Page 1

AUP Vo o r jaa r 2014


1

Inhoud 1

Elementaire Deeltjes

2

Martin Redfern

18

Elementaire Deeltjes

Leo Samama

De zin van muziek De Aarde

21

Grootse onderwerpen in zakformaat

Mercedes García-Arenal en Gerard Wiegers

Samuel Pallache 3

Simon Rozendaal

Vaccinatie

22

Kocku von Stuckrad

Esoterie 3

Ineke Sluiter

Socrates

24

Elementaire Deeltjes is een nieuwe serie boekjes van AUP die kennis toegankelijk maakt voor een breed publiek. Het is de manier om snel kennis op te doen over onderwerpen die je interesseren. Experts nemen je mee op een ontdekkingsreis waarbij elk thema in de meest beknopte vorm volledig uitgediept wordt. De handige en handzame boekjes geven altijd antwoord op de vraag: ‘Hoe zit dat nu eigenlijk?’

Nicoline van der Sijs (red.)

De Kaartenbank 4

Babette Hellemans

Cultuur

27

Willem Middelkoop

De Big Reset 5

Rana Mitter, geactualiseerd door Frank Pieke

Modern China

28

Harm Pinkster

Woordenboek Latijn/Nederlands 5

Michael Howard

Eerste Wereldoorlog 6

Elementaire Deeltjes · 1

Elementaire Deeltjes · 2

Elementaire Deeltjes · 3

Elementaire Deeltjes · 4

DE A AR DE

VACC I NAT I E

SO C R AT E S

C U LT U U R

John Pinder en Simon Usherwood

Europese Unie 6

Manfred Steger

Globalisering 8

Vincent Icke

Zwaartekracht bestaat niet 11

A

A

·Simon Rozendaal·

A

·Ineke Sluiter·

A

U

U

U

P

P

P

P

·Babette Hellemans·

Remco Ensel

De Nederlander in beeld 12

·Martin Redfern·

U

Elementaire Deeltjes · 5

Elementaire Deeltjes · 6

1e WERELDOORLOG

M O DE R N C HI NA

Sarah de Lange en Matthijs Rooduijn

Elementaire Deeltjes · 7

Elementaire Deeltjes · 8

E URO PE SE UNI E

G LO B A LIS ERIN G

Paria’s op het pluche

14 Jean Tillie, Henk van der Kolk, Joop van Holsteyn en Kees Aarts

Rumoer

17

Ed Westerhout

Economen kunnen niet rekenen A

·Rana Mitter·

A

·Michael Howard·

A

·John Pinder & Simon Usherwood·

A

U

U

U

U

P

P

P

P

·Manfred Steger·


Martin Redfern

2

3

De Aarde

Vaccinatie

Elementaire Deeltjes · 1

DE A ARD E

Vijftig jaar geleden ontdekten geologen dat de continenten over het oppervlak van de aarde drijven. Ook kregen we de eerste foto’s vanuit de ruimte te zien. Nu kunnen we eindelijk de aarde als geheel én in detail waarnemen: het bos én de bomen.

A

A

Simon Rozendaal

·Martin Redfern·

Ineke Sluiter

Socrates

Elementaire Deeltjes · 2

Elementaire Deeltjes · 3

VACC I N ATI E

S OC R AT E S

·Simon Rozendaal·

A

U

U

P

P

·Ineke Sluiter ·

In dit boek legt Simon Rozendaal uit wat vaccinaties zijn, hoe effectief ze zijn, hoe tegenstanders over vaccinaties denken en wat de voor- en nadelen van vaccinaties zijn.

Leermeester van Plato, ter dood veroordeeld vanwege zijn filosofische ideeën, uitvinder van de Socratische methode. Ineke Sluiter verkent het leven en het gedachtegoed van een van de meest legendarische filosofen uit de geschiedenis.

Simon Rozendaal studeerde scheikunde aan de TU Delft, richtte bij NRC Handelsblad de wetenschapspagina op en is wetenschapsredacteur bij Elsevier.

Ineke Sluiter is hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden en schrijft over antieke en moderne ideeën over taal. In 2010 won zij de Spinozaprijs.

€9,95 11,5 x 17,6 cm NUR 860|870 – Gezondheid, Geneeskunde ISBN 978 90 8964 630 9

€9,95 11,5 x 17,6 cm NUR 630|683 – Cultuur, Oudheid ISBN 978 90 8964 622 4

U P

Martin Redfern is wetenschapsproducent bij de BBC Science Radio Unit.

€9,95 11,5 x 17,6 cm NUR 930 – Aardwetenschappen ISBN 978 90 8964 608 8


Babette Hellemans

4

5

Modern China

Cultuur Elementaire Deeltjes · 4

CU LTU U R

Hoe kan men ‘cultuur’ bestuderen als het onderzoeksveld zo groot is dat begrippen uit beeldende kunst, literatuur, geschiedenis, sociale wetenschappen, filosofie, religie en media er allemaal onderdeel vanuit maken? Dit boekje geeft enkele eenvoudige antwoorden op deze complexe vraag.

·Babette Hellemans·

U P

Babette Hellemans doceert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is auteur van diverse internationale publicaties over de langetermijngeschiedenis van de westerse cultuur. €9,95 11,5 x 17,6 cm NUR 612 – Cultuurwetenschappen ISBN 978 90 8964 604 0

Michael Howard

Eerste Wereldoorlog

Elementaire Deeltjes · 5

Elementaire Deeltjes · 6

1e WERELDOORLOG

M ODE R N C H I N A

A

A

Rana Mitter, geactualiseerd door Frank Pieke

·Rana Mitter·

A

U

U

P

P

·Michael Howar d ·

China is altijd in het nieuws: van mensenrechtenkwesties tot de Olympische Spelen in Peking en het ‘wonder’ van de Chinese economie. Dit boek geeft lezers een korte, heldere introductie in de samenleving, de cultuur, de politiek, de economie en de kunst van het moderne China en zijn relatie met de rest van de wereld.

Dit deel van Elementaire Deeltjes geeft een beknopte en toegankelijke introductie tot de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Het boek verkent de machtsverhoudingen in Europa van 1914 tot aan de uiteindelijke overgave van de Centrale Machten en legt uit hoe de oorlog uitbrak en hoe de vrede uiteindelijk werd hersteld.

Rana Mitter is hoogleraar History and Politics of Modern China aan de University of Oxford. Geactualiseerd door Frank Pieke, hoogleraar Modern China Studies aan de Universiteit Leiden. €9,95 11,5 x 17,6 cm NUR 692 – Niet-westerse geschiedenis ISBN 978 90 8964 641 5

Michael Howard is emeritus hoogleraar Modern History aan de University of Oxford en Yale University.

€9,95 11,5 x 17,6 cm NUR 680 – Geschiedenis ISBN 978 90 8964 609 5


6

John Pinder en Simon Usherwood

Europese Unie

Manfred Steger

Globalisering

Elementaire Deeltjes · 7

Elementaire Deeltjes · 8

EU ROPESE UNIE

G LO B A LIS ERING

Verschijnt in het najaar

A

A

·John Pinde r & S i m o n U s h e r w o o d ·

A

U

U

P

P

Elementaire Deeltjes · 10

Elementaire Deeltjes · 11

Elementaire Deeltjes · 12

C R I M I NO LO GI E

ST E R R E NKUNDE

I NF O R M AT I E

WETENSCHAP & RELIGIE

·Joanne van der Leun·

A

·Govert Schilling·

A

·Luciano Floridi·

A

U

U

U

U

P

P

P

P

·Thomas Dixon·

Elementaire Deeltjes · 13

Elementaire Deeltjes · 14

Elementaire Deeltjes · 15

Elementaire Deeltjes · 16

E CO NO M I E

ARC HE O LO GI E

ZW ART E GAT E N

FORENSIC SCIENCE

·Manfred Steger·

Hoe is de Europese Unie (EU) ontstaan en gegroeid? Hoe werkt de EU? Waar is de EU goed voor? Hoe ziet de toekomst van de EU eruit? Dit deeltje geeft op al deze actuele vragen een overzichtelijk en beknopt antwoord. De auteurs onderzoeken de toekomst van de EU en de uitdagingen en keuzes die haar in de 21ste eeuw te wachten staan.

Globalisering is een van de belangrijkste thema’s van onze tijd. In dit boek heeft Manfred Steger alle grote ontwikkelingen van de afgelopen jaren opgenomen; van de financiële crisis, tot aan de revoluties in het Midden Oosten en de zware aardbeving in Japan.

John Pinder is honorair hoogleraar aan het College of Europe en voorzitter van de Federal Trust in Londen.

Manfred Steger is hoogleraar Political science aan de University of Hawai’i-Manoa en hoogleraar Global studies aan het Royal Melbourne Institute of Technology.

Simon Usherwood is als universitair docent politiek verbonden aan de University of Surrey. €9,95 11,5 x 17,6 cm NUR 740 – Mens en maatschappij ISBN 978 90 8964 610 1

Elementaire Deeltjes · 9

€9,95 11,5 x 17,6 cm NUR 740 – Mens en maatschappij ISBN 978 90 8964 611 8

A

·Partha Dasgupta·

A

·Paul Bahn·

A

·Katherine Blundell·

A

U

U

U

U

P

P

P

P

€9,95 Paperback Ca. 128 pagina’s 11,5 x 17,6 cm A-titel April 2014 Omslag & concept: Michel van Duyvenbode, Tomas Rouw

·Jim Fraser·

Promotie Toonbankdisplay voor boekhandels op aanvraag Weggeefexemplaren op aanvraag (Online)Marketingcampagne Recensie-exemplaren Social Media-acties Abricampagne Posters, flyers & merchandising Banners


8

Vincent Icke

Dit fraai uitgevoerde boek verkent de hoofdvragen voor de natuurkunde en kosmologie in de 21e eeuw.

Zwaartekracht bestaat niet

Vincent icke

In de zeventiende en achttiende eeuw bedachten wetenschappers de ‘klassieke mechanica’: de theoretische beschrijving van de beweging van voorwerpen door de ruimte, gedreven door hun onderlinge krachten. De zwaartekracht was de oervorm van zo’n kracht. In de negentiende eeuw werden deze klassieke regels met succes toegepast op systemen bestaande uit zeer veel deeltjes, hetgeen leidde tot een beschrijving van de materie in het groot. Elektromagnetische krachten werden aan het beeld toegevoegd, maar deze werden niet goed begrepen totdat, in de twintigste eeuw, relativiteit en quantumgedrag ten tonele verschenen. De eenentwintigste eeuw begon met een onthutsende opeenstapeling van raadsels, vooral dankzij de toegenomen precisie van de kosmologie. Wat bleek? Ons heelal bestaat vrijwel geheel uit ‘donkere materie’, met een aard en samenstelling die volkomen onbekend zijn. Op een dergelijke grote schaal wordt de werkelijkheid niet zozeer bepaald door de beweging van voorwerpen door de ruimte, als wel door de dynamica van de ruimte zelf. Er moet dus één enkele theorie komen waarin beide beschrijvingen – van beweging door de ruimte en beweging van de ruimte – worden samengevoegd. Een dergelijke theorie betekent niet alleen dat zwaartekracht ‘vervalt’, maar ook dat de bestaande opvattingen over de wisselwerking tussen deeltjes moeten worden vervangen door iets nieuws. Maar door wat? Over dit alles laat Vincent Icke zijn licht schijnen in deze fraai vormgegeven, rijk geïllustreerde uitgave.

zwaartekracht bestaat niet

€14,95 Hardback Ca. 112 pagina’s NUR 924 – Natuurkunde 19 x 19 cm A-titel Maart 2014 Omslag: Gijs Mathijs Ontwerpers ISBN 978 90 8964 624 8

E-ISBN 978 90 4852 276 7 9

789089 646248

Tegelijkertijd verschijnt de Engelstalige versie: 9 789048 522767 Gravity Does Not Exist Amsterdam University Press €14,95 ISBN 978 90 8964 446 6 E-ISBN 978 90 4851 704 6

Promotie Auteursbezoek: Beschikbaar voor lezingen & congressen Signeersessies Feestelijke presentatie Interviews Postercampagnes Lezersacties Social Media-acties Recensie-exemplaren Flyers

Vincent Icke is hoogleraar theoretische astrofysica aan de Universiteit Leiden, bijzonder hoogleraar Kosmologie aan de Universiteit van Amsterdam en beeldend kunstenaar en publicist.


Dit boek doet verslag van de zoektocht naar de Nederlander in de jaren tussen de twee wereldoorlogen. Het levert een keten aan iconische beelden op.

11

Remco Ensel

De Nederlander in beeld Fotografie en nationalisme tussen 1920 en 1945

€24,95 Paperback met flappen Ca. 264 pagina’s NUR 653|630 – Fotoboeken, Cultuur 15,6 x 23,4 cm A-titel Maart 2014 Rijk geïllustreerd, 50 z/w Omslag: Sander Pinkse Boekproducties ISBN 978 90 8964 623 1

E-ISBN 978 90 4852 274 3 9

9

Remco Ensel is als cultuurhistoricus verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

789089 646231

789048 522743

Promotie

Auteursbezoek: beschikbaar voor lezingen & congressen Feestelijke presentatie Interviews Lezersacties Social Media-acties Recensie-exemplaren

In het Interbellum – de jaren die ingeklemd zitten tussen de twee wereldoorlogen – ontstond de overtuiging dat de vraag naar het uiterlijk en innerlijk van de echte Nederlander een eenduidig antwoord kon opleveren. Fotografen trokken eropuit om land en volk vast te leggen. Dit leverde een keten aan iconische Hollandse beelden op. De Nederlander in beeld doet verslag van deze zoektocht. Uitgangspunt is een fotowand die fotografe Eva Besnyö tussen 1936 en 1938 in opdracht van de Holland-Amerika Lijn ontwierp voor het passagiersschip Nieuw Amsterdam. Dit waren de jaren dat Hendrik Marsman zijn gedicht ‘Herinnering aan Holland’ schreef en fotoboeken als De Nederlandse volkskarakters en Volk van Nederland verschenen. Remco Ensel brengt deze artefacten met elkaar in verband. Via Besnyö’s fotowand maken we kennis met iconen als ‘Marker moeder met kind’, ‘Breiend Zeeuws meisje’ en de ‘Volendammer visser’.


12

Sarah de Lange en Matthijs Rooduijn

Dit boek verkent de doorbraak, groei en invloed van radicaal rechts populistische partijen in West-Europa en plaatst Nederlandse radicaal rechts populistische partijen, zoals de LPF en de PVV, in een internationaal perspectief.

Paria’s op het pluche Radicaal rechts populisme in West-Europa

e h c Plu AUP

De electorale successen van de LPF en de PVV in Nederland, maar ook die van Berlusconi, Haider en Le Pen in de ons omringende landen, hebben in Europa voor beroering gezorgd. De opkomst van deze radicaal rechts populistische partijen en politici heeft geleid tot maatschappelijk en politiek debat, zowel over de oorzaken als de gevolgen van dit relatief nieuwe fenomeen. In Paria’s op het pluche analyseren Matthijs Rooduijn en Sarah de Lange het Europese radicaal rechts populisme. Ze buigen zich over de geschiedenis en ideologie van radicaal rechts populistische partijen in landen als België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland, de diverse verklaringen voor de electorale aantrekkingskracht van deze partijen en de invloed die zij hebben gehad op politiek en samenleving. Ze presenteren op toegankelijke wijze de meest recente wetenschappelijke bevindingen op het gebied van het radicaal rechts populisme en gebruiken deze inzichten om actuele ontwikkelingen, zoals de campagne voor de Europese Parlementsverkiezingen 2014, te duiden.

PARIA’S OP HET

Radicaal rechts

€19,95 Paperback Ca. 200 pagina’s NUR 697|740 – Politieke geschiedenis, Mens en maatschappij 13,5 x 21 cm A-titel April 2014 Omslag: Studio Ron van Roon ISBN 978 90 8964 619 4

E-ISBN 978 90 4852 263 7 9

9

POPULISME in West-Europa Sarah de Lange & Matthijs Rooduijn

789089 646194

789048 522637

Promotie

Auteursbezoek: beschikbaar voor Lezingen & congressen Feestelijke presentatie Interviews Voorpublicatie Posters Flyers Lezersacties Social Media-acties Recensie-exemplaren

Sarah de Lange is als politicologe verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en is expert op het gebied van Europese politieke partijen, populisme en radicalisme. Matthijs Rooduijn is als politicoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar (radicaal rechts) populisme en kiesgedrag.


14

J ean Tillie, Henk van der Kolk, Joop van Holsteyn en Kees Aarts

De opkomst van radicaal rechtse partijen; de moord op Pim Fortuyn; de financiële crisis. Het zijn roerige tijden in de Nederlandse politiek. Dit boek onderzoekt deze periode vanuit het perspectief van de kiezer.

Rumoer Nederlandse kiezers en politiek na 1998

Henk van der Kolk Joop van Holsteyn & Kees Aarts

Het behoeft geen betoog dat de periode 1998-2012 in de Nederlandse politiek op zijn minst ‘dynamisch’ te noemen is. De opkomst en neergang van de LPF en TON; de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh; de opkomst van de PVV; de groei van de SP; de gevolgen van 9/11; de financiële crisis en het referendum over Europa zijn maar enkele van de ontwikkelingen en gebeurtenissen in deze periode. Ook wordt vaak gesproken over de toegenomen wispelturigheid van de Nederlandse kiezer en over de mate van vertrouwen en interesse in de parlementaire politiek. Met het afronden van het Nationaal Kiezers- onderzoek (NKO) 2012 is het dan ook tijd deze periode te duiden vanuit het perspectief van de kiezer. Hierbij wordt (onder andere) gebruikgemaakt van data uit de NKO’s van 1998-2012. In Rumoer worden drie thema’s uitgelicht die in deze periode van belang zijn: Europa en Europese integratie; het immigratie- en integratiedebat; de financiële crisis, de verzorgingsstaat en hun relatie tot (inter)nationale solidariteit. Daarnaast is er aandacht voor het Nederlandse electoraat, in het bijzonder voor de ‘zwevende’ kiezer (kiezers lijken steeds minder honkvast te zijn) en voor de mate van vertrouwen en interesse in de Nederlandse politiek en het democratische systeem.

R U M O E R

Jean Tillie

€19,95 Paperback Ca. 217 pagina’s NUR 754 – Politicologie 13,5 x 21 cm A-titel April 2014 Omslag: Studio Ron van Roon isbn 978 90 8964 618 7

e-isbn 978 90 4852 261 3 9

789089 646187

9

789048 522613

Promotie

Auteursbezoek: beschikbaar voor lezingen & congressen Voorpublicatie Interviews Flyers Social Media-acties Recensie-exemplaren

Nederlandse kiezers en politiek na 1998

AU P

Jean Tillie is hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Henk van der Kolk is universitair hoofddocent Politicologie aan de Universiteit Twente. Joop van Holsteyn is neerlandicus en bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek. Sinds 1986 is hij werkzaam bij het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Kees Aarts is hoogleraar Politicologie en wetenschappelijk directeur van het Institute for Innovation and Governance Studies aan de Universiteit Twente.


Dit boek maakt mensen wegwijs in de wonderlijke wereld van de economische wetenschap – wat we allemaal weten en niet weten.

Ed Westerhout

ECONOMEN KUNNEN NIET REKENEN

17

Ed Westerhout

Economen kunnen niet rekenen De economie is in diepe crisis. Dat roept vragen op. Wat heeft deze crisis veroorzaakt? Waarom zagen zoveel economen de crisis niet aankomen? En waarom geven economen sterk verschillende antwoorden op de vraag hoe de crisis moet worden beëindigd? Wat is eigenlijk de waarde van economische wetenschap?

€19,95 Paperback Ca. 246 pagina’s NUR 781 – Algemene economie 13,5 x 21 cm A-titel Januari 2014 Omslag: Studio Ron van Roon ISBN 978 90 8964 614 9 AU P

Ed Westerhout is als docent van de cursus Public Finance and Fiscal Policy verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is verbonden aan het Centraal Planbureau en is eigenaar van de blog Rekenen aan Vergrijzing.

E-ISBN 978 90 4852 255 2 9

9

789089 646149

789048 522552

Promotie

Auteursbezoek: beschikbaar voor lezingen & congressen Voorpublicatie Interviews Flyers Social Media-acties Recensie-exemplaren

Dit boek stelt dat de economische wetenschap juist heel waardevol is omdat deze ertoe heeft bijgedragen dat economieën structureel groeien, dat op wereldniveau inkomens naar elkaar toe groeien en dat er regelingen van sociale zekerheid bestaan. De economische wetenschap heeft een schat aan kennis opgeleverd die ons helpt te begrijpen hoe zaken als concurrentie, technologische innovatie, economische groei, werkloosheid, inflatie, overheidsbestedingen en belastingen met elkaar samenhangen. Economen kunnen niet rekenen bespreekt op toegankelijke wijze de betekenis van economische wetenschap.


18

Leo Samama

Veel mensen ervaren muziek als ‘die andere taal’, waar we woordeloos mee communiceren en die we in ontelbare vormen met ons meedragen. Maar wat is muziek? Wat betekent muziek voor de mens? Hoe gaan we er mee om? Hoe ontstaat het?

De zin van muziek Vrijwel ons hele leven worden we omgeven door muziek. Van wiegeliedjes tot het draaiorgel op straat, van muziek in de lift, de supermarkt, de kledingzaak, de kapper en de tandarts tot muziek uit tal van persoonlijke speelapparaatjes, van muziek in de kerk tot het carillon over de stad, van de fanfare tot het stedelijke orkest. Op het voetbalveld en in het theater, en niet zelden tijdens geboorte en overlijden. We kunnen ons er nauwelijks voor afsluiten. En misschien willen we dat ook wel niet. Want muziek is voor bijna elke mens op aarde die ‘andere’ taal, waar we woordeloos mee communiceren en die we willens en wetens in tal van vormen met ons meedragen.

€19,95 Paperback Ca. 200 pagina’s NUR 665 - Muziek klassiek 13,5 x 21 cm A-titel 10 z/w illustraties Juni 2014 Omslag: Sander Pinkse Boekproducties isbn 978 90 8964 570 8

Maar wat is muziek? Wat betekent muziek voor de mens? Hoe gaan we ermee om? Hoe ontstaat muziek? Leo Samama beantwoordt deze en vele andere vragen. Tegelijk wordt een beeld geschetst van de betekenis van muziek in ons bestaan, nu en vroeger.

E-isbn 978 90 4851 988 0 9

9

789089 645708

Promotie 789048 519880 Auteursbezoek: signeersessies Interviews Flyers Social Media-acties Recensie-exemplaren

Leo Samama is componist en musicoloog. Hij was jarenlang docent aan het Utrechts Conservatorium en de Universiteit Utrecht, en vervolgens als artistiek coördinator verbonden aan het Residentie Orkest en als directeur aan het Nederlands Kamerkoor. Hij schreef eerder onder meer Alphons Diepenbrock – componist van het vocale.


Deze reconstructie van het leven van Pallache, een jood van Spaanse afkomst, die opgroeide in Marokko, is een geslaagde microgeschiedenis van de joden in Europa en verkent de complexe loyaliteiten en identiteiten die ze tussen de verschillende werelden construeerden.

21

Mercedes García-Arenal en Gerard Wiegers

Samuel Pallache Koopman, kaper en diplomaat tussen Marrakesh en Amsterdam Drie religies, twee continenten, vijf landen: een korte typering van het veelbewogen leven van Samuel Pallache.

€19,95 Paperback Ca. 220 pagina’s NUR 681 – Historische biografieën 13,5 x 21 cm A-titel Maart 2014 Omslag: Studio Jan de Boer ISBN 978 90 8964 616 3 Mercedes GarcíaArenal is hoogleraar aan de Hoge Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek (CSIC) in Madrid. Gerard Wiegers is hoogleraar Religiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de leerstoelgroep Religiestudies.

E-ISBN 978 90 4852 257 6 9

9

789089 646163

Promotie 789048 522576 Interviews Flyers Social Media-acties Recensie-exemplaren Besprekingen

Geboren omstreeks 1550 in Fez in een Marokkaans-joodse familie van Spaanse origine, werd Pallache gezant van de koning van Marokko in de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, koopman en piraat. Op last van de Spaanse ambassadeur werd hij gevangengezet in Londen en na inmenging van stadhouder prins Maurits weer vrijgelaten, maar als voormalig dienaar van de Spaanse koning was hij tegelijkertijd verwikkeld in een complex dubbelspel. Als ‘barbarijnse’ jood speelde hij een rol van betekenis in het vroegste synagogale leven in Amsterdam, maar hij en leden van zijn naaste familie overwogen ook een bekering tot het katholicisme. Samuel Pallache overleed in 1616 en ligt begraven op Beth Haim, de Portugees-Israëlitische begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel. Om het verhaal van Pallache te reconstrueren hebben de auteurs langdurig onderzoek gedaan in archieven en bibliotheken in Marokko, Spanje, België, Nederland en Engeland. Hun studie is in de Europese en Amerikaanse pers geprezen als een geslaagde microgeschiedenis van de joden in Europa en van de complexe loyaliteiten en identiteiten die zij tussen en binnen verschillende werelden construeerden.


22

Kocku von Stuckrad

Wat is esoterie? Van tarotkaarten en horoscopen tot de Kabbala en New Age, Von Stuckrad beschrijft helder en levendig de oorsprong van de esoterie.

Esoterie De zoektocht naar absolute kennis De meest uiteenlopende zaken vallen vandaag onder de term ‘esoterie’, zoals tarotkaarten en horoscopen, de relatie met krachtdieren binnen het neo-sjamanisme, mystieke ervaringen onder invloed van verdovende middelen, of de natuurreligieuze ideeën van de nieuwe heksenreligie. Maar niet alles wat tegenwoordig ‘esoterie’ wordt genoemd, is deel van dezelfde traditie. Vanuit religiewetenschappelijk perspectief delen de aanhangers van verschillende verschijningsvormen van esoterie de zoektocht naar een absolute, verborgen kennis die hun door een mystiek visioen, door een goddelijke autoriteit of door persoonlijke ervaring zal worden geopenbaard. Deze zoektocht kent een lange traditie. Kocku von Stuckrad beschrijft helder en levendig de oorsprong van de esoterie bij de antieke Pythagoreeërs en de geschriften van de mysterieuze Hermes Trismegistus; ook volgt hij haar ontwikkeling in de filosofische traditie van de islam, de joodse Kabbala en de Europese Renaissance tot aan de hedendaagse New Age.

€19,95 Paperback Ca. 280 pagina’s NUR 720 – Esoterie algemeen 13,5 x 21 cm A-titel Mei 2014 Omslag: Studio Ron van Roon ISBN 978 90 8964 621 7

Volgens Von Stuckrad is de esoterie allesbehalve een duister zijspoor van de Europese geestesgeschiedenis. Ze heeft eerder juist een onuitwisbaar stempel op de grote theologische en natuurwetenschappelijke discussies gedrukt en de esoterie dient dan ook serieus te worden genomen als een belangrijke rode draad in de Europese godsdienstgeschiedenis.

Kocku von Stuckrad ~ ESOTERIE ~

E-ISBN 978 90 4852 270 5 9

De zoektocht naar absolute kennis

789089 646217 AUP

9

Promotie 789048 522705 Interviews Auteursbezoek: Signeersessies, lezingen Flyers Social Media-acties Recensie-exemplaren Besprekingen

Kocku von Stuckrad is hoogleraar Religiewetenschap en decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is tevens voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap.


24

Nicoline van der Sijs (red.)

Het Meertens Instituut heeft sinds 2000 een groot aantal ongepubliceerde kaarten beschikbaar gemaakt op internet. In dit rijk geïllustreerde boek is een selectie van de kaarten gepubliceerd, met daarbij het verhaal achter elke kaart.

De Kaartenbank Over taal en cultuur In De Kaartenbank vertellen medewerkers van het Meertens Instituut het verhaal achter een kaart met de verspreiding van een talig of cultureel verschijnsel. Het boek verschijnt naar aanleiding van de lancering van de Kaartenbank door het Meertens Instituut in januari 2014. De Kaartenbank (www.kaartenbank.nl) bevat een index met circa 25.000 titels; het is het eerste actuele overzicht van gepubliceerde en ongepubliceerde dialectkaarten en etnologische kaarten. Vijfhonderd kaarten zijn getekend door de beroemde Leidse taalkundige G.G. Kloeke, die samen met zijn Belgische collega Grootaers in 1926 een grondkaart van het Nederlandse taalgebied ontwierp. Daarnaast zijn op de Kaartenbank 1835 ongepubliceerde kaarten te vinden die in de eerste helft van de 20ste eeuw door de befaamde Nijmeegse dialectoloog J. van Ginneken zijn getekend.

€14,95 Paperback 96 pagina’s NUR 612 – Cultuurwetenschappen 17 x 22 cm A-titel Rijk geïllustreerd in kleur Januari 2014 Omslag: Sander Pinkse Boekproducties ISBN 978 90 8964 625 5

In het boek zijn de kaarten afgedrukt die bij het verhaal horen. Het boek staat daarmee geheel op zichzelf, maar als de fascinerende wereld van culturele en taalkundige kaarten naar meer smaakt, moet u zeker eens een kijkje nemen op de Kaartenbank.

E-ISBN 978 90 4852 278 1 9

9

789089 646255

Promotie 789048 522781 Interviews Flyers Social Media-acties Recensie-exemplaren Besprekingen

Nicoline van der Sijs werkt als historisch taalkundige en projectleider Nederlab op het Meertens Instituut. Tevens is zij hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld aan de Radboud Universiteit Nijmegen.


s s

DE BIG RE$ET

27

De Big Reset Gold Wars en het financiële eindspel

Willem Middelkoop

s

A UP

s

s

s

€19,95 Paperback Ca. 250 pagina’s NUR 781|740 –Economie, Mens & Maatschappij 13,5 x 21 cm April 2014 Omslag: Studio Ron van Roon ISBN 978 90 8964 654 5

s

Gold Wars en het financiële eindspel

Willem Middelkoop is ondernemer en publicist en werd bekend als marktcommentator voor RTL Z en vaste medewerker van De Wereld Draait Door. Middelkoop waarschuwde in zijn eerste boek Als de dollar valt (2007) voor een naderende kredietcrisis. In de jaren daarna verschenen De permanente oliecrisis (2008) en Overleef de kredietcrisis (2009) en Goud en het geheim van geld (2012).

Willem Middelkoop

E-ISBN 978 90 4852 321 4 9

789089 646545

Tegelijkertijd verschijnt de Engelstalige versie The 9 Big 7 8Reset: 9 0 4 8 Gold 5 2 3Wars 2 1 4 and the Financial Endgame, Amsterdam University press. €19,95 / £15 / $24.95 ISBN 978 90 8964 599 9 E-ISBN 978 90 4852 219 4

Promotie Auteuroptredens & Interviews Social Media-acties Lezersacties Recensie-exemplaren

In 2007 schreef Willem Middelkoop in Als de dollar valt dat het niet de vraag was óf ons financiële systeem zou instorten, maar wanneer. Het bleken profetische woorden. Eind 2008 waren we slechts een paar uur verwijderd van de complete ineenstorting van ons wereldwijde kredietkaartenhuis. In zijn nieuwste boek, De Big Reset: Gold Wars en het financiële eindspel, beschrijft Middelkoop de historie en problemen van ons huidige financiële systeem en onthult hoe we voor 2020 zullen overgaan naar een nieuw systeem. Goud heeft als enige valuta de afgelopen eeuwen haar koopkracht behouden. Bankiers proberen de vlucht naar goud al tientallen jaren af te remmen maar lijken deze War on Gold nu te verliezen.


28

Harm Pinkster

Woordenboek Latijn/ Nederlands Zesde herziene druk

Hoewel Latijn niet aan veranderingen onderhevig is – het is immers een dode taal – zijn de eisen die gebruikers aan een woordenboek stellen dat wél. Daarom is nu een volledig herziene druk verschenen van het vertaalwoordenboek Latijn/ Nederlands: in boekvorm én online.

Hoewel het Latijn aan weinig veranderingen onderhevig is – het is immers een dode taal en het aantal vondsten van onbekende teksten is beperkt – zijn de eisen die gebruikers aan een woordenboek Latijn/Nederlands stellen alsook de Nederlandse taal dat wél. Daarom is bij Amsterdam University Press een volledig herziene versie verschenen van het succesvolle vertaalwoordenboek Latijn/Nederlands van Harm Pinkster. Deze zesde editie verschijnt zowel in boekvorm als op het internet (www.latijnnederlands. nl). Net als de eerste druk is het woordenboek mede gericht op een publiek van niet-professionele classici. Door de combinatie van oude en nieuwe eigenschappen blijft dit woordenboek bij uitstek geschikt voor leerlingen in de laatste klassen van het vwo, studenten en beroepsbeoefenaren die met Latijnse teksten in aanraking komen.

Wat is er nieuw aan deze herziene editie: - Het aantal woorden is uitgebreid en de typografie is geperfectioneerd. - Enkele honderden lemmata zijn opnieuw bewerkt, onder andere op basis van lezersreacties en nieuwe afleveringen van de Thesaurus Linguae Latinae. - De structuur van de lemmata van de elektronische versie is verbeterd. €79,95 / €59,95 Hardback / integraal band Ca. 1210 pagina’s NUR 627 – Woordenboeken 15 x 22 cm S-titel April 2014 Omslag: Kok Korpershoek

ISBN 978 90 8964 502 9 hbk

ISBN 978 90 8964 503 6 pbk 9

789089 645029

Promotie Flyers 9 Social 7 8 9 0Media-acties 89 645036 Leesexemplaren Besprekingen

Harm Pinkster is emeritus hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde van de Universiteit van Amsterdam.

Amsterdam University Press Herengracht 221 1016 BG Amsterdam T +31 (0)20 420 00 50 F +31 (0)20 420 32 14 E-mail: info@aup.nl www.aup.nl

Publiciteit en Promotie Ebisse Rouw T +31 (0)20 420 00 50 E-mail: e.rouw@aup.nl Vanessa de Bueger T +31 (0)20 420 00 50 E-mail: v.de.bueger@aup.nl

Marketing en Distributie Michiel van der Drift Tel: +31 (0)20 420 00 50 E-mail: m.vander.drift@aup.nl E-mail: bestellingen@aup.nl

Vertegenwoordiging Nederland Nieuw Amsterdam Johannes Vermeerstraat 63 1071 DN Amsterdam Postbus 15511 1001 NA Amsterdam T +31 (0)20 570 61 00 F +31 (0)20 570 61 99 E-mail: info@nieuwamsterdam.nl www.nieuwamsterdam.nl

Distributie Nederland CB Logistics Postbus 125 4100 AC Culemborg T +31 (0)345 475 800 F +31 (0)345 475 884

Vertegenwoordiger Patrick Boone E-mail: pboone@nieuwamsterdam.nl T +31 (0)6 44 21 79 99

Vertegenwoordiging België Davidsfonds Blijde-Inkomststraat 79-81 B-3000 Leuven T +32 (0)16 310 600 F +32 (0)16 310 608 E-mail: info@davidsfonds.be www.davidsfonds.be Levering geschiedt onder toepassing van de Wet op de vaste boekenprijs en het daarbij behorende Besluit vaste boeken- prijs. Deze wet is vanaf 1 januari 2005 van kracht. Alle vermelde titels, publicatiedata en prijzen zijn onder voorbehoud. Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend. Vormgeving Coördesign, Leiden Tekst Mieke Weismann, Leiden


ELEMENTAIRE DEELTJES grootse onderwerpen in zakformaat

A

Elementaire Deeltjes · 1

Elementaire Deeltjes · 2

Elementaire Deeltjes · 3

Elementaire Deeltjes · 4

DE A ARDE

VACCINAT IE

SO C R AT E S

CULT UUR

·Martin Redfern·

A

·Simon Rozendaal ·

A

·Ineke Sluiter·

A

U

U

U

U

P

P

P

P

Elementaire Deeltjes · 5

Elementaire Deeltjes · 6

1e WERELDOORLOG

MODERN CH INA

A

·Rana Mitter·

A

·Michael Howard ·

A

Elementaire Deeltjes · 7

Elementaire Deeltjes · 8

E URO P E SE UNIE

G LO B ALISE R ING

·John Pinder & Simon Usherwood·

A

U

U

U

U

P

P

P

P

A

·Manfred Steger·

Elementaire Deeltjes · 9

Elementaire Deeltjes · 10

Elementaire Deeltjes · 11

Elementaire Deeltjes · 12

CRIM INOLOG IE

STERRENK UNDE

INF O R M AT IE

WETENSCHAP & RELIGIE

·Joanne van der Leun·

A

·Govert Schillin g ·

A

·Luciano Floridi·

A

U

U

U

U

P

P

P

P

A

·Babette Hellemans·

·Thomas Dixon·

Elementaire Deeltjes · 13

Elementaire Deeltjes · 14

Elementaire Deeltjes · 15

Elementaire Deeltjes · 16

ECONOM IE

ARCH EOLO G IE

Z W ART E GAT E N

FORENSIC SCIENCE

·Partha Dasgupta·

A

·Paul Bahn·

A

·Katherine Blundell·

A

U

U

U

U

P

P

P

P

·Jim Fraser·

Elementaire Deeltjes is een serie handzame boekjes met het antwoord op ‘hoe zit dat eigenlijk?’ Kijk op elementairedeeltjes.nl

AUP Voorjaarsaanbieding 2014  

De aanbiedingsbrochure van AUP Voorjaar 2014.

AUP Voorjaarsaanbieding 2014  

De aanbiedingsbrochure van AUP Voorjaar 2014.

Advertisement