Page 1

F H L E U VIS KREATIV HF 3-ÅRIG


VISION FOR VISUEL HF Viborg Gymnasium og HF og The Animation Workshop udbyder en 3-årig hf-linje, som giver dig en hel hf-uddannelse, mens du arbejder med dine visuelle og kreative grundkompetencer, så du bagefter har mulighed for at søge optagelse på de kreative videregående uddannelser. Du kommer til at lære at kommunikere visuelt, bl.a. gennem tegning og animation. Du skal arbejde med din tegnetekniske kunnen og vil blive

udfordret til at bruge og sammenflette viden fra forskellige fagområder i hf-uddannelsen. Vi samarbejder, så undervisningen på de to institutioner læner sig op ad hinanden i forskellige temaer og projekter, og undervisningen bliver tilrettelagt med mulighed for inte­ grerede og tværfaglige forløb mellem det visuelle grundforløb og det ordinære hf-forløb.


Visuel Hf er en alternativ uddannelse, som giver et bredere spektrum af kommunikationsformer. Visuel Hf er egnet til unge, som har brug for kreative afbræk i skolegangen. Visuel Hf giver dig en kæreste. Og dine klassekamme­rater er en guldmine af lærdom og inspiration. - Asger Kjærsholm, 2k11


HF-fag på første år Introduktionsforløb, Dansk A Dansk A Engelsk B Mediefag C Matematik C Idræt C Kultur og samfundsfagsgruppe

HF-fag på andet år Dansk A Engelsk B Kultur og samfundsfagsgruppe Mediefag B Billedkunst C Idræt C Naturvidenskabelig faggruppe

HF-fag på tredje år Dansk A Engelsk B Billedekunst B Naturvidenskabelig faggruppe Store Skriftlig opgave

TAW-fag på første år Introforløb i tegning og animation Fotografi Farvelære Illustration Tegning og perspektiv

TAW-fag på andet år Storyboard Grafisk Produktion og opsætning Animation Karakter- og Baggrundsdesign Street art Tegning

TAW-fag på tredje år Concept design Portfolio Tegning


UDDANNELSESFORLØBET Undervisningen foregår skiftevis på henholdsvis Viborg Gymnasium og HF og The Animation Workshop. Dette er for at styrke samarbejdet mellem de to institutioner i de tvær­ faglige projekter. I løbet af alle tre år oparbejder du et portfolio, som på tredje år skal gøres færdigt, og som derefter kan bruges til ansøgning af videregående uddannelser. I skemaet til venstre kan du se hvilke fag, du skal have hvornår. Udover de nævnte fag på The Animation Workshop, vil du også blive undervist i andre fagområder. Vi tager forbehold for mulige ændringer. Indholdet i hf-delen Du får en almindelig 2-årig hf-uddannelse, der strækkes over 3 år med en obligatorisk fagpakke med fagene billedkunst B og mediefag C. Denne del af uddannelsen foregår på Viborg Gymnasium og HF, hvor du er del af skolens aktive ungdomsmiljø.

Indholdet i det visuelle grundforløb Det visuelle grundforløb varer sammenlagt 1 år og strækkes over hele den 3-årige periode. Det består af tegneteknisk håndværk, visuel kommunikation og tværæstetisk produktion, og undervisningen vil ofte være tilrettelagt som praktiske projektforløb. En stor del af undervisningen på det visuelle grundforløb er tegning. Her bliver du undervist i håndværket bag tegning. Vi tager udgangspunkt i den klassiske italienske skole, det vil sige som Leonardo Da Vinci tegnede. Vi mener, at den giver den bedste fornemmelse for konstruktion, pers­ pektiv og anatomi, som er grundstenen indenfor tegning og visuel kommunikation. Denne del af uddannelsen foregår på The Animation Workshop, og på den måde bliver du en del af et kreativt og professionelt uddannelsesmiljø, hvor du vil møde gæsteundervisere fra hele verden, som arbejder professionelt inde for blandt andet design, tegning og animation.


Undervisningen fokuserer på samarbejde og produktion og giver dig de basale værktøjer til din kreative udvikling. Det er et socialt miljø, hvor elever hjælper og inspirerer hinanden og i fælles­ skab kaster sig ud i udfordrende projekter med spøjse, finurlige og forbavsende resultater. - Rasmus Lahn, 2k11


ANSØGNING OG OPTAGELSE Når du søger ind på Visuel HF, skal du: •

Ansøge på normal vis gennem optagelse.dk inden 15. marts – husk at angive, at du søger ind på Visuel Hf Løse og indsende en særlig visuel opgave, der lægges op på Visuelhf.dk

Herefter vil du hurtigst muligt blive ind­kaldt til en samtale på The Animation Workshop, hvor du skal medbringe din opgave og skitser. SU Uddannelsen er SU-berettiget i alle 3 år, hvis du er fyldt 18.

Bolig Har du behov for en bolig i Viborg, kan vi hjælpe dig med kontakt til udlejer af et møbleret værelse fra 2.300-2.900 kr./md, alt inklusive. Det gælder også for elever under 18 år. Deltagerbetaling Der er en deltagerbetaling på 1500 kr. om måneden. Det dækker den kreative undervisning på The Animation Workshop. På Viborg Gymnasium og HF skal du som alle andre elever betale 100 kr. om året for særlige undervisningsmidler og selv anskaffe ordbøger, lommeregner m.m.


ommen til at kontakte enten Har du spørgsmål, er du meget velk Animation Workshop. Viborg Gymnasium og HF eller The Viborg Gymnasium og HF Skaldehøjvej 12 8800 Viborg Kontaktperson: Susanne Sejr Tlf.: 8667 1533 Email: vghf@vghf.dk www.vghf.dk The Animation Workshop Kasernevej 5 8800 Viborg sen Kontaktperson: Ditte Lundsgaard Niel Tlf.: 8755 4948 eller 8755 4900 Email: dlun@viauc.dk www.animwork.dk

www.visuelhf.dk

Visuel Hf  
Visuel Hf  

Folder om den tre-årige kreative ungdomsuddannelse Visuel Hf, et samarbejde imellem Viborg Gymnasium og HF og The Animation Workshop.