Page 1


DE SMAK

Tweemaandelijks tijdschrift van de Vrije Basisschool DE SMALLE Werkten mee aan dit nummer : Rudy de Jonge, meneer Franky, juf Inge, juf Lieve, juf Lies en Ann, juf Krista, juf Inge Juf Martine, meneer Anthony, juf Heidi, juf Katrien, juf Sofie en onze oudervereniging Kaft : kleutertjes

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

12de jaargang nummer 3

Inhoud Ten geleide............................................................................................................................................... 1 Nieuwbouw van start............................................................................................................................. 2 Vaste benoemingen................................................................................................................................. 3 Juf Sofie en Laurens trouwen............................................................................................................. 3 Papa van juf Ria overleden................................................................................................................... 4 Fietsen en dansen voor Ha誰ti............................................................................................................... 4 Ons schoolfeest...................................................................................................................................... 6 25ste spektakel......................................................................................................................................... 7 Spektakel 25 een tipje van de sluier................................................................................................. 9 Nieuwsflash 1ste kleuterklas............................................................................................................... 10 Carnaval................................................................................................................................................... 11 Ijsberen en pinquins............................................................................................................................ 12 Combi-moment....................................................................................................................................... 14 Een sportieve dag................................................................................................................................. 15 Op stap naar het secundair................................................................................................................ 16 EHBO in de klas.................................................................................................................................... 17 De grote uitdaging (oproep 2)........................................................................................................... 17 Verhalenschrift in het tweede leerjaar..........................................................................................19 Alles mag zijn........................................................................................................................................ 20 Alles met de bal.................................................................................................................................... 20 Met de vijfde klas naar het VTI...................................................................................................... 24 Van onze oudervereniging.................................................................................................................. 23 Jarigen + familienieuws...................................................................................................................... 24 Agenda.................................................................................................................................................... 25

De volgende smak verschijnt op 29 april


1

Ten geleide Zilver Over enkele weken vieren wij ons schoolfeestweekend. Voor het vijfentwintigste jaar op rij zal een spektakel worden opgevoerd waarop alle kinderen van de school zullen meedoen. Dat is zonder meer een prestatie om u tegen te zeggen. Ik durf niet te raden hoeveel kinderen tijdens het eerste jaar in de feesttent op het podium stonden. Wel weet ik dat jaar op jaar de groep acteurs toenam. Steeds meer dansnummers werden in het stuk gedropt want iedereen had recht op zijn of haar ‘moment de gloire’ . Na hun prestatie zwaaiden de kleintjes nog even de zaal in terwijl de fiere ouders even een traantje wegpinkten. Ook de oudsten pakten door hun dansprestatie niet zelden heel de zaal in. Ouders zijn altijd gul met applaus. Ik herinner me het jaar dat een vader tranen met tuiten stond te schreien achter de sporthal en beloofde het jaar daarop een flinke hap te sponsoren, zo was hij onder de indruk van zijn dochters acteerprestatie. Helaas voor hem en voor ons ging zijn zaak uitgerekend in het jaar daarop over de kop. Dergelijke dingen gebeuren nu eenmaal… Niet alleen het aantal acteurs bleef groeien maar zij brachten ook hun ouders en grootouders mee. Vier keer voerden zij hun stuk op en nog waren er ouders die er niet in slaagden aan kaarten te geraken. Die keerzijde van het succes begon zwaar te wegen op de organisatoren. Via mail of vaak met een anonieme brief werd de directeur op de korrel genomen: zogezegde vriendjes konden er wel in of zaten steeds op de eerste rij. Uiteraard werden er mensen voorgetrokken: mensen die bereid waren om een weekend lang keihard te werken om oliebollen te bakken, bier te tappen of het podium op te bouwen en af te breken konden op een voorkeursbehandeling rekenen. Het zou er nog aan ontbreken, zegt dan mijn gezond verstand. Ook mensen met een handicap hoefden niet in de rij te staan. Omdat ik een zwak heb voor iedereen die buiten het circuit om kaarten kwam bestellen, werd enkele jaren terug mij dat werkje uit handen genomen.

Nu al weet ik dat er morrende ouders zullen zijn die de Smak nooit lezen noch naar de ticketverkoop komen en dan verbolgen zullen zijn omdat ze niet op de eerste rij kunnen zitten tijdens de laatste uitvoering op zondag…

Laatste keer Het is een oud zeer: de zaal is veel te klein in verhouding met het bezoekersaantal. We konden vorig jaar niet anders dan te beslissen van deze formule af te stappen. Wat het volgend jaar wordt, zal van de werkgroep ‘schoolfeest nieuwe formule’ afhangen. Wel stappen we af van genummerde plaatsen voor een beperkt aantal opvoeringen. Het schoolfeest moet in de eerste plaats een feest blijven voor jong en oud. Ook zal worden afgestapt van het derde weekend van maart. We prikken een datum waar we wat meer kans hebben op lekker weer. In afwachting kunnen jullie voor de laatste keer ongelooflijk hard in de handen klappen voor ons laatste spektakel: Lyckosam! A.U.B. Lees aandachtig het artikel over ons schoolfeest! Meneer Rudy

Parkeren aan café De Ketel: het blijft een oud zeer. De eigenaars vragen om hun parking vrij te houden voor hun klanten, waarvoor dank.

DRINGEND GEZOCHT!!! De peuterklas zoekt lange jongensbroeken (2,5 j-3j) om te gebruiken als reservekledij. Ook sokken, zowel voor jongens als meisjes zijn meer dan welkom! Indien U kunt helpen, graag een seintje naar juf Lies of juf Ann . Alvast bedankt. Poppenkastpoppen gevaagd door juf Inge. Wie heeft poppen die weg mogen? Neem contact

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


2

Nieuwbouw gaat (eindelijk) van start Eerste steen Nooit gedacht dat we dit nog zouden meemaken: de start van de nieuwbouw. Iets meer dan tien jaar hebben we er op gewacht maar zie: de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het gezegde in gedachte: ‘als er iets kan mislopen dan zal het mislopen,’ hadden we nog maar eens wat vertragingen te verwerken. Eerst wijzigde de aannemer zijn prijs, wat al helemaal niet mag en vervolgens waren we elk spoor bijster van onze bouwvergunning. Bleek dat de vergunning was blijven steken bij het Ahrom. Daar waren de plannen op 30 november aangekomen op een bureau waar de verantwoordelijke op dat moment ziek was. We hebben zelf moeten bellen om te vragen wanneer die persoon zijn werk zou hervatten. Daar hadden ze geen zicht op maar het zou nog een tijdje kunnen duren. En ondertussen konden we blijven wachten op Godot… Of het niet mogelijk was dat er iemand anders zijn handtekening zette? Tja, daar waren ze zelf nog niet opgekomen. ‘Bel volgende week nog maar een keer terug…’ Een week later bleek de vriendelijke nooit te werken op woensdag maar een ander vriendelijk meisje zou toch even informeren. Bleek dat tijdens de week alle plannen waren doorgenomen en goedgekeurd én verzonden naar stad Brugge om te worden goedgekeurd tijdens de gemeenteraad. Kijk, het kan dus wel. En nu is het zover: aannemer Christiaens mag in april de werken aanvatten. Op 6 april begint men er aan. Vooraf zullen er hekkens worden geplaatst en de eerste steen gelegd. Op zaterdag 13 maart zal om 11.00 de eerste steen in aanwezigheid van pers, schoolbestuur, leerkrachten, vrienden van de Smalle en de schoolraad worden gelegd. Onze voorzitter, mevrouw Lieve De Reu, zal dit taakje op zich nemen. Het grote feest (met alle toeters en bellen) gaat door bij de officiële inhuldiging van de nieuwbouw en daar zullen uiteraard alle ouders en de ouders van oudleerlingen worden op uitgenodigd. We maken er dan een echt dorpsfeest van.

Moeilijkheden tijdens de werken De bouw aan de school zal ongetwijfeld heel wat ongemakken met zich meebrengen. Ik vrees dat we daar niet onderuit zullen kunnen. Deze maatregelen hebben we voorzien: 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vooreerst zullen de fietsers hun rijwiel moeten parkeren aan de tuin kant Brugse steenweg. Daar zullen fietsenrekken worden geplaatst. Langs de poort kunnen ze dan rechtstreeks naar de speelplaats komen. Leerkrachten zullen er volgens een beurtrolsysteem toezicht houden. Gelukkig hebben we net daar de wegversmalling waardoor bestuurders verplicht zijn af te remmen. Aan stad Brugge heb ik nog tijdelijke maatregelen gevraagd. Stuur niet te vroeg je kinderen met de fiets naar school. We verzekeren het toezicht een kwartier voor het belsignaal ’s morgens en een kwartier voor het belsignaal ’s middags. Van de ouders verwachten we dat ze hun kinderen sensibiliseren voor deze situatie. Alle leerlingen van het lager (uitgezonderd de klas van 4B en het 5de) zullen de school moeten verlaten via de parking langsheen de Brugse steenweg (recht tegenover Veerle, onze dierenarts). Ouders die hun kinderen van het lager willen opwachten, kunnen best wachten op de parkeerstrook tegenover de dierenarts. Voor de kleuters verandert er niets. Met de aannemer zal worden overeen gekomen om geen wagens van en naar de werf te laten rijden op momenten dat de school uitgaat. Verder zal de werfplaats worden afgeschermd met hekkens zodat de bouwplaats geen speeltuin wordt buiten de schooluren. Ook zullen we aandringen om het zware vervoer via de landweg naast de bibliotheek te laten rijden.

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


3 Deze weg is een kerkwegel waardoor het eigenlijk verboden is voor doorgaand verkeer. De verkeersborden die aan de bib staan, zorgen al vele jaren voor verwarring dit tot groot ongenoegen van François Ameloot, de landbouwer die deze weg in pacht heeft. We hopen dat de aannemer en de landbouwer tot een vergelijk komen want ik mag er niet aan denken dat alle vrachtwagens langs de Smallestraat naar de werfplaats moeten. Elk ongeval is er één teveel en het zal jouw kind maar wezen… De werken zullen ongeveer een jaar duren als alles naar wens verloopt. Afkloppen maar… vragen zullen we graag beantwoorden, suggesties zijn eveneens welkom. Meneer Rudy

Vaste benoeming Wie lang genoeg werkt en veel geduld heeft, geraakt op een dag vast benoemd binnen onze scholengemeenschap. Elke leerkracht van St.Leo, Hemelsdaele, De Komme, De Lenaard, De Smalle en St.-Leo Sint-Pieters kan de lijst consulteren en zien hoe hij of zij op deze lijst opschuift. En op een dag is het dan zo ver… Op 1 januari 2010 werden er opnieuw een aantal leerkrachten binnen onze scholengroep vast benoemd. Voor alle duidelijkheid: een vaste benoeming gebeurt steeds op niveau van de VZW en niet op schoolniveau!

Drie leerkrachten van onze school werden op donderdag 11 februari in het Sint-Leocollege uitgenodigd om het goeie nieuws met een glas te bezegelen: Meneer Thomas: voltijds (was voorheen al halftijds vast benoemd) – juf Fien 23/24 en juf Veerle 5/24. Proficiat aan onze mensen arbeidsvreugde in De Smalle

en

nog

veel

Juf Sofie en Laurens trouwen!

Juf Sofie trouwt voor de wet met haar liefdevoor-het-leven Laurens. Op vrijdag 12 maart zal in de morgen juf Martine als fiere mama bij de kapper aan te treffen zijn. Haar dos moet picco bello in orde want om rond 15.00 uur moet ze in het stadhuis van Brugge haar eerste traantje wegpinken. Daarna zal ze met papa Dirk haar dochter tot ieders tevredenheid ‘weggeven’. Het jonge paar zal hun nestje bouwen in de Bommelbekestraat. Sofietje, van harte gefeliciteerd hé!

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


4 Meneer Rudy

Papa van juf Ria overleden Op 9 februari laatstleden overleed de heer Willy Vandesteene, papa van juf Ria uit de vijfde klas. Hij stierf na een slepende ziekte in het AZ Sint-Jan te Brugge. Ik heb de papa van juf Ria nooit gekend. Maar toch was ik dicht bij zijn laatste levensmaanden betrokken. Haar papa had namelijk dezelfde kanker als die van mij: longkanker. En zo konden we dikwijls naar elkaar luisteren. Hoe de ziekte bij mijn papa evolueerde, wat de aftakeling inhield en vooral hoe je zoiets verwerkt. Het valt immers niet mee wanneer je iemand die je zo dierbaar is als je eigen vader, elke dag een paar stappen achteruit ziet gaan. Meer dan een jaar was haar papa ziek en telkens ik informeerde was het antwoord: “slecht!” Maar toch bleef Willy doorvechten alsof het een hardnekkige verkoudheid betrof. En dan herken je zoveel gelijkenissen met de laatste maanden van mijn papa, die stierf op het schoolfeest nu bijna drie jaar geleden: nog willen rijden met de auto, snakken naar zuurstof, maar vooral altijd moe. De laatste weken praatten wij vaak over de dood en meer bepaald over de laatste uren. Hoe herken je de dood wanneer hij om de hoek komt gluren? Is hij een vijand of een vriend. Vechten vaders of geven zij zich vlug gewonnen. Ik vertelde Ria van A tot Z hoe mijn vader zijn laatste uren beleefde. Ik zei haar hoe rustig hij was tot hij een kwartiertje voor het definitieve afscheid toch nog bang werd. Doodsangst noemt men wellicht zoiets. De dood neemt dan heel snel de overhand en dan pas besef je dat de dood ook een verlossing meebrengt. Het is over de strijd, het is voorbij…

Ria heeft daar veel aan gehad, zo hoop ik toch, en éénmaal bij het bed van haar vader wist ze hoe haar vader op zijn manier afscheid nam. Net zoals moeders altijd moeders zullen blijven, zijn ook vaders heel tedere wezens. Zelfs een generatie die nooit over de dood sprak, kan er evenmin onderuit. Een vaarwel. Ria heeft ontzettend veel voor haar vader gedaan. En ik weet uit ervaring dat het eigenaardig aanvoelt wanneer al dat werk plotseling wegvalt. Je hoeft niet meer zo nodig snel snel naar de kliniek. Je hoeft je plots de was niet meer aan te trekken, afspraken te maken met dokters en verslag uitbrengen bij de naaste familie. Plots is het stil. Heel wat mensen woonden de uitvaart bij en dat is altijd een steun: je niet alleen te moeten voelen tijdens dat moeilijke moment. Het koor waar Ria reeds vele jaren deel van uitmaakt, maakte en dat klinkt misschien gek, er iets buitengewoons van. Veel sterkte Ria in naam van heel het team uit De Smalle Meneer Rudy

Fietsen en dansen voor Haïti De ramp in Haïti bracht een golf van steunacties doorheen De Smalle. Met onze vierdeklas besloten we de sportieve kaart te trekken: we zouden naar het centrum van Brugge fietsen en daar op enkele toeristische plaatsen dansen om de mensen wakker te maken voor de problematiek in Haïti. Om geld in het laatje te brengen, bedachten we een sponsortocht: we lieten onze fietstocht naar Brugge sponsoren per kilometer. We hoopten dat het zou aanslaan bij de kinderen en hun familie en kennisenkring… Met verstomming waren we geslagen toen we de sponsorkaarten terugkregen van de kinderen: een korte rekensom leerde ons dat we wellicht meer dan

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


5 1000 euro zouden ophalen met onze vierdeklas… WAUW! Een grondige voorbereiding mocht natuurlijk niet ontbreken, dus vlogen we er vol enthousiasme in. Meneer Franky en Meneer Anthony planden zorgvuldig de route, terwijl de leerlingen van het vierde elk een t-shirt in Haïti-thema schilderden. Daarbovenop werd er per klas nog eens een reuzespandoek geschilderd die we zouden tonen op de plaatsen waar we dansten… Een drukke en intense voorbereiding, maar je zag duidelijk dat de leerlingen er 200 procent voor gingen: wat een inzet! Om klokslag halftwee vertrokken we richting Brugge : er werd duchtig doorgefietst en een halfuurtje later stonden we in het Minnewaterpark. Wat weinig volk daarginds, maar het was een goeie opwarmer ! We reden verder richting Walplein en Simon Stevinplein en daar was het raak: heel wat voorbijgangers zagen dat er iets gaande was en kwamen een kijkje nemen! Opgestoken duimen en complimentjes deden ons enorm veel deugd. We fietsen als slot nog door naar de markt en de burg, waar een Engese toerist uit zijn restaurant kwam gesneld om ons vlug nog wat centen toe te stoppen… ‘Very moving !’ (Heel ontroerend !), zei hij erbij. De vierdeklas wuifde Brugge vaarwel en reed terug richting school… Wat een dag! In de week na de actie brachten de leerlingen hun verzamelde sponsorgeld stilaan binnen en we konden gaan tellen : Het begon met 10 euro en we eindigden op 1444,89 euro… Onvoorstelbaar! Een dikke proficiat aan alle vierdeklassers en een ‘dankjewel’ aan alle sponsors! Zonder jullie

inzet en steun

hadden we dit nooit kunnen realiseren! Meneer Anthony

ONS SCHOOLFEEST

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


6 Tijdens het weekend van 20 en 21 maart beleven we in De Smalle:

25

ste

kinderoptreden en het vijfde feest van de Koolkerkse jeugd

We zijn opnieuw klaar voor het hoogtepunt van dit schooljaar: ons 25ste schoolfeest. Hieronder lees je het volledige programma. Kom genieten van het kinderspektakel:

Zaterdag 20 maart Bar in het centrum open. 1ste Kinderoptreden in de sportzaal 2de Kinderoptreden in de sportzaal Ribbenfestijn Feest van de Koolkerkse jeugd met onze traditionele playbackshow Toegang: volwassenen: 3 € Kinderen jonger dan 12: 2 € De plaatsen zijn genummerd. Deuren open. 13.00 14.00 16.00 18.30 20.00

20.30 Playbackshow We voorzien een pauze halfweg. Doorlopend: Smallekraam

frieten

aan

ons

gekend

Zondag 21 maart 13.30 bar in het pariaal centrum open 14.00 Derde kinderoptreden 16.00 Vierde kinderoptreden 18.30 Ribbenfestijn 20.00 Trekking tombola Doorlopend: frieten – oliebollen – bar Ook dit jaar serveren we op zaterdag en op zondag vers gegrilde en heerlijk gekruide varkensribben (klaargemaakt door Tim en Hedia van het restaurant Veldzicht) En: ze worden geserveerd à volonté (met groentjes en sausjes) Prijs per volwassene: 12,5 euro Prijs per kind: 8 euro De ribben kunnen ook worden besteld op zaterdag 6 maart (zie verder).

Trekking tombola Na het ribbenfestijn volgt het traditionele slotstuk: de trekking van de tombola. Elk jaar doen we ons best om zo’n 70 prijzen te verzamelen. Op een tombolabiljet staan vier nummers. Je krijgt 4 nummers voor… 3 euro. Ook dit jaar is de eerste prijs een heren- of damesfiets gesponsord door de familie Vanbelle (kapsalon Chanell). We hopen op een duwtje en daarom geven we volgende week per gezinsoudste twee kaarten mee. Uiteraard is er geen aankoopverplichting! Tenten op het plein Net als vorig jaar voorzien we zes verwarmde tenten op het dorpsplein. De tenten zullen worden versierd door de kinderen van De Smalle.

Medewerkers schoolfeest Zin om een handje uit de mouwen te steken? Wij zoeken nog voor de zaterdag 5 medewerkers en voor de zondag 7! Wie zin heeft: is welkom! Concreet:

OPZETTEN PODIUM

Op woensdagmorgen 17 maart beginnen we ’s morgens de zaal en het podium klaar te zetten. Tegen de middag staan de grootste stukken op het podium. Op zaterdag en zondag zoeken wij nog extra helpers die kunnen helpen bij het opdienen. Op maandagmorgen volgt dan de grote opkuis. Kinderen rapen papiertjes; mama’s en leerkrachten poetsen de zaal en het centrum. Na de middag worden alle kinderen getrakteerd op een ijsje! Wil je ons helpen en kun je wat tijd vrijmaken? Neem contact op met de leerkrachten, met mij

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


7 (050/33.29.04) of met Yves Vermeulenvoorzitter-(0498/08.48.38) en Nadine Cattoor –ondervoorzitter-(0478/43.92.10). Wij bedanken je nu al op voorhand

We zoeken nog: Milde sponsors die ons willen steunen met prijzen voor onze tombola…

TOEGANGSKAARTEN KINDEROPTREDEN Prijs per volwassene: 5 € Prijs per kind: 3 € KAARTEN RESERVEREN De kaarten kunnen worden gekocht op school en wel op zaterdag 6 maart De schoolpoort gaat open om 9.00 en we starten onmiddellijk met de reservatie. Wanneer je in de school komt, krijg je van juf Anne Timmerman een nummer en daarmee wacht je gewoon je beurt af (er is koffie). Om de reservaties vlot te laten verlopen zullen vijf leerkrachten (één voor elke voorstelling en iemand voor de playbackshow) aanwezig zijn. Het aantal kaarten dat kan worden besteld is onbeperkt. (Je mag bijvoorbeeld ook kaarten bestellen voor ouders uit de buurt die de zaterdag niet kunnen reserveren.) Om 12.00 eindigen de reservaties. Die morgen kun je ook kaarten aanschaffen voor het ribbenfestijn op zaterdag of op zondag. Achteraf kunnen er nog kaarten worden besteld! Hiervoor kan je bellen op maandag 8 maart vanaf 8.00. Maar, zoals altijd geldt ook hier: op is op… Aan het raam van de klas van juf Johanna zal telkens kunnen lezen hoeveel kaarten er per voorstelling nog beschikbaar zijn. Uit ervaring weten we dat de zondag altijd zeer snel is uitverkocht. Onze excuses daarvoor…

DVD

Nog één spektakel nr.25 en dan is ‘t gedaan?! Ja, zeker! En neen, we zijn nog niet met pensioen (sommige ouders dachten dit al) of we zitten niet met een tekort aan ideeën. De bedenking ontstond al op 3 september 2008 (dus vorig schooljaar). Met àlle leden van onze beide denktanken ‘scenario en decor’ zaten we toen bij elkaar om te brainstormen. Hoewel we toen nog 2 gloednieuwe spektakels moesten bedenken (zie je wel dat we nog ideeën hadden), voelden we aan dat we konden stoppen na 25 pareltjes van kinderspektakels.  

25

25 = zilver Een zilveren afsluiting Mooi toch!

25

Een bedenking: Bij ons 1000-man tellend publiek zitten er nu mama’s en papa’s in de zaal die ooit zelf optraden in onze eerste shows en die nu komen kijken naar het optreden van hun eigen kind(eren). Het is dus tijd voor wat anders. Een nieuwe, jonge denktank is inmiddels opgericht en is al 6 maanden volop bezig met ons schoolfeest 2011 ! Wat het worden zal, houden ze nog even binnenskamers. En gelijk hebben ze. Alles op zijn tijd. Feit is dat we de nieuwe ideeën met het hele schoolteam zullen steunen.

Ook dit jaar wordt het kinderspektakel op DVD uitgebracht. Kostprijs: 17,50 euro. (Zie bestelstrook achteraan). ____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


8 Maar laat ons eerst maar met volle teugen genieten van

Spektakel 25:

Vrij vertaald uit het Noors als

In de stille tuin van onze school dwaalt een mysterieus figuurtje dat giechelt en fluistert: “Aarde en water, vuur en wind, wie zoeken wil, zal …” Het verdwijnt even geheimzinnig als het gekomen is… Wout, een leerling uit de Smalle loopt naar de stille tuin. Hij wil even tot rust komen. Zijn 4 vrienden manen hem aan om toch maar naar klas te gaan anders zullen ze ‘t weer mogen uitleggen… In de les sociale vaardigheden hebben de kinderen een opdracht gekregen: “Zoek de 4 peilers van het geluk en verzamel de symbolen in jullie gelukszakje…” Dat is geen makkelijke opdracht. Voor de één is dit geld of een crossfiets, … voor de ander is dit cola of een nieuwe pc… Er wordt ook gezocht in de stille tuin. Daar moesten ze immers zoeken, had de juf gezegd. Een spreuk was de sleutel tot … Maar hoe klonk die nu ook alweer? Zoek… zoek… tot… “Aarde en water, vuur en wind, wie zoeken wil zal altijd zoeken, wie vinden wil, die vindt…” Plots… verschijnt PIXIE, het geheim-zinnig aardmannetje. Hij is bereid de vrienden te helpen bij het vinden van de symbolen als ze toelating krijgen van de koningin die erover waakt dat iedereen gelukkig blijft… Koningin: “Pixie, jij leidt hen op hun zoektocht naar geluk en roep ons wanneer je ons nodig hebt.

Maar… houd je wel aan de regels of je verdient het symbooltje niet.” Ze ver-dwijnen door de magische poort. Maar … ze worden ook achtervolgd door 5 andere, nieuwsgierige kinderen … Pixie laat onze 5 vrienden de pracht van de aarde aanschouwen: zonnebloemen, planten, oersterke bomen, … Onder leiding van hun gids vinden de kids bij de elementen ‘aarde, lucht en vuur’ de 3 sleutels …

Intussen nemen de achtervolgers het niet zo nauw met de rechtvaardige leefregels. Ze zijn in alles veel nonchalanter en trappen hier en daar bloemen en planten kapot. Ze spelen zelfs met het vuur, zwaaien ermee tot de gensters er af vliegen. Levensgevaarlijk! Er zal moeten opgetreden worden… De koningin verschijnt intussen al en biedt haar gelukwensen aan voor het voorbeeldig gedrag van de groep van Pixie. Ze deden het immers fantastisch. Het ene element dat jullie ontbreekt, krijgen jullie … Maar… Op dat moment breekt tumult los. Leden van de koninklijke garde en een controleurtje sleuren de achtervolgende bende tot voor hun koningin. Controleur:” Deze mensjes uit de andere wereld worden onder arrest geplaatst. Ze worden veroordeeld!” Wat nu? Hoe zal de koningin reageren? Regels werden hier overtreden. Dat kan niet! Ze plaatst de kinderen voor een moeilijke keuze… (wordt vervolgd) Meneer Franky

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


9

Spektakel 25: een tipje van de sluier…

Enkele voorsmaakjes in beeld :

De leerlingen van 4B kregen een schrijfopdracht rond het 25ste kinderspektakel : Licht een tipje van de sluier op, zonder teveel te vertellen aan de lezer… Het resultaat van enkele leerlingen kun je hieronder lezen ! Let wel, het zijn slechts flarden, want sommige tipjes van de sluier waren namelijk iets te groot en jullie begrijpen natuurlijk dat we nog niet te veel willen verklappen. Veel lees- en kijkplezier met het voorsmaakje ! Meneer Anthony ‘In dit spektakel zijn er 2 werelden : een magische en een echte. Er zijn ook 5 kinderen die moeten van juf Inge de 4 peilers van het geluk zoeken. Maar andere kinderen zien dat en volgen hen. Opeens komt er een gek mannetje… Wie is het ? Waar komt hij vandaan?’ Jens Brandt ‘In de stille tuin wordt er mysterieus gegiecheld. Hihihi, hahaha… Op een dag is Wout gehaast en eet een boterham in de stille tuin. Zijn vrienden werken hem tegen. Later is er ruzie op de speelplaats en krijgen als opdracht van een juf: Zoek de 4 peilers tot geluk! Zo ontdekken ze door hard zoeken en denken, met een magische spreuk, een magische wereld. Ze worden door een geheim mannetje rondgeleid… Maar wat, waar en hoe, weten ze niet…’ Mathieu Vanhulle

Imke Vermeulen

‘… Er zijn ook 5 achtervolgers die de magische wereld vernielen. Op het einde heeft de … het … in haar hand…’ Tim Vandeweghe ‘…In de stille tuin zien ze veel stof… Na goed kijken zien ze een poort, ze gaan erdoor. Ze komen in een magische wereld. Dan komt er een aardmannetje…’ Thibo Caster ‘Wat het laatste symbool is, verklap ik nog niet!’ Thibault De Soete

Jens Brandt

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


10

Nieuwsflash uit de peuterklas…

De Voorbije weken hebben we rond allerlei dingen gewerkt. Het konijn was een van onze onderwerpen. De peuters konden van alles beleven. Ze mochten zich verkleden als een konijn, rondspringen als een konijn en een echt konijn aaien en borstelen! Sedert kort hebben we op onze school een klein dierenparkje, met verschillende dieren nl.

kippen, cavia’s en een konijn. Zijn naam is Zwartje! Zwartje is dus bij ons op bezoek geweest in de klas. We moesten heel stil en rustig zijn, want anders was Zwartje bang. Het was een hele ervaring! We konden ook luisteren naar de avonturen van Rikki het konijn.

Juf Lieselot start de zomerklas. Ze komt de maandag voormiddag, de dinsdagvoormiddag en de vrijdagvoormiddag langs in onze klas. Juf Lies

...wij vieren hoedjescarnaval !!!

Een piratenhoed of ééntje van een heks! Een véél te grote clownsmuts of een politiepet! Wat is er nog leuker dan ‘gekdoenderij’! Met elke dag een andere hoed op en zo stappend in de lange rij. Zwaaiend naar elkaar met een sierlijke groet en smink hier al op mijn snoet. Zo wensen we elkaar goeiemorgen of een fijne ‘hoedjesdag’toe en weet je, we geraken dit nooit echt moe! Daarna volgt in trage pas vooruit, de plechtige ‘hoedenpolonaise’ onze klas uit. Door de gang en tot meneer Rudy’s bureau, tot het niet meer kan! Wat een lol, wat een pret, hoedjescarnaval is té gek! Juffen Lies en Ann

In onze peuterklas hebben we sedert kort een extra juf…. Juf Lieselot!

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


11

Carnavaldag op 12 februari In ons klasje keken de kindjes erg uit naar de carnavlaperiode. Op de kalender werd afgeteld tot het zover was. Carnaval is zotjes doen, zich verkleden, muziek, zingen….kortom, je eens laten gaan. We maakten in de klas iets om onszelf mee te verkleden. Enkele kleuters kozen om kattenmaskers te maken. 2 kleuters maakten een mooie Indianentooi. De rest koos voor een kippenmasker. De vrijdag voor de vakantie mocht iedereen verkleed naar school komen. Prachtig om zien! Ik had een volledig nieuw klasje met prinsesjes, brandweermannen, clown’s, hondje, verpleegster, bloem Kaatje, ridders, kok, plop, Mega Toby, agent, Ninje Turtle en indiaantjes.

We mochten onszelf voorstellen aan de hele klas. Toen werden prins en prinses carnaval gekozen door stemming van alle kleuters. Onze Marie werd de prinses (verkleed als Kaatje) en Matthew werd de prins ( verkleed als ridder). In de namiddag gingen we met alle kleuterklassen naar het plein aan de kerk waar we met confetti mochten gooien

Blije gezichtjes alom Juf Krista

1ste leerjaar: pinguins

ijsberen

en

Op de Noordpool leven de ijsberen en aan de andere kant van de wereldbol, de Zuidpool, leven de pinguins. Ze kunnen elkaar niet zomaar eens een bezoekje brengen hoor! Daarvoor wonen ze te ver van elkaar…

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


12

Wist je dat de ijsbeer een vetlaag van wel 8 cm heeft? Zo kan hij goed tegen de ijzige kou‌.

Dat en nog veel meer leerden de kinderen in het eerste leerjaar! We knutselden ook een echte pinguin en speelden super veel spelletjes in verschillende hoeken. Neem maar eens een kijkje in onze klas en geniet mee met ons. Juf Martine

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


13

zie ook op de volgende pagina!!!

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


14

Combi-moment op 29 januari 2010 ____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


15 Hennie de heks en de toverwedstrijd door Korky Paul en Valerie Thomas

We zijn de combi gestart met het vertellen van een verhaal dat halfweg gestopt werd. De kinderen konden in hun combigroepje het slot bedenken en uittekenen. Niet zo makkelijk om te overleggen, hoor! Ze kwamen heel goed overeen en elke groep bedacht een prachtig slot. Hartjesregen…regenboogregen…honderden zonnen…een blinkend kader…supergrote taart… Dat de kinderen zich geamuseerd hebben, bewijzen deze prachtige foto’s. Tot de volgende combi, Juf Anne en Juf Martine

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


13 januari 2010, een sportieve dag voor de Smalle!

16

Een school is een gemeenschap, dat heb ik nog eens duidelijk gezien tijdens het netbaltornooi! Ouders en grootouders die als chauffeur in de bres sprongen of als klinkende supporter langs de zijlijn stonden, kinderen van drie verschillende leerjaren die hun sportiefste beentje voorzetten, oud-leerlingen die nog eens opduiken (zelfs in rolstoel) om de prestaties van zus of broer aan te moedigen, leerkrachten die meejuichen. Met zijn allen stonden ze in Sint-Pieters om het Tempelhof op stelten te zetten. Zelfs het officiële spandoek van de Smalle ontbrak niet! Onze leerlingen waren soms boos als iets mislukte, ze stampten wel eens op de grond als de bal in het net landde en ze keken wel eens met wat ongeloof naar de scheidsrechter die een beslissing tegen hen nam, maar in alles bleven ze sportief! Aanmoedigingen, aanwijzingen en steeds weer er voor gaan: dat is ons team! Ze verloren weinig punten en scoorden op schitterende wijze. Elke ploeg ging er ten volle voor en de leuze ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ paste in alle opzichten bij ons! We mogen trots zijn op wat ze deden. Natuurlijk mogen we niet vergeten dat een goede trainer en coach dit alles in goed banen heeft geleid: juf Magda. Hopelijk mogen we er de volgende keer weer bij zijn met een even sportieve bende! Het was een fijne namiddag! Juf Lieve, Juf Martine

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


17

Op stap naar het secundair De leerlingen van het zesde krijgen stilaan de ‘ik-ga-naar-het-middelbaar’ microbe! En daar hebben ze behoorlijk wat vragen bij. Een heel thema lang hebben we daar tijd aan besteed! Uitleg over kiezen en wie we zijn, maar ook het C.L.B. in klas om meer duidelijkheid te krijgen over ASO EN TSO,… Ook de ouders konden een avond naar de school komen voor een woordje uitleg over die middelbare school. Met het zesde werden we dan ook nog eens een dagje uitgenodigd in twee middelbare scholen: Sint-Leo en Hemelsdale. En wat vonden onze leerlingen daarvan? Matthias I: Ik verwachtte wel dat het een leuke dag zou worden en dat we iets konden leren over hoe het gaat in zo’n middelbare school: welke lessen je daar allemaal doet en hoe het er daar aan toe gaat. We hebben een rondleiding gekregen. Ik vond het uiteindelijk wel leuk. En ik verlang al naar het volgende jaar in het middelbaar. Louise: In St.-Leo was een zeer grote speelplaats. In de eetzaal rook het lekker, jammer genoeg hebben we er niet kunnen eten. Ik voelde me er op mijn gemak. Lisa: We waren in St.-Leo. Mijn eerste indruk was: “wauw”, wat een grote en open school en modern. Je voelt je als een vis in een bokaal. Emelie: Ik dacht: “Al dat gepraat ga ik nog beu worden, maar wat heb ik leuke en interessante dingen gezien! Hemelsdale was een mooi stukje geschiedenis. Soms best wel eng, maar toch speciaal!

Paulien: We hebben een paar leuke lessen gevolgd… We werden goed ontvangen en de leerkrachten waren vriendelijk. Lorenzo: In Hemelsdale kreeg ik echt de kriebels! Ik vind het niet zo leuk, alleen de les latijn was leuk. Misschien vat Cleo het zo wel goed samen: Ik verwacht wel van het middelbaar dat je goed begeleid wordt en dat je er ook welkom bent. Gewoon een goede school en vriendelijke juffen en meesters! Hoe sterk ze misschien ook uitkijken naar de volgende stap in hun leven, toch blijven ze nog even onder de vleugels van de Smalle. En op het einde van het schooljaar hopen wij dat ze klaar zijn om uit te vliegen! Juf Lieve

Naar het secundair Dinsdagavond 23 februari werden de ouders van het 6de leerjaar uitgenodigd op een voorlichtingsavond omtrent de studiekeuze van hun zoon of dochter. Heel wat ouders kwamen luisteren naar de heldere voordracht van Sabine Stroobandt, medewerkster aan het CLB Brugge.

Tine: Sint-Leo was een doodlopende doolhof. Ik voelde me daar een beetje raar, zo tussen al die grote leerlingen. Ik vind het jammer dat we geen andere scholen bezochten. Sien: We waren benieuwd hoe de gebouwen er uit zagen, maar toch, in het achterhoofd “volgend jaar ben ik weer de kleinste!” Het wordt weer wennen. ____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


18 Nadat zij even de werking van het CLB had uitgelegd ging het over ASO, TSO, BSO en nog meer O’s. Voor de ouders is het inderdaad verre van makkelijk om door de bomen nog het bos te zien. Vooral in de binnenstad zijn er een inflatie aan scholen gevestigd, de ene al (veel) beter dan de andere. Ga maar op zoektocht… De klemtoon lag bij de keuzemogelijkheden. En hoe in de loop van de schoolloopbaan nog wel meer knopen moeten worden doorgehakt. Vaak mikken ouders veel te hoog voor hun kinderen. Wanneer het ene niet lukt, kan men wel afzakken naar een mindere richting: het watervalsysteem. Een mogelijkheid maar zeer demotiverend voor de student jaar op jaar wordt geconfronteerd met een andere (en mindere) richting. Vaak is het beter wat lager te mikken. De student kent succes en put daar de nodige motivatie uit. Je kent het wel: ze gaan met de zesde klas op bezoek naar een secundaire school en krijgen daar een lesje technologie, aardrijkskunde en Latijn. Reken maar van yes, dat ze bij hun thuiskomst liefst deze laatste richting volgen. En het lijkt poepsimpel tijdens het lesje: 10 woordjes leren. Waw! Op een jaar moeten er wel 640 woorden worden gememoriseerd! Dat is even andere koek dan die tien woordjes van dag één…

Meneer Rudy

E.H.B.O. in de klas

Val je flauw? Ben je nog wij bewustzijn? Adem je nog wel? Natuurlijk wel! Maar wat als dat niet het geval is? Wat doe ik dan? Paniekeren, roepen, weglopen, de honderd bellen, euch.. Op deze situatie is niemand ooit voorbereid, maar het is toch belangrijk dat leerlingen weten wat zij kunnen doen. Daarom kwam gedurende twee dagen een verpleger in de school die uitleg gaf over de vitale functies: ademhaling en bloedsomloop! Onze leerlingen van het zesde luisterden met gespitste oren naar de deskundige uitleg en ze waren zeker niet te verlegen om de nodige vragen te stellen! Theorie was één kant van de zaak, maar ook de praktijk werd in de klas gebracht. En daar hadden ze zeker gemengde gevoelens over… Juf Lieve

De grote uitdaging (oproep 2)

Beste ouders, een raad van tante Kaat: kies een richting waarvan je op z’n minst vermoed dat hij of zij het aankan. Want, zo besloot Sabine: op het einde van de rit zit je toch met een gelijkwaardig diploma. En tenzij je voor een beroep kiest, moet het dan pas eigenlijk echt beginnen…

Het Smallelabyrint is populair zowel in België als in Nederland. We zijn te zien op You tube en er verschenen reeds twee artikels in Nederlandse pedagogische tijdschriften. “Goede jufrouw Inge, Ik ben Imke van Dillen. Initiatiefneemster van een nieuw initiatief Ons Labyrint.Toen ik op

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


19 het plein de Parade in ’s Hertogenbosch het labyrint realiseerde en vervuld was van de reacties van de kinderen, vond ik jullie inspirerende verhaal over ervaringen met het Labyrint op jullie school. Het heeft mij en velen geïnspireerd om nog meer scholen te verrijken met het labyrint. Voor meer info over het concept : www.onslabyrint.ning.com Ik wil je heel erg bedanken voor jullie inspiratie. Hoe dat heeft doorgewerkt zie je op twee filmpjes die we hebben gemaakt. Ze staan op youtube: Eentje voor volwassenen: http://www.youtube.com/watch? v=mn0Z36LJE2w Eentje voor kinderen: http://www.youtube.com/watch?v=O2umz_xW4U Voel je vrij om ze te gebruiken op jullie school!

Jaja! initiatieven vanuit het hart werken inspirerend! Vertel het voort. Ik wens je alle goeds” We streven ernaar om Europa te veroveren en dus heb wij jullie beautifull mind nodig! Bruno Overbergh liet zijn megabrein overuren kloppen en maakte ons gelukkig met zijn labyrintactiviteit. Nu nog jullie hersenspinsels ontvangen en we zijn immer gelukkig. Steun ons om van het Smallelabyrint een volwaardig exportproduct te maken! De uitdaging Maak de allerbeste, allermooiste of allercoolste activiteit op ons labyrint. Fantaseer er op los, gebruik uw onbenutte creativiteit, sla uw gezinsleden met verstomming en win deze uitdaging! De uitdaging: Creëer een activiteit (liefst voor kinderen) op ons labyrint. Dit kan een rustige activiteit zijn, een loopspel, een opdrachtentocht…kortom alles wat uw creatief brein produceert als toffe activiteit op ons schoollabyrint.

Ook Marja de Vries heeft jullie genoemd. Ze is actief in transformatie van het onderwijs. http://marjadevries.nl/transformatievanlerene nonderwijs/nieuws.php “Er is al een labyrint op een schoolplein in België Er blijkt sinds 1 september 2006 al een prachtig voorbeeld van het labyrint op een schoolplein in België te zijn: op hun website schrijven ze: "Een labyrint is een middel om onze kinderen in de huidige maatschappij van presteren én populair moeten zijn, de kans te geven even op adem te komen en hen te helpen bij wat werkelijk van belang is. In vrede zijn met jezelf en met je omgeving. Een vredevol contact hebben met je eigen kern. En vandaaruit in harmonie met de ander samenleven." Hier is een prachtige foto van dit Belgische schoolplein: http://www.desmalle.be/labyrint/labyrint.html”

Gegevens: Ons labyrint heeft een diameter van 13.50 meter. Een labyrint is geen doolhof. Je hebt één pad dat weliswaar voortdurend wendingen maakt, maar het pad leidt naar één plaats, naar het centrum, de kern. Geen doodlopende paden, geen misleidingen. In de kern kunnen een tiental kinderen zitten Ze zijn eeuwenoud en wereldwijd verspreid. Je kunt er naar hartelust mythes en legendes

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


20 rondspinnen. Het kan groots zijn maar evengoed klein en steengoed! We willen het labyrint een boost geven en onze kinderen vreugde laten beleven aan wat een lijnenspel lijkt. Spelen binnenbrengen bij juf Inge. Schrijf zeker uw naam onder uw activiteit Deze uitdaging loopt tot uw inspiratie op is. De activiteiten worden opgenomen in ons labyrintenspelboek! Dit betekent eeuwige Europese roem. Laat je maar eens gaan! Juf Inge

Verhalenschrift in het tweede leerjaar Net na de kerstvakantie kregen de leerlingen van het tweede leerjaar een verhalenschrift. Hierin mogen ze schrijven wat ze willen: echte of verzonnen verhalen, gedichten, het verloop van een dag,… . Met dit verhalenschrift proberen we als leerkracht de schrijfmotivatie te verhogen. De leerlingen reageerden alvast enthousiast! Geniet mee van enkele verhalen… Juf Heidi We gaan beginnen. Scheidsrechter klaar? Dan kunnen we beginnen. Blondel aan de bal. Past hem naar Sonck. Sonck trapt. Oei, een metertje naast! Stijn Stijnen trapt de bal. Blondel past de bal naar Dirar. Dirar trapt. Goal!! Het is 1-0 voor Club Brugge. Club Brugge wint tegen Cercle. Thomas

Gisteren ging ik naar de Damse Vaart om te kijken naar het ijs. Maar er was veel wind en we zijn vlug naar binnen gegaan want het was veel te koud. Chiara

Kobe en Roeland zijn goede vrienden. Op woensdagmiddag hadden ze afgesproken op het voetbalplein. En ze voetballen, maar Kobe trapt de bal in een hoge boom. Roeland en Kobe kunnen niet bij de bal. Maar Roeland heeft een idee. Hij zegt: we halen een ladder! En dat doen ze ook. Maar als ze terugkomen is de bal uit de boom. Er staat een jongen naast de boom. Hij heeft de bal in zijn handen. Kobe zegt: die bal is van Roeland en mij! De jongen wist dat niet. Roeland heeft de ladder al aan de kant gezet. De jongen zegt: kom, we gaan spelen. Roeland en Kobe vinden dat een goed idee. En dat doen ze, ze spelen en spelen. Roeland Mijn papa is politie maar toen zijn baas zei dat hij 6 maanden naar school moest gaan was hij niet zo blij. Om 5 uur moest hij zijn bed verlaten en de trein nemen naar Brussel. Papa zat dan elke dag te leren toen ik in mijn bed lag. Normaal was het gedaan op 20/01/2010 maar door de sneeuw was het een weekje later. Papa is geslaagd, joepie! Hij mag nu altijd met de motto rijden. Pas maar op voor mijn papa!! Febe

Opstaan, opstaan, je moet naar school. Moet dat echt nu? Jaja, vlug wassen. Okee, ik kom al… Klaar? Kom je eten? Mmm, cornflakes met melk op, mag ik nog een beetje? Jazeker. Goed, maak je maar klaar. Bijna klaar, alleen nog mijn handschoenen aan. Zo, klaar, mag ik al door? Ja. Stap, stap, stap. Daag, mama. Daag Jaap. Triiiing. Dag Bram, dag Jaap. Ik tel: 5, 4, 3, 2, 1. Net op tijd. Gauw, pak je pen en je lat voor het dictee. Ja, juf. Het eerste woord: kip … aap … ik… in… de… peer… mes … auto. Sara, neem de rekenschriften maar. Okee juf. Bladzijde 60. Iedereen klaar? Ja, juf. Ik leg uit: oefening 1 is maal, oefening 2 is gedeeld door, oefening 3 is plus of min. En de laatste oefening: onderstreep wat kleiner is dan 1 meter. Nog vragen? Niemand? Aan de slag dan maar. Als je klaar bent mag je bij juf komen. Goed zo, Jaap, nul fouten. Neem maar je eventijdboekje. Ja, juf. Iedereen klaar? De laatste minuten mag je denkspellen doen. Joepie!!

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


21 Kom Bram, gaan we samen spelen? Leuk, ja. Even later.. Joepie, gewonnen! Thibault

Alles mag zijn…. In het vijfde leerjaar werkten we rond je zelfbeeld. Het zelfbeeld dat mede bepaald wordt door je pluspunten en je mindere punten. De kinderen kregen de opdracht in de spiegel te kijken en te reflecteren over hun totaalpakket. Dit zijn enkele reflecties die van de bedenkers gepubliceerd mochten worden. Ik respecteer uiteraard het recht op privacy!! JufInge Alles mag zijn Ik heb sproeten en grote voeten. Ik heet Lisa en soms noemen ze me pizza. Ik ben groot, maar chapeau zei de juf tegen mij. Ik ben eigenlijk heel normaal, maar soms maak ik veel kabaal. Ik ben blij met mijn leven, dus voor mij is het om het even! Lisa Meeuws

Alles mag zijn Mijn liefje is Brecht, in rekenen ben ik slecht. Mijn trui is groen, mijn mama vindt mij een echte kapoen. Mijn ogen zijn bruin, een beetje zoals een kruin. Ik heb twee zussen en ga nooit met bussen. Ik heb handen met grote randen. Ik hou van sterren die me naar de les van juf Inge brengen Laetitia Hernalsteen Alles mag zijn Krullende haren, leuke kleren, mooie lach, Alles wat ik maar wensen mag. Wel een beetje klein, maar dat vind ik best wel fijn. Leuke ouders, lieve vriendinnen, zachte poesjes, alles wat ik maar wensen mag. Thuline Vanderhaeghen Alles mag zijn Taal kan ik niet zo goed,

Maar ik oefen altijd met volle moed. Ik durf wel eens liegen hoor, maar ik los het wel op! Ik werk aan mijn taal door en door. Dan ben ik weer tip top. Ik ben soms wel eens boos, Maar daarna heb ik spijt en zal ik hem troos(ten). Brecht Loones Alles mag zijn Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik het. Mijn haar mooi lang, altijd in de plooi. In de zomer weeral sproeten, dan loopt iedereen te roepen: “Hé met je sproeten!” Overal op school en thuis. Knutselen, dat zit in mij wel pluis. Nagelkes lang, afkraken kan! Maar iedereen moet tevreden zijn met zich waar het ook kan! Shauny Despriet Alles mag zijn Wie ben ik? Ik lust graag saus, ontmoet ik ooit de paus? Ik ben goed in taal, een tip voor jullie: herhaal, herhaal, herhaal! Maar iets slechts is netjes schrijven, zal ik ooit blijven drijven? Praat maar niet over zelfverzekerdheid, ik kom bijna altijd op tijd. Mama zegt: wel heb je ooit! Dan zeg ik: Wel heb ik nooit! Schahinez Deroo

ALLES MET DE BAL leerjaar B

3de

Op 5 januari gingen het 3de en 4de leerjaar naar ‘De Koude Keuken’ Om deel te nemen aan de sportactiviteit ‘Alles met de bal’. De kinderen schrijven… Alles met de bal

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


22 Vanmorgen zijn we met de bus naar de Koude Keuken geweest. We zijn ons gaan omkleden in de kleedkamer. Dan zijn we naar de sporthal gegaan om allerlei balsporten te doen. De eerste oefening was met de bal in een gat gooien. Dat vond ik leuk. In de tweede zaal zijn we gaan stuiteren met een bal. Daarna zijn we naar de derde en de laatste zaal geweest. De reuze ballen lagen daar op ons te wachten. We hebben ons terug aangekleed. Daarna de bus op en terug naar school! Marthe Lammens (3B)

Alles met de bal. Ze verdeelden ons in zes groepen. En dan begonnen we met de opdrachten.

Om de beurt alle knikkers in het gaatje gooien. En de proef zat erop. Ik had gewonnen met zeven punten. Dan gingen we badmingtonnen en dan had ik verloren. Maar dan gingen we tikkertje spelen met een grote bal en ik was er geen één keer aan. En dan was het gedaan. Ik vond het heel leuk. Jari Van De Maele (3B)

Alles met de bal… We hebben hockey gespeeld. We hadden een coole,toffe, leuke kapitein. De opwarming vond ik heel leuk. We hebben ook Chinees voetbal gespeeld. Ik wil nog een keer gaan hoor. Ik vond de sport gewoon leuk. Hopelijk doen we het nog een keer. Dylan Bols (3B)

Alles met de bal!!! Eerst moesten we naar de zaal rijden. We begonnen met opwarmen. Daarna deden we veel spelletjes met de bal. Het leukste was een match hockey. Dat deden we twee keer: in de eerste match scoorde ik één keer, in de tweede twee keer. Het was dus super leuk! Mathis Dumery (3B)

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


23

Op uitstap met de vijfde klas naar het VTI Een pennenhouder maken… Op maandag 11 januari zijn we naar het VTI geweest. Je mocht tussen 2 dingen kiezen. Een pennenhouder of een zaklamp. Ikzelf heb een pennenhouder gemaakt. Het was heel leuk om dat te maken. Emily Scheerschmidt

denk dat ik later ook naar het VTI ga. Cederik Van de Water We hebben dan ook een rondleiding gekregen in het VTI. In de afdeling van de bouw waren ze bezig met een huis te bouwen. En in de schildersafdeling schilderden ze huisjes met landen op. Levi Soulliaert

Onze leraar was Nesten. We hebben samen met hem een rondleiding gekregen en daarna de houder gemaakt. Het maken daarvan is heel moeilijk en zeker om het recht te houden! Tiziano Marechal

Ik koos ook voor de pennenhouder, die leek eigenlijk meer op de toren van pizza! Maar hij was toch blij dat hij niet uit elkaar viel zoals bij sommigen… Candice Vanden Bussche In het VTI kan je verschillende richtingen uitgaan zoals in de bouw, hout of drukkerij. Ik

Ik vond de leukste afdeling die van het schilderen en zo. Het enige wat niet leuk is, is dat er al stukken van mijn pennenhouder afvallen. Fiona De Cuyper

Een zaklampje en zelfs nog iets meer… In de klas hebben we heel wat over elektriciteit geleerd. De juf heeft toen gevraagd wat we wilden doen in het VTI. Ik, Lisa, Thuline en nog een paar anderen kozen ervoor om de zaklamp te maken.Het resultaat is erg mooi. Ikzelf vond het wel leuk om het zelf

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


24 eens te kunnen maken. Axelle Claeys Ik heb gekozen voor het zaklampje, want dat leek me leuk. En dat was het ook! Wij hadden ook 2 helpers: Jason en Robbe. Dat waren leuke jongens en ze hebben veel geholpen. Robine Vandenbussche

Ik wist wel niet dat het zo tof was! De zaklamp

was superleuk, met draadjes en een hoesje. We maakten ook een sleutelhanger met poeder. Echt de max! Saarjan Defebere

Beste ouders, Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken voor de opkomst van onze 4de Smallefuif, hopelijk heeft iedereen zich wat geamuseerd. De opkomst was ongeveer hetzelfde als vorig jaar, dus een succes. Ik kan nu al meedelen dat onze volgende Smallefuif zal doorgaan Op zaterdag 27 november 2010. Het schoolfeest nadert met rasse schreden en de voorbereiding van zowel de kinderen/leerkrachten als de oudervereniging is volop bezig. We zoeken nog enkele bereidwillige mensen die ons wat kunnen helpen met de opbouw/weekend zelf. Indien jullie interesse hebben gelieve het oudercomité of meneer Rudy te contacteren. Alvast bedankt !!!! De oudervereniging heeft Smalle sjaaltjes aangekocht. Bij uitstappen kunnen de leerlingen gemakkelijker opgemerkt worden door de leerkrachten ( en ook een beetje reclame voor de school,..) Deze sjaaltjes blijven wel eigendom van de school. Tot op één van onze activiteiten De oudervereniging “vrienden van de Smalle” Yves Vermeulen

Jeugd-AXI-bon Beste ouder,

Aan het einde van de dag, kregen we nog 4 posters erbij. Ik vond het een hele leuke dag! Schahinez De Roo

Van onze oudervereniging

Als jeugddienst willen we alle kinderen en jongeren gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het jeugdwerk. In de praktijk merken we dat de kosten voor sommige gezinnen een drempel vormen. Ze krijgen van de jeugddienst een financieel duwtje in de rug in de vorm van jeugd-AXIbonnen. De jeugd-AXI-bon is een geldig betaalmiddel voor alle Vlaamse jeugdwerkinitiatieven (chiro, scouts, ksa, jeugdmuziekateliers, enz.).

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


25 De bonnen ter waarde van 2 en 3 euro zitten gebundeld in een handig bonnenboekje, met een totale waarde van 50 euro. Let op: de jeugd-AXI-bonnen kunnen niet gebruikt worden voor sportclubs en –kampen! Hiervoor bestaan sport-AXI-bonnen, te bekomen bij de sportdienst. Voor wie? De jeud-AXI-bonnen worden gratis verdeeld aan rechthebbenden, maar kunnen ook aangekocht worden door alle Bruggelingen. Wie is rechthebbend? - Zij die in het bezit zijn van een OCMWparticipatiekaart op naam van het kind. - Zij die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (=OMNIO-statuut) Interesse? Brochures zijn verkrijgbaar via de leerkracht. Of surf naar: www.jeugddienstbrugge.be

ZIJ WORDEN JARIG OP… 1/3 2/3 4/3

6/3 7/3 8/3

10/3 12/3 13/3 14/3 16/3 17/3

Timo De Laender Julie de Roose Damla Blancke Lisa Meeuws Jitse Cailloux Anouck Verhaeghe Thomas Vandenberghe Aukje Crombez Saarjan Defebere Zoë Van den Braembussche Vanderbruggen Xander Kenzo Caster Emeline Verougstraete Thibault Vanhove Jens Brandt Mathisse Van Hove Brecht Beeckman Simon Cornelissis Jana Vanden Eynde Emma Clevers Chloë De Clercq juf Charlotte

3 jaar 7 jaar 8 jaar 11 jaar 5 jaar 9 jaar 3 jaar 4 jaar 11 jaar 4 jaar 6 jaar 12 jaar 6 jaar 8 jaar 10 jaar 3 jaar 7 jaar 5 jaar 12 jaar 11 jaar 10 jaar 35 jaar

18/3 20/3 22/3 23/3 25/3 26/3 27/3

28/3

29/3

Torin Biltris Loena Lamote Matthijs Christiaens Tyson Nuytemans Jordi Vanryckeghem Robine Vandenbussche JulieDeforche Emelie Derre Noah Ryde Allyssa Seys juf An Van Welsenaers Marie Callens Paulien Vankerschaver Ilona Bout Matthias Vanrafelghem

6 jaar 5 jaar 3 jaar 10 jaar 5 jaar 11 jaar 3 jaar 12 jaar 5 jaar 7 jaar 40 jaar 5 jaar 8 jaar 3 jaar 3 jaar

*** 1/4 4/4 6/4 7/4 8/4 9/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/04 18/04 19/4 20/4 21/4 24/4

25/4

26/4 27/4 28/4

Mathis Dumery Gaëlle Vanderbruggen Mikhael Hernalsteen Ruben Loones Jari Montaigne Andres Blomme Sien Van Zandweghe Louis Callens Pieterjan Grymonprez Jason Bols Alexander Pintelon Laura Mille Julie Vanbesien Noah Defruyt Ruben Ysenbaert Thomas Van Eenoo Pastoor Walter Aaron Ongenae Amber Lagast Leonie Van de Kerckhove Tom Vanbesien Anna Vanhaecke Senne Matthys Silke van Acker Julie Soulliaert Jetske Vanhaecke Brent Vermeersch Nathan Vermeersch Laura Van Maele Levi Soulliaert Yaro Bauters Zoë Van den Berghe Iben Schoolmeester Michiel Tanghe

9 jaar 8 jaar 4 jaar 4 jaar 7 jaar 8 jaar 12 jaar 3 jaar 10 jaar 12 jaar 7 jaar 8 jaar 5 jaar 5 jaar 9jaar 29 jaar 73jaar 4 jaar 3 jaar 11 jaar 9 jaar 4 jaar 3 jaar 11 jaar 9 jaar 8jaar 8 jaar 8 jaar 7 jaar 11jaar 7 jaar 9 jaar 3 jaar 10 jaar

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


26 29/4 30/4

Fiona de Cuyper Jens Gillebert Yorren Crombez

11 jaar 3 jaar 8 jaar

De agenda

ď – Oprechte deelneming

Maart Op 9 februari 2010 overleed de heer Willy Vandesteene geboren op 3 september 1933, echtgenoot van mevrouw Jenny Cuvelier

***

vanaf 9.00 ticketverkoop schoolfeest Dinsdag 9 Medisch schooltoezicht 2de kleuter Woensdag 10 Schoolrijpheid: open klas in het 3de kleuter dinsdag 16 Medezeggenschapscollege Zaterdag 20 Schoolfeest en eerste steenlegging nieuwe school Zondag 21 Schoolfeest Maandag 22 Medisch schooltoezicht 2de kleuter (vervolg) Dinsdag 23 Oudercontact 6de lj/CLB Gezondheidsdag 6de leerjaar Vrijdag 26 eucharistieviering

Op 24 december 2009 overleed de heer Rainer Bruckner, geboren op 4 januari 1944

April

Hij is de vader van juf Ria Vandesteene (5lj)

*** de heer Manfred Bernhard overleed op 24 december 2009, echtegenoot van mevrouw Margarete Bernhard. Hij is de grootvader van Tim (3deljA) en Lina Neirynck (3de kl)

Hij is de echtgenoot van mevrouw Ine Bonke en de grootvader van Aline (3A), Leonie (1/2 kl) en Louis Bruckner (1ste kl B) Onze oprechte beproefde families.

deelneming

aan

de

TIMON werd geboren op 2 JANUARI 2010 hij is het broertje van Ilona Bout (1ste kl) Proficiat aan de ouders: Miranda Groenvynck en Nic Bout

Zaterdag 6

Zaterdag 3 Maandag 19 Donderdag 22 Vrijdag 23

Maandag 26 Dinsdag 27 Vrijdag 30

Begin Paasvakantie Instapdag nieuwe kleuters Zeeklassen 4de Medisch schooltoezicht 1ste kleuter (ouders worden ook uitgenodigd) Zeeklassen 4de kleuterzwemmen 3de kleuter museumbezoek klas juf Anne T. en juf Johanna Eucharistieviering Medisch schooltoezicht 1ste kleuter (tweede deel)

*** op 22 januari 2010 werd LORE geboren zij is het zusje van Amber Lagast (1ste kl) Proficiat aan mama Vanessa en papa Bart

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010


27

____________________________________________________________________________ De smak twaalfde jaargang nr. 3 – krokus 2010

KrokusSMAK  
KrokusSMAK  

Tweemaandelijks boekje van VBS De Smalle uit Koolkerke!

Advertisement