Page 1

” Educaţia Europeană şi Consumatorul de Educaţie din România”

Educație financiară – consumatorul de servicii bancare din România Dr. Ligia Georgescu-Goloșoiu Consilier direcție Banca Națională a României ligia.golosoiu@bnro.ro


NECESITATEA EDUCAȚIEI FINANCIARE

– Pentru a avea consumatori de produse și servicii bancare informați; – Pentru a schimba mentalitatea noii generații, respectiv pentru punerea bazelor unui stil de viață nou, chibzuit, care nu încurajează consumul, nici creditarea, ci economisirea; – Pentru creșterea încrederii populației în bănci și serviciile bancare; – Pentru a se realiza o transparență a serviciilor bancare (încheierea contractelor cu banca, afișarea cursului de schimb, dobânzii etc.).


Banca Națională a României DEMARAT MAI MULTE PROIECTE EDUCAȚIONALE

intre acestea, vom detalia Proiectul de implementare la nivelul învățământului primar a disciplinei opționale Educație financiară (CDȘ), proiect pionier în România; prin acest proiect se realizează introducerea instituționalizată a noii discipline Educație financiară


SCOPUL PROIECTULUI reşterea gradului de implicare a cadrelor didactice, a copiilor şi a părinţilor acestora în activităţi de educaţie financiară și cunoașterea mai bună a particularităților culturale românești. onturarea unei imagini complete a modului în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi, economisiţi, împrumutaţi, investiţi în societatea de azi, concomitent cu dobândirea unor abilităţi de gestionare a banilor.


GRUPUL ȚINTĂ Predarea noii discipline opționale Educație financiară elevilor din clasele a III-a și/sau a IV-a, începând cu anul școlar 2013 – 2014, continuare și în anul școlar 2014 – 2015 şi împărtăşirea celor mai bune practici în domeniu.


Proiectul are la bază programa școlară pentru disciplină opțională - învățământul primar “Educație financiară”; programa a fost aprobată de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul nr. 4887/26.08.2013 al ministrului educației și poate fi accesată la link-ul: http://programe.ise.ro/. Introducerea noii discipline opționale “Educație financiară”, în școli, este posibilă datorită semnări Protocolului de colaborare nr. 6/26.11.2013, respectiv 10830/25.11.2013 de către Banca Națională a României și Ministerul Educației Naționale pe o periodă de 4 ani.


Proiectul are recunoaștere națională și internaţională


ĂŽmbinarea elemenetelor formale cu cele non-formale de predare a disciplinei

(I)


Elemente non-formale de predare a disciplinei-Vizitarea Muzeului BNR (II)


Vizitarea unei bトハci (III)


Proiectul “Şcoala altfel” - vizita micilor finanţişti de la Liceul “Marin Preda” – sector 6 – la Monetaria Statului (IV)


Elemente non-formale de predre a disciplinei (V)


Elemente non-formale de predare a disciplinei (VI)


Elemente non-formale de predare a disciplinei - Un cocoČ™ pe cinste! (VII)


Costuri și Profit


PAȘI FĂCUȚI ÎN ROMÂNIA ÎN IMPLEMENTAREA DISCIPLINEI - Proiectul a fost pilotat în anul școlar 2012 – 2013, în București și 10 județe, incluzând 1173 copii și 44 cadre didactice; - În anul școlar 2013-2014 s-au înscris în proiect 12.502 elevi, 674 dascăli din 32 județe și Municipiul București. - În anul școlar 2014 – 2015 sunt înscriși peste 42.000 elevi și 1.800 dascăli din 41 județe și Municipiul București.


Cea mai importantă acțiune în derularea proiectului: Olimpiada Micilor Bancheri


Sibiu


CONCLUZII (I) „Mă bucură faptul că fiul meu are oportunitatea să studieze un asemenea opţional. Este un opţional interesant, util. Fiul meu a fost foarte încântat să îmi prezinte materialele suport şi mereu mă „informează” despre ceea ce a mai învăţat nou. Mi-a spus că, în curând, va merge la bancă şi îşi va deschide un cont. Consider că studiul acestor materiale îl va responsabiliza în gestionarea banilor, îl vor face mai atent cu economiile lui şi ale familiei.” (Părinți)


CONCLUZII (II) “Este oportună organizarea unui concurs la nivel naţional pe teme de educaţie financiară, dacă se poate cu înscriere gratuită, iar elevii să fie premiaţi” (Învăţători) “Educaţia finaciară este o construcţie curriculară care prin relevanţa, claritatea şi calitatea materialelor realizate constituie un bun exemplu despre cum se poate propune şi realiza o învăţare autentică. Copiii l-au primit cu încântare. Materialele oferă provocări şi oportunităţi de cunoaştere. Ne propune poveşti interesante din lumea banilor şi ne îmbie să părăsim spaţiul clasei, să-i învăţăm pe copii să trăiască dincolo de zidurile şcolii.” (Învăţători)

Educatie Financiara 13 mai 2014  
Educatie Financiara 13 mai 2014  

FinZoom - Sectiune Educatie Financiara up-date proiect optional "Educatie Financiara" 13 mai 2014 http://www.finzoom.ro/Info/art/Advices/Edu...

Advertisement