Catalogue 35: 200 jaar Nederlands Koninkrijk

Page 1

www.vandersteur.nl

200 jaar Nederlands Koninkrijk

Verkoopcatalogus van een collectie prenten en documenten inzake 200 jaar koninkrijk. Prijzen zijn excl. BTW en excl evt. verzendkosten. Voor informatie kunt u contact opnemen met Antiquariaat A.G. van der Steur onder tel: 023-5311470 of via email antiquariaat@vandersteur.nl. Zie verder onze website www.vandersteur.nl.

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

1


Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

1813 – Start Koninkrijk

Hoofdstuk 2

1814

Hoofdstuk 3

1838 – Herdenking 25 jaar Koninkrijk

Hoofdstuk 4

1840 – Inhuldiging Willem II

Hoofdstuk 5

1849 – Willem III Koning

Hoofdstuk 6

1863 – Oprichting Plein 1813

Hoofdstuk 7

1874 – Herdenking 25 jaar Willem III

Hoofdstuk 8

1898 – Wilhelmina koningin

Hoofdstuk 9

1913 – Herdenking 100 jaar onafhankelijkheid

Hoofdstuk 10

1923 – Herdenking 25 jaar Wilhelmina Koningin

Hoofdstuk 11

1948 – Inhuldiging Juliana

Hoofdstuk 12

Koningshuis algemeen

Verkoopcatalogus van een collectie prenten en documenten inzake 200 jaar koninkrijk. Prijzen zijn excl. BTW en excl evt. verzendkosten. Voor informatie kunt u contact opnemen met Antiquariaat A.G. van der Steur onder tel: 023-5311470 of via email antiquariaat@vandersteur.nl. Zie verder onze website www.vandersteur.nl.

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

2


1813 – Start Koninkrijk Nr. 1

R. Vinkeles, naar A. Vinkeles Vertrek van de Gardes D’Honneur van Amsterdam, buiten de Weesper poort. Ets, 20x23cm, over het vertrek van de Fransen uit Amsterdam in april 1813. Verkleuringen over twee verticale vouwen, vochtvlekjes. KH022. Bknr. 58854 EUR 30 Nr. 2

David v.d. Kellen Een Nederlandsch Bestuur aan Nederland hergeven (20 November 1813). Naar de Schilderij van Matthieu van Bree (de eigendom van Jhr. Mr. F. de Bosch-Kemper). Chromolithografie, 15x21cm, uitgegeven voor Emrik & Binger, Amsterdam. Met daarop: Van Hogendorp, Kemper, Van Limburg Stirum, Vd Duyn van Maasdam, Fannus Scholten en Changuion. Komt voor in Witkamp, gedenkboek en Van Stolk 6206. Kleine verkleuringen. KH041. Bknr. 58855 EUR 25 200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

3


Nr 3

A. Vinkeles, naar J.W. Pieneman Gehoor der Heeren Jacob Fagel en Hendrik de Perponcher bij den heere Prins van Oranje, te Londen, op den 21sten van slachtmaand 1813. Gravure, 21x15cm. Fagel en De Perponcher gingen in november 1813 naar Engeland om de Prins van Oranje in te lichten over de toestanden in het land. Uit J. Konijnenburg - Nationaal gedenkboek der hernieuwde Nederlandse Unie van den jaren 1813, 's-Gravenhage, bij J. Allart, 1816. KH038. Bknr. 58856 EUR 40 Nr 4

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

4


J.C. Leich Willem I ontvangt de deputatie die hem de waardigheid van souverein vorst aanbiedt. Chromolithografie, 29x16cm, uitgegeven door Emrik & Binger. Een kamer met drie heren. Een heer geeft Willem I de hand. In goede staat, mooie kwaliteit. KH040. Bknr. 58857 EUR 25 Nr 5

Aankomst van Z.M. Willem I te Scheveningen. 1813. Lithografie, 34x42cm, met op de voorgrond de boot waarin Willem I op Scheveningen aankomt. Rafelig aan de randen met enkele scheurtjes aan de bovenzijde, verder in goede staat. KH019. Bknr. 58858 EUR 45

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

5


Nr 6

Vijf en vijftigste tafereel. Bladzijde uit 19e eeuws boek, 15x9cm, met houtgravure en gedicht van drie coupletten: “daar komt onze dierb're koning, met een vloot uit Engeland, tot ons - en zijn eerste voetstap, drukt het Scheveningsche strand, (enz)�. Afbeelding van de aankomst van Z.H. Willem Frederik, Prins van Oranje-Nassau, te Scheveningen in 1813. Met schuine vouwen en vlekjes. KH035. Bknr. 58859 EUR 15

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

6


Nr 7

Willem Hendrik Hoogkamer, naar Haatje Pieters Oosterhuis De heuchelijke aankomst van zijne koninklijke hoogheid Willem den Eerste, souverein vorst der Vereenigde Nederlanden aan het strand van Scheveningen op 30 november 1813. Aquatint en stippelets, 32x44 cm, uitgegeven door H.J. Zimmerman. Komt voor in Frederik Muller 5869 en Van Stolk 6230. Proefdruk. Gebruind aan de bovenzijde en enige bruine vlekken. Kleine beschadigingen aan de randen. KH050. Bknr. 58860 EUR 80

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

7


Nr 8

V. d. Kellen Prins Willem van Oranje ten huize van den graaf van Limburg-Stirum te ’s Hage (30 november 1813). Chromolithografie, 14x21cm, uitgegeven door Emrik & Binger. Naar de schilderij van L. Moritz toebehoordende den heer G. Weverink Wesseling te Amsterdam. In goede staat. KH043. Bknr. 58861 EUR 25

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

8


Nr 9

Uit naam van zyne Hoogheid den Heere Prince van Oranje (…). Proclamatie, 40x33cm, d.d. 21 november 1813 waarin Van der Duin van Maasdam en Gysbert Karel van Hogendorp kennisgeven dat er een “Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden is, in naam van de Prins van Oranje” en dat “alle landgenoten worden ontslagen van hun eed van trouw aan de Keizer der Fransen”. Het soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden wordt uitgeroepen: “Nederlanders! Het oogenblik is geboren , waar op wy ons Nationaal bestaan hernemen; de zegepraal der bondgenooten heeft de hoogmoed van onzen onderdrukker vernederd, heeft zyne Reuzenmagt vergruisd (….)”. Gedaan, in den Haag, den 21 November 1813, was getekend. Sleets op de vouw. KH024. Bknr. 58862 EUR 95/ 2e exemplaar met gehavende randen EUR 75

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

9


Nr 10

Uit naam van zyne Hoogheid den Heere Prince van Oranje (…). Kopie van proclamatie, 52x33cm, d.d. 21 november 1813 waarin Van der Duin van Maasdam en Gysbert Karel van Hogendorp kennisgeven dat er een “Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden is, in naam van de Prins van Oranje” en dat “alle landgenoten worden ontslagen van hun eed van trouw aan de Keizer der Fransen”. Het soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden wordt uitgeroepen: “Nederlanders! Het oogenblik is geboren , waar op wy ons Nationaal bestaan hernemen; de zegepraal der bondgenooten heeft de hoogmoed van onzen onderdrukker vernederd, heeft zyne Reuzenmagt vergruisd (….)”. Gedaan, in den Haag, den 21 November 1813, was getekend. In goede staat. KH021. Bknr. 58863 EUR 15

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

10


Nr 11

Den Haag den 22 December 1813, no 45b. Pamflet, 31x20cm, van De commissarisgeneraal voorn. H. van Stralen met de boodschap dan van ‘hun die de wapenen niet kunnen opvatten verwacht de Vorst vrijwillige offers [‌]. 2 p. tekst. In goede staat. KH115. Bknr. 58864 EUR 40

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

11


Nr 12

Dagblad van het Departement Vriesland d.d. vrijdag den 10 December 1813, no 335. Dagblad, 26x23cm, inzake Binnenlandsche berigten Vereenigde Nederlanden. Met gedicht Oranje Boven. Randen rafelig, verder in prima staat. KH116. Bknr. 58865 EUR 18

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

12


Nr 13

’s Gravenhage den 1 December 1813. Proclamatie, 32x20cm, ondertekend door Secretaris-Generaal A.R. Falck inzake besluiten betreffende het Vereenigd Koninkrijk. 2p tekst. Randen gerafeld, verder in goede staat. KH117. Bknr. 58866 EUR 20

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

13


Nr 14

Prefecture des Bouches de la Meuse/Prefekture der Monden van de Maas, Avis/Berigt. Plano, 39x32cm, ondertekend door G. van Stassart, Den Haag 20 september 1813. Inzake het besluit ‘dat de dames, de societeit van moederlyke weldadigheid in dit departement uitmakende, onmiddelyk zullen overgaan tot de uitvoering der belangryke bezigheden welke haar zyn toebetrouwd’. In goede staat. KH121. Bknr. 58867 EUR 35

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

14


Nr 15

Willem Frederik, by de gratie God’s Prince van Orange en Nassau […]. Pamflet geplakt op linnen, 50x41cm, d.d. November 1813, ondertekend door W.F. Pr. V. Orange, Lagerstond, Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid, Was Get: H. Fagel. ‘Vereenigd u dan, waarde Landgenooten, met hart en ziel met mij, en ons gemeene Vaderland is gered: de oude tijden zullen weldra herleven; en wij zullen aan onze kinderen de dierbare panden kunnen overmaken, die wij van onze voorouders ontvangen hebben’. In goede staat, met vier vouwen. KH122. Bknr. 58868 EUR 50

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

15


Nr 16

Portretten driemanschap, 50x40cm. Drie op karton opgeplakte portretten: bovenmidden: Gijsbert Karel van Hogendorp (portret in potlood en waterverf); linksonder: Leopold van Limburg Stirum (lithografie) en rechtsonder: Adam Francois Jules Armand Van der Duyn van Maasdam (lithografie), beide portretten lithografieĂŤn. Daaromheen getekende lijst met waterverf en potlood. Scheurtjes aan de randen, enkele verkleuringen. KH061. Bknr. 58869 EUR 125

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

16


Nr 17

Exemplaar van Extra Ordinaire Amsterdamsche Courant, Anno 1813, no 2, Amsterdam den Eersten December 1813. Kennisgeving, 65x24cm, ondertekend door Wm. Fr. Prince van Orange, Lager stond: Ter Ordonnantie van Zijne Hoogheid, H. Fagel. Tekst in boekdruk en vignet in houtsnede (wapen Amsterdam). Met 3c stempel Zuyderzee, met personificatie van geschiedschrijving met vleugels. In goede staat. KH020. Bknr. 58870 EUR 40

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

17


Nr 18

Exemplaar van Extra Ordinaire Amsterdamsche Courant, Anno 1813, no 3, Amsterdam den Tweeden December 1813. Kennisgeving , 40x25cm, van de inkomst van zijne doorluchtige hoogheid de Prins van Oranje Nassau te Amsterdam. Ondertekend door J. C. van der Hoop. Tekst in boekdruk en vignet in houtsnede (wapen Amsterdam). Met 3c stempel Zuyderzee, met personificatie van geschiedschrijving met vleugels. In goede staat. KH052. Bknr. 58871 EUR 40

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

18


Nr 19

Uit naam van Zyn Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau. Proclamatie, 34x25cm, getekend door F. van der Duyn van Maasdam en G.K. van Hogendorp uit 1813 uit naam van Zyn doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau, aan het algemeen bestuur der Vereenigde Nederlanden, aan de Magistraten en Regeringen van het platte land. Met oproep orde te handhaven en eensgezind te zijn. Geteekend: F. van der Duyn van Maasdam en G.K. van Hogendorp. Lichte slijtage op de vouw. KH036. Bknr. 58872 EUR 70

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

19


Nr 20

Abraham Vinkeles, naar J.W. Pieneman Eerste gehoorgeving van Z.K.H. den Souvereinen vorst der vereenigde nederlanden te Amsterdam op den 2den van Wintermaand (december) 1813. Ets, 22x12cm. AudiĂŤntie door koning Willem I in het Paleis op de Dam op 2 december 1813. Uit J. Konijnenburg Nationaal gedenkboek der hernieuwde Nederlandse Unie van den jaren 1813, 'sGravenhage, bij J. Allart, 1816. Met kleine vlekjes. KH042. Bknr. 58873 EUR 35

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

20


Nr 21

Extraordinair Dagblad van de Monden van den Yssel, Vrijdag den 3 December 1813, (no 54). Dagblad, 28x23cm, gedrukt te Zwolle by M. Tyl en Zoon H. Tyl. Kopie van exemplaar van dagblad waarin W.F. Prins van Oranje aankondigt blijk te willen geven van zijn groot genoegen over de gebeurtenis welke “myn vaderland wederom plaatst in den rang der volken van Europa�. 4 p. In goede staat. KH023. Bknr. 58874 EUR 15

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

21


Nr 22

Krantenknipsel, 15x10cm, van december 1813: Eindelijk is nog, in data den 12den dezer [december 1813] de volgende notificatie bekend gemaakt: “Het provisioneel bestuur der stad Amsterdam, (…), zoo is het dat het provisioneel bestuur voornoemd bij deze notificeert: dat hetzelve de heeren: J.J. Maij, P.J. van Naamen, G.J. Jacobson, C. Apostool, E.E. Burgklij Glimmer en J. van Voorthuizen, heeft verzocht en geauthoriseerd, om, als eene daartoe speciaal aangestelde commissie, alles te verrigten, wat tot geregelde uitvoering van deze gewenschten maatregel bevordelijk zal kunnen zijn. (…)”. Gebruind. KH045. Bknr. 58875 EUR 10

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

22


Nr 23

Wij Willem, bij de gratie Gods Prince van Oranje en Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. Aankondiging, 40x33cm, van de wet van 18 december 1813 ter oprichting van de Staats-Courant. Gedrukt te Leiden door Herdingh en du Mortier, Stads-Drukkers. Wet ondertekend door Koning Willem, A.R. Falck, J.G. de Mey van Streefkerk en J.J. Quarles waarin wordt aangekondigd dat er “van Gouvernements wegen, ten kosten en ten behoeven van den Lande, eene Nederlandsche Staats-Courant zal worden uitgegeven, te beginnen met den 1 Januarij 1814�. Met watermerk pro patris en Nederlandse Maagd in Hollandse tuin. In goede staat. KH026. Bknr. 58876 EUR 40

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

23


Nr 24

J.E. Marcus, naar J. Smies Geschiedenis der Nederlandsche Staats-omwenteling in achttienhondert dertien door Mr. Herman Bosscha. Tweede deel. Met portretten. Voorblad van boek, 22x12cm, met gegraveerd frontispice naar ontwerp van J. Smies door J.E. Marcus, met Nederlandse Maagd met vrijheidshoed op lans en soldaat met schild met Hollandse Leeuw en gevleugelde personificatie van geschiedschrijving. Amsterdam bij P. den Hengst en zoon en J. van der Hey, 1817. In goede staat. KH039. Bknr. 58877 EUR 20

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

24


Nr 25

Politiek pamflet, 22x34cm, ter ere van Koning Willem (I)[ca 1813?], waarin Willem I wordt neergezet als wijze vorst en Napoleon als wreede vorst. Met bovenaan de tekst: “Triumf gelukkig Nederland, Den vorst gesterkt door Godes hand, Triumf voor volk en kerk, Verrigt met vrucht zijn werk, Waar wysheid hare stralen spreid, Ter Eere van Koning Willem�. Anoniem. Zeldzaam, bijzondere typografie. Bruine vlekken aan de randen, verder in goede staat. KH046. Bknr. 58878 EUR 150

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

25


1814 Nr 26

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden van 14 januarij 1814, no. 68. Geauthoriseerde handgeschreven kopie, inzake de sequestratie van Fransche Eigendommen, berustende onder Nederlandsche Ingezetenen. Met datum 5 maart 1814. Ondertekend door Willem I en de algemeene secretaris van Staat A.R. Falck. En met originele (?) handtekening voor kopie van de commissaris van het district Axel en Hulst, J. Roelants [?]. Pro Patria watermerk. Enkele beschadigingen langs de randen. KH030. Bknr. 58879 EUR 50

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

26


Nr 27

BeĂŤediging der Grondwet in de Nieuwe Kerk te Amsterdam den 22 maart 1814. Ets, 15x15cm, opgeplakt op papier. Met vouwen. KH049. Bknr. 58880 EUR 20 Nr 28

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

27


R. Vinkeles, naar J.W. Pieneman Inhuldiging van den souvereinen vorst. Ets en gravure, t.g.v. de inhuldiging van Willem I als soeverein vorst op 30 maart 1814. 22x38cm. In het midden staat de vorst tussen zijn beide zonen. FM5948a. Uit J. Konijnenburg - Nationaal gedenkboek der hernieuwde Nederlandse Unie van den jaren 1813, 's-Gravenhage, bij J. Allart, 1816. Met 2 verticale vouwen. KH037. Bknr. 58881 EUR 60 Nr 29

A. Vinkeles Inhuldiging van den souvereinen vorst, in de Nieuwe Kerk, te Amsterdam. [1814]. Gravure, 17x11cm. Komt voor in Frederik Muller 5949. Uit J. Konijnenburg - Nationaal gedenkboek der hernieuwde Nederlandse Unie van den jaren 1813, 's-Gravenhage, bij J. Allart, 1816. In goede staat. KH044. Bknr. 58882 EUR 35

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

28


Nr 30

Publicatie. Wy Willem by de gratie gods (‌). Publicatie, 50x40cm, d.d. 2 maart 1814 waarbij de grote vergadering representerende de Vereenigde Nederlanden wordt uitgeroepen, ondertekend door Koning Willem I en A.R. Falck, uitgegeven door de gebroeders Van Cleef, ’s Gravenhage maart 1814. Met vouwen, verder in goede staat. KH048. Bknr. 58883 EUR 120

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

29


Nr 31

T.L. Thompson, naar W.H. Schmidt ’s Konings verjaardag 24 augustus 1831. Volksgezang. Opgedragen aan Hare Majesteit de Koningin. Woorden van H. Tollens en Muziek van C. Mühlenfeldt. Rotterdam bei L. Plattner. 3 p. met 2 p. muziekschrift. Lithografie, 32x26cm. Calligrafie van P.L. Stadlmair. Hendrik Tollens was de 19e eeuwse Dichter des Vaderlands en auteur van ‘Wien Neerlands bloed in d’adren vloeit’. Met inkeping linksonder, verder in goede staat. KH079. Bknr. 58884 EUR 80

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

30


Nr 32

H.T. Backer Koning Willem I, in zijne laatste oogenblikken (12 decemb 1843). Lithografie, buitenmaat 33x24cm, binnenmaat 18x12cm. In goede staat. KH092 EUR 40

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

31


Nr 33

Willem de 1ste Koning der Nederlanden. Lithografie, 33x26cm. Met watermerk van J. Honig & zonen. Kleine vlekjes en lichte verkleuringen langs de randen. KH091 EUR 40

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

32


Nr 34

Willem Fredrik. De Erf-Prins van Oranje. Gravure, 8x6cm. Vouwtjes aan de randen. KH090 EUR 40

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

33


nr 35

Willem de 1ste Koning der Nederlanden. Wilhelm I. Kรถnig die Niederlanden. Guillaume I. Roi des Pays-Bas. Lithografie, 38x28cm. Portret van Willem I Frederik (1772-1843) met uniform met opstaande kraag en epauletten. Met enkele vouwtjes. KH088 EUR 45

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

34


Nr 36

Guillaume I, roi de Hollande. Lithografie, 30x21cm. Met gerestaureerde scheur aan de linker bovenzijde. KH087 EUR 75

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

35


Nr 37

Z.M. den Koning der Nederlanden. Ets en gravure, 23x16cm. Koning Willem I met in zijn linkerhand de Grondwet. 23x16cm. Lichte beschadigingen. KH086 EUR 95

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

36


Nr 38

Desguerrois & Co, naar C.C.A. Last Willem I. Koning der Nederlanden. Lithografie, 45x34cm, uitgave van P.M. van der Made. Lichte verkleuringen aan de randen, verder in goede staat. KH085 EUR 75

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

37


Nr 39

Willem de Eerste. Koning der Nederlanden. Lithografie, 43x30cm. Portret van Willem I Frederik, blootshoofds en gehuld in een uniform met ordester. Verkleuringen en scheurtjes aan de randen, afbeelding in goede staat, 1 bruin plekje. KH083 EUR 60

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

38


Nr 40

F. Goubeau Guillaume Ier. Lithografie, 25x20cm, de Jobard a Bruxelles. Kniestuk naar rechts, blootshoofds, in Koninklijke kledij, de hermelijnen mantel om en daarover de keten van grootmeester der Militaire Willemsorde om de hals, scepter in de rechterhand, de linker rustende op de leuning van de troonzetel. Lichte vlekjes, verder in goede staat. KH082 EUR 40

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

39


Nr 41

A. van Beek Willem de Eerste. Koning der Nederlanden Prins van Oranje Nassau, Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. Stippelgravure, 38x28cm. Ruiterportret van Willem I, zittend te paard en naar rechts kijkend. De vorst draagt een steek met veren op zijn hoofd en is gekleed in uniform. Hij rijdt op een schimmel die in draf rechts het beeld uit rijdt. Proefdruk. Enkele beschadigingen. KH081 EUR 85

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

40


Nr 42

Willem I. Vader des vaderlands. Lithografie, 30x24cm, op chine collĂŠ. De Koning is gekleed in uniform en staat geleund tegen een tafel waarop zijn linkerhand rust. In zijn rechterhand houdt hij een document met de titel Tiendaagsche Veldtogt. [1831?]. In goede staat, bovenrand verkleurd maar tast afbeelding niet aan. KH080 EUR 45

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

41


1838 – Herdenking 25 jaar Koninkrijk Nr 43

Herinnering aan de vijf en twintigste verjaring van den komst des Prinsen van Oranje, (den tegenwoordigen Koning der Nederlanden), door de natie geroepen, om de regering dezer gewesten te aanvaarden, op den 30 November 1813. Planodruk, 68x48cm, drukkerij Spin Amsterdam 1838. Aan de onder en bovenzijde rafels. KH009 EUR 75

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

42


Nr 44

M. Mourot Herinnering aan de herovering van Nederlands onafhankelijkheid, byvoegsel tot het Algemeen Handelsblad van 1 December 1838. Lithografie, 33x23cm, van portret van Willem I, Koning der Nederlanden en Groothertog van Luxemburg. Enkele vouwen, verder in goede staat. KH025 EUR 30

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

43


Nr 45

Reliëfgravure, 29x18cm, met 2 muntafbeeldingen, uitgegeven door J. Steuerwald ter gelegenheid van 25 jaar regeringsjubileum van koning Willem I. Op onderste munt de tekst: “Gulielmus I. per XXV Annos Rex Neerlandiae”. Op bovenste munt de tekst: “Manu Tenebo”. Lichte beschadigingen. KH093 EUR 40

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

44


1840 – Inhuldiging Willem II Nr 46

Programma betrekkelijk de plegtige inhuldiging des konings, te Amsterdam op Zaterdag den 28sten November 1840. Programma, 30x18cm, van de inhuldiging van Koning Willem II met handgeschreven opschrift op achterkant: “Baron L. Rengers, Kamerheer”. 6 p. Mr. Willem Frederik Lodewijk baron Rengers (1789-1859) was Orangist en had zes jaar de leiding van het kabinet van de koning. Werd in 1821 Statenlid in Friesland en werd zes jaar later door diezelfde Staten tot Tweede Kamerlid gekozen. Regeringsgezind ten tijde van Willem I en kamerheer dienstdoende bij het Kabinet des Konings vanaf 1816, kamerheer in buitengewone dienst van 12 februari 1820 – 15 januari 1859. Met vouwen en lichte verkleuringen. KH051 EUR 70

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

45


Nr 47

Pieter van der Meulen Zoo werd dan de geliefde Vorst, met zijnen doorluchtigen zoon, aan het reikhalzend Vaderland terug gegeven. Stippelgravure, 20x11cm, met portretten van Willem I en Willem II op offerzuil. Lichte verkleuringen, verder in goede staat. KH089 EUR 45

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

46


Nr 48

H.W. Last Willem II. Koning der Nederlanden. Geboren den 6 dec 1792, overleden 17 Maart 1849. Lithografie, 36x27cm, gedrukt en uitgegeven bij Charles van Lier, k. Poten. In goede staat. KH070 EUR 45

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

47


Nr 49

A. van Balen en F.B. Waanders Willem II. Lithografie, 35x27cm. In goede staat. KH071 EUR 45

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

48


Nr 50

’T Penseel beeldt TWEEDEN WILLEM af, Wat bijschrift zal het volk hem geven, Dien God ten zetel had verheven, En die de kroon droeg en den staf? Dat hij geliefd werd bij zijn leven, dat hij beschreid wordt in zijn graf. 17 maart 1849 door H. Tollens, Cz.. Lithografie , 46x36cm, op chine collÊ, uitgegeven door C.W. Mieling. 46x36cm. Scheurtjes aan de randen, verder in goede staat. KH072 EUR 50

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

49


Nr 51

W. van Senus, naar J.W. Pieneman Zie d’ eedlen Konings-Zoon, ’s Volks hoop en welbehagen, Die in den bloei der jeugd vergrijsde Krijgren tart, Der Vadren heldenroem vernieuwt voor onze dagen, En angst en siddring joeg in ’s Dwinglands ijzren hart! Verheft op Wellington zich ’t glorierijk Brittanje. Met regt is Neerland trotsch op Willem van Oranje. Door M. Westerman. Gravure, 24x18cm, uitgegeven door F. van Ledden Hulsebosch te Amsterdam, Bergstraat no. 15. Proefdruk. In goede staat. KH076 EUR 65

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

50


Nr 52

W. van Senus, naar H.W. Caspari Hem, die door God geleid aan Nederland hergeven, De Harten zamensnoert, te jammerlijk verdeeld, Met wien wij rust en eer en welvaart zien herleven, Toons ons de schoone kunst in Willem’s dierbaar beeld. Siert d’achtbren schedel niet met bloedige laurieren, Oranjes glorie blinkt in ’t heil der Batavieren. Door M. Westerman. Gravure, 22x14cm, uitgegeven door F. van Ledden Hulsebosch te Amsterdam, Bergstraat no. 15. 22x14cm. Proefdruk. Enkele vlekken, verder in goede staat. KH077 EUR 45

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

51


Nr 53

W. van Senus naar I.S. Copely Willem Fredrik George Lodewijk. Erfprins van Oranje Nassau & C. Ets en stippelgravure, 48x31 cm, uitgegeven door E. Maaskamp te Amsterdam. Proefdruk. Lichte verkleuringen aan de randen, verder in goede staat, mooie druk. KH104 EUR 75

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

52


Nr 54

J.W. Kaiser Willem II. Geboren 6 december 1792. Koning der Nederlanden 7 october 1840, ingehuldigd 28 november 1840, overleden te Tilburg 17 maart 1849. Ets en Gravure, 41x30cm. Met opschrift: grondwets-herziening 1848 en aan de randen de namen Salamanca, Vittoria, Quatre-Bras, Waterloo, Hasselt, Bautersem. Onderaan; Je maintiendra. Uitgegeven door A.C. Kruseman. Vouwtjes aan de randen, verder in goede staat. KH103 EUR 75

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

53


Nr 55

Zyne Koninklijke Hoogheid Willem Fredrik George Lodewijk. Erfprins van Oranje Nassau & c. Mezzotint, 33x22cm. Mooie druk, op de plaatrand afgesneden. KH102 EUR 120

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

54


Nr 56

P. Velijn, naar M.J. van Brie Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, den arm in eenen sluijer dragende na de ontvangene wonde in den slag van Waterloo. (Stippel)ets en gravure, 24x14cm. In goede staat. KH101 EUR 30

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

55


Nr 57

Dewasme Pletinckx, naar Th. Fourmois Willem Prins van Oranje, opperbevelhebber over het Koninklijk leger in den korten doch roerijken veldtogt van Oogstmaand 1831, in welken Hij, wreker van Neerlands aangerandde eer en krijgsroem, den op Waaterloo’s velden behaalde lauweren nieuwen luister bijzette (‌). Hasselt, den 8, Leuven, den 12 van Oogstmaand 1831. Lithografie, 40x26cm, uitgegeven te Amsterdam by Buffa en zoon in de Kalverstraat. Tekst los van afbeelding, beiden onder elkaar geplakt, lichte beschadigingen. KH100 EUR 75

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

56


Nr 58

Portret Willem II, Lithografie op chine collĂŠ, 37x30cm. Kleine scheurtjesaan de randen, verder mooie druk. KH099 EUR 50

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

57


Nr 59

P.H.L. v.d. Meulen naar C. van Waard Ter gedachenis van den beslissende slag op den 18 juny 1815 behaald door Lord Wellington on Will Fred. Geor. Lod. Van Oranje kroonp. Van Nederl. En Prins BlĂźcher. Ets en gravure (tekst) en roulette, 32x24cm, uitgegeven door F. Numan in de Leidse Kruisstraat no 7. Proefdruk. Vouwen over de afbeelding, verder in goede staat. KH098 EUR 75

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

58


Nr 60

Last en v.d. Hulst, naar J.B.V.D. Hulst Z.K.H. Den Prins van Oranje. Lithografie op chine collÊ, 34x27cm, uitgegeven door A.H. Bakhuijsen te ’s-Gravenhage, gedrukt bij Desguerrois en Co. Gedeponeerd. In goede staat. KH097 EUR 50

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

59


Nr 61

Herinnering aan de bevestiging van Nederlands onafhankelijkheid, byvoegsel tot het Algemeen Handelsblad van 18 juny 1840. Lithografie, 43x31cm, met om de afbeelding van Willem II de woorden Waterloo, Hasselt, Leuven, Spanje en Quatrebras. In de ster bovenaan de datum 18 juni 1815. In goede staat, enkele vouwtjes. KH096 EUR 35

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

60


Nr 62

Madou, naar J.B. van der Hulst S.A.R. Le Prince D’Orange, Colonel-Général de la garde communale du royaume des PaysBas. Déposé. Lithografie, 49x34cm. Met vochtvlek linksboven. KH095 EUR 70

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

61


Nr 63

Lithografie met afbeelding van standbeeld, 35x27cm, op de Heuvel in Tilburg dat koning Willem II voorstelt. Oorspronkelijk stond dit standbeeld op het Buitenhof in Den Haag. Het werd op 23 maart 1854 in Den Haag onthuld en op 26 september 1924 in Tilburg door koningin Wilhelmina. Met handgeschreven tekst van A.J. van Tetroode: “Eerste proef. Het museum Willem Twee vleit zich eenig en alleen in het bezit te zijn tot op heden 1853 van eene zoo kompleete afbeelding. De ondergeteekende verkreeg de medaille te zien van de commissie, later een photografisch exemplaar [-] George nader admissie bij het monument, voorwaar een zoetloon voor zijne hulde en trouw. Moge hij ….”. Getekend A.J. v. Tetroode (1796-1875), boekhandelaar en als zodanig een enfant terrible in dit vak. Daarnaast was hij alcoholist, bordeelbezoeker en ruziemaker. Hij was in zijn jaren de Nederlander met het langste strafblad, maar beschouwde zichzelf als bestrijder van onrecht, martelaar en filantroop. Hij dreef zijn antiquarische handel eerst in Amsterdam, en vanaf 1838 in Den Haag waar hij zich o.a. opwierp als beschermer van het Oranjehuis, met name van Willem II. Hij noemde zijn antiquariaat, dat gevestigd was op de plek waar nu Hotel Des Indes staat, Museum Willem Twee. In goede staat. KH062 EUR 100

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

62


Nr 64

J.D. Steuerwald, naar C. Bentinck Alexandre, Prince des Pays-Bas. Lithografie, 50x40cm. Portret van de tweede zoon van Willem II en Anna Paulowna: Willem Alexander Frederik Constantijn Nikolaas Michiel (1818-1848). Opgeplakt op papier. Naar een Daguerreotype. Hij was de eerste Oranje die zich liet fotograferen. Als tweede zoon was hij voorbestemd voor het leger en hij stapte al snel over naar de cavalerie. Hij was een uitstekend ruiter en jager. In goede staat. KH063 EUR 85

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

63


1849 – Willem III Koning Nr 65

Proclamatie , 54x24cm, van Koning Willem III van 21 maart 1849, gepubliceerd donderdag 22 maart 1849 waarin hij (Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk), Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg, Prins van Oranje- Nassau de regering aanvaardt. Op 12 mei 1849 vond de inhuldigingsceremonie plaats. Met scheur midden rechts, op karton geplakt en enige verkleuringen. KH017. EUR 35

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

64


Nr 66

Programma voor de Plegtige beĂŤdiging en inhuldiging van zijne majesteit Koning Willem III, te Amsterdam , op zaterdag den 12den Mei 1849. Programma, 32x20cm. Eerste afdeling: Plegtige Intrede van Hunne Majesteiten in Amsterdam (vrijdag den 11den Mei). Tweede afdeling: Plegtige beĂŤediging en inhuldiging (zaterdag den 12den Mei). Derde afdeling: Algemeene verordeningen, ondertekend door de KamerheerCeremoniemeester, Baron A.C. Snouckaert van Schauburg. 7 p. In goede staat. KH018 EUR 70.

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

65


Nr 67

C.W. Mieling Inhuldiging van Z.M. Koning Willem III in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 13 mei 1849 Lithografie, 40x50cm, uitgegeven door A.C. Kruseman te Haarlem. Rechts de Koninklijke zetel met de koning die staande de eed aflegt. Rechts de koningin, prinsen en prinsessen, daarachter de tribune met genodigden. Komt voor in Frederik Muller 7170. De datum van het onderschrift is verkeerd en zou moeten zijn 12 mei 1849. Paar bruine vlekjes. KH053 EUR 60

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

66


Nr. 68

Le Bal Costume donnÊ au Palais de S.A.R. Monseigneur le Prince d’Orange au 26 Fevrier 1845 par M. le Comte de Guldenlew. 38x29cm, 18 p. tekst in het Frans in boekdruk met een beschrijving van het gekostumeerd bal gehouden op het paleis van de prins van Oranje (de latere koning Willem III) in Den Haag, met prachtige chromolithografie naar Rochussen gelithografeerd door E. Spanier van het bal. Omslag verkleurd en enigszins beschadigd aan de randen, los in de band. KH078 EUR 75

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

67


Nr 69

Desguerrois & Co, naar C.C.A. Last Willem III. Koning der Nederlanden. Lithografie op chine collĂŠ, 50x40cm. Portret Willem III, uitgegeven door P.M. van der Made. In goede staat. KH054 EUR 50

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

68


Nr 70

J.J. Wolff, naar J. Francois Gravure, 45x33cm. Willem III, portret ter gelegenheid van de geboorte van de toekomstige koning Willem III. Allegorie op de geboorte van Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, de erfprins van Oranje op 19 februari 1817. Een baby kruipt uit de schil van een Oranjeappel in een schaal versierd met symbolische figuren, met links op het kleed de wapens van Nederland en Pruisen. Opschrift: Il est nĂŠ, datum op de klok 19 februari 1817. Proefdruk. Komt voor in Frederik Muller 6107. Bruine vlekken met name aan de randen, verder in goede staat. KH065 EUR 90

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

69


Nr 71

R. Severin Willem III, oude foto, 41x31cm, met blinddruk stempel “Severin fotographe de ssm le Roy Noordeinde 109�. In goede staat, ogen iets zwart gemaakt. KH072 EUR 70

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

70


Nr 72

R. Severin Foto Willem III, oude foto, 25x20cm, door R. Severin A La Haye, Noordeinde 109, photographe de plusieurs cours. Ovaal. Enkele beschadigingen. KH074 EUR 40

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

71


Nr 73

P.J. Arendzen Z.M. Koning Willem de Derde. Ets en gravure op chine collĂŠ, 46x30cm. Rafels aan de randen, verder in goede staat. KH113 EUR 40

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

72


Nr 74

Metzmacher Guillaume III (Roi des Pays Bas). Lithografie, 51x38cm. Door Metzmacher 1862, Berlin – Verlag von Goupil & Co, Imprimé & publié par Goupil & Cie – Paris, London, La-Haye, published by M. Knoedler New York. Rafels aan de randen, gebruind. KH112 EUR 40

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

73


Nr 75

Lithografie op chine collÊ, 32x23cm, van Willem III. Uitgegeven door Wed. E. Spanier te ’s Hage. In goede staat. KH111 EUR 25

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

74


Nr 76

Lithografie op chine collĂŠ, 17x13cm, van portret Willem III. Beeld afgesneden, hoekjes ribbelig door lijm. KH110 EUR 30

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

75


Nr 77

C.W. Mieling Willem III. Koning der Nederlanden Groot Hertog van Luxemburg. Enz. enz. enz. Ingehuldigd te Amsterdam den 12 Mei 1849. Lithografie op chine collĂŠ, 49x37cm, uitgegeven bij A.C. Kruseman. Van Someren 727. In goede staat, enkele vlekjes op het karton. KH109 EUR 35

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

76


Nr 78

P. Blommers, naar C.C.A. Last Willem. Lithografie, 27x17cm. In goede staat. KH108 EUR 30

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

77


Nr 79

P. Schäfer, naar Simon Willem Alexander Paul Frederik Lodewyk. Erfprins van Oranje. Lithografie, 45x28cm. Kleine vouwtjes en vlekjes, met scheurtjes aan de randen. KH107 EUR 25

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

78


Nr 80

M. Mourot, naar J.B. v.d. Hulst Z.K.H. DEN ERFPRINS VAN ORANJE. Lithografie, 36x28cm, uitgegeven door Desguerrois & Co te Amsterdam. In goede staat. KH106 EUR 30

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

79


Nr 81

Reichard & Lindner Oude foto, 17x11cm, met Willem III. Reichard & Lindner, Berlin, Hof-Photograohen, 1878. Met stickertje op de achterkant in groen en zwart van J. Th. de Brouwer, papeterie estampes, Rotterdam 7 la Haye. In de foto gedrukt het jaartal 1878. Verkleurd. KH105 EUR 45

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

80


Nr 82

C.W. Mieling naar Pieneman Z.K.H. Prins van Oranje. Lithografie, 50x40cm, uitgegeven door P.H. van de Heuvell te Leiden. Portret van Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik (1840-1879), prins van Oranje en sinds 17 maart 1849 de kroonprins van Nederland. Prins Willem was de oudste zoon van koning Willem III en koningin Sophie. Zijn roepnaam was Wiwill. Op 11 juni 1879 stierf hij op 38 jarige leeftijd aan tyfus, leveraandoening en uitputting. Hij zou zijn vader dus niet opvolgen. In goede staat. KH064 EUR 70

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

81


1863 – Oprichting Plein 1813 Nr 83

Canelle Gravenhage, Willemspark 1863. Lithografie, 65x85cm, gedrukt bij S. Lankhout 'Willemspark te 's Gravenhage 17 November 1863, opgedragen aan ZKH Prins Frederik der Nederlanden, voorzitter en de verdere HH der Hoofdcommissie enz.', gedrukt. Betreft het leggen der eerste steen door koning Willem III voor het monument 1813 op het Plein 1813. Hierbij: kopie van een schets met nummers en de namen van 120 van de afgebeelde personen. Bruine vlekken en enkele beschadigingen. KH127. Bknr. 48999 EUR 195

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

82


Nr 84

J.W.F. Kachel, naar een foto van M. Verveer Lithografie, 33x26cm, uitgegeven door J.D. Steuerwald. Prent van Plein 1813. Met enkele vlekjes. KH047 EUR 20

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

83


1874 – Herdenking 25 jaar Willem III Nr 85

C.L. van Kesteren JUBILAEUM 12 MEI 1874. Staalgravure, 52x56cm. Gedenkplaat ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koning Willem III op 12 mei 1874. Naar beeltenissen van J.H. Otterbeek, H.F.C. ten Kate en CH. Roggessen, 1874. Met portretten van koningin Sofia en koning Willem III. Linksboven: de inhuldiging van Willem III op 12 mei 1849. Rechtsboven: bezoek Willem III aan Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen Bronbeek op 23 oktober 1870. Rechtsonder: rijtoer van koningin Sofia en Willem III door Amsterdam op 9 april 1861. Linksonder: Willem II die op 24 januari 1861 het overstroomde gebied te Brakel bezoekt. Tussen de afbeeldingen is de grondwet afgebeeld en het wapen van de Nederlandse Leeuw. Mooi dik papier, in goede staat met rechtsboven een licht bruine vlek en onderaan een scheurtje. KH013 EUR 45

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

84


Nr 86

Tresling & Co Hof Lithografie Amsterdam, naar H.J. van Lummel Neêrlands Zilveren Vreugdedag (12 mei 1874) Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Lithografie, 50x60cm. Gedenkplaat bij het 25e regeringsjubileum van Koning Willem III. Uitgegeven door C. van Benthum Utrecht 1874. Gedenkplaat met collage van verschillende scènes. Geplakte scheur. KH014 EUR 40

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

85


Nr 87

P.C.M. Feestplaat ter gelegenheid van het huwelijk van Z.K.H. Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden met H.K.H. Prinses Marie Elisabeth Louisa Frederica van Pruisen. 1878. Lithografie, 63x50cm, door Amand Lith. met monogroom van P.C.M. (maker), uitgegeven door W.Z. Mulder Baarn. Prins Hendrik (Hendrik de Zeevaarder) was de derde zoon van koning Willem II en werd door Willem III in 1850 aangesteld als stadhouder van het groothertogdom Luxemburg. Scheurtjes aan de randen. KH060 EUR 45

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

86


1898 – Wilhelmina koningin Nr 88

Lente. Louwerse Kinderprent no. 1. Clichedruk van houtgravure, 40x50cm. Waarschijnlijk eerste prent van eerste serie. Met portret van Wilhelmina, geboren 31 augustus 1880. Zeldzaam. Enkele bruine vlekken en scheurtjes en vouwen. KH015 EUR 50

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

87


Nr 89

Tresling & Co Hof Litho Amsterdam Prinses Wilhelmina Helena Paulina Marja. Chromolithografie, 35x25cm. Portret van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Gratis Premie van de Katholieke Illustratie 19e jaargang. In goede staat. KH058 EUR 25

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

88


Nr 90

P.J. Arendzen H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Ets op chine collĂŠ, 40x30cm. Overtuigend portret (naar het leven?). In goede staat. KH059 EUR 95

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

89


Nr 91

Fredericus Hendrikus van Leent Haantje de Voorste bij de inhuldigingsfeesten. Prentenboek, 34x25cm. Illustrator: P.J. van Geldrop. Koster’s serie oorspronkelijke prentenboeken, nr 1. Met oorspronkelijke platen van V. Geldorp. Uitgegeven door Gebr. Koster, Amsterdam 1898. Over een jongen die in Amsterdam en Den Haag overal vooraan staat bij de feesten ter gelegenheid van de kroning van Wilhelmina. Met lithografieÍn van het Centraal Station, de versieringen in het Vondelpark en bij de Beurs, de eedaflegging in de Nieuwe Kerk (2 p), het Scheepvaartmuseum, de Noordermarkt, een lampionoptocht, in de Sarphatistraat, een optocht met historische figuren, klederdrachten in het Stedelijk Museum en vuurwerk in Scheveningen. Ligt los in de band, prachtige platen, met aan de randen scheurtjes en vouwtjes. KH031 EUR 75

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

90


Nr 92

Jos Vas Dias & Co Amsterdam Wilhelmina. Kroon-Prinses der Nederlanden. Lithografie, 31x24cm. In goede staat. KH073 EUR 30

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

91


1913 – Herdenking 100 jaar onafhankelijkheid Nr 93

P.C. Mondriaan jr. 1813-1913 : een eeuw in vogelvlucht. Rastercliché, 43x62cm. Gedenk- en feestplaat ter herinnering aan Neêrlands onafhankelijkheid 1813-1913, 1913. Met onder meer een afbeelding van Bronbeek. Door P.C. Mondriaan jr. (vader van Piet Mondriaan) uitgegeven door J.M. Bredée’s Boekhandel en uitgeversmaatschappij, Rotterdam. Het portret van de Koningin is naar de Rembrandt-Photogravure. Enkele vouwen en inkepingen aan de randen. KH016 EUR 25

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

92


1923 – Herdenking 25 jaar Wilhelmina Koningin Nr 94

Gedenkplaat ter herinnering aan het zilveren regeringsjubileum van Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden (1898-1923). Rotogravure, 44x53cm, uitgegeven door Blankwaardt en Schoonhoven Rijswijk 1923. In het midden 2 portreten van Wilhelmina (jong en ouder) met daarnaast portretten van haar vader en moeder. Voorts 9 foto’s van gebeurtenissen uit haar regeringsperiode waaronder bezoeken aan Leeuwarden (1905), Maastricht (1905), aan de Tromp Den Helder (1917), Jaarbeurs Utrecht (1917), de Huldiging van de Kon. Familie in de Maliebaan te ’s Hage (1918), bezoek van de koning van Denemarken te Amsterdam (1914) en de Koning van Zweden te Amsterdam (1923), Inspectietocht (1916). In goede staat met enkele bruine vlekjes. KH010. EUR 35

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

93


Nr 95

Rotterdamsch Nieuwsblad, Speciale uitgave van Rotterdams Nieuwsblad. Jubileumnummer: Wilhelmina 25 jaar koningin (1898-1923). Dagblad, 65x40cm, 1923, 8 pp, voorpagina in kleur (blauw/oranje). Met stempel uit archiefbibliotheek Gemeente Vlaardingen. Kleine beschadigingen, p. 4-5 bruine vlekken, verder in goede conditie. KH012 EUR 100

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

94


Nr 96

L. van der Leer & Co, naar Gebr. Grevestuk Ter herinnering aan het huldeblijk hare Majesteit KoninginWilhelmina aangeboden door de bijzondere Vrijwilligen Landstorm op 6 september 1923 te Amsterdam. Lithografie, 60x35cm, in kleur met zilveropdruk en gouden rand. Herdenkingsoorkonde. Kleine inkeping aan de rand rechterzijde, verder in goede staat. KH055 EUR 75

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

95


Nr 97

Herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van ons vorstelijk huis. 1901- 7 februari - 1926. Rastercliche, 50x65cm, met portretten van Wilhelmina, Hendrik en Juliana. 10 foto’s van de watersnood 1925-1926. Met proclamatie van H.M. de Koningin. Kleine vouwen aan de randen. KH056 EUR 45

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

96


1948 – Inhuldiging Juliana Nr 98

Prinses Juliana Album 1909-1927. 16 postkaarten/prenten van Juliana. Compleet. Blankwaardt & Schoonhoven, Rijkswijk. Druk: Ned. Rotogravure mij. Leiden. In goede staat. KH033 EUR 25

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

97


Nr 99

T. van der Laars Stamboom van H.K.H. Juliana ... aanvangende met H.D.H. Juliana gravin van Stolberg, uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van H.M. Koningin Wilhelmina ... 1926 ... als premie-uitgave van N.R.C., De Nieuwe Courant en Het Vaderland. Chromolithografie, 50x35cm. In goede staat. KH057 EUR 20

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

98


Koningshuis algemeen Nr 100

T. van der Laars Stamboom van het huis Oranje Nassau. Beginnende met Z.O.H. Willem den Oude, Graaf van Nassau Catzenelnbogen Vanden Dietz tot op H.M. Wilhelmina Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau enz. enz. Opperbestuurders van Nederlandsch Oost en West IndiĂŤ van 1890 tot 1898 onder Regentschap van H.M. Emma, Koningin Weduwe, geboren Prinses van Waldeck Pyrmont. Chromolithografie, 70x55cm. Aangeboden aan de abonnees van de N.R.C. bij het huwelijk van koningin Wilhelmina. Gedrukt door Firma L. van Leer en Co te Amsterdam 1901. Gesigneerd door T. van der Laars. Gedrukt in kleur met de wapenschilden van de verbintenissen en daarbij de namen en titels van de gehuwden. In goede staat met vier vouwen. De kleuren zijn helder en er is veel gebruik gemaakt van goudopdruk en glanzende inkt. KH029 EUR 65

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

99


Nr 101

Gedrukte stamboom, 30x41cm, beginnend bij Johan V (1455-1516) en eindigend bij Prinses Beatrix (geboren 1938). In goede staat KH066 EUR 8

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

100


Nr 102

Het Leven. 1. Prins Hendrik (1934)/2. De verloving van Juliana/3. Tweede verlovingsnummer Juliana/Bernard (1936)/ 4 Huwelijksnummer 1937/5. Het leven de doop van prinses Beatrix (1938). Vijf speciale (foto)nummers over het koninklijk huis. In gebruikte staat. KH032 EUR 25

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

101


Nr 103

Wereldkroniek 7 januari 1937, 24pp. GeĂŻllustreerd, slappe kaft, uitgave ter ere van het huwelijk van Juliana & Bernard. Met vlekken. KH034 EUR 10

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

www.vandersteur.nl

102


Verkoopcatalogus van een collectie prenten en documenten inzake 200 jaar koninkrijk. Prijzen zijn excl. BTW en excl evt. verzendkosten. Voor informatie kunt u contact opnemen met Antiquariaat A.G. van der Steur onder tel: 023-5311470 of via email Antiquariaat@vandersteur.nl. Zie verder onze website www.vandersteur.nl.

200 jaar Nederlands Koninkrijk va nd er st e ur .n l

103


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.