Page 1

uw keuze bouwen zoals u wilt &uw vrijheid bouwenopeenkavel.nl


Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt de nieuwe wijk Nieuw Craeyenburch. Binnen deze nieuwe woonwijk kunt u heerlijk rustig wonen met allerlei gemakken en voorzieningen in de buurt. In de omgeving is volop groen en water, het Bieslandse Bos, het Balijbos en de Dobbeplas liggen om de hoek. Ook het sfeervolle centrum van Nootdorp is op korte afstand, alsook scholen, openbaar vervoer en de uitvalswegen A13, A4 en A12. En denk eens aan het karakteristieke centrum van Delft op 15 minuten fietsafstand en met de RandstadRail met een halte aan de rand van Nootdorp is het centrum van zowel Den Haag als Rotterdam goed te bereiken.

even voorstellen

even voorstellen


Locatie en route naar Lauwers nootdorp Vanuit Oostelijke richting: Sla op de Laan van Nootdorp linksaf naar de Bartholomeuslaan. Volg deze tot het einde en ga linksaf de Verkeerstorenlaan op. Hier neemt u de eerste weg aan uw rechterhand, de Vliehorst. Rijd deze door tot aan het einde, sla rechtsaf en daarna meteen linksaf naar de Lauwers. U bent gearriveerd.

Vanuit Westelijke richting: Sla op de Ypenburgse Boslaan rechtsaf (over het water) naar de Sperwersingel. Rijd deze uit (over het water) tot u op de kruising met de Bartholomeuslaan komt. Ga rechtsaf de Bartholomeuslaan op. Volg deze tot het einde en ga linksaf de verkeerstorenlaan op. Hier neemt u de eerste weg aan uw rechterhand, de Vliehorst. Rijd deze door tot aan het einde, sla rechtsaf en daarna meteen linksaf naar de Lauwers. U bent gearriveerd.


CICERO-

-

V O O RM EERSTRA AT

ZIJDEPOLDERSTRAAT

WOUDMEERSTR.

W A A RD PO LDE RSTR. VRO UW AVEN W EG

G RIETPO LD E R-

LD ERSTRA A T M O LEN PO

PINASHOF

US

PRINSES ALEXIALAAN Z O N N EH O F

LIJSTERBESLN . PO PULIEREN LA A N TJE

PO LD ERSTR.

K O RV ETHO F

BA RK A SHO F

FLU ITSC H IP LA A N

G O O LA N D W EG LA G EV EEN SEW EG

NOO TDO RP

BO E Z W REN STRA LU W AA T LS SINC H O G E V ER L -

AA

LAAN VAN

W EG

G O O LA N D -

PA D V ERTO O M

M EESTER O

JO Z EFPA D

SER I NGENLN

O

SC HU YL EN BURG H

O PE-

PRIN SES BEA TRIXSTR.

O

LS TR A

E

AT

DR. J. WAGERNAARSTR. W. PIJPERSTRA AT

PR.BERN H A RD STR.

S

-

RA TIE

S

ER UW LA

ER UW LA

SC H LA UW BEREK

FLUITE N-

Z O ETP AD

ERHOUT WEG

D TRA PV EL

G

W EG G ILDE EIN DE O O ST F

EG FW EG HO EW

D O PH E I

G

RSTR. M EESTE

EG

R U RFA K KE

W

ELW E G

P

K K ER T

DE

V EEN A

D ERIJ

M ID D

V EEN KA M

ORANJEPOLDERHOF

IL

G

LD Z ETV E

HOOFPOL STRAA

-

BURG. JHR DINTERSTRA.AH.V T

ZO M ERTA LIN G LA

PIJLPUNT SCHRABBER

KLOPSTEEN

M A RN E STRA A T-

A RN STRA AO T

EBRO STRA A T

POO RT WE G EG

5 Nootdorp

B N G U RGSE SBOOG

V EEN

SPO RTR IN

STRA A

MEIJEPOL STRAAT VRO U W AVE N W EG

PO EL-

SI

G POLD

STRA A T TR.

REIJERSK O PS TR.

EG

AD

RD

GEL WOUD

M A A SSTRA A T

STR.

W EST

BO EKELERM EER-

A RA U

OO

BO PO LD E

EG EW

CA ST RO P RA U XE L LN . -

O RD

N

AG

EG

WIJKERMEERHOF

STA RN M E ERS

NS V EE ELE RO

G

TED IN G ERO

W VEEN

V LIETPO LDERS TR.

G ILD EW

TR.

N TESLA A

HA

DE DIJKEN (in ontw.)

R LEG A KKE

DE M E

RA AT PLA TO ST SO C RA

V RO U W AV EN W EG

D ERIJ

M O ERBEIHO F

W EIG ELIA H O F

RIBESLA A N

M IM O SA DREEF

RD

G

NV EE

SLEED O O RN LA A N

SYTW IN D E

SY TW IN D E

S YTW IN D E

EIKEN D REEF

K A STA N JELA A N

OO G ER

WE

ER

LD

PO

EN Y P ONI K

DE

V U U RD O O RN LA A N

SY TW I N

PLATA N EN DREEF KAMPERFOELIEHOF

D REEF

PAD

Landzigt

N. SO CRA TESL

SLA A N

C IC ERO STRO O K

U DONA

G SWE I ON TAT ES GS UR

HO F

H A Z ELA A R-

HO F

STR.

OO

M A RC U S

EG

M A G N O LIA

ESD O O RN HO F

LIN D EN -

RO SA RIUM

.

S R.

A U RELIU

SES PRINNELAAN ARIA

D REEF

VE 1 E SCHEN N LEI D LN . LAAN VA A RISTO TELES

IN TED

IN G EL GOOLAND FREG A TS

V EEN W EG

A LA A N

SEN E C A

R UN EPICH O F

T

B AN L EN LA GE YPN TIJN N SI A ER M AM DJ L IN E DAMW IN G S LOPERFHO

PKATSCHI

NIEUWVEEN

WE N BLA U LN . REG EN

Ypenburg

W A RTN

A RI STO TELESLN .

M

IG BR

N LAA

D ELFLA N D STRA A T

DORPSPLEIN LN .

KOGGEHOF

W ILH

STRA AT

LA A N

IN G IN

K A TSC H IPL A N

SYTW IN D E

DE SY TW IN SKRO K U LN .

KO N

JULIA N A -

Cult. Centr. ELM IN A Cultura Raadhuis/ STRA A T

D O RPS-

W EG SPO RTPA RKA C A C IA -

HA G E

WILGENPAD

RKDEO

A

R.K. Begr.pl.

HO F

K O N IN G IN

Jan Janssen

M EID O O RN -

REN BA A N

BA A N

PA D

Sportpark Centrum

HO F TELZEN -

K O RTE

M�XIMAPLEIN R � IN S X I M ES AW

EEL RV KA LAAN

W IN D JA M M ER-

Cult. Centr. Het Jozefhuis

BERKEN -

LA N G E BA A N

LA A N VA N N O O TD O RP

BA A N

DRA F-

STEEN W EG

Z WEDENHOF

P

P

EL

L

PARADEPLEIN SPO RTPA RKW EG

O O STW IJC K STR.

WOR

Afvalbrengstation T

V BOISOTSTRAAT

RA A T

ER SIN G

M EEUW EN BEEM D

MANSTR.

H O F VA N D E

IG RE

LA N CA STERHO F

KERKWEG

ZWEERSSTR.

M IN . NIEUW VEENSTRAAT F G ERBRA N DYSI R. W. STR. VRI JENCHURCHILLBANSESTR. STRAAT K EN N EDYSTRA A T T KARELDOOR-

ELEN

EN G EL W ILG EN -

BURG. SCH�LVINCKPLEIN A . D IEPEN BRO C K STR.

BERN.

AD KP ER

UW IE

D R. P. V ROOYSTR.

W

D E DO

N

BLA UW E

D

MOLES NW EG

K RUID

M ELK EPPE

HO F

N

M ELKEP PE

MANNA

-

A LA

HT

EN T RO K G AR M VO O RST RA A T

N RD EI

W ILSV EEN HO F

V EEN W EG

LA A N VA N N O O TD O RP LA A N VA N N O O TDO RP

EM

NO O

BRASSER SKADE FLU ITEN

M A RG RIJ-

WEG VEEN

SEW EG

-

N

M EESTER

D RO PPIN G H O F

LA N D KO RTE

K IEK D IEFSEN TR.

J BA RTHO LO M EUI SLA A N M A RIA VA N

.

O BL LD VE

KRUID

N AA DL ER

RS ZUSTEF HO

BRIG A N T LA A N

Z USTER G A RD U SLA A N

ZU STERSHO F G RO EN LN

AN

HO F

W EG

HO F

PA D DE K O O ISTR.

EK BRO G ER

LA A N

N TEDI

CUYPERSPAD

STR.

K O RTELA N D SEDREEF

G

RIJEN H O F

E

IZ BU

EK STERHO F

N EO G O TIEK -

H O V EN

VO LK

H O FW EG EN -

Z ESTIEN

AN

D ERPA

H A PLA

G

WE

ER-

DE VENEN

G ILZ E-

W

G O UD PLEV IERLN .

SIN G EL

SIN G EL

WEIDE

LA A N

W ELSC

VO LK

IPRIN

K RO E ERB

BU IT

RA C

G EL LA A N

EEN LEI DSCHENV

AN LAAN VPR.

YPENBURGSE STATI ONSWEG

AAN

AU BL

PIEPERLA A N

W EI DEV O

U LA

RI JSWI JK WATERWESE G

RIJSBES

AAN SH IPL

G TED IN

SW O ENH TD RECF HO

HO LLA SC HIP

SPITFIRE

D IE P

EG

LA A N

IS

TERSOES HOF BERG

H ERCU LES

CYPERG RA S

V EEN PLU

D SH

RN

FRIEN

BO

W FELLO

D A KO TA

FRIEN D SH IPRIN G

SD AR

OB BE NG AT

V ERKEERSTO REN LA A N

T H O RS V LIE

A S-

G RU TTO -

K A REK IET-

LA A N

G LA N SVO G EL-

KERK U IL-

W IKA RTPA D

EL

M EERKO ETSTRA AT

REUZ EN REIG ERSTRA AT

O O IEVA A RSTRA A T

EL

PLA N TSO EN

Stadsdeelkantoor LeidschenveenYpenburg

GANZENPLANTSOEN

MORGEN-

N O O TD O RPSE LA N DIN G SLA A N

Zorgcomplex EN O M IPSE de Bruggen

BRO EK-

VEENPL

UISPAD

SIN G

LN .

CO M BIN ATIEW EG TEXEL VLIELAND TERSCHELLI NG AMELAND SCHIER- ROTTERMERMONNIKOOG OOG W A D D EN ZEE P M IE S OO TR ER IES W R VL

RS LA U W E

VESTERW ATER

V D W O LFW A TER

BRA SSE RSK A DE

STIPPEL ZEGGE -

RIETZ A N G ERSTRA AT

LEPELAARSTRAAT

PATRIJS-

LA N DIN G SLA A N

M

VD KRU K W ATER

NOOT D O RPSEP AD

BERK E-

SIN G

AAN N KL

STERN LA A N

UW M EE Z ILV ER

U D VI

USK A DE

RIETG O RSSTRA A T

LU URLA A N

FVISD IE O F H

GO

KLING

Z W A LU W SIN G EL

B� TTG ERW ATER

HEG EM A N W ATER

V TW ISKW ATER

W EID EVO G ELLA A N W EID EV O G ELLA A N

VOGELWEIDE

EV O G STEEN UI LLA A N

N O O TDO RPSE

K LIN G W A TER VA N DUYN W ATER

KI ELAW ATER

RO EK

RK STE O LE SC H W ER SPER

TU RE-

HOF

G ELIJSV OH O F

ELVELDEV O G LEEUWERIKW EID HOF ELLN .

BA RTHO LO M EUSLA A N

R JO H A N N IN KW A TE BA CKESW ATER

RIJSBES

WATERHOEN-

ATERSNI PHOF ZI LVER PLEVI ER-HOF

O LM

A N - STRA A T LEU TSCHERSTR. DE V RIESSTR.

B� TTG ERW ATER

HEN RIC

W EID

W U LP- EN PLA N TSO

YPENBURG

DE VO SW AT ER

BRA SSE RSKA D E

Sportpark Brasserskade

JA N

VUISTBIJL

USK A DE

O U D E K U STLIJN

VA N G A A LEN W A TER VA A RT

VA A RT

RIJSWIJK SE WAT ERWEG

HEN RIC

DERKSW ATER

C A M PEN -

DE BRUIJN VA A RT

STIEM EN S-

STEENVUURTIJDS STEENIN G EL

BLOEMENWEIDE

RO ERDO M PSTRA AT LA A N

Z IL

ERM EEU W LA A N

V

W A D D E N Z EE

VA N DIJKW A TER

KO XW ATER

VA N

V PO M EREN VA A RT V D V O O RTVA A RT

N

SPO R TLA A

VA A RT N DIN G S LAA N

SA N D ERSD IJK

A

V E E N DI J K

N IJKA M P-

D IJK

M IEO G VA A RT

VA N ESSEN D IJK

K

VA N ESSEN -

VA N D ER W O UD EN D IJK

A A RS LA A N

SPEERPUN T

FRITS D IEPEN LA A N

RIJSW IJKSE LA N

W A RN

Piet Vink

PLESM A N LN .

DE RIJK STR.

PLESM A N LA A N

. N OUDHEUSDENLN RN W IJC K A N VA N HO O RN W I JC K A N VA N H O O

S D IEPEN LA A N

LA A N

C URTISS-

SINGELS

W ILM ERW A TER

VISD IJK

N O O RTDIJK

WATERWIJK

SM ITSD IJK

K D E V RO O M ED I J

KLEVER INGPAD

H ILG ERSSTR.

RIJSW IJKSE LA DI N GSLA AN

VA N D ER W O UDEN D IJK

YPENBURGSEBrasserskade POORT

GGZ Del�and

PLA N TSO EN

SE LA N D IN G SLA A N

W ETHO U DER FISC HER-

T

A N STRA AT

PLESM A N LA A N

LA A N

LA A N

M A D URO -

N

W

W RIG W HT-

LA A N LA A N

J

DE M O K

IN G V ER

O LIESLA G ERSLIN D BERG H LA A N

DO UG LA S-

JO N KHEER V. RIEM SD IJK LN .

N

HA RRY PA U W LA A N

A LA

K LE

H A G EN STRAI A RIJS

POORTWEG

N PA D

KFAR

N T JO RISPA D

SC HEN KLA A N

FA RM A N STR.

RIJSW IJKSE LA N DIN G SLA A N

8 Delft-Noord

SA VAWEG

AN

V

EN PO ELM A

BRASSERSPLEIN KA DE

SC H EN K LA

SC H EEPEN SSTR.

H. P

A U W LN .

VA N W EE RD

PA TRIJSW EG

REIGERWEG

T

A LLA

LAAN I NGS LAND JKSE

AN VRI JENBANSELA

FA Z A N TLA A N

Z W A LUW SIN G EL

BRA SS ERS-

O N STR .

HARRY PAUW LAAN

A-

EG RW ID E

SN IPLA A N

BI ER EM

ZU

A13

E19

I RI JSW

K O O LHO V EN LA A N

BLA N C HA RD STR.

ETH . VERHEU L-

V O N KSTRA A T

V ERM EULEN LA A N

PLA N TSO EN

ERLA A N

LL BA

HO N Y FO K KERSIN G EL A N THO N Y FO KKERSIN G EL

E NG SI

ILD

2 A1 0 E3

RO ELEV

EE


S

ER

UW LA

12

2. locatie 11

PER DLO WA

10

9

S

ER

7

UW LA

8

4 6

5

3 2 waar bevinden zich de kavels

1

kavel 1 kavel 2 kavel 4 kavel 5 kavel 6 kavel 7 kavel 8 kavel 9 kavel 10 kavel 12

- ca. 1.088 m2 - ca. 672 m2 - ca. 1.435 m2 - ca. 1.397 m2 - ca. 1.092 m2 - ca. 1.082 m2 - ca. 768 m2 - ca. 999 m2 - ca. 1.221 m2 - ca. 658 m2


1. Vrije kavel: op basis van het kavelpaspoort kunt u zelf uw eigen droomhuis ontwikkelen 2. In gesprek met Livingstone en/of PBV architecten: - Een basiswoning van Livingstone die naar uw wensen kan worden aangepast -D  e architect ontwerpt uw woning, waarna Livingstone de verdere uitwerking verzorgd 3. Projectwoning: reeds ontwikkeld en klaar om te bouwen

wat zijn de keuzes

am

Ontwikkelaar biedt u de volgende mogelijkheden om uw droomhuis op deze locatie te realiseren:


vrije kavel

1. vrije kavel


zelf bouwen zonder begeleiding

vrije kavel

1. durf te dromen!


Indien u kiest voor de aankoop van een vrije kavel kunt u uw eigen droomwoning ontwerpen en realiseren binnen de randvoorwaarden (bv. afmeting, materialisatie, supervisor) die genoemd staan in het kavelpaspoort. De kavels zijn reeds aangelegd en voorzien van beplanting ten behoeve van de erfafscheidingen. Tevens zijn de wegen en de oprijlaan al gereed. Naast het kavelpaspoort is er per kavel een situatietekening beschikbaar waarop de afmetingen van de kavel en het bouwvlak zijn weergegeven.

voor het eerste verkoopgesprek

vrije kavel

durf te dromen!

6. makelaargegevens vrije kavel zelf bouwen zonder begeleiding


genoeg keuze

livingstone wonigen

2. livingstone woning


livingstone wonigen

livingstone


livingstone

Livingstone nodigt u graag uit in haar showroom. Hier krijgt u uitleg over de werkwijze en kunt u de eerste stappen zetten naar uw droomwoning!

livingstone met architect

Livingstone heeft 30 jaar geleden een formule bedacht om u als consument zo optimaal mogelijk te helpen bij het bouwen van een eigen woning. In de afgelopen 30 jaar is deze formule tot in de puntjes verfijnd en heeft geresulteerd in 50 unieke basiswoningen, waarvan diverse typen geschikt zijn voor deze locatie. Deze zijn door Livingstone en haar architecten ontworpen, ontwikkeld en voorzien van een vaste prijs. Elke basiswoning is aan te passen aan uw wensen en eisen. De woning kan dus groter of kleiner, voorzien worden van een garage, veranda of dakkapel, enz. En wat telt: u heeft van te voren 100% zekerheid over de bouwprijs.


Tijdens dit gesprek kan de architect de mogelijkheden toelichten en kunt u uw wensen met hem bespreken. Op basis van dit kennismakingsgesprek krijgt u een idee wat de mogelijkheden zijn en wat de architect voor u kan betekenen tijdens de ontwikkeling.

Ontwerp uw droomhuis!

ontwerp uw droom huis!

Samen met de architect van PBV architecten kunt u uw droomhuis ontwerpen. Zodra u een kennismakingsgesprek heeft gehad met de makelaar, bieden wij u vrijblijvend een gesprek aan met de architect.


Wolbrand van der Vis van PBV architecten maakt graag kennis met u om de mogelijkheden met u te verkennen voor uw droomhuis. Wolbrand heeft veel ervaring in het ontwerpen van woningen in het algemeen Ên villa’s in het bijzonder (zie www.pbv.nl). PBV architecten kan als geen ander de nieuwe bewoners/eigenaar het gevoel van een echt maatpak geven. U wordt echt deelgenoot van het proces en het resultaat.

Ontwerp uw droomhuis!

Wolbrand van der Vis


projectvilla

3. Project villa


kom kijken

projectvilla

3. Project villa


Een royale vrijstaande villa met comfort en een eigen identiteit. Ruimte in uw huis en ruimte daarbuiten. Elke villa met haar traditionele architectuur, krijgt een hoogwaardige afwerking. De woningen bestaan uit twee verdiepingen ĂŠn een vrij indeelbare zolderetage. Elke villa is compleet in vorm en comfort. Voor deze woning zijn er diverse uitbreidingsopties uitgewerkt met ruimte voor uw eigen wensen.

projectvilla

de villa,s


Voor informatie over de verkoop van de vrije kavels in Bouwenopeenkavel.nl kunt u terecht bij een van de makelaars.

Ruseler Makelaars

Atta Zoetermeer NVM Makelaars

Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars

Carin Mooijman en Ronald Kouwenhoven

Christian Hokke en Vinod Lachmon

Yvonne Hoebee

Zilveren Zweep 2 2632 GP Nootdorp Tel: 015 - 310 90 94 nootdorp@ruseler.nl

Dorpsstraat 50 2712 AM Zoetermeer Tel: 079 - 316 05 00 info@attozo.nl

Oude Delft 110A 2611 CE Delft Tel: 015- 212 52 88 info@vansilfhout.nl

Livingstone

PBV architecten Wolbrand van der Vis

Vossenberg 4 4825 BH Breda Noord Tel.nr. 076 - 573 57 35 www.livingstone.org

Rijksstraatweg 352 2242 AC Wassenaar Tel.nr. 070 - 511 92 60 www.pbv.nl

meer info

info


uw keuze bouwen zoals u wilt &uw vrijheid

Bouwen op een kavel - Flyer  

Bouwen op een kavel - Flyer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you