FERRAMENTAS PARA BLOG

Page 1

Algunhas aplicacións para traballar on-line Presentacións (power point e similares e/ou fotografías) 1. http://photopeach.com/ Para álbumes de fotos. Presentacións Titorial: http://www.slideshare.net/AnaBasterra/tutorial-de-photo-peach2736270 2. http://www.picturetrail.com/ Presentacións de fotos. Álbumes Titorial: http://es.calameo.com/read/000097729edc77167288b 3. http://www.slideshare.net/ Presentacións. Titorial: http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-de-slideshare 4. http://flixtime.com/ Titotrial: http://www.slideshare.net/avirtual/tutorial-de-flixtime 5. http://www.slideboom.com/ Fotos e presentación. Conserva os enlaces activos nos ppt. Titorial: http://escuelatic.com/aurora/slideboom-publicar-sus-presentaciones/ Cadernos electrónicos 1. Issuu ( para cadernos ou documentos paxinados. Hai que subilos en .pdf) : http://issuu.com/ Titorial: http://www.slideshare.net/carlosdiez63/tutorial-issuu 2. Calameo: http://es.calameo.com/ Titorial: http://www.youtube.com/watch?v=lbZdiVL4XBA 3. Scribd: (cadernos, presentacions…varios formatos) http://es.scribd.com/ Titorial: http://www.slideshare.net/pablo/tutorial-scribd Video: 1. YOUTUBE (para ter un repositorio de tódolos videos que pertencen ao colexio) http://www.youtube.com/user/bibliotecamilladoiro?gl=ES&hl=es titorial: http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/como-publicar-videosen-youtube-y-google-video/ 2. VIMEO: http://vimeo.com/ titorial: http://www.slideshare.net/janchu94/tutorial-vimeo-csm-tac-2011 Narracións electrónicas: 1. Photopeach (texto + imaxes + audio= contar historias) http://photopeach.com/ Titorial: http://www.slideshare.net/AnaBasterra/tutorial-de-photo-peach2736270

Ferramentas para blog. Mª Olga Rodríguez. Malpica. 2011


Murais interactivos: 1. http://www.glogster.com/ Titorial: http://www.slideshare.net/Andreatej/glogster-tutorial-2916913 2. http://prezi.com/ Titorial: http://prezi.com/yqfu-lxm9kxr/tutorial-prezi-en-espanol-aprender-autilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/ Podcast: 1. Goear: http://www.goear.com Titorial: http://www.blogoff.es/2006/10/27/como-poner-musica-en-tu-bloggoearcom/ 2. Podomatic: http://www.podomatic.com Titorial: http://www.slideshare.net/isaroli10/tutorial-de-podomatic 3. Poderato: http://www.poderato.com Titorial: http://www.slideshare.net/mappo/crear-un-podcast-en-poderatocompresentation Música libre de dereitos: 1. Jameando: http://www.jamendo.com/es/ 2. Archive: http://archive.org/ 3. E algúns máis, aquí: http://unadocenade.com/una-docena-de-webs-dondeencontrar-musica-libre-de-derechos-de-autor/ Outros: http://www.dumpr.net/ Para pasar imaxes de cor a b/n http://www.jigsawplanet.com/ Para facer crebacabezas cunha imaxe nosa. http://www.pdftoword.com/es/ Pasar PDF a word

Á hora de publicar hai que ter presente o asunto dos dereitos de autor. • •

Na música: utilizar plataformas de sons libres de dereitos ou autorizados polos autores. Na imaxes: Asegurémonos de que están libres de dereitos se as tomamos de : 1. Imaxes de Google- Búsqueda avanzada- modificamos casiña de dereitos de uso http://www.google.es/advanced_search? q=jameando&hl=es&rls=com.microsoft:en-US&prmd=ivns) 2. Flickr: http://www.flickr.com/ 3. Wiki Commons: http://commons.wikimedia.org

Convén que abras unha conta de gmail a nome da biblioteca. Con ela manterás o contacto cos proveedores, farás as compras on.line e publicarás no blogue no nome da mascota. Ë para diferenciala de ti. Con esa mesma conta poderás rexistrarte nas aplicacións que figuran neste documento. Anque a aplicación non o requira de xeito obligatorio, convén registrarse porque eso configura a túa conta e todo canto subas será de acceso doado. Ferramentas para blog. Mª Olga Rodríguez. Malpica. 2011


IMPORTANTE: Cando o rexistro che pida o ano de nacemento NON POÑAS O DA MASCOTA, porque adoita ser menor de idade  e iso provocará o bloqueo inmediato da conta. Mª Olga Rodríguez Díaz Febreiro de 2011

Ferramentas para blog. Mª Olga Rodríguez. Malpica. 2011


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.