Kalender

Page 1

Suomen Antroposofinen Seura
KALENDER Antroposofiska Sällskapet i Finland
rf.

Antroposofiska biblioteket

Nylandsgatan25A4,00120Helsingfors. Öppethållningstid:måndagarkl.17–19.

Besök hos medlemmar som inte har möjlighet att komma till Nylandsgatan i Helsingfors ordnas. Omduönskarfåbesökellervillkommamedpåbesök, vänligen kontakta Pia Teckenberg-Jansson, tfn:0400449550.

FÖREDRAG

Det Allmänna Antroposofiska Sällskapets historia Föredrag med Markku Maula den 14 januari 2023 kl. 14.00. Översättning till svenska ordnas vid behov. Efter föredraget kaffe och te och möjlighet till diskussion.

Den 2 december 2023 firar Antroposofiska Sällskapet i Finland – Suomen Antroposofinen seura 100 år. Se under året Sällskapets hemsida för närmare information.

’VERKSAMHET I HELSINGFORS och ÖSTNYLAND

STUDIEGRUPPER

Karmagruppen träffas på Nylandsgatan tisdagar varannan vecka, jämna veckor kl. 16.00-17.30. Vi träffas första gången tisdagen den 10 januari 2023 och fortsätter med Rudolf Steiners karmiska föredrag. Gruppen är tvåspråkig och välkomnar nya intresserade med. Kontaktpersoner Pia Teckenberg Jansson tfn. 0400449550 och Helena Pihlström tfn 0503713927.

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP

Klasstimmar för medlemmar. På svenska fredagar kl. 17.00. Kontaktperson Pia Teckenberg Jansson, tfn 0400449550 och Helena Sandell, tfn 0400873974. På tyska söndagar kl. 11.15: Kontaktperson Anja Riska 0400 878 277.

BARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLOR

Steinerlekskolan Näckrosen Förskola, privat daghem Resovägen 10, 00280 Helsingfors. tfn 0503096786, Epost: forestandaren@nackrosen.fi www.nackrosen.fi

Händelsekalender 2023

Förskolan Skogsstjärnan. Resovägen 10, 00280 Helsingfors. tfn: 050 540 1920. https://www.steiner.fi/startsida/forskolan

Lekskolan Gryningen Nya Borgåvägen 149, 00890 Helsingfors. Tfn 050 3364630, Epost: info@gryningen.fi, www.gryningen.fi

Steinerlekskolan Regnbågen Privat daghem, Finnbyvägen 3, 06100 Tolkis. tfn 045 110 2226, Epost: lekskolan@regnbagen.fi, www.regnbagen.fi

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. Lärkträdsvägen 6, 00270 Helsingfors. tfn: 09 477 7070. E post: kansli.helsingfors@rudolfsteinerskolan.fi

VERKSAMHET I VÄSTNYLAND

ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPETS PÅSKFEST

Festen ordnas i Karis samarbete med Kristensamfundet. Närmare information senare på Antroposofiska Sällskapets hemsida: www.antropos.sallskapet.fi

STUDIEGRUPPER

Odiliegruppen träffas varje onsdag kl. 19.00 med start i september. Vi träffas i Mikaelskolan. Välkomna! Kontaktperson Anneli Graeffe 0456305538

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP.

Klasstimmar för medlemmar. Kontaktpersoner: Laura Aarnio Friman, 0445030165 och Leena Westergrén, 0405112062.

ANTROPOSOFISKA INITIATIV

Alfa Omega Raseborg rf. Planerna på ett seniorboende i Västnyland framskrider. Utbildningssamarbete med Alfa Omega och Äldrevården i Raseborg. Välkommen att ta kontakt! Virve Weckström tel. 0400127174, Epost: virve.weckstrom@gmail.com

BARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLOR

Rosengården

Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061A 10660 Ekenäs. Tfn: 0442085112 www.rosengarden.fi

Mikaelskolan, Rudolf Steinerskola i Västnyland Adress: Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs Tfn: 0442790964 Epost: kansli@mikaelskolan.fi, www.mikaelskolan.fi

VERKSAMHET PÅ ÅLAND

STUDIEGRUPPER

Den antroposofiska studiecirkeln. En gång i månaden. Första träff i augusti. Kontaktperson: Raili Hake tel. 0408346465. Waldorfbarnträdgården Regnbågen. Information finns på www.waldorf.ax

Vård i Livet r.f.s bok" Vård i livet och döden” kan köpas via Suomen Antroposofinen Liitto.

VERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN

STUDIEGRUPPER

PARSIFAL-GRUPPEN. Öppen antroposofisk studiegrupp. Kontaktperson: Annika Martikainen tel. 0505224463, annika.martikainen@gmail.com

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFI

Klasstimmar på svenska en gång i månaden för medlemmar. Söndag kl.18. Kontaktperson Annika Martikainen 0505224463. annika.martikainen@gmail.com

ANTROPOSOFISKA INITIATIV

ÖSTERBOTTENS BIODYNAMISKA FÖRENING, ordf. Kaj Löfvik, 06 3433332

Antroposofiska biblioteket

Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors. Öppet måndagar kl. 17 19.

Stiftelsen för Antroposofiskt arbete i Svenskfinland

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja antroposofisk verksamhet bland företrädesvis den svenskspråkiga befolkningen i Finland. De senaste 3 åren har Stiftelsen kunnat årligen stöda olika projekt för ca. 5000 8000 euro. Närmare information på adressen: https://antropos.sallskapet.fi/stiftelsen for antroposofiskt arbete i svenskfinland/

Antroposofiska

Sällskapets hemsida

https://antropos.sallskapet.fi/

Sällskapets hemsida är nu några år gammal och har hunnit växa till sig vad gäller information om verksamheterna inom Sällskapet och intressanta aktuella artiklar. Sidan har fått spridning och uppmärksamhet också internationellt, främst i de nordiska länderna. Välkommen att besöka!

Substantiven ”kvinna” och ”man” är laddade. Ändå är vi alla i vår könslighet ett rätt instabilt kluster av manliga och kvinnliga egenskaper. För att inte halka in i klichéer borde vi också när vi läser den här boken försöka förvandla dem till adjektiv som ”feminin” och ”maskulin” eller ”kvinnlig” och ”manlig” eller något bättre, som vi ännu inte har ett namn på. Därför ställer jag den försiktiga frågan: Kan det finnas ett tredje element bortom ”man” och ”kvinna” som borde få större uppmärksamhet i parförhållandets dynamik? Det är nämligen ett genomgående fenomen, att så fort vi har att göra med människor och i synnerhet samspelet mellan dem, så träder talet två allt mer tillbaka och olika treheter, triader, ökar i betydelse Lars Åke Karlsson

Boken #WeToo kan beställas via: https://minbokhandel.fi/product/wetoo/ eller https://holvi.com/shop/LuckanRaseborg

Vård i livet och döden

Boken ger dig möjlighet ta del av flera människors långa erfarenheter och gedigna kompetens i vården av döende patienter.

27 personer som har haft nära kontakt med döden genom att antingen ha vårdat en anhörig eller att valt i sitt yrkesliv att vårda och sköta om människor vid livets slut berättar om sina känslor och tankar om döden. I texterna kommer också fram hur viktigt en värdig vård och död är för alla närvarande. Fokus i boken är just på hur vi kan hjälpa en döende att leva värdigt.

Bland yrkespersonernas bidrag finns läkaren Ursula Flatters och Peter Strang, sjukvårdaren Ann Ingeborg Haugholt och Marie Sofie Wetterhoff och prästerna Lars Åke Karlsson och Lars Björklund.

Boken kan beställas via Osuuskunta Ciris: info@ciris.fi Pris 30€. Bokhandeln Vidar: https://www.bokhandeln vidar.se/ Pris: 300 kr. Boken ”Vård i livet och döden“ säljs också på Åland i Mariehamns bokhandel

Information: från Raili Hake 0408346465, raili.hake@vardilivet.ax

We Too
Sällskapet
Antroposofinen
Nylandsgatan 25 A 4 HELSINGFORS, https://antropos.sallskapet.fi/ antropos@sallskapet.fi
Antroposofiska
i Finland Suomen
Seura rf.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.