Wijkkrant 84 juni 2015

Page 1

x

WIJKKRANT nr 84 juni 2015 84— juni 2015

1


x

2

wijkkrant Angerenstein


x

Bij wijkkrant 84... Het is weer zover, de tweede wijkkrant van 2015 is bij u bezorgd. Hierbij een greep uit de inhoud. Dominant in deze krant is de inzending van de Werkgroep Historie. Daarin worden enige schrijvers die in vroeger tijden in Arnhem woonden besproken. Van Thomas Verbogt is er een grote bijdrage over zijn dagelijkse bezoeken aan park Angerenstein, waar hij in het verleden een aantal jaren vlakbij woonde. Verder springt Koningsdag eruit met het onverwacht mooie weer, de gezellige drukte en het kanon dat bellen uitblaast als afsluiting. Niet alleen de huidige wijkbewoners kom je er tegen, maar ook de inmiddels volwassen kinderen met weer hún kinderen van wijkbewoners. Het veld vol met verkoopkleden, maar ook de voetbalveldjes, de picknickplekken, de springkussens en de kinderspeelplaats zijn continu bezet! De muziek zou, wat betreft de al oudere schrijfster van dit stukje, wel flink wat decibellen lager mogen!! Van dit feest is er een foto-collage in de wijkkrant en staan er (kleuren)foto’s op Facebook. De Kings Crew heeft weer een mooie klus geklaard. Palmpasen viel in het water helaas en een wijkgenoot viel bij het uitlaten van zijn hond gemeen in het park en werd letterlijk gered door de hardwerkende mannen die er bezig waren met onderhoud. Hij schreef er een mooi (en dankbaar) verhaal over en stuurde dat aan de redactie. De voorzitter van werkgroep Park schrijft over het beeld dat staat in de klaverbladvijver in het park (vlakbij de speeltuin). De onthulling was 30 mei jl. Een foto van de onthulling vindt u bij zijn bijdrage. In de wijk Alteveer en Cranevelt staan sinds enige tijd, bij woningen, her en der zogenaamde “Minibiebs”, kastjes met boeken erin, die je kunt meenemen of ruilen. Middels een stukje hierover in de wijkkrant (met foto) wordt er gepeild in hoeverre er belangstelling is voor het plaatsen en gebruik hiervan bij bewoners van Angerenstein. Tenslotte zijn er bijna altijd de trouwe inzendingen van één of meer columns en een gedicht, kortom een veelzijdige wijkkrant met bijdragen voor iedereen. De redactie Kopij voor de volgende wijkkrant is van harte welkom! U kunt uw bijdrage vóór vrijdag 21 augustus 2015 inleveren bij ons redactieadres (zie het colofon). Wijkkrant 85 verschijnt medio september 2015. 84— juni 2015

3


x

Colofon Wijkkrant Angerenstein is het officiële orgaan van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein (SWA). De Wijkkrant wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Angerenstein. Wijkkrant Angerenstein verschijnt vier keer per jaar (maart, juni, september en december) in een oplage van 1060 stuks. Redactie Wijkkrant Angerenstein Marjo Nijkamp Paul Kanters Stefan Honkoop

Contact wijkkrant@angerenstein-arnhem.nl

Bezorgcoördinator • Jos Bouwhof

Stichting Wijkbelangen Angerenstein Doel van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein is: - Het behartigen van de belangen van de buurt en de buurtbewoners, en de bevordering van de solidariteit binnen de wijk Angerenstein. - Al hetgeen tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin (artikel 2 van de statuten). Bestuur Voorzitter • Marjan van Munster Secretaris • Dirk Sietses Penningmeester • Marieke Hermans Bestuurslid • Alexander van den Hoven Werkgroepen / Coördinatoren Communicatie • Stefan Honkoop

Secretariaat Velperweg 103, 6824 HJ Arnhem info@angerenstein-arnhem.nl

Historie Angerenstein • Mariette Frieling

Kinderen • Evelyn Arends kinderen@angerenstein-arnhem.nl

Materiaal • Michel Vervaet

Park • Joseph Follender

Welkom • Ineke Nengerman

Wijkveiligheid & Verkeer • Joop Pek veiligheid-verkeer@angerenstein-arnhem.nl

www.angerenstein-arnhem.nl

4

angerensteinarnhem

@Angerenstein wijkkrant Angerenstein


x

Van de bestuurstafel... Wie had durven dromen dat na al die berichten over een regenachtige dag, we toch weer zo’n mooie Koningsdag zouden krijgen. Dankzij de goede organisatie door de Kingscrew en de vrijwilligers was er in ons prachtige park Angerenstein wederom een fantastisch feest gecreëerd en ook ik mocht daar als nieuw bestuurslid van de wijkvereniging van genieten. Laat ik mij even aan u voorstellen, ik ben Alexander van den Hoven, getrouwd met Marlies, drie kinderen (die het huis uit zijn) en sinds 2005 wonen wij in de mooie wijk Angerenstein. Een wijk zo mooi, dat slechts weinigen in Arnhem dat weten of het zich realiseren. Een wijk, met een heel mooi park. Een park dat enthousiast en intensief gebruikt wordt door de bewoners van de wijk, de schoolkinderen, de wandelaars en de vele sporters. Het park met grote oude bomen, met grote schone grasvelden (zonder hondenpoep!), met vijvers en heldere beekjes. Toen wij hier kwamen wonen, waren er plannen om de Julianabeek te realiseren. Een project waar Marlies en ik gelijk enthousiast aan meegeholpen hebben, met als resultaat een nieuwe prachtige beek door een deel van de voortuinen van de Julianalaan. Angerenstein is een prettige wijk om in te wonen, ik heb gemerkt dat men elkaar gewoon groet op straat en makkelijk een praatje aanknoopt. De betrokkenheid is groot voor elkaars wel en wee in de wijk. Zo makkelijk als wijkbewoners met elkaar omgaan, zo makkelijk kunt u ook uw wijkbestuur benaderen. Mocht u iemand van het wijkbestuur toevallig zien op straat of in zijn of haar tuin, dan zijn vragen of mededelingen eenvoudig gesteld of gedaan en hoort u de nieuwtjes. Maar, de nieuwtjes en informatie over onze wijk kunt ook u makkelijk ontvangen, door u aan te melden via de website van Angerenstein-Arnhem. U ontvangt dan, als er belangrijke mededelingen zijn, de Angerenstein nieuwsbrief. Meld u nu gelijk aan, dan vergeet u het niet. Het zal vast en zeker een mooie zomer worden, waar we weer meer buiten zijn en elkaar tegen komen. We spreken elkaar, Alexander van den Hoven PS: recentelijk is een aantal gemeenteambtenaren in twee groepen de wijk en het park doorgefietst. Zij waren onder de indruk van onze prachtige wijk en de bruisende activiteiten. Onze ideeën voor de toekomst en serieuze knelpunten (waar budgetten voor vrij gemaakt worden/zijn, mede vanuit de WijkActiePlannen), zijn besproken. 84— juni 2015

5


x Uw leven in eigen hand houden, dat is het devies van Arcade Zorgcoop. U vertelt ons wat u niet meer zelfstandig kunt en wij kijken met u welke oplossing het beste bij u past. Dat hoeft niet te liggen in daadwerkelijke zorg. Misschien is een hulpmiddel of slimme inzet van techniek voor u een betere oplossing. Arcade Zorgcoop is een coöperatie van zelfstandige ondernemers in zorg en welzijn. Met een coöperatie krijgt u zowel de beste zorg van de individuele ondernemer, als ook een betrouwbare back-up. Al onze leden worden zorgvuldig geselecteerd. Onze diensten  Hulp bij het Huishouden  Gezinszorg  Persoonlijke zorg  Wijkverpleging  24-uurszorg  Terminale zorg  Zorg op afstand  Hulpmiddelen

www.arcadezorg.nl

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via 026-8487799 of info@arcadezorg.nl

6

wijkkrant Angerenstein


x



Met voetbal...

Picknick...

Handel...

En het bellenblaas kanon ter afsluiting ! 84— juni 2015

7


x

Rosendaalsestraat 437-441 6824 CK Arnhem

Tel. 026-4424866 Fax. 026-3892729

E-mail info@autovandenbrink.nl

GARAGEBOXEN TE HUUR: Regelmatig zijn er garageboxen te huur nabij de Huijghenslaan. Ze zijn voorzien van een stalen kanteldeur met cilinderslot, veilig gelegen. Afmeting circa 5 x 2,7 meter. Geschikt voor het opslaan van auto’s, motoren of inboedel. Te huur per kwartaal, half jaar of jaar. Voor informatie: garageangerenstein@mvvl.nl 8

wijkkrant Angerenstein


x dummy

De personal trainer

Vorige keer vertelde ik over mijn twijfels over het aanschaffen van een e-bike. Ditmaal wil ik het hebben over een ander fenomeen dat u ongetwijfeld kent: de personal trainer. Het lijkt erop dat we steeds minder zelfstandig kunnen: voor je persoonlijke ontwikkeling heb je tegenwoordig een coach nodig en om fit te blijven en te sporten kan de moderne mens niet meer zonder een personal trainer, die ongetwijfeld een persoonlijk bewegingsplan voor je opstelt en dat regelmatig met je evalueert (denk ik hoor). De trend is ingezet door beroemde personen met veel geld, zoals Madonna en Linda de Mol en zo maar de laatste tijd is de personal trainer er dus ook voor gewone mensen. Omdat die natuurlijk wat minder geld hebben delen zij de personal trainer meestal met een groepje. Ons park is erg in trek bij personal trainers, en dat kan ik wel begrijpen want het is nou eenmaal fijner om in een mooie, groene omgeving te sporten. Regelmatig kom ik ze tegen in het park, een hele rij wijkbewoners (of komen ze ook van verder?), sommigen in straf tempo voorop, anderen gezellig keuvelend in de achterhoede. De personal trainer himself loopt meestal ergens in het midden. Je herkent hem doordat hij steeds om zich heenkijkt of iedereen nog wel meekomt en daarbij voortdurend opgewekte aanmoedigingen bezigt, terwijl hij ogenschijnlijk zeer ontspannen voortdraaft. Ook zie ik hem op het voetbalveldje aan de Julianalaan, zijn auto met opzichtige reclame irritant geparkeerd, net teveel uit de hoek, zodat je er bijna niet langs kunt. Opzwepende muziek verstoort de serene avondrust van het park. Gehoorzaam leggen zijn volgelingen een parcourtje van oefeningen af, wederom aangemoedigd door hem. Het ziet er best gezellig uit, dat moet gezegd worden, en het is natuurlijk heel goed dat mensen sporten en een manier daarvoor zoeken die bij ze past. Maar van mij hoeft het niet, zo’n personal trainer, alleen de naam al doet mij stijgeren. Ik ga gewoon in mijn eentje zwemmen, en ik tel dan 40 baantjes en dat is het dan. Best saai eigenlijk, maar wel goedkoop en ik kan lekker gaan wanneer het mij uitkomt. Ik word een beetje conservatief merk ik, dat moet u mij maar niet kwalijk nemen. Gysanne 84— juni 2015

9


x

Ine van Burgsteden, Joseph Follender en Kaj Bras

10

wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Park - onthulling fonteinbeeld In het mooie boek over de historie van Angerenstein staat een foto op pag. 50, vermoedelijk uit de jaren 30 van de vorige eeuw van de klaverbladvijver in de verborgen tuin van Park Angerenstein, nu vlakbij de speeltuin. Daarop is een fonteinbeeld te zien. De Parkwerkgroep heeft geprobeerd te achterhalen waar dat beeld is heengegaan om dat zo mogelijk te herplaatsen. Daarin slaagde zij niet. Vervolgens is het idee geboren om een nieuw fonteinbeeld te laten maken door een student in opleiding bij Artez. Via docenten van Artez zijn we in het najaar van 2012 in contact gekomen met Kaj Bras. Die was op dat moment 3e jaars beeldend kunstenaar in opleiding. Tevoren had hij een opleiding als goud- en zilversmid doorlopen en daarin zijn kunnen bewezen. Inmiddels is hij met lof afgestudeerd. Hij heeft zich verdiept in de mogelijkheden en omgeving van de vijver en heeft op basis daarvan ontwerpschetsen gemaakt. Die hebben wij in de werkgroep besproken en ook daarover contact gezocht met parkbeheerder Jeroen Glissenaar en Henk Wentink, die voor de gemeente als kunsthistoricus moet bezien of een beeld in de openbare ruimte past . Beiden waren enthousiast over de ontwerpen. Vervolgens hebben vrijwilligers in de wijk op een vrijwilligersavond de schetsen bekeken en waren getroffen door de moderne aanpak. Daarna is via het Cultuurfonds en Groenfonds van de gemeente subsidie aangevraagd en eind 2014 kon Kaj Bras opdracht krijgen voor het maken van het fonteinbeeld omdat het benodigde geld beschikbaar was. Op zaterdag 30 mei 2015 is het beeld onthuld door wethouder Ine van Burgsteden. Na ruim 2 ½ jaar denk- en maatwerk wordt ons park verrijkt met een moderne versie van het fonteinbeeld, dat al geruime tijd weg was. Wij hopen dat veel wandelaars in het park daarvan zullen gaan genieten. Joseph Follender, voorzitter van de Parkwerkgroep

 foto’s van de onthulling In de volgende wijkkrant vertelt de kunstenaar het verhaal achter het fonteinbeeld. 84— juni 2015

11


x

Van der Staaij Ambachtelijke Restauratie (In het Koningsdal te Oosterbeek ) Uw leverancier voor nostalgische sferen: 

Glas-in-lood



Geslepen glas



Gezandstraald glas



Siersmeedwerk



Emaille objecten



Spiegels



Isolatieglas

Ideeën opdoen? Surf naar www.vanderstaaij.nl Telefoon: 06-12093864 Telefax: 026-3341575 Atelier: Utrechtseweg 172a, Oosterbeek 12

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Heren met een HOOFDLETTER

Enkele weken geleden kwam ik, in de vroege ochtend, door een struikelpartij ongelukkig ten val, hetgeen gebeurde op het asfaltpad. Goed gehavend, aan gezicht, knieën en handen, zag ik dat ik ook een slagaderlijke bloeding had. Een van de medewerkers die wij elke dag in het park zien en er voor zorgen dat wij kunnen genieten van “ons” park, kwam direct naar mij toe en vroeg of hij mij mocht ondersteunen. Hij vertelde dat hij een EHBO diploma had. Hij nam me direct mee naar het “Huisje van John” om de wonden te spoelen. Geweldig. Op dat moment kwam de werkbegeleider Willem eraan met de Pick-up. Toen had ik niks meer te vertellen. Hup de auto in en onder begeleiding van mijn EHBO-er, naar de eerste hulp. Daarom mijn dank aan deze Heren met een Hoofdletter. Zo ziet u maar wijkbewoners dat de heren meer kunnen dan schoffelen etc. Natuurlijk dank ik ook alle hondenbezitters voor het opvangen van Bikkel, de belangstelling tijdens en na de val. Ook de verpleegkundigen van de Stichting Midden Gelderland afdeling wijk Angerenstein dank voor de weken hulp. Jan Gijsbers

Wilt u reageren op onderwerpen uit de wijkkrant of ontwikkelingen in onze wijk ? Pak uw pen of toetsenbord, en schrijf of mail naar de redactie van de wijkkrant. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of te weigeren. 84— juni 2015

13


x

Het adres voor nieuwe en gebruikte computers  Lage uurprijs

Gratis thuis analyse van uw computer Nieuwe installatie van uw besturingen Virus, spam en spyware verwijderen Schoonmaken en opschonen Hulp bij internet problemen Reparatie en onderhoud Problemen oplossen Overzichtelijk indelen Uitbreidingen T: 06 536 825 80 Websites maken  Foto en videobewerking E: info@pcdre.eu          

 en nog veel meer….

14

PC Dré

W: www.pcdre.eu

wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Historie Angerenstein In de vorige wijkkrant stond bij het artikel van Hanneke van Zuthem over ‘social media’ rond 1900 een prentbriefkaart uit die tijd afgebeeld met een foto van het pand Velperweg 75. Zo ziet dat er nu uit: zoek de verschillen!

Het huisvest nu het hoofdkantoor van Jeugdbescherming Gelderland. Wijkbewoonster Anneke Bolder meldde ons dat in het linkerdeel van dit huis blijkbaar vroeger een pension was gevestigd, waar o.a. de dichter Martinus Nijhoff had gebivakkeerd, toen hij in 1940 in Arnhem gelegerd was als reserve-kapitein van het vierde regiment huzaren. Deze informatie had zij gevonden in het boek ‘Schrijverspad Veluwezoom’ van Bert van Dorsten (uitg. Brussels Lof, 2011). Martinus Nijhoff(1894 – 1953) was dichter, taal-en letterkundige, vertaler en essayist. Hij gaf in 1937 enige tijd Nederlands aan het Thorbecke Lyceum aan het Willemsplein in Arnhem. Jarenlang was hij recensent bij de NRC.

84— juni 2015

15


x

16

wijkkrant Angerenstein


x Hij was tot 1950 getrouwd met de schrijfster A.H. Nijhoff, en daarna tot zijn dood met de bekende actrice Georgette Hagedoorn. Hij was lang bevriend met de magisch-realistische schilder Pyke Koch uit Arnhem. Nijhoff schreef poëzie in toegankelijke taal; vooral bekend is zijn sonnet De moeder de vrouw, dat begint met de regel "Ik ging naar Bommel om de brug te zien”. Na zijn dood is de Martinus Nijhoffprijs ingesteld voor vertaalwerk in en uit het Nederlands. Nijhoff is niet de enige schrijver die connecties heeft (gehad) met onze wijk, er is ook een recenter voorbeeld: Thomas Verbogt, in 1952 geboren in Nijmegen, bekend van o.a. zijn columns in De Gelderlander, woonde van 1981 tot 1995 aan de Rosendaalseweg nr 658. In Herfst in het oosten schrijft hij o.a. over die periode. Park Angerenstein speelde een belangrijke rol in zijn Arnhemse jaren; hij kwam er dagelijks, "want die plek is in mij", schrijft hij. Hij gaf ons toestemming enkele van zijn herinneringen aan en mijmeringen over park Angerenstein in onze wijkkrant te publiceren.

Blz 96 e.v. Na die twee jaar verhuisden we naar de Rosendaalseweg, tegenover het stadion van Vitesse, naast Park Angerenstein, een paar minuten lopen van de Geiten kamp, de wijk die wat mij betreft het hart van de stad was. Ik noteer het nu zo terloops, maar Arnhemser dan daar kon het volgens mij niet zijn, de taal, de manieren, de mentaliteit, nog Arnhemser dan Klarendal. Vooral als het op zaterdag markt was leek het daar een samenvatting van de stad. Daar op de Rosendaalseweg woonde ik buiten, 'buiten in de stad', je hoefde de straat maar over te steken en een stukje door te lopen en je kwam in het bos terecht, maar het was vooral het park, Park Angerenstein. Als ik aan de plekken denk waar ik gewoond heb, worden die verbonden door parken. De beelden die horen bij mijn eerste herinneringen zijn die van het Kronenburgerpark, waarbij ik kwam te wonen vlak voordat ik Nijmegen verliet, toen het park daar in Arnhem en vanuit mijn huidige huis in Amsterdam kijk ik ook uit op een park, het Sarphatipark dat een stadser park is dan Angerenstein en ook stadser dan het Kronenburgerpark, terwijl het Kronenburgerpark weer stadser is dan Angerenstein. Angerenstein is een eigen beboste en vergroende wereld in de stad die ver weg is als je door dat park wandelt of fietst. Ik kwam er iedere dag, net zoals ik nu iedere dag hoe dan ook even in het park tegenover mijn huis wil zijn, het is een gewoonte die ik dwingend volhoud. 84— juni 2015

17


x

Ik loop in de herfst van 2010 in de vroege morgen door Park Angerenstein, ik voel me er thuis en vraag me weer af wat het is, thuis voelen. Niet omdat ik zonodig dat gevoel op dat moment wil omschrijven of definiëren, maar om meer van mezelf te begrijpen. Daar ben je immers ook een groot deel van je leven mee bezig, met jezelf proberen te begrijpen of te leren begrijpen. Dat kun je vaak niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig. En de plekken waar je je thuis voelt, waar je op je gemak bent, waar je je veilig waant. Het is goed als je weet waarom dat zo is. Ik weet het niet, maar vermoed dat het met veranderingen te maken heeft. Soms maak je iets mee waarvan je denkt: dit mag nooit ophouden, dit moet altijd blijven duren. Op het moment dat je dat denkt, is wat er aan de hand was, al afgelopen. Zo gaat het ook met geluk, met het besef van geluk. Als ik het heb over de intensiteit van geluk, gaat het maar om een paar momenten, misschien zelfs maar om een fractie van een seconde. Je gaat erover nadenken en dan is het voorbij. Plekken kunnen ook 'voorbijgaan', maar met de plekken waar ik me thuis voel, is dat niet zo, tot nu toe niet. Als ik er de eerste keer ben, wil ik hartstochtelijk - dat is het woord - dat er hier nooit iets verandert. Dan kom ik er een tweede keer, een dag later of maanden later of tien jaar later, en er is inderdaad gelukkig niets veranderd. Parken laten de lelijkmakers nog met rust, misschien dringt het nauwelijks tot ze door dat ze er zijn. Met een vriend heb ik het dikwijls over De Veranda van het Leven, een denkbeeldige plek in onze nadagen, niet zo heel ver weg van het einde van de korte tijd waarin we veel te veel wilden doen, van waaruit we, ik wilde zeggen 'terugkijken', maar dat bedoel ik niet, ik denk eerder aan een uitzicht. Een van mijn studenten van de Rietveldacademie schreef eens: 'Uitzicht is een afstand die zich omkeert.' Dat uitzicht benadert wat ik bedoel. Als we op die Veranda zitten, hoeft er niet zo veel meer, niet dat we klaar zijn, maar waarschijnlijk kunnen we waaraan we beginnen niet meer voltooien. Of we uitzien over gouden velden, kan ik nog niet zeggen, maar wel weet ik dat we zonder dat we ons hoeven te bewegen door dat uitzicht kunnen lopen, het uitzicht dat het museum van ons leven is. Het is een museum dat verder voor niemand toegankelijk is, er is alleen maar over te vertellen. Dit museum is mijn autobiografie. Ik heb één zaal met plekken. Park Angerenstein ligt daar­tussen, misschien in een hoek met parken, het Kronenburgerpark, het Sarphatipark. En ook een paar parken in het buitenland, waar ik overigens altijd aan de parken in Nederland dacht. In al die parken woont het licht waarover ik het zo vaak heb. 18

wijkkrant Angerenstein


x

Het gaat er soms even uit weg om een ommetje of een wereld­reis te maken, maar keert er altijd weer terug om op verhaal te komen. Daarvan begrijp ik veel. Het is immers het licht waarin ik ook zelf op verhaal kom. Misschien woont het licht wel op alle plekken die in het museum komen. Misschien is er zelfs nog meer aan de hand. Ik moest denken aan een stuk dat K. Schippers lang geleden schreef na zijn bezoek aan de tentoonstelling Het impressionisme en het Franse landschap in het Grand Palais te Parijs. Hij schrijft daarin onder meer over een schilderij van Monet, La Grenouillière. Veel van wat Schippers schrijft treft me, ook hier weer: 'Bomen, water. Boten, mensen, een loopplank, een schuurtje of de lucht, geen enkel deel van de voorstelling wordt voorgetrokken, alles heeft van Monet dezelfde aandacht, hetzelfde gewicht gekregen. Van dit schilderij kan de bezoeker het niet winnen, het gaat niet alleen over dat ene zwembad, dit is de plek voor je blik zich aan iets heeft gehecht, net daarvoor, en die plek is overal, waar je je ook be­vindt.' Park Angerenstein is een schilderij waar ik door­heen loop. Alles heeft van de schilder dezelfde aan­dacht, hetzelfde gewicht gekregen. Dit park is inder­ daad een plek die overal is, dus die door mij overal gezien wordt, want die plek is in mij, met die plek kijk ik naar andere plekken. Daarom hoort dit park, voor mij, bij thuis, bij het hart van de stad. Op blz.131: Terwijl ik met Pauline Krikke door Park Sonsbeek wandel, besef ik dat ik in een stadspark ben dat bij de grotere van Nederland hoort. Het mooie van dit park is dat je min of meer weg bent uit de stad, terwijl je die toch overal om je heen voelt. Het hart van de stad, zoals Central Park het hart van Manhattan is. Ja, een stadspark is anders dan een park als Angerenstein, dat meer een betoverende tuin in een wijk is. Bron: Thomas Verbogt, Herfst in het oosten, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2011 P.S. Weet u nog meer schrijvers of andere bekende personen die op een of andere manier een band hebben (gehad) met onze wijk? Meld het ons via de website www.angerenstein-arnhem.nl/historie of per email aan de contactpersoon van de Werkgroep Historie: Mariette Frieling, frielingua@hotmail.com

84— juni 2015

19


x

Pedicurepraktijk Angerenstein Voetverzorging en diabetische voetverzorging Simm’s 0 Gediplomeerd pedicure lid ProVoet

Annelies van Anholt RĂśmerselaan 44 6824 DK Arnhem

T E

20

026-3 61 30 41 annelies.vananholt@freeler.nl

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Verkeersexamen

Woensdag 20 mei deden de groepen zeven van OBS De Boomhut, Julianaschool en Jozef Sartoschool mee aan het VVN Verkeersexamen. Een kleine foto-impressie.

Elke twee minuten vertrok een koppel.

Ongeveer 160 leerlingen deden mee

84— juni 2015

21


x

22

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Karthuizerkeuken al 11 jaar lekker gezellig

Een avond lang tafelen bij verschillende buren, het neemt in Angerenstein hand over hand toe. Een heel stratenblok is al gevallen voor dit concept. Dit jaar werd voor de elfde keer de Karthuizerkeuken gehouden. Maaike Reijnders en Mariette Frieling, de tweetaktmotor achter dit evenement, waren zelf de tel kwijt en kondigden de editie van afgelopen april aan als de tiende keer. Maar voor dit stukje hebben ze de dossiers erbij gehaald. Het begon in 2005. Ere wie ere toekomt: bewoners in de de Laan van Klarenbeek zijn ermee begonnen. Hun running dinner inspireerde Maaike en Mariette om dit in de Karthuizerstraat te introduceren, met succes! De Karthuizerkeuken is een driegangenmaaltijd waarbij je elke gang bij een andere straatgenoot aan tafel zit. Met een steeds wisselend groepje mede-eters. Zelf maak je natuurlijk ook een gerecht. Tot slot belanden alle deelnemers samen bij het koffieadres, waar de avond beëindigd wordt met koffie en nog een glas. “In het begin was het alleen koffie, maar al gauw werd het een borrel”, vertellen de initiatiefneemsters. Regelmienen “Elk jaar is het: o god, hoe moet het ook weer”, zegt Mariette. Maar in no time hebben ze de slag weer te pakken. Eerst uitnodigingen printen en bezorgen. (De eerste aankondiging is dan al bezorgd in de vorm van een nieuwjaarskaart.) “Dan komt het spannende moment: de briefjes komen binnen. Wie doen er dit jaar mee?” Maaike (l) en Mariette

Er volgt nog een reminder voor de late aanmelders en dan kan het echte werk beginnen: de indeling. Wie komt bij wie aan tafel? Met welke dieet- en andere wensen moet rekening worden gehouden? “Als regelmienen kunnen wij onszelf natuurlijk een leuke plek aan tafel toebedelen, dat is ons privilege!” Maar in de praktijk zijn Mariette en Maaike ook de ‘joker’: het laatste puzzelstukje dat op z’n plaats moet vallen. Ongeveer een week van tevoren krijgen de deelnemers hun opdracht: voor,- hoofd- of nagerecht voor X personen. 84— juni 2015

23


x Op de dag zelf bezorgen M & M op elk eetadres een gesloten envelop waarin staat wie van de eters na dit gerecht waarheen moet voor het vervolg. Alles gebeurt handmatig, er komt geen digitaal roosterprogramma aan te pas. Wel houden ze rekening met de laatste twee jaren, zodat deelnemers bijvoorbeeld niet twee keer achter elkaar een hoofdgerecht hoeven te maken.

Evangelist Verreweg het grootste deel van de straat (van het park tot het kruispunt) doet mee, een gemêleerd gezelschap met oude en jonge generaties. Kinderen zijn trouwens uitgesloten van dit sociale eetfestijn voor alleen de hoofdbewoners van een adres. De laatste jaren is er een verjonging zichtbaar in de straat, en veel nieuwe deelnemers lopen de avond van de Karthuizerkeuken met een babyfoon rond. “Bij nieuwe bewoners gaan we van tevoren op bezoek, als een soort evangelist”, vertelt Mariette. Het goede nieuws van de Karthuizerkeuken wordt enthousiast ontvangen. “Alle jonge mensen doen mee, sommigen weten het al voordat ze hier komen wonen, het lijkt wel een extra argument voor deze straat!” Bij de ‘oudere’ (letterlijk en figuurlijk) bewoners zijn vaste klanten die geen jaar overslaan, maar ook late instappers die vervolgens fan worden. “Ons ideale gemiddelde is rond 38 deelnemers. Stellen worden opgesplitst, behalve bij hun eigen gerecht thuis. Alleenwonenden hoeven in principe geen hoofdgerecht te maken.” Deelnemers maken vaak veel werk van hun opdracht. Maar dat is geen vereiste. Culinair genot is een fijne bijkomstigheid, maar geen doel. “Vrijheid is juist het leuke, alles kan en mag. We geven dus ook geen thema op.” Opzet van de avond is elkaar beter te leren kennen. Angerenstein is een wijk met veel verbinding, maar toch ken je behalve je naaste buren vaak weinig mensen in je eigen straat. “Daarbij vinden mensen het ook heel leuk om elkaars huis van binnen te zien”, zegt Maaike.

Oversteekmoment Mariette woont 34 jaar in de Karthuizerstraat, Maaike 22 jaar. Al 11 jaar zwaaien ze samen de pollepel over de Karthuizerkeuken. (Eenmaal is buurvrouw Wilma ingesprongen toen Mariette in het buitenland was.) Verveelt het nog niet? “Helemaal niet”, vinden ze allebei. “We zijn een goed team en doen het met plezier, er wordt ook altijd veel gelachen.” Dus eind van dit jaar kunnen de bewoners van Karthuizerstraatbeneden de vertrouwde nieuwjaarskaart weer tegemoet zien. “Dat leuke moment, als rond 7 uur allerlei mensen naar buiten komen, op zoek naar hun eerste eetadres, daar verheugen we ons nu al weer op!” Arghje de Sitter, overbuurvrouw van M&M

24

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Minibieb In een paar wijken in Arnhem staan al van deze kastjes bij mensen in de voortuin: zgn. “minibiebs”. Deze werden op bestelling gemaakt door vrijwilligers van Stichting De Helling voor de wijkvereniging. De kastjes zijn wind- en waterdicht.

Zo'n biebkastje is bedoeld als een uitruilsysteem van boeken. Er is gekozen om ze in voortuinen te zetten om vandalisme te voorkomen. Heb je een boek uit, dan zet je dat terug in zo'n kastje en wordt eventueel een ander boek weer meegenomen. Boeken hoeven niet in hetzelfde kastje teruggezet te worden. Wie zou wel zo'n kastje bij het huis willen hebben? Enkele wijkbewoners informeerden ernaar en de redactie heeft aangeboden de inventarisatie op zich te nemen. Heeft u belangstelling hiervoor, dan kunt u een e-mail sturen naar wijkkrant@angerenstein-arnhem.nl. Wij zullen de reacties verzamelen en doorsturen naar de initiatiefnemers die u verder informeren over dit wijkinitiatief. De redactie Zie ook: www.minibieb.nl

84— juni 2015

25


x

ZANGLES ZINGEN IS PLEZIER

ALLE NIVEAU’S

ZINGEN ONTSPANT

ALLE STIJLEN

MIRIAM DE VROOME

INDIVIDUELE LESSEN

ZANGDOCENT

GROEPSLESSEN

Tevens in te huren als zangeres bij bijzondere gelegenheden www.miriamdevroome.nl, miriam@miriamdevroome.nl Huijghenslaan 9, 6824JA Arnhem, 0625420004 / 0264427591

26

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Toenemende wateroverlast in wijken Arnhem-Noord

Arnhem-Noord werd vorig jaar onverwachts getroffen door een ongekend hevige tropische regenbui. Dit leidde in veel wijken tot zware overstromingen vooral langs de beekdalen en tot depressies, waarbij grote schade werd aangericht aan straten en trottoirs. Ook Angerenstein en De Paasberg kregen het zwaar te verduren als gevolg van de overvloedige regenval (Fig. 1a en b).

Fig. 1a en 1b: Overstromingen langs de Vondellaan en Bernhardlaan, nadat de Paasbergbeek buiten zijn oevers was getreden.

De zwaarste buien vielen echter noordelijker, o.a. in Schaarsbergen, dat in korte tijd 130 mm (!) regen te verwerken kreeg. Helaas voorspellen de klimaatsmodellen niet veel goeds voor de komende decennia, waarin een verdere toename te verwachten valt van zowel de jaarlijkse hoeveelheid regenval als de regenintensiteit. Dit betekent, dat we steeds vaker te maken zullen krijgen met ernstige wateroverlast door hevige stortbuien. Wie dacht hoog en droog op de Arnhemse Stuwwal te zitten, komt dus bedrogen uit! De waterdreiging zal in de toekomst niet uitsluitend meer van de rivieren komen, maar steeds vaker ook van boven, in de vorm van grote hoeveelheden neerslag. Reden om de afwatering van onze wijken eens even onder de loep te nemen. De vragen zijn: hoe loopt het water door onze wijken? - En waar zitten de belangrijkste knelpunten? a) Actieplan Wateroverlast Na de hoosbui van juli vorig jaar is de Gemeente Arnhem snel tot actie overgegaan: een eerste plan van aanpak werd opgesteld, het Actieplan Wateroverlast en in een groot aantal wijken in Arnhem-Noord werd een waterschouw gehouden, een wijkinspectie i.s.m. de wijkraden om ter plekke actuele informatie in te winnen over de waterschade en de wateroverlastsituatie in het algemeen. 84— juni 2015

27


x

    

Voorbereiden op een assessment in een real life setting? Sollicitatietraining? Loopbaanassessment (CAO’s geven soms recht op bijdrage van de werkgever) Selectieassessment (voor bedrijven) Potentieelbeoordeling (voor bedrijven)

Win vrijblijvend informatie in bij ervaren assessor: Rex Franzen info@los-assessments.nl En wijkgenoten: 10 % korting op tarieven! 28

wijkkrant Angerenstein


x De benadering op wijkbasis ligt vanuit de algemene planning voor de hand, maar voor een goede diagnose van de waterproblematiek is het onvoldoende. Water houdt zich nu eenmaal niet aan wijkgrenzen, maar verplaatst zich binnen stroomgebieden, die dwars door wijken en stadsdelen heen kunnen lopen. b) Stroomgebied als basis voor planning afwatering Het is daarom zaak om naast wijkinventarisaties ook integrale analyses uit te voeren van de kwetsbare stroomgebieden in Arnhem-Noord. Samen levert dit een solide basis op voor verdere planning. Om snel een helder beeld te krijgen van de afwateringsituatie in wijken staan ons sinds enige tijd de nieuwe AHN2hoogtebeelden ter beschikking. Deze nieuwe generatie hoogtebeelden zijn sinds begin maart vorig jaar als Open Data te downloaden van de AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) website (http://www.ahn.nl/pagina/open-data.html). Met deze gedetailleerde hoogte-beelden (horizontale resolutie: 50x50cm, verticale resolutie: enkele cm’s) kan m.b.v. ArcGIS-software snel een verkennende analyse gemaakt worden van stroomgebieden. De algemene procedure hiervoor is als volgt: eerst wordt het hoogte-rasterbestand omgezet in een 3D-terreinmodel en daarna gevisualiseerd als terreindiagram (Fig.2).

Fig. 2: Stroomgebied van de Klarenbeek, Angerensteinbeek en Paasbergbeek a) Wijken Ang - Angerenstein, Ge - Geitenkamp, Ins - Insula Dei; Kla - Klarenbeek, Mo - Monnikenhuizen, Pa - De Paasberg, Ro – Rozendaal en We - Wellenstein. b) Stroomgebieden 1 – Klarenbeek - Angerensteinbeek-Paasbergbeek ; 2 - Afwaterend richting Heelsumsebeek ; 3 - Rozendaalsebeek ; 4 – Afwaterend via sprengdal Daalhuizen ; 5 - Afwaterend richting Hommelseweg.

84— juni 2015

29


x Uit het terreinmodel kan vervolgens een afwateringsmodel worden gegenereerd, hier weergegeven als wateraccumulatie-kaart (Fig.3). Fig. 3: Wateraccumulatie (ha) in het stroomgebied van de Klarenbeek-AngerensteinbeekPaasbergbeek. Legenda Ang - Angerenstein, Ge - Geitenkamp, Ins - Insula Dei, Kla - Park Klarenbeek, Mo - Monnikenhuizen, Pa - De Paasberg en Ro Rozendaal.

Fig. 2 - Stroomgebied van de Klarenbeek, Angerensteinbeek en Paasbergbeek (KAP) levert een verrassend beeld op: goed te zien is de centrale ligging en opbouw van het gecombineerde stroomgebied van de 3 beekdalen. Voor optimale visualisering is een verticale overdrijving van 6x toegepast en zijn tevens alle objecten boven ‘het maaiveld’, zoals gebouwen, viaducten en bomen er digitaal uitgefilterd. Dit levert een ‘schoon’ terreinbeeld op, waardoor het onderliggende landschap goed zichtbaar wordt. Opvallend is verder, dat het KAP-stroomgebied en aangrenzende stroomgebieden zoals van de Rozendaalsebeek en de Spreng op Daalhuizen bijna allení in zuidelijke richting afwateren. Het gebied Monnikenhuizen-Valkenhuizen echter watert af naar het noorden richting Heelsumsebeek, waardoor de topografie van dit noordelijk deel veel vlakker en minder versneden is. Binnen het KAPstroomgebied is verder duidelijk het verschil zichtbaar tussen het ondiepe, gegraven dal van de Angerensteinbeek en de langgerekte natuurlijke dalen van de twee andere beken. Opvallend is tenslotte het sterk vergraven karakter van grote delen van het KAP-stroomgebied. Deze is ontstaan door de aanleg van de A12, de vele sportvelden, het bekenstelsel en vijvers van Angerenstein, de bouw van Insula Dei en het Beekdallyceum en last but not least, de huizenbouw in de diverse wijken.

30

wijkkrant Angerenstein


x c) Afstroming van oppervlaktewater en risicozones in wijken Fig.3 - Wateraccumulatie in het stroomgebied van de Klarenbeek, Angerensteinbeek en Paasbergbeek geeft globaal antwoord op de twee vragen: Langs welke voorkeursroutes stroomt het water door de wijk? Waar verzamelt het water zich en kan evt. wateroverlast optreden? De kaart laat specifiek zien hoeveel m2 terrein afwatert op een bepaalde gebiedseenheid (pixel van 50 x 50 cm). Er zijn 4 afstromingklassen te onderscheiden: Zwart: < 0,001 ha (< 10 m2), Donkergrijs: 0,001-0,1 ha (10-1000 m2), Lichtgrijs: 0,1-10 ha en Wit: 10-100 ha. Het kaartpatroon laat goed zien, dat hoe lager op de helling, des te groter het toeleveringsgebied en dus de kans op wateroverlast. Toch zal niet al het water afstromen richting lage straten en beekdalen, want een deel ervan zal onderweg infiltreren afhankelijk van de doorlatendheid van de bodem ter plaatse. Daarom is de mate van ‘verstening’ van een stroomgebied zo’n belangrijke factor in het afstromingproces. In het KAP-stroomgebied springen twee drainagepatronen in het oog: (a) het rechthoekige afwateringspatroon van de bebouwde wijkgebieden en (b) het geveerde, natuurlijke drainagepatroon van de onbebouwde park en bosgebieden. In de bebouwde gebieden met het rechthoekige ‘trellis’-patroon vormen de lange, vaak steile wijkontsluitingswegen zoals de Dr. Schaepmanlaan, de Middenweg en de Bronbeeklaan duidelijke risicozones m.b.t. wateroverlast. De ‘witte’ dalbodemgebieden (10-100 ha klasse) op de kaart vormen echter de grootste risicozones. Juist daar trad ook de zwaarste wateroverlast op, die vooral werd veroorzaakt door de slechte duikers onder wegen en spoorbanen. Deze bleken veel te nauw om al het water te kunnen afvoeren en raakten snel verstopt. d) Meer ruimte voor de beken Een groot deel van het wateroverlastprobleem kan eenvoudig worden opgelost door onze beken weer de ruimte te geven, zodat zij het overtollig (regen)water efficiënt kunnen afvoeren. Dit betekent vooral het verwijderen van obstakels, die waterstagnatie veroorzaken zoals de te kleine duikers onder straten en spoorbanen. Ook kan de waterafvoer verbeterd worden door plaatselijk het verhang van de beek te vergroten voor een snellere doorstroming. Uiteindelijk gaat het om verduurzaming en vernatuurlijking van de beekdalen in het stedelijk gebied, waardoor de directe inzijging van regenwater wordt vergroot: hoe makkelijker het water kan infiltreren, hoe minder de beken hoeven af te voeren. Deze maatregelen sluiten overigens geheel aan bij de gemeentelijke visie en plannen zoals neergelegd in het Groenplan Arnhem 2004-2007 / 2015 en de nota Visie op de beken, Waterplan Arnhem uit 2013. Vervolg op pagina 35….

84— juni 2015

31


x

mr. P.A.W. Eskens mr. A.O.C.A. van Schravendijk

CronjĂŠstraat 8, 6814 AH Arnhem Postbus 76, 6800 AB Arnhem

mr. S.G. Volbeda

www.stelvioadvocaten.nl

mr. drs. C.M.H. Kloppers

telefoon: 026 - 446 57 57

mr. O.J. Ingwersen mr. J.A. Bruins

telefax: 026 - 443 44 39 e-mail: info@stelvioadvocaten.nl

Arbeidsrecht, (echtscheidings)bemiddeling, erfrecht, faillissementsrecht, huurrecht, intellectueel eigendomsrecht, mediation, ondernemingsrecht, onroerende zaken, personen- en familierecht en strafrecht

32

wijkkrant Angerenstein


x

ZOMER Vlug vrolijk Vlinderkind Danst in de zomerwind Geen schroom Onstuimig Onbezonnen Is zij opnieuw begonnen Claartje

84— juni 2015

33


x dummy

Babysitters Deze lijst wordt niet online gepubliceerd

Babysitters kunnen zich opgeven bij de redactie. Als je niet meer wilt, meld dit dan ook aan ons. Bij meer dan 28 vermeldingen wordt de babysitter die het langst vermeld staat, verwijderd.

34

wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Kinderen Like de Facebookpagina, want… Het is nog niet zo vaak voorgekomen dat een activiteit niet door kon gaan. Dit jaar was er in het weekend van de Palmpasen optocht zo veel regen en harde wind voorspeld, dat we besloten hebben die niet door te laten gaan. We hebben iedereen gelukkig op tijd weten te bereiken via de informatieborden in het park, de scholen en via Facebook. Slechts 1 gezin had het weer getrotseerd en is ook weer rechtsomkeer gegaan met wat lekkere paaseitjes als troost…. Het is geweldig dat er al zoveel buurtbewoners de Facebook pagina van Angerenstein hebben geliked. Dat is namelijk een van de manieren om elkaar op de hoogte te brengen van activiteiten, wijzigingen en om foto’s te delen. Dus heb je de pagina nog niet geliked, doe dat dan snel! Wij hebben een nieuw e-mailadres! U kunt ons voortaan bereiken via kinderen@angerenstein-arnhem.nl

Vervolg van pagina 31…

Ook in bebouwde wijkgebieden kunnen op vrij korte termijn effectieve maatregelen genomen worden om de waterafvoer te verbeteren, o.a. door aanpassing van verkeersdrempels en andere wegobstakels en vergroting van de infiltratiecapaciteit. Dit laatste kan bereikt worden door bijv. vergroening van tuinen en schoolpleinen of door asfalt te vervangen door klinkers of groenstroken. In veel wijkgebieden is dit voor een deel al gebeurd binnen het kader van BGB-projecten. Rob Hennemann

84— juni 2015

35


x

VOLLEYBALTOERNOOI zondag 6 september Van 10.00 uur tot 16.00 uur in Park Angerenstein

INSCHRIJVING: individueel (€5,-) of per team (€30,-) info@mvvl.nl einddatum: 1 september

Voor buurtbewoners uit Angerenstein en omliggende wijken 

Je kunt je inschrijven als team maar ook individueel!



Je hoeft geen sterspeler te zijn, het gaat om de gezelligheid!



We spelen met gemengde teams! Minimaal 2 dames per team.

We hopen op een gezellig drukke, droge en zonnige sportieve dag! Organisatie: Yvonne van Setten Vincent Ribbert Edwin de Geus Monique van Leeuwen Inschrijving via E-mail of briefje in de bus o.v.v. naam en contactgegevens bij: Monique v. Leeuwen, | e-mail: | PS: We kunnen nog extra hulp gebruiken op de dag zelf: opbouw van velden/ wedstrijdleiding/bar (ook of juist als je niet zelf wil volleyballen)!

36

wijkkrant Angerenstein


x

Angerenstein agenda zie ook www.angerenstein-arnhem.nl [agenda], wijk-infoborden en facebook.com/angerensteinarnhem

Juni - september Sprookjespark zondag 14 juni

Park Angerenstein Tijd: zie infoborden, website en/of onze Facebookpagina  kinderen@angerenstein-arnhem.nl

Park werkochtend

Park Angerenstein vanaf 9.00 uur (verzamelen bij werkhuisje)

zaterdag 20 juni

Volleybaltoernooi

Park Angerenstein 10.00 - 16.00 uur

zondag 6 september

Nieuwsbrief Angerenstein Bent u al lid van de digitale nieuwsbrief van Angerenstein? Zo niet, scan dan onderstaande QR code met uw smartphone of tablet en meld u aan. Aanmelden kan ook via www.angerenstein-arnhem.nl/aanmelden-nieuwsbrief. Zo blijft u ook via e-mail op de hoogte van het laatste nieuws vanuit uw wijk.

84— juni 2015

37


x

Bewaar-pagina Nuttige telefoonnummers ALARM politie, brandweer, ambulance Huisartsendienst Politie (geen spoed) Meld Misdaad Anoniem Meldnummer ‘Dieren in nood’

112 0900 - 1598 0900 - 8844 0800 - 7000 144

Gebiedsagent: Tim Heil Bereikbaar per mail: tim.heil@gelderland-midden.politie.nl. Telefonisch bereikbaar op het hoofdkantoor van politie, tel. 0900 8844; vragen naar Tim Heil. Aangifte is mogelijk via internet www.politie.nl/gelderland-midden (aangifte aanklikken in de blauwe balk) of telefonisch op tel. 0900-8844; melden dat het om een aangifte gaat. Vragen & antwoorden voor jongeren: www.vraaghetdepolitie.nl Nieuwsbrief Wijkveiligheid & Verkeer (buurtpreventie): Ga naar angerenstein-arnhem.nl/aanmelden-nieuwsbrief of scan de QR-code hiernaast. Vul s.v.p. naast uw e-mailadres en naam ook uw postcode en huisnummer in, zodat wij kunnen bepalen onder welke wijkcoördinator u valt. Vul als interesse (in ieder geval) ‘Wijkveiligheid & verkeer’ in.

Servicelijn Gemeente Arnhem 0900 - 1809 Via dit nummer kunt u zich laten doorverbinden met alle gemeentelijke diensten, o.a. het Inbraak Preventie Team (woningbeveiliging) Storingsnummer Nutsbedrijven (gas, elektra in en om huis)

0800 - 9009

Melding openbare verlichting Buiten kantooruren alleen spoedeisende gevallen

026 - 377 5977

Sita servicelijn Grofvuilafspraak kan ook via www.afvalmelden.nl

026 - 446 0490

24-uurs Apotheek 088 - 005 5242 Rijnstate Poli-apotheek Velp, President Kennedylaan 100 te Velp 's Avonds, 's nachts en in het weekend ingang via Huisartsenpost, navigeren naar Broekstraat 9 in Velp Stichting Welzijn Ouderen Arnhem SWOA

38

026 - 351 2870

wijkkrant Angerenstein


x

84— juni 2015

39


x

Hugen de Echte Bakker

Al meer dan 130 jaar uw Brood en Banketspecialist

Van der Helllaan 28, tel. 3514642 40

wijkkrant Angerenstein