Page 1

VA RİL DAİRESİ


# m ev c u t # u n s u rla r ı n # y e n ide n # d ü z e n le n m e # o la n a ğ ı # h a k k ı n da . # o n # t h e # p o ssi b ili t y # o f # rearra n g e m e n t # o f # e x is t i n g #t h i n g s . #


The work functions firstly as the call for a transformation that can be operated by anyone, not necessarily exactly as proposed. / Çalışma, öncelikle herhangi bir kişi tarafından işletilebilen bir dönüşüm çağrısı olarak işlev görür; bunun tam olarak önerildiği gibi olması gerekmez.


A big circular window, introduced in the cylinder’s front side with the use of an enforced, metallic circular frame. / Güçlendirilmiş, metalik, dairesel bir çerçeve kullanılarak silindirin ön tarafına yerleştirilmiş büyük, dairesel bir pencere.


The vehicles are already the ruins of the previous culture. / Buradaki araçlar, zaten önceki kültürün kalıntılarıdır.

They are objects we discover during a pseudo-archeology. / Bunlar, sahte arkeoloji sırasında keşfettiğimiz nesnelerdir.


We may think of them as places equipped with network connections, able to undertake minimum displacements. / Bunları, ağ bağlantılarıyla donatılmış ve minimum yer değiştirme işlemlerini üstlenebilecek mekanlar olarak düşünebiliriz.


What a design in such a procedure would be? / Bu tür bir prosedürde tasarım nasıl olur?

We could answer: a particular naming. Or: the deformation of a find. / Şu şekilde yanıtlayabiliriz: belirli bir adlandırma ya da bir buluşun deformasyonu.


In this archeology of the given we are called to discover, crop, cut, paste, distort and transform. / Bu belirli türde arkeolojide, bizden keşfetme, kırpma, kesme, yapıştırma, biçimini bozma ve dönüştürme işlemlerini yapmamız istenmektedir.


Different meanings to given conceptual systems. / Belirli kavramsal sistemlere y繹nelik farkl覺 anlamlar.


They can be used as holiday homes or as small office places but they are not conceived to incarnate a civilization of unlimited mobility. / Yazlık evler veya küçük ofis mekanları olarak kullanılabilirler, fakat sınırsız bir hareketlilik medeniyetini canlandırmak üzere tasarlanmamıştır.


The form of a window open to the driver’s section or to any chosen view, in the case that the keg stops in a specific place. / Bu, varilin belirli bir yerde durması halinde sürücü bölümüne veya seçilen bir görüş alanına açılan bir pencere türüdür.


The circular window can also serve as a projection screen surface when a special curtain is unfolded in front of it. / Ayrıca dairesel pencere, önündeki özel perde açıldığında bir projeksiyon ekranı yüzeyi işlevi de görebilir.


A plethora of heterogeneous existing elements and the decision of selecting and ordering some of them. / Çok sayıda mevcut heterojen unsur ve bunların bazılarının seçilmesine ve sipariş edilmesine yönelik karar.


The keg wagons can be detached from their cars and form units that may stay stable for a certain period. / Varil vagonları, kabinlerinden ayrılıp belirli bir süre dengede kalabilen üniteleri oluşturabilir.


The

boo k

KEG APARTMENT

printed in by

M ila n

J oseph G rim a

in augurated in

for

of the

“A dhocracy �

for the first

A ntonas

I sta n bul D esig n B iennial

O cto ber 2012. The

architectural draw -

ings a nd the im ages are ela borated in the fice by

QR

office was

a n e xhibition curated

A nton as

of -

A ristide A ntonas a nd K aterina K outsogia nni . The

reference project is operated by the

K ernel

group.


KEG APARTMENT _ adhocracy _ first Istanbul Design Biennial 2012  
KEG APARTMENT _ adhocracy _ first Istanbul Design Biennial 2012  

Book printed in 3 copies for "adhocracy", curated by joseph grima for the first istanbul design biennial; assistant curators: ethel baraona...

Advertisement