Page 1

Kvistbro-Öna Lekeberg, Närke


Vi har nöjet att till försäljning utbjuda Öna gård i vackra Västernärke. Öna ligger i Kvistbro socken i västra delen av Närke, vid sjön Multens strand. Socknen präglas av skog, mindre hemman och en underskön natur. Bergslagen i vars södra del Öna är belägen, var på 1700 och1800-talen, ett välbefolkat område. Här gick foror med malm och kol till järnhanteringen dygnet runt. Många gamla gårdar vittnar om en tidig välfärd.

Båt och badbrygga invid Sjöstugan.


Öna omfattar sex ha. Gårdskärnan ligger högt invid sjön, på en halvö. Ägorna sträcker sig längs västra gränsen på halvön, ut i sjön Multen. Enskilt fiske i sjö med ädelfisk och kräftor. För den som önskar jaga kan det finnas möjlighet att ingå i jaktlaget. Fastigheten har 6,5 ha egen areal härtill vattenområde norr och väster om fastlandet. Fiske omfattar större areal än det enskilt ägda vattnet. Sjöstuga-Invid Multen belägen, timrad stuga. Förberett för vedbastu. Används för omklädning och förråd. 28 kvm.


Byggnaderna omges av fullvuxna park- och fruktträd på den högt belägna tomten med utsikt över Multen. Grusgångar, perenna växter. Växthus och hundgård.


Ekonomibyggnad - Uppförd 1978, 480 kvm byggarea. Byggt i olika nivåer.

Västra delen. 288 kvm 18x 16 m med fribärande takstolar. Väggar av Lecasten nertill och trä i överbyggnaden. Jordgolv. Utrymmet lämpligt för djur i lösdrift eller maskinhall. Östra delen. 192 kvm innehåller stall med tre boxar. Dubbelgarage/verkstad samt ett uppvärmt utrymme som nyttjas vid jakt. Gjutet golv i samtliga delar. Isolerat garage och ekonomiutrymmen.


”Lillstuga” På tomtens västra del en liggtimrad stuga med lertegeltak. Ett plan med jordkällare och förråd. Den innehåller hall, pentrykök och ett rum med kamin. Trägolv. Eluppvärmt. Cirka 36 kvm. boarea.


Huset är uppfört på 1890-talet, i en och tre fjärdedels plan. Timrade väggar, på huggen granitsockel. I huvudsak torpargrund med undantag av mindre källare. Boarea cirka 225 kvm. Liggande och stående paneler, veranda och takfot med ”snickarglädje”. Balkong och veranda mot söder. Byggnaden har på ett förtjänstfullt sätt helrenoverats under 70- och 80-talet. Bland annat nytt yttertak och tilläggsisolering. Flera eldstäder som kakelugnar, vedspis i köket, Bergslagskamin, de flesta i funktion. Slipade trägolv, spegeldörrar och bra takhöjd. Det är något av vad huset bjuder.


Nedre våningen Från verandan i söder, entréhall och gästwc. I norr, via pardörrar, stor matsal. I öster finns kontor och allrum. Mot väst groventré med jordvärmeanläggning. Klädvårdsrum med tvättmaskin och torkskåp, dusch och tvättbänk. Mellan hall och groventré, kök med bland annat vedspis och kåpa samt sedvanliga vitvaror.


Övre våningen Våningen har ett stort allrum med synliga takbjälkar, öppen spis, utgång till balkong. Duschrum med handfat och wc. 4 sovrum i olika storlekar. Klädkammare och gott om förvaringsutrymmen. Källare Mindre matkällarutrymme mot väster, ingång utifrån.


Övrigt Vatten från 90 m djupborrad brunn. Ny pump 2007. Bevattningsvatten från sjön med separat pump. Avlopp till trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Nya stammar från Huvudbyggnaden till brunn. Sommarvatten till ”lillstugan” och avlopp till stenkista. Vatten till ekonomibyggnad. Vattenburen värmesystem från ytjordvärme med 260 meter slang 2006. I den tidigare nämnda renoveringen ingick bland annat, tilläggsisolering invändigt, utom i ”mittenskeppet mot norr och söder, betongtegeltak, nya vattenledningar och stammar samt el. Isolering i golv på nedre våningen utom i matsalen. Iståndsättande av eldstäder. Inför försäljningen har säljaren låtit besikta fastigheten. Besiktningsprotokollet från jordabalksbesiktning och energideklaration, finns tillgängligt för den som önskar. Liksom frågelista skick.

Inventarier För den köpare som önskar finns möjligheter att förvärva, maskiner, verktyg, lös egendom för djurhållning.


Vägbeskrivning

Tillträde

Öna, är beläget väster om Mullhyttan mot Svartå i västra Närke. Tag av norrut vid Dormen, en fyrvägskorsning cirka 3 km väster om Mullhyttan. Följ vägen till Y-korsning, sväng här höger mot Öna. Följ vägen till dess ände och ni är på plats.

Efter överenskommelse, under sommarhalvåret 2012.

Registerbeteckning: Lekeberg Kvistbro-Öna 1:3

Visning Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för Gårdsmäklare Värhulta.

Lagfaren ägare: Margareta och Krister Olsson, Öna, 716 94 Mullhyttan.

Begärt pris: 4,5 milj. kr.

Inteckningar/Servitut/Arrenden

Fakta om budgivning

Det finns penninginteckningar till 2.050.000 kr, inga andra belastningar gällande arrenden. Del i samfälld väg, gemensamhetsanläggning och fiskesamfällighet. Se utdrag ur CFD.

Undersökningsplikt Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om till exempel byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång med mera. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig. Besiktning kan ske efter överenskommelse. Uppgifterna i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19 utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen. Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren. Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen under affärens gång.

Handpenning Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

Denna beskrivning har upprättats på säljaren uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.


Ansvarig M채klare: Per Anders Andersson Telefon: 0585-262 00

Kvistbro, Öna  

Vi har nöjet att till försäljning utbjuda Öna gård i vackra Västernärke.Öna ligger i Kvistbro socken i västra delen av Närke, vid sjön Multe...