Page 1

CONCEPT

INVITATION GOOD SHOW 2017


OPTION 01


Cover Inner Page

Outer Page

“ GOODFOOD

WE BRING YOU

FROM AROUND

THE WORLD

“ GOODFOOD

PROUDLY SPONSORED BY

WE BRING YOU

FROM AROUND

THE WORLD

” We are pleased to invite you to our food tasting event to experience our finest premium imported products, prepared by award winning chefs.

Trân trọng kính mời quý khách hàng đến tham quan và thưởng thức các sản phẩm nhập khẩu từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới.

Venue: CARAVELLE HOTEL 19-23 Lam Son Square, Dist 01, HCMC

Tại khách sạn Caravenlle. Số 19-23 Lam Son, Quận 01, Hồ Chí Minh

Date: Agenda

00.08.2017

Ngày 00.08.2017

(Chương trình)

08:30 ~ 09.00:

Guest welcome Đón khách

09:30 ~ 10.00:

Riboon Cutting Ceremomy Nghi thức cắt băng khai trương lễ hội ẩm thực FoodShow 2017

10:30 w w w.g oodfood.com.vn

Opening for all Customers

Chính thức mở cửa đón khách hàng

GENERAL DIRECTOR

Hochiminh City 194 Ung Van Khiem Str, W. 25, Binh Thanh Dist Ho Chi Minh City, Vietnam P: +848 3512 5248 F: +848 3512 5247

Tổng Giám Đốc

Hanoi Suite 702, Oriental Tower 324 Tay Son Str ,Dong Da Dist Hanoi, Vietnam P: +844 37666 170 F: +844 37666 171

Please contact: Ms Thien Huong E: thienhuong@goodfood.com.vn T: 0906 977 733

w w w.g oodfood. co m. v n

110x320mm 1. PRINTING MATERIALS: Art Papers (thick) or Couche 300gsm

105x297mm

105x297mm

2. STANDARD: Staple in the middle, Translucent membrance lumination (water-proof)

Jimmy Ong


OPTION 02


Cover

Front

“ GOODFOOD

Back

We are pleased to invite you to our food tasting event to experience our finest premium imported products, prepared by award winning chefs.

WE BRING YOU

FROM AROUND

THE WORLD

Trân trọng kính mời quý khách hàng đến tham quan và thưởng thức các sản phẩm nhập khẩu từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới.

Venue: CARAVELLE HOTEL

19-23 Lam Son Square, Dist 01, HCMC

Tại khách sạn Caravenlle. Số 19-23 Lam Son, Q. 1, Hồ Chí Minh

Date:

00.08.2017

Agenda

(Chương trình)

08:30 ~ 09.00: 09:30 ~ 10.00: 10:30

Ngày 00.08.2017

Guest welcome Đón khách Riboon Cutting Ceremomy Nghi thức cắt băng khai trương lễ hội ẩm thực FoodShow 2017 Opening for all Customers Chính thức mở cửa đón khách hàng

GENERAL DIRECTOR

Tổng Giám Đốc

Jimmy Ong

Hochiminh City

Hanoi

194 Ung Van Khiem Str, W. 25, Binh Thanh Dist Ho Chi Minh City, Vietnam P: +848 3512 5248 | F: +848 3512 5247

Suite 702, Oriental Tower , 324 Tay Son Street Dong Da District, Hanoi, Vietnam P: +844 37666 170 | F: +844 37666 171

PROUDLY SPONSORED BY

w w w.g o o dfo o d.c o m.v n

210x210mm 1. PRINTING MATERIALS: Art Papers (thick) or Couche 300gsm

200x200mm 2. STANDARD: Translucent membrance lumination (water-proof)

event - foodshow  
event - foodshow  
Advertisement