AN-TV nr 62

Page 1

Nummer 62 · 22. årgang · November 2017

SKAL DU SIDDE HER?

AN-TV vælger nyt repræsentantskab

AN-TV Huset på hjul Nu kører vi ud til medlemmerne

Giganettet

Bedre wifi i hjemmet Tag med på teknikerbesøg

Nu udruller vi byens hurtigste net sammen med


//DIN ANTENNEFORENING

FÅ NORDJYSKE Plus GRATIS Som medlem af AN-TV kan du få NORDJYSKE Plus i 6 måneder – helt gratis og uden binding. Alle medlemmer af AN-TV kan nu få NORDJYSKE Plus helt gratis i 6 måneder. Gå ind på nordjyske.dk/antv og tilmeld dig med rabatkoden: antv2017. Rabatkoden skal være indløst senest den 31. januar 2018. De 6 måneder er en gratis prøveperiode uden nogen form for binding. Hvis man ønsker at fortsætte abon-

nementet på NORDJYSKE Plus, skal man aktivt tilmelde sig. NORDJYSKE Plus er et særligt redaktionelt produkt, med egne journalister, der beskriver verden set fra Nordjylland – både den lige om hjørnet, og den store derude. Historierne kan opleves på smartphone, tablet eller pc, og de fortælles digitalt med video, aktive grafikker, foto, tekst og lyd. Hvis du ønsker at vide mere, kan du henvende dig i AN-TV Huset, hvor du også kan hente en informationsfolder. AN-TV håber, at medlemmerne vil gøre brug af det gode tilbud.

Historierne på NORDJYSKE Plus fortælles digitalt med video, aktive grafikker, foto, tekst og lyd.

spændende præmier for både børn og voksne, og vi har masser af giveaways. Børnene kan blive fotograferet sammen med SvampeBob Firkant fra børnekanalen Nickelodeon, og i samarbejde med tv-kanalen C More Golf har vi opstillet en putting-bane i AN-TV Huset. Her kan de voksne konkurrere og vinde præmier, siger butikschef Kasper Cheng-Ottzen. - Vi håber, at rigtig mange vil gøre brug af tilbuddet og kigge forbi AN-TV Huset og varme op til julen sammen med os. Fredag den 24. november er alle børn og barnlige sjæle inviteret til julefest i AN-TV Huset fra klokken 15 til 18.

KOM TIL JULEFEST I AN-TV HUSET Fredag den 24. november fra klokken 15 til 18 er AN-TV Huset vært for en hyggelig julefest med konkurrencer og underholdning for både børn og voksne. Side 2

Det store juletræ er pyntet, og der bliver serveret æbleskiver, gløgg og småkager, når AN-TV Huset varmer op til julen. - Vi vil gerne give vores medlemmer og andre interesserede en rigtig god oplevelse og ønske dem en glædelig jul. Der bliver konkurrencer med

SvampeBob Firkant fra børnekanalen Nickelodeon kigger forbi AN-TV Huset og sætter gang i julefesten.


Af Thomas Møller · Foto Nils Krogh

Her finder du masser af sport og comedy. Den nye tv-kanal erstatter TV3 Sport 2.

NY KANAL: TV3 MAX Den 31. oktober gik TV3 Max i luften. Den nye tv-kanal erstatter TV3 Sport 2, der har indstillet sendingerne. TV3 Max kombinerer højtprofilerede sportstransmissioner med comedy og nyt eksklusivt serieindhold, som appellerer til det mandlige publikum. En del af comedy-indholdet hentes fra TV3+, der fremover vil have mere fokus på crime. Fra sportens verden kan man blandt andet opleve live-fodbold fra Premier

KOM OG LÆR

Butikskonsulent Claus Kold Sørensen fra AN-TV Huset er tovholder på de populære intro-eftermiddage.

AN-TV Huset afholder introeftermiddage for medlemmer, der ønsker at blive lidt klogere på den teknologi, som antenneforeningen tilbyder. På grund af den store tilstrømning fortsætter AN-TV Huset med at afholde intro-eftermiddage hele vinteren. - Vi oplever, at mange føler sig udfordret af teknologien. Derfor vil vi gerne give en letforståelig introduktion og

League, Superliga og Champions League kombineret med ATP-tennis, motorsport og Champions League håndbold. Comedy-serierne Simpsons og How I Met Your Mother bliver også en del af kanalens faste udbud. De medlemmer af AN-TV, der havde adgang til TV3 Sport 2, har automatisk fået adgang til TV3 Max. Det er muligt at tilkøbe kanalen på MitTv og med VælgSelv Frit. TV3 Sport 1 fortsætter uændret, men under navnet TV3 Sport.

svare på spørgsmål, så medlemmerne kan få det fulde udbytte af de tjenester, de abonnerer på, siger butikskonsulent Claus Kold Sørensen. Han fortæller, at vinterens introeftermiddage vil have fokus på: • Opsætning af mail på tablet og smartphone • Kom godt i gang med WebTv • Sådan fungerer hjemmets trådløse netværk. Desuden vil man fortælle om de mange muligheder for fortsat at høre radio, når antenneforeningen til januar slukker for FM-signalet (læs mere på side 11). Der afholdes intro-eftermiddage på følgende datoer: Tirsdag 21. november Tirsdag 12. december Tirsdag 9. januar Tirsdag 30. januar Tirsdag 13. februar Tirsdag 27. februar

Kl. 14-16 Kl. 14-16 Kl. 14-16 Kl. 14-16 Kl. 14-16 Kl. 14-16

Det er gratis at deltage. Tilmelding er nødvendig og kan ske i AN-TV Huset eller på mail: info@antvhuset.dk

SERVICE & SUPPORT AN-TV Huset Boulevarden 18 9000 Aalborg Mandag til fredag: Klokken 10.00 – 17.30 Lørdag: Klokken 10.00 – 14.00 Kundeservice Telefon: 88 30 30 30 Træffes alle hverdage: Klokken 8.00 – 19.00 Teknisk support Telefon: 88 30 30 30 Træffes alle hverdage: Klokken 8.00 – 22.00 Weekend og helligdage: Klokken 8.00 – 19.00

NYT PÅ PRØVEKANALEN AN-TV Prøvekanalen indgår i alle antenneforeningens tre tv-pakker. På kanalen kan medlemmerne få en smagsprøve på tv-kanaler, som udbydes af AN-TV, og som man måske ikke har i den tv-pakke, som man selv abonnerer på. I november viser Prøve kanalen TV3 Max med masser af sport og comedy. Det er muligt at tilkøbe kanalen med VælgSelv Frit eller på MitTv. I december viser Prøvekanalen Uptown Christmas TV. Her kan man se musikvideoer med julemusik døgnet rundt – lige fra Band Aid til MC Einar. Den populære julekanal sender helt frem til nytårsmorgen, hvor den siger tak for i år med musikvideoerne til de største festhits.

Side 3


//VALG 2017

HVEM SKAL SIDDE HER? Tirsdag den 5. december 2017 er der valg til AN-TVs repræsentantskab. Valget afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center. Her afgøres det, hvem der skal indtage de 61 pladser i repræsentantskabet for de næste fire år. Valgperioden udløber til årsskiftet, og AN-TVs medlemmer skal derfor vælge nyt repræsentantskab. Repræsentantskabet er antenneforeningens øverste myndighed og vil efter valget tælle 61 medlemmer. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse bestående af 8 medlemmer, der udgør foreningens daglige ledelse.

Valglokalerne ligger på første sal med opgang ved restaurant Papegøjehaven. Man skal henvende sig ved valgbordet og fremvise relevant ID samt betalt regning for medlemskab af AN-TV eller kvittering fra Betalingsservice. Ved valgbordet får man information om valget og bliver guidet til det rette valglokale.

Valget til AN-TVs repræsentantskab foregår i Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Valgdagen er tirsdag den 5. december 2017, og valghandlingen begynder klokken 19.00.

VALGHANDLINGEN

Side 4

Man kan ikke deltage i valghandlingen, hvis man møder frem efter, at dørene til valglokalet er lukket. Det annonceres både udenfor og inde i lokalet,

når dørene bliver lukket klokken 19. Derefter kan valghandlingen begynde. Hvis man selv ønsker at stille op til repræsentantskabsvalget, er det en forudsætning, at man har bopæl i Aalborg Kommune, og at man personligt eller gennem sit lejemål er medlem af AN-TV. Medlemmer, der er på valg eller valgt til repræsentantskabet, må ikke være i restance. Det er Advokatfirmaet Vingårdshus i Aalborg, der er juridisk ansvarlig for valghandlingen. De bistås af ansatte fra ANTV Huset, som er antenneforeningens tovholder på valgets korrekte afvikling. Valgperioden for det nye repræsentantskab strækker sig fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021 svarende til byrådets valgperiode.


Foto Nils Krogh

FIRE VALGGRUPPER Repræsentantskabets medlemmer fordeler sig på fire valggrupper. Det er boligformen, der afgør, hvilken valggruppe man tilhører.

datliste, hvor kandidaterne påføres i den rækkefølge, som deres anmeldelse indkommer. Herefter præsenterer kandidaterne sig i den rækkefølge, som fremgår af listen.

VALGGRUPPE 1

Stemmeberettigede er fra udlejningsejendomme udlejer og lejere, mens det for andelsboligforeninger er bestyrelsen og medlemmer af andelsboligforeningen, der samtidig er boligtagere. For ejerforeninger gælder, at bestyrelsen og ejerlejlighedsejere kan stemme. Hver af de stemmeberettigede har én stemme, og der kan kun afgives én stemme pr. husstand. Afstemningen er skriftlig, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

To medlemmer af repræsentantskabet udpeget af Aalborg Byråd.

VALGGRUPPE 4

Det fremgår af foreningens vedtægter, hvordan de fire valggrupper vælger deres medlemmer. Vedtægterne kan læses på www.an-tv.dk Endvidere vil valgforordningerne blive gennemgået – for hver valggruppe – ved selve valghandlingen tirsdag den 5. december 2017.

De to repræsentanter udpeget af byrådet behøver ikke at være medlem af byrådet, ligesom de heller ikke behøver at være medlem af AN-TV. De udpeges straks efter kommunalvalget, hvorefter de fungerer i byrådets valgperiode – med mindre byrådet bestemmer andet.

VALGGRUPPE 2 Almene boligorganisationer – 18 pladser i repræsentantskabet – én plads pr. påbegyndt 750 medlemmer. Hver af de tilsluttede boligorganisationer, der har 750 abonnementer eller derover, udpeger et medlem af repræsentantskabet. Boligorganisationer, der ikke opfylder kravet om 750 medlemmer, kan indgå valgforbund. Det er organisationsbestyrelsen i den enkelte boligorganisation, der endeligt vælger eller udpeger sin repræsentation.

Enkelttilsluttede – 16 pladser i repræsentantskabet – én plads pr. påbegyndt 750 medlemmer.

Valg i AN-TV

Valget gennemføres ved fire separate valghandlinger.

Hvis antenneforeningens arbejde har din interesse så kom og deltag:

Som kandidater til repræsentantskabet kan opstilles abonnenter og brugere. Dog kun én person pr. husstand. I forbindelse med valghandlingen udfærdiges en kandidatliste, hvor kandidaterne påføres i den rækkefølge, som deres anmeldelse indkommer. Herefter præsenterer kandidaterne sig i den rækkefølge, som fremgår af listen.

REPRÆSENTANTSKABSVALG tirsdag 5. december 2017 klokken 19.00 Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Stemmeberettigede er abonnenter og brugere. Hver husstand har én stemme, der gives skriftlig. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

DE VALGTES OPGAVE

Andelsbolig- og ejerforeninger samt udlejningsejendomme – 25 pladser i repræsentantskabet – én plads pr. påbegyndt 750 medlemmer.

Den grundlæggende opgave for AN-TVs repræsentantskab består i at medvirke til den bedste, bredeste og billigste forsyning af digitale tjenester til foreningens medlemmer. Tjenesterne omfatter tv, bredbånd, telefoni, radio, streaming med videre.

Som kandidater til repræsentantskabet kan opstilles abonnenter (udlejere og bestyrelser) og brugere (lejere, ejerlejlighedsejere, ejerlaug og andelsboligtagere). Det er et krav, at kandidaterne skal være til stede for at kunne blive valgt. I forbindelse med valghandlingen udfærdiges en kandi-

Det sker i et tæt samarbejde med Stofa, som AN-TV sidste år indgik en partnerskabsaftale med. Der venter derfor det nye repræsentantskab en spændende, men også krævende opgave med at fastlægge og udfylde antenneforeningens rolle i det nye partnerskab.

VALGGRUPPE 3

Valget til AN-TVs repræsentantskab afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Fakta om AN-TV AN-TV er med mere end 40.000 medlemmer Danmarks næststørste brugerejede og brugerstyrede antenneforening. AN-TV blev dannet i 1993, hvor Aalborg Kommune overdrog det daværende Aalborg Byfællesantenneanlæg til brugerne. I 2016 indgik AN-TV en partnerskabsaftale med foreningens mangeårige tekniske leverandør, Stofa.

Side 5


//REPORTAGE Sammen med tekniker Ulrik Lindholm Jørgensen er AN-TV Nyt på besøg hos et medlem af antenneforeningen, der har problemer med sit trådløse netværk i hjemmet. - Når jeg er ude på en opgave som denne, tager jeg allerførst en samtale med medlemmet for at danne mig et overblik. Hvori består problemet? Hvornår opstår det? Og er der et mønster? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg gerne vil have besvaret, siger Ulrik Lindholm Jørgensen. Han skal have pejlet sig ind på årsagen, inden han kan løse problemet, forklarer han. - Derfor fortsætter jeg med at undersøge, hvordan medlemmets modem kører på kabel-tv-nettet. Hvis det ikke kører tilfredsstillende, så er det modemmet, som jeg i første omgang vil koncentrere mig om. Hvis modemmet derimod fungerer, som det skal, går jeg videre til næste trin.

TO SLAGS PROBLEMER Ulrik Lindholm Jørgensen peger på to faktorer, der kan være årsag til det dårlige, trådløse signal i hjemmet.

Tekniker Ulrik Lindholm Jørgensen skal først have fundet årsagen til problemerne med det trådløse netværk.

JAGTEN PÅ DET GODE WIFI-SIGNAL Hjemmets trådløse netværk – også kaldet wifi – er udfordret af tung og tæt trafik. Men der er hjælp at hente. Side 6

- Vi har dels spørgsmålet, om enhederne kan nå hinanden. Måske sidder man så langt fra modemmet med sin tablet, at det trådløse signal simpelthen ikke kan nå. Dels har vi spørgsmålet om fremmed trafik, der generer det trådløse netværk i hjemmet. Den trafik kan for eksempel stamme fra naboernes enheder. Ulrik Lindholm Jørgensen beslutter, at han først vil undersøge, om medlemmets problemer skyldes fremmed trafik. - I første omgang undersøger jeg det med min smartphone, hvor jeg har et program, der hedder Wifi Analyzer. Det kan hentes gratis til androidtelefoner. Programmet fortæller mig, at der kun er en antydning af et fremmed signal i hjemmet, så her er problemet ikke, at en masse trafik har lagt sig på den samme frekvens og populært sagt taler i munden på hinanden. Det hænger uden tvivl sammen med, at vi befinder os i et parcelhuskvarter med store haver.


Af Thomas Møller · Foto Svenn Hjartarson

Hvis vi havde stået i et lejlighedskompleks i Aalborgs midtby, havde resultatet helt sikkert set anderledes ud, siger Ulrik Lindholm Jørgensen.

FLERE VÆRKTØJER Med Wifi Analyzer har han fået et billede af de netværk, der er. Nu tager han computeren frem og åbner programmet Inssider. - Med det kan jeg se, på hvilken frekvens et netværk ligger, og jeg kan måle, om der er et fremmed netværk med et lige så kraftigt eller kraftigere signalniveau end hjemmets eget. Hvis det er tilfældet, vil hjemmets eget netværk blive generet. Ulrik Lindholm Jørgensen minder om, at det ikke kun er fremmede, trådløse signaler, der kan forstyrre. Han monterer nu en ekstra antenne på computeren og åbner programmet Chanalyzer. - Det bruger vi i de svære tilfælde. Nu kan jeg se, om der er andre enheder i hjemmet, der generer. Det kan for eksempel være en trådløs babyalarm, en tændt mikrobølgeovn eller trådløse højttalere. Alene en tændt mikrobølgeovn kan næsten gøre et trådløst netværk uanvendeligt. Men jeg kan se, at der lige nu ikke er nogen forstyrrelser af den art her i hjemmet.

Alene en tændt mikrobølgeovn kan næsten gøre et trådløst netværk uanvendeligt.

Access Point nummer to kan opsættes trådløst, men Ulrik Lindholm Jørgensen anbefaler, at den bliver kablet.

ACCESS POINT På baggrund af de målinger, som han har foretaget, vurderer Ulrik Lindholm Jørgensen, at medlemmets problem skyldes signalets rækkevidde. - Vi kan se, at modemmet er placeret ved siden af tv-stikket i stuen, men spørgsmålet er, om signalet kan nå ud til de to fløje med værelser. Derfor skal man være opmærksom på, at placere modemmet centralt i huset. Det er dog langt fra altid, at det er tilstrækkeligt. Især betonvægge og metalflader kan bremse signalet. Derfor kan det være en god idé at forlænge signalet med et Access Point, der fungerer som et adgangspunkt til internettet. Ulrik Lindholm Jørgensen pakker et Access Point ud. Der er i princippet tale om en ledning med en antenne for enden.

- Men vi vil aldrig kunne garantere stabilitet på hjemmets trådløse netværk. Vi kan kun sandsynliggøre det. Når det er sagt, så vil jeg anbefale, at man altid trækker en ledning, når det er muligt. Al trafik kører mere stabilt på et kabel, og så forstyrrer trafikken ikke længere i luften. Der er kommet meget mere trafik, og trafikken er blevet tungere. Jeg tænker blandt andet på den høje billedkvalitet på YouTube, HBO, Netflix og Viaplay. Den trafik udfordrer virkelig det trådløse netværk, siger Ulrik Lindholm Jørgensen. I en senere artikel vil vi besøge et medlem, der bor i lejlighed i et tæt befolket område. Her bliver udfordringen at finde plads til medlemmets trafik blandt de mange trådløse netværk i kvarteret.

Få hjælp Hvis du har problemer med dit trådløse netværk, kan du bestille et teknikerbesøg i AN-TV Huset eller hos kundeservice.

Med programmet Chanalyzer og en ekstra antenne monteret på computeren er det muligt at identificere enheder i hjemmet, der generer det trådløse signal.

- Vi opsætter Access Point de steder i hjemmet, hvor der er problemer med det trådløse signal. Det gælder både ved manglende rækkevidde og ved forstyrrelser fra fremmede signaler. I sidstnævnte tilfælde handler det om at gøre sit signal til det stærkeste. Det er helt afgørende for signalets kvalitet.

TUNG TRAFIK Ulrik Lindholm Jørgensen sætter altid to eller flere Access Point op. Det giver en bedre dækning. Så kan medlemmet for eksempel bevæge sig rundt i boligen med sin tablet, og den vil automatisk gå på det Access Point, der er tættest på.

Side 7


//TEKNIK

RAPPORT FRA ET GADESKAB Stofas teknikere er gået i gang med at udrulle Giganettet i antenneforeningens dækningsområde. Det sker uden at grave nye kabler ned. I stedet foregår en vigtig del af arbejdet ved byens mange gadeskabe

Det er Giganettet, som Stofas teknikere er gået i gang med at udrulle. Det sker uden, at der bliver gravet nye kabler ned i jorden. I stedet foregår arbejdet populært sagt for enden af de eksisterende kabler blandt andet ved byens mange gadeskabe.

Der er næppe mange, der bemærker gadeskabet på Sønderbro. Men her og ved lignende gadeskabe i hele antenneforeningens dækningsområde foregår der i de kommende måneder et vigtigt arbejde, der skal give foreningens medlemmer adgang til markant hurtigere internet og endnu bedre tv-signaler.

- Vi har beregnet og omprojekteret hele det eksisterende anlæg. Det har affødt nogle indledende opgaver, der blandt andet omfatter udskiftning af skabe og ombygning af elforsyningspunkter. Det er det arbejde, som vi nu er i gang med, forklarer Karsten Frost.

Side 8

Ved gadeskabet på Sønderbro – et såkaldt nodeskab – møder vi projektleder Finn Jensen og entrepriseleder Karsten Frost, der står i spidsen for det omfattende arbejde.

NYT KONTOR Som omdrejningspunkt for udrulningen af Giganettet har Stofa etableret et projektkontor på Hjulmagervej, hvor Finn Jensen er rykket ind. Han skal sikre, at der er den rette fremdrift i projektet, og at de nødvendige materialer og ressourcer er til rådighed. - Jeg skal styre opgaverne, holde møder med folkene i marken og herfra skal materialerne også distribueres til vores teknikere og skabe. Derfor er det godt at være tæt på ombygningen, siger Finn Jensen. Der bliver nok at se til. Frem til den 1. august 2018, hvor arbejdet forventes afsluttet, skal der udskiftes 3.633 forstærkere, 27.129 fordelere, 33.047


Af Thomas Møller · Foto Nils Krogh

Projektleder Finn Jensen og entrepriseleder Karsten Frost ved nodeskabet på Sønderbro i Aalborg. I baggrunden arbejder tekniker Henrik Hansen.

foran boligen eller i teknikrummet i boligblokken.

Tekniker Henrik Hansen er i færd med at udskifte forstærkeren i skabet.

pakkefiltre og 170 noder. Det kan lyde teknisk, men det giver god mening, forklarer Karsten Frost. - De nye forstærkere skal opretholde det samme høje signalniveau i hele dækningsområdet. Det er intelligente forstærkere med overvågning. Det betyder, at vi får en hurtig og præcis fejlfinding, så vi kan rette fejlen, inden medlemmerne oplever problemer. De nye intelligente forstærkere er i forvejen programmeret, og når de er blevet monteret, kan vi opdatere dem fra centralt hold.

NY TEKNOLOGI De fordelere, som antenneforeningens medlemmer er tilsluttet, skal fremover kunne køre 1,2 GHz. Her vil udskiftningen foregå ved vejen

Pakkefiltrene bestemmer hvilke tv-kanaler, det enkelte medlem har adgang til at se. De skal udskiftes, da tv-signalerne bliver rykket ned midt i frekvensbåndet. Det vil give et mere stabilt tv-signal, der er modstandsdygtigt over for de stigende problemer med indstråling. Endelig skal anlæggets noder, der konverterer fra fiber til antennekabel, udskiftes for at kunne håndtere de høje hastigheder i Giganettet. - Så det er et omfattende arbejde, som vi skal i gang med, men der er lagt en plan, og vi er rigtig godt forberedte. Nu skal vi i første omgang have afsluttet de indledende opgaver, og så går vi fra midten af januar i gang med den egentlige opgradering til Giganettet, forklarer Finn Jensen.

NYE TIDER På sigt bliver AN-TVs og Stofas hovedstation på Grønlandstorv nedlagt og erstattet af to decentrale teknikhuse, der vil give en større driftssikkerhed. - Vi etablerer et nordenfjords og et søndenfjords teknikhus. Det er

færdige stationer, der ankommer på en lastvogn. De vejer 18 tons og måler 8,5 gange 3,4 meter. Som noget nyt benytter de ikke batteri eller generator som backup, men derimod brændselsceller. Med dem får vi en lynhurtig opstart, og så er de samtidig miljørigtige. Så det er på alle måder nye tider, siger Karsten Frost.

Giganettet Med opgraderingen af kabel-tvnettet til giganet bliver frekvensbåndet udvidet. Ved at flytte tv så langt ned i frekvensbåndet som muligt bliver indstrålingsproblemer og dermed forstyrrelser mindsket. Kapaciteten til tv og internet bliver samtidig udvidet med mere end 40 procent. Bredbåndshastigheder helt op til 1 Gbit. Mulighed for knivskarpe 4K tvkanaler. Proaktiv fejlfinding. Stofa opdager fejlen, før medlemmerne oplever problemer. Øget stabilitet. Læs mere på stofa.dk/giganet eller spørg i AN-TV Huset.

Side 9


//INFO

Af Thomas Møller · Foto Nils Krogh

AN-TV og Stofa er i gang med at udrulle Giganettet i hele antenneforeningens dækningsområde. Undervejs er vi klar med masser af information, så alle medlemmer ved præcis, hvornår deres signal bliver påvirket.

Butikschef Kasper ChengOttzen ved kortet over antenneforeningens dækningsområde, hvor AN-TV Husets medarbejdere kan følge udrulningen af Giganettet.

VÆR OPDATERET MED ARBEJDET PÅ GIGANETTET Det er yderst begrænset, hvor meget det enkelte medlem vil blive berørt af udrulningen af Giganettet. Men for at undgå misforståelser og problemer har AN-TV og Stofa oprustet på informationssiden. - Jeg vil opfordre alle medlemmer, der ikke allerede er tilmeldt driftsinfo, om at blive det. Man kan tilmelde sig på Mine Sider på Stofa.dk, hos kundeservice eller her i AN-TV Huset, siger butikschef Kasper Cheng-Ottzen. AN-TVs medlemmer vil opleve periodiske afbrydelser af tv, internet og telefoni den dag, hvor Giganettet bliver udrullet i deres nærområde. - Når man er tilmeldt driftsinfo, vil man få besked på mail eller sms allerede ugen inden. Så har man mulighed for Side 10

at forberede sig på de afbrydelser, som man vil opleve den pågældende dag, siger Kasper Cheng-Ottzen. Han opfordrer de medlemmer, der har spørgsmål om Giganettet til at komme ind i AN-TV Huset. - Vi er klar til at svare på alle spørgsmål, og vi udleverer informationsmateriale, så vores medlemmer er klædt godt på til de ændringer, der vil komme.

TO ETAPER Første etape af udrulningen af Giganettet begynder med slukningen af FM-signalet tirsdag den 16. januar 2018 klokken 9.00. Derefter vil Stofas teknikere bevæge sig gennem hele antenneforeningens dækningsområde.

Det enkelte medlem vil som nævnt kun være påvirket den ene dag, hvor der arbejdes i nærområdet. De periodiske afbrydelser vil ske i tidsrummet mellem klokken 7.30 og 17.15 på en af ugens første fire arbejdsdage. Første etape forventes at være afsluttet den 1. maj 2018. Umiddelbart herefter vil anden etape gå i gang. Her vil enkelte medlemmer opleve, at deres tv vil kræve en ny kanalsøgning, mens nyere og intelligente fjernsyn normalt selv vil klare kanalsøgningen. Tvpakkernes indhold vil forblive uændret. I anden etape vil medlemmerne også opleve periodiske afbrydelser i løbet af en enkelt arbejdsdag. Den vil ligesom i første etape blive varslet på sms og mail af driftsinfo. Med forbehold for snestorme, forsinkelser hos leverandører og lignende uforudsete hændelser forventes arbejdet på Giganettet at være afsluttet den 1. august 2018.

Vil du vide mere? Du kan læse meget mere om Giganettet på stofa.dk/giganet


//RADIO

Af Thomas Møller · Foto Nils Krogh og Shutterstock

Fremtidens radio er digital, men for at lette overgangen for medlemmerne har antenneforeningen taget en række initiativer, fortæller næstformand Jakob K. Svendsen.

I AN-TV Huset kan medlemmerne få udleveret en gratis stueantenne samt en oversigt over de luftbårne frekvenser, fortæller AN-TVs næstformand, Jakob K. Svendsen.

For at sikre at AN-TVs medlemmer altid får den bedste oplevelse, når de ser tv og er på internettet, bliver kabeltv-nettet nu opgraderet til et giganet. - Det betyder, at vi tirsdag den 16. januar klokken 9.00 må slukke for FM-signalet i kabel-tv-nettet. Herefter vil radiosignalet ikke længere være tilgængeligt gennem radiostikket, forklarer AN-TVs næstformand, Jakob K. Svendsen. Han peger på, at udviklingen går fra analog til digital radio, og den udvikling må antenneforeningen naturligvis følge. - Men vi har taget en række initiativer for at lette overgangen for vores medlemmer. I AN-TV Huset kan man få udleveret en gratis stueantenne, som man kan benytte, så længe FMsignalet stadig er aktivt i Danmark. Samtidig har vi fået lagt hele vores radiopakke ind på medlemmernes fjernsyn og SmartTv-bokse, hvor antallet af radiokanaler er vokset fra 23 til 36. Man skal blot foretage en ny søgning, så kommer de frem, siger Jakob K. Svendsen. Den eneste radiokanal, som mangler, er en lokal station, der ikke har et digitalt signal. Den vil AN-TV nu rette henvendelse til for at prøve at finde en løsning.

AN-TV SLUKKER FOR FM-SIGNALET hvor man hører radio via internettet. Det kan for eksempel være DRs netradio på dr.dk/radio Det er også muligt at hente forskellige radioapps fra sin smartphone eller tablet. For eksempel DRs app, DR Radio. Og med en Chromecast Audio er det muligt at høre radio fra sin telefon, tablet eller computer på sine højttalere.

Flyeren om alle de nye måder at høre radio på kan hentes i AN-TV Huset, hvor de ansatte står klar til at rådgive og besvare spørgsmål. I AN-TV Huset kan man også få udleveret en oversigt over de luftbårne frekvenser, så man hurtigt og nemt kan finde sin yndlingsstation med den gratis stueantenne. Det er også muligt at finde informationer på stofa.dk/giganet/fm-sluk Både smartphone, tablet og computer kan fungere som radio.

INFO OG SERVICE I forbindelse med FM-slukket har AN-TV og Stofa udarbejdet en flyer, der fortæller om alle de nye måder at høre radio på. De omfatter blandt andet en DAB+ radio, der giver adgang til det luftbårne digitale signal, og internetradio, Side 11


//MEDLEMSPLEJE

Af Thomas Møller · Foto Svenn Hjartarson

AN-TV HUSET PÅ 4 HJUL AN-TV Huset har fået en mobilbutik. Vi vil gerne være endnu mere opsøgende i forhold til antenneforeningens medlemmer. I dag kommer de til os, men vi vil også gerne komme til dem, siger butikschef Kasper Cheng-Ottzen. AN-TV Huset bliver, hvor det altid har ligget. På Boulevarden midt i Aalborg. Men nu har huset fået en rullende filial i form af en mobilbutik. Den er udsmykket, så ingen kan være i tvivl om, at det er AN-TV Huset og dets medarbejdere, der nu er rullet ud på vejene i antenneforeningens dækningsområde.

- Vi har nogle meget fine besøgstal i AN-TV Huset, og det er vi glade for. Men vi har længe haft et ønske om også at komme ud til medlemmerne i deres nærområde. Det får vi mulighed for med den nye mobilbutik, siger Kasper Cheng-Ottzen.

HOLDEPLADSER Han fortæller, at den rullende butik vil gøre holdt de steder i dækningsområdet, hvor der bor mange medlemmer, og hvor der i det hele taget færdes mange mennesker. - Det kan være butikscentre, boligforeninger og offentlige trafikknudepunkter. Vi vil holde der, hvor vores medlemmer og potentielle nye medlemmer færdes. Det er en rigtig god medlemsservice, som vi er glade for at kunne tilbyde, siger Kasper Cheng-Ottzen.

ALLE ER VELKOMNE I mobilbutikken vil man kunne få den samme service og rådgivning, som man kender fra AN-TV Huset på Boulevarden. Det vil også være ansatte herfra, der betjener mobilbutikken. Alle er velkomne – både hvis man har et konkret problem, eller hvis man ønsker en snak om de mange muligheder inden for tv, internet, telefoni, streaming og radio, som antenneforeningen tilbyder. - Vi går nu i gang med at udforme en køreplan, så medlemmerne ved præcis, hvornår vi holder i deres nærområde. Køreplanen vil blive offentliggjort på antenneforeningens hjemmeside, på AN-TV Husets facebook-side og fra og med det næste nummer også i AN-TV Nyt, forklarer Kasper Cheng-Ottzen.

Køreplan Du kan læse i din lokalavis, hvornår mobilbutikken besøger dit nærområde. Køreplanen bliver også opdateret på alle AN-TVs platforme: www.an-tv.dk www.facebook.com/antvhuset AN-TV Nyt (fra og med nr. 63)

AN-TV NYT AN-TV NYT / NUMMER 62 / 22. ÅRGANG / NOVEMBER 2017. UDGIVER: AN-TV / AN-TV HUSET / BOULEVARDEN 18 / 9000 AALBORG. ANSVARSHAVENDE ­REDAKTØR: HENRIK YDE. E-MAIL: BESTYRELSEN@AN-TV.DK. HJEMMESIDE: WWW.AN-TV.DK. PRODUKTION: CLIENTI A/S. TRYK: STIBO A/S. OPLAG: 60.000 EKSEMPLARER. AN-TV TAGER FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG FORCE MAJEURE.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.