Page 1

QUART DE PRIMÀRIA Curs 2016-2017


Equip de mestres

TUTORIES 4rt A: Josep Hernández ( Sepe) 4rt B: Francesc Brugué

ESPECIALISTES Música: Gènia Casellas English: Marga Cabanillas Francès: Sara Clarà Projectes: Francesc i Sepe Ed. Física: Francesc Soler Ed. Especial-Suport: Anna Rubau Religió: Jaume Juanola Educació en Valors: Francesc Brugué i Josep Hernández (Sepe) Arts: Maria Guerrero Socioteca: Clara Sales Espais: Francesc B. i Sepe


Com ens organitzem ❖ Fem diferents agrupacions : - mig grup: anglès,català,matemàtiques i projectes - grup sencer - grups cooperatius En funció de l’activitat.


Treball de llengua ❖ LLENGUA CATALANA : fem sessions de mig grup i de grup sencer. Proposta de confecció d’una

revista mensual

de la classe (tipus Reporter doc). Interrelacionem amb Medi Natural i

Social, sobretot, i amb matemàtiques. ❖ LLENGUA CASTELLANA Proposta grupal a traves del •

Què prentenem? Interrelacionar totes les llengües i les diferents dimensions: comprensió lectora,

teatre.

expressió escrita, comunicació oral i corporal…

Com? A partir del teatre, amb els documentals de l’evolució humana, amb articles d’investigació científica. Aquest any som tots

Reporters i Periodistes. Introduirem

els continguts a partir de diferents tipus de texts (expositius, narratius,

teatrals…) Ortografia: Treball a base d’exercicis, escriptura de texts ,dictats...


❖ EMISSORA: Cada setmana un curs de C-3 És el responsable de preparar el guió de l’Emissora. Això implica no només als que fan de locutors, sinó a tot el grup classe ja que es treballa dins les sessions de llengua. ❖ PETJADES: La revista de l’escola juga un paper motivador important en el desenvolupament competencial de les llengües.


❖ SOCIOTECA: Setmanalment amb la Clara. ❖ ASSEMBLEA: Dediquem el temps que és necessari. ❖ LECTURA: mínim 4 dies a la setmana durant 30’alternant el castellà i el català ❖ ESPAI TIC de la classe i blog del curs


❖ PROJECTES Treballem el Medi Social i Natural a partir de la metodologia de Projectes, que: - Desenvolupa les competències socials i personals . - Metodològicament és multidisciplinar, ja que ajuda a la interrelació de les diferents àrees: llengua, matemàtiques, plàstica…


• • • •

Història ( L’Evolució Humana) Medi natural La Setmana de la Ciència. Setmana literària

❖ Recerca d’informació: aula TAC, biblioteca d’aula, informació cercada a casa. ❖ Suport de la informació: exposicions orals, murals, dossier, treball individual… ❖ Convidem a pares i mares a participar : xerrades, tallers…


Espais: Els espais a l’aula estan pensats i organitzats amb la intenció que els nens i nenes puguin desenvolupar, treballar, consolidar i ampliar d’una manera més lúdica les seves capacitats cognitives, comunicatives, expressives, emocionals, d’equilibri personal,relacionals i socials. Els espais que hem dissenyat són : espai TIC, llengües ( català i castellà), matemàtiques, memòria i concentració, biblioteca i LEGO. Els alumnes treballaran per grups de manera rotativa en els espais assignats.


Treball de matemàtiques  Sessions amb mig grup i grup sencer. Treball amb diferents materials: dossiers, material manipulatiu, llibreta, jocs matemàtics… ❖ AVALUACIÓ: tindrem en compte totesl les activitats diàries: fitxes activitats de pensament lògic exàmens


Llengües estrangeres ❖ 2 hores d’Anglès, compartint classe el mig grup de 4tA i 4t B ❖ 1 hora de Francès amb tot el grup classe ❖ Plàstica en anglès


Música

EDMODO

Es pot definir com: •una plataforma educativa + xarxa social •una plataforma privada •molt fàcil de fer servir •sobretot encarada a la COMUNICACIÓ mestre-estudiants •s'organitza amb grups o subgrups •permet individualitzar el procés d'aprenentatge


Les TAC ❖ (Aula TAC) ■ Treball integrat a l’aula d’informàtica i a la classe. ■ Millorar la competència digital de l’alumnat. ■ Reforç de les àrees instrumentals.


Deures Tres dies a la setmana: dilluns, dimecres i divendres Objectiu:  Consolidar, reforçar i ampliar la feina feta a classe  Acabar feines  Recerca d'informació per projectes ❖ Recomanació: lectura diària


Aspectes pràctics ❖ Una reunió de tutoria al llarg del curs amb totes les famílies i sempre que es consideri necessari. ❖ Dos informes: - desembre. - juny.  Pares delegats/ acompanyants a les sortides.  Sortides.


Reunió inici de curs 4rt curs 2016 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you