Page 1

KU R 20 SU 13 S

3 TEMAFORMIDDAGE FOR ANSATTE I KLUBBER OG UNGDOMSSKOLER Tema 1:

Demokrati - medbestemmelse, ungeinvolvering eller medlemmernes aktive

deltagelse?

Tema 2: Tema 3:

Inklusion: Specialpædagogik eller almenpædagogik Trusler om vold i klubben - hvordan forholder man sig?


Ungdomsringen Region Nordjylland indbyder til et spændende efterår med 3 temaformiddage for alle ansatte i klubber og i ungdomsskoler i hele regionen. Efterårets program er med 3 meget aktuelle temaer og vi håber I igen kan finde inspiration i oplæggene – og tage det med hjem til arbejdet med børn og unge i klubberne. Vi er stolte af at kunne præsentere: Demokrati - medbestemmelse, ungeinvolvering eller medlemmernes aktive deltagelse, Inklusion: Specialpædagogik eller almenpædagogik, Trusler om vold i klubben - hvordan forholder man sig? på 3 temaformiddage i efteråret 2013.

PRÆSENTATION AF EFTERÅRETS OPLÆG: Tema 1:Torsdag den 3. oktober 2013 fra kl. 9.00 til 12.00 Emne: Demokrati - medbestemmelse, ungeinvolvering eller medlemmernes aktive deltagelse Temaet har mange navne og indfaldsvinkler, og dette dialogoplæg vil forsøge at afdække betydning, teoretisk baggrund og praksisramme i forhold til at arbejde udviklingsorienteret med medbestemmelsen i klubber og ungdomsskoler. Når det er så vanskeligt for klubber og ungdomsskoler at arbejde med demokratiudvikling i en individualiseret tidsalder, handler det ikke så meget om de såkaldt egoistiske unge, men mere om at bryde vaneforestillinger, kommunikere så man bliver forstået – og om at de ansatte/voksne gør sig egne holdninger og praksisformer bevidst. Vær klar til at blive udfordret på egne holdninger og praksis og til at tænke anderledes og udviklingsorienteret, så den demokratiske dannelse kan blive et vigtigt pejlemærke i klubbens eller ungdomsskolens hverdagsliv. Oplægsholder: Ulla Andersen er pædagogisk udviklingskonsulent i Ungdomsringen og har en baggrund som klubleder. Kerneområderne i konsulentvirksomheden er undervisning i kommunikation, ledelse og pædagogisk udvikling i bred forstand. Endvidere arbejder hun med projektstyring og skriftlig kommunikation. Ulla Andersen er især optaget af klubbernes inkluderende forpligtelse i den daglige praksis, samt udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til at styre udviklingsprocesser for og med større børn og unge. Herunder naturligvis udvikling af medbestemmelse og demokratisk dannelse, som er en forudsætning for de unges selvstændiggørelse og aktive deltagelse i fritidslivet.

[www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk]


Tema 2:Torsdag den 7. november 2013 fra kl. 09.00 - 12.00 Emne: Inklusion: Specialpædagogik eller almenpædagogik Foredraget sætter fokus på begrebet inklusion. Hvordan skal begrebet forstås? Hvad betyder det i praksis? Omend det modsatte er tilfældet, ser vi, at inklusionspraksisser ofte tager sit afsæt i en specialpædagogisk indsats overfor ”de anderledes” børn/unge, som risikerer at fastholde dem i deres anderledeshed. Kunne det gøres på en anden måde? Hvordan ville en almenpædagogisk tænkning og praksis omkring inklusion se ud? Oplægget tilbyder en ”nøgle” til analyse, planlægning og evaluering Oplægsholder: Pernille Hviid, pædagog, cand.psyk., phd, Lektor i udviklingspsykologi, Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Pernille Hviid har redigeret og er medforfatter til bogen: Fritidspædagogik og børneliv, Hans Reitzels Forlag 2012. Tema 3:Torsdag den 5. december 2013 fra kl. 09.00 - 12.00 Emne:Trusler om vold i klubben - hvordan forholder man sig? Der er mange forskellige indfaldsvinkler til emnet. Dialogen vil på dette møde tage udgangspunkt fra den pædagogiske vinkel. Nogle af de problematikker der vil blive belyst er bl.a.: Hvordan bliver vold en mindre del af hverdagen? Hvad er vold? Regler skal kunne håndhæves af alle. Hvordan kommer man videre efter en voldsepisode? Intentioner er altid positive – hvorfor splitter de unge tingene ad? Temaformiddagen vil koble disse emner m.fl. til den pædagogiske hverdag i som pædagoger går rundt i til dagligt. Oplægsholder: William Thorup Hansen Gadeplansmedarbejder i den helhedsorienterede gadeplansindsats i Vollsmose. Udannet klubpædagog og diplomuddannelse i gadeplansarbejde Har tidligere været beskæftiget som: Klubmedarbejder og souschef i Klub Ragnarok Odense Klubleder i Myretuen i Assens Souschef i Det Socialpædagogiske Opholdssted Storskoven i Tommerup Formand for boligafdelingen Hybenhaven i Vollsmose Tidligere næstformand i Ungdomsringen

[www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk]


Til hver temaformiddag vil der blive serveret kaffe og rundstykker.

TEMAFORMIDDAGENE AFHOLDES: Fritidscentret Vesterkæret Skydebanevej 6 9000 Aalborg PRIS: 175 kr. pr. deltager pr. gang. TILMELDING OG KONTAKT: Tilmelding kan ske via hjemmesiden - www.ungdomsringen.dk se under kompetenceudvikling. Tilmeldingsfristen er én uge før hver temadag. Bemærk venligst at tilmelding er bindende! Bekræftelse og faktura vil blive tilsendt umiddelbart efter tilmeldingsfristen. For yderligere information kontakt venligst Elsebeth Vestergaard på tlf. 65 47 21 81 BEMÆRK: Arrangementet er for ALLE ansatte i region Nordjylland. SPØRGSMÅL: Har du spørgsmål til temadagene er du velkommen til at kontakte: Søren Elmkær, konsulent i Ungdomsringen på tlf. 30 92 21 67 eller sel@ungdomsringen.dk

[www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk]

Temaformiddage efteraar2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you