Antiquariaat van der Steur / Catalogue 36

Page 1


AAOOl

.l-"

' .''./ *

.. l!.t,.!.,:

de Duitse legerfficier Carl Gottlieb Heinrich, lopend over de jaren 1802-1818. Oblong boekje geheel in leren band met ca. 90 inschrijvingen, waaronder l6 aquarellen en 4 tekeningen en 2 geborduurde bladen. Los in de kaft. Heinrich kwam uit Bischofswerda in Saksen, waar zijn ouders en verdere familie woonde, die in I 802 bijdragen leverden. In hetzelfde jaar bereisde hij Duitsland (veel Duitse inschrijvingen) en ging in Nederlandse dienst: Kampen (1802-1803), Harlingen (1804), Breda (1806), kamp bij Overveen (1807), Nantes (1810), reis Nantes - Batavia (1811) Weltevreden bij Batavia (1811), reis naar Bengalen (181 1), terugreis Java-Europa (1812), Steenbergen (1814), Maastricht (1818). Veel inschrijvingen zijn van officieren uit het Bataafse leger (F. Krager, J.D. van Schelle, J.F.C. Serrier, G.F. Arentz, J.F. Geissler, Ballot, A. Lendron, Kerkhoff, H.P. de Wolf van Westeroode, A.J. Heshuysen, E. Nieuwenhuis, Kruseman, H.M. Eekhout, F.J. Beckman, Fr. Alberti, Brunier, J.N. Dibbetz, Schilling, Camphuysen, v. Oldenbarnevelt genaamt van Hemert, v. Oldenbamevelt gen. Tullingh, P.W. Wimmer (krijgsgevangen kapitein), W.J. la ClĂŠ, J. van Duijnen, O.W. Ross etc). De tekeningen betreffen o.m. een gezicht op de

Album Amicorum Heinrich [Militaria; Kaapstad; Sint Helena], Album amicorum van

Tafelberg en Kaapstad en een gezicht op Sint Helena. Ook een aardige scheepstekening. Booknr 445151M9415/AA00l EUR 995 AAOO2

Album Amicorum Giesberger [Kampen; Den Bosch], Album amicorum in een oblong doosje met losse blaadjes, van jaren 1829-1842. Diverse bijdragen uit Kampen: H.A. Hooft Graafland - van

Amalicr Giesberger, met ca. 40 bijdragen uit de

Eijs, E.J. Eschauzier (1839), Charles Kannegiesser (1837), H.M. van Oldenbamevelt gen. Tullingh (1836), Emma Stael van Holstein, S.F.L.W. Seyffardt (1836), Caroline Werner (1835), O.H. Feith (1841), M.J.H. de Vries (1839 en 1840). Voorts uit Den Bosch: sergeant Ferney (1841), Dr. Kloppert (1842), Dr. Burkard (1841), R.M.C. Ritschie (1842) en M.M. de Hart (1842). Verder o.a. M. Frank te Antwerpen en H.A. HoofGvan Eys, M.C. Verrijn Stuart-Wild (1841), J.A.C. Eschauzier (1839), C.C. van Vloten (1837), A.J. Nobel, uit Weimar L. de Jongh-de Brij (1837), uit Utrecht E.H. Rappard-v.d. Bergh (1839) en uit Amsterdam Marie Voell von Auchen (1839). Booknr 292851M80921AA002 EUR 495


AAO03

Drie alba amicorum (3 afzonderlijke doosjes met losse blaadjes met tekst, borduurwerk, tekeningen, etc) van Anna Maria Christina Glasbergen, midden 19e eeuw [Wageningen; Beverwijk; Amsterdam]. 1) Album van Anna Maria Cfuistina Glasbergen, geboren op I 9 oktober I 83 I , een geschenk van haar vader Johannes Gerardus Glasbergen Íer gelegenheid van haar 16e verjaardag op 19 october 1847. Met daarin uit 1848-1853 (Amsterdam, Beverwijk, Utrecht) bijdragen van W.C. Berkhout, J.M. Ketjen, I.N. Glasbergen-Horstman, E.M. Ketjen, A. Stumphius, Annie J. Ketjen, A.H. Brondgeest, oom Jan de la Chambre Karshoff, J.N. Horstman wed. J. Glasbergen, oom C. Karshoff en G.H.G. Braams. 2) Album van Anna Maria Christinct Glasbergen gekregen van S.P. Scholten van Gansoyen-Farret op 6-12-1847. Met daarin uit 1847-1852 (Beverwijk, Workum, Barneveld) bijdragen van L.W. Heil, Oom Kees, J. Anspach, E.M. Ketjen, J. Sluyterman

L. van Daalen, G.J. Koot (muziekschrift), Trijntje Schuitemaker, Stef (Suriname 1849), W. Horstman. 3) Albumvan Anna Maria Glasbergen, ten geschenke van mijnen Braams, E. Kamerling waarden broeder Johannes Gerardus Glasbergen bij gelegenheid van lrct Sirtt Nikolaasfeest 1837. Bijdragen uit 1 838- i 849 (Wageningen, Beverwijk, Zaandam, Amsterdam, Santpoort) van H.J.E. Htising, F. Karshoff, A.E. de Voogt, Bethsy Brousson, M.J. Verhagen, R.H.S. Schut, M. Scholten, Le Comte, S.P. Scholten van Gansoyen, J.M. Horstman, Wilhelmina Ricken, Scholten van Gansoyen, Jan de la Chambre Karshoif, Henry Lits, L. Paets Scholten, C. Karshoff, broer Glasbergen, J.J. van Coeverden, L.L. Munt, Van Daalen. H.J. Elzer en Sara. Alle drie de voorbladen gekalligrafeerd door J. de la van Loo, C.F., A. Stumphius, E.D.C. de Bordes,

Chambre Karshoff. Booknr 595041M14736/AA003

EUR 750 AAOO4

.

.,- '. r,tr*;t

t'i q0.

i ,_

-! . ,1 t.i;,i_ '':"'- ''""/ ''

Lrr(-

Album Amicorum Broms [Havre; Hamburg], A/bttm amicorum van Brorns in een in leer gebonden band met ca. 45 bijdragen, uit de jaren 1785-1790. Aan de binnenzijde van de leren band in goud de letters 'Broms'. In enkele bijdragen ook een verwijzing naar Broms als de aangesproken persoon . Ca. 23 bijdragen zijn gedateerd 1 786 en allen te Hamburg ingeschreven. Ca. 15 bijdragen zijn gedateerd 1790 en allen te Havre ingeschreven. Uit 1785 zijn twee inschrijvingen: David Hunter in Schotland en Geo. Reynolds uit Ierland. Namen uit Hamburg o.a.: H. Steuart, O. Schultze, dir. B. Mumssen, Johan B. Noelting, Joh. Ronnkamp, J.U. Westerberg (neef?), G.L.C.V. Schàvenbach, Henr. Dav. Cordes, Joh. Christ. Engelstoff, J.C. Westphal, Hahn, Johan Daniel Runge. Namen uit Havre: J.J. Taudel, De Mazière, D. Westphalen, L. Breitinger, D.E. Eberstein ('ami et parent'), Oppenheimber. In 1790 te Parijs: D.J. Michel Oppenheimber. Booknr 294831M8290144004

EUR 695


AAOO5

Ë;, i']

,ffi r#l WA

.l('-

ffi ffifl ,tryffi

rEir §§'§fi

Album Amicorum Kroon, Grimm von Oedelsheim [Dordrecht; Amsterdam], Album amicorum in

een oblong mctrokijnleren hoesje met goudstempeling, met 38 losse blaadjes, van Maria (Mietje) Elisabeth Kroon, geb. Grimm (von Oedelsheim), Dordrecht |798-Amsterdam 1879, gehuwd in 1825 met Jan Kroon.De bijdragen dateren uit dejaren 1816-1865 en zijn veelal voorzien van tekeningen en borduurwerkjes. Jan Kroon (1782-1844) was achtereenvolgens marineofficier, koopvaardijkapitein en cargadoor te Amsterdam. Kinderen: Cornelia Maria (1825-1902), Jan Willem (1827-1896); gehuwd met Henr. L. van der Noordaa), Hermanus F. (1829-1887) en Maria Elisabeth (1834-1915). Inschrijvingen van familieleden (1815-1849): M.E. Grimm, H.L. Grimm, J.W. Kroon (Semarang 1844), C.M. Kroon (Amsterdam), M.E. Kroon, F.C.L. van der Noorda, S.H. van der Noordaa (Dordrecht), H.L. van der Noordaa, Cateau van der Noordaa en Wm. Kiihn (Dordrecht). Voorts van S.C. van Strij, F.C. Vorterij (1820, Port Mahon), R. van Eysden, J.H. Leliman, A.M. Bouvy, E. van der Koog (Dordrecht), P.E. van der Koog (Gorinchem), Marie de Witt, E,. van der Does (Ysselstein), H.S. Juta-Pellekaan (Zaltbommel), J.H.C. Juta (Zaltbommel), J.F. Gobius, J. Tromp (Amsterdam), J.H. Kist, A.P.G. van Benthem van den Bergh, N. Apeldoom (Kernheim), J. Pluim de Jager (Dordrecht), F.X. Richard 't Hooft, adelborst (Dordrecht), J. Crans (Dordrecht) en twee fraaie tekeningen van J. Bax, beiden uit 1853. Booknr 129451M4486/4,4005

EUR 795 AAOO6

s@&.t&.e!h.:t .U. f,, rir s.i'rÍ àtr § 6rr8r$urÉ.i rÀl r, iln3r.&t(rr tuil"n {trr Injrun, lftsknhu {xn HilLÉ,{' nN ner JaIe! lS M. Ul : §rsrÍrrlrn. r srl!Àrnl Q,i., tl { (n!tj ((6rnil[,{,nr1 wi } ,{[.!riirri.[,i]!! tuÀ.r!.r.d 6È1i.r f,t,fxl,i. n,t R!)fl (iid,ni+s ,0i I;,It. $ln!t.

Album Amicorum Van Voorst; Bouvin [Berlijn; Amsterdam; Hillegom], Alàum amicorum in een oblong doosje in leer gebonden, van een meisje E.K. (Kee?) geboren 26 mei 17.., waarschijnlijk in Duitsland met ca j3 bijdragen uit de jaren 1806-lS20.Inschrijvingen deels in Berlijn en deels in Nederland (Amsterdam, Hillegom). In Berlijn in 1816 wellicht moeder (naam slecht leesbaar). In 1810 schrijft de student J.J. van Voorst (1791-1869) over zijn aanstaande zuster. Ook een inschrijving van J.C.J. van Voorst, broer van J.J. die waarschijnlijk huwde met het meisje E.K. Beiden zoons van Dirk C. van Voorst en Catharina Bouvin. Ook een inschrijving van nicht A.C. Bouvin. Verdere Nederlandse inschrijvingen van M.C. en A. Middelkoop, F. van der Vlugt, haar leraar Fendall, Dirk en Daniel Joosting D.C. zn., C. Nieuwkoop-StruUs. Het boekje bevat enkele fraaie titel-tekeningen d.d. 1816, met de letters K. en E.K. Booknr 46086/M11003/44006 EUR 395


AAOOT

.{'

L,'

ö § :§

i. l

I

. '4/"/r' /7,,..,. .,.. , ,, 1.t,. t -r l /. '//,,./,,.., i;.,-. /,. t,a;,/...,1"/ i t',,.t. ., . /.: I t/..:.. !.a

Album Amicorum anoniem [Ned. Indië], AlbLun amicorum in een luxe oblong doosje met ca l6 inschrijvingen uit

de

jaren

1839-1858. 16 inschrijvingen, borduurwerkjes en tekeningen van o.a. T.J. Haman, H. Vleugels Batavia 1845, W. Monley Tregoning(?) 11 november 1846, Genees-, heel- en vroedmeester H. Vleugels Surabaja 27 mei7845, inschrijving en borduurwerk van M.J. Moolenburg 22 juli 1847 (Weelzigt), Boekel, F.M. Boekel, D. Kimmijser 1l december 1849, A.J. Haman, J.C.M. 1839, H. M. Lam te Dreischor 16 maart 1858. In luxe cassette met verborgen la voor de lege blaadjes en beschilderde opklapbare deksel met gedicht "Harmonie verschönt die Lebens....". Booknr 5955214,4007

EUR 495 AAOOS

A lbum amiconmt in een groot 8o oblong doosje in leer gebonden, met ca 33 inschrijvingen en aquarellen door E.C. Vorwerck, bijdragen uit de jaren 1779-1797. De eigenaar was een jonge man, mogelijk aÍkomstig uit Muhlhausen in Duitsland, die in Stockholm woonde van 1779 tot Maart 1783. In April reist hij via Norköping, Borahs, Göteborg en Helsingborg naar Kopenhagen (Mei 1783), en ging daarna naar Amsterdam per boot (uni 1783).Uiteindelijk reisde hij naar Mtihlhausen via Strassbourg (September 1783). De naam van deze Duitse reiziger blijft onbekend ofschoon de initialen N.W. op de achterplat. Mogelijk wordt hij een keer aangeduid als 'Carolus'. Zijn vriend en broeder tekent als 'Samuel Gottfried F[...]kel' (in Breslau) maar dit zou ook een broeder in de vrijmetselarij kunnen zijn. Aangezien sommige tekeningen symbolen uit de vrijmetselarij laten zien. Enkele namen uit dit album amicorum zijn Backhausen, Settelmeyer, Eckhardt, Dettman(s), Weber, Kratzius, Ott, Engelmann, Frembike, Htibner, Mantz, Wasmiiht, Moll, Unfraun, Langlet, Singohl, Schirmeister, Borg, Prévot, Pohland, Falkenholm, Valentin, Magnus, Lischgen and Brach. Booknr 24571/AA008180002

Album Amicorum N.W. [Duitsland; Kopenhagen; Amsterdam],

EUR 650


AAOO9

(r

I7 (r'

{

''

t-i" , Album Amicorum A.H. Werumeus Buning [GRONINGEN], Album amicorum in gouden letters, met ca 27 bijdragen uit de jaren 1825-18i0.

een oblong doosje

in leer met tekst in

27 bijdragen van meest Groningse studenten: C.L. van Beyma Thoe Kingma (op Kingma state) , A.J.S. Werumeus Buning, F. de Vries (2x), H. G. Cannegieter, M.D. van Harinxma Thoe Slooten; J.F. Snethlage, H.A. Vinkens, Corn. de Cock, F.S. Reiding, A.S. Reiding, W. Hiddingh (1. Africain), G. W. Sannes, H.L.C.E. Bakker, J.E. Feisser, A. vd Laan Jr., W(?) Dijkema Jr., M.J. Keiser, D.L.J. Kymmell, J. Schelten, M.W.J.(?) Braunius, F. W.B. Schuurman Schimmel en H.J.H. Voltelen. Voorts een luitenant ter zee B. Durleis, een sergeant De Ponthieu en een oude leermeester uit Kollum, Ds. F. J. (?) Riedel. Een vijftal bijdragen is voorzien van -enkele goede- tekeningen. Booknr 2921llM80l8lAA009

EUR 495 AAO1O

Album Amicorum Annet Verkade I\TERKADE; CALLENFELS; Y.D.SCHEER; SCHIEDAMI, Album amtcorum tn een oblong doosje in schuiJhoes met ca l8 bijdragen uit de jaren 1835-1864. Met inschrijvingen van A.P. Verkade; P.L. Verkade; schoonbroeder P.G. Callenfels; A.G., P.J. en J.P. van der Scheer; F.W. Otto Romswinckel (uit Vlaardingen); M. Hennequin (uit Sluis); M.H. Hazeu; P.M. Post; M.A. Post Uiterweer; J.N.C. van der Hoeven en van J.M. Lewis (mede namens mevr. Van Duijm (docente te Schiedam?). Booknr 45130/1vI10038/AA0l0 EUR 495 AAO11

{f

I

§,.}1§

- c, // ... lt

i

r{iem

..,

olt1-

:.d.'

'*lrn ! ilj:l.g,l,"t'ili;^

;,é:.'

Wt-' "o. . .1 r-:,r

li

.

-:t\.

rd*&e,

t

':;at*.

k

.

P'f

-*

Album Amicorum G.J. Wyborgh [SWEERTS DE LANDAS; \{YBORGH, NIJMEGENL Album amicorum in een obtong doosje met ca 12 bijdragen uit dejaren 1814-1819. Album van Gerbrechta Johanna Wyborgh (1793-1831), in 1816 gehuwd met J.H.L.J. Sweerts de Landas. Bijdragen o.a. van moeder, schoonmoeder, tante J. Boreel de Mauregnault geboren Craan, J. Sommerton (1e luit.), T.F. Nobel (te Nijmegen), Th.H. Behr (te Nijmegen), W. van Rappard en J. v.d. Vinne. Fraaie tekeningen in kleur o.m. Amonamie 1839. Uitvouwbaar vers met sierrand opgedragen aan Brigitte van haar vriendin Dorothée in het frans, ondertekend Nijmegen 30 oktober 1815. Booknr 45048/À49953/4401 1 EUR 295


AAOl2

..d

;.'*' , *'

*).1

sS*

F 1';

.- ". ti-

.iï

"*."

§Ë-

Album Amicorum Haarlemse jongeman [ZOCHER; BARBIERS; DRUYVESTEYN; ABERSON; HAARLEM], Album amicorum in een oblong doosje met ca 30 bijdragen uit de jaren 18i4- 1839. Een dertigtal bijdragen (voornamelijk tekeningen), o.a. van A. en J.W.H.H. Druyvesteyn, A.A. v.d. Ley Druyvesteyn, D. Chabot, J. Vertu, S.L. van Vollenhoven, J.E. Havelaar, A.N.W.C. VerHuell, P.S. Crommelin, H.M. Rookmaker, B. Ledeboer, O.L.G.F. en D.P.H. Aberson, E.S. Groenia, G.C.A. v. Dam, C.K. Meelboom, Casp. van Haastert, W. v. Oordt, P. Barbiers Bz, J. Schumann, S. Beeke, M.J.C.E. de Cazes, J.C. Enschede, LP.Zocher, L. Kloproysje, C. Morell, P. Havelaar, P. du Buy. Booknr 45123/M10030/4,4012 EUR 475 AAO13

-;)*

Album Amicorum meisje Verkade [VERKADE; V.D. SCHEER], Album amicorum in

een oblong doosje ca 9 bijdragen uit de jaren 183 1- 1862. Inschrijvingen, tekeningen en prikwerk, 1 831- 1862 Dordrecht en 's-Gravenhage door A.P. Verkade, A.A. v.d. Scheer, W. v.d. Koogh, A.D. Vries, M.A. Post Uiterweer, H. Ravenswaaij, C. Gittart, J.M. Boele van Hensbroek, C. Simons-Duparc. Prachtig doosje van zijde met gouden sierrand en strijdkaros in goud. Booknr 45133/M10041/AA013

EUR 395

AAOl4

r.l, :,i&,

Album Amicorum Henriette (Jet) Laros ILAROS; KOOL; SCHAAT; V. OMMEREN), Album amicorum in

een oblong

doosje met ca 17 bijdragen uit de jaren 1832- l S4T.Inschrijvingen, tekeningen en borduurwer§es van broer Henry Laros (o.a. 1847 bij zijn vertrek naar Java met het schip Amboina); grootmoeder wed. C. Kool-Langenberg (84 jaar); oom Kool; Maria Kool-Schlawer; J. Kool, D.C.H. Schaat en nicht L. Schaat; neef Wm. van Ommeren en vrienden J. en J.J. Goedkoop


(Gouda en Rotterdam), Eliza Ninaber (Bergen op Zoom), Rosalie Jacobson, L.M.H. Frank. Leren deksel met omamenten, deksel voorkant los. Booknr 4 599 4/Ml090l I AA01 4

EUR 175 AAO15

\'

AlbumAmicorumMarie [VAN LAMSWEERDE; VAN GOLTSTEIN; VAN HOVELL],Àlbum amicorutn in een

oblong doosje met ca 14 bijdragen ttit de jaren 1847-1855. Album van Marie [van Lamsweerde? 1832-1906], met l4losse bijdragen, uit de jaren 1 847-1 855. Auguste van Goltstein, nicht C. v. Isendoom a Blois - geboren v. Hövell (Cannenburg 1854), ... van Hövell (Gnadenthal 1 854), Ottina von Motzfeldt (Gnadenthal 1854), tante douariere van Oldeneel geboren Van Hövell (Kleef 1855, 80 jaar oud). Voorts van Marie Beijs (zuster in C. de J.), vriendin C. Bouricius en vriendin M.J. de Perponcher. Booknr 45548/M I 0448/AA01 5

EUR 395 AAO16

r'l t ''J' #, 8" it-4* .Ë

\

-

ls&q"r0

--

+:1

Í""

I,

,;.

l.-

Album Amicorum Koosje Yonck [STREEFKERK; YONCK; V.D.STOK], Album amicorum in een kartonnen hoesje met ca l3 bijdragen uit de jaren 1838-lS55.Inschrijvingen o.a. van moeder J. van de Stok, wed. E. Vonck ('Uw lijdende moeder', Streefkerk 1854), van broer Eliza Vonck (Streefkerk 1848), en voorts [...] Schalij (Streefkerk) en E.J. v.d. Mijle (Streefkerk), H? Deel? (Rollecate), J.C.J. Verhey (Hardinxveld) en D.W.P.W. Wisboom (Hardinxveld), A.L.J.F. Freriks (Rotterdam) en D.S. Gips (Dordrecht), W.M. Soeteman, M.P. Bijtee(?) (Den Haag). Booknr 49180/l\4130441AA016

EUR I75


AAO17

, '-

rkr

l"'rï -li

Album Amicorum van familielid Slegt [SLEGT; DE KANTER; SELS], A/Dum amicontm in een oblong doosje t)an een lid van de familie Slegt met ca 27 bijdragen r.it de jaren 1837-1860. Bijdragen (ook tekeningen, borduursel,

prikkunst) o.a. van leden van familie S1egt: J.N. Slegt (1840), Anna Slegt (1839), M.D. Slegt (1837), W.S. Slegt, F.M. Waccogne, M.A. Hollertt (1853), A.J. Cornielje (1838), P.J. de Kanter jr (1840)., D.J. van Heeckeren van Brandsenburg, D.N. en W. Appel, M.G.v. V: v.d. Kreke (1840), A.A.C. Sels (1838), A.E. Jongbloet, J.A. v.d. Hucht (1841), nicht C.M. van Dorssen, J.L. Hoos (1843), tekening van een griekse strijder door H.S.J. Mahoutte(?), P. Fortmann (1860). Deksel los. Booknr 49076 lMl29 401 AA0l7

EUR 225 AAO18

idN

r\

, {ri*.-t ,"--{ff à.1... '"

.*À*iei,**.e*

Album Amicorum van C.B. Olie [OLIE; WEYTHINGH, AMSTERDAMf,AIbUm amicorum in een oblong doosje meÍ ca l3 bijdragen uit de jaren 1837-1840. Inschrijvingen van neefC.G. Oliejr. (ofJz., een tekening en veÍs over een vlot dat tot aan de molenschuur wordt gesleept); J.J. Olie; F.J. Buekers, Maria S. Strumer; Kepper; A.G. Dulman, M. Schimpff en H.J. Wijsman. Voorts een tekeningetje

H.W. Weytingh; C. Avis; G. de Lang; G.L.

uit 1864 van Aartje Gips. Booknr

4513l/M10039/AA018 EUR 350 AAO19

Album Amicorum van C.J. de Jager [DE JAGER; JAN ZEGERS; MILBORN], Album amicorum in

een gemarmerd oblong doosje van fluweel met aan de binnenkant ingeplakte prenten van Gottingen, met bijdragen uit de jaren 1839- 1859. Bijdragen met tekeningen, prikwerk etc. Uit 1839 twee tekeningen door J.J. en/of J.G. Milbom. Voorts drie fraaie pennekunst-tekeningen van Jan Zegers, dienaar van De Jager. In 1854 met symbolen van handel en de data 12-4-1819 en12-


4-1854.In 1859, opnieuw 12-4,met de namen van de 4 dienaren/dienaressen: Jan Zegers, J. Vos, M.J. Rozemond en C Pavias. Voorts bijdragen van A.G. Vervenne, J.P. Poleij, J.H. Reijers. Geheel in tact. Booknr 45574/ M10474/44019 EUR 395 AAO2O

,*tfl

fl,*'

& .ds" i.§ffi&i

rti

.e1

Síh*r-&-

,.^ rfifri * * §ràffi'.1-.

.

Album Amicorum van Emilie H.G. van Brienen van Ramerus [BRIENEN VAN RAMERUS, PHAFF, LOUIS MEIJERI, A/àum amicontm in een oblong doosje met ca 25 bijdragen uit de jaren 1829-1837. Bijdragen (voomamelijk tekeningen) o.a. van A.F.C. Phafl Chs. Landre, S.J. Moltzer, Louis Meijer, Elise Chantal, W.

en

C.E. van der Breggen, J.A. Daniels, W.A.J. Remy, P.A. Beelaerts v. Blokland, M. v. Sommerlatte, J.A. v. Dam v. Brakel, M.E.A. Oltmans, P.N. Rendorp (voor Annette!), Bangeman v.d. Hulst en Swalmius v.d. Linden. Booknr 45',775/Mt0676/44020 EUR 275 AAO21

Album Amicorum van Guurtje Honingh [HONINGH; JONGENEEL], Album amicortLm in een oblong doosje met ca l3 bijdragen trit de jaren 1844-1852. Album van Guurtje Honigh uit Zaandijk met bijdragen (borduurwer§es, tekeningen in kleur) van broer Cornelis Honigh, zus Comelia Honigh, nicht Geertje Honigh, vriend (later man) E.F.S. Jongeneel. Voorts van Geertje C. Honigh, G. Honigh, C. Honigh, Jochem Honigh, C. Kerbert, S.U. Gram, A.T. Veen en G. Pekelharing. Omslag enigszins gehavend. Booknr 44447 1M9347 /

EUR 125

AA02l


A,AO22

Album Amicorum van Daatje [VAN BATENBURG; KUHN; DELFT; HAARLEM], Album amicorum in een oblong doosje met ca 12 bijdragen uit de jaren 1857-1869. Bijdragen, borduursels, tekeningen van vader (?) J.D.C.(of L.) van Batenburg, A.S. van Wachendorff v. Rijn, oom Jacob Kuhn (tekening), Anna Retgers, zuster Charlotte, S. Haager, Anna van Schaik. Booknr 446101M9509 I 1'11022

EUR 125

AAO23

,i, ,.' t... ..'i'., 1

t"r ;tt. ..'k7,'("17'|" 't-,*".i,,*",,t

"'r'

p"

t/ "' .,:,,.",,.'í,.,

...

.',t,.

/'"tt

tt

: - éta,-

t',:,-

,',',rrr,. . /. . ,iiti..,.,.

'',' t.í..

t:t

t,,l,ta

Album Amicorum van A.A.C. Bonnet [BONNET; MOLENAAR; BRAND; V.D. BROEK], Album amicorum in een oblong doosje met marokijnen band met goudstempeling (o.a. naam en datum) in leren schuiJhoes met div. bijdragen uit de te Londen (1821) en C.J.M. v.d. Broek te Leiden (1822) en 3 gedichten op Bonnet's afscheid. Booknr 44661/M956014,4023

jaren 1820-lB22.Met bijdragen van A. Molenaar, predikant te Hemmen (1821), C.J. Brand

EUR 150 AAO24

& %@

r:-

à.

vj .;.),',

Album Amicorum van onderwijzeres Mina Hesselberg IHESSELBERG; SWAYING; INDIE], A/àum amicorum in een oblong doosje met ca 16 bijdragen uit de jaren 1884-1893. Inschrijvingen o.a. van Sara Hesselberg en te Rotterdam in 1884 van A.V. Rombouts, W.S. Muls, J.C. Emeis en C. Plooij (deze verwijst in 1884 naar Mina's reis naar verre kusten). Uit Indie inschrijvingen van M. Swaving (1886, Rembang) L.Ch. Lamaison (Buitenzorg 1893), Caroline (Soerabaja 1888), J. Rademaker (Ambarawa I 887). Voorts van Ida en L. van Oorschot e.a. Verder een aardige tekening van een groepje bergbeklimmers gesigneerd C. le Teenau(?). Deksel van doosje ligt los. Booknr 49181/M13045/4,A024

EUR 3.50


AAO25

Album Amicorum van Anna Kornveld, Iater Anna Lens-Kornfeldt, later (1850) Lens IKORNVELD; KORNFELDT; LENS; DOESBURGI , Album amicorum meï los yoor- en achterblad met ca 25 bijdragen uit de jaren 1842-1862. Bijdragen lit 1842 te Doesburg van M. Polman (op Schoonoord bij Doesburg, n.a.v. Anna's vertrek uit Doesburg); H(?).G.A(?). van Rappard (overl. 3-12-1842);E.H.A. Weinhagen en J. Weinhagen-Zeurert(?); S.C. en G.W. en M.W. en H.G. Caudri; L.A. Wertmuller von Elgg. Voorts uit 1843 te 's Gravenhage: J.C.F. van Florensteijn, van Florensteijn-Brugman, C.P. PostThierens. Verder uit 1845 A.A. Lens (Utrecht), J.J. Lens jr. (Beek), C.R.G. Lens (Utrecht), Mina Schaffner (Nijmegen) en nicht J.P. Blusse-Maironnet (Cronestein). Tenslotte in 1848 P.H. Buissant des Amorie, wed. J. van Geuns (Arnhem) en E.J.C. de Quartel (Arnhem), in 1850 R. Bennink Janssonius en uit 1862 Teding van Berkhout (Arnhem). Booknr 4907

5tMt2939l AA025

EUR 195 AAO26

rd--I rdi .,/* - R

7 tri /.r.1 i..,.r.n . r zz a')]:Ëi. 7,.i , ,,.-,";," /'-Í li *;li:-!.t .:.:'

Z/ '' "'"a'', 1' 'tt' /"'-S;7;'v ''/,,1 ,1, - ;É '-'+ .'r t ""/'/í4"-

*'/

q

Í

,a*,{ik-t,r*í," Album Amicorum van meisje Heijdanus [HEIJDANUS; AMSTERDAMT, Album amicontm in een oblong doosje met l6 bijdragen uit de jaren 1837-1846. Het voorplat van het doosje heeft in relief een afbeelding van het Paleis op de Dam.

ccl

Bijdragen (tekeningen, haarstukjes etc) o.a. van broer G. Heijdanus en uit Amsterdam van B.J. Herigsman (?), chir. student, G.C. Philips-van Marle. Uit Haarlem: C.E. en S.C. Verpoorten. Uit Dordrecht: A.J. Bauduin en zonder plaatsaanduiding: A.G. v.d. Hout, G.W. d'Arnaud, J.B. van Santen, J.H. Hofmeijer, W.C.P.F. Fruijt en S.C. Moolenburgh. Tevens blaadjes met haarvlechten. Booknr 4917 31M13037 / 4.4026

EUR 225


AAO27

n. il,J

:i

1i

__'ii

:-.

.i

i i

Album Amicorum van Bruins [BRUINS PLEIJTE), Album amicorunt in een oblong doosje met ca 9 bijdragen uit de jaren 1829- 1847 . De meeste inschrijvingen en tekeningen zUn van leden van de familie Bruins. Bijdragen van A.J.L. Bruins, A.D. Bruins, C.E. Bruins en J. Pleijte, C. van Rossem, G.H. Schlencker. Voorts een carte-de-visite foto van ds. Dirk Bruins (1788-1862), gehuwd met A.A.C. Bonnet (1793-1859). Booknr46099lMll016/é^11027 EUR 195 AAO28

'....'".;..- .::: .;..' ii

i

:".'.:'::- :,1.;.;

.:

::::;.... ::,.."..'.. ..._:-."i..:,

! i].;;;-.:.i.:,'..'".'

r-:;:',---i

"l

;;'.

Album Amicorum anoniem [WAMEL; VIANEN; HIEBENDAAL), Album amicorum in een oblong doosje met ca l0 bijdragen uit de jaren 1855-1856. Bijdragen van E.A.S. en A.S.E. Hiebendaal (Wamel 1855) en L.K. Chevallerau (Vianen 1856). Met borduurwerkjes en lege kaardes/sjablonen voor borduurwerkjes. Mooi doosje in schuiftioes. Booknr

58109lMr4295/AA028 EUR 65

"#t ii .(i t.' '*%|.ï1il,iï'ï*-'ïi*-

*l

-rq1:'*11'* "%

,,ffiffiffi

.

Album Amicorum van Carle Gerber of Carel Weijenbergh [GERBER; WEIJENBERGH; LISSE],

A lbum amicorum in 1857-1898. Album van Carel Gerber of Carel Weijenbergh (op 6-8-1856 werd hij 1 I jaar oud). Bijdragen (waaronder 8 tekeningen, gedroogde bloemen en 2 borduursels) van o.a. grootvader C. Gerber jr. en grootmoeder M.K. Gerber-Tillij, oom P.J. Weijenberg en tante P. Weijenbergh-Tilé (te Lisse), nicht G.J. Weijenbergh, mevr. Weijenbergh geb. G.M. Gerber, P. Gerber, F. Weijenbergh, J. Gerber, J.A. Gerber en A. Gerber. Voorts van Caspar H. Wolff (Lisse) en N. Lusing. Tenslotte een briefje van neef J. de Vries te Haarlem uit 1856 en een overlijdenskaart uit 1936 van C. Weijenbergh te Baarn. Kaft ligt los. Booknr44613/M951214,A029

een oblong doosje met ca 20

EUR 225

bijdragen uit

de

jaren


AAO3O

d I ._l .,,_ -t r

d

-,-

,l

:lj,

1'

:,.--f

.11 :1..r...r:

;;,,fss.jifi.=

l.!

).''

'J

t'

Album Amicorum van de Duitse Catharina Geyr [GEYR; TEUFEL], A/bum amicorum in gebondenmet div. bijdragenuit dejaren 1804-1808, l82l en l83l-l83i.

een oblong doosje

in leer

De Duitse Catharina Geyr was de dochter van Mathias Teufel. Zij overleed 5-11-1809, oud 26 jaar samen met haar kindje. Daarna 1821 en 1831-1833 is het album opnieuw gebruikt. Inschrijvingen te Wenen, Graz, Dresden,Leipzig etc. Namen: J.G. Willmer, Anton Benedicti, N. Haehnel, Maria Haehnel, G.W. Leo, I.S. Chevalier, D. Casse, M. Deschmayr, J.G. Arnold, C.G. Dittmarsch, N. Noel, en vele anderen. Voorkant kaft los en losliggende bladzijden. Booknr 30099/M8906/AA030

EUR 175 AAO31 § i

)

l,--..,--,.. ^;

,r,,.i:;

{ïï P ï,ffi,"*..lld1

t:";i3$,t * --:^.'.." .t

"

:

,..,',,;\.

i*'+l;iróre!F6'

t,'

:;

i

L,L

*,'l§r; i"

Album Amicorum van scholier aan Philantropin [MARSCHLINS; ZWITSERLAND; VON SALIS; ARNZ], Album

amicorum in een oblong doosje met geheel leren band met goudstempeling, goud op snee met ca 28 bijdragen uit de jaren 1772-1776. Album amicorum van een scholier aan het'Philantropin', een opleidingsinstituut op Íilantropische grondslag, gevestigd van 1771-1777 in het Slot Marschlins in Zwitserland, daarna te Dessau. Het boekje is later, in1799, gebruikt als 'Gesang Buch' door Peter Arnz: 38 pagina's met getekend muziekschrift en de teksten van psalmen. Onder de naam Peter Arnz een afdruk van diens lak cachet (wapen met vogeltje in het midden). De 28 inschrijvingen in het album amicorum zijn alle voorzien van de plaats waar het inschrijven plaats vond: Marschlins. De bijdragen zijn veelal in oud Duits schrift en daardoor (voor mij) slecht leesbaar. Redelijk duidelijk zijn de namen: Jos. Casp. Lavater, Aunant, J.S. Roulet, L. Rivetz, Lynres, Pietro Olgiaty, Charles Fr. Dassier uit Geneve, Jacques Martin uit Geneve, Jacob Godeffroy uit Hamburg, Philippe Keill uit Nantes, J. Delarue, G. Planta uit Samada, Ambrosius Planta uit Wildenberg, M. de Buot uit Como; Barth. Grass VDM; G.S. Rascher, J.J. Birtaur, Joh. Rodolfo de Salice; F. en D. Chabanel, Chr. Joh. von Bltigne en Carl Ulisses de Salis. De laatste (1762-1818) zou een bekend Zwitser botanist worden en publiceerde in1793 een reisbeschrijving door Napels. De familie (von) Planta behoorde tot de stichters van het Philantropin, toen nog in Schloss Haldenstein. Booknr 44658tM9557 /A.A03t

EUR 550


AAO32

..;

.,À:r

.t1. '

&

,- *r.r

&

d

Album Amicorum van R.P.T. Vos [VOS; AUSSEL; S\ryARTBOL), Album amicorum in een oblottg doosje met ca 25

bijdragen uit lrct jaor 1845.Met bijdragen van H.C. Swartbol (te Haarlem), nicht Maria Aussel, Margadant, J.W. Maasman, H. Koolhoven, C.C. Homburg, J.J. van Harreveld, F.J. Bossong, e.a. Booknr 229731M7729/AA032

EUR 150 AAO33

Album Amicorum anoniem [STORM VAN 'S GRAVESANDE; AQUAREL; VAN DE KASTEELE], Album amicorum

in een oblong doosje met ca 10 bijdragen uit de jaren 1854-1858. Een van de bijdragen betreft een fraaie aquarel van de toen 17-jarige Leidse student Carel Nic. Storm van's Gravesande (1841-1924). Andere bijdragen o.m. van A.M.C. van Limmik, N. (of M.) B. van de Kasteele (tekening), J.C. Krook, J.C. (of G.) Seelenhorst (tekening), C.L.H. Engert, Davide Rodenberg (tekening, nicht) en Gertrude van de Kasteele. Booknr 225271M7283/44033 EUR 550 AAO34

#s---Ï

ffie6rrÉ411(fr(t

Album Amicorum van mejuffrouw J.C. Smidt [DRENTHE; SMIDT; OORTWIJN; PICCARDT; GRATAMA; KYMMELL; COLLARDI, A lbum amicorum in een oblong doosje met ca 27 bijdragen uit de jaren 1833-1837. Namen: tante N.P.M. van Weelden-Deyerman (te Babberik), nicht B.A. Oortwijn en voorts vrienden en vriendinnen: Lucia Homan (Rolde), Johanna en Sophia Piccardt (Oude Pekela), J.G. Gratama (Assen), M. Toncken (Assen), R.M. Kymmell, G.O. Kymmell (Assen), A.G. en H.J. Oosting (Assen), J.W.L.A. Collard en L.A. Collard (Assen) en H.J. Collard (Assen), A.M.C. Masch (Cleve), G.J. van Kooten (Assen), C.E. Kniphorst (Assen), W.H. Oortwijn, C. de Leth ('s-Gravenhage), C. Marcus (Nijkerk), Marie du Cloux (Assen), R.J. Evers, C. Meyboom (Assen), J. Goedhart (Doesburg), P.J. Winter (Assen), A. Baerselmanm (Deventer) en B. Brechtezendey (Wenen) (mooie tekeningl). Booknr 23l55lM79lllAA034

EUR 495


AA035

Album Amicorum anoniem [GRONINGEN; GORDON; WICHERS; TJASSENS; BACHIENE], Album amtcorum m een oblong doosje met ca 15 bijdragen uit de jnren 1795-1798. Bijdragen van Groningse vrienden en vriendinnen van de eigenares van het album, waaronder van neef A.G.A. Gordon (Harderwijk), vrienden H.E. Tjassens en J.H.G. Bachiene en vriendinnen W. Wichers, P.W.J. Sickinghe, M. Allardi, C. Modderman, C.D.S. Proost, A.J. Wichers, Q.J. van Iddekinge en E. Mees (Meis?). Voorts drie aardige tekeningen door W.A. Lodeesen, J.W. Lodeesen en E.E. Wijnne, die enige decennia later gedateerd moeten worden. Booknr 231 50lM.l 9061AA035

EUR 395 AAO36

Album Amicorum van Maria (Mietje) van der Laan [VAN DER LAAN; BENDT; BLOM; BENTINK; WATWEIDE], Alburn amicorum in een oblong doosje met ca 20 bijdragen uit de jaren 1836-1845. Bijdragen (waaronder versjes en tekeningen) o.a. van Moeder (C. van der Laan-Bendt), broer/zuster C.C. van der Laan (overl.8-4-22; tekening "De Kerk te Watweide"), F. Bendt (overt. 12-11-1826), tante Soeta Anna Bendt (te Delft), tante W. Blom-Bentink (geschreven op haar 88e verjaardag te Utrecht, zij overleed l8-11-1843), nicht M.S. Blom, en van vrienden/vriendinnen Sesseler (te Delft), A. van Stipriaan Luiscius (med.dr. te Delft), P. Hofstede de Groot (hoogleraar te Groningen) en G.A. Hofstede de Groot-van Herwerden, E. Bentink. Haar vader is w.s. H.C. van der Laan (volgens een "Gedachtenis"-gedicht). Booknr 23152tM7908tAA036 EUR 295 AAO37

Album Amicorum van Keetje Bisschop [BISSCHOP; VAN DER ROEST; STAVERMAN'1, Album amtcorum tn

een

oblong doosje met ca 30 bijdragen uit de jaren 1840-1857. Bijdragen o.a. van vader G.W.(?) Bisschop (Doomspijk), broer H.P.Bisschop (Doomspijk), zuster A.M. Bisschop (Doomspijk), zuster G.D.H. Bisschop (Doornspijk), zuster P.E. Bisschop, zuster C.P. Staverman-Bisschop (Elburg), zuster Daatje, neef A.C. v.d. Bijllaardt (Zwolle), neef H.J. Staverman (Elburg), nicht P.E.Staverman, D. Staverman (Elburg), van "echtvriend" J.H.(?) van der Roest (Hattem, 1854), zwager J.C. van der


Roest en vrienden en vriendinnen Boele, Martinius, Hoogenhuyze, Scholten, Van Raalten De Villers, Brederode, Van den Broek en Berckenhoff. Voorts een wensje aan bruid en bruidegom van A.B[isschop] Jr en een uitgeknipt "theeserviesje" van M.P. van der Laan. Booknr 231511M79071AA037

EUR 350 AAO38 iarva-ati^'..t.

",r.;

.i

Album Amicorum van Henrie (...) UJSSELSTEIN; VAN DE VELDE; PRINCE; SCHOTTELINK; LOWEI, A/àaz amicorum in een oblong doosje met div. bijdragen uiï de jaren 1852-1854. Bijdragen uit Ysselstein van C.J.A. van de Velde (met een potloodtekeningetje met gezicht op Ysselstein), C.C.H. Prince, J.J. Schottelink, G.H. Lowe en D. Mulder. Voorts uit Goes: C.H. Pilaar. Verder zonder vermelding van plaats van: H.P.W. Egé, C.V. van Lawiek, J.A.C. Provily, G.B.J. de Roo, G.J.B. Gelderman, P.G. Schottelink, J.A. Schultz, A.C. van der Raett en anderen. Verder twee visitekaartjes uit 1857 van P.T.W. van Kerkwijk en J. de GaagGz. Booknr 22963/M77l9lAA038 EUR 295 AAO39

Album Amicorum van Lucia Sophia de Wolff [VON ROMER; DE WOLFF], Album amicontm in een oblong doosje met marokijnen omslag meÍ ca 20 bijdragen uit de jaren 1820-1834. Het album van Lucia Sophia de Wolff (Sophie), wonende (in 1825) te Den Helder, bevat onder meer tekeningen, kalligrafie en borduurwer§es. De bijdragenuit 1822-1824 zijn geschreven te Den Helder (Schuyt en W.F.A.L.Clifford Kocq van Breugel geb. De Wolft); uit 1825 geschreven te Kampen (Von Btilow, G.E. Sels), Elburg (S.A. Freudenberg) en Leiden (J.Willinck geb. Van Ingen); uit 1827 en 1828 wederom te Den Helder (onleesbaar en J.J. le Brun); uit 1834 te Elburg (D.A. Camerling Hetmolt) en uit 1836 te Haarlem (C. von Römer Sr). Voorts bijdragen van haar broer Maurits de Wolff, van J.G.C. de Wolff uit Den Helder. Verder nog van J. von Römer Nissaeus. Hierbij een aantal losse bijlagen, zoals een 25-tal potloodtekeningetjes Dit 1820-1824, getekend vR[ömer?]; een aantal schetsboekblaadjes getekend L(?).R.von Römer (o.a. Loosdrechtseweg); gedroogde bloemen met aant. dat deze van graven van ouders en kinderen op Terschelling geplukt zijn in 1843 en 1844 (d.d. Elburg 1844, Sophie); briefje van moeder J. von Römer-v. Nissaeus (?) d.d. Elburg 1844. Brief d.d. Warschau 1908 geadresseerd aan J.F.E. von Römer, Loosdrechtseweg 60, Hilversum); Wens d.d. Vught oktober 1883 van man en kinderen; Gedicht voor Sophie, getekend J. Römer 1829; "Fuhrungs attest" d.d. Kiel 1896 voor de huzaar F.J.F. von Römer en tenslotte nog enkele blaadjes uit een (ander ?) album amicorum van Sophie, getekend door A.C.C. de Maeght, W.A.H. Ouwens (1834), L. de Maeght (1833); P.G. ter Ganswijk; J.F.A. van Vliedt (1833), C. Bruijns, K.v.R.; J.J. de Rooij (1834) en H.F.C. ten Kate. Booknr 22665/M7421/AAO31 EUR 395


"r.).

,

l-!

AlbumAmicorum vanMaria Schroeil [SCHROEIL; VON GELBKANDT; Y.D. POLL; HAARLEM],Album amicorum in een oblong doosje met div. bijdragen uit de jaren 1816-1837. Maria Schroeil woonde te Berlijn in 1811-1822. Inschrijvingen uit Nederland: August van Waardenburg (student, Leiden 1817), H.C. Engelenberg (vriendin, Haarlem 1817), Ernestine von Gelbkandt (Haarlem 1816), Henriette v.d. Poll geb. von Gelbkandt (Haarlem 1816), Elmire v.d. Poll (Haarlem 1816), Johannes Samuel Swaan ( Hoorn 1822), M.F. Panttir (Haarlem 1822), Carl L. Blume (med.dr., Haarlem 1817) en Th. Lembergh (Haarlem 1 83 7). B ooknr 1257 8 lM37 49 / A,A0 40

EUR 159 AA0rt1

Album Amicorum van Simonetta (Netje) Hartevelt [HARTEVELT; NEBENS STERLING; ROTTERDAM; DORDRECHT), Album amicorum in een oblong doosje met ca 13 bijdragen uit de jaren 1837-lS43.Inschrijvingen van broer Ads. Hartevelt, nichten M.E. Hartevelt, A.H. Nebbens Sterling en H.A. Nebbens Sterling. Voorts van neef H.C. Hartevelt en van vrienden en vriendinnen V.d. To1, Wenzel, Sollewijn, Van Overveldt, Kolff, Mispelblom Beyer en Thiersma. Booknr 23 1 00/M7856/AA04l EUR 295 AAO42

Album Amicorum van meisje Roest (of Rust) IROEST; RUST], Album amicorum in een oblong doosje in schuifhoes met ca 13 bijdragen uit de jaren 1833-1844. Eigenaresse is meisje Roest (of Rust), de oudste zuster van Manon E. Roest en zusteÍ van Jacob Carel Roest. O.a. van broer J.C. Roest (Leeuwarden 1840), zuster Manon E. Rust (Amsterdam 1838) en van P(?) Noë, A.H.S. Weddepohl, S.A.J. Weddepohl, A.W. Minne, ... Brill, Martina G. Hoogklimmer, C.J. Oldenboom, Joh. Migaal, J. Cramerus en H.R.D. Criegee. De laatste twee te Nieuwenhuis-Nienhuus. Diverse tekeningen en borduurwer§es. Booknr

29284tM8091tAA042 EUR 395


AAO43 4r#!/ ..1tt

,,(' ,,..

,t,ri"l

.:./

Album Amicorum van Charlotte Catharina Calkoen [CALKOEN; ZEGERS VEECKENS; REEDER],A/àrn amicorum in een oblong doosje met ca 18 bijdragen uit de jaren IB55-1860. Charlotte is geboren inZevenaar Huize Mathena 1842 en overleden te Arnhem 1906. O.a. bijdragen (teksten en tekeningen) van grootmoeder C.C. Zegers Veeckens-Holle, van P.S. Zegers Veeckens en van tante W.E. Zegers Veeckens (alle drie Haarlem 1856). Verder van oom P.C.W. Calkoen en van vrienden en vriendinnen uit Soestdijk en Baarn: W.A.H. van Steyn, G. van Steyn, G.G. van Steyn, C. Reeder, G.A. Roth, A. de Wit, A.G. Heineken, Carl A. Schröder, W.S. v.d. Honert, e.a. Een fraai geaquarelleerde tekening is van M.F. Reeder (Martinus Franciscus Reeder, 1802-1879, was leraar tekenen en schilderen te Baarn, vnl. interieurs en vruchtenstukken. De tekening in dit album is een riviergezicht in een landschap met bergen. Vgl. Scheen ll (p.216). Charlotte was een dochter van M.J. Calkoen (1812-i888) en Catharina Charlotte Zegers Veeckens (1818-1897) en huwde in 1865 C.C.U.J. de Man, officier artillerie. Lit.: L. Calkoen, Calkoen (1923) p.29; N.P. 1 1 p. 296. Booknr 227201M7476/44043

EUR 345

L4044

* .' ',1,

,**--;,\i

s.

_

:}:Íth$m

Album Amicorum van Anna (...) IRAHUSEN; WURFBAIN),Album amicorum in

een oblong doosje met div. bijdragen uit de jaren 1855-lS60.Inschrijvingen o.a. van C. van Assendelft de Coningh, M. Rahusen, C. Deuffer-Wiel, C. Tetterode, S.M. van Beckerath, C.D. Fock, Charlotte Weetjen, A.D.J. van der Willige, Marie de Groeben, G.M.R. Boot, Marie A. Donker Curtius. H. Wurfbain. Booknr 125331M3677/AA044

EUR 325 AAO45

Album Amicorum van P. Niessen [NIESSEN; RIJNBOUTT; CARO; KOSTER], A/bum amicorum in

een oblong doosje met div. bijdragen uit de jaren 1852-1858. Met bijdragen van N. Caro, zoon (Utrecht), H.F. Rijnboutt (Utrecht; tekening Christus en tekening R.K. Kerk), J.E. Rijnboutt, H. Compier, C.E. Lington, J.H. Koster e.a. Booknr 229721M77281AA045 EUR 245


AA046

Album Amicorum van Christine Groneman [GRONEMAN; ZUTHPEN], Album amicorttm in

een oblong doosje met div. bijdragen uit de jaren 1852-1861. Christine Groneman woonde in Zutphen, 1852-1861. Bijdragen van o.a. moeder F.A.F. Groneman-de Bruin, broers en zusters, tante Cramer(?)-de Bruin, J.J. Zuidema-Broos, Ant. Boon Jz., theol. stud. Groningen, H.L. Bosset, P.J. van der Palm (Rotterdam), Sophia Tierlam, e.a. Van A. Boon en een broer Groneman twee mooie tekeningen in kleur. Doos is gebroken. Booknr ll390lMl3l4lAA046

EUR 225 AAO47

,"//:,,

ï

t;

.

oí;,,,,

{,

.§iil i

§ .t.

.

t.

'j,

,.

..,>

,§/",

.

,Jl .//

.t .

....,.'.

.,.,

r. ,r;d,.* d,,ili . r r'Ji. d, ,{ . ,J

.$.i

,il]

.

);,r .,, .ïï1,ïï ' r.,i; ".

*u'h,,t t

, ,.*i' ;:.....,,.. . { t,,.". ,c. , "/. ;i;/í"i; y't,.k, .

.,'pr';',.

..t.,y'..

" .r //.

Album Amicorum van Frits Giesberger [GIESBERGER; MILITARIA; ANSBACH; KAMPEN], A lbum amtcorum m een oblong doosje met ca 25 bijdragen uit de jaren 1826- 1842. Tevens aantekeningen van Giesberger over militairen die hij kent. Uit Ansbach een aantal Duitse gymnasiasten. Kennelijk bezocht G. in 1826 hier het gymnasium. Uit Kampen o.a. : Korporaal F.S(?) Hoffman en Amalie Giesberger. Uit Antwerpen de leraar M. Frank, H. Giesberger, Marie Erichsen. Voorts F. Breekpot (Breukpot?), L.J. Lurasco (Zwolle I 832), G. Enchauzier (serg. majoor 's Bosch 1842). Onder de tekeningen een fraai gezicht op de "pfarre Bollingen bey Bern" door M. Frank. Dan volgen de namen van meesters en schoolkameraden op de Rijksschool te Antwerpen, van de leiding van de afdeling infanterie te Zwolle 1 832 en van de krijgskameraden, idem garnizoen Kampen, idem Grave, idem Venlo, idem Maastricht, idem Den Bosch, idem Breda, idem Amsterdam, idem Nieuwer Amstel, idem Hengelo. Booknr 29286/M80931AA047 EUR 325 AAO48

Album Amicorum van Doorman [DOORMAN), Album amicorum in een oblong doosje met ca 18 bijdragen uit

de

jaren

1855-1860. DOORMAN Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes in prachtig klein formaat


7x10,5 cm. Eigenaar Doorman is de oudste broer van J. en Chris Doorman, 1845-1855. Inschrijvingen van W. Doorman, broer J. Doorman (Utrecht 15 april 1846), broer Chris, W.(H.?) Doorman, Pfeiffer (17 november 1855), B.A. Egter van Wissekerke. Op de uitklapbare bovenkant twee zwaardvechtende mannen. Bijzonder leuke illustraties, zoals damesbijeenkomst in bos, twee parkieten op rekstok, twee paarden met ruiters in draf, diverse vogels, diverse kastelen, zeilschip met op de vlag " K. Doorman". Booknr 128121M4219/411048 EUR 575

AA049

*

r

Album Amicorum van Jacoba Bronsema en haar dochter Mietje Kuiper [BRONSEMA; KUIPER], Albr.mt amicorum ineenoblongdoosjemetca 15 bijdragenuitde jaren 1822-1848. Debijdragenuitde jaren 1822-1825 zijnopgedragenaan Jacoba Bronsema en geschreven of geborduurd door ZwaanÍje Monningh (Groningen 1 822), Elisabeth Lieftinck (Groningen 1823), Helena A. Cramer (Amsterdam 1824), Aleida Beekhuis (Delfzijl 1825), M.J. Brasz en Margaretha J. Brasz geb. Staverman (Amsterdam 1825), C. Mos v.d. M. (Delfzijl 1825). Booknr I 1305/M1 l39lAA049

EUR 225 AAOsO

t t .r

' ,.r.t1.,. /. 1, .r.t

/

I t 'tà, /fri

li nt

,,. ,1.t t/ ,t t t

t" )

$.

11

.

,"!r1 |

(r,r,.,,/írti/ "i

tt.tr/./

';

/,;r,,,,,,

l/,i,

?,

Album Amicorum van J.P.E. Faure [FAURE; DEVENTER; KAAPSTAD; LEIDEN], A/àum amicorum in

een oblong

doosje in geheel marokijn-leren band met siercand in goud en goudopdruk op voorkant J.P.E. Faure mer ca 26 bijdragen uit het jaar 18-?0. Inschrijvingen van o.a. A. Amyot (Deventer oktober 1830), J.D. Overbeek (Kaap de Goede Hoop maart I 830), P.J. Denijssen (Leiden), uit Deventer: A.E. Amyot, C.L. Amyot geboren Van Karnebeek, jonge vriend Willem Amyot, C.P. Amyot, zuster E.F. Faure geboren Bartholomi, broer A.C. Mom Faure, L.C. Amyot, de ondeugende mevrouw Smit met andere naamstekening L.E., Kaapstad: nicht J.A. Smuts, nicht M.E. Smuts, nicht C.J. Smuts, vriendin A.M. Hoffman, J.C. Jurgens, M.C. Jurgens, J.S. Jurgens, vader A(?) Faure sr, Leiden: oom D. Denijssen, vriend J. Smuts, peetzoon Bram(pie) Denijssen, tante M.C. Denijssen-Smuts, moeder S.M. Faure-Smuts. Met oude familiefoto (vader, moeder en twee kinderen,

vergeeld). Booknr 593 1 7/44050

EUR 525


AAO51

Album Amicorum van Margot Masch [MASCH; VAN ABS; CORYER], Album amicorum in een oblong doosje met ca l2 bijdragen uit de jaren 1861-lS65.Inschrijvingen o.a. van tante G. Masch, tante A.E. Masch, oom A. van Abs, J.N. Plemper van Balen, C. Kaakebeen, J.C. Niephaus, tante M.M. Corver, J.R. Droste, Sophia Louise Erley, C.H. de Goederen en M.P. Weidner. Met prachtig bloemwerk in gouden kelk, div. zwart wit tekeningen van landschappen, poezieplaatjes en borduurwerkj es. Booknr 124821M35 5 5 I AA05 I EUR 295 AAO52

Album Amicorum van Jean Henri Menges IMENGES], A lbum amicorum in een oblong doosje met ca 13 bijdragen uit de jaren 1841-1872. Namen o.a.: broer Johan George Menges (1841); L.W. Wagenvoort; W.P.J. van Ditmar; A.J.F. de Veer; P. van Santen; Beneijt; G. de Wilde (1872); Diepgrond; G.A. Schtirman (1851); J.M. Massee (1854); J. Oelhoom (1854). Verder een wens van George en Jeanne Menges, 1 86 1 , voor hun tante Naatje. Div. tekeningen van landschappen en gedicht in hartvorm geknipt. Zijden deksel met sierrand in goud en opgeplakte harp in goud, ligt los van de doos. Booknr

1t5Z2tMt600tAA052 EUR 195 AAO53

@"'

.\

r

i4{1,t.

j:

'd.id

.i':,'- ." ., vN ", n. dtr, ,, *ffi"

/

,r: ..., '

Album Amicorum van Jeanette Heller IHELLER; WESTHOEK; N. BRABANT; KLUNDERT; WILLEMSTAD], Album amicorum in een oblong doosje met cet 19 bijdragen uit de jaren 1851-1859. Bijdragen uit Klundert, Willemstad, Hoge Zwaluwe, Steenbergen, Sliedrecht etc. O.a. van de tantes Mimi en A. Vogel, nicht A.M. Kluit, neef Jacques Hoffman, A.M. Heller en voorts van P. v. Albade, J.C. de Jongh, C.J.F. Tolk, J.E. Bachiene, M.K. Prins, C.M. van Steenbergen, J.G.


Vogel, L.A. Vos, B. v. Rijsbergen, Maria J. Punt, El. v. Drimmelen. div. borduurwer§es en tekeningen Booknr 29527/M8334|AA053 EUR 395 AAO54 7\,t

W

-t it

*,,:lï"..'

5., È.

l,l'

, 2,..,.

.)

.a

':,,

?17' Ftlt »,./ .,t.

i/ ,r....J,?

ia

{

Album Amicorum van Cato ter Braak te Oud-Yossemeer [TER BRAAK; OUD-VOSSEMEER], A/àam amicorum in

een oblong doosje met ca 16 bijdragen uit de jaren 1836- 1838. Bijdragen o.m. van haar broer G.J. ter Braak en van vÍienden en vriendinnen te Oud-Vossemeer: A. de Graaff Gz., J. Ruytenburg, M.K. en K.J. Stoudesdijk, J.D. Kruysse Jr.; voorts uit St.-Maartensdijk: A.F.H. Rijnberg en een officier van gezondheid Rijnberg; te Amersfoort A.E. v.d. Tol en F.L. van Ruyven; en zonder plaatsaanduiding: L.J. van den Oudendijk en M.L. Pické. Ten slotte nog twee blaadjes uit een ander album: C.S.M. Rutgers, Hattem 1813 en neef H.L. van der Merwede, Kampen I 812. Veel illustraties in kleur van bloemwerken. Booknr

12250tM3146/AA054 EUR 395 AAO55

Album Amicorum van Amelia Lasonder ILASONDER;(TEYLERO VAN HALL], Album amicorum in een oblong doosje met ca 25 bijdragen uit de jaren 1840- I 848. Bijdragen van familie en vrienden, waaronder een fraaie landschapstekening van haar neefJan Jacob Teyler van Hall (1794-1851), kunstschilder en lithograafte Amsterdam. Bijdragen van familieleden: J.J. Teyler van Hall, A. Lasonder, tante Antje, tante Amelia, tante A.C.E. Cordes-Lasonder, broer P.C. Lasonder, neef E.G. Colson Aberson (1842 te Doetinchem), tante Caroline Möller, nicht M.C. Calkoen, nicht Giertje H.J. van Hall, en van vrienden en vriendinnen: G.A. Bisschop, C.W.A. Blom, C.J. Bundten, Geertr. Ens, J.J.R. Meyers, U.W.J. Noodt, C. Corver, C.I.A. Dammers, C. Roesch, H.L. Fabricius, R.A. v.d. Tuuk, A. ter Veer. e.a. met div. borduurwerken, tekeningen in kleur, prikkunst, zwart wit tekeningen, vlechtwerk. Booknr 129501M44991AA055

EUR 450


AAO56

,t:;-

'

:;)'

N&íM

,/

w

,1\, .

I i'

..

.;,-

,r*--. ffi"L ,'r:" rËiil;rL tl r_*tlk.J',I r.$. _ di{frml ^Ér

.: :...í

....,

kí;;'r'*É{!

t:

.'

S

-

$4ií.'.

..,

r., r

Album Amicorum van meisje Kruseman [KRUSEMAN; WILLINCK|, Album amicorum in een oblottg doosje met 3 irtliggende bijdragen uit de jaren 1845-1853. Een borduurwerkje van Gerharda Willinck, Campen 1845; een landschapstekening van haar broer H. Kruseman, Amsterdam gemerkt J.B. 1853. Booknr 129461M44881A4056

1

848; en een tekening van eendenjagers in een roeibootje,

EUR I25 AAO57

Album Amicorum van joodse Amsterdamse medische student Manson [MANSON; JOODS ALBUII], Album amicorum in een oblong doosje met ca 14 bijdragen uit de jaren I8i3-1836. Eind 1834 vertrok student Manson als arts naar Den Haag. Bijdragen te Amsterdam: 1833 L. Keyer, J. Stein (vertrekt naar Java); 1834 C.B. Immink (chir.stud.), P. van Vollenhoven, L.Z. Cohen, H.J. van Dijk, S.J. Cohen, J.S. Cohen, H.E. Cohen, F.V. Cohen; en te's-Gravenhage 1833 Elias Stein (med.stud.) en 1836 Chang Eng. met div. borduurwerken, bloemillustratie in kleur, en zwart wit illustratie van gasthof zum prinzen Friedrich Von Baden, Carlsruhe. Booknr 124811M3552144057

EUR 325


AAO58

,/

-/,.. r..tt,,

.!J-,

-/

: .,'24/t

L

.r,Ă­r')

/ ,.,

r* "..,.-,..,. .<tR

&

{-,,.

?_ ..

"'i,.*'r; L..t.d,

-1 J/i:. t*,,.".*,,....,. .., ....;" ., /,i

Altrum Amicorum van Aglace Machen [MACHEN], Album amicorum in een oblong doosje met ca 35 bijdragen uit de jaren 1842-1859.Uit 1842 inschrijvingen te Gorinchem, Woudrichem, Giessen; uit 1844 te Schipluiden en Den Bosch; uit 1845 uit Den Bosch en Arnhem; uit 1846 uit Gorinchem; uit 1847 uit Rotterdam en Balgoy en uit later jaren uit Heusden. Veel bijdragen van familie: oom Henri Machen, tantes A. Machen-Kuijk en Mina; neven H.C.C. Machen, J.H.C. Machen, C.J.F.J. Machen, W.H.J. Machen; nichten A.M. Machen, J.M.C. Machen, C. Machen. Voorts van een A. Machen en een C.E.A. Machen. Verder komen de namen Roderkercken, Hanedoes, Cranendoncq, van Tussenbroek, MalingrĂŠ, sergeant Van Langen, Helbig, de Ligt, ten Brinke, Bertrand, Hoeberechts, Perquin, Ludwig, Timmerman en Goulmy voor. De bijdragen bestaan niet alleen uit teksten maar ook uit tekeningen, borduurwerkjes en een haarwerkje. Booknr 296211M84291AA058 EUR 725


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.