Page 1

AUP VO O R JA A R S A A N B I E D I N G 2016


Inhoud 2

Ta-Nehisi Coates

Tussen de wereld en mij

27

4 TED-boeken

28

6

Siddhartha Mukherjee

29

Zak Ebrahim en Jeff Giles

32

Hannah Fry

34

Barry Schwartz

36

Jule Hinrichs, Shereen El Sherbini

38

Esther Captain en Maarten Dallinga (red.)

40

Sarah Rijziger

42

Krijn Schramade

44

Tsjalle van der Burg

46

Paul van Tongeren

47

Louw Feenstra V

48

8

10

12

14

16

18

20

22

24

25

26

De wetten van de geneeskunst

De zoon van een terrorist

De wiskunde van liefde

Waarom we werken

De Griekse crisis

Het vrijheidsboek

Bommen op Jemen

De kaalslag bij defensie

Voetbalzaken

Elementaire Deeltjes – Nietzsche

Elementaire Deeltjes – Zintuigen Bill McGuire

Elementaire Deeltjes – Wereldbedreigende rampen

Peter Atkins

Elementaire Deeltjes – Scheikunde René Diekstra

Elementaire Deeltjes – Zelfdoding Christopher Goto-Jones

Elementaire Deeltjes – Modern Japan Mathieu Lommen

Het boek van het gedrukte boek Bert Gevaert

Te wapen!

Lyckle de Vries

Verhalen in vergulde lijsten Erik-Jan Zürcher en Kim van der Zouw

Het Verre Oosten

Winand M. Callewaert en Gerda Staes

De Hitopadesha Edward O. Wilson

De halve aarde Pieter C. van der Kruit

De inrichting van de hemel Thomas von der Dunk

De lange schaduw der Germanen Jop Spruit

Henk Spruit, dirigent van het Omroeporkest Ewald Engelen

De schaduwelite voor en na de crisis (€ 9,95)


Ik heb me afgevraagd wie de intellectuele leegte zou kunnen vullen na het overlijden van James Baldwin. Dat is overduidelijk Ta-Nehisi Coates. [‌] Verplichte lectuur. – Toni Morrison


#1 New York Times Bestseller

“Verplichte lectuur.”—Toni Morrison

Ta-Nehisi Coates is correspondent voor The Atlantic en is in korte tijd de invloedrijkste denker over cultuur, politiek en racisme geworden. Hij groeide op in een van de armste wijken van Baltimore. Daar liet zijn vader, een voormalige Black Panther, hem zien hoe gewelddadige en racistische systemen werken en elkaar in stand houden.


• New York Times #1 bestseller • De invloedrijkste hedendaagse denker over racisme

3

Ta-Nehisi Coates

Tussen de wereld en mij Tussen de wereld en mij is een lange brief van Ta-Nehisi Coates aan zijn vijftienjarige zoon, waarin hij beschrijft hoe het is om als zwarte jongen op te groeien in Amerika. Een Amerika dat zichzelf voorhoudt dat raciale tegenstellingen tot het verleden behoren, maar waar aanhoudende gewelddadige incidenten tegen de zwarte bevolkingsgroep een andere werkelijkheid laten zien. Coates maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme in de Amerikaanse cultuur zit verankerd en dat gewelddadige uitspattingen geen toevallige incidenten zijn, maar voortkomen uit scheve machtsverhoudingen en diepgewortelde maatschappelijke noties. Hij kijkt vanuit een historisch perspectief en beschrijft hoe raciale gedachten door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Volgens Coates is racisme vooral een fysieke ervaring, waarbij de lijfelijke dreiging tegen ‘black bodies’ telkens een andere vorm aanneemt: van slavernij en opsluiting tot buitensporig politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de hand mee door zijn leven. Daarbij probeert hij één vraag te beantwoorden: is het in Amerika mogelijk om geweldloos in een zwart lichaam te leven?

Hardback met stofomslag 152 pagina’s Oorspr. titel: Between the World and Me Vertaler: Rutger H. Cornets de Groot NUR 320 – Literaire non-fictie 13,5 x 21 cm Reeds verschenen Omslag: Suzan Beijer

ISBN 978 94 6298 154 6 e-ISBN 978 90 4853 120 2

PROMOTIE Auteur komt naar Nederland Interviews op tv en in de grote dagbladen Signeersessies Promotiemateriaal beschikbaar

Ik heb me afgevraagd wie de intellectuele leegte zou kunnen vullen na het overlijden van James Baldwin. Dat is overduidelijk Ta-Nehisi Coates. […] Verplichte lectuur. – Toni Morrison Of je het met hem eens bent of niet, een van de grootste genoegens van het lezen van Ta-Nehisi Coates is dat je wordt uitgedaagd op manieren die je niet verwacht. – Michelle Alexander Coates’ stijl is lyrisch, de inhoud hard, hij kalligrafeert met een drilboor. – Arjen van Veelen (De Groene Amsterdammer)


• •

De wetten van de geneeskunst, Siddhartha Mukherjee, zie pagina 6 De zoon van een terrorist, Zak Ebrahim en Jeff Giles, zie pagina 8


TED-boeken AUP brengt dit voorjaar in samenwerking met Davidsfonds Uitgeverij in België de eerste vier Nederlandstalige TED-boeken uit. De uitgeverijen hebben de handen ineengeslagen en de rechten verworven op de eerste twaalf boeken gebaseerd op de bekende TED-Talks. De TED-boeken bundelen de meest uiteenlopende en sterkste ideeën van onze tijd. Elk van de boeken uit deze reeks is gebaseerd op een impactvolle TED-Talk en pikt de draad op waar de talk eindigt. Telkens diepgravend en lang genoeg om een krachtig idee op een begrijpelijke manier uit te werken, maar kort genoeg om het in één ruk uit te lezen. Er zijn intussen meer dan tweeduizend Ted-Talks. Met uitgeverij Simon & Schuster selecteerde TED twaalf daarvan voor een boek. Twaalf onderwerpen die tot ieders verbeelding spreken, geschreven door toonaangevende auteurs. Onder hen Pulitzer Prize-winnaar Siddhartha Mukherjee (De keizer aller ziektes). De succesvolle reeks wordt in meer dan tien talen vertaald. TED is een globale non-profit organisatie uit de Verenigde Staten die tot doel heeft relevante ideeën te verspreiden. Het bekendst zijn de TED-Talks, waarbij experts in achttien minuten hun idee, hun eye opener, toelichten voor een miljoenenpubliek.

• •

De wiskunde van liefde, Hannah Fry, zie pagina 10 Waarom we werken, Barry Schwartz, zie pagina 12


6

Siddhartha Mukherjee

De wetten van de geneeskunst Veldaantekeningen uit een onzekere wetenschap

• Een van de meest vooraanstaande kankeronderzoekers ter wereld • Pulitzer Prize-winnaar • Onthult de weinig bekende principes achter de geneeskunst • Laat zien hoe iedereen baat kan hebben bij inzicht in die principes

Toen Siddhartha Mukherjee een jonge, uitgeputte en geïsoleerde arts in opleiding was, ontdekte hij een boek dat zijn kijk op het medisch beroep voorgoed zou veranderen. Dat boek, The Youngest Science, dwong Mukherjee tot het formuleren van een urgente, fundamentele vraag: is de geneeskunst een ‘wetenschap’? Wetenschappen moeten wetten kennen: waarheidsuitspraken die zijn gebaseerd op herhaalde experimenten die universele eigenschappen van de natuur beschrijven. Maar kent de geneeskunst zulke wetten? Mukherjee heeft zich zijn hele loopbaan over deze vraag gebogen: een vraag die uiteindelijk heeft geleid tot De wetten van de geneeskunst. Dit belangrijke boek is tot de nok gevuld met fascinerende historische feiten en moderne medische wonderen. Het biedt een intrigerende kijk op de worstelingen en eureka-momenten die mensen buiten de medische praktijk nauwelijks te zien krijgen. Met de kenmerkende eloquentie en gepassioneerde stijl van Mukherjee is De wetten van de geneeskunst een essentieel boek, niet alleen voor mensen met een medisch beroep, maar voor iedereen die graag meer wil weten over hoe we met gezondheid en welzijn omgaan. Dit boek maakt de weg vrij voor nieuwe inzichten in de geneeskunst, nu en in de toekomst.

€ 14,95 Hardback met stofomslag Ca. 96 pagina’s Oorspr. titel: The Laws of Medicine: Field Notes from an Uncertain Science NUR 320|740 – Literaire non-fictie algemeen|Mens en Maatschappij 13,5 x 18,5 cm Maart 2016

ISBN 978 94 6298 198 0 e-ISBN 978 90 4853 182 0

PROMOTIE Lancering met eigen talks Advertenties Posters Weggeefacties Leesexemplaren


De wetten van de

geneeskunde VELDAANTEKENINGEN UIT EEN ONZEKERE WETENSCHAP

TED

ORIGINEEL

Siddhartha Mukherjee is oncoloog. Hij schreef eerder De keizer aller ziektes: een biografie van kanker, waarmee hij in 2011 de Pulitzer Prize voor algemene nonfictie won. Mukherjee doceert geneeskunst aan de universiteit van Columbia en is oncoloog aan het universitair medisch centrum aldaar. Hij publiceert artikelen in Nature, The New England Journal of Medicine, The New York Times en The New Republic.


“ Everyone has a choice. Even if you are trained to hate, you can choose tolerance. You can choose peace”

THE TERRORIST’S SON

TED.indd 3

6

DE

ZOON

VAN EEN TERRORIST A B OV E

EEN VERHAAL VAN KEUZEN

TED

Zak visiting his father on Rikers Island in 1991.

Zak visiting his father. Attica Correctional Facility, 1994. In the background: The small house where the family stayed together for the weekend. OPPOSITE

Ebrahim_TerroristSon_BLUES_rl.indd 61

ORIGINEEL

ZAK EBRAHIM

with

JEFF GILES 13/10/15 12:23

Zak Ebrahim werd op 24 maart 1983 geboren in Pittsburgh, Pennsylvania, als zoon van een Egyptische technisch bedrijfskundige en een Amerikaanse lerares. Tijdens zijn jeugd verhuisde Ebrahim van stad naar stad, waarbij hij telkens zijn identiteit verborg voor de mensen die hij leerde kennen. Nu wijdt hij zijn leven aan pleidooien tegen terrorisme en voor vrede en geweldloosheid.

7/28


61

• Achter-de-schermenverslag van een Amerikaanse jongen en zijn terroristische vader • Zoon van de man die de bomaanslag op het WTC van 1993 voorbereidde • Buitengewoon verhaal, nooit eerder verteld • TED-Talk is 3 miljoen keer bekeken

9

Zak Ebrahim en Jeff Giles

De zoon van een terrorist Een verhaal van keuzes In zijn jeugd was terrorisme het enige wat Zak Ebrahim kende. Hij was nog maar zeven toen zijn vader, El-Sayyid Nosair, op 5 november 1990 de oprichter van de Joodse Defensie Liga, rabbijn Meir Kahane, neerschoot. Vanuit de gevangenis plande Nosair met anderen de bomaanslag op het World Trade Center in 1993. In een van zijn befaamde videoboodschappen riep Osama bin Laden de wereld op om ‘El-Sayyid Nosair te gedenken’. Bij de fanatieke overtuigingen van zijn geradicaliseerde vader en ooms hield Ebrahim altijd het gevoel dat er iets niet klopte. Op de verlegen, onhandige jongen kwamen al die haatdragende gevoelens onnatuurlijk over.

8/14 12:03 PM

€ 14,95 Hardback met stofomslag Ca. 96 pagina’s Oorspr. titel: The Terrorist’s Son: A Story of Choice NUR 320|740 – Literaire non-fictie algemeen|Mens en Maatschappij 13,5 x 18,5 cm Februari 2016

ISBN 978 94 6298 199 7 e-ISBN 978 90 4853 184 4

PROMOTIE Lancering met eigen talks Advertenties Posters Zak visiting his father on Rikers Island in 1991. Weggeefacties Zak visiting his father. Attica Correctional Facility, 1994. In the background: The small house where the family stayed together for the weekend. Leesexemplaren ABOVE

OPPOSITE

Hoewel Ebrahim tijdens zijn jeugd aan een gewelddadige, intolerante ideologie werd blootgesteld, radicaliseerde hij zelf niet. In dit boek bestrijdt hij de mythe dat terrorisme een uitgemaakte zaak is voor mensen die met haat zijn geïndoctrineerd. Aan de hand van zijn eigen geschiedenis laat hij zien dat haat altijd een kwestie van keuze is – net als tolerantie. Hij stelt dat mensen die zijn voorbestemd om terrorist te worden als geen ander in staat zijn om terrorisme tegen te gaan. Juist zij zijn in staat schijnbaar onverenigbare ideologieën met elkaar in contact te brengen en zo een pleidooi voor vrede te houden. Zijn oorspronkelijke, urgente boodschap is helder, baanbrekend en van groot belang voor de huidige discussie over terrorisme en radicalisering.

Een compact, belangrijk boek… Ebrahims leven is een eloquente smeekbede aan terroristen – of aan iedereen die geweld pleegt uit onverdraagzaamheid en haat – om ermee te stoppen en na te denken over de gevolgen ervan voor kinderen. – The Washington Post Een boek dat je onmogelijk kunt wegleggen. – GQ-Magazine In zijn sterke, aangrijpende autobiogra��e zegt Ebrahim: ‘Mijn vader raakte het spoor bijster – maar dat heeft mij er niet van weerhouden mijn eigen weg te vinden.’ – Entertainment Weekly


10

Hannah Fry

De wiskunde van liefde Patronen, bewijzen en de zoektocht naar de ultieme vergelijking

• Onmisbaar voor iedereen die meer inzicht wil hebben in zijn of haar liefdesleven • Gunt een wiskundige blik op de patronen achter de verschillende liefdesvormen • TED-Talk is 3 miljoen keer bekeken

De achtbaan van de liefde is moeilijk in getallen uit te drukken: het is onmogelijk om vanuit een aantal simpele vergelijkingen vast te stellen wat liefdespartners voelen. Maar dat betekent niet dat wiskunde geen cruciaal middel zou zijn om inzicht in de liefde te verkrijgen. Zoals de meeste dingen in het leven zijn er allerlei patronen in de liefde. En wiskunde is uiteindelijk de studie van patronen: van weersvoorspellingen tot schommelingen op de aandelenmarkt, van de banen van planeten tot de groei van steden. Al die patronen draaien, buigen en evolueren, net als de rituelen van de liefde. In De wiskunde van liefde neemt Hannah Fry de lezer mee op een fascinerende reis door de patronen die onze liefdeslevens laten zien en past ze wiskundige formules toe op de meest voorkomende en toch complexe vragen over de liefde: wat is de kans op het vinden van een nieuwe liefde? Hoe waarschijnlijk is het dat het een blijvende liefde zal zijn? Hoe werken online-dating-algoritmes precies? Kunnen we op basis van speltheorie bepalen wie we in een café moeten aanspreken? Op welk punt in je datingbestaan zou je je moeten settelen? Van een evaluatie van de beste strategieën voor online dating tot een definitie van het nevelige schoonheidsconcept: Fry laat met veel inzicht, humor en plezier zien dat wiskunde een onverwacht handig hulpmiddel is bij het omgaan met de ingewikkelde, vaak verbijsterende, soms gekmakende, maar altijd interessante mysteriën van de liefde.

Een slimme, frisse gids over de liefde… Fry hanteert een droge, informele toon die eeuwenoude vragen intelligent en helder belicht. – The Washington Post

€ 14,95 Hardback met stofomslag Ca. 96 pagina’s Oorspr. titel: The Mathematics of Love: Patterns, Proofs and the Search for the Ultimate Equation NUR 320|740 – Literaire non-fictie algemeen|Mens en Maatschappij 13,5 x 18,5 cm Februari 2016

ISBN 978 94 6298 201 7 e-ISBN 978 90 4853 188 2

PROMOTIE Lancering met eigen talks Advertenties Posters Weggeefacties Leesexemplaren


14

26

15

“ Love is full of complicated patterns - patterns that mathematics is uniquely capable of discovering.”

THE MATHEMATICS OF LOVE

HANNAH FRY

HANNAH FRY

TED.indd 1

De

wiskunde van Liefde PATRONEN, BEWIJZEN EN DE ZOEKTOCHT NAAR DE ULTIEME VERGELIJKING

TED

ORIGINEEL

HANNAH FRY 13/10/15 12:23

Hannah Fry is docent wiskunde en complexiteit aan het Center for Advanced Spatial Analysis van University College London. Daarnaast presenteert ze regelmatig voor het YouTube-kanaal van BBC-Worldwide.

THE MATHEMATICS OF LOVE

27


“ For the overwelming majority of people, work falls short-very short. The question is: Why?” TED.indd 2

WAAROM WE WERKEN TED

ORIGINEEL

BARRY SCHWARTZ 13/10/15 12:23

Barry Schwartz is professor in de psychologie aan het Swarthmore College in Pennsylvania en schreef onder andere De paradox van keuzes. Zijn artikelen verschijnen in The New York Times, The Chronicle of Higher Education, Parade Magazine, USA TODAY, Advertising Age, Slate, Scientific American, The New Republic, Harvard Business Review en The Guardian.


• Een ontnuchterend, grensverleggend verslag van het nut van werken in onze levens • Verplichte kost voor elke baas of manager én iedereen die er mee om moet gaan • TED-Talk is 8 miljoen keer bekeken

13

Barry Schwartz

Waarom we werken We weten niet beter of geld is de belangrijkste reden waarom we werken. We hebben het grootste deel van de infrastructuur van onze maatschappij zelfs naar dit geloof ingericht. Waarom zijn dan zoveel mensen, ondanks een gezonde financiële compensatie, ontevreden met hun werk? En waarom zijn er zoveel mensen die in ‘ondergeschikte’ baantjes een enorme voldoening vinden? Schwartz gaat na waarom mensen geloven dat het doel van werken geld verdienen is, en hoe we zijn gaan denken dat meer loon tot beter werk leidt. Hierdoor is onze maatschappij verward en ongelukkig geworden. Op deze gedachten is een gevaarlijk en ondoordacht systeem gebouwd.

€ 14,95 Hardback met stofomslag Ca. 96 pagina’s Oorspr. titel: Why We Work NUR 320|740 – Literaire non-fictie algemeen|Mens en Maatschappij 13,5 x 18,5 cm Maart 2016

ISBN 978 94 6298 200 0 e-ISBN 978 90 4853 186 8

PROMOTIE Lancering met eigen talks Advertenties Posters Weggeefacties Leesexemplaren

Aan de hand van fascinerende onderzoeken en meeslepende anekdotes ontkracht dit boek een aantal mythes. Schwartz neemt ons mee naar ziekenhuizen en haarsalons, naar autofabrieken en bestuurskamers, en hij laat ons werknemers van alle rangen en standen zien, alsook de trends en ontwikkelingen die tot arbeidsvreugde leiden. Uiteindelijk bewijst Schwartz dat het weinig zin heeft onze essentiële drijfveren om goed werk te verrichten met geld te stimuleren. De oorzaak van slecht werk is vaak juist de poging om die stimulans wél te geven. Waarom werken we? De vraag lijkt zo simpel. Maar Barry Schwartz laat zien dat het antwoord verrassend, complex en urgent is.

Intrigerende juweeltjes over de kruising tussen werk en geluk… een oproep, in enkele gerichte woorden, tot een uitgebreide, echte werkethiek. – Kirkus Reviews Een bondige beschouwing van 90 pagina’s over werk; verplichte lectuur voor elke baas en manager. – Chicago Tribune


14

Jule Hinrichs en Shereen El Sherbini

De Griekse crisis Een land op zoek naar zijn plaats in Europa

• Een uniek inzicht in de samenhang van de huidige ��nanciële crisis, recente Griekse geschiedenis en de Griekse sociale gebruiken • Auteurs zijn doorgewinterde journalisten van Het Financieele Dagblad

Waarom is Griekenland zo in de problemen gekomen, terwijl het deel uitmaakt van de EU en de eurozone? En hoe kan het land beter en sterker uit deze crisis komen? De Grieken worstelen sinds het einde van de onderdrukking door de Turken twee eeuwen geleden, met hun rol in Europa. Door corruptie en vriendjespolitiek wist de Griekse economie zich niet bevredigend te ontwikkelen, maar toch werd de euro ingevoerd. De trotse Grieken, eens de oorsprong van onze westerse beschaving, hebben grote moeite met hun voortdurende afhankelijkheid van andere landen. Ondanks de ingrijpende hervormingen die vanuit Brussel worden opgelegd, wil een grote meerderheid van de Griekse bevolking de euro en de band met de EU toch behouden. In dit boek belichten de journalisten Jule Hinrichs en Shereen El Sherbini de verschillende sociologische, culturele, politieke en economische aspecten van de Griekse crisis. Door middel van uitgebreid literatuuronderzoek, persoonlijke ervaringen en interviews met prominente Griekse politici en wetenschappers geven de auteurs een uniek inzicht in de wrange Griekse werkelijkheid van de huidige crisis.

€ 24,95 Paperback Ca. 400 pagina’s NUR 686|697 – Moderne en Politieke geschiedenis 13,5 x 21 cm April 2016 Omslag: Klaas Wijnberg

ISBN 978 94 6298 125 6 e-ISBN 978 90 4853 086 1

PROMOTIE Auteursinterviews in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag Auteurs zijn beschikbaar voor lezingen


De Griekse crisis Een land op zoek naar zijn plaats in Europa

Jule Hinrichs en Shereen El Sherbini

Jule Hinrichs is econoom en sinds 1984 werkzaam als journalist bij Het Financieele Dagblad. Shereen El Sherbini heeft Griekse taal en cultuur gestudeerd en is correspondent in Athene voor Het Financieele Dagblad.


Het s d i e h j i r v boek Jan Pronk

Generaties over vrijheid en onvrijheid in naoorlogs Nederland Nationaal ComitĂŠ

4 en 5 mei

Onder redactie van Esther Captain en Maarten Dallinga

Esther Captain is historicus en hoofd onderzoek bij het Nationaal ComitĂŠ 4 en 5 mei. Van haar hand verschenen de boeken Familie, generaties en oorlog (2015) en Oorlogserfgoed overzee (2010). Maarten Dallinga is socioloog en werkt als freelancejournalist voor ANP, BNN, EO, De Correspondent en NOS.

Typhoon


• Aansprekende interviews met Bekende Nederlanders • Een voorwoord van Gerdi Verbeet • Fraaie portretfoto’s bij alle interviews • Verschijnt in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei

17

Esther Captain en Maarten Dallinga (red.)

Het vrijheidsboek Generaties over vrijheid en onvrijheid in naoorlogs Nederland Vrijheid is al ruim zeventig jaar een vanzelfsprekendheid in onze samenleving. We gebruiken het woord vrijheid heel gemakkelijk en denken er vaak niet over na. Maar wat is vrijheid eigenlijk? Waar denken Nederlanders aan bij het woord vrijheid? In Het vrijheidsboek geven allerlei Bekende Nederlanders hun visie op vrijheid, onder wie rapper Typhoon, oud-minister Jan Pronk, publicist Thierry Baudet, auteur Marion Bloem, vredesactivist Mient Jan Faber en columnist Rob Schouten. Ze verschillen van elkaar qua generatie, opleiding, beroep of etniciteit, maar allemaal hebben ze een sterk ontwikkelde visie op vrijheid, en hun ideeën bieden stof tot nadenken.

€ 19,95 Hardback Ca. 240 pagina’s Fotograaf: Suzanne Liem NUR 695 – Maatschappijgeschiedenis 13,5 x 21 cm April 2016 Omslag: Sander Pinkse Boekproductie

ISBN 978 94 6298 171 3 e-ISBN 978 90 4853 138 7

PROMOTIE In samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei Audio- en beeldfragmenten met geïnterviewden beschikbaar Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag

Dit boek verschijnt in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Met een voorwoord van Gerdi Verbeet, voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei. In de vrijheid van meningsuiting ben ik erg teleurgesteld. Een intolerante mening is ook vrijheid van meningsuiting. Als democraat vind ik dat ik dit moet accepteren, maar ik heb moeite met domme, ondoordachte meningen. In theorie vind ik dat alles gezegd moet kunnen worden. In de praktijk loop ik ervoor weg, ik kan niet alles aanhoren. Als dit is waar ik in de jaren zestig en zeventig naar snakte, dan ben ik daar helemaal niet voor. – Rob Schouten Voor mij is vrijheid openheid en eerlijkheid. Wat ligt ten grondslag aan oorlogen, waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen, waarom kon een Hitler zo groot worden? Zodat je, als het over 4 en 5 mei gaat, echt kunt zeggen: ‘Dit nooit meer.’ Dat moet geen losse kreet zijn. – Typhoon Ik heb fysiek de overgang van onvrede en onvrijheid naar vrede en vrijheid meegemaakt. Toen de oorlog voorbij was, had ik dan ook mijn eerste echte gelukservaring. Ik zat achter op de fiets bij mijn vader, we reden over de Scheveningseweg. Ik zag de zon schijnen, op prachtige bomen, op bladeren... Dat heb ik dus altijd onthouden. – Jan Pronk


18

Sarah Rijziger

• Een persoonlijk relaas van een weinig begrepen oorlog

Bommen op Jemen

• Het con�lict is nog steeds niet ten einde

Een ooggetuigenverslag van een weinig begrepen oorlog

• Auteur woont al twintig jaar in Jemen

Jemen, het armste land van het Arabische schiereiland, is door buitenlandse interventie en burgeroorlog veranderd in een slagveld. In maart 2015 viel een coalitie van Arabische landen onder leiding van Saoedi-Arabië Jemen binnen om te voorkomen dat er een anti-Saoedisch Houthi-regime zou worden geïnstalleerd. Sinds SaoediArabië het land met steun van het Westen bestookt met luchtaanvallen en grondoffensieven lijkt de rust in Jemen definitief te zijn verdwenen. Jemen was al jarenlang instabiel als gevolg van politieke onrust, sektarische conflicten en economische malaise, maar de verwoestende luchtaanvallen en de economische blokkade hebben Jemen nu op de rand van de afgrond doen belanden. Sarah Rijziger woont al jarenlang in Jemen en maakt de oorlog dagelijks van nabij mee. Zij beschrijft in dit boek het leven in de hoofdstad Sanaa in oorlogstijd: de beangstigende luchtaanvallen, de water- en brandstoftekorten, het dagelijkse overleven, de verbroedering en vijandschap. Zij vertelt over de duizenden burgerdoden en -gewonden, de complete vernietiging van de infrastructuur en de verwoesting van eeuwenoude monumenten. Zij legt ook uit hoe het zover kon komen dat Saudi-Arabië ertoe overging om zijn zuiderburen aan te vallen. Duidelijk wordt dat niet slechts de Houthi-beweging, maar de gehele Jemenitische bevolking doelwit is.

€ 19,95 Geïllustreerd Paperback Ca. 190 pagina’s NUR 689 – Oorlog en vrede 13,5 x 21 cm Januari 2016 Omslag: Sander Pinkse Boekproductie

ISBN 978 94 6298 146 1 e-ISBN 978 90 4853 112 7

PROMOTIE Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag


Sarah Rijziger is freelanceschrijver en historicus en al twintig jaar woonachtig in Sanaa.


De kaalslag bij

defensie pang

Krijn Schramade

Krijn Schramade is freelancejournalist en schrijft over vrede en veiligheid bij OneWorld. Hij studeerde Beleid- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Hij volgde de postdoctorale opleidingen buitenlandse betrekkingen bij Instituut Clingendael, en journalistiek voor academici bij de Hogeschool Utrecht. Als freelancejournalist schrijft hij onder andere voor Vrij Nederland, Dagblad Trouw, RTL Nieuws Online, en Follow the Money.


• Onthult de visieloze politiek en ondoordachte bezuinigingen bij defensie • De Nederlandse krijgsmacht is amper nog inzetbaar

21

Krijn Schramade

De kaalslag bij defensie Onveiligheid komt met rasse schreden dichterbij. Mede door westers handelen implodeert het Midden-Oosten, met miljoenen vluchtelingen als gevolg. Vanuit Libië heeft de Islamitische Staat naar eigen zeggen Rome in het vizier. En het is oorlog in Oekraïne, waar Oranje in 2012 nog wedstrijden speelde om het Europees kampioenschap voetbal. Polderjihadisten en Poetin bedreigen onze veiligheid. Voor Nederland waren vrede en veiligheid lange tijd een vanzelfsprekendheid, maar nu staat de nabije wereld in brand. In die veiligheidscontext dobbert defensie al jaren in een zee van visieloze politiek, ondoordachte bezuinigingen en hoge ambities. De krijgsmacht is op papier nog wel multifunctioneel, maar in de praktijk amper inzetbaar. De missies die de militairen uitvoeren, kunnen maar voor een korte periode worden volgehouden. Op zijn tandvlees zet Nederland een handjevol F-16’s in tegen IS, maar een dusdanige inzet van de krijgsmacht in het buitenland verergert de kaalslag bij de defensie.

€ 19,95 Paperback Ca. 220 pagina’s NUR 754 – Politicologie 13,5 x 21 cm April 2016 Omslag: Klaas Wijnberg

ISBN 978 94 6298 124 9 e-ISBN 978 90 4853 084 7

PROMOTIE Auteursinterviews in diverse media Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag Auteur is beschikbaar voor lezingen

Nederland heeft een armzalige krijgsmacht in een roerige wereld. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? En is de – op de tekentafel – multifunctionele JSF onze reddende engel?


22

Tsjalle van der Burg

Voetbalzaken Hoe de markt het spel kapotmaakt Het voetbal kost supporters en belastingbetalers steeds meer geld. Maar al dat geld maakt de sport uiteindelijk minder leuk, onder meer omdat de dominantie van de rijke clubs de spanning uit de competities haalt.

• Behandelt de problemen die zijn ontstaan door de vergaande commercialisering van de voetbalsector • Voor sportlie�hebbers die mee willen denken over de toekomst van het voetbal • Leerzaam voor economen die te veel geloven in moeilijke modellen • Auteur houdt zich al twintig jaar bezig met sporteconomie

Sporteconoom Tsjalle van der Burg van de Universiteit Twente pleit al twintig jaar voor radicale maatregelen om het tij te keren, zoals een Europees verbod op betaaltelevisie voor topvoetbal en voor met name de rijkste clubs een heffing, waarvan de opbrengst naar maatschappelijke projecten zou moeten gaan. Maar nu de problemen groter worden, wordt het speelveld ruimer. De nieuwe Britse minister van Cultuur, Media en Sport spreekt met het parlement over de mogelijkheid om de rijke Engelse clubs een heffing op te leggen waarvan de opbrengst naar de amateursport gaat. En in Brussel pleit de fractieleider van de PvdA, Paul Tang, voor het afschaffen van betaaltelevisie voor voetbal. Ook over allerlei andere mogelijke oplossingen die in het boek aan de orde komen, wordt meer gesproken dan voorheen. Dit boek behandelt de economische ontwikkelingen in het voetbal, en het brede scala aan mogelijkheden om deze ontwikkelingen bij te sturen. Het is bestemd voor elke sportliefhebber die mee wil denken over de toekomst van het voetbal. Maar het is ook leerzaam voor economen die te veel geloven in moeilijke modellen, want het laat zien dat een goede oplossing simpel kan zijn.

Het zou goed kunnen zijn dat voetballie�hebbers Tsjalle van der Burg binnenkort op de schouders nemen als de redder van het voetbal. – Backpage Football

€ 19,95 Paperback Ca. 240 pagina’s NUR 781 – Algemene economie 13,5 x 21 cm April 2016 Omslag: Klaas Wijnberg

ISBN 978 94 6298 123 2 e-ISBN 978 90 4853 081 6

PROMOTIE Auteursinterviews in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag Auteur is beschikbaar voor lezingen


Voetbal zaken Hoe de markt het spel kapotmaakt

tsjalle van der burg Tsjalle van der Burg doceert economie aan de Universiteit Twente. Als wetenschapper schrijft hij al ruim twintig jaar artikelen over de economie van het voetbal.


24

Paul van Tongeren

Nietzsche

Elementaire Deeltjes

Friedrich Nietzsche is een van de invloedrijkste denkers in de Europese geschiedenis en een van de radicaalste critici van de Europese cultuur. Zijn leven is niet te scheiden van zijn denken: hij onderzocht de ziekte van zijn tijd in zichzelf, en probeerde zich daarvan te bevrijden. Daarom wordt in dit boek zijn denken verkend aan de hand van zijn biografie. de ontwikkeling van klassiek filoloog tot filosofisch cultuurcriticus, van de vrije geest en zijn ‘wandelboeken’ op weg naar het filosofisch hoogtepunt van zijn leven: zijn doordenking en doorleving van het Europese nihilisme.

Elementaire Deeltjes · 38

NIETZSCHE

Paul van Tongeren is hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, buitengewoon hoogleraar ethiek in Leuven en initiator van de Nietzsche Research Group.

A U P

PROMOTIE Toonbankdisplay beschikbaar Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag Auteur is beschikbaar voor lezingen

·Paul van Tongeren·

€ 9,95 Paperback Ca. 160 pagina’s NUR 730 – Filosofie algemeen 11,5 x 17,6 cm Februari 2016 Omslag: Michel van Duyvenbode

ISBN 978 94 6298 022 8 e-ISBN 978 90 4852 941 4


25

Louw Feenstra V

Zintuigen

Elementaire Deeltjes

Elementaire Deeltjes · 37

Z I NT U I G E N

Zonder zintuigen kan geen mens, dier of plant overleven. Wat is een zintuig eigenlijk? Welke verschillen zijn er tussen mensen en dieren? Hoe nemen we waar, en wat daarvan is werkelijk en wat illusie? Het Elementaire Deeltje Zintuigen beantwoordt dergelijke vragen en biedt een biomedisch en filosofisch perspectief op de bron van onze waarnemingen en ervaringen. Louw Feenstra V is emeritus hoogleraar keel-, neus- en oorheelkunde en promoveerde in 2014 aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de filosofie op het onderwerp zintuigen.

A U P

·Louw Feenstra V·

€ 9,95 Paperback Ca. 160 pagina’s NUR 730/922 – Filosofie algemeen/Biologie algemeen 11,5 x 17,6 cm Februari 2016 Omslag: Michel van Duyvenbode

ISBN 978 94 6298 023 5 e-ISBN 978 90 4852 943 8

PROMOTIE Toonbankdisplay beschikbaar Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag Auteur is beschikbaar voor lezingen


26

Bill McGuire

Wereldbedreigende rampen

Elementaire Deeltjes

Het leven op aarde zal een keer eindigen. Het is enkel een kwestie van tijd. In dit Elementaire Deeltje onderzoekt Bill McGuire de diverse catastrofes die onze planeet in de toekomst zouden kunnen overkomen, en bekijkt zowel de waarschijnlijkheid ervan als onze overlevingskansen, mocht het zover komen.

Elementaire Deeltjes · 40

W ERELDBEDREIGEN DE

RAMPEN

Van de opwarming van de aarde tot extremere scenario’s zoals nieuwe ijstijden, de impact van kometen, supervulkanen en mega-tsunami’s: Bill McGuire biedt een realistisch overzicht van wat de aarde en de mens mogelijk nog te wachten staat. Bill McGuire is professor in geofysische- en klimaatdreigingen aan het University College London. Hij is adviseur geweest voor de Britse regering bij de Indische tsunami en de IJslandse vulkaanuitbarsting en hij presenteert diverse radioprogramma’s over dit onderwerp. A U P

PROMOTIE Toonbankdisplay beschikbaar Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag

·Bill McGuire·

€ 9,95 Paperback Ca. 160 pagina’s Oorspr. titel: Global Catastrophes. A Very Short Introduction NUR 930 – Aardwetenschappen algemeen 11,5 x 17,6 cm Mei 2016 Vertaler: Tijmen Roozenboom Omslag: Michel van Duyvenbode

ISBN 978 94 6298 086 0 e-ISBN 978 90 4853 040 3 9 789462 980860


27

Peter Atkins

Scheikunde

Elementaire Deeltjes

Elementaire Deeltjes · 34

SC HE I K U N D E

Peter Atkins, een autoriteit op het gebied van de scheikunde, neemt je met prachtig geschreven zinnen mee langs de fundamenten en toepassingen van de scheikunde. Hij doet dat op zo’n beeldende en aansprekende wijze dat je moeiteloos vertrouwd raakt met het vakgebied. Een genot om te lezen, voor zowel niet-scheikundigen als scheikundigen. Peter Atkins is hoogleraar scheikunde aan Lincoln College, onderdeel van de University of Oxford. Hij schreef bijna zestig boeken, waaronder diverse wereldwijd gebruikte handboeken over scheikunde.

Atkins wint de aandacht van de lezer simpelweg door de elegante en heldere beschrijving van het onderwerp, waarvan hij houdt. – Nature A U P

·Peter Atkins·

€ 9,95 Paperback Ca. 140 pagina’s Oorspr. titel: Chemistry. A Very Short Introduction Vertaler: Harm Ikink NUR 910 – Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen 11,5 x 17,6 cm Februari 2016 Omslag: Michel van Duyvenbode

ISBN 978 94 6298 084 6 e-ISBN 978 90 4853 036 6

Het resultaat is welhaast onverbeterbaar. Als dit boek had bestaan toen ik studeerde, dan had ik er enorm van gepro��teerd. En nu is dat mogelijk. – Philip Ball, Nature Chemistry

PROMOTIE Toonbankdisplay beschikbaar Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag


28

René F.W. Diekstra

Zelfdoding

Elementaire Deeltjes

Welke ervaringen brengen een mens ertoe te geloven dat zelfdoding de enige uitweg is? Wat maakt dat een poging tot zelfdoding soms nog de enige manier lijkt om hulp of aandacht voor problemen te krijgen? Is het mogelijk ons leven zo te organiseren dat zelfdoding overbodig wordt? Is zelfdoding in sommige situaties een ‘natuurlijke dood’? En is het waarschijnlijk dat, mede gezien onze toenemende controle over leven en dood, zelfdoding de dood van de toekomst zal worden?

Elementaire Deeltjes · 36

Z E L F D OD I N G

Deze en talrijke andere vragen worden in het Elementaire Deeltje Zelfdoding besproken. René F.W. Diekstra bespreekt meer dan veertig eeuwen denken over zelfdoding in godsdienst, wetenschap en wetgeving, uitmondend in een overzicht van de voornaamste hedendaagse mis- en opvattingen en inzichten over zelfdoding en pogingen daartoe. Wat is zelfdoding precies? Hoe vaak komt het voor? Bij wie en waarom? En wat betekent zelfdoding van een dierbare voor degenen die achterblijven? René F.W. Diekstra is lector jeugd en opvoeding aan de Haagse Hogeschool, emeritus professor in de psychologie aan het University College Roosevelt in Middelburg, oud-hoogleraar aan de Universiteit Leiden, voormalig programmaleider bij de Wereld Gezondheidsorganisatie in Genève en initiator van haar internationale studies aangaande zelfdoding. Voor zijn werk in deze ontving hij de Stengel Award, de hoogste internationale wetenschappelijke onderscheiding op dit terrein.

PROMOTIE Toonbankdisplay beschikbaar Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag Auteur is beschikbaar voor lezingen

A U P

·René Diekstra·

€ 9,95 Paperback Ca. 160 pagina’s NUR 770 – Psychologie algemeen 11,5 x 17,6 cm Mei 2016 Omslag: Michel van Duyvenbode

ISBN 978 94 6298 008 2 e-ISBN 978 90 4852 923 0


29

Christopher Goto-Jones

Modern Japan

Elementaire Deeltjes

Elementaire Deeltjes · 35

M O D E R N J A PA N

Japan is een van de succesvolste economieën ter wereld, een icoon van de moderne tijd, maar voor velen een raadsel. Het land lijkt voor ons een combinatie van bekend en vreemd, traditioneel en modern. Dit Elementaire Deeltje verkent de mythen en de realiteit van modern Japan, en biedt ons inzicht in de geschiedenis, economie, politiek en cultuur van dit fascinerende land. Ook geeft het antwoord op de vraag wat ‘modern’ volgens de Japanners betekent. Het Elementaire Deeltje Modern Japan is voorzien van extra informatie over de relatie tussen Japan en Nederland. Christopher Goto-Jones is hoogleraar comparative philosophy & political thought aan de Universiteit Leiden, en Japanspecialist.

A U P

·Christop her Goto-Jones·

€ 9,95 Paperback Ca. 160 pagina’s Oorspr. titel: Modern Japan. A Very Short Introduction Vertaler: Fred Reurs NUR 692 – Niet-westerse geschiedenis 11,5 x 17,6 cm Mei 2016 Omslag: Michel van Duyvenbode

ISBN 978 94 6298 083 9 e-ISBN 978 90 4853 034 2 (epub)

PROMOTIE Toonbankdisplay beschikbaar Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag Auteur is beschikbaar voor lezingen


Elementaire Deeltjes · 1

Elementaire Deeltjes · 2

Elementaire Deeltjes · 3

Elementaire Deeltjes · 4

DE A A RDE

VACCI NATI E

S OCRATES

C U LTU U R

Eerder aangeboden

Elementaire Deeltjes Grootse onderwerpen in zakformaat ·Martin Redfer n ·

·Simon Rozendaal·

A U P

978 90 8964 608 8

Elementaire Elementaire Deeltjes · Deeltjes 13

Elementaire Deeltjes · 12

Elementaire Deeltjes · 11

ECON O MI E

A U P

elementairedeeltjes.nl

978 90 8964 814 3

Eleme n t ai re 2 3 · 25 Elementaire Deeltjes Elementaire Deeltjes Elementaire Deeltjes · · 25 · 24 D e e l t j e s

D E T ROJ A ANSE OORLOG DE T ROJ ANS EM OOR LOG NATIO NALI NSME AT ION AL I AS E WETENSCHAP & RELIGIE Eric H. Cline

Eric H. Cline is professor aan de George Washington University waar hij zich richt op de klassieke wereld en het oude Nabije Oosten.

A U P

·Joep Leerssen·

978 90 8964 865 5

A U P

·Thomas Dixon· ·J oe p

A U P

·John Hendry·

9 789089 647061 elementairedeeltjes.nl

A U P

·Jacqueline Cramer·

978 90 8964 813 6

978 90 8964 815 0

Elementaire Deeltjes · 26

Elementaire Deeltjes · 27

Elementaire Deeltjes · 28

DE O O RLO GE N VA N

KABBALA

G E OPOLIT IE K

N A POL EON

978 90 8964 706 1

Elementaire Deeltjes · 25

EL EM EN TAI R E D E E LTJ E S grootse onderwerpen in zakformaat

A U P

ELEMENTAIRE DEELTJES grootse onderwerpen in zakformaat

D E T ROJ A ANS E OOR LOG

De Trojaanse Oorlog speelt een centrale rol in de klassieke mythologie. De verhalen rondom deze oorlog hielden niet alleen grote schrijvers als Homerus of Vergilius in hun greep, maar krijgen ook vandaag de dag nog veel aandacht in het onderwijs, de popcultuur en het academische debat. Dit Elementaire Deeltje onderzoekt de twee belangrijkste vragen: heeft de Trojaanse Oorlog echt plaatsgevonden en zo ja, waar?

Jacqueline Cramer is directeur van het Utrecht Sustainability Institute en hoogleraar duurzaam innoveren. Ze heeft meer dan 40 jaar ervaring op milieugebied binnen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, waaronder van 2007 tot 2010 als minister.

·Timothy Gowers·

9 789089 648150

MILIEU

Toenemende welvaart en industrialisatie brachten ons veel goeds, maar niet voor onze leefomgeving. Sinds de jaren 70 staat ‘het milieu’ daarom aanhoudend op de agenda. Begin 21ste eeuw versterkte het maatschappelijk besef zich wereldwijd dat we een alarmerend beslag leggen op grondstoffen en we onze aarde steeds verder opwarmen. Hoe kunnen we het tij keren en voortbouwen op de goede dingen die gezamenlijk al wel tot stand zijn gebracht?

Elementaire Deeltjes · 16

elementairedeeltjes.nl

Elementaire Deeltjes · 16

MILIEU

978 90 8964 693 4

·Gillian Butler & Freda McManus·

9 789089 648136

ELEMENTAIRE DEELTJES grootse onderwerpen in zakformaat

· 15

Jacqueline Cramer

Elementaire Deeltjes · 15

A U P

elementairedeeltjes.nl

978 90 8964 692 7

Elementaire Deeltjes · 23

·Partha Dasgupta·

9 789089 648143

John Hendry is onderzoeker aan het Girton College in Cambridge en emeritus hoogleraar management.

978 90 8964 604 0

MILIEU MANAGEMENT

M A N AGE M E N T

A U P

E L E M E N TA I R E D E E LTJ E S grootse onderwerpen in zakformaat

Elementaire Deeltjes · 14

EL EM ENTAIR E DEELTJES grootse onderwerpen in zakformaat

Timothy Gowers is hoogleraar wiskunde aan Cambridge University en lid van de Royal Society. In 1998 werd hij onderscheiden met The Fields Medal, de Nobelprijs voor wiskunde.

Elementaire Elementaire Deeltjes Deeltjes · 16

· 14

John Hendry

De baas die elke mail controleert of die gaat tennissen onder kantoortijd. De baas die zich opstelt als coach of die zich gedraagt alsof je zijn voetsoldaat bent. Zoveel managers, zoveel leiderschapsstijlen. Dit Elementaire Deeltje is een introductie op management. De auteur verkent thema’s als moraliteit en toerekenbaarheid en bestudeert de invloed van nationale cultuur en bedrijfscultuur. Een ideale inleiding voor iedere manager en voor degenen die met managers werken.

A U P

978 90 8964 622 4

WISKUNDE

WISKUNDE

elementairedeeltjes.nl

Freda McManus is verbonden aan de University of Oxford, Verenigd Koninkrijk.

Elementaire Deeltjes · Deeltjes 15 Elementaire

M A N AG E M E N T

Het verschil tussen een simpele staartdeling en hogere vormen van wiskunde worden in dit Elementaire Deeltje begrijpelijk uitgelegd. Gowers gaat in op onderwerpen als oneindigheid en de wortel van min één. Maar hij bespreekt ook geheel andere kwesties, zoals de vraag of het waar is dat wiskundigen opbranden na hun vijfentwintigste.

Elementaire Deeltjes · 13

·Luciano Floridi·

9 789089 646934

A U P

Gillian Butler werkte bij de Britse zorginstelling Oxford Health NHS.

P S YC H O LO G I E

ELEMEN TAIRE DEELTJES grootse onderwerpen in zakformaat

Elementaire Deeltjes · 12

Geweldige inleiding die wiskundige en staistieke onderzoeksresultaten in recht voor zijn raap proza biedt.” – Financial Times

Nieuwsgierig naar de werking van ons brein? Of heb je wel eens aan een studie psychologie gedacht? Dit Elementaire Deeltje beschrijft kernonderdelen van psychologie als leren, geheugen, aandacht, abnormale en sociale ontwikkeling, maar het gaat ook in op thema’s als agressie en de puberteit. Ook cognitieve psychologie, neurowetenschappen, informatietechnologie en evolutionaire psychologie komen aan de orde. Kortom: een complete inleiding.

· 13

Timothy Gowers

·Babette Hellemans·

A U P

978 90 8964 630 9

ISKUNDE PWSYC HO LOGI E

Gillian Butler & Freda McManus

ECON OM I E

artha Dasgupta is hoogleraar economie aan de Universiteit van Cambridge.

Elementaire Elementaire Deeltjes ·Deeltjes 14

ECO N O M I E

Partha Dasgupta

n dit Elementaire Deeltje legt Partha Dasupta basisprincipes uit zoals efficiency, apitaal, duurzaamheid, dynamisch evenwicht, igendom, marktwerking en publieke goederen. ij maakt inzichtelijk hoe economische baisprincipes doorwerken in het leven van aledag. Ook licht hij toe hoe overbevolking ns op regionaal, nationaal en internationaal niveau raakt.

· 12

PSYC H O LO G I E

IN F ORM AT I E

·Ineke Sluiter·

A U P

Leerssen·

9 789089 648624 elementairedeeltjes.nl

978 90 8964 694 1

A U P

·Eric H. Cli n e ·

978 90 8964 862 4

A U P

·Mike Rapport·

978 90 8964 956 0

A U P

·Joseph Dan·

978 90 8964 835 8

A U P

·Herman van der Wusten, Virginie Mamadouh·

978 90 8964 837 2


Elementaire Deeltjes · 5

Elementaire Elementaire Deeltjes ·Deeltjes 9

Elementaire Deeltjes · 7

Elementaire Deeltjes · 6

1e WERELDOORLOG

MO D ERN CH I NA

· 8

G LO B A L I S E R I N G Jim Fraser

978 90 8964 641 5

Elementaire Elementaire Deeltjes · Deeltjes 18

· 17

Elementaire Deeltjes ·Deeltjes 19 Elementaire

E L E M E N TA I R E D E E LTJ E S grootse onderwerpen in zakformaat

·John Monaghan & Peter Just·

9 789089 647238 elementairedeeltjes.nl

978 90 8964 816 7

A U P

·Rob de Wij k ·

9 789089 648129

elementairedeeltjes.nl

978 90 8964 723 8

ELEMENTAIRE DEELTJES grootse onderwerpen in zakformaat

A U P

·Jim Fraser·

9 789089 646699

Geactualiseerd door Nicole Maalsté elementairedeeltjes.nl

A U P

978 90 8964 686 6

978 90 8964 669 9

Elementaire Deeltjes · 20

Elementaire Deeltjes · 22

T E R RO R I S M E

GELD

A U P

·Charles Townshend· A U P

978 90 8964 812 9

978 90 8964 620 0

·Harry van Dalen & Arjo Klamer·

978 90 8964 864 8

Elementaire Deeltjes · 29

Elementaire Deeltjes · 21

DE NE DE R L AND S E

PENSIOENEN

R E C H T S STA AT

A U P

·Govert Schilling·

Elementaire Deeltjes · 20

A U P

Charles Townshend is hoogleraar internationale geschiedenis aan Keele University.

Govert Schilling schrijft over sterrenkunde en ruimteonderzoek voor kranten en tijdschriften in binnen- en buitenland. Hij publiceerde tientallen boeken over uiteenlopende sterrenkundige onderwerpen.

TERRORISME

978 90 8964 711 5

EL EM EN TAI R E D E E LTJ E S grootse onderwerpen in zakformaat

978 90 8964 611 8

· 19

De vliegtuigen die zich in het World Trade Center boorden in 2001 en de aanslagen op de Londense metro in 2005 hadden een enorme impact. Ze waren aanleiding voor de oorlogen in Irak en Afghanistan, maar veranderden ook onze eigen veiligheidsbeleving. Townshend legt uit wat terrorisme is. Hij onderzoekt of een democratie er gevoeliger voor is dan andere staatsvormen en geeft aan wat we kunnen doen om het te stoppen.

Elementaire Deeltjes · 19

elementairedeeltjes.nl

Rob de Wijk is hoogleraar internationale betrekkingen en veiligheid aan de Campus Den Haag van de Leidse Universiteit en directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ook is hij columnist voor Trouw.

elementairedeeltjes.nl

Charles Townshend

M AC H T S PO L I T I E K

·Gemma Venhuizen·

9 789089 648167

Elementaire Deeltjes · 18

ELEMENTAIR E D E E LTJE S grootse onderwerpen in zakformaat

S OCIAL E & CULTUR EL E

Peter Just is hoogleraar Antropologie aan Williams College in de Verenigde Staten

‘Poetin leeft in een andere wereld’, constateerde bondskanselier Merkel aan de vooravond van de Russische annexatie van de Krim. Wat Poetin deed was echter ‘normale’ machtspolitiek. Aan de andere kant van de aardbol was op dat moment een vergelijkbaar machtsspel gaande. China kwam begin 2014 in harde aanvaring met de Filippijnen en Vietnam over de zeggenschap over eilandjes. Rob de Wijk legt uit waarom machtspolitiek terug is van weggeweest en wat de gevolgen zijn voor het verzwakte Westen.

9 789089 646866

E R RO R I S M E MTACHTSPO L ITIE K

ANTROPOLOGIE

A N TRO P O LO G I E

John Monaghan is hoogleraar Antropologie aan de University of Illinois.

Elementaire Elementaire Deeltjes · Deeltjes 20

· 18

Rob de Wijk

John Monaghan & Peter Just

In deze boeiende introductie komen, naast de belangrijkste principes en methodes, veel voorbeelden aan bod van de antropoloog aan het werk. Puttend uit hun eigen ervaringen in Indonesië en Midden-Amerika bespreken de auteurs de wijze waarop sociale en culturele antropologie ons begrip over de menselijke samenleving en cultuur hebben helpen vormen.

A U P

978 90 8964 610 1

M AC HSOCIA T SP LOL I E KUREL E E &I TCULT

S OC I A LE & CULT UR ELE

·Manfred Steger·

A U P

978 90 8964 609 5

ANTROPOLOGIE I J ST IJDEN

A U P

·John Pinder & Simon Usherwood·

·Michael Howard· A U P

Wat is onze plaats in ruimte en tijd? Moeten we ons zorgen maken over kosmische inslagen? Stroomde er ooit water op Mars? Bestaan er planeten die op de aarde lijken, en leeft daar dan ook iets? Wat is donkere materie? Wat was er vóór de oerknal? Govert Schilling neemt je mee op een wervelende ontdekkingsreis door de kosmos, van de planeten in ons eigen zonnestelsel tot aan de rand van het waarneembare heelal. Een betere reisgids voor het universum kun je je niet wensen.

Elementaire Deeltjes · 10

·Rana Mitter·

Elementaire Deeltjes · 10

STERRENKUNDE

ST ERREN KU N D E

ELEMENTAIRE DEELTJES grootse onderwerpen in zakformaat

Elementaire Deeltjes · 9

Jim Fraser is directeur van het Centrum voor Forensische Wetenschap aan de Universiteit van Strathclyde.

· 9

Govert Schilling

F O REN SISC H E WET EN SC H AP

Forensische wetenschap speelt zich af op het raakvlak van wetenschap en wet. De uitkomst van een strafzaak kan afhangen van een stuk forensisch bewijsmateriaal zoals een haar, een bloedvlek of een vingerafdruk. Hoe vindt forensisch onderzoek plaats op een plaats delict? Wat is dna-profilering? En hoe slaagt men er soms in om misdaden van jaren geleden op te lossen? Jim Fraser onderzoekt hoe forensische wetenschap wordt ingezet bij misdaadonderzoek, wat de gangbare principes en procedures zijn en hoe forensische wetenschap bijdraagt aan het strafrecht.

A U P

Elementaire Elementaire Deeltjes · Deeltjes 10

STE R R E N K U NWETENSCHAP DE FORENSISCHE

F ORE N SISC HE WE TE N SC HAP

E U RO P E S E U N I E

·Helen Stout·

978 90 8964 958 4

A U P

978 94 6298 087 7

978 94 6298 085 3

978 90 8964 914 0

978 94 6298 082 2

·David Hollanders, Sijbren Kuiper, Natascha van der Zwan·

978 90 8964 725 2


Mathieu Lommen werkt sinds 1991 als conservator grafische vormgeving bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.


• 2016 is het Jaar van het Boek • Een rijk geillustreerde geschiedenis van de westerse boekvormgeving

33

Mathieu Lommen

Het boek van het gedrukte boek Een visuele geschiedenis Ter gelegenheid van het Jaar van het Boek brengt AUP in 2016 dit werk over de geschiedenis van het gedrukte boek opnieuw uit. In deze visuele geschiedenis zijn werken bijeengebracht die de canon van meer dan vijfhonderd jaar westerse boekvormgeving illustreren. Het gedrukte boek is in al zijn gedaanten te zien: als naslagwerk en kunstwerk, als machine à lire en beeldboek, en als prestigeboek en wegwerppocket.

€ 39,95 Hardback 480 pagina’s NUR 615 – Boekwetenschappen algemeen 23 x 32 cm Geïllustreerd Maart 2016 Omslag: VK Projects

ISBN 978 94 6298 196 6

PROMOTIE Aandacht in diverse media Landelijke campagne 2016 Jaar van het Boek Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag

Er is werk opgenomen van beroemde drukkers uit de handpersperiode – Nicolas Jenson, Aldus Manutius, Christoffel Plantijn, de Elzeviers, John Baskerville, Giambattista Bodoni – en van toonaangevende ontwerpers uit de moderne tijd – William Morris, El Lissitzky, Jan Tschichold, Paul Rand, Massin, Irma Boom. Verder is er bijzonder geïllustreerd werk in opgenomen van architecten en kunstenaars als Giovanni Battista Piranesi en Maria Sibylla Merian. Extra aandacht krijgen ook de drukkershandboeken, die iets van het proces laten zien, en de kalligrafieboeken en letterproeven, die de letter in een breder kader plaatsen.

Ronduit een meesterzet, deze pronkparade van opgeslagen bladzijden. – NRC Handelsblad


34

Bert Gevaert

Te wapen! Europa’s vergeten krijgskunsten

• Rijk geïllustreerd, fraai vormgegeven overzicht van middeleeuwse krijgskunst • Met a�beeldingen die nog vrijwel nooit zijn gepubliceerd

Ons beeld van de middeleeuwse ‘nobele’ krijgskunst is gebaseerd op films en stripverhalen. Maar daar klopt weinig van: voor het omgaan met een zwaard of ander wapen had een ridder niet slechts brute kracht nodig. Wat weinigen weten is dat er in vele delen van Europa een bloeiende traditie bestond van krijgskunsten. Die werden systematisch onderwezen door ervaren meesters en waren ook na te lezen en te bekijken in prachtig geïllustreerde ‘vechtboeken’. In Te wapen! wordt een uitvoerig overzicht gegeven van de opkomst en ondergang van de vechtkunst en wapens van de elite, met aandacht voor de opleidingen en leermethoden, alle soorten wapens en de diverse functies van vechten, en de maatschappelijke context. Het boek sluit af met de beeldvorming in de huidige tijd en met de vormen van oude krijgskunst die nog steeds beoefend kunnen worden. Te wapen! is een co-publicatie in samenwerking met Davidsfonds Uitgeverij in België. € 59,95 Hardback, met zilverfolie en linnen rug 320 pagina’s, in full colour NUR 680 – Geschiedenis algemeen 25 x 29 cm April 2016

ISBN 978 94 6298 211 6

PROMOTIE Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag Auteur is beschikbaar voor lezingen


Bert Gevaert is in 2013 gepromoveerd in taal- en letterkunde aan de Koninklijke Universiteit Leuven.


VERHALEN IN VERGULDE LIJSTEN Bijbelse en mythologische schilderijen van Rembrandt en zijn tijdgenoten

LYCKLE DE VRIES

Lyckle de Vries was van 1970 tot 2000 docent kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was in 1986-1987 onderzoeker aan het J. Paul Getty Center for History of Art and the Humanities in Santa Monica, CaliforniĂŤ, en fellow aan het NIAS in 1994-1995.


• Het eerste overzichtsboek van de historieschilderkunst in de Gouden Eeuw • Met honderd schilderijen in kleur en full page

37

Lyckle de Vries

Verhalen in vergulde lijsten Bijbelse en mythologische schilderijen van Rembrandt en zijn tijdgenoten De schilderkunst van de Gouden Eeuw wordt al lange tijd geroemd, maar dat geldt pas sinds kort ook voor de historieschilderkunst uit die tijd. Inmiddels maken de historiestukken van Rembrandt, Goltzius, Lastman, Ter Brugghen en De Lairesse deel uit van de canon van de zeventiende-eeuwse schilderkunst. Hun doeken met Bijbelse en mythologische voorstellingen worden nu even hoog aangeslagen als de stillevens, landschappen en genretaferelen uit die tijd.

€ 34,95 Paperback met flappen Ca. 350 pagina’s, inclusief kleurenkaternen NUR 654 – Kunstgeschiedenis 21 x 26 cm April 2016 Omslag: Suzan Beijer

ISBN 978 94 6298 148 5

PROMOTIE Auteursinterviews in diverse media Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag Auteur is beschikbaar voor lezingen

Verhalen in vergulde lijsten is het eerste samenhangende overzicht van de historieschilderkunst. Historieschilders vertelden verhalen met verf en penseel. Honderd schilderijen van de belangrijkste vertegenwoordigers van dit genre staan centraal, waarbij steeds de nadruk ligt op de manier waarop de schilders hun vertellingen over het voetlicht brengen. De lezer wordt uitgenodigd mee te denken met de keuzes die de schilder tijdens zijn werk heeft gemaakt. Verhalen in vergulde lijsten leert de kunstliefhebber beter kijken naar schilderijen en biedt hem inzicht in de bedoelingen en werkwijzen van de schilders uit de Gouden Eeuw. Maar bovenal is het boek een pleidooi vóór de historieschilderkunst. Dit boek verschijnt in het najaar van 2016 eveneens in het Engels als Stories in Gilded Frames (ISBN 978 94 6298 147 8).


38

Erik-Jan Zürcher en Kim van der Zouw (red.)

• Een uniek reisverslag van een Nederlandse sinoloog uit het hermetisch afgesloten China van 1964

Het Verre Oosten Oog in oog met het China van Mao In september 1964 vertrok de jonge Nederlandse sinoloog Erik Zürcher samen met Gan Tjian-Tek, de conservator van het Leidse Museum voor Volkenkunde, naar China. Zürcher was drie jaar eerder benoemd tot hoogleraar Geschiedenis van Oost-Azië in Leiden. Ze reisden met de Trans-Siberische spoorlijn naar Beijing en verbleven uiteindelijk drie maanden in China. Daar was het de periode tussen de Grote Sprong Voorwaarts en de Grote Culturele Revolutie – een adempauze tussen de twee grote campagnes van Mao Zedong die het land volledig op zijn kop zetten en talloze mensen het leven kostten. Internationaal was dit de tijd van de val van Chroestjov in de Sovjet-Unie, de Olympische Spelen in Tokyo en de eerste Chinese atoombom. Recent zijn de brieven die Zürcher tijdens zijn reis naar huis schreef en zijn reisdagboek gevonden. Deze uitgave van de brieven en een selectie uit het dagboek neemt de lezer mee in een tijdcapsule naar een tijd waarin China nog hermetisch afgesloten, communistisch en straatarm was. Wat het reisverslag daarnaast zo bijzonder maakt is dat het afkomstig is van een professionele China-specialist, die weliswaar het land al vele jaren op papier had bestudeerd, maar nu voor het eerst geconfronteerd werd met de dagelijkse realiteit van communistisch China.

€ 14,95 Paperback Ca. 128 pagina’s NUR 508|680 – Reisverhalen|Geschiedenis algemeen 13,5 x 21 cm Februari 2016 Omslag: Sander Pinkse Boekproductie

ISBN 978 94 6298 050 1 e-ISBN 978 90 4852 986 5

PROMOTIE Auteursinterviews in diverse media Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag Auteur is beschikbaar voor lezingen


Erik-Jan Z端rcher is de zoon van Erik Z端rcher. Hij is specialist in de geschiedenis van Turkije en sinds 1997 hoogleraar Turkse talen en culturen aan de Universiteit Leiden. Kim van der Zouw is getrouwd met Erik-Jan Z端rcher. Zij is redacteur en vertaler.


Winand M. Callewaert studeerde Sanskriet en hindoe誰sme aan onder andere de universiteiten van Ranchi en Benares in India. Hij promoveerde in de filosofie en de letteren aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij als hoogleraar Sansksriet en hindoe誰sme doceerde. Gerda Staes studeerde in India en verblijft er sinds 2005. Geertje Aalders is illustratrice en heeft verschillende kinderboeken op haar naam staan.


• De enig leverbare Nederlandse vertaling van de klassieker uit het Sanskriet • Prachtig geïllustreerd door Geertje Aalders

41

Winand M. Callewaert en Gerda Staes

De Hitopadesha Indiase fabels uit het Sanskriet De Hitopadesha (letterlijk: nuttige raadgevingen) is een bekende bundel dierenverhalen die waarschijnlijk rond 800 n.C. is samengesteld in het Sanskriet. De fabels hebben een filosofische en morele strekking die de tand des tijds hebben doorstaan en de adviezen die worden gegeven zijn nog zeer bruikbaar. In de tot de verbeelding sprekende verhalen komen de verschillende dieren tot leven en kunnen we lezen hoe zij denken, voelen en zich gedragen als mensen.

€ 17,95 Paperback Ca. 188 pagina’s NUR 345 – Volkssprookjes, sagen en legenden 13,5 x 21 cm. Maart 2016 Omslag: Sander Pinkse Boekproductie

ISBN 978 94 6298 151 5 e-ISBN 978 90 4853 117 2

PROMOTIE Auteursinterviews in diverse media Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag Auteurs zijn beschikbaar voor lezingen

Veel dierenfabels komen oorspronkelijk uit India en onderzoekers veronderstellen dat de tekst van de eerste verzameling, de Panchatantra, rond 300 n.C. in het Sanskriet is opgeschreven. Dat werk is vele eeuwen ouder en werd in een lange mondelinge traditie doorverteld. De Hitopadesha wordt soms als een herziene en verbeterde versie van deze Panchatantra beschouwd, maar is toch een zelfstandig werk, dat in grote mate schatplichtig is aan zijn illustere voorganger. De Hitopadesha is in vele talen vertaald.


Edward O. Wilson

• Tweevoudig winnaar van de Pulitzer Prize

De halve aarde

• Genomineerd voor een National Book Award

42

Het gevecht om leven van onze planeet ’s Werelds grootste natuurkenner weigert om massa-uitsterving van soorten als een onvermijdelijke ontwikkeling te zien en stelt een reddingsplan voor de bedreigde biosfeer voor. De geschiedenis is niet voorbehouden aan de menselijke soort, stelt Edward O. Wilson in De halve aarde. Het is een moedig boek waarin de geschiedenis van de mensheid radicaal wordt herzien. Wilson brengt in kaart hoe wij blindelings de geschiedenis van miljoenen andere soorten negeren en waarschuwt voor een aanstaande point of no return. Hij gaat opstandig in tegen populaire theorieën over het Antropoceen, waarin wordt beweerd dat mensen geïsoleerd kunnen overleven in een paradijselijke bubbel die speciaal voor dat doel is ingericht. De auteur laat daarentegen zien dat de biosfeer niet aan ons toebehoort. Toch weigert Wilson te aanvaarden dat onze ondergang onvermijdelijk is, zoals door velen wordt gevreesd. Hij schreef De halve aarde als een cri de coeur, en stelt dat de enige oplossing voor onze aanstaande ‘zesde uitroeiing’ een uitbreiding van natuurreservaten is tot de helft van de oppervlakte van de aarde. De halve aarde is doordrenkt van een diep darwinistisch begrip van de kwetsbaarheid van onze planeet. Het is een transformatief werk, urgent als weinig andere boeken. De halve aarde is onderdeel van de populaire trilogie die bestaat uit De sociale verovering van de aarde en Het raadsel van het menselijk bestaan, een finalist voor de Amerikaanse National Book Award.

€ 19,95 Paperback Ca. 230 pagina’s Oorspr. titel: Half-Earth: Our Planet’s Fight for Life Vertaler: André Haacke NUR 730 – Filosofie algemeen 13,5 x 21 cm Februari 2016 Omslag: Suzan Beijer

ISBN 978 94 6298 197 3 e-ISBN 978 90 4853 180 6

PROMOTIE Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag


EDWARD O. WILSON

DE

HALVE AARDE HET GEVECHT OM LEVEN

VAN ONZE PLANEET

Edward O. Wilson geldt als een van de meest vooraanstaande biologen en natuurkenners. Hij groeide op in Zuid-Alabama en Florida, waar hij in zijn jeugd de bossen en moerassen verkende en slangen, vlinders en mieren verzamelde. Die laatste werden zijn levenslange specialiteit. Hij is auteur van meer dan twintig boeken, waaronder The Ants (winnaar van de Pulitzer Prize) en The Naturalist, en ook van het vorig jaar in het Nederlands verschenen Het raadsel van het menselijk bestaan. Wilson is professor aan Harvard en woont in Lexington, Massachusetts.


De inrichting van de

HEMEL Een biografie van astronoom

JACOBUS C. KAPTEYN

Pieter C. van der Kruit

Pieter C. van der Kruit is emeritus hoogleraar in de sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde bij Jan Hendrik Oort, die sterk was be誰nvloed door Jacobus C. Kapteyn. Van der Kruit is een autoriteit op het gebied van de structuur, dynamica en evolutie van spiraalstelsels.


• Eerste Nederlandstalige biogra��e van Nederlands belangrijkste sterrenkundige • Rijk geïllustreerd, met veel aandacht voor de geschiedenis van de sterrenkunde

45

Pieter C. van der Kruit

De inrichting van de hemel Een biogra��e van astronoom Jacobus C. Kapteyn Jacobus C. Kapteyn (1851-1922) is de grondlegger van de moderne Nederlandse sterrenkunde en een van de grootste astronomen van zijn tijd. Zijn werk was de grondslag van de grote bloei van de Nederlandse astronomie vanaf het einde van de negentiende eeuw, en beïnvloedde onder meer Willem de Sitter, Ejnar Hertzsprung en Jan Hendrik Oort.

€ 19,95 Paperback Ca. 250 pagina’s NUR 917 – Sterrenkunde 13,5 x 21 cm Maart 2016 Omslag: Suzan Beijer

ISBN 978 94 6298 042 6 e-ISBN 978 90 4852 971 1

PROMOTIE Auteursinterviews in diverse media Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag Auteur is beschikbaar voor lezingen

Kapteyn groeide op in een streng christelijk milieu in Barneveld, maar al jong keerde hij de kerk de rug toe, ongebruikelijk in die tijd. De wetenschap werd zijn passie, en in 1878, nog slechts 27 jaar oud, werd hij hoogleraar in de sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn grootste wens was ooit de beschikking te hebben over een eigen sterrenwacht, maar tot zijn grote teleurstelling zou dit nooit lukken. Hij stichtte echter een astronomisch laboratorium dat zich specialiseerde in het nauwkeurig meten van fotografische platen van de beste telescopen ter wereld. Daarmee ontwikkelde hij onder meer het eerste model voor de verdeling van de sterren in de ruimte. Pieter C. van der Kruit plaatst Kapteyns leven en werk in de brede context van de geschiedenis van die tijd en de ontwikkelingen in de sterrenkunde in het bijzonder.


46

Thomas von der Dunk

De lange schaduw der Germanen

• Duitsland is het thema van de Boekenweek 2016 • Rijk geïllustreerd, met kleur • Aansprekend geschreven relaas over het Duitse zel�beeld

Een worsteling van tien eeuwen met het Duitse zel�beeld Sinds Arminius’ overwinning op de Romeinse veldheer Varus in het Teutoburgerwoud waart er een spook door Europa, zo betoogt Thomas von der Dunk. In het Duitse rijk heeft Arminius’ succesvolle veldslag tegen de Romeinen eeuwenlang tot inspiratie gediend om de positie van Duitsland te verheerlijken tegenover die van de meer Romeinse, katholieke landen in het zuiden. In Duitsland en Oostenrijk schiepen vorsten, politici en kunstenaars politieke zelfbeelden die zich duidelijk onderscheidden van omringende landen. De auteur beschrijft de periode 1500-1800 aan de hand van figuren die het Duitse zelfbeeld ingrijpend beïnvloedden, van Arminius tot Napoleon. Dit boek is eerder in een kleine oplage verschenen als De schaduw van het Teutoburgerwoud. Een Duitse politieke zedenschets van tien eeuwen (2000). Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus en gastonderzoeker bij de vakgroep Europese Studies van de Universiteit van Amsterdam. Tevens schrijft hij in tal van wetenschappelijke tijdschriften over thema’s uit de Nederlandse, Duitse en Europese architectuur- en cultuurgeschiedenis van de zestiende tot de negentiende eeuw, en in kranten, weekbladen en vaktijdschriften over actuele onderwerpen uit de nationale en internationale politiek.

Thomas von der Dunk legt op interessante en leesbare wijze een verband tussen de architectuur, koninklijke en keizerlijke decoratieprogramma’s, historische mythen, politieke ambities en het ontluikende natiebesef in Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk. – Willem Melching in Historisch Nieuwsblad

€ 14,95 Paperback, geïllustreerd Ca. 230 pagina’s NUR 680 – Geschiedenis algemeen 13,5 x 21 cm Februari 2016 Omslag: Sander Pinkse Boekproductie

ISBN 978 94 6298 179 9 e-ISBN 978 90 4853 154 7

PROMOTIE Aandacht in diverse media Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag Auteur is beschikbaar voor lezingen


• Een levendig portret van een vooraanstaand Nederlands dirigent in een boeiende muzikale periode • Beschreven van binnenuit door zijn zoon

47

Jop Spruit

Henk Spruit, dirigent van het Omroeporkest Een levensschets in dertig miniaturen Henk Spruit was jarenlang dirigent van het Omroeporkest en heeft daarmee als ‘radiodirigent’ zijn stempel op het naoorlogse Nederlandse muziekleven gedrukt. Zijn zoon Jop Spruit schetst in dit dirigentenportret in grote lijnen – maar met oog voor details – de faits et gestes van een belangrijk en ten onrechte vergeten uitvoerend musicus.

J.E. SPRUIT

A U P

€ 24,50 Paperback Ca. 224 pagina’s NUR 661 – Biografieën van musici 16 x 23 cm Maart 2016 Omslag: Tjerk Zijlstra

ISBN 978 94 6298 149 2

PROMOTIE Weggeefacties Leesexemplaren Flyers op aanvraag Auteur is beschikbaar voor lezingen

Jop Spruit vergezelde in zijn jeugdjaren zijn vader Henk Spruit bij veel van de belangrijke uitvoeringen die deze in de studio’s en concertzalen dirigeerde. Met de neus vooraan zat hij geregeld in de dirigentenkamer en maakte daar kennis met veel vooraanstaande musici. Die herinneringen vormen het vertrekpunt voor dit boek. De auteur gebruikte voor het schrijven van dit portret divers bronnenmateriaal, zoals programma’s van concerten en de naar aanleiding daarvan geschreven recensies, persoonlijke documenten, archieven, brieven van componisten en ook interviews die zijn vader gedurende diens loopbaan zijn afgenomen en die werden gepubliceerd in radiogidsen en dagbladen. En natuurlijk de bewaard gebleven muziekopnamen van Henk Spruit. Ze geven inzicht in diens beweegredenen en opvattingen als dirigent en als musicus. Jop Spruit is emeritus hoogleraar historische ontwikkeling van het recht aan de Universiteit Utrecht en zoon van Henk Spruit.


48

• De bestseller, nu voor maar € 9,95

Ewald Engelen

De schaduwelite voor en na de crisis Niets geleerd, niets vergeten Ik heb een zwak voor Ewald (hij heeft mij ooit een e gevolgen van de financiële crisis kiers, accountants, advocaten, trustboeren, toezichthouders en een enkele van 2008 gigantisch: een de lobbyisten, stalinist genoemd, datwaren schept band). banken zijn nog slechts een schim politicus de ge-oliede geldmachine zoveel van wat ze waren en de hoop van mogelijk te beschermen tegen in wetgeving – Arnon Grunberg

D

Amsterdam om als financieel centrum ooit Londen naar de kroon te steken is een ijdele droom gebleken. In de twee decennia tot aan de crisis werd in Nederland een financieel waterhoofd gecreëerd dat zijn gelijke niet kent. Met desastreuze gevolgen: toonaangevende banken die met geld van de belastingbetalers gered werden, dramatische toename van het aantal huishoudens met torenhoge hypotheekschulden en een alsmaar stijgende werkloosheid. Toch probeert een hecht netwerk van ban-

verpakte volkswoede. Dit boek gaat over hen: de schaduwelite, die niets heeft geleerd en niets is vergeten. En over de middelen lobbyen, dreigen, chanteren, verwarren, framen, verdraaien, verzwijgen die zij gebruikt om alles zoveel mogelijk bij het oude te laten.

Engelen is een fascinerende publieke intellectueel waarvan er nog maar weinig zijn. – Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheids��nanciën, Engelen is hoogleraar financiële geoErasmus Universiteit RotterdamEwald grafie aan de Universiteit van Amsterdam. Als columnist schrijft hij voor De Groene Am-

sterdammer, Follow the Money en De CorresLees het boek. – Arnoud Boot, hoogleraar pondent. ��nanciële markten, Universiteit van Amsterdam ‘Ewald Engelen begrijpt hoe het werkt met de banken, hij is onafhankelijk, niet

bang om te zeggen wat hij denkt en hij schrijft het ook nog begrijpelijk op.’ Joris Luyendijk

Ewald Engelen begrijpt hoe het werkt met de ‘Engelen legt goed onderbouwd en op ongenadige wijze de zweep over de kaste de catastrofale financialisering van debang Nederlandse banken, hij isdieona�hankelij k, niet omsamenleving te mogelijk maakte en daar tot op de dag van vandaag mee doorgaat.’ Eric Smit, hoofdredacteur en mede-oprichter van Follow the Money zeggen wat hij denkt en hij schrij ft het ook nog ‘Ik heb een zwak voor Ewald (hij heeft mij ooit een stalinist genoemd, begrijpelijk op. – Joris Luyendij k dat schept een band).’ Arnon Grunberg De gevolgen van de financiële crisis van 2008 zijn gigantisch geweest. Banken die met belastinggeld van de ondergang gered moesten worden, 9 789089 646705 een grote aup.nl toename van het aantal huishoudens met torenhoge hypotheekschulden, en stijgende werkloosheid. Desondanks probeert een hecht netwerk van bankiers, accountants, advocaten, lobbyisten, toezichthouders en een enkele politicus de geoliede geldmachine zo veel mogelijk te beschermen. Dit boek gaat over hen: de schaduwelite, die niets heeft geleerd en niets is vergeten. En over de middelen – lobbyen, dreigen, chanteren, verwarren, spinnen, framen, verhullen, verdraaien, verzwijgen – die zij gebruikt om alles zo veel mogelijk bij het oude te laten. Ewald Engelen is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Als columnist schrijft hij voor De Groene Amsterdammer, Follow the Money en De Correspondent.

EWALD ENGELEN DE SCHADUw ELITE

De schaduwelite voor en na de crisis Niets geleerd, niets vergeten

EWALD ENGELEN

DE SCHADUW ELITE voor en na de crisis Niets geleerd, niets vergeten

€ 9,95

€ 9,95 Paperback 248 pagina’s NUR 781|793 – Algemene economie | Geld-/bank-/ krediet- en verzekeringswezen 13,5 x 21 cm Reeds verschenen Omslag: Ron van Roon

ISBN 978 90 8964 670 5 e-ISBN 978 90 4852 353 5


Amsterdam University Press Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam T +31 (0)20 420 00 50 E-mail: info@aup.nl www.aup.nl Marketing, verkoop, publiciteit en promotie Michiel van der Drift Tel: +31 (0)20 530 92 48 E-mail: m.vander.drift@aup.nl E-mail: bestellingen@aup.nl Distributie Nederland en België CB Logistics Postbus 125 4100 AC Culemborg T +31 (0)345 475 800 F +31 (0)345 475 884 E-mail: service@cb-logistics.nl

Vertegenwoordiging Nederland Nieuw Amsterdam Johannes Vermeerstraat 63 1071 DN Amsterdam Postbus 15511 1001 NA Amsterdam T +31 (0)20 570 61 00 F +31 (0)20 570 61 99 E-mail: info@nieuwamsterdam.nl www.nieuwamsterdam.nl Vertegenwoordiger Ruth van Gessel E-mail: rvangessel@nieuwamsterdam.nl T +31 (0)6 50 83 93 93

Vertegenwoordiging België Davidsfonds Quinten Metsysplein 12 B-3000 Leuven T +32 (0)16 310 600 F +32 (0)16 310 608 E-mail: info@davidsfonds.be www.davidsfonds.be Levering geschiedt onder toepassing van de Wet op de vaste boekenprijs en het daarbij behorende Besluit vaste boekenprijs. Deze wet is vanaf 1 januari 2005 van kracht. Alle vermelde titels, publicatiedata en prijzen zijn onder voorbehoud. Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend. Vormgeving Coördesign, Leiden Auteursfoto’s op pagina’s 21 & 22 Cora Hendriks


D E M EE S T I N V LO ED R I J K E D EN K ER OV ER CU LT U U R , P O L I T I EK EN R AC I SM E #1 New York Times Bestseller

€ 9,95

“Verplichte lectuur.”—Toni Morrison

AUP voorjaarsaanbieding 2016  
AUP voorjaarsaanbieding 2016  
Advertisement