Page 1

LATVIAN ACADEMY OF SPORT EDUCATION 6TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF MASTER AND PHD STUDENTS „THEORY AND PRACTICE IN SPORT SCIENCE”

8:15– 8:45 Arrival and registration, setting of poster presentations 8:45– 9:45 Opening ceremony and plenary session: Meeting with Dukurs’ family and their skeleton team (in Latvian, room 205) Meeting with Dr. paed. Signe Luika (in English, room 226) 9:45– 10:15 Coffee break 10:15- 12:15 Meeting in sections - oral presentations 12:15- 13:15 Meeting in sections - poster presentations 13:30- 14:00 Closing ceremony and awarding of the best participants

March 27, 2014 Rīga, LSPA


WORK IN SECTIONS

Pedagogy and Psychology in Sport (room 300) Heads of section: Līga Laimiņa, Gunita Tālberga

Scientific committee: Dr.paed. Andra Fernāte (head of scientific committee) Dr. paed. Ingrīda Smukā Director of BJC „Laimīte” Aiva Sarma

Oral presentations 1.

Veselka Todorova

Influence of personality characteristics, achievement motives, and psychological skills on the game effectiveness of elite female basketball players.

2.

Gustavo Henrique Leso

Creativity in sport.

3.

Vita Baltiņa – Kļava

Health content integrated in sports for holistic approach in general education, facilitating quality of life.

4.

Līga Laimiņa

Metodiskā līdzekļa izstrādes plāns pirmsskolas pedagogiem sporta jomā.

5.

Mārtiņš Līcis – Līcītis

Basketbola komandas motivācijas klimata ietekme uz snieguma rādītājiem sacensībās.

6.

Gunita Tālberga

Holistic approach to define spirituality trough in depth bible study.

Poster presentations 1.

Jānis Buliņš

Riska faktoru izpēte saistībā ar drošas skolas vides veidošanās nosacījumiem.

2.

Mārcis Pliens

Psychological skills and strategies in basketball.

3.

Inese Rudzīte

Individuālās pieejas īstenošana bumbas vadīšanas, piespēļu un metienu pilnveidošanā basketbolā sporta stundā (vidusskolā 10.-11. klasē).

4.

Elīna Mellenberga

Human - horse relationship.

5.

Anastasija Tihomirova

Sporta izglītību sekmējošo faktoru izpēte vidusskolā.

6.

Kristaps Konstantinovs

Kraniālās elektrostimulācijas ietekme uz basketbolistu darba spēju paaugstināšanu.


Theory and Practice in Sport GROUP 1 (room 205) Head of section: Lelde Bērziņa

Scientific committee: Dr. paed. Anna Zuša(head of scientific committee) Dr. paed. Leonīds Čupriks Dr. paed. Ilze Avotiņa

Oral presentations 1.

Neyko Zhelev

Sample methodology for developing the special endurance in ballroom dancing for children 11-15 years of age.

2.

Veselina Koleva

Technical analysis, comparison, tendencies in modern handball.

3.

Radoslav Hanchev

Playing ability of handball players based on their anthropometric measurements and physical fitness components.

4.

Alyosha Stoyanov

Judo as a successor to the martial arts is a very rich system to improve motor skills.

5.

Shirley Geanne Souza

Study of review publications on the analysis and identification of anthropometric and performance indicators of athletes, different ages and different categories of skills in sport.

6.

Stefan Georgiev

The force of the torso and of the lower limbs a factor for the wrestlers bridge stability.

7.

Lelde Bērziņa

LSPA sieviešu basketbola komandas spēlētāju fiziskās sagatavotības un funkcionālā stāvokļa saistība ar sacensību snieguma rādītājiem.

Poster presentations 1.

Veselin Hristakev

"Senior" dancing. Motivation, teamwork, results.

2.

Kameliya Dimitrova

Application of individual physical training with sabreurs before competition.

3.

Deniss Lukjančuks

Kāju muskuļu atslābināšanās ietekme uz izvēles reakcijas ātrumu taekvondistiem (15-16 gadu vecumā).

4.

Kaspars Dumbris

Lokālās vibrācijas ietekme uz fiziskās kondīcijas un šaušanas tehnisko parametru savstarpējo mijiedarbību biatlonā.

5.

Mārcis Āriņš

Diverse inventory of physical training exercises for basketball players.


Theory and Practice in Sport GROUP 2 (room 226) Head of section: Elizabete Zandberga

Scientific committee: Dr. paed. Kalvis Ciekurs (head of scientific committee) Dr. paed. Leonīds Žiļinskis Dr.paded. Sergejs Saulīte

Oral presentations 1.

Denitsa Hadzhieva

Seasonal variations in swimming force and training adaptation.

2.

Nikola Nikolov

Wrestling - a several thousand years old sport.

3.

Stoycho Rabadzhiev

Dynamic warm up.

4.

Ricardo Belli

Network interaction and team performance: an exploratory approach with soccer.

5.

Paulo Silva

Planning the strenght training in kickboxing.

6.

Anita Millere

Breaststroke and butterfly stroke turn technique improvement for 12 until 16 year old swimmers.

7.

Diāna Makarova

The analysis of body rotational movement performance in gymnastics.

8.

Kristīne Gorbunova

The role of the sport in the context of the Latvian sustainable economic development.

Poster presentations 1.

Petia Georgieva

Preparatory period of the training season in short track and track and fields - differences and similarities.

2.

Vasil Tsvetkov

The effect of autogenic training on the behavioral self – control of competitors – fencers.

3.

Jeļena Feņuka

Dependence of the strength-endurance of lumbar spine on the strength-endurance of rectus abdominis muscle in fitness.

4.

Jevgenijs Koņabo

Stājas specifiskās izmaiņas dažādu vecuma peldētājiem.


Recreation and Sport Management (room 409) Heads of section: Ieva Kundziņa, Gundega Ulme

Scientific committee: Dr.paded. Signe Luika (head of scientific committee) Dr.paed.Ivars Kravalis Chairman of the Board of „Sportlat” Gundars Upenieks

Oral presentations 1.

Agris Liepa

2.

Ieva Kundziņa

Fiziskās rekreācijas līdzekļi 45-55 gadus vecu cilvēku labizjūtas uzlabošanai.

3.

Intars Nikonovs

Emocionālā stāvokļa, sirdsdarbības frekvences un slēpošanas tehniskās sagatavotības izvērtējums slēpošanas pārgājienā.

4.

Svetlana Asonova

Recreation influence on overweight women's (under 30-35) confidence.

5.

Konstantīns Čiževskis

Biomehāniskie un ergonomiskie principi rekreācijas aktivitātēs cilvēkiem ar muguras nervu kanāla bojājumiem fitnesa centros.

Poster presentations 1.

Māra Valdmane

Iespējamie finanšu piesaistes avoti uzņēmumiem rekreācijas jomā.

2.

Santa Matroze

Pielāgoto fizisko aktivitāšu rekreācijā ietekme uz cilvēka ar invaliditāti funkcionēšanas parametriem.

3.

Ilze Jēkabsone

The effects of recreational activity complexes on quality of life parameters for people above the age of 65.

4.

Andra Priedniece

Kvalitātes vadība Latvijas Augstskolu sporta savienībā.

5.

Kristīne Karašniece

Aktīvās atpūtas pasākuma «Stipro skrējiens» dalībnieku motivācija un pasākuma organizēšanas process.

6.

Gundega Ulme

Regulation of emotional state in outdoor recreation activities.

7.

Zaiga Kalniņa

Rekreācijas aktivitātes Ģimeņu Olimpiskās spēlēs.

8.

Aiga Dombrovska

Augstu sasniegumu sporta attīstība Latvijā.


Medical and Biological Aspects in Sport (room 153) Heads of section: Lilita Ozoliņa, Zinta Galeja

Scientific committee: Dr.biol. Alvis Peglītis (head of scientific committee) Dr.habil.paed. Jānis Lanka Dr.med. Viesturs Lāriņš

Oral presentations

1.

Andre Coelho

Analysis of the variation of VO2max and time to exhaustion at aerobic maximal power (PAM), along the training season in young kayakers.

2.

Normunds Vārpa

Effect of mineral substances and vitamins of the neck muscle neural regulation and strength.

3.

Gabriel Velington Vecchi

4.

Zinta Galeja

Factors influencing neuromuscular regulation.

5.

Lilita Ozoliņa

Futbolistu hidratācijas statuss un UĪS vērtības pirms treniņa vasaras un ziemas periodā.

6.

Ingus Vilks

Kardiovaskulārā riska atpazīšana dažāda profesionālā līmeņa sportistiem: sistemātisks pārskats un situācija Latvijā.

7.

Mārtiņš Purenkovs

Comparison of electrocardiographic data and anthropometrical measurements in professional and amateur basketball players.

Konferences programma finala versija eng  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you