea Sloboziei, Depozit 1, nr. 1-3, judeþul Cãlãraºi, în data de 23 iulie 2013, la ora 12:00. Ordinea de zi a Adunãrii Generale a Asociaþilor: Desemnarea unui administrator special, pe cheltuiala asociaþilor, care sã reprezinte interesele asociaþilor în cadrul procedurii de insolvenþã a S.C. Stradal S.A, în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 26 ºi art. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenþei. În raport cu prevederile articolului 12 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Stradal S.A, asociaþii pot fi reprezentaþi în cadrul Adunãrii Generale de mandatari cu procurã specialã. Pentru orice informaþii suplimentare, vã rugãm sã contactaþi reprezentantul Administratorului Judiciar: Corneliu Botnariuc, corneliu.botnariuc@edgeadviso rs.ro, Tel: 40213205036, Fax: 40213205006

n Negoescu Gheorghe anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru constructie hotel S+P+1E+M in sos Dobroesti 67 sect 2 Bucureºti: nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului ºi evaluãrii adecvate. Observaþiile publicului se primesc zilnic de luni-vineri intre orele 9-12 la sediul APM Bucuresti Aleea Lacul Morii nr 1 si la http://arpmbuc.anpm.ro/ pana la 04.07.2013, Tel: 0741204828

03 Iulie 2013

investitor/asociat. n Caut Proprietar teren, cu o suprafata de 265 mp in sector 3 Bucuresti - zona Titan - Str. Plt. Radu Gheorghe nr. 45 in apropiere de intersectia Trapezului, avand o pozitie stradala cu dubla deschidere si forma dreptunghiulara perfecta, caut investitor/asociat. Astept propunerile si ofertele dumneavoastra. Persoana de contact Marius, Tel: 0755146109 é Vand Butoaie Bere din Inox, capacitate 50L, stare f buna, 150 RON, wasco_business@yahoo.com, Tel: 0745067184

é Anticariat,

cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

Rulota Kebab n Vând complect utilata si dotata modern: grill kebab, grill placa, friteoza, lada frigorifica, incalzitor sosuri, rotisor profesional, vitrina frigorifica, vesela speciala vitrina frigorifica, cutit kebab special, n Castraveti murati pentru etc. 18.000 €, 0748143942, Shaormerii, Restaurante, 3 catanaclaudiucosmin@gmail.com lei/kg, Tel: 0722446899 n Cumpar autorizatie taxi, Tel: 0768511818 n Cuptor rational pe gaz 10 tavi, frigider Sagi-inox, masina de tocat 380V, spriþ de cârnaþi manual, aparat vidat, aparat lipit pungi, 3.500E totul, Tel: 0766558339- 177456_1

é Vand salupa Glastron (6 pers) + motor Johnson 70cp, utilata complet; Lansete si mulinete pentru pescuit. Vand si separat, Tel: 0723287531, 0213115243 n Vand utilaje profesionale pentru catering sh: frigider 2 usi inox, hote inox, grill pe gaz, grill electric, masa de cald (bain marie), fripteuze, masina pentru tortilla mexicana, rotisor de capacitate mare pe gaz pentru purcei de lapte, berbecuti, curcani, pui. Pret negociabil, Tel: 0745057800 n Vand loc de veci 6 mp, Belu Ortodox, ingrijit, bordura mozaic cruce si postament marmura, pozitie buna, foarte aproape de poarta nr.3. si zona artistilor, acte in regula, toate taxele la zi. 7500 eur, negociabil. 0763686028

n Afacere la cheie Cantina, in str.Buzesti, utilata complet Nou, 2.300 EUR, balan_gigi@yahoo.com, Tel: 0752264488 n Cesionez parti sociale firma infiintata in 2005, activitate principala restaurante si multe alte activitati secundare, fara datorii, 300 EUR, catalinaflorescu@ymail.com, Tel: 0725151117 n Vand afacere piata Crangasi, vand fast food in Exprss Bazar, cu deschidere stradala, 8.000 EUR, Tel: 0734499999, 0722530171, Fax: 0722530171


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

03 Iulie 2013

é Executam

Engleza, predau curs pentru copii sau adulti. Metode moderne, calitate si seriozitate, 60 RON/ora, Tel: 0730117172 n Meditatii limba daneza + pregatire! Integrare in societatea daneza, Tel: 0729791002

é Matematica orice

zona, profesor, deplasare la elev, rezultate rapide, asimilare usoara, eficienta garantata, succesul sigur, experienta, Tel: 0727809907

é Matematica (sotul, 46), romana (sotia, 43), V-XII, profesori, experienta 13 ani, meditatii. Rezultate deosebite, ex: 10 la BAC, mate (niciun “picat”), multe note peste 9.50, admitere liceu, 20 RON/ora, Tel: 0722286920

é Amenajari de la A / Z Echipa cu experienta vasta in domeniu ex:Amenajari interioare si ex de la A/Z.Se ofera proba de lucru.Multumim, 10 RON, Tel: 0730468264

invelitori tabla zincata, lindab, acoperisuri, reparatii, izolatii + materiale, Tel: 0744111939, 0732563623

n Construim case la roºu ºi la cheie cu materialul clientului, n Montãm parchet laminat, Tel: 0742528815 stratificat si natural, Tel: 0742528815 Echipa profesionala, execut lucrari de la centura pana la ac operis , amenajari interioare ex terioare, apartamente, case, hale, canale, cavouri, la preturi de criza. Costi, 0768311717

Termosistem, n Executam: sape-tencueli, zugraveli, gips-carton, gresie-f, n Amenajãri Interioare-gresie, pavaje-pavele, placari-piatra, faianþã, gips carton, lavabilã caramida-aparenta, tapet, etc, etc, Tel: 0742528815 1 RON, Tel: 0730468264

é Reparatii frigidere combine frigorifice, frigotehnist autorizat; oferim garantia lucrarii, program non stop, sunati, Tel: 0761725347, 0724170831

n Sc Rob Construct Instal 2005 Srl executa case, vile la rosu, la cheie, pe structura din lemn sau beton, amenajari interioare si exterioare, instalatii electrice, sanitare, tamplarie din pvc cu geam termopan, Tel: 0727338277

é Vand tigla ceramica tip Pitesti, Tel: 0723287531, 0213115243

é Vand tigla ceramica tip Pitesti; Jgheaburi + burlane; geamuri termopan casã sau serã; calorifere verticale; set baie, Tel: 0723287531, 0213115243


03 Iulie 2013

n Vând Fier beton Mechel, ramas din constructie, diametre 20-25, lungimi 2-4.70m, 2.00 Lei/kg, Tel: 0722676652

Ofer servicii complete de contabilitate pentru firme mici si mijlocii din Bucuresti, la preturi foarte avantajoase, ancarosurna@yahoo.com, Tel: 0733977237

é Contabil expert,

Contabil expert, servicii contabile complete, declaraþii lunare, salarizare, bilanþ, prima lunã gratuit. 100 Ron, 0214118164, 0720891226, 0766369750 é

servicii contabile complete, semnãturã electronicã, Bilanþ, salarizare, prima lunã gratuit, 100 RON, Tel: 0766369750, 0720891226 n Contabilitate, Resurse umane, Infiintari SRL, PFA de la 200 L, Contabilitate completa (transmitere declaratii, bilant) - de la 50 L, resurse umane (Revisal, contracte, state, adeverinte) - de la 50 L, Div. deplasari pt. client, 50 RON/luna, contalex_solutions@yahoo.com www.ContalexSolutions.ro, Tel: 0727843102

n Cursa tur-retur Iasi-Paris. Saptamanal ruta internationala “Chisinau-Iasi-Cluj-Paris si retur”, autocar confortabil (dotat cu televizor, frigider, aparat de cafea, clima, scaune reglabile cu suport pentru picioare). In costul biletului este inclus ceai, sucuri si o masa in Ungaria. Pret 90-100 EURO. Personal calificat. Va asteptam, 100 EUR, chisinau.iasi.paris@gmail.com, http://www.romeotrans.md, Tel: 0745973784, 0037369282885, Fax: 0037322295299

Administrator imobile, posesor atestat, ofer servicii administrare imobile, Tel: 0727889866

é Tapiter cu experienta, retapitare, reparatii tapiterie la domiciliu, 0727319669, retapitare@gmail.com, www.retapitare-canapele.ro

Dj nunta, Organiz ari Ev enimente, primirea perfec ta c u mes ele plimbarete, hos tes s s i animatoare, videoproiector pentru poz e, totul c u SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success, ai nevoie de DJ Siensii! http://djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782 n Doamna fac masaj, Tel: 0735670953

Dresaj canin. Dresor cu experienta dresez animale de c ompanie, c aini. Bucuresti, Tel: 0723530002

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi, congelatoare, vitrine, dozatoare, anyshor1972@ yahoo.com, Tel: 0764562524

AnuntAZ 03 07 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...