Catalogue 30: Books on Flags

Page 1

ANTIQUARIAA ~r A.G . VAN DER STEUR

Catalogue 30

1

l j

.

BOOKS ON FLAGS


Een beschrijving van onze voorraad

BOEKEN De nadruk ligt in ons antiquariaat op de geschiedenis van Nederland en op het de boek. In het voor publiek toegankelijke deel van de zaak treft u onder me o~volgende onderwerpen aan: een keuze uit onze collecties oude boeken¡ Neder: de se topografie, onderverdeeld naar provincie (met aparte rubrieken vo~r de grotn . b'bl' ... geografie & reizen; steden); Oost- en West-Ind1e; 1 10grafieen boeken-over-boere_ ken; kunst (voornamelijk Nederland, met enige nadruk op prentkunst); periodi!ken en seriewerken op het gebied van geschiedenis en genealogie; militaire geschiedenis; kerkgeschiedenis; rechtsgeschiedenis. Met de gespecialiseerde Catalogus 17 is onze grote collectie gedrukte genealogieÍn van - voornamelijk - Nederlandse families toegankelijk gemaakt. In Catalogus 19 zijn ruim 2600 boeken beschreven op het gebied van de genealogie, heraldiek naamkunde, migratie en lokale geschiedenis. Deze catalogi 17 en 19 bevatten boe~ ken die wij proberen permanent in voorraad te hebben. Van Catalogus 25- Nederlandse literatuur en lectuur 1700-1880 - zijn inmiddels de eerste twee delen verschenen. Een derde deel is in voorbereiding. Recent hebben wij enkele duizenden pamfletten uit de 17de-19de eeuw chronologisch geordend, geprijsd en van verwijzingen naar pamflettencatalogi voorzien. PRENTEN In het antiquariaat is een groot aantal Old Master Prints aanwezig (landschap, genre, topografie, bijbelse voorstellingen, portrettten, etc.). Deze zijn alfabetisch per kunstenaar geordend en in mappen te raadplegen. Eveneens in mappen (de grotere prenten in omslagen) is een collectie topografische gezichten en kaarten van geheel Nederland aanwezig, geordend per provincie en daarbinnen alfabetisch. De collectie buitenlandse topografie - niet zeer omvangrijk - is per land geordend. Onze grote collectie volks- en kinderprenten uit de 1Se en 19e eeuw is geordend op uitgever en ter inzage in mappen. Een aantal historieprenten (waaronder ook spotprenten, proclamaties, etc.) is per jaartal in mappen geordend en in het antiquariaat raadpleegbaar. De zeer omvangrijke collectie portretprenten van Nederlanders en enkele bekende buitenlanders (16e tot en met 2oe eeuw) is alleen op aanvraag te bezichtigen. Een groot deel van de bestaande Nederlandse portretprenten (zie de inventarisaties in de gedrukte catalogi van Muller en Van Someren) hebben wij in voorraad. In een grote ladenkast in het antiquariaat tenslotte, zijn prenten over diverse 0 ~derwerpen op trefwoord geordend in omslagen. Ook beschikken wij - eveneens m mappen - over een bescheiden aanbod van oude tekeningen. De prenten van Romeyn de Hooghe zijn beschreven in onze catalogus 26. MANUSCRIPTEN In voorraad zijn ca. 20.000 manuscripten van en betreffende Nederl~~~e pe:s~: oen en plaatsen: brieven, akten, aantekeningen, dagboeken, genealog1e~n, getc 8 ten, alba, etc. Ca. 7000 van deze stukken zijn toegankelijk via de catalogi 14, 1 ' ~ ~ 21, 22, 24 en 27. Nieuwe catalogi zullen volgen. Intussen is een deel van de overig manuscripten op aanvraag toegankelijk via een intern kaartsysteem.


Catalogue 30

Books on flags, banners, colours and militia guilds ('schuttersgilden')

ANTIQUARIAAT A.G . VAN DER STEUR

@ Haarlem 2005

•


Leverbare catalogi: Catalogus 16 Documenten & manuscripten betreffende personen, fiamt¡z¡tes en p laatsen

C 2,50

(ca. 1000 nummers)

Catalogus 17 " GenealogieĂŤn uan - uoornameluk - Nederlandse geslachten

C

5,oo

(ca. 2300 nummers)

' Documenten & manuscripten betreffende personen, fiamt'l zes en p laatsen

Catalogus 18

C 2,50

(ca. 1000 nummers) C 2,50

Catalogus 22

Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (ca. 1000 nummers) C 5,00

Catalogus 23

Natural history (138 nummers)

C 2,50

Catalogus 24

Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (ca. 1000 nummers) C 5,00

Catalogus 25, deel 1

Nederlandse literatuur en lectuur, 1700 - ca. 1880. Auteurs A t/m G (ca. 1200 nummers) C 5,00

Catalogus 25, deel 2

Nederlandse literatuur en lectuur, 1700 - ca. 1880. Auteurs H t/m 0 (ca. 1250 nummers) C 2,50

Catalogus 26

Romeyn de Hoog he. Boeken, prenten en pamfletten (ca. 200 nummers) C 2,50

Catalogus 27

Documenten & manuscripten betreffende personen,families en plaatsen (ca. 1000 nummers) C 7,50

Catalogus 28

Gelegenheidsgedichten op Nederlandse personen, l'J8 -

2oe eeuw

(ca. 2200 nummers) Catalogus / Catalogue 30

C 2,50

Books onjlags, banners, colours and militia guilds ('schuttersgilden? (approx. 200 numbers)

De catalogi worden toegezonden na overmaking van het genoemde bedrag op Po5tbankrekeningnummer 553681 met vermelding van het catalogusnummer.

Cover illustration: 'Pavillon du Pape de Rome' from L'ART DE BATIR LES VAISSEAUX (Order number 0218, page 13) 2


Haarlem, Summer 2005

L.S. In 1999 we bought a large collection of hooks on flags and made a special catalogue from this collection (Catalogue 20). This catalogue was quite a success. In the years since 1999 we were able to buy at auctions and from colleagues again a number of hooks in this field. Also copies of hooks that were in Catalogue 20, hut which had been sold. This new catalogue combines some unsold numbers from Catalogue 20 and these new acquisitions. We hope to be able to please again our customers. A related speciality of our antiquarian book.shop is heraldry. Most of our

hooks on heraldry you can find on our website (www.vandersteur.nl), by choosing the !LAB-DATABASE on the search-page, in the !LAB-DATABASE you have to use the keyword "heraldiek".

Ab van der Steur Theo Hopman Paul Kouwenberg Janny Meijer

3


4


A.B. De Nederlandsche vlag, of Onder welke driekleur streden onze vaderen tegen Spanje· en Hoe zijn wij aan de tegenwoordige driekleur van onze vlag gekomen? Utrecht 186; 24 p. ' On the history of the Dutch flag. Order number: Vooo1. C 45

[AMERICA] 7 small publications on American flags. Order number: Vooog , C 28 AMSTERDAMSCHEVLAGGENCENrRALE Oranje-album e~ vlaggen-catalogus. Amsterdam 1937, oblong, (12) p., ill. Sales catalogue with samples of bunting Order number: Voo11. C 48

ANSTED,A. A dictionary of sea terms. Glasgow 1947. Ill., 327 p., Orig. boards. Order number: Voo13. C 18 APPELBAUM, STANLEY (Ed.) The triumph of Maximilian I. 137 woodcuts by Hans Burgkrnaier and others. With a translation of descriptive text, introduction and notes. New York 1964. Oblong, ill, ca. 150 p. Order number: Voo14. C 18

ARCHIVES HËRALDIQUES Livre commemoratif- Festschrift. Archives Héraldiques Suisses - Schweizer-Archiv für heraldik 1891 - 1941, 1941 No 111-IV, Basel, 68 p., ill. Commemoration of the 50th anniversary of the Swiss archives for heraldry. Added: Paul Ganz, La Société suisse d'héraldique 1892-1932. Quarante années d'existence (Basel 1932) Order number: Voo15. C 35

AUDEMARD, L. Les Jonques chinoises. I. Histoire de lajonque. Rotterdam 1957, 98 p., ill.; III. Omamentation et types. Rotterdam 1960, 61 p., ill. Published by Museum voor Land- en Volkenkunde and Museum Prins Hendrik at Rotterdam. Vol. II was published in 1959 and described the construction of these Chinese ships. Only publication on these caracteristic Chinese flags. Order number: Voo18. C 20

BLONK,A. Vlaggen en postzegels. Berchem/Antwerpen, z.j., ill., 32, (4) p. Scrapbook with 120 plates of flags and stamps from 120 countries Order number: Voo35. C 25

BOER, S.P. DE en J .A. SCHAAP Seinen voor de G.H.V. en K.H.V. Amsterdam 1956, ill., 64 p. Order number: Voo36. € 15 BOLDINGH, H.J.; J.C.M. WARNSINCK; J.W. BLOEM; P.S. VAN T HAAFF Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het 75-jarig bestaan van de opleiding tot 5


. . Den Helder [1929]. 111., 325 p., orig. cloth. zeeofficier te Willemsoord. , adelborsten' with a coloured plate. Pp. 31-299 names etc Chapter 7: The standard of the corps , . 2 of the 2308 offlcers 1854-19 9· Order number: Voo37. C 4o BRAND, ? d h ffprint "Oranjenummer" Marineblad 1898, p.257-267. De Nederlan se e v1ag, 0 Order number: Voo38. C 15 BRITISH & COLONIAL FI.AGS British & Colonial flags, also flags of all nations, Glasgow James Brown & Son, [ca i 9 oo~] bl C-0ver m ue wt'th the above text and with a large "(65 x 70 cm) folded flag-chart inside and 7 pages text "Notes on flags, banners and standards . Order number: Voo40. C 75

BROWN'S h' · Gl Brown's flags and funnels of British and foreign steams 1p compames. asgow 1978, oblong, ill., 96 p. Order number: Voo41. C 16 BROWN'S Brown's flags and funnels of British and foreign steamship companies. Glasgow 1929, oblong, ill., 100 p. Order number: Voo42. C 28 BULGARIA FAHNENBILDER Europa-serie. N.p. [ca. 1930]. Oblong, ill., 27 p. and interleaved maps. Scrapbook with 200 flag plates ofEuropean flags. Author and illustrator: 0. Neubecker. Order number: Voo44. C 50 CAMPBELL, G. and I.O. EVANS The book of flags, second edition. Oxford 1953, 116 p., ill., orig. cloth with dustwrapper. Order number: Voo47. C 40 CARASSO-KOK, M.; J. LEVY-VAN HALM (ed.) Schutters in Holland. Kracht en zenuwen van de stad. Zwolle-Haarlem 1988. Ill., 435 p., large 4°, orig. cloth with dust wrappers. Very well illustrated and documented work on the militia-guilds in the towns in the western region of the Netherlands. With emphasis on the arts. The book was published on occasion of an exhibition in the Frans Halsmuseum at Haarlem. With contributions by P. Knevel, P.T.E.E. ~nberg, Chr. T• mpel, R.E.O. Ekkart, L.v.d. Bergh-Hoogterp, J.B. Kist, J.P. Puype and the editors. Order number: Voo50. C 50 CHAMBON, ALBERT ~arine. Gewoo~te~ en gebruiken. Den Helder z.j. Dl., 143 p., orig. cloth. . Vandersteng-sene 2 • Popular book on the Dutch navy, with chapters on flag honours and signal flags. Order number: Voo54. C 10

6


[CHINESE FLAGS] Three large photographs of flags found in excavations in Hunan, ca. 1980. With text in Chinese in orig. board folder. Order number: Voo58. € 30 CRAMPTON, WILLIAM Vlaggen uit de hele wereld. Lisse 1992, 160 p., ill, cloth with dustjacket Order number: Voo66. € 30 CRAMPTON, WILLIAM G. Flags. London 1988, ill., 188 p. Order number: Voo67. € 9 CZERWINSKI, PETER Die Schlacht- und Turnierdarstellungen in den deutschen höfischen Romanen des 12. und 13. Jahrhunderts. Zur literarischen Verarbeitung militärischen Formen des adligen Gewaltmonopols. (Diss.) Berlin 1975, 344 p. Order number: Voo70. € 30 DIEREN, J .W. VAN Wapen en Vlag van Terschelling. Offprint Maandblad van het GenealogischHeraldisch Genootschap De Nederlandsche Leeuw, 1932, 10 p. [WITH:] Wapen en Vlag van Terschelling. Offprint Nieuwe Harlinger Courant van 26 Augustus 1932, ill, 8 p. Order number: Voo79. € 30 DOKKUMER VLAGGEN CENTRALE Dokkumer Vlaggen Centrale presenteert: een wereld van mogelijkheden. Dokkum 1992, 19 p., ill. Sales catalogue with all kinds of flags, banners and flagstaffs. Order number: Voo8o. € 5

DULM, J.F. VAN Het seinwezen bij de Nederlandse zeemacht. (Voorlopige uitgave.) [Muiderberg], 1970, 45 p., typescript. On signa! flags.

Order number: Voo85. € 18 ELOUT, C.K. Om de vlag, Haagsch Maandblad 28 (1937) nr 4, p.325-340 Discussion on "Rood-wit-blauw" or "Oranje-blanje-bleu". Order number: Voo89. € 10

EVANS, I.O. The Observer's book of flags. London-NewYork 1959, ill., 204 p., orig. cloth. Order number: Voo93. € 8 EVANS, I.O. The Observer's book of flags, revised edition 1971, 207 p., orig. cloth with dust wrappers. Order number: Voo94. C 8

7


EVANS, I.O. b k f fl gs revised edition 1975, 191 p., orig. cloth with dust The Observer's oo o a , wrappers. Order number: Voo95. € 8 EVANS, I.O. 'Il Flags of the world. Toronto etc. 1971, 1 . , 159 P· Series: Bantam Knowledge through color. Order number: Voo96. € 6

EVANS, IDRISYN OLIVER . Fahnen und Flaggen.Stuttgart / Zürich 1971, 159 p., dl. German translation of 'Flags of the world'. Order number: Voo97. C 10 FAHNENFABRIK Fahnen wehen in aller Welt. Bonn, 1956, 48 p., ill. History of the German flag manufacturer 'Bonner Fahnenfabrik', that commemorated its 90th anniversary in 1956. Order number: Vo100. € 30

FARJON, MAX Het gilde St-Jan Baptista & Leenderstrijp. 350 Jaar historie en gebruiken. Leenderstrijp 1995, (316) p., ill., cloth with dustjacket. History of the still existing guild of St-Jan Baptista in the village Leende. Order number: Vo101. € 60

FLAGCHART Flag chart: two engraved plates, each 25 x 35 cm, each with 16 handcoloured engraved flags ofNorth-European towns and counties, numbered 9 - 40 (pages 690 and 691 of a book). Order number: Vo105. € 125 FLAGGEN SPIEL Das Flaggen Spiel. Cardboard box, 26 x 37 cm, (Verlag J.W. Spear & Söhne, Nürnberg) with this title and inside 6 cards. each 21 X 28 cm, with pictures of flags and 47 small cardboard flags. Also a description how to play, [ca 1930?] A "lotto"-game.

Order number: Vo109. € 295 FLAGGENBUCH Flaggenbuch (Flg.B.). Bearbeitet und herausgegeben vom Oberkommando der Kriegsmarine. Berlijn 1939, 4°, [2] + 6 p. text + 202 plates with tlags, orig. cloth Order number: Vo111. € 495 FOURNIER, GEORGES Hydrographie, contenant la théorie et la pratique de toutes les parties de la navigation. Facsimile reprint (in 500 numbered copies). Grenoble 1973, after the edition Paris 1667, ill., 706 pp., folio, artificial leather. With i~trodu~ons in French on the book and its author by several specialists. Fournier deals extens1vely with French naval flags, but there are also descriptions of other European flags.

Order number: Vo118. C 175 8


GERARD, R. Flags over South Africa.. ~etori~ ~952, ill., 55 ~-, orig. halfleather. Published in a numbered hm1ted edition of 300 cop1es. Much sought after. Order number: Vo129. C 68

GERLACH JR., J.A. Oorsprong, geschiedenis en tegenwoordige toestand van het Collegie van oude schutters van den voetboog van St. Joris en der jonge colveniers schutters te Heusden met afbeeldingen van hunne gedenkstukken. Groningen 1862, ill., 159 p., orig. half ' leather. Beautiful work with 66 lithographed plates with coats of arms of the members of the Heusden (Noord-Brabant) militia, view of the 'Doelen', 2 maps, but also of the flags and other utensils. This 'voetbooggilde' was abolished in 1905. Thanks to the Leiden students the paintings and other objects of the militia were placed in the town hall, where it was destroyed in World War II. With an article from Gansen Trou (1968) by H. Poll about the 500 years celebration in 1856. Order number: Vo130. C 900

GIBBS-SMITH, CHARLES H. Beeldverhaal aan de wand. Het Tapis de Bayeux. Bussum 1973, ill., ca. 75 p., orig. boards. ¡ Dutch translation of The Bayeux tapistry. London 1973.

Order number: Vo134. C 15 GOUW,J. TER

De oorsprong der Nederlandsche vlag. Amsterdam 1863, 46 p. On the history of the Dutch flag. Order number: Vo143. C 35

GOUW,J. TER

De prinselijke afkomst der Nederlandsche vlag gehandhaafd. Amsterdam 1864, 51 p. As above.

Order number: Vo144. C 20 GRAHL-MADSEN, ATLE Forslag til lov om flagg og flaggbruk. Bergen (Norway) 1972, typescript, 86 p. Norw~gian thesis. Order number: Vo145. C 30

GRAHL-MADSEN, ATLE Forslag til ny Norsk flagglov. En orientering. Bergen (Norway) 1973, typescript, 21 p. Order number: Vo146. C 15 GRAHL-MADSEN, ATLE Unicode 72. Two-letter, three letter and numerical country codes. Bergen (Norway) 1972, 99 p.

Order number: Vo148. C 20 GRAYSON, J.C. . , d ¡ The Civic Militia in the County of Holland, 1560-81: Polities and Pubhc Or er m

9


the Dutch Revolt, in: BMGM 95, 1 P· 35- 63 Order number: Vo150. C 12 HALLE~, A· Rood-wit-blauw of oranje-blanje-bleu. De vlaggenkwestie uit een b · B 1 d Onze nat1ona1e v1ag. practisch, tactisch en historisch standpunt ez1en. o swar 1945, 24 p. On the Dutch flag.

Order number: Vo156. C 18 HAM, WILLEM A. VAN . Wapens en vlaggen van Noord-Brab~~t. ~utphen 1986, ~11., 218 p., boards.

on the coat of anns and flags of commumties m the Duth provmce Noord-Brabant. Order number: Vo158. € 18

HAMILTON, SCHUYLER The history of the national flag of the United States of America. Philadelphia, 1853, 115 p., ill. Nice binding, coloured titlepage with 1853, printed titlepage with 1852, with 3 plates with coloured pictures of flags. With some 19th century newspaper cuttings. Rare publication by the grandson of Alexander Hamilton. Order number: Vo159. € 350

HAYES-MCCOY, G.A. A history of Irish flags, from earliest times. Dublin 1979, ill., 240 p., orig. cloth with dust wrappers. Order number: Vo162. € 70 HEEREN, JAC.J.M. Vroeger en Nu - Schutterij der kolveniers of Lieve vrouwe gilde te Helmond. Niet in de handel, Helmond 1967 On the militia guild in Helmond, a town in de Dutch province of Noord-Brabant Order number: yo164. € 24

HESMAN, GERRIT Flaggeboek. Leeuwarden 1975, ill., 68 p. A manuscript from ca. 1700, published by Kl. Sierksma. Order number: Vo170. € 12

HESMER, KARL-HEINZ Flaggen, Wappen, Daten. Die Staaten der Erde von A-Z. Gütersloh etc. 1975, ill., 288 p., orig. cloth. With dust wrappers.

Order number: Vo171. € 18 HISTORISCHE SCHLACHTEN Historische Schlachten aufTapisserien aus dem Besitz des kunsthistorischen Museums Wien. Vienna 1976, ill., 72 p. Military battles on tapistry. Order number: Vo172. € 18 HOFDIJK, W.J. De oude schutterij in Nederland. Amsterdam [1874], folio, 182 p.+ 15 full page

10


steel engravings + 15 wood engravings in the text, later binding. Good copy Order number: Vo176. € 275 HOFSTEDE ELLEN TER en PETER SCHONEWILLE Symbolen v~n eendracht. Vaandels en vlaggen van Drentse verenigingen, Assen 1991, m., 52 p. Order number: Vo177. € 15 HOPMANS, L. Vlaggen van alle landen. Breda z.j., oblong, 32 p. Scrapbook with plates offlags, published by 'N.V. De Faam, fabriek van suikerwerken'. Order number: Vo179. € 65 HUGUENOTVAN DER LINDEN, A. Behandel onze vlag zoals het behoort, newspaper article from De Telegraaf 1-12-1962. Order number: Vo181. € 5 INGLEFIELD, ERIC Vlaggen. Helmond 1979, ill., 125 p., boards. Order number: Vo183. € 9

INTERNATIONAAL SEINBOEK Internationaal seinboek ten dienste van alle natiën. Officieele uitgaaf. Uitgegeven op last van Hunne Excellentiën de ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Marine. Bewerkt naar de Engelsche uitgaaf van 1899. Amsterdam 1901, ill., ca. 400 p., leather. With 12 plates with coloured flags. On signal flags at sea. Order number: Vo184. € 40 INTERNATIONAL CODE OF SIGNALS The International code of signals for the use of all nations. Prepared under the authority of the board oftrade by Robert Jackson Esq. Londen 1884, ill., 44 + 16 + (10) + 108 + 238 p. [WITH:] The British Code List for 1884 for the use of ships at sea, and for signal stations, 24 + 112 p., orig. hleather Order number: V0185. € 75 IVEN, WILLEM, JAN BOGAERTS, THEO VAN GERWEN Schuttersgilden in Noord-Brabant. Helmond 1983, ill., 128+40 p. Published on occassion of the exhibition in the Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch, with catalogue. Order number: V0189. € 20

JOCHEMS, J.A. Amsterdams Oude Burgervendels (schutterij) 1580-1795, met historische aanteekeningen. Amsterdam 1888, 194+12 p. On the Amsterdam militia guards. Printed in 250 copies. Order number: Vo190. € 40 [JOCHEMS, J .A.] Catalogus van de boekwerken, pamfletten, enz. behoorende aan de historische verzameling der schutterij te Amsterdam. Amsterdam 1888, 43 p.

11


. of hooks etc· of the Amsterdam militia guards. On t he co11ect1on Order number: Vo191. C 30

JOCHEMS, J.A. . h 1· d h tt " Beschrijving der prenten van de histonsc e verzame 1ng er se u enJ te Amsterdam. Amsterdam 1892, 136 p., orig. wrappers d~~· On the collection of prints of the Amsterdam m1htia guards. Order number: Vo193. C 40

JONGE, J .C. DE , Over den oorsprong der Nederlandsche vlag. s-Gravenhage-Amsterdam 1831, 78 p., orig. boards. Oldest publication on the controversy of the colours of the Dutch flag by De Jonge, archivist and specialist on sea history. Order number: Vo198. C 40

JONKERCZN, L. Wat is de oorsprong van onze vlag? Middelburg 1937, ill., 95 p., orig. boards. On the origins of the Dutch flag. Order number: Vo199. € 9

JONKER CZN, L. Wat is de oorsprong van onze vlag? Middelburg 1937, ill., 95 p., orig. boards. [Bound with:] Meer éénheid in de vlaggekleuren!, Rotterdam 1935, 6 p. [and with:] Onze Nationale Vlag in de Tweede Kamer, Rotterdam 1935, 8 p. On the origins of the Dutch flag. Interleaved copywith lots of critical remarks by J.W. van Nouhuys, and with two brochures by Jonker on the same subject. Van Nouhuys writes for example: "Zijn gehele verhandeling is doorspekt met uit mijn aantekeningen verkregen gegevens en met zinsneden die dikwijls nagenoeg woordelijk uit mijn stukken zijn overgenomen. Toen ik in 1933 met hem in aanraking kwam, wist hij nog van niets". Important notes for the history of flag-research in the years 1933-1938. Order number: Vo201. € 295

JONKER CZN, L 4 small publications on the Dutch flag, published 1935-1937 1. Onze nationale vlag in de Tweede Kamer; 2. Misverstanden betreffende de Prinsenvlag; 3. Om onze nationale vlag; 4. Onze vlag, open brief aan mr. W.C. Wendelaar. Added: four typed letters by Jonker to mr. F.J.J. Besier on the same subject. Order number: Vo202. € 75

KANNIK,PREBEN Vlaggen, standaarden en wapens. Amsterdam n.y., 204 p., orig. cloth. Translated from Danish and edited by N.J.H. Gregory and W.W. Kuyck. Order number: Vo206. € 12

KLEMENf, JAROSLAV Heraldiko Veksilologio terminaro en esperanto. Karlovy Vary 1980, ill., 80 p. Privately published, very rare. Order number: Vo208. € 45

KONINKLIJKE MARINE Handleiding voor zeemiliciens-kustwachter. Aanvulling van het "Handboek voor zeemiliciens". Willemsoord 1914, 57 + (3) p., ill. 12


Signal instructions for sailors of the Dutch navy. Order number: V0212. C 35 '

KOTIER-VERENIGING . . Statuten van de Amsterdamsche Kotter-vereen1g1ng, [Amsterdam], [ca. 19oo?], m., 17 fvith a plate with two flags of the "Kotter-vereeniging" and a list of the founding members order number: Vo213. C 35

KRUISBOOGGILDEN om en rond de kruisbooggilden. Juwelen, wapens, dokumenten. Catalogus tentoonstelling 22 mei - 14 juni 1981 te Antwerpen, 56 p., ill. Order number: Vo215. C 15 KUIPERS, C.E. en A.L. KUIPERS Bibliografyske fynplakken fan waapens en flaggen yn Fryslan. Leeuwarden 1996, 115 p. Order number: Vo216. C 20 KUYK, J.M. VAN

De koningèn der ridderlijke confrerie te Delft. Offprint Algemeen Nederlandsch Familieblad (1903), 6 p. On the Delft militia guild. Order number: Vo217. C 4

L'ART DE BATIR LES VAISSEAUX L'Art de batir les vaisseaux et d'en perfectionner la construction [...] outre les pavillons de divers »tats, Ie tout tir» des meilleurs auteurs hollandois, comme Witsen, Van Eyk, Allard, etc. Amsterdam: D. Mortier, 1719. 2 vols: 82, 94, 24, 101 p., half leather, with 22 and 90 plates (some designed by or after R Nooms). Bound with: H. Michelot, Le portulan de la mer mediterranee ou Ie vray guide des pilotes costiers. Amsterdam: P. Mortier, 1709, 175 p., with one plate. In volume II of L'Art de batir 90 engraved plates with 214 flags of all nations! On pp. 3-24 of this volume the description and history of these flags. The same edition of L'Art de batir was also published with the year 1718 on the title page. The translation in French is based on C. Allard, Nieuwe Hollandse scheepsbouw... Amsterdam 1695 (2nd ed. 1695-1705; 3rd ed. 1716). NHSM 746, resp. 68. See also Vexilla Nostra 207, 208. Order number: Vo218. C 4300

LAARS, T. VAN DER Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciën, van het Koninklijk Huis, enz. Amsterdam 1913, ill., 176 p., orig. cloth. The book is nicely illustrated (by T. van der Laars himself) and deals with the coats-of-arms and flags of the Netherlands, the Dutch provinces and the House of Orange. The book was partly distributed by the firm Caffee H.A.G. Order number: Vo219. C 18

LEGET, J.N. Groeningen en het gilde van St. Anthonis en St. Nicolaas. Groeningen 1976, 172 p., ill.

13


.

Published at the 550th anmversary 0

f the St. Anthonis en St. Nicolaas Guild in Groeningen, a

village in Noord-Brabant.

Order number: Vo221. C 3o LEMONOFIDES, DINO . British infantcy colours. London 1972, 111., 56 P· Order number: Vo222. C 12 LINTUM,C. TESchützenwesen (De Haarlemsche sehuttenJ"). Toes1s. · Enschede 1896, Das Haarlemer 121 p.

·1· .

'Ids

Very rare, early publication on the Haarlem nu 1tia gu1 Order number: Vo225. C 60

UNTUM, C. TE .. . Onze schutter-vendels en schutterijen van vroeger en later t1Jd 1550-1908 m beeld en schrift. 's-Gravenhage 1909, oblong, ill., 22+50 p., with 50 plates, orig. cloth. On Dutch militia guilds. Fine illustrations after water colours by J . Hoynck van Papendrecht. Order number: Vo226. C 125

LLOYD REEDEREI-FLAGGEN Lloyd Reederei-Flaggen der Welthandelsflotte. Bremen [ca 1930]. Oblong, sop., ill. Scrapbook \\-i th 396 plates of flags. Order number: Vo227. C 85 LOUGHRAN, J.L. A survey of mercantile house flags & funnels. Albrighton 1979, ill., 133 p., orig. cloth with dust wrappers. Order number: Vo229. C 35

MACGEORGE, A. Flags: some account of their history and uses. London etc. 1881, ill., 122 p., orig. cloth. Order number: Vo233. C 45 MASTAI, BOLESLAW AND MARIE-LOUISE D'OTRANGE The stars and the stripes. The American flag as art and as history from the birth of the Republic to the present. New York 1973, oblong, ill., 300 p., orig. cloth with dust wrappers. ~ffee table book, based on the private collection of flags of Mr. and Mrs. Mastai, with 255 plates m full colour.

Order number: Vo238. C 75 McCANDLESS, BYRON and GILBERT GROSVENOR F1ags of the world. With 1197 flags in full colors - 300 additional illustrations in black ~d '!hite; Washin~on D.C. 1917, 420 p., ill, cloth Flag wue of the National Geographic Magazine. Order number: Vo239. C 125 MELSEN, J.TH.M. De ridderlijke g~lde van Sint Sebastiaan te Eindhoven 1482-1982. Eindhoven 1982, oblong, 300 p., 111.

14


History of the still existing guild of St. Sebastian order number: Vo243. C 60

MOER.MAN, INGRID W.L. Met vlag en vaandel: Vlaggen en vaandels uit de periode tussen ca. i8oo en 1945. Leiden 1980, 68 p., ill. . ExJ)O-'ition De Lake~hal Leiden, November 23th 1979 - February 3rd 198o. Flags and standards from the town of Leiden. order number: V0245. C 15

MOLENAAR, E. De Friese vlag, het oud-Friese wapen ~n Het Oera Linda Boek. Pleidooi voor een deskundig onderzoek van de inhoud van het handschrift van de Familie Over de Linden. Hilversum 1958, (16) p., ill. Order number: Vo247. C 20 MÜHLEMANN, L"

Wappen und Fahnen der Schweiz. Zürich 1980, 164 p., ill, cloth with dust jacket. Printed for the "Buchclub Ex Libris Zürich". Order number: Vo248. C 35

MÜHLEMANN, L"

Wappen und Fahnen der Schweiz. Luzem 1977, 164 p., ill, cloth with dustjacket. Order number: Vo249. C 30 MULLER, D.G.

De oorsprong der NederlandschP vlag, opnieuw geschiedkundig onderzocht en nagespoord. Amsterdam 1862. 1<.,2 p., orig. boards. On the history of the Dutch flag. Order number: Vo250. C 28

MULLER, D.G.

Nog een woord over den oorsprong der Nederlandsche vlag, naar aanleiding van een geschrift daarover van den heer Ter Gouw. Amsterdam 1864, 34 p. With: Naschrift op 'Nog een woord... ' (1864), 8 p. Order number: Vo251. C 28 MULLER, N.H.

Met vlag en wimpel. Selectie uit artikelen van mr. N.H. Muller, hem aangeboden door het provinciaal bestuur van Gelderland bij zijn afscheid als griffier der Staten van Gelderland. Arnhem 1970, 156 + 4 p., cloth

pp. 77-112: "De provinciale vlaggen", based om publications by Muller "Provinciaal vlagvertoon", in 'Tijdschrift voor Overheidsadministratie', 1960. Order number: Vo252. C 8

NEDERLAND Nederland- Commando- en onderscheidings-vlaggen, standaarden en wimpels, n.pl, n.d., [ca. 1890], 18 p., ill. . . , .

Dutch naval flags standards and pennants, in coloured lithography. Children s drawmgs on all the blank pages. Copy of J.C.G. van Bylant, adelborst ajb pantserschip Heemskerk. With corrections in pen by Van Bylant, dated 1899.

15


Order number: Vo257. C 35 NEERLANDSVI.AG . Song-text Neerlands Vlag, words by P. Kiersten, music J. van den Acker, n.p., [ca 1930?], plano. Published in De Salon, Nieuwe Serie, 19. Order number: Vo259. C 15 NEUBECKER,OTIFRIED Fahnen und Flaggen. Leipzig 1939, ill., 126 p., orig. cloth (slightly wom). The founding book publication for banneristics, vexillology. Several attempts fora reprint were a failure because of high copyrights. Order number: Vo262. C Bo NIJHOFF, MARTINUS ' La Marine. Catalogue 391 de livres etc., anciens et modernes, en vente aux prix marquĂŠs, 1ere partie: Archivalia, bibliographie, encyclopĂŠdies, recueils biographiques, histoire maritime. La Haye [about 1920?], 167 p., boards. Catalogue of one of the leading Dutch antiquarian booksellers. Order number: V0266. C 35 PATHUIS,A. Het wapen en de vlag van de provincie Groningen, offprint Groningse Volksalmanak, p. 17-22. Illustrated in black and white and in colour. Order number: Vo279. C 18 PEDERSEN, CHRISTIAN FOGD Moussault's lexicon van vlaggen en wapens. Bussum/Antwerpen 1980, 315 p., ill. + 8 cards with flags and coats of arms. Order number: Vo284. C 12

PERRIN, W.G. British flags. Their early history and their development at sea. With an account of the origin of the flag as a national device. Cambridge 1922, ill., 207 p., orig. cloth. Order number: Vo285. C 55 POELS, J . Nederlandse douanevlaggen, in: Impost- Mededelingen Belasting & Douane Museum 8 (2000) nr 21 Order number: Vo288. C 6 POOL, M.J.B. Voorkomen is beter dan genezen. Behoud en beheer van de vlaggen- en vaandelcollectie van het Legermuseum, in: Armamentaria. Jaarboek Legennuseum 32 (1997) p.135-142 Order number: Vo291. C 15 POSTCARD Postcard with coloured picture of the "Standaard"of the "Middenstandsbond". The banner was presented by the firms Alphonse Theissing and J. Kaufmann, Amsterdam Order number: Vo293. C 5 16


po~;owing Dutch royal ~ags, coloured lithographs, published by C.W.M. postca Den Haag [ca ~920]. Pnce e~ch . RoFls=~f queen Wilhelmma, b. flag of pnnce Hendnk, c. flag of princess Juliana, d. flag of queen a.

~:~number: Vo294. C 5

p}UN~!~~e Princevlag" afd. Amsterdam, printed leaflet dd april 1935 about Ve~\ies on April 30th, birthday of princess Juliana, 4°, 2 p.

!~i~,an de vereeniging (...): de bevordering van het uitsteken van de vlag", order number: vo297. C 15

pURVES, ALEC A. . . . F}ags for ship modellers and rnanne art1sts. London 1950, 111., 84 p., cloth. Mainly on English flags.

order number: Vo298. C 35 PURVES, ALEC A. Flags for ship modellers and marine artists. London 1983, ill., 84 p. Mainly on English flags.

Order number: Vo299. C 12 QUAIFE, M.M.; M.J. WEIG; R.E. APPLEMAN The history of the United States flag, from the Revolution to the present, including a guide to its use and display. New York 1961, ill., 190 p., orig. cloth with dust wrappers. Order number: Vo300. C 20 RASMUSSON, NII~ LUDVIG, SVANfE SVÄRDSTRÖM, EVALD GUSTAFSSON Rikets vapen och flagga. Kungl. Livrustkamrnaren Statens historiska museum, Stockholm 1966, 58 + [1] p., ill. Order number: Vo302. C 18 REED'S

Reed's House Flags and Funnels of English and foreign steamship companies and private firms, 4th ed., Sunderland n.y., 19 + 18 p, ill. Order number: Vo303. C 50 RIDDER, D.M.E. DE

Herinnering aan de plechtige uitreiking van nieuwe vaandels en standaards aan de Regimenten Infanterie en Cavalerie van het Nederlandsche leger door H.M. de Koningin, in tegenwoordigheid van H.M. de Koningin-Weduwe, Regentes. Den Haag 1893, 96 p., m. Order number: Vo307. C 60 RÜHL, D. Vlaggen van den Oost-Indischen Archipel (1600-1942), offprint Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 6 (1952), 15 p., ill. Order number: Vo311. C 15 .

17


RÜHL, DIRK · h overzicht · Het Nederlandsche wapen en de Ned er1and seh e v1~g. H'ist onsc betreffende den oorsprong en de wijzigingen. Bandoeng 1940, ill., 80 P: . Rare publication on the coat-of-anns and flag of the Netherlands, 11lustrated m colour. Order number: Vo312. C 35

RÜHL, DIRK . 11D N h " N d 1 d Nederland en zijn provincie-vlaggen, 10: e ayorsc. er , e er an s archief voor

Genealogie en Heraldiek, Heemkunde en Gesch1eden1s 93 (1952) 6, p.165-172 , m. Order number: V0314. C 15

RÜHL, DIRK

vaandels en vlaggen. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het vaandel- en vlaggewezen naar vele bronnen bijeenverzameld, n.p. [Bandung?], n.y. [1941], 2 + 30 p. + 20 p. illustrations. Bound with: Dirk Rühl, Literatuur betreffende vaandels en vlaggen, 15 p.; and with: Dirk Rühl, Proeve van een woordenlijst met verklaring van technische uitdrukkingen betreffende vaandels en vlaggen [19] p. Cyclostyled and bound in two halflinen bindings. Very rare. The illustrations are mostly handcoloured. The list of literature on flags is arranged by country and runs up to 1940. One of the illustrations is dated 1941. Order number: Vo315. C 325

RÜHL, DIRK Vlaggen van den Oost-Indischen Archipel zooals deze bij de verschillende volkeren in gebruik waren van 1600 tot 1942, Bandoeng 1948. Large handcoloured flag chart, 28 x 55 cm, with a "Toelichting" in typo-script of 8 pages. Very rare, good condition. Order number: Vo316. C 295 SANIY, F. enA. OSAER Met vlag en wimpel. De banistiek van de Christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen, 2 vol., Gent 1984, 152 + 190 p., ill. Nr 1 and 2 of "Bijdragen Museum van de Vlaamse sociale strijd" . Order number: Vo322. C 38

SCHUITEMA MEYER, A.T.; W.K. VAN DER VEEN Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen. Groningen 1965, ill., 149 p. On the coat-of-arms, seal and flag of the Dutch town of Groningen. Order number: Vo325. C 9 SCRAPBOOK [Scrapbook with 284 handmade and handcoloured flags], each 9 x 14 cm, folio, (152) p., hleather. Fastened like postcards in a half leather binding, on the back "Groet van ver en nabij". Each card has at the back in penwriting the name of the country and other details. Skilful drawings, ca. 1920.

Order number: Vo326. C 225 SICKESZ, C.J. De schutterijen in Nederland [thesis], Utrecht 1864, 275 p. On the Dutch civil militia guilds.

18


ordern

umber: Vo329. C 175

SIERJ(S~~:vlag tussen Vecht en Eem, Naarden 1980, ill. 32 p. Met ::feries 'Gooi en Vecht'. ~~d6er number: Vo332. C 20

SJERJ(SMA, K.Trad'1t1one · 1e gebnu'ken en voorschn'ften, Bussum 8 , m., Vlagprotocol. 19 1 192 p. order number: Vo333. C 18

srnRKSMA, K. . , , . . voerde Nederland ooit een oorlogsvlag? 1n: Mars et H1storia 30 ( 1996) p. 114_116 Order number: Vo334. C 15 SIERKSMA, K (red.) Facetten van vlaggenkunde. Drie voordrachten. Uitgegeven als extra-nummer van vexilla Nostra. Muiderberg 1971, 40 p, ill. Text of discourses held by J.C. Terluin, H. Ringoir and 0 . Neubecker at the 'Lustrum-vlaggedag 1971.' Order number: Vo335. C 30

SIERKSMA, KL. Nederlands vlaggenboek, vlaggen van Nederland, provincies en gemeenten. UtrechtAntwerpen 1962, m., 157 p. Prisma-boek 796. On the flags on the Netherlands, the Dutch provinces and local communities. Order number: Vo336. € 8

SIERKSMA, KL. Vlaggen. Symbool, traditie, protocol. Bussum 1963, ill., 95 p. Genera} introduction. Order number: Vo337. € 12

SIERKSMA, KL. Flags of the world 1669-1670. A seventeenth-century manuscript. Amsterdam 1966, ill., 24+280 p. Limited, numbered edition of 1000 copies. Beautiful publication with 120 flags in colour, most of them not elsewhere documented, from a Dutch manuscript from 1669-1670. The manuscript was in possession of the publisher-antiquarian bookseller Simon Emmering, who sold it to the U.S.A Order number: Vo338. € 40

SIERKSMA, KL. Vlaggen op kastelen en historische landhuizen, In: Spiegel der Historie 3 (1968) 12 p.443-450, ill. Results of an inquiry under the owners of castles and mansion-houses in the Netherlands about a house- flag. About 70 houses had such a flag. 0 rder number: Vo339. C 6 SIGNAL-FLAGGEN 1!1ternationale Signal-Flaggen, uitg. Bonner Fahnenfebrik Bonn a. Rhein, coloured htbographs 10 x 15 cm.

19


Order number: Vo344. C 5 SIMON THOMAS, M. . T xtielhistorische Bijdragen 29 (1989), p. 64- -94, ill. Vlaggen en vaandels, m. e Order number: Vo345. C lS SMIT, E. 1 van Nederland". Uitg. Nederlands Israel Boekenfonds' "Wapens, vlaggen en zeges Mijdrecht n.y. Order number: Vo346. C 10

!~

SMIT, J .~.W uit den aanvang van den Bo-jarigen oorlog. Assen 1938, ill., 72 p. De legen' agg 6th tury military colours of the States of Holland. First study on 1 een Order number: Vo347. C 24

SMITH, CLEVELAND H.; GERTRUJ?E R. TAYL~R Flags of all nations. New York 1946, tll., 152 p., ong. cloth. Order number: Vo349. C 16 SMITH, WHITNEY . Elseviers gids van vlaggen en wapens. Amsterdam-Brussels 1981, tll., 256 p., art. leather with dust wrappers. . Translation of Flags and arrns across the world, London 1980, a shortened vers1on of Flags through the ages... Order number: Vo359. C 12 SNOUCKAERTVAN SCHAUBURG,A.C.; F. DE BAS Vaandels en standaarden. 2nd ed. 's-Gravenhage 1893, 20 p., boards. On Dutch military standards. Order number: Vo361. C 20 STEWART, COUN; JOHN S. S1YRING Flags, funnels & Hull colours. London 1963, oblong, ill., 88 p. Order number: Vo371. C 16 STEWART, W.K. Brown's signalling. How to learn the international code of visual ans sound signals, based on information contained in vol. I of the 1931 international code of signals. Glasgow 1947, ill., 213 p., orig. boards. Order number: V0372. C 28 SYMPOSIUM Symposium conservation of flags, Rijksmuseum Amsterdam 14-18 november 1977. Amsterdam 1980, ill., 130 p. 21 te~ of lectur~~ i.a. by Zygulski, Sierksma (rules for the description of flags), Danielsson, Schne1der, LodewiJks, Kerkhoven, Leene, Allen, Willcox and Murray. Order number: Vo373. C 12 SYSTEMATISCHE INDEX 8Ystematisc~e index op de vlaggen der publiekrechterlijke lichamen en lijst der gemeenten m Nederland. 2de uitgave. 's-Gravenhage (Hoge Raad van Adel), 1981,

ssp. 20


order number: Vo374. C 15 TEMATISCHE INDEX

.

sY5 matische index op de vlaggen der pubhekrechterlijke lichamen in N

syste hage (Hoge Raad van Adel), 1975, 27 p.

Graven V C5 order number: 0375.

d

d ,

e er1an • s-

BOT-BOOTH, E.C. 5 and the sea, 4th .edition, Londe1;11938, oblong, 768 p., m.

rt f~th folded plates of national, naval and s1gnal flags of many countries. order number: Vo376. C 38

rooRIANS,JAN in de historische schuttersgilden. Bergen (N.-H.) 196 ill 281 Het vendelzwaaien 9' ·, ·hd t p.,

rig cloth wit us wrappers. ~n the use of flags in Dutch militia guilds.

order number: Vo383. C 28 TREU, H.A. De koninklijke Hollandse ~lag: van 1806_ tot 1810. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse _vlag t1Jdens het bewind van koning Lodewijk Napoleon. Offprint Marineblad (1970), dl., 14 p. on the Dutch flag in the first years of the 19th century. Order number: Vo384. C 12 TREU, H.A. De Nederlandse vlag en de Nederlandse koninklijke vlaggen. Een algemeen overzicht met enige nieuwe bijdragen tot de kennis van haar historie. ['s-Gravenhage 1972], ill., 72p. Supplement I in Nasporingen en studiën op het gebied der krijgsgeschiedenis 64 (1970). Agood genera! sur\1ey on the Dutch flag.

Order number: V0385. C 20 UfIB'l'EKEN VAN DE VLAG Uitsteken van de vlag van de rijksgebouwen, circulaire ministerie van Algemene Zaken, 1969, 3 p. With: "Handleiding voor het gebruik van de Nederlandse vlag", 3 p. Order number: Vo389. C 10 VAANDEL Vaandel van het 6e Regiment Infanterie, coloured lithograph, 15 x 22 cm, framed behind glass. Order number: Vo390. C 15 VEN, D.J. VAN DER Neerlands volksleven Zaltbommel 1920, fol., ill., 366 p., orig. cloth. . f Early publication on a. the Dutch open air museum at Amheim; b. on the folklore process1on o 4 September 1919 in Amheim.

Order number: Vo392. C 30 VERMEULEN, P.J . Nederlands vlag. Utrecht 1865, 50 p.

21


On the colours of the Dutch flag. Order nun1ber: Vo396. C 28

VEXILLA NOSTRA Vexilla Nostra. Magazine of the 'Nederlandse Vereniging voor vlaggenkunde', seven issues 1975, issue 138/139 from 1985, index on the issues 1965-1975 and annual r~port 1975. Order number: Vo402. C 20 VEXILLOLOGY Fahnen Flags Drapeaux. Proceedings of the 15th international congress of vexillology. Zurich, 23-27 August 1993. Zurich 1999, 186 p., ill. Only 150 numbered copies printed. This is nr 079. Order number: Vo405. C 45 VISSER, DERKWILLEM De Nederlandse vlag in heden en verleden. Amsterdam 1990, ill., 95 p., orig. cloth with dust wrappers. On the Dutch flag. Order number: Vo409. C 6 VLAGGE- EN WAPENKAART V1agge- en wapenkaart, chromolitho 35 x 22 cm, by W.R. Casparie, Groningen, published by Noordhoff & Smit. Coats of anns of Dutch provinces and 50 flags of countries in the world. Order number: Vo410. C 15 VLAGGELIED V1aggelied. Song of the flag. English words by Mrs. Amelia E. Barr, arranged for piano forte by Piet Hein van der Weijde, New York, The Holland Society, 1888, 4°,4 p., with chromolithographed covers. Good copy. With: Menu 3rd annual dinner of the Holland Society, 1888. After the toast to "the scholars, artists and warriors of Holland" the Song of the flag was sung! Order number: Vo412. C 48 VLAGGEN-SPEL Het vlaggen-spel. Cardboard box, 21 x 34 cm, with this title and inside 6 cards, each 17 x 20 cm, with pictures offlags, and 47 small cardboard flags. Also a description howto play., [ca. 1940?] A "lotto"-game. Order number: Vo417. C 90

VLAGGENKAART Vlaggenkaart, coloured lithograph, 6 pages, 8° With a. letterflags, b. flags of different countries, c. flags of "zeemans collegiën in Nederland" and d. "Kantoorvlaggen (. ..) reederijen in Nederland". Order number: Vo418. C 15 VRIES, S. DE De doorlughtige weereld, voorstellende een zeer nette genealogische, historische en

politische beschrijvingh aller tegenwoordig levende keyseren ... 3 vols. Amsterdam 1700, vellum, ill., ca. 1930 p. 22


. was the translator. Author was Samuel Heinrich Schmidt. About 400 illustratio f partly handcoloured. Vol 111 chapter g: 'Scheepsvlagge dns 0 flll9 •n --+e nati<En'. n en an ere zee. -~1,-,,en der m~~ ;;·number: Vo421. C 1350 l)e vnesd coats-of-anm,

wAARD, c. DE 1 N' b"d d Nederlandsche ~ ag. teuwe tJ ragen tot e kennis harer kleuren. Groningen

De i11 192 p., ong. half cloth. 19()0cietJied work on the colours of the Dutch flag, with a 'detailed critica! bibliogra h Of ~ relating to the flag of the Netherlands and its origins' (Whitney Smith). P Y many ~rder number: Vo422. C 58

WAPENS - VLAGGEN Wapens _Vlaggen. 3 vols. with 96 plates of coats-of-anns and flags of countries all over the world. Published by Filmphoto Service Amsterdam [ca. 195o?] 5crapbook,

Qrdernumber: Vo425. C 40

WAPENS-VLAGGEN wapens - Vlaggen 2, with 32 plates of coats-of-arms and flags of countries all over the world. Published by Filmphoto Service Amsterdam [ca. 1950?] Second of three volumes.

Order number: Vo426. C B WEBER, R.E.J. De bodebus als onderscheidingsteken van de lopende bode. Offprint Bulletin KNOB 65 (1966), 24 p. On the messenger box as a distinctive of the foot messenger in the Netherlands. Order number: Vo429. C 12

WELT IN BILDERN Die Welt in Bildem. Album 8. Historische Fahnen. N.p., n.y. Oblong, 65 p. Scrapbook with 240 plates of flags. Author: 0. Neubecker. Order number: Vo431. C 65

WELT'IN BILDERN Die Welt in Bildem. Album 7. Flaggen der Welt. Aussereuropäische Staaten. N.p., n.y. Oblong, (4) + (55) p. Scrapbook with 207 plates of flags with lots of additions by former owner. Order number: Vo432. C 45

WILDEMAN, M.G. Het wapen van Hertog Hendrik en de vlag van Mecklenburg-Schwerin. ScheveningenBrussel 1900, 24 p., with folding plate. On coats-of-anns and f1ag of the Dutch prince Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. Order number: Vo440. C 12 WINNE, CHARLES K. Flags of the Netherlands, pp. 19-23 in 'The Dutch Settlers Society of Albany'. Yearbook 1954-1956, vols XXX and XXXI, Albany, New York 1955, 63 + [1] P• Order number: V0442. C 12

23


WISE, TERENCE l . . l Military flags of the world, in colour. Poo e 1977, 111., 184 p., ong. c oth with dust wrappers. Order number: Vo443. C 24 WISE, TERENCE and GUIDO ROSIGNOLI . Flags of the Napoleonic wars. Men-at-anns series 77, 78 and 115, 3 vols., reprint 199 7, 2000, 1993, 1·11. Order number: Vo444. C 35 ZEINEN Zeinen omme agtervolgt te worden by de hoofd-officieren en capiteinen van Haar Ed Mog. Resorte, geordonneert tot het doen der Convoijen van koopvaardyscheepen Al~ mede by de koopvaardyschippers, die haar onder de protectie van de voorsz conv~ijen zullen begeeven, en zulks op de boete e~ de poene daar by gestatueert, n.p., n.d. [ca 1782], 4°, 44 p., with two engraved foldmg plates, each 35 x 23 cm, one with the pictures of 13 handcoloured flags and one "Tafel voor de particuliere capiteyns" with 10 coloured pennants. Very rare publication. This copy misses the last page and part of the title page. Published by G Hulst van Keulen at Amsterdam. · Order number: Vo447. C 325

24


..9

1 1 1

/ Ij

; ,f '

1

:.,

})AVJLLON DES .

d.:,E8 ~.u PAVILLONlde.1JIVISION des

.

:Tu1.>Es ORIENT.A.LES »'

OSSE :

VAISS.EAUX Eèosso1s

·-·- ···· - -~----- -- -- - - ~-- -.....1- -

.

C

Vo218

25


26


O@E_~ _ _ _ __ _ _ _ _ __

_ _ _ _ __

Antiquariaat A.G. van der Steur Kruisstraat 3 2011 PV Haarlem, The Netherlands Fax: (31) 23 5420670

send to:

'fhe undersigned, name: addres: place, area code and country: orders from catalogue 30: description:

number:

price:

- ---

---- ¡--- -- -

- ---

-

--

total:

date: signature:Website antiquariaat Op onze website (www.van.dersteudr.nl) tbrefthu ~n~er meer algemen~ informatie aan over ons antiquariaat en u.1teraar eten esc nJVl~gt vban ohns asso~1men~. Een flink t 1boeken en prenten 1s momen ee1op onze s1 e esc reven m on-1me catalogi aan ~Genealogies of Dutch families' en 'Nederlandse literatuur en lectuur 1700 (o.a.sso') en dit aantal zal de komende maanden gestaag groeien. ca. 1 de website kunt u ook terecht voor manuscripten & documenten. De laatste Ca0 )ogus is er te vinden, maar u kunt ook zoeken in een on-line catalogus ('Ma24 ta scripts & Documents'), waarin de nog leverbare nummers uit de catalogi 14, 16, n; 21 en 2 2 alfabetisch zijn gerangschikt (de bestelnummers lopen van Mooo1 tot 1 n' met Msooo). Met de zoekfunctie in uw browser kunt u de beschrijvingen ge~akkelijk op trefwoord doorzoeken (bijvoorbeeld een familie- of plaatsnaam). Dit geldt uiteraard ook voor de andere, hierboven genoemde catalogi.


Bestellingen & betaalwijze

De prijzen in deze catalogus zijn exclusief de kosten van verzending en eventuele verzekering, en exclusief 6 % B1W. Levering volgens de voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Antiquaren Amsterdam, depot-nr. 212/1982. Deze voorwaarden behelzen onder meer dat de aangeboden werken eigendom blijven van het antiquariaat totdat volledig aan de betalingsverplichting is voldaan. Voor bestellingen uit deze catalogus kunt u gebruik maken van het voorgedrukte bestelformulier, maar u kunt uw wensen ook aan ons doorgeven via telefoon, fax of e-mail. Bestellingen worden door ons verwerkt in volgorde van binnenkomst. Uiteraard kunt u de boeken inzien in het antiquariaat. In dat geval kunt u een of meer nummers uit de catalogus voor korte tijd reserveren. Postbank 553681 Bank 561545367 B1W-nummer 0322-81-055 B 01 KvK Haarlem 34015882

ANTIQUARIAAT A.G. VAN DER STEUR Kruisstraat 3 2011 PV Haarlem Telefoon: 023 5311470 / 023 5324237 Fax: 023 5420670 E-mail: antiquariaat@vandersteur.nl www.vandersteur.nl Openingstijden: woensdag en zaterdag 10.00 -17.30 uur en op afspraak.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.