Page 1

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CHUỖI SIÊU THỊ MINI, CỬA HÀNG TIỆN ÍCH VINMART+ Version 1.0


CÁC THÀNH TỐ NHẬN DIỆN

Cấu trúc logo

Logo là một phần quan trọng không thể tách rời trong hệ thống nhận diện thương hiệu của VinMart+. Chỉ có logo tạo ra từ file gốc do VinMart+ cung cấp mới đủ tiêu chuẩn để sử dụng. Không được phóng tác, vẽ lại hoặc thiết kế thêm bớt bất kỳ yếu tố nào của logo VinMart+.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1 2 3 4 5

5X

Hình dáng thiết kế của Logo được thống nhất trong mọi tình huống sử dụng và phải tuân theo những chỉ dẫn trong cuốn Hệ thống nhận diện thương hiệu này để đảm bảo hình dáng nguyên bản của logo không bị thay đổi.

23.5X

6 7 8

X

9

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Version 1.0 | 2


CÁC THÀNH TỐ NHẬN DIỆN

Cấu trúc logo

Logo là một phần quan trọng không thể tách rời trong hệ thống nhận diện thương hiệu của VinMart+. Chỉ có logo tạo ra từ file gốc do VinMart+ cung cấp mới đủ tiêu chuẩn để sử dụng. Không được phóng tác, vẽ lại hoặc thiết kế thêm bớt bất kỳ yếu tố nào của logo VinMart+.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1 2 3 4

6X

Hình dáng thiết kế của Logo được thống nhất trong mọi tình huống sử dụng và phải tuân theo những chỉ dẫn trong cuốn Hệ thống nhận diện thương hiệu này để đảm bảo hình dáng nguyên bản của logo không bị thay đổi.

23.5X

5 6 7 8

X

9

Áp dụng cho các Siêu thị có diện tích > 300m²

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Version 1.0 | 3


CÁC THÀNH TỐ NHẬN DIỆN

Cấu trúc logo

Logo là một phần quan trọng không thể tách rời trong hệ thống nhận diện thương hiệu của VinMart+. Chỉ có logo tạo ra từ file gốc do VinMart+ cung cấp mới đủ tiêu chuẩn để sử dụng. Không được phóng tác, vẽ lại hoặc thiết kế thêm bớt bất kỳ yếu tố nào của logo VinMart+.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1 2 3 4

6X

Hình dáng thiết kế của Logo được thống nhất trong mọi tình huống sử dụng và phải tuân theo những chỉ dẫn trong cuốn Hệ thống nhận diện thương hiệu này để đảm bảo hình dáng nguyên bản của logo không bị thay đổi.

23.5X

5 6 7 8

X

9

Áp dụng cho các Cửa hàng có diện tích < 300m²

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Version 1.0 | 4


CÁC THÀNH TỐ NHẬN DIỆN

Cấu trúc logo

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Tên gọi

Diện tích

1

Đại siêu thị

5.000 m2 - 10.000 m2

2

Siêu thị

3.000 - 1.000 m2

3

Siêu thị mini

> 500 m2

4

Cửa hàng tiện ích

< 500 m2

Version 1.0 | 5


CÁC THÀNH TỐ NHẬN DIỆN

Logo dạng chữ

Trong một số trường hợp đặc biệt, hình ảnh đại diện của thương hiệu có thể được sử dụng riêng phần typeface (tên thương hiệu). Khi đó việc sử dụng cần được thực hiện theo đúng thiết kế bên.

23.5X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1 2 3 4

5X

5 6 7 8

X

9

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Version 1.0 | 6


CÁC THÀNH TỐ NHẬN DIỆN

Logo dạng biểu tượng

Trong một số trường hợp đặc biệt, hình ảnh đại diện của thương hiệu có thể được sử dụng riêng phần icon (biểu tượng). Khi đó việc sử dụng cần được thực hiện theo đúng thiết kế và màu sắc qui định.

23.5X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1 2 3 4

5X

5 6 7 8

X

9

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Version 1.0 | 7


CÁC THÀNH TỐ NHẬN DIỆN

Logo & slogan

23.5X

Khi sử dụng slogan đi kèm với logo, cần đảm bảo đúng kích thước và vị trí như qui định bên. Slogan sử dụng font SariVN-Regular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1 2 3 4

5X

5 6 7

slogan slogan slogan slogan

8 9

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

X

Version 1.0 | 8


CÁC THÀNH TỐ NHẬN DIỆN

Cách viết tên thương hiệu

Trên văn bản word, tên thương hiệu cần được viết in hoa đồng bộ như sau: VinMart+

Ví dụ: Logo là một phần quan trọng không thể tách rời trong hệ thống nhận diện thương hiệu của VinMart+. Chỉ có logo tạo ra từ file gốc do VinMart+ cung cấp mới đủ tiêu chuẩn để sử dụng. Không được phóng tác, vẽ lại hoặc thiết kế thêm bớt bất kỳ yếu tố nào của logo VinMart+. Hình dáng thiết kế của Logo được thống nhất trong mọi tình huống sử dụng và phải tuân theo những chỉ dẫn trong cuốn Hệ thống nhận diện thương hiệu này để đảm bảo hình dáng nguyên bản của logo không bị thay đổi.

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Version 1.0 | 9


CÁC THÀNH TỐ NHẬN DIỆN

Vùng trống bảo vệ quanh logo

Không gian của logo chính là vòng bảo vệ thương hiệu, nhằm tránh ảnh hưởng của những yếu tố khác lên thương hiệu khi xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông - trên văn bản, trên mạng, trên truyền hình... và mọi phương tiện yêu cầu khác. Khoảng trống của vùng an toàn quanh logo luôn bằng 1 lần chiều cao của chữ N. Quy tắc này áp dụng trong các mẫu quảng cáo, các bảng hiệu, nhãn dán hoặc các ứng dụng tương tự.

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Version 1.0 | 10


CÁC THÀNH TỐ NHẬN DIỆN

Kích thước tối thiểu của logo Trường hợp logo trong truyền thông

5 cm

Trường hợp logo trong ấn phẩm văn phòng

4 cm

Để logo được truyền thông với đầy đủ đường nét và thông tin, mỗi dạng thức của logo cho phép kích thước sản xuất tối thiểu, cần đảm bảo đúng qui định để duy trì đúng và đủ thông tin cần truyền tải.

3.5 cm

3 cm

1.5 cm

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

1 cm

Version 1.0 | 11


CÁC THÀNH TỐ NHẬN DIỆN

Sử dụng logo không đúng cách

1. Không làm biến dạng logo theo chiều dọc, ngang 2. Không kéo xiên logo 3. Không xoay ngược logo 4. Không đổi màu icon 5. Không đổi màu typeface 6. Không sử dụng màu sắc sai qui định 7. Không đổ bóng logo 8. Không tạo khối logo 9. Không làm mờ logo 10. Không sử dụng logo như pattern 11. Không sử để logo trực tiếp lên hình nền

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Version 1.0 | 12


MÀU SẮC ĐẶC TRƯNG

Các màu sắc đặc trưng của logo

Màu sắc thương hiệu VinMart là nhóm 2 màu Đỏ và Vàng. Trong mọi triển khai và sản xuất cần đảm bảo màu sắc được sử dụng đúng thông số đề xuất và trong chuỗi chuyển sắc cho phép.

Process Color 0% Cyan; 100% Magenta; 100% Yellow; 0% Black

RED

e # DS Panton

73-1

RGB Value R: 237; G: 28; B: 36 Pantone DS 73-1

Process Color 0% Cyan; 5% Magenta; 100% Yellow; 0% Black

YELLOW# DS 1-1 e Panton

RGB Value R: 255; G: 230; B: 0 Pantone DS 1-1

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Version 1.0 | 13


MÀU SẮC ĐẶC TRƯNG

Quy định sử dụng logo đơn sắc trên màu thương hiệu Trường hợp trên nền màu thương hiệu

Trên nền màu thương hiệu thì logo có thể được sử dụng ở dạng đơn sắc.

Trường hợp đặc biệt

Biểu tượng màu vàng đậm trên nền trắng

GE ORGAN # DS 7-8 e Panton

Process Color 0% Cyan; 20% Magenta; 100% Yellow; 0% Black RGB Value R: 255; G: 203; B: 5 Pantone DS 7-8

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Version 1.0 | 14


MÀU SẮC ĐẶC TRƯNG

Các màu sắc bổ trợ

Màu sắc bổ trợ được quy định để hỗ trợ cho phần trình bày trên các ấn phẩm hoặc thiết kế truyền thông được đặc sắc hơn, cụ thể: ° Đối với các ấn phẩm quảng cáo và thông tin: các màu sắc bổ trợ là màu kết hợp từ 3 màu: Vàng C:0; M:0; Y:100;K:0, Đỏ C:0; M:100; Y:100;K:0, Xanh C:100; M:0; Y:0;K:0 ° Đối với các văn bản văn phòng, đồ thị và biểu đồ trong báo cáo: màu sắc bổ trợ là các màu đỏ, vàng, đen, xám trong bảng màu của máy tính.

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Version 1.0 | 15


MÀU SẮC ĐẶC TRƯNG

Quy định sử dụng logo trên hình nền

YES

NO

Trong trường hợp logo VinMart+ xuất hiện trên nền hình, phải đảm bảo khoảng không gian đặt logo theo đúng yêu cầu về khoảng cách an toàn và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác.

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Version 1.0 | 16


MÀU SẮC ĐẶC TRƯNG

Quy định sử dụng logo trên nền chất liệu

Trong điều kiện môi trường và khí hậu Việt Nam, hạn chế sử dụng tường sơn gai trong kiến trúc. Nếu bắt buộc phải sử dụng, cần chú ý đến bảo quản và tu dưỡng bề mặt, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu. 1. Giấy/ Glass/ Mica /Aluminium /

1

2

3

4

2. Sơn nước / Inox / Aluminium / Tường sơn gai 3. Inox / Giấy / Kính/ Mica /Granite / Alumium/ Sơn nước / Tường sơn gai 4. Giấy / Kính/ Mica / Granite / Alumium/ Sơn nước / Tường sơn gai 5. Alumium / Tường sơn gai

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Version 1.0 | 17


MÀU SẮC ĐẶC TRƯNG

Quy định màu sắc logo sử dụng cho những trường hợp đặc biệt

Trong một số trường hợp in ấn đặc biệt như in ép kim - in màu nhũ, màu sắc được qui định như sau:

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

In ép kim - in màu nhũ bạc

In ép kim - rainbow

In ép kim - in màu nhũ vàng

In ép kim - hot stamp

Version 1.0 | 18


MÀU SẮC ĐẶC TRƯNG

Quy định bảng phối màu ứng với các khu dịch vụ đặc trưng cho siêu thị

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Thủy hải sản (Fish)

Khu thời trang (Fashion)

Phụ kiện - giải trí (Accessories)

Sữa và các sản phẩm từ sữa (Dairy)

Process Color: 60% Cyan; 100% Magenta;30% Yellow; 10% Black

Process Color: 0% Cyan; 70% Magenta;100% Yellow; 0% Black

Process Color: 0% Cyan; 5% Magenta;100% Yellow; 0% Black

Process Color: 90% Cyan; 55% Magenta;0% Yellow; 0% Black

RGB Value: R: 120; G: 37; B: 105

RGB Value: R: 243; G: 112; B: 33

RGB Value: R: 255; G: 230; B: 0

RGB Value: R: 0; G: 110; B: 183

Thịt (Meat)

Đồ nội thất (Home Decor)

Nhà sách (Book Store)

Rau - củ - quả (Fresh Produce)

Process Color: 30% Cyan; 100% Magenta;100% Yellow; 0% Black

Process Color: 0% Cyan; 35% Magenta;95% Yellow; 0% Black

Process Color: 80% Cyan; 40% Magenta;55% Yellow; 10% Black

Process Color: 94% Cyan; 38% Magenta;91% Yellow; 33% Black

RGB Value: R: 184; G: 41; B: 47

RGB Value: R: 237; G: 28; B: 36

RGB Value: R: 59; G: 119; B: 114

RGB Value: R: 0; G: 92; B: 56

Đồ uống - Bia - Rượu (Beverages & Drink)

Mỹ phẩm (Cosmetics)

Mẹ và bé (Mom & Kids)

Bánh mì - bánh ngọt (Bakery) Khu ẩm thực (Foodcourt)

Process Color: 30% Cyan; 100% Magenta;90% Yellow; 30% Black

Process Color: 0% Cyan; 80% Magenta;26% Yellow; 0% Black

Process Color: 0% Cyan; 100% Magenta;20% Yellow; 0% Black

Process Color: 0% Cyan; 50% Magenta;100% Yellow; 0% Black

RGB Value: R: 137; G: 25; B: 36

RGB Value: R: 240; G: 91; B: 130

RGB Value: R: 237; G: 6; B: 119

RGB Value: R: 247; G: 148; B: 30

Thực phẩm chế biến đông lạnh (Frozen )

Version 1.0 | 19


MÀU SẮC ĐẶC TRƯNG

Họa tiết triển khai từ logo để ứng dụng trong thiết kế trang trí

Phát triển từ biểu tượng, thành tố đồ hoạ cho thương hiệu được giữ nguyên nét dáng với cách sắp xếp vui nhộn, tạo hiệu quả bắt mắt về màu sắc và linh hoạt trong ứng dụng mảng hoa văn nhận diện.

2/5

2/5

Qui tắc chung: icon nên xuất hiện với 1/2 đầy đủ (số 1 không bị cắt) và tuân thủ tỉ lệ bên cạnh.

Kiểu trình bày dọc

2/5

Kiểu trình bày vuông

Kiểu trình bày ngang

2/5

2/5

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

2/5

Version 1.0 | 20


MÀU SẮC ĐẶC TRƯNG

Họa tiết triển khai từ logo để ứng dụng trong thiết kế trang trí

Phát triển từ biểu tượng, thành tố đồ hoạ cho thương hiệu được giữ nguyên nét dáng với cách sắp xếp vui nhộn, tạo hiệu quả bắt mắt về màu sắc và linh hoạt trong ứng dụng mảng hoa văn nhận diện. Qui tắc chung: icon nên xuất hiện với 1/2 đầy đủ (số 1 không bị cắt) và tuân thủ tỉ lệ bên cạnh.

2/5

2/5

Kiểu trình bày dọc

2/5

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

2/5

Kiểu trình bày vuông

2/5

Kiểu trình bày ngang

2/5

Version 1.0 | 21


KIỂU CHỮ

Kiểu chữ đặc trưng và các tài liệu tiếp thị

SariVN Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Kiểu chữ SariVN - Là kiểu chữ không chân, rõ nét, mang đúng tinh thần hiện đại và năng động của thương hiệu.

SariVN Regular Italic

Heading

SariVN Bold 31/32pt Sentence case

Body heading Level 1

SariVN Bold 13/15pt Sentence case

Body heading Level 2

SariVN Regular 9/12pt Sentence case

Body text

SariVN Regular 9/12pt Sentence case

Body emphasis

Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

SariVN Regular Italic 9/12pt Sentence case

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

SariVN Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

SariVN Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 Version 1.0 | 22


KIỂU CHỮ

Kiểu chữ cho các ứng dụng online

Arial Regular Kiểu chữ Arial là kiểu chữ mang tính quốc tế, ứng dụng linh hoạt trên các truyền thông kỹ thuật số, không bị lỗi khi viết tiếng Việt.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Arial Regular Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Arial Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 Hệ thống nhận diện thương hiệu - VinMart

Version 1.0 | 23


PHẦN C

CÁC ỨNG DỤNG BẢNG BIỂN BÊN NGOÀI BẢNG BIỂN BÊN TRONG CÁC HẠNG MỤC VẬN HÀNH CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG CÁC MẪU ĐỒNG PHỤC


BIỂN BẢNG BÊN NGOÀI


Logo bảng hiệu mặt tiền Mô tả: Hộp đèn: khung sắt hộp vuông 25mm mạ kẽm, căng hiflex in kỹ thuật số viền inox xung quanh bảng Hộp logo: mica FS 2.5ly, hàn nổi 10cm, nội dung cắt decal, bên trong lắp 4bộ đèn 1.2m, mặt sau ốp foam 3ly.

19X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1 2 3 4

5X

5 6 7 8 9

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Logo vẫy cổng vào Mô tả: hộp đèn mica dán backlit film và hệ khung

Mặt chính

Mặt bên

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Bảng chào mừng/ cảm ơn Mô tả: khung nhôm in Backlit Film hoặc PP bồi Formic

Trán chào mừng

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH Welcome to VinMart+ Trán cảm ơn

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH Thank you for shopping with us

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Biển chỉ hướng - dẫn hướng bên ngoài/lối đi Mô tả: chân sắt, in decal PP

LỐI VÀO

LỐI RA

NƠI GỬI XE SIÊU THỊ

LỐI RA

Khách hàng mua hàng tại siêu thị

miễn phí gửi xe

Khách hàng mua hàng tại siêu thị

miễn phí gửi xe

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Bảng hộp đèn lối vào Mô tả: hộp đèn in backlit film

LỐI VÀO SIÊU THỊ

LỐI VÀO SIÊU THỊ

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Dù che

WWW.VINMART.COM W W W .V IN M AR T.C OM

WWW.VINMART.COM

WWW.VINMART.COM

WWW.VINMART.COM WWW.VIN MART.COM

WWW.VINMART.COM

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Dù bạt bãi giữ xe Mô tả: Chân sắt có bánh xe, mái bạt in logo, có thể linh động thay đổi kích thước theo nhu cầu sử dụng.

Có bánh xe để di chuyển 20 cm

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Dải băng logo dán kính Mô tả: in decal

Giờ mở cửa Opening hours

8h-22h

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


BIỂN BẢNG BÊN TRONG

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Quầy thu ngân Mô tả: sơn + decal

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Biển số quầy thu ngân Mô tả: decal

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Thanh chắn cash Mô tả: in decal dán vào mica

Quầy tạm nghỉ

Khách hàng tiếp theo

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


HẠNG MỤC VẬN HÀNH

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Giấy gói quà khổ A1 & Ruy băng Mô tả: giấy gói quà in offset, giấy couche 70gsm. Dây ruy băng in vải.

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Tủ gửi đồ Mô tả: sơn trắng đỏ hoặc dán PP

80

81

82

83

84

85

86

87

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Thẻ gửi đồ Mô tả: mica dán nguợc

01 Locker

01

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Trán ngành hàng Mô tả: decal PP cán mờ, kích thước phụ thuộc vào mặt diện tích mặt bằng từng siêu thị

fish

Cá Fish

& frozen foods

fish frozen

Thực phẩm đông lạnh Frozen Foods

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Trán ngành hàng Mô tả: decal PP cán mờ, kích thước phụ thuộc vào mặt diện tích mặt bằng từng siêu thị

& dairy products

Bơ sữa

Dairy Products

& vegetables

Rau củ quả Fruits & Vegetables

dairy fruit

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Trán ngành hàng Mô tả: decal PP cán mờ, kích thước phụ thuộc vào mặt diện tích mặt bằng từng siêu thị

& meat Thịt Meat

& bakery

meat bakery

Bánh mì - Bánh ngọt Bakery

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Bảng phân vùng ngành hàng (hệ khung) Hệ khung thước cao x ngang: 70cmhàng 7 kích Bên trong - Bảng phân30cm vùng xngành Size: cao 30cm x dài 70cm

70 cm

Văn phòng phẩm Stationery

Rau củ quả Vegetables

30 cm

Insert Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Bảng phân vùng ngành hàng Mô tả: Formic 18mm, dán decal PP cán mờ, kích thước ngang x cao: 35 cm x 30 cm và hệ khung

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Bảng phân vùng ngành hàng Mô tả: Formic 18mm, dán decal PP cán mờ, kích thước ngang x cao: 35 cm x 30 cm và hệ khung

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Bảng line hàng Mô tả: Formic 18mm, dán decal PP cán mờ, kích thước ngang x cao: 1,2 x 0,5m

1. Kích thước 1: 1.2m x 0.5m (lối đi giữa 2 line hàng >1.5m); 2. Kích thước 1: 1.0m x 0.4m (lối đi giữa 2 line hàng <1.2m)

Mỹ phẩm / Cosmetic Chăm sóc da Skin care Mỹ phẩm trang điểm Make up

12

Thời trang / Fashion

Nước hoa Perfume

Chăm sóc da Skin care

Dụng cụ trang điểm Tools

Mỹ phẩm trang điểm Make up

Chế phẩm đông lạnh/ Frozen Chăm sóc da Skin care Mỹ phẩm trang điểm Make up

15

Mỹ phẩm trang điểm Make up

11

Nước hoa Perfume

Chăm sóc da Skin care

Dụng cụ trang điểm Tools

Mỹ phẩm trang điểm Make up

Mỹ phẩm trang điểm Make up

14

Nước hoa Perfume

Chăm sóc da Skin care

Dụng cụ trang điểm Tools

Mỹ phẩm trang điểm Make up

Thịt gà Chicken

17

Dụng cụ trang điểm Tools

Mỹ phẩm trang điểm Make up

16 12

02

Nước hoa Perfume Dụng cụ trang điểm Tools

Đồ nội thất / Home decor

Nước hoa Perfume

Chăm sóc da Skin care

Dụng cụ trang điểm Tools

Mỹ phẩm trang điểm Make up

08

Nước hoa Perfume Dụng cụ trang điểm Tools

Bánh mì - Bánh ngọt / Bakery

Nước hoa Perfume

Chăm sóc da Skin care

Dụng cụ trang điểm Tools

Mỹ phẩm trang điểm Make up

16

Nước hoa Perfume Dụng cụ trang điểm Tools

Rau củ quả / Vegetables

Nước hoa Perfume

Chăm sóc da Skin care

Dụng cụ trang điểm Tools

Mỹ phẩm trang điểm Make up

Thịt / Meat Thịt heo Pork

Chăm sóc da Skin care

Khu ẩm thực / Foodcourt

Sữa & Sản phẩm từ sữa/ Dairy Chăm sóc da Skin care

Nước hoa Perfume

Nhà sách / Bookstore

Đồ uống / Beverage Chăm sóc da Skin care

14

Phụ kiện giải trí / Entertainment

12

Nước hoa Perfume Dụng cụ trang điểm Tools

Thuỷ hải sản / Fisheries Thịt bò Beef

Chăm sóc da Skin care

Thịt cừu Lamb

Mỹ phẩm trang điểm Make up

21

Nước hoa Perfume Dụng cụ trang điểm Tools

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Bảng line hàng - Trường hợp đặc biệt Mô tả: Formic 18mm, dán decal PP cán mờ, kích thước ngang x cao: 0,5 x 0,4m

Mỹ phẩm / Cosmetic

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Nhà sách / Bookstore

Khu mua sắm cho trẻ em KIDS WORLD

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Skin Care

Chế phẩm đông lạnh/ Frozen Skin Care

Skin Care

Đồ uống / Beverage

20mm

m

Skin Care

rang

20mm

m

Skin Care

Skin Care

Khu ẩm thực / Foodcourt

Skin Care

Skin Care

Skin Care

Đồ nội thất / Home decor Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Skin Care

Skin Care

Skin Care

Rau củ quả / Vegetables

Skin Care

Skin Care

Bánh mì - Bánh ngọt / Bakery

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Skin Care

50mm

Skin Care

Skin Care

Mỹ phẩm trang điểm

Sữa & Sản phẩm từ sữa/ Dairy

Skin Care

Skin Care

Mỹ phẩm trang điểm Skin Care

400mm

rang

Phụ kiện giải trí / Entertainment

Mỹ phẩm trang điểm Skin Care

500mm

Thời trang / Fashion

Skin Care

Thịt / Meat

Skin Care

Skin Care

Skin Care

Skin Care

Thuỷ hải sản / Fisheries

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Mỹ phẩm trang điểm

Skin Care

Skin Care

Skin Care

Skin Care

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Flap Mô tả: nhựa và decal

ONLY

NEW

AT

ONLY

AT

Chỉ có tại

Chỉ có tại

Mặt trước

Mặt sau

NEW

HÀNG MỚI

HÀNG MỚI

Mặt trước

Mặt sau

N OTIO PROM

KHUYẾN MÃI Mặt trước

N OTIO PROM

KHUYẾN MÃI Mặt sau

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Railcard

4 cm

Mô tả: decal PP keo/giấy, ngang x cao: 90cm x 4cm/ 120cm x 4cm

Process Color 96% Cyan; 0% Magenta; 100% Yellow; 0% Black GREEN # 142-8 ntone Pa

RGB Value R: 0; G: 168; B: 80 Pantone 142-8

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Trán khuyến mãi Mô tả: decal PP, cao 30 - 40 cm tuỳ theo đầu kệ

ON I T O PROM

KHUYẾN MÃI

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Bọc đảo khuyến mãi Mô tả: decal PP, kích thước ngang x cao: 0,8 x 1,2 m hoặc theo kích thước đảo khuyến mãi

TION O M PRO

KHUYẾN MÃI

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Bảng khuyến mãi A3 - A4 - A5 - A6 các loại Mô tả: in offset giấy 100mgs

Kích thước A3 - A4 - A5 - A6 dọc, ngang

CHỈ CÓ TẠI

CHỈ CÓ TẠI

KHUYẾN MÃI

85.000

85.000

Tặng kèm (nhận tại quầy DVKH) - Điều kiện áp dụng

Tặng kèm (nhận tại quầy DVKH) Điều kiện áp dụng

KHUYẾN MÃI

Tặng kèm (nhận tại quầy DVKH) - Điều kiện áp dụng

Tặng kèm (nhận tại quầy DVKH) Điều kiện áp dụng

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Bảng giá quầy Mô tả: in offset giấy 100mgs, kích thước A6

A6

Hành tây Xuất xứ: Việt Nam

Giá:

16.000 đ/Kg 06.01.2015

Code 83

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Tem giá Mô tả: in offset giấy 100mgs

tem barcode 3 x 2.2 cm

tem NỘI BỘ 2.5 x 1 cm

Tài sản cá nhân

Sử dụng nội bộ

tem kệ thường và đông lạnh 8 x 4 cm

tem móc 6 x 3.8 cm

tem cân 6 x 3.6 cm

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Tem giá khuyến mãi Mô tả: in offset giấy 100mgs

tem KHUYẾN MÃI kệ thường và đông lạnh 8 x 4 cm

tem KHUYẾN MÃI móc 6 x 3.8 cm

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Túi mua hàng Mô tả: nilong in 1 mặt

20 x 38 cm (kt quai 3 x 6 cm)

29 x 48 cm (kt quai 6 x 10 cm)

34 x 60 cm (kt quai 6 x 13 cm)

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Túi bánh mì Mô tả: in giấy Kraft

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Giấy gói bánh mì Mô tả: in giấy Kraft

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Túi bánh sandwich / sandwich nho Mô tả: nhãn dán trên túi nilon

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Phiếu quà tặng Mô tả: in offset, giấy couche 250gsm

Áp dụng tại / Accepted at

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Phiếu quà tặng Mô tả: in offset, giấy couche 250gsm

Áp dụng tại / Accepted at

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Phiếu quà tặng Mô tả: in offset, giấy couche 250gsm

Áp dụng tại / Accepted at

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Tờ rơi chương trình thẻ khách hàng VinMart Mô tả: in couche 200gsm

Phiếu đăng ký chương trình Thẻ Khách hàng VinMart

Điều khoản tham gia chương trình Thẻ chỉ được cấp cho công dân Việt Nam có CMND, người nước ngoài có Passport hoặc tổ chức/doanh nghiệp. Khách hàng được cấp miễn phí một thẻ Khách hàng có

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu này, sau đó gửi lại cho nhân viên tại Quầy Dịch Vụ Khách hàng để nhận thẻ Khách hàng VinMart.

barcode là mã số đồng thời là mã thẻ Khách hàng. Chương trình chỉ tích điểm khi Khách hàng xuất trình Thẻ VinMart (hoặc mã vạch in

Mã số thẻ

tạm) khi thanh toán. Điểm VinMart được cập nhật sau 24 giờ khi hoàn tất giao dịch mua hàng. Điểm VinMart được tính dựa trên Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn, với hệ số qui đổi là: Cứ mỗi 10.000đ trên hóa đơn mua hàng, Khách hàng tích lũy được 1 điểm

(Phần dành cho nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng)

*Đăng ký sở hữu thẻ hoàn toàn miễn phí

VinMart (Không tính phần tiền lẻ, không làm tròn 10.000đ). Phần hóa đơn thanh toán bằng Phiếu mua hàng /Điểm khuyến mãi VinMart sẽ

Hộ gia đình

Công ty

Khách sạn

Nhà hàng

Cửa hàng tạp hoá

Căn tin

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

không có giá trị tích điểm. Họ và tên

Điểm VinMart tích lũy được dùng để xét cấp bậc và quyền lợi của Khách hàng trong năm. Quá trình tích lũy sẽ bắt đầu lại từ đầu khi sang năm mới.

ĐT di động

khuyến mại khi sang năm mới và số điểm này có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12 của năm đó.

Email

Điểm VinMart không thể cho, tặng hoặc chuyển nhượng cho người khác.

Khi thanh toán 10.000đ

Thẻ VinMart là tài sản của VinMart cấp cho Khách hàng. Trường hợp mất thẻ, vui lòng liên hệ Quầy Dịch Vụ Khách Hàng tại VinMart gần nhất để làm thủ tục cấp lại.

Đồng ý nhận điện thoại / Email / SMS quảng cáo từ VinMart

Dành cho Khách hàng Thành Viên (Tích luỹ thanh toán dưới 5 triệu đồng/năm)

Tích luỹ ngay 1 điểm VinMart

Khách hàng được cấp lại thẻ miễn phí trong lần đầu tiên, từ lần thứ hai trở đi chi phí phát hành là 10.000đ/thẻ. Thẻ không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liền sẽ bị khóa.

*Thẻ Khách hàng VinMart

Thể lệ chương trình có thể được thay đổi mà không cần báo trước.

Tích điểm Nâng hạng Gia tăng lợi ích

VinMart không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin hồ sơ do khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác.

THẺ THÀNH VIÊN

Bằng việc ký vào phiếu thông tin này, Quý khách hàng đã đồng ý cho VinMart sử dụng những thông tin đã cung cấp. Tất cả dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo mật.

Mua sắm và tích luỹ điểm VinMart dễ dàng với Chữ ký của Khách hàng (Vui lòng ghi rõ họ và tên)

Chữ ký của nhân viên VinMart (Vui lòng ghi rõ họ và tên)

Bước

1 MUA SẮM

Mua sắm tại hệ thống siêu thị VinMart và xuất trình thẻ Khách hàng khi thanh toán.

Bước

2 TÍCH LUỸ ĐIỂM

3 bước:

Bước

3 TẬN HƯỞNG ƯU ĐÃI

Tận hưởng quyền lợi/ ưu đãi độc quyền cho thành viên.

Nhận điểm khuyến mãi từ

Nhận các quyền lợi hấp dẫn từ các sản phẩm/ dịch vụ thuộc tập đoàn Vingroup & các đối tác.

các chương trình ưu đãi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tích lũy 1 điểm VinMart cho mỗi 10.000đ mua sắm. Cơ hội tích lũy điểm khuyến mãi hấp dẫn trong các chương trình diễn ra xuyên suốt cả năm. Dành cho Khách hàng Thân Thiết (Tích luỹ thanh toán trên 5 triệu đồng/năm)

Công ty

(Dành cho KH doanh nghiệp)

Số nhà

Lô / Khu dân cư

Đường / Phố Phường / Xã

Tích lũy 1 điểm VinMart cho mỗi 10.000đ mua sắm. Đổi ngay Phiếu Mua Hàng 50.000đ cho mỗi 1.000 điểm VinMart tích lũy. Cơ hội tích lũy điểm khuyến mãi hấp dẫn trong các chương trình diễn ra xuyên suốt cả năm. Nhận ngay Phiếu Quà Tặng 50.000đ nhân dịp sinh nhật Khách hàng. Nhân đôi số điểm VinMart tích luỹ khi mua hàng vào các ngày đặc biệt, sinh nhật VinMart. Ưu đãi từ các dịch vụ/sản phẩm thuộc hệ thống Vingroup & các đối tác (thông tin cập nhật trên website www.vinmart.com).

Quận / Huyện Thành phố

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN Nghề nghiệp

Nội trợ

NV văn phòng

Hưu trí

Học sinh, sinh viên

Số thành viên trong gia đình

Công nhân

Tự kinh doanh Khác

Số thành viên dưới 18 tuổi

H

Ngày……. tháng……năm……

Không

ÀN TH

Tích lũy điểm VinMart cho mỗi 10,000đ thanh toán.

Ẻ TH

Ngày……. tháng……năm……

Số CMND/ Passport

Ngày sinh

Điểm VinMart chưa sử dụng trong năm của Khách hàng sẽ chuyển thành Điểm

ÊN VI

Tổng đài CSKH : 1800 6968 Website : www.vinmart.com Email : dvkh@vinmart.com

Tổng đài CSKH : 1800 6968 Website : www.vinmart.com Email : dvkh@vinmart.com

THẺ

THÀ

NH

VIÊ

N

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Wobbler chương trình thẻ khách hàng VinMart Mô tả: in couche 200gsm

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Thẻ khách hàng thân thiết Mô tả: thẻ nhựa 88 mm

57 mm

THẺ THÀNH VIÊN 57 mm Điều khoản sử dụng / Term of use:

Áp dụng tại / Accepted at

28 mm

Thẻ được sử dụng theo các quy định liên quan đến Chương trình Thẻ Khách hàng VinMart & VinMart+. The use of this card is subject to Terms & Conditions related to VinMart & VinMart+ Membership program.

Vui lòng xuất trình thẻ khi thanh toán để tích điểm. Please present this card at payment to accumulate points.

Khi nhặt được thẻ, vui lòng gửi lại quầy Dịch vụ khách hàng tại VinMart & VinMart+ gần nhất. If found, please return this card to the nearest VinMart Customer Service Counter.

và các đối tác / and partners’ Dịch vụ khách hàng/Customer Service

1800 6968

Email: dvkh@vinmart.com

Thẻ được sử dụng theo các quy định liên quan đến Chương trình Thẻ Khách hàng VinMart. The use of this card is subject to Terms & Conditions related to VinMart Membership program.

Dịch vụ khách hàng/Customer Service

1800 6968

Email: dvkh@vinmart.com

Website: www.vinmart.com

MKS 1014

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Thùng giao hàng gắn trên xe máy thùng gắn trên xe máy Mô tả: sơnMẫu + decal

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Giỏ hàng Mô tả: giỏ nhựa dán decal in logo

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Bán thẻ điện thoại Mô tả: in decal PP, bồi Formic

0,6 x 0,4 m

Thẻ điện thoại Tặng 50% giá trị thẻ nạp Cho các thuê bao trả trước LOẠI THẺ

TỪ NGÀY

ĐẾN NGÀY

0,6 x 1,8 m

Thẻ cào điện thoại

Chiết khấu hấp dẫn Đã được bán tại hệ thống siêu thị VinMart Không áp dụng chiết khấu Thẻ khách hàng thân thiết

Nhiều mệnh giá khác nhau từ

đến

10.000đ

500.000đ

của các mạng Viettel, Vina, Mobi

Khách hàng mua thẻ tại hệ thống quầy thu ngân các siêu thị VinMart.

Vui lòng liên hệ thu ngân Please contact our cashier

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Máy rút tiền khu vực mặt tiền siêu thị Kích thước: decal PP, formic, 0.4m x 1,2m

Máy rút tiền ATM

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Biển phòng vệ sinh Mô tả: in PP bồi formic hoặc biển Mica

NAM

NỮ

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG

LƯU Ý - NOTICE Vui lòng tiết kiệm giấy vì môi trường sạch và xanh Xin cảm ơn

Không bỏ rác, giấy ướt, BVS vào bồn cầu

Không đặt chân lên bồn cầu

Không xịt nước ra sàn

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Bảng tin nội bộ Mô tả: decal PP, biểu tượng dùng chất liệu mica hoặc formic

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Danh thiếp Mô tả: in offset

LÊ THỊ KIM A Trưởng phòng Nhân sự M. (+84) 908 00 XXXX Công ty Cổ phần Siêu thị VinMart 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh T. (+84) xxx xxx xxx (ext: xxx) | F. (+84) xxx xxx xxx E. v.xxxxxx@vinmart.com W. www.vinmart.com

Công ty Cổ phần Siêu thị VinMart 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh T. (+84) xxx xxx xxx | F. (+84) xxx xxx xxx E. info@vinmart.com W. www.vinmart.com

Chuỗi siêu thị và đại siêu thị

Chuỗi siêu thị và đại siêu thị

Chuỗi siêu thị mini và cửa hàng tiện ích

Chuỗi siêu thị mini và cửa hàng tiện ích

Thành viên của tập đoàn VINGROUP

Thành viên của tập đoàn VINGROUP

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Letterhead Mô tả: in offset

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VINMART 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Thành viên của tập đoàn VINGROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VINMART 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Một thành viên của tập đoàn VINGROUP

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Chữ ký email Mô tả: in offset

Dear Mr Tien Hoang, Body text is Arial 10pt ranged left, unjustified (ragged right) in upper and lower case. The email template has been designed so that it can be used in every business mail. Body text is Arial 10pt ranged left, unjustified (ragged right) in upper and lower case. The email template has been designed so that it can be used in every business mail. Body text is Arial 10pt ranged left, unjustified (ragged right) in upper and lower case. The email template has been designed so that it can be used in every business mail. Best Regards,

HỌ VÀ TÊN (Mr/Ms) Chức vụ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VINMART TẬP ĐOÀN VINGROUP ĐT: (+84 8) 3 9100 500 Fax: (+84 8) 3 9100 398 Mobile: xxxxxxxxx E-mail: xxx@vinmart.com Website: www.vinmart.com Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Bì thư A4 Mô tả: in offset

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VINMART 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Một thành viên của tập đoàn VINGROUP

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Bì thư A3 Mô tả: in offset

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VINMART 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tựwww.vinmart.com.vn Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Một thành viên của tập đoàn VINGROUP

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Túi giấy Mô tả: in offset, ép kim logo

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VINMART 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Một thành viên của tập đoàn VINGROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VINMART 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Một thành viên của tập đoàn VINGROUP

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Thẻ nhân viên - chất liệu: giấy Kích thước: 90 x 55mm / Chất liệu: Giấy Ford 300gsm / In phôi thẻ: 4 màu, 01 mặt / In thông tin: máy in văn phòng, dán hình thẻ, đóng dấu công ty/siêu thị. Thẻ được đeo chung với dây đeo màu đỏ có logo VinMart.

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Thẻ nhân viên tiếp thị - chất liệu: giấy Kích thước: 90 x 55mm / Chất liệu: Giấy Ford 300gsm / In phôi thẻ: 4 màu, 01 mặt / In thông tin: máy in văn phòng, dán hình thẻ, đóng dấu công ty/siêu thị. Thẻ được đeo chung với dây đeo màu vàng.

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Thẻ nhân viên, qui định về sản xuất thẻ nhân viên - chất liệu: giấy Kích thước: 90 x 55mm / Chất liệu: Giấy Ford 300gsm / In ấn: In 4 màu, 01 mặt. (Áp dụng cho nhân viên thử việc)

10mm

20mm

Qui định thông tin trên thẻ

CÔNG TY CP SIÊU THỊ VINMART TẬP ĐOÀN VINGROUP Tên Đầy Đủ Nhân Viên mã số nhân viên

° Thẻ được sử dụng để ra vào khu vực làm việc và để gửi xe. ° Thẻ chỉ có giá trị và áp dụng cho cán bộ nhân viên của VinMart ° Nếu làm mất hoặc hỏng thẻ cần liên hệ ngay với cán bộ nhân sự để được cấp lại thẻ với mức phí được qui định. ° Thẻ này thuộc tài sản của VinMart, nếu nhặt được vui lòng gởi đến địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Siêu thị VinMart 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM hoặc số điện thoại: 08 39 100 500

Dây đeo

Bao đựng thẻ

Chất liệu: lụa gân

Chất liệu: nhựa

Thẻ đeo 85mm

Móc thẻ đeo

55mm

90mm

100mm

dạng kẹp

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Thẻ nhân viên, qui định về sản xuất thẻ nhân viên - chất liệu: nhựa Kích thước: 88 x 56mm / Chất liệu: nhựa PVC, độ dày 0.76mm / In ấn: In 4 màu, 01 mặt. (Áp dụng cho nhân viên chính thức)

10mm

20mm

Qui định thông tin trên thẻ

CÔNG TY CP SIÊU THỊ VINMART TẬP ĐOÀN VINGROUP Tên Đầy Đủ Nhân Viên mã số nhân viên

° Thẻ được sử dụng để ra vào khu vực làm việc và để gửi xe. ° Thẻ chỉ có giá trị và áp dụng cho cán bộ nhân viên của VinMart ° Nếu làm mất hoặc hỏng thẻ cần liên hệ ngay với cán bộ nhân sự để được cấp lại thẻ với mức phí được qui định. ° Thẻ này thuộc tài sản của VinMart, nếu nhặt được vui lòng gởi đến địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Siêu thị VinMart 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM hoặc số điện thoại: 08 39 100 500

Dây đeo

Bao đựng thẻ

Chất liệu: lụa gân

Chất liệu: nhựa

Thẻ đeo 85mm

Móc thẻ đeo

55mm

90mm

100mm

dạng kẹp

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Biên bản giải quyết sự việc Mô tả: in offset

VinMart

BIÊN BẢN GIẢI QUYẾT SỰ VIỆC Minute of settlement

VinMart

BIÊN BẢN GIẢI QUYẾT SỰ VIỆC Minute of settlement

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Phiếu giao hàng Mô tả: in offset

PHIẾU GIAO HÀNG

PHIẾU GIAO HÀNG

PHIẾU GIAO HÀNG

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Phiếu góp ý Mô tả: in offset Mặt trước

Mặt sau

PHIẾU GÓP Ý DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VINMART LUÔN PHẤN ĐẤU VÌ MỤC TIÊU

TẤT CẢ VÌ KHÁCH HÀNG

Xin gởi lời cảm ơn đến sự tin tưởng ủng hộ và gắn bó của quý khách hàng dành cho chúng tôi. Chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những trải nghiệm mua sắm mới và đem lại sự tiện ích hoàn hảo cho quý khách cùng gia đình tại ngôi nhà VinMart. Những góp ý của quý khách luôn là kim chỉ nam cho hành động của chúng tôi. Ngày:

/

/

Quý khách vui lòng lưu lại thông tin dưới đây để chúng tôi có thể gởi phúc đáp: Tên khách hàng:

Nam

Tuổi:

Số điện thoại:

Số thẻ KHTT VinMart:

Email:

Nữ

Địa chỉ:

Ý kiến góp ý của khách hàng

Chữ ký và họ tên khách hàng

Ý kiến góp ý của khách hàng:

(Nếu viết ở đây không đủ, Quý khách có thể viết tiếp ở mặt sau)

Phúc đáp từ siêu thị VinMart:

Ngày:

/

/ Chúng tôi luôn lắng nghe những chia sẻ và mong đợi của Quý khách hàng đối với VinMart Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 18006968 Email Dịch vụ khách hàng: dvkh@vinmart.com

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Hóa đơn giá trị gia tăng Mô tả: in offset

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


ĐỒNG PHỤC

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Đồng phục quản lý siêu thị, cửa hàng Mẫu đồng phục : Quản lý siêu thị, cửa hàng

* Quy định chất liệu : Áo sơ mi trắng thêu logo trên túi áo ngực trái. Vải dày vừa phải không xuyên thấu. Phom vừa vặn không quá bó sát. Áo khoác kiểu vest có túi phía trước cho nữ. Cavat đỏ cho nam, nơ đỏ cho nữ. Quần âu: ống quần dài dưới mắt cá chân, không quá bó sát. Giày tây đen cho nam, giày bít mũi màu đen cho nữ.

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Đồng phục nhân viên thu ngân Mẫu đồng phục : Thu ngân

* Quy định chất liệu : Áo sơ mi trắng thêu logo trên túi áo ngực trái. vải dày vừa phải không xuyên thấu. Cổ áo và viền tay áo màu đỏ Phom vừa vặn không quá bó sát. Cavat đỏ cho nam, nơ đỏ cho nữ. Quần âu: ống quần dài dưới mắt cá chân, không quá bó sát. Nữ váy đỏ. Giày tây đen cho nam, giày bít mũi màu đen cho nữ.

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Đồng phục nhân viên thu ngân Mẫu đồng phục : Thu ngân

Mẫu đồng phục thu ngân cho nữ mùa đông

Mẫu đồng phục thu ngân cho nam mùa đông

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Đồng phục nhân viên dịch vụ khách hàng Mẫu đồng phục : Nhân viên dịch vụ khách hàng

* Quy định chất liệu : Áo sơ mi trắng thêu logo trên túi áo ngực trái. Vải dày vừa phải không xuyên thấu. Phom vừa vặn không quá bó sát. Áo Gile cho mùa đông.

Cavat đỏ cho nam, nơ đỏ cho nữ. Quần âu: ống quần dài dưới mắt cá chân, không quá bó sát. Giày tây đen cho nam, giày bít mũi màu đen cho nữ.

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Đồng phục nhân viên tiếp tân Mẫu đồng phục : Lễ tân

Trang phục áo dài đỏ thêu logo trắng trước ngực. Quần dài màu xám lông chuột. Sử dụng giày trệt hoặc giày cao gót tối màu, đơn giản

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Đồng phục nhân viên bán hàng Mẫu đồng phục : NV bán hàng và các bộ phận khác

Áo thun tay ngắn cho mùa hè

Phương án khăn buộc đầu màu đỏ

Áo thun tay dài cho mùa đông

* Quy định chất liệu : Thun cá sấu, bền màu, thoáng mát. Vải áo mùa đông dày hơn áo mùa hè. Cổ áo đồng chất liệu.

- Áo thun đóng thùng. - Nịt màu đen hoặc nâu bắng da, không dùng nịt màu sắc sáng màu, loè loẹt - Quần tây hoặc kaki đen. - Giày bata đen.

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Đồng phục nhân viên phát thẻ khách hàng Mẫu đồng phục : NV phát thẻ khách hàng

Áo thun tay ngắn cho mùa hè

Mũ màu đỏ logo thêu trắng, phần lưỡi trai màu vàng cùng tone cổ và line tay áo

Áo thun tay dài cho mùa đông

* Quy định chất liệu : Thun cá sấu, bền màu, thoáng mát. Vải áo mùa đông dày hơn áo mùa hè. Cổ áo đồng chất liệu.

Phương án mũ đỏ lưỡi vàng - Áo thun đóng thùng. - Nịt màu đen hoặc nâu bắng da, không dùng nịt màu sắc sáng màu, loè loẹt - Quần tây hoặc kaki đen. - Giày bata đen.

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Đồng phục bầu Mẫu đồng phục bầu

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Đồng phục nhân viên giao nhận, kho Mẫu đồng phục : NV giao nhận - Kho

Áo khoác gió

Kho - Giao nhận

Mũ bảo hiểm với hoa văn mặt trời đối xứng ở 2 bên

Áo thun tay dài

* Quy định chất liệu : Thun cá sấu, bền màu, thoáng mát. Vải áo mùa đông dày hơn áo mùa hè. Cổ áo đồng chất liệu.

- Áo thun đóng thùng. - Nịt màu đen hoặc nâu bắng da, không dùng nịt màu sắc sáng màu, loè loẹt - Quần tây hoặc kaki đen. - Giày bata đen.

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Đồng phục nhân viên kỹ thuật - Áo khoác kho lạnh Mẫu đồng phục : Kỹ thuật viên - Áo khoác kho lạnh

Mặt trước

- Chất liệu vải dày thoáng mát - Áo tay dài (mùa đông), tay ngắn (mùa hè) - Quần kaki đen. - Giày bata tối màu. - Mũ bảo hộ dạng nửa đầu.

Mặt sau

Áo khoác kho lạnh, dạng áo phao có mũ

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.


Đồng phục nhân viên chế biến Mẫu đồng phục : Nhân viên chế biến - Tạp dề vải phủ nhựa chống thấm, màu sắc quy định theo ngành hàng. - NV chế biến mang ủng, riêng trưởng quầy đi giày. - Khẩu trang, mũ màu trắng thêu logo. - NV các quầy chế biến mặc đồ bếp màu trắng

- NV quầy rau quả quy cách trang phục như NV ngành hàng thêm tạp dề và nón. - Tạp dề cho NV chế biến thịt & thuỷ sản dài dưới đầu gối, tạp dề NV bánh, ẩm thực & rau củ độ dài ngang đầu gối.

Đồng phục NV chế biến màu trắng có chạy line đỏ viền áo. Quần đồng chất liệu màu trắng. Ủng trắng

Mũ chế biến

Mũ bếp NV quầy rau củ tạp dề xanh đậm

NV quầy ẩm thực& Bánh Tạp dề cam

NV chế biến thuỷ sản Tạp dề xanh dương đậm

NV chế biến thịt Tạp dề đỏ

Kích thước trong file thiết kế là khảo sát sơ bộ. Đề nghị đơn vị thầu khảo sát lại kích thước thực tế trước khi thi công. Nếu có sự chệnh lệch về kích thước - tỉ lệ giữa bản thiết kế và thực tế - cần báo lại với bộ phận thiết kế để điều chỉnh marquette. File chuyển thi công gồm: 01 file gốc (định dạng AI/PDF) và 01 file preview (định dạng JPG) đơn vị thầu cần kiểm tra sự trùng khớp giữa 02 file. Các bộ phận liên quan cùng có trách nhiệm kiểm tra về mặt nội dung của marquette trước khi cho thi công.

Vinmart guidline  
Vinmart guidline  
Advertisement