__MAIN_TEXT__

Page 1

2015/6

forgoszek.hu


forgoszek.hu 2015/6 Információk az egészséges ülés szempontjairól és eszközeiről az ülő embereket kiszolgáló szakmai közönség részére felelős kiadó: Sustik Ferenc fotó: Kovács István Péter grafikai tervezés: Varsányi Anna

2

forgoszek. hu


TARTALOM

6

10

4

6

10

12

Túlülők, túlélők

Stílus

Díjnyertes „forradalom”

Hazai bútorgyártók TOP 100 listája

13

14

15

Antares 20. éves jubileum

Ákosék kökény-ágyasa

Amatőr és profi szófejtés

forgoszek. hu

3


Túlülők, túlélők A naphosszanti egy helyben ülést, más modern vívmányaik mellett, a legújabbkori emberek találták föl néhány évtizede. De már bánják. Sőt, néhányan közülük azt hangoztatják: eljött a felkelés ideje! Az alábbi néhány bekezdésben a túlzott ülésről esik szó, annak történelmi távlatait is érintve. Ahhoz hasonló görbe tükörrel, amilyen görbe háttal a Tisztelt Olvasók közül többen e pillanatban jelen írást olvassák, épp’ valamilyen széken ülve. És még azért, mert véleményem szerint az ember a maga történelmét eléggé görbe szemmel nézi, írja. Nem elsősorban a közismert, ideológiai érdekektől vezérelt, tudatos eltorzításra utalok, hanem csak egyszerű szemléleti rövidlátásra. Amelynek lényege, hogy bár a tudományok (régészet, kémia, biológia, stb.) már jó ideje rendelkezésünkre bocsátják az elmúlt események kellő távlatú szemléléséhez szükséges ismereteket, azokat mégsem vesszük figyelembe. Vagy nem a megfelelő mértékkel. Viselkedésünkben igen gyakran és aránytalanul csak a jelenhez közel eső időre, a közelmúltra, illetve közeljövőre támaszkodunk, pedig ez nem illik egy magát a teremtés koronájának tartó fajhoz. Ez az ellentmondás késztet a sorok közti (ön)iróniára. írta: sustik ferenc

A Teremtő (avagy földi generál-kivitelezője, az Evolúció) nem ülésre tervezte és alkotta az embert és annak anatómiáját. A nagyobb ragadozók elkerülése végett többnyire fákon élő, emberszabású emlős őseink úgy 7 millió évvel ezelőtt merész fejlesztőkként vágtak bele a külön utas evolúciós projektbe: egyrészt praktikus háztartási- és barkácseszközök készítésével, másrészt bandájukon belüli artikuláltabb és strukturáltabb kommunikációjuk révén kezdtek egyre hatékonyabban alkalmazkodni környezetükhöz. Sőt e két motívum később a természeti környezet uralását, vagy legalábbis ennek illúzióját biztosította részükre. De ne fussunk ennyire előre az időben! Az imént említett két változás mellékhatásaként megugrott a korai előember-ősök IQ-ja és annak révén, nyugodtan mondható úgy, ‚észre vették’, hogy a más társaikra jellemző majomkodásnál ők bizony sokkal többre hivatottak. Ezután kevéssel (legfeljebb néhány százezer évvel) később faképnél (pontosabban csak a fán) hagyták a náluk sokkal szőrösebb, és idejük nagy részét változatlanul csak sárgászöld banánok bamba majszolásával múlató, fura, majomkinézetű unokatestvéreiket, s ők egyre több időt töltöttek fákon csimpánzkodás helyett a talajon lépdelve. E két lábbal a földön járó realizmus, az említett szerszámkészítői tevékenység és plusz kb. 5,5 millió esztendő együttesen oda vezettek, hogy ezek az úttörő aktivisták Kr.e. plusz-mínusz 1.500.000-ben már homo erectus-szá váltak és a mai, szinte telje4

forgoszek. hu

sen csupasz rokonaikhoz hasonlóan felegyenesedve jártak. És akkortól alakult ki az előembereknek az a máig hordozott adottsága, hogy igazából csak két természetes statikus testhelyzetük van: az állás és a fekvés… Tudományuk fejlődése, és különösen a Felvilágosodásuk vívmányainak köszönhetően mára a dolgok állása és fekvése egyaránt lényegesen megváltozott. Mert ehhez képest további kb. 1.499.961 év múltán, azaz Kr.u. 1975 körül egy újabb merész változtatást kezdeményeztek az akkori trendcsinálók: kezdtek napszámra egy helyben ülni, méghozzá egy asztal mellett. S persze már régen nem csupán egykedvű, de kulturáltabb banán fogyasztás céljából, hanem mert az asztalon a szemük előtt egy varázslatos szerkezet állt, amelyben múltat s eljövőt láthattak meg, igaz, eleinte csak azok, aki beavatottak voltak. A vonatkozó szakirodalomból (lásd pl. Jacob és Wilhelm Grimm) ismeretes, hogy a varázs ama szóban forgó eszköze korábban évszázadokig gömb alakú volt, és csak kisszámú hivatásos felhasználók, ún. jövendőmondók, tündérek és boszorkák rendelkeztek vele. A modern korban azután, mint számos más tárgy, a kor szögletes formaterveket preferáló divatjának megfelelően, a varázs-látás kellékének alakja is négyszögletűvé alakult át. És, ami ennél sokkal lényegesebb, az idő múlásával már nem csak avatott varázslók, hanem a teljesen hétköznapi halandók is belenézhettek, sőt, álmélkodhattak, és álmélkodnak azóta is, mégpedig akár napi 10-14 órán át. A kis ablaknak azonban, sok más igéző tulajdonsága mellett, volt egy, a meséből ismert


kis gömböcéhez hasonló, igazán emberszomorító tulajdonsága is: aki nem volt vele eléggé elővigyázatos, azt előbb-utóbb bekebelezte. Akik eleinte csak bele-belekukkantottak, észrevétlenül azon kapták magukat, hogy egyre több időt töltenek el, az asztalnál egyre kényelmetlenebbül fészkelődve-ülve, jelen életük megélése helyett a varázs-ablak bámulásával, a jövő és a múlt hiábavaló fürkészésével, na és persze ezek szüneteiben akár munkával. És közben egyre boldogtalanabbul ültek, amíg a túl sok ülés miatt, továbbá más evolúciós megszaladásuk, pl. túlpörgés, túltáplálkozás, mozgásszegény életmód, stb. stb. miatt meg nem haltak. Telt-múlt tehát az idő, és ahogyan az rendesen más káros szenvedélyekkel is történni szokott, e csoda-téglalap egyre mesésebbnek és varázslatosabbnak tűnt az időközben új fajjá mutálódó populáció tagjai számára. (Az említett új faj tudományos elnevezése ‚homo sapiens user’, avagy röviden és fonetikusan ‚júzer’.) E revolúciós sebességgel lezajló átalakulás igazából csak azoknak szolgált előnyére, akik mértéket tudtak tartani az Ablakok előtti elrévedésben. És nyilván azok, akik e fura, újonnan alakult, s villámgyorsan elharapózó szenvedélyből jó érzékkel üzleti hasznot tudtak húzni. Például úgy, hogy ehhez az új keletű ‚rituáléhoz’ – már ha egyáltalán azt az alapvetően mozdulatlan ülést és révülést lehet e szóval illetni – szükséges eszközök gyártásában, kereskedelmében (például irodabútor szaküzletük, vagy szék-webáruházuk révén) voltak üzletileg érdekeltek.

Visszatérve az Evolúcióhoz és egyúttal a jövőbe: a szóban forgó varázslat, mint a mesékben rendesen, időtlen volt. Azonban az évek múlásával a homo sapiens, a nagy túlélő faj, mint már oly sokszor 7 millió éves evolúciós története során, végül mégis ráeszmélt egy fontos összefüggésre: ama bizonyos Ablakok hosszantartó és szinte mozdulatlan bámulása a túlélése (jólléte) céljával éppen ellentétes hatású, azaz kontraproduktív. És azért ama képernyő előtt révedő magatartás végül kontraszelekcióhoz vezethet, hiszen éppenséggel a benne fürkészett egészségtől és boldogságtól tarthatja magát távol az, aki folyton csak ül és fürkész. E felismerést az evolúciós szelekció kényszerére adott pozitív válaszreakció követte. Az akkorra már majd’ 10 milliárdosra bővült homo sapiens népesség maroknyi része belátta, hogy a varázs-ablak bűbája és a naphosszanti egészségtelen ülés a túlélésüket fenyegeti. Sőt, nemcsak belátták, hogy meg kell menteniük magukat és társaikat, hanem cselekedtek is! És az ő maroknyi egészségtudatos csapatuk felkelésével indult az a legújabbkori reform-mozgalom, amely azt tűzte zászlajára, hogy az embereket a túlülés béklyójából felszabadítsa. Így az ő utódaik ma, az Úr 2115-ik évének december havában hálával tekintenek vissza a száz évvel korábban élt, elszánt felkelőkre. Hiszen ők voltak azok, akik fajunkat a fizikai elsatnyulással, sőt korai pusztulással fenyegető túlüléstől megóvták, illetve a védekezés megfelelő kellékeit biztosították, valamint az életveszélyes szokás rabságából a menekülés kiútját megmutatták az emberiségnek. forgoszek. hu

5


Stílus

avagy a forgószéked által mutasd meg, ki vagy!

6

forgoszek. hu


„A stílus az egyetlen olyan igazi luxus, amit bárki megengedhet magának, függetlenül attól, hogy mennyi pénze van.” Giorgio Armani

A modern irodák kialakítását ma már profi szakemberek, lakberendezők és designcégek végzik. Az arculattervezésnek ezernyi módja kínálkozik, közös vonásuk azonban a geometrikus formák és egyszerűsített alapelemek használata, mégpedig a funkcióknak megfelelően. Manapság az irodákat kiszolgálók piaca telített, így a verseny kiélezettebb, mint valaha. Ezért egy vállalkozás életében az iroda már nem csak egy munkatér, hanem az arculatépítésben, kommunikációban és marketingtevékenységben lényeges elem. Minden cég rendelkezik valamilyen céllal és küldetéssel (függetlenül attól, hogy ezt konkrétan megfogalmazza-e), amit ma egy magára valamit is adó iroda stílusába nélkülözhetetlen beépíteni, vagyis tudatosan alakítani. Stílus mindenképpen van, a kérdés csak az, hogy az tudatos-e és összhangban van-e a vállalat célkitűzéseivel. A másik fontos elem az ott dolgozók komfortérzetének, jólétének, egészségének fókuszba helyezése, amivel jelentősen növelhető a hatékonyság. A munkahely a dolgozó második otthona, hiszen napjai jelentős részét ott tölti, így ha azt szeretnénk, hogy jól érezze magát a munkahelyen, akkor a munkakörnyezet bizonyos mértékű személyre szabása elengedhetetlen. Az irodai bútorok, székek, elektronikai berendezések, valamint a színösszeállítás is jelentősen befolyásolja az iroda kinézetét. Egy gazdasági társaság arculatát, és a munkavállaló személyes igényeit legjobban ötvözni egy jól megválasztott forgószékkel lehet. Mivel a padlózat, a falak színe, a szekrények és a számítógép fix elemeknek tekinthetők, egy forgószék a számos kiegészítőnek és opciós lehetőségnek köszönhetően valószínűleg a leginkább kompromisszumképes elem. Mivel egy irodában fontos a színek összhangja (pl. a többi bútorral, függönnyel, szőnyeggel), ezért általában a szék kárpitszíne többé meghatározott, míg a szék típusát és opciós elemeit szabadabban megválaszthatják az egyes felhasználók, és avval ki-ki megtalálhatja a számára ergonómiában és stílusban is megfelelő ülőgépet. A XX. század második felének uralkodó, egyenes vonalvezetésű belső építészeti stílusa az ezredfordulótól szép lassan áttért a teljesen egyedileg formatervezett alakzatokra. A XXI. század stílusának

előnye az egyediség, és az ergonómia ötvözése. Magyarországon az olasz, a német, és kisebb mértékben a skandináv, illetve az utóbbi évtizedekben a lengyel hatás érvényesült az irodabútorok terén, de ezek közül legelterjedtebb mégis az olasz design. Ugyanakkor az is igaz, hogy e stílusbéli szétválasztást az elmúlt 10 évben már alig érzékelhetővé tette a globalizáció: a korábban oly karakterisztikus stílusok helyét az igen-igen összetartó észak-nyugati fő stílusáramlat alakítja. Ehhez képest továbbra is még jól megkülönböztethetők a keleties, indiai, kínai, japán, zen jegyeket magukon hordozó iroda-stílusok. Összességében elmondható, hogy bármely hatás is érvényesül az irodában, biztos, hogy a stílus a legközvetlenebb módja annak, hogy egyediségünket a maga teljességével és összetettségével, de mégis egyszerűen, egyetlen szó nélkül megmutathassuk másoknak. Egy irodai szék stílusát mindenekelőtt a formavilága, amellett pedig leginkább a kárpit színe és minősége, továbbá a szerkezeti elemek anyagai határozzák meg. A formavilág e konkrét rendeltetésű használati tárgy esetében a funkcióval és a funkciót biztosító technikai elemekkel, megoldásokkal szoros összefüggésben alakul. Ez más szóval azt jelenti, hogy az irodaszékek, illetve különösen az állítási lehetőségekkel rendelkező forgószékek stílusa az ő funkcionalitásukat meghatározó technikai evolúció aktuális állásától függ és függött. A műszaki vetület mellett azért természetesen esztétikai és egyéb befolyásoló szempontoknak is van és volt tere a stílus alakításában. Az egyik ilyen a presztízs. Például a legtöbb ember a bőr kárpithoz és a krómozott vagy faborítású alkatrészekhez társít magasabb presztízst. Ez persze csak a kinézet, de az anyag minősége (bőr, acél, műanyag) is jelentősen hozzájárul a tekintély megítéléshez. Az irodai székeket alapvető stílusuk szerint négy nagyobb csoportba sorolhatjuk: hagyományos, klasszikus, modern, és egyedi. Ezek közül valamennyi egyaránt tükrözi a stílus mellett a funkcionalitás iránti érzékenységet, valamint az említett anyagválasztás és kidolgozási minőség mentén a presztízshez viszonyulást is. Ez természetesen csupán egy csoportosítási lehetőség és nem nélkülözi forgoszek. hu

7


a szubjektivitást. Amellett a stíluskategóriák időről időre változnak, s az egyes csoportokba tartozó termékek köre is módosul. Irodák és bennük székek 300 éve is léteztek, de irodai forgószék csak alig 100 éve. És az a forgószék, amely 20 éve még modernnek számított, mára hagyományossá vált. Az is jellemző, hogy egyre izgalmasabb formák kerülnek piacra, kialakítva maguk számára az egyedi forgószékek kategóriáját. De néhány év elteltével valószínűleg a most ’egyedi’ székek közé soroltak némelyike is kategóriát vált vagy éppen újat teremt.

A wikipédia szerint az első forgószéket Thomas Jefferson használta kutatásai, tudományos munkája során. Ez a szék egy Windsor típusú szék volt, melynek ülőlapja - és az ahhoz tartozó háttámasz és karfa – acélorsón forgott az alsó részen. Egyes források az állítják, hogy Jefferson ezen a széken ült, amikor aláírta a Függetlenségi Nyilatkozatot. Mindenesetre, ahogyan az ember autójára igaz, hogy tükrözi a személyes stílust és a személyiség egy darabját, úgy ez a személyes ülőgépre, a forgószékre is áll, ezért a következőkben néhány autós illusztrációval fogunk élni. A hagyományos stílusú forgószékek az irodaszékek Ladái és Daciái. Alapvető formatervük még abban az időben született, amikor az emberek milliói nem ültek napi nyolc órán át a számítógép előtt, mivel akkoriban még alig néhány olyan eszköz volt forgalomban. Ez a hetvenes évek időszaka, amikor Steve Jobs és Steve Wozniak, az előbbi szüleinek garázsában elkezdtek eladási céllal számítógépszerű tárgyakat összeszerelni. Szóval ezekben az időkben az ergonómia helyett inkább a praktikum, illetve a kor számos egyéb használati cikkére jellemző lekerekített sarkokkal formázott, ma retrónak nevezett stílusvonal volt jellemző. Közismert hagyományos stílusú forgószékek pl. a Megane, Torino, Astra, Synergos, stb. Ezek közös jellemzője, hogy az esetek többségében az ilyen forgószékek ülő- és hátlapja egymástól különálló részekből áll. Az ilyen székek rendszerint egyszerű mechanikával vannak ellátva, ezért használatuk elsősorban rövidebb időtartamú, napi legfeljebb 3-4 órás irodai munkára javasolt. 8

forgoszek. hu

A klasszikus forgószékek megnevezése arra utal, hogy egy jól bevált, a felhasználók széles köre által huzamos időn át használt termékcsoporttal van dolgunk. Korukat tekintve a ma klasszikusnak nevezhető irodaszékformák is a XX. század második felében születtek. A klasszikus és a hagyományos stílus között nincsen éles elválasztó vonal, hiszen a régi, hagyományos modellek közül váltak klas�szikussá azok, amelyekben a forma, a funkció és a stílus hármas ötvözete a vásárlók millióinak szavazata alapján bizonyult legsikeresebbnek. Az előbbiek miatt a klasszikus jelzőre nemcsak vonalvezetés, hanem átfogó jó minőségük révén tehettek szert bizonyos modellek. Vagyis a kényelem és az elegancia mellett a klasszikus forgószékeknek a kifogástalan anyagválasztás és a hibátlan összeszerelési minőség a megkülönböztető jegyük. Közös ismérv még az elegáns kárpitozás, és a jó minőségű, lehetőleg magas kopásállóságú kárpitanyagok. A magasított háttámla, illetve a beépített fejtámla is gyakran jellemző erre a típusra. A székmechanikát tekintve főleg az (egy vagy több ponton rögzíthető) hintamechanika található az ilyen székekben, legalábbis a főnöki forgószékek kategóriájában. Formatervezett, letisztult vonalvezetésük miatt ezek tekintélyt, eleganciát, megbízhatóságot sugárzó ülőalkalmatosságok. Így kiválóan alkalmasak ügyvédi irodák, hivatali vezetők kényelmének kiszolgálására. Amikor egy tárgyaláson egy Vitellius* típusú főnöki székben fogadjuk a másik felet, biztosak lehetünk benne, hogy komolyan vesz, mert a székünk tökéletesen tükrözi státuszunkat és tekintélyt parancsol. (*Egyébként a Vitellius modell egy termetes római császár után kapta a nevét.) Milyenek a modern irodaszékek? Ha a klasszikus forgószékeket mondjuk egy tizenöt évnél régebbi Volvóhoz hasonlítanánk, akkor a modern forgószékekhez a Tesla márkát társíthatnánk az autók világából. Amikor egy elegáns, modern irodát képzelünk magunk elé, már látjuk is a Motion vagy Omnia székek helyét az asztaloknál. A minimalizmus jegyében fogant, vagy ahhoz közel eső, áttekinthető szögletes vonalak elősegítik a fegyelmezett gondolkodást és a standardizált munkavégzést. A modern székek az elmúlt 10 év termékei, amelyekben a tervezők fantáziájába az ergonómia és a modern anyagok is betáplálódtak imputként a korábbi szempontok közé. E modellek főbb jellemzője a meghatározó szögletes formavilág mellett ennek megfelelően egyrészt az, hogy a személyre szabható kényelmet


messzemenően kiszolgáló, összetett mechanikákkal vannak ellátva. Másrészt olyan modern anyagokkal készülnek, mint amilyen a mesh és a net, amelyek megengedik a székek karcsúsítását, párnázatának vékonyítását anélkül, hogy a komfort tekintetében kompromisszumot kellene kötni. A szék kialakításában a letisztult vonalvezetés mellett az ergonómia játssza tehát a főszerepet. Egy modern forgószék elsősorban a használó egészségét helyezi előtérbe, így legtöbbször valamilyen szinkronmechanikával szerelik, a legkényelmesebb ülésélményért. A kényelem foka és napi használati idő mint a munkaszékek két kulcsparamétere, együtt formálódtak az évtizedek alatt. Így vált lehetővé, hogy egy modern, ergonomikus forgószékben egy 10 órás munkanap végén sem érzi magát az ember az üléstől elcsigázottabbnak, mint korábban egy hagyományos forgószékben, csak 3-4 órát ülve. E kategóriát minden szempontból hűen képviseli például a fentebb említett Omnia nevű szék. A szorosan vett szögletes vonalaktól eltekintve pedig az Ergohuman az a modell, amely talán legmarkánsabban reprezentálja a modern technikai irányvonalat. A technika tehát a túlzás hibájába eső ember szolgálatára siet, és segít megóvni egészségét az extrém terhelés mellett is. Emellett a modern székek megfelelően visszafogott környezetben az iroda fő díszei lehetnek, és azáltal a felhasználó számára az önkifejezés, a modernség és technikai naprakészség eszméjének tárgyi kifejezőeszközei is. Az egyedi stílusú székek kategóriáját akár úgy is definiálhatnánk, mint az ’egyéb’, vagyis valamen�nyi olyan irodaszék-stílus, amely nem sorolható az előbbi kategóriákba. Viccen kívül, ha 4 részre osztva határozzuk meg a stílus besorolást, akkor szükségszerűen ez lesz a legszínesebb kategória, pontosabban kisebb alszegmensek gyűjtőkategóriája. Autós hasonlattal szólva az ide sorolható modellek a forgószékek roadsterei, cuopei, ferdehátúi, kombijai, duplakabinos alvázúi és ferdehátúi. Miután a ’90-es évek végén felgyorsult a világ forgása, és már nem a kommunizmus proletárjai, de a globalizációi határtalan eszméi által egyesült is, de legalábbis online megismerhetővé vált az egész glóbusz, úgy szabadabb lett a gondolkodás, a formatervezők is újragondolták tevékenységüket. Az egyedi székek között tehát több alosztály körvonalazható. Közülük az egyik a motorsportok által ihletett, a sportautók vezetőülésére emlékeztető forgószékek, amelyek azonban paradox módon elsősorban nem

valódi sportolók, hanem csak a számítógép monitorja előtt, sportolókra jellemző kitartással ülő racer (versenyző) és gamer (játékos) felhasználók kedvelt ülőgépei, mint például az Oregon nevű modell. E sportos alosztály mellett számos további azonosítható, amelyek közös jellemzői valamilyen egyediség és a kreatív megoldások, mint például a hálós vagy mesh ülések és háttámlák, vagy a rafinált kárpitozási megoldások, mint pl. a Kent, Knox, Madison, Marilyn, Ufo székek. Az új, különleges székek gyorsan, szinte futótűzként terjednek irodáról irodára, hiszen senki sem akar lemaradni a design versenyben. Az egyediség a mai világ alapvető követelménye. Így a tervezők fantáziája tovább szárnyalhat, törve az utat a következő generációs székeknek. Ennek eredményeképpen látnak napvilágot olyan korábban nem létező megoldások, amelyek a végső határig elmennek az ülő ember komfortjának kiszolgálásában. Az efféle termék-evolúcióra egy példa a Marilyn szék háttámlája, amely a támlaváz vonalvezetésének és a gumis háló speciális anyagának köszönhetően kivételes rugalmassággal alkalmazkodik a felhasználók egyedi anatómiai adottságaihoz, miközben sajátos küllemével egy új, önálló stílus képviselője is egyben. Hogy ne csak ülőbútoros példával éljünk, az előbbihez hasonlóan szintén funkcionális fejlesztés nyomán született meg az elektronikusan állítható magasságú íróasztalok koncepciója. Egy ilyen asztal a megfelelő ülőalkalmatossággal – és mindenekelőtt megfelelő felhasználói szemlélettel – kombinálva egy még dinamikusabb és egészségesebb irodai élet korszerű eszköz-együttesét hozza létre, és avval egy új életérzés, egy új működési stílus alapjait veti meg. Lehetséges persze, hogy az iménti kép a többségünk számára még csak távoli álom, de mindezek technikai feltételei ma már adottak… Az biztosan kijelenthető, hogy az ülőmunkát végző emberek millióinak kiszolgálására feltalált, megtervezett új és újabb megoldások is generálják tehát az új stílusirányokat. Ezek széles körben való elterjedését egyelőre még kulturális és persze pénzügyi korlátok akadályozhatják. De az innovációról szóló információ terjedésének sebessége az internetkorban olyan, hogy ezen új minőségjegyek megismerésére, befogadására és használatba vételére biztosan nem kell hosszú éveket várni a nyitott gondolkodású munkahelyeken. az Antares marketing csapat írása forgoszek. hu

9


10

forgoszek. hu


Díjnyertes „forradalom”

a sokoldalú Revolution tárgyalószék

Kevés olyan tárgyalószék van, amelynek formaterve egymás után két évben is rangos díjat szerez. írta: DR. józsa klára

Az itáliai formatervezésű és gyártású Revolution szék először 2013 novemberében a Good Design Award-nak lett nyertes terméke. A díjátadó abban a chicagói építészeti és design múzeumban volt, amely évente több ezer kreatív és innovatív terméknek nyújt bemutatkozási lehetőséget. Az egyik legrégebben alapított és legismertebb kontinensen túli díj birtokában a Revolutionról kijelenthető, hogy olyan tárgyalószék, amely egy lépéssel a hagyományos közösségi székek előtt jár. Ez három fő tényező kombinációjának köszönhető: letisztult forma, széleskörű funkcionalitás és megnyerő design. E díjat a rákövetkező évben egy másik rangos elismerés követte, az Interior Innovation Award, melyet a kölni IMM (Kölni Nemzetközi Bútorvásár) és a German Design Council (Német Formatervezési Tanács) szervezésében adtak át. A kölni eseményt 2002 óta minden évben megrendezik, 2014-ben a rendezvény díját a Revolution a tervezés pontosságával a termék eredeti és egyedi formavilágával nyerte meg. A Revolution egyediségét a formaterv mel-

lett a részletek pontos kidolgozása adja. A csak műanyag korpusszal készült változat (Revolution PC) a hát számára kellemes szellőzést biztosít a perforált háttámlával és könnyen tisztítható. A kárpitozott változat (Revolution TC) szivacspárnázata révén biztosít még kényelmesebb ülést. A székre szerelhető kartámaszok szerepe a komforton túlmutat, egészségmegőrző szerepük van: a vállizmok jóval tovább maradhatnak lazák, ha a felső végtagok tartásában karfák is segítenek. Az Antares kínálatában szereplő Revolution modell választható krómozott, szürke, ill. fekete festett vázzal is, ami tovább növeli a variálhatóságot, így ezek a tárgyalószékek bármilyen közösségi térben jól mutatnak. A különböző méretű enteriőrök a felhasználás módjától függően a rakásolhatóságot és a sorolhatóságot is megkövetelik, e szék ezen követelményeknek is maradéktalanul eleget tesz. A tárolást megkönnyítendő, a karfa nélküli Revolution változatokból egymásra akár 20 db tárgyalószék rakható. Az elegáns soroló elemeknek köszönhetően a székek oldalirányban stabilan egymáshoz rögzíthetők. forgoszek. hu

11


A hazai bútorgyártók TOP 100 listája A bútoripar hivatalos online szaklapja, a FATÁJ online minden évben közzéteszi a Top 100-as bútorgyártó vállalkozások listáját, és egy helyzetértékelő jelentést is közöl a hazai bútorgyártásról. Az idén novemberben közzétett 2014 évi adatok szerint a Top 100-as bútorgyártói csoport tavaly mintegy nettó 138 milliárd forintnyi termelési értéket képviselt, ami bő 9%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Ez az országos termelési összértéknek nagyjából 90%-a lehet, vagyis a hivatalos adatok szerint ez a 100 vállalkozás hozza létre a hazai bútor-termelés túlnyomó részét. E Top 100 bútorgyártó vállalat között szerepel az Antares Hungary Kft. is. Tíz évvel ezelőtt, 2005-ben 23. helyezettek voltunk a listán. A 2014-es adatok alapján a 14. helyre sorolódtunk, 1 pozíciót javítva előző évi helyezésünkön. A további érdekes részleteket tartalmazó eredeti cikk itt olvasható: http://www.fataj.hu/2015/10/309/201510309_Top100Butorgyarto2014.php A FATÁJ külön listázza a Top 100 bútorgyártót és a Top 20 bútorkereskedőt. Lentebb e két 2014-es toplista és további cégbírósági mérleg lekérdezések alapján válogattuk össze a hazai irodai és közületi bútorok piacának nagyobb szereplőit. E cégek közül csak azokat soroljuk itt, amelyek forgalmából (ismeretünk, becslésünk szerint) legalább nettó 200 millió Ft e piacszegmenshez kötődik, illetve nem soroljuk a nagy nemzetközi láncokat (pl. Ikea, Metro, stb.). cégnév cégnév

székhely székhely

létszám 2014 létszámárbevétel árbevétel 2014 2014 (fő)(fő)(nettó, ezer Ft)Ft) 2014 (nettó, ezer

cégnév cégnév

székhely székhely

létszám árbevétel árbevétel 2014 létszám 2014 2014 (nettó, ezer 2014 (fő)(fő)(nettó, ezer Ft)Ft)

Alex Alex Fémbútor Fémbútor KftKft

Zsámbék Zsámbék

110 110

1 550 1 550 767 767

IBC IBC Orbán Orbán KftKft

Budapest Budapest

99

974 974 297 297

Antares Antares Hungary Hungary KftKft

Szatymaz Szatymaz

4646

1 667 1 667 391 391

Iroda Iroda 2000 2000 KftKft

Miskolc Miskolc

66

383 383 097 097

ASS ASS Magyarország Magyarország KftKft

Kecskemét Kecskemét

33

255 255 406 406

Kemabo Kemabo KftKft

Pilisvörösvár Pilisvörösvár

1717

738 738 042 042

Ava-Pack Ava-Pack KftKft

Csorna Csorna

100 100

1 636 1 636 754 754

Kinnarps Kinnarps Hungary Hungary KftKft

Budapest Budapest

1111

786 786 980 980

Balaton Balaton Bútor Bútor KftKft

Veszprém Veszprém

100 100

863 863 917 917

Kiss Kiss Iskolabútor Iskolabútor KftKft

Derecske Derecske

2323

261 261 384 384

BBS BBS Trend Trend KftKft

Mátészalka Mátészalka

2828

429 429 000 000

Linea Linea Bútor-Stúdió Bútor-Stúdió KftKft

Győr Győr

6666

1 501 1 501 071 071

Blue Blue Business Business Interior Interior KftKft

Budapest Budapest

1515

1 055 1 055 041 041

MBIK MBIK ZrtZrt (RS (RS Bútor) Bútor)

Budapest Budapest

5151

2 313 2 313 548 548

BravoSincord BravoSincord KftKft

Budapest Budapest

44

476 476 867 867

BUFA BUFA KftKft

Budapest Budapest

247 247

1 414 1 414 871 871

Corwell Corwell KftKft

Budapest Budapest

8282

1010 204 204 376 376

Délity Délity Bútor Bútor ZrtZrt

Nemesnádudvar Nemesnádudvar

9090

1 405 1 405 062 062

Europa Europa Design Design Hungary Hungary ZrtZrt Budapest Budapest

n.a. n.a.

430 430 444 444

Falco-Sopron Falco-Sopron KftKft

Sopron Sopron

3434

Garzon Garzon Bútor Bútor KftKft

Székesfehérvár Székesfehérvár

Gyulai Gyulai Fafém Fafém ZrtZrt

Gyula Gyula

Haworth Haworth KftKft

Budapest Budapest

88

820 820 668 668

Hungaro-RIM Hungaro-RIM 2010 2010 KftKft

Budapest Budapest

33

205 205 835 835

12

forgoszek. hu

Mezőkövesdi Mezőkövesdi Bútoripari Bútoripari KftKft Mezőkövesd Mezőkövesd

1414

342 342 342 342

88

1 529 1 529 707 707

Mobil Mobil ArtArt KftKft

Győr Győr

Office Office Depot Depot Hungary Hungary KftKft

Budapest Budapest

160 160

4 185 4 185 911 911

Sanamöbel Sanamöbel KftKft

Kerecsend Kerecsend

118 118

1 221 1 221 452 452

Sragner Sragner & Sragner & Sragner KftKft

Budapest Budapest

2020

270 270 932 932

1 382 1 382 082 082

Stulwerk Stulwerk KftKft

Budakeszi Budakeszi

n.a. n.a.

692 692 744 744

2828

2 047 2 047 084 084

Telmex-Nowy Telmex-Nowy Styl Styl ZrtZrt

Szentendre Szentendre

2828

1 392 1 392 011 011

342 342

2 575 2 575 813 813

Vivax Vivax Irodabútorház Irodabútorház KftKft

Debrecen Debrecen

1616

243 243 280 280

West West Quality Quality KftKft

Budapest Budapest

2121

204 204 606 606

Woodexpress Woodexpress KftKft

Budapest Budapest

1818

301 301 345 345


Antares 20. éves jubileum partnertalálkozó, termékbemutató Az Antares Hungary Kft. idén szeptemberben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. E jubileum azért volt emlékezetes, mert a Partnerek közül több mint százan személyes jelenlétükkel tiszteltek meg bennünket. Az elmúlt 20 évben sokat változott a világ körülöttünk és benne jelentősen átalakult az Antares is. Egészen más a termékkörünk, sokat változott ügyfélszolgálati, beszerzési, termelési, raktározási rendszerünk, formálódott a marketingstratégiánk. Szinte minden megváltozott, csak a közösségről alkotott véleményünk maradt változatlan: a partnerekkel együtt megélt 20, 10, vagy akár csak 5 év legfontosabb jellemzői a közös értékek és a közös célok, amelyek eléréséért együttműködünk. „…köszönjük a meghívást a 20. éves ünneplésre, hiszen majdnem ennyi ideje együtt dolgozunk. Kevés partner van már, aki még így odafigyel a jó kapcsolatokra, családias hangulatra. Nagyon jól éreztük magunkat az Antares kedves munkatársaival, akikre kivétel nélkül mindig számíthatunk. Kiváló volt a program, az ellátás, a bemutatott újdonságok és talán a felhasználói oldalról mi is adtunk használható információkat. A fotókat várjuk, kíváncsiak vagyunk, mennyit fiatalodtunk az előző 5 évhez képest. Még legalább 20 év sikeres együttműködés reményében!” Lukácsné Susovits Katalin Bútoripari Kft.

forgoszek. hu

13


„ágyas” Ákosék kökény-ágyasa

Egy rendes, pálinkakedvelő embernek az „ágyas” egyféle jelentéssel bír, noha meglepődve tapasztalja az internetes enciklopédiákban keresgélve, hogy a szó efféle értelmezése föl sem merül!? Az „ágyas” márpedig ágyas pálinkát is jelent a Kárpát-medencében, s hogy miféle az ágyas, az attól függ, milyen ágyat vetünk az önmagában is értékes nedűnek! Hazai gyógynövényekből, virágokból, bogyós és egyéb gyümölcsökből minden komolyabb ráfordítás nélkül készíthetünk ízletes ágyas pálinkát, likőrt és borokat. Más nemzetek is készítenek – kizárólag gyógyászati szempontot figyelembe véve – alkoholban áztatott gyógynövény cseppeket, de ha a kellemeset a hasznossal szeretnénk összekötni, akkor a Kárpát-medencében kell keresgélni: s ha már koccintunk, egészségünkre váljék! A receptek ízhatásuk szempontjából széles skálán mozognak, amely skála az almapálinkától a bükkfalevél-likőrön át a cickafarkpezsgőn és a bodzaboron keresztül a gyermekláncfű-likőrig és a cirbolyafenyőpálinkáig terjed. Ennek megfelelően a végtermék fanyar, gyümölcsös vagy édes is lehet. De megemlíthetjük az üvegben növekvő-érő vilmoskörtét, a zölddiót, sőt az olyan gyógy- és fűszernövényeket is, mint a borsmenta, az útifű és a kömény, melyek alkoholos áztatásával módfelett ízletes likőrök készíthetők. A kökény-ágyas elkészítése: a kökényt tél elején kell leszedjük, majd ki kell válogatni, mert csak az ép, egészséges szemek alkalmasak ágyas pálinka készítésére. A kökényszemeket szártól, levéltől különválasztva alaposan lemossuk, utána megtörjük a szemeket. Zárható edénybe (dunsztosüveg) helyezve ráöntjük a pálinkát. Légmentesen lezárjuk; majd legalább 3 hónapra hűvös, naptól védett helyre tesszük. Időnként érdemes felrázni, megkeverni. Az áztatás végén a nedűt több rétegű gézen átszűrjük, és ülepítés céljából egy demizsonba töltjük. Újabb hat-nyolc hét után óvatosan, nem felrázva, lefejtjük a seprűről erre alkalmas hajlékony cső segítségével. További 10 hónapig sötét, hűvös helyen érni hagyjuk. Ha ezt is kivártuk, végre ízléses kis üvegekbe palackozhatjuk! A kész ágyas törésmentes, kristálytisztán egyszínű, átlátszó. Igazi aromáját, selymes ízvilágát, letisztult zamatát 10 hónap érés-pihentetés után éri el. Minél több a beágyazott kökény, annál karakteresebb, és szín-telibb lesz az ágyas. A kész kökényágyas kitűnő étvágygerjesztő, vendégváró különlegesség, vadhúsok mártásában pikáns adalék. Egészségünkre! Bartal Ákos 14

forgoszek. hu


ama

tőr pr o fi Az amatőr és a profi két idegen eredetű szavunk, gyakran egymás ellentéteként kerülnek említésre, szókészletünk szerves részei, és munkánk során is gyakran használjuk őket. Az előbbit inkább negatív, az utóbbit pozitív felhanggal szoktuk emlegetni. Lássuk most mindkettőt semlegesen, eredetük szerint, felhangok nélkül! Egykori futballedzőm megállapítását a 2 jelző megkülönböztetésére azóta is helytállónak tartom: Az amatőr kedvtelésből végzi, amit csinál, és ha nincs kedve, abbahagyja. A profi ellenben – legyen az unalmas edzés, vagy teljes erőből végig küzdendő mérkőzés – feladatát végrehajtja akkor is, ha éppen nincsen hozzá kedve. Az amatőr szó közvetlen magyar jelentése az, hogy kedvtelésből űző. A latin amare igéből származik, melynek jelentése szeretni, kedvelni, az eredeti -tor képző pedig melléknévi igenevet képez, vele az amator jelentése kedvelő. Ugyanebből az igéből származik az amore (olaszul) szerelem, az amico (olasz) vagy amigo (spanyol) barát szó, és például a könnyed, édes, szerethető, azaz amabile borok jelzője is az amare igére megy vissza. A profi szavunk a professzionális rövidítése. Ez utóbbi szó eleje, a professio is latin szóból ered, amelynek későbbi jelentése foglalkozás, azonban az ezt megelőző jelentése az érdekes: (nyilvános, előre) bejelentés. Ha a szót tovább boncoljuk, akkor a pro- előtag az időbeliségre utal, azt jelenti, hogy előre(felé), a fessio tag pedig a fateri, fassus = mond, beszél jelentésű igéből származik, a kettő együtt az előre megmondást fejezi ki. Nyilvánvaló ezek után, hogy a próféta szó is közvetlenül ugyanebből a szóbokorból származik. A tartalmi jelentés pedig (amire vonatkozóan persze nincsenek ókori, direkt igazoló jegyzetek) arra utal, hogy professzionális, azaz foglalkozása szerint hivatalosan is szakember (például prókátor) úgy lett valakiből, hogy azt őrá nyilvánosan előzetesen bejelentették. A prófécia és professzió szavaink tehát azonos szógyökökből származnak és szorosan véve egyaránt az előre mondást fejezik ki. Csakhogy más korban született szavak lévén, más-más szóképzőkkel, és más kulturális környezetben formálódott az évszázadok során jelentéstartalmuk. Mígnem végül mára a jóslat és a foglalkozás szavaknak, különösen magyarra fordítva őket, látszólag már semmi közük sincsen egymáshoz. Annyi közös máig maradt azonban bennük, hogy akár egy próféciával, akár egy profi szakemberrel kapcsolatban a való igazságra csak idővel, a történések, illetve cselekedetek hosszú sorozata nyomán derül fény: „Az idő igaz, S eldönti, ami nem az.” (Petőfi) Profi szakmai és – a szó nemes értelmében véve – amatőr (mint például e szófejtés is) tartalmakkal egyaránt kedveskedünk a forgoszek.hu magazin jelen számában is. Sustik Ferenc, szerkesztő


Profile for Antares Hungary Kft.

forgoszek.hu magazin 6. szám  

forgoszek.hu magazin 6. szám  

Advertisement