Wijkkrant 94 december 2017

Page 1

-94DECEMBER

WIJKKRANT ANGERENSTEIN 2017

IN DIT NUMMER Nieuwe redactie Stelt zich voor

Karthuizerstraat Waar komt de naam vandaan

Wijkveiligheid & verkeer Nieuwe wijkagent

Bestuur Burgermeester Marcouch op bezoek

www.angerenstein-arnhem.nl /AngerensteinArnhem foto Jeroen Gosse

@Angerenstein

Foto: Jeroen Gosse

WIJKKRANT 94 De wijkkrant heeft een nieuwe redactie! Een van de nieuwe redactieleden introduceert zich in deze. In de volgende wijkkranten in 2018 stellen ook de andere redactieleden zich graag aan u voor. In deze editie van de wijkkrant vindt u weer interessante artikelen en leuke terugblikken op activiteiten die de afgelopen maanden in onze wijk plaatsvonden. Zo is er een gedicht over de griezeltocht op 4 november en kijken we terug op Lampionnenoptocht op 11 november ter gelegenheid van Sint Maarten. Over terugblikken gesproken: er is weer een boeiend artikel over de geschiedenis van de wijk en de legende van de stichting van het Kartuizer klooster te Monnikhuizen krijgt ook een plek in de wijkkrant.

De werkgroep park doet verslag van zijn activiteiten en zelfs de paus komt aan het woord. De werkgroep Wijkveiligheid en verkeer heeft eveneens een bijdrage geleverd. Vanzelfsprekend wenst de redactie u prettige kerstdagen, een spetterende jaarwisseling en natuurlijk ook een in alle opzichten geslaagd 2018! De redactie

Stelt zich voor….. Afgelopen najaar is de nieuwe redactie van de Wijkkrant aangetreden. Naast oudgediende Stefan Honkoop bestaat de redactie nu uit Ilona van der Meulen, Frank Wittens en ondergetekende, Daniella Buis. Als degene die het langste woont in Angerenstein mag ik beginnen met mij voor te voorstellen. Frank en Ilona komen in de volgende nummers aan bod.

Ruim 30 jaar geleden kwamen mijn man en ik vanuit Drenthe in de wijk wonen. Aanleiding voor onze verhuizing was mijn nieuwe baan als directeur Jeugd en Gezin (één van de voorlopers van Bureau Jeugdzorg). Nadat we verschillende wijken hadden bekeken, vielen we voor Angerenstein en dat is een goede keuze gebleken. Toen wij in de Karthuizerstraat kwamen, woonden daar nog deels de oorspronkelijke bewoners. Wij waren één van de jongste stellen. Dat is in 30 jaar wel gewijzigd en inmiddels behoor ik tot de ouderen. Na een carrière in de jeugdzorg en gezondheidszorg, gevolgd door free lance advieswerk, heb ik vorig jaar mijn betaalde activiteiten beeindigd en een lange rondreis door Australië, Nieuw Zeeland en de Pacific gemaakt. Terug in Nederland ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. Die zoektocht duurde niet lang. Inmiddels ben ik aangesloten bij de Adviesbrigade Arnhem, werk ik voor de NVVE en ben ik sinds kort dus ook redactielid van onze mooie wijkkrant. De tijd die ik daarnaast nog overhoud besteed ik graag aan (berg)wandeltochten. Voor kortere wandelingen is Angerenstein met de omgeving een prima uitgangspunt. Ik houd het nog wel een tijdje vol in deze mooie wijk, die ik ongetwijfeld nog beter zal leren kennen door het werk voor de Wijkkrant! Daniella Buis

VA N D E B E S T U U R S TA F E L Ook dit najaar bruiste het in onze wijk weer van activiteiten. De griezeltocht begin november werd een week later gevolgd door St Maarten. Dankzij onze altijd weer actieve werkgroep Kinderen was er dus genoeg te beleven voor de jeugd. Ook actief was de werkgroep Park tijdens de werkochtenden. Daarover leest u verderop meer. Inmiddels hebben zich na onze oproep tien mensen gemeld om in 2018 en latere jaren koningsdag te organiseren in onze wijk. De nieuw samengestelde werkgroep heeft ambitieuze plannen, waarover u in dit blad leest. Het bestuur is blij dat zoveel mensen bereid zijn in onze wijk te investeren. Dat geldt ook voor de redactie van de wijkkrant, die grotendeels is vernieuwd qua samenstelling. Er was meer dan voldoende belangstelling om zitting te nemen in het redactieteam. De wijk is voorlopig weer verzekerd van het regelmatig verschijnen van ons mooie en informatieve wijkblad. En tot slot zal het u niet zijn ontgaan dat onze stad een nieuwe burgemeester heeft; Ahmed Marcouch. Hij is zijn ambtsperiode gestart met een kennismakingsronde in alle wijken van Arnhem. In dat verband werd op 3 november ook

de wijk Velperweg Noord, waar Angerenstein deel van uit maakt, bezocht. Zoals de foto toont was ons bestuur vertegenwoordigd bij de kennismaking; met Wijkkrant uiteraard. Wij hebben de burgemeester laten weten trots te zijn op onze wijk, met name op de grote bereidheid van de bewoners actief te participeren in wijkactiviteiten.

Een huishoudelijke mededeling betreft het materiaal van de wijkstichting. Dit zal voortaan niet meer beheerd worden door Michel Vervaet, maar door het bestuur zelf. Het bestuur dankt Michel voor zijn jarenlange inzet voor de wijk. Hopelijk treffen wij velen van u bij de kerstboomverbranding op 7 januari 2018. Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een goede jaarwisseling. Namens het bestuur, Paul Kanters


N AT I O N A L E BURENDAG Op 23 september 2017 was het Nationale Burendag. Het complex Lippe Biesterfeld 1 was erbij! Burendag is een jaarlijks terugkerend feest waarop de buren gezellig samen iets doen. Doel is de saamhorigheid te bevorderen, zodat de buurt leuker en veiliger wordt. Bij het Oranjefonds kan een financiële bijdrage gevraagd worden. De Tuincommissie van Lippe Biesterfeld 1 heeft een Burendagplan ingediend om samen diverse tuinklussen te doen.

Ons doel was de betrokkenheid van de bewoners te vergroten en natuurlijk gewoon een gezellige dag hebben. Onder het genot van door Douwe Egberts geschonken koffie met door de bewoners gemaakte lekkernijen verdeelden we de klussen: grasveld opnieuw inzaaien, Potentilla’s plaatsen en verplaatsen, oude struiken snoeien, zwerfvuil rapen en Buurtpreventiestickers vervangen door nieuwe WhatsApp stickers.

GRIEZELTOCHT 4-11-17 Er was eens… een groep kinderen die graag griezelen wou, ze wandelden door Park Insula Dei in de kou. Daar troffen ze een oude man met een baard en een bol, maar de tweeling met die ogen bracht hen het hoofd pas echt op hol. Snel door naar de wolf en moeder geit, want zij was haar geitjes kwijt. Geitje gevonden toen op naar het snoephuisje van de heks, aldaar in de spiegel zagen ze iets heel geks. Bij de pratende boom klonk een hels kabaal, de enge broer van de sprookjesboom deed zijn verhaal. Wie toen nog verder durfde kwam in een tunnel van ijs, Olaf en Elsa zorgden voor veel gekrijs. Verderop verschijnt dan opeens een rood gordijn in het bos,

een fakir op zijn tapijt laat plots zijn slangen los! Langs het pad naar beneden kwam men bij Rapunzel terecht, hij was alleen niet zo onschuldig als hij leek die lange vlecht. Sneeuwwitje was de volgende op de route, maar ook die appel bleek een minder zoete. Ten slotte was daar het doolhof van Alice in Wonderland, En toen… toen zijn alle kinderen heel hard weggerend. Het was wederom een groot succes: 185 kinderen uit groep 6, 7 of 8 namen dit jaar weer deel aan de Griezeltocht. De Werkgroep Kinderen dankt de grote inzet van alle vrijwilligers die deze Griezeltocht mogelijk maken en Insula Dei voor het beschikbaar stellen van het park. Werkgroep Kinderen

BABYSITTERS

Met ongeveer 15 buren hebben we de omgeving een flinke opknapbeurt gegeven. Het weer werkte optimaal mee en de handen werden flink uit de mouwen gestoken. Het was een superdag! De Tuincommissie Lippe Biesterfeld 1

Deze lijst wordt niet online gepubliceerd

Reparaties, nieuwe en gebruikte fietsen! E-bike specialist! 026-7370190 www.poutsmafietsen.nl Geelgorslaan 42 Monnikenhuizen/Geitenkamp

Babysitters kunnen zich opgeven bij de redactie. Als je niet meer wilt, meld dit dan ook aan ons.


W E R K G R O E P PA R K Werkochtenden Afgelopen jaar hadden we weer 3 parkwerkochtenden. Vooral die in maart zullen we niet snel vergeten. In de loop van de ochtend begon het steeds harder te regenen maar we gaven niet op! De gemeente had immers een bootje afgeleverd waarmee we het eiland in de vijver achter het landhuis gingen aanpakken. Het beeld was omgevallen en de rododendron was overwoekerd met onkruid. En verder haalden we veel hout uit het water. We werden drijfnat maar het werken met het bootje leidde tot hilarische taferelen.

Insteek van het gesprek was de Parkvisie en wat nog gerealiseerd moest worden, alsmede de wensen van de wijkbewoners. Er was een aantal interessante reacties binnengekomen waarvoor onze dank. Zoals de reeds eerder geuite wens een theehuis te vestigen in het park. Verder werd er geattendeerd op ongenode gasten. Er worden namelijk regelmatig ratten gesignaleerd. Daarom staat er trouwens al enige tijd een bordje bij de vijvers om de eendjes niet meer te voeren. Het gesprek verliep constructief. Vooralsnog gaat de gemeente aan de gang met een lijst van zaken die in het voorjaar en zomer moeten worden aangepakt. De werkgroep Park krijgt deze lijst in maart voorgelegd. Bekend is al dat de accenten zullen liggen op zichtlijnen, beplantingen en exoten. En om door te gaan op dit laatste…. Duizendknoop

In oktober hebben we veel hout weggewerkt dat naar aanleiding van een storm in het park was terechtgekomen. Dan blijkt maar weer: velen handen maken licht werk! In 2018 zijn de werkochtenden gepland op: 10 maart, 9 juni en 27 oktober. Jullie zijn van harte welkom om een keer mee te helpen.

We hebben 2 plekken met Japanse Duizendknoop (bij hoek Roosendaalseweg-Bernardlaan en langs de Julianalaan ter hoogte van het elektriciteitshuisje). Deze woekeraar wordt internationaal tot de honderd meest invasieve exoten gerekend. Bestrijden met gif wijzen we af vanwege de nadelige gevolgen voor de flora en fauna in het park. En de inzet van varkens lijkt ons ook geen optie. Maar wat dan wel? Hopelijk meer hierover in de volgende wijkkrant, De werkgroep Park is te bereiken via Dick van Dijk, djvandijk48@gmail.com

Bijdrage Lustrumfeest Op het feest in juni overhandigde Jeroen Glissenaar van de gemeente op ludieke en symbolische wijze door middel van het aansteken Zweedse fakkels 3 bomen als bijdrage voor het park. Deze bomen zullen nog voor de feestdagen worden geplant. We zullen berichten wanneer deze worden geplant. Parkvisie In de wijkkrant van september hebben we een oproep geplaatst voor input voor het gesprek met de gemeente dat wij op 20 november zouden voeren.

Werkochtenden Park 2018  10 maart  9 juni  27 oktober

Vanaf 9.00 uur, verzamelen bij het werkhuisje.

WIJKVEILIGHEID EN VERKEER Nieuwe wijkagent Voor de zomer heeft er een wisseling van de wacht plaats gevonden binnen het Arnhemse team van wijkagenten. Tim Heil is wijkagent geworden in een andere wijk en zijn werk voor Angerenstein is overgenomen door Alex Hovestad. Alex is bereikbaar via alex.hovestad@politie.nl en via 0900-8844. Als werkgroep hebben wij onlangs met Alex Hovestad gesproken over de incidenten die zich de afgelopen maanden hebben voorgedaan in onze wijk (juli tot november). Juli-november Er is tweemaal ingebroken in een woning, éénmaal in de Kloosterstraat en éénmaal in de Huijghenslaan. Er worden ook nog regelmatig dieven betrapt die goederen stelen in de Jumbo. Onlangs heeft daar zelfs een zeer brutale diefstal plaatsgevonden waarbij de kluis achter de balie van het Post NL loket weg is genomen. Met behulp van videobeelden die van de diefstal zijn gemaakt zijn wordt nu naar de daders gezocht. Parkeeroverlast bij de scholen in en direct naast onze wijk blijft een aandachtspunt. Op haal- en brengtijden ontstaan er regelmatig onveilige situaties nabij de scholen. En er zijn klachten bij de politie binnengekomen over auto’s die op de Julianalaan langs het park tegen het verkeer inrijden. In de praktijk blijkt dat de overtreders nogal eens bewoners uit de eigen wijk zijn. De hoeveelheid doorgaand sluipverkeer door de wijk is beperkt.

De politie ontvangt met enige regelmaat meldingen van honden in het park die met elkaar in aanvaring komen. De omvang van het losloop gebied voor honden in het park is niet bij alle hondenbezitters bekend of wordt niet nageleefd. Twee maal zijn er spullen uit een auto gestolen en er zijn twee fietsen gestolen. Elk incident is er één te veel maar desondanks kan worden geconcludeerd dat de hoeveelheid incidenten in onze wijk laag is. Het is vrij rustig in Angerenstein als we dit vergelijken met de wijken om ons heen. Onveilige verkeerssituatie kruising Goeijenlaan en Roosendaalseweg nabij de Jumbo De vrachtwagens van de Jumbo belemmeren het zicht voor alle verkeersdeelnemers op het kruispunt van de Goeijenlaan met de Roosendaalseweg. De gemeente was van plan om de vrachtwagens schuin te laten parkeren om zo meer zicht op de kruising te creëren. De benodigde ruimte hiervoor was al afgetekend en er staan zelfs al zaagsneden in het trottoir. Dit blijkt echter toch geen goede oplossing te zijn omdat hiermee het trottoir heel smal wordt (en helemaal als de karren van de Jumbo daar ook staan opgesteld). De gemeente gaat nu kijken naar andere oplossingen en hierover in overleg met o.a. de bewoners van de Goeijenlaan. Het gemeentelijke budget voor de aanpak van deze kruising is echter klein. De werkgroep wijkveiligheid en verkeer is te bereiken via wijkveiligheidangerenstein@ gmail.com en bestaat uit Joop Pek (Huijghenslaan), Anneke Henselmans (Beatrixstraat) en Hans Uit ’t Broek (Prumelaan)

Tip Wat kun je doen om de kans op het terug vinden van je fiets na diefstal te vergroten? Maak een foto van het frame nummer van je fiets en van de fiets zelf (het framenummer staat vaak op je fiets in de buurt van het zgn. balhoofd in de trapas van de fiets). Mocht je fiets gestolen worden dan kun je deze informatie gebruiken voor (digitale ) aangifte.

Per 1 november een nieuw kledinginzamelpunt in de wijk Monnikenhuizen Dankzij de inspanningen van het diaconaal bureau van de Diaconie Arnhem is op 1 november jl. het vijfde inzamelpunt in gebruik genomen. De kleding kan gebracht worden bij het kerkelijk bureau Rozendaalseweg 507 De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. Kijk voor alle actuele informatie op onze website www.kledingbankarnhemeo.nl WhatsApp alarmgroepen

Angerenstein-Noord via 06 - 5315 0562 Angerenstein-Midden via 06 - 5536 8605 (Julianalaan t/m Huijghenslaan - oneven huisnummers ) WhatsApp alarmgroep aanmelden kan bij de redactie.


SINT MAARTEN 11 NOVEMBER 2017 Lampionnenoptocht Op de Irenestraat verzamelden zich rond 17.30 uur vele kinderen en ouders met hun prachtige (zelfgemaakte) lampionnen. Een hele grote stoet kinderen liepen met mooie lichtjes achter de muziek aan door het park.

Aangekomen bij de warme chocolademelk, glühwein en een lekker koekje, konden de kinderen zich nog even opladen voor het echte werk. Want toen was het tijd om te gaan zingen voor de deuren en heeeel veeeel snoep te verzamelen!

Nog lang klonk door de straten van Angerenstein… Sint Maarten Sint Maarten De koeien hebben staarten De meisjes hebben rokjes aan Daar komt Sint Martinus aan

Paus Franciscus en de mobieltjes Van de week was er een opvallend bericht in het journaal: paus Franciscus had zich uitgesproken tegen het gebruik van mobieltjes tijdens de bijeenkomsten op het Sint -Pietersplein. “De priester zegt: verheft uw hart”, zei de paus, “en niet verheft uw mobieltjes” , aldus de paus. In het beeldfragment keek je met hem mee naar een zee van mensen die op het moment dat hij de zegen uitsprak, hun mobieltje omhoogstaken om een foto te maken. Het was aan de ene kant grappig om te zien, maar tegelijkertijd ook verschrikkelijk en ik kan me helemaal voorstellen dat het niet leuk is om in de schoenen van de paus te staan (om meerdere redenen). Hij verzocht het publiek dringend om geen mobieltjes te gebruiken tijdens de mis. “De mis is geen show”, zei hij ook nog. Ik vind het goed dat hij zegt wat hij ervan vindt en de manier waarop getuigt ook van humor. Maar of het zoveel zin heeft en of het iets veranderen zal, dat vraag ik me af. De pauselijke audiëntie is natuurlijk allang een toeristische attractie, ook al vindt Franciscus dat niet leuk. Kijk maar eens op internet. Je kunt bijvoorbeeld via Expedia.nl voor €28,- de pauselijke audiëntie boeken, je kunt de beschikbaarheid controleren en er staan zelfs reviews bij: 3/5 GOED! Best treurig voor hem, maar hij is nou eenmaal één van de grootste attracties van Rome. En het is sowieso razend knap als je daar, tussen al die duizenden mensen op dat bomvolle Sint-Pietersplein, nog in staat bent tot enige spirituele beleving. Zelf ben ik regelmatig in dubio wat ik zal doen op bijzondere momenten: me helemaal concentreren op de gebeurtenis en ervan genieten of het vastleggen voor later...Zo herinner ik me dat mijn dochter op een muziekavond op haar school een prachtig duet zong met een vriendin. Ik wilde het opnemen met de camera, maar ik was er nog niet zo handig mee. Ik wilde niet alleen maar bezig zijn met die camera, dus ik koos ervoor om gewoon zelf te kijken en te luisteren en niet op te nemen. En daar heb ik ook echt heel erg van genoten. Het was geweldig prachtig en ontroerend en ik zal het nooit vergeten. Maar toch moet ik bekennen dat ik het jammer vind dat ik het niet opgenomen heb. Helemaal nu er wat jaren verstreken zijn, onze dochter niet zoveel meer met muziek doet en die vriendin allang uit beeld is. O, wat zou dat leuk zijn, ook voor haar, om dat moment nog eens terug te kunnen zien en horen. Maar als ik ooit nog eens naar de pauselijke audiëntie ga, dan neem ik me voor om mijn mobieltje in mijn zak te houden, voor hem! Gysanne


D E K A R T H U I Z E R S T R A AT De naam van de Karthuizerstraat is in het raadsbesluit van 16 maart 1936 vastgesteld. De straat is genoemd naar de monnikenorde van het klooster Monnikhuizen: de orde der kartuizers, tegenwoordig zonder h gespeld. Dit klooster stond op de plaats van de voormalige Arnhemse Buitenschool aan de Bosweg. Het kartuizerklooster In 1330 stichtte Reinoud II, graaf en vanaf 1339 hertog van Gelre, en zijn vrouw Eleonora van Engeland, een kartuizerklooster met de naam Monnikhuizen. Het klooster werd in 1343 officieel geregistreerd. Eigenlijk is het het klooster te Monnikhuizen, een naam die al vermeld wordt in de goederenlijst uit 893 van de Sint Salvatorabdij te Prüm in de Eiffel. Die abdij had bezittingen in Arnhem en omgeving, waaronder een aantal hoeven te Monnikhuizen. Waarschijnlijk ligt daar de oorsprong van de naam: huizen van de monniken. De Engelse prinses Eleonora en haar man Reinoud II, hertog van Gelre, stichters van het klooster Monnikhuizen, afgebeeld in een getijdenboek van rond 1430

Het was geen toeval dat de kartuizers juist deze plaats uitkozen. Monnikhuizen lag niet te ver van de stad, maar ver genoeg om er in afzondering te leven volgens de strenge regels van de orde. De heuvels boden het klooster beschutting en er was schoon stromend water. Over de keuze van de plaats bestaat nog een mooie legende die elders in dit nummer verteld wordt. Het klooster stond op de plaats van de voormalige Arnhemse Buitenschool aan de Bosweg. De monniken bouwden een watermolen om koren te malen, ongeveer op de plaats van de waterval bij de vierkante vijver tussen Bosweg en Thomas a Kempislaan. Die vijver was toen overigens nog driehoekig van vorm.

In een gewoon kartuizerklooster woonden in die tijd een prior (overste) en twaalf monniken, naar het voorbeeld van Jezus en de twaalf apostelen. Monnikhuizen was echter een dubbelklooster en herbergde een prior met 24 monniken. Het klooster was gewijd aan Maria: Domus Sanctae Mariae. Het werd een belangrijk religieus centrum in het middeleeuwse Gelre. Er woonden beroemde predikers en theologen, zoals Hendrik van Kalkar, Thomas a Kempis en Geert Groote. De Gelderse hertogen Willem van Gulik († 1402), zijn vrouw Catharina van Beieren († 1400) en Reinoud IV († 1423) werden er begraven en in 1538 ook de ingewanden van hertog Karel van Egmond, van wie het gebeente in de Eusebiuskerk begraven is. Negentiende-eeuwse prent van de begrafenis van Willem van Gulik in 1402. Op de achtergrond zijn de gebouwen van het klooster te zien.

In 1572 trokken de monniken zich terug binnen de stadsmuren van Arnhem, vanwege rondtrekkende plunderaars. In 1579 kregen de calvinisten Arnhem in handen en werd de katholieke kerk uit het openbare leven verbannen. De kartuizer monniken namen de wijk naar Keulen. De stad werd eigenaar van het verlaten klooster. De landerijen kwamen in handen van het Kwartier van de Veluwe, een van de vier deelgebieden van het hertogdom Gelre. Het klooster is omstreeks 1600 afgebroken. Het stadsbestuur gebruikte de stenen vooral voor versterking van de stadsmuren en verkocht ook een aantal karrenvrachten aan particulieren. Veel burgers haalden ook op eigen initiatief hout en stenen weg en in 1606 was er vrijwel niets meer over van het gebouw. Bij opgravingen in 1930 en 1980 bij de Arnhemse Buitenschool zijn alleen nog de grafkelders en wat restanten van muurwerk gevonden. De platte steen die het blad vormt van de 'Stenen Tafel' aan de noordkant van Park Klarenbeek, heeft mogelijk de graftombe van hertog Willem van Gulik afgedekt en is na 1600 naar deze plaats gesleept. Ook op andere plaatsen in het huidige Park Klarenbeek en in de waterval bij de vierkante vijver zijn enkele stenen uit het klooster Monnikhuizen te vinden.

COLLECTEROOSTER december-maart 3/12-27/1 Vrije periode 28/1-3/2

Hersenstichting

4/2-3/3

Vrije periode

4-10/3

Jantje Beton

11-17/3 18-24/3

Amnesty International Reumafonds

25-31/3

Stichting ZOA

Bron: CBF.nl, collecteroosters (per gemeente)

BESTUURSMEDEDELING Het bestuur heeft besloten geen materiaal (zoals biertafels, statafels, tenten etc.) meer uit te lenen of te verhuren. De inspanning om de spullen uit te geven en weer in te nemen wegen niet op tegen de inkomsten.

Op pagina 7 vindt u een artikel over de legende van de stichting van het Kartuizer klooster te Monnikhuizen uit 1876.

Kaart van het omwalde terrein van Monnikhuizen, 1635 Kartuizer monnik schrijvend in zijn cel, met in zijn rechterhand een ganzenpen en in zijn linkerhand een radeermesje. Miniatuur uit Ludolphus van Saksen, Vita Christi, einde 15e eeuw.

Restanten van zuiltjes afkomstig van het klooster te Monnikhuizen

Joost van Aalst, werkgroep Historie Angerenstein De orde der kartuizers was in 1084 gesticht door de Heilige Bruno in La Chartreuse bij Grenoble. Daar komt de naam 'kartuizer' vandaan. De monniken leven als kluizenaars, maar ook in een gemeenschap. Ieder heeft zijn eigen huisje met een tuintje om groenten te verbouwen. Behalve de huisjes voor de monniken is er een kerk, waar men drie maal per dag samenkomt voor gebed. In de eetzaal wordt alleen op zon- en feestdagen gezamenlijk gegeten. De rest van de tijd verblijven de monniken in hun huisje.

Vogelvluchtperspectief van rond 1750 van het kartuizerklooster te Roermond, toen hoofdstad van Oostenrijks Gelre. De afzonderlijke kluishuisjes zijn ieder omgeven door een ommuurde groentetuin.

Op YouTube is een animatiefilmpje te zien over hoe het klooster Monnikhuizen er uit gezien zou kunnen hebben. Zoek binnen YouTube hiervoor op “karthuizer monniken YT2” en de animatie zal als eerste zoekresultaat getoond worden.


TIJDELIJK ONDERWEG Op de fiets door Europa van 30 april tot en met 20 augustus 2016 Onze buurtbewoner Roelof Hulshof (Laan van Klarenbeek) legde tijdens zijn 16 weken durende fietsreis 9000 kilometer af. Al die weken hield hij een blog bij. In de afgelopen twee nummers en ook in dit nummer van de wijkkrant leest u meer over zijn reisbelevenissen. Dag 52 Sevilla - Puerto Serrano 110 km. Het lijkt wel een strafexpeditie Het ontbijt vanochtend was de breakfast niet waardig. Droog brood, mager beleg. De Aldi en aanverwante winkels verkopen delicatessen vergeleken met het ontbijtgebeuren in Bed & Breakfast Naranjo. Enkel de koffie kon er mee door. Sevilla is een toeristische trekpleister, dus de hotels raken wel vol en hoeven om die reden geen onderscheidende kwaliteit te leveren. Om kwart voor negen zat ik op mijn fiets. Om acht uur 's avonds checkte ik in bij mijn 'Casa Rural' in, even kijken, waar was het ook als weer, Puerto Serrano. 110 kilometers achter de boeg en dat hadden er twintig of daaromtrent minder kunnen zijn. (Hé Hulshof, wat zeur je nou? Je bent toch op fietsvakantie. Dan mag je blij zijn met elke kilometer die je maakt, of het nou van niks naar nergens is, of van Sevilla naar, waar was het ook al weer, Puerto Serrano.) Maar toch, als je na een dik uur je realiseert dat je toch niet bent waar je dacht dat het routeboekje je heen stuurde, baal je wel even. Ik heb het echt goed bekeken, maar ik denk dat de samensteller van het routeboekje, een rotonde over het hoofd heeft gezien (of ik). Dankzij de fietsrouteplanner van Google Maps kwam ik toch via een alternatieve route in een plaatsje waar ik me met een kop koffie op het terras kon bezinnen. Ik boekte een hotelletje in, eh, oh ja, Puerto Serrano. Nog 40 kilometer te gaan, ik had er dus 70 opzitten. De temperatuur liep inmiddels op tot zo'n 35 graden. Het lijkt wel een strafexpeditie. En dat werd het ook. In mijn naïviteit dacht ik het met anderhalve liter water wel te redden tot het volgende plaatsje. Echter ik belandde weer in de heuvels en het was veel klimmen geblazen. 28 kilometer over smalle weggetjes met enkel wat boerderijen. Af en toe een auto, maar verder totaal uitgestorven. Normaal doe ik het daarvoor, maar nu was ik te snel door mijn water heen. Met beleid heb ik het gered, maar het voelde niet goed. Ik moet duidelijk wennen aan de omstandigheden. Aandachtspuntje voor de komende dagen. De ommekeer Ondanks de gememoreerde minpuntjes, eindigde de dag goed. Het 'Casa Rural' waar ik ben beland, ligt op een prachtige plek en aan het begin van de 'Via Verde' die ik morgen ga fietsen. Dat is een fietsroute van 37 kilometer over een voormalige spoorweg. De kamer hier is ruim en prettig en nog beter is het terras waar ik dit verhaal schrijf, tijdens het langs komen van wat tapas en een paar rode wijntjes. De hoofdpijn van gisteren, die mijn avondlijke wandelrondje door Sevilla enigszins verpestte, bleef vandaag achterwege. En omdat ik niet op strafexpeditie ben, ga ik het morgen rustig aan doen. Dag 53 Puerto Serrano - Ronda 81 km. Rustig aan? Mijn voornemen om het vandaag rustig aan te doen lukte deels wel, maar zeker deels ook niet. Dat ik pas om kwart voor elf mijn been over het zadel zwaaide, had met mijn voornemen te maken, maar ook met de dagindeling van de Spanjaarden, althans zo valt mij op. Het zijn geen gretige vroege vogels. Het zal te maken hebben met hun middagsiësta en het daarna 's avonds laat maken met eten, drinken en flaneren. In GEN AG DA dit Casa Rural kon pas vanaf half negen uitgecheckt worden, maar op dat tijdstip zat alles nog potdicht. Gelukkig kon ik wel vanaf mijn kamer via een zijdeur naar buiten.  Griezeltocht Tegen kwart voor negen kwam er dan toch een dame van dienst het restaurant openen en de boel buiten zaterdag 4 november griezelangerenstein@gmail.com klaar zetten. Een koffie kon ik gelukkig al krijgen; ik moest wel m'n best doen om het een zwarte te laten zijn. Om half tien kon ik ontbijten, dat wil zeggen een stuk geroosterd brood met een kuipje boter en jam. De koffie werd met melk geserveerd, niet mijn voorkeur, maar ik moest het er mee doen. Een glas orangi Sint Maarten na of zoiets kon er warempel ook nog van af. Op het verder perfecte terras nam ik de digitale Volkskrant zaterdag 11 november door en verheugde me op de rit straks over de Via Verde.

KINDEREN

De Via Verde de la Sierra Dit pad over een voormalige spoorlijn is bijna 37 kilometer lang en kent dertig tunnels, een aantal van bijna kinderen@angerenstein-arnhem.nl een kilometer lang. De verlichting floept aan als de eenzame vakantiefietser zich meldt. Want eenzaam is het pad. Ik deed er bijna vier uur over, want al die prachtige uitzichten lenen zich voor een fotomomentje, /AngerensteinArnhem bovendien, ik had geen haast. Uiteindelijk zal ik zo'n dertig fietsers zijn tegengekomen, merendeels Spanjaarden die op hun mountainbike wat over het pad crossen. Het eerste deel ging helemaal door natuurgebied, in het tweede deel kon wat landbouw worden waargenomen. Hoe dan ook, zo'n prachtige route is de natte droom van elke vakantiefietser. De spoorlijn is natuurlijk vals plat, het stijgt wat en het daalt wat, maar nooit veel meer dan twee procent. Daarna begon het gelazer. In het plaatsje Olvera, overigens heel mooi gelegen op een heuvel, kon ik de juiste voortzetting niet vinden. Met Google Maps ging het nog meer mis. Het werd weer een flinke omweg, door het buitengewoon boeiende landschap van Andalusië, dat dan weer wel. En klimmen werd het ook, aan het eind van de rit stonden 1527 hoogtemeters op de teller. En dat is heftig voor die laatste bijna 45 kilometer, kan ik je wel vertellen. Gevolg: pas na negenen meldde ik mij in het hotel in Ronda. 81 kilometer gefietst, waar 68 de bedoeling was. Niks rustig aan! Ik vraag me steeds af waarom het mis gaat met mijn routes uit het boekje. Achteraf moet ik toegeven dat ik een paar keer ziende blind ben geweest. Ik overweeg om morgen vrijaf te nemen.


Dag 54 Ronda - Ronda 0 km. De vrije dag Die vrije dag is er gekomen. Vanochtend eerst verkast. De hotelkamer waar ik zat, was wel heel erg somber met enkel uitzicht op een krappe binnenplaats. 's Nachts veel lawaai. En een ontbijt van niets. Nu zit ik in een appartement met vanaf het dakterras het mooiste uitzicht van heel Ronda, namelijk pal op de Ponte Nuevo. Het appartement heeft een ruime woonkamer, een keuken, een badkamer en drie slaapkamers. Toch ben ik de enige gast. Er zijn nog twee appartementen onder me, maar ook daar zie ik geen levend wezen. En wat doe ja dan op je vrije dag? Een nieuwe leesbril aanschaffen; onderweg waren er al twee gesneuveld. Goed gelukt, twee kekke brilletjes, een bij de farmacie gekocht, de ander in een supermarkt. Bij de opticien moet je hier geen leesbril kopen, daar vraagt men er bijna veertig euro voor. En zoals bekend, ik ben gekke Gerrit niet. Vier paar schitterend witte sokken kon ik niet laten liggen en een reservebinnenband leek me ook slim. Heb ik er weer twee in de tas zitten. Wat na 54 dagen ook wel eens weer mocht: een bezoekje aan de kapper. De dienstdoende dameskapster ging giechelend op mijn verzoek in om het hoofd te millimeteren. Ik geloof dat ze het zonde vond. Ik ben er echter blij mee. Helaas voelde ik me vandaag niet fit: hoofdpijn, moe en niet helemaal op de wereld. Om die reden knoop ik er hier nog een dagje aan vast. Hoewel het vandaag niet superwarm was, wordt het dat de komende dagen wel en met veel klimwerk op het programma, denk ik dat ik hier goed aan doe. Ronda Ronda is een prachtig stadje. Het is beroemd vanwege de arena, waar al vanaf eind achttiende eeuw het stierengevecht wordt beoefend. Ernest Hemingway en Orson Welles zijn bekende inwoners geweest, zo heb ik op diverse websites kunnen lezen. De bruggen over een diepe kloof die de stad in tweeën deelt, zijn ook grote trekpleisters. Horden toeristen worden vanaf de Spaanse costa's hier naar toe vervoerd om de schoonheid van de stad en de omgeving te aanschouwen.

PA R K R E U S

-advertorial-

Op ons mooie landgoed Rennen Enk is het goed wonen Op zo’n 14 hectare hebben wij naast park, bos en beken ook appartementen in diverse gebouwen aan de Velperweg 137 – 143 in Arnhem. In ons mooie Rijksmonument Rennen Enk hebben we regelmatig 2-kamer appartementen te huur van zo’n 95 m2 met uitzicht op het park en de Velperweg. Velper en Marien Enk, totaal zo’n 37 appartementen, zijn zeer verschillend in grootte en huurprijs met ligging op de begane grond met tuin en op de verdiepingen met balkon. Het aanbod appartementen varieert van kleinere appartementen tot 3-kamerappartementen.

Op zondag 29 oktober viel om half zes 's ochtends deze parkreus. Ik ben benieuwd hoe oud hij nou werkelijk is. Op de foto mijn vader dhr Limburg (94 jaar) Evert Limburg

VIJVER KLARENBEEK In het 'arnhems Historisch tijdschrift' van september van dit jaar staat een interessant artikel van Ton Burgers over de zoektocht naar een nieuw Arnhems zwembad in de jaren 1929 tot en met 1932. Vanwege geplande verbetering van de bevaarbaarheid van de Rijn werd in 1929 geconcludeerd dat het in de Rijn gelegen zwembad, het Rijnbad, hiervoor zou moeten verdwijnen. Een van de mogelijke alternatieven die onderzocht werden was de grote vijver in Klarenbeek, gelegen tussen de Bosweg en de Thomas a Kempislaan. Dit plan ging uiteindelijk niet door omdat men vond dat het water uit de nabijgelegen sprengen te koud zou zijn. Bovendien stonden er noodwoningen langs twee zijden van de vijver. Die zouden dan eerst gesloopt moeten worden. (meer informatie over de noodwoningen is te vinden op onze website http:// www.angerensteinarnhem.nl/historie/de-wijk/ rondom-de-wijk/ noodwoningen-aan-devijverlaan/). Ook werd verwacht dat het benedenstrooms gelegen landgoed Angerenstein van Jan de Goeijen last van verontreiniging zou krijgen. Joost van Aalst Werkgroep Historie Angerenstein

Stellen Enk Onze appartementen die in alles zijn voorzien zoals moderne badkamer en keuken met veel apparatuur, een zeer grote living en 2 slaapkamers bevinden zich in Stellen Enk. Deze huurprijzen liggen hoger, maar hiervoor krijgt u veel comfort en een eigen parkeerplaats en berging in de garage. De appartementen zijn ruim tot zo’n 140 m2 met altijd een goed gelegen buitenruimte. Belangstelling, laat het ons weten door een bericht te sturen met uw gegevens zoals naam, huidige adres, mailadres en telefoonnummer naar info@beheerinsuladei.nl. Met onze appartementen richten wij ons op ouderen. Het woonzorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann ligt op ons landgoed, hier zijn indien gewenst zorg- en servicediensten in te huren. Voor meer informatie www.landgoedrennenenk.nl of maakt u eens een mooie wandeling op ons landgoed, van harte welkom!

DE LEGENDE VAN DE STICHTING VAN HET KARTHUIZER KLOOSTER Uit: Geldersche Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1876 De overlevering verhaalt, dat de hertog, vergezeld van den abt van Mariënweerd, die zeer in zijn vertrouwen deelde, op zekeren avond reed door het bosch, thans het Klarenbeeksche genoemd, toen een grijsaard in eenvoudige kleeding zich voor zijn paard wierp en hem dringend verzocht daar ter plaatse het klooster te stichten. Deze oude was vroeger dienaar geweest van Reinalds vader en had daarna aan het hoofd eener rooversbende gestaan, totdat hij gevangen genomen werd door Jan I, hertog van Brabant, die hem echter leven en vrijheid

schonk op voorwaarde, dat hij diens mededinger naar het hertogdom Limburg, zijnen vroegeren heer zou ombrengen. De sluipmoordenaar bracht Reinald I wel eene geduchte, maar geene doodelijke wonde toe. Echter, in den waan den graaf te hebben vermoord, had hij na dien tijd nergens rust. Vóór vijftig jaar geleden zettede hij op een' guren winterdag zich neder aan den voet van een' eik. Het was juist Kerstdag. De Decemberstorm gierde hem om de ooren en sneed hem in het gezicht. Peinzende overvalt hem de avond toen hij uit zijne mijmering werd opgeschrikt door een welluidend kerkgezang, dat uit eene verlichte kapel hem tegenklonk.

Hij knielde neder en bad vurig. Eindelijk opstaande omringden hem nachtelijk duister en doodsche stilte. Geen lichtglans werd meer gezien, geen zang meer gehoord. Van dien tijd af vertoefde hij in deze boschrijke streken, waar hij zich eene hut bouwde, waarin hij gedurende eene halve eeuw met heete tranen zijne zonde beschreide. De vorst en de geestelijke vergezelden den berouwhebbenden grijze naar zijne schamele woning, en toen de abt, nederknielende, een gebed prevelde, ruischte het door de toppen der ontbladerde boomen: "dit is mijne plaats!" Den oude heeft men sedert nooit weergezien. Werkgroep Historie Angerenstein


Wijkkrant Angerenstein is het officiële orgaan van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein. De Wijkkrant wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Angerenstein en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 1100 stuks.

Redactie Frank Wittens Danielle Buis Ilona van der Meulen Stefan Honkoop Kopij & contactadres wijkkrant@angerenstein-arnhem.nl

(Frank Wittens) Advertenties

Stichting Wijkbelangen Angerenstein Doel van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein is:  Het behartigen van de belangen van de buurt en de buurtbewoners, en de bevordering van de solidariteit binnen de wijk Angerenstein.  Al hetgeen tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin (artikel 2 van de statuten).

Bestuur Voorzitter • Dirk Sietses Secretaris • Annely Bouwmeister Penningmeester • Paul Kanters Bestuurslid • Alexander van den Hoven

Secretariaat Velperweg 120 • 6824 HN Arnhem info@angerenstein-arnhem.nl 06 - 2123 6528

Werkgroepen / Coördinatoren Communicatie Stefan Honkoop

Historie Angerenstein Mariette Frieling

Kinderen Park Barbara Wagensveld Dick van Dijk kinderen@angerenstein-arnhem.nl Welkom Ineke Nengerman

Bezorgcoördinator Jos Bouwhof Drukwerk COERS&ROEST, Arnhem

kopij-inleverdata 95 (maart) • 9 februari 96 (juni) • 11 mei 97 (september) • 10 augustus 98 (december) • 9 november

Abonneren kan via www.angerenstein-arnhem.nl/ aanmelden-nieuwsbrief

Apps zijn te verkrijgen in de Play Store (Google) of App Store (Apple)

ALARM politie, brandweer, ambulance Meldnummer ‘Dieren in nood’

112 144

Huisartsendienst Politie (geen spoed) Meld Misdaad Anoniem

0900 - 1598 0900 - 8844 0800 - 7000

Servicelijn Gemeente Arnhem

0900 - 1809

Alle gemeentelijke diensten, eveneens meldingen inzake openbare verlichting

Storingsnummer gas en elektra Storingsnummer water

0800 - 9009 0800 - 0359

Suez servicelijn

026 - 446 0490

Grofvuilafspraak kan ook via www.afvalmelden.nl

026 - 202 0800

Ingang via Huisartsenpost, navigeren naar Broekstraat 9 in Velp Open: maandag t/m vrijdag van 18.00-8.00 uur, op zaterdag, zondag en feestdagen is de apotheek 24 uur per dag geopend.

Stichting Welzijn Ouderen Arnhem

026 - 351 2870

Wijkteam Noord Oost 088 - 226 0000 Spreekuur op dinsdag 12.30-14.00 in De Beijer, Willem Beijerstraat 13

Wijkveiligheid Gebiedsagent: Alex Hovestad alex.hovestad@politie.nl 0900 8844 - vragen naar Alex Hovestad

www.angerenstein-arnhem.nl https://overuwbuurt.overheid.nl https://nextdoor.nl

Nuttige telefoonnummers

Dienstapotheek Arnhem (locatie Velp) SWA verzendt met enige regelmaat ook een digitale nieuwsbrief.

Wijkveiligheid & Verkeer Joop Pek wijkveiligheidangerenstein@ gmail.com

Nuttige buurt-apps Over uw buurt Nextdoor

(Stefan Honkoop)

/AngerensteinArnhem @Angerenstein

Aangifte is mogelijk via www.politie.nl/gelderland-midden (klik op ‘aangifte’ in de blauwe balk) of telefonisch op 0900-8844. Vragen & antwoorden voor jongeren www.vraaghetdepolitie.nl WhatsApp alarmgroep Angerenstein-Noord via 06 - 5315 0562 Angerenstein-Midden via 06 - 5536 8605 WhatsApp alarmgroep aanmelden kan bij de redactie.

De wijkkrant zien wij als een gerichte berichtgeving aan de wijkbewoners. Er is ook geen enkel commercieel doel gemoeid met de krant. Wij vragen onze bezorgers dan ook de wijkkrant bij ieder adres in onze wijk te bezorgen, ook wanneer een Nee-Nee sticker op de brievenbus is geplakt. Heeft u hier bezwaar tegen, kunt u dit laten weten via wijkkrant@angerenstein-arnhem.nl. Dan houden wij hier rekening mee.

Wilt u reageren op onderwerpen uit de wijkkrant of ontwikkelingen in onze wijk ? Mail ons. De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of te weigeren. Uw bijdrage voor wijkkrant 95 ontvangen we graag uiterlijk 9 februari 2018 op ons redactieadres.

Nieuwe buren ? Meld het ons. Wij heten ze van harte welkom in onze wijk. Werkgroep Welkom • Ineke Nengerman