Page 1

Kunstnerforbundets utstillere  gjennom  100  år,   1910/1911-­‐2011   Alfabetisk  liste     Anny  B.  Fremmerlid                            


KUNSTNERFORBUNDETS UTSTILLERE  GJENNOM  100  ÅR     I  løpet  av  Kunstnerforbundets  100-­‐årige  historie,  har  ca  2400  kunstnere  deltatt  i   separatutstillinger  og  større  kollektivutstillinger.  Den  alfabetiske  og  kronologiske   oversikten  som  foreligger  er  utarbeidet  på    grunnlag  av  håndskrevne   utstillingsprotokoller  fra  de  tidligste  tiårene,  og  trykte  foldere  eller  små  kataloger   som  ble  trykket  til  særlige  utstillinger  på  1920-­‐  og  1930-­‐tallet,  og  som  etter  hvert  ble   vanlig  å  utgi  systematisk  til  alle  utstillinger.  De  håndskrevne  utstillingsprotokollene   har  en  varierende  kvalitet  når  det  gjelder  ryddighet  i  hånskrift  og  oppsett.  Det  kan   derfor  forekomme  feil  og  mangler  i  oversiktene  som  er  utarbeidet.  Forhåpentligvis   vil  tilgjengelighet  og  bruk  av  materialet  gi  mulighet  til  korrigeringer  og  nye   opplysninger.       Det  har  vært  en  avveining  om  kollektivutstillinger  også  burde  få  plass  i  denne  typen   oversikt.  Når  det  er  valgt  å  inkludere  dem,  er  det  fordi  dette  gir  et  mer  fullstendig   inntrykk  av  kunstneres  tilstedeværelse  i  Kunstnerforbundet.  Å  utelate   kollektivutstillinger  ville  også  gitt  et  skjevt  bilde  av  utstillingsaktiviteten.  Dette   gjelder  spesielt  for  krigsårene.  Det  kan  ut  fra  dette  forekomme  at  kunstnere  har  stilt   ut  flere  ganger  samme  år.  Årstall  er  imidlertid  oppført  bare  én  gang  i  den  alfabetiske   listen.  Detaljer  finnes  ved  å  søke  i  kronologien.     Oversiktene  viser  den  enorme  utstillingsaktiviteten  Kunstnerforbundet  har  hatt  fra   1910/1911  til  2011,  hvor  den  ene  utstillingen  avløser  den  neste  i  raskt  tempo.  Ingen   annen  gallerivirksomhet  kan  skilte  med  samme  aktivitetsnivå  i  vårt  land.                 1  


Aadnevik, Wiggo,  1971   Aalberg,  Arne,  1985,  -­‐92,  -­‐94,  2010   Aalberg,  Solveig,  1984,  -­‐87     Aall,  Kirsti,  1986,  -­‐93   Aanerud,  Anne,  1989,  -­‐96,  -­‐99,  2006   Aano,  Albert,  1917   Aarholt,  Tore,  1997,  2003,  -­‐09   Aarnes,  Kristin,  1983,  -­‐84,  2003   Aarset,  Ingrid,  1991,  -­‐99   Aarseth,  Oddbjørg,  1973,  -­‐74,  -­‐81,  -­‐91,  -­‐96   Aarseth,  Wille,  1935   Aas,  Alf-­‐Jørgen,  1939,  -­‐42,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐50,  -­‐51,  -­‐61,  -­‐81,  -­‐89   Aas,  Bente  Louise,  2004   Aas,  Edith,  1947,  -­‐56   Aas,  Marte,  2008   Aas,  Nils,  1981,  -­‐82,  -­‐89   Aas,  Tonje  Strøm,  1971,  -­‐77   Aas,  Ulf,  1954   Aasberg,  Johan,  1937   Aasen,  Astrid,  1935   Aasheim,  Elin,  2005   Abood,  Dhiaa  Abbas,  1991   Abrahamsen,  Birgit,  1935,  -­‐51   Abrahamson,  Ola,  1921   Adriano,  1972   Advocaat,  Gunvor,  1946,  -­‐47,  -­‐81   Affandi,  1955   Agger,  Ib,  1958  

2


Agger, Knud,  1956,  -­‐67   Agutte,  Georgette,  1916   Ahlgrén,  Lauri,  1960   Akselsen,  Leif  ,  1937   Akslen,  Marit  Helen,  2000,  -­‐06   Aksnes,  Beret,  1989   Alale,  Jume,  1972   Alstad,  Oddvar,  1946,  -­‐50,  -­‐  57   Altern,  Jan,  1982,  -­‐84,  -­‐91   Altman,  Nathan,  1930   Alviani,  Getulio,  1982   Amatruda,  Marilyn,  1976   Ambadas,  1975   Amelin,  Albin,  1935   Amundsen,  Eilif,  1957,  -­‐76,  -­‐81,  2006   Anckarswärd,  Michael  Gustaf,  1970   Anda,  Hildegunn,  1997,  2003   Anderle,  Jiri,  1982   Andersen,  Alfred,  1937   Andersen,  Anders  Ragnvald,  1942,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐80   Andersen,  Bjørn  Falch,  2006   Andersen,  Conny,  1970,  -­‐76   Andersen,  Finn  Lande,  1975,  -­‐79,  -­‐81   Andersen,  Herbert,  1919   Andersen,  Ib,  1935   Andersen,  Just,  1922   Andersen,  Kyrre,  1985   Andersen,  Margaret  Kirkwood,  1986,  -­‐90,  -­‐91   Andersen,  Mitzi,  1919   Andersen,  Snorre,  1946,  -­‐47,  -­‐49,  -­‐51,  -­‐59,  -­‐88    

3


Andersen, Thordis,  1935   Andersen,  Valdemar,  1935   Andersen,  Viggo,  1973   Andersen,  Åge  Fredslund,  1949   Anderson,  Yngve,  1919,  -­‐24,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐30,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐35,  -­‐38,  -­‐43,  -­‐52   Andreassen,  Are,  1989,  -­‐91   Andreassen,  Olav,  1946,  -­‐50,  -­‐57,  -­‐61   Andréen,  Omar,  1963,  -­‐68,  -­‐69,  -­‐72,  -­‐75,  -­‐78,  -­‐89   Andreev,  Eugenii,  1991   Andresen,  Christian,  1937   Andresen,  Finn  Aage,  1974   Andresen,  Omar,  1954   Andresen,  Sigrun  Laache,  1917   Angell,  Reidun,  1991   Anker,  Annette,  1982   Anker,  Gudrun,  1946,  -­‐52   Anker,  Hedevig,  2005   Anker,  John,  1947,  -­‐69   Anstensen,  1935     Antonsen,  Gunvor  Nervold,  2004   Apin,  Mochtar,  1955   Arakeljan,  1930   Arbo,  Ingeborg  1935,  -­‐86   Archipow,  Abram,  1930   Arnborg,  Pan,  1989   Arneberg,  Arnstein,  1929,  -­‐86   Arneberg,  Gro,  1946,  -­‐78   Arneberg,  Marianne,  1986   Arneng,  Solveig,  1947   Arnestad,  Berit,  1979  

4


Arntzen, Henry,  1921,  -­‐22,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐32,  -­‐36,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐55   Aronsen,  May  Bente,  1995,  2000,  -­‐11   Arp,  Hans,  1938   Arutjunjan,  Soren,  1979   Asbjørnsen,  Marie,  2008   Ask,  Bård,  2010   Askefoss,  Bjørn,  1993   Askeland,  Borghild,  1955   Askevold,  Anders,  1970   Asp,  Aase,  1946   Astrup,  Nikolai,  1911,  -­‐12,  -­‐31,  -­‐37,  -­‐50,  -­‐52,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐71,  -­‐80,  -­‐82,  -­‐86   Astrup,  Turi,  1966   Atkinson,  George  M.V.,  1970   Attelin,  1921   Aubert,  Julie  Thaulow  (Aars),  1928,  -­‐29,  -­‐31   Aubert,  J.S.,  1935   Audra,  Paul,  1918   Aukrust,  Kjell,  1946,  -­‐54   Aulie,  Reidar,  1926,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐ 47,  -­‐48,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐62,  -­‐63,  -­‐66,  -­‐68,  -­‐70,  -­‐71,  -­‐77,  -­‐90   Aune,  Gunnar,  1988,  -­‐91,  -­‐94,  2003   Aurdal,  Leon,  1928,  -­‐32,  -­‐41,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐59,  -­‐89,  -­‐92   Aurdal,  Synnøve  Anker,  1941,  -­‐44,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐52,  -­‐77   Austad,  Magne,  1976,  -­‐78,  -­‐88   Austen,  Siri,  1995   Austli,  Einar,  1922   Baade,  Knud,  1970   Backer-­‐Owe  Christian,  1947,  -­‐78,  -­‐82   Backer,  Harriet,  1913,  -­‐14,  -­‐20,  -­‐21,  -­‐22,  -­‐25,  -­‐31,  -­‐41,  -­‐52,  -­‐61,  -­‐65,  -­‐80,  -­‐82,  -­‐86   Backer,  Lars,  1929   Bacon,  Francis,  1972  

5


Baker, Jan,1970,  -­‐72,  -­‐75,  -­‐76,  -­‐78,  -­‐82,  -­‐83,  -­‐90   Bakkane,  Einar  O.,  1958   Bakke,  Dagfinn,  1977   Bakke,  Gunnhild,  2009   Bakkeli,  Peer,  1946   Bakkeli.  Per,  1947   Bakken,  Astrid  Dahlsveen,  1975     Bakken,  Brit,  1959   Bakken,  Ole  M.,  1956   Bakken,  Trond,  1964,  -­‐76   Baldovinetti,  Alessio,  1948  (reproduksjon)   Balke,  Peder,  1952,  -­‐70,  -­‐80   Ballo,  Edgar,  1985,  2004   Balstad,  Elisabeth,  1975   Bang,  Ellen,  1985   Bang,  Nina,  1985,  -­‐95,  2000   Bardal,  Henry,  1961,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐79   Barland,  Eva,  1988   Barli,  1955   Barth,  C.W.,  1939   Bartho,  Rostislaw,  1930   Basse,  Jørgen  Stenberg,  1972   Bast,  Ørnulf,  1933,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐47,  -­‐55,  -­‐56,  -­‐57,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐65,  -­‐66,  -­‐71,  -­‐82   Baumgart,  Isolde,  1967   Baxendale,  Carol,  1988   Bebutowa,  Elena,  1930   Bech,  Rigmor,  1937   Beck,  Jan  Erik,  1989   Becken,  Tove.  1985   Been,  Brita,  1993  

6


Beer, Ingeborg,  1919   Begby,  Søren,  1937,  -­‐40,  -­‐46   Begonne,  Gabriel,  1968   Behrens,  Millie,  1985,  -­‐92,  -­‐98,  2003   Beichmann,  Ragnhild,  1982   Bell,  Roddy,  1985   Bendixen,  Dora,  1993   Bendixen,  Herman,  1942,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐47,  -­‐50,  -­‐51,  -­‐55,  -­‐58,  -­‐62,  -­‐65,  -­‐68,  -­‐71,  -­‐76,  -­‐79,  -­‐80,  -­‐89   Bendixen,  Signe,  1980   Bendtsen,  Folmer,  1948   Beng,  Kari,  1950   Bengtsson,  Walter,  1979   Benno,  B.G.,  1938   Bent,  Margaret,  1944,  -­‐60   Berbom,  Bernhard,  1961,  -­‐63,  -­‐67   Berg,  Amy,  1944,  -­‐45   Berg,  Arild,  2000   Berg,  Betzy,  1982   Berg,  Boge,  1981,  -­‐89,  -­‐92   Berg,  Borghild,  1938   Berg,  Einar,  1947   Berg,  Hanne  Katrine,  1999   Berg,  Inger  Marie,  1987   Berg,  Kari,  1947   Berg,  Peter,  1970   Berg,  Torhild,  2005   Berge,  Borghild,  1931,  -­‐35,  -­‐47   Berge,  Eva,  1987,  -­‐90,  -­‐91,  -­‐95,  -­‐96,  -­‐99,  2003,  -­‐08   Berge,  Johanna  Bugge,  1941   Berge,  Mari  Krokann,  1984,  -­‐88,  -­‐94,  2002  

7


Berger, H.M.,  1945   Berger,  Karl  Mydske,  1951,  -­‐63,  -­‐65     Berger,  Reidar,  1969   Bergersen,  Hans  Chr.,  1946,  -­‐47   Bergh,  Kåre  Magnus,  2007   Bergman,  Margareta,  1986,  2006   Bergsaker,  Robert,  1952   Bergstad,  Terje,  1967,  -­‐68,  -­‐76,  -­‐81,  -­‐87,  -­‐90,  -­‐91   Bergstrøm,  H.,  1937   Beringow,  Mitrofan,  1930   Berle,  Reidar  Johan,  1954   Berntsberg,  Sidsel  Tone,  1974   Berntsen,  Sofie,  2009   Berulvsen,  S.,  1927   Betnal,  G.,  1937   Bille,  Ejler,  1954   Bing,  Kari,  1946   Biong,  Kristian,  1929   Birkeland,  Gustav,  1923   Birkeland,  Laila  Aas,  1980   Bissière,  Roger,  1927   Bjarre,  Bjørn,  2008   Bjercke,  Anders  H.,  1929   Bjorg,  Toril,  1981,  -­‐85,  -­‐91,  -­‐98,  2004,  -­‐11   Bjorhusdal,  Alf,  1961   Bjorli,  Trond,  1991   Bjærke,  Haakon,  1937,  -­‐45   Bjørkhaug,  Ove  Holm,  1947   Bjørklid,  Haakon,  1981,  -­‐86   Bjørklund-­‐Rasmussen,  Poul,  1948  

8


Bjørkman, Peter,  1937   Bjørkø,  Bernt,  1942,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45   Bjørlo,  Per  Inge,  1982,  2000   Bjørn,  Bodil,  1950   Bjørneboe,  Marit  Aabel,  1969,  -­‐78   Bjørnstad,  Arne,  1981   Blake,  Peter,  1972   Blaker,  Eivind,  2006   Blakstad,  Gudolf,  1929   Blakstad,  Siri,  1977   Blanchard,  Maria,  1937   Blanco,  Venancio,  1969   Blekastad,  Hallvard,  1919,  -­‐23,  -­‐53,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐61,  -­‐63   Bleken,  Håkon,  1953,  -­‐63,  -­‐81,  -­‐82,  -­‐83,  -­‐90,  -­‐91,  -­‐92,  -­‐97   Blix,  Ragnvald,  1913,  -­‐45   Bloch,  Andreas,  1939   Blohm,  Roy,  1944,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐57,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐81,  -­‐92   Blumenthal,  Mathias,  1970   Blystad,  Kristian,  1982,  -­‐87   Blystad,  Sissel,  2002   Blytt,  Anne-­‐Sophie,  1990   Blæsterdalen,  Gunlaug,  1985   Blæsterdalen,  Ståle,  1982,  -­‐91,  -­‐93,  2001   Blåvarp,  Liv,  1984,  -­‐85,  -­‐88,  -­‐95,  -­‐96,  2005,  -­‐11   Boardman,  Aase,  1980   Bockelie,  Marit,  1971,  -­‐83   Bodvin,  Eivind,  1987   Bodvin,  Finn-­‐Henrik,  1971,  -­‐78,  -­‐81,  -­‐90   Bodøgaard,  Ingrid,  1984,  -­‐91   Boger,  Runa,  1985,  -­‐96  

9


Bolle, Francis  de,  1968   Bolling,  Svein,  1974,  -­‐77,  -­‐81,  -­‐83,  -­‐87,  -­‐88,  -­‐89,  -­‐91,  -­‐92,  2004   Bolsø,  Ruth,  1937,  -­‐43   Boman,  Arild,  1975   Bondesen,  Kåre,  1961,  -­‐63   Bonnard,  Pierre,  1915,  -­‐18,  -­‐27,  -­‐48  (reproduksjon),  -­‐53,  -­‐54,  -­‐59,  -­‐66   Borchgrevink,  Hanne,  1998,  2007   Borchgrevink,  Mette,  1946,  -­‐47   Borchgrevink,  Ridley,  1922,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐31,  -­‐33,  -­‐39,  -­‐45,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐67,  -­‐76   Bores,  Francisco,  1937   Borgerud,  Ove,  1933   Borgfeldt,  Asbjørg,  1971   Bosc-­‐Roger,  E.,  1937   Bothner,  Einar,  1928,  -­‐56   Botnen,  Trond,  1963,  -­‐65   Bouche,  Georges,  1927   Boussingault,  Jean  Louis,  1916     Bovin,  Karl,  1967   Boyesen,  Asbjørn,  1971   Braanen,  Helge,  1980   Braaten,  Torgny,  1985   Braathen,  Maja,  1954   Brand,  Paul,  1978,  -­‐82,  -­‐85,  -­‐96,  2003   Brandt-­‐Hansen,  Elina,  2004   Brandt,  Erik,  1937   Brantenberg,  Ulla-­‐Mari,  1979,  -­‐80,  -­‐88,  -­‐94,  -­‐98,  2005,  -­‐11   Braque,  Georges,  1918,  -­‐48  (reproduksjon)   Brask,  Jørgen,  1972   Bratland,  Berit,  1946,  -­‐57,  -­‐78   Bratland,  Jacob,  1939  

10


Bratlie, Gunnar,  1968   Bratteli,  Marianne,  1985,  -­‐88,  -­‐93,  -­‐99,  2004,  -­‐09   Brautaset,  Inger-­‐Johanne,  1991   Breidvik,  Arne,  1939,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐45,  -­‐50,  -­‐59,  -­‐61   Breidvik,  Mons,  1947   Breivik,  Anne,  1963,  -­‐64,  -­‐65,  -­‐67,  -­‐89   Breivik,  Bård,  1981,  -­‐96,  2011   Breivik,  Thomas,  1947,  -­‐53   Brekke,  Asbjørn,  1957   Breughel,  Pieter,  1948  (reproduksjon)   Brianchon,  Maurice,  1959   Bring,  Ebba,  2008   Brockdorff,  Victor,  1967     Brodersen,  Baard,  1953,  -­‐73,  -­‐76,  -­‐88   Brodersen,  Kristine,  2008   Bronger,  Sigurd,  1986,  -­‐94,  2000   Brosstad,  Hans,  1985   Broughton,  Jo,  2008   Bru,  Peter  Kristoffersen,  1937   Bru,  Torhild,  1987   Bruland,  Arne,  1943,  -­‐44,  -­‐53,  -­‐57,  -­‐61   Brun,  Harald,  1911,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐15,  -­‐16,  -­‐17,    -­‐23,  -­‐29,  -­‐31,  -­‐36,  -­‐38,  -­‐51   Brune,  Øivind,  1988   Brunsvik,  Bjarne,  1941,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐48,  -­‐51,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐57,  -­‐64,  -­‐67,  -­‐77,  -­‐83,  -­‐90   Brügger,  Ane,  1972   Bryn,  Finn,  1929   Brynhildsen,  Thorolf,  1937   Brynhildsrud,  Anne  Helene,  1988   Bræin,  Kristina,  2006   Brændsrød,  Espen,  2004  

11


Brænne, Halvdan,  1946   Bugge,  Olav,  1937   Bull,  Johann,  1938   Burhan,  1955   Butenschøn,  Ragnhild,  1942,  -­‐60,  -­‐90   Bäckström,  Tord,  1933   Bækkelund,  Aud,  2003   Bø,  Ole  Martin  Lund,  2011   Bøe,  Paul,  1927   Bøe,  Andreas,  1958   Bøe,  Nils  Olav,  1999   Bøhn,  Ingunn,  1984,  -­‐85,  -­‐87,  -­‐89,  -­‐91,  -­‐96,  2004   Bølling,  Sigrid,  1982   Børresen,  Leif,  1941,  -­‐44,  -­‐45   Bøthun,  Åsil,  2008   Bøttger,  Jan-­‐Cato,  1989   Bøyding,  Vigdis,  1985,  -­‐88,  -­‐89,  2003   Bårdsgård,  Anne,  2000   Campus,  Peter,  1975   Cappelen,  August,  1941,  -­‐70   Cappelen,  Bodil,  1977   Carcan,  René,  1968   Carlsen,  Bjørn,  1972,  -­‐74,  -­‐77,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐82,  -­‐86,  -­‐87,  -­‐88,  -­‐92,  -­‐93,  2003   Carlsund,  C.O.,  1927   Carpelan,  W.M.,  1970   Carstensen,  Johannes,  1964   Casford,  Michael,  1980   Castberg,  Johan,  1949   Caulfield,  Patrick,  1972   Cézanne,  Paul,  1918,  -­‐48  (reproduksjon),  -­‐54,  -­‐59  

12


Chagall, Marc,  1959   Charbonnnier,  Pierre,  1927   Chardin,  Jean-­‐Baptiste,  1948  (reproduksjon)   Charlot,  Louis,  1927   Charrua,  Antonio,  1957   Christensen,  Anne,  1980   Christensen,  Arent,  1953   Christensen,  Bente,  1972   Christensen,  Finn,  1945,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐49,  -­‐51,  -­‐53,  -­‐63,  -­‐90   Christensen,  Jeannette,  1999,  2009   Christensen,  Kari,  1979,  -­‐83,  -­‐93   Christensen,  Merete,  2000   Christensen,  Povl,  1955,  -­‐69   Christensen,  Steinar,  1978,  -­‐84   Christiansen,  Hanne,  1988,  -­‐91,  -­‐93,  -­‐97,  2002   Christiansen,  Oda,  1972   Christiansen,  Olaf,  1942,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐47   Christiansen,  Per,  1971,  -­‐73,  -­‐76,  -­‐81   Christiansen,  Poul,  1918   Christoffersen,  Frede,  1948   Clausen,  Erling,  1919,  -­‐49,  -­‐60   Clausen,  Franciska,  1927   Clüver  (Klüver),  Bernt,  1922,  -­‐24,  -­‐26,  -­‐28,  -­‐36,  -­‐61   Cochet,  Gustavo,  1937   Cohen,  Berhard,  1972   Collett,  Frederik,  1910,  -­‐20,  -­‐31,  -­‐41,  -­‐51,  -­‐53,  -­‐68   Coning,  Jacob,  1970   Conradi,  fru  Røsiø,  1951   Convad,  Annalise,  1958   Corot,  Camille,  1918  

13


Corot, Jean-­‐Baptiste  Camille,  1948  (reproduksjon)   Corral,  Lisa  Frydenlund  de,  1996   Cossais,  Joachim,  2010   Courbet,  Gustave,  1918   Cox,  Jan,  1968   Craig,  Gordon,  1984   Creixams,  Pere,  1937   Cronqvist,  Lena,  1998   Cross,  Henri  Edouard,  1916,  -­‐18   Czapran,  Barbara,  1997   Dahl,  Almar,  1947   Dahl,  Cecilie,  1928,  -­‐89   Dahl,  Chrix,  1954,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐61,  -­‐78,  -­‐81,  -­‐88   Dahl,  Gabriel,  1947   Dahl,  Hans  Normann,  1970,  -­‐87       Dahl,  J.C.,  1952,  -­‐68,  -­‐70       Dahl,  Nils,  1918,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐29,  -­‐31,  -­‐32   Dahl,  Ole-­‐Gabriel,  1971,  -­‐74,  -­‐79     Dahl,  Peer,  1948,  -­‐55,  -­‐62,  -­‐67   Dahl,  Peter,  1971   Dahl,  W.S.,  1929   Dahle,  Lillian,  1989,  -­‐99,  2009   Dahlin,  Egil,  1944,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐54,  -­‐57   Dahlsveen,  Astrid,  1987   Dahm,  Gyda,  1982   Dal,  Harald,  1927,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐36,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐45,  -­‐47,  -­‐49,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐59,   -­‐61,        -­‐66,  -­‐68,  -­‐89   Dalén,  Lippa,  2001   Dali,  Salvador,  1938   Damerell,  Ian,  1978   Dammen,  Trygve,  1942,  -­‐60  

14


Danifer, Harald,  1946   Danifer,  Sigurd,  1928,  -­‐36,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐53,  -­‐55,  -­‐61   Dannevig,  Kari,  1965   Dardel,  Nils  von,  1919,  -­‐86   Daumier,  Honoré,  1918,  -­‐54   Daura,  Pere,  1937   Davie,  Alan,  1972   Deberitz,  Per,  1910,  -­‐14,  -­‐16,  -­‐20,  -­‐21,  -­‐26,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐36,  -­‐41,  -­‐45,  -­‐51,  -­‐61,  -­‐80   Debreczeny,  Georg,  1975,  -­‐82   Degas,  Edgar,  1918,  -­‐48  (reproduksjon),  -­‐59   Deinboll,  Tore,  1935   Delacroix,  Eugene,  1918   Delaunay,  Robert,  1927     Denis,  Maurice,  1918,  -­‐27,  -­‐53   Denissowsky,  Nikolaj,  1930   Denny,  Robyn,  1972   Derain,  André,  1916,  -­‐59   Deriux,  N.,  1966   Dhunsi,  Nirmal  Singh,  2001   Dietrichson,  Espen,  2007   Dietrichson,  Gunnar,  1970,  -­‐75,  -­‐90     Dietrichson,  Mathilde,  1982   Dillingøen,  Elisabeth,  1991   Dinh,  Hai  Nguyen,  2006   Diriks,  Edvard,  1911,  -­‐15,  -­‐23,  -­‐51   Disen,  Karen,  1988   Dobloug,  Jørgen,  1986,  2000,  -­‐07   Doesburg,  Theo  van,  1938   Dolven,  Anne  Katrine,  1985,  2007   Doméla,  Cesar,  1938  

15


Domingo, Francesc,  1937   Dominguez,  Oscar,  1938   Donaire,  Joaquin,  1969   Doux,  Picart  Le,  1921   Dowgal,  O.,  1930   Dramstad,  Hilde  Eirin,  2000,  -­‐06   Dreier,  J.F.L.,  1970   Dreyer,  Leif,  1929   Drift,  Inge  van  der,  1995   Drougge,  Elin,  1996   Dufrenoy,  Georges.  1927   Dufy,  Raoul,  1916,  -­‐27,  -­‐54,  -­‐59   Dugtorp,  Roy,  1943,  -­‐47,  -­‐65   Dunker,  Jens,  1929   Durban,  Arne,  1935,  -­‐37,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐75,  -­‐78,  -­‐79,  -­‐82   Dyrdal,  Kari,  1990,  2000,  -­‐07     Dæhlin,  Gitte,  1995   Dæhlin,  Lisbet,  1977,  -­‐79,  -­‐84,  -­‐92,  2003   Døderlein,  M.,  1919   Døhlen,  Annasif,  1961,  -­‐70,  -­‐75,  -­‐90   Eckersberg,  Johan  Fredrik,  1970         Eckhoff,  Wenche  Kvalstad,  1980,  -­‐88   Edmunds,  Tim,  1967   Edy,  John  William,  1970   Effendi,  Oesman,  1955   Efimow,  Iwan,  1930   Egebakken,  Egil,  1979   Egeberg,  Lilly,  1919   Egedius,  Ambrosius,  1933,  -­‐35,  -­‐52   Egedius,  Halfdan,  1926,  -­‐41,  -­‐80  

16


Eggen, Annar,  1927,  -­‐30,  -­‐33,  -­‐37,  -­‐38   Eggen,  Elisabeth,  1968   Egholm,  Mogens,  1972   Egner,  Torbjørn,  1954   Ehlers,  Louis,  1948   Ehrlich,  Georg,  1966   Eickhoff,  Gottfred,  1951   Eide,  Birgit,  1995   Eide,  Gry,  1986   Eide,  Trygve,  1947   Eikaas,  Ludvig,  1947,  -­‐50,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐61,  -­‐65,  -­‐68,  -­‐81,  -­‐89   Eikevik,  Arvid,  1964,  -­‐66,  -­‐68,  -­‐69,  -­‐71,  -­‐73,  -­‐75.  -­‐81,  -­‐84,  -­‐92   Eilertsen,  Einar,  1966,  -­‐74   Eilertsen,  Randi,  1992   Ek,  Tone  Løvseth,  1964   Ekeland,  Arne,  1929,  -­‐30,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐61,  -­‐66,  -­‐68,  -­‐ 78,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐88   Ekeland,  Jon,  1952,  -­‐60   Ekelund,  Poul,  1954,  -­‐65   Ekwall,  Axel,  1983,  -­‐87,  2001   Elgin,  Dag  Erik,  1987,  -­‐90   Eliassen,  Georg,  1929   Eliassen,  Lillian,  1993,  -­‐96,  2005   Elieson,  Tulla,  1987,  2002     Ellefsen,  Johan,  1929   Elling,  Lars,  2009   Ellingsen,  Henry,  1937   Ellingsen,  Irmelin  Slotfeldt,  1960   Elstrøm,  Steinar,  1989,  -­‐90,  -­‐94,  -­‐98,  2007   Emshwiller,  Ed,  1975   Ender,  Ragnhild,  1953  

17


Enehaug, Ove,  1982   Eng,  Turid,  1989   Engebret,  Bjarne,  1929,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐92   Engebrigtsen,  Olav,  1954   Engelsen,  Haakon,  1968,  -­‐70,  -­‐75,  -­‐79,  -­‐82,  -­‐89   Engen,  Elisabeth,  1997   Enger,  Erling,  1933,  -­‐35,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐66,  -­‐68,  -­‐69,  -­‐ 70,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐84,  -­‐92   Enger,  Kristin,  1987   Enger,  Øivind,  1977,  -­‐92   Engilberts,  Jon,  1933   Englesen,  Elena,  1992   Engström,  Leander,  1916,  -­‐26,  -­‐86   Enroth,  Erik,  1960   Enstad,  Ola,  1971,  -­‐73,  -­‐83,  -­‐95     Epstein,  Jacob,  1966   Erichsen,  Birger  Marfrid,  1957   Erichsen,  Eyolf  Nagell,  1926,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐ 43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐49,  -­‐50,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐62,  -­‐66,  -­‐76,  -­‐90         Erichsen,  Hedvig,  1982   Erichsen,  Thorvald,  1910,  -­‐12,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐15,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐19,  -­‐20,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐31,  -­‐ 33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐45,  -­‐48,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐57,  -­‐61,  -­‐68,  -­‐80,  -­‐86   Erichsen,  Tor  Alex,  1991,  2001   Erichsen,  Z.,  1941     Eriksen,  Bjarne,  1959   Eriksen,  Bodil,  1943,  -­‐44,  -­‐45   Eriksen,  Erik,  1944,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐57,  -­‐65,  -­‐67   Eriksen,  Finn,  1942,  -­‐43,  -­‐45,  -­‐55,  -­‐60,  -­‐61   Eriksen,  Gerd,  1947,  -­‐58   Eriksen,  Liv  Tandrevold,  2009   Eriksen,  Roar  Werner,  1997   Eriksen,  Sigurd,  1946,  -­‐51,  -­‐57,  -­‐64,  -­‐69  

18


Eriksen, Åse,  1991   Eriksson,  Liss,  1967   Erixson,  Sven,  1935,  -­‐50,  -­‐52,  -­‐61,  -­‐66   Erland,  Jens,  1973   Ernst,  Max,  1938   Ertsland,  Alf,  1983,  -­‐85,  -­‐87   Esaissen,  Tor,  1964   Esdaile,  Peter,  1974,  -­‐75,  -­‐78,  -­‐83   Espeland,  Ottar,  1960,  -­‐61,  -­‐66   Esval,  Aasmund,  1919,  -­‐29,  -­‐32,  -­‐44,  -­‐50,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61   Evensen,  Erik  Annar,  1996   Evensen,  Gerd,  1942,  -­‐43,  -­‐44   Everdingen,  Allart  von,  1970   Faaborg,  Finn,  1935,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐48,  -­‐50,  -­‐57,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐70,  -­‐77   Faber,  Franz,  1970,  -­‐71,  -­‐80   Fagerheim,  Yngvild,  1982,  -­‐97   Fagermo,  Susanne,  1994   Fagerås,  Håkon  A.,  2010   Fagstad,  Einar,  1919   Fahlstrøm,  Unn,  2011   Faleide,  Kari  Bente,  1985,  -­‐88   Falk,  M.,  1930   Falsen,  Mimi,  1913,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐19,  -­‐20,  -­‐21,  -­‐22,  -­‐26,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐51,  -­‐52   Fascetti,  Renato,  1965   Favén,  Mauri,  1960   Favory,  André,  1927   Faworsky,  Wladimir,  1930   Fearnley,  Thomas,  1966,  -­‐67,  -­‐70   Fenn,  Harald,  1993,  -­‐97,  2000   Fernandez,  Luis,  1937  

19


Fidjeland, Olav,  1943,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐42,  -­‐57   Fiigenschoug,  Elias,  1970   Finne-­‐Grønn,  Hans,  1937   Finne,  Henrik,  1928,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐35,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐59,  -­‐63   Finnerud,  Svein,  1970   Fischer,  Adam,  1950   Fischer,  Ellen,  1950   Fischer,  Vilhelm,  1939   Fiskum,  Åse  Frøyshov,  1978   Fjeld,  Jens,  1962   Fjeldsaa,  Kåre  Berven,  1946   Fjell,  Kai,  1933,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐45,  -­‐52,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐66,  -­‐80,  -­‐88,  -­‐90   Fjordheim,  Kaja,  1987   Fjordholm,  Odd,  1943,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐51,  -­‐57,  -­‐61   Fjøsne,  Kristofer,  1946   Flaa,  Jan  Roar,  1985   Flaathe,  Karl  Johan,  1947,  -­‐70   Fladsrud,  Asbjørn,  1935   Flakstad,  Nils,  1944,  -­‐54,  -­‐57,  -­‐60,  -­‐61   Flakstad,  Oda,  1943,  -­‐45   Flandrin,  Jules,  1927,  -­‐53   Flatin,  Knut,  1968,  -­‐70,  -­‐72,  -­‐79,  -­‐90,  -­‐91   Flatjord,  Thoralf,  1947   Fleischer,  Tora,  1955,  -­‐65,  -­‐74   Fleischer,  Adam,  1957   Fleischer,  Ellen,  1957   Flem,  Øifrid,  1919   Flintoe,  Johannes,  1941,  -­‐70   Flor,  Ellinor,  1987,  -­‐95,  2000,  -­‐05   Flores,  Pedro,  1937  

20


Flø, Einar  Magne,  1971,  -­‐80   Folkan,  Gro,  1968,  -­‐71,  -­‐84   Folkestad,  Bernhard,  1917,  -­‐20,  -­‐26   Forain,  Jean-­‐Louis,  1918   Formo,  Per,  2007   Forst,  Stuart,  1995   Foss,  Lillebet,  1961,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐67,  -­‐70,  -­‐72,  -­‐74,  -­‐78,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐90,  -­‐91   Fraas,  Gro,  1978,  -­‐80   Fradkin,  M.,  1930   Frank,  Einar  Utzon,  1918   Frantze,  Lillen,  1937   Frantzen,  Frank,  1958   Fraser,  Michael,  1985   Frederiksen,  Erling,  1948   Fredriksen,  Hilmar,  1978,  2000,  -­‐11   Fredriksen,  Kari  Skoe,  2002   Fredriksen,  Stinius,  1927,  -­‐37,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐51,  -­‐55,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐66,  -­‐75,  -­‐80,  -­‐81     Frelaut,  Jean,  1954   Fresnaye,  Roger  de  la,  1916,  -­‐18     Freud,  Lucian,  1972   Frich-­‐Char,  Isidor,  1930   Friesz,  Emile  Othon,  1916,  -­‐18,  -­‐21,  -­‐27   Friis,  Hanne,  2010   Frisenberg,  Karl  Wilhelm,  1915   Fritzner,  Per  Ulrik,  1966,  -­‐70   Fritzvold,  Reidar,  1941,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐ 68,  -­‐74,  -­‐78,  -­‐79,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐82,  -­‐84,  -­‐86,  -­‐89,  -­‐92   Frogner,  Dag,  1953,  -­‐56   Frogner,  Åse,  1977,  -­‐82   Fromreide,  Helge,  1982   Frost,  Terry,  1972  

21


Frøysaa, Knut,  1941,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐48,  -­‐51,  -­‐53,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐67,  -­‐78,  -­‐81   Fuglevaag,  Brit  H.  (Warsinski),  1977,  -­‐85   Furunes,  Anne  Karin,  1995   Fyri,  Dag,  1976,  -­‐89   Færøy,  Atle,  1974   Førde,  Runa,  1953,  -­‐57,  -­‐61,  -­‐90   Gabrielsen,  Eli,  1987   Galanis,  Dimitry,  1916   Galuzin,  Ivan,  2008   Garlind,  Line,  2010   Gaudernack,  Christian,  1983   Gaudernack,  Christine,  2009   Gaudernack,  Lise,  1987   Gauguin,  Jean,  1918   Gauguin,  Paul  René,  1978   Gauguin,  Paul,  1918,  -­‐48  (reproduksjon),  -­‐53,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐69,  -­‐71,  -­‐72,  -­‐77,  -­‐81     Gauguin,  Pola,  1913,  -­‐24,  -­‐28   Gausachs,  Josep,  1937   Geelmuyden,  Ola,  1910,  -­‐14,  -­‐51   Gerassi,  Fernando,  1937   Gerassimow,  Ssergej,  1930   Gericault,  Théodore,  1918   Getz,  Lizzi,  1934,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐39,  -­‐44,  -­‐45   Gimmi,  W.,  1927   Gimse,  Marit,  1980   Gisvold,  Arnold  Trygve,  1972   Giæver,  Katrine,  1992   Gjedrem,  Eirik,  1995   Gjemre,  Fritjof  Hjelm,  1926,  -­‐28   Gjemre,  Joh.  Lie,  1926,  -­‐28,  -­‐37  

22


Gjerdrum, Reidun  Sissel,  1990   Gjernes,  Liv  Mildrid,  1984,  -­‐88,  -­‐95   Gjerpen,  Hedda,  1984,  -­‐85   Gjersum,  Sissel,  1981   Gjesdal,  Thoralf,  1928,  -­‐29,  -­‐49,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61   Gjessing,  Julie,  1939   Gjestland,  Nina,  1977   Gjøstein,  Klaus,  1935,  -­‐41   Glambek,  Knut,  1947   Gleditsch,  Hetty,  1935,  -­‐37,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐47,  -­‐55,  -­‐61,  -­‐71,  -­‐77   Gleditsch,  Rolf  Juell,  1919,  -­‐22,  -­‐24,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐50,  -­‐53,  -­‐65,  -­‐67,  -­‐85   Gleizes,  Albert  Léon,  1916   Glenne,  Toril,  1989   Gløersen,  Jacob,  1912,  -­‐20,  -­‐31,  -­‐39,  -­‐51   Godfrey,  John,  1975   Gogh,  Vincent  van,  1918,  -­‐48  (reproduksjon)   Goksøyr,  Heidi  Wexelsen,  1999   Goksøyr,  Kjersti  Wexelsen,  1992,  -­‐97   Gonsholt,  Stine,  2009   Gontscharow,  Andrej,  1930   Gonzales,  Julio,  1937   Gonzalez,  Roberte,  1937   Goplen,  Ragnar,  1937   Grabor,  Igor,  1930   Gracia,  Carmen,  1967   Graff,  Ane,  2008   Graff,  Finn,  1969,  -­‐70,  -­‐91   Graff,  Gerda,  1935   Graff,  Rolf,  1965   Gram,  Andrea,  1982  

23


Gramberg, Liliana,  1966   Granath,  Hans  Ove,  1991   Grande,  Severin,  1910,  -­‐11,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐20,  -­‐21,  -­‐22,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐28,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐35,  -­‐ 51,  -­‐53,          -­‐52,  -­‐92   Granum,  Einar,  1946,  -­‐47,  -­‐79   Grasmo,  Kari,  1985   Gregersen,  Emil,  1964   Greging,  Bertil,  1985,  -­‐95,  -­‐99,  2005,  -­‐11   Greni,  Arvid,  1939   Grenning,  Salo,  1954   Gressmyr,  Gj.,  1937   Gresvig,  Nina,  1980   Greve,  Anita,  1936,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐48,  -­‐50,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐56,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐68,  -­‐74   Greve,  Ulrikke,  1919,  -­‐86   Grieg,  Ellen,  1979,  -­‐83   Grimdalen,  Anne,  1935,  -­‐57   Grimeland,  Joseph,  1942,  -­‐45,  -­‐60,  -­‐78   Grimstad,  Laila,  2000   Grindalen,  Anne,  1937   Gris,  Juan,  1937   Gromaire,  Marchel,  1927,  -­‐48  (reproduksjon),  -­‐54,  -­‐59   Grosch,  Heinrich  August,  1970     Grosz,  George,  1932   Grov,  Kristi  Reinsborg,  2007   Groven,  Kåre,  1980,  -­‐99     Grude,  Kalle,  1995   Grundt,  Kirsten,  1941,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐50   Grundt,  Lars,  1957,  -­‐61   Grünewald,  Isaac,  1961,  -­‐66   Gryte,  Ellef,  1958,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐67,  -­‐68,  -­‐74,  -­‐82   Grøgaard,  Stian,  1989  

24


Grønli, Kristian,  1937   Grønneberg,  Hulda,  1982   Grønvold  ,Ludvig  Christian  Martin  Orning  (Ravensberg),  1972   Grønvold,  Bernt,  1939   Grøstad,  Terje,  1956,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐73   Grøttum,  Eva,  1998,  2007   Grøtvedt,  Paul,  1971,  -­‐76   Gude,  Hans,  1939,  -­‐41,  -­‐70   Guérin,  Charles,  1927   Guerrero,  José,  1952   Guillaumin,  Armand,  1918   Gulbrandsen,  Aase,  1970,  -­‐78,  -­‐89     Gulbrandsen,  Inger,  1979,  -­‐87   Gulbrandsen,  Marit,  1986   Gulbrandsen,  Niclas,  1967,  -­‐68,  -­‐74,  -­‐77,  -­‐78,  -­‐80,  -­‐87,  -­‐88,  -­‐92,  2000   Gulbransen,  Wenche,  1977,  -­‐82,  -­‐87,  -­‐97   Gulbransson,  Olaf,  1923   Gullvåg,  Håkon,  1982     Gundersen,  Gunnar  S.,  1950,  -­‐52,  -­‐55,  -­‐56,  -­‐61,  -­‐78,  -­‐81   Gundersen,  Helene,  1982   Gundersen,  Jon,  1982,  -­‐91,  -­‐95,  -­‐99,  2001,  -­‐03   Gundersen,  Tom,  1985,  -­‐98,  2006   Gunnerud,  Arne  Vinje,  1960,  -­‐65,  -­‐73,  -­‐77,  -­‐78,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐87,  -­‐88,  -­‐90,  -­‐91,  -­‐92   Gurewitsch,  Michail,  1930   Guribye,  Otto,  1980,  -­‐89   Gustavson,  A.,  1919   Guttormsen,  Alice,  1970   Guttormsgaard,  Guttorm,  1964,  -­‐65,  -­‐68,  -­‐75,  -­‐76,  -­‐78,  -­‐81,  -­‐84,  -­‐88,  -­‐90   Guttu,  Ane  Hjort,  2004   Guys,  Constantin,  1918  

25


Gwin, William,  1975   Gøransson,  Per,  1974,  -­‐79,  -­‐82   Gåsøy,  Paul,  1970,  -­‐75,  -­‐79   Haagen-­‐Müller,  Victor.  1951   Haakonsen,  Hans  Olaf,  1980   Haaland,  Tore,  1944,  -­‐45   Haaskjold,  Siri,  2001,  -­‐05   Haass,  Terry,  1952   Haavardsholm,  Frøydis,  1917,  -­‐19,  -­‐23,  -­‐26,  -­‐35,  -­‐86   Haavardsholm,  Magnhild,  1912,  -­‐14,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐20,  -­‐24,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐37,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐ 43,  -­‐44,        -­‐45,  -­‐46,  -­‐51,  -­‐56   Hagemann,  Ingeborg,  1944,  -­‐46,  -­‐57   Hagen,  Arve,  1945,  -­‐46,  -­‐41,  -­‐51,  -­‐57,  -­‐61   Hagen,  Else,  1935,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐50,  -­‐41,  -­‐54,  -­‐58,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐66,  -­‐67,  -­‐69,  -­‐75,  -­‐78,  -­‐ 80,  -­‐82,  -­‐84,        -­‐92   Hagen,  Erik,  1956   Hagen,  Kari  Brovold,  1995   Hagfeldt,  Gunilla,  1975   Hakebø,  Gunnar,  1971   Hald,  Dagny,  1970,  -­‐76       Hald,  Dina,  2004   Hald,  Finn,  1970,  -­‐76,  -­‐77     Halii,  1972   Halle,  Christen,  1954   Halle,  Signe,  1999   Halvarson,  Bodil,  1985,  -­‐88   Halvorsen,  Elisabeth  Seeger,  1999   Halvorsen,  Johnny,  1981   Halvorsen,  Reidar,  1937   Halvorsen,  Walther,  1913,  -­‐14   Hamran,  Jens,  1995,  -­‐96,  2002,  -­‐08  

26


Hamsun, Tore,  1940,  -­‐64   Hanche-­‐Olsen,  Eystein,  1977   Hanevold,  Ingjerd,  1990,  -­‐87,  2007   Hanno,  Carl  von,  1927,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐50   Hanno,  Doro  von,  (Ording),  1929,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐48,  -­‐53,  -­‐61   Hanno,  Eva  von,  1928   Hanno,  Joh.  von,  1941   Hannover,  Karen,  1918   Hansen-­‐Krone,  Johanne  Marie,  1987,  -­‐88,  -­‐94   Hansen,  Anne,  1979,  -­‐85   Hansen,  Anton,  1923   Hansen,  Arne  B.,  1943   Hansen,  Bjørn  Bjerring,  1947,  -­‐61   Hansen,  C.,  1937   Hansen,  Einar  Rustad,  1957   Hansen,  Ellen,  2000,  -­‐03   Hansen,  Fredrik  Bruun,  1935,  -­‐47   Hansen,  Fridtjof,  1936,  -­‐37,  -­‐41,  -­‐42   Hansen,  Helge,  1998   Hansen,  Hilde  Hvalø,  1988   Hansen,  Hjalmar,  1937   Hansen,  Ingunn  Hvalø,  1978,  -­‐88   Hansen,  Ivar  Mauritz,  1954   Hansen,  Karl,  2001,  -­‐09   Hansen,  Kristian,  1935,  -­‐36,  -­‐37   Hansen,  Nelly,  1962,  -­‐88   Hansen,  Osvald,  1937   Hansen,  Peter,  1939   Hansen,  Rolf,  1979   Hansen,  Sonja  Helen  Wiik,  1985  

27


Hansen, Thorvald  Lund,  1978   Hansen,  Tore,  1980,  -­‐90,  -­‐92,  -­‐96,  -­‐99,  2002,  -­‐06   Hansen,  Trine  Mohn,  1981   Hansen,  Wilhelm  T.,  1937   Hansteen,  Asta  (Aasta),  1982   Hansteen,  Nils,  1939   Hanum,  Sidsel,  1993,  2001,  -­‐08   Harbitz,  Gunn,  2004   Haremska,  Danuta,  1996   Harr,  Eva,  1980   Harr,  Gisle,  2009   Harr,  Jan,  1974,  -­‐85,  -­‐92   Harr,  Karl  Erik,  1972,  -­‐73,  -­‐77,  -­‐80,  -­‐85,  -­‐87,  -­‐88,  -­‐90,  -­‐92,  -­‐94,  -­‐97,  2006   Harstrup,  Fritz,  1989   Hartmann,  Alf  Gabriel,  1939,  -­‐41,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐50,  -­‐51,  -­‐54,  -­‐59,  -­‐61   Hartmann,  Niels,  1983   Hartmann,  Randi,  1984   Harveg,  Rino,  1943,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐56,  -­‐61   Haug,  Gunvor  Hvinden,  1943   Haug,  Kristian,  1913,  -­‐51,  -­‐86   Haugan,  Henrik,  1988,  -­‐91     Haugan,  Laila,  1995   Hauge,  Jens,  2003,  -­‐08   Hauge,  Karin,  1982   Hauge,  Marie,  1910,  -­‐11,  -­‐14,  -­‐17,  -­‐21,  -­‐23,  -­‐51   Haugen,  Arnfinn,  1980,  -­‐86,  -­‐93   Haugen,  Arve,  1946   Haugen,  Axel,  1937   Haugen,  Benedicte,  1980   Haugerud,  Halvard,  1991,  -­‐97,  2003  

28


Haugland, Gunnar,  1965,  -­‐68,  -­‐75,  -­‐78,  -­‐86,  -­‐88,  -­‐91   Hauglie-­‐Hansen,  Margrethe,  1987   Haugsgjerd,  Helge,  1947   Haukebø,  Gunnar,  1938,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐70,  -­‐77,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐ 85,  -­‐89     Haukeland,  Arne,  1978   Haukeland,  Arnold,  1981   Haukom,  Hanne,  2001,  -­‐07   Havrevold,  Ingvil,  1985   Heath,  Adrian,  1972   Hebler,  Herman,  1963,  -­‐75,  2002   Hedemark,  Louise  Dahm,  1968,  -­‐80,  -­‐82,  -­‐87,  -­‐92   Heerup,  Henry,  1948   Heetmøller,  Robert,  1999   Heffermehl,  Ida,  1919   Hegfeldt,  Gunilla,  1961,  -­‐67,  -­‐70,  -­‐72,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐83,  -­‐86,  -­‐89,  -­‐92,  -­‐93   Heggen,  Mary  Archer,  1935,  -­‐38,  -­‐41,  -­‐44,  -­‐46,  -­‐50,  -­‐53,  -­‐61   Hegndal,  Valdemar  Foersom,  1972   Hegsum,  Ingvald,  1943   Heiberg,  Agnes,  1931,  -­‐32,  -­‐39,  -­‐52,  -­‐64   Heiberg,  Astri  (Welhaven),  1941   Heiberg,  Jean,  1910,  -­‐11,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐16,  -­‐18,  -­‐22,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐34,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐ 39,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐50,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐62,  -­‐66,  -­‐67,  -­‐68,  -­‐69,  -­‐ 80,  -­‐81,  -­‐86,            -­‐89,  -­‐90   Heiberg,  Tom,  1979,  -­‐84,  -­‐90   Heier,  Hans  August,  1973   Heier,  Liv,  1987,  -­‐91,  -­‐97   Heikkilä,  Erkki,  1960   Heine,  Thomas  Theodor,  1939,  -­‐41   Heistein,  Signe,  1954   Heksum,  Ingvar,  1941   Helgerud,  Ivar,  1937,  -­‐38  

29


Helgesen, Rune  Elias,  2006   Helland-­‐Hansen,  Elisa,  1996,  2009   Helland-­‐Hansen,  Ida  C.,  1991,  -­‐96,  2009   Helledie,  Niels,  1972   Hellem,  Einar  C.,  1953,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐67,  -­‐73   Hellenes,  Mette,  2007   Hellesen,  Lilla,  1928,  -­‐35,  -­‐37,  -­‐53,  -­‐63   Hellum,  Charlotte  Block,  1980,  -­‐86,  -­‐91   Hellum,  Johannes  Block,  1987   Helmers-­‐Pedersen,  Anton,  1947   Helmersberg,  Anton,  1991   Hendrickx,  Jos,  1968   Henningsen,  Erik,  1939   Henriksen,  Henry  Johan,  1968,  -­‐79,  -­‐82,  -­‐89,  -­‐90   Henriksen,  Morten,  1944,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐53,  -­‐70   Henriksen,  Ulrik,  1941   Henriksen,  Yngve,  1996   Hepworth,  Barbara,  1966   Heramb,  Thore,  1941,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐45,  -­‐44,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐51,  -­‐53,  -­‐61,  -­‐81,  -­‐87,  -­‐92,  2005   Herman-­‐Hansen,  Olav,  1978   Hermansen,  Dagfin,  1945   Hernandez,  Jose,  1982   Hernandez,  Mateo,  1937   Hertervig,  Lars,  1952,  -­‐70,  -­‐81   Heske,  Marianne,  2011   Hesselbarth,  Jarl,  1945   Hestvold,  Thomas,  2005   Hetland,  Audun,  1954   Heuch,  Hanne,  1980,  -­‐95,  2002   Heyerdahl,  Hans,  1958  

30


Hidas, Katalin,  1976   Hidle,  Gitt  (Gertrud  Margareta)  Jobs,  1984   Hidle,  Randi,  1958   Hillgaard,  Stefanny,  1984   Hilsen,  Laila,  1988   Hilt,  Odd,  1935,  -­‐37,  -­‐55,  -­‐56,  -­‐57,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐78,  -­‐86   Hilton,  Roger,  1972   Hiorth,  Agnes,  1919,  -­‐26,  -­‐29,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐35,  -­‐43,  -­‐61,  -­‐89,  -­‐90     Hiroshige  II,  1956   Hiroshige  I,  1956   Hirsch,  Turid  Eng,  1976   Hjertholm,  Kristine,  1996,  -­‐99   Hjerting,  Yvonne,  1975,  -­‐80,  -­‐85,  -­‐89   Hjertsen,  Sverre,  1944,  -­‐45,  -­‐47,  -­‐54,  -­‐63,  -­‐65   Hochlin,  Elsie-­‐Ann,  1991,  -­‐93,  2005   Hockney,  David,  1972   Hodgkin,  Howard,  1972   Hodne,  Erling,  1947,  -­‐58   Hodne,  Irma  Bruun,  1958   Hoehn,  Harry,  1952   Hoel,  Frithjof,  1989   Hoel,  Mikael,  1919   Hoff,  Rolf  H.,  1977   Hofmann,  Rotraud  von,  1963   Hofseth,  Dag,  1983,  -­‐85   Hofsten,  Niels,  1912   Hogenberg,  Franz,  1970     Hol,  Dag,  1986     Holbue,  Alfred,  1937   Holbø,  Halvdan,  1912,  -­‐29,  -­‐53,  -­‐57,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐78  

31


Holbø, Kristen,  1913,  -­‐14,  -­‐15,  -­‐17,  -­‐39,  -­‐51,  -­‐53,  -­‐59,  -­‐61   Holene,  Bjørg,  1978,  -­‐81,  -­‐82,  -­‐88   Holm,  Arne  E.,  1935,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐50,  -­‐63   Holm,  Hans,  1944   Holm,  Herborg,  1944,  -­‐45   Holm,  Kjell  Lodberg,  1942,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46   Holm,  Olav,  1947   Holmboe,  Thorolf,  1911,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐20,  -­‐21,  -­‐22,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐ 34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐39,  -­‐42,  -­‐51   Holmen,  Sverre  Tveito,  1991,  -­‐95   Holmsen,  Per,  1929,  -­‐30   Holsen,  Audgunn  Naustdal,  1993   Holst,  Katrine  Køster,  2010   Holt,  Alf  Krogh,  1941,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐51   Holte,  Eva  Bull,  1947,  -­‐72,  -­‐76,  -­‐81,  -­‐87,  -­‐89,  -­‐93   Holte,  Jon  Roger,  2001,  -­‐07   Holter,  Rigmor,  1935,  -­‐37   Holter,  Sigurd,  1919   Holtsmark,  Karen,  1932,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐43,  -­‐45,  -­‐47,  -­‐50,  -­‐52,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐59,  -­‐61   Holwech,  Olaf  M.,  1953,  -­‐56   Hommerstad,  Kjell,  1985,  -­‐94   Honne,  Bente,  1985   Horn,  Adolph  Denis,  1972,  -­‐76,  -­‐79,  -­‐87,  -­‐91   Horn,  Janicke,  1993,  -­‐99   Hovda,  Valborg,  1944,  -­‐46   Hovdenak,  Eli,  1996   Hovig,  Arve,  1987,  -­‐92,  -­‐97,  2000   Hovland,  Laura,  1933,  -­‐36   Hovland,  Rigmor,  1984,  -­‐88   Hoyland,  John,  1972         Hugnes,  Brita,  1993  

32


Hugnet, Georges,  1938   Hugue,  Manalo,  1937   Hurum,  Per,  1944,  -­‐45,  -­‐61,  -­‐71,  -­‐75,  -­‐83   Huse,  Victor  Patrick,  1977   Hustveit,  Olav,  1947   Hvalstad,  Ragnhild  (Lalla),  1947,  -­‐48,  -­‐50,  -­‐86   Hvamen,  Tor,  1982,  -­‐88   Hvidsten,  Eugen,  1933   Hvistendahl,  Odd,  1962   Hylin,  Kristin  Solberg,  1995   Høegh,  Ella  Guldberg,  1944   Høgberg,  Karl,  1929,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐ 52,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐66,  -­‐68  -­‐70,  -­‐77,  -­‐80,  -­‐82   Høglund,  Asbjørn,  1981,  -­‐87,  -­‐92   Hølaas,  Kjellaug,  1977   Høyendal,  R.,  1937   Høyer-­‐Dahl,  Inger,  1991   Hågensen,  1937   Håkonsen,  Kari,  2008   Håland,  Arve,  1985   Håland,  Magne,  1980   Håndlykken,  Steffen,  2010   Håvarstein,  Svein  Magnus,  1975   Iden,  Ellen  Nordan  Lund,  1943,  -­‐44,  -­‐45   Iden,  Johs.,  1943   Ihlebæk,  Ole  Jakob,  1980     Ile,  Kari-­‐Bjørg,  1977,  -­‐82   Imsland,  Henry,  1954   Indrebø,  Aud,  1987   Indrebø,  Tone,  1993   Ingels,  Aud,  1947  

33


Ingvaldsen, Arne,  2007   Ipsen,  Poul  Janus,  1971       Isaachsen,  Herman,  1926   Isaachsen,  Olaf,  1941,  -­‐70   Isachsen,  Herman,  1919,  -­‐37   Isdahl,  Hennie-­‐Ann,  2002   Isenstein,  Harald,  1948   Islam,  Moniruk,  1982   Isola,  Maija,  1960   Istomin,  Konstantin,  1930   Iveland,  Egil,  1937   Iversen,  Anne-­‐Line,  1993,  2008   Iversen,  Ragnhild,1943,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐51,  -­‐61,  -­‐62,  -­‐72   Iversen,  Rigmor,  1947,  -­‐50,  -­‐53   Iversen,  Thor,  1937   Iwanow,  I.,  1930   Jacobs,  Gerdi,  1956,  -­‐61,  -­‐62,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐69,  -­‐76,  -­‐82,  -­‐86,  -­‐91   Jacobsen,  August,  1914,  -­‐20,  -­‐24,  -­‐27,  -­‐31,  -­‐51,  -­‐68   Jacobsen,  Georg,  1932,  -­‐37,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐50,  -­‐52   Jacobsen,  Johan,  1936,  -­‐37   Jakhelln,  Bjørg  Heggstad,  1977   Jakobsen,  Else  Marie,  1966,  -­‐77   Jakobsen,  Johan  Berner,  1990   Jakobsen,  Karsten,  1961   Jakowlew,  Boris,  1930   Janowskaja,  Olga  ,  1930   Janson,  Gunnar,  1927,  -­‐61   Jastram,  Joe,  1967   Jensen,  Dag,  1919   Jensen,  Einar  Th.,  1937  

34


Jensen, Helge,  1951   Jensen,  Inge,  1987   Jensen,  Ingeborg,  1914,  -­‐21,  -­‐25,  -­‐33,  -­‐36   Jensen,  Poul,  1983,  -­‐90   Jensen,  Sidsel  Hartvig,  1947,  -­‐50   Jensen,  Ulf  Valde,  1991,  -­‐95   Jenssen,  Hanna,  1957   Jeremjan,  1930     Jerichau,  Jens  A.,  1953   Jerven,  Ivar,  1961,  -­‐81,  -­‐83,  -­‐87,  -­‐92   Jespersen,  Aage  Bruun,  1972     Jessen,  Gro,  1983,  -­‐94,  2005   Jessen,  Hanna,  1935,  -­‐61   Jessen,  Liv  Christine,  1970   Johannesen,  Arne,  1954   Johannessen,  Astrid,  2011   Johannessen,  Erik  Harry,  1934,  -­‐90   Johannessen,  Finn  Arne,  1995   Johannessen,  Jens,  1961,  -­‐81,  -­‐92   Johannessen,  Kjersti,  2009   Johannessen,  Ottar  Helge,  1957,  -­‐61,  -­‐62,  -­‐63,  -­‐64,  -­‐65,  -­‐67,  -­‐73,  -­‐77,  -­‐78,  -­‐83,  -­‐90   Johansen,  Arnold,  1995,  2001   Johansen,  Ernst  Magne,  1953,  -­‐56,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐72,  -­‐80   Johansen,  Karl  H.,  1937   Johansen,  Ole  Martin,  1947   Johansen,  Otto,  1911,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐15,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐20,  -­‐22,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,   -­‐45,  -­‐51   Johansen,  Roy,  1937   Johansen,  Sissel,  1980   Johansen,  Svein,  1976,  -­‐82,  -­‐83,  -­‐84,  -­‐87,  -­‐88,  -­‐89,  -­‐92,  -­‐94,  2002   Johansen,  Svend,  1922  

35


Johnsen, Alfhild  Børsum,  1953   Johnsen,  Einar,  1954,  -­‐72   Johnsen,  Eli-­‐Marie,  1974,  -­‐77,  -­‐79,  -­‐82   Johnsen,  John,  1937   Johnsen,  Tor  Helliesen,  1944,  -­‐53   Johnsen,  Unni,  1980,  -­‐86,  -­‐96   Johnsen,  Valdemar,  1937   Johnson,  Arne,  1954,  -­‐73   Johnson,  Kaare  Espolin,  1935,  -­‐46,  -­‐54,  -­‐57,  -­‐66,  -­‐78,  -­‐87,  -­‐88   Johnssen,  Hjalmar,  1939   Jolin,  Einar,  1930   Jones,  Allan,  1972   Jonsborg,  Kåre  Mikkelsen,  1935,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐50,  -­‐51,  -­‐53,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐ 59,  -­‐60,      -­‐61,  -­‐65,  -­‐68   Jonsbu,  Tina,  2009   Jorde,  Christiane  Bjørn,  1920,  -­‐26,  -­‐27   Jorde,  Lars,  1910,  -­‐12,  -­‐13,  14,  -­‐15,  -­‐17,  -­‐20,  -­‐22,  -­‐24,  -­‐26,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐34,  -­‐51,  -­‐53,  -­‐61   Josephson,  Ernst,  1926   Juell,  Tore,  1971,  -­‐75   Junyer,  Joan,  1937   Juul,  Britt,  1995,  2000   Juvet,  Morten,  1976,  -­‐83,  -­‐87   Jynge,  Gert,  1932,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐43,  -­‐44   Jæger,  Irma  Salo,  1962,  -­‐79,  -­‐89,  -­‐99,  2006,  -­‐11   Jæger,  Tycho,  1970   Jørgensen,  Ella  Høegh,  1946   Jørgensen,  Knut,  1971,  -­‐75,  -­‐81   Jørgensen,  Nusken  (Gudrun),  1947,  -­‐61,  -­‐63   Kaarbø,  Ragnhild,  1918,  -­‐27,  -­‐29,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐44,  -­‐46,  -­‐48,  -­‐49,  -­‐52,  -­‐ 61   Kalager,  Marit  Eken,  2002  

36


Kallay, Dusan,  1982   Kandisky,  Wassily,  1938   Kanter,  Kristin,  1989,  2010   Kardén,  Jorma,  1960   Karivirta,  Eija,  1983   Karlsen,  Ole,  1974   Karlsrud,  Mary,  1957   Karlstad,  Christer,  2010   Karsten,  Kristine  (Titti),  1986   Karsten,  Ludvig,  1912,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐17,  -­‐22,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐31,  -­‐51,  -­‐58,  -­‐68,  -­‐80,  -­‐86   Karsten,  Marie,  1986   Kaschina,  Nadeschda,  1930   Kasjan,  W.,  1930   Katzmann,  Evgenij,  1930   Kaufmann,  Hermann  ,  1970     Kaurin,  Solveig  (Nicolaysen),  1935,  -­‐37   Kavli,  Arne,  1910,  -­‐12,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐15,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,   -­‐39,        -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐51,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐58,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐68,  -­‐80,  -­‐86,  -­‐92   Kawachi,  Shigeyuki,  1982   Kaxrud,  Karen,  1937   Keil,  August,  1951   Keilhau,  B.M.,  1970   Kenji,  Ishii,  1982   Keyser,  Ragnhild,  1927,  -­‐35,  -­‐39,  -­‐43,  -­‐44   Kichoro,  1972   Kielland,  Else  Christie,  1929,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐35,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐50,  -­‐61,  -­‐67,  -­‐69,  -­‐85,  -­‐ 89   Kielland,  Gabrielle,  1984   Kielland,  Kitty,  1921,  -­‐22,  -­‐31,  -­‐51,  -­‐65,  -­‐82   Kielland,  Manna,  1914,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐19,  -­‐20,  -­‐22,  -­‐23,  -­‐24   Kielland,  Per  Smith,  1916,  -­‐19,  -­‐23,  -­‐26,  -­‐31,  -­‐39,  -­‐52,  -­‐59,  -­‐61  

37


Kielland, Thor,  1922   Kielland,  Valentin,  1986   Kihle,  Harald,  1935,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐ 59,  -­‐61,  -­‐68,  -­‐70,  -­‐78,  -­‐80,  -­‐81   Kildal,  Kristian,  1952,  -­‐61   Kind,  Jong,  1918   Kirkhorn,  Svein  Ove,  1992,  2000   Kiss,  Laszlo  Pál,  1967   Kittelsen,  Theodor,  1911,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐21,  -­‐31,  -­‐34,  -­‐39,  -­‐51,  -­‐61   Kittilsen,  Birte,  1979,  -­‐82   Kive,  Helena,  2000   Kiyomitsu,  1956   Kjellsaas,  A.  Vestberg,  1937   Kjerschow,  Kari  Brit,  2004   Kjær,  Anders,  1972,  -­‐78,  -­‐80   Kjølsrud,  Dagfin,  1976,  -­‐81   Klasbu,  Steinar,  1992   Klausen,  Vibeke  Brøgger,  1999   Klee,  Paul,  1938   Klein,  Cynthia,  1970   Kleiva,  Per,  1965,  -­‐67,  -­‐75,  -­‐78,  -­‐82,  -­‐87,  -­‐88,  -­‐92,  2001,  -­‐07   Kleppan,  Geir,  1984   Kleppan,  Morten,  1985   Kleppan,  Svein-­‐Tore,  1980,  -­‐84   Kleve,  Unn,  1961   Klim,  Karen,  1979,  -­‐80,  -­‐87,  -­‐92,  -­‐97,  2004   Kluge,  Stian  Eide,  2010   Klyve,  Sigurd?,  1945   Klüwer,  Tage,  1948   Klæboe,  Ivar,  1929,  -­‐30   Kløvig,  Berit  Soot,  1973  

38


Knoff, Anne-­‐Lise,  1967,  -­‐70,  -­‐72,  -­‐74,  -­‐77,  -­‐78,  -­‐81,  -­‐87,  -­‐88,  -­‐90,  -­‐92   Knoff,  Johan,  1976,  -­‐81   Knudsen,  Dag,  1994   Knudsen,  Dagfinn,  1982   Knudsen,  Gerda,  1934,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐44,  -­‐48,  -­‐59,  -­‐61   Knudtzon,  Annelise,  1947,  -­‐57   Knutsen,  Anne,  2002   Knutsen,  Knut,  1942,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45   Knutzen,  William,  1979   Koch,  Margrethe,  1938,  -­‐47   Koefoed,  Annette,  2003   Kohler,  Hans  Georg,  -­‐92,  -­‐93   Kokkin,  Kirsten,  1988   Koksvik,  Stein,  2008   Koksvik,  Vidar,  2009   Kollwitz,  Käthe,  1932     Komissar,  Anne  Marie,  1977   Konaschewitsch,  1930     Kongelf,  Gudrun,  1950,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐55,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐65   Kongsberg,  Erasmus  Simon,  1970   Kongsvold,  Rolf,  1926,  -­‐37,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐63   Konow,  Feodor  ,  1930   Kontschalowsky,  Petr,  1930   Kopperud,  Marian,  1967   Koren,  O.,  1919   Koroljew,  Boris,  1930   Korssjøen,  Synnøve,  1984,  -­‐87,  -­‐96,  2000,  -­‐07   Kortner,  Helene,  1999,  2003   Korvald,  Helge,  1978,  -­‐96   Koslow,  Alexander,  1930  

39


Krabbe, Gudrun,  1948,  -­‐50,  -­‐51   Krafft,  Finn,  1917,  -­‐19,  -­‐21,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐26   Krafft,  Sofie,  1955   Kragh-­‐Hansen,  Viggo,  1967   Kramer,  Aagot,  1935,  -­‐47   Krantz,  Nils,  1912,  -­‐19,  -­‐31,  -­‐47   Kraugerud,  Ragnar,  1933,  -­‐37,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐70,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐ 82,  -­‐88,  -­‐89,  -­‐90     Kraugerud,  Reidar,  1997   Krauskopf,  Bruno,  1939   Krawtschenko,  Alexej,  1930   Krefting,  Ellen,  1944   Krefting,  Ruth,  1928,  -­‐29,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐40,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐48,  -­‐51,  -­‐57,  -­‐61,  -­‐68,  -­‐ 74   Krigsvoll,  Anders,  1946   Kristensen,  Steinar,  2011   Kristiansen,  Oddmund,  1950   Kristiansen,  Olaf,  1937   Kristiansen,  Rolf,  1953   Kristoffersen,  Ørnulf,  1937   Kristofori,  Jan,  1973   Krog,  Edle,  1993   Krogh,  Bente  von,  1976,  -­‐79,  -­‐82,  -­‐90,  -­‐98   Krogh,  Elisabeth  von,  1982,  -­‐87,  -­‐94,  2009   Krogh,  Erik  von,  1954   Krogh,  Lajla,  1971   Krogstad,  Bjørn,  1986,  -­‐88,  -­‐97   Krogstad,  Hege  Christin,  1997   Krohg,  Christian,  1914,  -­‐20,  -­‐22,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐52,  -­‐54,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐61,  -­‐66,  -­‐ 68,  -­‐80,      -­‐86   Krohg,  Guy,  1937,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐52,  -­‐55,  -­‐56,  -­‐61,  -­‐92   Krohg,  Morten,  1960,  -­‐61,  -­‐92  

40


Krohg, Oda,  1931,  -­‐51,  -­‐82   Krohg,  Per,  1911,  -­‐12,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐20,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐31,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐45,   -­‐46,  -­‐48,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐66,  -­‐68,  -­‐79,  -­‐80,  -­‐82,  -­‐86,  -­‐89,  -­‐92   Krohn,  Julie  von,  1937   Krohn,  Olaf,  1939   Krohn,  Sonja,  1995,  2001,  -­‐06   Krokstad,  Harald,  1994   Kunimasa,  1956   Kuprejanow,  Nikolaj,  1930   Kuprin,  Alexander,  1930   Kusnetzow,  Pawel,  1930   Kvaal,  Kikki,  1982,  -­‐84   Kvakland,  Kristian,  1971,  -­‐75,  -­‐82,  -­‐89,  -­‐92,  -­‐96,  2002     Kvalstad,  Elliot,  1935,  -­‐36   Kvalvaag,  Omar,  1943,  -­‐49,  -­‐51   Kvam,  Anne,  1988,  -­‐95,  2006   Kvamme,  Morten,  2006   Kvasbø,  Torbjørn,  1986,  -­‐93,  2000,  -­‐10   Kvidbergskaar,  1927   Kvie,  Jone,  2007   Kyllingmark,  Snorre,  1987,  -­‐95,  2001,  -­‐05   Kyllingstad,  Roald,  1973,  -­‐74,  -­‐76,  2008   Kyllingstad,  Ståle,  1937,  -­‐42   Kølle,  Catharine,  1982   Kåss,  Jane,  1987   Labass,  Alexander,  1930   Lacombe,  1918   Laffineur,  Marc,  1968     Lagar,  Celso,  1937   Lahell,  Eugen,  1925,  -­‐37   Lalim,  Mona  K.,  1989  

41


Lambertz-­‐Nilssen, Wenche,  1977     Lancaster,  Mark,  1972   Landmark,  Hjørdis,  1917,  -­‐21,  -­‐47   Landmark,  Lise,  1946   Landmark,  Ole,  1929   Landuyt,  Octave,  1968   Langberg,  Emily,  1935   Lange,  Eva,  1979,  -­‐86   Lange,  Lizzi  Getz,  1945,  -­‐50,  -­‐70     Langeland,  Bjørn,  1968   Langmyhr,  Ragnhild,  1935,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐44   Langum,  Runi,  1989   Lanto,  Josef,  1985   Lanu,  Olavi,  1960   Lanyon,  Peter,  1972     Lappalainen,  Minna  H.,  2008   Laprade,  Pierre,  1927   Larsen,  Birger,  1973   Larsen,  Børre,  1984,  -­‐89,  -­‐95,  2002,  -­‐09   Larsen,  Karl,  1922   Larsen,  Knut  H.,  1976,  -­‐77   Larsen,  Olav  Ansgar,  1919,  -­‐47   Larsen,  Tarjei  Bodin,  2005   Larsen,  Yngvar,  1993   Larssen,  Eva  Winther,  1963   Launder,  Richard,  1989   Laurencin,  Marie,  1927   Laurens,  Henri,  1954   Lauritzen,  Ib,  1972   Lebasque,  Henri,  1927  

42


Lebedew, Wladimir,  1930   Leem,  Knud,  1970   Lefdal,  Per,  1947   Léger,  Fernand,  1917,  -­‐34,  -­‐51,  -­‐59   Lehmann,  Klaus,  1983   Leirdal,  Erlend,  1997,  2006   Leirdal,  Kristoffer,  1990   Lentulow,  Aristarch,  1930   Lenvik,  Ellen,  1995,  2005   Lerdahl,  1926   Leversby,  Dag  Erik,  1998,  2005   Lid,  Tom,  1985,  2010   Lidsheim,  Johs.,  1947   Lie-­‐Jørgensen,  Thorbjørn,  1930,  -­‐32,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐47,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐58,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐70,  -­‐80   Lie,  Edvarda,  1935,  -­‐37,  -­‐54   Lie,  Emil,  1922,  -­‐34,  -­‐61   Lie,  Mons,  1953   Lien,  Carsten,  1919   Lillevold,  Petrine  Kjesrud,  2009   Lind,  Aggi,  1946,  -­‐47   Lind,  Victor,  1942,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐67,  -­‐68   Lindaas,  Arne,  1949,  -­‐61,  -­‐63   Lindberg,  Kristin,  1996   Lindheim,  Trine,  1987,  -­‐90   Lindkjølen,  Erling,  1947   Lindmark,  Marlene,  2006   Linstow,  H.D.F.,  1970  Hans  Ditlev  Franciscus   Lindstrøm,  Josephine,  2010   Lindås,  Arne,  1953   Lindås,  Waldemar,  1937  

43


Linge, Martine,  1995,  -­‐96,  2002   Linnqvist,  Hilding,  1960   Lino,  Antonio,  1957   Linschoten,  Jan  Huyghen  van,  1970     Linstow,  Hans  Ditlev  Franciscus,  1970   Lippe,  Hanna  von  der,  1986   Lippe,  Jens  von  der,  1946,  -­‐47,  -­‐50,  -­‐63,  -­‐80   Lippe,  Margrethe  von  der,  1963,  -­‐87   Lislerud,  Ole,  1978,  -­‐81,  -­‐92   Lismonde,  1968     Lisztes,  István,  1988,  -­‐93,  2002   Ljones,  Åse,  1991,  -­‐95   Ljosland,  Ingerid  E.,  1989   Ljøsne,  Halvdan,  1955   Lloyd,  Jeniffer,  1995   Lofthus,  Arne,  1926   Lorentzen,  Chr.  August,  1970       Lorentzen,  Ida,  1981,  -­‐82,  -­‐84,  -­‐89,  -­‐90,  -­‐94,  -­‐98   Lorentzen,  Mogens,  1935,  -­‐38,  -­‐39   Lothe,  André,  1916   Lothe,  Linda  Jansson,  2000   Lotherington,  Hedy  Louise,  1971,  -­‐88,  2006   Luce,  Maximilien,  1927   Luihn,  Camilla,  1997,  2002   Lund,  Bernt,  1970   Lund,  Henrik,  1968   Lund,  Liv,  1963,  -­‐65   Lund,  Lotte  Konow,  2011   Lund,  Per,  1923,  -­‐28   Lunde,  Aase  Asp,  1955  

44


Lunde, Alfhild,  1937   Lunde,  Dagmar,  1946,  -­‐69   Lunde,  Einar,  1915   Lunde,  Ferdinand,  1944,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐55,  -­‐57   Lunde,  Fred,  1945   Lunde,  Jardar,  1935,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐50,  -­‐55,  -­‐56,  -­‐61,  -­‐69,  -­‐79   Lunde,  Lars,  1951   Lunde,  Rolf,  1919,  -­‐27,  -­‐53,  -­‐59,  -­‐61   Lunde,  Th./Lundemøbler,  1913,  -­‐14,  -­‐18,  -­‐22,  -­‐25   Lunde,  Åse  Asp,  1957   Lundebrekke,  Edith,  2004,  -­‐10   Lundeby,  Alf,  1910,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐15,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐19,  -­‐22,  -­‐25,  -­‐29,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐36,  -­‐51,  -­‐53,  -­‐55,  -­‐61,  -­‐64,  -­‐92     Lundgren,  Leif,  1974,  -­‐75,  -­‐79   Lundquist,  Birger,  1952     Lundstrøm,  Vilhelm,  1922,  -­‐27   Lura,  Sverre,  1953   Lutschischkin,  Ssergej,  1930   Lyche,  Harald,  2001   Lyche,  Josefine,  2008   Lyckander,  Marit,  1996   Lyngseth,  Tore,  1995,  2000   Lyrdal,  Rolf  W.,  1950   Lystad,  Elsa,  1935,     Lystrup,  Sigmund,  1944,  -­‐57,  -­‐65   Løberg,  Carl,  1946,  -­‐47   Lødøen,  Bjørg,  1961   Löffler,  Ervin,  1960,  -­‐74,  -­‐75,  -­‐81,  -­‐87,  -­‐96,  2006   Løkke,  Ragnhild,  2003,  -­‐07   Løland,  Anne-­‐Gry,  2009   Lønningdal,  Ingrid,  2011  

45


Lønø, Knut,  1972   Løvaas,  Astrid  &Wagle,  Kristin  2000   Løvberg,  Alf,  1935,  -­‐52,  -­‐62,  -­‐66,  -­‐68,  -­‐74   Løveid,  Birthe  Marie,  1975   Løvstad,  Arne,  1974   Løvvik,  Bjørg,  2000,   Løwe,  Unni,  1971,  -­‐73,  -­‐80   Mack,  Sverre,  1931   MacTaggart,  William,  1955   Mader,  Susanne  Kathlen,  2005   Madsen,  Ada,  1956,  -­‐75,  -­‐78,  -­‐81,  -­‐90   Madsen,  Eigil,  1970,  -­‐74   Madsen,  Ragnhild,  1951   Madsen,  Sofus,  1947   Madssen,  Ada,  1961,  -­‐73   Mafi,  Mehrazad,  2001   Magnelli,  Alberto,  1938   Magnus,  Gitte,  1988,  -­‐96,  -­‐97,  2007   Magnus,  Hans  Jacob,  1984   Magnus,  Marianne,  1996,  2002   Magnus,  Morten  Henrik,  1974,  -­‐75,  -­‐76,  -­‐78,  -­‐82,  -­‐98,  2005     Magnus,  Reidar,  1937   Magnus,  Søssa,  1987,  -­‐90,  -­‐94,  2002   Magritte,  René,  1938   Mahler,  Sønke,  1994   Maillol,  Aristide,  1918,  -­‐54,  -­‐59   Malling,  Sverre,  2010   Mallo,  Maruja,  1937   Malmedal,  Arne,  1963,  -­‐78,  -­‐79,  -­‐85,  -­‐96,  2003   Malterud,  Jon,  1953,  -­‐57,  -­‐59  

46


Malterud, Nina,  1980,  -­‐84,  -­‐89,  -­‐99   Mamen,  Svein,  1992,  -­‐93,  2002   Manet,  Edouard,  1918,  -­‐48  (reproduksjon)   Manguin,  Henri,  1918,  -­‐27   Mannheimer,  Charlotte,  1933   Mannsåker,  Marianne,  1996   Manum,  Talleiv  Taro,  1997   Manzù,  Giacomo,  1986   Maranova,  Jarmila,  1972   Marcella,  Monica,  2010   Marchand,  André,  1918,  -­‐48  (reproduksjon),  -­‐59   Marchand,  Jean,  1916   Marchoul,  Gustave,  1968   Mare,  André,  1916   Marhaug,  Rita,  1995   Mariendal,  Anne,  1974,  -­‐78   Markussen,  Målfrid,  1964,  -­‐67   Marquet,  Albert,  1916,  -­‐18,  -­‐27,  -­‐54,  -­‐59   Marquet,  Pablo,  1948  (reproduksjon)   Martin,  Nils,  2009   Martinsen,  Kåre,  1939,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐50,  -­‐51,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐61,  -­‐77   Martinussen,  Marius,  2009   Marval,  Jaqueline,  1916,  -­‐27   Maschius,  Jacob,  1970   Mashatu,  1972   Maske,  Cathrine,  2000   Matheson,  Fredrik,  1954,  -­‐68   Mathiassen,  Emma,  1935,  -­‐36,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐51,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐63   Mathisen,  A.,  1937   Matisse,  Henri,  1916,  -­‐18,  -­‐48  (reproduksjon),  -­‐54  

47


Matisse, Marguerite,  1916   Mauritz-­‐Eriksen,  Trine,  2005   Mauseth,  Elisabeth,  1995   Mayer,  Auguste,  1970   McAlinden,  Mikkel,  1997     Meckseper,  Friedrich,  1982   Mehus,  Konrad,  1979,  -­‐80,  -­‐91,  -­‐94,  -­‐98   Meijer,  Carl,  1975   Melien,  Magnhild,  1977,  -­‐91   Mels,  René,  1968   Merton,  Erling,  1926,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐63   Metzinger,  Jean,  1916,  -­‐27   Meyer-­‐Pedersen,  Kari,  1980   Meyer,  Elias,  1970   Meyer,  Hans  Jacob,  1947,  -­‐61,  -­‐78   Meyer,  Siri,  1958   Meyers,  Vera,  1927   Miabi,  Haasan,  1991   Michaelsen,  M.  Ottar,  1954   Michelet,  Johan  Fredrik,  1942,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐50,  -­‐55,  -­‐61,  -­‐62,  -­‐71,  -­‐82     Michelsen,  Hans,  1927     Middelthon,  Karl,  1937   Midelfart,  Willi,  1928,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐47,   -­‐48,          -­‐52,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐58,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐66,  -­‐68,  -­‐70,  -­‐76,  -­‐80   Midthjell,  Asgeir,  1988   Mikalsen,  Harald,  1937   Mikkelsen,  Carl  Christensen,  1938   Mikkelsen,  Eilif  J.,  1972,  -­‐75   Mikkelsen,  Kirsten  Ruth  Bjerre,  1972   Mikkelsen,  Trond,  2009   Miko,  Jerry  Kapungwe,  2006  

48


Minge, Hans  Otto,  1992   Mintzberg,  Yvette,  1983   Mir,  Joaquim,  1937   Miro,  Joan,  1937,  -­‐38,  -­‐54   Mjelde,  Hans,  1947   Mjelve,  Turid,  1974,  -­‐77,  -­‐79,  -­‐87   Mo,  Gudbrand,  1976   Modigliani,  Amedeo,  1948  (reproduksjon)   Modorow,  Feodor,  1930   Moe,  Lois,  1939   Moe,  Terje,  1969,  -­‐78,  -­‐81,  -­‐83,  -­‐88   Moen,  Hege,  2008   Mogilewsky,  Alexander,  1930   Mogstad,  Jon  Arne,  1984,  2004   Mohr,  Anne-­‐Marie  Backer,  1979,  -­‐81   Mohr,  Hugo  Lous,  1921,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐ 41,  -­‐42,    -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐47,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐68,  -­‐80   Molnar-­‐Chiodera,  Odrun,  1995   Monet,  Claude,  1918,  -­‐48  (reproduksjon)   Monrad,  Knut,  1947,  -­‐59,  -­‐63,  -­‐70   Monsen,  Ragnhild,  1997   Monsen,  Randi,  1946,  -­‐54   Montana,  Cesar,  1969   Montarou,  Christian,  1993,  2001   Moon,  Jeremy,  1972   Moore,  Henry,  1966   Morell,  Lars,  2010   Moren,  Torleiv,  1936,  -­‐42,  -­‐53,  -­‐57,  -­‐59,  -­‐61   Morgenstern,  Christian  1970   Morgenstern,  George,  1983,  2006   Morisot,  Berthe,  1918,  -­‐59  

49


Moro, 1972   Mortensen,  Bjørn  Willy,  1965,  -­‐70,  -­‐75,  -­‐78,  -­‐82,  -­‐87,  -­‐88,  -­‐92       Mortensen,  Ingrid,  1977,  -­‐80,  -­‐84   Mosebekk,  Gunnar,  1935   Mosebekk,  Olav,  1935,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐57,  -­‐59   Mosebekk,  Trygve,  1935   Moseid,  Torvald,  1963   Moses,  Grandma,  1964   Mossige,  Cecilie,  2005   Motzfeldt,  Benny,  1984   Mourier,  Bibiche,  1989   Munch,  Edvard,  1912,  -­‐15,  -­‐16,  -­‐26,  -­‐31,  -­‐41,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐66,  -­‐68,  -­‐80,  -­‐86   Munch,  Jacob,  1970   Mundal,  Gunni,  1919   Munsterhjelm,  Gøsta,  1935,  -­‐39,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐48,  -­‐50,  -­‐51,  -­‐53,  -­‐56,  -­‐61,  -­‐62   Munthe-­‐Kaas,  Herman,  1929   Munthe,  Gerhard,  1910,  -­‐12,  -­‐15,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐19,  -­‐20,  -­‐21,  -­‐22,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐31,  -­‐33,  -­‐39,  -­‐ 51,  -­‐65,  -­‐80,  -­‐86   Munthe,  Lagertha,  1919,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐42,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐52,  -­‐72,  -­‐79,  -­‐90   Muri,  Rolf,  1947   Murstam,  Ingegjerd  B.,  2002   Muter,  Mela,  1966   Muus,  Jane,  1951,  -­‐74   Mwale,  Frodo,  1972   Mwanjema,  1972   Mydland,  Anne-­‐Helen,  2000,  -­‐03   Myran,  Irene,  1995   Myrdam,  Leif  Heiberg,  1991     Myrvold,  Pia,  1990   Mæhle,  Ole,  1926,  -­‐27,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐34,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐47,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐ 59,  -­‐60,        -­‐61,  -­‐68,  -­‐85  

50


Mæhlum, Ellen  Karin,  1987   Mæhlum,  Hilde,  1987,  -­‐92,  -­‐94   Møller,  Ole,  2010   Mønniche,  Alexandra,  1917,  -­‐19   Mørk,  Elisa,  1988   Mørland,  Astrid,  1989   Mörner,  Stellan,  1969   Nadiani,  Antonio,  1965,  -­‐67   Nagorni,  Miodrag,  1967   Naljepinskaja-­‐Bojtschuk,  S.,  1930   Nansen,  Fridtjof,  1930   Narum,  Svein,  1986   Nash,  Grete  Helland  Hansen,  1978,  -­‐83,  -­‐91   Natvig,  Vesla,  1955,  -­‐65   Natvik,  Knut,  2001   Naur,  Albert,  1917   Naylor,  Randy,  1990   Nedrebø,  Bjørg,  1994   Nellemann,  Rasmus,  1963   Nellemose,  Knud,  1948   Nemes,  Endre,  1939   Nerdrum,  Odd,  1964,  -­‐67,  -­‐70,  -­‐73,  -­‐76,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐83,  -­‐84,  -­‐89,  -­‐91   Nerli,  Rolf,  1980   Nesch,  Rolf,  1938,  -­‐53,  -­‐62,  -­‐83   Nesjar,  Carl,  1957,  -­‐87   Ness,  Bjarne,  1926,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐39,  -­‐52,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐61,  -­‐66,  -­‐80,  -­‐90   Nesvik,  Ole,  1985   Neuberth,  Chr.,  1925,  -­‐28   Neuwert,  Jean,  1970   Ngoma,  Germain  N.,  1995,  2007  

51


Nicholson, Ben,  1972   Nicolaisen,  Lise,  1946,  -­‐47   Nicolaisen,  Terje,  2011   Nicolaysen,  Fredrikke,  1923   Nielsen,  Amaldus,  1941   Nielsen,  Bjarne,  1972   Nielsen,  Eivind,  1935,  -­‐39   Nielsen,  Hanne,  1998,  2005,  -­‐11   Nielsen,  Henry,  1947   Nielsen,  Johan,  1941   Nielsen,  John  David,  1967,  -­‐81,  -­‐83,  -­‐88   Nielsen,  Kai,  1916,  -­‐24,  -­‐52,  -­‐86   Nielsen,  Liv  Benedicte,  1965,  -­‐68,  -­‐70,  -­‐72,  -­‐75,  -­‐77,  -­‐78,  -­‐79,  -­‐88,  -­‐90             Nielsen,  Morten,  1970   Nielsen,  Nina  Moi,  1945   Nielsen,  Palle,  1957,  -­‐60,  -­‐67,  -­‐80   Nielsen,  Vibeke  Mencke,  1970       Nielssen,  Finn,  1934,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐50,  -­‐59,  -­‐61   Nikolov,  Nikolai,  1991   Nilsen  ,  Harald,  1954   Nilsen,  Fritjof,  1937   Nilsen,  Jørn,  1974,  -­‐87   Nilsen,  Karl  Erik,  1969,  -­‐72,  -­‐86,  -­‐87   Nilsen,  Ulf,  1978,  -­‐85,  -­‐87,  -­‐88,  2010   Nilssen,  Bjørn  Kåre,  1985   Nilssen,  Gladys,  1944   Nilsskog,  Arne,  1986   Nilsson  ,  Göran,  1964   Nilsson,  Mikael,  2006   Nissen,  Putti,  1935  

52


Niwinsky, Ignatij,  1930   Njerve,  Jan  Thomas,  1947,  -­‐52,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐68,  -­‐73,  -­‐75,  -­‐78,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐83,  -­‐89,  -­‐92   Nome,  Sigurd,  1942,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐49,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐65,  -­‐75,  -­‐78   Nondal,  Astrid,  2003   Nordbrenden,  Dag,  2000   Nordby,  Ingrid,  1946,  -­‐47   Nordhagen,  Johan,  1910,  -­‐21,  -­‐23,  -­‐31   Nordhuus,  John,  1943,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐56,  -­‐58,  -­‐61   Nordli,  Irene,  2001   Nordvik,  Kåre,  1984   Noreger,  Per,  1976   Norheim,  Marit,  1985   Nortvedt,  Therese,  1985   Norum,  Anne  Margrethe,  1943,  -­‐47,  -­‐68   Norvin,  Kjell,  1978   Nupen,  Kjell,  1976,  -­‐78,  -­‐81,  -­‐88     Nyborg,  Hege,  1993,  -­‐99   Nygren,  Inger  Johanne,  1990,  2007   Nyhus,  Eva,  1980   Nymoen,  Kjell,  1964,  -­‐68,  -­‐70,  -­‐75,  -­‐78,  -­‐87,  -­‐89,  -­‐91   Nyqvist,  Kari,  1946,  -­‐47,  -­‐50,  -­‐79,  -­‐80   Næsheim,  Yngve,  1985,  -­‐97   Næss,  Sverre,  1947   Nævland,  Hans,  1969   Nørregaard,  Asta,  1982   Nørregaard,  Marit,  1941   Obiols,  Josep,  1937   Obolenskaja,  Julia,  1930   Odden,  Solveig,  1937   Olberg,  Christiane,  1937,  -­‐64  

53


Olsen, Harry,  1937   Olsen,  Kjell  Erik  Killi,  1982,  -­‐86,  -­‐88   Olsen,  Laila  Irene,  1985,  -­‐87   Olsen,  Oscar  Reynert,  1987,  -­‐89,  -­‐90,  -­‐91   Olsen,  Per  Richard,  1970,  -­‐78,  -­‐85,  -­‐94     Olsen,  Rudolf,  1937   Olsen,  Tore  Gunnar,  1981,  -­‐87,  -­‐89,  -­‐90,  -­‐92   Olsen,  Tovelise  Røkke,  1993,  -­‐95,  2000,  -­‐04   Olsen,  Victor,  1961,  -­‐63   Omdal,  Edith,  1919   Onsager,  Søren,  1913,  -­‐14,  -­‐15,  -­‐20,  -­‐21,  -­‐22,  -­‐26,  -­‐51   Opdahl,  Ørnulf,  1987,  -­‐88,  -­‐89,  -­‐92   Opstad,  Eva,  1971   Orderud,  Trygve,  1935,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46   Orloff,  Chana,  1958   Orstad,  Kalle,  1946,  -­‐47,  -­‐67   Ortiz,  Manolo  A.,  1937   Orud,  Kåre,  1942,  -­‐47,  -­‐57,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐78,  -­‐81   Orud,  Olav,  1971   Osmerkin,  Alexander,  1930   Osouf,  Jean,  1951,  -­‐71   Ottman,  Henry,  1927   Paalgard,  Lars,  1985   Pachemow,  Alexej,  1930   Padalizin,  Nikolaj,  1930   Padalka,  I.,  1930   Paik,  Nam  June,  1975   Pallarès,  Gisèle  de,  1951   Palm,  G.W.,  1970   Palmstrøm,  Sidsel,  2010  

54


Papazian, Einar,  1970   Pape,  Sissel,  1983,  2004   Parra,  Gines,  1937   Pascin,  1993   Pasmore,  Victor,  1972   Patricia,  Thelma,  1977   Paul,  1972   Paulsen,  Erik,  1970   Paulsen,  Solveig,  1919   Pavicevic,  Petar,  1978   Pawlenko,  O.,  1930   Pawlinow,  Pawel,  1930   Pedersen,  Guttorm,  1927,  -­‐60   Pedersen,  Inge,  1998,  2005   Pedersen,  Normann,  1937   Pedersen,  Thor,  1937   Pedersen,  Tove,  1977,  -­‐98     Pedriat-­‐Hellesen,  Hélène,  1916,  -­‐19   Peire,  Luc,  1968   Péquin,  Charles,  1916   Perlman,  Viktor,  1930   Perrin,  Josep,  1937   Persson,  Henning,  1972   Pertow,  Ssergej,  1930   Peters,  Wilhelm,  1935   Petersen,  Wilhelm  Bjerke,  1930,  -­‐32   Peterssen,  Eilif,  1910,  -­‐12,  -­‐15,  -­‐16,  -­‐18,  -­‐21,  -­‐22,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐31,  -­‐51,  -­‐65,  -­‐68,  -­‐80   Peterssen,  Harald,  1943,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐57   Petrow-­‐Wodkin,  Kusma,  1930   Pettersen,  Arvid,  1987,  -­‐92,  -­‐95,  2001  

55


Pettersen, Odd  Johan,  1947   Pettersen,  Terje  Torp,  1970,  -­‐74,  -­‐89   Petterson,  Jonas,  1917   Picasso,  Pablo,  1916,  -­‐18,  -­‐27,  -­‐37,  -­‐48  (reproduksjon),  -­‐54,  -­‐59,  -­‐66   Pihl,  Thomas,  2010   Pinenow,  Jurij,  1930   Piskarew,  Nikolaj,  1930   Pissarro,  Camille,  1918,  -­‐48  (reproduksjon)   Plur,  Veronica  Krohg,  1973   Pløen,  Erik,  1983     Poenaru,  Rigmor,  1973   Pokarschewsky,  P.D.,  1930   Polgar,  Ildiko,  1988   Poulsen,  S.?,  1919   Poulsson,  Magnus,  1929   Preber,  Asbjørn,  1937,  -­‐41,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46   Prestegård,  Elly,  1987   Price,  Edward,  1970   Probstner,  Janos,  1983   Præsttun,  Martha,  1963   Pschenischnikow,  Wassilij,  1930   Pushwagner,  1995   Puy,  Jean,  1918   Påhlsson,  Sven,  1988,  2001   Raaen,  Asle,  1967,  -­‐73   Raaschou-­‐Nielsen,  Ulf,  1948   Ragnars,  Bergljót,  1975   Raknerud,  Gladys,  1957,  -­‐65,  -­‐74   Raknes,  Anne,  1935,  -­‐42,  -­‐45,  -­‐61,  -­‐88   Ramidow,  Pawel,  1930  

56


Randell, James,  1970   Ranheimsæter,  Ørnulf,  1946,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐71,  -­‐92   Ranslet,  Arne,  1975   Ranslet,  Tulla,  1975   Ransve,  Bjørn,  1971,  -­‐76,  -­‐78,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐83,  -­‐85,  -­‐92,  -­‐93,  2001,  (-­‐07)   Rasmussen,  1927   Rasmussen,  Bjørg,  1946,  -­‐47   Rasmussen,  Eva  Britt,  1996   Rasmussen,  Hans  Hamid,  2011   Rasmussen,  Inge,  1972   Rasmussen,  Inger  Johanne,  2002,  -­‐08   Rasmussen,  Jørgen  C.  ,  1977   Rasmussen,  Kjeld,  1978,  -­‐85   Rasmussen,  Ulf,  1948   Rasmussen,  Wilhelm,  1953   Rastorgujew,  1930     Raudberget,  Oddmund,  1972,  -­‐74   Raustein,  John  K.,  2000   Ravn,  Thorvald,  1954   Ray,  Man,  1938   Redalen,  Toril,  2010   Redon,  Odilon,  1918   Ree,  Edmund,  1943,  -­‐44,  -­‐46,  -­‐57   Ree,  Jarle,  1996   Refsum,  Maja/Maja  Refsum  Nygård-­‐Nilsen,  1927,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐54,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐66     Refsum,  Tor,  1919,  -­‐34,  -­‐50,  -­‐52,  -­‐55,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐67,  -­‐69,  -­‐72,  -­‐73,  -­‐81,  -­‐90     Reienes,  Anne-­‐Brit  Soma,  1990,  -­‐99   Reinsbu,  Ole  Kristian,  1976,  -­‐90   Reiss,  Gunnar,  1919   Reitan,  Leif  Egil,  1953,  -­‐88  

57


Renberg, Reiulf,  1935,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐46,  -­‐55,  -­‐61   Rennan,  Arna,  1980   Renoir,  Pierre-­‐Auguste,  1918,  -­‐48  (reproduksjon),  -­‐54,  -­‐59   Renvall,  Eeva,  1967   Resende,  Julio,  1952,  -­‐57   Restan,  Bjarne,  1935     Reusch,  Helga  Ring,  1913,  -­‐14,  -­‐15,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐19,  -­‐20,  -­‐21,  -­‐23,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐51,  -­‐82   Revold,  Axel,  1912,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐ 37,  -­‐38,    -­‐39,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐64,  -­‐66,  -­‐68,  -­‐80,  -­‐86,   -­‐89,  -­‐90   Revold,  Helge,  1964,  -­‐77,  -­‐82,  -­‐89   Revold,  Irmelin,  1953,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐59,  -­‐61   Reynal,  Jean  Claude,  1967   Rian,  Johannes,  1930,  -­‐32,  -­‐34,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐57,   -­‐58,            -­‐59,  -­‐61,  -­‐68,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐92,  -­‐93   Ribtschenkow,  1930   Ribu,  Kirsten,  1991   Rickhard,  Leonard,  1971,  -­‐74,  -­‐77,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐87,  -­‐92,  -­‐98,  2004,  -­‐07,  -­‐11   Rieger,  Johan  von,  1970   Riis,  Bendik,  1937,  -­‐90   Riley,  Bridget,  1972   Ringereide,  Alv,  1937     Ringnes,  Laura,  1957,  -­‐59,  -­‐61   Rinnan,  Ole,  1981,  -­‐88   Risan,  John  Anton,  1961,  -­‐81,  -­‐88,  -­‐91,  -­‐92   Rise,  Bjarne,  1930,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐50,  -­‐51,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐ 59,  -­‐60,      -­‐61,  -­‐64,  -­‐68,  -­‐69,  -­‐76   Riser,  Grete  Wexels,  1979,  -­‐85,  2003   Rishovd,  Anders,  1997   Rittun,  Bea,  1967,  -­‐77,  -­‐79,  -­‐82,  -­‐87,  -­‐93   Rittun,  Kai,  1988,  -­‐91,  2001   Rittun,  Thorstein,  1953,  -­‐61,  -­‐73,  -­‐92  

58


Rivertz, Kristine,  1925   Rjangina,  Sserafima,  1930   Roald,  Per,  1935   Roalkvam,  Terje,  1994,  2003   Rochseth,  Arne,  1937   Roda,  A.  Joan,  1982   Rodal,  Hilde,  1987   Rodin,  Annephi,  1980   Rodin,  Auguste,  1918   Rodin,  Elmer,  1979   Roelant,  André,  1968   Rolandsen,  Per,  1947   Rolfsen,  Alf,  1920,  -­‐21,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐37,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐52,   -­‐53,  -­‐54,  -­‐56,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐68,  -­‐75,  -­‐80,  -­‐86,  -­‐89,  -­‐95   Rolfsen,  Anne,  1987,  -­‐92,  2010   Rolfsen,  Kari,  1975,  -­‐86   Rom,  Henrik,  1915,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐26,  -­‐29,  -­‐31,  -­‐61,  -­‐70   Rom,  Per,  1924,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐ 47,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐64,  -­‐70,  -­‐78,  -­‐81   Rosati,  Alberto,  1933   Roschdestwensky,  Wassilij,  1930   Rose,  Knut,  1981,  -­‐88   Rosén,  Ole,  1985,  -­‐89   Rosseland,  Inggard,  1947,  -­‐57,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐67,  -­‐74,  -­‐75,  -­‐78,  -­‐82,  -­‐86   Rotevatn,  Inge,  1964,  -­‐71,  -­‐75,  -­‐82   Rotevatn,  Siv  Jørstad,  1969   Rouault,  Georges,  1948  (reproduksjon),  -­‐54,  -­‐59   Rousseau,  Henri,  1918,  -­‐48  (reproduksjon)   Rousseau,  Theodore,  1918   Roussel,  Ker-­‐Xavier,  1918   Rude,  Rolf,  1923,  -­‐24,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐48,  -­‐53,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐61,  -­‐62,  -­‐63  

59


Rudi-­‐Iversen, Ingeborg,  1957   Rudjord,  Reidar,  1961,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐67,  -­‐69,-­‐75,  -­‐78,  -­‐81,  -­‐91   Rumohr,  Knut,  1941,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐50,  -­‐53,  -­‐57,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐62,  -­‐63,  -­‐70,  -­‐77,  -­‐78,  -­‐81,  -­‐87,  -­‐89,  -­‐92   Rundfloen,  Bjarne,  1946   Rune,  Kjell,  1973,  -­‐75   Rusdal,  Torstein,  1921,  -­‐79,  -­‐97   Rusova,  Zdenka,  1967,  -­‐68,  -­‐70,  -­‐78,  -­‐91   Rust,  Peter,  2001   Rustad,  Mari  Prestgard,  1957   Rusten,  Ola,  1920,  -­‐21   Ruud,  Grete  Næss,  1987   Ruud,  Scott,  1937   Ruud,  Signe  Øien,  1937   Rydhagen,  Jenny,  2008   Ryen,  Kari,  1966,  -­‐77   Ryggen,  Hannah,  1935,  -­‐39,  -­‐46,  -­‐49,  -­‐63   Ryggen,  Hans,  1939,  -­‐49,  -­‐52,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐67   Rygh,  Aase  Texmon,  1960,  -­‐75     Rygh,  Johannes  Vemren,  2008   Rygh,  Magne,  1980,  -­‐85,  -­‐88,  -­‐90,  -­‐92,  -­‐95,  2001   Rygh,  Toril,  2003   Rygvold,  Arne,  1995   Rød,  Jenny,  1930   Rødsand,  Dag  Arnljot,  1977,  -­‐81,  -­‐87,  -­‐88,  -­‐90   Røed,  Fritz,  1953,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐71,  -­‐78,  -­‐80,  -­‐82,  -­‐83,  -­‐90,  -­‐92   Røise,  Espen,  1991,  2004   Røiseland,  Alida  Rudjord,  1995,  2001,  -­‐06   Rønning,  Svein,  1974,  -­‐79,  -­‐84   Rørup,  Viggo,  1967   Røstvig,  C.R.,  1919  

60


Røwde, Teddy,  1940,  -­‐43,  -­‐47,  -­‐61,  -­‐66   Røysamb,  Mari,  2005   Saastad,  Tone,  1990,  2001   Saatvedt-­‐Larsen,  Erling,  1946   Saatvedt,  Erling,  1961,  -­‐77,  -­‐78,  -­‐88   Saenger,  Hans,  1969,  -­‐77,  -­‐78,  -­‐79,  -­‐84   Salicath,  Ørnulf  av  Fjordene,  1926,  -­‐53   Salim,  1955   Salmi,  Max,  1960   Salto,  Axel,  1922   Salvesen,  Tron,  1947   Sama,  Odd,  1973,  -­‐81   Samuelsen,  Geir  Harald,  2007   Samuelsen,  H.,  1927   Sand,  Heidi,  1989,  -­‐95,  2006   Sand,  Ketil  Olav,  1980   Sand,  Vebjørn,  1988   Sandberg,  Arne,  1943,  -­‐44   Sandberg,  Einar,  1910,  -­‐12,  -­‐13,  -­‐15,  -­‐16,  -­‐18,  -­‐19,  -­‐22,  -­‐25,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,   -­‐39,          -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐58,  -­‐61,  -­‐80   Sandberg,  Ingerid,  1960   Sandborg,  Thor,  1968,  -­‐70,  -­‐72,  -­‐75,  -­‐79,  -­‐88,  -­‐92,  2003   Sandborg,  Tore,  1998   Sandels,  Gösta,  1912,  -­‐19,  -­‐52,  -­‐86   Sanders,  Sebastian,  2002   Sandomirsky,  1930     Sandvig,  Anders,  1915   Sandvik,  Knut,  1938   Sandøy,  Magne,  1976   Sann,  Jacob,  1910,  -­‐14,  -­‐15,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐19,  -­‐20,  -­‐23,  -­‐25,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐ 37,  -­‐38,        -­‐41,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐51  

61


Sante, A.,  1927   Santos,  Armando,  2007   Sartz,  Eva,  1935   Savio,  John,  1939   Saxegaard,  Astrid  Runde,  2009   Schantz,  Philip  von,  1969   Schau,  Mette,  1982,  -­‐84,  -­‐88   Scheel,  Lili,  1947,  -­‐48,  -­‐50,  -­‐52,  -­‐86     Scheel,  Signe,  1910,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐20,  -­‐21,  -­‐25,  -­‐27,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐43,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐58,  -­‐82,  -­‐86   Schei,  Gunnar,  1943,  -­‐44   Scheibler,  Hroar  H.,  1961,  -­‐63   Schelbred,  Carl  Oscar,  1985   Schelderup,  Leis,  1982   Scherfig,  Hans,  1973   Schifrin,  Nisson,  1930   Schioldborg,  Frida,  1914   Schirmer,  Annette,  1986   Schiøll,  Nicolay,  1927,  -­‐37,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐55,  -­‐56,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐66,  -­‐75   Schjetne,  Tone  Thiis,  1980,  -­‐81,  -­‐96   Schjøtt,  Chr.  Fredrik,  1957   Schmidt,  Franz,  2008   Schmidt,  Lou,  1983   Schmidt,  Preben,  1972   Schneider,  Andreas,  1911,  -­‐13,  -­‐17,  -­‐20,  -­‐31,  -­‐51,  -­‐86   Scholeus,  Hieronymus,  1970     Schou,  Karl,  1928   Schrag,  Karl,  1952   Schrammel,  Imre,  1983   Schreiber,  Christiane,  1982   Schultz,  Alexander,  1931,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐ 50,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐66,  -­‐68,  -­‐69,  -­‐70,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐89  

62


Schulz, Laura,  1919,  -­‐44,  -­‐55,  -­‐69   Schwitters,  Kurt,  1938   Schølberg,  Eva,  2008   Schønberg,  Lise,  1984,  -­‐95   Schønfeld,  Rolf,  1935   Schønheyder,  Anna,  1910,  -­‐51,  -­‐53     Scott-­‐Ruud,  Gunnar,  1951   Scott,  William,  1972   Seawright,  James,  1975   Segonzac,  André  Dunoyer  de,  1916,  -­‐18,  -­‐27   Seixas,  Gastao,  1957   Seland,  Alfred,  1935,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐47,  -­‐57,  -­‐60,  -­‐61   Sellereite,  Gerd,  1947   Selmer,  Øystein,  1973,  -­‐79   Selvikvåg,  Andreas  Soma,  1993   Sernowa,  Ekaterina,  1930   Seurat,  Georges,  1918   Sharaku,  1956   Shunen,  1956   Shunko,  1956   Shunsho,  1956   Shunyei,  1956   Siem,  Joan  Burger,  1973   Sievänen,  Jaakko,  1960   Sigmund,  Kjell,  1984,  1988   Sigmundstad,  Birgitte,  2010   Sigmundstad,  Giske,  2002,  -­‐08   Signac,  Paul,  1916,  -­‐18,  -­‐27   Sigstad,  Einar,  1991,  -­‐96   Sigurdson,  Eystein,  1953,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐67  

63


Silenti, Anna  Liisa,  1982,  -­‐86   Silseth,  Eli,  1953,  -­‐58,  -­‐61,  -­‐71,  -­‐75,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐83,  -­‐85,  -­‐87,  -­‐89,  -­‐90,  -­‐92   Simmer,  Ingeborg,  1926   Simon-­‐Levy,  1927   Simonsen,  Gerd  Brox,  1998   Simonsen,  Gerd,  1991   Simonsson,  Annika,  2002   Simonsson,  Birger,  1912     Sinding,  Elisabeth,  1921,  -­‐39,  -­‐82     Sinding,  Otto,  1939   Singh,  Paramjit,  1973   Sisley,  Alfred,  1918,  -­‐48  (reproduksjon)   Sitje,  Joronn,  1925,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐31,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐58,  -­‐61,  -­‐ 76,  -­‐79   Sitter,  Inger,  1946,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐63,  -­‐69,  -­‐96   Sivertsen,  Signe,  1935   Sjaamo,  A.,  1937   Sjaamo,  Tormod,  1929,  -­‐30,  -­‐34,  -­‐77   Sjur,  Arne  Bendik,  2011   Sjølie,  Inger,  1954   Sjølie,  Ole  K.,  1947,  -­‐95   Skaar,  Britta,  1953,  -­‐57,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐65   Skaar,  Eva,  1984,  -­‐87   Skadeberg,  Laurie,  1985   Skaun,  Bjørn,  1947   Skedsmo,  Dag,  1995,  2001,  -­‐03   Skinnarland,  Knut,  1942,  -­‐60,  -­‐61   Skintveit,  Kristi,  1978   Skjeldal,  Knut,  1953,  -­‐56,  -­‐61,  -­‐63   Skjelderup,  Kittty,  1919   Skjerping,  Edvin,  1976    

64


Skjerve, Heidi  Kennedy,  2008   Skjælaaen,  Kaja  Thorne,  1978,  -­‐82   Skjøldebrand,  A.F.,  1970   Skjølsvik,  Tore  Bjørn,  1994   Skogholt,  Ingunn,  2006   Skomdal,  Elisabeth,  1997   Skomsø,  Eli,  2006   Skovgaard,  Joakim,  1913,  -­‐52   Skredsvig,  Christian,  1920,  -­‐21,  -­‐65   Skullerud,  Odd,  1972,  -­‐79,  -­‐84,  -­‐89,  -­‐93,  -­‐98   Skybak,  Brita,  1997   Slaattelid,  Mari,  2011   Smit,  Rita,  1979,  -­‐83,  -­‐88   Smith-­‐Gahrsen,  Karen,  1991   Smith-­‐Hald,  Frithjof,  1943   Smith,  Døcker,  1919   Smith,  Mathilde,  1982   Smith,  Richard,  1972   Smith,  Sunniva,  1946,  -­‐47   Sohlberg,  Harald,  1925,  -­‐51   Solaas,  Lars,  1961   Solbakken,  Ole,  1941,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐51   Solberg,  Harald,  1980,  -­‐84,  -­‐89,  -­‐96   Soldal,  Anne  Sofie,  1995   Solem,  Maria  Veronica,  1986   Solenes,  Kåre  Jan,  1976   Solgaard,  Anne-­‐Carine,  1989   Solheim,  Arne,  1962   Solløs,  Bjørn  O.,  1985   Solløs,  Hagbart,  1982  

65


Solm, Sigmund,  1970   Solsrud,  Eli,  1997       Solstad,  Elin,  1989,  -­‐93   Sommerfeldt-­‐Colberg,  Bente,  1996,  -­‐97,  2001   Sommerfeldt,  Gine,  1982   Sommerschield,  Esther,  1965   Sopko,  Jiri,  1971   Sota,  Jesus  Rafael,  1982   Sparre,  Eli,  1986   Sparre,  Victor  (Smith),  1941,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐54,  -­‐57,  -­‐61,  -­‐62,  -­‐72,  -­‐81,  -­‐86,  -­‐90   Ssarjan,  Martiros,  1930   Ssawitsky,  Georgi,  1930   Ssedljar,  Wassilij,  1930   Ssokolow-­‐Skalja,  Pawel,  1930   Stabel,  Fredrik,  1988   Stabell,  Harald  Krohg,  1941   Stadskleiv,  Torleiv,  1913,  -­‐27,  -­‐41,  -­‐47,  -­‐51,  -­‐58,  -­‐80   Stageboe,  Kari,  1992   Stang,  Einar,  1979   Stang,  Jo,  1966,  -­‐77,  -­‐83,  -­‐88,  -­‐89,  -­‐95   Stangebye-­‐Nielsen,  Leif,  1985,  -­‐94,  -­‐99,  2008   Stangeland,  Anne  Kathrine,  1985   Starheim,  Olav,  1969,  -­‐75   Starup,  Rolf,  1997   Stasik,  Andrew,  1970   Staurheim,  Dag  Magne,  1978   Stavseng,  Ola,  1988   Steen-­‐Johnsen,  Søren,  1924,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐ 42,  -­‐43,      -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐64,  -­‐67,  -­‐68,  -­‐69,  -­‐70,  -­‐74,  -­‐78,   -­‐80   Steen,  Carl  M.,  1935  

66


Steen, Knut,  1968,  -­‐71,  -­‐73,  -­‐81,  -­‐88,  -­‐92,  -­‐93,  2004   Steen,  Ola,  1992   Steffensen,  Jorunn,  1997   Steihaug,  Kari,  2007   Steineger,  Agnes,  1947,  -­‐82   Steinlen,  1954   Stenersen,  Christian,  1937   Stenersen,  Gudmund,  1935,  -­‐39   Stenstadvold,  Håkon,  1935,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐50,  -­‐53,  -­‐61,  -­‐68,  -­‐77,  -­‐81   Sterenberg,  David,  1930   Sterup-­‐Hansen,  Dan,  1947,  -­‐48   Stigen,  Lise,  1978,  -­‐84,  -­‐87,  -­‐90,  -­‐96   Stixrud,  Christoffer,  1957   Stoilov,  Stoimen,  1991   Stokkeland,  Harald,  1947,  -­‐58   Stokstad,  Gudrun  Skeie,  1977   Stokstad,  Ove,  1982,  -­‐86,  -­‐94   Stoltenberg,  Einar,  2000   Stoltenberg,  Mathias,  1958,  -­‐70,  -­‐80   Storaas,  Marianne  Wiig,  2006   Storheim,  Harald,  1946,  -­‐53   Storm,  Per  Palle,  1935,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐53,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐70,  -­‐71,  -­‐72,  -­‐75,  -­‐77,  -­‐81,  -­‐ 90,  -­‐92   Stormoen,  Geir,  1971   Storn,  Willibald,1968,  -­‐75,  -­‐82,  -­‐84   Stornes,  Stanley,  1967,  -­‐68,  -­‐70,  -­‐72   Stornæss,  Sølvi,  1994   Storrud,  Ilse,  1969   Storstein,  Aage,  1928,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐47,  -­‐50,  -­‐52,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐59,   -­‐60,            -­‐61,  -­‐66,  -­‐68,  -­‐70,  -­‐82,  -­‐90   Storstein,  Mosse,  1939,  -­‐58  

67


Storsveen, Elise,  2005   Strand,  Svein,  1967,  -­‐73,  -­‐78,  -­‐82,  -­‐88,  -­‐94   Strand,  Terje,  1935   Strandh,  Lars,  2006   Straume,  Karl,  1937   Streng,  fru  von,  1932   Strindberg,  Beate,  1985,  -­‐91,  -­‐94   Strøm,  Charles  W.,  1916,  -­‐21,  -­‐23,  -­‐26,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐ 45,  -­‐46,  -­‐48,  -­‐50,  -­‐61   Strøm,  Tonje,  1987   Strømberg,  Otto,  1937   Strømme,  Olav,  1933,  -­‐41   Strømme,  R.,  1937   Strømnes,  Gunhild,  1996   Stub,  Kjeld,  1973   Sture,  Lars,  1994,  2008   Sturm,  Robert,  1983   Støen,  Eirin,  2008   Stølen,  Britta,  1967   Stølen,  Oddbjørn,  1966,  -­‐70,  -­‐77,  -­‐78,  -­‐84,  -­‐88,  -­‐91,  -­‐92   Stømne,  Arne,  1947,  -­‐52   Sumintardja,  Djauhari,  1955   Sund,  Anne  Line,  1996,  2010   Sundbye,  Karin,  1977,  -­‐81,  -­‐82,  -­‐93   Sundbye,  Nina,  1973,  -­‐75,  -­‐76,  -­‐78,  -­‐82,  -­‐83,  -­‐87,  -­‐90,  -­‐91,  -­‐92   Sunde,  Christian,  1995   Sundquist,  Anne-­‐Karin,  1996,  2003   Sundt-­‐Hansen,  Carl,  1974     Sures,  Jack,  1983   Sutherland,  Graham,  1972   Suul,  Øyvind,  1997,  2004  

68


Svaboe, Øyvind,  1982,  -­‐86   Svalastoga,  Svallaug,  1959,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐73   Svalheim,  Hilde,  1998,  2005,  -­‐09   Svanø,  Signe,  1935   Svarstad,  Anders  C.,  1910,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐21,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐51   Svarstad,  Ernst  Håkon,  1955,  -­‐58   Sveen,  Otto,  1935   Svendsen,  Arne,  1937   Svendsen,  Inger  Mari,  1945   Svensson,  David,  1997     Svensson,  Lars-­‐Erik,  2002   Sverdrup,  Otto,  1924,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐61,  -­‐66   Swale,  1972   Sylvest,  Niels,  1972   Syrdahl,  Rolf  W.,  1935,  -­‐70   Syversen,  Egil  F.  ,  1976   Sæther,  Jan,  1972   Sætrang,  Bente,  1982,  -­‐94,  -­‐99   Sæverud,  Thomas,  2001   Sømme,  Jacob  Kielland,  1912,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐15,  -­‐16,  17,  -­‐18,  -­‐19,  -­‐20,  -­‐21,  -­‐22,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐ 29,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐51,  -­‐62   Søndergaard,  Jens,  1949   Søraune,  John,  1980,  -­‐82,  -­‐89   Sørensen,  Berit  Bakken,  1974   Sørensen,  Hans  Gerhard,  1959,  -­‐61,  -­‐71,  -­‐74,  -­‐83,  -­‐88     Sørensen,  Henrik,  1910,  -­‐11,  -­‐12,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐15,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐20,  -­‐21,  -­‐22,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐ 29,  -­‐30,     -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐40,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐49,  -­‐50,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐53,   -­‐54,            -­‐55,  -­‐56,  -­‐58,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐66,  -­‐68,  -­‐80,  -­‐82,  -­‐86,  -­‐89,  -­‐90   Sørensen,  Poul,  1953   Sørensen,  Pål  Skov,  1982   Sørensen,  Sven  Oluf,  1935,  -­‐52  

69


Sørensen, Torbjørn,  2009   Sørensen,  Øyvind,  1954,  -­‐64   Sørheim,  Anne  Johanne,  1981   Sørreime,  Oskar,  1958   Tadlock,  Thomas,  1975   Taeuber-­‐Arp,  S.H.,  1938   Takhsha,  Shahram,  2006   Talberg,  May,  1987,  -­‐89   Tandberg,  Nora,  1967   Tandberg,  Odd,  1955,  -­‐81   Tandberg,  Unni,  1946   Tangen,  Olaf  M.,  1937   Tanguy,  Yves,  1938   Tannæs,  Marie,  1910,  -­‐11,  -­‐12,  -­‐14,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐19,  -­‐20,  -­‐21,  -­‐22,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐31,  -­‐33,   -­‐51,  -­‐53,  -­‐82   Tanttu,  Erkki,  1950,  -­‐66,  -­‐78   Taxen,  Tenol,  1930   Teigen,  Kjersti,  1993,  -­‐96   Teigen,  Per,  1954   Teigen,  Søren,  1946   Teigen,  Tom,  1978   Teiner,  Thor,  1974   Tempelhaug,  Ann  Beate,  1986   Thaulow,  Frits,  1916,  -­‐20,  -­‐41,  -­‐68,  -­‐80   Thierslund,  Jens,  1952   Thiis,  Greta,  1936,  -­‐42,  -­‐51   Thingnes,  Svein,  1994   Thirslund,  Jens,  1921,  -­‐24   Thomassen,  Anne,  2000   Thome,  Erik,  1983       Thomesen,  Sofie,  1982  

70


Thommesen, Anna,  1954   Thommesen,  Erik,  1954   Thommessen,  Pelle,  1935,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐50,  -­‐51,  -­‐53,  -­‐55,  -­‐58,  -­‐61,  -­‐70,  -­‐74   Thomsen,  Mouche,  1963,  -­‐65   Thorbjørnsen,  Simon,  1912,  -­‐14,  -­‐18,  -­‐21,  -­‐22,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐31,-­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐51   Thorbjørnsrud,  Åse-­‐Marit,  1991   Thoresen,  Dag,  1986,  -­‐91   Thoresen,  Morten,  1985,  -­‐87,  -­‐88   Thorjussen  ,  Kjell,  1977,  -­‐80   Thornam,  Sylvelin,  1935   Thorne,  Kaja,  1983   Thorsen,  Dag,  1998   Thorsen,  Gunnar,  1989,  -­‐95   Thrane,  Ragnhild,  1958,  -­‐82     Thrap-­‐Meyer,  Olaf,  1953,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐67,  -­‐73,  -­‐78,  -­‐81   Thurmann-­‐Nielsen,  Øistein,  1946,  -­‐47,  -­‐62   Thygesen,  Aage  Rudolph,  1972   Thygesen,  Ingeborg,  1967,  -­‐78   Thygesen,  Rudolph,  1910,  -­‐12,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐19,  -­‐20,  -­‐21,  -­‐22,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐29,  -­‐31,  -­‐32,   -­‐33,            -­‐34,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐61,  -­‐65,  -­‐68,  -­‐80,  -­‐85,  -­‐86   Thyholdt,  Hanne,  1997,  2001   Thørrisen,  John,  1976   Tiberg,  Knut,  1972,  -­‐75,  -­‐78,  -­‐83,  -­‐89,  -­‐96     Tidemand,  Adolph,  1970   Tiller,  Lars,  1947,  -­‐67   Tilson,  Joe,  1972   Tingleff,  Marit,  1986,  -­‐90,  -­‐99,  2006,  -­‐11   Tinglum,  Gerd,  2010   Tischler,  Alexander,  1930   Tjønn,  Marianne,  1987,  -­‐97   Tjåland,  Gunnhild,  2003  

71


Togores, Josep,  1937   Tokle,  Geir,  1990,  2003   Tolstad,  Hallfred,  1954,  -­‐71   Tomren,  Anders,  2006   Torbjørnsen,  Simon,  1917,  -­‐27,  -­‐28   Tordhol,  Regina  Marie,  1969   Tordhol,  Reidun,  1964,  -­‐68   Torkildsen,  Trygve,  1926,  -­‐28,  -­‐57,  -­‐61   Torres-­‐Garcia,  Joaquin,  1937   Torriset,  Kjell,  1981,  -­‐82,  -­‐87,  -­‐89,  -­‐91,  2002,  -­‐11   Torseter,  Øyvind,  2001,  -­‐04   Torsheim,  Oddvar,  1978,  -­‐81   Torsteinson,  Torstein,  1914,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐20,  -­‐23,  -­‐26,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐31,  -­‐51   Torvund,  Gunnar,  1987,  -­‐88,  -­‐90,  -­‐95,  -­‐97   Tostrup,  Axel,  1992,  -­‐94,  2001   Toth,  Geza,  1984,  -­‐86,  -­‐87   Toulouse-­‐Lautrec,  Henri,  1918   Toussaint,  André,  1968   Toyokuni  I,  1956   Trana,  Alf,  1961,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐67,  -­‐73,  -­‐76,  -­‐82   Tretteberg,  1939     Trondsen,  Knut,  1947   Tsanev,  Stoyan,  1991   Tschajkow,  Josif,  1930   Tschaschnikow,  Iwan,  1930   Tschernischow,  1930   Tuculescu,  Ion,  1969   Tufta,  Bjørn-­‐Sigurd,  1987,  -­‐99,  2009   Tunheim,  Sara,  1982   Tunold,  Bernt,  1911,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐27,  -­‐31,  -­‐51,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐80  

72


Tvedt, E.,  1919   Tvedt,  Johannes,  1983   Tvedt,  Tina,  2004   Tveit,  Kåre,  1946,  -­‐56   Tveitan,  Hallgeir,  1982   Tveter,  Kåre,  1970,  -­‐81,  -­‐88,  -­‐92     Tveteraas,  Vilhelm,  1953,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐69   Ty,  Dang  Van,  1985   Tyrmi,  Hanne,  1987,  2010   Tysken,  Kristian,  1963,  -­‐68   Tønnesen,  Ambrosia,  1935   Tønnessen,  Bente,  1983,  -­‐88,  -­‐91,  -­‐92,  -­‐93   Tørud,  Ole  Johan,  1977   Ubisch,  Søren,  1989,  -­‐90,  2006   Uchermann,  Karl,  1939   Udbjørg,  Arvid,  1961,  -­‐63,  -­‐65,  -­‐67,  -­‐73   Uhrn,  Terje,  1983,  -­‐92,  -­‐94,  2003   Ullman,  Nanna,  1934   Ullman,  Sigfrid,  1934   Ulvik,  Bente,  1985   Ung,  Per,  1956,  -­‐61,  -­‐71,  -­‐75,  -­‐78,  -­‐79,  -­‐81,  -­‐82,  -­‐83,  -­‐87,  -­‐92,  2010   Urdal,  Atle,  1942,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐47,  -­‐69   Utamaro,  1956   Uthaug,  Jørleif,  1946,  -­‐54   Utrillo,  Maurice,  1927,  -­‐48  (reproduksjon),  -­‐54,  -­‐59   Va,  Leong,  1985,  -­‐88,  -­‐89   Vaa,  Dyre,  1927,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐41,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐49,  -­‐60,  -­‐61   Vaa,  Tor,  1953,  -­‐60   Vagard,  Sissel,  1968,  -­‐70,  -­‐73,  -­‐79,  -­‐81,  -­‐86,  -­‐89,  -­‐90,  -­‐92   Valand,  Norvald,  1919,  -­‐37  

73


Valberg, Edvard,  1941,  -­‐57   Valloton,  Felix,  1916,  -­‐18,  -­‐59   Valstad,  Otto,  1910,  -­‐17,  -­‐31,  -­‐51   Valtat,  Louis,  1918,  -­‐27   Valtyrsson,  Erling,  2001   Valverde,  Jesus,  1969   Vantongerloo,  Georges,  1938   Vard,  Finn,  1919,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46   Varvin,  Kjell,  1990,  2001   Vatn,  Gunhild,  2001,  -­‐09   Vatneødegård,  Magne,  1978,  -­‐81,  -­‐82,  -­‐85,  -­‐88,  -­‐92,  -­‐99,  2005   Vaughan,  Keith,  1972   Vehring,  Fritz,  1983   Vehring,  Vera,  1983   Veim,  Eli,  1987     Vemren,  Hilde,  1988,  -­‐92,  -­‐95,  2000,  -­‐03     Vicente,  Eduardo,  1937   Videland,  Pål,  2004   Vigebo,  Edvard,  1942,  -­‐43,  -­‐48,  -­‐53,  -­‐61,  -­‐65   Vigeland,  Arne  Nikolai,  1937,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐71   Vigeland,  Gustav,  1917,  -­‐27,  -­‐51,  -­‐61   Vigeland,  Pål,  1992,  -­‐95,  -­‐97   Vigeland,  Tone,  1978,  -­‐79,  -­‐81,  -­‐89,  -­‐93   Vik,  Ingebrigt,  1951,  -­‐61   Vik,  Leiken  1995   Vikan,  M.,  1937   Vikene,  Turid,  1990   Vikhagen,  Håvard,  1985,  -­‐88,  -­‐90,  -­‐94,  2004,  -­‐08   Vila,  Miguel,  1937   Villon,  Jaques,  1916,  -­‐54,  -­‐59  

74


Vines, Hernando,  1937   Vinjum,  Johannes,  1978,  -­‐81,  -­‐90   Vinæs,  Anne,  1998,  2000   Viotti,  Ulla,  1983   Visted,  Svein,  1929,  -­‐42,  -­‐53   Vistven,  Ellen  Monrad,  1981   Vlaminck,  Maurice,  1916,  -­‐18,  -­‐21,  -­‐27,  -­‐48  (reproduksjon),  -­‐53,  -­‐54     Vogel-­‐Jørgensen,  Aage,  1954   Vogler,  Barbara,  1978,  -­‐91   Vogt,  Lillen  Dahll,  1982   Vold,  Eva,  1990   Volden,  Kristian,  1957   Vontillius,  Jeppe,  1965   Voss,  Hans  D.,  1968   Voyatzoglou,  Maria,  1983   Vries,  Margot  de,  1987   Vuillard,  Edouard,  1918,  -­‐27,  -­‐48  (reproduksjon),  -­‐54,  -­‐59   Væring,  Olaf  Martin  Peder,  1936   Waegeneire,  Gerard,  1989   Wager,  Kira,  1999   Wager,  Lasse,  1919   Wagle,  Kristin,  2000  (Løvaas  &  Wagle)   Waksvik,  Skule,  1952,  -­‐53,  -­‐55,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐71,  -­‐78,  -­‐82,  -­‐83,  -­‐92,  -­‐93   Walch,  Charles,  1948  (reproduksjon)   Wallace,  Jerome,  1975   Wang,  Arne,  1929,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐36,  -­‐61   Wang,  Kjell-­‐Eivind,  1970   Wangensten,  Wilhelm,  1919,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐34,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐42,  -­‐ 43,  -­‐44,    -­‐45,  -­‐46,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐59,  -­‐60,  -­‐61,  -­‐65   Wankel,  Charlotte,  1927,  -­‐30,  -­‐35,  -­‐36   Wardi,  Rafael,  1960  

75


Waroquier, Henry  de,  1928   Warren,  Henry,  1970   Warsinski,  Ryszard,  1970,  -­‐83,  -­‐84   Wathne,  Frank,  1952   Wathne,  Hugo  F.,  1958   Watteau,  Jean-­‐Antoine,  1948  (reproduksjon)   Ween,  Johan  Aage,  1942,  -­‐43   Weidemann,  Jakob,  1980,  -­‐81,  -­‐88,  -­‐89,  -­‐90   Weiglin,  Anne,  1976,  -­‐81   Weiglin,  Egil,  1941,  -­‐42,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐51,  -­‐53,  -­‐55,  -­‐61,  -­‐77   Weixlgärtner,  Pepi,  1948   Welhaven,  Sigri  1917,  -­‐22,  -­‐28,  -­‐42,  -­‐60,  -­‐84,  -­‐86   Wendelbo,  Sigurd?,  1935   Wentzel,  Gustav,  1939   Werenskiold,  Dagfin,  1911,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐17,  -­‐19,  -­‐22,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐27,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐34,  -­‐35,  -­‐36,  -­‐37,  -­‐38,   -­‐39,        -­‐41,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐54,  -­‐58,  -­‐61,  -­‐63,  -­‐67,  -­‐71,  -­‐72,  -­‐86   Werenskiold,  Erik,  1910,  -­‐13,  -­‐14,  -­‐15,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐20,  -­‐21,  -­‐22,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐28,  -­‐29,  -­‐30,  -­‐31,  -­‐32,  -­‐33,  -­‐ 34,  -­‐35,  -­‐38,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐57,  -­‐58,  -­‐61,  -­‐65,  -­‐68,  -­‐80,  -­‐86   Werp,  Elisabeth,  1991   Wery,  Marthe,  1968   Wessel,  Carin,  1983,  -­‐94,  2005   Wessel,  Erik,  1965     West,  Pennerton,  1952   Westbø,  Sidsel,  1987,  -­‐88,  -­‐95,  2001,  -­‐09   Westfoss,  Terje,  1987   Westgaard,  Stein,  1990   Westman,  Gunnar,  1948,  -­‐67   Westman,  Karen,  1967   Wetlesen,  Wilhelm,  1910,  -­‐11,  -­‐12,  -­‐14,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐20,  -­‐26,  -­‐31,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐61   Whist,  Eilif,  1946,  -­‐50   Widenfalk,  Børre,  1984  

76


Widenfalk, Lars,  1988,  -­‐97   Widerberg,  Frans,  1964,  -­‐68,  -­‐69,  -­‐72,  -­‐75,  -­‐78,  -­‐80,  -­‐81,  -­‐83,  -­‐86,  -­‐87,  -­‐88,  -­‐89,  -­‐90,  -­‐91,  -­‐92,  -­‐94,  2004   Widerberg,  Nicolaus,  1986,  -­‐95,  2000   Widerberg,  Thomas,  1986   Wig,  Robert,  1919   Wigdehl,  Michaloff,  1911,  -­‐12,  -­‐14,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐51   Wiik,  Solveig,  1943,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐49,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐61,  -­‐65   Wiklund,  Marit,  1981   Wilberg,  Th.  L.,  1937,  -­‐41,  -­‐43   Wildhagen,  Kaare,  1936,  -­‐39,  -­‐46,  -­‐47,  -­‐48,  -­‐50,  -­‐51,  -­‐55,  -­‐57,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐77   Wilhelmsen,  Gudrun,  1978   Wilhelmsen,  Sven,  1947   Wiljams,  Petr,  1930   Willgohs,  Jan  Erik,  1976   Willoch,  Herman,  1948   Willumsen,  Jens  Ferdinand,  1923,  -­‐28,  -­‐52,  -­‐63,  -­‐66,  -­‐86   Winckler,  Erik,  1972   Winge,  Sigurd,  1933,  -­‐35,  -­‐41,  -­‐43,  -­‐44,  -­‐45,  -­‐46,  -­‐53,  -­‐61,  -­‐65,  -­‐66,  -­‐67,  -­‐81   Winther-­‐Larsen,  Eva,  1975   Wisland,  Hild,  1973   Wold-­‐Torne,  Kris,  1925,  -­‐49   Wold-­‐Torne,  Oluf,  1910,  -­‐12,  -­‐13,  -­‐15,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐19,  -­‐25,  -­‐31,  -­‐39,  -­‐41,  -­‐45,  -­‐49,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐54,  -­‐58,  -­‐ 59,  -­‐61,  -­‐80,  -­‐86   Wold,  Ann  Rita,  1988   Wold,  Knut,  1991   Wold,  Roar,  1986,  -­‐92   Wyller,  Beth,  1983,  -­‐84,  -­‐97   Wyller,  Sverre,  2004   Wynter,  Bryan,  1972   Wælgaard,  Line,  1993,  -­‐99   Ydse,  Roar,  1948  

77


Yeizan, 1956   Yeizen,  1956   Yoshida,  Kenji,  1967   Ythjall,  Terje,  1975   Ytreberg,  Kristin,  1994,  2006   Yttervik,  Geir,  2002   Yttri,  Arild,  1985   Zachrisson,  Liv,  1985   Zetterberg,  Nisse,  1952,  -­‐70,  -­‐75,  -­‐81   Zille,  Heinrich,  1932   Zimiles,  Murray,  1972   Zinin,  Krasimir,  1991   Zlatowrarsky,  Alexander,  1930   Zwillinger,  Kurt,  1981     Ødegaard,  Hans,  1910,  -­‐13,  -­‐16,  -­‐17,  -­‐18,  -­‐19,  -­‐21,  -­‐23,  -­‐24,  -­‐25,  -­‐26,  -­‐31,  -­‐51,  -­‐52,  -­‐61   Øgaard,  Suzanne,  1946,  -­‐47,  -­‐57,  -­‐79   Øijord,  Kåre,  1947,  -­‐52,  -­‐53,  -­‐59,  -­‐61,  -­‐66,  -­‐68   Øistad,  Ingar,  1978,  -­‐79,  -­‐85,  -­‐89,  -­‐91   Øksendal,  Ivar,  1976,  -­‐81     Ørbeck,  Odd,  1981   Ørbeck,  Vilma  K.,  1970   Ørstad,  Sigfrid  (Iversen),  1935,  -­‐37   Østeng,  Hans,  1959,  -­‐70   Österblom,  O.,  1927   Østvold,  Daniel,  1980,  -­‐98,  2001   Øverland,  Hanne,  1998,  2007   Øverseth,  Kari,  1997   Øvrelid,  Kjerstin,  1974,  -­‐90   Øyen,  Wenche,  1974,  -­‐78,  -­‐81,  -­‐90   Øyrehagen,  Sigrid,  1992  

78


Åkesson, Gunilla  Maria,  2002   Åse,  Arne,  1981   Åstein,  Øyvind,  1975,  -­‐90  

 

79

Kunstnerforbundets utstillere gjennom 100 år  

Kunstnerforbundets utstillere gjennom 100 år 1910/1911-2011 Alfabetisk liste

Kunstnerforbundets utstillere gjennom 100 år  

Kunstnerforbundets utstillere gjennom 100 år 1910/1911-2011 Alfabetisk liste

Advertisement