Händelsekalender 2022-2023

Page 1

Antroposofiska Sällskapet i Finland Suomen Antroposofinen Seura rf.


Antroposofiska biblioteket Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors. Öppethållningstid: måndagar kl. 17–19.

Besök hos medlemmar som inte har möjlighet att komma till Nylandsgatan i Helsingfors ordnas. Om du önskar få besök eller vill komma med på besök, vänligen kontakta Pia Teckenberg-Jansson, tfn: 0400 449550.


Händelsekalender 2022-2023 FÖREDRAG Rudolf Steiners lidandes väg Föredrag med Markku Maula den 24 september 2022 kl. 15.00. Översättning till svenska ordnas vid behov. Efter föredraget kaffe och te och möjlighet till diskussion. Det Allmänna Antroposofiska Sällskapets historia Föredrag med Markku Maula den 14 januari 2023 kl. 14.00. Översättning till svenska ordnas vid behov. Efter föredraget kaffe och te och möjlighet till diskussion. ALLHELGONASAMMANKOMST Vi samlas lördagen den 20.11. kl. 14.00 i Helsingfors på Nylandsgatan 25 A för att minnas dem som senaste år gått över gränsen till den andliga världen. Hallelujah med eurytmieleverna. Kaffeservering. Närmare program meddelas senare på adressen www.antropos.sallskapet.fi ADVENTSFEST lördagen 3.12.2020 kl. 15.00. Musik med Pia Teckenberg, som också visar och berättar om madonnabilder. Kaffeservering. Närmare program meddelas senare på adressen www.antropos.sallskapet.fi


VERKSAMHET I HELSINGFORS och ÖSTNYLAND STUDIEGRUPPER Karmagruppen träffas på Nylandsgatan tisdagar varannan vecka, ojämna veckor kl. 17:00-18.30. Höstens första träff den 13.9.2022. Vi fortsätter med Rudolf Steiners karmiska föredrag. Gruppen är tvåspråkig och välkomnar nya intresserade med. Kontaktpersoner Pia Teckenberg-Jansson tfn 0400 449550 och Helena Pihlström tfn 050 3713927.

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP Klasstimmar för medlemmar. På svenska fredagar kl. 17.00: 16.9., 7.10., 4.11. och 2.12, samt under våren 2023: 13.1, 10,2, 10,3, 24.3, 28.4 och 5.5. Kontaktperson Pia Teckenberg-Jansson tfn 0400449550. På tyska söndagar kl. 11.15: Kontaktperson Anja Riska 0400 878 277.

BARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLOR Steinerlekskolan Näckrosen Förskola, privat daghem Resovägen 10, 00280 Helsingfors. tfn 050 3096786, Epost: forestandaren@nackrosen.fi www.nackrosen.fi Förskolan Skogsstjärnan. Resovägen 10, 00280 Helsingfors. tfn: 050 540 1920. https://www.steiner.fi/startsida/forskolan Lekskolan Gryningen Nya Borgåvägen 149, 00890 Helsingfors. Tfn 050 3364630, Epost: info@gryningen.fi, www.gryningen.fi


Steinerlekskolan Regnbågen Privat daghem, Finnbyvägen 3, 06100 Tolkis. tfn 045 110 2226, Epost: lekskolan@regnbagen.fi, www.regnbagen.fi Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. Lärkträdsvägen 6, 00270 Helsingfors. tfn: 09 477 7070. E-post: kansli.helsingfors@rudolfsteinerskolan.fi

VERKSAMHET I VÄSTNYLAND ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPETS PÅSKFEST Festen ordnas i Karis samarbete med Kristensamfundet. Närmare information senare på Antroposofiska Sällskapets hemsida: www.antropos.sallskapet.fi STUDIEGRUPPER Odiliegruppen träffas varje onsdag kl. 19.00 med start i september. Vi träffas i Mikaelskolan. Välkomna! Kontaktperson Anneli Graeffe 045 6305538 FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP. Klasstimmar för medlemmar. Kontaktpersoner: Laura Aarnio-Friman, 044 5030165, Leena Westergrén, 040 5112062. ANTROPOSOFISKA INITIATIV Alfa Omega Raseborg rf. - Planerna på ett seniorboende i Västnyland framskrider. - Utbildningssamarbete med Alfa Omega och Äldrevården i Raseborg. Välkommen att ta kontakt! Virve Weckström tel. 0400 127174, Epost: virve.weckstrom@gmail.com


BARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLOR Rosengården Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061A 10660 Ekenäs. Tfn: 044 2085112 www.rosengarden.fi Mikaelskolan, Rudolf Steinerskola i Västnyland Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs Tfn: 044 2790964 Epost: kansli@mikaelskolan.fi, www.mikaelskolan.fi

VERKSAMHET PÅ ÅLAND STUDIEGRUPPER Den antroposofiska studiecirkeln. En gång i månaden. Första träff i augusti. Kontaktperson: Raili Hake tel. 0408346465. Waldorfbarnträdgården Regnbågen. Information finns på www.waldorf.ax Vård i Livet r.f.s Bok" Vård i livet och döden” kan köpas via Suomen Antroposofinen Liitto.

VERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN STUDIEGRUPPER PARSIFAL-GRUPPEN. Öppen antroposofisk studiegrupp. Kontaktperson: Annika Martikainen tel. 050 522 4463, annika.martikainen@gmail.com FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFI Klasstimmar på svenska en gång i månaden för medlemmar. Söndag kl.18. Kontaktperson Annika Martikainen 050 5224463. annika.martikainen@gmail.com


ANTROPOSOFISKA INITIATIV ÖSTERBOTTENS BIODYNAMISKA FÖRENING, ordf. Kaj Löfvik, (06) 3433332

Antroposofiska biblioteket Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors. Öppet måndagar kl. 17–19.

Stiftelsen för Antroposofiskt arbete i Svenskfinland ÄNDAMÅL Stiftelsens ändamål är att främja antroposofisk verksamhet bland företrädesvis den svenskspråkiga befolkningen i Finland. De senaste 3 åren har Stiftelsen kunnat årligen stöda olika projekt för ca. 5.000 – 8.000 euro. Närmare information på adressen: https://antropos.sallskapet.fi/stiftelsen-for-antroposofiskt-arbete-isvenskfinland/

Antroposofiska Sällskapets hemsida https://antropos.sallskapet.fi/ Sällskapets hemsida är nu några år gammal och har hunnit växa till sig vad gäller information om verksamheterna inom Sällskapet och intressanta aktuella artiklar. Sidan har fått spridning och uppmärksamhet också internationellt, främst i de nordiska länderna. Välkommen att besöka!


We Too Substantiven ”kvinna” och ”man” är laddade. Ändå är vi alla i vår könslighet ett rätt instabilt kluster av manliga och kvinnliga egenskaper. För att inte halka in i klichéer borde vi – också när vi läser den här boken – försöka förvandla dem till adjektiv som ”feminin” och ”maskulin” eller ”kvinnlig” och ”manlig” – eller något bättre, som vi ännu inte har ett namn på. Därför ställer jag den försiktiga frågan: Kan det finnas ett tredje element – bortom ”man” och ”kvinna” – som borde få större uppmärksamhet i parförhållandets dynamik? Det är nämligen ett genomgående fenomen, att så fort vi har att göra med människor och i synnerhet samspelet mellan dem, så träder talet två allt mer tillbaka och olika treheter, triader, ökar i betydelse Lars-Åke Karlsson Boken #WeToo kan beställas via: https://minbokhandel.fi/product/wetoo/ eller https://holvi.com/shop/LuckanRaseborg

Vård i livet och döden Boken ger dig möjlighet ta del av flera människors långa erfarenheter och gedigna kompetens i vården av döende patienter. 27 personer som har haft nära kontakt med döden genom att antingen ha vårdat en anhörig eller att valt i sitt yrkesliv att vårda och sköta om människor vid livets slut berättar om sina känslor och tankar om döden. I texterna kommer också fram hur viktigt en värdig vård och död är för alla närvarande. Fokus i boken är just på hur vi kan hjälpa en döende att leva värdigt. Bland yrkespersonernas bidrag finns läkaren Ursula Flatters och Peter Strang, sjukvårdaren AnnIngeborg Haugholt och Marie-Sofie Wetterhoff och prästerna Lars-Åke Karlsson och Lars Björklund. Boken kan beställas via Osuuskunta Ciris: info@ciris.fi Pris 30€. Bokhandeln Vidar: https://www.bokhandeln-vidar.se/ Pris: 300 kr. Boken ”Vård i livet och döden“ säljs också på Åland i Mariehamns bokhandel. Information: från Raili Hake 0408346465, raili.hake@vardilivet.ax


Antroposofiska Sällskapet i Finland Suomen Antroposofinen Seura rf.

Nylandsgatan 25 A 4 HELSINGFORS,

https://antropos.sallskapet.fi/ antropos@sallskapet.fi