Page 1

2016 Program Unit Product Development

Ⅱ. Product Operating Strategy

Fresh phần 1: Chương trình nông sản tươi Choice L

1

Lotte Mart VN


2016 Program Unit Product Development

Ⅱ. Product Operating Strategy

Fresh phần 2: Chương trình chuỗi sản phẩm đồng nhất cơm hộp Delica

2

Lotte Mart VN


. Operation Strategy

‘Our Brand’ Marketing Vận hành bảng giá chuyên dụng Choice L Tiêu chuẩn vận hành: - Sản xuất cuộn giấy dùng làm price tag 4cm thông thường - Bảng thông báo A4 trong của hàng

4cm

A4

3

Lotte Mart VN


‘Our Brand’ Marketing Vận hành END IPS chuyên dụng Choice L Tiêu chuẩn vận hành: Food 8 (Choice L 4, SAVE 4) Non Food 8. Không trưng bày hàng NB trong khu vực chuyên dụng “Our Brand”.

4

Lotte Mart VN


‘Our Brand’ Marketing Vận hành END IPS chuyên dụng Choice L Tiêu chuẩn vận hành: Food 8 (Choice L 4, SAVE 4) Non Food 8. Không trưng bày hàng NB trong khu vực chuyên dụng “Our Brand”.

5

Lotte Mart VN


‘Our Brand’ Marketing ISP của Gondola thông thường trưng bày tập trung Choice L. Tiêu chuẩn vận hành: ISP của Gondola nếu không thành 1 set thì không vận hành, chỉ định và vận hành sản phẩm “Our Brand” là đại diện của ngành hàng cat 1. Chọn mỗi ngành hàng cat 1 một set sản phẩm tiêu biểu để vận hành (ngoại trừ fresh).

6

Lotte Mart VN


‘Our Brand’ Marketing POP chuyên dụng sản phẩm PB Tiêu chuẩn vận hành: Poster thông báo sản phẩm promotion PB

7

Lotte Mart VN


‘Our Brand’ Marketing POP chuyên dụng sản phẩm PB ở lối vào cửa hàng theo chiều ngang Tiêu chuẩn vận hành: Poster thông báo sản phẩm promotion PB.

8

Lotte Mart VN


‘Our Brand’ Marketing Poster quảng bá “Our Brand” Tiêu chuẩn vận hành: Ngoài cửa hàng = Poster total promotion Trong cửa hàng = Vận hành poster promotion hàng PB ISP

Ngoài cửa hàng

◀ Bảng quảng cáo bên ngoài, xe đẩy, moving walk

▲ Lối vào cửa hàng, bảng quảng cáo lối ra

Trong cửa hàng

▲ Trên trần phía trên quầy thu ngân

▲ TV

▲ Ụ khuyến mãi

9

Lotte Mart VN

▲ Cột


‘Our Brand’ Marketing Poster quảng bá nhãn hàng tổng hợp bên ngoài cửa hàng

10

Lotte Mart VN


‘Our Brand’ Marketing Poster quảng bá nhãn hàng tổng hợp bên ngoài cửa hàng

11

Lotte Mart VN


‘Our Brand’ Marketing Poster quảng bá nhãn hàng tổng hợp bên trong cửa hàng

12

Lotte Mart VN


‘Our Brand’ Marketing Poster quảng bá nhãn hàng tổng hợp bên trong cửa hàng Tiêu chuẩn vận hành: Ụ khuyến mãi trong cửa hàng, ½ cột vận hành Choice L / Choice L SAVE

13

Lotte Mart VN


‘Our Brand’ Marketing Cải biên lại toàn diện giới thiệu online “Our Brand” Tiêu chuẩn vận hành : Cải thiện cách giới thiệu nhãn hàng

14

Lotte Mart VN


‘Our Brand’ Marketing Phân chia bề mặt cố định catalogue “Our Brand” Tiêu chuẩn vận hành: Vận hành “Our Brand” phần dưới catalogue, vận hành sản phẩm mỗi tuần MD thu thập (Áp dụng từ sau khi chính thức launching vào tháng 5)

Choice L

15

Choice L SAVE Lotte Mart VN

Pb isp marketing  
Pb isp marketing  
Advertisement