Page 1

Kunstnerforbundets   utstillinger  gjennom  100  år,   1910/1911-­‐2011   Kronologisk  liste     Del  5:  1951-­‐1960     Anny  B.  Fremmerlid                        


År

Tidsrom Kunstner  

Teknikk

Utstilling  

Annet

Schneider, Andreas  

Keramikk

”For 40  år  siden”  

1951 11.1.-­‐  

KFs jubileumsutstilling  

Scheel, Siegne  

Maleri

Karsten, Ludvig   Maleri  

Johansen, Otto   Maleri  

Kavli, Arne  

Maleri

Onsager, Søren  

Maleri

Torsteinson, Torstein  

Maleri

Schønheyder, Anna    

Maleri

Svarstad, A.C.  

Maleri

Wetlesen, Wilhelm  

Maleri

Thorbjørnsen, Simon  

Maleri

Brun, Harald  

Maleri

Astrup, Nikolai  

Maleri

Werenskiold, Erik  

Maleri

Kittelsen, Theodor  

Maleri

Wold-­‐Torne, Oluf  

Maleri

Munthe, Gerhard  

Maleri

Diriks, Edvard  

Maleri

Erichsen, Thorvald  

Maleri

Lundeby, Alf  

Maleri

Krohg, Oda  

Maleri

Tannæs, Marie   Maleri  

210


Debetitz, Per  

Maleri

Wereneskiold, Dagfin  

Trerelieff

Heiberg, Jean  

Maleri

Krohg, Per  

Maleri

Sørensen, Henrik  

Maleri

Revold, Axel  

Maleri

Munch, Edvard   Maleri  

Sandberg, Einar  

Maleri

Grande, Severin  

Maleri

Tunold, Bernt  

Maleri

Stadskleiv, T.  

Maleri

Jorde, Lars  

Maleri

Reusch, Helga   Ring  

Maleri

Sann, Jacob  

Maleri

Thygesen, Rudolph  

Maleri

Haavardsholm, Maleri   Magnhild    

Holmboe, Thorolf  

Maleri

Jacobsen, August  

Maleri

Vigeland, Gustav  

Skulptur

Vik, Ingebrigt  

Skulptur

Geelmuyden, Ola  

Maleri

Sømme, Jacob  

Maleri

Falsen, Mimi  

Maleri

Wigdehl,

Maleri

211


Michaloff  

Kielland, Kitty  

Maleri

Collett, Frederik  

Maleri

Petersen, Eilif  

Maleri

Sohlberg, Harald  

Maleri

Valstad, Otto  

Maleri

Ødegaard, Hans  

Maleri

Hauge, Marie  

Maleri

Gløersen, Jacob  

Maleri

Haug, Kristian  

Maleri

Holbø, Kristen  

Maleri

1.2.-­‐

Iversen, Ragnhild  

Maleri

Krefting, Ruth  

Gouache

15.2.-­‐

Abrahamsen, Birgit  

Maleri

Muus, Jane  

Litografi, tresnitt,   radering  

3.3.-­‐ 27.3.

Léger, Fernand   Maleri,   tegning,   litografi,   akvarell,   gouache  

30.3.-­‐

Eickhoff, Gottfred  

Skulptur, tegning  

4 fra  Grønningen  

Jensen, Helge  

Maleri

Keil, August  

Skulptur

212


Haagen-­‐ Müller, Victor  

Maleri

24.4.-­‐ 26.4.

Aas, Alf-­‐Jørgen  

Dekorasjoner til  et  baklokale  

28.4.-­‐

Fjordholm, Odd  

Maleri

Fredriksen, Stinius  

tegning

19.5.-­‐

Thiis, Greta  

Maleri

22.5.-­‐

Munsterhjelm, Gösta  

Grafikk

Vårutstilling

Lunde, Lars  

Maleri

Frøysaa, Knut  

Maleri

Fritzvold, Reidar  

Maleri

Hagen, Arve  

Maleri

 

Bendixen, Herman  

Maleri

Rise, Bjarne  

Maleri

Thommessen, Pelle  

Maleri

Haukebø, Gunnar  

Maleri

Solbakken, Ole  

Maleri

Heramb, Thore   Maleri  

Andersen, Snorre  

Maleri

Brunsvik, Bjarne  

Maleri

Jonsborg, Kåre   Mikkelsen  

Maleri

213


Hartmann, Alf   Gabriel  

Maleri

Wildhagen, Kaare  

Maleri

Aas, Alf-­‐Jørgen  

Maleri

Martinsen, Kåre  

Maleri

Holt, Alf  Krogh  

Maleri

Kvalvaag, Omar  

Maleri

Christensen, Finn  

Maleri

Weiglin, Egil  

Tegning

22.6.-­‐ 29.8.

Sommerutstilling, malerier  og   keramikk  

26.7.-­‐ 28.7.

Conradi, fru   Røsiø  

Blomsterutstilling

1.9.-­‐ 14.9.

Matthiasen, Emma  

Skulptur

Berger, Karl   Mydske  

Tegning

15.9.-­‐ 27.9.

Eriksen, Sigurd  

Maleri

 

29.9.-­‐ 11.10.

Madsen, Ragnhild  

Tekstil

Martinsen, Kåre  

Maleri

13.10.-­‐

Osouf, Jean  

Skulptur

Pallarès, Gisèle   akvarell  

214


de  

 

1.11.-­‐

Scott-­‐Ruud, Gunnar  

Bilder fra  Sørlandet  

22.11.-­‐ 3.12.

Småbildeutstilling

30.11.-­‐ 3.12.

”Italiahjelp”

6.12.-­‐

Tekstil, keramikk  

Juleutstilling

1952 19.1.-­‐ 11.2.  

Krohg, Guy  

”Det lille  format”  

Steen-­‐Johnsen,   Søren  

Fjell, Kai  

Krohg, Per  

Kihle, Harald  

Enger, Erling  

Balke, Peder  

Dahl, I.C.  

Hertevig, Lars  

Krohg, Christian  

Storstein ,   Aage  

Sørensen, Henrik  

Høgberg, Karl  

Midelfart, Willi    

(flomkatastrofe)

215


Aulie, Reidar  

Fritzvold, Reidar  

13.2.-­‐

Anker, Gudrun  

Tepper

Aurdal, Synnøve  

Tepper

1.3.-­‐ 13.3.

Refsum, Tor  

 

15.3.-­‐ 27.3.

Holtsmark, Karen  

West, Pennerton  

”Ny amaerikansk  grafikk”  

Schrag, Karl  

Haass, Terry  

Guerrero, José  

Hoehn, Harry  

29.3.-­‐

Kildal, Kristian  

Studiemalinger etter  romdekor   fra  Telemark  1750-­‐1842  

Wiik, Solveig  

Småbilder fra  Italia  

19.4.-­‐ 22.4.

Sørensen, Henrik  

Dekorasjoner til  Den  norske   ambassaden  i  Stockholm  

19.4.-­‐ 22.4.

Akademielevenes utstilling  

24.4.-­‐

Munthe, Lagertha  

Maleri

Haukebø, Gunnar  

Pasteller

216


10.5.-­‐

Sørensen, Henrik  

”Bilder i  Kitty  Kamstrups  eie”  

Skovgaard, Joakim  

Erixson, Sven  

Revold, Axel  

Munch, Edvard    

Steen-­‐Johnsen,   Søren  

Sitje, Joronn  

Thygesen, Rudolph  

Werenskiold, Dagfinn  

Rian, Johs  

Wetlesen, Wilhelm  

Ødegaard, Hans  

Wold-­‐Torne, Oluf  

Willumsen, J.F.    

Midelfart, Willi    

Storstein, Aage    

Heiberg, Jean  

Krohg, Christian  

Werenskiold, Erik  

Jacobsen, Georg  

Backer, Harriet    

Scheel, Signe  

217


Schultz, Alexander  

Sandberg, Einar  

Kaarbø, Ragnhild  

Ekeland, Arne  

Thierslund, Jens  

Rolfsen, Alf  

Sandels, Gösta  

Heiberg, Agnes    

Grande, Severin  

Krohg, Per  

Erichsen, Thorvald  

Mohr, Hugo   Lous  

Aulie, Reidar  

Astrup, Nikolai  

Ryggen, Hans  

Dal, Harald  

Sørensen. Svaen  Oluf  

Kielland, Per   Smith  

Erichsen, Eyolf   Nagell  

Ness, Bjarne  

Nielsen, Kai  

Lundquist, Birger    

Tegning

218


21.5.-­‐

Falsen, Mimi  

Maleri

5.6.-­‐ 18.6.

Blohm, Roy  

”Juniutstillingen”

Eikaas, Ludvig  

Gundersen, Gunnar  S.  

Kongelf, Gudrun  

Njerve, Jan  Th.  

Sitter, Inger  

Stømne, Arne  

Øijord, Kåre  

21.6.-­‐ 28.8.

Maleri

”Sommerutstilling”

30.8.-­‐ 11.9.

Egedius, Ambrosius  

Gouach

Resende, Julio  

Akvarell

Keramikk  

Tegning  

 

13.9.-­‐ 25.9.

Løvberg, Alf  

Maleri

27.9.-­‐ 13.10.

Werenskiold, Dagfin  

15.10.-­‐ 28.10.

Zetterberg, Nisse  

30.10.-­‐ 11.11.

Wathne, Frank  

Maleri

219


Ekeland, Jon  

Skulptur

1.11.-­‐ 11.11.

Bergsaker, Robert  

Pastell  

Pasteller fra  India  og  Nepal  1947-­‐ 50  

13.11.-­‐ 25.11.

Anderson, Yngve  

Maleri

Pastell Tegning    

27.11.-­‐ 7.12.

”Småbilder”

10.12.-­‐

Tekstil

”Juleutstilling”

Keramikk  

Scheel, Lili  

Skulptur  

Separat i  den  lille  sal  

1953 10.1.-­‐ 26.1.  

Schønheyder, Anna  

”Minneutstilling”

28.1.-­‐ 9.2.

Heggen, Mary   Archer  

Maleri

Bruland, Arne  

Tegning

11.2.-­‐ 22.2.

Rise, Bjarne  

Maleri

Eikaas, Ludvig  

Tresnitt

Litografi  

26.2.-­‐ 9.3.

Vigebo, Edvard   Maleri  

11.3.-­‐ 23.3.

Moren, Torleiv  

Maleri

220


Fritzvold, Reidar  

Etsning

Litografi Tresnitt  

25.3.-­‐ 13.4.

Kavli, Arne  

Maleri

Tegning Radering  

18.4.-­‐ 4.5.

Sørensen, Poul  

Maleri  

6.5.-­‐ 20.5.

Visted, Svein  

Skulptur

Munsterhjelm, Gøsta  

Fargetresnitt

 

22.5.-­‐ 4.6.

Danifer, Sigurd  

Maleri

Breivik, Thomas  

Fargetresnitt

6.6.-­‐ 22.6.

Bleken, Håkon  

Maleri

Juniutstillingen

Brodersen, Bård  

Maleri

Frogner, Dag  

Maleri

Johansen, Ernst  Magne  

Maleri  

Johnsen, Tor  

Maleri  

Reitan, Leif  Egil   Maleri    

Rittun, Thorstein  

Maleri

Silseth, Eli  

Maleri  

221


Skjeldal, Knut  

Maleri

Storheim, Harald  

Maleri

Røed, Fritz  

Skulptur

Waksvik, Skule  

Skulptur

Vaa, Tor  

Skulptur

29.8.-­‐ 10.9.

Blekastad, Hallvard  

maleri

12.9.-­‐ 24.9.

Rasmussen, Wilhelm  

Skulptur

26.9.-­‐ 8.10.

Revold, Irmelin   Maleri    

 

10.10-­‐ 19.10.

Kihle, Harald  

Bilder fra  Einar  Lundes  samling    

Rise, Bjarne  

Blekastad, Halvard  

Lie, Mons  

Lundeby, Alf  

Holbø, Halvdan  

Grande, Severin  

Holbø, Kristen  

Sandberg, Einar  

Jorde, Lars  

Mohr, Hugo   Lous  

Thygesen, Rudolph  

222


Werenskiold, Erik  

Revold, Axel  

Wold-­‐Torne, Oluf    

Erichsen, Thorvald  

Rolfsen, Alf  

Sitje, Joronn  

Lunde, Rolf  

Collett, Frederik  

Vlaminck, Maurice  

Flandrin, Jules  

Sørensen, Henrik  

Jerichau, Jens   A.  

Martinsen, Kåre  

Mæhle, Ole  

Dal, Harald  

Rian, Johs.  

Steen-­‐Johnsen,   Søren  

Høgberg, Karl  

Frøysaa, Knut  

Aulie, Reidar  

Ekeland, Arne  

Ranheimsæter,   Ørnulf  

Denis, Maurice    

Munch, Edvard    

Bonnard,

223


Pierre  

21.10.-­‐ 2.11.

Mæhle, Ole  

Kollektivutstilling i  den  lille  sal  

Jonsborg, Kåre   Mikkelsen  

Erichsen, Eyolf   Nagell  

Fritzvold, Reidar  

Steen-­‐Johnsen.   Søren  

Schultz, Alexander  

Thygesen, Rudolph  

Høgberg, Karl  

Rian, Johs.  

Enger, Erling  

Lie-­‐Jorgensen, Th.    

Lundeby, Alf  

Wangensteen, W.  

21.10-­‐ 2.11.

Haukebø, Gunnar  

Maleri

4.11.-­‐ 16.11.

Kraugerud, Ragnar  

Kollektivutstilling i  den  lille  sal  

Blohm, Roy  

Heramb, Thore    

Weiglin, Egil  

Wiik, Solveig  

Thommessen, Pelle  

224


Henriksen, Morten  

4.11.-­‐ 16.11.

Øijord, Kåre  

Maleri

18.11.-­‐ 30.11.

Borchgrevink, Ridley  

Tresnitt

Svart og  hvitt  i  dag,  Foreningen   Norske  Grafikere  

Brunsvik, Bjarne  

Akvatint

Johnsen, Alfhild  Børsum  

Akvatint

Christensen, Arent  

Radering

Christensen, Finn  

Akvatint

Ender, Ragnhild  

Radering

Litografi

Fritzvold, Reidar  

Radering

Førde, Runa  

Litografi

Gauguin, Paul   R.  

Radering

Gleditsch, Rolf   Juell  

Tresnitt

Hellesen, Lalla  

Litografi

Hellem, Einar   C.  

Tresnitt

Holwech, Olaf   M.  

Radering

Iversen, Rigmor  

Radering

Johansen, Ernst  Magne  

Litografi

Konelf, Gudrun   Radering  

Kihle, Harald  

Tresnitt

225


Kristiansen, Rolf  

Tresnitt

Lindås, Arne  

Litografi

Lura, Sverre  

Radering

Ording, Doro  

Radering

Nesch, Rolf  

Metallgrafikk

Malterud, Jan  

Litografi

Radering  

Rude, Rolf  

Litografi

Storm, Per   Palle  

Radering

Rumohr, Knut  

Xylografi

Salicath, Ørnulf  

Tresnitt

Reitan, Leif  Egil   Radering  

Litografi  

Stenstadvold, Håkon  

Tresnitt

Sitter, Inger  

Radering

Sigurdson, Eystein  

Akvatint

Skaar, Britta  

Radering

Thrap-­‐Meyer, Olaf  

Radering

Tveteraas, Wilhelm  

Tresnitt

Winge, Sigurd  

Radering

2.12.-­‐ 9.12.

Småbildeutstilling

12.12.-­‐ 24.12.

Keramikk og  tekstiltrykk  

226


1954 6.1.-­‐ 21.1.  

Hartmann, Alf   Gabriel  

Maleri

Minneutstilling

23.1.-­‐ 4.2.

Braathen, Maja  

Maleri  

6.2.-­‐ 18.2.

Sjølie, Inger  

Maleri  

Dahlin, Egil  

Maleri  

Kollektiv skulpturutstilling  i  den   lille  salen  

20.2.-­‐ 4.3.

Martinsen, Kåre  

Maleri

6.3.-­‐ 18.3.

Mæhle, Ole  

Maleri  

20.3.-­‐ 1.4.

Daumier, Honoré  

Litografi

Daumier –  og  senere  fransk   grafikk  

Villon, Jaques  

Radering

Dufy, Raoul  

Litografi

Tegning  

Radering  

Matisse, Henri  

Tresnitt

Marquet, Albert  

Litografi

Maillol, Aristide  

Litografi

Cézanne, Paul  

Litografi

Bonnard, Pierre  

Litografi

Renoir, Auguste  

Litografi

Vuillard, Edouard  

Litografi

227


Picasso, Pablo  

Radering

Litografi  

Gauguin, Paul  

Litografi

Utrillo, Maurice  

Litografi

Rouault, Georges  

Radering

Gromair, Marcel  

Radering

Vlaminck, Maurice  

Radering

Laurens, Henri  

Tresnitt

Miro, Joan  

Litografi

Steinlen

Litografi

Frelaut, Jean  

Radering

3.4.-­‐ 20.4.

Bille, Ejler  

Maleri

”Martsutstillingen”

Ekelund, Poul  

Maleri

Johannesen, Arne  

Maleri  

Thommesen, Anna  

Tekstil  

Thommesen, Erik  

Skulptur

Vogel-­‐ Jørgensen, Aage  

Maleri  

22.4.-­‐ 10.5.

Erichsen, Eyolf   Nagell  

Maleri

Refsum, Maja  

Skulptur

12.5.-­‐ 31.5.

Smith, Victor  

Maleri

228


2.6.-­‐ 22.6.

Holtsmark, Karen  

Vårutstilling

Rise, Bjarne  

Midelfart, Willi    

Aulie, Reidar  

Høgberg, Karl  

Dal, Harald  

Merton, Erling  

2.6.-­‐ 22.6.  

Wangensten, Wilhelm  

Fjell, Kai  

Flakstad, Nils  

Schultz, Alexander  

Lie-­‐Jørgensen, Thorbjørn  

Steen-­‐Johnsen,   Søren  

Kihle, Harald  

Storstein, Aage    

Esval, Amund  

Erichsen, Eyolf   Nagell  

Kraugerud, Ragnar  

Fritzvold, Reidar  

Greve, Anita  

Mæhle, Ole  

24.6.-­‐ 26.8.

Werenskiold, Dagfin  

Sommerutstilling

Sandberg, Einar  

Revold, Axel  

229


Werenskiold, Erik  

Rolfsen, Alf  

Krohg, Christian  

Wold-­‐Torne, Oluf  

Erichsen, Thorvald  

Krohg, Per  

Heiberg, Jean  

Mohr, Hugo   Lous  

Sørensen, Henrik  

Kavli, Arne  

Keramikk i  den  lille  salen  

28.8.-­‐ 2.9.

Høgberg, Karl  

Dekorasjoner til  minnehall  for   sjømenn  i  Risøy  ungdomsskole    

4.9.-­‐ 16.9.

Vigeland, Arne   N.  

Skulptur

18.9.-­‐ 30.9.

Hjertsen, Sverre  

Maleri

2.10-­‐ 14.10.

Brunsvik, Bjarne  

Maleri  

6.10.-­‐ 28.10.

Teigen, Per  

Tegneforbundet i   Kunstnerforbundet  

Ranheimsæter,   Ørnulf  

Grenning, Salo  

Hansen, Ivar  

230


Mauritz  

Johnson, Kåre   Espolin  

Egner, Torbjørn  

Aas, Ulf  

Borchgrevink, Ridley  

Dahl, Crix  

Hetland, Audun  

Berle, Reidar   Johan  

Uthaug, Jørleif  

Imsland, Henry    

Johnson, Arne  

Engebrigtsen, Olav  

Sørensen, Øyvind  

Heistein, Signe  

Halle, Christen  

Johnsen, Einar      

Michaelsen, M.  Ottar  

Krogh, Erik  von    

Nilsen ,  Harald  

Monsen, Randi    

Tolstad, Hallfred  

Aukrust, Kjell  

Matheson, Fredrik  

Andresen, Omar  

231


Lie, Edvarda  

Ravn, Thorvald  

30.10.-­‐ 11.11.

Hagen, Else  

Maleri

13.11.-­‐ 1.12.

Cézanne, Paul  

3.12.-­‐ 7.12.

Småbildeutstilling  

10.12.-­‐

Keramikk

Juleutstilling  

Tekstil  

1955 5.1.-­‐  

Arentzen, Henry  

Maleri

Schultz, Laura  

Pastell  

Andre halvdel   av   januar  

Apin, Mochtar  

Utstilling av  indonesiske  malerier  

Affandi

Salim

Barli

Burhan

Effendi, Oesman  

Sumintardja, Djauhari  

5.2.-­‐ 13.2.

Krohg, Per  

Amerika-­‐utstilling

232


16.2.-­‐

Dahl, Peer  

Maleri

Christensen, Povl  

Radering

tresnitt

5.3.-­‐ 17.3.

Gleditsch, Hetty  

Maleri

Lunde, Jardar  

Dekorative   arbeider  til   Harstad  kino   og  teater,  og   Harstad  rådhus  

19.3.-­‐

Askeland, Borghild  

Maleri

Natvig, Vesla  

Maleri

Nome, Sigurd  

Skulptur

Eriksen, Finn  

Skulptur

Waksvik, Skule  

Skulptur

Hilt, Odd  

Skulptur

Renberg, Reiulf  

Skulptur

Bast, Ørnulf  

Skulptur

Matthiasen, Emma  

Skulptur

Storm, Per   Palle  

Skulptur

Schiøll, Nic.  

Skulptur

Fredriksen, Stinius  

Skulptur

Vigeland, Arne   E.  

Skulptur

15.4.-­‐ 27.4.

Lunde, Aase   Asp  

Maleri

Lunde, Ferdinand  

Maleri

233


29.4.-­‐ 12.5.

Gundersen, Gunnar  S.  

Maleri

”5”

Kongelf, Gudrun  

Ljøsne, Halvdan  

Svartstad, Ernst  

Tandberg, Odd  

14.5.-­‐ 2.6.

Lundeby, Alf  

Maleri

 

4.6.-­‐ 20.6.

Fleischer, Tora  

Akvarell

Juniutstillingen  

Wiik, Solveig  

Maleri

Frøysaa, Knut  

Fritzvold, Reidar  

Andersen, Anders  R.  

Weiglin, Egil  

Krohg, Guy  

Kraugerud, Ragnar  

Jonsborg, Kåre   Mikkelsen  

Rise, Bjarne  

Bendixen, Herman  

Thommessen, Pelle  

Michelet, Johan  Fredrik  

234


Wildhagen, Kaare  

 

23.6.-­‐ 29.8.

Fjell, Kai  

Sommerutstillingen

Revold, Axel  

Esval, Åsmund  

Aulie, Reidar  

Schultz, Alexander  

Merton, Erling  

Revold, Irmelin    

Sørensen, Henrik  

Erichsen, Eyolf   Nagell  

Wangensten, Wilhelm  

Johnsen, Søren     Steen  

Andersen, Anders  R.  

Kavli, Arne  

Danifer, Sigurd  

Høgberg, Karl  

Holtsmark, Karen  

Refsum, Tor  

Greve, Anita  

Kihle, Harald  

Krohg, Per  

Enger, Erling  

Midelfart, Willi      

235


Mæhle, Ole  

Storstein, Aage    

31.8.-­‐ 13.8.

Bast, Ørnulf  

Skulptur  

Dahl, Chrix  

Tegning

Akvarell    

15.9.-­‐ 27.9.

Krafft, Sofie  

Tegning

MacTaggart, William  

Maleri

Gouach   Akvarell    

29.9.-­‐

Steen-­‐Johnsen, Maleri     Søren   Tresnitt   Akvarell    

13.10.-­‐

Heiberg, Jean  

Maleri

27.10.-­‐

Schultz, Alexander  

Maleri

Akvarell   Tegning    

11.11.-­‐ 1.12.

Gauguin, Paul  

Maleri   Tegning   Akvarell   Tresnitt     Radering    

3.12.-­‐ 7.12.

Småbilder                          

236


10.12.-­‐

Keramikk

Tekstil   1956   7.1.-­‐ 12.1.  

Rolfsen, Alf  

   

Dekorasjonsarbeier

Bast, Ørnulf  

Utkast til  Johanne  Dybwad-­‐monumentet  

Madsen, Ada  

Schiøll, Nic.  

Ung, Per  

14.1.-­‐

Harveg, Rino  

Maleri

Jacobs, Gerdi  

Akvarell

Kristiansund sykehus  

Gouache  

28.1.-­‐

Haavardsholm, Maleri   Magnhild  

11.2.-­‐ 23.2.

Shunsho

Tresnitt

Japanske tresnitt  i  det  18.  og  19.  århundre  

Kiyomitsu

Utamaro

Kunimasa

Shunyei

Sharaku

Toyokuni I  

Yeizen

 

Yeizan

Shunko

Shunen

Hiroshige

237


Hiroshige II  

25.2.-­‐ 13.3.

Hilt, Odd  

Skulptur

15.3.-­‐ 4.4.

Holwech, Olaf   M.  

Akvarell

Relieff

Gouache Maleri   Tegning  

Gundersen, Gunnar  S.  

Grafikk

Tegning

6.4.-­‐ 18.4.

Greve, Anita  

Maleri

21.4.-­‐

Agger, Knud  

Maleri

Tegning

Gouache

19.5.-­‐ 4.6.

Sørensen, Henrik  

Maleri

Tegning

Tegninger og  studier  til  Krematoriebildet,   Ålesund  

6.6.-­‐ 19.6.

Aas, Edith  

Skulptur

Juniutstillingen

Bakken, Ole  M.   Maleri    

Frogner, Dag  

Maleri

Hagen, Erik  

Maleri

Tegning

radering  

Grøstad, Terje  

Maleri

Tresnitt  

Nordhuus,

Maleri

238


John

Radering Linosnitt   Tegning   gouache  

Tveit, Kåre  

Maleri  

Tegning  

31.8.-­‐ 13.9.

Johansen, Ernst  Magne  

Maleri

Akvarell Litografi  

Munsterhjelm, Gøsta  

Maleri

15.9.-­‐ 1.10.

Skjeldal, Knut  

Maleri

3.10.-­‐ 16.10.

Bothner, Einar  

Maleri

Minneutstilling  

18.10.-­‐ 31.10.

Krohg, Guy  

Maleri

2.11.-­‐ 15.11.

Lunde, Jardar  

Maleri

 

1957 5.1.-­‐ 22.1.  

Eriksen, Sigurd  

Maleri

Stixrud, Christoffer  

Maleri

9.2.-­‐ 21.2.

Astrup, Nicolai  

Maleri

Næringslivet i  kunsten.  Arr.  i  samarbeid  med   Kredittkassens  kunstforening  

Aulie, Reidar  

Ekeland, Arne  

Tegning

239


Enger, Erling  

Fjell, Kai  

Faaborg, Finn  

Heiberg. Jean  

Kihle, Harald  

Kraugerud, Ragnar  

 

Krohg, Per  

Mohr, Hugo   Lous  

Krohg, Christian  

Munch, Edvard    

Ness, Bjarne  

Revold, Axel  

Rolfsen, Alf  

Schultz, Alexander  

Steen-­‐Johnsen,   Søren  

Storstein, Aage    

Werenskiold, Erik  

 

23.2.-­‐ 7.3.

Holbø, Halvdan  

Maleri

Nielsen, Palle  

Grafikk

9.3.-­‐ 28.3.

Krohg, Per  

Maleri

30.3.-­‐ 25.4.

Fleischer, Ellen  

Maleri

Fleischer, Adam  

Skulptur

240


27.4.-­‐ 13.5.

Moren, Torleiv  

Maleri

Brunsvik, Bjarne  

Radering

Litografi Serigrafi  

Johannessen, Ottar  Helge  

Radering

Mezzotint Akvatint  

 

15.5.-­‐ 3.6.

Torkildsen, Trygve  

Maleri

5.6.-­‐ 20.6.

Amundsen, Eilif  

Maleri

Akvarell Radering  

Brekke, Asbjørn  

Maleri

Akvatint Gouache  

Grundt, Lars  

Maleri

Tegning  

Karlsrud, Mary  

Maleri

Pastell Broderi    

Rosseland, Inggard  

Maleri

Tresnitt

Hansen, Einar   Rustad  

Maleri

Schjøtt, Chr.   Fredrik  

Maleri

20.8.-­‐ 3.9.

Charrua, Antonio  

Portugisisk malegruppe  

241


Lino, Antonio  

Resende, Julio  

Seixas, Gastao  

5.9.-­‐ 12.9.

Eriksen, Erik  

Maleri

Karlstadutstillingen. Gjesteutstilling  til  Sverige   av  elever  ved  det  illegale  akademiet  i   krigsårene  som  fikk  navet  ”Fabrikken”    

Valberg, Edvard  

Volden, Kristian  

Bratland, Berit  

Smith, Victor  

Ree, Edmund  

Fritzvold, Reidar  

Brunsvik, Bjarne  

Lunde, Ferdinand  

Frøysaa, Knut  

Lunde, Åse  Asp    

Hagen, Arve  

Peterssen, Harald  

Andersen, Anders  R.  

Raknerud,  

Gladys

Erichsen, Birger  Marfrid  

Nesjar, Carl  

Rumohr, Knut  

Lystrup, Sigmund  

242


Bruland, Arne  

Øgaard, Suzanna  

Hagemann, Ingeborg  

Wiik, Solveig  

Fidjeland, Olav  

Andreassen, Olav  

Rudi-­‐Iversen, Ingeborg  

Dahlin, Egil  

Alstad, Oddvar  

Fjordholm, Odd  

14.9.-­‐ 26.9.

Krefting, Ruth  

Maleri

3.10.-­‐ 17.10.

Rian, Johs.  

Maleri

Hilt, Odd  

Skulptur

Storm, Per   Palle  

Nome, Sigurd  

Seland, Alfred  

Grimdalen, Anne  

Matthiasen, Emma  

Jenssen, Hanna  

Vigeland, Arne   N.  

Croquie

243


Flakstad, Nils  

Bast, Ørnulf  

Orud, Kåre  

Rustad, Mari   Prestgard  

 

19.10.-­‐ 31.10.

Wildhagen, Kaare  

Maleri

Faaborg, Finn  

Høgberg, Karl  

Steen-­‐Johnsen,   Søren  

Mæhle, Ole  

Erichsen, Eyolf   Nagell  

Mohr, Hugo   Lous  

Fritzvold, Reidar  

Rise, Bjarne  

Schultz, Alexander  

Ringnes, Laura  

Wangensten, Wilhelm  

Kraugerud, Ragnar  

Revold, Irmelin    

Kihle, Harald  

Blekastad, Hallvard  

Holtsmark, Karen  

Jonsborg, Kåre  

244


Thrap-­‐Meyer, Olaf    

Johnson, Kåre   Espolin  

Borchgrevinck, Ridley  

Dahl, Crix  

Rude, Rolf  

Blohm, Roy  

Mosebekk, Olav  

Malterud, Jon  

Skaar, Britta  

Førde, Runa  

2.11.-­‐ 14.11.

Bruland, Arne  

Maleri

16.11.-­‐ 3.12.

Rumohr, Knut  

Maleri

Knudtzon, Annelise  

Tepper

Etter Knut  Rumohrs  kartonger  

1958 8.1.-­‐ 23.1.  

Thrane, Ragnhild  

Maleri

Svarstad, Ernst   Håkon  

Maleri

Agger, Ib  

Tegning

Tegning

Litografi  

25.1.-­‐ 20.2.

Munch, Edvard   Maleri  

Munch-­‐bilder  i  privat  eie  

Tegning Akvarell  

245


22.2.-­‐ 13.3.

Kavli, Arne  

Maleri

15.3.-­‐ 9.4.

Orloff, Chana  

Skulptur

Meyer, Siri  

Tegning

Silseth, Eli  

Akvarell

Tegning  

12.4.-­‐ 24.4.

Borchgrevink, Ridley  

Maleri

Tresnitt Litografi   Tegning  

 

26.4.-­‐ 11.5.

Krohg, Per  

Barnebilder i  norsk  kunst.  Arr.  i  samarbeid  med   Landslaget  Kunst  i  Skolen  –  10-­‐årsjubileum  

Enger, Erling  

Sørensen, Henrik  

Midelfart, Willi    

Rude, Rolf  

Hagen, Else  

Ness, Bjarne  

Fjell, Kai  

Kraugerud, Ragnar  

Karsten, Ludvig    

Scheel, Signe  

Stadskleiv, Torleiv  

Krohg, Christian  

Stoltenberg,

246


Mathias  

Ekeland, Arne  

Aulie, Reidar  

Munch, Edvard    

Rolfsen, Alf  

Kihle, Harald  

Wold-­‐Torne, Oluf  

Heiberg, Jean  

Erichsen, Thorvald  

Schultz, Alexander  

Astrup, Nikolai  

Mohr, Hugo   Lous  

Werenskiold, Dagfin  

Rian, Johs.  

Lie-­‐Jørgensen, Th.  

Sandberg, Einar  

Sitje, Joron  

Heyerdahl, Hans  

14.5.-­‐

Rise, Bjarne  

Maleri

Relieff  

Thrap-­‐Meyer, Olaf  

Radering

Litografi

4.6.-­‐ 18.6.

Bøe, Andreas  

Maleri  

Juniutstillingen. 11  yngre  Stavangerkunstnere  

247


Convad,

Maleri  

Annalise  

Eriksen, Gerd  

Maleri  

Frantzen, Frank  

Maleri  

Gryte, Ellef  

Tresnitt

Litografi    

Hidle, Randi  

Maleri  

Hodne, Erling  

Maleri  

Mosaikk    

Hodne, Irma   Bruun  

Skulptur  

Stokkeland, Harald  

Maleri  

Tegning

Sørreime, Oskar  

Maleri  

Wathne, Hugo   F.  

Tegning  

Skulptur  

30.8.-­‐

Thommessen, Pelle  

Maleri

19.9.-­‐ 5.10.

Blekastad, Hallvard  

Maleri

Storstein, Aage   Tekstil  

Storstein, Mosse  

Tekstil  

10.10.-­‐ 26.10.

Fritzvold, Reidar  

Maleri

Tegning Pastell   Gouache    

29.10.-­‐ 12.11.

Nordhuus, John  

Maleri

248


Bakkane, einar   O.  

Skulptur

Maleri

15.11.-­‐ 1.12.

Werenskiold, Erik  

Litografi

Bendixen, Herman  

Maleri

Tresnitt    

1959 8.1.-­‐ 21.1.  

Smith-­‐Kielland, Maleri   Per    

Minneutstilling

Lunde, Rolf  

Maleri  

Minneutstilling

24.1.-­‐ 8.2.

Monrad, Knut  

Maleri

Mæhle, Ole  

Maleri

Studier fra  Hellas  

Akvarell  

18.2.-­‐ 4.3.

Refsum, Tor  

Maleri

Gouach Akvarell   Pastell     Grafikk    

14.3.-­‐ 8.4.

Greve, Anita  

Malernes reisetudier  

Kihle, Harald  

Steen-­‐Johnsen,   Søren  

Revold, Axel  

Storstein, Aage    

Njerve, Jan  Th.  

Krohg, Per  

249


Sørensen, Henrik  

Erichsen, Eyolf   Nagell  

Mohr, Hugo   Lous  

Heiberg, Jean  

Øijord, Kåre  

Rian, Johs.  

Fritzvold, Reidar  

Holtsmark, Karen  

Mæhle, Ole  

Jonsborg, Kåre  

Schultz, Alexander  

Rolfsen, Alf  

Enger, Erling  

Aulie, Reidar  

Haukebø, Gunnar  

Rise, Bjarne  

Midelfart, Willi    

Nielssen, Finn  

Lie-­‐Jørgensen, Th.  

Wildhagen, Kåre  

17.3.-­‐ 8.4.

Fredriksen, Stinius  

Pastell

11.4.-­‐ 3.5.

Revold, Axel  

Maleri  

Tegninger  

250


Kollektiv   grafikkutstilling  

6.5.-­‐3.6. Øijord,  Kåre  

Altertavle til   Haukom   kapell,  malt  av   Øijord,  skåret   av  Jon  Berge  

Vårutstilling  

Gjesdal, Thoralf  

Maleri

Revold, Irmelin   Maleri  

Schiltz, Alexander  

Maleri  

Enger, Erling  

Maleri

Storstein, Aage   Maleri    

Sørensen, Henrik  

Maleri

Rian, Johs.  

Maleri

Steen-­‐Johnsen, Maleri     Søren   Tegning    

Krohg, Per  

Maleri

Midelfart, Willi   Maleri    

Haukebø, Gunnar  

Maleri  

Holtsmark, Karen  

Maleri  

Wildhagen, Kåre  

Maleri

Andersen, Snorre  

Maleri

Esvald, Åsmund  

Maleri  

Breidvik, Arne  

Maleri

Jonsborg, Kåre  

Maleri  

Moren, Torleiv  

Maleri

Mosebekk, Olav  

Tegning  

251


Malterud, Jon  

Tegning  

Storm, Per   Palle  

Tegning  

6.6.-­‐ 26.8.

Steen-­‐Johnsen, Maleri     Søren  

Motiver fra  norsk  landbruk  

Tunold, Bernt  

Knudsen, Gerda  

Faaborg, Finn  

Astrup, Nikolai  

Kihle, Harald  

Maleri

Litografi    

Fjell, Kai  

Revold, Axel  

Aulie, Reidar  

Enger, Erling  

Schultz, Alexander  

Sørensen, Henrik  

Storstein, Aage    

Munch, Edvard    

Krohg, Per  

Dal, Harald  

Rolfsen, Alf  

Høgberg, Karl  

Wangensten, Wilhelm  

Rise, Bjarne  

Aurdal, Leon  

Erichsen, Eyolf   Nagell  

252


Hartmann, Alf   Gabriel  

Fritzvold, Reidar  

Refsum, Tor  

Jonsborg, Kåre  

Svalastoga, Svallaug  

Tresnitt

Johansen, Ernst  Magne  

Litografi

Grøstad, Terje  

Tresnitt  

29.8.-­‐ 14.9.

Eriksen, Bjarne  

Maleri  

Bakken, Brit  

Tegning  

Blohm, Roy  

Tegning

Sørensen, Hans  Gerhard  

Tegning

Østeng, Hans  

Tegning  

17.9.-­‐ 11.10.

Wold-­‐Torne, Oluf  

Maleri  

Markering av  40  år  siden  hans  død  

14.10. -­‐ 28.10  

Holbø, Kristen  

Malerier

Rian, Johs.    

Studier  

31.10.-­‐ 15.11.

Bonnard, Pierre  

Radering  

Fransk grafikk  

Renoir, Auguste  

Litografi  

Degas, Edgar  

Radering  

Maillol, Aristide  

Litografi

Morisot, Berthe  

Radering  

253


Cézanne, Paul  

Radering  

Brianchon, Maurice  

Litografi

Vuillard, Edouard  

Radering

Rouault, Georges  

Litografi

Utrillo, Maurice  

Litografi

Marchand, André  

Litografi

Dufy, Raoul  

Litografi

Radering    

Gromaire, Marcel  

Radering  

Derain, André  

Litografi

Chagall, Marc  

Radering  

Picasso, Pablo  

Litografi

Villon, Jacques  

Radering  

Valloton, Felix  

Zinkografi

Marquet, Albert  

Litografi

Léger, Fernand   Serigrafi    

Ringnes, Laura  

Maleri  

 

18.11.-­‐ 1.12.

Villon, Jacques  

Radering  

Fransk og  norsk  grafikk  

Finne, Henrik  

Tresnitt

Maillol, Aristide  

Litografi

Bonnard, Pierre  

Radering  

Renoir,

Litografi  

254


Auguste  

Tveteraas, Vilhelm  

Tresnitt

Derain, André  

Litografi

Rouault, Georges  

Litografi

Dufy, Raoul  

Radering  

Haukebø, Gunnar  

Maleri  

1960 9.1.-­‐ 24.1.  

Hilt, Odd  

Skulptur

Terrakotta. Norsk  billedhoggerforenings   utstilling  av  småskulptur  

Löffler, Ervin  

Nome, Sigurd  

Røed, Fritz  

Gunnerud, Arne  Vinje  

Flakstad, Nils  

Orud, Kåre  

Skinnarland, Knut  

Fredriksen, Stinius  

Nygård-­‐Nilsen, Maja  Refsum  

Espeland, Ottar  

Seland, Alfred  

Schøll, Nic.  

Waksvik, Skule  

Bast, Ørnulf  

Vigeland, Arne   N.  

Welhaven,

255


Sigrid  

Butenschøn, Ragnhild  

Dammen, Trygve  

Vaa, Tor  

Grimeland, Joseph  

Rygh, Aase   Texmon  

Vaa, Dyre  

Matthiasen, Emma  

Sandberg, Ingerid  

Ekeland, John  

Bent, Margaret    

Durban, Arne  

Pedersen, Guttorm  

Eriksen, Finn  

27.1.-­‐ 10.2.

Clausen, Erling  

Maleri

13.2.-­‐ 2.3.

Gjesdal, Thoralf  

Maleri

Akvarell Tegning   Grafikk  

5.3.-­‐ 23.3.

Ellingsen, Irmelin   Slotfeldt  

Maleri  

26.3.-­‐

Grøstad, Terje  

Maleri

256


20.4.

Tresnitt  

22.4.-­‐ 27.4.

Sørensen, Henrik  

Alterbilde til   Lund  kirke,   Kristiansand  

Skisser   Maleri      

30.4.-­‐ 18.5.

Ahlgrén, Lauri  

Maleri  

Unge finske  malere  

Enroth, Erik  

Favén, Mauri  

Heikkilä, Erkki  

Isola, Maija  

Kardén, Jorma  

Lanu, Olavi  

Salmi, Max  

Sievänen, Jaakko  

Wardi, Rafael  

21.5.-­‐ 8.6.

Nielsen, Palle  

Linosnitt til   Orfeus  og   Eurydike  

KFs vårutstilling  

Rumohr, Knut  

Maleri

Høgberg, Karl  

Fritzvold, Reidar  

Esval, Aasmund  

Kraugerud, Ragnar  

Erichsen, Eyolf   Nagell  

Wangensten,

257


Wilhelm  

Jonsborg, Kåre  

Storstein, Aage    

Aulie, Reidar  

Heiberg, Jean  

Mohr, Hugo   Lous  

Steen-­‐Johnsen,   Søren  

Refsum, Tor  

Mæhle, Ole  

Engebret, Bjarne  

Lie-­‐Jørgensen, Th.  

Haukebø, Gunnar  

Rise, Bjarne  

Juni

Folkekunst

Riksgalleriet. Utlån  fra  Norsk  folkemuseum  

27.8.-­‐ 14.9.

Tunold, Bernt  

Maleri  

17.9.-­‐ 5.10.

Krohg, Morten  

Maleri  

Linnqvist, Hilding  

Akvarell og   tegning  til   Gösta  Berlings   saga  

Dekorasjoner til  Tryllefløyten    

8.10.-­‐ 26.10.

Storm, Per   Palle  

Skulptur

Tegning

258


Radering    

29.10.-­‐ 16.11.

Steen-­‐Johnsen, Maleri   Søren   Akvarell    

 

Tegning    

19.11.-­‐ 5.12.

Rom, Per  

Maleri  

   

259

Kunstnerforbundets utstillinger. Del 5: 1951-1960  

Kunstnerforbundets utstillinger gjennom 100 år, 1910/1911-2011

Advertisement