Féile An Droichead 2016

Page 1

25–28 Lúnasa/August Féile Chultúir Ghaelaigh agus Cheoil Traidisiúnta Irish Culture and Traditional Music Festival


Focal ó An Droichead A word from An Droichead Agus an ochtú Féile An Droichead ag druidim linn, is iontach liom an méid fáis agus forbartha atá le feiceáil ar imeachtaí ealaíne agus pobail ag An Droichead. Mar is gnáth, is sár-shampla den ardú caighdeáin sin clár fhéile na bliana seo. Tá sé ina chomhartha maith den tógáil atá déanta againn ar sholáthar agus ar chlú An Droichead go bhfuil leithéidí Altan sa chlár – réaltaí ceoil atá chun tosaigh i stair dhéanach ár gcultúir Ghaelaigh – chomh maith le Glen Hansard, Brendan Begley agus muintir ‘Naomhóig na Tinte’, a ghlacfaidh muid ar thuras farraige agus ceoil ag ceolchoirm a bheidh ar cheann de na buaicphointí i saol thradcheol na cathrach i mbliana. Is mar gheall ar fhorbairt leanúnach ár soláthair gur chinn muid ar na mallaibh dul i mbun tionscadail úra turasóireachta, go dtig leis an méid is mó daoine, idir chónaithe áitiúla agus cuairteoirí, blás a fháil ar oidhreacht s’againn. Beidh muid ag fógairt sonraí na n-imeachtaí úra sin go luath ach ní miste a rá cé chomh luachmhar is atá an tacaíocht atá faighte againn dár bpleananna turasóireachta ón Bhord Turasóireachta agus ón Chomhairle Ealaíne. Comhpháirtithe ar leith iad beirt agus muid ag iarraidh freastal a dhéanamh ar phobal agus ar lucht éisteachta atá níos mó agus níos ilchineálaí ná riamh.

Beidh imeachtaí na Féile ar siúl ag ár lárionad i gcroílár an phobail agus i lár na cathrach mar is gnáth, agus gabhaim buíochas leis na comhpháirtithe eile a bheas ag cuidiú linn chun sain-táirge s’againn a chur os comhar muintir na cathrach ina n-ionaid féin. Mholfainn daoibh tacaíocht a thabhairt do na hionaid chéanna le linn na bliana agus iad ag déanamh a ndícheall chun cultúr Bhéal Feirste a chothú. Tá súil agam go mbainfidh tú féin sult as imeacht nó dhó ag Féile An Droichead 2016. Coinnigh súil ar an suíomh úr ag androichead.com agus bí i dteagmháil trí na meáin sóisialta. Go bhfeice muid roimh i bhfad thú. Pól Deeds Príomhfheidhmeannach, An Droichead


With the eighth Féile An Droichead on its way, the growth and development in An Droichead’s programme of arts and community events is clear to see. As usual, this year’s festival programme offers a shining example of the quality of traditional entertainment on offer in Belfast today. It’s a sure sign of how the An Droichead brand and provision has been built up that this festival programme boasts the likes of Altan – stars of the trad world who have been centre stage in the recent history of our Gaelic culture – along with Glen Hansard, Brendan Begley and the rest of ‘Naomhóig na Tinte’, who will take us on a maritime musical journey in a concert that is set to be one of the highlights of this year’s trad music scene in Belfast. This steady development in our provision has led us recently to design new tourism initiatives so that we can reach the maximum amount of residents and visitors, providing them with a unique taste of our heritage. We will announce details of these new experiences shortly but it is worth noting the invaluable support of the Arts Council and Tourism NI in developing our plans. They have shown themselves to be outstanding partners in facilitating our efforts to serve a community and an audience that is broader than ever.

As is now customary, this year’s festival events will take place both at our lárionad in the heart of the community, and in our city centre hinterland. I want to thank those partners who have invited us to put our unique offering on display in their venues. They deserve your ongoing support for their own efforts to promote and nurture Belfast’s culture. I hope you will enjoy one or two events in the 2016 An Droichead Festival. Keep an eye on the new website at androichead.com and keep in touch through social media and I hope we’ll see you soon. Pól Deeds CEO, An Droichead


Camino Na Sáile A night of songs, music and stories from Glen Hansard, Brendan Begley and the crew of Naomhóig Na Tinte.

Is cúis bhróid agus áthais í d’An Droichead go bhfuil criú inspioráideach Naomhóig na Tinte linn chun ár bhféile a oscailti mbliana, ceoltóir iomráiteach Glen Hansard agus laoch ceoil traidisiúnta Brendan Begley ina measc. Déanfar ceiliúradh ar an mhórthuras ag an imeacht speisialta seo trí cheol traidisiúnta, trí amhráin agus trí chomhrá. This inspiring crew have been making an epic voyage to join the official Camino route across Northern Spain; in a handmade, traditional, wooden framed, canvas covered boat they made themselves; known locally in the Dingle peninsula as a Naomhóg.

Camino Na Sáile

25/8/16 Ionad/Venue: Ulster Museum Doirse/Doors: 8pm Ticéid/Tickets: £15 Beginning in May 2014 in Dublin they began following an ancient 700km long Camino sea route across northern Spain towards their ultimate destination arriving at Santiago de Compostela in May 2016. This intimate performance will chart the trials and tribulations of their voyage through song, music, stories and conversations. Joining Glen (The Frames/ The Commitments) and Brendan (Boys of the Lough) will be Liam Holden, Danny Sheehy and Brendan Ó Mhuircheartaigh. Find us on Facebook: Naomhoig Na Tinte


The Pipes, The Pipes Ceol agus Ealaín Bheo/ A Music and Live Art Performance.

In ómós don uirlis is ársa agus is Gaelaigh dá bhfuil againn cuireann Féile An Droichead an seó speisialta seo i bhur láthair. Le scoth an cheoil ó rogha na bpíobairí agus ealaín bheo tá muid cinnte go mbeidh an t-imeacht seo ina cheiliúradh spreagúil den cheol traidisiúnta. The Pipes, The Pipes is a homage to the singular magic of the Irish Uilleann Pipes. At the heart of this live experience is the playing of a trio of exceptional pipers, Leonard Barry, Maitiú Ó Casaide and John Tuohy. Visual artists Lionel Palun and Donal Dineen respond to the mesmerising soundwaves they create by conjuring a magical picture show, unique to every performance.

The Pipes, The Pipes

26/8/2016 Ionad/Venue: The Black Box Doirse/Doors: 8pm Ticéid/Tickets: £10 Commissioned by The Dock, Carrick-on-Shannon for its 10th anniversary programme, The Pipes, The Pipes premiered at The Dock in January 2015 and went on to perform sellout shows in Dublin and Paris to critical audience acclaim, featuring as one of St. Patrick’s Festival Dublin highlights on RTÉ. Produced by Siobhán O’Malley in association with The Dock. This tour is funded by Arts councils of Ireland and Northern Ireland. “...An intense, high-energy blast of ensemble piping and a visual adventure that involves exploration, experimentation and risk-taking.” – Journal of Music, 2015


Altan le tacaíocht/support from Kern.

Tá Altan ar an fhód le níos mó na tríocha bliain agus ní beag an tionchar a bhí acu ar éisteoirí agus ar shaol an cheoil anseo in Éirinn agus thar lear. Ó Ghaoth Dobhair i nGaeltacht Thír Chonaill tá áthas orainn an sárbhanna ar leith seo a thabhairt chuig An Droichead don chéad uair. With their exquisitely produced awardwinning recordings, ranging dynamically from the most sensitive and touching old Irish songs all the way to hard hitting reels and jigs, and with their heartwarming, dynamic live performances,

Altan

27/8/2016 Ionad/Venue: An Droichead Doirse/Doors: 8pm Ticéid/Tickets: £10 Altan have moved audiences from Donegal to Tokyo to Seattle. Throughout, there has been the unwavering commitment of the band to bringing the beauty of traditional music, particularly that of the Donegal fiddlers and singers, to contemporary audiences in a way that brings out all its qualities and destroys none. In fact, Altan have always believed that Irish traditional music is a modern music in every sense and its growing influence and popularity have proved them right.


Josie Nugent Seoladh albaim/Modal Citizen album launch.

Agus í dé bhunú Chontae An Chláir ach ag cur fúithi anseo i mBéal Feirste, tá album nuálaíoch curtha le chéile ag Josie, mar atá i Modal Citizen. Modal Citizen is Josie’s debut solo album from an intimate, inventive, soul-searching fiddle player. This compilation takes the listener on an evocative musical pathway interweaving some of her trad favourites with innovative compositions that connect to her roots, the music of east Clare. Josie’s compositions are created in the old modes of Irish music, hence ‘Modal Citizen’ and she uses various kinds of

Josie Nugent

28/8/2016 Ionad/Venue: The Belfast Barge Doirse/Doors: 1pm Ticéid/Tickets: £5 fiddles including both octave and Stroh violins and the inimitable Rhodes MK1 Stage Piano as tools of self-expression. Joining Josie in this lunchtime performance will be Brian Stafford (Uilleann Pipes ) and Mary Nugent (Flute) with Sean O’Donnell and Alan Burke (Guitars), Seamus O’Kane (Bodhrán) and Matt Weir (Percussion). “Simultaneously modern and traditional yet elegant and innovative, Modal Citizen is a huge success.” – Martin Green, Lau


Fónaic na Gaeilge le Jacqueline de Brún.

Cúrsa Teanga @ Féile An Droichead

Seminar on phonological awareness in Irish language for adult learners.

Cúrsa Gaeilge Luathaithe/ Accelerated Irish Course.

26/8/2016 Ionad/Venue: An Droichead 6pm

27/8/2016 Ionad/Venue: An Droichead 10am–4pm £15 per place

The Seminar will examine the different sounds that occur in Irish language and how awareness of these sounds can help with all aspects of learning and speaking the language. This seminar will be delivered bi-lingually. All welcome.

Pacáiste cuimsitheach Gaeilge a bhfuil réimse leibhéil ann le freastal a dhéanamh ar chumais éagsúla, idir glantosaitheoirí agus Gaeilgeoirí líofa.

Féile An Droichead @ Belfast Mela

Is cuma más duine thú nár chleacht foghlaim na Gaeilge riamh roimhe nó mac léinn dílis, is cinnte go spreagfaidh an cúrsa seo thú. Beidh tú tumtha sa Ghaeilge anseo in An Droichead mar a bhfuil an Ghaeilge beo beathach agus mar chuid den ghnáth-shaol laethúil.

28/8/2016 Ionad/Venue: Botanic Gardens Doirse/Doors: 12pm–6pm

A comprehensive Irish language package consisting of a range of levels to suit all abilities, from the complete beginner to the fluent speaker. Whether you are a newbie to the Irish language or an avid Irish language class goer this weekend course will not disappoint.

Beidh muid ag obair arís i mbliana le scoth an cheoil, damhsa agus siamsaíochta Gaelaí a chur i bhur láthair ag an Fhéile iontach seo. We will be working with Arts Ekta again this year to present the best in Irish music, dance and entertainment at their flagship event Belfast Mela.

Immerse yourself in our Irish language setting where an Ghaeilge is alive and kicking and part of everyday life here at An Droichead.


Ceol ag an Mhargadh/ Music at the Market

Is láthair stairiúil ar fad é ó thaobh forbairt trádálach Bhéal Feirste agus lonnú na bpobal inár mórchceantar féin. Ní amháin sin ach tá sé ar leac a’dorais againn. Tá lúcháir orainn bheith ag comhoibriú leis an Mhargadh i gclár fhéile na bliana seo.

Dé hAoine/Friday

An Droichead are delighted to partner with St. George’s Market during Féile An Droichead to bring the very best of traditional music to shoppers and visitors to our city.

26/8/2016 — 10am–12pm

Built between 1890 and 1896, St. George’s Market is one of Belfast’s oldest attractions. It has been selected for numerous local and national titles and awards for its fresh, local produce and great atmosphere. It holds a weekly Friday Variety Market, the City Food and Craft Market on Saturdays and the Sunday Market. Féile An Droichead will present some of our best music talents each morning during our festival.

Ceol le Deirdre Galway, Conor Lamb, Aaron O’Hagan, Dermot Moynagh, Desy Downey, Jason O’Rourke Dé Sathairn/Saturday

Ceol le Ceoltóirí Loch Lao 27/8/2016 — 10am–12pm

Dé Domhnaigh/Sunday

Ceol le Jason O’Rourke, Teresa Clarke, Stevie Porter, Conor Caldwell and Davy Maguire 28/8/2016 — 10am–12pm


Seisiúin @ The Dirty Onion Traditional Music sessions at The Dirty Onion during Féile An Droichead.

Dé hAoine/Friday Ceol na hAoine le baill den bhanna ceoil iontach, Réalta. Traditional session with Réalta and Friends.

26/8/2016 — 9pm–12am

Dé Sathairn/Saturday Seisiúin cois teallaigh. Fireside session. Family friendly session.

27/8/2016 — 2pm–4pm Seisiún Oíche Shathairn. Saturday night session.

27/8/2016 — 8pm–11pm

Dé Domhnach/Sunday Seisiún Trathnóna Dhomhnaigh. Sunday afternoon session.

28/8/2016 — 2pm–5pm Seisiún oíche Dhomhnaigh. Sunday night session.

28/8/2016 — 7pm–10pm Bí Linn agus bí páirteach. Musicians welcome to all sessions.


3

The Belfast Barge (Báirse Bhéal Feirste) River Lagan Belfast BT1 3LG 028 9023 2555

N LA G ABHAINN A

ST

An Droichead

6

Ulster Museum

(Iarsmalann Uladh) Botanic Gardens Belfast BT9 5AB 028 9044 0000

CHICHESTER ST

EAU

)

EAST BRIDGE ST (A20

AV

androichead.com (0)28 9028 8818

AU RD ORME

6

Ceannaigh Ticéid Book tickets

4

MAY ST

ORM

20 Cooke Street Belfast BT7 2EP 028 9028 8818

3

HIGH

OXFORD ST

(An tOinniún Salach) 3 Hill Street Belfast BT1 2LA 028 9024 3712

5

VICTORIA ST

The Dirty Onion

T

JOY ST

RY S

T

2

ROSEMA

2

AC S

1

(Margadh Naomh Seoirse) Donegall Quay Belfast BT1 3LA 028 9032 0202

CROM

(An Bhosca Dubh) 18-22 Hill Street Belfast BT1 2LA 028 9024 4400

ALFRED ST

The Black Box

ADELAIDE ST

St. Georges Market

L ST HIL

LINENHALL ST

ÁIN

Ionaid Venues

5 COOKE

ST


Le BuĂ­ochas With thanks

Seoladh/Address

20 Cooke Street, Ormeau Road, Belfast BT7 2EP eolas@androichead.com / claire@androichead.com T: 028 9028 8818 / www.androichead.com imeachtai.androichead @an_droichead


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.