Page 1

Orientazioa eta Tutoretza 2019ko Urriaren 8an

Oinarrizko Hezkuntzaren Dekretua 236/2015 DEKRETUA DECRETO 236/2015 Orientabide-Departamentua


“Orientazioa etengabeko laguntza-prozesu sistematikoa da, hezkuntza-jardueran sartzen dena, ikasleei oinarrizko konpetentziak eskuratzeko laguntza emateko asmoz, beren proiektu pertsonalaren eta profesionalaren jabe izan daitezen eta herritartasuna gauzatu dezaten.�

Orientabide-Departamentua


La orientación educativa es un proceso de ayuda continuo y sistemático inserto en la actividad educativa, cuyo objetivo es contribuir a la adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado que le capaciten para ser dueño de su proyecto personal y profesional y para el ejercicio de la ciudadanía.

Orientabide-Departamentua


Necesidades del alumnado Diversidad Inclusión

Dar clases

Planes / Programas Plan de refuerzo Plan de tutoría

Berritzegune Instituciones

Coordinación externa

Funciones

Funciones

De la orientadora

Servicios sociales

Orientación y Tutoría

Plan de orientación Informe de orientación Alumnado / Familias

Comisión pedagógica Grupo directivo

Mejora continua

Convivencia

Grupo dinamizador Problemas de conducta


Orientatzailearen funtzioak / Funciones del orientador/a

â—? Aniztasunari erantzutea Tutorearekin eta irakasleekin lankidetzan, irakaskuntza zailtasunak hautematea eta aztertzea erantzun inklusiboen gaineko aholkularitza ematea.

Diversidad InclusiĂłn

Necesidades del alumnado Planes de Refuerzo Educativo Orientabide-Departamentua


● Orientazioa eta tutoretza ➔ Orientazio Profesionaleko programa prestatzea. ➔ Tutoretza Planaren koordinazioa eta jarraipena. ➔ Irakasleei aholku ematea ikasleen orientazio-txostena prestatzean, bereziki hezkuntza-neurrien eta hezkuntza-ibilbideko proposamenen gaineko erabakietan. ➔ Ikasleei eta familiei aholkuak ematea garapen pertsonalari eta akademikoei buruzko gaietan, hezkuntza-etapen arteko trantsizioan eta hezkuntza-ibilbidea hautatzerakoan. Programa de Orientación Profesional Plan de Acción Tutorial Consejo de Orientación del alumnado Orientación y Transición entre etapas educativas Tutoría Elección de itinerarios formativos Orientabide-Departamentua


● Bizikidetza Talde dinamizatzailearekin batera, bizikidetza-arazoen prebentzio eta ebazpenaren kudeaketa.

Convivencia

Prevención y resolución de los problemas de convivencia


● Etengabeko hobekuntza Ikastetxeko koordinazio pedagogikorako batzordearekin (batez ere, ikasketa-buruarekin) elkarlanean jardutea.

Mejora continua

Colaborar con la Comisión de coordinación pedagógica especialmente con la jefatura de estudios

Orientabide-Departamentua


● Koordinazioa beste eragile batzuekin Ikastetxetik kanpoko hezkuntzaeta gizarte-eragileekin koordinatzea.

Coordinación externa

Coordinación con agentes y apoyos socioeducativos externos al centro.

Orientabide-Departamentua


â—? Irakaskuntza Egokia bada, espezialitateko ikasgaiak ematea.

Impartir docencia

Si procediera, de materias relacionadas con su especialidad.

Orientabide-Departamentua


Profile for Ander Deuna Ikastola

Orientazioa eta Tutoretza - DBH1  

2019/20

Orientazioa eta Tutoretza - DBH1  

2019/20