Page 1

afgiftekantoor Kraainem 1 P 005212

de lijsterbes Kraainem • jaargang 14, nr 4 • april 2013 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw ‘de Rand’

België - Belgique P.B. - P.P. 1950 Kraainem I BC 3352

4-5 Dwars door Kraainem Frauke Kienel 6-7 Zaalvoetbalclub De Sombrero’s Vriendschap voorbij de doellijn

8-9

Nieuwe centrumverantwoordelijke Nele De Meyer

10-11 Free Souffriau Virtueel radioconcert

© TDW

‘Vol energie en met een internationale bril’


uit de gemeente

Oppositiefracties roeren zich Uit de gemeenteraad van 26 februari Notulen Oppositiefracties Kraainem-Unie en Open hebben vragen bij de goedkeuring van de notulen. Raadslid Joost Vanfleteren (Open) vindt het niet kunnen dat de opmerkingen over de manier van stemmen voor afgevaardigden in de intercommunales niet in het verslag werden opgenomen. Volgens de voorzitter van de gemeenteraad, Bruno Vandersteen (Union), zou er dan echter herstemd moeten worden. De opmerkingen van raadslid Vanfleteren zullen opgenomen worden in het verslag. Raadslid Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) heeft vragen bij de manier waarop de bespreking over Vivaqua werd genoteerd. ‘De bevoegde schepen gaf tijdens de vorige gemeenteraad een gedetailleerde uitleg over de investeringen en verduidelijkte de contractuele stand van zaken. Geen van beide punten is echter terug te vinden in de notulen.’ Schepen Thierry Van de Plas (UNION) zegt dat notulen nooit een volledig verslag weergeven en dat ze aanvaard moeten worden zoals ze zijn. Raadslid Luk Van Biesen (Open) wijst de schepen erop dat de notulen een correcte weergave moeten zijn van wat er op een gemeenteraad is beslist en gezegd. De gemeenteraad keurt de opmerkingen goed; schepen Van de Plas doet dat niet. Een lijst met investeringen en het contract zullen toegevoegd worden aan de notulen. Afgevaardigden Raadslid Carel Edwards (Kraainem-Unie) heeft een probleem met de manier waarop de afgevaardigden voor de intercommunales gekozen worden. ‘Hiervoor is niet de normale procedure gevolgd; de kandidaten waren op voorhand al gekend. Dit is ondemocratisch. De raadsleden hebben nooit een oproep gekregen. Onze fractie wil hier niet aan meewerken.’ Volgens raadslid Luk Van Biesen (OPEN) is de keuze van de afgevaardigden een bevestiging van de voorgedragen kandidaten tijdens de gemeenteraad van januari 2013, maar hij constateert dat een aantal namen niet dezelfde zijn en begrijpt de reactie van Kraainem-Unie. Open stelt voor om dit punt te verdagen. Dat gebeurt uiteindelijk niet. De voorzitter van de gemeenteraad belooft de bezwaren van Kraainem-Unie te noteren. RUP Het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP), dat onder meer de zones aanduidt die in aanmerking komen voor het wijzigen van het aantal woonlagen in de gemeente, werd tijdens de vorige legislatuur stopgezet. Raadslid Joost Vanfleteren (Open) heeft hier moeite mee en vraagt meer uitleg over de reden van stopzetting. Schepen Arnold d’Oreye de Lantremange (Union): ‘De belangrijkste redenen zijn dat Kraainem te dicht bevolkt is om nog aan de woonlagen te raken, maar vooral het decreet Wonen in eigen streek stuit mij tegen de borst. Hiermee worden te veel mensen uitgesloten om in Kraainem te komen wonen. Je moet bijvoorbeeld een 2

Zaal PAT

duurzame band met de gemeente aantonen en er zijn bijzondere overdrachtsvoorwaarden voor huizen en gronden die vastliggen voor 20 jaar. Daarnaast houdt het decreet ook in dat de verdere verstedelijking van de Vlaamse Rand moet worden tegengegaan en dat de Vlaamse Rand geen overgangsgebied van Brussel mag worden. Met dat standpunt heb ik grote problemen. De hogere overheid wil hiermee de verfransing van de Vlaamse Rand tegengaan. Voor mij is dit een njet over heel de lijn.’ Raadslid Luk Van Biesen (Open) vindt het standpunt van de schepen ongehoord. ‘Het stopzetten van het RUP verplicht onze kinderen om uit te wijken naar andere gemeenten. Het gaat hier niet alleen over Nederlandstalige kinderen, maar ook over Frans- en anderstalige kinderen. De visie van de schepen getuigt van extremisme.’ Wateroverlast Raadslid Luk Van Biesen (OPEN) kaart opnieuw de penibele situatie van de bewoners uit Laag-Kraainem aan. ‘Al vele maanden werkt de pompenkelder (om overtollig water weg te kunnen pompen bij hevige regenval) niet. Het schepencollege werd hier herhaaldelijk van op de hoogte gebracht en doet er weinig of niets aan. Wat heeft de gemeente gedaan om de problemen op te lossen?’ Thierry Van de Plas (UNION): ‘Vivaqua wil enkel de pompen terug in werking stellen als er een aantal deksels vergrendeld worden. Dat is nodig om de druk op de leidingen te verminderen, zodat er ook minder schade wordt opgelopen. Onze technische dienst heeft een tegenvoorstel gedaan. Dat wordt nu onderzocht.’ Raadslid Van Biesen is niet overtuigd. ‘De pompenkelder is er gekomen na een grondige studie. Zowel de studie als het pompensysteem zijn een grote investering voor de gemeente geweest. Het is onbegrijpelijk dat hier niets mee wordt gedaan. In het nieuwe contract met Vivaqua staat zelfs niets vermeld over de pompen. Het schepencollege draagt hier een zware verantwoordelijkheid.’


dwars door kraainem Voetbalclub De voetbalploeg van Kraainem kreeg in het verleden vrij veel voordelen van de gemeente. Volgens raadslid Luk Van Biesen (Open) is het dan niet meer dan normaal dat de club de eigenheid van de gemeente respecteert. ‘Met verbazing heb ik kennis genomen van een luxueuze brochure van de voetbalclub. De brochure is uitsluitend in het Frans. Ik vraag mij af of de schepen van Sport deze vereniging heeft gewezen op haar specifieke situatie als een brede vereniging met veel nationaliteiten die actief is in Vlaanderen. De schepen is nauw betrokken bij het beleid van de club. Er staat zelfs een foto van hem in de brochure. Ik wil dat het college de club contacteert om zo’n situatie in de toekomst te vermijden.’ Zowel de schepen van Sport, Thierry Van de Plas (Union), als zijn adjunct-schepen Olivier Joris (Union) horen het in Keulen donderen. Ze weten van niets en beloven dit met de voetbalclub op te nemen.

2 3

4

5

6

Infrastructuur Kraainem-Unie wil dat er snel werk wordt gemaakt van de uitbreiding van de infrastructuur van de Nederlandstalige basisschool. Raadslid Marie-France Constant vraagt dat de door de schepen van Onderwijs aangekondigde stuurgroep nog voor eind april wordt samengeroepen om de renovatie, de nieuwbouw en de kosten te ramen. Ze vraagt de gemeente om bij de Vlaamse Gemeenschap een subsidieaanvraag te doen. De bevoegde schepen, Véronique Caprasse (Union) tempert het enthousiasme door te zeggen dat dit dossier nog een lange weg heeft af te leggen. ‘We bereiden dit dossier voor, maar een strikte agenda hebben we nog niet. De stuurgroep kan pas van start gaan als het dossier is goedgekeurd door het schepencollege.’ Zaal PAT Raadslid Johan Forton (Kraainem-Unie) vraagt naar de stand van zaken over de aankoop van zaal PAT. ‘Wat zal de eindbestemming van deze lokalen zijn?’ Schepen van Patrimonium Olivier Joris (Union) deelt mee dat de akte voor de aankoop in maart getekend zal worden. Het budget van 280.000 euro gaat alleen over de aankoopprijs en de registratiekosten. Hier komt nog 20.000 euro studiekosten bij. Daarna kan er pas gesproken worden over de kosten voor de renovatie en de eindbestemming van de lokalen.

In de marge van de gemeenteraad > Schepen Arnold d’Oreye de Lantremange (Union) wordt voor drie maanden geschorst omwille van zijn aandeel bij het versturen van de oproepingsbrieven voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij heeft hij de taalwetgeving overtreden. Hij mag blijven zetelen als gemeenteraadslid. Als schepen wordt hij vervangen door raadslid Françoise Devleeschouwer (Union). Tijdens de eedaflegging van Devleeschouwer viel van d’Oreye de Lantremange geen spoor meer te bekennen. > Voorgedragen burgemeester Véronique Caprasse (Union) werd niet benoemd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA), omdat ze de oproepingsbrieven tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen niet correct heeft verstuurd. Caprasse dient een klacht in bij de Raad van State. > Schepen Olivier Joris (Union-CdH) loopt van het CdH over naar de MR. Het is al langer bekend dat de schepen niet meer tevreden is bij het CdH. De uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen en de deal met het FDF om partijgenote Dorothée Terlinden-Cardon de laatste drie jaar van deze legislatuur burgemeester te kunnen laten worden, versterkte dit nog.

7 8 1

9

Met de precisie van een chirurg die een scalpel hanteert, trokken we een rechte lijn op de kaart van Kraainem, van noord naar zuid. Waar de lijn een straat kruiste, hielden we halt en belden we aan. Zo kwamen we terecht bij zeer uiteenlopende persoonlijkheden met een boeiend verhaal (zie nummers op kaart). 1. Guy De Schrijver 2. Yoko Hirabayashi 3. Franciszek Galazka 4. Marion Dandoy 5. Jules Dessart 6. Achiel Van Biesen 7. Aline Fernandes 8. Lydia Dierckx 9. Frauke Kienel In het najaar brengen we graag een vervolg. Wie weet bellen we ook bij jou aan. Wij kijken alvast uit naar jouw verhaal. Lees ook het interview met Frauke Kienel op p. 4-5.

3


dwars door kraainem

Frauke Kienel

© Tine De Wilde

De deur wordt geopend door een ravissante dame, met vurige haren, levendige ogen en een charmante lach. ‘Ja, waarom niet’, overtuigt Frauke Kienel (39) zichzelf om op onze vragen te antwoorden. De terughoudendheid waarmee we op onze ontdekkingstocht door Kraainem vaak te maken krijgen, ruimt hier snel plaats voor een warme vriendelijkheid. ‘Ik spreek wel geen Nederlands, maar enkel Frans en Duits’, verontschuldigt ze zich. ‘Ik ben Duitse, af komstig van Bochum. Dat ligt bij Dortmund, op zo’n twee uurtjes van hier. Ik woon nu elf jaar in België. Ik ben naar België verhuisd omwille van het werk van mijn toenmalige man. Hij werkte voor de Europese instellingen. We zijn toen in Wezembeek-Oppem gaan wonen. Sinds drie jaar woon ik in Kraainem, met mijn drie kinderen. Zij zijn 13, 11 en 4 jaar oud.’

‘Die mix van nationaliteiten bevalt me’ In de reeks Dwars door Kraainem brengt het lot ons naar de Baron d’Huartlaan, bij Frauke Kienel.

4

Frauke werkt als therapeute voor kinderen met dyslexie en dyscalculie. ‘Ik heb geen praktijkruimte, maar ik geef sessies van op afstand, via internet. Dat wil dus zeggen dat de kinderen oefeningen en opdrachten krijgen die ze dan thuis moeten maken. Mijn patiënten zijn Duitstalige kinderen die hier wonen. Ik help hen beter te lezen, schrijven en rekenen. Ik heb me tot dyslexietherapeute bijgeschoold toen ik hier woonde. Het is niet moeilijk om kinderen te vinden die begeleiding nodig hebben. Mijn oudste kinderen gaan naar de Europese school, mijn jongste naar de Duitse school. Zo kom ik vaak in contact met andere ouders. De mond-tot-mondreclame doet zijn werk. Moeilijk om met de praktijk te beginnen, was het niet.’ Poppentheater De verhuizing van de deelstaat Nordrhein-Westfalen naar België verliep zonder al te grote hindernissen. ‘Tussen België en Duitsland zijn er geen al te grote verschillen. Beide landen hebben ongeveer dezelfde cultuur. Wat de taal betreft, heb ik Frans geleerd. Dat was niet eenvoudig. Als Duitstalige was het wellicht gemakkelijker geweest om Nederlands te leren, maar de meeste mensen met wie ik hier in contact kwam spraken en spreken Frans. Het leek me dus nuttiger om Frans te leren. Ook mijn kinderen hebben Frans geleerd. Voor


oud-nieuw hen ging dat veel vlotter natuurlijk. Zij kregen Frans op school, en spreken nu even vlot Duits als Frans. Mijn oudste zoon is op de Europese school nog ingeschreven in de Duitstalige sectie, maar mijn dochter zit in de Franstalige afdeling. Daar heeft ze zelf voor gekozen.’

Klooster der Visitatie

In de Rand, en dus ook in Kraainem, wonen heel wat Duitsers. ‘Hier leeft inderdaad een hechte Duitse gemeenschap’, zegt Frauke. ‘Iedereen kent iedereen, en er worden heel wat activiteiten georganiseerd voor Duitse expats. Al moet ik zeggen dat ik niet zo overdreven vaak naar die activiteiten ga. Ik ben ook geen lid van verenigingen voor Duitsers in België of zo. Er is wel één ding dat ik doe voor de Duitse gemeenschap. Met enkele vriendinnen organiseer ik elk jaar een poppentheater voor kinderen. Dat moet nu al zo’n drie of vier jaar zijn. Dat is meestal in het Frans, maar één keer hebben we geprobeerd om zowel Nederlandstalige als Franstalige poppen te gebruiken.’ Duits brood Frauke gaat regelmatig terug naar Duitsland. ‘Om familie en vrienden te bezoeken’, vertelt ze. ‘Elke twee of drie maanden doe ik dat, om mijn ouders en vrienden terug te zien. Als er iets uit Duitsland is wat ik mis, dan moet het wel het brood zijn. Niet dat het Belgische brood niet lekker is, maar het lijkt me dat je in Duitsland meer soorten hebt waaruit je kunt kiezen. Hier heb je ook wel brood met verschillende soorten graan, maar in Duitsland zijn er toch meer variëteiten. Nu ja, eigenlijk vind je hier nagenoeg alles wat je ook in Duitsland hebt. Er is zelfs een ‘Duitse winkel’, met typisch Duitse producten die je in warenhuizen moeilijker kunt vinden. Maar ik ga haast nooit naar die winkel, hoor.’ Plannen om terug naar Duitsland te verhuizen, heeft Frauke niet. ‘Ik heb het hier wel naar mijn zin’, verduidelijkt ze. ‘Eerlijk gezegd heb ik daar nog niet echt over nagedacht. Voorlopig zijn er alleszins geen verhuisplannen. Ook voor mijn kinderen is het gemakkelijker om hier te blijven. Ze gaan hier naar school en hebben een leven opgebouwd. De jongste is in België geboren en heeft nooit in Duitsland gewoond. Toch heeft hij de Duitse nationaliteit. Ik heb er eigenlijk nooit aan gedacht om voor hem de Belgische nationaliteit aan te vragen. Maar ik hou wel van België, en van Kraainem. Ik voel me hier goed. Ik zou niet durven te zeggen dat ik me Belgische voel, maar ik voel me absoluut geen vreemdeling meer. Het is hier heel aangenaam om te wonen. Je hebt veel groene ruimte en leuke parken waar kinderen kunnen spelen. We zijn goed onthaald in België. Verschillende vriendelijke mensen hebben ons geholpen toen we hier nieuw waren, en ondertussen hebben we veel vrienden, zowel Belgen als buitenlanders. Het is ook net die mix van nationaliteiten die me bevalt. Een ander groot voordeel is dat Brussel zo vlakbij is. Ik hou van Brussel. In de zomer ga ik ‘s avonds graag wandelen of een terrasje doen in Brussel. Al die verschillende talen die je er hoort. Het is een beetje alsof je op vakantie bent in je eigen land. Fantastisch toch!’

Dit klooster werd tussen 1928 en 1930 gebouwd met art-decoinvloeden. Het gebouw bevindt zich grotendeels op het grondgebied van Kraainem, in de Hebronlaan. De westkant ligt deels in Zaventem. In 1930 kwam de rooms-katholieke contemplatieve kloostergroep, die sinds 1845 in Brussel vertoefde, naar deze plek. De orde resideerde voordien in een klooster in Brussel, sinds 1667. De orde werd in 1610 in Annecy opgericht door Franciscus van Sales en Jeanne de Chantal. Tekst: Luc Maes Tekst en foto’s: Luc Maes en Dominique Bogaert

verenigingsnieuws Gezellige maaltijd Hobbyclub Creativa zaterdag 11 mei 12 uur – Grote zaal Lijsterbes Hobbyclub Kreativa nodigt haar leden en sympathisanten uit voor een gezellige maaltijd. Op het menu: aperitief, garnalencocktail, aspergeroomsoep, kabeljauw of rundsstoofpotje, appeltaart met ijs en koffie.

Wim Troch Prijs: 35 euro Inschrijven kan tot 20 april: Céline Heurckmans, 0495 67 12 19 5


vereniging in de kijker

Zaalvoetbalclub De Sombrero’s

Vriendschap voorbij de doellijn

‘Als je wint, heb je vrienden’, zingt de Nederlandse popgroep Doe Maar. Bij zaalvoetbalclub De Sombrero’s uit Kraainem blijft die vriendschap ook overeind als je stevig op je bakkes krijgt. Daar spelen Ronaldo’s samen met mindere goden, en bouwvakkers met ambtenaren. ‘Bij ons is iedereen welkom. Het gaat ons vooral om ‘de derde time’, het pintje na de match’, lachen Ben, Michel en Christophe. Ze organiseren een concertavond en kippenfestijn in het weekend van 27 april. Blokkeer jouw agenda nu al voor het betere buurtfeest. Een bal is rond en niet al te groot. Hij is van leer. Daarmee is het gezegd. Maar wie het kleinood hanteren kan en wie een recht schot of een geniale pass uit de voeten weet te schudden, weet hoe fantastisch het spel is. Die geniet weken na van een sublieme goal, van een match op het scherp van de snede, met niets dan kameraden. Die weet dat weinig dingen zo veel deugd doen als die laatste zege in blessuretijd en herinnert zich elk glas dat daarop werd geschonken, elke belofte van vriendschap die daarop werd beklonken. Het is niet anders bij De Sombrero’s. De zaalvoetbalclub ontstond zestien jaar geleden tussen pot en pint, aan de toog. Enkele twintigers uit jeugdhuis de Villa konden wel een balletje trappen en stelden een ploegje samen binnen de Vlaamse zaalvoetbalbond. Ze startten in vierde provinciale, met ploegen uit de ruime regio van Kraainem. Café De Kloeke Duiver was toen de sponsor. Zes jaar later werd wegens succes een tweede ploeg opgericht. ‘Het is al jaren uitdrukkelijk onze bedoeling om iedereen welkom te heten’, zegt Christophe Lenaertz. ‘Het niveau van voetbal maakt ons niet uit, de mentaliteit wel. Engagement, sportiviteit en inzet, en plezier kunnen maken: meer moet je niet in huis hebben.’

6

Kampioenen De Sombrero’s zijn geen ingeweken Mexicanen, maar hun naam doet in elk geval wel aan de zomer, cocktails en een afterparty denken. Toch lieten De Sombrero’s zich in competitie niet als feestneuzen aan de kant zetten. Ze konden verscheidene jaren kampioen spelen en/of promoveren. De eerste ploeg kwam in bevordering terecht, een reeks tussen eerste provinciale en vierde klasse. ‘Dat maakt dat we tegen ploegen moesten spelen die niet meer in de buurt lagen. De verre verplaatsingen werden ons te veel en we wilden terug naar eerste provinciale zakken. Omdat de voetbalbond dat niet toestaat, moesten we dit seizoen starten in derde provinciale voor de eerste ploeg en in vierde provinciale voor de tweede ploeg’, legt Michel Pauwels uit. ‘Maar dat vinden we niet erg. We staan eerste en tweede in onze reeks en zullen dus wellicht promoveren.’ Zestien jaar balletjes trappen brengt een reeks anekdotes met zich mee. Er was die keer dat een speler opgesloten zat in de cabine terwijl de rest al aan het spelen was, maar er was ook een pijnlijker moment waarop een speler na een botsing buiten westen was en pas in het ziekenhuis zijn geheugen terug begon te krijgen. ‘Leuker was die keer toen we 10-1 achter stonden bij de rust, maar we toch nog met 10-11 wonnen’, zegt Ben Cammaerts. Al gaan zijn mooiste herinneringen toch naar de drie bekerfinales van Brabant die de ploeg wist te bereiken. ‘Die sfeer

was geweldig. Een hele tribune vol supporters met sombrero’s op die staan te joelen voor je ploeg, en wij die moeten presteren te midden van dat kabaal. Heerlijk’, zegt Ben met een brede glimlach. ‘Al is het wel een beetje pijnlijk dat we drie keer hebben verloren …’ Voetbal is voor De Sombrero’s een manier om uitgezworven vrienden regelmatig terug te zien. Door de hoge vastgoedprijzen woont bijna iedereen van de ploeg buiten Kraainem. ‘Niet dat het in de gemeenten rond Kraainem per se goedkoper is. De straal waarbinnen je iets betaalbaars kan vinden, is gewoon groter geworden’, zegt Michel. Hij en ook Christophe vonden een stek in Sint-StevensWoluwe, Ben woont in Kortenberg. Kippenbillen De Sombrero’s investeren in het gemeenschapsleven in de regio. ‘We gaan naar activiteiten van andere clubs of organisaties in de buurt. We hebben zelf ook al fuiven en concerten georganiseerd om geld in het laatje te brengen en daar nodigen we actief andere verenigingen op uit’, zegt Ben. Top of the bill is het jaarlijkse kippenfestijn, dit jaar in het weekend van 27 en 28 april, in de Lijsterbes. ‘Op vrijdag 26 april wordt de aftrap gegeven met een concert van de coverband Les Truttes, georganiseerd door de Lijsterbes zelf. Wij verzorgen die avond de tap. Zaterdagavond en


verenigingsnieuws Jaarlijkse bedevaart naar de kapel van Lenneke Mare zaterdag 13 april 15 uur We vertrekken om 15 uur stipt aan de kapel (Kapellaan 37, Sint-Lambrechts-Woluwe) voor een bedevaart van 2,5 km. Het parcours is onveranderd en ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kapel ligt op minder dan 500 m van het Woluwe Shopping Center of van het metrostation Roodebeek (lijn 1), aan de halte van de stadsbussen 29, 42, 45 en aan de halte van de bussen 359 en 659 van De Lijn. Na de bedevaart volgt (rond 16 uur) een eucharistieviering, voorgedragen door kardinaal Godfried Danneels. Meer info: Jozef De Vocht, Tiendagwandlaan 41, Sint-Lambrechts-Woluwe, 02 770 68 21, jozefdevocht@hotmail.com

© Tine De Wilde

Rommelmarkt GBS Kraainem zaterdag 20 april vanaf 9 uur – GBS Kraainem (Bricoutlaan)

zondag is het dan ons kippenfestijn. Dan zitten hier zo’n 400 mensen aan boutjes te smikkelen en een glas te drinken. In een heel gemoedelijke sfeer’, weet Michel. Christophe treedt hem bij: ‘Die zondagavond is voor mij het mooiste moment van ons voetbaljaar. Je ziet dan dat je als club een geheel vormt. Echt een zalig gevoel.’ Johan De Crom

Programma De Sombrero’s Première Les Truttes met afterparty door De Sombrero’s vrijdag 26 april 20.30 uur – GC de Lijsterbes 15e kippenfestijn 27-28 april Zaal Cammeland

Op zaterdag 20 april organiseert de ouderraad van de GBS Kraainem een rommelmarkt op de speelplaats. Voor de kinderen is er een spingkasteel. Locatie: GBS Kraainem, E. Bricoutlaan 61, Kraainem Wie zelf spulletjes wil verkopen, kan vooraf een standje reserveren via rommelmarkt.kraainem@gmail.com. Je betaalt 7 euro voor een standplaats (1 tafel en 1 stoel inbegrepen). De standhouders kunnen die dag vanaf 7.30 uur in de school terecht. 7


Nele De Meyer, kersverse centrumverantwoordelijke in de Lijsterbes

Vol energie en met een internationale bril Nele De Meyer (34) is sinds midden februari aan de slag als centrumverantwoordelijke in GC de Lijsterbes: een hele verandering voor iemand die bijna vijftien jaar in het buitenland werkte aan verschillende ontwikkelingsprojecten. ‘Terug in België zocht ik een job waar ik met beide voeten in de samenleving sta, waar ik me kan smijten en mijn energie kwijt kan’, zegt ze. En die job heeft ze nu gevonden. Nele groeide op in Eeklo, maar daar was het al snel te klein voor haar. Op haar achttiende trok ze naar Nederland om aan de universiteit van Leiden culturele antropologie en ontwikkelingssociologie te studeren. ‘Een heel wereldse, gevarieerde studierichting’, vertelt ze. Het bracht haar na haar studies bij Caritas Nederland (Cordaid), waar ze werkte aan ontwikkelingsprogramma’s, onder meer in Georgië. ‘We gingen op zoek naar mensen die vanuit hun engagement voor de samenleving oplossingen zochten voor problemen die zich stelden, zoals de verpleging van ouderen. De ouderenzorg is in die landen vrijwel onbestaande. Als een bejaarde ziek wordt, gaat die naar een ziekenhuis om er misschien nooit meer uit te komen.’

Terug naar België ‘Na meer dan vijftien jaar had ik het gevoel dat het wel genoeg was’, zegt Nele. ‘Mijn thuisland België leek me een heel boeiend land, maar ik kende het eigenlijk onvoldoende. Dus ging ik terug. Ik vestigde me in Oudergem, in het centrum van het land. 8

© Tine De Wilde

Na tien jaar in Nederland te hebben gewoond, vertrok Nele naar ZuidKaukasus om daarna kort in Duitsland neer te strijken. Ook daar ging ze aan het werk bij een sociale organisatie die in conflictgebieden lokale partners zoekt om projecten op te zetten. ‘Het was niet onze rol om het werk van de overheid over te nemen of organisaties op te zetten, maar wel om lokale engagementen te ondersteunen. De projecten waren zeer verscheiden: vluchtelingenwerk, sociale zaken, ecologische landbouw, het oprichten van culturele gemeenschapscentra ...’


verenigingsnieuws Een bewuste keuze: ik wil het kloppende hart voelen, met één been in de natuur en met één been in de stad. Niet als een mol met de metro naar Brussel pendelen. Ik wil zijn waar ik me helemaal kan smijten, waar ik mijn energie kwijt kan. Dat begint al ’s ochtends als ik met de fiets naar het werk vertrek. Niet tegen mijn zin, maar met veel plezier.’ Nele ging half februari aan de slag in de Lijsterbes. De eerste weken zijn vooral een kennismaking. ‘Met het centrum, de verenigingen, de medewerkers. Allemaal mensen met een bruisend enthousiasme en van verschillende pluimage. Verandering is op dit moment zeker niet mijn missie. Mijn voorganger Sam Custers heeft veel energie in het centrum gestoken. De Lijsterbes leeft, en op zijn erfenis wil ik verder bouwen. Tijdens mijn tweede seizoen heb ik wellicht een beter idee van wat goed werkt, wat misschien nog ontbreekt en welke parels kunnen worden opgeblonken. Maar ik ben nu nog nieuw, ik kom uit een andere sector. Ik ben momenteel dus graag de spons die alle informatie opzuigt en verwerkt.’ Nele is heel dankbaar omdat ze met open armen wordt ontvangen. ‘De leden van de cultuurraad, de programmeringscommissie en de collega’s van de Lijsterbes en de Foyer zijn heel open. Ze dragen mij werkelijk met zich mee en zijn blijkbaar van harte bereid in mij te investeren. Dat is niet evident, weet ik uit ervaring. Ik vind dat dan ook heel fijn.’ Internationale bril Het internationale karakter van Kraainem ligt haar wel. ‘Het zit in mijn bloed om een internationale bril op te zetten. De Lijsterbes is een centrum van de Nederlandstalige gemeenschap dat mensen aanspreekt via cultuur, maar het is ook een gemeenschapscentrum en een gemeenschap bestaat uit verschillende groepen mensen. Het wordt zeker een doel om breder te kijken dan de Nederlandstalige gemeenschap, en dus ook een brug te bouwen naar de Franstalige en internationale gemeenschap van Kraainem. Zo komen we tot een kruisbestuiving: elkaar omarmen en zien wat dat geeft.’

Gratis infoavond: opgroeien met een etiketje Gezinsbond i.s.m. ouderraad GBS en de Lijsterbes maandag 29 april 20 uur – GC de Lijsterbes We worden om de oren geslagen met diagnoses over kinderen: ADHD, autisme, dyslexie, hoogbegaafdheid, dyspraxie … Het voordeel is een betere (h)erkenning van ‘speciale kinderen’, wat de kans op een aangepaste aanpak vergroot. Het nadeel is dat wie zich ietwat op de rand van een gewone ontwikkeling bevindt, meteen als een probleemkind aanzien wordt. Anne Hermans, klinisch psychologe, schept duidelijkheid in de Babylonische spraakverwarring die er rond diagnoses heerst. Wat betekent het voor ouders om een ‘eigen’aardig kind te hebben en hoe ervaren kinderen het zelf om zo’n ‘etiketje’ te krijgen? Anne Hermans staaft haar verhaal met praktijkvoorbeelden. Er is ook ruimte voor vragen. Meer info: Walter Muller (Gezinsbond Kraainem), 0493 10 90 24, wmuller@telenet.be Gratis inschrijven kan via www.delijsterbes.be

Monitoren gezocht Speelpleinen Kraainem en Wezembeek-Oppem zomervakantie 2013 Wil je deze zomer animator zijn in de speelpleinen in Kraainem en/of Wezembeek-Oppem? Neem dan snel contact op via info@depagadder.be en kadeekraainem@gmail.com. Speelplein Kadee organiseert haar werking in juli in de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool in Kraainem. De Pagadder houdt haar speelpleinwerking in augustus in gemeenteschool De Letterbijter in WezembeekOppem. Alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar zijn welkom. Kinderen van Kraainem en Wezembeek-Oppem betalen 9 euro per dag of 40 euro per week. Kinderen van buiten deze twee gemeenten betalen 10 euro per dag of 45 euro per week.

Op de foto: Jonas Haverals, Sil Van Biesen, Elien Vandermosten, Gillian Demaegd.

Bart Claes 9


Virtueel radioconcert van Free Souffriau in de Lijsterbes

© Studio 100

‘Het publiek ziet enkel de kers op de taart’

De magische krachten van Mega Mindy zijn bekend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze in een handomdraai een radiostation voor haar aardse alter ego toverde. Met een vierkoppige band verzorgt Free Souffriau (33) dit seizoen virtuele radioconcerten in culturele centra. Evergreens, pop- en ‘love songs’ krijgen een tweede leven en worden door gerenommeerde radiostemmen in een evenwichtig programma aan elkaar gepraat. Wedden dat de liedjes ook na de voorstelling blijven nazinderen? Ondanks zijn behoorlijke ouderdom doet het radiotoestel op de scène het nog voortreffelijk. Lutgart Simoens (ondertussen 85!), die met Vragen staat vrij geschiedenis schreef, is terug van weggeweest. Zij kondigt geen verzoekplaat, maar een nummer van de gastvrouw aan. Ook Friedl’ Lesage (43) en Peter Van de Veire (42) krijgen we te horen in hun aanstekelijke rechttoerechtaanstijl. 10

Voor iedereen ‘Het leek me een leuk idee om het concert in een radioshow te gieten’, zegt Free Soufriau. ‘Ik ben dan ook blij dat al deze omroepiconen enthousiast reageerden toen ik hen vroeg om mee te werken. Zoals je merkt aan de keuze van de liedjes en de stemmen wil ik verschillende generaties aanspreken. Omdat ik zowel van jazz, pop, kleinkunst, klassiek als evergreens hou, heb ik Nederlandstalige, Franse en Engelse nummers uit de meest uiteenlopende

muziekgenres geselecteerd. Van sommige artiesten breng ik één nummer, van anderen – zoals Will Tura – serveer ik een gevarieerde medley.’ Al van jongsaf is Free Souffriau verslingerd aan muziek. Dat is ook niet te verwonderen, want ze groeide op in een muzikaal nest. ‘Mijn vader treedt al 35 jaar op als basgitarist in een ‘golden oldies’-band. Bovendien was hij ook actief in harmonieën en orkesten. Ook mijn moeder heeft altijd gezongen. Zelf studeerde ik aan de muziekschool dwarsfluit en slagwerk. Daarnaast was ik lid van een jeugdkoor.’ Een lach en een traan Met het blijmoedige Als de zon schijnt in de versie van André van Duin brengt Free ons in de gepaste stemming. ‘Ik beperk mij niet tot feelgoodnummers, geeft ze toe. ‘Het hele gevoelsspectrum komt aan bod. In Held worden bijvoorbeeld de problemen van huiselijk geweld aangekaart. Maar na het


verenigingsnieuws serieuze werk breng ik een luchtiger liedje, zodat je na een ernstig thema weer opgelucht kan ademhalen.’ Dat ze ‘de nieuwe Ann Christy’ wordt genoemd, beschouwt Free als een mooi compliment. Toch vaart ze een eigen koers. Haar ‘covers’ zijn nooit imitaties van het origineel. Bovendien vertolkt ze ook een hoop eigen nummers. ‘Ik heb wel nog maar één album uitgebracht, maar daar komt spoedig verandering in. Zo kan ik in de toekomst ook concerten geven met uitsluitend eigen werk.’

Sportweek voor kinderen van 6 tot 16 jaar Sportkra 19 tot 23 augustus

Musical Vooraleer Souffriau zich ontpopte als concertzangeres, stond ze al in een aantal musicals zoals De drie biggetjes, De tovenaar van Oz, De kleine zeemeermin en Sneeuwwitje. ‘Ik speelde uiteenlopende rollen die telkens door de regisseur werden ingevuld. Het was allemaal heel fijn, maar als zangeres kan ik helemaal mezelf zijn en dat is nog leuker.’ De rol waarmee ze ieders hart veroverde, is ongetwijfeld die van Nette Scholiers in de musical over priester Daens, geïnspireerd op het gelijknamige boek van Louis Paul Boon. ‘Dat was een enorme productie, waarin de zangers, acteurs en technici al hun energie hebben gestoken, onder een enthousiaste regie van Frank Van Laecke. Onvergetelijk.’ Kinderen vereenzelvigen Free Souffriau dan weer met Mega Mindy. Maar hoelang kan ze deze figuur nog belichamen? ‘Zeker niet tot mijn veertigste’, vindt ze. ‘Maar op dit ogenblik is het succes nog zo overweldigend dat ik de verdwijning van het personage alleen maar zou betreuren. Kinderen hebben nood aan superhelden. Mega Mindy past in de traditie van Superman en Batman. Alle ingrediënten voor een boeiend en spectaculair verhaal zijn aanwezig. Hierbij gaat ook alle lof naar regisseur Mathias Temmermans.’ Als kind volgde Free Souffriau lichaamstraining op de Koninklijke Balletschool in Antwerpen. Hoewel ze veel belang hecht aan een sierlijke lichaamstaal zou ze nooit ‘prima ballerina’ willen worden. ‘De balletwereld lijkt mij te vals en te hypocriet om in te kunnen aarden. Maar dat belet niet dat ik zowel als zangeres als in mijn Mega Mindyrol heel beweeglijk wil zijn.’ Tot in de puntjes De voorstelling Radio Souffriau is tot in de puntjes verzorgd. De leden van de muziekband zijn door een gerenommeerd kledinghuis ‘opgeleukt’. Voor elk nummer in de show is er belichting die bij de sfeer van het lied past. ‘Omdat eerdere optredens de effectiviteit ervan hebben bewezen, wordt aan dit lichtplan niet meer gesleuteld. Zo kan ik mij volledig concentreren op de muziek.’ Souffriau zingt niet alleen over het geluk, ze ervaart het ook. ‘Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken, maar het is hard werken. Repetities kunnen zenuwslopend zijn. Voor we met een lied of een optreden naar buiten komen, hebben we achter de schermen al veel werk verzet. Het publiek ziet alleen het resultaat: de kers op de taart. Maar daar is het uiteindelijk ook om te doen.’ Ludo Dosogne Meer info over de voorstelling vind je op p. 12.

Van 19 tot en met 23 augustus organiseert de vzw Sportkra haar jaarlijkse sportweek. De sportweek voor de 6- tot 12-jarigen vindt plaats in en rond de sporthal van Kraainem. Een hele week maken de kinderen kennis met allerlei sporten: gymnastiek, badminton, floorball, softbal en verdedigingstechnieken. We gaan ook zwemmen en organiseren een sportieve uitstap naar een andere provincie. Afsluiten doen we met een fietstocht onder begeleiding van de politiezone Wokra. Af hankelijk van de leeftijd fietsen we naar Tervuren, het Zoet Water of Bertem. Er is opvang van 8 tot 9 uur en van 16 tot 18 uur in zaal Puk, nabij de sporthal. De sportweek voor +12-jarigen vindt plaats in Blankenberge, waar de jongeren overnachten in de plaatselijke jeugdherberg. Op het programma staan strandsporten, zeesporten, kanovaren, fietstochten, oriëntatieloop en tropisch zwemmen. Inschrijven kan nog tot 30 juni. Tijdens de eerste week van juli ontvangt iedereen een briefing met het gedetailleerde verloop van de sportweek. Inschrijvingsformulieren kan je downloaden via www.sportraad-kraainem.be of verkrijgen in GC de Lijsterbes, in de sporthal en op het gemeentehuis. De ingevulde formulieren kan je mailen naar dormaels.huguette@gmail.com of opsturen naar Huguette Dormaels, Elzenstraat 13, 3061 Leefdaal. 11


nieuws uit de LIJSTERBES Babbelkous Speelse taalvakanties Nederlands 8 tot 12 april

Tijdens Radio Souffriau brengt Free Souffriau werk uit het oeuvre van Ann Christy, maar ook eigen nummers en haar versie van klassiekers van Will Tura komen aan bod. Free begon haar carrière in de musicalwereld, maar werd in Vlaanderen en Nederland vooral bekend als superheldin Mega Mindy.

© Studio 100

De activiteiten van de taalstages zijn afgestemd op de leeftijd en het taalniveau van de groep. In kleine groepjes ontdekken we, samen met meneer Babbelkous en Teddy, allemaal beestjes: huisdieren, boerderijdieren, wilde dieren, zeedieren … Daarnaast gaan we mooie zeetaferelen, leeuwenmaskers en zelfs een drakenei knutselen. Op vrijdag zijn de ouders, grootouders … welkom tijdens een slotmoment.

Free Souffriau Radio Souffriau vrijdag 19 april muziek

De activiteiten lopen van 9 tot 16 uur. De kinderen worden ten laatste om 8.45 uur in de Lijsterbes verwacht. Er is opvang van 8 tot 17.30 uur.

Na haar deelname aan VRT-programma’s als Steracteur Sterartiest en Zo is er maar één bewees ze veel meer te zijn dan alleen een kinderidool.

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

20.30 uur - GC de Lijsterbes Tickets: 20 euro (kassa), 18 euro (vvk)

Prijs: 95 euro per kind Meer info: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06 Inschrijven doe je via www.pantarheivzw.be/babbelkous. Een inschrijving is definitief na betaling (via overschrijving).

Lees ook het interview op p. 10-11.

Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 10 kinderen per groep.

nieuws uit de kam in Wezembeek-Oppem Ernest en Celestine woensdag 3 april familiefilm

Skyfall donderdag 18 april film

In de wereld van de beren word je scheef bekeken als je vriendschap sluit met een muis. Ernest, een logge en marginale beer, ontmoet bij het doorzoeken van de vuilnisbakken het kleine weesmuisje Celestine dat moest vluchten uit de onderaardse wereld van de knaagdieren.

Daniel Craig is terug als James Bond 007 in Skyfall. In het 23e Bondavontuur wordt zijn loyaliteit aan M getest. Haar verleden achtervolgt haar tot diep binnen de MI6. Bond zal de dreiging moeten uitschakelen, hoe hoog de prijs ook zal zijn.

15 uur – GC de Kam Tickets: 3 euro

15 en 20 uur - GC de Kam Tickets: 4 euro (kassa), filmpas: 15 euro (5 films)

12


Spelersgroep De Zonderlingen KIND! 27 en 28 april te gast In KIND! is niemand onschuldig. Zelfs het kind niet. Wordt een kind de speelbal in een pervers machtsspel als ouders het met elkaar niet meer kunnen vinden? Willen ze nog altijd

het beste voor hun kind als ieder zo overtuigd is van zijn groot gelijk? KIND! is een scherpe maar eerlijke blik op wat het betekent om een goede ouder te zijn.

Creatieve kinderateliers ‘de Lijsterbes’ Thema: sprookjes woensdag 17 en 24 april

Les Truttes Première Letter be Light vrijdag 26 april muziek

Juf Helga van de creatieve kinderateliers begeleidt wekelijks de kleuters van 3 tot 6 jaar en de kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar. Sneeuwwitje, De wolf en de 7 geitjes, De 3 biggetjes ... Het zijn maar enkele

Les Truttes staan garant voor entertainment van de bovenste plank. Het basisrecept blijft ongewijzigd: muzikale spitsvondigheid, uitgekiende theatraliteit met een gezonde dosis humor, opgediend in een verbluffend decor.

sprookjes waar we deze maand leuke werkjes rond maken. Het knutselen van appels, een wolf en een biggetje zal zeker niet ontbreken.

Een streling voor oor en oog, een belevenis. In 2011 vierden ze hun vijftienjarige bestaan met een stomende show in de Lijsterbes. In 2013 brengen ze hun nieuwe show in première bij ons.

GC de Lijsterbes

Data: 17 en 24 april van 14 tot 16 uur Prijs: 12 euro voor 2 woensdagen

zaterdag 27 april om 20.30 uur; zondag 28 april om 16 en 19 uur Tickets: 9 euro (kassa), 8 euro (vvk)

Het aantal plaatsen is beperkt tot 15 kinderen. Inschrijven kan tot maandag 15 april.

Let op: dit is een staand concert. Er zijn geen zitplaatsen. 20.30 uur - GC de Lijsterbes Tickets: 17 euro (kassa), 15 euro (vvk)

NIEUW: Inschrijven kan nu ook online via www.delijsterbes.be.

Lights! Camera! Action! 100 jaar film in 100 minuten Jan Verheyen vrijdag 26 april lezing

Kam Kiest voor Kunst Jef Couck – Confrontatie Don Quichotte, Sancho en Dulcinea april expo

Filmkenner en regisseur Jan Verheyen is je gids tijdens deze speelse, avontuurlijke ontdekkingsreis door de geschiedenis van de cinema.

Jef Couck kiest Don Quichotte als onderwerp voor een reeks tekeningen. Het thema laat hem toe zijn eigen fantasie de vrije loop te laten, zonder het verhaal geweld aan te doen. Deze reeks krijgt de naam: Confrontatie Don Quichotte, Sancho en Dulcinea. De werken zijn hoofdzakelijk geschilderd in kleur met acryl- en olieverf.

20 uur - GC de Kam Tickets: 9 euro (kassa), 8 euro (vvk)

Te zien in de cafetaria van GC de Kam.

13


Nederlandstalige basisscholen lopen (te) vol De Nederlandstalige basisscholen in de zes faciliteitengemeenten kampen met capaciteitsproblemen. Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Luk Van Biesen uit Kraainem vraagt dat de Vlaamse overheid investeert. De Vlaamse onderwijsminister Pascal Smet organiseert een ‘monitoring’ om de problemen in kaart te brengen en de budgetten daarop af te stemmen. Het aantal kleutertjes in de Nederlandstalige basisschool van Kraainem steeg van 110 in 2002 tot 161 vandaag. In de lagere school steeg het aantal leerlingen in die periode van 147 naar 176. Dat is te veel om alle kinderen nog een plaats te kunnen geven, dus investeerde de gemeente in containerklasjes als noodoplossing, om een leerlingenstop te vermijden. Kraainem is geen uitzondering. Ook elders in de Rand grijpen scholen en gemeentebesturen naar soms extreme maatregelen. In de gemeentelijke school Wauterbos en het OnzeLieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode geldt een inschrijvingsstop. Ook in Wemmel schoof de gemeente met klaslokalen en containers om de overcapaciteit in de Nederlandstalige en Franstalige basisschool op te vangen. Ook daar geldt een leerlingenstop. De Wemmelse onderwijsschepen Bernard Carpriau wijt de toevloed aan kinderen voor een groot deel aan het beleid in Brussel. ‘De noordrand van Brussel verstedelijkt nog verder. Er wordt volop bijgebouwd in Nederover-Heembeek en Laken, maar er komen geen scholen bij. Ouders die daar geen plaats meer vinden voor hun kinderen, komen in onze gemeente terecht. Hetzelfde probleem stelt zich trouwens in de secundaire scholen.’ De scholen uitbreiden is niet zo eenvoudig, meent de schepen. ‘We plaatsten containers om de grootste nood te lenigen’, stelt hij. Nochtans kunnen scholen rekenen op bouwsubsidies tot 70 % van de kosten. ‘Maar op die subsidies is het veel te lang wachten. Dat is een proces van heel veel jaren.’ Het gemeentebestuur van Wemmel besliste dan ook om zonder subsidies de Franstalige basisschool uit te 14

breiden. ‘We bouwen een nieuwe eetzaal zonder subsidies’, beaamt waarnemend burgemeester Walter Vansteenkiste. ‘Eigenlijk is er ook dringend nood aan meer klaslokalen, maar de wachttijden zijn verschrikkelijk lang. Daarom hopen we dat we in aanmerking komen voor een versnelde procedure. De school voldoet immers niet aan de norm: de leerlingen beschikken volgens de officiële richtlijnen over te weinig vierkante meter. Er is nu al een eerste containerklas in gebruik, een tweede is gepland. Ik hoop dat we met subsidies een viertal klassen kunnen bijbouwen.’ Stijging met 13,6 % Voor volksvertegenwoordiger en schepen Luk Van Biesen is de maat vol. ‘Er volgen 3.695 kinderen Nederlandstalig basisonderwijs in de faciliteitengemeenten. Dat is 13,6 % meer dan in 2002. Het Franstalige onderwijs is goed voor 2.939 kinderen, een stijging met 3,78 %. De Vlaamse overheid moet deze evolutie steunen. De afgelopen tien jaar zijn er quasi geen investeringen meer gebeurd. De aangekondigde nieuwe school van het gemeenschaps-

onderwijs in Wezembeek-Oppem werd nooit opgericht.’ Van Biesen vraagt dat de Vlaamse overheid in een aparte enveloppe voorziet voor nieuwbouw in de Nederlandstalige scholen in de faciliteitengemeenten. ‘Er is dringend nood aan de bouw van nieuwe scholen en de uitbreiding van bestaande scholen. Alleen als we de kinderen in Nederlandstalige scholen een plaats kunnen geven, werken we aan inburgering en ondersteunen we het Nederlandstalige karakter van de Rand.’ Die aparte enveloppe voor nieuwbouw is volgens Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet niet nodig. ‘Er dient hiervoor geen nieuwe begrotingspost gecreëerd te worden, want de middelen zijn voorzien in de reguliere scholenbouw’, stelt hij. De minister becijferde dat de Vlaamse overheid de afgelopen tien jaar meer dan 3,2 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de scholenbouw (een term die nieuwbouw, renovatie en uitbreiding omvat, n.v.d.r.) voor het basisonderwijs in de faciliteitengemeenten.


Rand-Nieuws Monitoring Om de huidige capaciteitsproblemen het hoofd te bieden, werden drie lokale ‘taskforces’ opgericht in Asse, Grimbergen en Halle. ‘Deze taskforces brengen in kaart waar zich de grootste capaciteitsproblemen stellen in deze drie gemeenten. Als uit de aangeleverde gegevens blijkt dat er nog bijkomende acute noden zijn voor september, zal ik deze capaciteitsvragen meenemen naar de eerstvolgende begrotingscontrole in april. Verder moet de monitoring ook duidelijkheid scheppen over hoe de capaciteit de komende jaren zal evolueren. Bij de opstelling van de begroting voor 2014 wordt daarmee rekening gehouden binnen het beschikbare budgettaire kader.’ Wat de nieuwe school in Wezembeek-Oppem betreft, bevestigt de minister dat de plannen voorlopig van tafel zijn. ‘Het klopt dat het gemeenschapsonderwijs (GO!) in Wezembeek-Oppem plannen had om een school te openen omdat in het verleden de vrees bestond dat een school zou worden opgedoekt in de gemeente. Toen duidelijk werd dat die plannen niet uitgevoerd zouden worden, heeft het GO! zijn plannen voor een nieuwe school voorlopig opgeborgen.’ Het kabinet verwijst hier naar de woelige discussie over de toekomst van de Nederlandstalige basisschool De Letterbijter. Wachtlijst Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, behandelt de subsidiedossiers van scholen. We polsten naar het aantal scholen die in de zes faciliteitengemeenten een dossier hebben ingediend en dat zijn er nogal wat. Van de tien Nederlandstalige kleuterscholen hebben er vier geen subsidieaanvraag ingediend: de Nederlandstalige basisschool in Kraainem, het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem, de gemeentelijke school Wauterbos en het OLV-instituut in Sint-Genesius-Rode. Al de rest heeft één of meer aanvragen lopen. De meeste dossiers zijn principieel goedgekeurd, maar vier scholen staan voor één of meer aanvragen op de wachtlijst. De wachttermijn kan behoorlijk oplopen. De gemeentelijke basisschool van Linkebeek wacht al sinds 2004 op de goedkeuring van een ingediende aanvraag. Voor de elf lagere Nederlandstalige scholen in de faciliteitengemeenten geldt ongeveer hetzelfde. Veel dossiers gelden dan ook zowel voor de kleuter- als de lagere school. Slechts drie scholen hebben geen subsidiedossier ingediend: de Nederlandstalige basisschool in Kraainem, de gemeentelijke school Wauterbos en het OLV-intituut in Sint-Genesius-Rode. De meeste aanvragen zijn principieel goedgekeurd en zes aanvragen staan nog op de wachtlijst ter goedkeuring. Een opvallende vaststelling is dat er veel meer Nederlandstalige dan Franstalige basisscholen een subsidieaanvraag voor investeringen hebben ingediend. Van de acht Franstalige kleuter- en lagere scholen hebben er zes geen aanvraag ingediend: de Franstalige gemeenteschool in Kraainem, de Franstalige basisschool La Fermette en Saint- Georges et N.D. de La Trinité in Wezembeek-Oppem, École primaire de la Paix in Sint-GenesiusRode, de Franstalige gemeenteschool in Linkebeek en de Franstalige basisschool in Drogenbos. Het aantal leerlingen is in deze scholen dan ook amper gestegen. Wellicht hebben ze daardoor minder nood aan een uitbreiding of aanpassing van de schoolgebouwen.

de lijsterbes is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Lijsterbes en vzw ‘de Rand’. De lijsterbes komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie An Bohets, Magda Calleeuw, Nele De Meyer, Ann Lemmens, Linda Teirlinck, Luc Timmermans, Annick Tordeur Eindredactie Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, veerle.weeck@derand.be Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be Redactieadres GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, info@delijsterbes.be, www.delijsterbes.be Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Onthaal gc de lijsterbes An Bohets (onthaalmedewerker), Nele De Meyer (centrumverantwoordelijke), GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, fax 02 725 92 11, info@delijsterbes.be, www.delijsterbes.be openingsuren Ma van 13.00 tot 17.00 uur en van 17.30 tot 20.00 uur (hele dag gesloten tijdens schoolvakanties), di tot vr van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. foyer de lijsterbes Open van maandag tot en met zaterdag van 10.30 tot 24.00 uur en op zondag van 10.30 tot 21.00 uur.

Bart Claes 15


activiteitenkalender Wanneer

Wie / Wat

Waar

Resto&Co / Paasdiner met muzikale omkadering

Zaal Cammeland

Speelse taalvakanties Nederlands voor kinderen van 4 tot 12 jaar

GC de Lijsterbes

Okra Kraainem / Wandeltocht

Zaal Cammeland

11 14.00

Resto&Co / Diareportage Tanzania

Zaal Cammeland

13 15.00

Bedevaart naar de kapel van Lenneke Mare

Vertrek Kapellaan

16 13.00

Kantatelier de Lijsterbes

GC de Lijsterbes

18 14.00

Resto&Co / Verwennerij - lichaamsverzorging

Zaal Cammeland

19 20.30

Free Souffriau / Radio Souffriau

GC de Lijsterbes

20 9.00

Rommelmarkt

GBS Kraainem

22 20.30

Première Les Truttes

GC de Lijsterbes

25 14.00

Resto&Co / Gezelschapsspelen

GC de Lijsterbes

26 9.30

Resto&Co / Bezoek aan de Munt met middagconcert Verdi

Vertrek zaal Cammeland

27 17.00

De Sombrero’s / Kippenfestijn

Zaal Cammeland

28 11.30

De Sombrero’s / Kippenfestijn

Zaal Cammeland

29 20.00

Infoavond Gezinsbond i.s.m. ouderraad GBS Kraainem Opgroeien met een etiketje

GC de Lijsterbes

30 13.00

Kantatelier de Lijsterbes

GC de Lijsterbes

30 14.00

Okra Kraainem / Wandeltocht

Zaal Cammeland

April 4 12.00 8-12 9.0016.00 9 14.00

Kraainemse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor mei bekend willen maken, kunnen voor 3 april een beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het onthaal van GC de Lijsterbes.

34e carnavalsstoet trekt door Kraainemse straten Op de eerste zaterdag na aswoensdag wordt in Kraainem carnaval in grandeur gevierd. Ook dit jaar startte de dag traditioneel om 10.11 uur met de blijde Intrede van prinses Wendi I, gevolgd door het carnavalscomité en de vendeliers van VENKRA. Samen met heel wat carnavalsympathisanten trokken ze in stoet naar het gemeentehuis. Om 14.33 uur stipt begon de carnavalstoet aan haar tocht door de straten. Het zonnetje had zich goed verstopt, maar de stoet toverde een glimlach op het gezicht van de vele mensen langs het parcours. 31 groepen uit alle uithoeken van Vlaanderen, Wallonië, Nederland en zelfs Duitsland liepen mee. In de late namiddag werd al dit moois geschouwd aan het gemeentehuis door hare zotheid Wendi I, keizer Michel en prinsen en prinsessen uit omliggende gemeenten. Aansluitend volgde de traditionele carnavalsworp, waarna iedereen verzamelde in zaal Cammeland voor het eerste carnaval-danscafé. Dj Mat zorgde voor veel ambiance. Het carnavalsfeest werd tot in de vroege uurtjes voortgezet.

GK DE LIJSTERBES - APRIL 2013  

Gemeenschapskrant de Lijsterbes - editie april 2013

Advertisement