__MAIN_TEXT__

Page 1

Fot ogr af i ei m St udi o&out door

Ant j eEgber tFot ogr af i e, Badeal l ee1 , 3 23 5 1St emwedeLever n hal l o@ant j eegber t . de/mobi l : 01 7 9-1 3 1 4865

f ürS c hwa ng e r e , Pa a r e , F a mi l i e n


He r z l i c he nGl üc k wuns c h! I chmöcht ef üreuchdi es ei m wahr s t enSi nnedesWor t es l ebens ver änder ndeZei ti ns chönenBi l derf es t hal t en. Wol l ti hrl i eberal l ei nef ot ogr af i er twer denundeuchei nenpr i vat en undr uhi genMomentgönnen?Sol leur erPar t nermi tdabeis ei n? Gi btesber ei t säl t er eGes chwi s t er ki nderdi ef ürei nbes onder es Fami l i ens hoot i ngebenf al l sf ot ogr af i er twer dens ol l en? Spr echteuchabundt ei l tmi reur eWüns chemi t .


wo&wa nn?


di eQua l de rWa hl . . . wa ss o l l i c hbl o Ã&#x;a nz i e he n?


Ba by ba uc hbi l de r-Po

Egalobi hrohnePar t nerz um Shoot i ngkommtoderPar t ner+Ge aus s chl i eรŸl i chum Mut t er&Baby( bauch)Obi hrmehrHautz ei genm -i nj edem Fal lmรถcht ei chMutmachen: t r auteuch! Fe


Po r t r a i t sf ürdi eMut t e r

Ges chwi s t er ki ndermi t br i ngt-mi ndes t ensei neSz enedr ehts i ch möcht etodereherbedeckt eBi l derwüns chtbl ei bteuchüber l as s en ei er teur enKör perunddi eLei s t ungdi eervol l br i ngt !


F a mi l i e&Ge s c hwi s t e r . . . ger nedür f ti hrden„ Res t “derFami l i emi t br i ngen!


Pa a r bi l de r Zus ammenf r euen= doppel t eFr eude!


dr a uĂ&#x;e n. . .


. . . o de rdr i nne n


l ä s s i g e rAl l t a g s l o o k . . .


. . . o de ri mBe l l y k l e i d


Profile for Antje Egbert Fotografie

Babybauch - Fotoshootings für Schwangere und Paare  

www.antjeegbert.de

Babybauch - Fotoshootings für Schwangere und Paare  

www.antjeegbert.de

Advertisement