Page 1

MODRE NOVICE čASoPiS AntonA ŠtihcA, KAnDiDAtA ZA ŽUPAnA Mo MS in MoDrE LiStE 10. oKtoBEr 2010

Vabimo vas, da se udeležite

volitev v nedeljo

10. oktobra 2010 in podprete razvoj naše občine!

4 BoDiMo MoDri - ZDrUŽiMo Moči! www.stihec.si www.modrizbor.si

ŠtEViLKA

4

in 11


NAGOVOR Anton ŠtihEc, nEoDViSni KAnDiDAt ZA ŽUPAnA Mo MUrSKA SoBotA

Spoštovane občanke in občani

Mestne občine

Murska Sobota! Pred nami so volitve za mandat 2010-2014. Kot sem obljubil, smo v mandatu 2006-2010 delali trdo in pošteno, občino smo vodili odločno, preudarno in transparentno. O vseh dogodkih v občini smo vas mesečno obveščali preko Soboških novin radijskih oz. TV oddaj. Obljubil sem vam, da bom župan vseh in ne le posameznih političnih ali drugih skupin. Prepričan sem, da mi je to uspelo saj sem raje izstopil iz politične stranke kot bil talec parcialnih interesov nekaterih posameznikov. Murska Sobota se je v zadnjih letih močno spremenila. Veliko se gradi, realizirali smo mnoge projekte (ekonomska šola, glasbena šola, podvoz na Lendavski ulici, prenova stare kinodvorane v gledališko dvorano, varovana stanovanja, nova enota Doma upokojencev, poslovilni objekt v mestu in nekaterih primestnih naseljih, žarni zid, kolesarske steze, novo nogometno igrišče z umetno travo in reflektorsko razsvetljavo v športnem centru Fazanerija, izgradnja novega širokopasovnega optičnega omrežja (hitrejši in zmogljivejši internet, telefonija in digitalna TV), Trg kulture, prenova Kocljeve in Slovenske ulice, severna obrtno industrijska cona…). Pripravlja se dokumentacija za nove obvoznice (vzhodno, zahodno in južno), pri južni obvoznici poteka že parcelacija in priprava na odkupe zemljišč. Uvedli smo brezplačni avtobus Sobočanec, ki marsikomu olajša opravka v različnih delih mesta. Pri vseh projektih smo v ospredje vedno postavljali človeka in njegove potrebe kot so dom, delo, prosti čas, izobraževanje in druženje. Obširnejši spisek realiziranih projektov najdete na

Moje volilno geslo letoMsojeMoči! BoDiMo MoDri - ZDrUŽi

http://www.stihec.si/projekti.php. Svetovna gospodarska kriza nam ni prizanesla. Obdobje 2006-2010 so zaznamovale velike težave ali propad nekaterih velikih družb v naši sredini. Socialna stiska ljudi je zato vse večja. Situacija tako na državni, kot na lokalni ravni, kjer se pri vsaki zadevi delimo na naše in vaše in kjer eni zavračajo ideje drugih samo zato, ker niso njihove, je neproduktivna in za državo (oz. lokalno za občino) celo nevarna. Voza se na tak način, kjer vsak vleče v svojo stran, ne bo dalo potegniti iz blata. Zaradi izredno težke gospodarske situacije je zato morda zdaj zadnji čas, da to prakso poskušamo spremeniti in da se nehamo deliti na naše in vaše. V naši mestni občini smo VSI NAŠI. Držati moramo skupaj, ker smo lahko le tako močnejši.

Letos bom kandidiral kot neodvisni kandidat z zbranimi podpisi podpore občanov, široko politično podporo strank (skupen kandidat Desus, SLS in N.Si) ter s podporo SNS, SMS – zeleni Evrope ter civilne iniciative Modri zbor

(www.modrizbor.si). Tako široko podporo imam tudi zato, ker se dosledno zavzemam za tiste osnovne človeške vrednote, ki so skupne vsem dobro mislečim ljudem, to pa so: poštenje, delavnost, spoštovanje slehernega posameznika, skromnost, morala in etika.Široka podpora nazorsko in politično različnih strank, civilnih združenj in občanov potrjuje dejstvo, da sem odprt do različno mislečih, da sprejemam mnenja vsakogar ter da sledim povezovanju in ne razdvajanju.

Vabim vas, da uresničite svojo ustavno pravico in na volitvah izrazite svojo voljo. Kakorkoli se boste odločili, bo prav, saj bo to vaša odločitev. Prepričan sem, da boste izbrali tiste ljudi, ki si vaše zaupanje zaslužijo(-mo) in ki bodo zagotovilo nadaljnjega razvoja naše občine. Želim si vaše podpore in se vam zanjo že vnaprej zahvaljujem. Zavedam se, da z njo ponovno prevzemam veliko obveznost, ki pa sem jo z vsemi svojimi močmi pripravljen uresničiti in s trdim in odgovornim delom potrditi vaše zaupanje.

na letošnjih volitvah sem skupni kandidat: 1. 2. 3. 4.

skupine občanov (zbrani podpisi podpore), DeSUS – Demokratična stranka upokojencev, SLS - Slovenska ljudska stranka, N.Si - Nova Slovenija, krščanska ljudska stranka

podpirajo me še: 5. SNS - Slovenska nacionalna stranka, 6. SMS-ZELENI - Stranka mladih - zeleni Evrope, 7. Modri zbor

2

www.desus.si


Kaj Vam lahko obljubim tudi za naprej? 1. Da bomo smelo in odgovorno

nadaljevali z razvojem naše mestne občine na vseh področjih.

2.

Da bom občino še naprej vodil odločno, preudarno in transparentno.

3. Da bom na državnem nivoju

odločno zagovarjal naše lokalne interese.

4.

Da bom še naprej delal trdo, vestno in pošteno in da bom to zahteval tudi od vseh mojih podrejenih. Mestna občina MS mora biti na uslugo prebivalcem občine, zaposleni na Občini smo tam zaradi Vas in ne obratno.

Anton Štihec, univ. dipl. inž. grad., neodvisni kandidat za župana MO MS

5. Da bom pri vodenju Mestne

občine še naprej upošteval izključno interese, ki bodo v dobro nam vsem in ne samo ozkim političnim ali drugim skupinam.

6. Da Vas bom o svojem delu sproti obveščal.

3


ŽIVLJENJEPIS AntonA ŠtihcA

“Rodil sem se leta 1964,

kot drugi otrok v delavski družini, materi Tereziji (bivša šivilja v tovarni Mura) in očetu Jožetu (elektrikar – pokojni). Imam še brata, ki je profesor na Fakulteti za šport v Ljubljani. Sin Domen ima 17 let, hčerka Tina pa 14 let. Žena je po poklicu magistra farmacije.

izpit za sodnika košarke ter nekaj let, poleg aktivnega igranja, delil pravico na košarkarskih igriščih po Sloveniji. Poučeval sem tudi osnove košarke pri mlajših selekcijah. Udeleževal sem se tudi atletskih tekmovanj (krosi, skok v višino). Danes rekreativno igram tenis, košarko in nogomet.

Osnovno šolo in gimnazijo sem končal v Murski Soboti. Že v mladih letih sem je aktivno udejstvoval v družbenem življenju. V osnovni šoli sem bil izvoljen za predsednika mladinske organizacije, v gimnaziji pa za predsednika šolskega športnega društva.

Aktiven sem bil tudi na športnem področju. Kot šolarček sem treniral nogomet pri NK Mura, namizni tenis pri namiznoteniškem klubu Sobota, od 6. razreda osnovne šole dalje pa sem aktivno treniral in igral košarko pri KK Pomurje in kasneje KK Radgona. Leta 1982 sem bil proglašen za najboljšega športnika srednješolskega centra tehnično pedagoških usmeritev v Murski Soboti. V srednji šoli sem opravil tudi

4

Po končani gimnaziji sem odslužil vojaški rok v Beogradu (vezist) in uspešno zaključil univerzitetni študij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in si pridobil naziv: univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Kot diplomsko nalogo sem izdelal računalniški program za optimizacijo proizvodnje betona. Prvo zaposlitev sem dobil na takratni skupni občini M. Sobota, kjer sem bil najprej v tehničnem oddelku kjer so se pripravljale investicije (stanovanjska gradnja, cestogradnja, komunalna infrastruktura ipd.) ter izvrševali nadzori pri občinskih investicijah. Vmes sem si ustvaril družino in se

po izgradnji hiše preselil v Rakičan pri M. Soboti. Ob ustanovitvi Mestne občine M. Sobota leta 1995 sem na povabilo takratnega župana postal eden izmed prvih zaposlenih na Mestni občini M. Sobota. Najprej sem bil zadolžen za prostorske akte kot svetovalec načelnice. Vodil in izvedel sem več arhitektonskih in urbanističnih natečajev. Kasneje me je župan na lastno iniciativo, zaradi večjih in pomembnejših projektov (avtocesta, obvoznica, sprememba prostorskih aktov, izven-nivojska križanja železnice in državnih cest v M. Soboti, sodelovanje z evropskimi organizacijami (preko Regionalne razvojne agencije – različni projekti evropskih vlad ipd.)) imenoval za svetovalca župana za prostorsko planiranje in izvedbo investicij. Opravil sem, strokovni izpit iz gradbeništva in si pridobil naziv »pooblaščeni inženir za gradbeno stroko«, prav tako državni izpit iz javne uprave. Še prej sem opravil izpit za stalnega sodnega cenilca gradbene stroke in stalnega sodnega izvedenca gradbene stroke. Postal sem član inženirske zbornice Slovenije in član Združenja sodnih cenilcev in izvedencev. Leta 2002 sem kandidiral za župana MOMS in zgrešil drugi krog za vsega 2 glasova. Od leta 2002 do oktobra 2004 sem bil samostojni podjetnik (AS-ING, ukvarjal sem se s prostorskim, gradbenim, nepremičninskim inženiringom, vodenjem investicij in vrednotenjem nepremičnin). Leta 2003 sem postal član strokovnega sveta pri SDS (nekateri so ga imenovali vlada v senci) in vodil Odbor za skladen regionalni razvoj. Leta 2004 sem kandidiral in zmagal na županskih volitvah v MO MS. Zaradi funkcije župana sem postal predsednik Nadzornega sveta


Stanovanjskega sklada MO MS ter izvoljen za predsednika nadzornega sveta podjetja Komunala M. Sobota.

Leta 2010 sem ustanovil Modri zbor (www.modrizbor.si), ki predstavlja organizirano civilno pobudo ljudi,

Leta 2005 sem bil imenovan tudi za predsednika Sveta Pomurske razvojne regije, ter za predsednika odbora za infrastrukturo v sklopu Regionalnega razvojnega sveta za Pomurje. Vlada me je imenovala v vladno komisijo za romsko etično skupnost in za člana nadzornega sveta Kapitalske družbe.

ki želimo preseči delitve na »naše« in »vaše«, na leve in desne in z združenimi močmi, ne glede na politično prepričanje posameznika, najti najboljše rešitve za mestno občino Murska Sobota.

V šolskem letu 1998/1999 sem se vpisal v magistrski – interdisciplinarni, podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja in do konca šolskega leta 2000/2001 opravil zahtevane izpite (16) s povprečno oceno 9,1. Zaradi političnega udejstvovanja sem šele v letu 2008 začel priprave na izdelavo magistrske naloge. Leta 2007 me je Vlada RS imenovala za nadomestnega člana 7 članske ekipe slovenske delegacije v Odboru regij, evropskega parlamenta.

Dodatno sem se usposabljal iz računalništva (AutoCad Map, usposobljen sem tudi za programiranje v večih programskih jezikih (Fortran, Clipper, Visual basic, Delphi)). Aktivno obvladam angleščino (izpit državnega izpitnega centra za jezike za odrasle), srbohrvaščino, pasivno pa tudi nemščino. Imam opravljen vozniški izpit za A, B in C kategorijo vozil.

Anton Štihec z domačim ljubljenčkom

Moji hobiji so računalništvo, igranje košarke in sprehodi v naravi.

INTERVJU Z NEODVISNIM ŽUPANSKIM KANDIDATOM ANTONOM ŠTIHCEM

Mandat 2006-2010 je za Vami. Kateri izmed projektov v mandatu mestne uprave 2006-2010 vam je najbolj ostal v spominu? Ob vseh večjih projektih kot so ekonomska šola, podvoz, glasbena šola, prenovljena kinodvorana, varovana stanovanja, dom starejših v M. Soboti, poslovilni objekt na soboškem pokopališču... pa imamo občani največkrat stik ravno z manjšimi, a toliko bolj izvirnimi projekti. Denimo projekt brezplačni avtobus Sobočanec, ki smo ga uvedli pred dvema letoma. Kdo bi si pred nekaj leti mislil, da bomo imeli v Murski Soboti mestni avtobus? In to brezplačen! S takimi projekti si je pač potrebno upati in jih začeti. Enako je s Trgom kulture. Tam je bilo še pred leti makedamsko parkirišče. Danes je na Trgu kulture osrednje prizorišče Soboškega poletja, ljudje so tam gledali nogometne in košarkarske tekme na velikem ekranu, otroci gledajo predstave za otroke, izboljšala se je gostinska ponudba... Ljudje so se navadili na brezplačne koncerte ob petkih zvečer, v soboto dopoldne pa mrgoli otrok, ki se na

trgu igrajo medtem ko se starši družijo in pogovarjajo na vrtovih bližnjih lokalov. V mestu je spet živo... Nekateri županski protikandidati so v volilni kampanji bili mnenja, da murskosoboška občina izgublja primat med pomurskimi občinami... Ta trditev je politikantska, demagoška, brez vsakršnih argumentov. To so pavšalne besede, ki jih je zlahka izreči. Statistični parametri so jasni in te trditve ne potrjujejo. Take floskule so bolj sredstvo diskreditacije protikandidata kot pa resna in argumentirana dejstva. V Mursko Soboto hodi na delo množica ljudi iz celega Pomurja, imamo kulturno, zabavno in športno infrastrukturo, visokošolske programe, pokrajinsko knjižnico, kopico srednjih šol, ljudje urejajo zadeve na Upravni enoti in drugih državnih institucijah. Poglejte mesto danes in primerjajte s sliko pred 10 leti. Ustvarili smo val zagona, ki bo do polnega izraza prišel ob koncu te svetovne gospodarske krize. Severno obrtna industrijska cona je več kot 75% polna. Doslej so

5


gradili le nekateri novi investitorji. Si predstavljate kako bo to izgledalo za leto, dve, ko bodo vsi dogradili svoje kapacitete? Občine bi morale

predvsem sodelovati, se dopolnjevati, ne pa meriti moči. Moči lahko merimo predvsem napram Mariboru, Ljubljani ... Vse drugo je v lokalnem okolju neproduktivno. Kot nesporno regijsko središče želimo povezovati, ne pa dokazovati svojega primata. Za realizacijo projektov boste potrebovali podporo mestnega sveta... Seveda. Tako kot vedno in kot je to v vseh občinah. Sestava mestnega sveta se bo z volitvami spet zamenjala. Prvič imam na volitvah tudi neodvisno nestrankarsko listo, ki smo jo poimenovali “Modra lista Antona Štihca”. Na njej je 25 sposobnih kandidatov za svetnike, ki odražajo različne poglede in izkušnje, ki nam bodo služile v dobro vodenja občine v prihodnje. Vsi so strankarsko neobremenjeni in skupaj z menoj delijo mnenje, da je bilo dovolj delitev na “naše” in “vaše”, na leve in desne. V MO Murska Sobota smo vsi naši, zato moramo delovati složno. Če seveda želimo dobro vsem nam. Upam, da jih bo iz Modre liste izvoljenih čim več, da bomo lahko projekte čim prej realizirali. Iz prejšnjega mandata je kar nekajkrat bilo opazno “nagajanje” drug drugemu, samo zato, ker je predlog dal politično nasprotni blok. Tak mestni svet je neproduktiven, trpijo pa projekti, od katerih imamo koristi vsi občani. Vsem svetnikom v novi sestavi bom, v kolikor bom ponovno izvoljen, predstavil projekte in jih prosil za zaupanje za njihovo realizacijo. Župan je

samo prvi med enakimi v mestnem svetu. Če ponazorim z ladjo: je krmar, ki vodi to ladjo. Na njej pa veslamo vsi v mestnem svetu. Če se lahko malo pošalim: v dobrobit občank in občanov je zaželeno seveda veslanje v isto smer. Pred dvema letoma ste v Soboških novinah objavili pregled realiziranega ob polovici Vašega mandata. Sedaj ste poročilo o realizaciji ob koncu mandata izdali kar sami… Ja, iz higieničnih razlogov sem to poročilo plačal kar sam iz lastnih prihrankov še pred začetkom volilne

6

kampanje. Mestni svet je namreč sprejel sklep za zmanjšanje stroškov na nekaterih postavkah obveščanja občanov, zato poročila nismo objavljali v Soboških novinah, kot ob polovici mandata. V knjižici v uvodniku jasno omenjam, da gre za skupne projekte, skupno delo, tako mene, kot mestne uprave, mestnega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti, vseh občank in občanov, ki so se na nas obračali s svojimi predlogi in pobudami v zadnjih štirih letih. Murska Sobota se je razvijala, mi pa smo z veseljem spremljali rezultate. Hočem da občani prejmejo knjižico v kateri je vidno, kaj Murska Sobota zmore in kaj se je v zadnjih 4 letih spremenilo. Ni se nam potrebno ničesar sramovati, kažemo dobre rezultate. Raje pokažemo, kaj smo naredili in kaj smo pričeli izvajati, kot pa da v času kampanje lepim svojo podobo po vseh kotičkih tega mesta. Tega nisem navajen in menim, da občani

bolj kot besede cenijo dejanja. V knjižici je naštetih

alinej izvedenih projektov skoraj za 50 strani! Pa vendarle kak Vaš politični nasprotnik v volilni kampanji večkrat omeni projekt Fazanerije? Mandat 2006-2010 smo pričeli v času svetovnega gospodarskega razcveta. Spomnimo se, da je bila gospodarska rast v Sloveniji 8 ali celo več odstotkov letno. Skupaj s privatnim investitorjem (Intering Holding) smo imeli v načrtih izvedbo projekta Fazanerija, kjer bi s skupnimi močmi z javno-zasebnim partnerstvom izgradili sodoben športno-rekreacijski turistični kompleks. Po prvih dveh letih smo s projektom bili že zelo daleč, projekt je bil javno predstavljen v medijih. Opravljene so bile vse potrebne razprave v mestnem svetu. Najprej sprememba zakonodaje o javnozasebnem partnerstvu, kasneje pa tudi razlike v pogledih kaj v projektu naj bo javno in kaj privatno ter seveda izbruh svetovne gospodarske krize, pa so povzročile zaustavitev in prekinitev komercialnega (zasebnega) dela projekta. Ne smemo pozabiti, da je javno kopališče Fazanerija bilo izgrajeno iz samoprispevka in je torej last občanov. Občinski vložek v projekt so torej bila zemljišča in geotermalna energija. Zato smo želeli ohraniti ta javni del kopališča v taki obliki, kjer bodo cene vstopnic nizke in vsem dosegljive. Ne želimo komercialno tekmovati s sosednjimi termami.

Nerealno je bilo pričakovati, da bo šel tak projekt v tako težkih časih, kot jih v gospodarstvu imamo zadnji dve leti, kot po maslu. Poglejmo samo podoben projekt športnega centra Stožice in težave, ki smo jih spremljali ob tem. Mi se nismo odločili za dodatno zadolževanje, kot so se v Ljubljani in tako občinskega proračuna nismo dodatno obremenjevati. Raje smo dinamiko izvedbe projekta spremenili. V javnem delu projekta smo tako pričeli z vsem potrebnim za prenovo bazenske strojnice, prenovo olimpijskega bazena, gradnjo dveh novih geotermalnih vrtin... Komercialni del projekta, ki je v domeni zasebnega kapitala, trenutno miruje, saj ni interesa zanj (navkljub ponovljenem razpisu s katerim smo iskali partnerje). Kot župan moram izhajati iz potreb občanov. Občani si želijo pokritega bazena v Murski Soboti, želijo si drsališča in urejenega letnega kopališča po vsem dostopnih cenah. To je tisto, kar sem v projektu ves čas zagovarjal in s tem ščitil javni interes. Pokriti javni bazen lahko realiziramo iz javnih virov namenjenih razvoju športne infrastrukture, vendar postopoma, po fazah. O tem smo v zadnjih dveh letih imeli veliko sestankov s strokovnjaki s Fakultete za šport, Olimpijskega komiteja, Plavalne zveze in odgovornimi na Ministrstvu za šolstvo in šport. Povsod so nam obljubili podporo. Dejavnosti torej potekajo tudi zadnji dve leti, le da jih občani ne vidijo direktno. Pridobivanje sredstev in dokumentacije je zamuden in navzven neviden posel, brez katerega pa ne gre. Mnogo besed je bilo izrečenih glede obvoznic... Obvoznice so dejstvo. Da jih potrebujemo, vemo vsi. Že leta 2001 smo pričeli z postopki za izdelavo lokacijskega načrta (LN) za južno obvoznico, ki je bil sprejet skoraj istočasno z LN za avtocesto. Del obvoznice je bil takrat tudi izgrajen. Za ostali del južne obvoznice pa je že končana parcelacija zemljišč in smo pred odkupom le-teh. Ker je ta del obvoznice že »pod streho«, kar se tiče umeščanja v prostor, se je država odločila, da jo bo financirala, ker želi počrpati čim več evropskih sredstev (podobno kot jih je pri podvozu na Lendavski ulici). Drugo leto pa sledi fizična izgradnja. Glede vzhodne in zahodne obvoznice smo v fazi sprejemanja prostorske dokumentacije, ki jo izdelujemo in sprejemamo na občini, prav iz razloga, da čim prej pridemo do točke ko bomo lahko


rekli, da sta tudi ti dve obvoznici »pod streho« kar se tiče umeščenosti v prostor. Sčasoma bomo Mursko Soboto cestno sklenili v obroč. Obvoznice bodo, postopki so tako daleč, da jih lahko mirno obljubljajo vsi kandidati. Sam lahko z gotovostjo zatrdim, da bo južna obvoznica v naslednjih 4 letih izgrajena, vzhodna in zahodna pa se bosta gradili. Ne glede na to, kdo bo župan, smo zadeve v sedanjem mandatu spravili tako daleč, da so zapisane v obveznostih državnega proračuna in načrtih razvojnih programov v prihodnjih letih. V Ljubljano sem se na ministrstvo za promet hodil pogajat jaz z mojimi sodelavci iz občinske uprave. Čeprav zdaj, ko so načrti večinoma potrjeni s strani države, obvoznice obljubljajo prav vsi županski kandidati. Obiskovanje primestnih naselij Primestna naselja, Bakovci, Černelavci, Krog, Kupšinci, Markišavci, Nemčavci, Polana, Rakičan, Veščica, Satahovci in Pušča, so se razvijali tudi po zaslugi našega dobrega sodelovanja mnogih prodornih predsednikov teh krajevnih skupnosti. Razvoj v zadnjem mandatu je očiten. Sam sem z direktorjem mestne uprave in načelnico oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo obiskal v zadnjem letu dni vsako primestno naselje vsaj dvakrat. Zapisali smo si njihove želje in potrebe in krajane tudi pisno seznanili z realizacijo. Do ljudi smo se trudili biti zelo neposredni in pošteni. Verjamem, da nam je to uspelo. Občinska uprava ni odtujena od občanov ampak ravno obratno, nenehno smo z njimi v kontaktu, zato natančno vemo kakšne so njihove želje in problemi. Kaj pa servis za občane z imenom Pomoč občanu? Pomoč občanu je izredno uspešen projekt. Občani nam lahko preko spletne aplikacije dosegljive na http:// www.obcan.si/murskasobota in/ali preko brezplačne telefonske številke sporočajo svoje težave in mi jim jih v največ 48 urah poskušamo rešiti. S pomočjo Pomoči občanu smo rešili že skoraj 1400 težav naših občanov v zadnjih dveh letih. To pretežno niso velike težave, temveč tudi manjše, a zato nič manj pomembne stvari. Ljudje dosti bolj opazijo stvari, ki se na njih neposredno nanašajo. Največkrat smo občanom pomagali reševati težave glede košnje trave, odvo-

zov smeti, nedelujoče razsvetljave, prometne varnosti, težav s parkiranjem ... Občanom smo tako občinsko upravo še bolj približali, saj jim ni treba hoditi na občino in od vrat do vrat iskati odgovorno osebo za njihov problem. Zdaj lahko kar iz lastnega naslonjača preko interneta ali telefona opozorijo na problem ali zaprosijo za informacijo. Mi na občini pa ugotovimo kdo je odgovorna oseba za postavljeno vprašanje in v najkasneje 48 urah priskrbimo odgovor, ki ga občanka ali občan spet lahko pogleda kar od doma. Kje menite, da so še rezerve, da ste naredili premalo? Težko bi govoril o rezervah. Časi, ko sem pričel z mandatom, so bili povsem drugačni od časov danes. Bili smo sredi gospodarskega razcveta. Investitorji so kazali mnogo optimizma glede vlaganja v našo občino. Potem se je zgodila svetovna gospodarska kriza. To so težki časi tudi za vodenje mestne občine. Kljub temu smo uspeli v veliki meri zapolniti Severno obrtno industrijsko cono, prišla je ERA Velenje z MBC (multi business centrom), XAL, Wolford, Polimix…ogromno zemljišče je kupil Bisol, ki je javno obljubil 750 novih delovnih mest. To je denimo več, kot nam obljublja celoten Zakon o Pomurju. Marsikaj bi v normalnih razmerah izvedli hitreje. Za marsikaj (recimo projekt Fazanerija) smo morali povsem spremeniti dinamiko projekta. Še vedno gre za dober projekt, saj vsi županski kandidati obljubljajo, da ga bodo nadaljevali. Veliko denarja smo na osnovi težke socialne situacije velikega števila ljudi namesto za prvotno načrtovane projekte preusmeriti v socialne transfere in finančno pomoč ljudem. Kakšna

cesta, pločnik ipd. je zato izpadel iz načrta, saj smo prednost dali ljudem. Menim, da je to bila edino pravilna odločitev. Kako sta Mura in Pomurka vplivala na brezposelnost v regij? Ko mi je eden izmed letošnjih kandidatov za župana v svoji predstavitvi že očital rekordno brezposelnost v občini, se mi je tako sprenevedanje zdelo nepošteno do občanov. Ljudje niso slepi, saj natančno vedo, da ni občina krivec, da se nam je v tem času zgodil stečaj Pomurke, propad Mure... Občina je kljub temu, da nima povsem nobenih pristojnosti

vmešavanja v vodenje katerekoli gospodarske družbe, nenehno opozarjala državo in pozivala premiera Pahorja k ukrepanju. Neštetokrat smo pisali vladi, predstavili smo jim naš predlog rešitve MURE, osebno sem protestiral v Ljubljani pri posameznih ministrih, organizirali smo velik javni protest v Murski Soboti, protestirali smo pred vlado v Ljubljani... Vsa ta pisma, pobude, predlogi za rešitve so še vedno javno objavljeni na http://www.stihec. si/index.php?stran=5. Vse to se je dogajalo veliko pred samim stečajem, žal nismo bili uslišani. Res je, v “novi” Muri ima mnogo ljudi še vedno delo, a delajo v slabih razmerah za minimalno plačo. Mnogo ljudi pa je ostalo brez službe in brez pomoči. Uničili so tudi 70 let staro blagovno znamko. Sam kot župan sem na to opozarjal tudi javno, za razliko od mnogih razvojnikov in ekonomskih svetovalcev vlade sem v najhujših časih krize šel v prve vrste, med razjarjene ljudi, pisal dopise vladi in skliceval pomurske poslance in župane, tiskovne konference. Nekateri, ki mi zdaj očitajo veliko brezposelnost, so v tem času proteste gledali po televiziji udobno zleknjeni v naslonjače. Ko sem se javno izpostavljal in zavzemal za pravice ljudi iz MURE, nenazadnje sem otrok Murine delavke in natančno vem kako trdo delajo delavci v MURI, so mi že lani recimo očitali politično propagando in pričetek volilne kampanje, čeprav je bilo več kot leto dni do volitev. Zdaj mi pa očitajo veliko brezposelnost. Preziram to dvojno moralo in sprenevedanje teh posameznikov. Kako ocenjujete dom starejših ali varovana stanovanja v središču mesta? Projekt smo skupaj s partnerji izgradili v manj kot dveh letih. Po načrtih in v skladu z obljubami investitorja in izvajalca. To je velika pridobitev za starejše občane, ki bodo lahko v varovanih stanovanjih preživljali svojo starost na najvišji ravni, v bližini centra mesta, trgovin, bank, pošte, zdravstvenega doma, ob postajališču mestnega avtobusa Sobočanec. Interes ljudi za varovana stanovanja in dom starejših je dober pokazatelj uspešnosti projekta. Partnerji v

projektu so nas ob sami otvoritvi javno pohvalili, da smo lahko vzorčni primer dobrega sodelovanja za vso Slovenijo.

Občina je v projekt prispevala zemljišča, komunalni prispevek in projekte in s tem zmanjšala ceno

7


gradnje ter s tem posledično ceno najema teh stanovanj. Enaka zgodba je s domom starejših, ki bo v kratkem prav tako predan namenu. Do zamude kar se tiče dokončanja (bolje rečeno opremljanja) je prišlo zaradi pozne izvedbe naročila opreme v domu s strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, ki opremo doma tudi financira. Športna infrastruktura Zgradili ali prenovili smo nekaj košarkarskih igrišč, imamo novo atletsko stezo pri osnovni šoli III. v Murski Soboti, obnovili smo zunanje športne površine in zgradili novo atletsko stezo pri OŠ Bakovci, obnovili košarkarsko in rokometno igrišče pri OŠ Krog, obnovljeni so bili streha, parket, podkonstrukcija, talno gretje in svetlobniki v telovadnici pri OŠ I., zamenjana strešna konstrukcija telovadnice pri OŠ II., zamenjana kritina telovadnice pri OŠ Krog, zgradili smo pomožno nogometno igrišče z umetno travo in reflektorji v Fazaneriji, zgradili smo nogometno igrišče na Pušči, izdelan je bil idejni projekt za športni center v Bakovcih... Imamo super telovadnico na novi ekonomski šoli...

Lahko se pohvalimo, da je naša občina po številu kvadratnih metrov pokritih športnih površin na prebivalca prva v Sloveniji! Vaš komentar ob dogajanjih v nogometnem klubu Mura 05? Razumeti morate, da se je zgodba o tisti veliki pravi Muri pred več kot 5 leti končala zelo klavrno. Ljudje, ki so tedaj vodili NK Mura so sedli tudi na zatožne klopi, zapustili pa ogromne dolgove. Ko je NK Mura končala svojo pot, sem bil eden izmed pobudnikov nove Mure, Mure 05, ki bo začela na novih poštenih in zdravih temeljih. Tedaj smo načrtovali, da bomo v petih letih prišli v prvo ligo. Sedaj vidimo, da kaj takega ob težki gospodarski krizi, ki se kaže tudi v zmanjševanju sponzorskih sredstev v šport, ni bilo izvedljivo. Nihče ni pričakoval te gospodarske krize. Navkljub pretresom, ki so jih pretekla vodstva kluba s svojim nespametnim ravnanjem povzročala, je Mura 05 ostala v drugi ligi. Predvsem po zaslugi igralcev, vodstva kluba in tudi nas iz občine. Žal mi je le, da ni dovolj močnega gospodarstva v

8

regiji, ki bi sofinanciralo Murino šolo, kjer se uči igrati nogometa več kot 300 mladih. Velika večina nogometnih klubov v Sloveniji se sooča z velikimi težavami. Mura glede tega ni nič posebnega. Iz občinskega proračuna nikakor ne moremo sanirati starih dolgov športnih klubov, ki so jih pridelale uprave, ki so potem odšle brez položenih računov. V občini imamo mnogo športnih društev in klubov, ki nastopajo v višjih kategorijah in na odmevnih, tudi mednarodnih tekmovanjih. Občina mora za vse enakovredno skrbeti. Želel bi, da bi bili vsi športni klubi v občini brez finančnih težav. Pa žal ni tako. Nekateri so vodili klubsko politiko brez ustreznega finančnega pokritja. Kot župan lahko predvsem skrbim za infrastrukturne pogoje, ki jih imajo klubi v občini. Da se lahko uči in vzgaja mladi rod športnikov. Seveda sofinanciramo športne programe v mnogih športnih panogah. Nikakor pa ne moremo biti glavni sponzor kogarkoli. Moti me, da so v preteklih letih nekateri želeli “obračunavati” z mano preko igric okrog NK Mure 05. Mura ni občinski klub, sam nisem v nobenem organu kluba. Predsednike kluba so vedno nastavljali drugi. Ob nastanku krize so vsi pobrali šila in kopita in privoščljivo čakali propad kluba. Vso breme sanacije je nase prevzel direktor občinske uprave g. Petrijan, sam sem pomagal pri iskanju finančnih virov. Mirno lahko rečem, da MURE 05 več ne bi bilo, če se v reševanje krize nebi tako aktivno vključila občina. Pridružili so se nam še drugi in danes lahko rečem, da je vodstvo Mure 05 ambiciozno, predvsem pa realno in korektno. Še bolj pa me veseli, da so se našli mladi in zelo perspektivni igralci, ki iz tekme v tekmo kažejo svoj velik potencial. Zaupam jim, enako tudi sedanjemu vodstvu kluba, ki mu bom pomagal tudi v bodoče. Kako se je obnesla nova lokacije Ekonomske šole, okrog katere je na začetku bilo kar nekaj dilem? Ekonomska šola je zgodba o uspehu. Čeprav sem se tudi sam na začetku mandata zavzemal za drugačno lokacijo, tam kjer je še vedno vojašnica, mi ni žal, da je ekonomska šola tam kjer je zdaj, na Noršinski cesti. Ustrezno smo uredili cestno infrastrukturo, dijaki in študenti imajo svoj mir v šoli, ki ima odlične prostorske pogoje. Šola kaže veliko boljše rezultate, tudi maturitetne. Ugled ji je v zadnjem času bistveno narasel. Dostop do šole bo z vzhodno obvoznico mnogo boljši.

Število prireditev se je v MO Murska Sobota povečalo... Že ob začetku mandata smo prenovili koncept in celostno podobo Soboških dnevov, jim dodali več vsebin po želji občanov in več energije vlagali v promocijo programa. Soboški dnevi so eden izmed redkih tovrstnih festivalov v državi, ki je povsem brezplačen. Vsako leto se na občini maksimalno potrudimo, da pridobimo čim več sredstev od sponzorjev. Tudi Soboško poletje je odlična popestritev petkov in sobot skozi celo poletje. Vsak, ki

pride v petek ali v soboto na Trg kulture, se lahko na lastne oči prepriča, kako se je življenje vrnilo v center mesta. Ljudem poskušamo pripeljati nastopajoče iz celega sveta. Tudi ti koncerti so brezplačni in tudi tukaj za sodelovanje prosimo sponzorje. O Soboškem poletju se je dober glas razširil po celi Sloveniji. Dobivamo klice in obiske iz drugih krajev, veliko je tudi turistov iz zdravilišč v okolici našega mesta. Tukaj je še nova prireditev – družinski piknik, ki se je najbolj veselijo najmlajši.

Številne prireditve organizirajo tudi posamezne krajevne skupnosti: vaške igre Markišavci, Polana, Nemčavci, Pozdrav pomladi in Pozdrav jeseni v Černelavcih, Vodne igre v Bakovcih... Ne pozabimo na že tradicionalno silvestrovanje na prostem, pravljična dežela in praznični december, gledališki abonmaji. Murska Sobota je festivalsko mesto: poleg Soboških dni imamo Festival računalništva in sodobnih komunikacij – FRISK, festival sodobnega plesa FRONTA, festival Mladi za napredek Pomurja, festival kratkega filma ipd. Imamo tudi tradicionalna srečanja z upokojenci, koncerte v novi dvorani v glasbeni šoli in obeh cerkvah itd. Za vsakega nekaj, bi lahko rekli... Kino Park občina spreminja v gledališko dvorano, kako daleč ste s tem projektom? Tam kjer je bil nekoč Kino Park, bomo v oktobru imeli sodobno gledališko dvorano. To bo omogočilo razmah gledališke in koncertne dejavnosti.

Dolžnost občine je da poskrbi za infrastrukturo, kjer se lahko odvijajo kulturne prireditve najvišjega ranga.


Na tak objekt smo dolgo čakali in ga končno dočakali. Občani največkrat opazimo promet v mestu... V občini smo se urejanja prometne problematike lotili celostno. Izvedli smo več krožišč, preden sem pričel s svojim mandatom smo imeli eno samo krožišče, sedaj jih imamo pet, načrtujemo pa jih še sedem. Ljudje morajo razumeti, da vseh načrtovanih krožišč zaradi omejenih finančnih sredstev ne moremo izvesti hkrati. Izvedbo nekaterih smo s pogodbenimi obveznostmi preložili na nove investitorje v naše mesto, ki pa jih vsi še niso izvršili. Nekatere ceste (npr. Lendavska in naprej proti Nemčavcem) pa so državne in sami nimamo pristojnosti mimo države posegati v njih. Zato moramo tovrstne projekte usklajevati z državo, kar pa mnogokrat traja (predolgo). S tem smo povečali pretočnost prometa, zadnja takšna rešitev je na križišču Markišavska-Noršinska, pri črpalki OMV. Vse investitorje v naše okolje obvezujemo, da poskrbijo tudi za primerna parkirna mesta. V bodoče bo tako vsak investitor v mestu moral zgraditi obvezne podzemne garaže (Mercator, ob avtobusni postaji). Rešitev problema parkiranja in gradnja obvoznic sta med glavnimi projekti v mojem volilnem programu... Mladina Mladim smo zagotovili prostore v murskosoboškem gradu, čeprav sem v začetku zaradi tega slišal mnogo nasprotovanj. Mnogi se tako več ne spomnijo kje, v kako majhnih in neprimernih prostorih, je še pred samo nekaj leti deloval MIKK. O bivanju mladih v gradu so posneli celo oddajo na nacionalni televiziji. Mladi, na čelu z direktorjem javnega zavoda MIKK mag. Dominikom Šteinerjem že opozarjajo na to, da so “prerasli” prostore v gradu in si želijo dolgoročnejše rešitve. To sem zato že vključil v moj volilni program. Dobili smo tri visokošolske programe v občino in s tem vsaj nekaterim približali študij in delno zmanjšali stroške zanj. Mladi so na Soboških dnevih dobili Dan mladih, ki ga vsako leto dobro izvedejo. Z mladimi dobro sodelujemo. Cenim njihovo mladostno energijo, samoiniciativnost. Moramo jim zaupati, to zaupanje pa nam potem vrnejo s svojimi številnimi dejavnostmi. Najlepši primer tega je razmah dejavnosti mladih v

MIKKu odkar delujejo v soboškem gradu. Ob še ustreznejših prostorih (mladinski center) in finančni podpori lahko pričakujemo še večji razmah dejavnosti mladih. Štipendijska politika S ponosom in zadovoljstvom lahko povem, da Mestna občina Murska Sobota izmed vseh slovenskih občin glede na število prebivalcev občine in višino občinskega proračuna nameni največ denarja za štipendiranje študentov.

Vlagamo v ljudi, čeprav nekateri trdijo drugače. Štipendije obvezujejo mladino iz naše občine, da se po končanem študijo vrnejo domov v občino in se v naši regiji poskušajo zaposliti. Če bodo štipendije dosegle svoj namen, potem nam ni potrebno skrbeti za mlade kadre, nove generacije ... Študentskim organizacijam tudi radi priskočimo na pomoč pri sofinanciranju različnih dogodkov, kot je recimo tradicionalna Bujta repa. Kakšna se vam je zdela letošnja volilna kampanja? Drugačnejša od tistih pred štirimi leti?

Žal mi je, da protikandidati v glavnem ne predstavlajo svojih izvirnih projektov, ki jih želijo izvajati v prihodnjih štirih letih. Nekateri pa se poslužujejo žalitev in zavajanj. Občani si ne želijo razdvajanj in napadov. Zanima jih predvsem, kaj se bo dogajalo v naši občini v prihodnjih 4 letih. In temu bi morale služiti volitve. Na vseh mojih dosedanjih volitvah ni šlo brez umazanih iger drugih kandidatov. Pa ne vseh, temveč tistih nekaterih, ki so za zmago v Murski Soboti pripravljeni igrati tudi nepošteno igro. Sam sem vzgojen v poštenem duhu, imam visoke etične norme in županskega mesta, do katerega bi prišel preko blatenja protikandidata, nočem. Nekateri drugi očitno stavijo na kampanjo blatenja in zmanjševanja pomena vsega dobrega, kar smo naredili v tem mandatu. Pri tem se žal poslužujejo vseh sredstev, tudi neresnice.

Govorite o anonimkah in prijavah različnim službam? Tudi o anonimkah. O anonimkah v povezavi z Merkurjem, o zemljiščih, mojih domnevnih povezavah z nekaterimi ljudmi itd... Vse to, kar smo že poslušali na prejšnjih in predprejšnjih volitvah. Še na vsakih volitvah doslej so me poskušali diskreditirati in oblatiti z izmišljotinami o mojih domnevnih poslih z zemljišči. Na desetine anonimk so na to temo poslali na različne naslove od policije, sodišč, davčnih uradov, komisije za preprečevanje korupcije, medijev... Vse anonimke, brez izjeme, so bile v uradnih postopkih doslej zavržene. Moti me, da v te igrice in podtikanja vključujejo tudi moje bližnje in daljne družinske člane, ki seveda ne kandidirajo in so žal kolateralna škoda tovrstnega početja. Tudi v letošnji kampanji je tako kar nekaj županskih kandidatov javno po TV govorilo o “mešetarjih z zemljišči”. Seveda brez imen in priimkov. Še nihče doslej se pod tovrstno prijavo ni upal podpisati, ali povedati imena in priimka tega “mešetarja” z zemljišči. Le zakaj, če so tako prepričani v to? Odgovor je jasen. Osnovni namen teh anonimk je moja diskreditacija. Računajo, da se bo nekaj od tega le “prijelo” in da bodo ljudje verjeli njihovim podtikanjem. Tudi zaradi tovrstnega delovanja meni poznanih ljudi sem izstopil iz stranke, ker s takimi ljudmi nočem imeti opravka. Ljudje, občani s katerimi se pogovarjam, to mojo potezo izstopa iz strankarske politike, brez izjeme pozdravljajo. Poleg mene, je ob tem izstopilo veliko drugih. Zanimivo, da po mojem izstopu to podtalno delovanje ni prenehalo, celo stopnjevalo se je. Nekateri so očitno tudi osebno obremenjeni z menoj in bi naredili vse, da bi mi čim bolj nagajali oz. me onemogočili. Očitno res drži znana misel, da nekateri ljudje najbolj sovražijo tisto, čemur najbolj zavidajo. Na začetku leta ste ustanovili Modri zbor Tako je. Modri zbor je gibanje civilne družbe, ki želi preseči delitve na “naše” in “vaše”, na desne in leve. Vse preveč je sprejemanja odločitev, ki so posledica strankarske discipline, strankarskega nagajanja oz. merjenje moči kdo bo koga, kar za občino seveda ni dobro. Posameznike, ki poskušajo delovati povezovalno, se namreč vse prehitro obtoži, da želijo prestopiti v drugo stranko oz. da niso dovolj goreči pristaši svoje stranke.

9


Namesto, da bi se povezovanje v korist občanov vzpodbujalo, se ga žal poskuša strankarsko disciplinirati. Situacija, kjer se delimo na “naše” in “vaše” in kjer eni zavračajo ideje drugih samo zato, ker niso njihove, je neproduktivna. Voza se na tak način, kjer vsak vleče v svojo stran, ne bo dalo potegniti naprej. V Modri

zbor smo tako povabili vse, ki menijo, da so delitve po ključu politične pripadnosti odveč. Vse, ki se strinjajo, da smo v naši mestni občini VSI NAŠI. In da moramo držati skupaj, ker smo lahko le tako močnejši. Modri zbor je tako

poskus nadstrankarsko organizirane civilne pobude, kjer bo v ospredju oblikovanje strategij za uresničevanje skupnih interesov in/ali različnih ciljno usmerjenih projektov, kjer bo vsak lahko prispeval na tistih področjih, ki ga zanimajo. Želimo, da bo Modri zbor, zbor modrih ljudi, ki razmišljajo širše. Ker gre za našo mestno občino, za življenje nas samih. Čeprav morda včasih razmišljamo drugače, nam je vsem skupni isti interes: želimo živeti v urejeni mestni občini. In to je osnovno poslanstvo Modrega zbora.

Da imajo ljudje teh delitev na “naše” in “vaše”, leve in desne dovolj najlepše priča množično včlanjevanje ljudi v Modri zbor (www.modrizbor.si). Samo v mesecu septembru se je včlanilo okrog 150 ljudi. Pa ne samo iz naše občine. Imamo prijave iz cele Slovenije, zdomce, mlade, starejše, delavce, kmete, študente, izobražence, upokojence... Kaj je Modra lista Antona Štihca? Modri zbor je kot že rečeno gibanje civilne družbe, ki pa na letošnjih volitvah ne sodeluje. Usmeritve Modrega zbora bo na letošnjih volitvah zastopala “Modra lista Antona Štihca”. Tako smo, za mojo župansko kandidaturo, kot za kandidaturo Modre liste Antona Štihca v vseh treh volilnih okrajih, v skupno 24 urah zbiranja zbrali dovolj veliko podporo občanov (zbrani podpisi podpore), ki so to podporo morali osebno potrditi na Upravni enoti.

Izkoriščam to priložnost in se vsem, ki so si vzeli čas in prišli to podporo podpisat, iskreno zahvalim. Vaša podpora nam pomeni, da so naše usmeritve prave.

Kaj bi bralcem povedali pred volitvami? Vsem občankam in občanom se za dosedanje sodelovanje v mandatu 2006-2010 toplo zahvaljujem. Vesel sem bil vsake vaše pobude, predloga, pa tudi kritike, ki so nas usmerjale v pravo smer. Izhajam iz delavske družine in starša sta me naučila, da se do rezultatov da priti le s trdim, poštenim in odgovornim delom. Da bom delal tako, sem vam obljubil pred štirimi leti. Takrat ste mi naklonili zaupanje. Povsem isto vam obljubljam tudi za v bodoče in vesel bom če mi boste naklonili zaupanje tudi tokrat. Upam seveda tudi, da sem s svojim delom vaše zaupanje, ki ste mi ga namenili z izvolitvijo za župana leta 2006, upravičil. Vse volivce vabim, da 10. oktobra 2010 izkoristijo priložnost in pridejo na volitve ter podprejo kandidata za župana oz. Mestni svet, ki se jim zdi najprimernejši. Vsem, ki boste svojo podporo namenili meni ali Modri listi Antona Štihca, se zahvaljujemo. Prepričani smo, da je naš slogan Bodimo modri - združimo moči! prava pot za nadaljnji razvoj naše mestne občine.

VOLILNI PROGRAM 2010 - 2014

Ključni projekti v mandatu 2010-2014 se nanašajo na:

1. RAZVOJ TEMELJEČ NA ZNANJU • razvoj informacijske družbe (širokopasovne optične povezave do vseh), • razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture (še več visokošolskih in poklicnih programov), • vzpostavitev fonda za profesorski in deficitarni kader, • vlaganja v ljudi (zlate štipendije MO MS, vseživljenjsko izobraževanje, mladim približati dodatno izobraževanje).

2. POCENITI ŽIVLJENJE V OBČINI: • uvedba enotne kartice »Sobočanka« - z njo popusti pri: vstopih na kulturne in zabavne prireditve, v rekonstruiran bazenski kompleks, nove garažne hiše, na primestnih avto-

10

busnih linijah…, • znižati stroške ogrevanja – uvedba sistema cenejšega daljinskega ogrevanja za celotno občino, nove geotermalne vrtine, • nudenje zemljišč za ureditev vrtov, • subvencioniranje predšolske vzgoje, • sofinanciranje izobraževalnih programov, • brezplačne vstopne točke do interneta, • financiranje obveznega zdravstvenega varstva, • občinske enkratne denarne pomoči.

3. ZAGOTOVITI ČIM BOLJŠO VARNOST OBČANOM (zdravstveno, socialno in splošno): • ukrepi za zdravo in zeleno občino, izvedba ambientalnih kotičkov in otroških igrišč, • nakup gasilske avto lestve in druge opreme, • urejanje vodonosnikov za zaščito pred poplavami, • sanacija kanalizacijskega sistema,


• skrb za neoporečno pitno voda, • izboljševanje varnosti v cestnem prometu, • izgradnja novih kapacitet za varstvo predšolskih otrok, • dnevni center za starejše občane, • servis za pomoč starejšim, • odstranjevanje ovir za invalide, • povečava stanovanjskega fonda za socialno ogrožene, mlade družine in perspektiven kader, • podpora javnemu delu, • ustanovitev fonda za socialno najbolj ogrožene in pomoči potrebne.

4. CELOSTEN RAZVOJ OBČINE • uredili bomo nova območja za pozidavo, • krajevna jedra urejali kot mesta srečevanj in druženj, • nadgrajevali športno rekreacijske centre, • nadaljevali z izgradnjo širokopasovnih-optičnih povezav v primestnih naseljih, • povezovali naselja s kolesarskimi potmi.

5. DRUŽBENE DEJAVNOSTI-

KULTURA, ŠPORT, TURIZEM, MLADI:

• zamenjava kotlovnic in prehod na alternativne vire ogrevanja v vseh OŠ in vrtcih, • na strehah javnih objektov postavitev fotovoltaičnih elektrarn, • v sklopu projekta Evropska prestolnica kulture 2012 priprava programa in zagotovitev infrastrukturnih pogojev za izvedbo le-teh, • izgradnja novih športnih površin, igrišč, • nadaljevanje projekta športno rekreacijski center Fazanerija – v sklopu 1. faze (energetika) bomo: izgradili dve novi geotermalni vrtini, dogradili strojnico za bazenske površine, rekonstruirali olimpijski bazen, izgradili pokrite kopališke kapacitete. Projekt bomo dopolnili z izgradnjo atletskega stadiona predpisanih dimenzij. Izgradili večnamenski športni prostor, • poskrbeli bomo za enotno turistično promocijo občine, • razvijali bomo športni, kongresni in kulturni turizem, • obnavljali obstoječe in postavljali nove kulturne spomenike, • izvedli bomo nove označbe do pomembnejših objektov v mestu, • društvom in organizacijam bomo preskrbeli prostore, • sofinancirali bomo kulturne, socialne in športne programe, • zagotovili bomo nove, večje prostore za mlade (mladinski center).

6. PROMET, PROSTOR, KOMUNALA, ENERGETIKA: • gradili bomo južno, vzhodno in zahodno obvoznico, • gradili bomo nov podvoz na Panonski ulici, • gradili bomo protihrupne pregrade ob celotni železniški trasi v mestu in naseljih blizu proge, • gradili bomo nadvoz južne obvoznice nad železniško progo, • gradili bomo podhod (za kolesarje in pešce) iz Bakovske ceste na Čopovo, • gradili bomo nove rondoje: na južni obvoznici-Bakovska, Panonska (Bakša), na Vzhodni obvoznici-Noršinska in SOIC I in II

• rekonstruirali bomo nekatera križišča v krožišča: Lendavska-uvoz k Hoferju, Lendavska – uvoz k XAL, Wolford (SOIC II), Bakovska- Cankarjeva-Gregorčičeva, KocljevaSlomškova, Kopališka-Ciril Metodova, Gederovska-Gorička, Ulica Arhitekta Novaka-Gregorčičeva, Grajska-SlovenskaLendavska • rekonstruirali bomo križišča in ulice: Gajeva-Gederovska, Gregorčičeva-Staneta Rozmana, Slomškova-Mojstrska, Tišinska-cesta do Agroservisa, Mojstrska ulica, del Kopališke, Kopališka- Markišavska itd… • uredili bomo razširitev z zavarovanjem križanja ceste Markišavci-Polana z železniško progo, • izgradili bomo nove kolesarske povezave: ob Markišavski cesti (od TC Merkur do Markišavec), v smeri Noršinec, od Rakičanskega parka do Jezer, povezava Krog-BakovciDokležovje, povezava Kupšinci - sosednja občina, • 550 novih podzemnih parkirnih mest (Mercator, ob sedanji in novi avtobusni postaji, za Šopingom), • 450 nadzemnih parkirnih mest (ob Kocljevi, ob Lendavski blokih, ob železniški postaji, med Bakovsko ulico in železniško progo, v Severni obrtno industrijski coni - SOIC II.), • organizirali bomo izposojevalnica koles (rent a bike), • izvedli bomo nove linijske povezave Sobočanca in uvedli nova postajališča, • avtobusno postajo bomo preselili k železniški postaji, • gradil se bo poslovno stanovanjski kompleks v središču MS (ob avtobusni postaji), • gradil se bo nov poslovno trgovski center MERCATOR v centru MS, • gradila se bo nova vojašnica, • nove prostorske ureditve (OPPN-ji za območja): severni del mesta, ob železniški postaji, ob Gregorčičevi ulici, med Mojstrsko in Staro ulico, južno od župnišča, v Rakičanu (zemljišča Panvite), Opleter, Berek, itd.… • rekonstruirali se bodo sistemi kanalizacije, vodovoda, toplovoda (daljinskega ogrevanja), javne razsvetljave: dogradil osrednji in severni kanalizacijski kolektor, • nova vodna zajetja v Krogu, nov vodohram, zamenjava salonitnih vodovodnih cevi, • razširili bomo toplovodno omrežje, • gradili bomo vsaj dve novi geotermalni vrtini, • zamenjali bomo vsa svetila v javni razsvetljavi (namestili varčnejše), • revitalizirali bomo vodotoka Ledavo in Mokoš.

7. POMOČ GOSPODARSTVU IN KMETIJSTVU:

• nadaljnje komunalno opremljanje zemljišč, • ustrezna prispevkovna politika, • ugodnosti pri komunalnem prispevku, • povezava družb z raziskovalno-izobraževalno sfero • subvencionirali bomo kmetijsko pridelavo • novi rastlinjaki za povrtnine, rastline…. ogrevani z geotermalno energijo

8. INFORMIRANJE IN DOSTOP DO PODATKOV:

• nadaljevanje celovitega informiranja in nudenjem javnih podatkov občanom (i-občina).

11


Poslovno stanovanjski kompleks pri knjižnici (danes gramozirano parkirišče)

območje novega poslovno trgovskega centra Mercator - pogled iz Ulice Arhitekta novaka

območje novega poslovno trgovskega centra Mercator (območje bivšega kompleksa Potrošnik) 12

Zahodna in južna obvoznica


Variantna rešitev razvoja severnega dela mesta M. Sobota (med Kopališko, reko Ledavo in Lendavsko ulico) – skupina arhitekta Aleksandra Saše Ostana (1)

Vzhodna obvoznica – območje med Bakšo, Muro in Bliskom

Vzhodna obvoznica – območje od Bliska, čistilne naprave, nove ekonomske šole in SOIC

Vzhodna obvoznica – območje priključitve vzhodne obvoznice na rondo pri Čardi

Variantna rešitev razvoja severnega dela mesta M. Sobota (med Kopališko, reko Ledavo in Lendavsko ulico) – skupina arhitekta Aleksandra Saše Ostana (2)

13


Pisma podpore mag. Radovan Žerjav, poslanec državnega zbora RS, predsednik SLS

Z g. Antonom Štihcem sem imel vseskozi, še pred mojo politično potjo, še posebej pa med ministrovanjem in sedaj kot poslanec, odlične odnose. Skozi to sodelovanje sem ugotovil, da je vztrajen, odločen, iznajdljiv, odgovoren in da je preprosto pripravljen storiti vse za našo Mestno občino Murska Sobota. Med dosedanjim županovanjem si je nabral ogromno izkušenj, ki jih je prav gotovo smiselno izkoristiti. Zato menim, da je potrebno na volitvah za župana podpreti g. Antona Štihca, ker je to preprosto najboljša izbira. Miroslav Györek, poslanec državnega zbora RS

naših odličnih podjetij kot so Mura, Pomurka, Radenska…itd., ki so zagotavljala Prekmurcem delo in zaslužek in človeka dostojno življenje. Ob pogledu na listo kandidatov za župane MO MS žal ponovno vidimo kandidate prav tistih političnih strank (LDS, SD, SDS), ki so sodelovale pri takšnem nečednem in za Prekmurje škodljivem početju. Zato v mojem lastnem imenu kot prekmurski poslanec Državnega zbora in v imenu Slovenske Nacionalne Stranke (SNS) podpiram neodvisnega kandidata za župana Antona Štihca, ki nas je s svojim dosedanjim delom in njegovimi načrti razvoja MO MS dokazano prepričal, da je pravi človek za to odgovorno funkcijo župana v dobro vseh Sobočank in Sobočancev in Prekmurcev. Njegovo dosedanje delo nam tudi v teh kriznih časih vliva upanje na boljši jutri. Mislim, da nikakor ni čas, da bi si lahko v takšnem trenutku privoščili tveganje in ponovne prazne obljube za izvolitev tistih, ki so nas že nekoč pustili na cedilu. Tudi SNS kot stranka nastopa na lokalnih volitvah za mestne svetnike, kajti zavedamo se, da bo bodoči župan potreboval tvorno in konstruktivno podporo naših svetnikov v mestnem svetu MO MS in zato vabimo vse občane MO MS, da se udeležijo bodočih lokalnih volitev in dajo svoj glas tistemu, ki mu zaupajo. red. prof. dr. Cvetka Hedžet Toth, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Prof. dr. Hedžeth Toth je bila zelo aktivna pri vseh protestih v podporo delavcem MURA d.d.

Murska Sobota in celotna pomurska regija sta v preteklosti doživeli žalostno propadanje in nazadovanje v razvoju z nepotrebnim uničenjem

14

Anton Štihec - drža poštenosti in solidarnosti Vsekakor je štiriletno obdobje županovanja dipl. inž. Antona Štihca zelo uspešno in osebno mu moram iskreno čestitati za njegovo prizadevanje za blagor ljudstva. Najprej že njegov odnos do nas, volivcev. Res je, da ko kandidiramo na kakšni strankarsko-politični listi, ker je to zdaj načelo parlamentarne demokracije v Sloveniji, pa od trenutka, ko smo izvoljeni, delamo in se zavzemamo za vse, prav vse, brez izjeme. Po pogovorih z županom mi, ki smo iz univerzitetno-akademskih krogov in po poreklu iz Prekmurja, sploh nismo mogli ugotoviti, kakšno je njegovo politično poreklo, in smo ga morali zato kar naravnost vprašati. In to je vsaj mene zelo pozitivno nagovorilo in županu dajem vse priznanje. Županova drža je bila najprej izrazito solidarnostno-socialna. Kot vrhunsko izobražen intelektualec premore še izjemno redkost nas intelektualcev, namreč ljudskost, ki je samo drugo ime za solidarnost. Kaj pomeni biti solidaren? Tu seveda govorim o županovi občutljivosti za etično-vrednostno naravnanost in o tem, da je solidarnost druga plat pravičnosti. S temi mislimi želim, najprej osebno, v svojem imenu pospremiti našega zdajšnjega župana Štihca na pot k novemu »županovanju« in volivce pozivam, da mu, tako kot jaz, izrazijo zaupnico in podporo. Hrabro! Jožef Horvat, bivši poslanec državnega zbora RS S soboškim županom Antonom Štihcem sva v letih 2004 2008, ko sem bil edini koalicijski


poslanec iz Pomurja, zelo korektno predvsem pa plodno sodelovala. Svoja pričakovanja je vedno znal natančno definirati, saj je tudi njegov cilj bil vedno jasen. Pa naj je šlo za izgradnjo nove ekonomske šole, glasbene šole ali večjih infrastrukturnih objektov. Kot nekdanji »muraš«, pa mu želim izreči priznanje za njegovo krčevito prizadevanje za Muro, za vsako Murino delavko in delavca. Že dolgo vem, da ima gospod Štihec rad občanke in občane MO Murska Sobota in je tako pravi in prvi za župana. Mag. Dominik Šteiner, direktor MIKK

Vso podporo dajem kandidatu za župana g. Antonu Štihcu, saj so v njegovih programskih izhodiščih zajeti vsi segmenti športne dejavnosti.

Sobota tudi zahvaljujemo. Ob vsaki večji intervenciji, predvsem naravnih nesrečah je prisoten, ter deli usodo z nami.

Tudi v minulih obdobjih je pokazal naklonjenost športnim dejavnostim in ustvarjanju pogojev z novimi športnimi objekti.

Z gotovostjo trdim, da smo gasilci GZ MO M. Sobota ponosni na zelo dobro sodelovanje z dosedanjim županom v sistemu zaščite, reševanja ter pomoči v naši mestni občini, kar nam zavidajo naši stanovski kolegi drugih gasilskih zvez v regiji. Želimo si, da bi tudi nadalje v prihodnosti imel razumevanje do našega prostovoljnega dela. Prepričan sem, da ga bomo tudi v prihodnje požrtvovalno ter vestno opravljali v dobrobit občank in občanov MO Murska Sobota.

Njegove usmeritve nakazujejo, da bodo izvajalci športnih programov v Mestni občini deležni sredstev za sofinanciranje letnih programov športa, posebno pozornost pa nakazuje v izhodiščih za nadaljnjo izgradnjo pomembnih objektov: atletski stadion, ureditev kopaliških objektov in izgradnja novih športnih površin.

Miroslav Topič, direktor ND Mura 05 Kot dolgoletni športni delavec cenim njegovo delo in prizadevanja za napredek v športu. Franc Olaj, poveljnik GZ MO Murska Sobota

G. Antona Štihca pri kandidaturi za župana podpiram, ker je dovzeten za mladinsko problematiko in hkrati tudi pripravljen na konstruktivno reševanje aktualnih problemov s katerimi se soočajo mladih v mestni občini. Mladi danes predstavljajo eno najbolj ranljivih skupin, zato je uresničevanje mladinskih politik in krepitve vloge mladih v družbi še toliko bolj pomembno. Kot osnoven pogoj za uresničevanje mladinskih politik in krepitve vloge mladih v družbi pa je potrebno zagotoviti primerno in ustrezno infrastrukturo ter več sredstev, s katerimi se lahko zagotovi izboljšanje pogojev, ki vplivajo na kvaliteto življenja mladih v občini. Ludvik Zelko, Športna zveza Murska Sobota

Anton Štihec - človek s posluhom za veliko odgovornost in humanitarno delo Gasilci GZ MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA smo humanitarna organizacija, nestrankarska in politično neopredeljena, ki prostovoljno skrbi za požarno varnost in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomoči, ki so jo potrebni naše občanke in občani MO M.SOBOTA. Gasilske enote v naši mestni občini so ene izmed boljše opremljenih s tehnično opremo, ter opremo za delo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, kar dokazujejo naše številne intervencije. Pri vsem tem delu, ne glede na čas, pa ne bi bili tako uspešni, če nam dosedanji župan mestne občine Murska Sobota g. Anton Štihec ne bi dajal veliko podporo in razumevanje. Je tudi prvi odgovoren za naše delo in opremljanje naših društev z opremo za reševanje ljudi ter premoženja, za kar se mu gasilci iz celotne MO M.

V par besedah bom opisal moje razmišljanje glede vloge MO MS in župana pri razvoju našega kluba. Kot prvo bi rad poudaril, da nikoli nisem bil, nisem in ne bom član nobene politične stranke. Vodenje kluba sem prevzel ravno na prigovarjanje župana g. Štihca, ki je pokazal, da mu ni vseeno, kaj se bo s klubom zgodilo. Ocenil sem, da so njegovi nameni iskreni in pošteni in zato sem tudi zasedel ta vroči stol. Ker tudi meni ni vseeno, kaj se bo zgodilo z vsemi temi otroki, ki obiskujejo Nogometno šolo Mure 05, sem dobil upanje, da s skupnimi močmi lahko klub popeljemo zopet na prava pota. Kdo bo bodoči župan v MO Murska Sobota, bodo odločili volivci. Dejstvo je, da občina rabi klub, tak klub, ki bo ponos vsakega občana mestne občine, širše tudi vsakega Pomurca. Naj bo nedelja v Fazaneriji ob gledanju tekme zopet praznik za več kot 3000 gledalcev. Prav tako moramo poskrbeti za nadaljevanje uspešnega dela naše Nogometne šole, ki je dala marsikaterega reprezentanta in se bodo naši otroci rajši zadrževali na naših nogometnih zelenicah, kot pa se potikali po parkih. Po drugi strani rabi klub za uresničitev take vizije župana, ki bo podprl taka prizadevanja. In ne glede na to, kdo bo nov župan v naši občini, upam in pričakujem, da bo pomoč vsaj taka, kot je bila do sedaj. 15


MOdRA LISTA

M DRA LISTA

11

AntonA ŠtihcA

1. VoLiLnA EnotA MUrSKA SoBotA 1

2

Angela novak, učiteljica

4

tomaž Dundek, gost.teh.

5

Darko Petrijan, univ. dipl. ekon., inž. strojn.

3

Elizabeta rožman, učiteljica

6

Danijela Kuhar, prof. mat.

7

Stanislav Šernek, gost. teh.

Kristjan Borovšak, prof. glasbene vzgoje

2. VoLiLnA EnotA MUrSKA SoBotA

5

Simona čopi, dr. medicine

6

Mateja Žižek, prof. zgodovine in pedagogike

Milan Sapač, konfekcijski tehnik

4

nikolaj Lanščak, dr. medicine

Stanislav Prelec, ekonomski tehnik

Tisk: Tiskarna KLAR

Ludvik Zelko, višji org. športne rekreacije

3

7

8

9

nastija trobina, študentka

Vanja Lebar, univ. dipl. ped.

Miha Vid Lanščak, študent

3. VoLiLnA EnotA PriMEStnA nASELJA 1

2

Anton Štihec, univ. dipl. inž. grad.

5

KDO SMO? Na Modri listi Antona Štihca smo zbrani tisti, ki menimo, da so delitve po ključu politične pripadnosti odveč. Menimo, da smo v naši mestni občini VSI NAŠI in da moramo držati skupaj, ker smo lahko le tako uspešnejši in močnejši.

KLJUČNA VODILA VOLILNEGA

PROGRAMA MODRE LISTE ANTONA ŠTIHCA:

Suzana Varga, dipl. vzg.

6

Marjan Žekš, univ. dipl. ekon.

3

Dane Katalinić, prof. biologije in kemije

Anita Kovačič, dipl. inž. kem. tehn.

1. Dvig življenjskega standarda občanov. 2. Na prvo mesto bomo vedno postavljali potrebe človeka – občana.

Jožica Viher, spec. javne uprave

7

Zavzemali se bomo za:

4

mag. Dominik Šteiner,

mag. znanosti

8

9

nives cajnko, ekon. tehnik

Bojan Petrijan, univ. dipl. ekon., inž. el.

5. Občino bomo pomagali voditi tako, da se maksimizirajo

Delovali bomo:

javne koristi za prebivalce in ne da se maksimizira dobiček – profit.

6. Ustvarjanje pogojev za dobro počutje občanov. 7. Ustvarjanje prijazne občine za vse starostne skupine in

1. Povezovalno in v interesu vseh občank in občanov občine.

2. Sodelovali bomo z vsemi, ki razmišljajo širše in

3. V mestnem svetu MO M. Sobota bomo zagovarjali take

invalide, ter za okolju prijazne posege v

so naveličani delitve na »naše« in »vaše«, »leve« ali

odločitve, ki bodo pocenile življenje v MO

prostor.

»desne«… Z vsemi, ki bodo s svojim znanjem, izkušnjami,

Murska Sobota.

4. Celostne, sodobne in dolgotrajne rešitve.

vizijami ali pa s svojo človeško podporo prispevali k razvoju MO M. Sobota.

Naklada: 7200

2

Naročnik: Anton Štihec in Modra lista Antona Štihca

1

Modre novice  

časopis Antona Štihca, kandidata za župana MO Murska Sobota in Modre liste Antona Štihca, www.stihec.si, www.modrizbor.si

Modre novice  

časopis Antona Štihca, kandidata za župana MO Murska Sobota in Modre liste Antona Štihca, www.stihec.si, www.modrizbor.si

Advertisement