Traballo en grupo

Page 1

TRABALLO EN GRUPO Normas

1. 2. 3. 4.

Roles

Saber escoitar. Compartir e respectar . Xerar un esquema de traballo. Exposiciรณn coordinada entre os membros do equipo.

COORDINADOR/A SECRETARIO/A RESPONSABLE Portavoz no proceso e DE MATERIAL nas relaciรณns

Data de inicio

Data de entrega

Nome do grupo: Nome dos membros do grupo: Planes e esquema de traballo Avaliaciรณn

1. Eficacia do grupo. 2. Normas de funcionamento. 3. Temporalizaciรณn: usa ben o tempo antes da data de entrega. 4. Contidos: Exposiciรณn clara e ben coordinada entre os membros do equipo.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.