Page 1

NÄR KVALITET OCH PRESTANDA AVGÖR

WITH NPK POWER BOOSTER DEMOLERINGSUTRUSTNING Tel. 0382-676 00 www.abl.se

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, ENTREPRENAD,SKOG SKOG&&TRANSPORTBRANSCHEN TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR Foto: Per Eriksson

#1-2016 FEBRUARI #3-2018 APRIL

Högt betyg till Södras miljöhänsyn

Trenden att södra blir allt bättre på att ta god miljöhänsyn vid föryngringsavverkningar och gallringar fortsätter visar företagets gröna bokslut. Sidan 16

Världspremiär för nya JCB X-series JCB startar den nya generationen grävmaskiner med en 22 tonare och maskinen är redan i produktion. Maskinen som lanseras till svenska kunder kommer benämnas 220X Nordic Edition och levereras med bland annat kraftigare belysning, lyxigaste förarstolen och back- och sidokamera. Sidan 32-33

MARKSKYDD.se MILJÖVÄNLIGA

YTSKYDD

Slitstark – Tål upp till 60+ ton. Absorberar inte vatten. Enkel hantering – Från 19 kilo. Smidigare än körplåtar.

EC233 För de riktigt tunga jobben engcons nyaste tiltrotator i Generation 2-serien, för grävmaskiner mellan 26–33 ton. Tiltrotatorerna i Generation 2 har bl.a. centralsmörjning, 45 graders tiltvinkel och är designade för att vara så lättservade som möjligt. Läs mer på www.engcon.se

Smart adapter gör lastaren mångsidigare Side Shift Rotator är en adapter som monteras mellan lastmaskinens BMfäste och redskapet och gör det möjligt att förskjuta och rotera redskapet. Sidan 14

Debatt: ”Skogsstyrelsen respekterar äganderätten”.

Sidan 4


Sopmaskiner i världsklass hos Miljömaskiner... ”Mästaren” En �exibel och effektiv traktorbogserad sopmaskin för mindre dragfordon med minst 29 kW (40 hk). Mått och vikter Längd inkl. dragstång 3 730 mm Längd utan dragstång 3 000 mm Bredd utan sidoborstar 1 430 mm Höjd 1 550 mm Sopbredd 1 500 – 1 900 mm Nettovikt cirka 1 200 kg Bruttovikt max tillåten 2 700 kg Nyttolast cirka 1.500 kg

Den mest innovativa sopmaskinen med högsta tänkbara sopkapacitet. Mått och vikter Längd utan dragögla 4 150 mm Längd med dragögla 4 615 mm Bredd utan sidoborstar 1 900 mm Höjd 2 260 mm Nettovikt cirka 3 180 kg Bruttovikt max 8 000 kg Nyttolast cirka 4 820 kg Sopbredd 2 200 – 2 700 mm

Kraftfull högkapacitetselevatorsopmaskin med sugsystem. Sopenheten monteras på ett lastbilschassi. Mått och vikter Maskintyp: chassimonterad elevatorsopmaskin Soptank volym 4,5 m³ Tömning: sidotipp, höger sida Tömningshöjd: max 3 200 mm Vattentank volym 1 600 l (2x800 l) Sidoborstar: diameter 1 150 mm Bakvals: diameter 750 mm / längd 1 520 mm Sopsystem: elevator med matarskruv Bevattningssystem: hydrauliskt driven vattenpump Hydraulpump: lastkännande pump Sopbredd: 2 300 – 3 000 mm

till olika sopmaskiner

Återförsäljare för HEATWEED ekologisk ogräsbekämpning

Miljömaskiner i Linköping AB • Ringtrastvägen 2 • 591 37 Motala Tel 013-24 56 57 • E-post: goran@miljomaskiner.se www.miljomaskiner.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

3

BESÖK OSS PÅ SVENSKA MASKINMÄSSAN SOLVALLA, 31 MAJ-2 JUNI. MONTER S:66.

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

AB

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras kostnadsfritt till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

HAMMARKUNGEN! Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Hanna Fredman Ekonomiansvarig Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden,se Ekonomi/administration Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se

Tryckeri: MittMedia Print AB Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2018 ISSN: 2002-4150

E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Kommande nummer: Utgåva Materialdag Utgivning Tema Nr 4 11 maj 18 maj Svenska Maskinmässan Skogsmaskindagarna Nr 5 21 juni 28 juni Mittia Gård & Skog Nr 6 17 augusti 24 augusti Load Up North, Entreprenad Live Nr 7 21 september 28 september Vinterväg/halkbekämpning

Följ oss i våra sociala kanaler:

Anläggningsvärldens upplaga är TS-kontrollerad av TS Mediefakta AB. www.ts.se

Anläggningsvärlden Förlags AB 559069-7784 • 2018-03-08

Vi kontrollerar din demolering AB

Tel 08-647 04 03 info@demolering.se www.demolering.se

AB

Anläggningsvärlden finns även som digital version för mobilen, plattan och datorn. Läs gratis på www.anlaggningsvarlden.se

Urval av innehåll nr 3-2018 (Årgång 3) Smart adapter för hjullastare............................ sid 14 Vi provkör Jaguar E-Pace D180........................ sid 30-31 Virkesbörsen tar in 10 miljoner........................ sid 22-23 Han bygger skyskrapa i trä.................................. sid 54 Leverantörsguiden........................................... sid 60-61 Mångsidig och outslitlig traktor...................... sid 62


4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Skogsstyrelsen respekterar äganderätten i skogen Debatt

Staffan Norin chef Region Nord, Skogsstyrelsen.

Enligt statistik från Skogsstyrelsen har lagren på virke har minskat med 19 procent jämfört med året innan.

Minskade virkeslager

De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 6,4 miljoner m³f ub per den 31 december 2017. Det är en minskning med 19 procent jämfört med året innan. Lagren av massaved uppgick till 1,88 miljoner m³f ub vilket är 34 procent mindre än samma tid förra året. Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 2,7 miljoner m³f ub. Jämfört med samma tidpunkt året innan är det en ökning med 4 procent. Lagren av barrsågtimmer var i stort sett på samma nivå som 2016 i hela landet förutom i virkesbalansområde 2 där lagret vid årsslutet 2017 var 27 procent större än samma tid 2016. Lagren av massaved uppgick till totalt 2,9 miljoner m³f ub fördelat på 1,88 miljoner m3f ub tall-och barrmassaved, 0,47 miljoner m³f ub granmassaved och 0,58 miljoner m³f ub lövmassaved. Jämfört med samma tidpunkt året innan är det en minskning med totalt 34 procent. Minskningen har skett för samtliga sortiment och i samtliga virkesbalansområden. Lagren av massaflis beräknas ha uppgått till 0,8 miljon m³f ub, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med samma tid 2016.

Volvo utser Swecon till årets återförsäljare 2017

Samarbetet mellan Swecon Anläggningsmaskiner och Volvo Construction Equipment (Volvo CE) sträcker sig långt tillbaka i tiden och har alltid varit starkt. Med de senaste årens insatser för att nå affärsmålen och goda resultat i ryggen, så belönade Volvo CE sin svenska återförsäljare Swecon med utmärkelsen ’2017 EMEA Dealer of the Year’. Priset delades ut vid en återförsäljarkonferens i Lissabon den 14 februari. Swecon har visat ett starkt engagemang och jobbat hårt för att möta de högt ställda krav som Volvo Construction Equipment ställer på sina återförsäljare. I hård konkurrens med 66 auktoriserade återförsäljare som verkar på 103 marknader i regionen, så var det Swecons vd Christer Söderberg som fick ta emot det prestigefulla priset på ’Volvo CE Sales Region EMEA Dealer Business Conference 2018’ i Lissabon.

BOTAB

BOTAB AB Tel. 0152-211 20 Box 260 Fax 0152-211 21 645 24 Strängnäs info@botab.se

www.botab.se

Det är begripligt att enskilda skogsägare blir oroliga när de följer debatten om äganderätten och att den skulle vara hotad. Därför vill vi än en gång slå fast: Skogsstyrelsen respekterar givetvis äganderätten som ett fundament för att kunna bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt. Vi tänkte nu berätta hur. Vilken skog ska avverkas på ett ansvarsfullt sätt och vilken ska lämnas för framtiden av hänsyn till djur och växter? Debatten om hur den balansen ska hanteras och påverkar skogsägaren och dennes rätt att äga och bruka sin skog, har sällan varit så intensiv som nu. Det kan handla om skog med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper, som kan påverka avverkningens omfattning, men också om att visa hänsyn till rödlistade djur och växtarter i samband med åtgärder i skogen. I debatten används ibland en hotad äganderätt

”Skogsägare har mycket att vinna på att lyfta fram och bedriva ett ambitiöst och hållbart skogsbruk.”

Staffan Norin chef region Nord på Skogsstyrelsen.

som ett slagträ. Det antyds att Skogsstyrelsen agerar i strid med lagar och regler kring äganderätt. Så är det förstås inte. Äganderätten är en viktigt grund i samhället. Så viktig att den är reglerad i Sveriges grundlag. I regeringsformen står det att varje medborgares egendom är tryggad mot olika inskränkningar från det allmänna, utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Det är demokratin genom regering och riksdag som bedömer vilka och hur allmänna intressen ska vägas in. Skogsstyrelsen har uppdraget att arbeta utifrån detta och därmed hantera en stor del av balansakten mellan produktion och miljö. Vi vet också att det finns enskilda skogsägare som känner att de hamnat i kläm i en svår avvägning mellan att avverka eller bevara sin skog. Att äganderätten enligt Sveriges grundlag skulle vara hotad av Skogsstyrelsens agerande är felaktigt av fler skäl:

– När skogsägaren gör en avverkningsanmälan till oss identifierar vi ibland skog med höga naturvärden, en så kallad nyckelbiotop. Detta innebär formellt sett inte ett avverkningsförbud. Däremot har skogsföretagen själva åtagit sig att inte avverka nyckelbiotoper genom de certifieringssystem som finns. – När Skogsstyrelsen beslutar om att skogen ska

– Skogsstyrelsen respekterar givetvis äganderätten som ett fundament för att kunna bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt, skriver Staffan Norin, regionchef på Skogsstyrelsen i denna debattartikel.

Foto: Per Eriksson

bevaras och får ett biotopskydd, får markägaren full marknadsmässig ersättning med ett tillägg på 25 procent. Markägaren är fortsatt ägare till marken med bland annat jakträtt. När frågan om nyckelbiotoper debatteras kan det vara bra att veta att två procent av svensk skog är i dag klassad som nyckelbiotop, men naturligtvis kan den siffran variera över landet och för enskilda skogsägare. 85 procent av dagens skogsfastigheter innehåller inte någon registrerad nyckelbiotop alls. Men alla nyckelbiotoper är ännu inte identifierade. Därför upptäcks de ibland först i samband med avverkningsanmälan. Det är på tok för sent och där behöver både Skogsstyrelsen och skogsbruket bli bättre. På uppdrag av regeringen ska vi med start redan nästa år genomföra en nationell inventering av nyckelbiotoper i hela landet. Regeringen har dessutom i höstens budget

avsatt 2,5 miljarder kronor extra de närmaste tio åren, för ersättning riktade direkt till skogsägare med nyckelbiotoper. Det här kommer att ge skogsägaren tydligare och ett mer förutsägbart kunskapsunderlag för att i god tid kunna planera sina åtgärder. Tillsammans med skogsbruket och andra aktörer har vi utvecklat metoden för hur vi ska inventera nyckelbiotoper, och detta arbete fortsätter under 2018. De allra flesta skogsägare har ett eget stort engagemang och ansvarskännande för skog med höga naturvärden som är värt att lyfta fram och ta vara på. Det kan våra konsulenter vittna om. Att med detta som bakgrund påstå att äganderätten i skogen är hotad tycker vi inte bara är missvisande. Det riskerar dessutom att i onödan minska framtidstron för skogsbruk hos landets skogsägare.

...när det gäller entreprenadredskap... Kontakta FS Skopan! Tel. 0140-38 51 60 • www.fsskopan.se


FÖRDELAR: • Närhet, enklare att göra urval av stammar. • Flexibelt stickvägsavstånd - upp till 35 meter. • Maskiner anpassade för gallring. • Lägre bränsleförbrukning. • Lägre inköpspris. • Bättre totalekonomi.

Tel 070-570 56 95 micke.bohm@sampo-rosenlew.�

Tel 070-348 05 02 mikael.ingemarsson@sampo-rosenlew.�

Besök oss på:

Emmaboda 11-12 maj

Monter 108

Se vår kanal på Youtube!

Daniel Myrvold Tel 070-670 55 54 daniel@myrvold.se

Följ oss på Facebook!


6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Ny vår för bioenergin

Det är många som säger att biomassan inte räcker till. Men vår planet blir successivt allt grönare. Bioenergin kan klara två tredjedelar av den svenska energiförsörjningen, säger Gustav Melin, vd på branschorganisationen Svebio. Under 2015 sände Vetenskapsradion ett program där de konstaterade att forskargrupper redovisat satellitbilder där man ser att jorden blir grönare år för år. Under förra året publicerade en annan forskargrupp, från FNorganet FAO, en artikel i tidskriften Science. De hade kommit fram till att det nu finns 467 miljoner hektar mer skog på jorden än vad man tidigare uppskattat. Det rör sig om väldigt mycket ”ny” skog, Sveriges skogsareal är på 23 miljoner hektar. De här uppgifterna är fascinerande men ändå logiska när man beaktar var utsläpp av koldioxid kommer ifrån och vart de tar vägen. Vi får relevanta uppgifter om koldioxid från Global Carbon Project, en internationellt ansedd organisation

med data om världens omsättning av kol och koldioxid. Enligt Global Carbon Project har 88 procent av all världens koldioxidutsläpp under de senaste tio åren kom-

”Det räcker med att omsätta de senaste årens nya biomassa för att klara hela världens försörjning av energi.”

Gustav Melin vd på Svebio.

mit från fossil energi och cement, medan 12 procent kommit från avskogning. Under de senaste tio åren har vi alltså fått ny biomassa på jordklotet som motsvarar all världens energiförbrukning under tre år! Det räcker med att omsätta de senaste årens nya biomassa för att klara hela världens energiförsörjning. I Sverige täcker hållbar bioenergi idag 37 procent av all vår energianvändning, vattenkraft står för 14 procent och sol och vind för 4 procent.

I Sverige ska vi fortsätta öka användningen av bioenergi så som de fyra svenska myndigheterna Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Energimyndigheten och Skogsstyrelsen beskrivit i den nyligen publicerade rapporten ”Bioenergi på rätt sätt”. Svebio ställer sig bakom de åtta krav som myndigheterna ställer upp för hållbar bioenergi. Svebios mål är att långsiktigt hålla ungefär samma andel av de förnybara energislagen

Under de senaste tio åren har vi fått ny biomassa på jordklotet som motsvarar all världens energiförbrukning under tre år. Det räcker med att omsätta de senaste årens nya biomassa för att klara hela världens energiförsörjning.

Foto: Per Eriksson

som idag. Det betyder att bioenergin på sikt bör stå för tvåtredjedelar av den svenska energianvändningen. Möjligheterna att få fram stora mängder hållbar bioenergi inom planetens gränser är alltså goda. I somras när flygskatten debatterades som hetast

påstod många att biodrivmedel inte räcker till både flyget och vägtrafiken. Det svenska inrikesflyget behöver 2 TWh drivmedel medan vi förra året använde mer än 19,5 TWh biodrivmedel i svenska vägtransporter. Om det blir brist på bioenergi eller biodrivmedel el-

ler vilken som helst vara, beror det på att en ökad efterfrågan inte motsvaras av tillräcklig produktion. När detta sker stiger priserna, högre priser ger företag förutsättningar att investera i ökad produktionen av till exempel nya drivmedel från åker och skog.

Beg. och nya reservdelar Beg reservdelar Demontering av traktorer, och entreprenadmaskiner.

• Hydraulisk förlängning av inmatarbord • Magnetavskiljare • Robsondrift • Fjärrkontroll • Centralsmörning • Vändbar fläkt • Hydrauliska stödben

Vi har även e� stort lager av nya delar.

• Extra bränsletank • Arbetsbelysning • Hydrauisk axelutdragning • Larvgående

Besök gärna vår nya hemsida. Nu responsiv och sökbar!

Demontering:

Nu demonteras: Cat 305.5E

Träffa oss på:

Maskintransporter

KÖPES! Vi köper och hämtar maskiner för demontering.

Krossar • Kompostvändare • Trumsiktar • Paketeringsmaskiner Snabbgående- och långsamtgående krossar • Även begagnat!

Maskintransport:

Vi transporterar allt från maskiner �ll husmoduler över hela Sverige. Mats: 070-223 55 49 Gustav 070-636 55 49

VB Maskiner AB • Tel. 0950-126 71 Tommy Nilsson 070-350 52 02 tommy.nilsson@vbmaskiner.com

TK:s Begagnade Traktordelar AB • Vårdsberg, 585 92 Linköping Tel 013-35 73 00 • info@tktraktordelar.se • tktraktordelar.se

www.vbmaskiner.com

Förarstol Mekanisk Pneumatisk

3.995:4.995:-

1 års materialgaranti mot fabrikationsfel Frakt och moms tillkommer.

Saxlyft 3 ton med hjul, 380 V

14.000:Billyft 2 pelare 3,5 ton

10.900:-

Tel: 0660-820 67 • 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se


Bättre bett.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

7

Trött på ojämna tänder? INFO@MARKUSSON.SE • WWW.MARKUSSON.SE • 0175-713 26

MOBILITET • MÅNGSIDIGHET • PRODUKTIVITET • MILJÖANSVAR


8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Tydlig inbromsning på Stockholms byggmarknad

”Den pessimism vi nu ser i byggbranschen har vi inte sett på länge.” Andreas Hatzigeorgiou chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

60 40 20 0 -20

2017Q4

2017Q3

2017Q2

2017Q1

2016Q4

2016Q3

2016Q2

2016Q1

2015Q4

2015Q3

-60

2015Q2

-40 2015Q1

– Den pessimism vi nu ser i byggbranschen har vi inte sett på länge, särskilt inte i ett läge där den både i Sverige liksom den globala ekonomin går relativt bra. Det är oroande om pessimismen tar grepp om byggandet i ett läge där vi behöver stabilitet och tilltro, säger Andreas Hatzigeorgiou.

– För Stockholm har det allra störst inverkan och riskerar påverka uppemot vart tredje hushåll. Det höjer ribban ännu mer för den som vill flytta till Stockholm, det försvårar inträdet på bostadsmarknaden för unga och försämrar företagens möjligheter att rekrytera och växa, säger Andreas Hatzigeorgiou avslutningsvis.

80

2014Q4

Statistiken påvisar att byggbranschens förväntningar på byggmarknaden försvagats påtagligt sedan amorteringskravet blev aktuellt. Nu råder en övervikt av dystra tongångar bland Stockholms byggföretag.

100

2014Q3

kammare.

Byggbranschens förväntningar: Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt

2014Q2

Det säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handels-

Stockholms Handelskammare tycker att förslaget om skärpt amorteringskrav är fel väg att gå. – Det riskerar att göra mer skada än nytta. Jag befarar att detta kommer att sänka rörligheten på bostadsmarknaden ytterligare. Vi vet heller inte hur det tidigare införda amorteringskravet påverkat marknaden, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Nettotal (skillnaden mellan andelen företag som har positiva förväntningar och andelen med negativa förväntningar)

Den 1 mars infördes det nya amorteringskravet. Samtidigt uppger byggbranschen i Stockholm att en positiv utveckling av orderstockarna tvärvänt till en negativ utveckling. Det är en tydlig inbromsning i byggbranschen som kan bero på den oro som amorteringskravet skapat.

Statistiken bygger på en undersökning avseende bland Stockholm byggoch anläggningsföretag som Stockholms Handelskammare beställt från Konjunkturinstitutet. Statistiken bygger på ett underlag av svar från närmare 90 företag i Stockholms byggbransch för fjärde kvartalet 2017.

Fakta: Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och man är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel.


Mässan du absolut inte vill missa!

Rosenqvist TEST & DRIVE är ingen vanlig mässa. Glöm tråkiga montrar och utställningsmaskiner som du bara får titta på. På Rosenqvist TEST & DRIVE får du testa, känna, prova och klämma på våra bästa produkter samt träffa våra samarbetspartners. Förutom gänget på Rosenqvist Rail träffar du även många av våra samarbetspartners som visar hur våra produkter kompletterar och effektiviserar deras maskiner. Tillsammans bjuder vi på livedemonstrationer, utmanande tävlingar och fabriksvisningar under hela dagen. Missa inte Rosenqvist TEST & DRIVE 2018 den 19 april på vår fabrik i Hudiksvall! Tipsa dina kollegor och boka era platser redan idag!

VAD HÄNDER UNDER DAGEN? • Kom och testa merparten av våra produkter • Träffa våra samarbetspartner som visar upp sina järnvägsutrustade maskiner • Följ med på fabriksvisning (löpande under dagen) • Vi bjuder på streetfood från RoadKill-trucken • Tävling! Vem blir årets ”TRACK MASTER”?

Läs mer och anmäl dig på

rosenqvistrail.com


10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

MED FULL KOLL PÅ FLÖDET! OJ1436 – smart BELT WEIGHER INDICATOR – full av möjligheter. Koppla upp dig mot smartTONNES och få total kontroll över din produktion. Där kan du skriva ut eller ladda ner u�örliga rapporter om både kalibreringar, produk�on och sta�s�k ända ner �ll enskilda materialsorter. Abonnemang tecknas nu för fullt! Kontakta oss för mer informa�on! Alla äldre skåp kan enkelt uppgraderas med OJ1436 i ny panelmodul. • Högupplöst färgdisplay med touchskärm.

Hyundai R140W-9 med kärra ....2012 Kobelco SK220SRLC ....................2000 Cat 313D.......................................2013

• Dödband och automa�sk justering av de� a. • Omfa� ande produk�onsoch handhavanderapporter. • Uppkoppling mot SmartTONNES. • Konfigurerbart RS232/485. • Seriellt interface och USB-port.

New Holland MH 2.6 med kärra .2007 Liebherr A904 med kärra............2008 Doosan DX225LC..........................2011

• Analog utgång och olika möjligheter �ll nätverksanslutning.

”Med smartTONNES blir mi� arbete med produk�onsrapporterna så mycket lä� are och mindre �dskrävande” Henrik Bäck, Swerock

Kontakta oss för mer informa�on! OJ:S VÅGSYSTEM AB Tallskogsvägen 9, 793 35 Leksand Tel 0247-136 57 E-post oj.s@vagsystem.se

www.vagsystem.se

Högsta kreditvärdighet

UTHYRNING! Sorteringsverk Krossar Generatorer

MASKINERNA INTAR SOLVALLA Designpris till Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

Ring Mobil 070-626 01 22 Tel. 0370-140 55 andreas@krosskonsult.se

info@transeco.se • www.transeco.se

!

NYHET

Richard Aulin utses till ny global försäljningschef på Steelwrist

Med en gedigen bakgrund från både anläggningsbranschen och ledningspositioner på flera multinationella företag tar nu Richard steget till jobbet som global försäljningschef på Steelwrist. Senast kommer Richard från Pon Equipment, där han innehaft tjänsten som Richard Aulin, ny global försäljningschef för entreförsäljningschef på prenadmaskiner. Richard Steelwrist. efterträder Anders Barreng som lämnade Steelwrist i slutet av januari. – Richard kommer att leda arbetet med att vidareutveckla och växa Steelwrists affär tillsammans med landcheferna på de olika marknaderna där Steelwrist är verksamt. Detta är ett mycket expansivt jobb där Richards personlighet och tidigare erfarenheter passar som hand i handske, säger Steelwrists vd Stefan Stockhaus.

EX3M – VÅRAT ABSOLUT TUFFASTE GLIDLAGER Extrem belastningskapacitet • Extremt lång livslängd Hög nötningsbeständighet • Fungerar bra i smutsiga miljöer

För mer info och försäljning av beg. maskiner, besök vår hemsida

www.krosskonsult.se

Mikael Nilsson - ny vd på Grävlastarbolaget Syd

John Deere

John Deere har fått utmärkelsen Good Design för sin John Deere 3756G Swing machine.

Good Design Awardsprogrammet är det äldsta och mest prestigefyllda designpriset och organiseras årligen av Chicago Athenaeums Arkitektur och Designmuseum och European Center for Architecture, Art, Design och Urban Studies. – Vi är oerhört hedrade att ha fått detta designpris för 3756G Swing Machine, säger Tom Budan, vice vd för skogsmaskiner på

John Deere. 3756G är en form av kombimaskin som i första hand är avsedd för den nordamerikanska marknaden. Den kan användas som skördare, grävmaskin, separatlastare och som lastare vid virkesupplag. Hytten har golvmonterade fönster vilket gör att sikten är mycket god.

Grävlastarbolaget Syd i Ängelholm får en ny vd och försäljningsansvarig 1 april. Mikael Nilsson, idag säljansvarig för Skåneregionen i företaget, axlar rollen som vd och målet är redan utstakat. Det är full fart framåt som gäller. Grävlastarbolaget Syd är Huddigs återförsäljare i sydvästra Sverige och har kontor i Mikael Nilsson, ny vd på Grävlastarbolaget Ängelholm och Göteborg. De senaste tre åren har Mi- Syd. kael Nilsson varit säljansvarig för Skåneregionen på Grävlastarbolaget. Dessförinnan har han arbetat med försäljning inom entreprenadbranschen i drygt 20 år. – Jag är glad och stolt över förtroendet att få ansvara för utvecklingen av Grävlastarbolaget framåt, säger Mikael Nilsson. Med min långa erfarenhet från branschen, goda produktkunskap och stora kontaktnät hoppas och tror jag att jag är rätt man för jobbet. Jag ser fram mot min nya roll på företaget.


FRI AP HF A RIA RKER I SH UTT NGAR LEB US SAR

OC

FRI ENTRÉ TILL MÄSSAN Registrera dig på maskinmässan.se

800 nyheter

Trygga affärer

Prova maskiner

Svenska Maskinmässan presenteras av MaskinLeverantörerna i samråd med Maskinentreprenörerna. Presenteras av:

Presenteras av:

Mediapartner: I samarbete med:

I samarbete med:

Fria seminarier

Träffa branschkollegor

maskinmassan@svenskamassan.se maskinmassan@svenskamassan.se #maskinmässan #maskinmässan www.maskinmässan.se www.maskinmässan.se


12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Häcksax för lastare Ljungbyföretaget Nordicc lanserar en serie häcksaxar för montering på lastare, traktorer och redskapsbärare. 150 cm och 180 cm är standardbredderna, men de kan tillverkas ända upp till 300 cm. Det finns även modeller avsedda för grävmaskiner.

Övriga produkter som kommer är ett såghuvud för röjning av mindre träd, grenar och annan vegetation. De kommer i två utföranden. HS55 har en klinga som är 55 cm i diameter, klarar att såga i upp till 150 mm tjocklek. HS75 är den största varianten, klingan har en diameter på 75 cm, sågar upp till 250 mm tjocklek.

”Tanken är att befintliga maskin ska bli effektiva redskap inom grönytesektorn.” Ruben Klingenberg marknadsansvarig på Nordicc AB.

Metsä Group betalar dubbel bonus för ägarmedlemmarnas massaved som köps av dem fram till 31 maj i år.

Betalar dubbel bonus för massaved Ljungbyföretaget Nordicc lanserar nu ett brett utbud av redskap och tillbehör för att hålla grönytor och liknande i schack.

Klipphuvud till grävmaskiner finns också i programmet. Klippningen sker genom knivar som roterar horisontalt. Knivarna sitter monterade ovanpå varandra vilket ger en riktigt fin mulchningseffekt. De finns i bredderna 80 respektive 100 cm, passar grävmaskiner i spannet 1,5–7,5 ton. För att hålla undan ogräs och annat ovälkommen

Släntklippare & Buskröjare

växtlighet finns borsten RB80. Den monteras på grävmaskin, eller på samma armsystem som för häcksaxarna. Den finns tillgänlig med ett eller tre borsthuvuden. Olika typer av borst finns, från en skonsam variant upp till hårda stålborst. Mellan hydraulmotorn och borsten sitter en växellåda, detta ger en jämn stark borstning och skonar hydraulmotorn som alltå

får en lång livslängd. – Gemensamt för alla dessa produkter är håller hög kvalitet och är väl genomtänkt konstruktioner Redskapen är byggda i 460 stål från SSAB. Tanken är att maskiner och fordon som redan finns på marknaden snabbt och smidigt ska kunna bli riktigt effektiva redskap inom grönytesektorn, säger Ruben Klingenberg, marknadsansvarig på Nordicc AB.

Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

SA Släntklippare för mittmontering för montering på traktor. Inkl pumpenhet, klipphuvud och monteringsram

Metsä Group ger mera förmåner till de ägarmedlemmar som förbinder sig vid verksamheten och betalar dubbel bonus för massaved som köps av dem fram till 31 maj i år. De investeringar som Metsä Group har gjort under de senaste åren höjer betydligt efterfrågan på inhemskt virke. Bioproduktfabriken som startades i augusti 2017 höjer redan ensam efterfrågan på barrträdsmassaved med cirka fyra miljoner kubikmeter per år. – Vi har hela tiden betonat, att vi vill köpa den större virkesvolym som våra investeringar kräver av våra ägarmedlemmar i Finland, säger Metsä Groups skogsdirektör Juha Mäntylä. Genom kampanjen med dubbel bonus vill vi rikta ökningen i efterfrågan uttryckligen till vår medlemskår. Samtidigt uppmuntrar vi skogsägarna att sköta om gallringsavverkningarna, vilka är viktiga för skogens tillväxt och diameterutveckling. Storleken på den dubbla bonus som betalas för massaved beror på mottagen virkesvolym och kundnivå.

Redskap med kvalitet Kontakta oss redan idag!

Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

MFA Motorpaket för att bäras av hjullastare. Finns från 5 till 8 meters räckvidd.

Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L

FH Släntklippare 4,6 meters räckvidd

Vi säljer även slagor till de flesta märken på marknaden. De mest populära sorterna ligger på hyllan för snabb leverans! Vi säljer även slitdelar som passar på kättingslagor. Vi har släpskor, slitsegment, kättingmagasin, slagkätting m.m. Hydrauliskt drivna med dragkraft på 6 800 kp och 9 000 kp.

Tel. 070-922 00 94 • info@rgmaskindelar.com www.rgmaskindelar.com

Delar till transportörer...

TMR Maskin AB Packarps Gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

0511-290 00 pilthcon.se


PERFEKTION TAR LITE EXTRA TID. På Huddig låter vi produktionen ta lite extra tid. Detta för att försäkra oss om att varje maskin som lämnar vår fabrik uppfyller både våra och våra kunders högt ställda krav och förväntningar. Förväntningar om att allting ska fungera perfekt från dag ett. I ur och skur. I solsken och snö. Oavsett svårighetsgrad på det jobb som ska utföras. Så ge oss ett par dagar extra. Vi ska bara finjustera din maskin till perfektion.

Vi ses i monter Ö:06!

/huddig

/huddig

huddig.com


14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Smart adapter gör hjullastaren mångsidigare Side Shift Rotator är en adapter som monteras mellan lastmaskinens BM-fäste och redskapet och gör det möjligt att förskjuta och rotera redskapet. Side Shift Rotator har funnits på marknaden sedan 2012 och enligt tillverkaren är det bara fantasin som sätter gränserna för vad den kan användas till.

Side Shift Rotator gör det möjligt att rotera redskapet i 360 grader utan begränsning och samtidigt sidoförskjuta upp till 450 mm åt varje håll med en total slaglängd på 900 mm från vänster till höger. Adaptern väger 900 kilo och har en max lastvikt på 5 000 kilo. – Kombinationen av sidoförskjutning och 360 graders rotation av redskapet ger stora fördelar vid planering, kantskärning, gradning/hyvling av vägar, sopning och snöröjning, säger Lars Eriksson, säljare på Side Shift Rotator Sweden AB som tillverkar och säljer adaptern. 360 graders rotation gör det också möjligt att sidotömma skopor och containrar eller varför inte sortera jord och blanda betong. Sidoförskjutning underlättar vid arbeten där det finns hinder som t ex staket eller stolpar genom möjligheten att flytta redskapet i sidled för

”Den här adaptern har nog förbättrat min hjullastare med minst 30 procent.”

Lasse Söderberg vd på Lars Söderbergs Entreprenad AB.

att komma förbi. – Side Shift Rotator öppnar helt nya möjligheter att använda min lastmaskin. Många uppgifter som jag tidigare behövde grävaren för att utföra går nu att göra med hjullastaren. Den här adaptern har nog förbättrat min lastmaskin med minst 30 procent, säger Lasse Söderberg på Lars Söderbergs Entreprenad AB i Gävle. Lasse Söderberg säger också att han hittills kört omkring fem tusen timmar med adaptern och idag inte kan tänka sig att vara utan den. –Vid asfaktskärning är sidoförskutningen en stor fördel då man kan skära asfalt utan att behöva flytta maskinen. Vid återfyllning i smala rännor vid fibergrävning är rotationen oumbärlig då jag kan strö en smal sträng istället för hela skopbredden, säger han. – Vi har hittills sålt ett 30-tal adaptrar på den svenska marknaden. Eftersom den är så mångsidig tror vi även på exportmöjligheter till framförallt den nordiska och europeiska marknaden, säger Lars Eriksson, avslutningsvis. PER ERIKSSON per@anlaggningsvarlden.se

Side Shift Rotator är en adapter som monteras mellan lastmaskinens BM-fäste och redskapet och gör det möjligt att förskjuta och rotera redskapet. Sidoförskjutning och 360° rotation av redskapet ger stora fördelar vid till exempel snöröjning. Man kan till exempel sidotippa snö med maskinen stående vid sidan om lastbilen.

Foto: Per Eriksson

Side Shift Rotator gör det möjligt att rotera redskapet i 360° utan begränsning och samtidigt sidoförskjuta upp till 450 mm åt varje håll med en total slaglängd på 900 mm från vänster till höger.

– Vi har hittills sålt ett 30-tal adaptrar på den svenska marknaden. Eftersom den är så mångsidig tror vi även på exportmöjligheter till framförallt den nordiska och europeiska marknaden, säger Lars Eriksson.

Foto Per Eriksson

Foto: SSR Sweden AB

ALLU.NET

ALLU TRANSFORMER - GER MER ÄN BARA VINST

BLANDNING

ÅTERFYLLNING

JORDSORTERING

ALLU Transformer sorterar, krossar, luftar, blandar och lastar i ett steg! Ni producerar värdefulla produkter och undviker onödiga deponier och transporter och samtidigt minimerar ni inverkan på människor och miljö. ALLU Sverige AB, Stenvretsgatan 1, SE-749 40 Enköping Tel: 0171 - 17 15 17 Email: sverige@allu.net


Vid köp av ny maskin, vänd er till ett proffs!

Kiruna

Gällivare

Jokkmokk

Hypermoderna maskiner från JCB med förstklassig förarmiljö

Haparanda Luleå

Tärnaby Arvidsjaur

Frågan är om inte vi har norra Sveriges bästa service och försäljningsorganisation, vilket borgar för ett tryggt och lönsamt ägande i längden.Vi finns alltid i närheten!

Storuman

Skellefteå Vilhelmina

Umeå Örnsköldsvik

Östersund

Sundsvall

Hudiksvall

Mora

Försäljning Falun

NYA X-SERIES!

Vi har en av Norrlands modernaste verkstäder med lagerhantering av reservdelar. Försäljning från Gävle och norrut på premiummärken som JCB samt en eftermarknadsorganisation som servar kunder från hela Sverige.

Gävle

Service


16 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Nu blir Galileo en del av Swepos REGISTRERINGSSTATISTIK MARS 2018:

Lastbilsförsäljningen minskade med 3,8 procent

Under mars registrerades totalt 6 175 nya lastbilar (både lätta och tunga), 3,8 procent färre än under samma tid förra året.

Sammanlagt registrerades under perioden januari-mars 14 524 lastbilar, 1,9 procent färre än förra året. Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 559 under mars, 15,6 procent färre än jämfört med mars förra året då 662 lastbilar re-

gistrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari-mars 1 419 tunga lastbilar, 1,5 procent fler än under samma period förra året. Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5 ton uppgick till 5 566 under mars, 2,2 procent färre än under samma tid förra året då 5 689 lätta lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari-mars 12 970 lätta lastbilar, 2,2 procent färre än jämfört med samma period förra året.

TUNGA LASTBILAR

Märke Mars 2018 Mars 2017 jan-mars Andel% Daf 12 20 39 2,7 Iveco 1 0 2 0,1 MAN 15 24 43 3,0 Mercedes-Benz 59 99 132 9,3 Scania 191 266 525 37,0 Volvo 279 251 674 47,5 Övriga 2 2 4 0,3 TOTALT 559 662 1.419 100,0

LÄTTA LASTBILAR

Märke Mars 2018 Mars 2017 jan-mars Andel% Citroën 407 436 707 5,5 Dacia 48 58 152 1,2 Fiat 160 158 438 3,4 Ford 1 075 840 2 214 17,1 Hyundai 4 13 5 Iveco 61 86 126 1,0 Isuzu 45 43 135 1,0 Mercedes-Benz 459 462 1 105 8,5 Mitsubishi 61 109 148 1,1 Nissan 345 347 790 6,1 Opel 143 141 368 2,8 Renault 515 543 1 117 8,6 Toyota 226 300 561 4,3 Volkswagen 1 496 1 692 3 934 30,3 Övriga 462 457 1 093 8,4 TOTALT 5 566 5 689 12 970 100,0

GUMMIKLÄDDA STOCKMATTOR

Galileo är ett system för satellitnavigering och positionsbestämning som utvecklats på uppdrag av EU. Nu blir Galileo en del av Swepos, Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering. Fler signaler innebär ett stabilare och mer exakt Swepos med kortare uppkopplingstid. Dessutom blir det lättare att mäta i områden där förutsättningarna idag inte är optimala. Amerikanska GPS, Global Positioning System – och dess ryska motsvarighet Glonass – är ursprungligen militära navigeringssystem utvecklade på sjuttiotalet. Systemen är öppna för alla, men så sent som år 2000 tog USA bort den störsignal som skulle förhindra alltför hög exakthet. Galileo är det europeiska alternativet och innebär ett lyft av både noggrannhet och täckning. Fler satelliter gör det lättare att mäta i områden med höga berg eller i skogsmiljö där träd stör och blockerar, men

”Vi har väntat i över tio år på detta, så naturligtvis är det roligt att systemet nu är i drift.”

Jens Lindgren mätningsingenjör på Uppsala Kommuns bygglovsenhet.

Liftoff av Ariane flyg VA233, med fyra Galileo satelliter, från Europas Spaceport i Kourou, Franska Guyana, 17 november 2016.

Foto: ESA–Stephane Corvaja

också i städer där höga byggnader försämrar satellitkontakt. Galileos precision ligger på omkring en meter, till skillnad mot GPS som inte är lika moderniserat och därför har en något sämre exakthet. Det fullt utbyggda systemet kommer att använda 30 satelliter – varav sex alltid är synliga – att jämföra med exempelvis Glonass som använder 24. Säkerheten anses vara så hög att man med Galileos hjälp kan instrumentlanda trafikflygplan, alltså landa med en slags autopilot, vilket GPS inte har samma förutsättningar för. Servicen är icke-militär, avsett för det civila samhället och kommersiellt bruk. Något EU hoppas ska innebära fördelar för Europa i termer av oberoende.

Jens Lindgren är mätningsingenjör på kart- och mätgruppen under Uppsala kommuns bygglovsenhet. Han och hans kollegor har använt Galileo i Swepos-tjänsten under ett antal månader för mätning på centimeternivå. Gruppen ansvarar bland annat för fältmätningar, lägeskontroll av pågående byggprojekt och utstakning inför nya. – Det vi omedelbart ser är att vi fått tillgång till fler satelliter. Det innebär att vi snabbt fått värden när vi ställt upp oss på mätpunkter, säger han. Hittills har allt fungerat stabilt och gruppen ser positivt på de fördelar som utlovats. – Absolut. Galileo kommer troligtvis göra mätning i svår terräng enklare, vilket kommer att bli till stor nytta. Vi

har väntat i över tio år på detta, så naturligtvis är det roligt att systemet nu är i drift. Galileo har betatestats sedan slutet av 2017, berättar Erik Edberg på Swepos driftledningscentral vid Lantmäteriet i Gävle. Resultaten visar att systemet med mätning med GPS, Glonass och Galileo samtidigt fungerar bra i fält, och de som testat är nöjda. - Projektet Galileo skjuter upp nya satelliter enlig plan och inom ett par år ska konstellationen vara full, vilket kommer att innebära ytterligare förbättringar. Ett stort arbete för oss på Swepos har varit att informera användarna och instrumenttillverkare om införandet, men nu är allt på plats, säger han.

NYHET!

Upp till 3 gånger längre livslängd!

Facebook Youtube

Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 • Michael Thorn 070-215 04 11 info@nordenvag.se • www.nordenvag.se

Nordiska Oljelagret AB • Tel 070-429 61 00 • oljelagret.com


MER SLITDELAR FÖR PENGARNA Hagfors Vägstål tillverkar och säljer alla förekomande slitdelar till entreprenad,- gruv och skogsindustrin. Vår produktanläggning är belägen i värmländska Ekshärad. Vi har en modern maskinpark och de bästa råvarorna vilket borgar för att våra produkter håller högsta kvalitet.

info@vagstal.se • www.vagstal.com • Tel. 0563-410 15

EN BEGAGNAD HUDDIG

FFARE GARA TA

Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriservice.se

D

K TA

SI

RE

I NT

S E R VA D

”Min Huddig har några år på nacken. Men med Staffare Garantin känner jag mig trygg och vet att jag kan köra många driftstimmar utan problem.”

S

STAFFARE GARANTI FÖRMÅNLIG FINANSIERING ALLTID RÄTT UTRUSTAD

PA R BE E RA D

www.staffare.se


18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

ANLÄGGNINGSVÄRLDEN I ANNONSSAMARBETE MED HUDDIG AB

Dagen innan Rikard Karlsson fyllde 25 år hämtade han ut sin nya Huddig grävlastare hos Staffare i Hudiksvall. Det gör honom till en av Sveriges yngsta Huddig-ägare, om inte den yngsta.

Ung entreprenör ser fördelarna med grävlastare Foto: Per Eriksson

Att äga en egen Huddig hade länge varit en dröm för Rikard Karlsson i Hälsingland. Målet var en ny Huddig 1260D innan han fyllde 25 år. Genom hårt och målmedvetet arbete lyckades han på kort tid ta sitt företag till en nivå där han hade möjlighet att göra drömmen till verklighet. Dagen innan han fyllde 25 år hämtade han ut sin nya maskin hos Huddigs återförsäljare Staffare i Hudiksvall. Det gör honom till en av Sveriges yngsta Huddig 1260D ägare, om inte den yngsta. Rikard Karlsson är uppvuxen på en bondgård i byn Snaten utanför Vallsta i Hälsingland. Hemma på gården fanns både skogsmaskiner, väghyvlar och jordbrukstraktorer. När det var dags för gymnasiet

”Även om Huddig är en stabil och pålitlig grävlastare känns det säkrare att ha en ny maskin.”

Rikard Karlsson vd och ägare till Rikards gräv&schakt.

föll valet på en treårig maskinförarutbildning i Bräcke i Jämtland. Under utbildningen fick han köra en Huddig för första gången och blev imponerad av maskinens prestanda och effektivitet. När han sedan fick sitt första jobb som maskinförare efter studenten fick han även där köra Huddig och fick då testa vad maskinen gick för på riktigt. – Eftersom man sitter i sin maskin mellan 8 och 10 timmar om dagen, ibland mer, är det viktigt att sitta bekvämt och att förarhytten är väl genomtänkt. Här tycker jag Huddig har lyckats väldigt bra, framförallt med den nya hytten med ny stol, touchskärm och bättre sikt, säger Rikard.

- Det gäller att sköta sig, göra ett bra jobb och vara enkel att ha att göra med. Då brukar det lösa sig, säger Rikard Karlsson, 25 årig entreprenör från Vallsta i Hälsingland.

Efter några år som anställd ville Rikard prova på livet som egen företagare. Han tog kontakt med Jim Höglund på Staffare i Hudiksvall och efter lite diskussioner med honom köpte Rikard sin första maskin, en begagnad Huddig 1260B-10. Kort därefter, i november 2015, startade han sin egen firma - Rikards Gräv & Schakt. Sedan dess har han jobbat stenhårt och

haft full beläggning, mestadels med fibergrävning. Förutom det blir det en del husgrunder, dräneringar och avlopp. Han gör jobb åt såväl privatpersoner som företag. – Eftersom jag fick bra snurr på företaget redan från start började jag ganska snart fundera på att byta ut min begagnade maskin mot en ny, berättar Rikard. När man ser Rikards

nya Huddig förstår man varför leendet är så stort. Det är en maffig maskin som står hemma på gården. Han har köpt Huddigs senaste modell, Huddig 1260D, i CITYutförande.

arbetsmoment med bara en maskin. Jag gräver, kör grus och förflyttar mig enkelt och snabbt mellan olika arbeten. En riktig multimaskin som passar mig som egen entreprenör jättebra, säger Rikard.

Han har utrustat maskinen med extraljus, bågar och gjort egna dekaler. Han har även kompletterat grävlastaren med en väghyvel, ett OilQuick snabbfäste och en tiltrotator från OilQuick. – Den främsta fördelen med en Huddig är friheten. Jag känner mig väldigt självständig och kan ta på mig de flesta typer av jobb. En Huddig är bra på det mesta, vilket gör att jag kan utföra flera olika

Även den nya grävlastaren köptes via Staffare. Jim och Rikard har under åren fått en bra relation och litar på varandra. Rikard trivs som egen företagare. Han tycker om att ha koll och sköter därför all administration och fakturering själv. Han har jobb ungefär ett år framåt, därefter hoppas han att ryktet om hans företag spridit sig ännu mer och att han därigenom kan få fler uppdrag.

Fakta. Namn: Rikard Karlsson Ålder: 25 år Bor: I villa i Snaten utanför Vallsta, Hälsingland Familj: Singel Intressen: Träffa kompisar och åka skoter när jag har tid över


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

Små & Medelstora Sortering & Krossverk

2018

19

NYHET!

Vikt 12 ton L=5,58 m, B=2,28 m, H=2,74 m Kapacitet upp till 80 ton/timme Käftkross 680x400 mm

Fabriksrenoverade Montabert hydraulhammare med 1 års nygaranti. En fabriksrenoverad Montabert hydraulhammare är en y� erst noggrant utvald Montabert. En hydraulhammare som genomgå� en detaljerad 100-punkters inspek�on. Finns i e� begränsat antal - först �ll kvarn...

Kontakta oss på DL Maskin AB för mer info: Peter: Tel. 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se

• www.evorex.se • Tel 0660-28 12 80 •

Bli Ni också en av JB´s nöjda maskinsläpskunder - Ni kommer inte att ångra er! Nu har vi ett riktigt tokpris på Tysk kvalité

Höstkampanj - 3 axlad helgalvaniserad maskinsläp endast

390 000:-

ex.moms

Leasing från 4995:-/mån

Vi är ensamma på marknaden med galvanisering tack vare närheten till en av Europas största galvanläggning ”-Det är toppen för balkar och undertill är släpet som nytt efter många års användning”

WWW.JBTRAILER.SE

Höstkampanjens utrustning • 3 axel med 10 tons axlar • Totalvikt 30 000 kg • Lastvikt ca 23 500 kg • Ramper • Helluftfjädring • Div surrningsmöjligheter • Div stolphål • Helgalvaniserad • VBG koppling (ej på bild) • Duomatic • Lastlängd 8540 mm • Lasthöjd 880 mm • Hör med oss om fullständig specifikation

WWW.JBTRUCKS.SE

Halmstad 035-50 222 Stockholm 08-791 88 88


20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Hallå där... Karolina Boholm, Transportdirektör på Skogsindustrierna.

Vilka är dina reaktioner på att regering nu öpnar för transporter med 74 tons bruttovikt? – Vi är mycket glada över det här beslutet som kommer medföra effektiviseringar av skogsnäringens vägtransporter, vilket gynnar både klimatet och de svenska företagens Karolina Boholm, konkurrenskraft. transportdirektör på Vilka är de största Skogsindustrierna. fördelarna? – Bränsleförbrukningen, koldioxidutsläpp och andra luftburna utsläpp minskar med cirka 10 procent vid användning av lastbilar med bruttovikt på 74 ton. Trafiksäkerheten ökar dessutom eftersom det krävs färre fordon för att transportera samma mängd gods. Vad händer nu? –Vi ser nu fram emot att i dialog med Trafikverket verka för att det nya vägnätet blir så stort som möjligt.

”Skogspolitiken har totalhavererat under det rödgröna styret och problemet existerar eftersom Socialdemokraterna tillåter det.” ...säger centerpartistiska riksdagsledamoten Helena Lindahl, engagerad i frågan om att privata skogsägare blir utan ersättning när staten inför avverkningsförbud.

Höga betyg till Södra för miljöhänsyn

Trenden att Södra blir allt bättre på att ta god miljöhänsyn vid föryngringsavverkningar och gallringar fortsätter. Det visar företagets gröna bokslut för 2017. En stor förbättring rör påverkan på mark och vatten där andelen godkända föryngringsavverkningar har ökat från 76 till 98 procent sedan 2010. Detta trots den regniga hösten 2017. – Trots en mycket blöt höst och vinter som medfört tuffa förhållanden har vi kunnat skona mark och vatten i samband med våra avverkningar och gallringar på ett bra sätt. Det goda resultatet har sin grund i vårt systematiska naturvårdsarbete som vi arbetat med i 20 år samt

”Hänsynen till mark och vatten under de senaste åren varit mycket positiv.”

Therese Lindström ekolog på Södra.

gott samarbete mellan våra duktiga entreprenörer och fältpersonal, säger Therese Lindström, ekolog, Södra. Under 2017 fick 95 procent av Södras föryngringsavverkningar godkänt i de gröna boksluten, vilket tangerar 2016 års rekordsiffra. 98 procent av gallringarna fick godkänt, alla miljöaspekter inräknat, jämfört med 97 procent 2016. Samtidigt som fler områden godkänns blir även kvaliteten på de godkända områdena högre. En av aspekterna som mäts i det gröna bokslutet är hänsynen till mark och vatten. Sedan 2010 har andelen godkända föryngringsavverkningar ökat från 76 till 98 procent i denna kategori. – Efter bland annat

Trenden att Södra blir allt bättre på att ta god miljöhänsyn vid föryngringsavverkningar och gallringar fortsätter. Det visar företagets gröna bokslut för 2017.

Foto: Södra.

omfattande utbildningsinsatser av våra skogliga tjänstemän och avverkningsentreprenörer har trenden för hänsynen till mark och vatten under de senaste åren varit mycket positiv med toppnoteringar 2016 och 2017. Eftersom 2016 var ett ovanligt torrt år är resultaten från det blöta 2017 extra glädjande, säger Therese Lindström. 2013 införde Södra en markskoningsgaranti, där man mer aktivt och

strukturerat arbetar med bättre planering och förebyggande åtgärder för att skona marken i samband med föryngringsavverkning. Bland de viktigaste åtgärderna för att undvika att marken körs sönder är att skogsmaskinerna är utrustade med bärande band att de kör på riset från träden som avverkas och att de i svåra partier lägger ut stockmattor att köra på.

Säkerhetsprodukter för Bergsprängningsbranschen SPRÄNGÄMNESFÖRRÅD

SKYDDSUTRUSTNING

NYTT • BEGAGNAT • RENOVERAT

SAFEEXPLOSIVES är ledande inom förvaring av sprängämnen och vi var först i Norden med att utveckla mobila förråd enligt EN 11431 Grade III. Vi garanterar att våra produkter håller högsta kvalitet och funktionalitet och vi har även verkstad med ambulerande servicepersonal vid behov.

Reservelar till Volvo och Åkermans grävmaskiner. Stort lager för omgående leverans. Ring 0477-548 00.

Vi köper maskiner för demontering. Ring 0477-548 00 om ni har lämpligt objekt till salu. Impact Sport Sound

XC Blue, Clear Lens

Demontering: IMPACT PRO Har utformats för pistolskyttar som behöver maximalt hörselskydd.

Godkända enligt Europastandard EN 1143-1 grade III.

Nyligen demonterat: EC380D, EC250D, EW160C, EC290C, EC240LC Kommande objekt för demontering: EC240B, EC140LC, EW160B, EC230B

Kontakta oss för senaste information om begagnade reservdelar i lager. Besök gärna vår hemsida och följ oss på Facebook!

SAFEEXPLOSIVES Lösningar gjorda av bergsprängare för bergsprängare Björknäs Bergsprängning AB Bråne 69 • 686 98 Gräsmark

www.safeexplosives.se

Tel 070-232 08 80, Henning Greek 070 271 74 72, Martin Liljestrand Epost kontakt@safeexplosives.com

Tel 0477-548 00 • info@almeboda-maskinservice.se Värendsvägen 10 • 360 23 Älmeboda


30 AUG - 1 SEPT 2018 BODEN

NYHET!

Truck Meet på Load Up North Mässan för entreprenadmaskiner, transport och rekrytering

Maskiner Transport Rekrytering Väg & anläggning Jord & skog

Boka er plats: www.loadupnorth.se Info om Truck Meet: Erik Lundman Mobil: 070-6362412

Mässan arrangeras av Nolia AB

Info om Load Up North: Bo Sandström, Projektledare Mobil: 070-5444878


22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Rekordutdelning från Sveaskog Sveaskog presenterade den 12 mars sin årsredovisning för 2017. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 900 miljoner kronor till ägaren svenska staten, en höjning med 100 miljoner kronor från förra året. – Förra året kännetecknades av en stark konjunktur för skogsindustrin och den goda konjunkturen bedöms fortsätta under 2018, säger Per-Olof Wedin, vd och koncernchef. – Vårt mål är att bedriva ett hållbart skogsbruk där ett aktivt, lönsamt och ansvarsfullt brukande av skog och skogsmark kontinuerligt skapar tillväxt, mångfald och ökat värde för generationer, fortsätter Per-Olof Wedin. Vi kombinerar ett lönsamt skogsbruk med bevarandet av höga naturvärden, biologisk mångfald och positiv klimatpåverkan genom ökad kolinbindning och substitution av fossila material. – Debatten om skogen har under året varit ovanligt livlig, skriver Sveaskogs ordförande Eva Färnstrand i årsredovisningen. Att det finns synpunkter på hur vi i Sveaskog sköter våra avverkningar, vår naturvård och övrig markanvändning ser vi som tecken på ett starkt engagemang för skog och är något som vi uppskattar. Att vi inte alltid är ense, kan bero på att Sveaskog ska balansera ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter medan andra intressenter fokuserar på en enskild aspekt, ofta biodiversitet. Jag vill understryka att ett öppet samtal är av stor betydelse för oss och att vi lyssnar noga.

Sedan det Science Park-kopplade bolaget Virkesbörsen lanserade sin nya plattform för digital handel med virke har tillväxten varit långt över Virkesbörsen tar nu in 10 miljoner kronor för att accelerera sin tillväxt. Bakom investeringen står riskkapitalbolaget BackingMinds.

Virkesbörsen växer och tar Sedan det Science Park-kopplade bolaget Virkesbörsen lanserade sin nya plattform för digital handel med virke har tillväxten varit långt över förväntan. Virkesbörsen tar nu in 10 miljoner kronor för att öka sin tillväxt och erbjuda skogsägare och virkesköpare en marknadsplats. Bakom investeringen står riskkapitalbolaget BackingMinds som grundats av e-handelsprofilerna Susanne Najafi och Sara Wimmercranz. – Vi har utvärderat nästan alla lösningar inom skogssegmentet och fastnade för Virkesbörsen som vi ser har potentialen

att förändra och digitalisera hela virkesmarknaden, säger Sara Wimmercranz, Founding Partner på BackingMinds. Den svenska virkesmarknaden omsätter cirka 30 miljarder kronor och utgör basen för den svenska skogsindustrin. En industri som sysselsätter

över 70 000 personer i hela Sverige och utgör en betydande del av svensk ekonomi och export.

I Sverige finns ungefär 330 000 skogsägare som har saknat en transparent och effektiv marknadsplats för att kunna göra lyckade virkesaffärer på. Därför startades Virkesbörsen – Sveriges enda oberoende och digitala marknadsplats för virke, som bidrar till ökad effektivitet i inköpen av råvara för skogsbolagen och en ökad transparens

”Vi har utvärderat nästan alla lösningar inom skogssegmentet och fastnade för Virkesbörsen som vi ser har potentialen att förändra och digitalisera hela marknaden.”

Sara Wimmercranz Founding Partner på BackingMinds.

för skogsägarna vid virkesförsäljning.

– Virkesmarknaden lider av bristande transparens och skogsägarna har ofta svårt att veta vilka bolag som köper virket, vad de betalar och när det är rätt att sälja. Å andra sidan kommer en betydande del av skogsbolagens kostnader från virkesanskaffningen och administrationen kring detta. En mer effektiv, transparent och digital marknadsplats där köpare och säljare möts och tryggt kan göra


Fakta Virkesbörsen

Adam Aljaraidah och Per Hedberg, grundare av Virkesbörsen.

Sara Wimmercranz och Susanne Najafi, riskkapitalister på Backing Minds.

förväntan.

Skogsindustrin sysselsätter över 70 000 personer i hela Sverige och utgör en betydande del av svensk ekonomi.

Virkesbörsen grundades 2015 och är den enda oberoende och fristående digitala marknadsplatsen för köp och sälj av virke. Affärsidén är att skapa en enkel, transparent och lönsam virkesmarknad för alla dess aktörer. Ledningen på Virkesbörsen har en lång erfarenhet av skogsindustrin. Bolaget har haft en hög tillväxttakt sedan marknadsplatsen lanserades i juni 2017 och nu tar bolaget in 10 miljoner kronor för fortsatt utveckling av tjänsten, expansion och utökat team. Bakom investeringen står riskkapitalbolaget BackingMinds som grundats av ehandelsprofilerna Susanne Najafi och Sara Wimmercranz.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

the original! Made by PE

Soft Touch Track kombinerar bärighet och dragkraft på ett effektivt sätt. Det är ett band speciellt rekommenderat för skotare och det ligger mycket stabilt på däcken. Finns även med S-formad dragribba, som ökar dragkraften i sluttningar. I denna utformning kan broddarna utelämnas för skonsammare markkontakt.

Soft Touch Track • Soft Tire Track • Sweden Track • Winter track • Tex track

BARRSÄTER SKOGS AB SKINNSKATTEBERG

in 10 miljoner Bolaget har haft en hög tillväxttakt sedan marknadsplatsen lanserades i juni 2017 och nu tar bolaget in 10 miljoner SEK för fortsatt utveckling av tjänsten, expansion och utökat team. – På Virkesbörsen kan virkesköpare enkelt hitta virke för just sina behov, effektivisera rå-

– Vi har vuxit långt över förväntan sedan vi lanserade vår nya plattform i juni 2017 och kommer att öka tillväxttakten genom att utöka antalet tekniska och finansiella tjänster för att maximera servicen både för köpare och säljare.

Digitaliseringen erbjuder väldigt spännande möjligheter för skogsindustrin men tyvärr är det få investerare som förstått potentialen Vi är väldigt glada över att få in BackingMinds. De bidrar med den kunskap och erfarenhet vi saknar, samt ett blytungt nätverk som saknar motstycke i Sverige, säger Adam Aljaraidah avslutningsvis.

NO

Träffa oss på:

Foto: Per Eriksson

varuanskaffningen och skogsägaren når ut till fler potentiella virkesköpare. Rätt virke till rätt industri och rätt pris – det är vår idé, säger vd och medgrundare Adam Aljaraidah.

23

Canada-Band

Foto: Per Eriksson

virkesaffärer tror vi är lösningen på detta och det var så idén till Virkesbörsen föddes, säger Per Hedberg, medgrundare Virkesbörsen.

2018

Tel 070-397 36 54 • agne@barrsaterskogs.com

www.barrsaterskogs.com

Storlekar 2–1500 kWA • Europeisk tillverkning • Korta leveranstider • Bra garantier!

Portabla elverk Motorsvets

Stationära elverk öppet & inbyggt

Traktorelverk

Kontakta oss för mer information:

PER ERIKSSON per@anlaggningsvarlden.se

www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15 • info@marimi.se

Backer Norske Backer HEATING SOLUTIONS


24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

ANLÄGGNINGSVÄRLDEN I ANNONSSAMARBETE MED GJERSTAD PRODUCTS

Vi kör våra maskiner långa dagar så vi måste ha grejer som håller säger Johan Dahlgren, arbetsledare på Hallstaviks Schakt.

I Vällsta krossar Hallstaviks Schakt 8000 ton om dagen och det finns inget utrymme för dyrbara driftstopp.

För Gjertstad handlar det framförallt om att få fram effektiva redskap av högsta kvalitet. De tittar mycket på hur kunden ska kunna tjäna mer pengar på att få de nya redskapen och arbetsprocessen börjar alltid hos kunderna. En av de nöjda kunderna är Hallstaviks Schakt. – Vi får skoporna utformade efter våra önskemål och dessutom håller de längre än andra skopor, säger Johan Dahlgren, arbetsledare i på Vällsta krossen i Upplands Väsby.

Därför ska du satsa på kvalitet när du investerar i nya redskap

Foto: Per Eriksson

Kvalitet lönar sig i längden. Redskapstillverkaren Gjerstad Products vet att god kvalitet är det samma som god kundnytta. Detta synsätt genomsyrar företagets arbete när de utvecklar produkter i allt från materialval till utprovningsmetoder. Vid material- och komponentval väljer man ofta lite dyrare lösningar om dessa ger en längre livslängd. – Ett redskap som fungerar problemfritt under en längre tid blir billigare att äga. Det finns forskning som visar detta. Om vi levererar högsta kvalitet till en kund, finns det stora fördelar för kunden att leverera hög kvalitet till sina beställare, säger Tor Kjetilson Moe, vd på Gjerstad Products. Forskningen visar att företag som satsar på kvalitet och stor kundnöjdhet framförallt har en klart bättre utveckling av omsättning, antal anställda, vinstmarginal och avkastning på kapital. Ett systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten innebär att man tillämpar ett förhållningssätt, som

innebär att kvalitetsarbetet ses som en integrerad del i den vardagliga verksamheten och inte betraktas som en ”ytterligare arbetsuppgift” för medarbetarna. – För 54 år sedan startades Gjerstad Products för att erbjuda marknaden de allra bästa entreprenadredskapen. Den position har vi behållit sedan dess och kan med stolthet hävda att få redskapstillverkare lägger ner mer tid på forskning och utveckling. Gjerstad Products är beviset på att kvalitet lönar sig, förklarar Tor Kjetilson Moe. En viktig del i Gjerstads kvalitetsarbete är att ha medarbetare med

rätt kompetens. Företagets ingenjörer och produktutvecklare besitter ett brett kompetensområde med kontinuerlig fokusering på just kompetens och kvalitet. – Detta är viktigt om vi ska uppfylla vårt mål att leverera rätt kompetens och kvalitet för att kunna erbjuda våra kunder det som de förväntar sig från oss, säger Stig Kjetil Haugsvær, marknadschef på Gjerstad Products. Gjerstad Products är inte större än att de även kan erbjuda kundanpassade produkter, så kallad Custom made – från idé till färdig produkt. – Har kunden idén, har vi lösningen. I samarbete med entreprenörerna utvecklar vi prototyper, testar, använder simulering och tar fram en fullständig grund för produktion, berättar Stefan Söderström, försäljningsansvarig för Gjerstad i Sverige. Gjerstad utför alltid

och därmed håller längre än andra skopor. Det är viktigt då våra maskiner går i tuff gruskrossning långa dagar. Tempot är högt och vi kan inte ha driftstopp på grund av undermålig utrustning. Dessutom får vi skoporna utformade enligt våra egna önskemål, berättar Johan Dahlgren, arbetsledare på Roslagsföretaget Hallstaviks Schakt AB.

”Gjerstad Products är beviset på att kvalitet lönar sig.”

Tor Kjetilson Moe vd på Gjerstad Products.

spänningsanalyser och simuleringar och beräknad produktens hållfasthet. Detta är en viktig del i företagets kvalitetsarbete och är till stor kundnytta då det säkerställer att produkten är korrekt dimensionerad och utformad. – Det som skiljer ut Gjerstadskoporna är att de är grövre i materialet

I höstas ingick Gjerstad ett miljonavtal med Pon Equipment. Avtalet innebär att Gjerstad Products i stenhård konkurrens

fick ingå ett OEM-avtal med Caterpillar och ska leverera olika typer av skopor till Cat-maskiner. I Caterpillars kravspecifikation fanns framförallt kravet att leverera absolut högsta kvalitet och dessutom i rätt tid. – På Gjerstad Products är allt vi gör genomtänkt och genomarbetat in i minsta detalj. Vi vänder på alla stenar för att finna den bästa lösningen, för Gjerstad ska alltid leverera kvalitet i alla led, säger Tor Kjetilson Moe avslutningsvis.

Fakta Gjerstad mek verkstad AS startades 1964 av Kjetil Moe. Han arbetade som maskinentreprenör och såg behovet av bättre skopor än de som levererades med maskinerna. Den lilla verkstaden som verksamheten startade i blev snabbt för trång och 1967 flyttades verksamheten in i nya moderna lokaler. På 1970- och 80-talet byggdes verkstaden ut flera gånger och 1988 flyttade man tillverkningen ännu en gång. I dag drivs varumärket Gjerstad av Gjerstad Products AS. 2013 övertog man svenska redskapstillverkaren Mowit och idag kan man erbjuda ett komplett produktprogram på den svenska marknaden.


NKM

WWW.MASKINHANDEL.COM ®

FLEXVIEW

Trådlösa kameralösningar för mobilkranar, byggkranar, krossverk och andra mobila enheter där en smidig kameralösning behövs

Supravision Flexview Crane Assist Mobile Supravision Flexview Crane Assist - Ett nytänk inom sektorn mobilkranar Här lanserar Supravision ett system som effektivt kan ”följa lasset” med information till kranföraren direkt i monitorn. Hela systemet bygger på välbeprövade komponenter från Supravision och Makita. I stället för kamera med zoom bygger detta på en batteridrift av överföringstransmittern och kameran med mörkersyn och värme. Informationen från kameran vidarebefordras via digital trådlös sändning till recievern placerad ute på kranarmen. Via kabel kommer signalen vidare till monitorn inne i förarhytten. Kamera placerad bak kan kopplas direkt via kabel till monitorn, detta är ett tillval. Föraren har möjlighet att ha bägge bilderna uppe samtidigt.

Supravision Flexview Crane Assist Supravision Flexview Crane Assist - Ett nytänk inom sektorn byggranar. Här lanserar Supravision ett system som effektivt kan ”följa lasset” med information till kranföraren direkt i monitorn. Hela systemet bygger på välbeprövade komponenter från Supravision och Makita. I stället för kamera med zoom bygger detta på en batteridrift av överföringstransmittern och kameran med mörkersyn och värme. Informationen från kameran vidarebefordras via digital trådlös sändning till recievern placerad ute på kranarmen. Via kabel kommer signalen vidare till monitorn inne i förarhytten. Kamera placerad bak kan kopplas direkt via kabel till monitorn, detta är ett tillval. Föraren har möjlighet att ha bägge bilderna uppe samtidigt.

Med dessa kamerasystem och dess komponenter finns fullständig möjlighet att skräddarsy en lösning för just era behov. Ring oss gärna så hjälper någon av våra duktiga medarbetare att ta fram ett system för just ditt behov!

Supravision Flexview Crane Assist Supravision kamerasystem för krossverk eller andra enheter som behöver trådlös bildöverföring till operatörer. Kameraenheter möjliggör för helt fri placering upp till 100 meter bort! Detta system möjliggör upp till fyra kameror samtidigt. Monitorn har sk, multiview vilket gör att alla anslutna kameror kan ses samtidigt i den 9 tum stora monitorn. 220 volt drivenhet ingår till varje kamera, vilka annars kan matas med 12 till 24 volt

* Exempel på vy från en byggkran

0663-240780 • INFO@MASKINHANDEL.COM • BUSSVÄGEN 2, 89631 HUSUM


26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Se våra erbjudanden på Facebook och Blocket!

Berco orginal är den bästa ekonomiska lösningen för dig som arbetar professionellt med grävning! Kontakta gärna oss, så berättar vi mer. Arvid Engström: Tel. 070 515 00 81 Dan Thelander: Tel. 076 943 42 72 förnamn.efternamn@haggblomab.se

HÄGGBLOM SVERIGE AB • Hantverkaregatan 5C, 57635 Sävsjö Tel. 0382-480 100 • info@haggblomab.se • www.haggblomab.se

Framtidens sågverk är redan här Det digitaliserade sågverket är inte längre en dröm. På Moelven Valåsen i Karlskoga håller det på att bli verklighet. – Det som sker nu kan påverka hela branschens konkurrenskraft, säger Peter Rockedahl, teknisk direktör på Moelven Industrier. Idén föddes på Trä & Teknik 2016. Det resulterade i Vinnova-stödda projektet ”Det digitala

”Vi ville se hur långt det var möjligt att effektivisera ett sågverk.”

Peter Rockedahl teknisk direktör på Moelven Industrier.

sågverket” som Moelven driver ihop med teknikleverantören RemaSawco, forskningssinstitutet RISE och Schneider Electric. Projektet har nu varit igång i drygt ett år. På kommande Trä & Teknik, 28–31 augusti på Svenska Mässan i Göteborg, presenteras de första resultaten. – Tanken var att para ihop den hjärnkraft som finns i forskningsinstitutet med den senaste digitala tekniken, berättar Peter Rockedahl. – Vi ville se hur långt det var möjligt att effektivisera ett sågverk, samtidigt som man håller nere energiförbrukningen

och får ut så mycket värde som möjligt ur varje timmerstock.

Projektet satte upp tre mål: att öka processeffektiviteten med 15 procent, öka produktvärdet med 10 procent och samtidigt minska energianvändningen med 10 procent. Under året har en rad installationer gjorts på sågverket i Karlskoga. T ex används nu röntgenteknik för att granska stockar som mäts in på timmerplan. – På så sätt kan vi avgöra vad de bäst kan användas till. Timmersorteringen blir mer ändamålsenlig, förklarar Peter. – Vad som är helt unikt i det här arbetssättet är att när stockarna väl sönderdelats och torkats så kan vi, med digital teknik, kontrollera om just den här plankan blev så bra som jag trodde när jag

sorterade in den. Samtidigt sker en återkoppling, så att inmätningen av timmer korrigeras – med utgångspunkt från det färdiga resultatet. – Det gör att vi kan spåra varje enskild bit, vi kan se vilken timmerstock den kom från. Timmerstockar varierar ju i dimensioner och kviststrukturer. Vissa passar t ex bättre till paneler, andra till konstruktionsvirke.

Tekniken har lett till ett påtagligt ökat produktvärde. Beställaren kan känna sig trygg i att få just den sågade trävara man önskar, i exakt rätt kvalitet. Inne i sågverket har ett stort antal sensorer, som läser av flödet, installerats. Alla data från sensorerna länkas samman och utnyttjas för att optimera produktionen. Det är enorma datamäng-

Idén till det digitala sågverket föddes på Trä & Teknik 2016. Det resulterade i ett Vinnovaprojektet ”Det digitala sågverket” som Moelven driver ihop med teknikleverantören RemaSawco, forskningssinstitutet RISE och Schneider Electric.

der som ska hanteras. – Det nya är att vi nu kan analysera samband mellan tillverkningens olika delar, säger Mikael Jacobsson på RemaSawco, projektets teknikleverantör. För att få till en effektivare process är det viktigt att maskinerna rullar större delen av tiden. Nu varnar systemet

i tid innan ett tekniskt problem inträffar, vilket gör det lättare att undvika oplanerade driftstopp. – Det höjer värdet på produkterna och ökar lönsamheten för sågverken. På sikt gynnar det hela branschen och stärker de svenska sågverkens konkurrenskraft på världsmarknaden.


EN NY GENERATION SNABBFÄSTEN! Slangbrottsventil

Fjädrar

Secure Lip

Inbyggd slangbrottsventil Alla GJERSTAD snabbfästen har inbyggd slangbrottsventil i cylindern som håller redskapet på plats om hydrauliktrycket från maskinen skulle försvinna.

Extra säkerhet Alla GJERSTAD snabbfästen har inbyggda fjädrar som upprätthåller tryck på kilarna om hydrauliktrycket försvinner.

Extra säkerhet Secure Lip hindrar redskapen från att falla av, om kopplingen av redskap misslyckas.

En ny generation snabbfästen är utvecklade och designade för morgondagens maskiner med tanke på säkerhet, hållbarhet och funktionalitet. For mer information, kontakt: Stefan Söderström på 070-277 65 76 eller stefan@gjerstad.com WWW.GJERSTAD.COM


28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Grönt flygbränsle från skogen Hinnagårds Mekaniska skänker en kättingröjare som auktioneras ut av Toveks auktioner. Pengarna kommer oavkortat gå till Barncancerfonden.

Auktion till förmån för Barncancerfonden

Hinnagårds Mekaniska AB auktionerar ut en AX 150/6 Kättingröjare tillförmån för Barncancerfonden.

– Barnen är det finaste vi har och önskar att alla ska få möjlighet till den vård som behövs när livet är orättvist i unga år. Valet var enkelt och pengarna kommer att gå oavkortat till barncancerfonden, säger Suzanne Johansson på Hinnagårds Mekaniska.

Kättingröjaren kommer att auktioneras ut genom Toveks auktioner och kommer att visas på Borgeby Fältdagar 27-28 Juni 2018 och på Hinnagårds Mekaniska AB. Auktionen kommer att avslutas på Borgeby Fältdagar 28 Juni 2018 klockan 15:00. Värdet är normalt över 100 000kr på detta kättinghuvud.

55 117 svenska bilar går på gas

I slutet av 2017 rullade 55 117 gasfordon på Sveriges vägar. Av dessa var 2 533 bussar, 854 tunga fordon och resterande personbilar och skåpbilar. Och många tror på en växande marknad framöver. Förra året såldes cirka 4 000 nya gasbilar i Sverige. Under hösten tog försäljningen ett rejält skutt och mycket tyder på att trenden håller i sig under 2018. Det nya bonus malus-systemet som införs vid halvårsskiftet kan bli ytterligare ett lyft, tror bilbranschen.

Konkurserna fortsätter att minska

Antal konkurser under mars minskade med fyra procent. Totalt försattes 495 aktiebolag i konkurs, en siffra som kan jämföras med 517 förra året. Detta är sjätte månaden i rad med sjunkande antal konkurser i Sverige. Företagandet går starkt och det första kvartalet uppvisar dessutom en minskning på hela sju procent. Kreditupplysningsföretaget Creditsafe presenterar positiva siffror för konkursstatistik under årets första kvartal. Totalt har 1 319 aktiebolag försatts i konkurs, vilket kan jämföras med 1 417 under samma period förra året. På årsbasis är det en minskning med sju procent. Sett över en tioårsperiod är medeltalet 1 505 konkurser under första kvartalet. – Det blev ett starkt första kvartal för Svenskt näringsliv. Konkurserna har minskat med sju procent under årets första månader, en utveckling som vi hoppas består hela året, säger Krister Jonsson, vd på Creditsafe. Positivt är även att konkurserna fortsätter att minska i samtliga storstadsregioner – Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Endast fem av Sveriges län kan uppvisa en ökning av antalet registrerade konkurser hittills i år.

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Luleå tekniska universitet har i en förstudie hittat en lösning som innebär att dagens fossila bränsle för svenskt inrikesflyg kan bytas ut mot bioflygbränsle tillverkat av skogsrester. – Vi har hittat en lösning där dagens bränsle för inrikesflyget i Sverige i en nära framtid kan bytas ut mot bioflygbränsle producerat av svensk skogsråvara. Vi vet tillverkningstekniker som fungerar och vi vet att tillgången på restprodukter av svensk skog är mycket stor, säger Fredrik Granberg, projektledare vid energiteknik, Luleå tekniska universitet. Under 2017 genomförde forskarna en förstudie för produktion av grönt flygbränsle. Studien visar att teknik baserad på förgasning av biomassa i kombination med en förvätskningsprocess, så

Nu vill forskarna demonstrera tekniken bakom tillverkningen av bioflygbränslet och göra kommersiella inrikesflygningar i Sverige.

kallad Fischer Tropschsyntes, kan ge konkurrenskraftig och hållbar produktion av bioflygbränsle av skogsindustrins

”Vi har en skogsindustri med en mycket utvecklad och effektiv råvarulogistik.”

Erik Furusjö forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

restprodukter. Verkningsgraden för produktion av grönt flygbränsle från de två mest lovande skogsråvarorna grenar och toppar (GROT) och svartlut är cirka 40 procent. Forskarnas slutsats är därför att Sverige skulle kunna bli självförsörjande på bioflygbränsle med den tillverkningsteknik de föreslår. – Vi har en skogsindustri med en mycket utvecklad

och effektiv råvarulogistik och det ger fördelar. Vår utvecklade massaindustri har även väldigt bra möjligheter att integrera produktion av biodrivmedel, vilket kan sänka produktionskostnaderna för bioflygbränsle, säger Erik Furusjö, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och adjungerad professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Johan Beermann ny vd på Norrvidinge Norrvidinge har de senaste åren utvecklats till ett av de ledande företagen i Skåne inom transportoch maskintjänster samt återvinning och försäljning av anläggningsmaterial.

Nuvarande vd Martin Nilsson och styrelsen har gemensamt beslutat utse Johan Beermann till ny vd med uppdraget att fortsätta utveckla koncernen mot nya mål. Johan Beermann tillträder tjänsten den 3 april i år. – Framöver kommer jag att verka som Vice vd och huvudsakligen arbeta med marknads- och affärsutveckling, säger Martin Nilsson.

Johan Beermann är 51 år och har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom transport- och maskinsektorn. Senast som vd för Östschakt och tidigare bl a som divisionschef inom GDL koncernen med ansvar för anläggningssegmentet. – Inom Norrvidinge är vi mycket glada över att Johan antagit utmaningen

”Inom Norrvidinge är vi mycket glada över att Johan antagit utmaningen att ta företaget vidare i utvecklingen.”

Per-Erik Troneus styrelseordförande i Norrvidinge.

Från vänster: Johan Beermann, Per-Eric Troneus, Martin Nilsson.

Foto: Norrvidinge

att ta Norrvidinge vidare i utvecklingen mot att vara den ledande aktören på transport- och maskintjänster och anläggningsmaterial i södra Sverige. Norrvidinge har en stark position i mark-

naden och med Johans erfarenhet och kompetens kommer Norrvidinge ytterligare skapa hållbara värden, säger Per-EricTroneus, Styrelseordförande i Norrvidinge.


PROVKÖRNING ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

29

ABG's skräddarsydda bränsleanläggningar Vi kan erbjuda både liggande och stående cisterner upp �ll 180 000 liter, samt e� bre� sor�ment av ADR-godkända tankar i olika u� öranden. Vi har även cisterner för placering under jord. Med �llgång �ll en modern produk�onsanläggning har vi möjlighet a� må� anpassa och utrusta din tank enligt önskemål.

TRANSPORTGODKÄND ADR/IBC-TANK INKL GAVELSKÅP TMS 750-3000 LITER

TRANSPORTGODKÄNDA KOMBI CONTAINERTANKAR Från 1000-2500 LITER

Standardutrustning: Monterad i miljölåda Förstärkt för mobilt bruk, stöld- och slagskyddad, Påfyllning, Lu� ning, Överfyllnadsskydd, Övertrycksven�l, Nivåmätare, kulven�l och sugrör i låsbart utrymme ovan sida tank gavelskåp (djup 600mm) Standardfärg Grå

Dubbelmantlade ADR godkända transpor� ankar, går a� få i olika u�öranden. Standardutrustning: 2" Påfyllning, Nivåmätare, Överfyllnadsskydd, Kulven�l 2 st 1" Sugrör. ADR / RID 2011 godkänd / U1202 och UN1203.

Oxelgrensvägen 25, 152 42 Södertälje Tel. 08-549 530 00 • info@abg.se

Besök gärna vår nya hemsida! www.abg.se

Tack till alla som besökte vår monter på Elmia Wood!

ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se

KVALITET • RESURSER • KOMPETENS


30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018 PROVKÖRNING

Kompakt SUV från Jaguar Med över 30 000 bilar sålda under 2017 går det fortsatt starkt för premium-SUV-segmentet Sverige. Volvo är självklart marknadsledande, men andra premiummärken som BMW, Mercedes och Audi har länge funnits i samma segment. Nu får de konkurrens. Jaguar E-Pace är Jaguars första kompakta SUV och en del av Pace-familjen, en familj som inkluderar Jaguar F-Pace som vunnit inte mindre än två prestigefyllda priser. F-Pace utsågs till World Car Design of the Year 2017 och World Car of the year 2017. Med i Pace-familjen finns också den kommande 100 procent elektriska I-Pace, som hade premiär 1 mars under en webblansering, och som senare

kommer att kunna beskådas på motormässan i Geneve. Tillsammans med dessa två bilar finns E-Pace, en bil vars design är tydligt inspirerad av sportbilen F-Type. Strålkastarna är direkt hämtade från sportbilen, och bilens linjer och bakparti är tydligt inspirerade av F-Type. 21-tumsfälgar och många möjligheter att själv påverka bilens köregenskaper så som gasrespons, fjädring och styrutslag understryker bilens sportiga image. Det finns fyra olika motoralternativ med E-Pace som alla är baserade på Jaguars modernaste 2.0 liters Ingenium aluminiummotorer i både bensin- och dieselvarianter, alla med fyra cylindrar.

Dieselmotorerna finns med 150, 180 respektive 240 hästkrafter. Versionen med 150 hästkrafter respektive 180 hästkrafterk diesel kan fås med manuell växling och för 150 hästkrafter finns det möjlighet att välja till fyrhjulsdrift. 180 hästkrafter och 240 hästkrafter kommer med fyrhjulsdrift som standard.

bra att vistas i Jaguar E-Pace. Bland annat är det standard med 4G WiFi-anslutbarhet med möjlighet att ansluta upp till åtta enheter. Därtill finns det hela fem USB-uttag. Från förarsätet har man utsikt till Jaguars Touch Pro 10-tums pekskärm och rakt framför ögonen full koll på hastigheten och varvtalet via en 12,3-tums digital display.

Bensinversionen erbjuder två olika motorer, 250 hästkrafter och 300 hästkrafter. Båda med fyrhjulsdrift och automatväxellåda. Den kraftfullaste versionen klarar en topphastighet på 243 km/tim och gör 0-100 km/ tim på 5,9 sekunder. På det hela taget känns det

Även om bilen är mycket välutrustad, ja till och med från standardversionen, finns det gott om möjligheter att komplettera med annan utrustning. Först och främst kan man välja mellan den ordinarie versionen och R-Dynamic.

”Kompakta suvar ger tillverkaren tillväxt och köparen prestige. Det är med andra ord hög tid för Jaguar att kliva in i klassen”

Jaguar E-Pace är det senaste Jaguar F-Type, och som ska locka

Foto: Hampus Rosencranz

Jaguar E-Pace är det senaste tillskottet från Jaguar. En kompakt SUV, som hämtar sin design från sportbilen Jaguar F-Type, och som ska locka till sig nya Jaguar-kunder. Modellen ska inte blandas ihop med den många gått och väntar på – det vill säga elbilen I-Pace som hade premiär vid en weblansering den 1 mars.

Per Eriksson

per@anlaggningsvarlden.se

Snygga fälgar

Alla Zemmler Multiscreen-dubbeltrumssiktar klarar sortering av många olika material som jord, sand, grus, sten, kompost, träflis, byggavfall, återvinningsmaterial, ersättningsbränsle och slagg i kornstorlekar från 2 mm upp till 80 mm. Tack vare dubbeltrumstekniken är det möjligt att sortera materialet i tre fraktioner i ett enda steg.

Sortering i

3 fraktioner

 Sortering: 3 fraktioner i bara ett arbetssteg (fina, mellanstora och grova produkter).

 Stabilitet: Solid konstruktion av den inre trumman skyddar den yttre sikten mot skador från grövre material.

 Effektivitet: spara kostnader och minska arbetsinsatsen (mindre tid, personal och ytterligare maskiner).

Tel. 070-232 59 97 • mttrading@telia.com • www.mttrading.se


PROVKÖRNING ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

31

Fakta. Jaguar E-Pace D180 Miljö

Koldioxidutsläpp: 139 gram/km Bränseförbrukning: 5,6 liter per 100 km under blandad körning. Miljöförmåner: Nej

Ekonomi

Grundris: från 412 900:Årlig fordonsskatt: 2 563:-

Teknik

tillskottet från Jaguar. En sportig och kompakt SUV, som hämtar sin design från sportbilen till sig nya Jaguar-kunder. Siktet är tydligt inställt på BMW X1 och Audi Q3.

Motor: Fyrcylindrig diesel, turbomatad. Cylindervolym: 1 999 cm³ Max effekt: 180 hk vid 4000 varv/minut Max vridmoment: 430 Nm vid 1 750 varv/minut. Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdriven. Växellåda: Niostegad automat. Fjädring: Fram: fjäderben med dubbla triangellänkar. Bak: multilänkaxel Styrning: Hydraulisk servo.

Acceleration: 0-100 km/tim: Cirka 9,3 sek. Toppfart: 205 km/tim.

Minus:

• Dyr extrautrustning • Något stötig gång • Inte lika mycket premium som Audi och BMW

Energideklaration A++ <50 A++ A+ 51–75 A+ A A. 76–95 B B. 96–120 C C. 121–150 D D. 151–175 E E. 176–200 F. Över 200 F EU:s mål 2020: 95 g/km Sverige-snitt: 142 g/km

Mått/vikt

Väldesignad.

• Snygg design • Bra terrängegenskaper • Bra interiör

Koldioxidutsläpp per kilometer (gram) 139 g/km

Prestanda:

Riktigt fin inredning.

Plus:

Längd/bredd/höjd (cm): längd 439, bredd 198 höjd 165 Lastutrymme: 577/1 234 liter. Tjänstevikt: 1843 kilo. Maximal dragvikt: 3000 kilo.

Häng med – Häng på

Waldung-Kärran

®

Följ oss på Facebook

Tel 070-491 08 93 • www.waldung.se

För grävare...av grävare...

C


32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Ny generation bandgrävare från JCB R o c e s t e r, E n g l a n d Efter fyra års utvecklingsarbete och en investering på 110 miljoner pund lanserar nu JCB en helt ny generation grävmaskiner. Projektet har fått namnet X-Series och först ut är 20-tonaren 220X LC. Maskinen är helt nyut- mer att användas över vecklad och många änd- hela X-serien. Den är 100 ringar man gjort kommer mm längre än tidigare efter en nära dialog med och hytten är en hel memed både befintliga JCB- ter bred, vilket gör den kunder och entreprenörer 15 procent större än den förra generationen. Hytsom inte kör JCB. ten har platt glas runt om. Maskinen har blivit något Mest imponerande är den bredare, jämfört med den låga ljudnivån som nu utgående modellen. Med sänkts till 68 dB(A) inne en bredd på 2,7 meter har i förarhytten, från tidigare maskinen blivit tillräck- 73 DB(A). ligt stor för att bommen kunnat centreras. Service- Det är gott om förvaåtkomst är från marknivå ringsmöjligheter i den eller ovanpå maskinen. nya hytten och för högsta Driftsäkerhet och längre komfort kommer JCB serviceintervaller har varit 220X LC Nordic Edition centralt vid utvecklingen. med Grammer Super de Till exempel, byte av hy- luxe stol. För att minska drauloljefilter ökas till stressen för föraren har 5000 timmar, och luftfilter JCB lagt ner mycket artill 2000 timmar utan be- bete på design, placering och prioritering av knaphov av förfilter. Enligt JCB har man par och funktioner. De knappar och funkhaft stort fokus på förarmiljön och hytten i den tioner som används mest nya strukturen som kom- är placerade lätttillgäng-

Fakta: JCB 220X LC Nordic Edition Motor: JCB Ecomax Steg IV. 4,8 liter. Effekt: 173 hästkrafter. Hydraulik: Kawasaki (ventiler från Kayabe) med två pumper som levererar 2x228 L/min. Utrustning: (urval) 360 belysning innehållande 14 ledlampor, Ledbelysning i serviceluckorna Inbyggd dieselpump, Advanced tool select Back och sidokamera, Grammer Super de luxe stol. Pris: Från 1 900 000 kronor ex. moms.

”JCB har jobbat fokuserat för att bygga upp säljorganisation i Sverige den sista tiden.”

Eliasabeth Levinsohn pr- och marknadschef på JCB Sales Sverige.

ligt. De som inte används så ofta sitter någon annanstans. Enligt JCB kommer föraren använda 50 procent mindre tid för att trycka på olika funktioner med denna inställning. Motorn är en 4,8 liters JCB Ecomax på 173 hästkrafter (Steg IV utan partikelfilter, men med Adblue). Hydrauliken är det senaste från Kawasaki med två pumpar som levererar 2x228 liter per minut. Den totala komponentsammansättningen säkerställer förbättrad genomströmning i hydraulsystemet, vilket resulterar i 15 procent lägre bränsleförbrukning och 10 procent högre produktivitet. Genomgående under presentationen av den nya maskinen var att den byggts extra solid. Till exempel har sidoluckorna dubbla plattor med kraftiga gångjärn och stängningsmekanism. I serviceluckorna finns även ledbelysning, speciellt efter förfrågan från skan-

JCB startar den nya generationen grävmaskiner med en 22 tonare och maskinen är levereras med bland annat kraftigare belysning, lyxigaste förarstolen och back- och

dinaviska kunder. Man kan få maskinen levererad med centralsmörjning från fabrik, men om man föredrar att smörja manuellt, har JCB X-series utformats så att tillgången är lättare och man kan smörja alla punkter från en koppling. Maskinen som lanseras på den svenska markna-

den kommer benämnas 220X Nordic Edition och levereras från fabrik med bland annat 360° belysning innehållande 14 ledlampor, ledbelysning i serviceluckorna, inbyggd dieselpump, Advanced tool select, back- och sidokamera och Grammer Super de luxe stol. Priset på 220X LC startar vid 1,9 miljoner kronor.

– Maskinen är viktigt för JCB inte bara globalt, men givetvis även på den svenska marknaden där vi ser att denna högkvalitativa och moderna maskin kan dra förtjänt uppmärksamhet även mot våra andra modeller, säger Markus Möller, Sverigechef för JCB Sales.

RANDEX AB • Box 622 • 531 16 Lidköping • Tel. 070-321 58 73 • ole@randex.se • www.randex.se

PER ERIKSSON per@anlaggningsvarlden.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

33

SKOGSBAND! Kedjor & band

Efter fyra års utvecklingsarbete och en investering på 110 miljoner pund lanserar nu JCB en helt ny generation grävmaskiner.

Bärande band

Beg piggkedjor 23,1-26 ca 70% 10.000:Beg piggkedjor 710-26,5 ca 90% 12.000:Beg piggkedjor 700/70-34 fina 17.000:Beg piggkedjor 700/55-34 fina 15.000:Nyrenoverade Olofsfors Eco-Track soft 710-26,5 36.000: Helrenoverade förstärkta bärande Baltic 600-26,5 36.000:-

Helrenoverade Olofsfors Baltic 600-26,5 32.000:-

Vi renoverar dina band! Fast pris 18.800:inkl. material och arbete.

De knappar och funktioner som används mest har placerats lättillgängligt på nya JCB X-series.

EVO-band Ett par renoverade Olofsfors Evo 710-26,5 34.000:-

Vi tar gärna inbyten och vi köper även in band, banddelar och lösa plattor. Vi säljer även lösa slitdelar som brodd, halvmånar och alla sorters bandlås. Just nu har vi fyllt på lagret med bandspännare både mekaniska och hydrauliska.

Tel 073-982 87 72 • andersved@icloud.com • Råby 14, 775 96 Krylbo

Fyra års väntan är över. JCB:s innovationschef Tim Burnhope var mycket nöjd över att äntligen få visa upp den nya generationen grävmaskiner för fackpressen. redan i produktion. Maskinen som lanseras till svenska kunder kommer benämnas 220X Nordic Edition och sidokamera. De maskinen som lanseras härnäst är lättare modeller. De tyngre kommer lanseras senare.

Foto: Per Eriksson

”Vi ser att denna högkvalitativa och moderna maskin kan dra förtjänt uppmärksamhet även mot våra andra modeller.” Markus Möller Sverigechef på JCB Sales. Markus Möller, JCB.

Hytten på JCB 220X LC är nu 100 mm längre.

NÄR DET GÄLLER ÅTERVINNING Vi krossar asfalt, betong, stamved m.m. Tar fram den fraktion du önskar

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna! MSG95G/721 * Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

6 950:-

(Normalt Riktpris: * 8 450:-)

MSG95A/722 * Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

Försäljning av täckbark Välkommen att kontakta oss!

Tel 070-834 08 52 • info@bernt-olofs.se • www.bernt-olofs.se

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

11 950:-

(Normalt Riktpris: 16 150 :-)

WWW.HYTTKOMFORT.SE Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se


34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

Tiltrotatorn med den snabba och kraftfulla tekniken! Upp till 20 000 Nm och 20 varv/minut. Klarar kontinuerlig rotation som vid till exempel jordborrning. ES Hydagents proportionalventiler, styrsystem och joysticks.

Eldrivna sandspridare för t.ex. sand, salt, klorcalcium och krossgrus. Enkel och funktionell teknik. Manuell omställning mellan höger och vänster halva, samt spårspridning ingår som standard, växling kan ske med fylld spridare. Bilspridarna är galvaniserade.

Sandspridarskopa för hjullastare med fäste för BM, Trima eller Zettelmeyer. Volym 0.9m³, 2,0m³ 2,5m³ samt 3,7 m³.

rano.se

Besök oss på: www.cont

STÖDKANTLÄGGARE Hydrauldriven stödkantläggare med hög kapacitet för lastbil. Materialet matas fram av ett transportband som styrs av en nivåvakt i läggarhuvudet. Strängen packas med vibrator.

Nykonstruerad borste som tillval

CONTRANO Tel. 0223-159 90 • 070-542 99 90 • info@contrano.se

Peab Asfalt förvärvar Asfaltpartner i Väst

Peab Asfalt AB har förvärvat den asfaltverksamhet som hittills bedrivits av Asfaltpartner i Väst AB (ASPA AB). Bolaget har varit verksamma i Västra Götaland med tyngdpunkt på Göteborg och Boråsregionen och förvärvet blir därmed en del av Peab Asfalts strategi att bli den bästa asfaltleverantören i Västsverige. Den förvärvade verksamheten håller en mycket hög professionell nivå och förvärvet blir en viktig del i att uppfylla Peab Asfalts strategi.

2018

Norditek kommer att vara exklusiv återförsäljare för hela sortimentet av finska Tanas sortiment av avfallskompaktorer, Shark avfallskrossar, trumsiktar och skivsiktar. Alla försäljnings- och marknadsaktiviteter för ny utrustning, reservdelar, och eftermarknad inklusive service hanteras av Norditek på den svenska marknaden.

Norditek blir representant för Tana

Den finska tillverkaren av miljöteknikutrustning, Tana Oy och den svenska specialisten för återvinningsutrustning, Norditek AB har kommit överens om ett samarbete på den svenska marknaden. Norditek AB kommer att vara exklusiv återförsäljare för hela sortimentet av TANA-utrustning. – Vi är glada att kunna presentera vårt partnerskap med Norditek. Det är ett nöje och privilegium att ha en så stark partner som Norditek i Tana-teamet som stöd för våra försäljnings- och marknadsaktiviteter i Sverige. Med sin långa historia av bra service och deras professionella

försäljnings- och serviceteam är vi övertygade om att innehållet i vår slogan ”From Waste to Value” kommer att uppfyllas för våra kunder inom återvinnings- och avfallshanteringsindustrin, Kari Kangas, vd på Tana. Vi strävar efter att uppnå en tvåsiffrig marknadsandel i slutet av 2018.

Norditek är exklusiv återförsäljare för flera varumärken inom den tunga återvinningsindustrin, grus- och bergbranschen samt biomassaindustrin. Norditek tillverkar vindsikten VS1220 och virvelströmseparatorn EC1000 i Sverige.

Tana Oy är ett miljöteknikföretag som specialiserat sig på maskiner och utrustning för mekanisk bearbetning av avfall. Företaget, historiskt känt för sina Avfallskompaktorer, är idag också känt för sina återvinningsma-

skiner, främst den långsamtgående krossen som är unik i mångsidighet. Tana är en pionjär inom området för användandet av elektriska styrsystem, intelligens och telematik i sin återvinningsutrustning. Tanas produkter exporteras till 70 länder genom sitt omfattande nätverk av lokala distributörer. Tana har en andel på 20% av marknaden för Avfallskompaktorer och är marknadsledande i flera länder.

Nordicc lanserar Sweepex-borste för tuffa tag Bergsborsten är en kraftigare variant av SweepEx som Nordicc har i sitt utbud. Den är tillverkad i 10mm stål för att tåla jobb i tuffare miljöer.

Arbetsuppgifter som är lämpliga för Bergsborsten är t.ex utjämning och spridning av ballast vid järnvägsarbeten, avtäckning av berg innan sprängning m.m. Sedan fungerar den naturligtvis lika bra till alla andra uppgifter som har gjort SweepEx så populär hos grävmaskinister: allmän städning efter utfört grävjobb, planering av jord, sopa bort jord, grus

Bergsborsten är en kraftigare variant av SweepExborsten från Nordicc. Den är tillverkad i 10mm stål. Borsten på bilden är 1200 mm bred.

och skräp från gräsytor - listan kan göras lång. Bergsborsten har 15 rader borst och är helt mekanisk

utan rörliga delar, den är alltså helt säker att jobba med bredvid människor. Den finns med alla till-

gängliga grävmaskinfästen. Andra bredder kan tillverkas på begäran.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

DITT NYA HEM GÅR SOM EN DRÖM.

Med MAN:s nya skräddarsydda hyttinredning känner du dig hemma när du är borta. Varje lastbilsförares ”andra hem” är nu ännu bekvämare med en omarbetad inredning, helt inskjutbar kylbox och ett nytt operativsystem med många fler funktioner. Tack vare den Stop & Go-adaptiva farthållaren blir körningen nästan automatisk. För dig betyder det mer komfort och mer säkerhet, vart du än ska åka. Klicka in på www.interior.man för mer information.

SKYDDA DIN DIESEL

Sveavibra III – när du vill ha full e�ekt! Tippvibratorn som skakar alla flak – ordentligt! Hos oss hittar du vibratorer för alla tillämpningar!

- Dieselstöldskyddet www.protqtor.se - info@protqtor.se mail@sveadiesel.se

www.sveadiesel.se

Tel. 08-764 66 10

35


36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Renat skogsavfall ger framtidens produkter Lignin är den största restprodukten från svensk skogsindustri och har hittills huvudsakligen som bränsle. Forskare på Wallenberg Wood Science Center vid KTH har nu visat ett sätt att rena lignin för att tillverka miljömässigt hållbara material och produkter. – Det här är ett riktigt forskningsgenombrott, säger Martin Lawoko, universitetslektor på KTH och den som lett forskningsarbetet. Han berättar att han och de andra forskarna bara befinner sig i början av en ny tidsepok vad gäller den största restprodukten som våra skogar ger. Generellt sett har det fram tills idag

inte funnits någon tillämpning för ligninet. Detta samtidigt som det pågått mycket forskning om det i världen. Att forskningen fram till idag inte burit frukt beror bland annat på att materialet är heterogent, det vill säga är en blandning av molekyler med olika kemiska egenskaper. Det som gör KTH-fors-

karnas studie unik är att de kommit på ett sätt att separera ligninet till ett homogent utgångsmaterial och därmed öppna för möjligheterna för att kunna modifiera ligninet vidare till funktionella material. – Dels kan vi rena lignin med en miljövänlig metod, dels kan vi ge lignin nya kemiska egenskaper på ett kontrollerat sätt. Det gör att forskningen kan användas för att utveckla lignin för helt nya produkter, till exempel för specialkemikalier och bioplaster.

Redskaparna tar över Maxbro Joyroller Redskapstillverkaren Redskaparna i Söderala kommer i fortsättningen tillverka och sälja Maxbro Joyroller. Rolf Mannbro på Maxbro väljer nu att lämna över den välkända produkten till Bengt Jansson på Redskaparna. Maxbro rotorteknik har i mindre omfattning tillverkats sedan början på åttiotalet. – Entreprenörerna efterfrågar nu en mer kraftfulloch snabb rotorteknik, vilket är signifikant för Maxbrotekniken, säger Rolf Mannbro, grundare av Maxbro AB och som utvecklat Maxbro Joyroller och fortsätter: – Jag anser att tiden är

Tillsammans med sina tyska partners MIT Messund Prüftechnik och Anix kommer Holte visa pro-

dukter för precisionsmätning av asfalt och betongskikttjocklek och för att lokalisera bultar i betonggolv.

Någon brist på råvara råder inte. Lignin utgör runt en fjärdedel av trä och är en restprodukt när man framställer pappersmassa. – Från den så kallade

Foto: Josefin Illergård.

kraftprocessen - vilket ligninet vi forskat om kommer - produceras 70 miljoner ton per år i världen. Ungefär fem procent av detta kommer från Sverige. Här finns det en stor potential.

”Detta är ett bättre och mer hållbart sätt att tillvara skogsavfallet på än att bara elda upp det.” Martin Lawoko universitetslektor på KTH.

Komplett sortiment av siktmedia Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

NÄR DETALJERNA AVGÖR Hälsingeföretaget Redskaparna AB tar nu över tillverkningen av Maxbro Joyroller från Maxbro AB.

Foto: Maxbro AB.

Holte visar nya produkter på Vei og Anlegg

Norska elektronikföretaget Holte Electronics ställer ut på norska maskinmässan Vei og Anlegg. Där kommer företaget visa produkter för precisionsmätning.

Martin Lawoko, universitetslektor på KTH. I handen håller han lignin. – Det här är bara början. Möjligheterna med det nya konceptet är stora och kommer att utforskas vidare säger han.

mogen för att Bengt Jansson på redskaparna tar över tillverkningen av Maxbro Joyroller, i synnerhet nu när signalerna från branschen är så positiva. Rolf Mannbro har dessutom ett nytt patent för enkel och säker koppling av redskap utan el eller elektronik på grävarm eller tiltrotatorer. Automatisk koppling av hydraulik är en teknik som tills vidare också kommer att fortsätta ingå i Maxbros produktsortiment.

Möjligheten att använda lignin i framtagningen av just bioplaster och andra applikationer innebär enligt Martin Lawoko ett stort bidrag till bioekonomin eftersom man kan ersätta fossilbaserade material och bränslen. – Det här är bara början. Möjligheterna med det nya konceptet är stora och kommer att utforskas vidare.

– Elektronisk mätning av asfaltens tjocklek mot små aluminiumreflektorer under asfalten ger en objektiv dokumentation av den applicerade tjockleken, sparar mycket kärnborrning och gör det lätt att följa slitaget, säger Stian Holte, vd på Holte Electronics. Anix erbjuder utrustning för styrning av jämnhet och bärkapacitet på belagda ytor.

Vid första anblicken ser Finnskogsvalsen ut som vilket matarhjul som helst, men när du provat förstår du skillnaden.

ÖKT

TS PATEN

Finnskogsvalsen är e� svensk�llverkat matarhjul med op�malt grepp och låg vikt som varken sliter på trädstammen eller din ekonomi. Med Finnskogsvalsens låga pris och långa hållbarhet blir våra kunder vinnarna i skogen, där alla marginaler räknas.

Finnskogsvalsen Variable Offset Nu lanserar vi matarhjul med variabel offset för alla fyrhjulsdrivna skördaraggregat. Med variabel offset hålls stammarna all�d mi� på hjulet, oavse� dimension.

Svensk� llverkade matarhjul av högsta kvalitet � ll rä� pris!


kunder”.

Våra duktiga montörer är vana att arbeta i olika branscher och mot olika krav.

flera andra branscher.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

Att hyra sin maskin istället för att köpa har många fördelar. Det ger dig snabbt ökad kapacitet, gör dig mer flexibel och går dessutom i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Att inte behöva binda kapital kan för en del innebära ekonomisk trygghet, pengar som kan användas till andra investeringar.

Rätt rivningsEtt internationellt utrustning företag på väg framåt för rätt jobb. Ett internationellt Atlings framgångarVärdeskapande bara fortsätter processer sedan starten 1947

En kontakt in

unden väljer vilken del av företaget som de vill ta el av, men våra affärer ska minst innehålla ett av ljande grundkoncept. Välj själv vilken enhet du vill

För att underlätta för våra kunder önskar vi att våra relationer skapar ett mervärde inom ett flertal områden. Områden som exempelvis lagerhållning,

Temperume doles esciis ipis molorpo rescim faceatium estias rem volor ab il mi,

Arema erbjuder ett brett företag på av väg framåt ramåt sortiment rivnings- mgångar

a kontakt med. ledtider, fuga. logistiklösningar och nyutveckling av odic temposs equatem evenim im nos quikorta dolorepelest Et fugitatur? produktervoluptaecest och tjänster. elitemquas de oditinciist, Ped et esto volupta spelendanis evel earuntorrum

Vision

od quo et des ut volo doleceptate as aspicti usciis es rem. Mus exerrovid eum iment.

s fra tter sedan Atlingfo nationellt ara rtsä4 b 7 gripar, betongcrushers, starten 19

tlings framtidsvision lyder enligt följande: ”Att Kunder ara kundens Hent förstaval och med kompetens och nya Du hittar våra kunder flera olikaOtas marknader. Voluptatis re nosinom aborehendant necuptas la quo estotaquis escidit lant etoder vara Otas banbrytande Våra större idag ligger tågsektorn, ea sitiåtaganden dolorep erferibus quid inom quosseque pos necuptas inom ea sitimorgondagens dolorep erferibus quid Värdeskapande En kontakt in processer experae.robottillverkning, Ex endandit autemporibus nus, pos pro experae. Exdeendandit knik i samarbete med ochsom framgångsrika fordonsindustrin, verktyg samt unden väljerquosseque vilken delkrävande av företaget vill ta För attpro underlätta för våra kunder önskar vi att quambranscher. explis velecerfero este conseque autemporibus quam explis velecerfero under”. flera relationer andra el av, men våra affärer skanus, minst innehålla ett av våra skapar ett mervärde inom ettmagnis flertal exerovitae seque volores pore dolor sitia vent res pore dolor sitia vent landem rerum ese vel ljande grundkoncept. Välj själv vilken enhet du vill områden. Områden som exempelvis lagerhållning, landem rerum ese vel eum essitio eiur autet eum essitio eiur autet quatquatum doluptata kontakt med. korta ledtider, logistiklösningar och nyutveckling av Värdeskapande processer quis et laut mo con consed quam voluptat. För att underlätta för våra kunder önskar vi att produkter tjänster. Hentoch la quo estotaquis escidit lant våra relationer skapar ett mervärde inom ett flertal Vision quatquatum doluptatquis et laut mo con Voluptatis re nos aborehendant ll områden. Områden som exempelvis lagerhållning, tlings framtidsvision lyder enligt följande: ”Att Kunder consed quam voluptat. harchit iatur? korta ledtider, logistiklösningar och nyutveckling av Voluptatis re nos inom aborehendant harchit iatur? Ximporatiur, adipisci comnihitas och eumnya ipitiae- Du hittar ara kundens förstaval och med kompetens våra kunder flera olika marknader. produkter och tjänster. Ximporatiur, adipisci eum ipitiaesit vid quation iaeptate sinctumVåra större etoder vara rum banbrytande inomnonsend morgondagens åtaganden idagcomnihitas ligger inom tågsektorn, rum sit vid quation nonsend iaeptate sinctum qui autatem expe eleceatias magniae eicit ex-fordonsindustrin, knikKunder i samarbete med krävande och framgångsrika robottillverkning, verktyg samt WWW.AREMA.SE | INFO@AREMA.SE qui autatem expe eleceatias magniae eicit illacepe netflera aut olika vendam repraectur, odflera andra a Du hittarperch våra kunder inom marknader. under”. branscher. UTHYRNING 08-600 70 72doluptatatem experch illacepe net dolor aut vendam requis mi, sus dolorumquae Våra större åtaganden idag ligger inomcones tågsektorn, ka fordonsindustrin, robottillverkning, verktyg samt eos qu praectur, od quis mi, sus dolorumquae cones vendia endae cullacc 08-600 ullanis a 70 vidipis FÖRSÄLJNING 73

väg framåt pulveriserare och

hydraulhammare.

flera andra branscher.

VERKSTAD & FÄLTSERVICE 08-600 70 75

gångeadran s fram Atlingfo ätter s bara rts9 7 starten 1 4

2018

37

Vi erbjuder: Skärande Bearbetning, som vi erbjuder i alla våra enheter, med fokus på modern och effektiv maskinpark. För både korta

Vi erbjuder:

som långa serier.

gångeadran s fram Svetsning, Atlingfo ätter s som viescidit erbjuder Hent la quo estotaquis lanti vår enhet i Alfta Bollnäs Verkstad bara rts9 7 4 Production AB där vi quid idag har ett antal licenserade Otas necuptas ea siti dolorep erferibus 1 n Vi erbjuder: starte quosseque pos pro experae. Ex svetsare endanditär au-utbildade och godkända svetsare. Alla

modern, uppdaterad Vi erbjuder: maskinpark!

temporibus nus, för quam estei EN SS 3834-2. attexplis svetsavelecerfero enligt kraven Skärande Bearbetning, conseque magnis exerovitae seque som vi erbjuder i alla våra enheter, med fokus på Systemmontage, modern och effektiv maskinpark. För både korta • Kolores pore dolor sitia vent landem som vi erbjuder i flerarerum av våra som långa serier. ese vel eum essitio eiur autet enheter, allt quatquatum från det lilladoltill det stora montaget. uptatquis et lauo con consed quam voluptat. Våra duktiga montörer är vana att arbeta i olika Svetsning, branscher och mot olika krav. • Voluptatis re nos harchit somabendant vi erbjuder i våriatur? enhet i Alfta Bollnäs Verkstad Ximporatiur, adipisci comnihitas ipitiaProduction AB eum där vi idag har ett antal licenserade erum sit vid nonsend iaeptate svetsare. Allasinctum svetsarequi är utbildade och godkända autatem eleceatias eicit ectur, od quis förmagniae att svetsa enligt kraven i EN SS 3834-2. mi, sus dolo

Skärande Bearbetning,

som vi erbjuder i alla våra enheter, med fokus på modern och effektiv maskinpark. För både korta som långa serier.

Svetsning, som vi erbjuder i vår enhet i Alfta Bollnäs Verkstad Production AB där vi idag har ett antal licenserade svetsare. Alla svetsare är utbildade och godkända för att svetsa enligt kraven i EN SS 3834-2.

Systemmontage,

Systemmontage, som vi erbjuder i flera av våra enheter, allt från det lilla till det stora montaget. Våra duktiga montörer är vana att arbeta i olika Hjullastare Hjulgrävare Bandgrävare branscher och mot olika krav.

• Rumquae cones doluptatatem endae som vi erbjuder vendia i flera av våra cullacc ullanis a vidipis eos qu. Otas necuptas enheter, allt från det lilla till det stora montaget. ea siti dolorep erferibus quid quosseque pos Våra duktiga montörer är vana att arbeta i olika pro experae. Ex endandit autemporibus nus, branscher mot olika quam explis velecerfero esteoch conseque ma-krav. gnis exerovitae seque volores pore dolor sitia

Minigrävare

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

Liftar

Atlings Maskinfabrik AB

Släpfordon med helheten i fokus.

Atlings koncept står för kompetens inom

Vi erbjuder även mjuka värden som

Skärande Bearbetning, Svetsning och

exempelvis logistik, kvalitet, konstrukt

Systemmontage, men allt sker med fokus

och utveckling tillsammans med våra

på våra kunder.

partners.

Baserat på årtionden av erfarenhet från egen produktion av bl a ”Ilsbo-kärran” och kunskap från att bygga på andra chassityper har vi tagit fram en unik konstruktion, fullständigt anpassad för våra flak och dumperkorgar. Egen produktion av både chassi och påbyggnad gör att vi kan erbjuda kompletta ekipage med genomgående samma funktionalitet, stilrena design och höga kvalitet som våra kunder vant sig vid de senaste 100 åren. Som kund får du en helhetsleverantör med samma leveranstid för både bil och släpfordon. Atlings Maskinfabrik AB Ockelbo

Gävle

Postadress: Box 21, 816 25 Ockelbo

Postadress: Lötängsgatan 13, 803 01 Gävle

ATLING

Besöks- och leveransadress: Hamrångevägen 23, 816 31 Ockelbo

Besöks- och leveransadress: Lötängsgatan 13, 803 01 Gävle

E-post: atling@atling.se ATLINGS MASKINFABRIK AB www.atling.se Ockelbo Box297-557 21, SE 816 00 254 Ockelbo Tel (vx): +46 och leveransadress: Fax: +46Besöks297-416 00 Hamrångevägen 23, 816 31 Ockelbo E-post: atling@atling.se T: +46 (0)297-557 00 F: +45 (0)297-416 00 www.atling.se

Tel: +46 26-54 45 40 26-54 45 50

Fax: +46 Gävle Lötängsgatan 13, SE-803 01 Gävle Besöks- och leveransadress: Lötängsgatan 13, 803 01 Gävle T: +46 (0)26-54 45 40 F: +45 (0)26-54 45 50

Tel 018-34 98 90 info@sorling-ilsbo.se

www.sorling-ilsbo.se

Inducore är en industrikoncern verksam inom områdena fordonspåbyggnader, systemlösningar och komponenttillverkning.

Koppling till Inducore-koncernen: 1. Använd Part of Inducore-märket 2. Använd Elevator Pitch


38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Ny statistik från TMF visar att flerbostadsbyggandet i trä ökade med 29 procent i fjol, en kraftig ökning för tredje året i rad. Läs mer om Mjöstornet i Brumunddal i Norge, världens högsta trähus på sidan 54 i denna tidning.

Nu är träindustrin hetare än på länge Kurvorna för svensk träindustri pekar brant uppåt. Ny statistik från TMF visar att flerbostadsbyggandet i trä ökade med 29 procent i fjol, en kraftig ökning för tredje året i rad. – Branschen sjuder av optimism och nytänkande. – Branschen sjuder av optimism och nytänkande. Det vill vi spegla på årets mässa, säger Stefan Sundqvist, affärsansvarig för Trä & Teknik. Trä som material är den gemensamma nämnaren för mässan Trä & Teknik 2018 som visar hela bredden i näringskedjan: från skog och sågverk till produktion, byggande och snickeri. Men också

utveckling av nya material och forskning. – Det som gör vår mässa unik i Norden är att vi vänder oss till alla professioner som arbetar med eller använder trä, säger Annika Persson, affärsutvecklare på Svenska Mässan. Stort fokus ligger på att bygga i trä. Utvecklingen är exceptionell just nu: Trähusbarometern, som

presenterades av TMF i onsdags, visar att flerbostadsbyggandet i trä ökade med 29 procent i fjol. 2016 var ökningen 55 procent och 2015 35 procent. I absoluta tal innebär det en tillväxt från 1 691 nybyggda lägenheter i hus med trästommar 2014 till 3 797 lägenheter 2017. Produktionen har alltså mer än fördubblats på tre år. Prognosen för 2018 visar en fortsatt stark utveckling. Samtidigt har andelen trähus av den totala bostadsproduktionen ökat från 8,8 procent till 10,9

Foto: Bjørk Ellingsbø/Anti

Det hindrar dock inte att man nu även lanserar en eldriven minigrävare. Vid arrangemanget på företagets huvudkontor i Rocester den 12 mars visade

JCB en liten elektriskt minigrävare. Den eldrivna maskinen väger 1,9 ton och har samma effekt som dieselversionen men är fem gånger tystare. Maskinen drivs av en 48V elektrisk drivenhet. Batteriet består av tre 5 kWt litiumjonbatterier som är väl skyddade i ett separat utrymme. JCB lovar fyra timmars drifttid på full effekt och batterierna är fulladdade på sex timmar.

www.foljebilar.se Kenneth 0708-52 61 82 | Camilla 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Stickan 0708-52 61 85 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

procent. Byggboomen speglas på flera sätt på årets mässa, där byggindustrikoncernen Moelven blir ny samarbetspartner. – Moelven går in både som utställare på mässan och håller flera seminarier på kring att bygga effektivt i trä där de bl a lyfter fram flera case. Trä & Teknik är samlingsplatsen i Norden som visar upp och sprider kunskap om träets alla användningsområden och arrangeras av Svenska Mässan i Göteborge den 28 till 31 augusti.

J​ CB lanserar även elektrisk minigrävare Under presengtationen av den nya x-serien underströk JCB företagets tro på dieselmotorn genom att även förhandsvisa en ny steg V-motor som företaget utvecklat.

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro

JCB kastar sig in i marknaden för elektriska grävmaskiner med en 1,9 tons minigrävare som kan köras på full effekt i fyra timmar på fulladdat batteri.

Vågsystemet kommer som standard till nästa generations grävmaskiner från Caterpillar.

Vågsystem från Caterpillar Att utrusta entreprenadmaskiner med vågsystem är viktigare än någonsin. Dels handlar det om effektivitet och att veta exakt hur mycket material som hanteras, dels handlar det om ett ökat rapporteringskrav från beställare. Att lasta rätt är en ba– Förutom att vågsystemet ger föraren full lansgång. Överlast bryter kontroll skapas ett kor- mot lagar och förordningrekt faktureringsunder- ar och ger ökad bränslelag vilket är en trygghet förbrukning och slitage. för kunden, säger Anders Underlast innebär att proForsberg, produktchef på duktiviteten förloras. – Ett vanligt scenario Pon Equipment. är att många hellre underEn annan viktig parame- lastar för att vara på den ter är lagstiftningen som säkra sidan. Ur effektiviinnebär att grävmaskins- tetssynpunkt innebär det föraren också riskerar att att om man fyller lastbilen bötfällas om lastbilsföra- till 90% varje gång så är var tionde lastning i ren stoppas för överlast. onödan.

”Ett vanligt scenario är att många hellre underlastar för att vara på den säkra sidan.”

Anders Forsberg produktchef på Pon Equipment.

Att använda vågsystemet är lätt. Föraren ställer in den önskade målvikten i displayen och systemet känner av när vikten är uppnådd. Under lastningen går det även att se i realtid hur mycket som lastas.


Oljeavskiljare

Oljeavskiljare för dig med höga krav på reningsgrad NÄR DET GÄLLER ATT VÄLJA RÄTT OLJEAVSKILJARE FÖR DIN VERKSAMHET, ÄR DET DAGS ATT LITA PÅ EXPERTER INOM OLJEAVSKILJNING Rotationsgjuten konstruktion på utvalda modeller. • Kompakt och robust • Kräver mindre återfyllning • Lätt och enkel att hantera

› Konstruerad för enkel

› Inkluderar slam och

installation, du spar både tid och pengar.

› Certifierad enligt EN858-1och PPG3 för fullständig trygghet.

› Oljelarmsgivare finns (krävs enligt EN858-1 och PPG3).

sandlagringsvolym.

› Ventilationsöppningar i halsarna. › Underhåll utförs i marknivå. › Modeller av GRP eller PE tåliga och hållbara.

› CE-märkt.

ÄlvestadTanken – Proffs på miljösäker förvaring – För mer information om oljeavskiljare, besök vår hemsida på: www.alvestadtanken.se

Björn Tel. 0708-15 68 77 • 031-763 20 24 bjorn@dmk.se • bringeland@dmk.se Vagnmakaregatan 1D • 415 07 Göteborg

DMK SERVICECENTER AB

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

MASKINER FÖR SNABB LEVERANS:

Volvo EW 160E 8000 tim................2012 Volvo EC 220EL ............................2018 Volvo EC 140EL 1000 tim................2016 utrustas enl. kundens önskemål.

Volvo A25G 4000 tim ....................2016 Volvo EW 160E ..............................2018 Volvo Ecr 235E 245 tim..................2017 utrustas enl. kundens önskemål.

Boka vårens kurser redan idag!

Arbete på väg Nivå 1 och Nivå 2 ....................... 16 April .........Oskarshamn Esa 14 Fackkunnig.............................................17 April .........Kalmar Esa 14 Tillträde ..................................................17 April..........Kalmar Mobil arbetsplattformar....................................17 April .........Visby Bam Bättre Arbets Miljö ................................... 17 April .........Kalmar Mobil aArbetsplattformar .................................18 April .........Västervik Validering Teleskoplastare.................................18 April .........Visby Arbete på väg Nivå 1 Och Nivå 2........................20 April..........Kalmar Yrkeskompetens (YKB 4) ...................................20 April .........Oskarshamn Röjsågsutbildning ............................................ 23 April .........Värmdö² Esa 14 Tillträde ................................................. 24 April .........Visby Esa 14 Tillträde + Ebr Kj 41................................24 April .........Visby² Ebr Kabelförläggning Enligt Kj 4....................... 25 April .........Visby Ebr Kabelförläggning ........................................26 April .........Kalmar Yrkeskompetens (YKB 3) ...................................26 April .........Oskarshamn Yrkeskompetens (YKB 2) ...................................27 April .........Oskarshamn Arbete på väg Nivå 1 + 2 Och Nivå 3a...................2 Maj..........Oskarshamn Arbete på väg Nivå 1 Och Nivå 2 ...........................2 Maj..........Oskarshamn Arbete På Väg Nivå 1 Och Nivå 2 ...........................4 Maj .........Västervik Arbete På Väg Nivå 1 + 2 Och Nivå 3a...................7 Maj..........Varberg² Arbete På Väg Nivå 1 Och Nivå 2 ...........................7 Maj .........Varberg

Arbete på väg, Grävmaskinutbildningar, Elsäkerhetsutbildningar, Maskinförarutbildningar, Arbetsmiljöutbildningar, Truckutbildningar, Byggsäkerhet utbildningar m.m."

Se fler bilder och information om våra maskiner i vår butik på Blocket!

Ö. Bringeland Maskinhandel Öyvind Tel. 0708-15 68 30 • 031-15 68 30 • oyvind@dmk.se Adler Salvius gata 15 • 411 11 Göteborg

Tel 020-45 44 00 • info@motiverautbildning.se


40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Volvo och SLP säljer till ny gruvsatsning Ett åttaårigt kontraktet med gruvbolaget Kaunis Iron har tecknats av Volvo Lastvagnars återförsäljare Wist Last & Buss och omfattar leasing av omkring 30 stycken malmtransportekipage.

Malmtransporterna är planerade att starta i slutet av juli i år. Kaunis Iron kommer, genom ett transportbolag som ägs av Kaunis Holding, köra sträckan Kaunisvaara-Pitkäjärvi med 90-tons malmekipage sju dagar i veckan, dygnet runt, med en vo-

”Vi ser fram emot att tillsammans med SLP och Kaunis iron optimera transporterna.”

Mats Karlsson Ek vd på Wist Last & Buss.

lym om cirka två miljoner ton järnmalmskoncentrat per år. Malmekipagen är byggda för 90-tons bruttovikt och kommer att få transportdisens enligt avsiktsförklaringen mellan Trafikverket och Kaunis Iron som nyligen undertecknades. Malmekipaget består av Volvo FH16 på 750 hästkrafter, 10*4 med påbyggnation av SLP, samt 5-axlad sidotippande vagn, också från SLP i Övertorneå.

Transportföretaget som ägs av Kaunis Iron kommer nu att omedelbart påbörja rekrytering av chaufförer samt tjänstemän för att kunna starta malmtransporterna enligt plan. Det kommer att etableras en trafikledningscentral på sträckan mellan Kaunisvaara och Pitkäjärvi. När produktionen nått cirka två miljoner ton per år kommer det behövas omkring 120

Active Friction Control är extrautrustning från Lox Max och finns tillgänglig till alla företagets skördaraggregat.

Active Friction Control från Log Max

Det åttaåriga kontraktet med gruvbolaget Kaunis Iron har tecknats av Volvo Lastvagnars återförsäljare Wist Last & Buss och omfattar leasing av omkring 30 stycken malmtransportekipage.

lastbilschaufförer. – Vi på Wist och Persson Invest är väldigt glada att ha fått förtroendet till ett långsiktigt samarbete med Kaunis iron. Vi ser fram emot att tillsammans med SLP och Kaunis iron utveckla och optimera transportlösningen, säger Mats Karlsson Ek, vd på Wist Last & Buss. Kaunis Iron AB över-

MOBILA ARBORRVERK WS

serien är den perfekta maskinen för att..

tog verksamheten av Northland Resources konkursförvaltare 2017. I november 2017 meddelade Kaunis Iron att företaget planerade att från juli 2018 bedriva kontinuerlig brytning av malm med målet att producera två miljoner ton malmkoncentrat per år. Gruvan beräknas medföra omkring 350 arbetstillfällen.

I över 30 år har Log Max aggregat varit utrustade med företagets patenterade knivstyrning. Detta system används för att reglera stammens tryck mot aggregatet. Med Log Max Active Friction Control sker all styrning av aggregatets kvistknivar genom skördarens dator. Det finns inte längre behov av att gå ut och ändra inställningarna genom att justera på aggregatet, allt sker nu istället per automatik. Genom att aktivt justera friktionen mellan aggregat och stam kan absolut bästa virkeskvalitet uppnås. Låg friktion är viktigt då detta leder till lägre bränsleförbrukning och värmeutveckling. Undantaget är vid svårkvistade träd i klen diameter då en högre friktion minimerar risken för böjda kvistar. Skördarens dator utgör hjärnan i Active Friction Control och utifrån inställningar kan ditt Log Max uppföra sig optimalt beroende på trädslag och diameter. Vid t.ex. en gallring i tall och björk under savning kan aggregatet uppföra sig helt olika baserat på trädslag. Active Friction Control finns tillgänglig till alla Log Max aggregatmodeller.

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL behandlades med Bio-protect 2 under 2017

..återställa mekaniska hål till orginalstorlek genom svarvning och svetsning. Sortimentet sträcker sig från Ø 32 mm–900 mm beroende på modell.

Med ett elverk kan du stå precis vart du vill.. ..utan att vara beroende av elström! Detta gör att användningsområdena är mycket stora. Passar inom all sorts industri.

A G E N C Y

A B

Tel. 0414-312 65 info@nordicmachine www.nordicmachine.se

w ww ww w ... s sw we em ma as s ... c co om m w w w s w e m a s c o m Lennart Lennart A Arrrell ell Lennart A ell 0240-799 65 0240-799 65 0240-799 65 Peter Svensson Peter Svensson Peter Svensson 0240-799 68 0240-799 68 0240-799 68 Carina Dahlström Carina Dahlström Dahlström Carina 0240-799 64 0240-799 64 0240-799 64

Johan Nordlund 0240-47 91 90

Leverantör Leverantör av av slitgods slitgods & & reservdelar reservdelar

HELDELHEL- OCH OCH DELRENOVERING AV KROSSAR HEL- OCH RENOVERING AVDELKROSSAR RENOVERING AV KROSSAR

Normansväg Normansväg 2, 2, 771 771 94 94 Ludvika Ludvika Normansväg 2, 771 94 Ludvika

0240-376 0240-376 10 10 0240-376 10

info@swemas.com info@swemas.com info@swemas.com

Reservdelslager Reservdelslager iii Bålsta Bålsta Reservdelslager Bålsta


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

SVERIGES BREDASTE UTBUD AV FÄSTEN & ADAPTRAR Cirka 150 olika modeller!

MADE IN SWEDEN

! J N A KAMP

.

. 31/5 2018

Gäller tom

RL-H5A Nästa generation av TOPCON självnivellerande planlaser. Till kanonpris!

10% och frak� ri� .

NU 10.990:-

Ord.pris 14.900:-

All�d Frak� ri� ! 0512-295 50 | info@balaagri.se www.balaagri.se

Nu även återförsäljare för Case! Arkivbild

Doosan 140LC.....................2012 ATiltrotator, centralsmörjning, dieselvärmare, schaktblad.

Doosan DX140LCR-5 ..........2018 Fabriksny! Utrustas efter kundens önskemål.

Doosan 160W......................2011 ?? tim, hjulstyrning, centralsmörjning, Engcon EC220 med grip.

Doosan DX60R....................2013 2500 tim, Stållarv, Fäste S40, Engcon ec206 ny, Svab L8 spakar.

Case 621G ...........................2018 Fabriksy maskin! Utrustas efter kundens önskemål.

Doosan DX85R-3 ...............2018 Fabriksny maskin! Utrustas efter kundens önskemål.

Vårutrusta din maskin hos oss! Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer:

Återförsäljare för: Finansiering i samarbete med Nordea och SG Finans. Uthyrning & försäljning.

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik • lars@jbmab.eu • www.jbmab.eu

2018

41


42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Bygg- och anläggningssektorn ska bli klimatneutral färdplanen klar.

Foto: Per Eriksson

Färdplan för klimatneutral byggbransch klar Arbetet med att ta fram färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor är färdigt. Drygt 150 personer har deltagit i arbetet som har drivits av Skanska och som har lett fram till ett antal uppmaningar till alla aktörer inom värdekedjan. Målsättningen har varit att samla värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn kring en gemensam färdplan som ska tydliggöra hur sektorns olika aktörer och beslutsfattare samt politiker kan möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt Sverige. Färdplansarbetet ingår som en del i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och i april kommer byggsektorns färdplan tillsammans med ett antal övriga branschers färdplaner presenteras för Stefan Löfven i Rosenbad. Det handlar om att involvera alla i värdekedjan för att vi ska lyckas nå ett resultat; stat och myndigheter måste ställa tydliga och enhetliga krav som följs upp, materialindustrin måste kunna leverera miljövänliga material, beställare måste våga ställa tuffa krav och byggentreprenörer måste bygga med stort kunnande och använda effektiva produktionsmetoder och

processer för att vi ska lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige. – Det här är helt rätt för byggsektorn – det finns oerhört mycket kunnande och höga ambitioner hos många företag för att bygga hållbart. Det är också viktigt för konkurrenskraften, vill man vara med och bygga och renovera hållbart så är det helt rätt väg att gå, säger Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier. Att skriva under färdplanen innebär en viljeyttring att dessa uppmaningar till alla aktörer strävar mot en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. – Om alla drar sitt strå till stacken kommer vi få en byggsektor i världsklass. Vi ser fram emot ett fortsatt arbete för att tillsammans med alla företag i byggbranschen gå mot en klimatneutral byggsektor, säger Birgitta Govén.

Engcons nya kraftfulla tiltrotator EC233 i serieproduktion. Alla tester har enligt Engcon fallit väl ut. EC233 ersätter därmed trotjänaren EC30 som varit med sedan mitten av 90-talet.

Ny tiltrotator från Engcon

Engcon meddelar att serieproduktionen av EC233 är i full gång nu. Alla tester har enligt Engcon fallit väl ut. EC233 ersätter därmed trotjänaren EC30 som varit med sedan mitten av 90-talet.

– Allt från första prototyptesterna till serieproduktionen har gått väldigt bra, säger Fredrik Jonsson, utvecklingschef på Engcon. Fredrik Jonsson berättar att det initialt handlade om så kallade ”förstörande tester” där både stomme och infästningar utsätts för överbelastning

i laboratoriemiljö och därefter ute på för stora maskiner. Fredrik Jonsson berättar hur det går till: – Vi börjar alltid med att spänna fast våra testprodukter i en kraftig hydraul-rigg där vi med kontrollerade krafter överbelastar dem rejält. Det ger oss en väldigt

”Även om vi överbelastar i laboratoriemiljö så händer det helt andra saker ute i verkligheten.”

Fredrik Jonsson utvecklingschef på Engcon.

bra bild vart eventuella konstruktionsbrister finns.

När laboratorietesterna är färdiga går ett antal prototyper ut på överstora grävmaskiner för att i verklig miljö få ytterligare utfall på hur allt fungerar. – Även om vi överbelastar i laboratoriemiljö så händer det helt andra

saker ute i verkligheten. Det är allt från skiftande temperaturer till ett oändligt antal brytmoment som inte går att simulera, menar Fredrik Jonsson. Serieleverans på de nordiska marknaderna är redan i full gång och i juni släpps EC233 på de utomnordiska marknaderna.

Fakta Engcon EC233: • För maskinvikt 24-33 ton • Tiltvinkel +- 45 grader • Max brytmoment 340 kNm • Standardutrustad med Centralsmörjning, Lasthållningsventiler på tiltcylindrar • Förberedd för EC-Oil automatisk oljeinkoppling • Standard redskapsfäste QS70 & QS80 med eller utan grip

www.safedriving.se +46 40303024

VI ARBETAR MED SÄKERHET FÖR ALLA TYPER AV FORDON! • Backkameror • Starthjälp • Krankameror • Skisaver ® • Översiktssystem • Safegrip ® • Bevakning

Digitalt Trådlöst Backkamerasystem Levereras med en 7” skärm och en mörkerseende kamera. Delad-vy Inga störningar Ingen fördröjning Kan visa bild från 2 kameror


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

43

Besök oss på:

Emmaboda 11-12 maj Hydraulisk sågning och hydraulisk justering av klyvkniv.

Monter 98

Klyvkra� 5,6 ton Klyvkra� 2-8 ton

Stockbord som tillbehör

Genialt V-format matarbord

Transportunderrede - Lätt e�er bil

Separat klyvning

Stefan Rogestam 070-661 25 80 • stefan@agromaster.se Aimo Palovaara 070-676 74 42 • aimo@agromaster.se www.pilkemaster.com

NYA ”SKOGSSKÄRMEN” FLEXI! • Mjukare, flexiblare & mer köldtålig

• 19,5 & 22,5" dubbelmonterade hjul

• Framtagen för nordiskt klimat • Praktiskt testade med utmärkta resultat! • Märkta med snöstjärnan

()

EFFEKTIV BRÄNSLEEKONOMI Oslagbar kraft, robusta och bränsleeffektiva dieselmotorer för industriellt bruk. Skapade för att klara tuffa miljöer och samtidigt lätta att installera, använda och underhålla. Det är Volvo Penta. Ett kraftfullt partnerskap du kan lita på hela vägen från ritbordet till hela motorns operativa livslängd. Snabb tillgänglighet till support, service och reservdelar vart du än är. Hitta din närmaste auktoriserade återförsäljare på www.volvopenta.com

info@plastomer.se • 0490-822 80

www.plastomer.se

Gilla oss på Facebook!

Tel. 031-388 10 00 | www.imatech.com


44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

En övervägande del av Keestracks krossverk kan nu fås med avtagbart motorpaket. – ven arbetsmiljön påverkas positivt genom lägre ljudnivå. Den skillnaden är förstås allra störst då krossverket drivs från elnätet, säger Erik Olausson, Sverigeansvarig på Fredheim Maskin. 0478-100 20 • info@condicomiljo.se • www.condicomiljo.se

Svarvverktyg För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

En övervägande del av Keestracks krossverk kan nu fås med avtagbart motorpaket. På så sätt kan dieselmotor med tillhörande generator lyftas undan från den allra tuffaste miljön. Tack vare standardiserade snabbkopplingar och färdiga lyftöglor är allt gjort på bara några minuter.

35 år på marknaden!

800-1500W

Box 1-16 — mätdon, svarvaxel 1500 mm. Pris 12.900:-

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

Avtagbart motorpaket

www.martinssons.se lars-martinsson@telia.com

– Vinsterna av detta uppstår i flera led. Grundläggande är att dieselmotorn får jobba i en renare miljö. Kombinationen med generator dessutom

gör att dieselmotorn får jobba mer optimalt, med bättre verkningsgrad och därmed lägre förbrukning, förklarar Erik Olausson på Fredheim Maskin.

”Att enkelt kunna byta motor ger bättre driftsekonomi.”

Till bilden hör att elmotorer har två till tre gånger längre livslängd än dieselmotorer i väldigt dammiga miljöer. Elmotorn klarar även vibrationer bättre. En förklaring är förstås att elmotorn en-

Erik Olausson Sverigeansvarig på Fredheim Maskin.

dast har en roterande del, medan dieselmotorn har hundratals rörliga delar. – Det ger längre serviceintervaller och även lägre kostnader för dagligt underhåll. Dessutom är dieselmotorn lättare att serva då krossverk och motorpaket står var för sig. Det är också möjligt att koppla flera maskiner till samma motorpaket, vilket optimerar driftsförhållandena ytterligare samtidigt som totala antalet motortimmar blir radikalt lägre. Konceptet gör det också enkelt att utrusta ett äldre krossverk med den allra

senaste motorteknologin. – Vi vet att ett krossverk överlever dubbla livslängden hos en dieselmotor. Att enkelt kunna byta motor ger bättre driftsekonomi, säger Erik Olausson. Vid ett eventuellt motorhaveri kan det ordinarie motorpaketet enkelt ersättas tills det är i drift igen. Krossverket kan dessutom få ström från helt andra kraftkällor, inklusive elnätet. Avtagbart motorpaket finns för närvarande till följande modeller: Keestrack B4e, B6e B7e, H4e och H6e.

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00

Förarstol Mekanisk Pneumatisk

3.995:4.995:-

1 års materialgaranti mot fabrikationsfel Frakt och moms tillkommer.

Saxlyft 3 ton med hjul, 380 V

14.000:Billyft 2 pelare 3,5 ton

10.900:-

Tel: 0660-820 67 • 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se


1918–2018 AUTOKAROSS I FLOBY FIRAR 100 ÅR I år firar Autokaross 100-årsjubileum. Verksamheten startades 1918 som en snickerifabrik med tillverkning av dåtidens transportmedel – trätofflor. Idag, hundra år senare, är Autokaross i Floby AB marknadens ledande leverantör av påbyggnader och inredningar till lätta transportbilar. Vi vill rikta ett varmt tack till vår fantastiska personal, våra kunder och samarbetspartners i branschen. Tillsammans med er har vi haft många händelserika och lyckosamma år.

Nu siktar vi på ytterligare 100 år!

www.autokaross.se • 0515-72 34 00

DUNDER Byggnationer

När det gäller

Nytt Dunderbygge R 490 -16, omg. lev. Container 8–45 ton Även Kyl/frys, Openside Nya dieseltankar 200–600 l. Påbyggnationer på kundägda chassin eller kompletta ekipgae, både lastbil o släp. Bengt Lindgren, Haparanda • Tel 0922-105 25 • 0730-66 54 00 • lindgrensakeri.se

Reparerar och säljer – Nytt & begagnat!

Stort lager! Snabba leveranser! Kristianstads Kylarrenovering • Kabelvägen 1, 291 62 Kristianstad Tel. 044-12 10 00 • kylarrenovering@hotmail.com • www.kylarrenovering.se

Elhydrauliskt plattformshiss Hydrostep ökar din komfort och säkerhet i en besvärlig arbetsmiljö.

Tel. 070-928 11 21 www.humanmiljo.se


46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Fina maskiner just nu! Centralsmörjning, mycket skopor!

Fullt utrustad, twindäck!

KÖP • HYR • NYTT • BEGAGNAT • FINANSIERING

Neuson 9503-2....................2012 6500 tim, knäckbom, hjulstyrning med rulle, Engcon tiltrotator med grip, propp. 3 skopor m.m. HJULLASTARE

Volvo L180H .................2015 ...... .....10093 tim

Volvo L60H ...................2015 ...... .......4785 tim Volvo L70F....................2010 ...... .......9950 tim Volvo L70H ...................2016 ...... .......1687 tim Volvo L90F....................2007 ...... .... 11262 tim Volvo L90H ...................2018 ...... .............5 tim Volvo L110F..................2008 ...... .....11800 tim Volvo L110H .................2015 ...... .......3752 tim Volvo L110H .................2015 ...... .......8910 tim Volvo L110H LB ............2015 ...... .......7960 tim Volvo L120G .................2012 ...... .....13397 tim Volvo L120G .................2014 ...... .......9320 tim Volvo L120H .................2015 ...... .......5300 tim Volvo L150H .................2015 ...... .......6010 tim Volvo L180G .................2012 ...... .......9898 tim Volvo L180H .................2014 ...... .....13350 tim

Volvo L220H .................2017 ...... .......1500 tim

Volvo ECR 50 D ..................2016 1615 tim, direktinfäst rototillt med grip, S40 Proppstyrd 3 rullar i var spak, bomsväng grip i rulle.

Volvo L60H ...................2015 ...... .......4300 tim Volvo L220H .................2016 ...... .......4929 tim

DUMPER Volvo A25G...................2016 ...... .......1300 tim

HJULGRÄVARE Volvo EW 140C ..................2008......... ..........7979 tim Volvo EW 180C ..................2008......... ........10000 tim

RESERVDELSMASKINER Volvo L90F Säljes endast i delar 2008 ............... Volvo L120F Säljes endast i delar 2008. Ring Tomas 070-160 35 73!

DÄCK & FÄLG Goodyear GP40 875/65 R29+Fälg t L220G Hilo Bergdäck L 5 20/ 5 - 25 Hilo Bergdäck L 5 23/5 R 25

KONTAKTA OSS: Försäljning: Morgan Tel 070-799 66 14 • morgan@gemaskiner.se Beg. delar: Tomas Tel 070-160 35 73 • tomas@granathsbildelar.se Roddargatan 3, 553 02 Jönköping

www.gemaskiner.se

Cat IT 14 G ........................1995 Lännen 8800G ....................2011 14000 tim, stora BM med 3dje 10200 tim, St BM & kombiskopa funktion twindäck 600/55=40% fram 1 skopa bak Indexator rototillt

Vi byter in din gamla maskin och hjälper er med bra finansiering!

MASKINFÖRMEDLING Vi hjälper dig sälja din maskin Jan Offesson 070-297 37 02 • 040-54 64 95 • jan.offesson@offes.se Besöksadress: Maskinvägen 7, Staffanstorp

HEAVY DUTY!

semab

MER KRAFT – MINDRE OLJUD

Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

TJÄRAN PÅ VÄGGEN ETT MINNE BLOTT MED YTFRÄSEN YTF 420 ÄR PROBLEMET LÖST!

PERFEKT VID G! GRUNDISOLERIN

Redskapet r e som ersätt , arbetsam ning rttag manuell bo på av tjära r! husgrunde

MFASWDEDEENBABY YT

Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 • Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 • Mob. 070-744 56 66, 070-637 36 29 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com

Backen Stålteknik AB Hedenstorpsvägen 18 • 555 93 Jönköping Kontor Tel 036-37 71 00 • 070-591 39 85 info@backensstal.se • www.backensstal.se

YTF 420

Levereras med fäste S40, S45, S50 och S60. Övriga fästen går att beställa. YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Sundbornvägen 18 • 791 47 Falun Tel. 070-383 43 52 • www.ytfsweden.se • info@ytfsweden.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Vermeer Viking - din officiella Vermeer leverantör Sverige Parkgatan 15 D 69633 Askersund +46 583 75 74 75

Norge Storgaten 23D 1850 Mysen +47 920 385 11

www.vermeerviking.com info@vermeerviking.com

Maskino öppnar webshop för grävare Maskino, svensk generalagent för japanska Kubota, har lanserat ett helt nytt sätt att beställa och finansiera grävmaskiner. Med Kubota All Inclusive bygger och beställer man sin grävmaskin på nätet och får en finansiering med en fast månadskostnad. – Kubota ligger i teknologisk framkant och det ska vi på Maskino också göra. Därför vill vi vara först med att erbjuda möjligheten att beställa maskinen online, förklarar Maskinos vd, Göran Lyngstad, och fortsätter: – Att beställa online är väldigt enkelt. Du kan göra det från mobilen eller datorn hemma i soffan och du ser direkt vad kostnaden blir, med och utan olika tillbehör. När man beställer sin Kubota på maskino.se får man en treårig finansiering med en fast månads-

Maskino – den svenska generalagenten för Kubota erbjuder nu möjligheten att bygga och beställa en grävmaskin online och få den hemlevererad.

kostnad. I månadskostnaden ingår bland annat obegränsade timmar, service där maskinen står, garantier och försäkringar. Efter treårsperioden återlämnar man maskinen. Göran Lyngstad förklarar tankarna bakom konceptet

”Vi vill erbjuda våra kunder en bekymmersfri finansiering där absolut allt ingår.”

Göran Lyngstad vd på Maskino.

och hur man kan garantera samma fasta kostnad under tre år. – Vi vill erbjuda våra kunder en bekymmersfri finansiering där absolut allt ingår. Därför garanterar vi ett fast månadsbelopp utan överraskningar, oavsett räntehöjningar och valutaförändringar. Med Kubota All Inclusive slipper man kontantinsats, värdeminskning och oväntade utgifter, säger Göran Lyngstad, avslutningsvis.

47


48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

VÅRSTÄDNING! Sopmaskin 1,5-3 m Inga rörliga delar. Mycket effek�v. Pris från 9.900:-

Bensin- eller ba� eridri� Pris från 5.900:-

Bensin- eller ba� eridri� Uppsamlande sopmaskin 1,8 och 2,5 m 70-120 cm Flytande upphängning. Uppfällbara sidor istället för sidoborste. Pris från 48.900:-

Pris från 11.500:-

Honda GCV 160 motor

DKBW 1,5-2,5 m

Fäste för pallgafflar. Snabb Ogräsborste och enkel �llkoppling. Med Kra�iga wires som borstar bort uppsamlare. Pris från 23.900:- ogräset på hårda ytor. Pris 13.000:Moms �llkommer

Tel. 0431-43 32 15 info@LRMA.nu • www.LRMA.nu

Skogs- och grävmaskinsmattor Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

Klimathotet mot infrastrukturen

Under de kommande åren väntas Trafikverket satsa 1,5 miljarder kronor på att klimatanpassa de svenska vägarna. – De viktigaste vägarna kommer att åtgärdas först, andra får vänta tills de översvämmas eller att det är dags för normalt underhåll, säger geotekniker Agne Gunnarsson på Trafikverket. Klimatförändringarna väntas bland annat leda till höjda havsnivåer, ökade nederbördsmängder, kortare perioder med tjäle och mer extremt väder. Och därmed också växande påfrestningar på infrastrukturen. Ökat regnande till exempel, väntas göra att fler vägar spolas bort och brokonstruktioner skadas samtidigt som riskerna för ras, erosion och skred ökar. I sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 satsar Trafikverket cirka 1,5 miljarder kronor av bärighetsanslaget på att klimatanpassa vägsystemet. – När det gäller risken för vårfloder finns inget tydligt svar att ge annat än att det kan bli väldigt stora variationer säger Agne Gunnarsson.

Inom Cranab group har alla företag haft en god marknadsutveckling under 2017. Vimek, som ingår i Cranabkoncernen lanserade bland annat nya modeller av skördare och skotare på Elmia wood-mässan i Juni.

Siffrorna pekar uppåt för Cranab Inom Cranab group har alla företag haft en god marknadsutveckling under 2017. 2017 var ett mycket starkt år för skogsmaskiner, vilket innebar att Cranabs försäljning av off-roadkranar ökade.

– Företaget har upplevt en ökad efterfrågan på kranar från alla befintliga kunder av kranar och gripare för avverkningsmaskiner, säger Anders Strömgren, vd på Cranab. 2017 var också ett bra år för Slagkraft buskröjningsmaskiner. Den nord-

iska marknaden var starkare än tidigare år, vilket resulterade i rekordstora försäljningsvolymer för motorpaket, kranar och slagor. Under 2016 tecknade Vimek ett tvåårigt kontrakt med den statliga vitryska

”Företaget har upplevt en ökad efterfrågan på kranar på alla befintliga marknader.”

Anders Strömgren vd på Cranab

skogsförvaltningen gällande leverans av skördare och skotare till mer än 70 statligt ägda skogsföretag i landet. Affären finansieras av Världsbanken. De första maskinerna levererades under de sista månaderna 2016 och kommer att pågå till andra halvåret 2018.

Vimek lanserade också nya modeller av skördare och skotare på Elmia wood-mässan i Juni. De nya s.k SE-modellerna mottogs väl av kunderna och leveranser påbörjades under sista kvartalet

Foto: Per Eriksson

2017. Sammantaget blev 2017 ett riktigt rekordår gällande försäljning och leveranser för Vimek. För Bracke Forest var efterfrågan på markberedare i norra Europa lägre än under ett normalt år, vilket påverkade försäljningen under det första halvåret. Företaget etablerade under året en ny återförsäljare för området i Sibirien och östra Ryssland vilket resulterade i en starkt ökad orderingång under de sista månaderna av 2017.

46 meters teleskoplastare från Magni

Magni, den italienska tillverkaren av teleskoplastare kommer visa sin nya RTH 6.46SH på Intermat i Paris den 23-28 april.

2,5 ton.

Maskinen når upp till 46 meter i höjd, med en maximal lyftkapacitet på 6 ton. Bommen är perforerad och därmed lättare vilket förbättrar lyftkapaciteten på hög lyfthöjd. Vid 45,64 meters höjd har den nya teleskoplastaren en lyftkapacitet på hela

”Det är viktigt med kompakta maskiner som är mångsidiga och kan utför fler arbetsuppgifter.”

Magnis RTH-sortiment har bland annat luftkonditionering, uppvärmd pekskärm, integrerade diagnostiska och lastavkänningskretsar.

Gustav Knutsson vd på Vänermaskiner.

– Dessa modeller är användbara för byggnader i städer med hög befolkningstäthet, där arbetsytorna ofta är begränsade och att arbeta i höga höjder är oundvikligt. Det är viktigt att ha kompakta maskiner som är mångsidiga och kan utföra flera uppgifter, säger Gustav Knutsson på Vänermaskiner som är svensk generalagent för Magni. Magni RTH 6.46SH är utrustad med en steg-4 motor från MercedesBenz på 231 hästkrafter.

Magni RTM 6.46SH den runtomsvängande teleskoplastaren på marknaden som har högst lyfthöjd – 46 meter.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

49

- Gör en bra affär!

Lagab

®

Timmertransport med Växelflak

För mer information kontakta:

Lagab AB Industrigatan 7 312 34 Laholm

www.lagab.se lagab@lagab.se Tel. 0430-737 80

Heizohack flishuggar

FAE Skogs- och markberedningsfräsar

Driftsäkra trumhuggar till konkurrenskraftiga priser.

För effektiv omställning av skogsmark till åkermark.

LASCO skruvklyvar 30 modeller för att passa dina behov.

RAYCO stubbfräsar Populära stubbfräsar i flertalet utföranden.

Stumper stubbfräsar Mycket låg fräskostnad per stubbe.

Stumper hydrauliska stubbfräsar För effektiv stubbfräsning.


50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

POWERED BY

Box 3107, 550 03 Jönköping • Besöksadress: Gammavägen 4, Torsvik Tel. 036-200 55 • 070-645 27 74 • E-mail: v.grusmaskiner@telia.com

Smart produkt för att lokalisera rörledningar

Vermeer Viking introducerar ny metod för att lokalisera rör under mark. AML-piperadar är en ny metod att hitta och lokalisera plaströr och såklart järn- och betongrör under marken. Metoden får god respons av finska mätningsyrkesmän som utför det praktiska arbetet. AML-piperadaren baserar sig på vetenskaplig forskning av hög nivå gällande produkter som använder ultrahöga radiofrekvenser (UHF) för att hitta skillnader i jordens densitet. Inom jordbyggnadsoch infrabyggnads- branschen är det ofta arbetsamt att hitta gamla rörledningar och oftast vet man inte

”Piperadaren är lätt att använda och den hittar effektivt rören under marken.”

Sami Ylihärsilä lantmäteriingenjör på Mitta AB.

noggrant var de ligger. AML-piperadar kommer med en lösning till problemet, man hittar effektivt med den både PVC- och PE-rör under marken. Produkten hittar i princip vad som helst som har tydliga kanter från t.o.m. 10 meters djup, beroende på jordart. Mitta AB skaffade AML+ piperadar i september till Seinäjoki enheten. Vattenledningar och avloppsrör har grävts ner i decennier men man vet inte alltid var de ligger eller t.o.m. om de ens existerar. – När vi fick information om AML-piperada-

ren, åkte vi till importören för att bekanta oss närmare med produkten. Produkten konstaterades fungera bra och vi gjorde ett investeringsbeslut att skaffa den, berättar Mittas mätningsanvarig, lantmäteriingenjör Sami Ylihärsilä.

Efter anskaffningen har Mitta gjort ett pilotprojekt med Vasa Vatten att lokalisera och mäta rör i Lillkyro. Till julen hade man lokaliserat 21 kilometer rör på stads- och glesbygdsområden från några meters djup; själva pilotprojektet kommer att omfatta 30 kilometer. Längsta enstaka sträckorna som blivit lokaliserade har varit några hundra meter och vattenledningar har lokaliserats t.o.m. halv kilometer åt gången. – I praktiken har vi arbetat så att vi först lokaliserar rör linjen vid

AML-piperadar är en ny metod att hitta och lokalisera plaströr och såklart järn- och betongrör under marken. Metoden får god respons av finska mätningsyrkesmän som utför det praktiska arbetet.

en ventil eller brunn med hjälp av AML+ -piperadaren och där efter börjat följa rören med apparaten och märkt ut linjen. Till slut har vi kartlagt linjen med Trimble R10 GPS och då har vi fått en noggrann lokalisering (+-2 cm) samt rörets längd.

Därefter förs uppgifter till 3D Win-programmet och gör kartläggningsmaterial vilket sedan ges åt vattenbolaget, berättar Sami Ylihärsilä. Ylihärsilä är nöjd med AML+ -piperadarens funktion och noggrannhet. – Piperadaren är lätt

att använda och den hittar effektivt rören under marken säger han avslutningsvis. I Sverige och Norge säljs AML Piperadar genom Vermeer Viking i Askersund som är generalagent för Subsurface Instruments produkter.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

MARKNADENS BÄSTA MASKIN MED EXTRA ALLT! DESSUTOM TILL ETT RIKTIGT BRA PRIS... ATLAS 140/160 W SWEDISH EDITION! Exempel på utrustning utöver standard: • • • • • • • •

Dieselvärmare med tidur. Extra kamera på höger sida. Engcon Mig-2 joystick, 6 rullar. Engcon EC219, QS60/QS60 Vision-X Belysningspaket Motvikts- och takbåge Hydrauliskt redskapsfäste, S60 (Götene) Bogserings-drag, gaffeltyp, monterat i schaktbladet. • Centralsmörjning. • Centralsmörjning rototilt • Dubbelverkande och enkelverkande tipputtag bak i undervagnen ÅTERFÖRSÄLJARE: Växjö: Sundahls Maskinaffär 0470-74 40 10 Uppsala: Traktor Nord 018-18 30 80 Södertälje: Traktor Nord 08-506 657 00 Karlstad: Maskin Väst 054-80 83 80 Motala: Maskincity 0141-20 22 90 Kungälv: Axima 0703-30 20 10 Karlskrona: Sundahls Maskinaffär 0455-596 00 Vetlanda: Höglandets Maskin 0380-74 77 40 Staffanstorp: Göranssons Maskiner 046-540 60 00

51


52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Mählers börjar sälja Rascos spridare

Hitachi fabriksmonterar sensorer som håller koll på motor- och hydrauloljans kvalitet.

Sensorer håller koll på oljan i Hitachis maskiner Hitachi är första maskintillverkare som fabriksmonterar sensorer som håller koll på motor- och hydrauloljans kvalitet. Inledningsvis är det två grävarmodeller som får utrustningen fabriksmonterad. Sensorerna (ConSite Oil Sensor) börjar fabriksmonteras under 2018. Nyheten gäller till en början bandgrävarna av modellerna ZX210-6 och ZX350-6. Sensorerna monteras i motor och hydraulsystem och håller koll på både motor- och hydrauloljans kondition. Sensorerna mäter temperatur, densitet, viskositet och dielektriska värden. Därigenom får ägaren kontinuerlig information om oljans kvalitet utan att behöva ta prover, vilket ger möjlighet till högre flexibilitet i intervallerna för oljebyten. Vid exempelvis körning under svåra förhållanden ges indikation om det krävs tätare oljebyten och motsatt kan bytesintervallerna förlängas om maskinen används i miljöer som kräver färre byten. Sensorerna kommer att monteras även i ytterligare modeller framöver.

Mählers växlar nu upp till att vara en komplett leverantör av vägunderhållsutrustning. I slutet av februari 2018 tecknade Rasco ett distributionsavtal för Sverige och Norge med Mählers. Rascos lastbilsmonterade spridare i serierna Solid och Liquid används sedan många år för underhåll av skandinaviska vägar. Solid C är den populäraste modellen hos de flesta skandinaviska kunder.

fler frågor om produkter som vi inte har i vårt eget sortiment. Avtalet innebär att vi nu är en komplett totalleverantör för såväl vinter- som sommarunderhåll säger Roar Wehn, sälj och marknadschef på Mählers.

– Mählers är Nordens största tillverkare av vinterunderhållsutrustning för lastbilar, men på senare år har vi fått allt

Bolagens produktportföljer kompletterar varandra perfekt. Mählers front- och sidomonterade plogar tillverkade enligt skandinavisk standard i kombination med Rascos spridare, som klarar de tuffa och krävande förhållandena i Norden, är en perfekt match. Som exklusiv distributör av Rascos produkter i Norge och Sverige kommer Mählers därför att kunna

”Bolagens produktportföljer kompletterar varandra perfekt.”

Roar Wehn sälj- och marknadschef på Mählers.

Nyligen tecknade Rasco ett exklusivt distributionsavtal för Sverige och Norge med Mählers.

erbjuda kompletta vinterunderhållslösningar åt sina kunder. – Vi var redan bekanta med några av Rascos produkter sedan tidigare och vi känner ingen tvekan när det kommer till deras kvalitet. Efter några intervjuer med kunder som använder företagets produkter idag, och med nyckelpersoner på Rasco, är vi övertygade om att

detta var något vi ville komplettera vårt produktsortiment med säger Roar Wehn. Rascos filosofi är att erbjuda underhåll av väginfrastruktur året om. Utöver spridare innehåller RASCOs produktportfölj olika typer av snöplogar, kantslåttrar, borstar och vägtvättar som alla kommer att vara tillgängliga i Mählers distributionsnät.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

53

Roterbart fäste för att förenkla användandet av grip med grävmaskin! Fästet gör det möjligt att vrida och låsa timmergripen i fasta 90 graders lägen utan att koppla av gripen samt även att köra med gripen i olåst läge och låta den rotera fritt inom slangarnas gränser. Fästet kan användas på dom flesta gripare.

Fäste S 30 S 40 S 45 S 50

Pneumatisk bergborrmaskin VK23. Med nacke 22x108 mm. Hög kvalitet. CE-märkt, avvibrerande handtag. Kräver ett luftflöde på cirka 2500 liter vid 5 bar. Vikt 23 kg. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning.

Från

Kapacitet 1000 2500 2500 2500

Pris 3 900:4 200:5 500:5 500:-

kt!

Fri fra

Hydraulisk Bergborrmaskin. Helt hydrauldriven för borrning och bilning. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning. Finns både avvibrerad och ej avvibrerad.

Bra att bila med!

Vikt 19 kg 25 kg 40 kg 40 kg

Biojack 110 för kran eller minigrävare. En energivedgrip för kapning och lastning av kvistar och träd under Ø 120 mm. Monteras snabbt och enkelt. Extra hydraulik behövs inte. (endast tryck och returslang). En kvalitetsprodukt med utmärkta kapnings- och lastningsegenskaper!

29.000:-

Samtliga Biojack-modeller levereras fraktfritt i hela landet!

Lastramper Stort sortiment. För det minsta till det största!

Nyhet!

Oli-Vibra, vibrator 0,5-15 kn, 12/24 V Skaka av dig dina problem! Matas inte sanden ut ur din sandspridare? Oli-Vibra vibrerar loss fastsatt material i sandspridare och kan användas i de flesta applikationer där vibrationer gör gott. Oli-Vibra är världens största producent av elektriska vibratorer, alla byggda enligt samma genialt enkla princip.

Rotator Komaxi Perfekt för dig som har en tiltmellandel och har hydraulik över. Finns med S40 och S45 fäste. Med halvautomatiskt mekaniskt fäste. Mycket lågbyggd.

Nyhet!

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 • www.cgnord.se • cg.nord@telia.com

Batterier för alla fordon: • Entreprenadmaskiner • Skogsmaskiner • Lastbilar • Truckar • Marin/fritid/ATV • Personbilar

Hummern är mönsterskyddad och fällgreppet Pat. sökt.

www.battericentralen.se • Tel 0451-109 16 • E-post info@battericentralen.se • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm

Smidig, robust och säker svensk trädklipp Finns i tre modeller för grävare:

Hummern 170 för maskiner 3-8 ton. (med säker hantering) En grip som gör hanteringen och klipparbetet smidigt. Perfekt för snabba röjningsarbeten! För träd upp till 17 cm diameter. Hummern 200 för maskiner från 2,5 ton och uppåt. För träd upp till 20 cm diameter (med säker hantering). Hummern 300 för maskiner från 10 ton och uppåt. För träd upp till 30 cm diameter (med säker hantering) Framtagen för grävmaskiner genom samarbete med entreprenörer inom branschen, för att tåla de belastningar som blir vid bruk av dessa maskiner. Återförsäljare: Staffare AB, Henrik Nilsson 070-247 22 00

Svensk . kvalitet d a Anpassffs. för pro


54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Fram till för några år sedan var lokala förnyelsebara naturresurser, estetik, traditionell norsk byggnadskonst och lätta byggmaterial de främsta drivkrafterna för bärande konstruktioner i trä. Det är först under de senaste åren som trämaterialets kvaliteter, såsom förnybarhet och låga koldioxidavtryck, har blivit en viktig drivkraft, säger Rune Abrahamsen, chef för Moelven Limtre AS.

Foto: Bjørk Ellingsbø

Han bygger skyskrapa i trä

På uppdrag från Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) har engelsmannen dr Robert Foster lagt fram ett förslag om att hus med stagade betongkärnor ska definieras som hybridhus i trä-betong.

– Med en bredare byggnad blir det möjligt att bygga ett trähus som är drygt 100 meter högt. 150 meter borde också vara möjligt. Kanske också ännu högre. Det anser Rune Abrahamsen, chef för Moelven Limtre AS. Han är en av personerna bakom ”Mjøstårnet”, som när det står färdigt i mars 2019 blir världens högsta trähus. Många i den internationella byggbranschen beskriver bygget som ingenjörskonst i världsklass. Han får stöd av Sverre Tiltnes, ansvarig för Bygg21, som arbetar på uppdrag från regeringen. – Projektet är ett viktigt bidrag till att göra den internationella byggindustrin mer miljövänlig.

”Projektet är ett viktigt bidrag till att göra den internationella byggindustrin mer miljövänlig. .” Sverre Tiltnes vd på Bygg21

När man demonstrerar och dokumenterar att man kan bygga ett högre trähus än man tidigare trodde var möjligt är det utan tvekan ingenjörskonst i världsklass, säger Sverre Tiltnes. Dessutom säger han att branschen under flera årtionden har sett att Moelven har en världsledande produktionsmiljö för trämaterial. – Jag tror inte Mjøstårnet kunde ha förverkligats utan Moelvens erfarenheter från OS-arenorna, flygplatsen i Gardermoen och företagets många banbrytande broprojekt. Sverre Tiltnes leder Bygg21, som är regeringens verktyg för att främja en effektiv och hållbar byggindustri i Norge. Bygg21 är ett samarbete mellan staten och hela den norska byggnads-

Mjøstårnet i Brumunddal, norr om Hamar. Mjøstårnet får en total storlek på ungefär 15.000 kvadratmeter över 18 våningar och innehåller både lägenheter, hotell, kontor och restauranger. Höjden på tornet blir 80 meter.

och fastighetsbranschen. Tidigare har Tiltnes övervakat införandet av det internationella klassificeringssystemet BREEAM i Norge. Sverre Tiltnes säger att Mjøstårnet hjälper till att avliva tidigare myter om att trä inte lämpar sig för höghus. – Tyvärr har många branschaktörer tidigare haft en ogrundad rädsla

för att trä har svag bärförmåga och hög brandrisk. Mjøstårnet bidrar till att öppna branschens ögon för att trä är mycket brandsäkert och har en bärförmåga som möjliggör för höga höjder. Tillsammans med Trefokus lanserade vi nyligen en digital vägledare för användning av träindustriella konstruktioner. Jag tror att det kommande världsrekordet på 81 me-

ter bara är början på en megatrend, säger Sverre Tiltnes. Rune Abrahamsen säger att många aktörer vill ha världsrekordet för det högsta trähuset, och det finns därför ett behov av att närmare definiera vad ett höghus i trä är. För en tid sedan besökte han Australien där han deltog i en internationell workshop om höga hus.

Han tror att det här förslaget kommer att antas under första halvåret 2018. Med det förväntade regelverket blir HoHo Tower i Wien och Brock Commons i Vancouver definierade som hybridhus i trä-betong och inte trähöghus. – Men även om dessa hus inte definieras som trähus är de fantastiska exempel på hur man kan minska utsläppen av växthusgaser avsevärt genom att kombinera olika material. Det är först under de senaste åren som trämaterialets kvaliteter, såsom förnybarhet och låga koldioxidavtryck, har blivit en viktig drivkraft, säger Rune Abrahamsen, avslutningsvis.


Hymach släntklippare

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

AX 510 hydrauldriven buskröjare

Anpassade för Sverige. Finns längder upp till 15m

För röjning av dikeskanter, vägrenar och betesmarker m.m.

2018

AX Slopemover

Släntklippare för hjullastare. Räckvidd 8,2 till 10,0 m.

Klipphuvudet alla lägen vil kan vinklas i ke fördel, man ka t är en stor n röja, ut skjut även hög 80 cm.

Redskapsbärare Hymac Herb-hy

AX kättingröjare

Fjärrstyrd redskapsbärare. Finns i tre storlekar..

Hymac släntklippare

För flera funktioner vid en körning

Svep för grävmaskin. 1,25 till 1,70 m.

Räckesklippare Road-Eagle Stolp- och räckesklippare för traktor

Hinnagårds Mekaniska AB

AX kättingklippare Finns i bredder 1,0 till 2,1 m.

Räckesklippare T 125B

Kranhängd stolp- och räckesklippare med Sunfab hydraulmotorer.

Släntklippare & Redskapsbärare för entreprenörer med höga krav. Tel 0346-250 79 • hinnagard@telia.com • www.hinnagård.se

• Maskinförare • Truckförare • Förare av lastbilsmonterade kranar • Arbete på väg • ADR-utbildning • YKB-utbildning • Körkortsutbildningar

Instrument för mätning av skikttjocklek på äsfalt och betongvägar

Ny kostnadseffektiv och ”icke förstörande” metod!

VEI 2018 ------------

OG

Utbildningsservice i Sverige AB

ANLEGG

2-6 maj

Mer noggrann och störs inte av radiosignaler

Träffa oss i monter: Ha24

55


56 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Ponsse dominerar finska skogsmaskinmarknaden Skogsforum har tittat på registreringsstatistik för den finska skogsmaskinmarknaden. Jämfört med den svenska marknaden registreras cirka 75-80 procent av antalet maskiner. Finskt och svenskt skogsbruk har stora likheter men sett till marknadsandelar och storleksklasser för skogsmaskiner finns det stora skillnader. Den finska marknaden domineras totalt av en tillverkare som under 2017 sålde lika många maskiner som både tvåan och trean tillsammans. Vi pratar om helfinska tillverkaren Ponsse som 2017 hade en marknadsandel i Finland på 49 procent för skördare och 45 procent för skotare. I Sverige hade Ponsse en marknadsandel om 15 procent på skotare under 2017. Tvåa på den finska marknaden är John Deere som legat relativt stadigt runt 30 procent marknadsandel för både skotare och skördare sedan 2015.

Marknadstrea är Komatsu som ligger relativt stadigt runt knappa 20 procent när det gäller skördare men som tappar marknad för skotare. Från 24 procent marknadsandel 2015 till 18 procent 2017. En tydlig skillnad som finns mellan den svenska och den finska skotarmarknaden är att man använder maskiner inom ett snävare storlekssegment i Finland. De minsta skotarna, med lastvikter runt 10 ton är ovanliga i Finland och de största skotarna i 20-tonsklassen används inte alls. I diagrammet syns tydligt

hur de finska skotarna är koncentrerade inom 12 till 15-tonssklasserna vad gäller lastförmåga. Den svenska skotarmarknaden är mer diversifierad med fler större skotare och fler mindre. I Sverige används de mindre gallringsskotarna enbart i Södra Sverige medan de största skotarna är vanligast i norr. Om man tittar på de registrerade skotarnas genomsnittliga lastförmåga så används större skotare i Sverige. Den svenska snittskotaren är 13 procent större och lastar 14,8 ton medan lastförmågan för den finska skotaren är 13,1 ton.

Den vanligaste skördaren i Finland var 2017 en Ponsse Scorpion King (41 maskiner) tätt följd av John Deere 1270G (40 st). Den vanligaste skotaren var en Ponsse Buffalo (50 st) och näst vanligast var Ponsse Elk (40).

När det gäller skördarna så visar de ungefär samma mönster i Finland som skotarna när det gäller de största maskinerna. Ponsses Bear, John Deeres 1470 eller Komatsus

951:a används inte alls. Däremot finns det en del av de mindre stickvägsskördarna ute i den finska skogen. Hur den svenska skördarmarknaden ser ut kan vi bara spekulera i

Foto: Per Eriksson

men vi vet ju att de största skördarna används ganska flitigt i slutavverkningsskogen både i söder och i norr. Den vanligaste skördaren i Finland var 2017 en

Ponsse Scorpion King (41 maskiner) tätt följd av John Deere 1270G (40 st). Den vanligaste skotaren var en Ponsse Buffalo (50 st) och näst vanligast var Ponsse Elk (40).

HYR, KÖP LEASA VERKTYG FÖR:

DEMOLERING, RIVNING & ÅTERVINNING Med 30 år i branschen vet vi vilka krav som som ställs på verktyg för demolering, rivning och återvinning. Vi på AMAS erbjuder verktyg från välkända leverantörer med lång erfarenhet. Reserv-, slitgodslager och egen serviceverkstad i Enköping. Fullutrustade servicebussar för fältjobb i hela Sverige. 100 års samlad erfarenhet!

AMAS Svenska AB Kvartsgatan 8 749 40 Enköping 0171-48 74 00, info@amas.se, www.amas.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

57

Bä� re översikt, mindre pappersarbete

RESURSID06 PERSONALPLANERAREN LIGGAREN

www.smartdok.se

08-124 569 40

sale@smartdok.se

KTA KONTA AN D OSS RE ! IDAG Atals 160WSR RAIL ...........2018 Schaeff TL 80 Demokörd...2017 Lännen 8600E 7800 tim .....2007 Fabriksny 3:e funkt., lastarmsfjädring m.m. Engcon EC10 S45 med grip, L8

Järnvägsmaskin!

Lundberg 344 .....................1997 Schaeff TW 110 RAIL.........2017 Schaeff TC 22-2 .................2017 12930 tim. Järnvägsmaskin, omgående lev! Demokörd, Hammar/saxhydr.

Marknadens bästa maskin med extra allt!

Terex TW110.......................2008 10350 tim, inkl. dumperkärra, mkt. utrustning. 660.000:-

Vi har fullständig renoveringsverkstad och tar gärna emot din motor för renovering! (Även andra fabrikat än Volvo Penta och FTP)

Dessutom ett 100-tal nya- och bytesmotorer på lager


58 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Efter 185 mil kom fem trötta men glada skoteråkare hem till Falun.

Från Jukkasjärvi till Falun på skoter Fem killar från Falun bestämde sig för att ge sig ut på sin livs skoterupplevelse. Henrik ”Hänke” Johansson, Stefan Lind, Christer ”Moffa” Montelius, Peter ”Pette” Kättström och Tomas ”Lillis” Elfvendahl skickade den 4 mars sina snöskotrar med lastbil upp till Jukkasjärvi. Den 12 mars tog de själva tåget upp och inledde resan hemåt med en övernattning natt på ishotellet i Jukkasjärvi. Den 14 mars inleddes den 185 mil långa resan mot målet i Falun. Några småfel drabbades killarna av, men inga större haverier. Någon spridare fick bytas och en variator gick sönder. Några felkörningar blev det också. Den ursprungliga rutten var 115 mil men efter förändringar i rutten blev den totalt på 185 mil. – Det har varit en fantastisk resa och ett minne för livet. Vi har träffat så många hjälpsamma och trevliga människor på vägen, berättar Tomas ”Lillis” Elfvendahl.

Påbyggnadsföretaget Autokaross i Floby har fått i uppdrag att bygga fjorton Mercedes Sprinter och två Vito åt kraftbolaget Jämtkraft. Peter Jörgensen och Erik Rödén, eltekniker på Jämtfrakt är nöjda med bilarna och tycker att både återförsäljaren Jemtbil i Östersund och påbyggnadsföretaget Autokaross i Floby gjort ett bra jobb.

Specialbyggda bilar från Autokaross

Påbyggnadsföretaget Autokaross i Floby har fått i uppdrag att bygga fjorton Mercedes Sprinter och två Vito åt kraftbolaget Jämtkraft. Jämtkrafts huvudkontor ligger i Östersund och bolaget ägs av de tre jämtländska kommunerna Krokom, Åre och Östersund.

Olofsson i Syd som är svensk generalagent för tyska Kässbohrer, har tagit fram en trailer för den svenska marknaden.

Kässbohrer Nordic Edition Kässbohrer är ett välkänt varumärke som tillverkar efterfordon till lastbilar. Svensk generalagent är Olofsson i Syd AB i Asarum. – 2017 bestämde vi oss för att designa en trailer för den svenska marknaden. Trailern är baserad på Kässbohrers sedan tidigare välrenommerade 3 axlade KSLA3, säger Jonas Bengtsson, vd på Olofsson i Syd.

Mindre justeringar gjordes i form av BPW axlar, norgeboggie, lastbock, laxo containerfästen, aluminiumramper, verktygslåda på framstam samt lackering i Nordic Blue vilket resulterade i ”SLA3 Nordic Edition”. – Vi är nu glada att kunna presentera denna nyhet för svenska marknaden och kan även leverera densamma per omgående säger Magnus Kheller, marknadsansvarig på Olofsson i Syd.

Fakta: Olofsson i Syd Företaget har sedan 1986 levererat entreprenadmaskiner samt redskap och reservdelar till svenska entreprenörer, åkerier med flera. Företaget är leverantörer av efterfordon till tunga lastbilar samt traktorer och andra dragfordon. Olofsson i Syd är agenter för Kässbohrer och NC och den egna produkten Sydtrailer där man kan erbjuda kundanpassade byggnationer.

– Hittills har vi fått fyra nya Sprinter i år, alla fyra flakbyggnationer med hydraulkranar. Bilarna används för att underhålla och ge service till elnätet, de hanterar tungt gods och lyfter till exempel stora trätrummor med kabel, berättar Peter Jörgensen, eltekniker på Jämtkraft. Dagens eltekniker har

”Trenden går mot att vi skaffar fler och fler Sprinterbussar.”

Peter Jörgensen eltekniker på Jämtkraft.

mängder med verktyg med sig och bilarna är utrustade med verkstadsinredning så att de anställda kan stå inne i bilarna och arbeta. Dessutom fungerar fordonen som rullande skydd mot väder och vind. Bilarna beställs med fyrhjulsdrift och på vintern har teknikerna ofta med sig snöskotrar i lasten – det kan vara svårt att ta sig fram till en ledning ute i skogen om det är mycket snö. – Trenden går mot att vi skaffar fler och fler Sprinter-bussar. De tar tre

passagerare, två fram och en extra stol med godkänt bälte bak. Flakbilarna tar två passagerare med en klaffstol utan bälte bak som man kan sitta på när man byter om till arbetskläder eller äter lunch. Det är helt enkelt vår arbetsplats på hjul, fortsätter Peter Jörgensen.

Förutom verkstadsinredning är bussarna utrustade med mikrovågsugn och garderob för regnkläder, varma kläder och skyddskläder för motorsågning. Företaget har beredskap inom sitt eget elnät, personalen har regelbundet jour och åker ut och åtgärdar fel som uppstår. Vårt geografiska upptagningsområde är 17-18 mil i diameter och gäller stora delar av Jämtland.

Innan Jämtkraft skaffade kranbilarna använde de sig av åkerier när de till exempel skulle göra ett transformatorbyte i en nätstation. En 600-kilos transformator flyttades till platsen, den gamla lyftes bort och den nya sattes på plats. Idag kan de sköta hela flytten själva, kranbilen kan lyfta upp till 800 kilo. – Bilarna är köpta hos JemtBil i Östersund och påbyggda hos AutoKaross i Floby. Vi är jättenöjda med både köpet och påbyggnaderna – de blev precis som vi vill ha dem. Vi är ute på väldigt många uppdrag och det är absolut ingenting vi vill förändra eller saknar, avslutar Peter Jörgensen.

Lantbrukarna mer positiva till lönsamheten Fem av tio lantbrukare i Sverige upplever att deras lönsamhet är mycket god eller ganska god och lönsamhetsindex har ökat med 20 procentenheter på ett år till plus 5.

Det största lyftet under året har mjölkföretagen

gjort. Samtidigt planerar fler för fortsatta investeringar och hela 8 av 10 vill fortsätta stärka lönsamheten. Det visar Lantbruksbarometern 2018 från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna. Mjölkproducenterna fortsätter att öka sitt lönsamhetsindex och har gått

från minus 4 till plus 53 sedan våren 2017. Även gris- och nötköttsproducenterna har ökat sitt lönsamhetsindex,till plus 65 respektive plus 25. Bland växtodlarna är det fortsatt ett negativt lönsamhetsindex även om det har förbättrats något. Investeringarna fortsätter

och är på den högsta nivån under jämförelse-perioden där planeringar i djurstallar ligger på toppnivå. Dessutom planerar 8 av 10 lantbrukare åtgärder för att stärka sin lönsamhet. Framtidstron avspeglar sig också i att så många tittar på åtgärder för att stärka lönsamheten.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

SWEPOS

NC Skogsagri NC Traktordragen Maskintrailer

Lastyta 10 meter 30 tons lastkapacitet Lasthöjd 500 mm

7, 16, 22 o 28 ton Hydrauliska bromsar Tandem o tridemutförande Fjädrande dragstång Fjäderassisterande ramper

Olofssons i Syd AB Giselsbergsv. 246-8, 374 50 Asarum, Duveryds industriområde info@oisyd.se | 0454-32 12 40 | www.oisyd.se

59


BUSKRÖJARE

2018

HYDRAULHAMMARE

Vi är en av landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser! Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

Svensktillverkade buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen

Vi har knivar till: Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

ÅRS

DIESELMOTORER

GARANTI

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton

2

Försäljning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

Vi reparerar alla märken Peter 070-657 40 90 Jonas 070-521 08 76 kontakt@dlmaskin.se

ARDER HITTING H

Auktoriserade för:

Timmerekipage Flisekipage Skogskranar Smemax

Skolvägen 23 • 370 34 HOLMSJÖ Tel. 0455-910 45 • Mob. 0708-57 73 65 to@holmsjobildemontering.se

www.holmsjobildemontering.se

LASTMASKINER

Telefon: 0533-69 16 60 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se

Etablerat 1943

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se www.tole.se

KROSSNING & SORTERING

HYR AV OSS! Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

08-564 707 00 www.dieselmotornordic.se

FORDONSTVÄTTAR

Söker ni reservdelar till er lastbil eller släpvagn, kontakta oss så hjälper vi er!

PÅBYGGNADER & SLÄP

SINCE 1978

Dieselmotorer • service • reservdelar

Distributör för Sverige och Danmark. Stockholm • Göteborg Köpenhamn • Århus

LASTBILSDELAR

Huggknivar och motstål

PROFFS PÅ

0650-74 21 86 www.ilsbotools.se

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL

På vägen sedan 1919

60 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

Vi servar, reparerar och säljer Rammers hela sortiment i västra och södra Sverige. Reparerar alla fabrikat.

• GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND • TRANSPORTBAND

• KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR • MATARE • TUNNELMATARE

LIFTAR

H Tel 070-633 35 26 info@hammarservice.se www.hammarservice.se

Lastar drygt 45 ton

Boklunds Åkeri AB 070-333 85 05 boklund@gruskungen.se

www.gruskungen.se

SKYLIFTAR SAXLIFTAR Nytt & begagnat El • Diesel • 4x4 CO

Även små annonser syns! Boka din plats på:

www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

070-600 10 11

CTION EQIP ME TRU

NT

NS

Optiliner. Volym detta ekipage 76 m³. Med öppningsbar sida Original reservdelar för bl.a: Netam • Trailor • Crane • Benalu Blond Baudoin • Ackerman

TC-TRADING

Tel. 031-728 59 00 • info@tbtrailer.se www.tbtrailer.se

annons@anlaggningsvarlden.se

FÄSTEN LASTRAMPER

Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt BM-fästen | Grindfästen Redskapsfästen

0512-608 05 • 070-581 77 98 www.tc-trading.se

PUMPAR

KOMMUNIKATION & IT CREATIVE TECHNOLOGY

PUMPAR! Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris!

Standard & skräddarsyyd e�er era önskemål.

Arbetsorder Körjournal Tidsrapporter För

Support

Kontakta vår specialist inom området:

0481-422 00 www.stenacomponents.se

SKOG ENTREPRENAD TRANSPORT

Kontakta oss för mer information www.worxmate.se • 046-288 62 88

LASTA SÄKERT Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

www.tecura.se 0418-45 70 00 | info@tecura.se

25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

www.calpeda.nu

gehab1976


SPRÄNGMATTOR

TURBOAGGREGAT

SPRÄNGMATTOR

Tunga grejer!

– Bäst när det smäller Egen tillverkning.

Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

Lager i Stockholm, Göteborg och Virserum.

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager. Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

Utvecklas som entreprenör!

2018

61

Automatiska Lyftok

Vatteninfo erbjuder kurser, events och andra produkter för dig som är entreprenör och som arbetar med anläggningsarbeten inom bl.a. vatten och avlopp. Gå in på vår hemsida vatteninfo.com under kurser respektive produkter. Du kan också kontakta oss på info@vatteninfo eller 08-428 431 51.

• För kran och truck • Säkrare lyft • Sparar stroppar, pengar & tid • 2000, 3000 och 4000 kg maxlast

070-741 43 00 • goran@sl-lyftok.se

Tel 0495-302 05 • 070-215 04 11 thorns@virserum.com www.sprangmattor.se

Svenska Närko AB, KNIVSTA 018-34 90 60 SKÅNES FAGERHULT 0433-306 00

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor.

www.sl-lyftok.se

031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

SVARVVERKTYG

UTBILDNING

www.svenskanarko.com

SVARVVERKTYG

REPARATIONER & SERVICE

Svarva slitna eller isvetsade bulthål till EXAKT passning för bussningar och bultar. Drivs med borrmaskin!

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner Svetsning och reparation av skopor

Se �lm på vår nya hemsida!

0485-56 10 56 • www.martinssons.se lars-martinsson@telia.com

TAKSKYLTAR Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

RESERVDELAR & REDSKAP

LÅGA PRISER

Väghyvel Ysta´ 1,2 – 2,4 m

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE

Martinssons Mekaniska

Även uthyrning av maskiner

TELESKOPLASTARE

• YH – Servicetekniker - NYHET! • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

Vi kundanpassar ljusramper & helhetslösningar Vi kundinom fordonsel anpassar ramper

Sopvals Ysta´ 1,3 – 3,5 m

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.nu • wwwmgab.nu

UTRUSTNING ENTREPRENAD

Släntklippare Spearhead 3,2 – 9,5 m

Maskiner för yrkesfolk Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

RESERVDELAR ENTREPRENAD Nya hydraulhammare, Mejslar till hydr. hammare Hydraulik, Dieselmotor, Gummikedjor, Rototilt, Skopor, Fästen

RICHARDS RESERVDELAR AB INTERNATIONAL AB

Kvalitet till lågpris

ledaren i strömförsörjning

Tel. 018-34 55 67 • Fax 018-34 24 07 Östunagatan 7 • 753 23 UPPSALA E-mail info@hoffes.se www.richardsreservdelar.se

SNÖKEDJOR

Tel. 0550-169 30 www.awimex.se

TMA

Redskap 400 st

VÅGAR

VI KAN UTBILDNING 2017-03-29 TANKUTRUSTNING

Anläggningsvärlden.indd 1

09:49:34

SNÖKEDJOR För stort & smått Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

www.kedjan.se Chaufförsvägen 23 • 831 48 Östersund Tel 063-51 77 55 • kedjan@kedjan.se

i Filipstad 0590-152 90 | www.wikers.se info@wikers.se

YKB Arbete på väg Truck Maskin Validering ADR D-HLR 1:a hjälpen Heta arbeten

019-10 36 00 Vi utbildar i hela landet

www.tmaorebro.se

Vi kan vågar! 0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

ALLT INOM ENTREPRENAD REDSKAP – De flesta svenska fabrikat SLIT/SKOPSTÅL SLITPLÅT GRÄV/ LASTARTÄNDER OLJA/ SMÖRJMEDEL Petro-Canada, Eurol, m.fl. ...och mycket mer...

• Axelvågar • Markvågar • Frontlastarvågar • Hjullastarvågar • Silovågar • Truckvågar m.m.

Besök vår nya hemsida: vaglant.se

Lasta inte bort vinsten! Ring:

MIVAB VARBERG • www.mivabvbg.se

0340-805 20

0708-55 55 56 • www.vaglant.se


62 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3

2018

Mångsidig och outslitlig Boxer är en av de traktorer som väger tungt i BM:s traktorhistoria. Det var en lyckad traktor som kom tack vare sitt gedigna grundchassi och bildade basen för nya produkter inom skogs- och anläggningsmaskinsektorerna samt banade väg för BM:s anläggningsmaskiner. Boxer är den traktormodell som tillverkats i flest antal inom BM, 28 039 stycken hann det bli under åren 1959–1967. Boxern hade en mycket bränslesnål trecylindrig dieselmotor på cirka femtio hästkrafter med ett omisskännligt ljud och gång. Det hörs tydligt att motorn trivs bäst när den får jobba. Den var i princip identisk med BM 35/36:s motor fast modernare. ”Det är ingen slump att varannan jordbrukare väljer en traktor av märket Volvo • BolinderMunktell. Slitstyrka, driftsäkerhet, stor dragförmåga och låga driftkostnader är en förklaring härtill”, skrev Bolinder Munktell i broschyren från 1960-talet. Den blev ett mycket uppskattat arbetsredskap som både fick uppfylla jord- och skogsbrukets behov i Sverige. Transmissionen var en växellåda med fem växlar och back samt hög- och lågväxel. Totalt tio växlar framåt och två bakåt. Boxern hade även differentialspärr.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

De första två produktionsåren var den utrustad med Cresco hydraulsystemvilket inte var så bra. Sedermera ersattes det med det för tiden

”Det är ingen slump att varannan jordbrukare väljer en traktor av märket Volvo • BolinderMunktell. Slitstyrka, driftsäkerhet, stor dragförmåga och låga driftkostnader är en förklaring härtill”, skrev Bolinder Munktell i broschyren från 1960-talet.

Foto: Volvo CE arkiv.

moderna hydraulsystemet Terra Trol (ungefär jordkontroll) för reglering av trepunktslyften. Boxer hade även kombinerade oberoende/drivhjulsberoende kraftuttag var den väl anpassad att dra till exempel en treskärig plog, eller en sexfots bogserad skördetröska. Traktorn gick även att få med hitchkrok. Tillsammans gjorde alla dessa saker att traktorn var väldigt modern för sin tid. Modellnumret 350 kommer från antalet cylindrar (3) kombinerat med den ungefärliga toppeffekten (50). De enda andra BM-modeller som detta gäller för är Bolinder-Munktell 425 Terrier, Bolinder-Munktell 230 Victor och BM-

Volvo T 470 Bison. Bolinder-Munktell kom under årens lopp att använda 350 Boxern som bas för en mängd olika arbetsfordon, bland annat baklastaren LM 218, dumpern ”Grus-Kalle” och skotaren ”Timmer-Kalle”. Boxern såldes förutom i jordbruksversion även som gulmålad industritraktor utan trepunktslänkage och hitchkrok. Svenska försvaret köpte ett större antal specialanpassade traktorer för användning som terränggående dragare av drivna vagnar – ett ekipage med extremt god terrängframkomlighet. Ytterligare en tillämpning av den mångsidiga traktormodellen var proto-skotaren SM 360 som togs fram av den svenska skogsmaskinstillverkaren ÖSA. Det gjordes också två prototyper av jordbrukstraktorn som var fyrhjulsdrivna (1959), drivningen till framaxeln kom från det drivhjulsberoende kraftuttaget via en växellåda till en kardanaxel under traktorn. Källa: Wikipedia, Volvo CE

”350 byggdes med sikte både på jordbruk och skogsbruk. Den hade lämpliga hastigheter och tillräcklig effekt för jobbet.”

Konstruktion, anpassning, installation, service- och reparationsarbeten av transportband, transportörstillbehör samt industrigummi – Det är vad vi är bäst på! Vi har kompletta transportörlösningar med projektering, konstruktion, kompletteringar, tillverkning, montage och idriftsättning, tillverkning samt service och renovering av alla fabrikat. Skarvning och försäljning av transportband. Vi gör industriservice i form av montage, byggnation och besiktningar m.m.

BRÅB

Box 188, 616 25 ÅBY Tel 011-36 95 15 • Fax 011-36 95 11 info@brabo.se www.brabo.se


FLISHUGGAR

LASTVÄXLARSLÄP

GRÖNYTEREDSKAP

Vi har redskap och tillbehör som underlättar för dig som jobbar med grönyteskötsel och andra jobb inom park och grönyta. Varför inte utrusta be�ntliga maskiner med redskap som gör att de klarar av helt nya uppgifter?

BORSTAR Våra borstar är riktigt effektiva verktyg för olika uppgifter. Städa upp efter jobb, sopa ut från trånga utrymmen, planera grönytor m.m. Finns för alla fästen. NORDICC AB • 0372-129 99 • contact@nordicc.se • www.nordicc.se


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

Se hela sortimentet, hitta närmaste återförsäljare och bygg ditt nya släp på trailerimport.se!

STABILITET, SÄKERHET OCH PRESTANDA.

CELEBRATING 60 YEARS OF ENGINEERING EXCELLENCE

Traile rimpo rt expa ndera r och söker sama rbete med ännu fler återfö rsälja re!

I hela 60 år har Ifor Williams designat och producerat släp av högsta kvalitet till tusentals nöjda kunder. Fokus har alltid varit att bygga de bästa produkterna på marknaden. Som generalagenter för Ifor Williams i Sverige är vårt fokus att leverera kvalitetssläp i kombination med bästa service före, under och efter köp. Detta gör vi med hjälp av vårt kompetenta nät av auktoriserade återförsäljare.

www.trailerimport.se

IFOR WILLIAMS TRAILERS – DESIGNED TO MEET THE NEEDS OF REAL PEOPLE DOING REAL JOBS.

Anlaggningsvarlden 0318  

Affärstidningen för entreprenad,- skog och transportbranschen

Anlaggningsvarlden 0318  

Affärstidningen för entreprenad,- skog och transportbranschen