Page 1

EDUCAŢIE FINANCIARĂ BANII PE ÎNŢELESUL COPIILOR OPŢIONAL PENTRU CLASELE III-IV AUTOAREA OPŢIONALULUI: LIGIA GEORGESCU GOLOŞOIU


Motto: 

„Banii pot oglindi cu acurateţe aspecte relevante pentru istoria, cultura şi civilizaţia oricărui stat. De asemenea, ei pot reprezenta o sursă preţioasă de informaţii despre evenimente şi personalităţi marcante din viaţa unei naţiuni. Mai mult decât atât, bancnotele şi monedele reprezintă adevărate produse culturale, omniprezente în viaţa cotidiană a fiecăruia dintre noi, chiar şi acum, în era banilor electronici.”

 Mugur Isărescu


Oferta de curriculum şcolar  „Educaţie financiară-Banii pe înţelesul copiilor” ca disciplină în cadrul orelor de Curriculum la Decizia Şcolii (CDŞ) pentru clasele III-IV, urmăreşte conturarea unei imagini complete a modului în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi, economisiţi, împrumutaţi, investiţi în societatea de azi, concomitent cu dobândirea de abilităţi de gestionare a banilor şi de adoptare a unor decizii care au consecinţe financiare.


UNDE SITUĂM ACEASTĂ DISCIPLINĂ?  Disciplina este concepută la nivelul ariilor curriculare: ,,Om şi societate”şi „Matematică şi ştiinţe”  Are ca obiectiv integrator: „Formarea unui comportament raţional în relaţie cu banii, prin atrenarea copiilor în activităţi ce stimulează gândirea logicocreativă”.


CARE SUNT PAŞII PE CARE ÎI URMĂM PENTRU ÎNDEPLINIREA ACESTUI OBIECTIV?  Încercăm să ne formăm un mod economic de gândire, într-o lume în care există tot mai multe nevoi, iar resursele sunt limitate;  Facem deosebirea între dorinţă şi necesitate;  Ne familiarizăm cu noţiuni economice fundamentale: troc, bani, bancnote, monede, sold, depunere, retragere, cec, bancomat, card de credit, euro, profit, curs de schimb, economisire, cont de economii, instituţii de credit, etc.;  Folosim jocul pentru transmiterea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.


JOCUL ÎN LECŢIILE DE EDUCAŢIE FINANCIARĂ  Între jocul nostru şi situatia reală exista întotdeauna o simultitudine formală, o analogie ( bancnote adevărate- bancnotele specimen din setul primit de fiecare copil ; piaţa adevărată-piaţa creată, simulată de către noi, copii şi părinţi în sala de clasă ; minimachete reprezentând banca, bancomatul, cardul şi vizita la bancă, la bancomatul real şi observarea folosirii cardului de către adulţi, etc. ).


EXEMPLE DE JOCURI EFICIENTE LA ACEASTĂ DISCIPLINĂ  « Călători în timp- Trocul » ;  Joc de rol-« Plec în excursie » ( joc de identificare a situaţiilor şi locurilor în care se poate realiza un schimb valutar ) ;  « Cât am economisit ? » joc-concurs între elevi ;  Jocuri de construcţie-Monetăria Statului, Imprimeria Băncii Naţionale a României, Bancomatul ;  joc de rol « La cumpărături »- bazat pe exersarea rolului de vânzător şi a rolului de cumpărător, pe deprinderea de a face mici tranzacţii ;  « Cum plătesc azi ? »-familiarizarea cu modalităţi diferite de plată ;  « De-a bancherul » -obţinerea unui credit, avantaje şi dezavantaje.


EDUCAŢIA FINANCIARĂ ÎN CLASA STEP BY STEP  la întâlnirea de dimineaţă (prin joc şi activităţi interactive),  la centrul de construcţii ( construirea de machete cu instituţii financiare, construirea din piese de lemn a uonr clădiri observate la calculator sau în excursii şi vizite, etc.),  la centrul de arte ( colaje, picturi, confecţionarea de produse spre vânzare, repararea unor produse pentru reîntrebuinţarea lor – economisirea, înfrumuseţarea clasei, a holului şi atribuirea valorii lucrării-estimare, etc. ),  la centrul de matematică (probleme –analizarea unor probleme cu conţinut financiar –bancar : identificarea şi analizarea componentelor tranzacţiei , a operaţiilor prin care se ajunge la rezolvare ; identificarea formulei de calcul) ;  la centru de citire ( povestea banilor, poveşti cu tâlc),  la centrul de scriere (compuneri cu titlu dat, cu sfârşit dat, chestionare, etc.).  la centrul de ştiinţe ( identificarea personalităţilor de pe bancnote, a materialelor din care sunt confecţionate bancnotele, monedele, etc.)


DIN ACTIVITĂŢILE ,,FINANCIARE” ALE CLASEI A IV-A B


Întocmit: Prof. Abrudan Luminiţa şi Prof. Brisc Maria

Jocul in Lectiile de Educatie Financiara  
Jocul in Lectiile de Educatie Financiara  

www.FinZoom.ro - Sectiunea Educatie Financiara http://www.finzoom.ro/Info/art/FinancialNews/Jocul-in-Lectiile-de~3087a6e8964a4575b4e2276c2e7...

Advertisement